You are on page 1of 18

ANAK SEGALA-

SEGALANYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENGENALAN

1. Anak adalah amanah Allah


2. Buah hati dalam hidup
3. Mengembira kedua ibu bapa
4. Digantung segala cita-cita
5. Allah menambahkan rezeki dan pahala
6. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan
fitrah. Didiklah anak menjadi “Anak
Soleh”
PENGERTIAN ASET
1. Aset : Ciri atau sifat istimewa yang bernilai
atau berguna kepada seseorang
2. Harta kepada anak adalah dengan mengajar
dan meninggalkan imu kepadanya
3. Sabda Rasulullah :
Barangsiapa yang membuat kebajikan dalam
Islam akan mendapat pahala dan pahala
orang yang mengerjakan selepasnya…..
begitulah sebaliknya
Sambungan…….

4. “Harta dan anak-anak soleh itu adalah


perhiasan hidup di dunia tetapi bekas
atau kesan yang baik dari amalan soleh
itulah yang lebih baik di sisi Allah
Tuhan kamu dari segi ganjaran lebih
baik dari segi harapan.”
Aset Anak
 Setiap manusia mempunyai kekuatan potensi
semulajadi untuk tumbuh dan berkembang
menjadi insan yang mulia. Potensi ini dikenali
sebagai intelek bahan
 Intelek bahan ini mengandungi bahan tulen
yang tidak mempunyai sebarang bentuk, tetapi
dapat menerima pelbagai bentuk keintelektual
mengikut keupayaan terpendam yang ada
padanya. Keupayaan terpendam ini berbeza
antara satu individu dengan individu lain.

( Prof Dr. Syed Mohd Naquib Al-Attas )


Sambungan…….

 Intelek bahan ini diberi kepada setiap


individu sebagai “amanah” yang harus
dikembangkan sesuai dengan petunjuk
Allah dan dianggap sebagai kerja ibadah
 Potensi ini dikembangkan hingga ke tahap
yang sewajarnya dan seterusnya akan
menggerakkan manusia melaksanakan
tugas sebagai hamba / khalifah Allah
dengan sebaik mungkin
Sumbangan Aset Anak Kepada
Pembangunan Diri, Keluarga,
Masyarakat dan Negara
Diri
 Dapat mengenal Allah
 Dapat memeliharan diri dengan baik
 Bekerja mencari nafkah

Keluarga
 Memahami tanggungjawab sebagai
suami/isteri
 Mengurus rumahtangga cemerlang
 Memberi pendidikan terbaik pada anak-anak
Sambungan…….

Masyarakat
 Memahami tanggungjawab terhadap masyarakat
 Dapat memberi sumbangan terbaik terhadap
masyarakat
 Masyarakat hidup harmoni

Negara
 Menyumbang kepakaran untuk pembangunan
negara
 Mejadi rakyat yang bertanggungjawab
 Negara makmur dan aman
Hikmat Perbezaan Potensi
( Kemahiran )
 Untuk membangunkan keluarga, masyarakat
dan negara memerlukan tenaga mahir dalam
pelbagai bidang :

Keluarga
 Mengurus rumahtangga
 Memasak, mencuci pakaian, membersih rumah
 Keceriaan kawasan rumah
 Kemahiran keibubapaan
Sambungan…….

Masyarakat
 Pengajar ( guru / ustaz )

 Pemimpin

 Pekerja yang baik

Negara
 Kemahiran dalam berbagai-bagai bidang :
- Doktor - Arkitek - Guru
- Peguam - Pengurus - Tentera / Polis
- Jurutera - Buruh - dll
Sambungan…….

 “Kamilah yang membahagi-bahagikan


penghidupan ( rezeki ) di antara mereka dalam
kehidupan di dunia ini. Dan Kami tinggalkan
sebahagiannya daripada yang lain beberapa
tingkatan supaya sebahagiannya dapat bekerja
untuk yang lain. Rahmat Tuhanmu itu lebih
baik daripada kekayaan yang mereka
himpunkan.”
TANGGUNGJAWAB PENDIDIK
 Pendidik Keimanan
 Pendidik Akhlak
 Pendidik Fizikal
 Pendidik Intelektual
 Pendidik Psikologi
 Pendidik Sosial
 Pendidik Seksual
Tradisi Pendidikan Dalam Islam
 Bermula di rumah
 Di institusi pendidikan seperti masjid, surau
/ lain tempat ibadat
 Masyarakat
 Institusi pendidikan lain seperti sekolah,
kolej, universiti, dll
Tahap / Proses Pendidikan Dalam
Islam

 Bermula semasa memilih jodoh


o Syarat memilih jodoh
 Agama
 Keturunan
 Rupa
 Harta
 Semasa melakukan persetubuhan
o Doa sebelum bersetubuh
Sambungan…….

 Semasa anak dalam kandungan :


 Berbuat baik
 Makan makanan yang halal
 Berzikir
 Membaca Al-Quran
 Lain-lain kebaikan

 Semasa anak lahir


 Azan
 Qamat
Sambungan…….

 Bermula umur anak 1 hari – dewasa


 Ada sukatan kurikulum
 methodology
RUMUSAN
1. Setiap insan yang dijadikan Allah pasti
dianugerahkan potensi / kemahiran masing-
masing dan berbeza-beza antara satu sama
lain.
2. Amat rugi, membazir sekiranya potensi-
potensi ini tidak dibangunkan sehingga ke
tahap yang paling tinggi
Sambungan…….

3. Kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara


kerana sumber manusia dibangunkan dengan
sepenuhnya. Begitulah sebaliknya.

4. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan


ditanya ke atas orang yang kamu pimpin