You are on page 1of 10

Turkish translation: About the book ‘Biological Effects of Surfactants’

http://www.scribd.com/doc/46637373;

http://www.scribd.com/doc/46613666;

Yararlı Kitap (alanlar: Ekoloji, Çevre, Su, Kirlenmesinin Önlenmesine) başlıklı

Yüzey Biyolojik Etkileri.

Yazar: Dr S. A. Ostroumov;

ISBN: 0849325269; 2005 baskısı; Yayınevi: CRC Press, 304 Sayfa.

Açıklama; İçindekiler; Sıkça Sorulan Sorular - aşağıya bakın.

20 anahtar kelimeler:

kitap, S.A .Ostroumov, Biyolojik, Etkileri, Yüzey, Deterjanlar, Ekotoksikoloji, kirlilik,
su kalitesi, çevre çalışmaları, çevre kimyası, tatlı su, deniz, ekosistemleri, su,
ekosistemler, biotesting, biyoassay, sentetik kimyasallar, kirlilik, toksikoloji,
sürdürülebilirlik, su kaynakları, biyoassay, su temini, su kendinden arıtma, Sudaki
organizmalar, su omurgasızları biotesting, yumuşakçalar, kabuklular, istiridye,
midye, deneyler, tatlı su, toksikoloji, ekoloji, çevre korunması, sürdürülebilir
kullanımı, sürdürülebilir kalkınma, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince,
Japonca, Ökologische Toxikologie, toxicologie écologique, Toxicología ecológica, 生
态 毒理学, 生态 毒性;

Açıklama: su biyota rolü ve değerlendirilmesi, önlenmesi için çok önemlidir sucul
ekosistemler girmek kirliliği ve kimyasal maddelerin etkisi ve hasarlı ortamlarının
iyileştirilmesi anlaşılması.

Kitap "Yüzey Biyolojik Etkileri" yüzlerce makale ve yazarın güncel deneylerden en
önemli bulgular sentezler. Deneylerde, sentetik yüzey ve bireysel organizmalar,
nüfus, topluluklar ve ekosistemler üzerinde deterjan bazı yeni biyolojik etkileri
keşfetti.

Bu kitap suyun kimyasal kirlilik tehlikeleri yeni bir bakış açısı sunuyor. Kitap
hidrobiyoloji, biyojeokimyasal bisiklet, sucul ekosistemlerin Özümseme kapasitesi
temel kavramları bazı değerli yeni unsurlar katkıda bulunur, bu organizmaların
kendi arıtma yetenekleri ve besin döngüsü. Yazar keşfetti ve organizmaların geniş
bir yelpazede, non-iyonik, anyonik ve katyonik yüzey yanı sıra deterjan karışımı bazı
yeni efektler nitelendirdi. dahil bakteriler, siyanobakteriler, kamçılıları, algler,
yüksek bitkiler çalışıldı organizmalar ve hayvan omurgasız.
Yazar, Doğa Bilimleri Rus Akademisi seçkin üyesi olan laboratuarlar ve ABD ve
İngiltere'nin üniversiteleri dahil olmak üzere birçok ülkenin en iyi laboratuvarları,
yaptığı araştırma yapma deneyimi vardı. O etkilerinin yeni kantitatif özellikleri kurar
ve yeni keşfedilen olayları yansıtan deneysel sonuçlar sunuyor. Önerdiği ve
kanıtlanabilir yeni öncelikler ve test için yaklaşımlar, değerlendirilmesi ve biyolojik
aktiviteleri ve maddelerin tehlikeleri karakterize. yazar tarafından elde edilen veriler
etkili çevresel iyileştirme ve su kalitesini artırmak için koruma önlemleri geliştirmek
için kullanılabilir.

Kitabın Yüzey Biyolojik Etkileri 'bilim adamları sucul ve karasal ekosistemlerde emilir
nasıl tehlikeli atıklar keşfetmek için mükemmel bir temel atıyor. Kitap iyileştirme ve
yeniden su kalitesi için gereken faydalı ve yeni bilgi sağlar. Sonuç olarak, kitap
fitoremediasyon yöntemi ile temizlenmesi de dahil olmak üzere biyolojik yöntemleri
kullanarak suni yüzey toksik etkisini dengelemek için iyi yaklaşım tasarım yardımcı
olur.

'[: Ekotoksikoloji ve Deterjanlar] Yüzey Biyolojik Etkileri "başlıklı kitap hakkında

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince ve Japonca dillerinde:

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages;

http://www.scribd.com/doc/45909268;

Kitap: Yüzey Biyolojik Etkileri;

Dr S. A. Ostroumov tarafından.

2005; 304 sayfa;

Kitap 'Yüzey Biyolojik Etkileri' bilim adamları sucul ve karasal ekosistemlerde emilir
nasıl tehlikeli atıklar keşfetmek için mükemmel bir temel atıyor.

Özellikleri:

yazarın araştırma yayınlar yeni sonuçlar ve makaleler de dahil olmak üzere 80
araştırma üzerinde 20 yaşındaki en önemli bulgular gleans;

sentetik yüzey aktif maddeler ve sucul ekosistemlerde organizmalar üzerine
deterjanlar biyolojik etkileri üzerine yeni veriler ortaya çıkarır;

Elde veri biyoremidasyon, fitoremediasyon yöntemi ile temizlenmesi, ve rahatsız
sucul ekosistemlerin restorasyonu amacıyla nispeten hoşgörülü organizmalar seçimi
için faydalı;

Içeriği:

Bölüm 1: Antropojenik Etkileri ve Su Ekosistemlerin Kirleticiler olarak Sentetik
Yüzey;
Kriterleri ve Su Biota üzerinde Tehlikeli Etkileri Değerlendirme Öncelikler;

Ekolojik Tehlike ve Hydrobionts üzerinde Antropojenik Maddelerin Etkisinin
Ecosystemic Sonuçları;

Maddeler ve Biotesting Yöntemleri Arsenal Rafineri Need Biyolojik Etkileri;

Sentetik Yüzey Biyolojik Etkileri içine Gelecekteki araştırmalar için ihtiyacınız
kanıtlayıcı;

Yüzey Kaynaklanan Biyolojik Etkileri Belirsizlik;

Sentetik Yüzey [ve deterjanlar] tarafından Sucul Ekosistemlerin Kirliliği;

Sentetik Yüzey ve yumuşakçalar [çift kabuklu yumuşakçalar, kabuklular]
tarafından Filtrasyon İçeriği Su Self-Saflaştırılması;

Bölüm 2: Organizmalar ve Yöntemleri.

Organizmalar: Seçim ve Kullanılan Kimyasal Maddeler Kullanılan Yöntemler
Yönleri ile ispat;

Bölüm 3: İçerdiği Anyonik Yüzey sularının Biyolojik Aktivitesi.

Alkil sülfatlar Biyolojik Etkileri. Sodyum dodesil sülfat (SDS);

Alkil Benzen sülfonat (ABS) Biyolojik Etkileri;

Yüksek-Polimer Sentetik Yüzey Biyolojik Etkileri;

Bölüm 4: Yüzey Nonionogenic İçeren Suların Biyolojik Aktivitesi.

Bakteriler ile bir Sisteminde Nonionogenic Yüzey biyolojik etkileri;

Fitoplankton organizmalar üzerinde Nonionogenic Yüzey Biyolojik Etkileri;

Yüksek Ökaryotlar üzerinde Nonionogenic Yüzey Biyolojik Etkileri;

Nonionogenic Yüzey ve Sucul Ekosistemler Onların Tehlikeler Biyolojik Etkileri;

Bölüm 5: Katyonik Yüzey İçeren Suların Biyolojik Aktivitesi.

Ethonium Biyolojik Etkileri;

Tetradesil trimetil Amonyum Bromür (TDTMA) Biyolojik Etkileri;

Benzetonyum Klorür Biyolojik Etkileri;

Katyonik Yüzey Biyolojik Aktiviteleri Diğer veriler;

Bölüm 6: Yüzey-İçeren Karışımlar ve Diğer Hazırlıklar Biyolojik Etkileri [deterjan
ve böcek ilaçları dahil].

Hydrobionts üzerinde Surfaktan-İçeren Karışımlar ile Su Medya Etkisi: Daha
önce İşleri;
Ototrofik organizmalar üzerinde Surfaktan-İçeren Karışımlarının Etkileri Yeni
sonuçlar;

Heterotrofik organizmalar üzerinde Surfaktan-İçeren Karışımlarının Etkileri Yeni
sonuçlar;

Diğer hazırlıklar ve Örnekler Biyolojik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi;

Bölüm 7: Sentetik Yüzey ve Hydrobionts [Sudaki organizmalar] Katılımı Su
Arıtma ve Biyolojik Etkileri.

Su ve Su Ekosistemlerinde Hydrobionts Rolü kendi kendine arıtma;

Su Arıtma ve Bazı Uygulamalı Sorunları;

Hydrobionts üzerinde Antropojenik Etkisi: Çevre ile ilgili tehlikeler
değerlendirilmesi;

Indeksi.

