Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la www.lucrari-proiecte-licenta.

ro
CUPRINS

I. DOCUMENTAREA PRELIMINARA I.1 CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI I.2 SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA I.3 SISTEMUL DE MANAGEMENT SI COMPONENTELE SALE I.3.1 SUBSISTEMUL METODOLOGIC I.3.2 SUBSISTEMUL DECIZIONAL I.3.3 SUBSISTEMUL INFORMATIONAL I.3.4 SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC I.4 IDENTIFICAREA SI INTERPRETAREA SIMPTOMELOR SEMNIFICATIVE I.4.1 ANALIZA VIABILITATII ECONOMICE I.4.1.1 CONSIDERATII GENERALE I.4.2 ANALIZA POTENTIALULUI INTERN I.4.3 ANALIZA POTENTIALULUI MATERIAL I.4.4 ANALIZA ACTIVELOR CIRCULANTE I.4.5 ANALIZA CHELTUIELILOR I.4.6 ANALIZA RENTABILITATII I.4.6.1 EVIDENTIEREA SIMPTOME POZITIVE SI NEGATIVE LA NIVELUL FIRMEI I.5 PUNCTE FORTE EVIDENTIATE LA NIVELUL SOCIETATII I.6 PUNCTE SLABE EVIDENTIATE LA NIVELUL FIRMEI II. STRATEGIA SC TEHNOLOGII ALIMENTARE SA II.1 FORMULAREA MISIUNII FIRMEI II.1.1 SCOPUL PRINCIPAL II.1.2 CE REALIZEAZA FIRMA II.1.3 UNDE ACTIONEAZA II.2 STABILIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE II.3 CONTURAREA PRINCIPALELOR OPTIUNI STRATEGICE II.4 DIMENSIONAREA RESURSELOR ALOCATE II.5 PRECIZAREA TERMENELOR II.6 STABILIREA AVANTAJULUI COMPETITIV

II.7 ELABORAREA STRATEGIEI GLOBALE II.8 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI II.8.1 PREGATIREA IMPLEMENTARII II.8.2 REMODELAREA MANAGERIALA II.8.3 OPERAREA SCHIMBARILOR STRATEGICE II.8.4 EVALUAREA STRATEGIEI III. REPROIECTAREA MANAGERIALA A SC TEHNOLOGII ALIMENTARE SA III.1 REPROIECTAREA SUBSISTEMULUI METODOLOGIC AL MANAGEMENTULUI SOCIETATII COMERCIALE III.2 STABILIREA OBIECTIVELOR FIRMEI III.2.1 ELABORAREA CELORLALTE COMPONENTE ALE MANAGEMENTULUI PRIN OBIECTIVE III.3 REPROIECTAREA SUBSISTEMULUI DECIZIONAL III.4 REPROIECTAREA SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful