UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN

Perkara 152 Bahasa Melayu ada bahasa kebangsaan yang mesti digunakan untuk maksud-maksud rasmi

BAHASA KEBANGSAA N

Tetap melindungi bahasabahasa lain. Tiada larangan menggunakan atau mengajar atau belajar bahasa lain Perkara 3(I),agama Islam adalah agama rasmi Persekutuan Agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya dan mengurus hal-ehwal agamanya sendiri. Perkara 153 iaitu kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan sah kaum lain.Prinsip Jus soli dengan kerakyatan kepada 800,000 bukan Melayu. Dan kemasukan perkhidmatan oleh Melayu ke dalam Rejimen Askar Melayu. Melindungi tanah rezab orang Melayu dari diselenggarakan oleh oranges bukan Melayu.K Jawatan dalam perkhidmatan awam ,biasiswa ,pendidikan ,perniagaan dan kemudahan khas lain. Raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri dengan dibantu oleh pembesar yang dilantik. Institusi beraja terus dikekalkan selepas merdeka di bawah konsep raja berpelembagaan selaras dengan sistem demokrasi. Raja berpelembaanbertindak mengikut lunaslunas perlembagaan

UNSURUNSUR TRADISI DALAM PERLEMBA -GAAN MALAYSIA

AGAMA ISLAM

KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU,BUMIPU TERA

SABAH DAN

SARAWAK

INSTITUSI BERAJA.
PETA MINDA KONSEP PERLEMBAGAAN
1

Perlembagaan ini berperanan dalam menentukan bidang kuasa pemerintahan.PERLEMBAGAAN antarabangsa. Perlembagaan tersebut perlulah terpelihara dari pengubahsuian.menjamin keselamatan masyarakat dalam dan luar negara. Berperanan sebagai panduan bagi membentuk undang-undang DEFINISI PERLEMBAGA AN TUN SALLEH ABAS Surat catatan atau surat cara yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang difikirkan mustahak bagi mewujudkan sebuah negara yang moden.bentuk sesebuah kerajaan dan hak-hak rakyat. Menentukan organisasi kerajaan. KONSEP PERLEMBAGAA N JENIS PERLEMBAGAA N SALMAH HUSSAIN Suatu catatan yang amat penting dalam menyatakan kedaulatan dan kewujudan sesebuah negara yang merangkumi organisasi pentadbiran dan kemasyarakatan. SHAMSUL AMRI Kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis. Bertulis-disusun dalam satu dokumen. Pembentukan perlembagaan juga berlaku kerana terjadinya perjanjian antara satu bangsa dengan bangsa yang lain atau sesebuah masyarakat dalam negara dengan masyarakat MALAYSIA 1.Satu set peraturan dan undang-undang Satu set perlembagaan Undang-undang asas negara Pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan bagaimana ia dilaksanakan. Tidak bertulis-seperti undang-undang yang dilulus parlimen RUSLAN ZAINUDDIN Satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara.pembahagian kuasa antara pelbagai bahan kerajaan dan prinsip-prinsip umum bagaimana kuasakuasa tersebut dilaksanakan. 2 .

Sejarah perlembagaan moden negeri-negeri Persekutuan boleh dikatakan bermula pada 10 September 1899 apabila mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak dirasmikan.Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan bagaimana sesuatu sesuatu negeri atau negara itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang. Selangor. adat atau peraturan yang lazim dipakai.Sejarah Perlembagaan Persekutuan Malaysia dapat dikatakan bermula sejak Tanah Melayu berlindung di bawah naungan kerajaan Inggeris pada akhir abad ke19.Akibat tentangan orang Melayu .Ia merupakan peraturan yang menentukan bagaimana sesebuah negara ditadbir.Antara kandungan Perlembagaan Persekutaun Tanah Melayu 1948 ialah: Kedaulatan Raja Melayu dipulihkan. Negeri Sembilan dan Pahang yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu(http://www.Menjelang tahun 1895.netfirms.Ia merupakan sumber bagi menggubal undang-undang yang lain(http://5s2st.Apabila Inggeris berjaya menguasai semula Tanah Melayu . Perlembagaan juga bermaksud kumpulan peraturan dan undang-undang utama samaada bertulis atau tidak bertulis. Malayan Union kemudiannya dimansuhkan dan digantikan dengan perlembagaan baru iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948.Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu.Keadaan ini berterusan sehinggalah Jepun berjaya menawan Tanah Melayu.Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan pemerintahan negara.com/sejarah5. Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.scribd.com/doc/13592503/Bab-7-Perlembagaan Malaysia yang dilayari pada 18 Julai 2009).Ia juga menentukan pembahagian kuasa antara bidang pemerintahan dan pelaksanaannya.  Tanah Melayu dikeluarkan daripada taraf tanah jajahan.htm yang dilayari pada 17 Julai 2009). Malayan Union diperkenalkan untuk merangka kearah pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu. kerajaan Inggeris telah berjaya menguasai negeri Perak. 3 .

Perlembagaan yang dibentuk dalam tahun1948 ini berjalan dengan beberapa pengubahsuaian yang perlu hingga tahun 1957 apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Kerajaan British telah mengiktiraf hak istimewa orang Melayu  Prinsip kerakyatan secara jus soli kepada bukan Melayu digugurkan. Suruhanjaya tersebut tersebut telah mendapat pandangan parti-parti politik.  Raja Melayu diiktiraf sebagai Ketua Negeri dalam sistem Raja Berpelembagaan. Pada Januari 1956.  Di setiap negeri diwujudkan jawatan Menteri Besar.Pada Mac 1956 satu suruhanjaya Perlembagaan diketuai oleh Lord Reid telah ditubuhkan untuk merangka dan meneliti Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk membincangkan soal penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan merundingkan tarikh kemerdekaan untuk negara. Untuk menjalankan tugas penggubalan Perlembagaan. Kerajaan British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Kerja yang terdiri daripada wakil Kerajaan British sendiri .Parti Perikatan yang telah memenangi pilihanraya berkenaan.Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk Kerajaan sendiri selepas British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada tahun 1956. persatuan-persatuan bukan politik dan individu tentang bentuk negara dan bangsa bagi 4 .  Di peringkat negeri diwujudkan perlembagaan negeri masing-masing. Pada tahun 1955 pilihanraya pertama Tanah Melayu diadakan. Tunku Abdul Rahman telah dipilih sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu yang pertama. penasihat Majlis Raja-Raja dan pemimpin-pemimpin parti.  Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Kerja Persekutuan ditubuhkan di Tanah Melayu.

Islam sebagai agama rasmi Persekutuan. kedudukan agama Islam. yang disebut sebagai Pakatan Murni.htm yang dilayari pada 17 Julai 2009). satu memorandum daripada parti Perikatan telah mendapat keutamaan. iaitu persetujuan secara bertolak ansur demi kepentingan bersama serta persetujuan menghormati hakhak orang lain. negara raja berpelembagaan.netfirm.negara ini. kedudukan istimewa orang Melayu dan kerakyatan sama rata. Perlembagaan memperuntukan ketinggian perlembagaan dan kebebasan undangundang serta memperuntukan pengasingan kuasa ketiga-tiga cabang kerajaan. terdapat beberapa kepentingan perlembagan kepada negara kita seperti yang dinyatakan berikut:(http://5s2st. Memorandum berkenaan. menyentuh lima perkara utama iaitu kedudukan Raja-raja Melayu. yang mengamalkan demokrasi berparlimen.Dalam proses rundingcara itu. kedudukan bahasa Melayu. KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN Secara amnya perlembagaan amat penting untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan negara yang adil dan dan mampu untuk memenuhi tuntutan dan kehendak rakyatnya.com/sejarah5.Ini adalah pengajaran yang diambil kesan dari kezaliman dan penyalahkuasaan kuasa pemimpin-pemimpin terdahulu.Apabila Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1963.ciri-ciri asas Perlembagaan Malaysia ialah mengasaskan Malaysia sebagai sebuah Persekutuan.Selain daripada sebab-sebab yang diperbicangkan. beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan telah dipinda dan nama ditukar kepada Malaysia. Perlembagaan yang digubal Suruhanjaya Reid ini diiktiraf Jawatankuasa Kerja sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mulai tarikh kemerdekaan negara iaitu pada 31 Ogos 1957.  Kepentingan perlembagaan kepada negara kita ialah untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politikPerlembagaan juga dapat 5 . 2.Perlembagaan akan membolehkan pemimpin atau pentadbir menjalankan tugasnya tanpa berlakunya penyalahgunaan kuasa. Menurut Tun Mohamed Suffian (1990).

