P. 1
Bengkel Pengajian Am2

Bengkel Pengajian Am2

|Views: 1,970|Likes:
Published by MzLiah Mzlan

More info:

Published by: MzLiah Mzlan on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

BAHAGIAN A DAN B (25 markah setiap bahagian) Elakkan daripada salah tafsiran dan tidak mematuhi kehendak soalan. Sekiranya, isi dan huraian menyeleweng, calon hanya akan memperoleh 1 markah. Rangka skop utama dan cadangan jawapan dahulu. Karangan tidak boleh melebihi 350 patah perkataan, kerana jumlah perkataan selebihnya tidak akan dibaca dan dinilai oleh pemeriksa. Calon perlu menyemak semula karangan. Jangan menggunakan struktur ayat yang terlalu panjang kerana hal ini meningkatkan kecenderungan terhadap kesalahan tatabahasa dan pembinaan ayat. Bina beberapa ayat dalam satu perenggan. Jangan terlalu banyak menggunakan petikan kata-kata pemimpin, peribahasa/pepatah atau retorik bahasa kerana jumlah patah perkataan adalah terhad Jangan mengemukakan contoh-contoh yang tidak pasti dan idea yang tidak relevan dengan tajuk Elakkan menggunakan idea atau huraian yang berulang/bertindan Laras sains mesti menggunakan pendekatan sains. Jika sebaliknya, karangan dianggap menyeleweng dan tidak relevan. (1-2 markah) Kesalahan tatabahasa yang jelas dalam sesebuah karangan; Memulakan ayat menggunakan kata hubung atau ungkapan yang tidak tepat: . Dan hal ini menyebabkan... ______________________________ . Karena Malaysia merupakan... __________________________________ . Di mana individu perlulah... _________________________________ .Ianya berkenaan dengan... _________________________________ Penggunaan kata ganda yang tidak tepat Antara kesan-kesan _____________________ Terdapat banyak punca-punca _____________________ Jika sekiranya masalah ini berlaku _____________________ 80% daripada pengundi-pengundi _____________________ Kesalahan ejaan Merbahaya Ibubapa/ibu-bapa Samada Turun-naik Anti dadah Keluaran baru Ke 2 Di anjurkan oleh Dirumah Adik beradik _________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _________________________________ __________________________________ ________________________________

Kesalahan istilah Bergantung kepada ________________________________ Fenomena membuang bayi ________________________________ Di satu-satu masa __________________________ Kesalahan kata sendi/penanda wacana Justeru itu, __________________________________ Disamping itu, __________________________________

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Selain daripada itu __________________________________ Yang pertama, __________________________________ Kesalahan binaan ayat termasuklah ayat tergantung/tidak lengkap Terdapat banyak langkah untuk memupuk perpaduan antara kaum. Menganjurkan kempen-kempen melalui media massa dan media elektronik.

Negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum, kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu.

Penggunaan pestisid menyebabkan banyak hidupan pupus dan berkurangan, habitat juga musnah, dan tumbuhan menjadi pendek.

Gejala sosial kebelakangan ini melibatkan pelajar. Pihak ibu bapa perlu bertanggungjawab, oleh itu masalah dapat diatasi, dan pihak kerajaan perlulah meningkatkan pemantauan dari semasa ke semasa, hal ini penting agar masyarakat takut untuk membuat maksiat.

Negara Malaysia semakin berkembang pesat pada arus globalisasi ini.

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Kenal pasti kehendak soalan

1. Kehadiran tenaga kerja asing amat diperlukan bagi mengisi kekosongan
jawatan dalam syarikat-syarikat besar untuk membantu mencapai pembangunan di negara ini. Namun kehadiran mereka telah banyak mendatangkan kesan negatif yang merugikan negara. Bincangkan pernyataan ini. [pro dan kontra]

2. Sejak akhir-akhir ini, perkhidmatan kaunter dan penyampaian sering ditegur
supaya memperbaiki perkhidmatan yang diberikan kerana telah mendapat banyak rungutan daripada pelanggan. Bincangkan kepentingan perkhidmatan kaunter serta kesan jika perkhidmatan ini masih tidak memuaskan pelanggan. [pro dan kontra]

3. Pengenalan Model Baharu Ekonomi (MBE) mampu memberikan sumbangan
terhadap perancangan dalam aspek pembangunan negara. Bincangkan. [aspek positif sahaja]

