You are on page 1of 6

c c c cc Tipuri de date

cc
cc
cc c
c  c c
~c ¬ cc ccccc
~c ñcñc
c  cccññ c
~c cc
cc c
 ccc
c c
c
 c c
c
ccñ cc c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc¬ c 
c c  ccñ
cc
c cc c
c
 ¬ cc
 cc ccc c c¬ cc
c
 c 
c c
cccccccccccccccccccc c¬ cc
c
 c c
cc
Tipuri întregi
c c c
 c! c
! ccc c
cc c cñ c
 " c cc
 ccñ
cccññ c cc¬ c
c¬ c#c cñ ñcñcc¬ c$ccc c
ccc
c "ñ
cññ c "ñcc¬ c
c
cccccccccc! cc ccccccccccc#c%c c$cccc
ccccccccccc%&c
cccccccccc
! c cccccccccc#'c $ccc ccccc(&'%(&'&c
ccccccccccc cccccccccc#'c c$cc ccccc(&'%(&'%c
cccccccccc#c$c cccccccccc#(c c$c)cc
)&)%(')%)&)%(')&c
* c c c
cc 
c
 csigned şi unsigned ; signed c
c
!¬ccc cunsigned c c
ñ c cc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Tipuri întregi unsigned
ccccccccccccccTipul ccccccccDimensiunea Domeniul
ccccc+
c! c ccccccc#c%c c$cc ccccccccccccc,,c
ccccc+
c
! c cccccc#'c c$ccc cccccccccccc',,(,c
ccccc+
cc cccccc#'c c$ccc cccccccccccc',,(,c
ccccc+
ccc cccccc#(c c$c)cc ccccccc)-)-'&-,c

Tipuri realec
.c 
c c  cñ ccñc#c
c 
 c¬ cc
 (,-,$c c c
ccfloat , double, long double :
Tipul Dimensiunea Domeniul
ccccccccccccc c ccccccccc#(c c$c)cc ()/cc()/c
cccccccccccc c (')c c$c%cc &/ccc&/c
c c (%c c$ccc ()/¦cc/c
¦
onstante
cc

c
c¬ c ccc cñ cc 
ccc ñc0c

c c  c
 cc c
cc

c 1ñc 1c
 c (),&)(c cñc# c),&$
c
cc 
 c 
c
 c
cc  cc c
c
cc c¬c),&c
cc cc
c(&)c cc# c$c
cc cc
& (23)1c c!ñ# cc
cc
c2$c
cc cc
(-),,&4(c 
c c
ñc
 cc (5),()c 0 cc(c c
cc cc
)(5c,35c 
c c
ñcc(c c
c ((,c(c),c  c cc
cc # c c66cc
 $c
cc cc
,1cc  ccc
 c 77cc737c c
 c 6
 cc 6c c
aractere speciale
787c c#c $c
7887cc 9

!c
787c c:+55c
787cc c
Declararea unei variabile
- c¬ c c cccc c c

c c cc
ccñcc

cc
cñ;¬ c
ñcñc¬ cc cc
cc cc c c
Declararea unei constante

ccñ;¬ <c
cc
c
ññc
c
1ñc c
c9<c

c c;(),-c
î Tî
î Tî TMT
Se aplicăc cñ cc cñ c<ccc
c
 c c

¬c
ccc
c-> cc
îperatorii aritmetici suntc c
$cî c
->"+", "- " #
cñ
c $c<cc
!ñ c
ñc¬ c 
cc c
 c
c <c
¬ccc
cc c
=c66c6c6c# ñ c ñ $ c ñ c
# ñ $ccc¬ cc¬ c cc c
oc  ¬ c
c ñ c# ñ c$ccc
¬ c 
cc c
c <c
¬ccc cc

c
o
 ¬ c
c ñ c# ñ $c c
¬ cccc 
cc c
c <c
¬ccc
cc
 c
c
1ñ cc;c<c9<c<cñ<c
cccccccccccccccc c c ;ccc<ccccccc;ccccccccccc;c
ccccccccccccccc c c 9;ccc<cccccc;ccccccccccc9;c
cccccccccccccccc c c ;cccccc<cccc;ccccccccccccc;cc
cccccccccccccccc c c ñ;cc<cc;ccccccccccccccñ;c
$cî 
 
-> ñ¬c c/c÷c>cc#>c 
cñ c c$c
-> ¬c cc
îbs:ccc
$ c?c c c c c cñ c c
c c
 c c c cccc c
c c
$ c>cccc
cccc¬ cñ c c#
ccc c
¬c
c¬$c
($" cc 
cc cñ ccñcñc c
c c
¬
cñ c cc  c#ñcc$c
 cc
 c#ñcñc
$c1c ccc c
c =cc c
c¬ cñc
c ccc ccc
c¬ cc cc c
c c# ccc c
c c$c
c c# ccc c
c c$c
c
cc# ccc c
c c$c
cc# ccc c
c c$c
c! c
c! c c
! ccc
c
îperatori relaţionali
Se aplicăcc cccñ c cc# 
 cc4$c
cc# 
 cc
$<c
¬ccc
cc c
îperatori relaţionali sunt:cc c
ùc 'c';c=c=;c# cc$c
ùc ;;@;c# $c# cc$c
c
îbs c4 ñ cccc''cc'; c
c
 c cc''c#c'; $c c c
 c''c c cñcñ cc';cc¬ ccc
cc cc
c


