Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la www.lucrari-proiecte-licenta.

ro Cuprins
Introducere Capitol I. riscuri pentru bancă Importanţa procesului de creditare pentru bancă Determinantele procesului de creditare bancară Evaluarea riscurilor de creditare în cadrul procesului de acordare a creditelor Capitol II. Diagnosticul agenţilor economici ca metodă de evitare a riscului de creditare 2.1 Metode tradiţionale de analiză a bonităţii agenţilor economici în vederea determinării riscului de creditare 2.1.1 Diagnosticul lichidităţii pentru determinarea capacităţii de plată 2.1.2 Diagnosticul solvabilităţii pentru determinarea riscului de creditare 2.1.3 Analiza rentabilităţii – expresie a capacităţii de achitare a dobînzii 2.2 Metode moderne de diagnostic financiar a agenţilor economici 2.2.1 Metoda credit-scoringului 2.2.2 Metoda „Z” a lui Altman de determinare a falimentării Creditarea bancară- sursă esenţială de profituri şi

2.3 Căi de optimizare a diagnosticului economico-financiar în vederea determinării riscului de creditare Capitol III. 3.1 Metode contemporane de diagnostic financiar în băncile Republicii Moldova Prezentarea sistemului bancar şi a riscului bancar în Republica Moldova 3.2 Aplicarea diagnosticului economico-financiar a întreprinderilor în băncile moldoveneşti Concluzie