KEMAHIRAN BELAJAR SECARA BERKUMPULAN

.

Tuntutan bantuadalah selaras dengan firman Allah yang bermaksud. "Dan hendaklah kamu bertolong-tolong untuk bertolongkebajikan dan bertaqwa dan jangan bertongbertongtolong pada melakukan dosa dan kemungkaran" (Al(Al-Maidah: 2) .Belajar secara berkumpulan merupakan satu aktiviti yang sangat digalakkan. Dalam aktiviti ini para pelajar digalakkan bertukar-tukar bertukarfikiran dan saling bantu-membantu.

PANDUAN BELAJAR SECARA BERKUMPULAN .

lantiklah seorang ketua dan pencatat (setiausaha) .1. 5bergantung kepada tugasan yang diperlukan. Pembentukan kumpulan Pembentukan kumpulan yang sesuai dan selesa adalah di antara 5-10 orang ahli. Setelah kumpulan terbentuk.

kita mesti mempunyai satu tanggungjawab yang mesti dipegang. Setiap ahli perlu diberi tanggungjawab. Jika kita menjadi ahli dalam kumpulan tersebut. . Agihkan setiap ahli dengan satu tajuk.2. Ini membolehkan kita mengambil berat dan merasakan bahawa kita mempunyai peranan di dalam kumpulan.

3. Penentuan tarikh dan tempat Tetapkan suatu tarikh pertemuan yang telah dipersetujui bersama untuk membentangkan tugasan yang telah diberikan. Pemilihan tempat perlulah mengambil kira kesesuaian dan keselesaan bergantung kepada tugasan yang hendak dilakukan .

4. Kecuaian mana-mana ahli akan menyebabkan gangguan terhadap tugasan tersebut dan seterusnya matlamat perbincangan berkumpulan akan gagal . Penyediaan alatan atau bahan Setiap ahli perlu prihatin terhadap tugasan yang ditetapkan agar semua ahli membawa keperluan alatan atau bahan bergantung pada tugasan mereka.

. ia akan menyebabkan kumpulan kita tidak akan mencapai matlamatnya. Ahli mesti sehaluan Ahli yang dipilih dalam kumpulan mesti mempunyai matlamat yang sama iaitu cemerlang dalam pelajaran.5. Kita tidak mahu ahli yang ada di dalam kumpulan untuk mencukupkan bilangan. Ahli mesti mempunyai matlamat yang jelas dan bukan hanya kerana ia sahabat karib sahaja. Dikhuatiri jika ahli seumpama ini ada.

. Setiap ahli perlu menjiwai tajuk tersebut. kita mestilah juga memastikan bahawa kita bersedia dengan tajuk tersebut. Apabila kita telah menyediakan ahli dengan setiap tajuk.6.Ini sangat penting kerana jika kita telah bersedia maka persoalan yang timbul hasil kemusykilan dari ahli yang lain dapat kita jelaskan.

Oleh yang demikian berbincanglah dahulu dengan guru.7. Ini bertujuan untuk kita lebih mendalami tentang topik tersebut. sila pastikan kalau-kalau ada perkara yang tidak faham tentang topik yang dipertanggungjawabkan. Berbincang dengan guru atau orang yang lebih arif. Dengan yang demikian kita akan lebih bersedia semasa perbincangan. . Sebelum melaksanakan teknik belajar secara berkumpulan ini.

. Berikan penumpuan yang sewajarnya kepada ahli yang sedang membentang. justeru itu berikan sepenuh-penuh penumpuan semasa rakan sedang membentang dalam kumpulan. Bagaimanakah perasaan kita ketika itu? Sudah tentu kita merasai kita tidak dihargai. Andaikan apabila kita sedang bercakap. janganlah ada di antara kita semasa ahli sedang membentang. ada orang yang tidak memberi perhatian kepada kita.8. Pengormatan dan kesediaan mendengar pembentangan ahli lain merupakan seni dalam aktiviti belajar berkumpulan ini. Penumpuan semasa ahli membentang. kita tidak memberikan perhatian. Penglibatan semua ahli membawa implikasi yang besar.

Ahli kumpulan bukan sahaja mendengar ahli lain membentang semata-mata. Minda yang kritikal dan analitikal merupakan minda yang cemerlang. Ini sebenarnya membuka minda kita agar lebih memberikan penelitian atas isu dan tajuk yang dibincangkan. . Ini menjadikan kita individu yang kritikal dan analitikal dalam membincangkan tajuk tersebut. tetapi sentiasa bersoal jawab atas perkara yang menimbulkan ketidakfahaman.9. Semakin banyak perkara yang relevan dibincangkan semakin bertambah dinamik kumpulan itu. Galakkan diri bertanya hal-hal yang berkaitan yang tidak difahami atau bercanggah dengan pemahaman kita. Bersoal jawab. Kumpulan yang dinamik dan berkembang adalah kumpulan yang wujudnya perbincangan dan soal jawab.

TATACARA SEMASA PERBINCANGAN SECARA BERKUMPULAN .

Hadkan masa yang digunakan.Ahli mesti patuh kepada ketua yang dilantik. . Sebaik-baiknya ahli duduk dalam bulatan ketika perbincangan dijalankan. Lakukan penilaian terhadap pencapaian pembelajaran Ahli digalakkan menyalin fakta yang telah disampaikan. Mendengar dan memberi pendapat dengan baik. Ahli mesti membuat sedikit persediaan terhadap tajuk yang akan dibincangkan.

FAEDAH BELAJAR SECARA BERKUMPULAN .

‡Dapat mengelakkan rasa mengantuk. ‡Dapat menambah. ‡Dapat meningkatkan minat dan motivasi terhadap pelajaran. ‡Dapat mengelakkan rasa jemu dan bosan. ‡Dapat memupuk rasa setiakawan. mengingat dan mengembangkan ilmu secara berkesan. . ‡Dapat mengurangkan rasa malas belajar. ‡Dapat mengumpulkan isi dengan lebih banyak.‡Dapat menjimatkan masa.

KESIMPULAN .

Secara ringkasnya belajar berkumpulan banyak membantu pelajar menguasai sesuatu mata pelajaran jika dilaksanakan dengan betul. . K = Kerjasama diperlukan U = Untuk semua ahli M = Mesra menjadi faktor penting P = Prihatin kepada setiap ahli U = Ulangkaji terlebih dahulu L = Laksanakan sebaik mungkin U = Anggapan antara ahli mestilah positif N = Natijah cemerlang diperolehi Kombinasi huruf-huruf di atas diharapkan memberikan celik akal kepada kita untuk melaksanakan teknik ini sebaik mungkin.