A C D x B 5. Üçgenin bir kenarı içe büküldüğünde oluşan açının ölçüsü x=a+b+c A a y =x+z ı z =x+y b B ı D x c C ki açıortayın kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü m( A ) (BDC) (geniş açı) x = 90 + 2 A ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI 1. x =y+z 4. Üçgenin dış açıları ölçüleri toplamı 360° dir. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu.Geometri Formülleri ÜÇGEN ÜÇGENDE AÇI ÖZELL KLER A x ı 6. Bir iç açıortay ile bir dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü z= m( A ) 2 A z D x y ı y B z z ı C B C 1. x + y + z = 360° 3. x + y + z = 180° 2. Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180° dir. Bir üçgende açılar arasındaki sıralama ile bu açıların karşısındaki kenarlar arasındaki sıralama doğru orantılıdır. ı ı ı ı 7. Bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. m(A) ≥ m(B) ≥ m(C) ise a ≥ b ≥c dir. |b – c| < a < b + c y D |a – c| < b < a + c |a – b| < c < a + b 2 . ki dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü m( A ) (BDC) (dar açı) y = 90 + 2 A B c b a C B C 2. diğer iki kenarın uzunluğunu farkının mutlak değerinden büyük toplamlarından ise küçüktür.

A B ve C: Taban açıları. A 2 2 B p H a k C a) h = p ⋅ k b) b = k ⋅ a c) c = p ⋅ a d) A(ABC) = b ⋅c a⋅h = 2 2 2 P B C K ZKENAR ÜÇGEN 1. ki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. B ve H noktaları doğrusal F. b < a + c dir. Bir üçgenin sınırladığı alan içindeki herhangi bir nokta ile köşeler birleştirildiğinde. |FE| – |FH| = hb – hc dir. c 2 2 2 2 2 2 ÖKL D BAĞINTILARI A b h 4. [BC]: Taban. ABC üçgeninin çevresi verilirse ve çevreye 2u denirse u < |PA| + |PB| + |PC| < 2u dur. b > a + c dir. A : Tepe açısı |AB| = |AC| ⇔ m(B) = m(C) A c b B a C B C Bir dik üçgende hipotenüse çizilen kenarortayın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısıdır. D K ÜÇGEN P SAGOR BAĞINTISI ABC dik üçgeninde [AC] kenarına hipotenüs 2 2 2 denir ve b = a + c dir. ABC üçgeninde m(B) > 90° ise. A. m(B) < 90° ise. B ve C noktaları doğrusal [FH] ⊥ [HB] |AB| = |AC| ise. A 2. Diğer kenara taban denir. A E D hb B D C F B H C 3 .Geometri Formülleri 3.

|AH| = h P. ABC üçgeninde [AN]. (ha = hb = hc = Va = Vb = Vc = nA = nB = nC) A 30° 30° nA B N C 30° 30° B a 2 30° 30° a 2 C | AB | | BN | A( ABN) = = | AC | | NC | A( ANC) ve | AN | =| AB | ⋅ | AC | − | BN | ⋅ | CN | 2. Eşkenar üçgende yükseklik hem açıortay hem de kenarortaydır. Üç kenar uzunluğu da birbirine eşit olan üçgendir. P herhangi bir nokta ise EŞKENAR ÜÇGEN 1. [PS] // [AC] ve |AB| = |AC| olmak üzere |PR| + |PS| = |AB| = |AC| A A E h P D R S B H F C B P C 4. ABC üçgeninde [AN ] dış açıortay olmak üzere. ç açıları eşit ve 60 ar derecedir. 4 . P herhangi bir nokta [PR] // [AB]. A 60° a a |PR| + |PS| + |PT| = a A R a S P B T C 60° B a 60° C ÜÇGENDE AÇIORTAY BAĞINTILARI 1. Eşkenar üçgenin içinden alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı. herhangi bir nokta |PD| + |PF| + |PE| = h | ANı |2 =| NıC | ⋅ | NıB | − | AC | ⋅ | AB | şeklindedir. iç açıortay olmak üzere (nA) A 2. Eşkenar üçgenin üzerinden veya içinden alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin toplamı. ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen. | AC | | N C | = | AB | | NıB | ı ı 2 3.Geometri Formülleri 3. eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir. eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir.

Kenarortay teoremi. |AG| = 2|GF|. |BG| = 2|GD| ve |CG| = 2|GE| dir. O. D. ABC üçgeninin ağırlık merkezi m(BAC) = 90° ise. ABC üçgeninin iç merkezi ise. Bu nokta üçgenin ağırlık merkezidir. Kenarortaylar bir noktada kesişirler.Geometri Formülleri A ı A nA c B C N ı Va b B 3. 2 ⋅ a ⋅ x =| b − c | dir. A 2 2 A(CDB) A( ADC) A( ABD) = = dir. ABC üçgeninin dış teğet çemberlerinden birinin merkezidir. A B D a E G D c E Vb Va G F Vc b C 4. [BD] ⊥ [CE] ⇒ Va = Vb + Vc A B F C Va Vb 2 2 2 a =b +c 2 2 2 2 2 G. [AH] yükseklik. ağırlık merkezi olmak üzere. Bu nokta üçgenin dış teğet çemberlerinden birinin merkezidir. G. |HD| = x ise. 2 ⋅ Va + B E D Vc F C 5 . a b c A B c D b c ha b Va H x D a C 3. 5 ⋅ Va = Vb + Vc 2 2 2 B a C A ÜÇGENDE KENARORTAY BAĞINTILARI 1. teğet çemberinin a 2 D a 2 C 2. [AD] kenarortay. Bir üçgende iki dış açıortayı ile bir iç açıortayı bir noktada kesişir. 4.

A c O b R a C A ( ABC)= u ⋅ (u − a) ⋅ (u − b ) ⋅ (u − c ) şeklindedir. B 6 . A c r O r r b 1 A( ABC) = a ⋅ b sin(C) 2 A B C a c b Çevresel Çemberin Yarıçapı ve Kenar Uzunlukları Verilen Üçgenin Alanı B a C |OC| = R (çevrel çemberin yarıçapı) A( ABC) = a⋅b⋅c 4R Üç Kenar Uzunluğu Verilen Üçgenin Alanı ABC üçgeninin çevresi Ç(ABC) = a + b + c olmak üzere. A( ABC) = a ⋅ ha 2 A A c b = b ⋅ hb 2 = c ⋅ hc 2 B a C c hb ha hc b Çevresi ve ç Teğet Çemberinin Yarıçapı Verilen Üçgenin Alanı O. çemberin yarıçapı ve C B a u= a+b+c olmak üzere 2 Herhangi ki Kenar ve Bu ki Kenar Arasındaki Açısı Verilen Üçgenin Alanı A( ABC) = A( ABC) = 1 b ⋅ c sin( A ) 2 1 a ⋅ c sin(B) 2 A(ABC) = u ⋅ r şeklindedir. u= a + b + c Ç( ABC) = 2 2 şeklindedir.Geometri Formülleri ÜÇGENDE ALAN Yükseklik: Bir üçgende herhangi bir köşeden karşısındaki kenara (veya kenarın uzantısına) indirilen dikmeye denir. iç teğet çemberinin merkezi r.

[AC] // [DE] olmak üzere F B C E | AB | | CB | | AC | şeklindedir. [AD] // [BE] // [CF] | AB | | DE | | AB | | DE | ve şeklindedir. ABC ve DEF üçgenlerinin ortak yüksekliğidir. A( ABC) a⋅h a = 2 = d⋅h d A(DEF) 2 Benzerlik oranı: | AB | | BC | | AC | ha hb hc = = = = = =k | DE | | EF | | DF | hd he hf nA nD nB nE nC nF Va Vd Vb Ve Vc Vf Ç( ABC) Ç(DEF) = = = = = = =k ve A( ABC) A(DEF) =k 2 2. Taban uzunlukları eşit olan üçgenlerin alanları oranı. a ⋅c ⋅e + b ⋅ d⋅ f A a E b B c F d C f D TEMEL BENZERL K TEOREM ABC üçgeninde [ED] // [BC] | AE | | AD | | ED | = = | AB | | AC | | BC | A 3. = = | BE | | BD | | DE | 7 . = = | BC | | EF | | AC | | DF | A B D E F c 2.Geometri Formülleri ÜÇGENDE ALAN LE LG L BAZI ÖZEL DURUMLAR 1. a ⋅ ha h A( ABC) a = d ise = 2 = a olur. (eşit olan tabanlara ait) yüksekliklerinin oranına eşittir. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı ile tabanları oranı eşittir. d1 // d2 ise h. THALES (TALES) TEOREM BENZERL K ORANI VE BENZER ÜÇGENLER N ALANLARI ORANI ABC ∼ DEF dir. | AB | | BC | | AC | = = = k oranına benzerlik | DE | | EF | | DF | oranı denir. = E D B e C temel benzerlik teoremi denir. d ⋅ hd hd A(DEF) 2 A( ABC) A(DEF) | AB | ⋅ | AC | ⋅ | BC | şeklindedir. A D f a d e C b 1.

en çok (n – 1) tanesi açı olmalıdır. Bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerin sayısı. [AB] ve [AC] nı kesen d doğrusu verildiğinde. 2. STEWART TEOREM Şekildeki ABC üçgeninde a. A ÇOKGENLER Konveks Çokgenin Özellikleri n kenarlı bir konveks çokgenin. 3. | BS | | CT | | AR | 1.Geometri Formülleri A C x = 2 b ⋅m + c ⋅n − m ⋅ n şeklindedir. | AS | | BT | | CR | ⋅ ⋅ = 1 şeklindedir. 8 . | PB | | AS | | CR | A d S R b B C P n C CARNOT TEOREM P. b ve c kenar uzunlukları P. 5. (n – 3) tür. Kenar sayısı n olan bir konveks çokgenin çizilebilmesi için (2n – 3) tane elemanı bilinmelidir. 4. B T C SEVA TEOREM Şekildeki ABC üçgeninde. a A 2 2 B c x D E B k a P b MENELAUS TEOREM Şekildeki ABC üçgeninin BC kenarının uzantısı ile. [BC] nın üzerinden alınan herhangi bir nokta olmak üzere. Dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir. a +c +e =b +d +f A a S P c d e f R 2 2 2 2 2 2 şeklindedir. ç açılarının ölçülerinin toplamı: (n – 2) ⋅ 180° dir. n(n − 3) dir. herhangi bir nokta olmak üzere. 2 6. | PC | | BS | | AR | ⋅ ⋅ = 1 olur. Bu elemanların en az (n – 2) tanesi uzunluk. Bir çokgenin tüm köşegenlerinin sayısı. Bir köşesinden çizilen köşegenlerle çokgen. R S P B T C (n – 2) tane üçgene ayrılır.

2 3. Bir kenarının uzunluğu a. iç teğet çemberinin yarıçapı r olan n kenarlı düzgün çokgenin alanı: n⋅a⋅r A= dir. D C S3 S4 K S1 A B S2 O R α α α R R R 9 . Düzgün Çokgenin Özellikleri 1.Geometri Formülleri DÜZGÜN ÇOKGENLER Kenarları eşit uzunlukta ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgene düzgün çokgen denir. A(ABCD) = DÖRTGENLER Konveks Dörtgenin Genel Özellikleri ç açılarının ölçüleri toplamı 360° dir. Çevrel çemberinin yarıçapı R olan n kenarlı düzgün çokgenin alanı A= 360° 1 ) dir. 1. ⋅ n ⋅ R ⋅ sin α (α = n 2 2 4. Köşegenleri dik kesişen bir dörtgende a) a + c = b + d b) A( ABCD) = 2 2 2 2 | AC | ⋅ | BD | 2 D O A a r a d c C a a B b 2. 1 ⋅ |AC| ⋅ |BD| ⋅ sinα dır. [AC] ve [BD] köşegen S1 ⋅ S3 = S2 ⋅ S4 tür. n n 2. 2 C D K α A B Düzgün Çokgenin Alanı 1. n 2. n kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü: 360° dir. n kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü: (n − 2) ⋅ 180° 360° veya 180° − dir.

[AB] // [DC] ve [AD] // [BC] dir. Paralelkenarın karşılıklı açıları eşittir. Alan dört eşit parçaya bölünür. F. paralelkenarın üzerinde herhangi bir nokta ise A(BKC) = S1 + S2 ve α B θ C A( ABCD) = 2 ⋅ A(BKC) dir.Geometri Formülleri PARALELKENAR Karşılıklı kenarları parelel ve eşit olan dörtgene paralelkenar denir. E noktaları ve E. D. A ( ABCD ) = a ⋅ ha = b ⋅ hb 6. A θ α D B a b b θ C A a α D 4. C noktaları A hb E ha b A B a C H F D doğrusal ise | BH | =| HF | ⋅ | HE | 2 D 3. H. Paralelkenarın a kenarına ait yüksekliği ha ve b kenarına ait yüksekliği hb olsun. A S S E S S D B C 5. ha ≠ hb dir. Paralelkenarın alanı. A( ABCD) = a ⋅ b sin α = a ⋅ b ⋅ sinθ B C 10 . Paralelkenarın kenar uzunlukları ile bir açısı veriliyor ise alanı. A S1 K S2 D 1. B. α + θ = 180° olur. paralelkenarın içerisinde herhangi bir nokta ise S1 + S3 = S2 + S 4 A D S4 S1 S2 B C P S3 B C 2. P. E noktası parelelkenarın ağırlık merkezi veya simetri merkezidir. birbirlerini eşit iki parçaya bölerler. K. Köşegen uzunlukları.

Köşegenler alanı dört eşit parçaya böler. 2. P.Geometri Formülleri 7. |AP| + |CP| = |BP| + |DP| şeklindedir. P. A(ABCD) = S ise A(BEF) = A( ABE) = A(BCF) = A(DEF) = 1 ⋅ S olur. 8 A S 4 3 ⋅S 8 |AP| + |CP| = |BF| + |DP| ve A(APD) + A(BPC) = A(APB) + A(CPD) şeklindedir. 2 2 2 2 D KDÖRTGEN Köşe açılarının ölçüleri 90° dir. A a D ABCD karesinde |AC| = |BD| = a 2 dir. A a S b S S B a C S b D B A P D C KARE Köşegenleri dik kesişen ve köşegenleri açıortay olan dikdörtgene kare denir. dikdörtgenin dışında herhangi bir nokta olmak üzere P yi köşelerle birleştirdiğimizde. A D 2 2 2 2 1 ⋅S 4 E S 8 3S 8 S 4 D P F B C B C 4. A(ABCD) = a ⋅ b şeklindedir. Dikdörtgenin özellikleri kare için de geçerlidir. Köşegenler birbirini ortalar. Karşılıklı kenarları ve köşegen uzunlukları eşittir. 1. 45° 45° B a 45° 45° C 11 . Ç(ABCD) = 2⋅(a + b) ⋅ Dikdörtgenin alanı. A(ABCD) = a ⋅ a = a ve A(ABCD) = A 45° 45° E 2 | AC | ⋅ | BD | 2 a D 45° 45° b b a C B a a 3. herhangi bir nokta olmak üzere P yi köşelerle birleştirdiğimizde. Dikdörtgenin çevresi.

Tepe azçılarını birleştiren köşegen açıortaydır. diğer kenarlara yamuğun yan kenarları denir. |AB| = a. [AD] nın orta noktası E. [KH] ⊥ [AB]. |CD| = c ise |EF| = D c C a+c dir. A( ABCD) ve 2 Özellikler 1. D C S1 = S3 ve S1 = S2 ⋅ S 4 tür. [EF] orta taban. A(KCD) = S4 ise YAMUK ki kenarı birbirine paralel olan dörtgene yamuk denir. 2 A E α θ B 3. Paralel olan kenarlara yamuğun tabanları. D C A B 12 . |KC| = |KB| ise A(AKD) = A(ABCD) = |KH| ⋅ |AD| dır. [AB] // [DC]. 2 A(ABCD) = ( S2 + S 4 ) D S4 S1 K S2 A dir. |DC| = c. Ayrıca diğer köşegenin uzunluğunu dik ortalar. |AB| = a. |KH| = h ise a+c Alan(ABCD) =    2  ⋅h   ♦ ABCD yamuk. ABCD yamuğunda [AC] ve [DB] köşegen A(KAD) = S1. m(ADC) = m(ABC) ve A(ABCD) = | AC | ⋅ | BD | 2 D α θ A C a B E a+c 2 F 2. [BC] nın orta noktası F ise [EF] na orta taban denir ve [EF] // [AB] / [CD] dır.Geometri Formülleri DELTO D Taban uzunlukları ortak iki ikizkenar üçgenden oluşan şekle deltoid denir. A(KAB) = S2 A(KBC) = S3. C S3 B E F YAMUĞUN ALANI A B ABCD yamuk. m(A) + m(D) = m(B) + m(C) = 180° dir.

|EF| = x. A(EDCF) = S1. D β b c β b C h Yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa dik yamuk denir. [AC] ⊥ [BD] ve yamuğun yüksekliği ise h= 2 a+c ve A(ABCD) = h dir. A(AEFB) = S2 ve a +c 2 c S1 E x S2 A a B F 2 2 4. [EF] // [AB]. Taban açıları eşittir. m(C) = m(D) = β dir. ABCD ikizkenar yamuk. 3. [DH] ⊥ [AB].Geometri Formülleri D C D c C H K A B A a–c H 2 c a K a–c B 2 ♦ ABCD yamuk. D C c K C H h A a B D K YAMUK K ZKENAR YAMUK Paralel olmayan kenarları eşit uzunlukta olan yamuğa ikizkenar yamuk denir. D C Özellikler 1. [CK] ⊥ [AB] |AH| = |KB| = | a−c | 2 c h A a B 13 . 2 S1 = S2 ise x = D dir. 2. D c C α A a α B A a B ♦ Bir dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa h = a ⋅ c dir. m(A) = m(B) = α. Köşegenleri eşit uzunluktadır.

