You are on page 1of 1

Traditioneel Effect op de foto Typische Rood Groen Blauw

filter equivalent onderwerpen waarde waarde waarde

Geel Blauw wordt iets Contrast verhogen +33 +33 +34


donkerder, groen in landschappen.
en geel lichter.

Oranje Donkere blauwen Donkere luchten +50 +25 +25


iets lichter geel en zonder extreem
groen contrast. Huid wordt
lichter

Rood Heel donkere Hoog contrast +100 0 0


blauwen, rood lichter landschappen.
oranje iets lichter Huid wordt wit

Groen Donkere roden Licht beplanting op 0 +100 0


Lichtere groenen

Om dezelfde helderheid/lichtsterkte te houden moeten de opgetelde waarden op 100 uitkomen. Je kunt


natuurlijk zelf experimenteren met andere waarden.
De aangegeven waarden zijn een uitgangspunt. Het MOET niet zo!