c c
îperatori logici
c
Se aplică datelorcccñ cc cccñ c#c c 
c cc c
¬ $<c c c  
¬ccc
cc cc
îperatori logici sunt:
ùc  c@c#c $c
ùc  cc cAAc#c c.B$c
cCCc#
c c.3+$c
valuare c 
c
c ccAAcc c¬ cc#¬ $c cñ c c
c¬cc¬ c cc
# 
$ccc c c¬ cc
c ccCCcc c¬ ccccc c c¬ cc cc cñ c
cc
c c@c c¬ cc cc
cc c¬ cc cc
cc
c
îperatori logici pe biti
c
Se aplicăc ccc c#! c
! cc$c
îperatorii logici pe biţi suntc c
cAcc cc¬cc c
ccccccccccccccccccccccccccCccc
c cc¬cc c
ccccccccccccccccccccccccccDcc
c
¬cc¬cc c
ccccccccccccccccccccccccccEcc cc¬cc c# $c
ccccccccccccccccccccccccc''c
 cc
c
ccccccccccccccccccccccccc==c
 cc c
cc
c cccccccccccccccccccccccccccc
cc;ccccccccccc 2;(c
cc;ccccccccccc F;2''<c
cAc;c G;2==<c
ccCcc;c 2;ccccccc#;($c
ccDc;c F;cccc
cEcc;c G;cccc
c
c
îperatorul de atribuire
c
tribuirea simplă
 ñ cc
¬; 
c
cc¬c
cñc¬ c
 c
c¬ c 
c c¬ c c
c c¬ c¬c

c4c  cc ñc; c c
c ccccc
ùc cccc
c
 cc cc¬ñc¬
cñ ccc
cc
ùc ccc
c  ccc cc–c ccc1 c
cc c c ;%c
c; c c¬ c ! c;c
tribuirea multiplă
 ñ cc
¬;¬;H;¬c; 
cc
c¬c¬c¬ c
 c
c¬ c 
<cc
c cc¬<ccc¬c

c cc¬cHccc¬c#
¬c 
$c

c c ñccc¬;¬; 
; 
c
tribuirea cu un operator
 ñc c
c¬c ; 
c';=c¬c;c¬c c 
c
 cc c ñc#;c;c/;c?;$ccc c
cc
 c
 c
c¬ c 
c
c c <c c
 c¬ cccccccccccccccccccccccccccccccc
c c c ¬c c c

c c
cc
c c¬
ccc
c
îperatorul virgulă
re forma
 
c 
cHc 
c
 
c
c¬ ccc cHc
cIc
c¬ c 
ccc
cc <c 
c
cc
ñc¬ <c¬ c 
c
c¬ c cc ñc¬ cñc 
c

cc
ùc 
cc
cc ñccc 
c c c¬cññc
 
c
ùc  c
c cc c¬ c#c
cc¬ c
cc
 ñ c$c
c
îperatorul condiţional
c
3 cc 
cc ñ c
c 
J 
 
(c
 c
c¬ c 
<c c¬ c
c  cccc
c¬ c
 
c c
c¬ c 
(c
1 cñc;c#= $J c
c!¬ cc #= $cñ;<
cñ; c
c
ccc¬
cñ <c
¬c 
cc
c
cccc
 c# 
c
c 
($c cc 
c c
c
¬ c
c
îperatorul sizeof
4 ñ c
 #$c
c
 # 
$c
4 cñ ccc 
c cññ cc¬ c
3 cc cc c¬ c 
c
recedenţa operatorilorc
*c c c cccñc
 c cc c c c¬ c
c c
 c
c
Nivel ategorie îperatori Semnificatie
c * cññc #$c 3cc c
c îperatori unari cc *
c
cñ
c
c c cc B ñ c
c ñ c
c@c : cc
Ec : cc c

 c "ñ
c#c$c
#$c ¬
cccc
(c :cc 
c c c
 c
)c îperatorii /ccc?cccccc>c Bñ cñ c
c 
c#ñ$c
aritmetici de
multiplicare
,c îperatori cccccc 3 c
c
 c
aritmetici
aditionali
'c îperatori de << >> "
 cc
c
c
 cc c
deplasare pe biti
&c îperatori 'cccc';c Kcñcñcñc
ccñcñ c
c
relationali pentru =cccc=;c ñcñ c
cc
inegalitati
%c îperatori ;;cccc@;c 1c
c c
relationali pentru
egalitate
-c Ac .Bcc c
c Dc .3+c
¬cc c
c Cc .3+cc c
c AAc .Bcc
(c CCc .3+cc
)c J c  cc
,c îperatorul de ;c 3  c
ñc
atribuire ;cc;cc/;cc?;c 3  cc cññc
A;ccD;ccC;c 3  cc ccc c
'';cccc==;c
'c îperatorul c 1¬ cñc
virgulă
c