Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

PLAN ORIENTATIV INTRODUCERE CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DOMENIUL DEVIANŢEI SOCIALE 1. Noţiunea şi clasificarea devianţei sociale Unitatea şi diversitatea fenomenului Devianţele şi integrarea socială 2. Formele specifice de devianţă socială 3. Concepte, teorii şi tehnici sociologice de cercetare a aspectelor juridice ale vieţii sociale controlul social poziţia, rol social, status-ul conceptul de necongruenţă al statutului consecinţele sociale ale mobilităţii dezorganizare, anomie şi marginalitate socială stigmatizare anomia în calitate de cauză a delictului teorii sociologice despre devianţă metode şi tehnici sociologice de cercetarea a devianţei sociale observaţia experimentul metoda tipologică metoda comparativă metode de predicţie ancheta interviul Analiza secundară (studiul documentelor) CAPITOLUL II: ANALIZA DIMENSIUNILOR DEVIANŢEI SOCIALE ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE ÎN ROMÂNIA 1. Factorii devianţei sociale Delicvenţă şi statistici referitoare la delicte Apariţia crimei organizate 2.Analiza principalelor acte deviante în teapa de tranziţie CORUPŢIA 3.OMUCIDEREA Omuciderea şi alte delicte violente Delicvenţa violentă Rate ale delicvenţei masculine şi feminine Victimele delicvenţei Delicte împotriva femeilor Violenţa domestică

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Hărţuirea sexuală Violul 4.Violenţa în familie Delictele infractorilor cu „gulere albe şi a celor bogaţi şi puternici Delictele celor bogaţi şi puternici 5. Analiza unor forme specifice de devianţă şi delicvenţă juvenile Analiza sociologică a delicvenţei juvenile Evoluţia şi tendinţele fenomenului infracţional în rândul minorilor în perioada de tranziţie din România minciuna

CAPITOLUL III: SOCIALIZAREA - MIJLOC DE PREVENIRE A DEVIANŢEI ÎN ETAPA DE TRANZIŢIE 1.Conceptul şi definirea socializării 2. Instituţii, modalităţi şi factori de socializare Familia. Şcoala Mass-media în societatea actuală Biserica Alţi factori Societatea civilă şi tranziţia în România Societatea civilă în context social-politic românesc Sindicatele – reprezentante ale societăţii civile şi parteneri ai dialogului social şi economic Organizaţiile neguvernamentale. Asociaţiile şi fundaţiile Partidele politice Poliţia CAPITOLUL IV: RESOCIALIZARA - MIJLOC DE INTEGRARE SOCIALĂ A DELICVENŢILOR ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE DIN ROMÂNIA NORME ŞI SANCŢIUNI Sancţiunile pozitive şi sancţiunile negative Sensul sau nonsensul reacţiei sociale Închisorile şi pedeapsa – schimbări ale modalităţilor de pedepsire Alternativele detenţiei