You are on page 1of 1

Dva božské rody

Tu mrštil Odin
oštěpem ostrým,
první to byla
vražda v světě;
stržena hradba
hradu Ásů,
bojovní Vanové
válku zvedli.

Völuspá 14

AESIR a VANIR - dvě pokolení severských bohů, kterým po staletí patřívala


Skandinávie a přilehlé země včetně Anglie. Pokolení Vaniru - Vanové - jsou
starší než pokolení Aesiru - Ásové. Vanové jsou spíše bohové vod, země,
plodnosti a magie seidhu, Ásové mají na starosti právo, války, vědomosti,
literaturu a magii run.
Ne vždy tyto dva rody žili ve smíru. Jednou mezi nimi vypukla válka, kterou
nepřímo vyprovokoval Odin, když zabil Gullveigu, jednu z Vaniru. Gullveiga
mámila mysli bohů, a tak ji Odin probodl svým oštěpem. Vanové
vypověděli Asgardu válku a ukázalo se, že jsou i výbornými válečníky,
když porazili Aesir a zbořili zdi kolem Asgardu.
Ačkoliv válka skončila jasným vítězstvím jedné strany, nastoupil smířlivý
mír. Aesir a Vanir uzavřeli mírovou dohodu a vyměnili si některé své
příslušníky. Do Vanaheimu tak odešel Ás Hoenir doprovázen obrem Mimim,
a do Asgardu přibyl vanirský bůh moře Njördr se svými dětmi - Freyem a
Freyou.
I když z neznámého důvodu Vanové zabili Mimiho a jeho hlavu poslali do
Asgardu, mír to nenarušilo, a tak mohly Asgard a Vanaheim spolupracovat.
Například Odin se od Freyi naučil šamanskou techniku seidhr a naopak on
Freyu naučil runovou magii.
Po smíru převzal větší část vlivu na osudy světů Asgard...