4. Jenayah pemerdagangan manusia semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini.
Desakan hidup merupakan punca utama berlakunya masalah ini. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? [Isi 1-bersetuju sebab desakan hidup & 3 isi lain-nyatakan punca-punca lain] 5. Mutu sukan negara dapat dipertingkatkan dengan membawa masuk khidmat jurulatih asing ke negara ini. Sejauh manakah anda bersetuju? [Sebahagian bersetuju & sebahagian lagi tidak bersetuju] 6. Penjanaan tenaga nuklear telah memberi harapan untuk mengatasi krisis tenaga dan memberi manfaat dalam pembangunan negara. Bersetujukah anda? [bersetuju sepenuhnya(kepentingan) atau tidak bersetuju sepenuhnya(kesan buruk)]

7. Pelbagai gejala sosial dilaporkan berlaku di sekolah kebelakangan ini ekoran
kurangnya penglibatan para pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mempergiatkan semula aktiviti kokurikulum dalam kalangan pelajar kini? [pendapat positif] 8. Penjualan produk-produk kesihatan untuk tujuan penjagaan kesihatan dan kecantikan semakin mendapat sambutan masyarakat. Berikan pendapat anda tentang kebaikan dan keburukan produk-produk kesihatan terhadap pengguna. [pendapat positif dan negatif]

9. Kaedah kawalan biologi telah dikenal pasti dapat mempertingkatkan
produktiviti tanaman. Huraikan bagaimana kawalan biologi dapat mengawal makhluk perosak tanaman di kawasan ladang. [Usulkan cdgn yang logik dan bernas-Kepentingan]

10. Gejala pembuangan bayi memperlihatkan budaya masyarakat penyayang
yang semakin terhakis. Oleh yang demikian, pembentukan masyarakat penyayang menjadi salah satu daripada cabaran yang telah digariskan dalam cabaran wawasan 2020. Jelaskan kepentingan dan cara-cara untuk membentuk masyarakat penyayang di negara ini. [Usulkan cdgn yang logik dan bernas-Kepentingan]

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Isu-isu penting Sastera 1. Pembudayaan bahasa Melayu (Bulan Bahasa Kebangsaan, Kempen dan Dasar MBMMBI) 2. Pemerdagangan manusia 3. Pembuangan bayi 4. Cetak rompak 5. Dasar Baharu Ekonomi 6. Pemansuhan UPSR, PMR 7. Teknologi halal, pasaran makanan halal 8. Krisis/Kebajetan ekonomi 9. Industri kraftangan 10. Jenayah dadah 11. Prasekolah dan sekolah berprestij tinggi 12. Pengurangan subsidi 13. Kenaikan harga minyak dan barang 14. Isu antarabangsa – Hak asasi manusia 15. Masalah sosial remaja, penderaan dsd 16. Sukan berprestij 17. Money boy 18. RMK-10/11 Sains

1. Teknologi hijau (kawalan biologi dsb)
2. Penyakit kronik 3. Wabak penyakit (meningitis, demam denggi, Influenza A H1N1) 4. Teknologi/Tenaga nuklear (Uranium) 5. Teknologi jalur lebar(broadband, ICT, jurang digital, wireless) 6. Jenayah siber (facebook) 7. Bencana alam (Letusan gunung berapi, banjir) 8. Perkembangan teknologi makanan/ kesan baik dan buruk makanan yang diproses 9. Tumpahan minyak (Kesan terhadap alam, organisma hidup, langkah mengatasi) 10. Teknologi robotik 11. Teknologi satelit/aeroangkasa 12. Industri kreatif 13. Diabetis 14. Tenaga alternatif

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

BAHAGIAN C (20 markah) Calon perlu menjawab dua soalan iaitu soalan 5 dan 6 (pilih satu sahaja dalam setiap soalan) Soalan 5 (Laras Sastera) Soalan 6 (Laras Sains) >Bahagian (i) -Calon perlu menjawab menggunakan bahasa yang baik, jelas, ringkas dan padat dalam satu ayat sahaja. Ayat selebihnya tidak akan disemak. -Jangan salin bulat-bulat daripada petikan (O markah) -Jawapan: Rujuk petikan -Pemarkahan: 2m >Bahagian (ii) -Calon perlu menjawab menggunakan bahasa yang baik dan betul -Calon dikehendaki membina lebih daripada satu ayat -Kurangkan penggunaan ungkapan yang kurang sesuai atau berbungabunga. Bilangan patah perkataan adalah terhad iaitu sebanyak 50 patah kata sahaja. Patah perkataan selebihnya tidak akan disemak. -Elakkan ungkapan >>>Pada pendapat saya, Saya bersetuju dan seumpama dengannya -Jawapan: Jana idea sendiri, tidak ada dalam petikan -Pemarkahan: Pernyataan dua isi utama (2x1m = 2m) Hurai setiap isi (2x 2m= 4m) Bahasa (.........= 2m) Jumlah (.........= 8m) Contoh soalan laras sastera ”... Melalui kajian arkeologi, keupayaan manusia untuk mengenali asal-usulnya berkait rapat dengan bahan sejarah yang dimiliki pada hari ini. Sehubungan itu, bahan-bahan sejarah seperti artifak dan dokumentasi perlu dipelihara agar manusia mempunyai rujukan. Zaman sejarah sebenarnya pendek seandainya dapat dibuktikan berasakan dokumentasi ...” (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Prof. Datuk Zuraina Abdul Majid, majalah Estidotmy, 28 Januari 2004) i) Apakah yang dimaksudkan ’zaman sejarah yang berasaskan dokumentasi sebenarnya adalah pendek’? ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan peranan muzium dalam usaha untuk menambahkan khazanah dan dokumentasi bahan sejarah.

Contoh soalan laras sains ”...Kesan bencana tsunamiyang diterima amat minimum di beberapa buah tempat di Pulau Pinang, Perak dan Kedah yang masih mempunyai hutan bakau dan paya nipah

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

berbanding dengan tempat-tempat lain. Hutan paya bakau dan paya nipah ini berperanan penting sebagai penyurai ombak dan mengurangkan hakisan pantai. Malangnya, hutan paya bakau dan paya nipah yang merupakan penampan dan penyuraian ombak semula jadi sudah lama musnah...” (Dipetik dan diubahsuaikan Dewan Masyarakat, 200)

iii) iv)

Apakah fungsi hutan bakau dalam menangani kesan bencana di zon pinggir pantai? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan langkah-langkah untuk melindungi hutan paya bakau.

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

BAHAGIAN D Graf Bar 1. Graf bar kompaun Graf Garis 1. Graf garis kompaun

2. Graf bar komponen 2. Graf garis komponen 3. Graf bar berbanding/memesong 3. Graf garis berbanding/memesong 4. Graf bar piramid kompaun/komponen

5. Grab bar cermin kompaun/komponen

Carta Pai 1. Carta pai mudah

6. Graf bar terapung 2. Carta pai berbanding

7. Graf gabungan (bar dan garis)
3. Carta pai bertingkat

Jenis Graf/

Jenis Media

Kata Kunci

Bilangan Tahun

Catatan

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Carta Graf bar kompaun Graf Bar Graf bar komponen Menunjukkan bilangan/kuantiti/kadar dsb (selain jumlah) Menunjukkan jumlah/amaun/total/ sebagai komponen 3 Pemboleh ubah -Jantina/gender -Etnik,kaum -Kumpulan umur 4 tahun ke bawah Bergantung pada kata kunci 4 tahun ke bawah Bergantung pada kata kunci soalan Ada nilai tokokan

Graf bar piramid kompaun/kompone n

Bar pertama mesti melekat pada paksi Bentuk media seperti piramid Kumpulan/struktur umur label pada paksi tengah Kebiasaannya etnik/kaum adalah petunjuk

Graf bar berbanding/memes ong Grab bar cermin kompaun/kompone n

Ada nilai positif dan negatif Menunjukkan peratus perubahan/kadar perubahan/imbangan bayaran 3 Pemboleh ubah -Jantina/gender -Etnik,kaum -Tidak dinyatakan kumpulan umur tetapi mengikut sektor Menunjukkan nilai tertinggi/nilai terendah 2 Pemboleh ubah Menunjukkan jumlah pendapatan dan peratus sumbangan Menunjukkan kuantiti eksport dan jumlah perolehan

Dua tahun sahaja (untuk mencari peratus perubahan/ nilai meningkat/nilai menurun) Bergantung pada kata kunci soalan Bar tidak boleh melekat pada paksi Kebiasaannya etnik/kaum adalah petunjuk

Graf bar terapung

Dua tahun

Ketinggian bar berdasarkan nilai tertinggi dan terendah Paksi-x adalah jenis sektor Dua skala pada paksi-y (kiri dan kanan) Pemboleh ubah pertama-graf bar Pemboleh ubah kedua-graf garis

Graf gabungan (bar dan garis)

Bergantung pada kata kunci soalan

Graf Garis

Graf garis kompaun

Menunjukkan bilangan/kuantiti/kadar dsb (selain jumlah)

4/5 tahun ke atas

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Graf garis komponen

Menunjukkan jumlah/amaun/total/ sebagai komponen Ada nilai positif dan negatif Menunjukkan peratus perubahan/kadar perubahan/imbangan bayaran Merujuk kepada satu perkara sahaja Cth: eksport negara

Bergantung pada kata kunci 4/5 tahun tahun ke atas

Ada nilai tokokan Ada dua paksi menegak (kiri & Kanan) Sekiranya kata kunci bukan menunjukkan graf garis memesong, rujuk pada petikan. Jika ada nilai positif & negatif, bermaksud media tersebut ialah graf garis memesong. Satu skala sahaja; Skala jejari: 1cm=......unit

Graf garis berbanding/memes ong

4/5 tahun ke atas (untuk mencari peratus perubahan/ nilai meningkat/nilai menurun)

Carta Pai

Carta pai mudah

Satu tahun sahaja

Bukaan jangka tulis = 5cm Carta pai berbanding Menunjukkan perbandingan Satu atau dua tahun >satu tahun sekiranya ada dua perkara Satu tahun sahaja Satu skala sahaja; Nisbah jejari: 1:....

Carta pai bertingkat

Kebiasaannya mempunyai kata kunci berikut; -Jantina/gender -Etnik,kaum -Negara/destinasi

Dua skala; Skala jejari:1cm=.....unit

Skala ketinggian:1cm=10% Bukaan jangka tulis = 3cm

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

BAHAGIAN E Pemarkahan Pernyataan isi dan huraian> 4 x 3m = 12 m Bahasa > .... 1m = 1 m Kesimpulan/Impak > ..... 2m = 2 m Jumlah > = 15 m Jenis Carta Alir Kata Kunci Catatan Proses – Ikut arah anak panah (Ikut arah jam) Bebas – Tidak terikat dengan pergerakan a/panah Semi proses – Sebahagian mengikut a/panah Terangkan perubahan jelas tentang sektor 1. Meningkat berterusan 2. Menurun berterusan 3. Tidak konsisten/konsisten 4. Isi bandingan tahun (Pilih tahun, nyatakan analisis 1.Sektor tertinggi/rendah 2. Perubahan angka 3. Peratus berbanding jumlah keseluruhan pada tahun tersebut) 5. Perubahan pada jumlah keseluruhan 6. Alasan Catatan Pendahuluan: Dua kaedah


Cari isu utama. Hurai pandangan umum mengenai isu tersebut. Carta alir menunjukkan...

Jadual Carta Graf bar gabungan

Huraikan Nyatakan Jelaskan Pola perubahan Tasirkan

Pendahuluan: Jadual/carta/graf menunjukkan... Perenggan Isi: Pernyataan isi – Nyatakan perubahan Analisis Isi – Angka/Nilai multak - Perubahan/Beza angka - Peratus meningkat/menurun Alasan – Mengapa meningkat/menurun/ tidak konsisten Kesimpulan: Ulasan keseluruhan>cadangan+harapan Tips lain;
Sekiranya carta atau graf, pindahkan maklumat dalam bentuk jadual terlebih dahulu dan hurai seperti biasa Sekiranya soalan meminta pola perubahan, sebarang perubahan meningkat atau menurun perlu disertakan perkataan ’pola’

Contoh: Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola perubahan nilai import barangan utama dari tahun 2004-2005. Berikan alasan mengapa perubahan tersebut berlaku.

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola perubahan nilai import barangan utama dari tahun 2004-2005. Berikan sebab-sebab mengapa berlaku peningkatan sepanjang tahun?

Bezakan Bandingkan Tidak perlu nyatakan tentang pola Pilih sektor, ulas mengikut keadaan berikut; Jika diberi tahun Isi 1- Sektor tertinggi kedua2 tahun Analisis data Sebab Isi 2- Sektor terendah kedua2 tahun Analisis data Sebab Isi 3 –Bandingan Tahun(Pilih tahun) Analisis data Sebab Isi 4-Alasan- rujuk fokus kedua soalan Tafsirkan hubung kait Jika berkaitan dengan negara 1. Sektor y, negara B lebih tinggi berbanding negara A 2. Nyatakan angka, perubahan/beza 3. Alasan Tidak perlu nyatakan tentang pola Cari hubung kait antara keduadua jadual, ulas mengikut keadaan berikut;

Panduan menulis pendahuluan dan kesimpulan seperti biasa

Berdasarkan carta pai berikut, bandingkan nilai hasil Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2004 dan anggaran tahun 2008. Mengapakan berlaku peningkatan nilai hasil dalam sektor-sektor tertentu?

Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan hubung kait antara pengeluaran hasil tanaman dengan pengeksportan hasil tanaman dari tahun 2001 hingga 2003.

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

1. Contoh, hasil keluaran
meningkat (jadual1) sekiranya keluasan tanah meningkat(jadual2) 2. Nyatakan angka, perubahan/beza 3. Alasan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->