Teğet-Kiriş Açı Çember üzerinde teğet ile kirişin oluşturduğu açıya teğet-kiriş açı denir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. A O B 5. ÇEMBERDE AÇI. T teğer kesen O A kiriş D B m(AC) = 2⋅m(ABC) = 2α 3. En büyük kiriş çaptır. K R Ş. KESEN ÖZELL KLER 1. TEĞET. r O d 14 . teğet noktası ise d ⊥ [TO] T m(AB) = m(AOB) = α 2. A r O α r B α m(BC) = 2⋅m(ABC) = 2α 4. AB şeklinde gösterilir. Çevre Açı Bir ucu ortak olan iki kriş arasındaki açıya çevre açı denir. : Çember üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya yay denir. Merkezden geçen kirişe çap denir. Kiriş noktası olan α B C A 2α : ki ucu da çember üzerinde olan doğru parçasına kiriş denir. Kesen : Çember ile iki ortak doğruya kesen denir.Geometri Formülleri ÇEMBER Teğet : Çember ile bir ortak noktası olan doğruya teğet denir. B α 2α C A Yay AB yayı. Çapı Gören Çevre Açı Çapı gören çevre açının ölçüsü 90° dir. teğete diktir. AB yayının ölçüsü ise m(AB) şeklinde gösterilir. Merkez Açı ki yarıçapın oluşturduğu açıya merkez açı denir. T. Merkezle teğetin değme noktasını birleştiren yarıçap. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Teğet-kiriş açının ölçüsü gördüğü yayın yarısına eşittir.

. A. Çemberin sınırladığı alan dışında kesişen iki kesenin oluşturduğu açı m(BPC) = α= m(BC) − m( AD) 2 x−y şeklindedir.. C A B 2 7. P noktasının çembere göre kuvveti.Geometri Formülleri 6. 2. şeklindedir. |PA| ⋅ |PE| = |PB| ⋅ |PF| = |PC| ⋅ |PH| = |PD| ⋅ |PK| = . Çemberin dışındaki bir noktadan çembere sonsuz sayıda kesen çizilir. P. çemberin dışındaki bir nokta olduğuna göre |PA| ⋅ |PB| = |PC| ⋅ |PD| = |PE| ⋅ |PF| = . şeklindedir. Noktanın çembere göre kuvveti alındığında. 2 A B P α y D C x P D E 4. D F E 15 . Çemberin sınırladığı alan içerisinde kesişen iki kirişin oluşturduğu açı m( AB) + m(CD) a + b α= = 2 2 P A K a α B L A C E B D F O D b K α C Bu kesenler arasındaki bağıntı. P noktasının bu kirişlerden ayırdığı parçaların uzunlukları çarpımı eşittir. B A K H O B C P [PA ve [PB teğet |PA| = |PB| şeklindedir... şeklindedir. Çembere dışındaki bir P noktasından iki tane teğet çizilirse bu uzunlukları birbirine eşittir. Çemberin içindeki bir P noktasından sonsuz sayıda kiriş çizilir.. A Kuvvet = |PA| ⋅ |PE| = |PB| ⋅ |PF| = . teğet noktası olmak üzere |PA| = |PB| ⋅ |PC| = |PD| ⋅ |PE| şeklindedir. P ÇEMBERDE UZUNLUK 1. 3..

Bir çember ve çemberin iç bölgesini oluşturan noktaların kümesinin oluşturduğu şekle daire denir. |AB| = |CD| ise |AB| = |CD| A A B B C D D C 16 . 2⋅ π⋅r ⋅α 360° 6. Çemberin çevre uzunluğu = 2 ⋅ π ⋅ r D B AB yayının uzunluğu | AB |= şeklindedir. [AB] // |[CD] ise |AC| = |BD| dir.Geometri Formülleri 5. Merkezden. Dairenin alanı = π ⋅ r A( AOB)Daire di limi = 2 H1 O π ⋅ r ⋅ α | AB | ⋅r = 360° 2 2 H2 2. A C DA REN N ALANI VE ÇEVRES 1. uzunlukları eşit olan kirişlere çizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. |AB| = |CD| ise |AH1| = |BH1| = |CH2| = |DH2| ve |OH1| = |OH2| şeklindedir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful