You are on page 1of 3

ANALISA PENCAPAIANUPSR2003-2010

DANSASARAN2011

100
95
.1
90 88
85
.9 80
80 76
75 7
75 .7 .4 72
69 69
70
64
65
60
55
PERATUS

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
11
03

07
04

09

10
05

06

08

20
20
20

20
20

20
20
20

20

N
RA
SA
SA

TAHUN

2003 2004 2005


2006 2007 2008
2009 2010 SA SA RA N 2011
ANALISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN BAGI UPSR
TAHUN 2003 – 2010 DAN SASARAN 2011

SASAR
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AN
2011

B. MELAYU
93.33
(PEMAHAMA 57.5% 80.0% 88.4% 91.4% 89.2% 85.7% 88%
%
N)

B. MELAYU 93.33
87.5% 80.0% 81.4% 91.4% 86.5% 87.8% 90%
(PENULISAN) %

93.33
B. INGGERIS 90.0% 82.5% 88.4% 88.6% 81.1% 85.7% 88%
%

93.33
MATEMATIK 90.0% 87.5% 86.0% 91.4% 75.7% 83.7% 86%
%

88.89
SAINS 85.0% 85.0% 86.0% 97.1% 75.7% 85.7% 88%
%

PENCAPAIAN UPSR TAHUN 2003 – 2010


DAN SASARAN 2011

SASAR
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AN
2011

Peratus
75.0 76.9 69.77 88.1
Lulus 80% 64% 69.% 72 %
% % % %
UPSR

ANALISA KEPUTUSAN UPSR BAGI TAHUN 2003 – 2010


DAN SASARAN PENCAPAIAN UPSR 2011

ANALISA KEPUTUSAN UPSR BAGI ANALISA KEPUTUSAN UPSR BAGI


B.MELAYU PEMAHAMAN DAN PENULISAN BAHASA INGGERIS

3
.3
3
95 .33 96 3
93
9 .3
.4 93
.4
91 1 94
9
.2

90
.4 9 92
90 .5 8 8 90

.8
8
.5

7 8 .6

87
8 .4
87

8 .5 .7 90 88 88
88
86
5
8 88 .7
85 85

PERATUS
PERATUS

86
.4
81

.5
0 84 82
80

8 .1
80 82 81

80
75 78
76
74
70

04

05

06

07

08

09

RA 10
03

11
03

04

05

06

08

09

RA 10
07

11

20

20

20

20

20

SA 20
20

20

20
20

20

20

20

20

20

20
20

20

N
N
SA

SA
SA

TAHUN
TAHUN

B.INGGERIS
BM (PEMAHAMAN) BM (PENULISAN)

ANALISA KEPUTUSAN UPSR BAGI MATEMATIK ANALISA KEPUTUSAN UPSR BAGI SAINS

3
.3 .4
100
.5 93 91
120
90 87 .7
90 86 83 86 .1
.7 9 97
75 100 8 .8 .7
80
86 8 85 88
85 85
.7
70
80 75
60
PERATUS

PERATUS

50 60
40
40
30
20
20
10
0 0
03

04

05

06

07

09

03

04

05

06

07

08

09

RA 10
08

RA 10

11

11
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

SA 20
20

SA 20
20

20
N

N
SA

SA

TAHUN TAHUN

M ATEM ATIK SAINS