ŞİMDİ SİPARİŞ:

Yüzey Biyolojik Etkileri

Dr S. A. Ostroumov tarafından.

2005; 304 sayfa;

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/5898_FAQDetergentsSu
rfactantsRisk;

SSS (Sık Sorulan Sorular): deterjan ve yüzey üzerinde kitap ve ilgili belgeleri nasıl
kullanılacağı.

(Başlıklı Yüzey Biyolojik Etkileri, yayıncı: CRC Press, USA) yüzey ve deterjanlar
üzerine bir kitap görmek, yayımlandı:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/4528_EcotoxicologyDet
ergents;

Sık sık kitap ve nasıl kullanılacağını ilgili sorular sordu.

Soru: biyoassay kimyasallar. Nasıl kitap kullanabilirim?

Cevap: Sen nasıl (Bölüm 3, 4, 5 ...) bunları uygulamak ve (Bölüm 2) biyoassay için
bazı yeni yöntemler bulacaksınız.
Soru: kimyasallar, kirlilik ve ksenobiyotiklerin çevresel risk değerlendirilmesi dahil
am. Ben kitapta yararlı şeyler bulabilir miyim?

Cevap: evet, sizin için iki faydalı şeyler vardır. Birincisi, çevresel tehlikeler ve riskler
bazı önemli yeni yönlerini görmek için yardımcı kimyasallar, biyolojik etkilerini
değerlendirmek için ek kriterler bulacaksınız. İkincisi ise, sentetik yüzey ve
deterjanlar çevresel risk görmeye yol açan yeni bilgiler bulacaksınız.

Soru: Ben çalışma varsa ve ben kitap nasıl kullanabileceğinizi kirleticiler ve
ksenobiyotiklerin organik kimyasallar, konularını öğretmek?

Cevap: Kitapta, çevre kirleten zararlı organik kimyasallar listesine yeni bir ek ve
listeye bu kimyasallar ekleyerek destek yeni deneysel veriler bulacaksınız.

Soru: kitap su kalitesinin bazı konularla ilgili mi?

Cevap: Evet, kitap analiz edilmiştir kimyasal su kirliliğine katkıda bulunmaktadır.

Soru: Çalışma ve bitki bilimleri öğretmek. ben ve benim öğrenciler ve iş için
kullanabileceğiniz bir kitap mıdır?

Cevap: Evet, kitap fitotoksisitenin ve biyoassay bazı yeni yöntemler ve keşif ve
kimyasal phytotoxicities nicel çalışmalar birçok yeni örnekler içerir.

Soru: Hangi yüksek bitki türleri kitap çalışıldı?

Cevap: yazar bazı Angiosperm bitki fideleri inceledi. Bunların arasında: pirinç Oryza
sativa, hardal Sinapis alba, buckweat Fagopyrum esculentum, salatalık Cucumis
sativus, ve bazıları, Lepidium sativum, Triticum aestivum, Camelina sativa, örn.
Ayrıca, makrofitler Pistia stratiotes çalışıldı.

Soru: alg Hangi tür çalışıldı?

Cevap: diatom Thalassiosira pseudonana (= Cyclotella nana); yeşil alg
Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris, Bracteacoccus küçük; euglens
Euglena gracilis, ve bazı diğerleri.

Soru: kitap okudu siyanobakteri (mavi-yeşil algler) herhangi bir tür var mıydı?

Cevap: Evet, örneğin Synechococcus; Anabaena; Cylindrospermum; Nostoc
muscorum.
Soru: yazarı çalışma bakteri herhangi bir tür mü?

Cevap: evet, ABD'de çalışırken, yazarı bir deniz heterotrofik bakteriler,
tomurcuklanan bakteriler (prosthecobacteria) Hyphomonas sp okudu. Ayrıca
fotosentetik bakteri Rhodospirillum rubrum bazı deneylerde kullanıldı.

Soru: bir kişi su ürünleri dahil ise, o kitapta yararlı bir şeyler bulabilirsiniz?

Cevap: Evet, bu kişi kitapta bazı yeni bilgiler bulacaksınız. bölümlerde 3 -6, yazar,
onun yeni sonuçlar sunar - yetiştiricilikte kullanılmaktadır kabuklular en önemli
türler hakkında bilgi. deniz midye ve istiridye - Bu tür yüksek diyet değeri yenilebilir
yumuşakçalar vardır.

Soru: temel bilim herhangi yenilikler var mı?

Cevap: Evet, birkaç tür yenilikler var. gibi sucul ekosistemler tarafından örnek -
Örneğin, bir temel ekosistemlerdeki istikrar ve sürdürülebilirlik yeni bir temel
paradigma için oluşturulur.

Soru: ben omurgasız benim araştırma yapmak. Ayrıca, zooloji ve hayvan bilimi
üzerine dersler veriyorum. Kitap bu alanda bazı yeni bilgiler var mı?

Cevap: su omurgasızları (yumuşakçalar ve sülükler): evet, kitabın çeşitli hayvan
türleri üzerinde yazar tarafından elde edilen yeni veriler içermektedir. Benzersiz
yeni bilgi sunulmuştur: Bazı ksenobiyotiklerin davranış, beslenme ve omurgasızlar
diğer fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilere nasıl.

Soru: omurgasızların hangi tür kitap çalışıldı?

Cevap: çift kabuklu yumuşakçalar deniz midye Mytilus edulis M. galloprovincialis;
istiridye Crassostrea gigas; tatlı su midye Unio pictorum, U. tumidus; sülükler Hirudo
medicinalis, bazı diğer iki kabuklular, Mercenaria mercenaria, örneğin;

Soru: alanım su ekolojisi, hem tatlı su ve deniz bilimdir. Bu alanlarda, orada yeni bir
şey ve ilgili bu kitapta var?

Cevap: evet, kitabın yazarı tatlı su ve deniz canlıları üzerine araştırmalar yaptı ne
zaman elde edildi, bazı yeni veriler içeriyor. okudu deniz sistemi gelince, yazar
Plymouth Marine Laboratory (Birleşik Krallık), ABD'nin Doğu kıyısında bazı
üniversiteler, ve Karadeniz üzerine bazı projelerin yaptı.

Soru: kitap hakkında bilimsel topluluğun ne düşünüyorsunuz?
Cevap: aynı yazar tarafından yayınlanan yorumlar ve bu kitabın değerlendirmeler,
hem de diğer çok sayıda kitap bulunmaktadır. Bu değerlendirme listesi de
mevcuttur:

http://www.scribd.com/doc/45111401;

Bu yorum ve değerlendirmelerin tüm olumludur.

nasıl kitabın bazı sayfaları ve nasıl sipariş bakmak da dahil olmak üzere kitap
hakkında daha fazla bilgi:

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/4528_EcotoxicologyDet
ergents;

Aynı yazar tarafından bazı diğer ilgili yayınlar, bedava, bkz:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/5152_TextsOnlineFree;

yararlı bilgiler ile Diğer siteler: Ekoloji, Çevre: Yeni malzemeler ücretsiz çevrimiçi:

------ Özetleri Hakkında Duyuru ve Arama Toplantısı: 14. Uluslararası Poster Oturumu
'Ekosistem, organizmalar, Yenilikler-14':
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6258_PosterSession201
1_February12; http://www .scribd.com/doc/44668962;

------ Http: / /
www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6882_scribd_fulltexts, bazı
gazetelerin tam metinleri yapıldı online ücretsiz, (26 Aralık 2010 tarihinde web
sitesinden: Scribd );

------ Http: / /
www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7209_Ecology_Environmentm
aterialsonlinefree;

------ Http: / /
www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7123_FAQ2BookBioeffects;
http://www.scribd.com/doc/46270956; Sıkça sorulan sorular, bölüm 2. [Kitap
hakkında, Yüzey Biyolojik Etkileri]:

------ İngilizce Arapça çeviri: Arapça:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7050_Arabic_on_Deterg
ents; http://www.scribd.com/doc/46163174; kitap hakkında deterjan ekotoksikoloji.
Su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi için önemi.

------ Fikir ve Dr SA Ostroumov eserleri rating: Bilimsel literatürde uzmanlar, atıf
dünya çapında yorum. 2 Ocak 2011 güncellendi.
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7034_Comments_Evalu
ation_January2_2011; http://ww ...

------ Http: / /
www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7039_Ecology_materials_on_si
te_scipeople; Rusça ve İngilizce, Ocak, 2011 yılında SON İLETİLERİNDE FROM
KİŞİSEL BLOG AT YAZAR VE PROFİL, LİSTESİ:
------ Http: / /
www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7049_Overvieweffectssurfacta
ntsdetergents; yüzey etkileri ve deterjanlar prokaryotlarda, yosun, kamçılıları,
vasküler bitki ve hayvanlar üzerinde yeni veriler Genel Bakış;

------ Ekoloji, Çevre. çeşitli dillere Dr SAOstroumov, çeviriler tarafından yayın listesi.
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6965_GermanFrenchJap
anese; ** Fransızca çeviri İngilizce: http://www.scribd.com/doc/460 ... (Devamı)

------ Almanca İngilizce. 29 Aralık 2010: yayınların listesini Almanca çeviri bakın:
http://www.scribd.com/doc/46039376 ist ein Bilgisayar Übersetzung vom Englischen
ins Deutsche Dies. Ingilizce bkz referanslar orijinal listesi;

------ Http: / /
www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/3334_ProceedingsConference
EcosystemsOrganismsInnovations-12; Выпуск, который включает в себя
материалы 12-я международной сессии стендовых сообщений (конференции)
"Экосистемы, организмы, ин. ..;

su filtrasyon ve çift kabuklu ve ------ inhibisyonu 3 classes.http bir yüzey tarafından
(midye) süspansiyon besleme: / /
www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6917_9LanguagesHydrobiol6;

Tam metin: http://www.scribd.com/doc/45958156; İngilizce, Almanca, Fransızca,
İspanyolca, Portekizce, Hollandaca, İtalyanca, Çince, Japonca: Özetler ve anahtar
kelimeler (http://www.scribd.com/doc / 45958910):

------ Kitap 'Yüzey Biyolojik Etkileri [ve Deterjanlar: Ekotoksikoloji]': On
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages;

İçindekiler, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince ve Japonca dillerinde
yorumlar: http://www.scribd.com/doc/45909268;

Kitap: Yüzey Biyolojik Etkileri, Dr SA Ostroumov tarafından. 2005; 304 sayfa;
anahtar kelimeler: kitap, Biyolojik, Etkileri, Yüzey, Deterjanlar, Ekotoksikoloji,
İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Japonca, Ökologische Toxikologie,
toxicologie écologique, Toxicología ecológica, 生态 毒理学, 生态 毒性;

------ Almanca, İngilizce tercüme edilmiştir. http://www.scribd.com/doc/46334046;
Übersetzung aus dem Englischen. Häufig gestellte ...

http://www.scribd.com/doc/46328345;; ------ Fince İngilizce çeviren SSS bölüm 2, Su
kitabı 'Biyolojik Etkileri ...
http://www.scribd.com/doc/46327946;; ------ Norveççe İngilizce çeviren kitap SSS
bölüm 2, 'Biyolojik Etkileri başlıklı.

------ Http: / / www.scribd.com/doc/46327495; İsveççe İngilizceden Çeviri; SSS Bölüm
2: kitap: Yüzey Biyolojik Etkileri.

------ Http: / / www.scribd.com/doc/46327082, Japon İngilizce'den çeviri: SSS part 2.
kitabında 'Biyolojik Etkileri Üzerine ...

------ Http: / / www.scribd.com/doc/46319889; editörlük. Dr S. A. Ostroumov
Güncelleme: 2011, 5 Ocak. Anahtar kelimeler: editörlüğü, düzenleme ...

http://www.scribd.com/doc/46313965; Сергей (Sergei) Андреевич Остроумов
(ostroumov) доктор биологических наук; Научные ма ...

http://www.scribd.com/doc/46270956; Sıkça sorulan sorular, bölüm 2. [Kitap günü,
Yüzey Biyolojik Etkileri]: ...

Цитирование работ и публикаций д.б.н. С.А. Остроумова в учебных
программах (поиск в Гугл: Остроумов С.А. программа); выступ ...

İngilizce İbranice çeviri aşağıya bakın; kitabın İngilizce başlık: Yüzey Biyolojik
Etkileri. CRC Press. Pri ...

yüzey etkileri ve deterjanlar prokaryotlarda, yosun, kamçılıları, vasküler bitki ve
üzerine yeni veriler genel bakış ...

С.А. Остроумов (SA Ostroumov) Экология, Биология, окружающей среды,
Биосфера; материалы на сайте: http://scipeopl ...

Görüş ve Dr SAOstroumov eserleri rating: Bilimsel literatürde uzmanlar, atıf dünya
çapında yorum. Sayfamız ...

Fransızca çeviri İngilizce. Dr S. A. Ostroumov yayınlara listesi.
http://www.scribd.com/doc/46053706; Traduction ...
http://www.scribd.com/doc/46052681; Bu Japon İngilizce'den çevrilmiştir. Dr S. A.
Ostroumov yayın listesi ...