Perlembagaan dapat menggariskan kebebasan dan hak asasi warganegara seperti kebebasan diri. hak kebebasan asasi manusia dihadkan bagi mengelakkan berlakunya persengketaan dan pergaduhan antara kaum.  Perlembagaan juga penting apabila ia dapat menentukan batasan untuk menjaga keselamatan. memiliki harta dan beragama.Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan (1970).  Perlembagaan seterusnya dapat menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. yang menghadkan kebebasan bercakap bagi mengelakkan berlakunya kejadian yang tidak diingini.0 KONTRAK SOSIAL 6 . kebebasan bercakap. kemakmuran rakyat dan memastikan pentadbiran berjalan dengan lancer.Ia juga penting sebagai panduan pemerintahan kerajaan negeri 3. bentuk pemerintahan dan kuasa untuk menerajui kerajaan.  Perlembagaaan juga berperanan supaya hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan sebagaimana yang dipersetujui dalam Persekutuan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia.  Perlembagaan juga penting untuk mewujudkan integrasi nasional bagi mempercepatkan lagi proses pembentukan negara dan bangsa yang bersatu dan berdaulat.  Perlembagaan juga penting dalam memastikan wujudnnya keadilan sosial antara kaum.Seseorang itu akan dilucutkan kerakyatannya jika kerajaan Malaysia mendapati dia tidak setia atau telah memperolehi kerakyatan negara lain. jujur dan adil.  Perlembagaan juga dapat memupuk unsur taat setia kepada negara. menjamin pentadbiran yang cekap.menentukan rangka.

kontrak sosial dapat dikesan di dalam Sejarah Melayu (Salalatus Salatin) tulisan Tun Seri Lanang(1612) yang menyebut perjanjian antara Sang SaPurba(Raja) dan Demang lebar daun (rakyat).1 KONSEP KONTRAK SOSIAL Menurut sejarah idea mengenai ‘kontrak sosial’ mula berkembang di Eropah pada abad ke-17 dan 18.Namun begitu penjelasan secara terperinci mengenainya tidak diberi oleh beliau(http://www.seorang ahli falsafah Yunani.. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah.org.Sahifah yang menjadi dokumen asas negara ini digubal berdasarkan wahyu semata-mata.ketika zaman pencerahan dan Revolusi Industri adalah Thomas Hobbes(Leviathan.diikuti oleh John Locke(Two Treaties of Government .Thomas Hobbes dan Kant.3.Keseluruhan perkara yang diperbincangan menjadi contoh bagi kontrak sosial dalam Agama Islam.com/doc/16539305/Kontrak-Sosial-Dalam-an yang dilayari pada 1hb Ogos 2009) Di dalam islam persoalan-persoalan mengenai kontrak sosial telah diperjelaskan oleh Rasulullah di dalam Piagam Madinah (Sahifah Madinah) sewaktu perjalanan dakwah baginda mewujudkan Negara Islam di Madinah.1960) dan Jean Jacques Rousseau(Du Contact Social 1762) (www.Istilah asal Kontrak Sosial (the social contract) telah dikemukakan oleh Plato.lebih 2500 tahun yang lalu dalam tulisannya ‘The Republic’. Dalam tamadun Melayu pula.scribd.my yang dilayari pada 27Julai 2009) Konsep kontrak sosial kemudiannya dijelaskan dengan lebih mendalam oleh ahli falsafah seperti Hugo Grotius.Jaque Rousseau.1651M). hubungan antara orang Islam dan kafir serta hubungan luar negara.Yang dipersetujui bersama ialah 7 .John Locke.malaysianbar.maka baginda terus menggubal piagam yang dinamakan Sahifah Al-Madinah(Piagam Madinah) sebagai asas kepada pembentukan sebuah negara baru iaitu Daulah Islamiyyah.Piagam Madinah adalah dianggap kontrak sosial dan perlembagaan bertulis yang pertama di Dunia.Tiga orang ahli falsafah yang banyak menghidupkan dan mewarnai teori kontrak sosial dalam sains politik moden Barat.Antara kandungan yang jelas adalah unsure pembentukan Negara.

Raja zalim Raja disanggah’.Kontrak sosial telah memainkan peranan penting dalam perkara perlembagaan. 3. British memberi mereka dua pilihan iaitu pulang ke negara asal mereka dan berpindah ke negara-negara Asia di bawah jajahan takluk British. Raja Berpelembagaan dengan konsep negeri dan persekutuan. Kontrak sosial juga telah menjadi anak kunci kepada hubungan kaum sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan.Semasa kontrak sosial ini dibincangkan antara kaum Melayu.pemuda-enggang. British telah meletakkan syarat bahawa untuk mencapai apa yang mereka sebut sebagai sebuah ‘kemerdekaan’.2 UNSUR-UNSUR BERKAITAN DENGAN KONTRAK SOSIAL 8 .perlunya rakyat patuh kepada Raja selagi raja berlaku adil. kemerdekaan.Ungkapan yang dipegang oleh rakyat ialah ‘Raja adil raja disembah.Pada waktu itu kaum Cina dan India telah bersetuju dengan kontrak sosial tersebut.Dalam masa yang sama rakyat di Tanah Melayu juga memulakan usaha menuntut kemerdekaan daripada British.Kontrak sosial juga menjadi asas kepada sistem pemerintahan yang menjadikan kita negara Demokrasi Berparlimen.org yang dilayari pada 1Ogos 2009) . Kontrak sosial di Malaysia bermula apabila British mula berfikir untuk memerdekakan negara-negara jajahan mereka.Cina dan India sebelum merdeka. sekiranya mereka tidak mereka tidak bersetuju untuk menerima syarat yang ditetapkan ini. Hasil dari istilah-istilah kontrak sosial yang diperolehi melalui sejarah definisi Kontrak sosial ialah satu bentuk pakatan atau persetujuan untuk mencapai sesuatu maksud atau tujuan antara dua pihak atau lebih sama ada secara bertulis atau lisan(www. penduduk negara tersebut mestilah mengadakan apa yang mereka sebut sebagai sebuah ‘kemerdekaan’.Tanpa kontrak sosial mungkin kita tidak akan mencapai kemerdekaan kerana British menjadikan permuafakatan itu sebagai prasyarat. Elemen-elemen penting yang terdapat dalam kontrak sosial ini telah menjadi keutamaan dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan 1957. hubungan kaum dan sistem pemerintahan. British telah menawarkan kepada orang Cina dan India.

5. Sebagai persiapan mencapai kemerdekaan. Pilihanraya Majlis Bandaran pertama diadakan dalam bulan Disember. (Berasaskan prinsip Jus Soli) 2. Bahasa Melayusebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan dan kerakyatan adalah terma yang disebut dan dipersetujui bersama. kekalahan secara beransur-ansur Komunis meyakinkan bahawa kemerdekaan telah hampir tiba.Parti Perikatan yang turut disertai oleh MIC telah mendapat kejayaan cemerlang dengan manifesto kemerdekaan Tanah Melayu. Di antara perkara yang diputuskan dan dipersetujui bersama antara kaum dalam Pakatan Murni iaitu kedudukan Raja-Raja Melayu.Pentingnya pilihanraya itu ialah pencantuman politik antara MCA dengan UMNO dan Berjaya menewaskan Parti Kemerdekaan Malaya. sebuah suruhanjaya bebas dibentuk oleh British pada 8hb Mac 1956 bertujuan mengkaji bentuk Perlembagaan 9 .Dalam tahun 1951.Pilihanraya Persekutuan yang pertama diadakan pada tahun 1955.Tanah Melayu menyaksikan perlaksanaan demokrasi dengan wujudnya pilihanraya.Agama Islam sebagai agam Persekutuan.Orang Melayu menerima dan mengiktiraf orang Cina dan India sebagai warganegara.Kaum Cina dan India mengiktiraf Hak keistimewaan orang Melayu dan kaum Bumiputera yang lain.kedudukan istimewa orang Melayu.Kaum Cina dan India mengiktiraf agama Islam sebagai agama Persekutuan.Kaum Cina dan India mengiktiraf Bahasa Melayu sebagai bahasa Persekutuan 3.Kuam Cina dan India mengiktiraf kedaulatan Raja-Raja Melayu. 4. Rumusan yang dapat dibuat disini ialah isi kandungan kontrak sosial yang terdapat di Malaysia ialah seperti berikut:1.Manifesto ini telah dijadikan panduan dalam merangka memorandum untuk diserahkan kepada suruhanjaya penggubal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.Pada masa yang sama .Perkara ini disentuh di dalam memorandum parti Perikatan kepada Suruhanjaya Reid.

apa yang dianggap kontrak sosial di dalam Perlembagaan negara adalah quid qua (beri-memberi) yang masih kekal sehingga hari ini.Sir William McKell. jawatankuasa berkenaan menolak prinsip ‘jus soli’ seperti yang dicadangkan oleh MCA dan MIC. 3. Jelaslah bahawa perkara mengenai kontrak sosial menjadi keutamaan dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan 1957.3 KEPENTINGAN KONTRAK SOSIAL Pada umumnya kontrak sosial mempunyai kepentingannya yang tersendiri.Bagaimanapun.Pembentukan sebuah Kerajaan Pusat yang mempunyai kuasa ke atas negeri-negeri. 3. Mengenai soal kerakyatan.Ia dipengerusikan oleh Lord Reid dan dianggotai Ivor Jennings.Suruhanjaya Reid ini bertanggungjawab menggubal Perlembagaan untuk Tanah Melayu berdasarkan demokrasi berparlimen.Satu rupa bangsa bagi Persekutuan Tanah Melayu. 4.Perlembagaan tersebut mengandungi perkara-perkara berikut.Kedudukan Raja-Raja Melayu. 5.Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia.Suruhanjaya ini telah Tugas suruhanjaya ini adalah untuk mengesyorkan satu perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu atas dasar pemerintahan secara demokrasi berparlimen. harga menghargai dan bertolak 10 . 2.Kedudukan istimewa orang-orang Melayu. B Malik dan Hakim Abdul Hamid. utuh dan kukuh berasaskan kesedaran terhadap pentingnya faham memahami.untuk Tanah Melayu yang merdeka.Mengadakan seorang Ketua Negara yang dipilh di kalangan Raja-Raja Melayu. hormat-menghormati. 1.Mereka bersetuju dengan cadangan bahawa mereka yang dilahirkan di Tanah Melayu dan kemudian daripada pengistiharan kemerdekaan menjadi warganegara Tanah Melayu dengan syarat tertentu. kontrak sosial penting untuk mewujudkan masyarakat yang kental.

http://www.malaysianbar. dan  Untuk menjamin hak-hak istimewa orang Melayu.ansur.net/modules. Bibliografi/Sumber rujukan 1. antara lain kepentingan kontrak sosial ini dapat dirumuskan sebagai berikut(http://cybertroopers.Manfaatnya terjelma dalam kehidupan semangat dalaman yang kepentingannya tidak semata-mata dihujahkan bersandarkan perundangan dan perbincangan ilmiah. tetapi juga dari segi hakikat sejarah dan keikhlasan hati menjunjung hasrat murni sebuah negara.Internet a.Secara ringkas.my 11 .org.  Untuk mencapai integrasi nasional.php yang dilayari pada 3hb Ogos 2009): Untuk melanjutkan kelangsungan pentadbiran yang cekap. keamanan dan kesejahteraan rakyat.  Untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dan adil.  Untuk mewujudkan keadaan politik yang stabil.  Untuk memupuk semangat patriotism dan cintakan tanah air.  Untuk menjamin keselamatan.

www.scribd.b.Dewan Bahasa dan Pustaka.Nota-nota kuliah. 12 .htma d.com/sejarah5.org 2.Sejarah Perlembagaan Malaysia.netfirms.Kuala Lumpur.pemuda-enggang.com/doc/16539305/Kontrak-Sosial-Dalam-an Malaysia f. http://www. Kementrian Pengajian Tinggi 3.Shamsul Amri Baharudin.slideshare.Modul hubungan Etnik. 4. www.http://www.com/doc/13592503/Bab 7-Perlembagaan Malaysia g. http://5s2st.com/doc/8024671/tajuk 6 perlembagaanmalaysia e.net/kaichew/tajuk-6-perlembagaan-presentation c..scribd.scribd.Mohamad Salleh Abas 1987. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful