CURS 1-2 Ocluzologie

OCLUZOLOGIA DENTARĂ APARATUL DENTO-MAXILAR  Aparatul dento-maxilar (A.D.M.) este unul dintre cele mai complexe sisteme ale organismului uman, atât în ceea ce priveşte componentele sale morfologice cât şi în raport cu funcţionalitatea sa foarte diversă. Componentele A.D.M. sunt reprezentate de: • DINŢI = smalţ + dentină + pulpă dentară • PARODONŢIUL = structuri osoase de suport + gingie + membrană periodontală, inclusiv cementul radicular • SISTEMUL ARTICULAR = articulaţia temporo-mandibulară (A.T.M.) + sistemul neuromuscular + ocluzia dentară RELAŢII MANDIBULO-MAXILARE Studiul relaţiilor mandibulo-maxilare este deosebit de important în cadrul proteticii dentare deoarece: • Orice tratament protetic trebuie aplicat numai după o temeinică analiză ocluzală (morfologică şi funcţională) care să depisteze eventualele abateri de la normal, funcţional, în vederea eliminării lor; • Fără această pregătire preprotetică ocluzală tratamentul protetic va permanentiza situaţia anormală şi va contribui nemijlocit la evoluţia nefavorabilă în sensul deteriorării structuriilor şi funcţiilor A.D.M. Elemente de morfofiziologie ocluzală 1. Elemente de relief pozitiv: • Cuspizii • Cingulum-ul • Crestele • Tuberculii • Mameloane 2. Elemente de relief negativ: • Şanţuri principale • Şanţuri secundare • Sulcus • Fose, fisuri, fosete • Depresiuni STOPURI ŞI CONTACTE OCLUZALE Sub acţiunea muşchilor ridicători mandibula efectuează o mişcare de apropiere spre maxilar, mişcare care este oprită, stopată, de contactul dintre cele două arcade dentare, cunoscute sub numele de stopuri ocluzale. STOPURI OCLUZALE DE GRADUL I Primul grup de stopuri ocluzale este realizat de cuspizii vestibulari ai premolarilor şi molarilor mandibulari care intră în contact cu fosele centrale şi fosele dintre crestele marginale ale dinţilor laterali maxilari.

.STOPURI OCLUZALE DE GRADUL II Al doilea grup de stopuri ocluzale este realizat de marginea liberă a dinţilor frontali mandibulari care articulează cu faţa palatinală a dinţilor frontali maxilari în imediata vecinătate a cingulumului (infracingular). STOPURI OCLUZALE DE GRADUL III Al treilea grup de stopuri ocluzale este realizat de cuspizii orali ai premolarilor şi molarilor maxilari care articulează cu fosele centrale şi fosele dintre crestele marginale ale antagoniştilor mandibulari.

un rol determinant în menţinerea dimensiunii verticale de ocluzie. • Au de asemenea.M. CONTACTELE OCLUZALE CONTACTELE FUNCŢIONALE • CONTACT VÂRF CUSPID – FUND FOSĂ • CONTACTUL VERSANTELOR CUSPIDULUI CU VERSANTELE FOSEI • CONTACTUL DINTRE MARGINEA LIBERĂ A DINŢILOR FRONTALI MANDIBULARI ŞI FAŢA LINGUALĂ A DINŢILOR FRONTALI MAXILARI INFRACINGULAR CONTACT VÂRF CUSPID-FUND FOSĂ CONTACTELE NEFUNCŢIONALE CONTACT TRIPODIC .IMPORTANŢA STOPURILOR OCLUZALE • Prin stabilirea stopurilor ocluzale se realizează una din poziţiile esenţiale ale mandibulei: poziţia de intercuspidare maximă. în care contactele dento-dentare dintre cele două arcade sunt în numărul cel mai mare. • Stopurile ocluzale prezintă importanţă în funcţionalitatea A.D. respectiv pentru triturarea alimentelor şi deglutiţie.

retruzie precum şi de rezultatele compunerii acestora în plan sagital. . închidere. punctul de contact între unghiurile mezio-incizale ale incisivilor centrali mandibulari. propulsie. contracţia muşchilor mobilizatori relieful ocluzal al celor două arcade dentare.VERSANT FOSĂ CONTACTUL VÂRF CUSPID – VÂRF CUSPID CONTACTUL ÎN SUPRAFAŢÂ REDUCEREA NUMĂRULUI DE CONTACTE OCLUZALE CONTACT VERSANT CUSPID – VERSANT FOSĂ CONTACT VÂRF CUSPID – VÂRF CUSPID CINEMATICA MANDIBULARĂ POSSELT – a studiat mişcările mandibulei urmărind deplasările efectuate de un singur punct. în plan sagital obţinerea unei forme grafice asemănătoare cu aceea a unui premolar. Înregistrarea acestor mişcări maxime. limită. • • • • • • Direcţia şi amplitudinea mişcărilor mandibulei este determinată de: structurile particulare ale articulaţiilor temporo-mandibulare. Astfel cele trei categorii de elemente anatomice poartă numele de determinanţi: Posterior (articular) Mijlociu (muscular) Anterior (dentar) Practic este vorba de mişcările de deschidere.• • • • • CONTACTUL VÂRF CUSPID – VERSANT FOSĂ CONTACTUL VERSANT CUSPID . sau aria mişcărilor maxime în plan sagital.

T.B. • • • DETERMINAREA A. – POATE FI DETERMINATĂ ŞI TRANSFERATĂ R. şi la revenirea mandibulei pe o distanţă de maximum 20 mm. METODA ANTROPOMETRICĂ METODA GRAFICĂ METODA PALPATORIE .B. situaţie întâlnită în timpul mişcării de deschidere a gurii.C. – ESTE O POZIŢIE DIAGNOSTICĂ DE LA CARE PORNEŞTE ORICE ANALIZĂ OCLUZALĂ R.T.T.B. TRANSFERUL A.C.C. – ESTE O POZIŢIE FUNCŢIONALĂ Este o axă imaginară care trece prin cei doi condili mandibulari atunci când aceştia realizează o mişcare de rotaţie pură. • SE FOLOSEŞTE UN DISPOZITIV NUMIT ARC FACIAL DE TRANSFER permite transferul poziţiei arcadei maxilare faţă de A.IMPORTANŢA RELAŢIEI CENTRICE R.C. – ESTE O POZIŢIE CONSTANTĂ TOATĂ VIAŢA R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful