Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK

2.3

APRESIASI MUZIK DALAM PERGERAKAN KREATIF

Pergerakan ialah interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui perlakuan atau aksi individu yang boleh berlaku secara spontan, automatis dan terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) melalui postur, gerak isyarat dan pelbagai pergerakan badan. Bentuk perhubungan kita yang pertama adalah melalui pergerakan (biarpun semasa dalam kandungan). Setiap kanak-kanak merupakan individu yang unik dan mempunyai cara mereka yang tersendiri untuk melahirkan perasaan melalui pergerakan. Pergerakan adalah satu kaedah untuk melahirkan perasaan-perasaan. Yardley (1973) menunjukkan bahawa pergerakan adalah cara utama untuk mengeluarkan perasaan-perasaan yang bersemadi dalam jiwa kanak-kanak dan penggunaan pergerakan ini berterusan walaupun selepas kanak-kanak sudah mencapai kemajuan dalam kemahiran bercakap. Beliau juga menegaskan bahawa pergerakan fizikal dapat menjadi media untuk melahirkan emosi dengan lebih berkesan daripada pengucapan kata-kata. Kerap kali ekspresi perasaan seseorang individu melalui pergerakan fizikal adalah tidak kreatif dan dilakukan bukan secara sedar tetapi spontan dan membayangkan perasaan peribadi individu tersebut. Fleming (1976) telah mengemukakan bahawa pergerakan kanak-kanak mempunyai ciri-ciri yang sama. Kedua-dua gejala ini tidak boleh dipisahkan. Ia menyatakan bahawa “Pergerakan merupakan perantaraan sejagat bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan yang menggunakannya untuk melahirkan reaksi kepada kita, sesama mereka sendiri, alam, keadaan dan objek” (m.s. 4). Respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kank-kanak, muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan. Ia adalah sifat semulajadi kanak-kanak yang memang suka bergerak.

2.3.1 Definisi Pergerakan Kreatif Kreativiti merupakan satu konsep penting dalam pendidikan kanak-kanak daripada pelbagai kelompok umur. Kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu dan imaginatif serta tidak mudah untuk dihalang daripada melahirkan perasaan (dalam bentuk

meransang daya imaginasi dan mencabar keupayaan intelek. imaginatif dan melahirkan perasaan) dijadikan sebagai asas untuk menyediakan pengalaman-pengalaman pergerakan yang akan membantu mereka memperkembangkan sifat-sifat keindividuan mereka yang unik. Ciri-ciri ini (ingin tahu. setiap individu menggunakan pergerakan berirama untuk melahirkan pemikiran.s. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan (Salmah Ayob. mengintegrasikan motor dan kognitif. Komponen pergerakan kreatif terdiri daripada badan. . masa dan daya (atau tenaga). 1992). Pendidikan bentuk ini membolehkan kanak-kanak menggunakan gerak geri anggota sebagai media untuk melahirkan perasaan dalaman. Pergerakan kreatif merupakan satu bentuk pernyataan kendiri yang unik. membantu membina tubuh badan. Tujuannya antara lain ialah untuk berhubung.31) Pergerakan kreatif mendedahkan hubungan-hubungan antara dalaman kendiri dan realiti luaran. membantu menyemai apresiasi terhadap keindahan dan memantap serta memperhaluskan sifat-sifat emosi. Pergerakan kreatif dapat memenuhi dan membantu mencapai matlamat-matlamat perkembangan individu. Apabila memperkatakan tentang pergerakan kreatif.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK pergerakan). Pergerakan kreatif adalah interpretasi idea. Pergerakan kreatif bukanlah satu siri “langkah” atau “rutin” yang diajar dan dikenakan kepada pelajar oleh guru. idea atau perasaannya. meninjau hubungan antara personaliti dengan pergerakan dan meneroka batas-batas tradisi yang menjadi ciri-ciri dalam proses pendidikan muzik. Dunkin (1998) menyatakan bahawa. bagi setengah orang akan membayangkan di fikiran mereka gambaran penari-penari yang menari mengikut rentak muzik dengan menggunakan selendang atau sebagainya. pergerakan kreatif adalah lebih dari itu kerana ia merupakan satu proses penyelidikan yang memerlukan pertimbangan dan persediaan yang secukupnya seperti yang dilakukan terhadap kursus geraktari yang lain. Peranan pergerakan kreatif adalah untuk mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai bentuk pergerakan yang berunsur seni. Pada hakikatnya. rasa dan lihat. Dengan lain perkataan. (m. ruang. Ia mempertajamkan daya persepsi dan membuat manusia lebih peka terhadap apa yang mereka dengar.

rentak (ritma dasar yang berterusan seperti degupan jantung). hujung kaki. bersiku keluang-zigzag). pemikiran atau perasaan. tekanan dan jangkamasa. sederhana. tapak kaki. rendah). luas. belakang. pepenjuru). lengan. sisi. Pola-pola ritma merupakan satu kombinasi tempo.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK 2. gimnasium atau padang permainan di mana aktiviti-aktviti pergerakan diteruskan. jauh) saiz (besar. sisi kiri dan kanan) dan bentuk yang digayakan oleh tubuh manusia. bersiku-siku. kecil). lurus. Ruang diri menjangkau sejauh mana seseorang individu dapat membongkok dan melenturkan badan sebarang arah. jarak (dekat. Ruang peribadi atau diri ialah ruang sementara yang mengelilingi individu yang tidak bergerak. masa. lurus) dan tumpuan . Unsur-unsur ini digunakan secara spontan dalam aktiviti-aktiviti harian dan juga sebagai asas untuk membina pengalaman-pengalaman pergerakan kreatif. jari-jari. bahu. iii) Ruang Ruang merujuk kepada ruang kawasan peribadi atau ruang diri dan ruang am atau ruang persekitaran. terdapat empat unsur pergerakan iaitu : i) Badan Badan merupakan satu instrumen atau alat yang digunakan untuk melahirkan idea. lazimnya menguasai daya sedar untuk bergerak. tekanan (accent) (rentak yang lantang atau kuat dalam sesuatu pola ritma). aras (tinggi. ruang dan daya. ii) Masa Masa menyatakan tempo (bagaimana cepat atau perlahan pergerakan itu dipersembahkan). Bahagian luar tubuh badan seperti kepala. berkitaran. Organ-organ dalam tubuh badan seperti jantung. tangan. permukaan-permukaan (depan. Mengikut Salmah Ayob (1992). jangkamasa (durasi) (panjang pendeknya setiap rentak).3. rentak.2 Unsur-unsur Pergerakan Kreatif Semua aktiviti fizikal melibatkan unsur-unsur tubuh badan. belakang. bentuk (sempit. kaki. Ruang am atau persekitaran merangkumi keseluruhan kawasan bilik darjah. Idea-idea pergerakan dilahirkan dengan menggunakan bahagian-bahagian tubuh badan. paru-paru dan organ-organ yang lain sentiasa bergerak dan bertindak tanpa kesedaran kita. Arah (depan. laluan (berlengkok.

terikat atau berada dalam imbangan. aktiviti-aktiviti pergerakan adalah penting dalam membina keupayaan mengawal gerak-geri fizikal dan sebagai landasan untuk melahirkan perasaan dalaman serta daya kreativiti.m. 1980.3. Pergerakan bebas atau yang tidak terikat mempunyai ciri-ciri kesinambungan dan berterusan. Dalam kurikulum pendidikan di sekolah. bergantung kepada impak (mendadak atau tenang). 2. Pemberhentian adalah sukar dilakukan dengan pergerakan-pergerakan bebas. Pergerakan-pergerakan yang terikat adalah terkawal. Pergerakan badan boleh menjadi bebas. Bagaimana kualiti-kualiti tersebut dapat dimantapkan dengan lebih intensif lagi bergantunglah kepada sejauh mana kesempatan diberikan kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka melahirkan citarasa mereka melalui aktiviti pergerakan. 4). “Semua pergerakan boleh diubah dengan meminda aliran daya. Ia terus memainkan peranan penting dalam masyarakat. terimbang dan terbatas.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK mata (arah mata memandang). Imbangan menunjukkan kedudukan di antara pergerakan bebas dan pergerakan terikat. Jumlah tenaga yang dikeluarkan dalam sesuatu pergerakan menunjukkan impak tenaga atau kekurangan tenaga. terikat atau dalam imbangan)” (Joyce. merupakan faktor-faktor yang digunakan dalam aspek ruang. beban (berat atau ringan). . iv) Daya / Aliran Daya digunakan dalam setiap gerakan dan dikategorikan kepada halusringan (kurang daya) dan berat-kuat (bertenaga). kekuatan (kukuh atau lemah) dan aliran (bebas.3 Pertimbangan Penting Dalam Pergerakan Kreatif budaya. aktiviti-aktiviti geraktari merupakan sebagai suatu Dalam kebanyakkan bentuk seni dan rekreasi.s. Pemberhentian adalah mudah dilakukan dengan pergerakanpergerakan terikat. Kanak-kanak pada umumnya mempunyai minat semulajadi terhadap rentak irama dan pergerakan mereka sering memperlihatkan unsur-unsur dan gaya berirama. Aliran berkaitan dengan daya kerana tenaga digunakan apabila melakukan pergerakan.

riben dan apa sahaja objek yang digunakan untuk memperkembangkan daya imaginasi murid. Ini dapat dilihat dalam jenis-jenis pergerakan yang ditunjukkan. c) Daya Cipta Kreatif. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah seperti berikut : a) Tubuh badan sebagai alat mencurahkan perasaan dan idea. e) Semangat Berkumpulan. Aspek perkaitan atau perhubungan di antara satu sama lain adalah satu konsep penting dalam pergerakan kreatif terutama perkaitan antara seorang individu dengan pasangan atau kumpulannya. b) Penggunaan bahan Rangsangan. gambar. Bahan ransangan seperti muzik. Jika bahan rangsangan yang bersesuaian. Penggunaan tubuh badan sebagai alat mencurahkan perasaan dan idea adalah konsep penting dalam pergerakan kreatif. suara. lukisan. d) Kesedaran Ritma. menarik dan berkesan digunakan untuk sesuatu peringkat usia dan jantina yang dipilih. Kesedaran ritma dicapai melalui rangsangan bunyi atau suara. f) Olahan Kreatif Pergerakan kreatif yang terancang (koreagraf) yang dihasilkan bersamasama oleh murid-murid dalam satu kumpulan. reka bentuk atau grafik. Tindak balas yang berbeza dalam setiap bentuk pergerakan terhadap rangsangan yang diberikan menunjukkan daya cipta kreatif. Rangkaian pergerakan yang dihasilkan merupakan olahan . Selain daripada kedudukan dan bentuk fizikal. maka adalah mudah bagi murid memberi tindak balas untuk sesuatu pergerakan kreatif.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK Beberapa pertimbangan penting perlu diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan kreatif. bertindak sebagai komunikasi idea individual. Tetapi ritma semulajadi dalam pergerakan adalah satu daya kreatif. perkaitan ini dilihat dalam bentuk pengucapan atau luahan perasaan dengan semangat berkumpulan semasa melakukan pergerakan. Kebebasan dalam mencurah atau melahirkan perasaan dan idea menggalakkan daya cipta kreativiti.

Kedua-dua aktiviti merupakan tugasan yang diberi oleh guru. Apakah peranan guru untuk mewujudkan suasana yang kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dengan gerakan ? 2. Dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan kreatif.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK kreatif berasaskan sesuatu tema atau sub tema sangat diberi tumpuan. ketenangan dan kegembiraan di samping dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara ekspresif. emosi dapat disalurkan kepada murid dalam aktiviti berbentuk permainan. Anda seharusnya mendengar terlebih dahulu semua muzik dan membuat keputusan sama ada muzik-muzik yang didengari itu sesuai atau tidak untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. Bincangkan kepentingan pergerakan kreatif dalam perkembangan kanak-kanak. Pemerhatian aktif untuk penilaian atau refleksi atau kritik sangat digalakkan di mana murid dikehendaki memerhati atau menilai sesuatu untuk penambahbaikan. Ia boleh dilakukan di mana sahaja. perasaan. rakaman kaset adalah mudah diperolehi. Seterusnya ia dapat meningkatkan tahap kesediaan murid dengan mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi anggota badan. Muzik daripada bahan-bahan multimedia seperti audio cd/vcd/dvd.3. g) Persembahan dan Penilaian.5 Iringan Untuk Aktiviti Pergerakan Kreatif Ada pelbagai jenis iringan yang boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif. Olahan kreatif ini dapat dipersembahkan secara individu atau berkumpulan. Pergerakan kreatif memberikan kebebasan menggunakan anggota badan dengan memanipulasikan pengalaman sedia ada untuk meluahkan perasaan. . menginterpretasi tugasan yang diberi mengikut kefahaman mereka sendiri dan memberi peluang kepada mereka mencuba langkah-langkah yang boleh mereka fikirkan tanpa batasan dan had yang ditetapkan oleh guru. Pergerakan kreatif memberi kanak-kanak kepuasan.3. persembahan dan penilaian pergerakan atau olahan kreatif digalakkan. Semasa bermain murid berasa bebas untuk terlibat mengikut cara mereka tersendiri. 2.4 Penerokaan Bunyi Pergerakan kreatif pada umumnya adalah berkaitan dengan ekspresi idea. Muzik merupakan jenis iringan yang pertama biaanya digunakan dalam aktiviti tersebut.

alat-alat muzik yang menggunakan arus angin dan alat-alat lain. Rangsangan ideasional dan emosional juga menjadi saluran-saluran untuk pernyataan kreatif. Muzik tradisional di Malaysia juga boleh dijadikan muzik itingan untuk aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif. tin-tin kosong.6 Props dan Penggunaan Rangsangan-rangsangan Lain Dalam Pergerakan Kreatif Penggunaan props adalah satu cara yang baik untuk memperkenalkan pergerakan kreatif kepada murid-murid. menawarkan latar belakang muzik yang menarik untuk mencipta pergerakan kreatif. rasa dan pendengaran dapat memberi rangsangan-rangsangan yang boleh dijadikan asas untuk aktiviti kreatif. reben. Pemilihan iringan seharusnya menarik dan boleh mewujudkan suasana menggembirakan di dalam kelas. Alat-alat ini juga boleh dihasilkan sendiri oleh murid-murid dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu. alat-alat perkusi. gamelan. skaf. Uncang-uncang kacang. 2. Deria-deria penglihatan. Aktiviti pergerakan . Harp.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK Muzik popular merupakan satu lagi sumber untuk iringan. gelang rotan. bekasbekas plastik dan sebagainya. tepukan atau sebarang alat yang mengeluarkan bunyi apabila dipalu juga biasa digunakan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Props mencakupi objek-objek yang boleh diuruskan dan dimanipulasi oleh seseorang individu atau sesuatu kumpulan.4. loceng. Biasanya muzik instrumental adalah lebih sesuai. mud dan emosi. bau. sentuhan. Iringan alat-alat muzik paluan termasuk gendang. hubungan manusia. legenda atau peristiwa-peristiwa semasa dan juga sastera boleh bertindak sebagai rangsangan untuk pergerakan. murid-murid akan mempelajari cara-ara memanipulasikan props dan menjalin hubungan dengannya dan juga kepadanya. belon dan sebagainya adalah beberapa contoh props yang boleh digunakan untuk membentuk pola-pola pergerakan yang menarik selari dengan penggunaan ruang. Alam semulajadi dan persekitaran. peristiwaperistiwa bersejarah. walaubagaimanapun sesetengah lagu berserta lirik juga sesuai. Dengan menggunakan props. Kebanyakkan daripada muzik tradisional itu mempunyai rentak yang sederhana dan baik disamping memperkenalkan muzik Malaysia kepada murid-murid.

lagu-lagu rakyat dan kata-kata boleh digabungkan ke dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan kreatif. alat-alat muzik yang didengar bunyi haiwan bunyi alam 2. AKTIVITI 1. baik dalam bentuk bertulis mahupun lisan. Rima kanak-kanak. marah. sedih. Carta. Simbol-simbol bertulis dan juga corak-corak merupakan satu lagi rangsangan untuk memperkembangkan lagi idea pergerakan kreatif. Bahasa. Meniru rentak atau irama yang menggunakan anggota badan. • • • sedih riang bersemangat . Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. • • melengkapkan rangkaian irama soal sahut rangkai irama 3. Semuanya berdasarkan kreativiti guru untuk mengolahkannya menjadi satu pergerakan yang menarik. mengandungi ritma dan emosi yang boleh digunakan sebagai rangsangan untuk aktiviti pergerakan kreatif. puisi. simbol dan gambarajah juga boleh digunakan untuk mengorganisasikan pergerakan kreatif. takut atau emosi-emosi lain. Mengecam bunyi daripada pelbagai sumber dan alam sekitar.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK menyeluruh boleh dibentuk berdasarkan perasaan riang.

Pergerakanpergerakan bukan lokomotor dilakukan setempat dan tumpuan diberi kepada keseluruhan tubuh badan.4. daya imaginasi dan kreativiti murid untuk mencapai pembelajaran yang optimum. tarian tradisioal. sesuatu bahagian badan bergerak dengan memusing mengelilingi satu pusat (berputar). Meregang Memulas - Berpusing - Menaik - • • Merebah - Menghayun - . pemgembangan penuh sebarang bahagian badan. Sebagaimana muzik begitu juga dengan tarian. Oleh yang demikian semestinya tujuan murni ini dipastikan pelaksanaannya di sekolah-sekolah di Malaysia sebagai cabang kerjaya kelak. menurunkan badan dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Kegiatan dalam bidang ini mementingkan kesedaran penggunaan semua anggota badan untuk melhirkan ekspresi diri melalui ransangan muzik yang didengar sambil memahami konsep muzik khususnya irama dan ekspresi. 2. ke kanan. Muzik merupakan satu cabang untuk perkembangan karier individu. Di samping itu tarian etnik. iaitu : • • • • • Membongkok - menggerakkan bahagian badan ke depan supaya menghadap ke lantai. tarian istana mahupun tarian kreatif menggunakan muzik bagi mengiringi jenis-jenis tarian tersebut.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK 2. menggerakkan satu bahagian tubuh badan dalam bentuk bulatan.1 Pergerakan-pergerakan Asas Pergerakan merangkumi gerak laku lokomotor dan bukan lokomotor. seluruh badan bergerak mengelilingi satu pusat (berkisar ke kiri. menyeluruh dan menyeronokkan. Pergerakan dapat diperindahkan dan menjadi lebih menyeronokkan jika diiringi dengan alunan muzik. menaikkan badan dari tempat (posisi) yang rendah ke tempat yang tinggi (contohnya daripada posisi baring di atas lantai kepada dudk dan seterusnya berdiri). Proses pergerakan tersebut dapat meningkatkan lagi kepekaan. ke depan dan ke belakang).4 MUZIK DENGAN PERGERAKAN Muzik dengan pergerakan memberi peluang kepada murid menggunakan tubuh badan sebagai respon kepada muzik.

Contoh-contoh pergerakan lokomotor ialah : • Berjalan - pergerakan badan yang menunjukkan arah dengan memindahkan berat badan dari satu kaki ke satu kaki yang lain. Otot-otot kasar dan otot halus perlu diperkembangkan dan dimatangkan terlebih dahulu untuk meningkatkan tahap kesediaan kanak-kanak. • • • • Berlari - Meloncat / Melonjak Melompat Berskip - lanjutan dari pergerakan berlari. Kemahiran ini membolehkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. kaki ke depan dengan pola kaki langkah bersama. Kaki yang sama mendahului setiap pola pergerakan dan diikuti dengan kaki yang satu lagi. Melalui pergerakan. pergerakan badan yang menunjukkan arah. selepas itu teruskan melangkah dan melompat dengan kaki kiri). pergerakan badan yang menunjukkan arah atau haluan. maju dengan langkah yang lebih cepat dari berjalan. Langkahnya adalah lebih perlahan dari berlari.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK Sati daripada tujuan program muzik dengan pergerakan di pra sekolah ialah untuk membantu kanak-kanak membina kemahiran asas pergerakan. Pergerakanpergerakan lokomotor dilakukan dengan cara menggerak dan membawa badan melalui ruang dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Pergerakan bukan lokomotor dan lokomotor juga merupakan asas kepada pergerakan kreatif di mana kanakkanak dapat memanfaatkan penggunaan otot kasar dan otot halus dalam melakukan sesuatu aktiviti-aktiviti pergerakan. Ini menghasilkan satu ritma yang tidak sama. Teruskan pergerakan dengan menyelang-nyelikan kaki kiri dan kanan. Antara kemahiran yang perlu diajar kepada mereka adalah kemahiran lokomotor. • Bergalop - Kedua-dua jenis pergerakan asas di atas boleh dikombinasikan dengan kedudukan badan pada aras tinggi. melonjak dan mendarat dengan dua belah kaki. rendah atau pertengahan untuk menunjukkan pertukaran berat-ringan dan tinggi-rendah bunyi dan kontur bunyi. (Melangkah dan melompat dengan kaki kanan. Ini akan menghasilkan ritma yang tidak sama. Mula melangkah dan meloncat dengan menggunakan kaki yang sama. kanak-kanak belajar bergerak. berfikir dan merasai sesuatu secara langsung. Mereka akan belajar pelbagai domain iaitu psikomotor. kognitif dan .

Bongkok dan hulurkan 2 tangan ke hadapan perlahan-lahan. 12. iaitu: • • • • Apa yang mampu dilakukannya ? Bagaimana seseorang itu boleh mengawal diri ? Bagaimana kita dapat mengawal sesuatu yang berada di sekeliling kita ? Bagaimana kita dapat menyesuaikan dan menghubungkan diri kita dengan alam sekitar (ruang manusia dan lain-lain yang bernyawa dan tidak bernyawa) ?. Pusing badan ke kanan. Sejauh manakah anda boleh gerakkan sebelah tangan anda ? 2. dan • Bagaimana kita dapat melahirkan perasaan dan idea? AKTIVITI 1. Sila ambil 4 langkah ke depan dalam bulatan. 8. 10. Cuba gerakkan tangan sebelah lagi dengan pantas kemudian perlahan. Berhenti . 5. ke belakang dan buat bulatan. Perlahan-lahan pulas badan dan rendahkan diri ke lantai (buat sekadar kemampuan anda) 11. belakang dan dalam bentuk bulatan ? 4. Hayun ke depan . 9. tegakkan badan dan angkat 2 tangan ke atas. 6. Bolehkah anda menghayun sebelah tangan anda ke depan. Melalui akitviti ini juga mereka akan dapat mempelajari tentang diri sendiri. 7. Berapa pantaskah tangan boleh digerakkan ? 3. Lompat empat kali secara bebas tetapi tidak merempuh rakan anda. Hulur tangan kanan ke hadapan dan tangan kiri ke belakang. Pegang lutut. .Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK efektif. Kaki tidak bergerak. Pusingkan badan anda ke kiri tanpa menggerakkan kaki.

. Dengan apa anda menggerakkan anggota badan anda? 5. Bagaimana bahagian badan anda boleh bergerak ? JENIS-JENIS PERGERAKAN Berpusar Berjalan Berlari Menggelongsor Merayap Menepuk tangan Mengusap Petik jari Memantul Skip Membuat bulatan Mengetuk Merangkak Meregang Menolak Meluncur Berayun Berjalan Membengkok Ketingting Menarik Menghayun Bergalop Menghentak kaki Senaraikan jenis-jenis pergerakan di atas mengikut kategori pergerakan bukan lokomotor dan pergerakan lokomotor. Ke mana badan atau bahagian badan dapat digerakkan ? 3. Apakah yang patut digerakkan ? 2.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK TIP PERGERAKAN SOALAN BERIKUT BOLEH MEMBANTU MERANCANG PERGERAKAN KREATIF 1. Dengan siapa melakukan aktiviti ini ? 4.

menghayun dan sebagainya.4. Asas pendekatan eurhythmics ialah untuk menghayati ritma melalui pergerakan badan. Pengalaman muzik itu adalah sangat penting seperti mana seseorang kanakkanak belajar merangkak dan kemudiannya dapat berjalan. Kombinasi pelbagai elemen . Penglibatan diri dalam kelas-kelas latihan adalah satu cara yang paling berkesan untuk mempelajari kaedah muzikal. Dalcroze bermula dengan konsep yang mudah dan menambahkan konsep-konsep lain ke atas konsep ini. manakala ‘kuat’ boleh ditunjukkan dengan pergerakan yang besar. Dalam aspek eurthythmics. kita boleh menggalakkan individu untuk bertindak balas kepada kedua-dua ritma dan dinamik. berlari. Pertukaran dalam tempo dan dinamik boleh dilahirkan melalui pergerakan tubuh badan. Kedua-dua idea boleh digabungkan dengan pergerakan murid untuk menunjukkan kedua-dua ‘cepat’ (tempo) dan ‘perlahan’ (dinamik). Kanak-kanak akan bertindak balas terhadap muzik melalui pergerakan badan iaitu menepuk dan menari. ‘Perlahan’ boleh ditunjukkan dengan pergerakan yang kecil.2 Eurhythmics “Eurhythmics” telah diperkenalkan oleh seorang pendidik muzik yang terkenal Emile Jaques-Dalcroze. guru-guru tidak boleh mempelajari kaedah muzikal dari buku-buku dan skor muzik. Setiap konsep ini bergantung sepenuhnya pada pergerakan dan kekuatan tubuh badan. Tempo yang mudah ditunjukkan dengan pergerakan badan iaitu cepat dan lambat dan variasi di antaranya.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK Melompat Bergolek Berbuai-buai 2. Mengikut Dalcroze. Tahap dinamik pula boleh dilahirkan melalui badan. berjalan. Eurthythmics bermula dengan pergerakan spesifik dan biasa iaitu skip. Sambutan terhadap muzik dan kebolehan untuk melahirkan perasaan dalam muzik tidak boleh dipelajari melalui buku. Pergerakan ritma secara semulajadi merupakan satu kaedah asas dalam kelas permulaan pembelajaran eurhythmics. Beliau telah memperkenalkan satu pandangan yang unik dalam pendidikan muzik pada zamannya iaitu muzik adalah berasaskan irama yang boleh didapati daripada irama semulajadi tubuh badan manusia. Denyutan jantung dan pernafasan manusia merupakan ritma semulajadi manusia.

2. kontur melodi. melodi. tahap pembelajaran berkaitan dengan elemen atau konsep muzik seperti irama. menghayati dan menjadikannya satu cabang muzik. harmoni. tekanan. Ia boleh memantapkan persepsi pendengaran (aural) individu untuk diterjemahkan kepada gerakan yang sesuai dan kreatif yang seterusnya membawa kepada celik akal dan literasi muzik di kalangan murid. anggota badan serta emosi diri secara menyeluruh di mana individu perlu : • • • • • mendengar merasai berimaginasi kuat (strong imagination) menginterpretasi bunyi bertindak / respon / bergerak untuk membayangkan maksudnya secara luaran. ayat. puisi atau sajak. perbezaan pic. Badan dijadikan alat untuk mempamerkan interpretasi individu yang melibatkan imaginasi. tempo dan lain-lain di kalangan murid telah meningkat dan bertambah baik melalui aktiviti pergerakan dengan muzik. vokal seperti nyanyian dan juga muzik bunyi-bunyian. Mengikut kajian Dalcroze.3 Aplikasi Konsep Muzik Dalam Pergerakan. lisan seperti perkataan. tempo.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK dalam muzik menggalakkan murid melahirkan konsep secara semulajadi supaya mereka dapat pengalaman apakah sebenarnya muzik.4. irama. detik. menganalisis. sinkopasi. . Ia melibatkan penyatuan minda. Tujuan eurthythmics ialah supaya murid mendengar. yang terkandung dalam muzik sedia ada dan darinya jika interpretasinya itu disusunkan secara terurus boleh menghasilkan satu bentuk koreografi yang kreatif. Tubuh badan menjadi satu alat muzik semulajadi yang paling utama. emosi serta gerakan badan yang bertindak berpandukan ransangan/stimulus dalam bentuk bunyi. Eurthythmics memerlukan penglibatan individu secara total atau menyeluruh. gerak isyarat (signal). bentuk. Antara perkara penting yang boleh diinterpretasikan ialah : • • lagu yang berasaskan lirik unsur / konsep muzik contoh. dinamik. bentuk.

juga dapat menunjukkan kontur melodi menggunakan tangan atau kedudukan badan dalam pergerakan kreatif.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK a) Irama menepuk patah perkataan atau sukukata dan akhirnya dapat menepuk irama lagu yang mudah sambil menyanyi. - pergerakan tangan berbentuk arch yang mudah untuk menunjukkan frasa. lebih rendah atau pada kedudukan sama. e) Harmoni dua atau lebih pic dibunyikan serentak untuk menjadi lagu pusingan dapat diilustrasikan dalam bentuk meniru pergerakan yang terdahulu. d) Bentuk gunakan meter lazim dua dan empatan dahulu kemudian meter tigaan. g) Warna ton pergerakan dapat dibuat seolah-olah berlagak seperti biola. Terdapat lima jenis kegiatan pergerakan dengan muzik yang disusun mengikut perkembangan dari mudah kepada yang kompleks. Kegiatannya adalah seperti berikut : • • Gerakan mengikut lirik lagu Gerakan mengikut konsep muzik . trumpet atau oboe. f) Ekspresi - pergerakan yang menunjukkan dinamik dapat dibuat sebagai berjingkit bila muzik lembut (soft) dan hentak kaki bila ia kuat. Bergerak cepat dan lambat untuk menunjukkan perubahan tempo dan pergerakan badan atau mimik muka untuk menunjukkan mud. h) Jalinan pergerakan seperti susup menyusup dan pembentukan sesuatu bentuk atau fomasi. bergalop dan hayun untuk meter tak lazim (6/8). Kelak dapat ditunjukkan bunyi tertinggi atau terendah dalam melodi yang mempunyai renj yang lebih luas. b) Meter dan tekanan c) Melodi gunakan pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan bila masanya bunyi pic lebih tinggi. Kemudian murid boleh skip dalam bulatan untuk menunjukkan pertukaran arah pada sesuatu frasa lagu. Skip.

kecil. Rumusan MUZIK DENGAN GERAKAN JENIS Ikut lirik. RUANG Ada Mesej (maksud) Tinggi. dekat. hentak kaki. pendek. meluncur. bergalop. jauh. besar. konsep muzik Berjalan. dinamik. merangkak. ikut tema. dll. sempit (dalam kelas / di padang / dewan) Tiada Mesej KONSEP MUZIK Tempo. asas. ekspresif dan kreatif. kuat. panjang. dan Gerakan yang menunjukkan cerita atau tema dengan muzik Bahagikan kelas kepada lima kumpulan mengikut lima jenis kegiatan pergerakan di atas dan buat satu persembahan muzik dengan gerakan. berlari. interpretasi. bercerita.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK • • • Interpretasi muzik dengan gerakan Gerakan bebas dengan muzik. masa. rendah. luas. Masa yang berikan untuk setiap persembahan ialah enam hingga sepuluh minit. lebut. bebas. kiraan . melompat.

New approaches to elementary classroom music (3rd ed). . Salmah Ayob (1996). Bhd. P. Salmah Ayob (1994). Pergerakan Kreatif. Pergerakan kreatif dan pendidikan. Bhd. Panduan pengajar. teknik dan pengajaran pendidikan pergerakan kreatif. P. Kementerian Pelajaran Malaysia (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia (1991). P. Sukatan Pelajaran Muzik KBSR (2000) : Kementerian Pendidikan Malaysia. Summy-Birchard Musia Princenton. Rhythm and movement aplications of dalcroze eurthythmics. J : Flo Enterprise Sdn. Pengenalan pendidikan muzik. Bhd. New Jersey: Prentice Hall.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SERONOK / BERKESAN Rujukan Findlay Elsa (1971). Open University Malaysia. R. Salmah Ayob (1992). Pengalaman muzikal. Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif. M.J : Flo Enterprise Sdn. Khairul Bariah Haroen (2006).J : Flo Enterprise Sdn. New Jersey. Bahagian Pendidikan Guru. (2001). Herrold. Buku Panduan Guru. Strategi. Sukatan pelajaran pendidikan muzik (Pra Sekolah) minor. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful