2

3

Anatomie Clinici

Note de curs

Editie revizuiti

,

Profesor Dr. Nicolae M. Constantinescu

Bucuresti

,

2010

4

ANATOMIE CLiNICA - NOTE DE CURS

Prof. Dr. Nicolae M. Constantinescu

Toate drepturile rezervate autorului

Nicio parte din acest volum nu poate fi reprodusii faro permisiunea scrisa a autorului.

All rights reserved

The distribution of this book outside Romania, without the written permission of author is strictly prohibited.

Copyright©2010

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei

NICOLAE CONSTANTINESCU

Anatomie Clinica - Note de curs / Prof. Dr. Nicolae M. Constantinescu

2010

Bibliogr.

ISBN 978-973-0-07508-3

Desene: Prof. Dr. Nicolae M. Constantinescu

Tehnoredactare: As. Univ. Dr. Ileana Giuvarasteanu

Dr. Bogdan Andrei Vinersar

Coperta: Dr. Bogdan Andrei Vinersar

www.tehnicichirurqica/e.ro

5

Pre/ata

Anatomia Clinidi - Note de curs - a fost redactata initial pe baza stenogramelor celor 8 cursuri expuse In fata studentilor din anul III de medlcina, In anii 1992-1993 ~i editata In 1994 pentru uzul studentllor facultatii de mediclna din Bucurestl, Actuala editle revlzulta, este lmbogatita cu expllcatil releslte din experlenta cursurilor inter-active predate In ultimii 16 ani. Au fost adaugate noi imagini, care reproduc materialele iconografice folosite pentru demonstrarea ~i intelegerea notlunllor teoretice. Cu exceptia a 4 planse de anatomie mlcroscoplca, toate figurile preluate din llteratura au fost prelucrate de autor In scopul evldentlerll elementelor semiotice necesare studentului examinator la patul bolnavului.

llustratllle au fost selectate din lucrarl proprii, din cazustica personala, precum ~i din urmatoare!e tratate In ordine cronologlca:

~ Jeanneney G. "Applications Chirurgicales de l'Anatomie Topographique". Ed.

G.Doin, Paris, 1944.

~ Boudin J. "Les Consultations -Iournalieres dans les Maladies du Systeme Nerveux". Ed.Masson & C-ie, Paris, 1963.

~ Decoulx P, Razemon JP."Traumatologie Clinique". Ed. Masson & C-ie, Paris, 1963

~ Castaing J, Soutoul JH. "Atlas de Coupes Anatomiques". Vol I, Vol II Ed.Maloine, Paris, 1967.

~ Davenport HW. "Physiologie de l'appareil digestif'. Ed, Masson & C-ie, Paris,1968,p.118

~ Edwards EA, Malone PD, Collins JJ Jr. Operative Anatomy of the Thorax, Lea & Fiebiger, 1972

~ Kubik St. "Anatomie Topographique et Medico-Chirurgicale", Tome II.

Ed.Mouton - Librairie Maloine, Paris, 1969

~ Mondor H. "Diagnostic Urgents-Abdomen".IX-eme edit. Masson & C-ie, Paris, 1974

~ Du Plessis DJ. "A synopsis of Surgical Anatomy".XI-th Edit. John Wright & Sons Ltd, 1975

~ Pendefunda Gh, Stefanache F, Pendefunda L. "Semiologie

neurologica't.Ed.Medicala, Bucuresti, 1978

~ Schwartz SI. "Principles of Surgery". III-rd Edit. McGraw-Hill Co,New York, 1979

~ Hamilton Bailey's Demonstration of Physical Signs in Clinical Surgery.XVIth edit. John Wright, Bristol, 1980

~ Howard RJ. Host defense against Infection. Part I. Curr Probl Surg 1980;5/17:267-316

6

~ Dellatre JF, Flament JB, Palot JP, Pluot M. Les variations des parathiroides, Nombre, situation et vascularisation arterielle, Etude anatomique et applications chirurgicales. J Chir 1982;111119:633-641

~ Snell R. "Clinical Anatomy for Medical Students" .111 -rd Edit. Little,Brown and Co. Boston/Toronto,1986

~ Panaitescu V, Petrencic C. "Duodenul si glandele anexe. Corelatii morfoclinice si function ale" Ed.Litera, Bucuresti, 1988

~ Healey JE, Hodge J. "Surgical Anatomy". Il-nd edit. BC Decker Inc. Publ.

Toron to- Philadelphia, 1990

~ Skandalakis JE, Skandalakis PN, Skandalakis LJ. "Surgical Anatomy and Technique" Springer-Verlag, New York, 1995

~ Greig DJ, Garden OJ. "Color Atlas of Surgical Diagnosis". Mosby-Wolfe, London, 1996

~ Jianu M. "Atlas color de ortopedie pediatrics". Ed. Tridona, Bucuresti, 2003

~ Young B, Heath JW. "Wheather's Functional Histology". V-th Edit.

Churchill- Livingstone, 2006

Am dorit ca aceste prelegeri sa fie utile studentului la patul bolnavului, pentru transferul notiunilor de anatomie descriptlva ~i topograflca lnsuslte In primii doi ani. Cu alte cuvinte am realizat un Indreptar de anatomie pentru deslusirea aspectelor cel mai des lntalnlte In clinica umaria, fara sa reluam ceea ce deja s-a tnvatat In primii doi ani la anatomia descriptlva ~i topograflca. ferindu-ne de prezentari exhaustive. Efortul nostru inceput In 1990 se inscrle In noul concept al medicinii translation ale, oferit medicinii sec.XXI ~i care I~i propune transferul notlunllor stabilite In laboratoare(ln cazul nostru sala de dlsectie), la patul bolnavului(M ilne ~i Katln}'. Acest nou punct de vedere a lzvorat din Medicina-8azatd-pe Dovezi , alt concept aparut In ultimele decenii ale sec. xx.

Medicina translatlonala lntegreaza deci rezultatele cercetarllor din stllntele de baza In vederea optlrnlzarll diagnosticului ~i a tratamentului efectuat la patul bolnavului. M lscarea este Insa bidirectionala, intrucat de la pacient se nasc tntrebarl ~i ipoteze de lucru pentru laboratoarele de cercetare. Dupa cum vom vedea acest lucru s-a lntamplat sl cu anatomia.

1 Milne CP, Katin KI. Translational medicine: an engine of change for bringing new technology to community health. Sci Trans Med 2009;S/1:ScmS

7

Daca dupa ce ~i-a lnsusit acest curs, studentul se va slmtl "mai in largul lui" in fata bolnavului pe care-I are de examinat ~i tratat, tnsearnna ca ne-am atins scopul.

Adresam rnultumirile noastre colegilor dr. Ileana Giuvara~teanu, asistent universitar, pentru prelucrarea cornputerizata ~i deasemenea pentru tehnoredactarea facuta in colaborare cu dr. Bogdan Vinersar.

Bucuresti, aprilie 2010

Prof.dr.Nicolae M. Constantinescu

8

9

Abrevieri

l.a.: artera

2.abd.: abdominal

3 .ant.lanter.: anterior

4. artic.: articulatia

5. bifurc.: bifurcatia

6. can.: canal

7. cavit.: cavitate

8.CBP: calea biliara principala 9.cut.: cutanat

lO.descend.: descendent ll.despic.: despicatura

l2.dr.: dreapta

l3.ext.: extern

l4.ggl.: ganglion

l5.gl.: glanda

l6.gl.s.r.: glanda suprarenala l7.I.F.: articulatie interfalangiana

18 .I.F.D.: articulatie interfalangiana distala

19 .I.F.P.: articulatie interfalangiana proximala

20.int.: intern

21.infer.linf: inferior

22.lat.: lateral

23. LCR: lichid cefalo-rahidian 24.ligam.: ligament

25 .In.: limfonodul

26.m. : muschi

27.med.: medial

28.marg.: margine 29.MF :

articulatie metacarpo-

falangiana

30.n.: nerv, nn.: nervi

3 l.orif.: orificiu

32.PA : pancreatita acuta 33.post.lposter. : posterior 34.rad.: radacina

35.ram.: ramura 36.sd.lsindr.: sindrom 37.sp.: spatiu

38.spermat. : spermatic 39.stg. : stanga 40.super.lsup. : superior 4l.superJ. : superficial

42.SIAS: spina iliaca antero-

superioara

43.SIPI spina iliaca postero-
inferioara
44.SIPS spina iliaca postero-
superioara 45.tend. : tendon 46.tr. : trunchi

47. TR : tuseu/tact rectal 48.TV: tuseu/tact vaginal 49.v.: vena

50.v. cardin.: vena cardinala

51. VCI: vena cava inferioara

52. VCS : vena cava superioara

10

11

TABLA DE MATERII

CURSUL 1. INTRODUCERE iN ANATOMIA CLINIC-I. Definitie, scop, unicitatea si individualitatea organismului uman. Metode de fixare a informatiilor obtinute din explorarea clinicii.

CURSUL 2. ANATOMIA CLINIc-I A OASELOR, MU$CHILOR, ARTICULATIILOR, FASCIILOR $1 BURSELOR.

CURSUL 3. ANATOMIA CLINIc-I A ARTERELOR, VENELOR $1 LIMFATICELOR. Circulatia colaterald si teritoriile limfatice.

CURSUL 4. ANATOMIA CLINIc-I A NERVILOR, MENINGELOR $1 GLANDELOR ENDOCRINE. Nervii cranieni si spinali.Localizarea unei hemoragii intracraniene si venele emisare. Glanda hipofizii, glanda tiroidii, glandele paratiroide, glandele suprarenale.

CURSUL 5. ANATOMIA CLINIc-I A TORACELUI. Contindtorul: peretele toracelui, regiunea mamarii. Continutul: regiunile pleuro-pulmonare, mediastinul.

CURSUL 6. ANATOMIA CLINIc-I A VISCERELOR ABDOMINOPEL VINE. Proiectia cutanatd. Sfincterele organelor cavitare abdominopelvine. Diafragmele cavitiuii abdomino-pelvine. Peritoneul. Tactul rectal si tactul vaginal.

CURSUL

7. ANA TOMIA

CLINIc-I A

MALFORMATIILOR

,

CONGENITALE.

CURSUL 8. BAZA ANATOMICA A UNOR MANEVRE CLINICE DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT.

,

12

13

CURSUL I

INTRODUCERE iN ANATOMIA CLINICA

1. D efinitie:

Anatomia clinica este stiinta abordarii corpului uman In clinica pe baza precizarii situatiei organelor si formatiunilor profunde In raport cu suprafata corpului uman sau cu peretele unor cavitati accesibile ochiului (direct, prin vizualizare echo ', CT3, RMN4) sau tactului, In raport unele cu altele, precum si variatia acestor raporturi In cursul vietii sau ca urmare a unor modificari patologice.

2. Scopul anatomiei clinice:

a) obtinerea date lor obiective (semne, semne fizice) privind aspectul normal si modificarile patologice macroscopice ale tesuturilor si organelor (ex. palparea ficatului normal sau palparea unui ficat tumoral),

b) interpretarea explorarilor radiologice si de imagerie medicalii( echo, CT, RMN),

c) orientarea anatomica pentru executarea unor tehnici de diagnostic ~1 tratament (ex.: executia punctiei biopsie hepatica, infiltrarea anestezica a unui nerv intercostal).

• BOUISSON - nici eel mai sceptic spirit nu poate nega privilegiul anatomiei de a fi punctul de plecare al artei de a vindeca.

• TILDEMANN - medicii lara cunostinte anatomice sunt ca niste cdrtite care scurmd in intuneric si lasii in urma lor musuroaie (in sens figurativ - n.n.).

3. Ce inseamni anatomia pentru practica medicali?

2 Echografie - metoda de studiere a corpului uman pe baza ultrasunetelor

3 Tomografia cornputerlzata

4 Renonanta rnagnetica nucleara

14

Supun atentiei d-voastra trei triunghiuri, pe care le-am construit in ideea ca performanta se afla in varful Ior.unde nu poti ajunge decat escaladand cu efort mai multe trepte.

DA~H: DMiIi

'CJ.II!fIl.tl: ]dElKMiIAIGR ~~'1{;[iill<;-r

L IN'FE1RPk'fARE J

cazru CUNIC

I

~~:!,I'.!'J;J.'~c!~ C~ rnitl.. Ctl' ~~ f'rm

I

tlJ!4CG~~' ~ a;li]_tJiJA["~

til t\IOru.MRE __ JI

BAZA RATIONAMENTULUI IN PRACTICA MEDICALA

Astfel in primul triunghiu am fixat la baza rationamentului medical efortul de memorizare, care-i permite studentului sa identifice datele constatate la bolnav cu ceeace a citit sau a mai vazut,

A doua treapta este cea a interpretiirii datelor clinice,coroborate cu cele imagistice ~i de laborator. In efortul lui de elaborare mentala, examinatorul (in cazul nostru studentul), se indeparteaza de carte, de teorie si se apropie de cazul particular. lata cata dreptate avea marele anatomist Benninghof, atunci cand stabilea ca norma anatornica redata in cartile de anatomie nu exista in realitate. In natura nu exista decat cazuri particulare- si deaceea, cu cat ai examinat mai multi bolnavi, cu at at ti-ai putut insusi un bagaj de cunostinte pe care nici 0 carte nu-l poate reda.De altfel nu intamplator Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca cele doua conditii de baza pentru a fi considerat un medic performant sunt: studiu individual neintrerupt si un contact permanent, nemijlocit cu bolnavii. Se poate spune ca medicul se formeaza prin ceeace a citit si prin numarul de bolnavi, deci de unicate umane,pe care le-a examinat si tratat.

15

A treia treapta a rationamentului medical 0 reprezinta decizia, deci formularea unui diagnostic # elaborarea unui plan terapeutic, urmata de punerea lui in practica, Aceasta ultima treapta este cea asteptata de bolnav, decizia luata se refera numai la el ~i i-a facut pe clinicienii francezi din sec. XIX sa declare il y a des malades, pas des maladies, adica exista bolnavi si nu boli.

Rolul anatomiei in aceasta constructie este oarecum diferit pentru practica medicala in comparatie cu practica chirurgicala,

I ANA'OOlnE C'LIMCA

I II

,~,],:OM[I!

PI! VDU

I"

:mN"SnWl1l:o\. TElHlimiOlKDGIlE] AI"i",\m1li1:c,~

ANATO~~1iIlll l'{U"OGFArl?~CA '(iftEilfHONALAl'

~ I

ANAT01VU~ DESCRIPnVA

PRACTICA MEDICALA

Astfel in formarea medicului de familie, a celui internist sau care apartine altor specialitati nechirurgicale, asa cum Yeti ajunge cea mai mare parte dintre d-voastra, anatomia descriptivd si topograficii le of era posibilitatea folosirii unei terminologii medicale, dupa care urmeaza insusirea anatomiei pe viu si a celei imagistice- rna refer aici la anatomia radiologica, la anatomia explorarii prin ultrasunete, anatomia explorarii prin computer-tomografie si prin rezonanta magnetica nucleara.Toate aceste cunostinte anatomice ii permit tanarului student sa acceada pe treptele Anatomiei Clinice, disciplina in plina desvoltare

16

in lumea intreaga.Pe baza ei se executa orice manevra clinic a de diagnostic sau de tratament nechirurgical.

C]'mtI]RG1<'A1,.Ii, Cl'P!HlA:WUJ]l,"[

I. II

ANA'IOMU!! ICLENIfA

ANATOill.1lIE PI: 'W

~

,,\X'i"J!!.n)'[\u m.\l~Gmc.<'i.

Ii

~!W:JJ.:EA, TElWIDi\QLOG1iEl WAJ10l'iliI(::E

I II

AMA'fOMI.E mPG~RAFICA {R!lfiCION_UA)

ANAro~Jll! DIll'l{.'ilmnT'1r A

PRACTICA CHIRURGICALA.

In ceeace priveste rolul anatomiei pentru practica chirurgicala, treptele de la baza sunt identice. Pentru formularea unui diagnostic de afectiune chirurgicala.pentru alegerea tehnicii si pentru executia ei mai este necesara 0 treapta reprezentata de Anatomia ChirurgicaHi, care insumeaza elementele anatomice ale zonei unde este localizat procesul patologic si de Anatomia Operatorie, care reprezinta baza anatomica a fiecarui timp si gest operator, inclusiv variantele la care trebuie sa se astepte chirurgul.

Dupa cum ati putut constata in ultimele doua triunghiuri, anatomia reprezinta suportul morfologic al examenului medical. Fara cunostinte de anatomie clinic a, studentul - viitorul medic - va avea mereu 0 retinere in fat a bolnavului, va prefera sa discute in loc sa examineze, va prefera sa stea pe culoare decat la patul bolnavului, va prefera sa improvizeze decat sa-si prezinte propriile observatii bazate pe inspectie, palpare, percutie, ascultatie.se va simti stanjenit atunci cand i se va solicita sa interpreteze un examen imagistic.

17

4. Cum se aplica cunostintele de anatomie descrlptlva ~i topograflea invatate in primii ani la bolnavul pe care-l ai de examinat?

Medicina este in acelasi timp ~tiinta si arta.Este ~tiinta fiindca foloseste in permanents relatia cauza-efect si este artii fiindca fiecare bolnav are un tab lou clinic particular, iar planul terapeutic i se va adresa doar lui, ceeace inseamna in ultima instanta un efort de creatie din partea medicului.

Pentru a reusi aplicarea cunostintelor de anatomie in clinica, la patul bolnavului-, studentul trebuie in primul rand sa-si formeze si sa-si insuseasca 0 metodologie de examinare a aparatelor si sistemelor, pe care 0 structureaza in primii ani de clinic a si apoi 0 foloseste toata viata.In al doilea rand trebuie sa fie constient ca fiecare bolnav are particularitatile lui, este un unicat, ceeace inseamna ca cu cat el a examinat mai multi bolnavi, cu atat si-a largit sfera de cunostinte.

Etapele identificarii formatiunilor anatomice superficiale ~1 profunde in timpul examenului clinico-anatomic:

• Denumesti ceea ce ai constatat prin inspectie, palpare, percutie ~1 ascultatie folosind analogia cu ceea ce ai invatat si memorizat;

• Folosesti comparatia cu un om sanatos sau - in cazul organelor simetrice - cu partea sanatoasa pentru a evidentia devierile de la normal.

Trei elemente se desprind ca esentiale:

• N eeesitatea individualfzarti;

• N eeesitatea memorfzarti;

• N eeesitatea compararil eu normalul.

Prin tmbinarea acestor trei mecanisme, clinicianul realizeaza prezumtia de organ sau tcsut care ar trebui sa se gaseasca in locul ce este examinat si ii identifica modificarile, devierile de la normal. Pe baza datelor primare se elaboreaza diagnostieul de probabilitate.

18

A. N ecesitatea Individuallzarfi

Organismul uman reprezinta un unicat genetic, morfologic, biochimic, fiziologic, comportamental si patologic. Deceniile urmatoare ne vor arata ca individualitatea se extinde si la nivel bio-energetic.

Conceptul de unicitate umaria, care sta la baza individualizarii porneste deci de la ADN -ul uman, propriu fiecarui individ si care conditioneaza structurile micro- si macro-morfologice proprii, constelatia biochimica.reactiile fiziologice, cele comportamentale precum si 0 simptomatologie particulara fiecarui individ in parte.Unicitatea no astra morfologica este mult folosita pentru identificarea indivizilor in medicina Iegala.Ea se bazeaza in principal pe analiza dermatoglifelor si aceasta fiindca s-a dovedit ca orientarea crestelor dermice digito-palmo-plantare este determinata intr-o masura covarsitoare de factorii ereditari, in comparatie cu rolul redus al factorilor de mediu.Insist asupra faptului ca dermatoglifele-din care eel mai frecvent folosite sunt amprentele digitale-, nu se modifica in timpul vietii, iar in cazul unor arsuri de gradul II superficiale, ele se refac identic cu modul initial de aranjare. Dar unicitatea morfologica folosita in identificarea din medicina legala nu se rezuma doar la studiul amprentelor digitale. Conformatia irisului, urma dintilor pe 0 muscatura, amprenta lasata de buze sunt alte cateva exemple care sunt proprii fiecarui individ in parte.De fapt orice structura anatomica este unica iar variatiile intalnite ar putea permite identificarea unui individ.Iau la intamplare faptul ca nu exista doi oameni la care sinusurile frontale sa fie identice(Namibiar:Clinical Anatomy 1999; 1) sau care sa aiba aceiasi dispozitie a retelei venoase de pe fat a dorsala a mainii (cercetari proprii nepublicate).

Studentul trebuie deci pregatit pentru abordarea subiectilor umani ca pe 0 suma de variante, iar sala de disectie este locul ideal pentru formarea acestei opinii. Studentii care examineaza mai multe piese de disectie vor constientiza rapid ca fiecare cadavru este un unicat. In acelasi spirit trebuie sa se desfasoare si metodologia de insusire a examenului fizic, interpretarea investigatiilor imagistice-inc1usiv a celor radiologice-,discutarea protocoalelor operatorii, analiza observatiilor facute la necropsii.A vand deci aceasta mentalitate, tanarul student ajuns in clinica va face eforturi personale pentru a examina cat mai multi bolnavi.Zucconi dela Universitatea de Medicina din Pavia afirma foarte c1ar:" prin anatomie, studentul este introdus in conceptul unicitiitii fiintei

19

umane, iar prin unicitate el este introdus in conceptul particulariziirii terapiilor medicale $i chirurgicale".

Aceasta repozitionare a omului ca persoana unica reprezinta un punct de vedere integrator intre stiintele fundamentale ~i omul sanatos/bolnav. Si spun em aceasta intrucat fiecare om este ca toti ceilalti oameni-dupa normele universale; ca unii oameni-dupa normele de grup; si ca nici un alt om dupa normele idiosincratice, care definesc propria lui constitutie, functiile si reactiile lui.

lata deci explicatia diferentei tablourilor clinice de la un individ la altul si explica afirmatia facuta de Ion Juvara (profesor de chirurgie la Facultatea de Medicina din Bucuresti In a doua jumatate a sec. XX) : ''fiecare om are cancerul lui ".

Fiecare unicat uman- la fel cu majoritatea fiintelor vii-iposeda atata timp cat este viu 0 independents fat a de mediu, care sta la baza libertatii individului.Din acest ultim punct de vedere putem considera boala drept vial a limitata in libertatea ei.

Pierzandu-si libertatea, bolnavul devine un dependent fata de pat, fata de camera In care locuieste, fata de casa sau fata de societate.

Deci sanatatea unicatului uman Ii confera acestuia 0 stare de independenta, de libertate de miscare, actiune si optiune,

Independenta fata de mediu este de fapt una din principalele caracteristici ale fiintelor vii, pe care 0 regasim Inca dela organismele unicelulare. Elementul de baza al acestei independente este dat de membrana celulara, care separa mediul viu intracelular de mediul ambiant.

Individualitatea organismului uman este conditionata de independenta lui fata de mediu. Pentru clinician aceasta individualitate este In principal morfologica, dar In intimitate procesele sunt intricate - morfologice si biochimice. Facand 0 analogie cu rolul de bariera pe care 11 joaca membrana celulara la fiintele unicelulare, putem spune ca si organismul uman, In efortul continuu de a-~i mentine individualitatea(self-ul autorilor englezi) ridica intre el si mediu 0 serie de bariere care sunt externe sau locale - la nivelul tegumentelor si mucoaselor- si interne sau generale.

20

lata pe fig. 1.1 care sunt barierele externe:

• La nivelul nasului ~i cavltatil nazale distingem cu rol de bariera perii narinelor (vibrizele), lizozimul, mucusul epitelial, secretia de imunoglobuline In special IgA - macrofagele si flora normala (asa-zisa bariera biologica impotriva germenilor patogeni);

• La nivelul ochiului, acest rol 11 joaca pleoapele, lizozimul ~1 epiteliul cornean;

• La nivelul cavititii bucale bariera este asigurata de mucusul epitelial, saliva, secretia de imunoglobuline - In special IgA, lizozimul ~1 flora normala;

• La nivelul traheei ~i bronhiilor - epiteliul ciliat, mucusul si secretia de imunoglobuline;

• La nivelul alveolelor - macrofagele alveolare;

• La nivelul colostrului - continutul de imunoglobuline, In special IgA si lactoperoxidaze (intervin In blocarea dezvoltarii germenilor anaerobi);

• La nivelul tractului gastrointestinal - cu rol de bariera functioneaza epiteliul mucos, peristaltismul intestinal, pH-ul, imunoglobulinele - In special IgA - mucusul, bila, enzimele digestive, flora normala;

• La nivelul vezicii urinare - actioneaza pH-ul urinar, epiteliul, imunoglobulinele - In special IgA - precum si actiunea mecanica de spalare a urinii;

• La nivelul vaginului - epiteliul, pH-ul si flora normala;

• La nivelul pielii - rolul de bariera este indeplinit de epiteliul cornificat, pH, acizii grasi si flora normala,

a.NAS

1. vibrize 2.lizozim 3. epiteliu 4.lgA

5. macrofage 6. flora normala

b.TRAHEE· BRONHII

1. epiteliul ciliat

2. mucus 3.lgA

c. PULMON

1. macrofage

d. TRACT DIGESTIV

1. epiteliu

2. peristaltism 3.Ph

4.lgA

5. mucus

6. bila

7. enzime digestive

8. flora normala

e. PIELE

1. epiteliu cornificat 2.Ph

3. acizi gra~i

4. flora normala

21

a

f.OCHI

1. pleoape 2.lizozim

3. epiteliu cornean

g. CAVITATE BUCALA

1. epiteliu mucos

2. saliva 3.lgA 4.lizozim

5. flora normala

h. COLOSTRU 1.lg A

2. sistemul antibacterian lacto - peroxidaza SOD-H202

i. VEZICA URINARA

1. actunea de spalare a

urinii

2. Ph

3. epiteliul 4.lgA

j. VAGIN

1. epiteliul 2.Ph

3. flora normala

Cea mai importanta bariera locala este, deci, stratul epitelial care acopera organismul la nivelul pielii si mucoaselor. In unele locuri: piele, vagin, uretra, ureche, cavitate bucala, faringe, esofag - acest epiteliu este constituit din mai multe straturi celulare, in timp ce in alte locuri: stomac, intestin subtire, colon - epiteliul este constituit dintr-un singur strat de celule. Inchipuiti-va ce calitati deosebite de protectie poate avea epiteliul unicelular de 0,0 I mm. grosime al colonului care se opune tendintei de invazie a unei populatii bacteriene de 1011 germeni/gr. de fecale!

I

I ).

\..... ~ Il

Fig. 1.1 Barierele externe

Aceasta bariera locala, care pnn prezenta ei ii confera

macroorganismului,deci fiecarui unicat uman 0 independenta fat a de mediu -

22

are 0 dinamica in onto genie, care este eel mai bine relevata in conditiile unei plagi,

Plaga este 0 intrerupere a continuitatii morfologice, continuitate pe care organismul cauta rapid sa 0 refaca, tocmai pentru a-si recastiga independenta fata de mediu. Sa luam spre pilda 0 plaga chirurgicala in care s-a sectionat pielea, tesutul conjunctiv grasos subcutanat, fascia si muschiul, La sfarsitul operatiei, chirurgul apropie toate aceste structuri, le pune in contact si obtine prin sutura-alipirea, deci refacerea continuitatii morfologice. Aceasta refacere este apoi realizata de organism si anume in cazul epiteliului si al tesutului conjunctiv prin regenerare deci prin formarea unor structuri de acelasi tip cu cele adiacente - iar in cazul muschiului prin cicatrizare, deci prin interpozitia unui tesut conjunctiv fibros intre marginile musculare sectionate.Repet : pnn vindecarea plagii organismul recapata separarea fata de mediul ambiant.

Dar si in afara existentei unei plagi, organismul i~i mentine individualitatea morfologica si prin aceasta independenta fata de mediu, printr-un continuu efort de refacere a structurilor consumate periodic in cursu I activitatii aparatelor si sistemelor.Din punctul de vedere al capacitatii de regenerare celulele organismului uman se impart in 3 categorii:

l-Celule permanente care se considera ca nu regenereaza niciodata fiindca si-au pierdut capacitate a de inmultire odata cu ultraspecializarea lor. In aceasta categorie au fost incluse neuronul ~i celula musculara striata.de tip cardiac sau scheletal. In cazul unei intreruperi de continuitate sau al lipsei de substanta defectul se umple cu tesut conjunctiv fibros-asa zisa cicatrice, pe care 0 gasim si dupa infarctul de miocard- si dupa sectiunea unui muschi scheletic- si dupa 0 plaga a encefalului.Cicatricea reface continuitatea dar nu inlocuieste functia specified a tesutului care a fost lezat.

2-Celule labile care prolifereaza incontinuu.Din aceasta categorie fac parte toate epiteliile de acoperire de la nivelul pielii,tractului digestiv,tractului respirator,tractului genital masculin ~i femenin, ductelor glandulare apoi dela nivelul tesutului hematopoietic si al structurilor limfoide-inc1usiv splina.Iata cateva exemple:

- epidermul are ca sursa de regenerare stratul bazal,bulbii foliculilor pilosi si fundul glandelor sebacee;

23

- mucoasa gastrica regenereaza dupa fiecare pranz mai agresiv (condimente de tipul piperului sau mustarului.bauturi alcoolice tari) avand ca sursa celulele dela nivelul criptelor si cele aflate in colul glandelor fundo-corporeale (fig.1.2);

Fig.1.2 Sectiune prin mucoasa gastrica la pislca "a jeun " de 24 h. A. mucoasa normala: B. Mucoasa dupa 12 min. contact cu alcool 600 (alcoolul a fost menflnut in stomac doar 5 min) - se constata descuamare rnaslva ~i formarea unui strat de mucus; C. Dupa 5, 75 h apar fenomene de regenerare(preluat dupa Davenport)

- intestinul sub tire are un bun indice de regenerare, prin care se refac nu numai enterocitele dar si structuri vilozitare.Astfel dupa rezectii intinse de intestin sub tire se constata 0 adaptare functionala, caracterizata prin cresterea numarului de vilozitati in intestinul restant;

- colonul are un indice mai redus de regenerare a epiteliului;

- epiteliul traheal lezat regenereaza sub forma unui epiteliu simplu stratificat, care apoi se diferentiaza in epiteliu ciliat;

- endometrul regenereaza dupa fiecare menstruatie sau chiuretaj avand ca sursa glandele uterine.

24

3-Celule stabile care in mod obisnuit nu regenereaza, dar i~i mentin aceasta capacitate toata viata.Din aceasta categorie fac parte celulele parenhimurilor glandulare, fibroblastele,celulele endoteliale sanghine, celulele musculare netede din miometru si din peretele vaselor mari.Cercetari efectuate in ultimele decenii au identificat 0 categorie de celule stabile numite celule stem(celule tulpina) care se pot divide toata viata prin autorefnoire( genereaza acelasi tip de celule) dar pot genera si celule specializate, deci se pot diferentia in anumite conditii, generand celule de tip mezodermal (osteocite, condrocite, adipocite,cardiomiocite) sau non-mezodermic (neuroni, astrocite, oligodendrocite,hepatocite,celule epiteliale ).La adult celulele stem au fost identificate in maduva rosie, in sangele circulant( de remarcat marea bogatie in celule stem a sangelui din cordonul ombilical), in piele, ficat,pancreas, muschi, encefal. N oi am reusit sa demonstram in urma cu 40 de ani potentialul multiplu de diferentiere al celulelor mezenhimale primitive din peretele sinusoidului medular.Prin studii histologice si citologice am aratat pentru prima data in literatura medicala ca celula stem medulara este capabila la adult sa genereze secvential tesut osos,capilare si apoi maduva rosie, ceeace insemna ca ea i~i pastreaza toata viata capacitati organo-formatoare (fig.1.3, fig. 1.4, fig. 1.5, fig. 1.6, fig. 1.7, fig. 1.8, fig. 1.9).

Fragment de maduva rosie autologa , dupa 3 zile de la introducerea in camera anterioara a ochiului la iepure

:r- l.~~~~~- - ,.g'~' "'~'~':';":,~~~i

~. '- , ,<~;,:: ~<~ ~,"Ac . L I

.~_.- " _,,-,,;-:-,\ -, ,_.,~ ,,:.~.- ':T5,~~ .

: "-' "~\~., "', '(1'_ "". -- - -_ - '1

:: '·~I_~.. ."

. -~ -

i~

I <_.' "~_-'. - - - ~~'" '

.L~I _I ",", .~~.: ... :;,::

~1IIr.:- __ ., ~ -

Fig. 1.3

Frotiu de maduva rosie la iepure; se vede 0 celula stem in peretele unui capilar sinusoid

Dupa 24 ore de la transplantare , celula stem s-a mobilizat in lumenul unui capilar sinusoid

25

Os primitiv dupa 6 zile

Fig. 1.4

Capilare de neoformate la 10 zile

Placa osoasa la 3 saptamani

Fragment de maduva rosie dupa 4 saptamanl

La 14 zile de la transplantare s-a evldenfat jonctiunea dintre vasele de neoformatle ale transplantului ~i capilarele din patul iridian (prezenta intr-un capilar sinusoid a unui colorant introdus intracarotidian)

Fig. 1.5

La 20 saptamani se constata formarea unui osicul, cu os la periferie ~i maduva in centru

Dinamica celulei stem in primele zile - celula la 48 ore

26

Aspect histologic al imaginii microscopice

Fig. 1.6

In continuare se evidentiaza cresterea nucleului , care contne nucleoli, citoplasma cu numeroase vacuole. Celula se preqateste de diviziune

Celula stem se divide mitotic

Fig. 1.7

in ziua a 6-a apar celule de tip osteoblast

Fig.1.B

27

Aceste celule secreta 0 substanta fundamentala

in interiorul substantel fundamentale se evldentaza fragmente de colagen

Depunerea de mineral osos desavarseste transformarea osteoblastului in osteocit

Fig. 1.9

Celula endotelial -like cu citoplasma in

"forma de drapel" dupa 72 ore de evolutle

28

Demonstrarea capacitatii de proliferare si diferentiere a celulelor stem la adult ne obliga sa reconsideram prima categorie - cea a celulelor permanente-, intrucat chiar daca ele- ca celule adulte- si-au pierdut potentialul de proliferare, iata cii exista celule primitive dormante sau quiescente, capabile ca la stimuli adecvati sii se diferentieze spre tipurile celulare considerate fixe, imposibil de inlocuit panii nu demult timp.

Toate aceste refaceri spectaculoase ale structurilor de invelis sunt strict controlate prin mediatori sau prin mecanisme celulare (inductie de contact, inhibitie de contact); orice deviatie de la diferentierea normala celulara este sanctionata prin interventia stromei si a populatiei limfocitare instructate.

Teritoriile unde se intalnesc doua epitelii cu structuri diferite despartite printr-o linie de demarcatie, deci unde se face tranzitia dela un epiteliu la altul.reprezinta zone cu rise carcinogenetic. Regenerarile care au loc de 0 parte si de alta a liniei de demarcatie pot sii nu mai respecte topografia normala, in care caz asistam la regenerari metaplazice, atunci cand un epiteliu de un anum it tip apare in zone unde in mod normal exista epitelii de alt tip.In noua situatie epiteliul metaplazic va trebui sii faca fatii unui mediu pentru care nu este totdeauna adaptat,va fi mai greu controlat prin mecanismele celulare si mai expus unor modificari de tip displazic, cu posibila evolutie spre anaplazie, deci spre cancer. Asemenea zone intalnim :

la nivelul tractului genital -limita dintre exocolul uterin acoperit de un epiteliu pavimentos stratificat nekeratinizat si endocolul acoperit cu un epiteliu cilindric monostratificat ( fig.1.10);

,E.C

Fig.1.10 Colul uterin 1

Se evidentiaza limita dintre canalul endocervical tapetat de 0 mucoasa unistratificata ~i exocervix acoperit de un epiteliu scuamos stratificat

1 Young B, Heath JW. " Wheather's Functional Histology". V- th edit. Churchill- Livingstone, 2006, p.351

29

la nivelul tubului digestiv-limita dintre epiteliul pavimentos nekeratinizat al esofagului ~i epiteliul cilindric unistratificat al mucoasei gastrice(fig. 1. 11), apoi limita dintre epiteliul cilindric monostratificat al rectului si epiteliul pavimentos stratificat al canalului anal supenor, care se keratinizeaza la nivelulliniei ano-cutane (fig.1.12)

Fig. 1.11 Joncfiunea eso-gastrica 1

P - epiteliu scuamos esofagian; S - epiteliu gastric cilindric monostratificat

J

Fig. 1.12 Joncfiunea recto -anala 1

SS- epiteliu scuamos stratificat al canalului anal; RM - mucoasa rectala acoperita de epiteliu cilindric unistratificat

- la nivelul faringelui -limita dintre epiteliul cilindric pseudo-stratificat al nasofaringelui ~i epiteliul stratificat pavimentos nekeratinizat al buco-faringelui;

- la nivelul tractului respirator-limita dintre epiteliul stratificat pavimentos nekeratinizat allaringelui ~i epiteliul ciliat pseudo-stratificat al traheei.

Toate aceste zone de tranzitie pot dezvolta cancere , atunci cand mecanismele imunologice de control al self-ului nu reusesc sa depisteze si sa indeparteze prompt orice celula straina (intre care se numara si celula canceroasa), imediat dupa ce ea a aparut,

Barierele interne sunt reprezentate de endoteliul vascular, de activitatea imunocompetenta celulara si umorala din mediul intern, de barierele hematoencefalica si hemato-oculara,

1 Young B, Heath JW. " Wheather's Functional Histology". V- th edit. Churchill- Livingstone, 2006, p.252,269

30

Individualitatea organismului nu are la baza doar realizarea independentei lui fata de mediu. Ea reprezinta un proces continuu si complex de mentinere si adaptare a structurilor organismului aflat sub influente mecanice (mecanomorfoze), biochimice (chimiomorfoze), electrice (electromorfoze) care au putut fi studiate In laborator si regasite la om.

Un exemplu de adaptare structurala 11 gasim la muschiul scheletic. Acesta este alcatuit din 2 tip uri de fibre:

• Fibre rosii (tip I) care au un continut crescut de mioglobina, un numar mare de mitocondrii (capacitate oxidativa ridicata) si un nivel scazut de enzime glicolitice; aceste fibre au un timp incetinit de contractie;

• Fibre albe (tip II) care au un continut scazut In mioglobina, putine mitocondrii, In schimb poseda un bogat echipament de enzime glicolitice; aceste fibre au un raspuns contractil rapid.

Fibrele rosii sunt inervate de neuroni scurti si au 0 activitate preferentiala In efortul de mica intensitate, dar prelungit, In timp ce fibrele albe sunt folosite In efortul mare, de scurta durata,

Fenotipul fibre lor musculare se poate modifica In functie de antrenamentul muscular. Astfella sprinteri creste cu timpul procentul de fibre albe (tipul II), In timp ce fondistii si maratonistii au 0 proportie crescuta de fibre rosii (tipul I).

Un alt exemplu de adaptare structural a 11 reprezinta cresterea densitatii capilarelor pe mm ' de tesut In urma antrenamentului fizic. In felul acesta, ca urmare a stimulului reprezentat de scurte perioade de hipoxie, se creaza un suport morfologic pentru circulatia colaterala din artere si arteriole, In situatiile In care debitul sanghin prin marile magistrale arteriale diminua asa ca In cazul aterosclerozei.

Este clasic exemplul adaptarii structurale a rinichiului umc chirurgical (deci a rinichiului restant dupa 0 nefrectomie), care se datoreaza histologic cresterii In volum prin proliferarea mitotic a a epiteliului tubular si nu cresterii numerice a nefronilor.

31

Se poate deci afirma ca individualitatea morfologica inseamna nu numai pastrarea independentei fata de mediu, dar si mentinerea structurii tisulare interne printr-un continuu efort de regenerare.

Am aratat capacitatea de regenerare a celulelor stabile.Astfel dintre organele parenchimatoase, regenerarea cea mai spectaculoasa 0 prezinta ficatul. La sobolani, iepuri, cobai, caini, indepartarea a 80% din ficat este urmata in cateva saptamani de refacerea aceleiasi cantitati de tesut hepatic functional, dar cu 0 alta forma. Nu exista nicio limita pentru puterea de regenerare a ficatului, intrucat excizii repetate sunt urmate de regenerari repetate. La nivel microscopic tesutul regenerat arata numeroase mitoze in celulele hepatice si inmuguriri de capilicule biliare.

Pancreasul exocrin are 0 capacitate manifesta de regenerare.

In sistemul nervos se stie de mult timp ca axonii regenereaza dar numai in nervul periferic, nu si in sistemul nervos central. Rata de regenerare a axonilor este de 1 mm. / 24 h (3mm. / 24 h in partea proximala a membrelor si 0,5 mm. / 24 h la mana si picior).

Daca individul reprezinta un unicat din punct de vedere morfologic nu este mal putin adevarat ca 0 seama de caractere morfologice comune permit clinicianului gruparea oamenilor in asa-zisele tipuri constitutionale. Incadrarea bolnavului pe care 11 avem de examinat intr-unul din tipurile constitutionale este importanta pentru ca ne da posibilitatea unei orientari asupra pozitiei viscerelor pe care le avem de examinat.

a) Tipul hiperstenic este de regula supraponderal, brevilin (statura joasa), cu toracele largit la baza, unghiul bicostal obtuz, cordul orizontalizat, varfurile pulmonilor nu depasesc clavicula, stomacul are 0 dispozitie in com de taur cu fundusul oblic sau chiar orizontal, colecistul orizontalizat, bucla colonului transvers sus situata (fig.1.13)

Fig.1.13 Tipul constitutional hiperstenic

32

Tipul normostenic sau atletic, prezinta 0 dispozitie a viscerelor similara cu cea Invatata In atlasele de anatomie descriptiva si topografica (fig.1.14).

Fig. 1.14 Tipul constitutional normostenic

b) Tipul hipostenic si astenic este longilin, subponderal, cu toracele alungit, varful pulmonilor depaseste cu 2,5 cm. jumatatea mediala a claviculei, cordul este vertical cu tendinta la cord In picatura, unghiul bicostal este ascutit, polul inferior al stomacului este coborat, putand atinge sau depasi In jos linia bispinoasa, bucla transversului este In pelvis, colecistul apare verticalizat la dreapta coloanei vertebrale (fig.1.15).

Fig. 1.15 Tipul constitutional hipostenic

33

B. N ecesitatea memnrtzarli

Bagajul informational de cunostinte anatomice al studentului priveste omul normal si a fost obtinut prin studiu teoretic si prin urmatoarele modalitati practice: disectia cadavrului in sala de lucrari, studiul sectiunilor topografice, studiul preparatelor din muzeul de anatomie, studiul mulajelor, studiul preparatelor de coroziune, studiul planselor anatomice, al imaginilor computerizate, al radiografiilor, etc. Toate acestea au permis fixarea unor notiuni de anatomie descriptiva, identificarea punctelor de reper si apoi inlantuirea stratigrafica a elementelor anatomice pe regiuni topografice. Elementul capital este mecanismul prin care se fixeaza aceste notiuni, care sa ii permita studentului identificarea formatiunii anatomice atunci cand examineaza un bolnav, prin analogie cu ceea ce a invatat, Studentul trebuie sa fie constient ca este raspunzator de modul cum i~i dezvolta mecanismele de memorizare.

Foarte pe scurt va pot spune ca memoria reprezinta urma materializata a experientelor noastre trecute. Exista 0 memorie imediata (sau recenta, fizica, labila, de scurta durata) si 0 memorie stocata (sau tardiva, biochimica, stabila, de lunga durata), Unii mai considera ca memoria imediata este 0 memorie mecanica iar memoria stocata 0 memorie Iogica,

Sediul memoriei este diferit in cele doua emisfere cerebrale. Astfel partea posterioard temporo-parieto-occipitald a emisferei majore (stanga la dreptaci) este locul unde se depoziteaza informatiile verbale de care depind intelegerea a ceea ce spune 0 alta persoana, posibilitatea exprimarii in scris sau vorbit, posibilitatea efectuarii unui calcul mental. Partea posterioard temporo-parietooccipitala a emisferei minore (emisfera dreapta la dreptaci) depoziteaza stereotipurile, deci ansamblul de gesturi inlantuite intr-un act (mersul pe bicicleta, inotul, suitul in copac, nodul la cravata, efectuarea unui nod chirurgical, imbracatul, manevrele la conducerea automobilului, etc.) si aceasta se realizeaza pe baza cunoasterii propriului nostru corp, a rapoartelor diferitelor segmente intre ele si a cunoasterii lumii exterioare noua,

Prin datele inmagazinate in aceasta emisfera, obtinem un bun randament in cazul unei invatari corecte a activitatii noastre cotidiene.

Emisfera majora: depoziteaza pe a sti; emisfera minora depoziteaza pe a sti sd faci.

34

In lobii frontali se engrameaza programe mult mai complexe care reprezinta suma unor experiente verbale sau senzoriale. Lobii frontali influenteaza comportamentul nostru fat a de 0 experienta data in functie de experientele trecute.

Formatiunile de la baza creierului si anume circuitul lui Papez care cuprinde hipocampul, trigonul cerebral, corpii mamilari, nucleii anteriori ai talamusului, cortexul cingular leaga cele doua emisfere intre ele si apoi creierul anterior de eel posterior. Acest circuit are rolul unui "trigger" (centru de semnalizare si pornire) si al unui macaz care claseaza informatiile ~1 le directioneaza in functie de confruntarea cu achizitiile mai vechi.

Experienta ne-a aratat ca memoria de lungi durati este bazati pe motlvatie. Doar asa se schimba a vedea in a privi, a auzi in a asculta, a pipai in a exam ina.

Deci memoria de lunga durata necesita mobilizarea resurselor ~1 concentrarea atentiei,

Regula de aur a pedagogiei universitare: studentul memorizeazi numai ceea ce a inteles, a priceput.

Metodologia invatarii ne arata ca mesajul vizual se retine usor, iar mesajul auditiv se uita repede; oricum procentele de memorizare ale acestor doua mesaje sunt reduse, in jur de 20% pentru mesajul vizual si de 10% pentru eel auditiv. Actiunea celor doua mesaje asupra calitatii memoriei se cumuleaza daca ele actioneaza conjugat asupra aceleiasi notiuni, Pentru studentul in medicina este important de stiut ca un salt semnificativ de aproape 50% informatii stocate se produce atunci cand se observa si se examineaza metodic corpul omenesc despre care exista informatii anterioare recente teoretice. Procentul de memorizare creste la peste 70% daca studentul expune in fata unei asistente critice 0 tema, iar maximul de memorizare rezulta din propriile experiente traite, atunci cand ele sunt expuse liber in fata unei audiente critice(rolul seminariilor si al colocviilor).Efortul de a prezenta c1ar, inteligibil,cursiv 0 anume tema angajeaza circuite neuron ale si sedimenteaza notiuni in memoria noastra.Cel mai castigat pentru memoria de lunga durata este insa~i eel care a prezentat tema.

35

C. N ecesitatea cnmpararll cu normalul

Am vazut mai sus ca memoria de lunga durata este optimizata atunci cand notiuni teoretice prealabile sunt extrapolate, sunt aplicate la omul viu. Acesta este si avantajul anatomiei clinice - sau al anatomiei aplicate.

Baza clinicii este dezvoltarea la student a spiritului de observatie si "educatia lui senzoriala" 5 care sa-i permita obtinerea de informatii prin inspectie, palpare, percutie si ascultatie. Ori toate acestea nu Ie poate dobandi decat prin zeci si sute de examinari ale omului normal si apoi ale celui bolnav.

Medicul poate obtine informatii obiective folosind metode senzoriale directe sau explorari paraclinice tintite.

Observarea bolnavului (somatoscopia, inspectia) trebuie sa fie corecta, cornpleta si controlabila, Ea poate interesa corpul uman intr-o pozitie indiferenta - observarea statica - poate explora corpul omenesc intr-o pozitie anum ita - observare posturalii - sau poate interesa corpul in miscare - observare dinamica. Examinarea se face cu pacientul in pozitie de explorare clinic a, deci cu musculatura relaxata, de regula in decubit dorsal. Aceasta pozitie este diferita de pozitia anatomic a cu pacientul in ortostatism, cu membrele toracice langa corp. In ceea ce priveste pozitia terapeutica ea este diferita dupa tipul de manevra pe care vrem sa 0 executam, De exemplu pozitia genu-pectorala pentru efectuarea unei anuscopii, pozitia in decubit ventral pentru executarea unei injectii fesiere, pozitia in decubit lateral cu coapsa homolaterala flectata pe bazin pentru practicarea unei lombotomii.

Obtinerea unor date asupra structurilor anatomice subtegumentare se realizeaza prin palpare, percutie, ascultatie. Ele permit identificarea unor formatiuni si organe interne si precizarea unor detalii fiziologice. Medicul trebuie sa stie sa identifice reperele anatomice care permit trasarea limitelor unor organe interne (somatotopie), delimitarea regiunilor topografice, identificarea locurilor de punctie si infiltratie, trasarea liniilor de incizie.

Pentru aceasta studentul trebuie sa-~i perfectioneze simturile:

5 Noel Fiessinger

36

• In primul rand trebuie sa vezi bine, sa ai rabdare sa privesti si apoi sa-ti insusesti un limbaj medical descriptiv pentru a descrie ceea ce ai observat;

• In al doilea rand trebuie sa stii sa palpezi cu 0 mana supla si rabdatoare;

• In al treilea rand trebuie sa stii sa asculti fie vorbele bolnavului la intrebarile tale orientate, fie sunetele emise de functionarea organelor si sistemelor.

Tactul si auzul se regasesc In percutie,

Informatiile ample aduse de vaz, auz si pipait contribuie la inregistrari corticale concrete si solide. Inregistrarile corticale incorecte se datoreaza fie neobservarii a ceea ce este evident, fie inventarii a ceea ce nu exista,

"Greselile In medicina se datoreaza de cele mai multe ori unei inregistrari incorecte a faptelor" 6. Obtinerea unor date exacte este 0 adevarata arta si imi permit sa declar dupa 50 de ani de practica medicala, ca majoritatea greselilor pe care Ie-am facut In profesie s-au datorat unui examen incomplet al bolnavului.

In afara explorarilor senzoriale directe, medicul mai foloseste informatiile provenite de la explorarile morfologice parac1inice, care reprezinta In fapt niste "prelungitori" ai simturilor,

a) Amprenta grafidi (plantara, digitopalmara) si mulajul (bucodentar, al unei extremitati deformate, al trunchiului si coloanei vertebrale);

b) Explorarea radiologica simpla sau cu subtanta de contrast (plus de substanta radiologica inseamna minus de substanta morfologica, minus de substanta radiologica inseamna plus de substanta morfologica);

c) Explorarea endoscoplca

a. Prin orificii naturale

i. Cu iluminare externa:

6 Claude Bernard: "Introducere la studiul medicinii experimentale"

37

1. Rinoscopia;
2. Otoscopia;
3. Orofaringoscopia;
4. Laringoscopia;
5. Anuscopia;
6. Colposcopia;
7. Oftalmoscopia;
8. Diafanoscopia.
11. Cu lumina proprie:
1. Traheo-bronho-scopia;
2. Eso-gastro-duodenoscopia;
3. Colonoscopia;
4. Rectoscopia;
5. U retroscopia;
6. Cistoscopia.
111. Prin orificii create chirurgical:
1. Pleuro-toracoscopia;
2. Laparoscopia;
3. Artroscopia;
4. Mediastinoscopia;
5. Arterioscopia;
6. Coledocoscopia;
7. Retroperitoneoscopia. 38

d) Explorarea radieizotopica: tiro ida, rinichi, ficat, splina, pancreas, tesut hematopoietic, etc.

e) Explorarea ecograflca: ultrasunete emise de un cristal si inapoiate in functie de densitatea corpului pe care l-au intalnit, Exista astazi 0 anatomie a ecografistului.

1) Explorarea computer-tomografica permite obtinerea imaginii corpului pe sectiune in functie de datele receptionate si prelucrate de un calculator la care au parvenit raxele partial sau total absorbite de corpul omenesc, dupa emiterea lor de catre 0 sursa de iodura de Cesiu.

Exista 0 anatomie a computer-tomografistului, mai apropiata de realitatea anatomica decat precedenta.

g) Explorarea prin rezonanta magnetica nucleara permite obtinerea unei imagini de 0 mare claritate, care a impus metoda pe locul intai in studiul maduvei spinarii, al articulatiilor.etc,

39

CURSUL II

ANATOMIA CLINICA A OASELOR, ARTICULATIILOR, BURSELOR, FASCIILOR, MU~CHILOR

I. OASE

1. Elemente anatomo-c1inice pentru oasele de membrana:

a) dezvoltarea se face direct din stadiu conjunctiv spre stadiu osos

fapt observat la:

* bolta craniului * oasele fetei

* mandibula

* clavicula.

b) au 0 osificare simpla cu 1-2 centri de osificare.

Clavicula este primul os in care apare un nuc1eu de osificare primar (saptamana a 7-a) si ultimul os unde nuc1eul de osificare secundar de la nivelul extremitatii sternale se uneste cu corpul osului, la 25 de ani.

c) au 0 putere de regenerare redusa,

Marile defecte ale boltii craniului sau mandibulei trebuiesc refacute cu grefe osteogene (coasts, creasta iliaca),

d) au 0 patologie cornuna:

- congenitala: disostoza cleido-cranianaiflg.z.I)

- castigata: frecvent afectate de osteomielita cronica

Fig.2.1 Disostoza cleido - craniana

40

2. Elemente anatomoc1inice pentru oasele cu stadiu cartilaginos.

Cuprind cea mai mare parte a oaselor scheletului (lungi, scurte, late, forma neregulata)

a) Inainte de terminarea cresterii, osul lung este format dinspre 0

extremitate spre cealalta din (fig.2.2): epifiza

cartilagiu de crestere metafiza

diafiza

metafiza

cartilagiu de crestere epifiza,

Metafiza este partea din diafiza care ajunge la placuta epifizara a cartilagiului de crestere.Ea are drept caracteristici faptul ca este:

o bogat vascularizata,

o mai putin rezistenta ca restul osului si supusa la traume datorita numeroaselor insertii capsulo-ligamento-musculare.

*periostul: strat - intern, osteogen

- extern (fibros).

Dupa terminarea cresterii dispar cartilajul de crestere si metafiza.

Fig.2.2

41

b) Vascularizatia osului lung arata ca toate resursele vasculare (artera nutritiva diafizara, arterele epifizare) dau 0 bogata retea la nivelul metafizei. 0 alta retea este la nivelul periostului, deci la nivelul locurilor unde se produce cresterea in lungime si in grosime a osului

( Fig.2.3 ). Intreruperea circulatiei duce la necrozii osoasd .

• Cauza traumatica: eel mai frecvent

Scafoidul carpian -fracturile oblice dau necroza fragmentului medial (ulnar).

Capul femural (3/5 - 415 laterale sunt vascularizate de vasele colului) - in fractura subcapitala cu deplasare se rup vasele si apare necroza aseptica de cap femural.

113 distala a tibiei: in fracturile cu deplasare ale 113 medii, in care se distruge si periostul care acopera 113 distala, Aceasta 113 distala nu mai are sursa de nutritie nici de la artera nutritiva diafizara, nici de la periost si explica frecventa pseudartrozelor (in plus 1/3 distal a a tibiei nu este inconjurata de muschi, ci doar de tendoane asa incat nu are nicio sursa pentru neovase).

Fig. 2.3

42

c) Cresterea osului in lungime se face pnn nuc1eele de osificare epifizare.

Epifize fertile sunt locurile unde se produce cea mai evidenta crestere in

lungime a oaselor. Formula mnemotehnica : fug de cot ~i Yin spre genunchi.

Membru toracic

o Proximala humerus

o Distala radius Membru pelvin

o Distala femur

o Proximala tibie

Mare atentie pentru tratamentul corect al fracturilor-dezlipiri diafizare la copii la nivelul epifizelor fertile! 0 fractura-dezlipire la 0 epifiza fertila la membrul inferior poate duce la 0 intarziere de crestere in lungime, care sa produca 0 inegalitate de lungime a membrelor inferioare.

Epifiza in care apare primul nucleu de osificare, se sudeaza ultima cu diafiza. Epifiza in care apare ultimul nuc1eu de osificare, se sudeaza prima cu diafiza (exceptio: fibula).

Nuc1eul de osificare epifizar din extremitatea distal a a femurului apare in luna a 9-a intrauterina, EI indica iminenta nasterii unui copil cu dezvoltare normala si are importanta medico-Iegala,

d) Boli comune. Patologia oaselor de cartilagiu:

I.Congenitale

Exostoze osteogenice: cresc in regiunea metafizei( fig.2.4 )

Fig.2.4 Exostoza osteogenica pe fala posterioara a femurului(aspect radiografic de profil)

43

Achondroplazia (oprirea cresterii in lungime a oaselor cu cresterea lor in grosime).

Ectromelia -oprirea in dezvoltare a unui membru sau segment de membru-

(fig.2.5),Jocomelia -mainile si/sau labele picioarelor se insera direct de trunchi(fig.2.6), existand rudimente de brate/antebrate, monomelia - oprirea in dezvoltare a unuia dintre cele doua membre inferioare- (fig.2.7).

Fig. 2.5 Hipoplazia de femur stang

Fig. 2.6 Focomelia

Fig. 2.7 Agenezia completa de membru inferior (monomelie)

In caz de oase supranumerare evidentiate pe radiografie - se va tine cont de faptul ca ele sunt bilaterale (coaste cervicale cu sindrom de compresiune, oase supranumerare mana, picior).

44

II. Ca~tigate Traumatice

Separatia epifizei ( este de fapt 0 fractura separatie si nu 0 simpla dezlipire epifizara),

Fractura este de partea metafizara si nu de cea epifizara, deci tot cartilajul de crestere pleaca odata cu epifiza.Deaceea osul nu mai creste in lungime daca aceste fracturi nu sunt reduse.Se impune deci repozitionarea obligatorie a acestor fracturi - dezlipiri, mai ales daca ele se produc la nivelul epfizelor fertile.

Infectioase

o Osteomielita acutii - este boala copilului. Stafilococul are predilectie pentru metafiza copilului (vascularizatie abundenta, structura osoasa lame lara mai putin densa) - infectia difuzeaza rapid ---+ necroza unor zone osoase ---+ sechestru.

o Osteomielita cronicd

• Tuberculoza, febra tifoida se localizeaza la:

• metafiza oaselor lungi, coaste, stern

• mijlocul diafizei oaselor scurte

• metacarpiene si falange(spina ventosa)

• vertebre (morbul lui Pott). Bacilul tuberculozei

(bacilul Koch) se localizeaza :

-sub placile de crestere situate adiacent cu dis cui intervertebral si care sunt corespondente metafizei oaselor lungi la copil;

-sub ligamentul vertebral comun anterior pe unde intra vasele hranitoare la adult.

Tumorale

o Chist os os metafizar (fig.2.8)

Fig. 2.8 Chist 0505 esental la humerus

45

o Tumora cu celule gigante - epifiza

o Sarcomul Ewing - diafiza (fig.2.9)

o Osteom al metajizei

o Metastazele -In diafiza

o Fibrosarcomul paraosteal- metafiza

o Condromul solitar - juxtaepifizar

o Sarcomul osteogenic - metafiza (fig.2.10)

I~ .. ~.\f ·

f/------

Fig. 2.9 Reticulosarcom Ewing

superflciala evidenta

coapsa dreapta cu clrculatle

"\.

Ill.)

(

\

Fig.2.10 Osteosarcom de clavicula stanga

46

III. MU~CHI

1. Rol cheie In articulatiile parghii de gradul III S.F.R. (sprijin, forta, rezistenta)

Conditia echilibrului - forta trebuie sa fie de atatea ori mai mare decat rezistenta, de cate ori bratul rezistentei este mai lung decat bratul fortei,

Deltoid - abductia bratului

o Bratul fortei - portiunea proximala a humerusului pana la "V"ul deltoidian

Biceps - flexia antebratului pe brat

o Bratul fortei - olecran pana la tuberozitatea biceps Cvadriceps - extensia gambei pe coapsa

o Bratul fortei - rotula pana la tuberozitatea tibiala anterioara Orice imobilizare indelungata a acestor muschi Ii hipotrofiaza/atrofiaza si diminua stabilitatea umarului, cotului sau genunchiului.

2. Complexul os-muschi

Osul prezinta 0 structura adaptata la solicitarile de tractiune si presiune, nu este alcatuit pentru a se opune solicitarilor de torsiune si, doar In mica masura celor de flexiune.Din punctul de vedere al rezistentei se aseamana cu betonul arm at.

- Rolul muschilor la oasele lungi este de a scoate oasele din pozitiile de flexiune-torsiune si de a Ie mentine In zona solicitarilor de compresiunel tractiune,

- Muschiul fixeaza osul devenit punct de sprijin.

Rolul muschiului seratus anterior de a fixa scapula de torace si de a permite abductia bratului de la 900 la 1800 (daca este paralizat, margmea vertebrala a scapulei se ridica din planul toracelui: scapula "In aripa")

-In traumatisme:

• In caz de fracturi ale oaselor lungi, fragmentele osoase sunt dislocate secundar de tractiunile musculare. Apare un dezechilibru intre agonisti si antagonisti acolo unde ei nu au puncte de insertie simetrica.Aceste deplasari secundare ale segmentelor fracturate trebuiesc cunoscute In vederea realizarii reducerii si imobilizarii In pozitie corecta a fracturii pe toata perioada de formare a calusului osos. Intrucat In reducerea ortopedica a fracturilor diafizare la membre nu se poate manevra decat fragmentul distal, medicul trebuie sa aprecieze In functie de sediul fracturii, ce pozitie va lua fragmentul proximal supus actiunii

47

musculare si sa plaseze fragmentul distal in prelungirea fragmentului proximal.

a) Fracturile colului si diafizei femurale

Col femural - membrul inferior ascensionat, in abductie si in rotatie externa (fesierii) - (fig.2.11).

1/3 superioara (fig.2.12- A) - fragmentul superior tras in abductie si flexie (nu se antagonizeaza abductia intrucat adductorii coapsei se insera mai jos).

1/3 medie - fragmentul supenor este tras si de agonisti si de antagonisti, deci ramane in pozitie indiferenta, Fragmentul inferior tras de adductori si ischiogambieri - ascensioneaza (fig.2.12- B).

1/3 inferioara - fragmentul inferior tras spre posterior de ischiogambieri - pericol de lezare a arterei si venei femurale (fig. 2.12- C).

M~ ~e.~'iE'l~i.:fI. li'!Il~:ltJn1i ~'ll.tr.·I·U1i;

·MI!~'L-ill'

1 tr o:1llOlnlh~·Jr

Fig. 2.12 A. Fractura diaflzara 1/3 inferioara;B. Fractura diaflzara 1/3 medie; C. Fractura dlaflzara 1/3 lnterioara

Fig. 2.11 Fractura de col femoral

1. Rotatia externa a membrului inferior

2. Semnullui Laugier

1M, r~.;i"rt~~ 1"f!1:.!l.mn 1~~lilI1mi ~

48

b) Fracturile diafizei humerale - Col chirurgical (fig.2.13 - A)

o Fragmentul superior tras in abductie de supraspinos

o Fragmentul inferior tras in adductie de marele pectoral - Diafiza deasupra insertiei deltoidului (fig.2.13 - B)

o Fragmentul superior in adductie (marele pectoral)

o Fragmentul inferior in abductie (deltoid) - Diafiza sub insertia deltoidului (fig. 2.13 - C ) o Fragmentul superior in abductie (deltoid) Supracondiliana (fig.2.13 - D)

o Forta de izbire impinge fragmentul distal posterior. Capatul diafizar poate leza artera brahiala, ceeace poate compromite vascularizatia n. median ~i a muschilor anteriori ai antebratului generand 0 retractie ischemica a muschilor flexori lungi ai mainii ~i degetelor - sindrom Volkmann.

Fig.2.13 1. M. subscapular.; 2. M. coracobrahial; 3. M. supraspinos; 4. M. pectoral mare; 5. M. deltoid; 6. M. coracobrahial; 7. M. biceps brachial; 8. Capullung al m. triceps brachial; 9. M. brachial; 10. N. median; 11. A. brahiala: 12. N. radial

49

IV. Fracturile radius

Diafiza deasupra insertiei pronator teres (fig.2.14 - A, B)

o Fragmentul distal in pronatie, eel proximal in supinatie Diafiza sub insertia pronator teres (fig.2.14 - C)

o Fragmentul proximal in pozitie indiferenta, fragmentul distal in pronatie.

Fig. 2.14 1. M. biceps brachial; 2. M. supinator; 3. M. rotund pronator; 4. M. patrat pronator; 5. M. brahioradial

3. Rolul muschilor in protejarea zonelor slabe ale peretelui abdominopelvin.

a) La nivelul canalului inghinal, trecerea cordonului spermatic spre scrot obliga la existenta unei dispozitii aparte a muschilor peretelui abdominal al carer rol este dublu:

de a permite canalului deferent impreuna cu vasele testiculare, deferentiale si cremasterice sa se strecoare prin grosimea peretelui tara sa fie jenate in functia lor;

de a irnpiedica producerea unei hernii prin angajarea unui viscer abdominal pe langa cordonul spermatic. Acest ultim rol 11 joaca dispozitia arciforma a muschiului oblic intern. Astfel in momentul actelor fiziologice de tuse, stranut, mictiune, defecatie sau parturitie, acte ce se fac prin contractia voluntara a musculaturii peretelui abdominal, fibrele muschiului oblic intern se contracta, capetele lor se apropie si muschiul obtureaza peretele posterior al canalului inghinal, la fel cum "un oblon acopera 0 fereastra"(fig.2.15).

50

Fig.2.15 Actiunea muschilor canalului inghinal : efectul de "obion" al m. oblic intern

1. M. transvers; 2. M. oblic intern; 3. Cordonul spermatic; 4. Orificiul inghinal superficial; 5. Tendonul conjunct

b) M uschiul ridicator anal separa cavitate a pelvina de fosele ischiorectale. EI ridica podeaua pelvina si intervine In actul defecatiei. Situarea lui adiacent cu vaginul si cu rectul 11 face sa intervina In mecanismul de sustinere al viscerelor abdomino-pelvine In cazul pozitiei de ortostatism. Pierderea relatiei de contiguitate cu cele doua conducte - vagina sau rectul - creeaza spatii In care se pot angaja organele pelvi-abdominale, rezultand herniile perineale (vezi Fig. 8.17.)

3. ARTICULATII (Tabel I)

Pozitia de relaxare ofera maxima capacitate articulata ~i de aceea 0 constatam spontan In artrita acuta -cu exudat intra-articular-, deoarece produce cea mai mica durere( legea lui Bonnet):

umar - abductie 15°, rotatie intern a 30°'

cot - flexie 30°, pronatie 150°'

radiocarpiana - flexie 30°'

degete - usoara flexie a tuturor articulatiilor, police - usoara flexie a tuturor articulatiilor,

sold - flexie 45°, rotatie extern a 30°, abductie 20°' genunchi - flexie 20°'

glezna - flexie 30°'

degete picior - flexie usoara,

Pozitia de functie In care articulatia este solicitata la maximum fiziologic, este cea In care se fac imobilizarile ghipsate si In care se lizeaza artrodezele( obtinerea pe cale chirurgicala a unei articulatii rigide,imobile):

umar - antepulsie - 10°, abductie - 45°, rotatie intern a - 30°'

51

- cot - flexie - 100°, pronatie - 110°'

- radiocarpiana - extensie - 30°, inclinatie radiala - 10°'

- degete - flexie (mai accentuata de la index ----+ auricular),

- police - opozitie si usoara flexie,

sold - flexie - 15° .rotatie.abductie, adductie indiferente, - genunchi - rectitudine,

- glezna - 90°'

- degete picior - rectitudine.

POZITIA DE RELAXARE POZITIA DE FUNCTIE

UMAR Abductie 15° Antepulsie 10°
Rotatie interna 30° Abductie 45°
Rotatie internd 30°
COT Flexie 30° Flexie 100°
Pronatie 150° Pronatie 110°
RADIOCARPIANA Flexie 30° Extensie 30°
Inclinatie radialii 10°
DEGETE U soara flexie a tuturor Toate articulatiile in flexie
articulatiilor u~oara care, se
accentueazii de la index la
auricular
POLICE U soara flexie a tuturor Opozitie si flexie usoard
articulatiilor
SOLD Flexie 45° Flexie 15°
Rotatie extern a 30° Rotatie indiferentd
Abductie 20° A bduc tie-adduc fie
in diferentd
GENUNCHI Flexie 20° Rectitudine
GLEZNA Flexie plantara 30° in unghi drept: pozitia
anatomicd
DEGETE PIC lOR Flexie variabila Rectitudine lABEL I Pozitia de relaxare ~i de functie a artlculatlllor mari

52

4. DEFORMATII

- Umarul "in epolet": luxatie anterointerna de umar (fig.2.16).

- Deformatia "in lovitura de secure": fractura colului chirurgical al

humerusului(fig.2.17).

- Deformatia "in treapta de scara": luxatia acromio-claviculara

(fig.2.18).

- Deformatia claviculara: capatul proximal sub piele(fig.2.19).

- Deformatia "in clapa de pian": luxatie sterno-claviculara (fig.2.20).

- Deformatia "in butoias" a fetei anterioare a bratului: ruptura

tendonului lungii portiuni a bicepsului brahial(fig.2.21).

Fig. 2.16 Deformafla umarului Fig. 2.17 in fractura de col in luxatla capului humeral: chirurgical deformata este

varianta antero-interna mai jos sfuata

subcoracoidiana

Fig. 2.18 Luxatia acromioclavlcularacapanrl proximal al claviculei este sub piele

Fig. 2. 19 Fractura 1/3 medie clavicula

Fig. 2.20 Luxatie sternoclaviculara

Fig. 2.21 Simptomatologia rupturii lungii portunl a bicepsului

1. Tumefaefle globuloasa rnoblla transversal; 2. Depresiune suboeltoidiana; 3. Palparea tendonului; 4. Punct dureros anterior.

53

- Deformatiile identice posterioare ale 1/3 distale a bratului in luxatia de cot si in fractura supracondiliana, dar diagnosticul diferential 11 pune schimbarea triunghiului Nelaton in luxatie (fig.2.22).

- Depresiunea subolecraniana - datorita diastazisului (golului) creat prin efectul de tractiune exercitat de triceps asupra varfului de olecran fracturat (fig.2.23).

I <, ~

Fig. 2.22 Reperele normale ale cotului

a. in extensie , privind din spate, olecranul, epicondilul medial ~i cel lateral sunt pe acelasl linie (Iinia Malgaigne); b. in flexie, privit din spate, cele 3 puncte formeaza un triunghi isoscel cu varful in jos (triunghiul Nelaton); c. in flexie, privit din profil, cele 3 puncte se afla pe acelasi plan frontal; d. Luxatia de cot vazuta din profil; e. Fractura supracondiliana a humerusului vazuta din profil

Fig. 2.23 Fractura de olecran: fragmentul superior este tras de triceps, fiind separat de restul ulnei printr-o depresiune

54

Deformatia "in dos de furculita" a extremitatii distale a radiusului si mainii ( fig.2.24 -a,b).

o Deasupra liniei articulare: fractura radius

o Sub linia articulata: luxatie retrolunara a carpului Deformatia mainii in boala Volkmann (fig.2.25) .

o Retractia ischemica a muschilor flexori ai degetelor

Grifa (gheara) este reductibila daca se pune mana in flexie accentuata, deoarece flexorii retractati nu mai sunt tensionati,

fl.

Fig. 2.24 Deformafle in " dos de furculita"

a. Prin fractura apofizei distale a radiusului; b. Prin luxatla retrolunara a carpului

Uiiifileillf:lJten:'iil1l3llf'iilc. Ut81~I.ea!r~f~I;U!li~ne!

Fig. 2.25 Boala Volkman

Deformatla in ghiara dispare in flexia rnalnll ~i a degetelor.

Fig. 2.26 Paralizia de nerv ulnar

55

Deformatia mainii in paralizia de cubital (grifa cubitala):

o Paralizia tuturor interososilor si a lombricalilor 3-4 (hiperextensie MF, flexie IFP, IFD) -( fig.2.26).

Deformatia mainii in boala Dupuytren

o Retractia aponevrozei palmare medii si a insertiilor er pe falangele I si II, degete IV, V( fig.2.27) .

Aponevroza palmara medie este 0 structura fibroasa, care se insera proximal pe ligamentul transvers al carpului pe fata volara (in prelungirea m. palmaris longus) iar distal se imparte in 4 bandelete pretendinoase,dispuse deasupra tendoanelor flexorilor superficiali II, III, IV, si V si apoi a canalelor osteofibroase ale flexorilor, pentru ca in final sa se insere pe falangele I si II, degetele II, III, IV, V (fig.2.28).

Fml.".c\:~9jl'll'iiC. illf)l!lrrjIE~mg~~Uli1 :pt'oI).!I:lnI31:i!i ~i dista1l!i

Fig. 2.27 Maladia Dupuytren.

Retractia aponevrozei palmare medii ~i a

inserfiilor ei pe falangele I ~i II degete IV ~i V.

AI·h.lln;:m" ~i IIUllRiH -~f-.#---RFdigUaU

Fig. 2.28 Aponevroza palrnara medie

56

- Deformatia "in butoniera" a articulatiei interfalangiene proximale (fig.2.30 -A) si deformatia "in ciocan" a articulatiei interfalangiene distale (fig.2.30 - B) la degetele II, III, IV si V.

Aparatul extensor este reprezentat de extensorii degetelor pentru IFD si IFP si de expansiunea dorsala a interososilor si lombricalilor pentru MF (fig.2.29).

Ruperea insertiei distale a extensorului pune falanga III in flexie si realizeaza degetul "in ciocan", iar ruperea bandeletelor mediane care se insera pe F2 - degetul "in butoniera",

Fig. 2.29 Aparatul extensor al degetelor (vedere postero-radiala a degetului III stang).

1. M. extensor digital comun; 2. M. interosos dorsal II; 3. Lamina transversa; 4. Aponevroza digitala dorsala: 5. Tendonul mijlociu al m. extensor; 6. Bandelete laterale ale m. extensor; 7. Tendonul terminal al m. extensor; 8. Metacarpianul III; 9. M. interosos dorsal III; 10. M. lombrical; 11. Ligamentul transvers profund metacarpian; 12. Ligamentul retinacular.

e· ..... ·.·· .. ·······/.· ... · -.·~·.·.·· .. ··iC ===-..... . .. _ .

.... ~; /~ ----_

. . -. -

. - . -

B

Fig. 2.30 A. Deformafla ''in butoniera" a articulatiei interfalangiene proximale; B. Deformafla "in ciocan" a articulafiei interfalangiene distale.

57

Deviatiile genunchiului(fig.2.31).

o Genu valgum

o Genu varum

Ambele pozitii micsoreaza suprafata tibiala portanta a greutatii corpului,

fiind cauza de gonartroza,

Deformatia genunchiului datorita hidartrozei si cercetarea socului rotulian(fig.2.32).

Instabilitatea genunchiului datorita lezarii ligamentului colateral medial (deviatie in valg), colateral lateral (deviatie in var) sau incrucisat (sertar anterior/ posterior)- (fig.2.33).

-

N.fI:!;!illlil

Fig. 2.31 Deviatiile genunchiului

c..1r'~l!~'3!f,,@ll,~C:wt1w l~ ~d(lf.llli~lIb,l' in f1~xi~ ~~{'il.~

Fig. 2.32 Cercetarea socului rotulian

Fig. 2.33

58

Modificarile amprentelor plantare. In mod normal punctele de sprijin ale plantei pe sol sunt capetele metatarsienelor I si V si tuberozitatea calcaneana, ceea ce permite construirea a 3 arcuri: 2 arc uri longitudinale -medial si lateral- si 1 arc transversal anterior (fig.2.34).Studierea amprentei plantare permite sesizarea unor modificari ale acestor trei puncte de sprijin: sprijin pe toata planta in piciorul plat sau sprijin redus in piciorul scobit,la care dispare contactul plantar extern cu solul.

Fig. 2.34 Amprenta plantara :planta unsa cu vaselna este aplicata pe 0 foaie colorate ulterior talcata

Examenul coloanei vertebrale: pentru a aprecia ca axul coloanei este pe linia mediana, se foloseste un fir de ata de care se agata 0 greutate.Subiect in ortostatism, ne plasam in spatele lui.Un fir lung de 1 m. se fixeaza cu capatul liber la nivelul protuberantei occipitale externe (inion) iar capatul cu greutate trebuie sa cada strict in santul interfesier. Orice deviere se mascara, apreciindu-se in cm. "sageata" devierii axului coloanei vertebrale (fig.2.35).

Fig.2.35 Semnul "firului cu plumb" arata devierea coloanei in plan frontal

59

Deosebirea dintre scolioza adeviiratd sau structurala si pozitia scolioticd (de ex. datorita unei inegalitati de lungime a membrelor inferioare) se face punand pacientul ca din pozitia de ortostatism sasi aplece trunchiul inainte. In cazul pozitiei scoliotice, deviatia coloanei dispare iar in cazul scoliozei adevarate apare 0 bombare a hemitoracelui de partea convexitatii scoliozei( fig.2.36)

m-

I

I 11

b

Fig. 2.36 a. Atitudinea scolloflca - corpurile vertebrale nu sunt rotate; deviatia dispare la aplecarea in fata; b - Scolioza ad eva rata - rotata corpurilor vertebrale antreneaza gibozitatea costala ~i lombara ~i se pune in evidenta la aplecarea in fata

Examenul mersului permite sa se evidentieze mersul leganat din luxatia congenitala de sold (A), mersul cu bazinul impins inainte din paralizia flexorilor soldului (B), mersul step at din paralizia extensorilor labei piciorului (C), mersul cu mana sprijinita pe genunchi pentru a-I fixa, din paralizia cvadricepsului (D) - (fig.2.37).

c

.0

Fig. 2.37 A. Mersul leganat; B. Mersul cu bazinul impins inainte; C. Mersul stepat; D. Mersul cu mana sprijinita pe genunchi

60

5.SINDROAMELE CANALARE sunt expresia clinic a a compresiei unui nerv intr-un spatiu osteofibros inextensibi1.Ea se produce oridecateori apare un element compresiv (tumoreta.inflamatie.os sau fragment de os), care va apasa elementul eel mai vulnerabil-nervul-. Distingem sindromul canalului carpian (compresia n. median - fig.2.38 A), sindromul canalului Guyon (compresia nervului ulnar - fig.2.38 B), sindromul canalului epitrochleo-olecranian Mouchet -fig.2.39 - 3 (compresia n. ulnar), sindromul n. interosos posterior (cand strabate cele 2 fascicule ale m. supinator - fig.2.40), meralgia parestezicd (compresia n. femurocutanat lateral - fig.2.41), sindromul canalului tarsian (compresia nervului tibial posterior - fig.2.42 ), sindromul defileului discovertebral (compresia radacinii sau a n. rahidian fig.2.43), sindromul scalenic la trecerea plexului brahial prin triunghiul interscalenic micsorat de prezenta unei coaste cervicale ( fig.2.44.), a unui calus vicios, a unei hipertrofii a m. scalen.

Fig.2.38 Sectiune prin arficulafia

8 radlocarplana prin primul rand de oase B

carpiene (segmentul superior al sectiumii).

1.M. flexor profund al degetelor; 2. M. flexor

9' lung al policelui; 3. N. median; 4. M. flexor superficial al degetelor; 5. M. palmar lung, 6. Retinaculul flexorilor; 7. A. ~i v. ulnara; 8. N. ulnar; 9. Teaca shoviala cornuna a flexorilor; A. Canalul carpian; B. Canalul Guyon.

Fig. 2.39 Sectiune orizontala prin interlinia arficulara a cotului (segmentul superior)

1. N. ulnar; 2. A. recurenta ulnara; 3. Canalul epitrohleo-olecranian,;

4. N. radial; 5. N. median; 6. A. brahlala,

61

Fig. 2.40 Ramura profunda a nervului radial (2)poate fi comprimata la trecerea printre cele doua fascicule (humeroradial ~i radioulnar) ale m. supinator (1) ceea ce duce la tulburari paretice ale m. inervaf de n. interosos posterior.

Fig.2.41 Teritoriul de meralgie parestezica corespunzator zonei de inervatie senzitiva a n. femurocutanat lateral.

Fig.2.42 Sectiune transversale prin glezna dreaptatseqrnent superior).

TICIIU!lun Alhil~

62

Ine~,

Fig. 2.43 Hernia de disc

A. - postero-laterala; B - posterioara

Fig.2.44 Sindromul scalenic

1. Plex brahial; 2. Coasta cervlcala (in negru); 3. Anevrism poststenotic; 4. lnserfla m. scalen anterior.

63

6.FASCII

Este importanta cunoasterea dispozitiei lor pentru ca aceasta poate sa ne explice evolutia unor procese patologice, asa cum ar fi progresiunea unor procese septice.

1. Fascia gatului

Exista 0 singura fascie a gatului care uneste fasciile care se dedubleazd si imbracd muschii gdtului, fascia pretrahealii, care inconjoara si glanda tiro ida si explica de ce glanda se mobilizeaza odata cu laringele si traheea in timpul deglutitiei si fascia prevertebrald (fig.2.45).

Fig. 2.45 Fascia unica a gatului.

Plagile taiate care intereseaza venele superficiale ale gatului.sangereaza profuz daca fascia de invelis nu este si ea sectionata, Aceasta se datoreste retractiei m. platisma, care mentine beante capetele taiate ale venelor si nu permite retractia lor. Daca si fascia de invelis este sectionata, venele se pot retracta si hemoragia diminua,

Fascia de invelis a gdtului, intinsa de la protuberanta occipitala externa, linia nucala superioara, baza apofizei mastoide, arc ada zigornatica si marginea

64

inferioara a mandibulei- in sus-, pana la spina scapulei, acromion, clavicula si manubriul sternal-in jos-, inveleste prin dedublare muschii si glandele submandibulara si parotida,

De remarcat ca limfonodulii submandibulari se gasesc in loja submandibulara delimitata de fascia gatului, in strans contact cu glanda. Aceasta relatie obliga pe chirurg, ca in cazul adenopatiei neoplazice sau tuberculoase sa extirpe odata cu limfonodulii afectati, -si glanda submandibulara,

Fascia parotidiana este foarte densa la nivelul foitei superficiale (fascia parotideo-maseterina) si explica durerea intensa acuzata de bolnav, in cresterile bruste de volum ale glandei (parotidita epidemica),

Insertia superioara si inferioara a fasciei gatului explica de ce unele abcese mastoidiene pot fuza prin teaca m. sterno-c1eido-mastoidian pana deasupra sternului si a extremitatii mediale a claviculei (mastoidita Bezold).

Fascia pretraheald se pierde in jos la nivelul pericardului fibros iar fascia prevertebrald se continua in mediastinul superior. Fascia pretraheala in fat a si fascia prevertebrala in spate delimiteaza un spatiu antero-posterior numit compartimentul visceral al gatului, care adaposteste faringele, laringele, traheea si glanda tiro ida ( fig.2.46).

Fascia faringiana este aderenta ferm pe linia mediana la fascia prevertebrala (fig.2.47). Aceasta face ca abcesele retrofaringiene datorate unor limfonoduli abcedati sa fie intotdeauna lateralizate( fig.2.48- A).

In schimb in tuberculoza vertebral a abcedata abcesul rece se cantoneaza in spatele fasciei prevertebrale, ceea ce face ca tumefactia retrofaringiana sa proemine in faringe pe linia mediana, unde poate fi si punctionata ( fig.2.48- B).

CO,W1 (iil!ill'fJilIIIIJf!nll'lI: "is'C'~I")[ ;lli( :giltul~UJi

Fig. 2.46

65

Fig. 2.47

F[U~i:'I. pnWl1l1i~1\1~lil

~\OOr.'ll !\l'j\f([r!li_riJ!=j~!11 'l\!'IifIlt!

A.

Fig.2.48

Fascia prevertebrala da 0 prelungire inferioara in triunghiul interscalenic, care inconjoara plexul brachial si vasele subclavioaxilare, continuandu-se cu teaca axilara, Existenta acestei teci permite anestezia tintita a plexului brachial, deoarece substanta anestezica nu difuzeaza in jur (fig.2.49).

N--~·firex.lld bl'"h~iI~ --A. gubcJ:~,r.i'

Fig. 2.49 Prelungirea axilara a fasciei prevertebrale

66

2. Spatiile fasciale ale mainii ~i tecile sinoviale

Spatiile fasciale ale mainii se gasesc intre planul tendoanelor flexorilor si planul metacarpienelor. Spatiul tenarian este marginit de tendoanele flexorilor I, II si III volar, iar dorsal de m. adductor al policelui care acopera metacarpienele I, II si III. EI este limitat radial de m. flexor lung al policelui impreuna cu bursa lui digito-carpiana, iar ulnar de un sept care se intinde de la metacarpianul III la teaca flexorului III. Acest spatiu se extinde proximal pana la nivelul ligamentului transvers al carpului, iar distal pana In dreptul pliului palmar transvers proximal.

Spatiul palmar median se intinde In sens transversal de la muschii eminentei hipotenare pana la septul metacarpianului III, iar distal pana la pliul palmar transvers distal. Spatiul palmar median are un raport important cu teaca sinoviala digito-carpiana a degetului V ( fig.2.50).

''I:+--n~~)(;1! !l.lIj~~'li,~~ d~jl:il, -ciU.'p:huli1i II dlt~'tllliLtuiJ MOC

'li',r-lien :-:illl,m'liI::lM f:1,i~lIn~ii1---IFI:'II i~ ,jll~e.t"!i!iI1.l'r' n m ~w

Fig. 2.50 Tecile sinoviale ~i spatiile palmare

In afara acestor spatii fasciale, mai exista la mana un spatiu subcutanat - sub pielea palmei pana la aponevroza palmara medie, un spatiu subaponevrotic - intre aponevroza palmara medie si planul flexorilor si un spatiu al adductorului - intre m. adductor al policelui si planul metacarpianului II acoperit de m. interososi ( fig.2.51).

67

De remareat ca ambele teei sinoviale digito-earpiene depasesc proximal ligamentul transvers al earpului si ea adesea teaea digito-carpiana a degetului V comunica eu eea a polieelui.

Spaf~ul ~IJ.1~il'~a['Qll.M!"tic (sulbcIIUI1J~

~___.~::\Dii~llIII ~Db"J'o.~!~nri(;

Fig. 2.51

3. Teaca psoasului - se intinde de la eorpurile vertebrelor lombare la mieul trohanter. Colectiile osifluente pornite dela 0 tuberculoza a eorpilor vertebrelor lombarefspondilita t.b.e.) pot difuza pana sub ligamentul inghinal, dand abeesul reee psoie (fig.2.52).

A a, ::ITe:H~UI'iRlljj,_+--4i M .. n~ftio~~:U;----4:-----1-"""'

Fig. 2.52

68

4. Fasciile lui Camper, Scarpa ~i Colles

Este numele dat unor condensari ale tesutului fibro-grasos supraaponevrotic al peretelui abdominal antero-lateral (fasciile Camper si Scarpa) si perineului anterior (fascia Colles) - (fig.2.53).

Fascia Scarpa este un strat fibros situat imediat superficial de aponevroza musculaturii abdominale. Sub orificiul inghinal superficial ea se continua cu fascia perineala superficiala numita fascia Co lies . Lateral ea se insera pe fascia femurala,

Fascia Camper reprezinta stratul grasos situat intre tegument si fascia Scarpa. Ea se continua cu grasimea coapsei si se opreste la nivelul perineului anterior.

Infectia cu germeni anaerobi a acestor structuri fibro-grasoase poarta numele de fasceita necrozanta si explica de ce un proces septic inceput la nivelul fasciei Colles (deci la nivelul scrotului) se poate extinde la nivelul fasciei Scarpa (deci la peretele abdominal).

~~ Riiidli1emn scn:lhillil C'1lII 'l'ele dOil.ll:i. t11'1:d,!lmllle :5IHlrm:nti:cl!'

Fascia Colles

Fig. 2.53

69

7. BURSE

Sunt saci fibrosi tapetati cu membrana sinoviala si care secreta lichid sinovial.

1. Bursa subacromio-deltoidianii separa deltoidul si acromionul de capul humeral acoperit de capsula. In mod obisnuit nu comunica cu cavitatea articulata. Inflamatia ei nu mai permite efectuarea miscarii de abductie a bratului ( fig.2.54).

2. Bursa olecranianii, dezvoltata intre olecran si tendo nul tricepsului se inflameaza adesea dand burs ita cotului( fig.2.55).

1('t'I;vii~,.t(1-~ al'tiJ;utlli\Ii'~

Fig. 2.54

Fig. 2.55

3. Bursa trohanteriand - intre fascia lata si marele trohanter. Poate fi sediul unei infectii tuberculoase (fig.2.56).

II!MLr1i<:! 1!!.~Il.:i(~U m~di!lll

Fig. 2.56

70

4. Bursa psoas-iliacului - intre eminenta iliopectinee si tendonul psoasului, comunica adesea cu cavitatea articulatiei coxofemurale. In caz de abces rece psoic se explica propagarea infectiei tuberculoase la articulatia soldului (fig.2.57).

5. Bursa prerotuliand - se inflameaza adesea la cei care stau mult timp in genunchi(bursita parchetarilor) -(fig.2.58).

Fig.2.S7

Fig.2.SS

6. Bursa posterioard a genunchiului intre capetele de origme ale gastrocnemienilor si capsula articulatiei genunchiului. Bursa mediala trimite 0 prelungire intre m.gastrocnemian si m.semimembranos si are 0 comunicare constanta cu articulatia, Ea se poate umple cu li chid articular in caz de hidartroza a genunchiului si sa proemine posterior ca 0 formatiune ovoidala fluctuenta numita chist Baker ( fig.2.59).

·~-HF-~ .. BuIII&"lIIm:. 1i"~lJii - IU,"llIbmuOfl

Fig. 2.59

71

CURSUL III

ANATOMIA CLINICA A ARTERELOR, VENELOR ~I LIMFATICELOR

Manevre clinice elementare:

-pentru artere palparea pulsului se executa in santul pulsului pentru artera radiala.la plica cotului pentru artera brahiala.lateral de conductullaringo-traheal pentru artera carotida comuna.in fata pavilionului urechii pe arc ada zigomatica pentru artera temporala superficiala.pe margine a inferioara a ramurii mandibulei la unirea 2/3 anterioare cu 113 posterioara pentru artera faciala.la jumatatea arcadei inghinale pentru artera femorala comuna, pe genunchi flectat ~i cu bolnavul in decubit dorsal palparea profunda a segmentului medial al spatiului popliteu pentru artera poplitee,la jumatatea distantei dintre tendonul Ahile ~i maleola tibiala pentru artera tibiala posterioara.pe fata dorsal a a piciorului lateral de tendo nul muschiului extensor al halucelui pentru artera dorsal a a piciorului (pedioasa);

-pentru vene controlul circumferintei membrelor.

Aceste manevre ne obiectiveaza circulatia arteriala prin arterele principale (puls prezent) sau 0 circulatie de intoarcere normala prin axul venos profund la membre (circumferinte identice bilateral). Organismul uman poate fi pus in situatia de a asigura circulatia arteriala spre periferie sau cea venoasa de intoarcere in conditii de stanjenire sau chiar oprire a circulatiei prin marile magistrale vasculare arteriale sau venoase. In acest caz se desvolta si se evidentiaza circulatia colateralii, care foloseste fie vase preformate, dar neutilizate la un debit mare, fie vase nou formate. Aceasta circulatie pe cai ocolite, nu se lnvata la anatomia descriptiva sau topografica, dar se intalneste destul de des in clinica umana si deaceea trebue cunoscuta de clinician.

ANATOMIA CIRCULATIEI COLATERALE

Definitie:

caile prin care sangele iriga un tesut in cazul intreruperii circulatiei prin artera principala;

caile prin care sangele se intoarce spre inima in cazul intreruperii circulatiei prin vena principala,

72

Circulatia colaterala demonstreaza rezervele functionale pe care le are organismul uman la nivelul structurilor tubulare, care permit transportul sangelui dela si in spre inima.In afara structurilor pre-existente organismul uman este capabil pe toata durata vietii sa edifice noi vase prin procese de angiogeneza,

A. cAl COLATERALE IN SISTEMUL ARTERIAL

Conform definitiei date, ele reprezinta caile prin care sangele iriga un tesut in cazul intreruperii circulatiei prin artera principala.Se spune pe buna dreptate ca omul are vdrsta arterelor sale. Intradevar speranta de viata a omului este in functie de modul in care se asigura un debit de perfuzie arteriala pentru organele vitale. Si acest lucru tine de rezolvarea principalei contradictii a fiintei umane, care apare intre formarea inexorabila a placii de aterom si nevoia unui aport de sange nutritiv oxigenat la celulele corpului.

Permeabilitatea unui vas pentru fluxul sanghin este controlata in cea mai mare parte de endoteliul vascular.Acest strat unicelular, dispus pe fat a intern a a intimei, in direct contact cu fluidul sanghin, are un rol fiziologic primordial pentru circulatia sangelui prin vase si pentru biologia peretelui vascular. EI produce factori antitrombogeni si in al doilea rand controleaza nutritia 1/3 interne a peretelui vascular, filtrand selectiv constituentii plasmatici care 11 traverseaza,

Endoteliul este sensibil Ta traumele mecanice care 11 exfoliaza, Acest lucru apare cu precadere in zonele de bifurcatie arteriala, in zonele unde arterele strabat spatii fixe, inextensibile, in zonele unde dintr-un vas mare se naste la unghi drept sau ascutit un vas mic.

In genere, in toate locurile cu schimbari de directie ale undei de sange se produc transformari ale hemodinamicii, obiectivate prin schimbarea curgerii sangelui, care din laminara devine turbulenta, Turbulenta creeaza 0 viteza unghiulara, care duce la 0 izbire permanenta.aproape frontala a undei sanghine pe endoteliu, astfel incat, in timp, celula endoteliala se desprinde sau este fragmentata,

In mod normal zonele dezendotelizate se acopera rapid cu alte celule endoteliale. Daca aceasta actiune de regenerare nu este prompta, asistam la mecanismul eel mai anormal al corpului omenesc. Sangele reactioneaza la desendotelizare, la fel ca Intr-o solutie de continuitate a vasului, ca intr-o

73

hemoragie - deci produce cheag. Trombocitele sunt atrase de colagen (Collagen Induced Coagulant Activity - CICA) si incep sa produca factori trombogeni dintre care eel mai important este tromboxanul. Dar in afara cheagului - care poate fi mic, neobstruant si, deci, posibil de a fi lizat prin secretia de plasminogen a endoteliului intact din jur - trombocitele mai secreta in zona cheagului si un factor care stimuleaza proliferarea celulei fibromusculare din media arterei. Ca urmare a stimularii, apare placa fibroasd subintimald care se poate incarca lipidic, poate creste si da diminuari ale calibrului vasului arterial, ceea ce genereaza noi desendotelizari, trombozari care diminua din ce in ce mai mult lumenul vasului si in final pot duce la obstructia vasului.

Pentru aceasta evolutie inexorabila, organismul uman reactioneaza dezvoltand caile colaterale ale circulatiei arteriale, asiguratoare pentru un debit convenabil de perfuzie periferica si acest proces se produce de foarte timpuriu.Iata imagini dintr-un articol publicat de Nakashima si colab. in 20021 (fig.3.1).

a

b

Fig.3.1 Perete artera coronara ~~~~ (ingro~area intimei)

a. la varsta de 7 zile (25 pm): b. la copil de 5 ani (50 prn): c. la fata de 15 ani (50 pm): d. la femeie de 29 ani (100 ~m);Iintima; M - media 1

Imaginile histologice arata ingrosarea in timp a intimei.Inchipuiti-va ca la unele persoane aceasta placa fibo-conjunctiva se incarca lipidic si se transforms in placa de aterom.Arterele coronare cu traiectul lor contorsionat au toate motivele sa sufere leziuni parcelare en dote li ale ~i pentru acest motiv sunt printre primele vase din corp unde apare placa de aterom, cauza de ingustare a lumenului si de diminuare a debitului. Pentru a asigura aportul de sange la periferie trebuie sa se desvolte alte cai arteriale si acestea sunt vasele colaterale.

1 Nakashima Y,Chen YX, Kinukawa N,Sueishi K. Distribution of diffuse intimal thickening in human arteries: preferential expression in atherosclerosis-prone arteries from an early age. Virchows Arch 2002;3/441 :279-288

74

Unele cai colaterale sunt preformate, altele apar pe parcursul vietii, iar principalul stimulent pentru dezvoltarea lor este hipoxia. Este evident ca vitalitatea tesuturilor irigate de magistrala arteriala, care-si scade brusc debitul de perfuzie (embolie, ligatura) depinde de promptitudinea circulatiei colaterale (timp de instalare si debit de perfuziej.Daca aceasta circulatie se desvolta in mica masura sau deloc apare infarctul. In cazul diminuarii treptate de debit (placa de aterom se ingroasa in timp), circulatia colaterala are conditii mai bune de dezvoltare.

I.Circulatia colaterali la nivelul encefalului are cateva caracteristici:

1. Poligonul arterial al lui Willis (fig.3.2). N euronul este celula cea mai dependenta de aportul de sange nutritiv oxigenat. Pentru a beneficia de 0 cantitate suficienta de sange, encefalul ~i-a perfectionat reteaua de vase arteriale, asa incat vasele colaterale pe care noi Ie observam la alte organe doar in situatii de circulatie arteriala stanjenita prin artera principala, in cazul encefalului s-au permanentizat, adica apartin structurii anatomice a creierului normal. Asa a luat nastere reteaua de vase arteriale dela baza encefalului pe care noi 0 denumim poligonul lui Willis. EI este plasat in spatiul subarahnoidian, la baza creierului si leaga cele doua artere cerebra le anterioare prin artera comunicantd anterioard, artera cerebrald medie si cerebrala posterioard prin comunicanta posterioarii. Astfel se creeaza 0 legatura de supleere intre sistemul arterial al carotidei interne - reprezentat de cerebrala anterioara si medie - si sistemul arterial vertebro-bazilar reprezentat de artera cerebrala posterioara,

Fig. 3.2 Poligonul Willis

1. A. carotlda comma: 2. A. comunlcanta anterioara: 3. A. cerebrala anterioara; 4. A. cerebrala mijlocie, 5. A. comunicanta posterioara: 6. A. cerebrala postenoara; 7. A. vertebrala.

75

Poligonullui Willis este incomplet in 15 -20% din cazuri.

2. La suprafata encefalului exista numeroase anastomoze vasculare.

3. Odata ce 0 artera a patruns in encefal, ea nu se mai anastomozeaza avand deci valoare de vas terminal.

4. In orbita exista numeroase anastomoze intre sistemul carotic intern si carotic extern (fig.3.3)

_,_-oI· ~"'.L_~,

Fig.3. 3 Anastomoza dintre arterele carotlda lnterna ~i externa

1. Poligonul Willis, 2. A. caroflda lnterna; 3. A. vertebrala: 4. A. oftalmlca: 5. Anastomoza dintre a. faclala (carotida externa) ~i a. oftalmlca ( carotida lnterna): 6. A. faclala; 7. A. carofida externa; 8. A. carofida comuns.

Cu to ate acestea:

Caile colaterale ale circulatiei arteriale encefalice sunt adeseori insuficiente pentru a asigura un debit de perfuzie in cazul obstruarii unui afluent major. Ligatura carotidei comune este extrem de periculoasa, Ea se insoteste de 0 mortalitate pana la 25% si de un procent mare de cornplicatii cerebrale (hemiplegii) in specialla persoane in varsta.

76

II. Aorta abdominala sl ramurile ei

1. Aorta abdominala la bifurcatie:

Oc1uzia brusca poate produce gangrene a membrelor inferioare.Iata pe aceste imagini( fig. 3.4) cum arata ocluzia de aortii(in stanga) si cauza acestei lipse de circulatie (in dreapta aorta cu stenoza ateromatoasa, plina de chiaguri recente).

Stenoza treptata (sindromul Leriche) poate fi mult timp tolerata datorita dezvoltarii circulatiei colaterale. Aceasta foloseste in principal arterele lombare - anastomozate cu ramurile iliacei interne si externe si anastomoza dintre artera mezenterica inferioara si vasele rectale ce yin din hipogastrica, De asemenea poate functiona si anastomoza dintre artera epigastrica craniala (ram al arterei subclavie) si artera epigastrica caudala (ram al arterei iliace externe).

r---~ ~ .. ~ ...

~i ..

I;:

I Sl I~·

O!l

~I

Fig.3. 4 Ocluzia aortei evidentiata prin aortografie arata prezenta circulaflel colaterale (stg) ~i tromboza aorfica evidentiata pe 0 plesa recoltata la necropsie (dr.) 1

o situatie aparte este reprezentata de rasunetul circulatiei prin aorta asupra vascularizatiei maduvei spinarii,

1 Greig JD, Garden OJ. Color Atlas of Surgical Diagnosis. Mosby - Wolfe, London, 1996, p. 238

77

Vascularizatia arteriala a maduvei spinarii la embrion este segmentara si metamerica (fig. 3.5) . Odata cu dezvoltarea maduvei spinarii, cu pseudoascensiunea ei, care nu mai corespunde vertebrelor numerice,- si cu dezvoltarea celor 2 intumescente - cervicala si lombara - are loc un proces de desegmentare, de regresie si de dezvoltare.

A

Fig. 3.6 Teritoriul de distributie arteriala a curentelor spinale anterioare (punctat) ~i posterioare.

1. Canale spinale posterioare; 2. A. lntercostala; 3. Canal spinal anterior.

l

B

C'

AR.

,3

Fig.3.S Vascularlzafla segmentara a maduvei spinarii la fat.

Fiecare segment A, B ~i C primeste cate 0 artera radlculara (AR).

Daca schema de vascularizatie peri- si intra-medulara este relativ fixa - cu un canal spinal anterior plasat in sulcus ventralis si cu 2 canale arteriale spinale posterioare situate la radacinile posterioare - si daca teritoriul de distributie al curentului spinal anterior iriga, constant, din substanta alba funiculul ventral si lateral si din cea cenusie, coarnele anterioare si intermediolaterale - restul fiind irigat de curentele spinale posterioare (fig. 3. 6) - in schimb aportul de sange la aceste 3 canale, deci sursele extravertebrale sunt extrem de variabile. Desegmentarea face ca in loc de 7 artere spinale cervicale, 12 artere spinale toracale si 5 artere spinale lombare, sa ramana constante 2-3 artere spinale cervicale, 2-3 artere spinale toracale si 0 artera spinala lombara - artera lui Adamkiewicz - care poate avea ca sursa 0 intercostala de la a 9-a la a 12-a sau 0 lombara de la L1 la L4.

78

Exista variatii ale largimii canalului arterial spinal anterior. EI poate fi larg si continuu.putand fi alimentat de la orice sursa -cervicala.toracala sau lombara - putand asigura 0 buna perfuzie pentru maduva (fig. 3.7 - B ) sau se stramteaza de sus in jos (fig. 3.7- A) si atunci oc1uzia brusca a aortei subrenale poate duce la ischemie medulara si paraplegie (maduva suporta 18 minute de ischemie, dupa care neuronii mor). Cea mai sensibila la ischemie este deci substanta cenusie,

Acest accident a fost descris in chirurgia anevrismelor aortei subrenale, atunci cand timpul de ocluzie vasculara necesitat de plasarea unei proteze este indelungat, lata de ce se indica - la fel ca in chirurgia carotidiana-, un shunt temporar intraoperator intre segmentul aortic proximal si eel distal. Din pacate, s-au descris accidente si in cazul plasarii corecte de shunt-uri, datorita ligaturii arterei Adamkiewicz la indivizi cu un canal spinal arterial anterior ingustat de sus in jos.Inafara angiografiei medulare preoperatorii ~i a perfuzarii aortice prin protezare temporara s-a mai folosit cu rezultate inconstante hipotermia intraoperatorie.reinsertia arterei radicularis magna la proteza de aorta.drenajul lichidului cefalo-rahidian, administrarea de agenti neuro-protectori ~1 monitorizarea potentialelor evocate motorii si senzitive (Tabayashi 2005)7.

AD. Aft, Aft.

ARM

A-

B

Fig. 3.7 A.Numeroase a. radiculare (AR ~i ARM) in acest tip de vascularizate a maduvel; canalul anterior (C) este slab dezvoltat. Ocluzia aortei chiar sub a. subclavie stg. pune in pericol vitalitatea maduvei , asa cum arata sagetile; B. in acest tip de vascularizsfie sunt 2 a. radiculare (AR). Curentul spinal anterior (C) este bine aprovizionat cu sange atunci cand aorta este intrerupta la (0).

2. Artera iliaca externa

• In caz de oc1uzie brusca, apare gangrena pana la 1/2 coapsei.

7 Tabayashi K.Spinal cord protection during thoraco-abdominal aneurysm repair. Surg Today 2005;1/35:1-6

79

• Oc1uzia lenta poate fi mult timp suportata pnn instalarea unor cai colaterale intre:

- ram uri ale hipogastricii, anastomozate cu ramuri ale iliacei externe ( obturatoare-epigastrica);

- ram uri ale peretelui abdominal anterior - epigastric a craniala - anastomozate cu epigastrica caudala, cu arterele circumflexe sau rusinoase externe, ram uri ale a.femurale.

3. Artera iliaca intern a (hipogastrica)

• In caz de obstructie sau ligatura a unei hipogastrice, sangele vine cu acelasi debit prin anastomoze dintre ramurile ei viscerale si parietale cu ramurile arterei hipogastrice de partea opusa si prin anastomozele cu artera mezenterica inferioara din peretele rectului.

• Exista situatii chirurgicale care imp un ligatura bilaterala a arterelor hipogatrice (sangerare profuza dintr-un cancer de uter inoperabil).De regula procedeul nu este urmat de ischemie in tot teritoriul irigat de a. hipogastrica, intrucat se dezvolta 0 buna circulatie colaterala cu ramuri ale iliacei externe, toracica interna si cu a.1ombare (anastomoze prin inoscula lie).

Atentie, insa! S-au descris necroze de fesa, De aceea, este preferabil ca ligatura sa intereseze doar trunchiurile anterioare ale celor 2 artere hipogastrice, nu si trunchiul posterior, care are distributie extrapelvina,

4.Artera femurala

• Oc1uzia ei imediat sub ligamentul inghinal, poate fi compensata prin sangele care vine via ramurile fesiere si obturatoare extrapelviene ale arterei hipogastrice. Este anastomoza cruciatd.

• In cazul in care ocluzia a.femurale este plasata la varful triunghiului Scarpa, circulatia colaterala se restabileste intre ramurile femuralei profunde (care aduc sange) si ramurile arterei poplitee care preiau sange (articularele) precum si a.recurenta tibiala anterioara.Exista aport sanghin si posterior prin ramurile fesiere anastomozate cu ramurile musculare ale a.femurale(fig. 3.8).

• Canalul Hunter reprezinta zona de electie pentru aparitia placii de aterom in a. femurala (zona fixa, inextensibila, schimbare de directie a vasului).

80

Fig. 3.8 Circulajia colaterala arteriala in trigonul Scarpa evidentiata prin arteriografie

. A~ ASTOMOZA 1. A. fesiera superioara: 2. A. circumflexa

mVC'1A T A iliaca profunda; 3. A. circumflexa femurala laterals: 4. A. femurala profunda ~i ramurile perforante; 5. A. iliaca lnterna; 6. A. iliaca externa: 7. A. obturatoare; 8. A. fesiera lnterioara: 9. A. femurala superflelala.

o arteriografie normala ne arata artera femurala intrand pe sub inelul celui de al 3-lea adductor pentru a deveni artera poplitee, care la randul ei se bifurca in artera tibiala anterioara si trunchiu tibioperonier:artera tibiala posterioara si fibularii(fig.3.9). Dupa cum se poate observa pe arteriografie.sangele circula nestanjenit prin marile magistrale, are putine vase colaterale si 0 buna descarcare periferica-rejecec de run-off.

In caz de obstructie a femuralei si popliteei proximale, circulatia colaterala apare pe arteriografie avand ca sursa ramurile perforante ale femuralei profunde, ramul descendent al arterei circumflexe laterale si ram uri musculare care se anstomozeaza cu ram uri articulare ale popliteei. Debitul nu este indestulator, perfuzia trunchiului tibioperonier si a celor 2 tibiale este redusa, injectarea vase lor gambei este slaba, fiindca aportul discontinuu prin trunchiul principal este insuficient (fig. 3.10).

Fig. 3.9 Aspectul arteriografic normal

Fig. 3.10 Aspect arteriografic in obsructa femuralei ~i popliteei proximale

81

Chirurgia vasculara reconstructiva cu transplant de vena safena face sa dispara circulatia colaterala, in schimb duce la 0 buna injectare a vaselor gambei (fig. 3.11).

t\s~re .m1f·!rk'~I;"r.£i!' d~ipti t.!~lrno.;rlli~i!:I' ilIt· "lImii

!\m:r['\I1:~'(' ...,

Fig.3.11

Fig.3.12

lata un alt exemplu in care zona obstruata a fost inlocuita cu un

autotransplant de vena safena, care in final realizeaza 0 buna injectare a

vaselor gambei(fig. 3.12) .

Exista situatii in care transplantul se anastomozeaza cu popliteea distala care nu are permeabila decat 0 tibiala - acestea sunt situatii extreme;ele trebuie incercate pentru a salva membrul.

Ocluzia brusca femuropoplitee duce in multe cazuri la gangrena piciorului si a unei parti din gamba (fig.3.13).

Fig. 3.13 Gangrena ischemica hsluce'

1 Greig JD. Garden OJ. Color Atlas of Surgical Diagnosis. Mosby - Wolfe. London. 1996. p. 237

82

Chirurgia reconstructiva arteriala aorto-femuro-poplitee este astazi codificata si foloseste proteze "in pantalonas" sau "crossover", pre cum si grefe venoase auto gene cu safena interna, simple sau combinate cu 0 proteza (fig. 3.14 - A,B,C).

A, fl('lnm~'ll!~, 'N![~n1~~lill

Fig. 3.14 A. By -pass aorto-femural in obstructa aorto-uaca; B. Grefa incruci~ata extraanatomic fernuro-femurala; C. By-pass femuro-popliteal cu proteza ~i transplant de vena safena

5.Artera tibiala anterioara

• Compresia acestei artere realizeaza sindromul compartimentului tibial anterior care apare dupa un efort m arc at, de regula in sport, la tineri neantrenati si se datoreste edemului brusc din loja tibiala anterioara, factor compresiv pentru vase-inc1usiv pentru vascularizatia nervului fibular profund.

Pacientul prezinta brusc semnele unei paralizii de nerv fibular (piciorul ramane in echin), iar in timp ischemia musculara poate evolua spre necroza,

Tratamentul de urgenta: fasciotomia decompresiva (fig. 3.15).

Fig. 3.15 Compartimentul tibial anterior

1. Fibula; 2. Compartimentul tibial anterior; 3. N. tibial; 4. N. fibular profund; 5. Tibia; 6. Fascia; 7. N. fibular superficial.

7

83

III. Artera carotidi comuni • Colaterale:

- intracranian prin poligonul Willis cu artera vertebrala;

- extracranian:

• artera tiroidiana inferioara aduce sange din subclavie la artera tiroidiana superioara;

• artera cervicala ascendenta aduce sange din subc1avie la artera occipitala,

De remarcat ca debitul asigurat de colaterale este insuficient, asa Incat In cazul oc1uziei brusc instalate exista riscul unei hemiplegii contro-laterale.

IV.Artera subclaviculari

• Obstructia la origine dii hipotensiune In membrul supenor respectiv.

Intrucat artera vertebrala poate primi retrograd sange din poligonul Willis, gradientul scazut din subc1avia goala poststenotica va aspira sange cerebral prin a.vertebrala spre arterele membrului superior. Acest sindrom de furt arterial cerebral poate duce panii la lipotimie In momentul unui efort fizic efectuat cu membrul toracic de partea cu artera subclaviculara stenozatii(fig. 3.16).

Fig. 3.16 Sindromul de furt arterial cerebral in obstrucfla "Ia origine" a trunchiului arterial brahiocefalic

1. crosa aortei; 2. Tr. brahiocefalic, 3. Zona de stenoza; 4. A. carofida primitiva dreapta: 5. A.vertebrale; 6. Tr. vertebro-bazilar;7. A. carofida primitiva 5tg.; 8. A. subclavie 5tg.

• Obstructia subclaviculara In portiunea interscalenica sau extrascalenica dezvolta circulatie colaterala prin arterele intercostale anastomozate cu reteaua scapulara si cu ramurile circumflexe din a.axilara,

84

V. Artera brahiaHi (fig. 3.17). • Obstructia in 1/3 superioara

o colaterale care aduc sange prin circumflex a humerala si subscapulara in artera brahiala profunda

• Obstructia in 1/3 medie:

o Colaterale care aduc sange prin brahiala profunda in colateralele radioulnare.

2,

1 -----,r----=-~~J~- ""~IE'_----'= OiIi1~'~If1LICll~~ i.J I'r;ulfl.

Fig. 3.17 Clrculatla colaterala in

obstrucja a. brahiale

1. A. circumflexa hurnerala; 2. A. subscapulara; 3. A. brabiala profunda.

VI. Artera splenica

Tromboza arterei splenice la distanta de splina este bine tolerata intrucat splina primeste sange prin vasele scurte gastrice. Pentru acest motiv artera splenica poate fi folosita pentru revascularizarea rinichiului stang, a arterei mezenterice superioare sau a a.hepatice.

VII. Artera hepatica

Ligatura arterei hepatice comune este tolerata datorita restabilirii circulatiei prin artera gastroduodenala sau prin artera gastric a dreapta (fig. 3.18 - A).

Fig. 3.18 A. Circulatia colaterala dupa ligatura a. hepatice commune ( -) prin a. qastrocuodenala ~i a. gastrica dreapta 1. A. hepatica proprie; 2. A. gastrica dr.; 3. A. qastroduodenala: 4. A. frenica info

85

Ligatura arterei hepatice proprii duce la necroza septica de ficat, adesea mortala (fig. 3.18 - B).

m ........ ~-"""""'""'I 2,~~i~~

3,

Fig. 3.18 B. Circulatia colaterala dupa ligatura a. hepatice proprii (- ) este dependents in intregime de vasele frenice inferioare

1. A. hepatica proprie; 2. A. gastrica dr.; 3. A. gastroduodenala; 4. A. frenica info

• Sansa supravietuirii tine de:

o variante anatomice (artera hepatica stanga accesone din gastrica stanga, artera hepatica dreapta accesone din mezenterica superioara),

o administrarea masiva si indelungata de antibiotice cu spectru largo

VIII. Arterele coronare

Coronara stanga se naste din aorta la nivelul sinusului Valsalva stang si imediat se imparte in a.interventriculara anterioara si a.circumflexa stanga, care se termina ca artera retroventriculara posterioara,

Coronara dreapta se naste din aorta la nivelul sinusului Valsalva drept, se plaseaza in santul atrioventricular si se termina cu un ram interventricular posterior.

86

• Exista variante de emergenta din aorta, care incurca pe cei care practica coronarografia;

• exista variante de distributie: tipul mixt 85%, tipul predominant stang 7,5%, tipul predominant drept 7,5% (fig. 3.19 stanga).

Anastomozele arterelor coronare se fac predominant la nivelul septului interventricular, la nivelul santului interventricular posterior, la nivelul peretelui infundibulului pulmonar si la nivelul auriculelor. Aceste anastomoze nu coexista obligatoriu la acelasi individ si sunt facute din ram uri subtiri, In conditii de hipoxie prelungita, reteaua de vase colaterale creste intrucat la vasele colaterale preexistente se adauga vase neoformate (fig. 3.19 dreapta A ~i B ).

D~·.,

Fig. 3.19

-Stanga: variatii ale teritoriilor arteriale coronare (in negru a. coronara stg.);

-Dreapta: mulaj in vinilin al a. coronare dr. A. coronara dr. - aspect normal; B. Circulajia

colaterala bogata in obstructa trunchiului principal; AD: atriu dr.; VD: ventricul dr.

IX. Aorta toraclca

Circulatia colaterala intre ramurile arcului aortic ~1 aorta toracoabdominala se evidentiaza in coarctatia de aorta( ingustarea congenitala la inceputul portiunii descendente a crosei aortei) - (fig. 3.20).

Canalele arteriale folosite pentru derivarea sangelui pot ajunge la dilatatii

evidente

pe

caile:

epigastric a

craniala ----+ ca udala,

toracica

87

Iaterala-e-intercostale, intercostala suprema ----+ intercostale anterioare ----+ intercostale posterioare, epigastrica-» lombare.

Fig. 3.20 Circulatia colaterala intre marile vase de la baza gatului ~i vasele peretelui toracoabdominal in coarctaila de aorta

B. cAl COLATERALE IN SISTEMUL VENOS

Sunt mai bogate decat In eel arterial. Din punctul de vedere al circulatiei colaterale exista trei mari tip uri de vase venoase:

a) Vase venoase lara cai colaterale capabile sa reintoarca sangele venos spre unul din sistemele cave:

Vena retiniana

Vena mezenterica superioara

b) Vase venoase cu colaterale ce asigura un debit redus de Intoarcere fat a de vasul obstruat:

Vena cava superioara Vena cava inferioara

Pentru aceste doua magistrale venoase obstructia acuta este greu tolerata, c) Cai colaterale In sistemul cay superior

88

1. Ligatura jugularei interne

In chirurgia oncologica a tumorilor gatului se poate realiza exereza bilaterala a limfonodulilor gatului, extirpandu-se in bloc ambele jugulare interne,ambele jugulare anterioare si ambele jugulare externe (de ex. intr-un cancer de laringe).

Dupa 0 asemenea operatie drenajul venos al extremitatii cefalice spre inima se face pe 3 cai principale:

a) de-a lungul venelor intracraniene --+ plex pterigoidian, plex faringian, vene traheale, esofagiene spre vena vertebrala --+ vena subclavie --+ trunchiuri venoase brahiocefalice;

b) plexuri intracraniene --+ plex occipital --+ vene cervicale ascendente --+ vene subclaviculare --+ trunchiuri brahiocefalice;

c) sinusuri intracraniene --+ vene vertebrale --+ vene subc1aviculare.

2. Obstructia venei axilo-subclaviculare

Se poate datora unor cauze anatomice: dedublarea insertiei scalenului anterior (fig. 3.21), micsorarea marcata a defileului costoclavicular in ridicarea fortata a bratului deasupra umarului.Clinic se constata 0 crestere brusca de volum a bratului, a carui culoare devine eritemato-cianotica, cu 0 evidenta circulatie venoasa superficiala comparativ cu partea sanatoasa (fig.3.22 ).

:nKI. iKlih::n' n~:t!~ia!" ,11:0 --~~~~ im!!'ii1it ~h~ihl:b:I01:lil pe 1~I;I:!Ui~~1 ~:

Fig. 3.21

Fig. 3.22 Tromboza venei axilare

89

Explorarea flebografica arata obstructia venei axilare, eu tensionarea valvelor (fig. 3.23), circulatie colaterala in mieile vene ale regiunii umarului eu preluarea sangelui de catre vena cefalica sau de vene ale peretelui toraeie (fig. 3.24). Ridiearea faetorului eompresiv, pe ealea axilara Ross, da bune rezultate (fig. 3.25).

Fig. 3.23

Fig. 3.24 Clrculatle vsnoasa colaterala brahlotoraelca

Fig. 3.25 Calea axilara Ross

90

3. Ligatura/obstructia trunchiului venos brahiocefalic

Intoarcerea venoasa se face prin conexiunile dintre venele jugulare externe si anterioare, din partea blocata spre cea permeabila (fig. 3.26).

Fig. 3.26 Obstructia trunchiului venos

brahiocefalic drept (8)

1. V. subclavie dr.; 2. V. comunicante anterioare ale gatului; 3. V. jugulara anterioara; 4. V. jugulara externa stg.; 5. V. jugulara interna stg.; 6. Trunchiul venos brahiocefalic stg.; 7. V. cava superioara

4. Obstructia venei cave superioare deasupra varsarii venei azygos

Caile colaterale venoase iau drumul venelor intercostale superioare care aduc sange spre vena azygos si hemiazygos, apoi spre varsarea venei cave superioare in atriul drept (fig. 3.27). De remarcat ca 0 parte importanta din sange umple plexurile vertebrale intern si extern (fig. 3.28).

Batson apreciaza ca suprafata de sectiune a sistemului venos vertebral este mai mare decat cea a celor 2 vene jugulare interne.

3---~

4~~---'"

Fig.3.28 Plexurile vertebrale intern ~i extern

Fig. 3.27 Obstructla venei cave superioare (9) deasupra varsarll venei azygos (10)

1. V. lntercostala sup. dr. ; 2. V. intercostale; 3. V. azygos; 4. Anastomoze azygo-perivertebrale, 5. V. jugulara lnterna: 6. V. subclavie stg; 7. V. lntercostala superloara stg; 8. V. hemiazygos.

91

5. Obstructia venei cave superioare la nivelul sau sub varsarea venei azygos. (fig. 3.29).Sangele venos de la extremitatea cefalica si de la cele 2 membre superioare este carat retrograd prin venele azygos si hemiazygos, prin plexurile vertebrale si prin venele peretelui toraco-abdominal spre sectorul cay inferior. Acest lucru este posibil datorita lipsei valvelor in venele amintite.

1

-4-----jF+o-- iIi *"",--7

Fig. 3.29 Obstructs v. cave superioare la nivelul varsarii v. azygos (9)

1. V. toraclca lnterna dr.; 2. V. azygos; 3. Anastomoze venoase toracoabdominale; 4. Venele jugulare interne; 5. V. subclavie stg; 6. Atriul stg.; 7. V. hemiazygos, 8. Vene lombare.

d) Cai colaterale in sistemul cay inferior

1. Obstructia venei cave inferioare deasupra varsarii renalelor este greu cornpatibila cu viata (rinichii nu mai pot functiona normal).

2. Obstructia venei cave inferioare sub varsarea renalelor, dezvolta 0 puternica circulatie colaterala:

plexurile vertebrale (intern si extern) ----+ vena cava superioara

venele lomb are ascendente ----+ vena azygos si hemiazygos ----+ vena cava superioara

92

venele subcutanate abdominale ----+ vena toraco-abdominala ----+ vena axilara ----+ sistemul cav superior (fig. 3.30).

Intrucat venele subcutanate sunt lip site de valve, apare sindromul de reflux venos in membrele inferioare, cauza de insuficienta venoasa cronica,

Fig.3.30 Circulajia venoasa subcutanata abdominotoracica in tromboza venei cave inferioare (aspect flebografic)

3. Obstructia venei iliace primitive stangi

Restabilirile de flux venos se pot produce spontan, asa ca in acest caz in care o obstructie venoasa iliaca stanga a fost "bypass" -ata spontan spre axul iliofemural drept (fig. 3.31).

Fig. 3.31 By - pass spontan safeno (stg.) - femural (dr.) in tromboza femuro-iliaca stg.(aspect flebografic)

93

Sindromul Cockett

Se datoreaza incrucisarii venei ili ace primitive stangi de catre artera iliaca primitiva dreapta care trece pe deasupra ei(fig. 3.32). Trecerea venei iliace primitive stangi anterior de planul dur vertebral ~i posterior de peretele mult mai gros al arterei iliace primitive drepte poate determina 0 stanjenire a circulatiei venoase de into arc ere si explica frecventa mai mare a tromboflebitei profunde a membrului inferior stang fata de eel drept. In cazul repetarii tromboflebitei profunde, se poate interveni prin chirurgie vasculara, descrucisandu-se cele doua vase, deci trecand artera iliaca primitiva dreapta pe sub vena iliaca primitiva stanga, care astfel nu mai este comprimata, lata rezultatul unei asemenea operatii si restabilirea fluxului venos prin axul venos femuroiliac stang (fig. 3.33).

Fig.3.32 Sindrom Cockett (compresia venei iliace primitive stg.)

Fig.3.33 Descruelsarea chirurglcala a a. iliace primitive dr. de v. iliaca primitiva stg.

94

4. Obstructia venelor profunde ale membrului pelvin

Incepe de regula in sinusurile venoase ale solearului, unde exista conditii de staza venoasa in lipsa contractiei tricepsului sural, deci asa cum se intampla cu bolnavul care sta la pat (fig.3.34).

Fig. 3.34 Procesul de tromboza venoasa incepe in sinusurile solearului

Tromboza ascensioneaza si poate cuprinde in intregime tot axul venos pro fund al membrului inferior.

Desi tromboza este relativ frecventa, ea nu se exprima la toti indivizii: explicatia este anatomic a; iata caile venoase de intoarcere ale circulatiei profunde (2 sau mai multe vene profunde la gamba, 2 vene la coapsa)(fig.3.35 - A) si superficiale (safena mica si mare) - (fig. 3.35 - B).

Fig. 3.35 Aspecte flebografice normale ale circulatiei profunde (A) ~i superficiale (8)

95

B.Anomaliile circulatiei profunde sunt destul de frecvente (in 12% din cazuri 2 vene femurale superficiale asa incat daca una este trombozata, cealalta continua sa fie permeabila, iar in 72% din cazuri exista bogate anastomoze intre vena femurala superficiala si vena femorala profunda) (Fig. 3.36).

Fig. 3.36 Flebografii ce evldentlaza variante anatomice ale trunchiului venos femuro - popliteu

In cazul in care totusi s-a produs tromboza axului pro fund, circulatia venoasa de intoarcere se face la inceput dezordonat, prin vene superficiale dilatate (fig. 3.37).

V~)i't" '1!l'U:(I,,!s.eco:b"~f~I'j'i!IDe' ~1lI~~¥1~ ................. di!:'lt,'Il,,>; . A.hsc.o ~u m'p:;'I[:iifi)I.'I'U ~11i::U~~j, n~n~;

[p,I.u~iIUtd.

Fig, 3.37 Circulatia colaterala venoasa in tromboza axului profund al membrului inferior

96

Treptat, trombusul central se reorganizeaza (fig. 3.38) ~1 se repermeabilizeaza, In tot acest proces , 0 singura structura nu se mai poate reface si anume valvele venoase( fig. 3.39). Sangele venos incepe sa circule dar valvele lipite definitiv de peretele venei, nu mai opun nicio rezistenta asa Incat, in ortostatism, coloana de sange cade nestanjenita inapoi pana la maleole (fig. 3.40) si creeaza sindromul de insuficienta venoasa cronica,

Fig. 3.38 Aspectul pe secfiune al procesului de recanalizare a trombului venos

Fig. 3.39 Vena valvulata'

Fig. 3.40 Aspect flebografic in insuficienta venoasa cronica = V. profunda avalvulata

1 Young B, Heath JW. " Wheather's Functional Histology". V- th edit. Churchill- Livingstone, 2006, p. 150

97

Ca sa Intelegeti bine mecanismul, va voi arata 0 flebografie efectuata la un bolnav cu varice recidivate. Recidiva se datora unei insuficiente de tehnica chirurgicala: chirurgul nu rezecase in totalitate crosa safenei interne impreuna cu ramurile ei.

Flebografia efectuata prin introducerea de substanta de contrast in vena femurala comuna ne-a ararat refluarea si in vena femurala pana la prima valva continentatflg, 3.41- A). In continuare, substanta opaca este oprita sa reflueze in axul pro fund, in schimb curge lib era in bontul safenei si in vasele colaterale superficiale (fig 3.41- B).

cmllue-lltiliJ in ,C'jrculali;8pnJlu~lI!da

Fig. 3.41 Aspecte ale flebografiei retrograde in v. femurala

Cred ca v-am convins asupra rolului valvelor venoase pentru circulatia venoasa la membrele inferioare. Retineti deci ca in cazul tromboflebitei profunde, dupa recanalizare, singurul lucru care nu se mai evidentiaza este aparatul valvular. Acesta face ca sangele sa cada din vena cava superioara pana in venele maleolare. Staza venoasa este generatoare de edem, de varice superficiale si de tulburari trofice.

Se poate spune ca obstructia venelor profunde ale membrelor inferioare genereaza un sindrom obstructiv (compensat in caz de variante anatomic e),

98

dupa care apare sindromul de recanalizare, ce poate produce varice secundare - incadrate In sindromul de supleere ( fig. 3.42).

O.B.S,TRUqJIIll _____"---OCAN'lA[.:IUIUt-----fo SlJ.PLEEEm

1 1 T i,

CO~1!,1i!lil"<!!lll c.l1iai!:C

Col!l!~lOlr.1iI" 'i!ufili:l!C~'

.S~NDRI'lM 'O:lJSJ:RIiJIC[IM CQMf;l~N§.q

:§]NIDIiI.OM ODnI'CGOC. !.\lI1!NJFES1f .

[I~huill~b ',,'elleloli ~;!.!p~rI~I:a:I~

IIN~I!J Filcnr:~TX. ~Wl~SA, :r·~Q;rnNill.l

Fig. 3.42

Rasunetul hemodinamic al acestor modificari ale circulatiei venoase este redat de studiul presiunii venoase la nivelul maleolelor.

In mod normal chiar daca In ortostatism presiunea venoasa este mare, ea scade In mers la individul cu circulatie venoasa nestanjenita si aparat valvular intact.datorita rolului de pompa al contractiilor musculare, scade mai putin la individul cu varice( incepe sa se evidentieze insuficienta valvulara) sau cu sindrom post-trombotic,- si creste In cazul obstructiei acute a axului venos profund (fig. 3.43).

PRESrur-.lEA VENGA.SA ~ID H20

~~1_-t~_,__-"",,,"-=_j1' 1 .O~sl"~~!"

, , ~.:Slli~'finli

'~-.~ ~ I f'''l'!~~~nltM>* , j" v. ~1\~ric~1I5111 1 iiI<,.N~i"iP.!i!1

i

I

..a.,gl_-

.911-

Fig. 3.43

99

5. Obstructia venei porte

Dintre venele profunde sunt avalvulare: vena cava superioara, vena cava inferioara, vena porta, venele suprahepatice, vena iliaca primitiva, venele uterine, venele ovariene, venele pelvine.Deci, in aceste vene circulatia se produce nestanjenit in ambele sensuri.

Circulatia portala are deci posibilitatea schimbarii sensului de curgere in functie de rezistenta la curgere si de existenta anastomozelor portocave.Obstructia venei porte poate avea doua mari cauze:

Cauze extrahepatice:

o extensia spre vena porta a procesului de fibrozare care la nastere oblitereaza total sau partial vena ombilicala si ductul venos,

o tromboza venei porte,

o transformarea cavernomatoasa a venei porte care este inlocuita de 0 rete a de vase sinuoase.

Cauze intrahepatice: o ciroza hepatica

In obstructia extrahepatica pnn fibroza sau tromboza, sangele portal incearca sa ajunga la ficat prin mici vene dezvoltate in ligamentele ficatului, prin vene comitante in pediculul hepatic.

In obstructia intrahepatic a iau 0 dezvoltare exagerata anastomozele portocave (fig. 3.44):

- in partea inferioara a esofagului: intre - sistemul port si venele azygos,

- in jurul ombilicului: intre venele portale si

venele subcutanate abdominale (venele Sappey), - in partea inferioara a rectului: intre - vene portale si vena iliac a intern a,

- pe fata posterioara a colonului ascendent ~l descendent: intre venele portale si plexul venos perirenal (venele Retzius),

- pe fata posterioara neperitoneala a ficatului: intre vene portale si vene diafragmatice.

Fig. 3.44 Anastomoze porto-cave

A. Vena porta; B. Vena splenica; C. Vena mezenterica superioara: D. Vena mezenterica inferioara; E. Vena cava inferioara; F. Vena cava superioara: G. Vene hepatice ;1. V. gastrica stg.(coronara); 2. V. hemoroidale superioare; 3. V. paraombilicale; 4. V. Retzius; 5. V. Sappey ;a. v. esofagiene; a' .sistem azygos; b. vase scurte; c. v. hemoroidale mijlocii ~i inferioare; d. v. intestinale; e. v. epigastrice.

100

ANATOMIA CLINICA A LIMFONODULILOR $1 VASELOR LIMFATICE

Limfonodulii pot fi: o Superficiali

• la adult se palpeaza doar cei inghinali

• la copii toti (cervicali, axilari, inghinali); o Profunzi - toracici, abdominali.

• Limfa este transportata de vasele limfatice spre limfonodulii superficiali, de la acestia spre limfonodulii profunzi, In continuare prin canalele colectoare finale de unde ajunge In venele mari de la baza gatului.Dupa cum puteti observa pe aceasta schemafflg, 3.45) vasele limfatice aferente ajung la periferia limfonodulului iar vasul eferent pleaca din sinus. Aceste vase sunt valvulate In cea mai mare parte, deci permit 0 circulatie unidirectionala a limfei.

Fig. 3.45 Structura nodulului limfatic 1

• Orice adenopatie te obliga sa cercetezi regiunile anatomice aferente.Uneori leziunea care a provocat adenopatia este descoperita doar In urma examenului atent al zonelor care dreneaza spre respectivul limfonodul.Exista de altfel limfonoduli patognomonici , care atesta existenta unui proces inflamator/infectios sau tumoral intr-un teritoriu precis.

1 Young B, Heath JW. " Wheather's Functional Histology". V- th edit. Churchill- Livingstone, 2006, p. 205

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful