You are on page 1of 4

График за нощувките

Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име

понеделник 14.07. вторник. 15.07. сряда 16.07. 4етвьртьк 17.07.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж.- двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

петьк 18.07. сьбота 19.07. неделя 20.07. понеделник 21.07.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

вторник 22.07. сряда 23.07. 4етвьртьк 24.07. петьк 25.07.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

сьбота 26.07. неделя 27.07. понеделник 28.07. вторник 29.07.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

сряда 30.07. 4етвьртьк 31.07. петьк 01.08. сьбота 02.08.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.


зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.
График за нощувките
Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име

понедлник 14.07. вторник. 15.07. сряда 16.07. 4етвьртьк 17.07.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж.- двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

петьк 18.07. сьбота 19.07. неделя 20.07. понеделник 21.07.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

вторник 22.07. сряда 23.07. 4етвьртьк 24.07. петьк 25.07.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

сьбота 26.07. неделя 27.07. понеделник 28.07. вторник 29.07.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

сряда 30.07. 4етвьртьк 31.07. петьк 01.08. сьбота 02.08.

синя - двойна синя - двойна синя - двойна

беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна

4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.

зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.


График за нощувките
Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име Стая Ден,Дата,Име

понедлник 14.07. вторник. 15.07. сряда 16.07. 4етвьртьк 17.07.


синя - двойна синя - двойна синя - двойна
беж.- двойна беж. - двойна беж. - двойна
4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.
зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

петьк 18.07. сьбота 19.07. неделя 20.07. понеделник 21.07.


синя - двойна синя - двойна синя - двойна
беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна
4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.
зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

вторник 22.07. сряда 23.07. 4етвьртьк 24.07. петьк 25.07.


синя - двойна синя - двойна синя - двойна
беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна
4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.
зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

сьбота 26.07. неделя 27.07. понеделник 28.07. вторник 29.07.


синя - двойна синя - двойна синя - двойна
беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна
4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.
зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.

сряда 30.07. 4етвьртьк 31.07. петьк 01.08. сьбота 02.08.


синя - двойна синя - двойна синя - двойна
беж. - двойна беж. - двойна беж. - двойна
4ервен апарт. 4ервен апарт. 4ервен апарт.
зелен апарт. зелен апарт. зелен апарт.