SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

   

   

   

 

 

       
1  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

            Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină 
(conform PT CR 8-2009)

 

 
Numărul orelor de  predare 
Teorie  Practică 

Tema  
 

Elemente de prindere şi legare a sarcinii, tipuri  constructive  Cabluri, lanțuri, benzi  Definiţii;   tipuri   constructive;   verificarea   în    utilizare/exploatare   a cablurilor, lanțurilor, benzilor  Obligațiile legătorului de sarcină  Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi  legarea sarcinilor  Codul de semnalizare  Legislație, reglementări, normative, instrucțiuni   

2    2  2  1  2  1 

­    2    2  2  ­ 

Recapitulaţie:  Partea teoretică                                                10 ore  Partea practică                                                    6 ore  Verificarea însuşirii cunoştințelor                1 oră/cursant 
   
Legător de sarcină - persoană instruită şi autorizată să efectueze legarea şi fixarea sarcinilor care urmează să fie ridicate cu ajutorul macaralei.

             
2  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

       

CUPRINS
I. ELEMENTE DE PRINDERE ŞI LEGARE A SARCINII, TIPURI CONSTRUCTIVE 
I.1.  Termenii şi definițiile  I.2. Elementele de prindere şi legare a sarcinii  I.2.1. CABLURILE  (ŞUFE)  I.2.2. LANȚURILE  I.2.3. CHINGI TEXTILE   I.2.4. CÂRLIGE  I.2.5. PALANE   I.2.6. CHEI  I.2.7. CLEŞTI II. OBLIGAȚIILE LEGĂTORULUI DE SARCINĂ  5  5  6  6  7  10  15  17  22  24  42    45  45  47  49  78  91  95  106     

III. MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR LA PRINDEREA ŞI LEGAREA  SARCINILOR 
III.1. Prevenirea accidentelor în timpul operațiilor de manipulare mecanizat  III.2. Reguli pentru legarea sarcinilor în macara şi dirijarea manevrării  III.3.  Instrucțiuni de securitate a muncii pentru legătorii de sarcină  III.4. Norme de sănătatea şi  securitatea muncii  IV. CODURI DE SEMANLIZARE  

V. LEGISLAȚIE, REGLEMENTĂRII, NORMATIVE, INSTRUCȚIUNI  extras  din  PT R1  – 2003, PT R14 – 2004.  TESTE   ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE   BIBLIOGRAFIE                     
3  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

                                                       
4  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

I. ELEMENTE DE PRINDERE ŞI LEGARE A SARCINII, TIPURI CONSTRUCTIVE 
     

I.1.  Termenii şi definițiile 
    1. bandă textilă ‐ fâşie textilă (materiale textile sau sintetice) cu care se înfăşoară sau se leagă  o sarcină în scopul ridicării acesteia.  2. cablu  de  oțel  ‐  organ  flexibil  alcătuit  din  mai  multe  sârme  sau  mai  multe  toroane,  înfăşurate  elicoidal  în  jurul  unei  inimi  centrale,  în  unul  sau  mai  multe  straturi,  în  scopul  legării,  suspendării,  ridicării  sau  tractării  sarcinilor  sau  părților  mobile  ale  instalațiilor  de  ridicat.   3. cârlig ‐ piesă din metal cu un capăt îndoit de care se atârnă sau se prinde o sarcină.  4. eclisă ‐ piesă plată care serveşte la îmbinarea a două piese alăturate prin şuruburi, nituri  sau bolțuri.  5. elemente de legare şi  prindere a sarcinii  ‐ componente nefixate la instalația de ridicat şi  care se află între instalație şi sarcină sau pe sarcină în scopul prinderii acesteia.  6. funie  ‐  fir  lung  şi  gros  confecționat  din  mai  multe  fibre  vegetale  sau  din  fire  animale,  precum şi din fibre sintetice, răsucite una în jurul alteia şi utilizat la suspendarea sarcinii.  7. inima  cablului  ‐  partea  centrală  a  unui  cablu  în  jurul  căreia  se  înfăşoară  sârmele  sau  toroanele  componente  ale  cablului.  Inima  cablului  poate  fi  metalică,  din  fire  sintetice,  vegetale, minerale etc.  8. lanț ‐ ansamblu format din mai multe zale sau eclise şi bolțuri, cuplat cu accesorii inferioare  sau superioare, utilizat la suspendarea sarcinii sau transmiterea mişcării.  9. sarcina  nominală  ‐  sarcina  maximă  pentru  care  au  fost  proiectate  şi  construite  cablurile,  lanțurile,  funiile,  benzile,  cârligele  şi  elementele/dispozitivele  de  prindere  şi  tracțiune  a  sarcinii.  10. toron ‐ mănunchi din fire subțiri, răsucite împreună în acelaşi sens, din care se fabrică funii,  cabluri etc.  11. za ‐ fiecare dintre ochiurile unui lanț.  

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

I.2. ELEMENTELE DE PRINDERE ŞI LEGARE A SARCINII 
Elementele de prindere şi legare a sarcinii se împart în două categorii :  

‐ cârlige 1. pentru sarcini individuale :  

‐ simple  ‐ duble
 ‐ lanțuri 

‐ organe  flexibile  ‐ dispozitive   de prindere

‐ frânghii  ‐ benzi de fibre poliester  ‐ traverse  ‐ cleşti  ‐ electromagneți 

2. pentru sarcini vărsate 

‐ bene  ‐ graifăre 

Dispozitivele de prindere se folosesc în cazul manipulării aceluiaşi tip de sarcină.  Traversele sunt grinzi metalice atârnate direct sau prin intermediul unui organ de prindere la  cârligul  unui  organism  de  ridicat.  Acestea  sunt  folosite  la  ridicarea  sarcinilor  voluminoase  şi  în  special a celor cu lungime mare (camioane, tractoare, motoare, legături de țevi, bare etc. ).  Cleştii  prezintă  avantajul  că  timpul  necesar  prinderii  şi  desprinderii  sarcinii  este  redus  la  minimum.   Electromagneții  prin  simpla  închidere  sau  deschidere  a  circuitului  electric  se  realizează  prinderea, respectiv desprinderea sarcinii  Fiecare  cablu,  lanț,  funie,  bandă,  cârlig  şi  element  de  legare  şi  prindere  a  sarcinii  folosit  la  instalații  de  ridicat  trebuie  să  aibă  un  marcaj  (plăcuță  sau  inel),  care  trebuie  să  cuprindă  informațiile referitoare la producător sau reprezentantul său autorizat, şi numărul documentului  de omologare/certificare.  

I.2.1. CABLURILE  (ŞUFE) 
  Organ  flexibil    format  din  mai  multe  sârme  (cablu  simplu)  sau  mai  multe  toroane  (cablu  compus)  înfăşurate  elicoidal,  sprijinite  pe  o  inimă  centrală,  într‐unul  sau  mai  multe  straturi  suprapuse  şi  utilizate  pentru  suspendarea  sarcinilor  sau  transmiterea  mişcării  la  instalații  de  ridicat.   În funcție de sarcina de ridicare se folosesc cabluri cu un braț, cu mai multe brațe (2,3 Sau 4  brațe). 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Cabluri cu 1 braț: 

  Tip ochi‐ochi      Cabluri cu 4 brațe:

  Tip rodanta‐ rodanta 

Tip ochi‐rodanta   

Tip ochi‐cârlig  culisant 

Tip ochi‐cârlig cu  autoblocare 

Tip inel‐inel 

Tip inel‐cârlig  Tip inel‐cârlig  cu autoblocare  turnatorie 

Tip inel‐cârlig  Tip inel‐cârlig  Tip inel‐chei de  cu inel şi  rotativ cu inel şi  Tip inel‐ochiuri tachelaj  siguranță  siguranță 

I.2.2. LANȚURILE 
Lanț ‐ ansamblu format din mai multe zale sau eclise şi bolțuri, cuplat cu accesorii inferioare  sau superioare, utilizat la suspendarea sarcinii sau transmiterea mişcării. 

LANȚ DE RIDICAT GRAD 80 

 

 

       
S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Accesorii lanț  
1. Inel de otel tip MS 

Material: grad 80, oțel aliat  Factor de siguranță: 4 X WLL  Standard: EN 1677‐4 / DIN 5688  Finisaj: vopsit galben 

 
2. Cârlig cu ochi şi siguranță grad 80 tip P‐6714A 
 

 

Material: oțel aliat , grad 80  Factor de siguranță: 4 X WLL  Standard: EN 1677‐2  Finisaj: vopsit roșu 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

3. Câr rlig rotant c cu autobloc care (selfloc cking) tip GK   KE

 

4. Che eie de împr reunare tip P‐6860 
 

Material: g grad 80, oțel aliat  Factor de siguranță: 4 X WLL  Standard: E EN 1677‐4  Finisaj: vop psit galben 

 

 
9  S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

5. Dispozitiv cu 4 brațe 

Tabel mărimi    Diametru lanț (mm)  Portanța  (kg)    0 – 45º  60º  6  2360  1700  7  3150  2240  8  4250  3000  10  6700  4750  13  11200  8000  16  17000  11800  20  26500  19000 

1. bandă textilă ‐ fâşie textilă (materiale textile sau sintetice) cu care se înfăşoară sau se leagă  o sarcină în scopul ridicării acesteia. 

I.2.3. CHINGI TEXTILE  
1. Dispozitiv de ridicare cu un braț (chingă plată poliester 100%) 

10 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

2. Dispozitiv de ridicare cu două brațe  (chingă plată poliester 100%) 

 

3. Dispozitiv de ridicare cu patru brațe (chingă plată poliester 100%) 

11 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ   
4.
 

 

Protecție din poliuretan pentru chingi textile  Protecție cu o față                                Protecție cu două fețe 

 

 

 

Instrucţiune de exploatare, verificare şi întreţinere a chingii textile şi manşoanelor de protecţie
1. Scop şi domeniu de aplicare.   Prezenta instrucțiune descrie modul de exploatare, întreținere şi inspecție al chingilor textile  şi manşoanelor de protecție . 2. Documente de referință:   2.1.  Instrucțiuni de lucru ale producătorului.   2.2.  Prescripții tehnice ISCIR PTR 14‐2004. 2.3.  CE/EN 1492 ‐ 2 – 2000.   3. Instrucțiuni.   3.1.  Instrucțiuni de verificare, exploatare întreținere şi scoatere din uz.   3.1.1. Verificarea zilnică: Se efectuează la începutul fiecărei etape de lucru de către utilizator /  legătorul de sarcină.   Verificarea zilnică constă în: Aspectul cusăturilor şi a elementelor de protecție ale frânghiilor şi chingilor; Existența etichetei de marcaj şi a clarității datelor de pe etichetă. Cârligul/cârligele sunt curate (fără urme de uleiuri sau unsori consistente);  Cârligul/cârligele  să  nu  prezinte  asperități  care  pot  produce  uzuri  ale  gaşelor  pe  interiorul acestora;  Cârligul macaralei să se rotească uşor.  3.1.2.  Verificarea efectuată cu periodicitate de cel puțin o dată la două săptămâni: Verificarea  se efectuează de către responsabilul  cu dotarea SDV din dotarea societății.   Verificarea periodică constă în :  Aspectul cusăturilor şi a elementelor de protecție ale frânghiilor şi chingilor;  Starea benzilor țesute ale chingilor;  Existența etichetei de marcaj şi a clarității datelor de pe etichetă. 
12  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

3.1.3.  Instrucțiuni de exploatare.  Întotdeauna  se  pregăteşte  operațiunea  de  ridicare  cu  atenție  înainte  de  a  se  executa  operațiunea de ridicare;  Elementele de legare a sarcinilor se aşează în aşa fel pe sarcină, ca alunecarea acestora în  timpul ridicării şi transportului sarcinii să fie exclusă;  Se verifică lungimea şi portanța de ridicare specificate în eticheta chingii ;   Chingile trebuie să fie astfel aşezate încât cotada să fie bine echilibrată (exemplu foto 1);   Pentru pachetele cu lungimea de peste 2,5 m. chingile se vor aşeza printre suporții de lemn  de la exterior ;  Nu se ridică sarcina cu chingi răsucite sau împletite;   Îmbinările portante şi legăturile între cârlig şi sarcină trebuie să fie echidistante;   Manşonul de protecție va cuprinde zona de contact cu marginile tăietoare ale mărfurilor;  Nu se cotează sarcina fără manşon de protecție atunci când sarcina are muchii tăietoare;   Ridicarea sarcini cu chingi se va executa fără smucituri;   După  stivuirea  mărfurilor  în  nave,  trailere  sau  la  teren  (atunci  când  se  descarcă  de  pe  vagoane), tragerea chingilor se face  manual;  Atunci când chingile nu pot fi trase manual de sub sarcină (chingile sunt prinse între stivele  de  pachete/role,  muchii  ascuțite  sau  alte  obstacole)  se  ridică  sarcina  şi  se  stivuieşte  corespunzător, astfel încât operațiunea de tragere a chingilor să se execute uşor, materialul  textil şi manşoanele de protecție să nu fie deteriorate;   Este interzisă tragerea chingilor cu cârligul macaralei;   Transportul  mărfurilor  se  va  executa  fără  şocuri  la  ridicarea  ,  coborârea  şi  aşezarea  acestora.   În  timpul  perioadei  de  utilizare,  se  vor  face  verificări  frecvente  pentru  detectarea  defectelor  sau  deteriorărilor,  incluzând  deteriorări  ascunse  de  murdărie,  care  ar  putea  afecta folosirea în condiții de siguranță a chingilor.   Dacă există vreun dubiu în legătură cu integritatea chingii/chingilor utilizate acestea se scot  imediat din exploatare;   Este interzisă utilizarea chingilor la sarcini mai mari decât cele înscrise pe etichetă;   Este interzisă folosirea chingilor pentru ridicarea sarcinilor cu aderență la sol;   Este  interzisă  lăsarea  şi  păstrarea  sarcinilor  în  stare  ridicată  pe  elementele  de  legare  a  sarcinilor;   3.1.4.  Instrucțiuni de întreținere.   Depozitarea  chingilor  se  face  în  locuri  uscate,  pe  capre  confecționate  în  acest  sens  sau  adunate în formă de colac;   Se interzice uscarea chingilor în apropierea de surse de căldură sau flacără deschisă;   Transportul la şi de la zona de încărcare/descărcare se face mecanizat, utilizând mijloace de  transport curate şi care nu afectează starea tehnică şi aspectuală a chingilor;   Chingile se vor feri de contactul cu agenți corozivi;   Este interzis transportul chingilor şi a elementelor de legătură prin târâre pe sol;   Spălarea chingilor se poate face cu detergent pe bază de gaz şi clătite cu apă;      
13  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

3.1.6.  Criterii de scoatere din uz ale elementelor de legare a sarcinilor.   Desfacerea, răsfirarea, ruperea sau destrămarea cusăturilor;   Fisurarea sau ruperea benzilor țesute ale chingilor;   Uzuri  pronunțate  pe  suprafața  elementelor  de  legare  a  sarcinilor,  provenite  din  exploatare normală (foto 2,3).;   Degradarea stratului protector prevăzut pentru sarcini cu suprafețe abrazive;   Degradarea stratului protector de pe buclă, aplicat prin cusătura chingii;   La  arderi  constante  pe  orice  porțiune  a  elementelor  de  legare  a  sarcinilor,  inclusiv  pe  stratul de protecție;   Orice  deteriorare  evidentă  în  manşonul  de  protecție  indică  o  deteriorare  potențială  a  chingii, tăieturile longitudinale sau transversale în protecție necesită o atentă inspectare  atentă a materialului textil;   La alungirea permanentă mai mare de 10% a elementelor de legarea sarcinilor;   În cazul comportării necorespunzătoare la proba de casă;   Tăieturile longitudinale sau transversale, tăieturile sau deteriorările de cusătură, chingile  ies din exploatare (foto 4).   Deteriorările  prin  frecare  sau  ardere  sunt  indicate  de  către  fibrele  materialului  de  protecție care prezintă un aspect lustruit şi care poate cauza fuziunea fibrelor , indicând o  slăbire sau o rupere a miezului (foto 5).    

FOTO 1                                                                        FOTO 2   

14 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

                   FOTO   3                                        FO OTO   4                                                   FOTO   5     

I.2 2.4. CÂRLIGE 
  metal cu un n capăt îndo oit de care s se atârnă sau se prinde e o sarcină. Sunt  piese din m   1. Câr rlig pentru r ridicat tabla a pe orizontală tip BW  W Material : : Oțel înalt a aliat  Produs fin nit : vopsit 

bel dimensi   iuni Tab

15 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

2. Câr rlig grad 8 tip P‐6714A A   Spe ecificații teh hnice  Ma aterial: oțel aliat , grad   8   Fac ctor de sigu uranța: MBL L echivalent t cu 4 X  sar rcina maxim mă de lucru   Sta andard: EN 1677‐2   Finisaj: vopsit roșu dispon nibil galvanizat  sau u în culoarea originală   Cer rtificare : ce ertificat de t testare se p poate  elib bera la cere ere 

3. Câr rlig cu sigur ranța de alu unecare pe cablu  

4. Câr rlig cu tija cu autobloca are tip GKT T 

Material : Oțel înalt aliat  Standard : EN 1677‐3  Produs finit : vopsit 
 

16 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

I.2 2.5. PALAN NE  
 

1. Palan manual cu braț tip LB‐90A 
 

Model  0. .75 Tone  Capacitate (tone)   0.75  Înălțime r ridicare (m)   1.5  Sarcina te estată (kg)   940  Forța aplicată de trag gere (kg)  14  Nr. coloan ne al lanțulu ui   1  Diametru lanț (mm)   6.0  Greutatea a netă (kg)   7.2    A  145    B   86  Dimensiune (mm)  C   122  D  30  H  320  L   280 

 

1.5 Tone  1 1.5  1.5  1900  24  1  8.0  11.8  175  100  130  35  380  410 

3.0 Tone  3.0  1.5  3800  32  1  10.0  23  203  118  150  40  480  410 

6.0 Tone  6.0  1.5  7500  36  2  10.0  33  203  118  205  50  600  410 

2. Palan manual cu lanț tip KC‐70A 

17 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

5 t, 1 t, 2 t]                     [ [3 t, 5 t]                             [10 t]                                        [20 t]               [0.5
 

Model  Capacitate e (tone)   Înălțime ri idicare (m)   Sarcina tes stată (kg)   Forța aplic cată de trage ere (kg)   Nr. coloan ne al lanțului i   Diametru lanț (mm)   Greutatea netă (kg)     A  Dimensiun ne (mm)  B   C  

0.5 Tone 

1.00 Tona

2.00 Tone 2

3.00 Tone

5.00 Tone 

10.00  Tone 

0.5  2.5  750  23  1  6.0  10  131  127  270 

1.0  2.5  1500  30  1  6.0  12  140  158  317 

2.0  3.0  3000  36  1  8.0  20  161  187  414 

3.0  3.0  4600  34  2  8.0  27  161  199  465 

5.0  3.0  7500  41  2  10.0  43.5  186  253  636 

10.  3.0  12500  41  4  10.0  83  207  398  798 

Instrucţ ţiune de exp ploatare, ve erificare şi întreţinere a paanelor manuale î
1. Scop şi d domeniu de e aplicare.   Preze enta  instru ucțiune  des scrie  modu de  expl ul  loatare,  înt treținere  ş inspecție palanelor şi  e  r  manuale cu lanț tip KC C 70‐A.   2. Docume ente de refe erință:  2.1.  Ins strucțiuni de e lucru ale p producătoru ului.   2.2.  Pre escripții teh hnice ISCIR P PTR 14‐2004 4.   2.3. CE/ /EN EN 1802 2‐2./ DIN 56 684   2.4.  Dir rectiva 98/3 37/CE   3. Instrucțiuni.   3.1. Inst trucțiuni de e verificare, exploatare întreținere e şi scoatere e din uz.   3.1.1. V Verificarea z zilnică: Se e efectuează l la începutul fiecărei et tape de lucr ru de către  utilizator / /  legătoru ul de sarcină.   Verif ficarea zilnic că constă în n:  Aspectul z zalelor de la anț;   Existența  etichetei  d marcaj  ş a  clarităț datelor  d pe  etich de  şi  ții  de  hetă,  privin portanta nd  a  palanului manual cu lanț.  Cârligul/câ ârligele să f fie asigurate e.   3.1.2.  V Verificarea  efectuată c cu periodicitate de cel  puțin o dat tă la două s săptămâni:  Verificarea a  se efect tuează de că ătre respon nsabilul SDV V .    
18  S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Verificarea periodică constă în :  Aspectul zalelor de lanț;  Măsurarea zalelor de lanț, acestea să se încadreze în limita maximă de uzură;   Verificarea inelelor de oțel şi măsurarea uzurii acestora.   Existența etichetei de marcaj şi a clarității datelor de pe etichetă.   3.1.3.  Instrucțiuni de exploatare.  Întotdeauna  se  pregăteşte  operațiunea  de  ridicare  cu  atenție  înainte  de  a  se  executa  operațiunea de ridicare;  Înainte  de  a  lua  palanul  din  punctul  fix  de  ancorare  asigurați‐vă  că  nu  este  nici  o  sarcină  prinsă la cârligul palanului;  Fixați palanul cu cârligul de punctul fix de ancorare sau de un cărucior de palan:  Partea unde se află lanțul de manevrare trebuie să fie către operator.   o Pentru a ridica încărcătura , lanțul de manevră trebuie tras către dreapta.   o Pentru a cobori încărcătura, lanțul de manevră trebuie tras către stânga.   Nu se ridică sarcina cu landurile răsucite sau împletite;   Ridicarea sarcini se va executa fără smucituri;.   Dacă există vreun dubiu în legătură cu integritatea lanțurilor, accesoriilor pentru lanț  sau  dispozitivelor utilizate acestea se scot imediat din exploatare;  Este interzisă utilizarea palanelor la sarcini mai mari decât cele înscrise pe etichetă;   Este interzisă folosirea palanelor manuale pentru ridicarea sarcinilor cu aderență la sol;  Este  interzisă  lăsarea  şi  păstrarea  sarcinilor  în  stare  ridicată  pe  elementele  de  legare  a  sarcinilor;   Încercați palanul fără încărcătură atât în ridicare cât şi în coborâre.   In caz de folosire cu un cărucior asigurați‐vă că căruciorul se mişcă liber şi verificați direcția  mişcării trăgând lanțul de manevră.     Important!!!! Trageți lanțul de manevră în mod regulat şi lent pentru a evita ricoşeuri      în  timpul  operației  de  ridicare  şi  coborâre  a  încărcăturii  şi  pentru  a  evita  oscilații  ale    încărcăturii.     Palanul  trebuie  utilizat  doar  pentru  ridicare  pe  verticală,  nu  utilizați  niciodată  palanul  în  plan orizontal sau oblic.   Nu lucrați şi nu staționați sub o sarcină ridicată de un palan;   Palanul  este  un  aparat  manual  de  utilizat  doar  cu  ajutorul  mâinilor  direct  pe  lanțul  de  manevra;   Nu folosiți nici un alt obiect pentru a mari puterea de tragere a lanțurilor;   Palanul  trebuie  utilizat  doar  pentru  a  ridica  sarcini  cu  greutate  egală  sau  inferioară  portanței nominale exprimată în daN/Kg indicată pe eticheta în aluminiu;   Controlați  lanțul  de  ridicare  să  fie  corect  montat  cu  sudurile  spre  exteriorul  roții  de  transmisie şi să nu se fi răsucit;   Controlați punctul de ancorare al palanului să fie sigur şi să garanteze greutatea sarcinii de  ridicare;  

19 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

In  cazul folosirii palanelo or cu două s sau mai multe bucăți d de lanț de ri idicare, asig gurați‐vă ca a  lan nțurile să nu u înfăşoare pe ele însel le;   Controlați ca l lamele de siguranță ale e cârligelor să fie bine î închise;   Palanul manual nu trebuie să fie niciodată moto orizat;   Lan nțul de ridic care nu treb buie nicioda ată folosit pentru a lega a sarcina de e ridicat;   Nu expuneți  lanțul  la  te u  emperaturi  excesive  sau  în  locur unde  sun prezente materiale s ri  nt  e  e  abrazive  sau c chimice.    Relația de lu R ucru maxim mă în regim c cu tempera atura de lucr ru 
 

Temperatura T a de lucru  W WLL/DOR ‐ t ° °C

‐40 < t < 200
100 %  1

‐40 < < t < 300 
90 %  9

‐40 < t < 400
75 % 

t > 400 
Nu se e lucrează 

20 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

3.1.4.  C Criterii de sc coatere din uz ale elem mentelor de legare a sarcinilor.  

                                                    Zale îndoite e, deformate e                    Z Zale crestate, îndoite    pmax. > > 1,05 * p ; lmax. > 1,03 * ;   * l   Alungirea mai ma are de 5% în n orice    element a lanțulu ui de ridicat   

ATENTIE:  Căderea  sa arcinii  cauza de  avarierea  lanțu de  ridi ată  ului  icat  cauzează  direct  sau  indirect t  pericol asu upra vieții sa au sănătății i oamenilor care se află ă în zona de e lucru.  
  

3.1.5.  Instrucțiuni de întreține e.   După folosire şi înainte de depoz zitare, peria ați lanțul şi lubrifiați‐l.   Palanul manual cu lan nț nu neces sită întreține eri speciale.   Controlați şi  încerca aparatu în  mod  periodic  c persona specializa urmând i  ați  ul  cu  al  at  d  normative ele europen ne de siguranță.   Țineți pala anul în depo ozit în poziț ție verticală ă şi atârnat de un punc ct fix şi evita ați ca lanțul l  de ridicare e să atingă podeaua. 
         

21 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

I.2.6. CHEI 
  1. Chei de tachelaj omega cu piuliță şi siguranță tip P‐6033 ‐ SLING SHACKLES 

Specificații tehnice  Material : otel înalt aliat, Grad 8  Factor de siguranță : MBL egal cu 5 x WLL  Standard :US Fed RR‐C‐271 Tip IVA Clasa 3, Grad B  Produs finit : Galvanizat  Temperatura de lucru : ‐ 20°C / +200°C  Certificate  :  Fără  taxe  suplimentare  aceste  produse  sunt  însoțite  la  livrare  de  certificat  material (materie primă), testul de sarcină sau declarație de conformitate EC. 

22 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Instrucțiuni de utilizare a cheilor de tachelaj
 ANSAMBLAREA CHEILOR DE TACHELAJ   asigurați‐vă că bolțul este înşurubat strâns corect;   asigurați‐vă că bolțul are mărimea potrivită pentru a fi filetat la maxim, marginea interioară  a bolțului să atingă corpul cheii de tachelaj;   dacă bolțul nu intră în mod corect , acesta poate fi din cauză că acesta este îndoit sau din  cauza nealinierii orificiilor cheilor de tachelaj;   nu înlocuiți bolțul decât cu acelaşi tip, mărime şi portanță;    înainte  de  inutilizare,  selectați  cheile  de  tachelaj  în  funcție  de  sarcina  maximă  de  lucru  pentru operațiunea respectivă;   dacă există condiții extreme sau anumite şocuri în timpul utilizării, acestea trebuie luate în  considerație înainte de folosirea tipului cheilor de tachelaj.   TEMPERATURA  
Temperatura de lucru  Limita maximă a temperaturii de lucru 

0 ‐ 200°C  0 ‐ 300°C  0 ‐ 400°C  > 400°C 

100% din sarcina maximă admisă   90% din sarcina maximă admisă  75% din sarcina maximă admisă  NU SE UTILIZEAZĂ

  Înainte de utilizare, cheile de tachelaj se verifică pentru a fi siguri că:   corpul şi bolțul să fie de aceiaşi mărime şi tip;   corpul şi filetul bolțului nu sunt deformate, filetarea bolțului executându‐se cu uşurință;   nu utilizați cheia de tachelaj fără siguranță;    corpul şi bolțul să nu prezinte crăpături sau deformări ale materialului;   cheile  de  tachelaj  nu  se  modifică,  repară  sau  redimensionează  prin  sudură,  încălzire  sau  îndoire, pentru că acestea vor afecta sarcina maximă de lucru;   asigurați‐vă că sarcina este prinsă în mod corect de cheia de tachelaj;  

23 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

I. .2.7. CLEŞT TI 
1. Cle ește (gafa) d de ridicat tip p HHC  o Clește  pentru  ridicarea  şi  manipularea  tablelor  groase  şi  pachete elor  de  tab diferite blă,  e  stru ucturi meta alice, țevi.   o Bolțul cleştelui nu deterio orează lanțu ul.  rful ascuțit e este util atu unci când es ste înserat î într‐un spaț țiu mai mic. .  o Vâr o Pun nctul  de  aşezare  se  af pe  spate cleştelui.  Acest  design  unic  fa extrem de  uşoară flă  ele  ace  m  ă  sco oaterea cleş ştelui de sub sarcină (  tabla groas să se poate  stivui fără  a se face se eparații din n  material lemnos).   o Cor rpul este făcut din oțel înalt aliat  forjat, trata at termic pe entru a avea o durabilitate foarte e  mare din mom mentul în care este pus în exploata are.   o Tipul HHC‐G es ste echipat cu un mâne er pentru operarea uşo oară. 

 
24  S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

 

Instrucţiune de exploatare, verificare şi întreţinere a gafelor (cleşti) pentru manipulat tabla groasă
1. Scop şi domeniu de aplicare  Prezenta instrucțiune descrie modul de exploatare, întreținere şi inspecție al gafelor de 5 tf  pentru manipulat tabla .   2. Documente de referință:   2.1. Instrucțiuni de lucru ale producătorului şi proiectantului.   2.2. Prescripții tehnice ISCIR PTR 14‐2004.   3. Instrucțiuni.   3.1. Instrucțiuni de verificare, exploatare întreținere şi scoatere din uz.   3.1.1.Verificarea zilnică:   Se efectuează la începutul fiecărei etape de lucru de către utilizator / legătorul de sarcină.  Verificarea zilnică constă în:  Aspectul plăcilor de metal, să nu existe fisuri şi uzuri ale materialului; Existenţa marcajului (pansonului) cu portanta gafei Integritatea siguranțele piulițelor; Verificarea bolțurilor, acestea sa nu prezinte fisuri sau deformări; Rola de lanț să nu prezinte fisuri sau deformări Lanțurile sau cablurile care prind gafele să nu prezinte deformări sau uzuri peste limitele admise. Cheile  de  tachelaj  sau  cheile  de  împreunare  (cuple)  să  nu  prezinte  deformări  sau  uzuri peste limitele admise. 3.1.2.  Verificarea efectuată cu periodicitate de cel puțin o dată la două săptămâni. Verificarea  se efectuează de către responsabilul cu dotarea SDV din dotarea societății.    Verificarea periodică constă în: Aspectul plăcilor de metal, să nu existe fisuri şi uzuri ale materialului;   Existența marcajului (pansonului) cu portanta gafei.  Integritatea siguranțele piulițelor;  Verificarea bolțurilor, acestea să nu prezinte fisuri sau deformări;  Rola de lanț să nu prezinte fisuri sau deformări.     
25  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

3.1.3.  Instrucțiuni de exploatare.   Întotdeauna se pregăteşte operațiunea de ridicare cu atenție înainte de a se executa  operațiunea de ridicare;  Elementele de legare a sarcinilor se aşează în aşa fel pe sarcină, ca alunecarea acestora  în timpul ridicării şi transportului sarcinii să fie exclusă.  Ridicarea sarcini cu gafele se va executa fără smucituri;  După stivuirea mărfurilor în nave, trailere sau la teren (atunci când se descarcă de pe  vagoane), este interzisă lovirea gafelor.  După stivuirea cotadelor de tabla, gafa se aşează pe tabla, apoi macaragiul, la comanda  legătorului de sarcină ridică ansamblul de gafe.  Este interzisă utilizarea gafelor la sarcini mai mari decât cele marcate pe gafe;  Este interzisă folosirea gafelor pentru ridicarea sarcinilor cu aderență la sol;   Este interzisă lăsarea şi păstrarea sarcinilor în stare ridicată pe elementele de legare a  sarcinilor. 3.1.4.  Instrucțiuni de întreținere.   Depozitarea gafelor se face în locuri uscate;   Transportul la şi de la zona de încărcare/descărcare se face mecanizat, utilizând mijloace de  transport curate şi care nu afectează starea tehnică şi aspectuală a gafelor;   Gafele se vor feri de contactul cu agenți corozivi;   Este interzis transportul gafelor şi a elementelor de legătură prin târâre pe sol;   Gresarea rolei de prindere a gafei.   3.1.5. Criterii de scoatere din uz ale elementelor de legare a sarcinilor.   Uzuri pronunțate pe suprafața elementelor de legare a sarcinilor, provenite din exploatare  normală   La alungirea permanentă mai mare de 10% a elementelor de legarea sarcinilor;   În cazul comportării necorespunzătoare la proba de casă;  

26 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

2. Clește orizontal tip FHX / FHSX  Pentru ridicare pe orizontală şi transportarea tablei.   Cleștii au o formă compactă şi o greutate relative mică dar cu capacitate mare de ridicare .  Cleștii tip FHX / FHSX trebuiesc folosiți numai în pereche sau mai multe perechi.   Capacitatea de ridicare şi deschiderea cleştelui este marcată pe acesta.   Tipul FHS este furnizat cu deschiderea mai mare față de tipul FH .  La livrare cleştii sunt însoțiți de Certificat de Calitate de suprasarcină emis de producător. 

 
 

   

   

27 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Instrucţiune de exploatare, verificare şi întreţinere a cleştilor orizontali
1. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE  Clemele  de  ridicare  pe  orizontală  cu  placa  de  siguranță  Terrier  FH(X),  FHS(X)  şi  THSK  sunt  create special pentru ridicarea pe orizontală şi transportul tablei rigide. Clema este alcătuită dintr‐ un corp, camă şi siguranță. Cama funcționează de asemenea ca o cheie de ridicare ce asigură ca  sarcina să fie ținută ferm în timp ce se efectuează ridicarea.     2. APLICATII FH(X), FHS(X)  Cleştii  Terrier  FH(X),  FHS(X)  şi  THSK  sunt  potriviți  numai  pentru  ridicarea  şi  mutarea  pe  orizontală  a  tablei  rigide  şi  structurilor  unde  este  posibilă  poziționarea  cleştilor  pe  o  suprafață  plată de contact. Cleştii trebuie folosiți numai în pereche sau mai multe perechi. In acest ultim caz,  preferabil cu o grindă de ridicare.   TDH Cleștii Terrier TDH sunt destinați numai pentru ridicarea şi mutarea pe orizontală atât a  tablei flexibile şi tablei formate, acolo unde este posibilă poziționarea cleştelui pe o suprafață plată  de contact. Cleştii TDH trebuiesc folosiți numai în pereche sau mai multe perechi.   THSK  Cleştii  Terrier  THSK  sunt  destinați  numai  pentru  mutarea  pe  orizontală  a  tablei  şi  pachetelor  de  tablă,  acolo  unde  este  posibilă  poziționarea  cleştelui  pe  o  suprafață  plată  de  contact. Cleştii trebuiesc folosiți numai în una sau mai multe perechi, in acest ultim caz, preferabil  cu o grindă de ridicare. Numai dacă foile de tablă nu se îndoaie (deformează), una sau mai multe  plăci pot fi încărcate pentru o singură ridicare. Când sunt folosite mai multe perechi, fiecare cleşte  ar trebui să ridice o parte egală din sarcina totală.  3. PROTECȚIA MUNCII ‐ EVITAȚI SITUAȚIILE PERICULOASE PENTRU VIAȚA UMANĂ   Nu lucrați niciodată cu  cleştele de ridicare netestat sau neaprobat.   Mențineți tot timpul o distanță sigură când ridicați şi nu stați niciodată sub sarcină.  Nu folosiți cleştele dacă este deteriorat;   Dacă aveți dubii contactați firma de la care ați cumpărat produsul.   Nu ridicați niciodată mai mult de o placă sau un pachet.   Nu ridicați niciodată o placă cu greutatea mai mare decât cea admisă (W.W.L.), care este  indicată pe clemă şi în Certificatul de testare.   Nu ridicați niciodată o placă mai subțire sau mai groasă decât deschiderea fălcii, aşa cum  este ea menționată pe cleşte şi în Certificatul de testare.   Dacă folosiți mai multe cleşti de ridicare în acelaşi timp prevedeți‐le cu lanțuri sau cablu de  lungime  suficientă,  pentru  a  vă  asigura  că  unghiul  dintre  lanțuri  sau  cabluri  nu  este  mai  mare de 60º.   Dacă folosiți simultan mai multe cleşti pe fiecare parte a plăcii de tablă, folosiți o bară de  egalizare  şi  cabluri  sau  lanțuri  de  lungime  suficientă  pentru  a  vă  asigura  că  ocheții  de  pe  cleşti nu sunt supuşi unor forțe laterale.   Nu aşezați cleştele pe suprafețele în pantă sau conice ale plăcii sau structurii care trebuie  ridicată.   Curățați  orice  grăsime,  ulei,  murdărie,  coroziune  sau  bavuri  de  pe  placa  de  ridicat,  in  punctul unde se aplică clema.  
28  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

Dur ritatea supr rafeței plăci ii nu trebuie e să fie mai mare de 37 7 HrC (345 H Hb, I166 N/mm2).   Cleşti se vor fo olosi numai în condiții a atmosferice e normale.  E DE SIGURA ANȚĂ   ELEMENTE Asig gurați‐vă ca a ochetul sa au furca clem mei nu sunt t supuse la f forțe latera ale .   O c cădere liber ră sau rotire e necontrola ată la cârlig gul macarale ei poate cau uza avariere ea cleştelui. .  Dac ca acest luc cru se întâm mplă verifica ați dacă cleş ştele mai este în stare b bună de fun ncționare.  Cleştele de rid dicare nu tre ebuie folosite pentru crearea de le egături perm manente.   Cleştii trebuiesc întreținu uți la un inte erval regula at – cel puți in o dată pe e lună. Vezi i capitolul “ “  Într reținere”.  Nu  modificați  cleştele pri in sudură, p polizare, etc c. deoarece e aceasta po oate avea efect advers s  în c ceea ce priv veşte funcțio onarea şi siguranța cle eştelui şi din n această ca auza produc ce nulitatea a  oric cărei  forme de  garan e  nție  a  prod dusului.  Pentru  aceast folosiți  numai  com ta  mponentele e  orig ginale Terrier!   Orice  folosire  necorespu unzătoare  a cleştelui  şi/sau  neconformarea cu  instru a  a  ucțiunile  de e  lucru şi de pro otecție a mu uncii poate  pune în pe ericol sănăta atea şi viața a operatoru ului şi/sau a a  or din preaj jmă.   celo Observații i speciale pe entru mode elele FH(X), FHS(X), TD DH şi modelu ul THSK   Cleşt pot  fi  pla tii  asați  lateral la  un  unghi  maxim  de  15º,  num atunci  c l  d mai  când  nu  sun încărcați nt  i  peste sarcina nomina ală la un unghi față de  vârf permis. Capacitatea acestor r cleşti a fos st calculată ă  pe  baza  unghiului  ma axim  față  d vârf,  de  60º.  In  caz situațiilo cu  un  un de  zul  or  nghi  mai  mare,  atunci m i  sarcina  no ominală  treb buie  redusă proporțional,  în  conf ă  formitate  c următoru desen  de încărcare. cu  ul  e  .  Cu sarcina asigurată, u un unghi maxim față de vârf de 60 0º este aplicabilă şi sar rcina nomin nală este de e  50% din sa arcina maxim mă admisă. Temperatu ura mediulu ui de utilizare a cleştilo or standard este între ‐ ‐ 40º şi +100 0ºC. 

   
29  S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

4.RIDICAREA   Verificați dacă sarcina limită de lucru (W.L.L.) a clemei este suficientă pentru sarcina creată  în situația de ridicare;   Ataşați cleştele de ridicare la mecanismul de ridicare;   • Direct la cârligul macaralei, printr‐un ochet de siguranță.   • Prin intermediul unei zale de cuplare sau za tip “D”   • Prin intermediul unei şufe din cablu sau lanț, dacă este necesar, împreună cu o za de  cuplare sau za tip “D”   Asigurați‐vă că toate ataşamentele au fost testate şi sunt la tonajul necesar;  Asigurați‐vă că toate elementele de cuplare sau zalele sunt destul de largi pentru a permite  cleştelui să se mişte liber în cârlig;  Verificați dacă clema nu are vreun defect vizibil;  Verificați dacă cama se deschide şi închide uşor;  Verificați dacă dinții camei nu au murdării şi dacă este nevoie curățați cu o perie de sârmă;  Eliminați orice grăsime, murdărie sau bavură de pe placa la punctul unde se prinde cleştele;  Deschideți cleştele:  Plasați falca cât mai mult în interiorul plăcii de ridicat şi asigurați‐vă că cleştele este astfel  poziționat încât să echilibreze sarcina când aceasta este ridicată;  Ridicați încet , pentru a permite forța de ridicare să fie aplicată; verificați dacă cleştele nu  alunecă;  Asigurați‐vă că sarcina este într‐o poziție stabilă înainte de a desprinde cleşte   Ridicarea cu cleștele THSK   Poziționați cleștele pe placa (cablul sau lanțul deja atașat segmentului dințat, şi asigurați‐vă  că lanțul sau cablul nu este răsucit);   Strângeți cleștele ferm cu mâna;   Tensionați cablurile sau lanțurile cu cârligul macaralei, în timp ce interiorul fălcii presează  ferm pe marginile plăcii;   Sarcina poate fi acum ridicată cu atenție;   In timpul transportului încărcăturii, asigurați‐vă că o tensiune constantă este menținută în  lanțuri sau şufe;   Pentru  descărcare,  cârligul  macaralei  trebuie  coborât  astfel  încât  cleştii  nu  mai  sunt  solicitați de sarcină:   Cleştii pot fi acum scoşi de pe sarcină. 
 

5. ÎNTREȚINERE   Verificați  condiția  generală  a  clemei  cel  puțin  odată  pe  lună  –  vezi  şi  Capitolul  “DEZASAMBLAREA/ASAMBLAREA”. Nu mai folosiți cleştele dacă:  Corpul este desfăcut sau deformat, în special la colțurile fălcilor.   Ochetul de ridicare şi/sau piesele de conectare sau furca (acolo unde este cazul) au  deformări vizibile.   Cama şi/sau dinții pivotului nu mai sunt ascuțite.   Bolțurile ocheților sunt vizibil deformați.   Lipsesc bolțuri de reținere.  
30  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

Marcajul de pe clem mă nu mai e este lizibil.  Depinzând d de defectu ul/proasta funcționare notată:   dez zasamblați ş şi curățați c clema ‐  vez zi cap. 6 DEZASAMBLARE/ASAMBLARE sau fa aceți revizia a  la c centrele de reparații  re ecunoscute (vezi si cap p. 7 – REVIZIA)    6a. DEZASA AMBLAREA A / ASAMBL LAREA PENT TRU MODELELE FH(X), FHS(X), TD DH  Cleșt pot  fi  cu  ușurință  d tii  dezasamblaț în  scopul curățării  ş inspecției Vă  rugăm să  folosiți ți  l  şi  i.  m  i  următoare ea procedur ră.  Sco oateți bolțul de reținere (4) şi bolțul camei (3)   Sco oateți cama(2)   Cur rățați toate părțile cu u un degresan nt standard   Ung geți bolțul c camei (3) cu u ulei de rul lment   Asa amblați toat te părțile în n ordine inve ersă  Înto otdeauna în nlocuiți bolț țurile de reț ținere(4) cu bolțuri noi originale cu ajutorul c ciocanului  Elim minați orice e bavură cu ajutorul unei pile   

    6b. DEZASA AMBLAREA A/ASAMBLA AREA PENTR RU MODELELE THSK  Cleșt pot  fi  cu  ușurință  d tii  dezasamblaț în  scopul curățării  ş inspecției Vă  rugăm să  folosiți ți  l  şi  i.  m  i  următoare ea procedur ră.   Sco oateți bolțul de tension nare (6) cu o o șurubelniț ță din bolțul dintelui (5 5)   Bolțul dintelui poate fi îm mpins în afar ră şi cama(3 3) poate fi scoasă   Sco oateți sigura anța (7) şi bolțul (4) şi p plăcile later rale(2) pot f fi îndepărtat te de pe cle eşte   Cur rățați toate părțile cu u un degresan nt standard   Asa amblați toat te părțile în n ordine inve ersă   Cân nd înlocuiți părți ale cle emei, întotd deauna folo osiți piese originale Ter rrier.   Elim minați orice e bavură cu ajutorul unei pile. 

31 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

    7. REVIZIA A   Cel  p puțin  odată pe  an,  sau dacă  s‐a  produs  o  avariere,  cle ă  u  a eştele  trebu inspecta testat  şi uie  at,  i   dacă este n necesar  rep parat.  8. LISTA DE E DEFECȚIU UNI 
Defecț țiune  
Sarcina a alunecă  

Ca auza posibilă ă  
Sarcina este murdară votul şi/sau ca ama murdară   Piv Piv votul şi/sau ca ama tocite   Fălcile sunt desc chise   Oc chetul are suprasarcină Furca are supras sarcină Cle ema are supra asarcină Cle ema are supra asarcină Cle ema are supra asarcină Asamblare incor rectă Cle eștele este uza at  Cle eștele este mu urdar  

Acțiune  
Curățați sa arcina   Curățați cleştele   Reparați cleştele   leştele   Refuzați cl Refuzați cl leștele   Refuzați cl leștele   Refuzați cl leștele   Refuzați cl leștele   Reînnoiți b bolțul camei   Puneți bolțuri de reținere noi  Refuzați cl leștele  

Ochetu ul de ridicare n nu pivotează b bine   Furca n nu pivotează b bine  Corpul cleștelui  se în ndoaie   Ochetu ul de ridicare a are aspect ova al   Bolțul c camei este înd doit Lipsesc c bolțuri de reț ținere   Cleștele e se închide/d deschide greu  

9. CUM SĂ Ă FOLOSIM C CORECT CLE EŞTELE DE R RIDICARE O ORIZONTALĂ Ă    

 

32 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

3. Cle ește vertical l tip TNMK / TNMKA  Cleșt tele tip TNM MK nu lasă  urme, echipat cu 2 protecții sint tetice. Cleștele poate  fi folosit in n  ridicare, m manipularea şi transpor rtarea tablei din oțel, in nox, aluminium, plăcilo or de lemn ş şi marmură   Cleșt tele este blo ocat când este închis şi i deschis.   La liv vrare cleștii sunt însoțiț ți de Certific cat de Calitate de supr rasarcină em mis de producător.   

 

33 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

4. Clește vertical tip TSU / STSU / TSU‐R  Pentru  ridicare  şi  transportarea  tablei  şi  structurilor  de  tablă  în  toate  pozițiile  (orizontal,  vertical şi pe laterală). Braț articulat.   Cleştii tip TSU/STSU sunt echipate cu mecanism de siguranță, asigurându‐se ca cleştele să nu  alunece când este aplicată forța de ridicare şi când sarcina este coborâtă. Cleştele este blocat când  este închis şi deschis. Capacitatea de ridicare şi deschidere a cleştelui sunt marcate prin pansonare  pe acesta.   Tipul STSU este furnizat cu deschiderea mai mare față de tipul TSU.   Tipul  TSU‐R  este  folosit  pentru  ridicarea  şi  transportarea  tablei  de  inox  şi  structurilor  din  inox.  Bolțul,  pivotul  şi  ştiftul  sunt  din  inox.  Corpul  şi  mânerul  sunt  placate  cu  nichel  pentru  prevenirea coroziunii datorită contaminării cu carbon. La livrare cleştii sunt însoțiți de Certificat de  Calitate de suprasarcină emis de producător. 

34 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Instrucţiune de exploatare, verificare şi întreţinere a cleştilor verticali
1. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE   Numele  de  cleme  de  ridicare  cu  placă  de  siguranță  Terrier  derivă  din  mecanismul  de  siguranță încorporat, care consistă într‐un dispozitiv de blocare, un arc de tensionare şi o manetă.  De  îndată  ce  maneta  a  fost  acționată,  mecanismul  de  siguranță  menține  o  tensiune  constantă  a  camei pe placa de oțel asigurând astfel că clema nu alunecă când se aplică forța de ridicare. Când  o  sarcină  este  ridicată,  forța  de  strângere  a camei  este  mărită  de  greutatea  sarcinii.  Sistemul  de  siguranță  asigură  de  asemenea  că  clema  nu  se  va  desprinde  de  placă  atunci  când  sarcina  este  coborâtă.   Informații suplimentare pentru cleștele tip TSVLA‐R(X)   Clemele de ridicare tip TSVLA‐R (X) au fost proiectate pentru ridicarea şi manevrarea plăcilor  de oțel inox. Pentru a preveni coroziunea datorată contaminării cu carbon, cleştii sunt prevăzuți cu 
35  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

componente  din  otel  inox  şi  cu  corp  şi  maneta  nichelate.  Datorită  acestor  caracteristici  aria  de  contact  dintre  fălcile  cleştelui  şi  placa  de  inox  nu  mai  trebuie  să  fie  curățată  de  eventualele  reziduuri de carbon după ce s‐a făcut manipularea.     2. APLICAȚII  Cleștele  Terrier  cu  placa  de  siguranță  au  fost  proiectate  numai  pentru  ridicarea  şi  transportarea plăcilor şi structurilor din oțel care asigură posibilitatea de plasare a cleştelui pe o  suprafață plată de contact.   Următoarele observații se referă la modelele  TS(N)‐H, STSN‐H.TE‐H,  STE‐H Aceste modele  au, în mod special, un segment “dur” şi un bolț “dur” şi pot fi folosite pentru ridicarea plăcilor şi  structurilor de oțel cu o duritate maximă de 45 HrC, (429 HB, 1450 N/mm2).  Modelele 1 TSHP şi 1,5 TSHP au trei bolțuri pentru o presare solidă şi de aceea sunt pretabile  la ridicarea profilelor cu bulb plat.   Următoarele se aplică doar la modelele TSVLA‐R(X) Modelele TSVLA‐R(X) au fost proiectate  numai pentru ridicarea de plăci şi structuri din otel inox. Care au un punct de contact plat. Acolo  unde clește a fost folosit la ridicarea de plăci/structuri din oțel carbon , ele nu mai pot fi folosite la  ridicarea de plăci/structuri din inox fără riscul de contaminare cu carbon.   Poziții  acceptabile  de  operare  Depinzând  de  modelul  de  cleştele,  următoarele  poziții  de  lucru se pot folosi :   Numai poziții verticale (modelele TS,TE si TLCS)   Atât din poziții verticale cât şi orizontale (modelele TSVLA si MP)   Din toate pozițiile (modelele TSVLA(X), STSVLA(X),TSVLA‐R(X) and TLCU)   Observație:  O  limită  redusă  a  sarcinii  de  lucru  (w.1.1.)  se  aplică  pentru  ridicarea  din  alte  poziții  decât cea verticală.    3.  PROTECȚIA MUNCII   Nu lucrați niciodată cu o cleștele de ridicare netestată sau neaprobată  Mențineți tot timpul o distanța sigură când ridicați şi nu stați niciodată sub sarcină  Nu folosiți cleştele dacă este deteriorat.   Nu ridicați niciodată mai mult de o placă  Nu  ridicați  niciodată  o  placă  cu  greutatea  mai  mare  decât  cea  admisă(w.w.l.),  care  este  indicată pe clemă şi în Certificatul de testare  Nu ridicați niciodată o placă mai subțire sau mai groasă decât deschiderea fălcii, aşa cum  este ea menționată pe cleşte şi în Certificatul de testare  Aveți grijă când ridicați dintr‐o altă poziție decât cea verticală. Sarcina de lucru admisibilă  poate fi considerabil mai mică în aceste situații  Dacă folosiți mai multe cleşti de ridicare în acelaşi timp prevedeți‐le cu lanțuri sau cablu de  lungime suficientă, pentru a asigura că unghiul dintre lanțuri sau cabluri nu este mai mare  de 600 mm   Dacă folosiți simultan mai multe cleşti pe fiecare parte a plăcii de tablă, folosiți o bară de  egalizare şi cabluri sau lanțuri de lungime suficientă pentru a asigura că ocheții de pe cleşti  nu sunt supuşi unor forțe laterale 

36 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Nu aşezați cleştele pe suprafețele în pantă sau conice ale plăcii sau structurii care trebuie  ridicată  Curățați  orice  grăsime,  ulei,  murdărie,  coroziune  sau  bavuri  de  pe  placa  de  ridicat,  in  punctul unde se aplică clema  Duritatea suprafeței plăcii nu trebuie să fie mai mare de 37 HrC (345 Hb, I 166 N/mm2).   Clești se vor folosi numai în condiții atmosferice normale.   ELEMENTE DE SIGURANȚĂ   Asigurați‐vă că ochetul sau furca clemei nu sunt supuse la forțe laterale   O cădere liberă sau rotire necontrolată la cârligul macaralei poate cauza avarierea cleştelui.  Daca acest lucru se întâmplă verificați dacă cleştele mai este în stare bună de funcționare  Cleştele de ridicare nu trebuie folosite pentru crearea de legături permanente  Cleştii trebuiesc întreținuți la un interval regulat – cel puțin o dată pe lună. Vezi capitolul “  Întreținere”   Nu modificați cleştele prin sudură , polizare, etc.  deoarece aceasta poate avea efect advers  în ceea ce priveşte funcționarea şi siguranța cleştelui   Orice  folosire  necorespunzătoare  a  cleştelui  şi/sau  neconformarea  cu  instrucțiunile  de  lucru şi de protecție a muncii poate pune în pericol sănătatea şi viața operatorului şi/sau a  celor din preajmă.     4. RIDICAREA  Verificați dacă sarcina limită de lucru (W.I.I.) a clemei este suficientă pentru sarcina creată  în situația de ridicare  Ataşați cleştele de ridicare la mecanismul de ridicare :   • Direct la cârligul macaralei, printr‐un ochet de siguranță   • Prin intermediul unei zale de cuplare sau za tip “D”   • Prin intermediul unui şling din cablu sau lanț, dacă este necesar, împreună cu o za de  cuplare sau za tip “D”   Asigurați‐vă că toate ataşamentele au fost testate şi sunt la tonajul necesar   Asigurați‐vă că toate elementele de cuplare sau zalele sunt destul de largi pentru a permite  cleştelui să se mişte liber în cârlig   Verificați dacă clema nu are vreun defect vizibil   Acționați maneta pentru a verifica dacă cleştele se deschide şi închide uşor   Verificați dacă dinții camei nu au murdării şi dacă este nevoie curățați cu o perie de sârmă   Eliminați orice grăsime, murdărie sau bavură de pe placa la punctul unde se prinde cleşte   Folosiți maneta pentru a deschide cleştele   Plasați falca cât mai mult în interiorul plăcii de ridicat şi asigurați‐vă că cleştele este astfel  poziționat încât să echilibreze sarcina când aceasta este ridicată  Închideți cleştele prin acționarea manetei complet înapoi   Ridicați încet, pentru a permite forța de ridicare să fie aplicată. Verificați dacă cleştele nu  alunecă.        
37  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

5. INTRETINERE   Verificați condiția generală a clemei cel puțin odată pe lună. Nu mai folosiți cleştele dacă :  Corpul este desfăcut sau deformat ,în special la colțurile fălcilor   Ochetul de ridicare şi/sau piesele de conectare sau furca (acolo unde este cazul) au  deformări vizibile   Cama şi/sau dinții pivotului nu mai sunt ascuțite   Arcul este strâns sau rupt   Mecanismul de blocare cu manetă a devenit ineficient sau nu mai funcționează   Bolțurile ocheților sunt vizibil deformați   Lipsesc bolțuri de reținere   Gaura penei este murdară  Marcajul de pe clemă nu mai este lizibil.   Depinzând  de  defectul/proasta  funcționare  notată:  ‐  dezasamblați  şi  curățați  clema  sau  faceți revizia la centre de reparații recunoscute.  
 

6.  DEZASAMBLAREA  /  ASAMBLAREA  PENTRU  MODELELE  TS(X)  /  STS(X)  /TE(X)  /  STE(X)  /TLCS  /TSHP   o Deschideți clema până la capăt   o Scoateți arcul de tensionare (9); in cazul modelelor 0,75 TS, ITS, 1,5 STSN, 1,5 TE, 1,5 STE, I  TSE, and 2 TLCS mai întâi scoateți bolțul de reținere din ansamblul camei (10)  o Scoateți bolțul de reținere (10) şi bolțul camei(7)   o Apăsați  pe  ochetul  de  ridicare  (5)  în  interior  până  când  bolțul  ochetului  (6)  poate  fi  scos  prin gaura de montaj  o Scoateți ochetul de ridicare (5) şi ansamblul camei (2)  o Demontați  maneta  (4)  prin  scoaterea  bolțului  de  reținere(10)  şi  scoateți  ansamblul  de  blocare (3) afară din clemă  o Scoateți pivotul (8)   o Curățați toate părțile cu un degresant standard   o Ungeți toate bolțurile cu unsoare de rulmenți   o Ungeți arcul cu ulei dacă este necesar   o Asamblați toate părțile în ordine inversă  o Întotdeauna înlocuiți bolțurile de reținere (10) cu bolțuri noi originale  o Întotdeauna înlocuiți șurubul (11) şi piulița (12) cu altele noi   o Când înlocuiți părți ale clemei, întotdeauna folosiți piese originale    o Eliminați orice bavură cu ajutorul unei pile. 

38 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

  7. REVIZIA A   Cel  p puțin  odată pe  an,  sau dacă  s‐a  produs  o  avariere,  cle ă  u  a eştele  trebu inspecta testat  şi uie  at,  i   dacă este n necesar  rep parat. 
8. LISTA DE DEFECTIU UNI POSIBILE

Defecțiu une  Sarcin na alunecă  

Ochet tul de ridicar re nu  pivote ează bine   Furca nu pivotează bine   Corpu ul cleștele se îndoaie   Ochet tul de ridicar re are aspect t  oval   Arc de efect   Shack kle pins bent   Lipses sc bolțuri de reținere   Cleşte ele se închide e/deschide  greu  

Cauza posibilă  C Sarcina e este murdară ă  Pivotul şi i/sau cama m murdară  Pivotul şi i/sau cama tocite   Fălcile su unt deschise   Ochetul a are suprasarcina   Furca are e suprasarcin nă   Clema ar re suprasarcină   Clema ar re suprasarcină   Arcul este uzat   Clema ar re suprasarcină   Asamblar re incorectă   Șanțul pe enei este mu urdar  Cleștele e este uzat  Cleștele e este murdar  

A Acțiune  Curățați sarc cina   Curățați cleş ştele   Reparați cleş ştele   Refuzați cleş ştele   Refuzați cleş ştele  Refuzați cleş ştele  Refuzați cleş ştele  Refuzați cleş ştele  Reparați cleș ștele   Refuzați cleş ştele  Puneți bolțu uri de reținer re noi   Curățați cleş ştele   Refuzați cleş ştele   Curățați cleş ştele 

39 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

9. CUM SĂ FOLOSIM CORECT CLEŞTELE DE RIDICARE VERTICALĂ  

40 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

41 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

II. OBLIGAŢIILE LEGĂTORULUI DE SARCINĂ 
Legarea şi fixarea sarcinilor se face numai de către muncitori instruiți în acest scop, denumiți  “legători de sarcină”.   Legător  de  sarcină  poate  fi  orice  persoană,  care  a  împlinit  vârsta  de  18  ani,  nu  are  nici  o  infirmitate  corporală,  este  sănătos  şi  a  fost  instruit  special  pentru  a  îndeplini  această  funcție  în  unitatea, secția, şantierul sau sectorul care exploatează macaraua.   Legătorul  de  sarcină  efectuează  legarea  şi  fixarea  sarcinilor  în  cârligul  macaralei,  le  urmăreşte  în  timpul  manipulării,  semnalizează  macaragiului  manevrele  pe  care  trebuie  să  le  execute şi eliberează sarcinile după aşezarea lor corectă la locul dorit.   Legătorul de sarcină are următoarele atribuții principale:   să  cunoască  şi  să  aplice  regulile  de  verificare  a  organelor  de  legare  şi  dispozitivelor  de  prindere precum şi normele şi instrucțiunile de exploatare a macaralei a căror respectare  depinde de el;   să  cunoască  şi  să  aplice  codul  de  semnalizare, cu  eventualele  completări  ale  unității  care  utilizează macarale, pentru a putea indica în orice moment macaragiului manevrele pe care  urmează  să  le  execute;  în  acest  scop,  se  va  plasa  în  locuri  din  care  să  poată  vedea  orice  persoană situată în câmpul de acțiune al macaralei; dacă acest lucru nu este posibil, el va fi  ajutat de alte persoane; se admite şi semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace,  acolo  unde  condițiile  de  lucru  necesită  acest  lucru;  în  asemenea  cazuri,  codul  de  semnalizare va fi elaborat de unitatea care exploatează macaraua, iar legătorii de sarcină şi  macaragiii vor fi instruiți şi examinați în ceea ce priveşte semnalizarea pe baza acestui cod;   să supravegheze zilnic organele de legare şi dispozitivele de prindere cu care lucrează, prin  verificarea aspectului exterior, înscriind în registrul de evidență a supravegherii macaralei  respective  constatările  sale  cu  privire  la  starea  tehnică  a  acestora;  se  recomandă  ca  organele de legare şi dispozitivele de prindere să fie date în primire unuia dintre legători  care va răspunde de păstrarea lor corespunzătoare;   să folosească la legarea şi transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive inscripționate  cu sarcinile maxime admise, înscrise vizibil pe o placă sau pe un inel, şi să nu lege sarcini a  căror  greutate  depăşeşte  sarcina  admisă  pentru  organul,  dispozitivul  sau  macaraua  respectivă, ținând seama şi de înclinarea ramurilor de cablu sau lanț;   să nu utilizeze organe de legare şi dispozitive de prindere care nu sunt înscrise în evidența  unității, secției sau şantierului;   să aleagă mijloace de legare corespunzătoare greutății şi formei sarcinii; la macaralele cu  două  mecanisme  de  ridicare,  să  lege  sarcina  la  mecanismul  de  ridicare  care  corespunde  sarcinii respective;   să nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;   să nu folosească organe de legare sau dispozitive care prezintă uzuri peste limitele admise  de prescripțiile tehnice în vigoare;   să suspende capătul inferior al legăturilor lungi descărcate de sarcină pe cârligul macaralei,  pentru a nu micşora spațiile libere la deplasarea macaralei;   să  execute  corect  legarea  sarcinii,  fără  a  încrucişa  cablurile  şi  lanțurile  la  introducerea  în  cârlig;  să  se  asigure  că  sarcina  este  echilibrată,  iar  lanțurile  şi  cablurile  de  legare  sunt 
42  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

întinse  şi  aşezate  uniform,  fără  a  forma  noduri  şi  ochiuri  şi  fără  a  fi  supuse  răsucirii;  la  cârligele duble, să suspende sarcina pe ambele deschideri şi să o repartizeze în mod egal;   să  interzică  echilibrarea  sarcinilor  în  cârlig  sau  întinderea  organelor  de  legare  prin  greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, să interzică transportul persoanelor cu  macaralele;   să țină seama de faptul că lanțurile care se înfăşoară de mai multe ori în jurul sarcinii de  ridicat nu trebuie să aibă margini suprapuse;   să nu folosească lanțuri de legare înnădite cu şuruburi, având zale alungite sau răsucite şi  să nu înnoade cablurile sau lanțurile de legare;   să lege obiectele de lungime mare în cel puțin două puncte spre a evita balansarea;   să execute astfel legarea încât sarcina să nu se poată deplasa, aluneca sau roti după ce este  ridicată, iar legătura să nu iasă din cârlig; să nu lase obiecte libere pe sarcina suspendată;   să nu încarce materiale mărunte sau piese de volum redus pe platforme sau tărgi care nu  sunt  prevăzute  cu  pereți  laterali  şi  care  nu  prezintă  suficientă  siguranță  împotriva  căderii  sarcinii;   să țină seama de faptul că în cazul transportării materialelor mărunte sau pieselor mici în  lăzi este necesar să nu depăşească înălțimea marginii superioare a pereților laterali;   să  nu  lege  în  cârligul  macaralei  pachete  de  tablă,  prefabricate  sau  alte  materiale,  dacă  dispozitivul de prindere nu este prevăzut cu elemente care să excludă căderea materialelor  din pachet;   să  asigure  capetele  cablurilor  de  legare  cu  cel  puțin  trei  cleme  de  strângere,  de  mărime  corespunzătoare  diametrului  cablului,  brida  filetată  fiind  aşezată  pe  partea  terminală  a  ramurii de cablu;   să  protejeze  cablurile  şi lanțurile care  vin  în  contact  cu  muchii  ascuțite, prin  apărători  de  protecție metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare;   înainte de transportarea unei sarcini, să semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicări  de încercare, până la înălțimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca mijloacele de legare să  ajungă în poziție întinsă şi să verifice echilibrarea sarcinii;   să  semnalizeze  macaragiului  mişcările  pe  care  trebuie  să  le  execute  cu  macaraua,  aşezându‐se astfel încât să se afle tot timpul în câmpul vizual al macaragiului; la macaralele  cu deplasare pe sol va verifica dacă întreaga cale de rulare este liberă;   să  urmărească  transportul  pe  orizontală  a  sarcinii  suspendate,  mergând  în  urma  acesteia  pe tot traseul şi supraveghind ca sarcina să nu se lovească de obstacole şi să nu lovească  persoane;   să țină seama de faptul că transportarea sarcinilor pe orizontală precum şi a organelor de  legare şi dispozitivelor de prindere (în cazul deplasării macaralei fără sarcină) trebuie să se  facă la o înălțime de minimum 300 mm şi o distanță laterală de minimum 1 m de obiectele  înconjurătoare şi să semnalizeze în consecință macaragiului manevrele necesare în vederea  manipulării sarcinii în condiții de siguranță;   să interzică circulația pe sub sarcina ridicată şi să supravegheze să nu se facă transportarea  sarcinilor  pe  deasupra  locurilor  de  muncă,  dacă  necesitățile  de  producție  nu  impun  aceasta;  în  caz  contrar,  se  vor  îndepărta  în  prealabil  toate  persoanele,  la  o  distanță  corespunzătoare;  
43  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

la montaje de maşini, construcții metalice, clădiri din panouri prefabricate etc., legătorul de  sarcină trebuie să cunoască şi procesul de montaj (succesiunea operațiilor de montaj), care  să execută cu ajutorul macaralei, pentru a semnaliza corect manevrele necesare;   să cunoască şi să aplice măsurile de protecția muncii specifice locului de muncă pe care‐l  deserveşte,  în  care  scop,  conducătorul  procesului  de  producție  respectiv  îi  va  face  un  instructaj special;   în  situațiile  când  lucrează  plasat  la  înălțime,  pe  platforme,  schele,  planşee  etc.,  se  va  asigura conform normelor de protecția muncii;   să  nu  efectueze  balansarea  sarcinilor  pentru  ale  aşeza  într‐un  punct  care  nu  poate  fi  deservit în mod normal de macara;   la stivuirea unor sarcini, să asigure aşezarea lor corectă, eventual, prin elemente de adaos,  astfel  încât  sarcinile  să  fie  stabile  şi  să  se  poată  scoate  uşor;  se  interzice  scoaterea  legăturilor de sub sarcini cu ajutorul macaralei;   să  nu  depoziteze  materiale  în  stive  a  căror  înălțime  depăşeşte  de  1,5  ori  latura  mică  a  bazei;   să  supravegheze  sarcina  până  ce  se  asigură  că  aceasta  este  coborâtă  şi  plasată  corect;  la  aşezarea pe maşini unelte a sarcinilor care au suprafețe reduse de reazem, să nu dezlege  sarcina înainte de a fi prinsă de maşină; tot aşa se va proceda şi în cazul altor sarcini, ca de  exemplu panouri prefabricate etc.;   să nu aşeze şi să nu reazeme sarcinile pe pereții laterali ai vagoanelor sau remorcilor;   să nu părăsească locul de muncă fără a‐l încunoştința despre aceasta pe macaragiu;   după terminarea lucrului să depoziteze organele şi dispozitivele de prindere care i‐au fost  date în păstrare în locuri uscate, ferite de umezeală, de agenți corozivi şi de posibilități de  deteriorare;  cablurile,  lanțurile,  funiile  şi  benzile  care  se  folosesc  numai  periodic  se  păstrează agățate pe capre, în locuri ferite de intemperii.   să fie echipați cu echipamentul de protecție prevăzut în normativele în vigoare (palmare,  cască de protecție, centură de siguranță etc.). 

 
44  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

II II. MĂSUR RI DE PREVENIRE E A ACCID DENTELO OR  LA PRIN NDEREA   ŞI LEGAR REA SARC CINILOR   
 

III.1. Prevenire ea acciden ntelor în timpul ope erațiilor de manipu ulare meca anizat 
Manipularea ele ementelor  prefabricate sau a ma aterialelor e este adeseo ori realizată în condiții i  precare. Ca urmare, lu ucrătorii sunt expuşi unor  riscuri: : 
 

Inst talația de ridicat se pr răbuşeşte sa au se dezec chilibrează

  Încărcătura se e dezechilib brează 

 
45  S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

 

Măsuri p pentru elim minarea ris scurilor:
Verif ficarea  echi ipamentul    înaintea  o operațiilor  de  ridicare. Cablurile  de  legare,  cârligele  şi d .  i  penele,  folosite  la  fix xarea  încărc căturii  de  m maşina  de  ri idicat,  trebuie  să  fie  în bună  star pentru  a n  re  a  curitatea op perațiilor de e manipular re mecaniza ată.  asigura sec 1. Un  cablu  de  legare  în  s stare  bună  de  lucru  trebuie  să  fie  ataşat  de  lanțul  principal  şi t i  con nsolidat cu o o protecție de metal în n punctul în care este a ataşat.   

   

 

buie  să  aib o  clamă de  siguranță  şi  lucr bă  ă  rătorul  treb buie  să  se  asigure  că ă  2. Un  cârlig  treb încă ărcătura este corect at taşată.   

         

46 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

3. Pen nele  pentru protecția  cablului  d legare  trebuie  să  fie  corect  poziționate de  către u  de  t e  e  lucrător atunci când încăr rcătura este e posibil să aibă margin ni tăioase. 

   

III.2. Reguli pentru u legarea s sarcinilor în macara a şi dirijar rea manev vrării 
  mănuşi de p protecție  1) Se vor purta m 2) Se vor stabili s semne de m mânii clare î între toți cei care lucrează la manipularea   3) Se  verifică la d defecte toa ate piesele c care ar pute ea influența a capacitate ea portantă ă, cum ar fi: :  def fecte vizibile, deformații, fisuri. Pi iesele deter riorate se el limină. 

4) Se folosesc nu umai cârlige e cu siguranțe, pentru c ca sarcina să nu se poa ată desface accidental 5) Sar rcina se prin nde numai î în punctele prevăzute, nu are voie e să se desf facă sau să c cadă  6) Sar rcinile lungi i se prind în n mai multe locuri          Observație:    Sar rcinile  nu  s leagă de ambalaj,  respectiv  d se  e  de  nate transpo ortului  legăturile destin 7) Se vor folosii p piese de pro otecție a muchiilor (lem mn, gumă, m material pla astic) 

 
47  S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

8) Unghiul format de cablurile sau lanțurile de legare față de orizontală nu are voie să fie mai  mare de 60° 

Cablurile sau lanțurile de prindere  trebuie să aibă ambele părți de aceeaşi  lungime 

 

    9) Lanțurile şi cablurile de agățare nu vor fi lăsate la întâmplare, ci se va atârna sau se vor  depozita undeva pentru a se evita agățarea.  10) Legatorul de sarcină  va păstra permanent contactul  vizual cu macaragiul  După agățarea sarcinii, când totul este în ordine, atunci:  1. Se iau mâinile  2. Se îndepărtează de sarcină la o distanță sigură  3. Se dă semnul liber de către legatorul de sarcină la macaragiu sau la persoane care dirijează  operația  4. Se menține sarcina în câmpul vizual  5. Se avertizează persoanele  care se află în câmpul vizual  6. Sarcina se ridică numai pe verticală  7. Sarcina se aşează astfel încât să nu se poată răsturna sau deplasa prin alunecare  8. Legătura  se  desface  abia  când  materialul  este  asigurat  împotriva  răsturnării  sau  a  deplasării prin alunecare 

48 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

III.3.  Instrucțiuni  de securitate a muncii pentru legătorii de sarcină 
1. Când  se  execută  operațiuni  cu  instalații  de  ridicat,  se  vor  respecta  cu  strictețe  reglementările impuse de ISCIR, referitoare la condițiile de autorizare şi admitere la lucru, a  persoanelor care pot executa aceste lucrări deosebite, precum şi Instrucțiunile de lucru ale  producătorului şi proiectantului rezultate din documentația tehnică a cablurilor, lanțurilor,  funiilor, benzilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii.  2. Legătorul de sarcină care lucrează împreună cu persoana autorizată a exploata instalația de  ridicat (macara pivotanta), va fi numit prin decizie scrisă, de către unitatea căreia îi aparține  şi instruit pe linie de protecție a muncii.   3. Macaragiul  împreună  cu  legătorul  de  sarcină  trebuie  să  cunoască  şi  să  aplice  “codul  de  semnale”, în legătură cu modul de legare şi deplasare a sarcinilor ridicate sau coborâte, în  vederea eliminării oricăror confuzii, în timpul manevrelor cu instalația de ridicat.  4. Sarcinile  vor  fi  legate  numai  cu  ajutorul  cablurilor  din  oțel  sau  chingi  din  material  special  destinat  acestui  scop,  fiind  în  stare  bună  (să  nu  fie  slăbite,  înnădite,  uzate,  neverificate  etc.). Prinderea sarcinii se va face din puncte rezistente, într‐un echilibru perfect. In caz de  dezechilibru,  legătorul  de  sarcina  va  da  comanda  de  lăsare  imediată,  pe  sol,  a  sarcinii,  căutându‐se din nou centrul de greutate.  5. Se  interzice  utilizarea  dispozitivelor  şi  a  cablurilor  de  legare  şi  ridicare  a  sarcinilor,  subdimensionate sau neverificate. Se vor alege cabluri şi dispozitive de ridicat, în raport cu  sarcinile ce urmează a fi manipulate.  6. Se  interzice  utilizarea  cablurilor  de  legare  şi  ridicare  a  sarcinilor,  în  cazul  în  care  unul  din  toroane este rupt, dacă apar uzuri puternice sau rugină (cel mult 40% uzura pe lungimea  unui pas). Starea cablurilor folosite se va verifica periodic, ținându‐se o evidență a acestor  verificări.  7. Comenzile de ridicare şi purtare a sarcinilor se vor da numai când în zona de lucru nu se  găsesc oameni, aceştia fiind avertizați şi evacuați din raza de acțiune a instalației de ridicat.  In acelaşi scop, se vor planta tăblițe avertizoare specifice.  8. Se interzice darea semnalelor de ridicare a sarcinilor, în cazul în care legăturile prin cabluri  nu  sunt  corect  făcute,  precum  şi  în  cazul  în  care  legăturile  nu  sunt  blocate  în  cârligul  de  sarcină, cu ajutorul siguranțelor speciale destinate acestui scop. 
49  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

9. Se  interzice  darea  comenzilor  de  ridicare  a  sarcinilor  mai  mari  decât  capacitatea  maximă  admisă de către cartea tehnică a instalației de ridicat.  10. In  cazul  ridicării  sarcinilor  grele,  se  va  face,  în  prealabil,  o  ridicare  de  probă  cu  sarcina  în  cauză, la o înălțime de 100 mm de sol. Dacă se constată că nu apar nereguli, abia apoi se va  trece la ridicarea şi manipularea propriu – zisă a sarcinilor.  11. Se  interzice  legarea  şi  ridicarea  sarcinilor  din  poziție  oblică,  nefixate  sau  echilibrate  necorespunzător.  Se  interzice  de  asemenea,  legarea  şi  tararea  încărcăturii  cu  ajutorul  cârligului  mecanismului  de  ridicat,  precum  şi  desprinderea  de  pe  teren  cu  ajutorul  instalației de ridicat, a unor obiecte ancorate sau plantate.  12. Se  interzice  cu  desăvârşire,  urcarea  persoanelor  pe  sarcina  ce  se  manipulează,  în  scopul  echilibrării sarcinii prinse în cârligul instalației de ridicat. Obiectele lungi, vor fi legate în cel  puțin două puncte, pentru a evita balansarea lor.  13. Situațiile  periculoase  apărute  în  modul  de  legare  al  sarcinilor,  precum  şi  în  exploatarea  instalației de ridicat, vor fi aduse imediat la cunoştința conducătorului locului de muncă , în  scopul luării măsurilor de remediere, ce se impun.  Legătorii  de  sarcină  trebuie  să  fie  dotați  cu  echipamentul  de  protecție  prevăzut  în  normativele în vigoare (palmare, cască de protecție, centură de siguranță etc.). De asemenea, vor  purta semne distinctive pentru a putea fi recunoscuți de către macaragiu.                                                  
50  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Instrucțiuni legători sarcină 

 

     
51  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

   
52  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

   

 
53  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

     
54  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

   

 
55  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

   
56  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

   
57  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

   
58  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

   
59  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

   
60  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

   
61  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

   

Instrucțiuni prindere sarcină 
   

                         
62  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
63  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
64  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
65  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
66  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
67  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
68  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
69  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
70  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
71  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
72  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
73  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
74  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
75  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 
76  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Echipament personal de protecție 

Cască de protecție 

  Antifoane  obligatorii la zgomot peste 85 dB(A)   Exemplu:  - compresor 85 ‐ 85 dB(A)  - bormașină percutante 90 ‐100 dB(A)  - fierăstrău circular 95 – 105 dB(A)  - ciocan pneumatic 95 – 115 dB(A)  Comunicarea verbală este posibilă şi dacă se poartă căştile de  protecție a auzului. 

Mănuşi de protecție 

Îmbrăcăminte de protecție  pentru iarnă şi / sau împotriva  intemperiilor 

77 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Centura de siguranță  
Caracteristici:    In acord cu EN 358   Aprobat CE: conform CE 0320   Prezintă 2 puncte de prindere;  Protecție spate moale de 100 mm pentru suport si confort  optim;  Centura de prindere de 25mm;  Curea din poliester de 45mm cu muchii fine;  Țesătură impermeabilă;  Complet ajustabil pentru a se potrivi aproape oricărei mărimi; 

 

Modul 1 

III.4.  Norme de sănătatea şi  securitatea muncii 
 

Măsuri pentru evitarea accidentelor  Pentru  evitarea  accidentelor  de  muncă,  lucrătorul  de  sarcină    trebuie  să  ia  următoarele  măsuri:  să vină la serviciu odihnit, sănătos şi fără să fi consumat băuturi alcoolice;  va menține ordinea şi curățenia la locul de muncă;  nu va permite circulația şi staționarea persoanelor în spațiul de lucru;  sculele şi dispozitivele de lucru vor fi în perfectă stare;  nu va fuma în locuri nepermise  şi nu va consuma băuturi alcoolice;  la intervale de 2 ani, va  face vizita medicală;  în timpul verificărilor nu se vor face nici un fel de lucrări la cazane;  în  timpul  activităților  de  manipulare  va  monta  plăci  avertizoare  cu  textul:  "Pericol  de  accident– Se lucrează", etc. 
 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
  Noțiuni de bază pentru prim ajutor  Cunoştințele de prim ajutor sunt o necesitate cetățenească, deoarece în caz de accident cine  vrea să fie ajutat de un coleg, trebuie să fie  şi el capabil să ajute pe alții.  Cerințe de la cel care acordă primul ajutor.  Cel ce acordă primul ajutor trebuie să:  recunoască ce s‐a întâmplat  să se gândească ce pericol mai există  să ferească accidentatul de răniri suplimentare  să anunțe accidentul superiorilor sau altor factori  să‐l îngrijească pe rănit, să‐l consoleze şi să‐i ridice moralul    A. VICTIMA NU RESPIRĂ ŞI NU ARE PULS    Primul  gest  în  aceasta  situație  este  anunțarea  la  112  solicitând  ajutorul  echipei  medicale  calificate  şi  cu  dotare  corespunzătoare  după  care  începem  resuscitarea  cardio‐pulmonară.  Dacă 

78 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

victima nu respiră, nu u are puls şi eşti sigur  că va sosi a ajutor profe esionist calif ficat, începe ventilația a  artificială ş şi compresiu unile toracice. Ele se ex xecută succ cesiv.  În c cazul în care sunteți singurul salvator, raport tul ventilați ie masaj cardiac trebu uie să fie de e  2:15, acest luc cru repetând du‐se timp de un minu ut;   În c cazul în care e sunteți do oi salvatori, acest rapo ort trebuie s sa fie de 1:5 5. Se execut tă 10 cicluri i  dup pă care se face reevalu uarea pacien ntului.    Fiec care ciclu se e începe cu ventilația a artificială şi se termină cu ventilați ie.  Tehnica ve entilației ar rtificiale 
În ngenuncheați  lângă  p pacient.  Cu  capul  victim în  hiper mei  rextensie  se  menține  gu uşor  ura  între edeschisă  cu  o  mână,  în  timp  ce  cu  cealaltă  se  susține  fruntea  şi  se  p s pensează  na asul.  Se  inspi profund  aer,  se  aşe iră  ează  etanş  gura  pe  g gura  victimei,  ş se  insuflă aer  timp  de  2‐3  şi  ă  aşi timp se ve erifică dacă t toracele  secunde. În acela se rid dică atunci c când insuflăm m. 
   Fieca respirați trebuie  s fie  suficie de  are  ie  să  ent 

putern nică astfel încât toracele  să se ridice. . Țineți  capul  în  hipere extensie  cu  bărbia  ridicată  îndepă ărtând  gura  de la gura v victimei şi lăsați ca  torace pacientului  să  revină Volumul  de  aer  ele  ă.  d pe  care  îl  insuflăm  este  mai  important  decât  ritmul în care îl administrăm. 

Tehnica masajului car rdiac extern n 
    Cu  victima  aşezată  pe  spate  pe  u plan  dur  se  a un  loca alizează  pun nctul  de  co ompresie  si ituat  în  pa artea  infe erioară a ster rnului. Degetul inelar merge de‐a lungul  rebo ordului  costa până  la  lo al  ocul  de  întâlnire  a  coaste elor.  La  a acest  nivel  lângă  acest  deget  se  aş şează  alte  două  d degete,  respect degetul  m tiv  mijlociu  şi  ce arătător,  după  el  d care aşezăm  po e  odul  palmei  celeilalte  m mâini,  tangen la  nt  cele două  deget plasate  pe  piept;  ace e  te  esta  este  locul  în  care e trebuie făcute compres siunile toraci ice. 

    Se  îngenu unchează  lâ ângă  victimă se  fac  două  ă,  d

ventilații, după care se g v găseşte punc ctul de reper. Se  aşează  ceal a laltă  mână  (cea  cu  care  s‐a  făcut  f reperarea),  peste  mâna situată  pe stern,  fără ca  r a  e  ă  degetele să s d se sprijine pe e torace. 

79 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ      Cu  coatele  întinse,  cu  brațe perpendi c ele  icular  pe  stern,  linia  umerilor  să  fie  paralelă  cu  linia  cientului,  se fac  comp e  presiunile  longitudinală  a  pac astfel  încât  să  înfun ndăm  sternu cu  o  adân ul  ncime  de  aproxima ativ 4‐5 cm  (numărând  cu voce tare e, “şi 1 şi   2  şi  3  şi 4  şi  5’’).  Fr i  recvența  com mpresiunilor externe  r  trebuie s să fie de 80‐1 100 / min.   

B. VIC CTIMA NU   RESPIRĂ D  DAR ARE P  PULS 
    În  acest  c caz,  prima  e etapă  de  acț țiune  constă din e efectuarea u unui număr d de 10  ventilații  art tificiale  după care  se  an ă  nunță  la 112 solicitând ajutor  medical calificat.  Ne  reîntoa arcem,  ree evaluăm  st tarea  pacientului  şi  vom  acțio în  funcție  de  ona  m  ceea  ce  vom constata.  În  cazul  în  care  situația  va  f nemodificat  vom  continua  fi  ventilația  pa acientului  ve erificând  per riodic  pulsul acestuia. 

C. VIC CTIMA RES SPIRĂ ŞI A ARE PULS 
Dacă  v victima  respiră  şi  are  pu dar  este  uls,  inconştien o  vom  a ntă  aşeza  în  poziția  laterală  de  sigura anță.  Îngenu unchind  lân ngă  victimă  vom  elibe căile  aeriene  prin  hiperextensia  era  capului şi  ridicarea bărbiei. Aşezăm m brațul cel  piat  mei  i  mai  aprop al  victim în  unghi drept  față  de corp, ia ar antebrațul se îndoaie î în sus. Vom  trece  celă ălalt  braț  al  victimei  pe este  torace,  aşezând dosul palmei pe obrazul v victimei. 
   Se  ridică genunchiu (cel  opus  față  de  ă  ul 

          

 

salvator)  victimei,  t trăgându‐l  în  sus  şi  î d  e  C menținând piciorul  pe pământ.  Cu  o  mână  vom  prind umărul  opus  față  de  salvator  şi  de  cu  cealaltă  mână  gen nunchiul  pac cientului.  Îl  vom  înto oarce  latera spre  salvator;  ne  al  asigurăm  că  se  sprijină  pe  genunchi  şi  pe  anjăm  capul  în  hiperext tensie  şi  îi  cot,  reara deschidem m gura.

80 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ       

D. DE EZOBSTRUCŢIA CĂIL LOR AERIENE SUPER RIOARE 

Pacient conştient 
Obstruc cția  căilor  a aeriene  înseamnă  bloca area  căilor aeriene superioa are cu un bo ol alimentar  sau  un  corp  st trăin.  Victim se  va  suf ma  foca.  Obstrucția  poate  fi  in ncompletă  sau  completă Dacă  victi ă.  ima  este  conş ştientă  va  indica  ace est  lucru  prin  p prinderea gâtului cu o mână sau cu u două mâini.        În  cazul  obstru ucției  incom mplete  respir rația  este  zgomo otoasă,  pac cientul  este  aplecat  în față  şi  n  încura ajat să tuşeas scă. Dacă ac ceasta nu dă  rezultate  va  tre ebui  să  se  î încerce  o  altă  manevră numită  ă,  manev vra Heimlich h; se aplică atunci când o obstrucția  devine completă. Ne  aprop e  .  piem  de  vic ctimă  din  spate, o  cuprinde pe  sub  brațe,  îi  înd ,  em  depărtăm  picioarele,  aşezăm o  mâna  la  mijlocul  distanței  m  dintre ombilic  s apendicele  xifoid  (locul  de  e  si  ( întâlni a  coaste ire  elor),  cu  cea alaltă  mână  prindem  mâna  încleştată şi i facem mişc cări bruşte în năuntru şi  în sus. .     Aces mişcări  v comprim diafragmu care  la  ste  vor  ma  ul  rândul  lui  va  co omprima  plămânii  şi  presiunea  p creată în  bronhii  va  arunc corpul  străin  în  ă  ca  cavitatea  bucală.  Faceți  ac ceste  mişcă până  ări  elibera ați căile aerie ene. 

Pacient in nconştient 

              81 

   Dacă  victim devine  inconştient ma  tă,  se  în ntinde  pe  p pământ  şi  s aplică  aceeaşi  se  a manevră,  încă m ălecând  picio oarele  victim Se  mei.  re eperează  loc cul,  aşezând podul  palm la  d  mei  mijlocul  dis m stantei  din ntre  ombilic  si  ap pendicele  xif foid.  Se  aşează  cealaltă  mână  pe este  aceasta (ca  la  mas a  sajul  cardiac)  şi  se  fa compres ac  siuni  cu  m mişcări  bruş şte  în  ad dâncime şi în n sus.     Se  repetă  a aceste  mişcă de  4‐5  ori  după  ări  ca întorcân capul  vict are,  nd  timei  într‐o  parte,  se verifică  c e  cavitatea  bucală  a  ac cesteia  pe entru  a  înd depărta  bol alimenta sau  lul  ar  co orpul străin.  Dacă acesta a nu este vizibil, se  în ncearcă din n nou ventilația, observând d dacă  in ntră  sau  nu  aerul.  În  caz  de  insu uccese  re epetă  manev Heimlich până  când căile  vra  h  d  ae eriene vor fi libere. 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Primul ajutor în caz de arsuri:  în caz de arsuri se cheamă imediat ambulanța   la arsuri pe suprafețe întinse se folosesc pansamente speciale pentru arsuri. Dacă acestea  nu sunt în dotare se aplică fin pe arsură o pânză curată   de asemenea, rănitul se acoperă cu o pătură de lână, care însă nu va atinge rana  rănitului i se poate da să bea apă sau ceai, dar în nici un caz nu i se va da să bea alcool   unui  rănit  aflat  în  stare  de  inconştiență    sau  unuia  cu  răni  pe  față  nu  i  se  vor  da  să  bea  lichide, nici chiar în caz de greață, vomă sau şoc   nu se va spăla rănitul cu arsuri pe față sau corp   se interzice ungerea cu ulei, creme, pudră sau alte mijloace "de casă"   calmante se vor da numai de către medic   de pe suprafețele arse nu se vor scoate hainele!   la apăsări pe membre se va spăla abundent cu apă rece.  Primul ajutor în caz de hemoragii:  În caz de hemoragii se va încerca oprirea sângelui prin:  o pansarea rănii cu tifon sau bandaj antiseptic;  o legarea  strânsă,  cu  ajutorul  unui  tub  de  cauciuc  (garou),  fâşie  de  stofă,  etc.  a  membrelor lezate, între locul rănii şi corp.    Sângele închegat nu se va îndepărta pentru a nu provoca noi hemoragii.  Dacă a suferit o fractură a coloanei vertebrale, bolnavul va rămâne nemişcat până la sosirea  medicului.  Primul ajutor în caz de electrocutare:  Se va scoate cât mai repede accidentatul de sub acțiunea curentului electric, fără a fi atins cu  mâna, prin îndepărtarea sursei electrice sau a corpului cu un corp izolant.  I  se  va  desface  gulerul,  va  fi  stropit  cu  apă,  frecționat  (încălzit)  şi  se  va  chema  medicul,  făcându‐i‐se până atunci respirație artificială.  Pătrunderea de corpuri străine în ochi:  În caz de pătrundere de corpuri străine în ochi, rănitul va fi dus la spital.        DE REȚINUT   Interziceri în caz de rănire    La tratarea rănilor se interzic următoarele;     Nu se ating rănile! ‐  Se folosesc mănuşi de protecție şi se foloseşte material steril    Nu se spală rănile! ‐ Indiferent ce se foloseşte la spălat se introduc şi mai multe corpuri    străine şi microbi în răni.    Nu se tratează rănile cu pudră, sprayuri sau creme! ‐ Folosirea mijloacelor de tratare este    problema medicului.    Corpurile străine se lasă în rană! ‐ Prin mişcarea acestora se măreşte rana.         
82  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Comportament în caz de incendiu:  se anunță angajații evitând panica   se anunță pompierii ‐ se dau informații detaliate   se iau măsuri de salvare şi evacuare    acordarea primului ajutor   se stinge ( se reduce) focul deschis   se evită curenții de aer ‐ se închid uşile şi ferestrele    Stingere corectă 

Se începe din față ‐ Se stinge cu jeturi scurte de pulbere    Lichide care ard: Norii de pulbere se  împrăştie în formă de evantai peste  lichidul care arde    Lichide srzânde care picură sau  curg: Se stinge de jos în sus.  ATENȚIE: Există pericolul  reaprinderii    Se vor folosii concomitent cu numărul îndestulător de stingătoare.  După stingere:  - se va asigura spălarea locului,  - se îndepărtează pericolul de alunecare! 

     

Dacă există persoane în flăcări:  nu se vor folosii niciodată stingătoare chimice!   se vor folosii pături de stingere, flăcările fiind înăbuşite prin izolare de aer!   focul se poate stinge în caz de urgență prin rostogolirea rănitului pe pardoseală!   hainele arzând se sting urgent cu apă, prin învelire cu pături umede, pânză sau alte  asemenea materiale!  Modul 1 

83 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

84 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

     
85  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

         

     
86  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

                                               
87  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

   

       
88  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

         
89  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

         
90  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

IV V. CODUR RI DE SEM MANLIZAR   RE 
  Maca aragiii, legă ătorii de sar rcină sau al lte persoane însărcinate să dirijez ze mişcările e macaralei i  trebuie  să  cunoască  c codul  de  se emnalizare  pentru  mac carale,  cu  e eventualele completăr elaborate e  ri  e  tilizează. La a macaralele e pe cablu,  al căror loc c de coman ndă este am menajat la o o  de unitatea care le ut anță  față  de locurile  d muncă  d e  de  deservite  şi  nu  se  poat asigura  o înțelegere corectă  a te  o  e  a  mare  dista comenzilor r se vor pre evedea mijlo oace de tele ecomunicație (radiotelefoane, tele efoane etc.).   Codul de s semnalizare e este preze entat conform PT R1 ‐2 2003 .  

CÂR RLIG SUS                                                                        CÂRLIG G JOS 
 

BRA AŢUL  SU US                                                              BRAŢUL L JOS 
 

 

MIŞ ŞCĂ ÎNCE ET                                                                   ROTEŞTE 
91  S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

ROT TEŞTE                                                     MIŞCĂ C  CĂRUCIOR RUL 

EXTINDERE B  BRAŢ TE ELESCOPI IC           RETRAGER RE BRAŢ Ţ TELESCO OPIC       

MIŞCĂ M  MACARA AUA                                                 MI IŞCĂ MAC CARAUA    

 

92 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

OP PREŞTE                                                      OPREŞ ŞTE  BRU USC  
 

 

FOLO OSIRE ME ECANISM   PRINCIP PAL         FOLOSIRE E MECANI ISM AUXILIAR   

 

93 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

94 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

V. LEGISLAŢIE, REGLEMENTĂRII, NORMATIVE, INSTRUCŢIUNI   EXTRAS  

PRESCRIPȚIE TEHNICĂ  PT R 1– 2010   MAŞINI DE RIDICAT 
(macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi  platforme ridicătoare pentru persoane cu dezabilități, elevatoare pentru   vehicule şi maşini de ridicat de tip special)  CAPITOLUL IV  ­ UTILIZAREA/EXPLOATAREA MAŞINILOR DE RIDICAT 
 

SECȚIUNEA a 4‐a ‐ Legători de sarcină 
Art.  43  Legarea,  prinderea  şi  fixarea  sarcinii  la  maşinile  de  ridicat,  care  fac  obiectul  prezentei  prescripții  tehnice  se  realizează  numai  de  persoane  instruite,  în  conformitate  cu  prevederile  prescripției tehnice aplicabile.  Art.  44  Personalul  auxiliar  de  deservire  care  realizează  legarea,  prinderea  şi  fixarea  sarcinii  la 
cârligul maşinilor de ridicat, se denumeşte în continuare ”legător de sarcină”. 

 

CAPITOLUL XII ­  OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI  SECȚIUNEA a 4‐a ‐ Obligațiile şi responsabilitățile personalului de deservire şi ale  personalului auxiliar de deservire 
Art. 130.  Legătorul de sarcină are următoarele obligații şi responsabilități:  a)  să  cunoască  şi  să  aplice  regulile  de  verificare  a  elementelor  de  legare  şi  a  dispozitivelor  de  prindere, precum şi instrucțiunile de exploatare a maşinii de ridicat a căror respectare depinde de  legătorul de sarcină;  b) să cunoască şi să aplice codul de semnalizare, cu eventualele completări, pentru a putea indica  macaragiului/manevrantului, în orice moment, manevrele pe care urmează să le execute; în acest  scop, se plasează în locuri din care să poată vedea orice persoană situată în câmpul de acțiune al  maşinii de ridicat; dacă acest lucru nu este posibil, acesta trebuie să fie ajutat de alte persoane; se  admite  şi  semnalizarea  cu  steaguri  colorate  sau  alte  mijloace  acolo  unde  condițiile  de  lucru  o  impun; în asemenea cazuri legătorii de sarcină şi macaragiii/manevranții trebuie să fie instruiți şi  examinați în ceea ce priveşte semnalizarea pe baza acestui cod;  c)  să  folosească  elemente  de  legare  şi/sau  dispozitive  de  prindere  pentru  ridicarea  sarcinii  în  conformitate  cu  instrucțiunile  de  utilizare,  montare,  reparare,  întreținere  şi  revizie,  în  limitele  stabilite  de  producătorul  acestora  şi  în  conformitate  cu  prevederile  prescripțiilor  tehnice  aplicabile;  d)  să  aleagă  elemente  de  legare  şi/sau  dispozitive  de  prindere  pentru  ridicarea  sarcinii  corespunzătoare greutății şi formei sarcinii; la maşinile de ridicat cu două mecanisme de ridicat, să  lege sarcina la mecanismul de ridicat care corespunde sarcinii respective;  e) să nu lege sau să prindă sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;  f)  să  suspende  capătul  inferior  al  legăturilor  lungi  descărcate  de  sarcină  de  cârligul  maşinii  de  ridicat pentru a nu micşora spațiile libere la deplasarea maşinii de ridicat;  g) să execute corect legarea sarcinii, fără a încrucişa cablurile şi lanțurile la introducerea în cârlig;  să se asigure că sarcina este echilibrată, iar lanțurile şi cablurile de legare sunt întinse şi aşezate 
95  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

uniform, fără a forma noduri şi ochiuri şi fără a fi supuse răsucirii; la cârligele duble, să suspende  sarcina pe ambele deschideri şi să o repartizeze în mod egal;  h) să interzică echilibrarea sarcinilor în cârlig sau întinderea elementelor de legare prin greutatea  proprie a unor persoane; de asemenea, să interzică transportul persoanelor cu maşinile de ridicat;  i) să țină seama de faptul că lanțurile care se înfăşoară de mai multe ori în jurul sarcinii de ridicat  nu trebuie să aibă margini suprapuse;  j) să nu folosească lanțuri de legare înnădite cu şuruburi, având zale alungite sau răsucite şi să nu  înnoade cablurile sau lanțurile de legare;  k) să lege obiectele de lungime mare în cel puțin două puncte pentru a se evita balansarea;  l) să execute legarea astfel încât sarcina să nu se poată deplasa, să nu poată aluneca sau roti după  ce este ridicată, iar legătura să nu iasă din cârlig;  m) să nu lase obiecte libere pe sarcina suspendat ;  n) să nu încarce materiale mărunte sau piese de volum redus pe platforme sau tărgi care nu sunt  prevăzute cu pereți laterali şi care nu prezintă suficientă siguranță împotriva căderii sarcinii;  o) să țină seama de faptul că în cazul transportării materialelor mărunte sau a pieselor mici în lăzi  nu trebuie să se depăşească înălțimea marginii superioare a pereților laterali;  p) să nu lege în cârligul maşinii de ridicat pachete de tablă, prefabricate sau alte materiale dacă  dispozitivul  de  prindere  nu  este  prevăzut  cu  elemente  care  să  excludă  căderea  materialelor  din  pachet;  q)  să  protejeze  cablurile  şi  lanțurile  care  intră  în  contact  cu  muchii  ascuțite  prin  apărători  de  protecție special destinate acestui scop;  r)  înainte  de  transportarea  unei  sarcini,  să  semnalizeze  macaragiului/manevrantului  efectuarea  unei  ridicări  de  încercare  până  la  înălțimea  de  circa  100  mm  de  la  sol,  pentru  ca  elementele  de  legare să ajungă în poziție întinsă, şi să verifice echilibrarea sarcinii;  s) să semnalizeze macaragiului/manevrantului mişcările pe care trebuie să le execute cu maşina de  ridicat,  aşezându‐se  astfel  încât  să  se  afle  tot  timpul  în  câmpul  vizual  al  acestuia;  la  maşinile  de  ridicat cu deplasare pe sol, trebuie să verifice dacă întreaga cale de rulare este liberă;  t) să urmărească transportul pe orizontală a sarcinii suspendate, mergând în urma acesteia pe tot  traseul şi supraveghind ca sarcina să nu se lovească de obstacole şi să nu lovească persoane;  u)  să  țină  seama  de  faptul  că  transportarea  sarcinilor  pe  orizontală,  precum  şi  a  elementelor  de  legare  şi/sau  a  dispozitivelor  de  prindere  pentru  ridicarea  sarcinii  (în  cazul  deplasării  maşinii  de  ridicat fără sarcină), trebuie să se facă la o înălțime de minim 0,3 m şi o distanță laterală de minim  1 m față de obiectele înconjurătoare şi să semnalizeze, în consecință, macaragiului/manevrantului  manevrele necesare în vederea manipulării sarcinii în condiții de siguranță;  v)  să  interzică  circulația  persoanelor  pe  sub  sarcina  ridicată  şi  să  supravegheze  să  nu  se  facă  transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de muncă, dacă necesitățile de producție nu impun  aceasta;  în  caz  contrar,  se  îndepărtează,  în  prealabil,  toate  persoanele  la  o  distanță  corespunzătoare;  w) să nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aşeza într‐un punct care nu poate fi deservit în  mod normal de maşina de ridicat;  x) la stivuirea unor sarcini, să asigure aşezarea lor corectă, eventual prin elemente de adaos, astfel  încât  sarcinile  să  fie  stabile  şi  elementele  de  prindere  să  fie  scoase  uşor;  se  interzice  scoaterea  elementelor de legare de sub sarcini cu ajutorul maşinii de ridicat;  y) să nu depoziteze materiale în stive a căror înălțime depăşeşte de 1,5 ori latura mică a bazei;  z)  să  supravegheze  sarcina  până  ce  se  asigură  că  aceasta  este  coborâtă  şi  aşezată  corect;  la  aşezarea pe maşini‐unelte a sarcinilor care au suprafețe reduse de reazem, să nu dezlege sarcina  înainte  de  a  fi  prinsă  de  maşină;  tot  aşa  se  procedează  ş  în  cazul  altor  sarcini,  ca  de  exemplu  panouri prefabricate;  aa) să nu rezeme sarcinile de pereții laterali ai vagoanelor sau remorcilor; 
96  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

bb) să nu părăsească locul de muncă fără a‐l informa pe macaragiu/manevrant;  cc) după terminarea lucrului, să depoziteze elementele de legare şi dispozitivele de prindere care i‐ au fost date în păstrare în locuri uscate, ferite de umezeală, de agenți corozivi şi de posibilități de  deteriorare;  cablurile,  lanțurile,  funiile  şi  benzile  care  se  folosesc  numai  periodic  se  păstrează  agățate pe capre, în locuri ferite de intemperii. 
 

PRESCRIPȚIE TEHNICĂ  PT R 3 ‐ 2010 
VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII, A  ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE LEGARE/PRINDERE ŞI A ELEMENTELOR DE  TRACȚIUNE A SARCINII UTILIZATE LA INSTALAȚII DE RIDICAT:  CABLURI, CÂRLIGE, LANȚURI, BENZI TEXTILE, FUNII ŞI ALTELE ASEMENEA   

CAPITOLUL I ­  GENERALITĂŢI    SECȚIUNEA 1  ‐  Scop  
Art.  1  (1)  Prezenta  prescripție  tehnică  stabileşte  cerințele  tehnice  minime  obligatorii  pe  care  trebuie  să  le  satisfacă  elementele  de  transmitere  a  mişcării,  elementele/dispozitivele  de  legare/  prindere  şi  elementele  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  instalații  de  ridicat  pentru  a  fi  permisă  utilizarea acestora.  (2) Prevederile prezentei prescripții tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziții  specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislația comunitară de armonizare.  Art. 2 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI al deținătorului/utilizatorului instalației  de  ridicat,  efectuează  verificarea  în  utilizare  a  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  a  elementelor/ dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la  instalațiile  de  ridicat  menționate  la  art.  3,  cu  ocazia  efectuării  verificării  tehnice  periodice  a  acestora. 

SECȚIUNEA a 2‐a  ‐ Domeniu de aplicare 
Art.  3  Prevederile  prezentei  prescripții  tehnice  se  aplică  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  elementelor/dispozitivelor  de  legare/prindere  şi  elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  următoarele instalații de ridicat:  a) maşini de ridicat;  b) ascensoare;  c) trape de scenă, trape de decoruri şi instalații de cortine pentru incendiu din sălile de  spectacol;  d) scări rulante şi trotuare rulante;  e) echipamente pentru agrement.  Art.  4  Nu  fac  obiectul  prevederilor  prezentei  prescripții  tehnice  elementele  de  transmitere  a  mişcării,  elementele/dispozitivele  de  legare/prindere  şi  elementele  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  următoarele instalații de ridicat:  a)  instalații  de  transport  pe  cablu  pentru  persoane:  telecabine,  telegondole,  telescaune, teleschiuri şi telesănii;  b) teleferice pentru materiale;  c) instalații de transport pe plan înclinat pentru persoane;  d) instalații de transport pe plan înclinat pentru materiale.  Art. 5 În funcție de scopul pentru care sunt utilizate, elementele şi dispozitivele se clasifică astfel:  a)  elemente  pentru  transmiterea  mişcării  la  părțile  mobile  ale  instalațiilor  de  ridicat:  cabluri  de  tracțiune, lanțuri şi altele asemenea; 
97  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

b) elemente pentru legarea şi ridicarea sarcinii: cabluri, lanțuri, funii, benzi şi altele asemenea;  c)  elemente  şi  dispozitive  pentru  prinderea  şi  ridicarea  sarcinii:  graifere,  electromagneți,  cleşti,  furci, dispozitive vacuumatice, cadre, traverse şi altele asemenea;  d)  elemente  pentru  tractarea  sarcinii:  cabluri,  lanțuri  şi  altele  asemenea,  utilizate  la  tirfoare,  cabestane şi altele asemenea. 

SECȚIUNEA a 4‐a ‐ Termeni, definiții şi abrevieri 
Art. 7 (1) În sensul prezentei prescripții tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele  semnificații:  a) accident ‐ eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcționarea normală a unei instalații  de ridicat, provocând avarii şi/sau afectând viața sau sănătatea oamenilor sau mediul.  b) bandă textilă ‐ fâşie textilă cu care se înfăşoară sau se leagă o sarcină în scopul ridicării acesteia.  c)  cablu  de  oțel  ‐  organ  flexibil  alcătuit  din  mai  multe  sârme  sau  mai  multe  toroane,  înfăşurate  elicoidal în jurul unei inimi centrale, în unul sau mai multe straturi, în scopul legării, suspendării,  ridicării sau tractării sarcinilor sau părților mobile ale instalațiilor de ridicat.  d) cârlig ‐ piesă din metal cu un capăt îndoit de care se atârnă sau se prinde o sarcină.  e) deținător ‐ persoană fizică sau juridică ce deține cu orice titlu elemente/dispozitive de legare,  prindere şi tracțiune a sarcinii în utilizare.  f)  eclisă  ‐  piesă  plată  care  serveşte  la  îmbinarea  a  două  piese  alăturate  prin  şuruburi,  nituri  sau  bolțuri.  g) elemente de legare şi prindere a sarcinii ‐ componente nefixate la instalația de ridicat şi care se  află între instalație şi sarcină sau pe sarcină în scopul prinderii acesteia.  h) funie ‐ fir lung şi gros confecționat din mai multe fibre vegetale sau din fire animale, precum şi  din fibre sintetice, răsucite una în jurul alteia şi utilizat la suspendarea sarcinii.  i) inima cablului ‐ partea centrală a unui cablu în jurul căreia se înfăşoară sârmele sau toroanele  componente ale cablului. Inima cablului poate fi metalică, din fire sintetice, vegetale, minerale etc.  j)  inspector  de  specialitate  din  cadrul  ISCIR  ‐  persoană  fizică  angajată  în  cadrul  ISCIR,  care  efectuează  verificări  tehnice  şi  alte  sarcini  specifice  conform  prevederilor  prezentei  prescripții  tehnice.  k) lanț ‐ ansamblu format din mai multe zale sau eclise şi bolțuri, cuplat cu accesorii inferioare sau  superioare, utilizat la suspendarea sarcinii sau transmiterea mişcării.  l)  operator  responsabil  cu  supravegherea  şi  verificarea  tehnică  a  instalațiilor  ‐  persoană  fizică  autorizată  de  ISCIR  pentru  supravegherea  şi  verificarea  tehnică  a  instalațiilor  de  ridicat  care  se  supun prevederilor prescripțiilor tehnice.  m) prescripție tehnică ‐ norma tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului de  resort,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  care  conține,  pentru  domenii  clar  definite,  condiții  şi  cerințe  tehnice  referitoare  la  instalații/echipamente  şi  la  activități  specifice  domeniului  de  activitate,  prevăzute  în  Legea  64/2008,  ce  se  realizează  în  legătură  cu  acestea,  în  vederea  introducerii  pe  piață,  punerii  în  funcțiune  şi  utilizării  instalațiilor/echipamentelor  respective în condiții de siguranță în funcționare.  n)  producător  ‐  persoană  fizică  sau  juridică  responsabilă  pentru  proiectarea  şi/sau  realizarea  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  elementelor/dispozitivelor  de  legare/prindere  şi  elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  instalații  de  ridicat,  în  scopul  introducerii  pe  piață  şi/sau  al  punerii  în  funcțiune  în  numele  său,  precum  şi  orice  persoană  fizică  sau  juridică,  care  construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează elemente de transmitere a mişcării,  elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de  ridicat în vederea introducerii pe piață şi/sau punerii în funcțiune sub nume propriu.  o)  sarcina  nominală  ‐  sarcina  maximă  pentru  care  au  fost  proiectate  şi  construite  cablurile,  lanțurile, funiile, benzile, cârligele şi elementele/dispozitivele de prindere şi tracțiune  a sarcinii. 
98  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

p)  toron  ‐  mănunchi  din  fire  subțiri,  răsucite  împreună  în  acelaşi  sens,  din  care  se  fabrică  funii,  cabluri etc.  q)  utilizator  ‐  persoană  fizică  sau  juridică ce  are  în  folosință  elemente de  transmitere a  mişcării,  elemente/dispozitive de legare/prindere şi/sau elemente de tracțiune a sarcinii.  r)  verificare  tehnică  ‐  totalitatea  examinărilor  şi/sau  încercărilor  ce  se  realizează,  în  baza  documentației  tehnice  aplicabile  unui  produs  şi  prevederilor  prescripțiilor  tehnice,  în  scopul  evaluării măsurii în care produsul satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță.  s) za ‐ fiecare dintre ochiurile unui lanț.  (2) În conținutul prezentei prescripții tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:  a) ISCIR ‐ Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor de  Ridicat;  b) RSVTI ‐ Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalațiilor. 

CAPITOLUL II ­  VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A CABLURILOR   ŞI LANŢURILOR PENTRU TRANSMITEREA MIŞCĂRII  SECȚIUNEA 1 ‐  Prevederi comune 
Art. 8 În timpul exploatării, cablurile şi lanțurile pentru transmiterea mişcării se verifică conform  prevederilor tabelului 1 din anexa 1.  Art.  9  Înainte  de  verificare,  cablurile  şi  lanțurile  se  curăță  prin  spălare  cu  petrol,  astfel  ca  eventualele defecte să poată fi observate uşor.  Art. 10 Observațiile rezultate în urma verificării se consemnează, după caz, în:  a) registrul de supraveghere a instalației de ridicat: în cazurile 1 şi 2a) din tabelul 1, anexa 1;  b) procesul‐verbal de verificare tehnică: în cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1.  Art.  11  Pentru  verificarea  gradului  de  uzură,  cablurile  şi  lanțurile  se  examinează  în  timp  ce  se  înfăşoară/desfăşoară cu viteză redusă pe tambur, roată de fricțiune, moletă, roată cu alveole sau  rolă, după caz.   

SECȚIUNEA a 2‐a  Verificarea cablurilor pentru transmiterea mişcării 
Art. 12 La verificarea cablurilor se urmăreşte dacă există următoarele defecte:  a) deteriorări: striviri, ruperi de toroane, aplatizări şi altele asemenea sau înnodări;  b) sârme rupte, încrucişate sau fisurate vizibil;  c) uzuri provenite din utilizarea normală, din ruginire, din corodare etc.  Art. 13 (1) Un cablu se scoate din uz conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare şi/sau  în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat.  (2) La scoaterea din uz a unui cablu se vor avea în vedere, cel puțin, următoarele criterii:  a) unul din toroane este deteriorat: rupt, strivit şi altele asemenea;  b)  cablul  prezintă  deformări,  cum  ar  fi:  deformare  elicoidală,  deformare  în  colivie,  extrudare a toroanelor şi sârmelor, creştere sau diminuare locală a diametrului cablului,  sârmele din stratul exterior, pe o porțiune sau pe întreg cablul, şi‐au micşorat diametrul  cu sau peste 40% din diametrul inițial, aplatizare, ochiuri sau bucle strânse, frângeri;  c)  numărul  sârmelor  rupte  este  egal  cu  sau  mai  mare  decât  cel  indicat  în  tabelul  3  coroborat cu tabelele 4 şi 5 din anexa 1;  d) cablul prezintă sârme rupte în dreptul fixărilor de capăt;  e)  concentrația  de  sârme  rupte  este  limitată  la  o  lungime  mai  mică  decât  6d  sau  se  situează într‐un toron, chiar dacă numărul de sârme rupte este mai mic decât cel indicat  în tabelul 3 coroborat cu tabelele 4 şi 5 din anexa 1; 

99 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

f)  creşte  numărul  de  sârme  rupte  până  la  valorile  indicate  în  tabelul  3  coroborat  cu  tabelele 4 şi 5 din anexa 1;  g) se diminuează elasticitatea constatată în cadrul examinărilor periodice sau prin analize  specializate;  h) cablul prezintă coroziune exterioară, interioară sau apar pete de rugină;  i)  cablul  prezintă  deteriorare  vizibilă  la  exterior,  produsă  prin  căldură  sau  prin  fenomen  electric, manifestată prin culori de recoacere;  j) s‐a produs ieşirea capetelor de sârmă din împletire sau ruperea şi desfacerea matisării  pe un sfert din lungimea acesteia;  k)  s‐a  produs  ieşirea  sârmelor  din  inelele  presate,  în  cazul  cablurilor  de  legare  presate,  ruperea sau deformarea acestor inele.  Art.  14  Dacă  prin  construcție  un  cablu  nu  se  încadrează  în  prevederile  tabelului  3  din  anexa  1,  numărul de sârme rupte care determină scoaterea acestuia din uz se stabileşte înmulțind numărul  de sârme prevăzute în tabelul 3 din anexa 1 pentru cablul de construcția cea mai apropiată cu un  coeficient de corecție egal cu raportul dintre numărul de sârme ale cablului care trebuie încadrat şi  cele ale cablului de referință.  Art.  15  Cablurile  instalațiilor  de  ridicat  pentru  persoane,  precum  şi  cele  pentru  manipularea  metalelor  topite  sau  incandescente,  substanțelor  toxice,  explozive,  inflamabile  sau  acide  se  scot  din  uz  atunci  când  numărul  sârmelor  rupte  este  egal  cu  sau  mai  mare  decât  jumătate  din  cel  indicat în tabelul 3 din anexa 1 pentru cablul respectiv.  Art.  16  Secțiunea  utilă  a  cablului  aflat  în  utilizare  se  determină  scăzând  secțiunea  însumată  a  sârmelor rupte sau corodate din secțiunea totală a sârmelor cablului nou. Pentru o determinare  corespunzătoare a sârmelor defecte este indicată folosirea metodelor de examinare nedistructivă.  Art. 17 Numărul de sârme rupte se stabileşte pe porțiunea cea mai uzată a cablului. Dacă sarcina  se suspendă pe două cabluri separate, atunci fiecare cablu se înlocuieşte în funcție de starea sa.  Art. 18 La ascensoare, atunci când cabina sau contragreutatea se suspendă pe două sau mai multe  cabluri separate, în cazul uzurii unui singur cablu trebuie să fie înlocuite în acelaşi timp şi celelalte  cabluri.  Art.  19  Utilizarea  cablurilor  este  permisă  numai  dacă  fixarea  capetelor  acestora  corespunde  prevederilor  standardelor  în  vigoare  şi/sau  indicațiilor  din  documentația  tehnică  a  instalației  de  ridicat.  Art.  20  După  montarea  unui  cablu  nou,  este  necesar  să  se  execute  mai  întâi  unele  mişcări  cu  o  sarcină redusă cu 10% din sarcina nominală, după care sarcina se măreşte treptat până la sarcina  maximă  de  utilizare,  prin  aceasta  realizându‐se  aşezarea  corectă  a  construcției  cablului  şi  prelungirea duratei fizice de viață a acestuia.   

SECȚIUNEA a 3‐a ‐ Verificarea lanțurilor pentru transmiterea mişcării 
Art. 21 La verificarea lanțurilor se urmăreşte dacă există următoarele defecte:  a) deteriorări: îndoiri, turtiri, lovituri, fisuri şi altele asemenea;  b) alungiri;  c) uzuri provenite din utilizarea normală, din ruginire, din corodare etc.  Art. 22 (1) Un lanț cu zale se scoate din funcțiune conform criteriilor prevăzute în standardele în  vigoare şi/sau în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat.  (2) La scoaterea din funcțiune a unui lanț cu zale se vor avea în vedere, cel puțin, următoarele  criterii:  a) zalele sunt îndoite, turtite, alungite sau fisurate;  b) lanțul s‐a alungit mai mult de 5% din lungimea sa inițială sau cu o valoare mai mare  decât cea indicată de producător în documentația tehnică de însoțire; 

100 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

c) uzura, chiar a unei singure zale, în sensul micşorării diametrului, este egală cu sau  depăşeşte 20% din diametrul inițial.  Art.  23  (1)  Un  lanț  cu  eclise  şi  bolțuri  se  scoate  din  funcțiune  conform  criteriilor  prevăzute  în  standardele în vigoare şi/sau în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat.  (2)  La  scoaterea  din  funcțiune  a  unui  lanț  cu  eclise  şi  bolțuri  se  vor  avea  în  vedere,  cel  puțin,  următoarele criterii:  a) eclisele prezintă îndoiri, lovituri sau fisuri;  b) s‐a rupt una din eclise;  c) diametrul bolțurilor este cu sau peste 20% mai mic decât diametrul inițial.  Art. 24 Alungirile şi uzura lanțurilor se vor determina pe porțiunea cea mai solicitată.    

CAPITOLUL III ­  VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A CÂRLIGELOR 
  Art. 25 În timpul exploatării, cârligele se verifică conform prevederilor tabelului 1 din anexa 1.  Art. 26 Observațiile rezultate în urma verificării se consemnează, după caz, în:  a)  registrul  de  supraveghere  a  instalației  de  ridicat:  în  cazurile  1  şi  2a)  din  tabelul  1,  anexa 1;  b) procesul‐verbal de verificare tehnică: în cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1.  Art. 27 La verificarea cârligelor se urmăreşte dacă există următoarele defecte:  a) deteriorări: aplatizări, îndoiri, lovituri, fisuri şi altele asemenea;  b) uzuri provenite din utilizarea normală, din corodare, etc.  Art.  28  Un  cârlig  se  scoate  din  funcțiune  conform  criteriilor  prevăzute  în  standardele  în  vigoare  şi/sau în documentația tehnică a instalației de ridicat.  Art. 29 Deteriorările şi uzura cârligelor se determină pe porțiunea cea mai solicitată.   

CAPITOLUL IV ­  VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR  DE LEGARE ŞI PRINDERE A SARCINII:  CABLURI, LANŢURI, FUNII ŞI BENZI 
  Art.  30  În  timpul  exploatării,  elementele  de  legare  şi  prindere  a  sarcinii:  cabluri,  lanțuri,  funii  şi  benzi se verifică conform prevederilor menționate în tabelul 2 din anexa 1.  Art. 31 Observațiile rezultate în urma verificării se consemnează într‐un registru de supraveghere a  elementelor de legare şi prindere a sarcinii întocmit de către RSVTI al deținătorului/utilizatorului  instalației de ridicat.  Art.  32  (1)  Înainte  de  verificare,  cablurile  şi  lanțurile  se  curăță  prin  spălare  cu  petrol,  astfel  ca  eventualele defecte să poată fi observate uşor.   (2) În urma verificărilor efectuate, cablurile şi lanțurile utilizate ca elemente de legare şi prindere a  sarcinii se scot din funcțiune conform criteriilor prevăzute la art. 12 până la art. 24.  Art. 33 Verificarea funiilor trebuie să fie efectuată atât în exterior cât şi în interior, prin despletirea  funiei la capete pe o porțiune de 100‐150 mm, pentru a se constata dacă o funie cu aspect exterior  corespunzător nu prezintă defecte interioare: fire rupte, apariția făinii din fire şi altele asemenea.  Art. 34 (1) O funie se scoate din funcțiune conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare  şi/sau în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat.  (2) La scoaterea din funcțiune a unei funii se vor avea în vedere, cel puțin, următoarele criterii:  a) toroanele îşi pierd forma lor rotundă;  b) firele se rup şi se răsfiră, destrămându‐se pe suprafețele de contact ale toroanelor;  c) interiorul funiei începe să putrezească;  d) secțiunea funiei s‐a micşorat cu sau peste 5% din cauza ruperii firelor interioare. 

101 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

Art.  35  (1)  Benzile  se  scot  din  funcțiune  conform  criteriilor  prevăzute  în  standardele  în  vigoare  şi/sau în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat.  (2) Benzile din material metalic, textil sau plastic se scot din funcțiune dacă:  a) prezintă fisuri, rupturi, aplatizări;  b) alungirea este egală cu sau mai mare de 5% din lungimea inițială a benzii, indicată  pe plăcuța de marcare;  c) numărul firelor rupte din secțiunea cea mai uzată reduce secțiunea respectivă cu sau  peste 5%, în cazul benzilor din material metalic sau textil.  Art. 36 Atunci când în timpul exploatării se constată prezența defectelor menționate la art. 32‐35,  elementele de legare şi prindere a sarcinii se înlocuiesc cu altele noi.  Art. 37 Elementele de legare şi prindere a sarcinii se păstrează în locuri uscate şi ferite de agenți  corozivi şi deteriorări mecanice.   

CAPITOLUL V ­ VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR/  DISPOZITIVELOR DE PRINDERE ŞI A ELEMENTELOR DE TRACŢIUNE A  SARCINII: TRAVERSE, ELECTROMAGNEŢI, GRAIFERE, DISPOZITIVE  VACUUMATICE, CLEŞTI, FURCI ŞI ALTELE ASEMENEA   
Art. 38 În timpul exploatării, elementele/dispozitivele de prindere şi tracțiune a sarcinii: traverse,  electromagneți,  graifere,  dispozitive  vacuumatice,  cleşti,  furci  şi  altele  asemenea  se  verifică  conform prevederilor tabelului 1 din anexa 1.  Art. 39 Observațiile rezultate în urma verificării se consemnează, după caz, în:  a) registrul de supraveghere a instalației de ridicat: în cazurile 1 şi 2a) din tabelul 1, anexa 1;  b) procesul‐verbal de verificare tehnică: în cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1.  Art. 40 La verificarea elementelor/dispozitivelor de prindere şi tracțiune a sarcinii se urmăreşte  dacă există următoarele defecte:  a) deteriorări: îndoiri, lovituri, turtiri, fisuri şi altele asemenea;  b) alungiri;  c) uzuri provenite din utilizarea normală, din ruginire, din corodare etc.  Art. 41 Un element/dispozitiv de prindere şi tracțiune a sarcinii se scoate din funcțiune conform  criteriilor  prevăzute  în  standardele  în  vigoare  şi/sau  în  documentația  tehnică  de  însoțire  a  instalației de ridicat.  Art. 42 Deteriorările, alungirile precum şi uzura elementelor/dispozitivelor de prindere şi tracțune  a sarcinii se determină pe porțiunea cea mai solicitată.   

CAPITOLUL VI  ­ CONCLUZIILE VERIFICĂRILOR ÎN UTILIZARE A  ELEMENTELOR DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII, A  ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE LEGARE/PRINDERE ŞI A  ELEMENTELOR DE TRACŢIUNE A SARCINII 
  Art.  43  (1)  Toate  constatările  referitoare  la  verificarea  tehnică  în  utilizare  a  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  a  elementelor/dispozitivelor  de  legare/prindere  şi  a  elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  instalații  de  ridicat  se  consemnează  de  către  inspectorul  de  specialitate  din  cadrul  ISCIR  într‐un  proces‐verbal  de  verificare  tehnică,  întocmit  conform  modelului din anexa 2.  (2)  Verificarea  tehnică  în  utilizare  a  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  a  elementelor/  dispozitivelor  de  legare/prindere  şi  a  elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  instalații  de 

102 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

ridicat  se  efectuează  conform  instrucțiunilor  date  de  producătorul  acestora  şi  a  prevederilor  prezentei prescripții tehnice.  (3)  Procesul‐verbal  de  verificare  tehnică  se  ataşează  la  cartea  instalației  de  ridicat  –  partea  de  exploatare.  (4) Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, neconformitățile se consemnează  în procesul‐verbal de verificare tehnică.  (5) Neconformitățile menționate în procesul‐verbal de verificare tehnică trebuie să fie înlăturate la  termenele stabilite.  (6)  Neîndeplinirea  dispozițiilor  date  prin  procesul‐verbal  de  verificare  tehnică  conduce  la  retragerea autorizării funcționării în continuare a instalației de ridicat.    CAPITOLUL VII ­  AVARII ŞI ACCIDENTE    Art. 44 (1) Se aplică prevederile referitoare la avarii şi accidente din prescripțiile tehnice aplicabile  pentru  instalațiile  de  ridicat  echipate/dotate  cu  elemente  de  transmitere  a  mişcării,  elemente/  dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracțiune a sarcinii.  (2)  În  situația  în  care  pentru  cercetarea  cauzelor  producerii  unui  accident  trebuie  să  participe,  conform legislației aplicabile, şi reprezentanți ai altor autorități, aceştia au obligația să nu modifice  starea  de  fapt  a  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  a  elementelor/dispozitivelor  de  legare/prindere  sau  a  elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  avariate  şi  să  conserve  locul  până  la  sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR.   

CAPITOLUL IX ­  DISPOZIŢII FINALE 
  Art. 46 Deținătorii/Utilizatorii instalațiilor de ridicat sunt răspunzători pentru utilizarea în condiții  de  siguranță  a  elementelor/dispozitivelor  de  transmitere  a  mişcării,  de  legare/prindere  şi  de  tracțiune a sarcinii cu care acestea sunt dotate.  Art.  47  Inspectorii  de  specialitate  din  cadrul  ISCIR  au  dreptul  de  a  efectua  verificări  tehnice  neprogramate la toate elementele/dispozitivele de transmitere a mişcării, de legare/prindere şi de  tracțiune  a  sarcinii  supuse  prevederilor  prezentei  prescripții  tehnice,  luând,  după  caz,  măsurile  necesare.  Art.  48  În  vederea  efectuării  în  condiții  bune  a  verificărilor,  deținătorii/utilizatorii  instalațiilor  de  ridicat sunt obligați să pună la dispoziția inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR:  a) informațiile şi documentele referitoare la elementele de transmitere a mişcării, la elementele/  dispozitivele de legare/prindere şi la elementele de tracțiune a sarcinii, pe care aceştia le solicită;  b) personalul de deservire sau manevrare necesar.  Art. 49 (1) Pentru instalațiile de ridicat la care elementele de transmitere a mişcării, elementele/  dispozitivele  de  legare/prindere  sau  elementele  de  tracțiune  a  sarcinii  nu  prezintă  siguranță  în  funcționare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate  cu legislația aplicabilă, dacă acestea fac parte din instalația de ridicat.  (2)  Pentru  instalațiile  de  ridicat  la  care  elementele  de  transmitere  a  mişcării,  elementele/  dispozitivele  de  legare/prindere  sau  elementele  de  tracțiune  a  sarcinii  nu  prezintă  siguranță  în  funcționare şi nu fac parte din instalația de ridicat, acestea trebuie înlocuite.  Art. 50 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta prescripție tehnică.           
103  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

 

ANEXA 1 (model)  Tabele de verificare 
  Tabelul 1   
Felul verificării  Periodicitatea verificării  Personalul care execută verificarea      1.  Verificarea  aspectului  şi  Zilnic,  la  începutul  fiecărui  Personalul de deservire sau manevrare  fixării capetelor   schimb   2. Verificarea stării tehnice   a) O dată pe lună     b)  La  verificarea  tehnică  periodică    a  instalației  de  ridicat   RSTVI   Inspectorul  de  specialitate  din  cadrul  ISCIR  sau  RSVTI  al  deținătorului/utilizatorului  instalației  de ridicat 

  Tabelul 2   
Felul verificării  Periodicitatea verificării  Personalul care execută verificarea      1.  Verificarea  aspectului  şi  Zilnic,  la  începutul  fiecărui  Legătorul de sarcină  fixării capetelor   schimb     2. Verificarea stării tehnice   O dată pe lună     RSTVI  al  deținătorului/utilizatorului  instalației de ridicat 

104 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

ANEXA 1 (continuare) 
Informații privind scoaterea din uz a cablurilor  Număr indicat de fire rupte vizibile în cablurile cu toroane rotunde lucrând pe role de cablu din oțel 

Tabelul 3 
Număr de  fire active  ale  toroanelor  ) exterioare1  

  Construcții curente  date cu titlu de  exemplu1) 


n ≤ 50  51 ≤ n ≤  75  76 ≤ n ≤ 100    101 ≤ n  ≤  120  121≤  n  ≤  140  141≤ n ≤  160  161≤ n ≤  180  181≤ n ≤  200  201≤ n ≤  220  221≤ n ≤  240  241≤ n ≤  260  261≤ n ≤  280  281≤ n ≤  300  n > 3002) 

Număr de fire rupte vizibile în corelație cu oboseala cablului dintr‐o  instalație de ridicat, care conduc la scoaterea din funcțiune  Grupa de clasificare a mecanismelor Grupa de clasificare a mecanismelor M1, M2, M3, M4  M5, M6, M7, M8  În cruce Paralel În cruce  Paralel Pe o lungime4) de Pe o lungime4) de 6d  30d 6d 30d 6d 30d  6d  30d 2  3  4    5  6  6  7  8  9  10  10  11  12  4 6 8 1 2 2 2 3 4 4 6 8 8  12  16    19  22  26  29  32  38  38  42  45  48  2  3  4    6  6  6  7  8  9  10  10  11  12  4 6 8

3)

6x7(6/1) 6x19(9/9/1)*)  ‐  8x19(9/9/1)*)  6x19(12/6/1)  6x19(12/6+6F/1)  6x25FS(12/12/1)*)  ‐  8x19(12/6+6F/1)  6x36(14/7+7/7/1)*)  ‐  6x41(16/8+8/8/1)*)  6x37(18/12/6/1)  ‐  ‐  ‐ 

10  11 13 14 16 18 19 21 22 24

2  3 3 4 4 4 5 5 6 6

5  6 6 7 8 9 10 10 11 12

10  11 13 14 16 18 19 21 22 24

10  11 13 14 16 18 19 21 22 24

‐  0,04n 0,08n 0,02n 0,04n 0,08n 0,16n  0,04n  0,08n Firele de umplutură nu trebuie să fie considerate fire active şi vor fi excluse examinării. În cablurile cu mai multe  straturi  de  toroane  nu  se  consideră  decât  stratul  exterior  vizibil.  În  cablurile  cu  inimă  de  oțel,  aceasta  este  considerată ca un toron interior.  2) Mediile calculate ale rupturilor vizibile cu ochiul liber trebuie să fie rotunjite la un număr întreg. În cazul cablurilor  având în toroanele exterioare fire de diametru mai mare decât cel standardizat, evidențierea în tabel se face prin  asterisc (*).  3) Un fir rupt poate avea două extremități vizibile.  4) d ‐ diametrul nominal al cablului  Număr indicat de fire rupte vizibile în cablurile antigiratoare lucrând pe role de cablu din oțel 
1)

Număr de fire rupte vizibile1)  în corelație cu oboseala cablului dintr‐o instalație de ridicat, care conduc  la scoaterea din funcțiune  Grupa de clasificare a mecanismelor  Grupa de clasificare a mecanismelor  M1, M2, M3, M4  M5, M6, M7, M8  2) Pe o lungime  de  Pe o lungime2) de  6d  30d  6d  30d  2  4  4  8  1)  Un fir rupt poate avea două extremități vizibile.  2)  d ‐ diametrul nominal al cablului 

105 

S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT C CURS   AUTO ORIZARE     L LEGĂTOR DE E SARCINĂ     

Fişă tehnolo ă ogică
 

Caracteristicile fun ncționale ale dispozitivelor ş şi instalați iilor de rid dicat şi tra ansportat
Nr  crt 

Schema organ S nului 

Denumire ea 

Utilizare e 

Lanț calibra at cu  zale scur rte  Lanț necalibrat cu  L rte  zale scur

P Pentru acțio onarea  roților de la anț cu  locaşur ri  La a mecanism mele de  rid dicat mici (p palane,  grinzi rulante)  Ca organ flex xibil de  C tra acțiune la m maşinile  de ridicat t cu  acționare manuală  crări  sau în luc hidrotehn nice  La macarale ele cu  s sarcină de ri idicare  fo oarte mare f folosite  în t turnătorii şi în forje 

Lanțuri cu e eclise  şi valțur ri 

Cârlig din p plăci 

Tambur du ublu 

La înfăşura area  or rganelor flex xibile în  vederea acțio onării lor  La ridicarea a unei  sarcini de m mare  lungime sau î în cazul  rid dicării simu ultane a  m mai multor s sarcini  mici 

Traversă 

106 

S.C. CONFO ORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ     

T E S T nr. 1
 
Alegeţi răspunsul corect din cele trei variante

  1. Cu ce element de prindere trebuie dotat cârligul unei instalații de ridicat care manevrează  legături de bare subțiri de oțel cu Ø 12mm şi lungime de 5m ?  a.  cablu din oțel  b.  bandă din fibre sintetice  c.  traversă cu cabluri  2. Cum procedați în situația în care observați că sarcina prinsă în cârligul unei instalații de  ridicat se dezechilibrează, alunecând lent într‐o parte ?  a.  vă îndepărtați repede şi avertizați prin strigăte pe cei din jur  b.  interveniți pentru restabilirea echilibrului sarcinii  c.  semnalizați prin cod mişcările necesare macaragiului  3. Mecanismele de ridicat sunt caracterizate prin :  a.  construcție complexă  b.  dimensiuni reduse  c.  bandă cu electromagneți  4. Mecanismele de ridicat cu acționare mecanizată sunt :  a.  palanele  b.  electropalanele  c.  scripeții  5. Vinciurile cu cremalieră au ca element principal, mecanismul :  a.  şurub‐piuliță  b.  roată dințată – cremalieră  c.  cilindru cu piston  6. Organul flexibil al unui palan cu acționare manuală poate fi :  a.  lanț necalibrat  b. lanț calibrat  c.  cabluri  7. Scripeții servesc la :  a.  deplasarea pe orizontală  b.  alcătuirea unor mecanisme mai complicate  c.  ridicarea sarcinilor foarte mari pe orizontală  8. Principalul parametru al electropalanului cu cablu este :  a.  capacitatea de ridicare  b.  preț de cost redus  c.  siguranță în exploatare  9. Macaralele sunt instalații de ridicat cu mişcare :  a.  continuă  b.  uniformă  c.  intermitentă 

                                         

Răspunsuri: 1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – b; 5 – b; 6 – b; 7 – b; 8 – a; 9 – c. 
     
107  S.C. CONFORTUL S.R.L. 

 

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ         

T E S T nr. 2
 
 

Alegeți răspunsul corect din cele trei variante   1.   Parametrii de bază ai maşinilor de ridicat în funcție de care se face alegerea tipului de  maşină sunt:  a. înălțimea de ridicare a sarcinii  b. mişcare continuă  c. turație  Organele de maşină specifice maşinilor de ridicat sunt :  a.  rulmenți  b.  cârlig  c.  şuruburi  Lanțurile cu eclise şi bolțuri sunt :  a.  organele flexibile de tracțiune  b.  dispozitive de blocare şi frânare  c.  dispozitive pentru prinderea sarcinilor  Caracteristica mecanismelor de ridicat este :  a.  preț scăzut  b.  economie de material  c. greutate proprie şi gabarit redus  Sarcinile deplasate de către instalațiile de transportat pot fi :  a.  subansambluri  b.  amestec de formare  c.  piese componente  Principala caracteristică a unei instalații de ridicat este :  a.  productivitatea  b. capacitatea de ridicare  c.  construcție complexă  Capetele organelor flexibile se fixează la elementele de prindere a sarcinilor în funcție de :  a.  organul flexibil  b.  capacitatea de ridicare  c.  modul de acționare  Ochetul depinde de :  a.  mărimea cablului  b.. parametrii funcționali  c.  deformațiile permanente  Dispozitivele de blocare se folosesc la maşinile de ridicat cu acționare :  a.  mecanică  b.  electronică  c.  manuală 

2.

3.       4.       5.       6.       7.       8.       9.

        Răspunsuri; 1 – a; 2 – b; 3 – a; 4 – c; 5 – b; 6 – b; 7 – a; 8 – a; 9 – c. 
 

108 

S.C. CONFORTUL S.R.L.