ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΧΡΗΣΗΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Έκδοση 2.1

Γλώσσα – Α΄ Δημοτικού

Δημιουργός – Εκδότης, © 1996-2006 SIEM
Ελλανίκου 13, Τ.Κ. 116 35, Αθήνα
Τηλ. 210-7299571 Fax: 210-7299572
email: siem@siem.gr

ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

«Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1
2
3
4

5
6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ..................................................................................... 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ..................................................................................... 3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ................................. 3
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.......................... 3
3.2 ΟΘΟΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .......................................................... 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΕΚ∆ΟΣΗ 2.1 .......... 7
4.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .................................................................... 7
4.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ................................................................................................. 7
4.3 ΠΑΙΚΤΕΣ ................................................................................................................... 8
4.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ............................................................................................................... 9
4.5 ΕΝΑΡΞΗ .................................................................................................................. 10
4.5.1 ΠΟΛΕΙΣ........................................................................................................ 11
4.5.1.1 Σπίτια............................................................................................. 11
4.5.2 ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ................................................................................................. 17
4.5.2.1 Παιχνίδια ΜΕ Αξιολόγηση ........................................................... 20
4.5.2.2 Παιχνίδια ΧΩΡΙΣ Αξιολόγηση...................................................... 25
4.5.2.3 Καλύτερες βαθµολογίες ................................................................ 28
4.5.3 ΜΠΑΡΑ ........................................................................................................ 29
4.5.4 ΕΝΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ / ΠΕΡΙΟΧΕΣ.................................................... 31
4.5.5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΘΟΝΗ ................................................................................ 32
4.6 ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ........................................................................ 32
ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΜΑΘΗΤΗ.................................................................................................. 33
ANTIMEΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................. 34
ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ........................................... 36

2

1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Microsoft ® Windows 98/ME/2000/XP/VISTA
• Ανάλυση οθόνης 800Χ600 και 65536 χρώματα
• Οδηγός CD ROM
• Κάρτα ήχου
• Συμβατότητα με Adobe® Flash® Player 8
Να σημειωθεί ότι όσο περισσότερη μνήμη RAM και ταχύτερο επεξεργαστή έχετε στο σύστημά σας, τόσο καλύτερα θα ανταποκρίνεται το πρόγραμμα.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Καλό θα ήταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος «Ταξίδι στη Χώρα των Γραμμάτων» (έκδοση 2.1) να μην τρέχουν παράλληλα άλλες εφαρμογές, ιδιαίτερα αν το σύστημά
σας ικανοποιεί μόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις.
Σε συστήματα που διαθέτουν κάρτες πολλαπλών λειτουργιών (ήχος, synthesizer και τηλεφωνικές λειτουργίες) ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση του προγράμματος.

3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μόλις τοποθετήσετε το CD-ROM στον οδηγό του, εμφανίζεται το παράθυρο με την «ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ» του λογισμικού προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και πατήστε ΝΑΙ, αν
αποδέχεστε τους όρους που περιέχει (αν πατήσετε ΟΧΙ το πρόγραμμα εγκατάστασης τερματίζεται). Αφού αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης θα εμφανιστεί η «Οθόνη διαχείρισης προγραμμάτων» (Εικόνα 1).

3

στη συνέχεια στον οδηγό δίσκου στον οποίον έχετε τοποθετήσει το CD-ROM του λογισµικού και τέλος στο αρχείο setup. που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. τον Οδηγό εγκατάστασης . 2. εγκαθιστάτε στον υπολογιστή σας τον εκπαιδευτικό τίτλο «Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων» έκδοση 2. 4 . Οδηγό εγκατάστασης . Σηµείωση: 1. επιλέγοντας Εγκατάσταση και ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δίνονται. αρχικά στο εικονίδιο «Ο υπολογιστής µου» (My computer).Εγχειρίδιο χρήσης και Βιβλίο δασκάλου).1. σε ηλεκτρονική µορφή (Τετράδιο µαθητή.Εγχειρίδιο χρήσης και το Βιβλίο δασκάλου). καθώς και όλο το συνοδευτικό έντυπο υλικό του εκπαιδευτικού λογισµικού. η «Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ» του λογισµικού προϊόντος δεν εµφανιστεί (πιθανόν η δυνατότητα AUTORUN του συστήµατός σας να έχει απενεργοποιηθεί). το πρόγραµµα εγκατάστασης αναζητά αυτόµατα τη βιβλιοθήκη DirectX∗ της Microsoft. Από την «Οθόνη διαχείρισης προγραµµάτων» επιλέγοντας Απεγκατάσταση σβήνετε όλα τα αρχεία που µεταφέρθηκαν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση των προγραµµάτων. τότε κάντε διπλό κλικ.Εικόνα 1: Οθόνη διαχείρισης προγραµµάτων Από αυτήν. Αφού αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης.exe. και πριν την εµφάνιση της «Οθόνης διαχείρισης προγραµµάτων». Εάν τοποθετώντας το CD-ROM στον οδηγό του. για να εµφανιστεί η «Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ» λογισµικού. (απαραίτητη για τη λειτουργία του λογισµικού) και τον Acrobat Reader (απαραίτητος για να µπορείτε να δείτε το Τετράδιο µαθητή. εµφανίζεται ένα σχετικό µήνυµα για το εάν θέλετε να τα εγκαταστήσετε. Σε περίπτωση που δεν βρει εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας κάποιο από τα προγράµµατα αυτά (συνήθως υπάρχουν εγκατεστηµένα).

ένα άλλο παράθυρο σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να δηµιουργηθεί εικονίδιο συντόµευσης του εκπαιδευτικού τίτλου στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. είτε µε την εκτέλεση του προγράµµατος εγκατάστασης setup. Εικόνα 2: Συντόµευση προγράµµατος Στην οθόνη αυτή. Σε περίπτωση όµως που έχετε ήδη εγκαταστήσει το λογισµικό «Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων» έκδοση 2. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. θα προστεθεί στο Προγράµµατα (Programs) →SIEM η οµάδα Εκπαιδευτικό (Educational) που περιέχει την υποοµάδα Ταξίδι στη Χώρα των 5 .exe (βλ.1. § 3. Προσοχή: Για να εκτελέσετε τον εκπαιδευτικό τίτλο θα πρέπει πρώτα να τον έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια εµφανίζεται το παράθυρο «Υποκατάλογος εγκατάστασης» στο οποίο πρέπει να ορίσετε τον υποκατάλογο του δίσκου όπου θα αντιγραφούν τα αντίστοιχα δεδοµένα. § 3. έχετε τις εξής επιλογές: Εκτέλεση: Εκτελείτε τον εκπαιδευτικό τίτλο «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων» έκδοση 2.1) (Εικόνα 2) µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.1). Η εγκατάσταση του προγράµµατος καταλαµβάνει περίπου 300ΜΒ στο σκληρό δίσκο. Στο παράθυρο αυτό µπορείτε να δείτε τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει σε κάθε δίσκο του υπολογιστή σας.2 ΟΘΟΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η «Οθόνη διαχείρισης προγραµµάτων» εµφανίζεται µετά το παράθυρο της Άδειας Χρήσης του λογισµικού (βλ.1. η οθόνη αυτή εµφανίζεται αυτόµατα είτε µε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόµευσης του λογισµικού που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (αν κατά την εγκατάσταση έχετε επιλέξει να δηµιουργηθεί).1. είτε επιλέγοντας: Έναρξη→ Προγράµµατα →SIEM→ Εκπαιδευτικό → Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων (2.3. Αν η εγκατάσταση είναι επιτυχής.1) → Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων (2. Εγκατάσταση: Εγκαθιστάτε στον υπολογιστή σας τον εκπαιδευτικό τίτλο «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων» έκδοση 2.1).

§ 5). που αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο.Γραµµάτων (2. Οδηγός εγκατάστασης και Εγχειρίδιο χρήσης: Περιλαµβάνει το παρόν εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος το οποίο µπορείτε να εκτυπώσετε. 6 . Σηµείωση: Ο εκπαιδευτικός τίτλος µπορεί επίσης να απεγκατασταθεί κάνοντας κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση του «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2. µε προτάσεις για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του τίτλου. Τετράδιο µαθητή: Περιλαµβάνονται 128 φύλλα εργασιών βασισµένα στο υλικό του CD- ROM «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων» έκδοση 2.1).1) από την οµάδα Εκπαιδευτικό. στην οποία µπορείτε να βρείτε τα προγράµµατα Απεγκατάσταση του «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2. Έξοδος: Εγκαταλείπετε την «Οθόνη διαχείρισης προγράµµατος». και Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2.1)». για το δάσκαλο. για να αφαιρεθούν αυτόµατα από το δίσκο σας τα προσωρινά αρχεία που έχει δηµιουργήσει το πρόγραµµα. Προσοχή: Συνιστάται να γίνει επανεκκίνηση των Windows µόλις τελειώσει η απεγκατάσταση.1)».1).1 τα οποία µπορείτε να εκτυπώσετε (βλ. Βιβλίο δασκάλου: Περιλαµβάνει ένα εγχειρίδιο χρήσης. Απεγκατάσταση: Σβήνονται όλα τα αρχεία που µεταφέρθηκαν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση του εκπαιδευτικού τίτλου και αφαιρείται η υποοµάδα Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2.

§ 4.3). ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Ρύθµιση της έντασης του ήχου ή της µουσικής και του µεγέθους της οθόνης του παραµυθιού (βλ.1 4. § 4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΕΚ∆ΟΣΗ 2.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για να γίνει εκκίνηση του προγράµµατος πρέπει πρώτα να εµφανιστεί η «Οθόνη διαχείρισης προγραµµάτων».6). κάνοντας κλικ στο κουµπί Έναρξη. Με την εκκίνηση του προγράµµατος. § 4. Εισαγωγή ή ∆ιαγραφή παίκτη (βλ. µε τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω (βλ.2). 7 . § 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ Στην «Κεντρική οθόνη» του προγράµµατος (Εικόνα 3) φαίνεται το όνοµα του τρέχοντος παίκτη. Από αυτήν πατώντας Εκτέλεση ξεκινάτε το πρόγραµµα «Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων» έκδοση 2.4) ΕΝΑΡΞΗ: Η περιπέτεια του Ξεφτέρη στη Χώρα των Γραµµάτων (βλ.5). µεταβαίνετε στην «Κεντρική οθόνη» (Εικόνα 3) του προγράµµατος 4. Εικόνα 3: Κεντρική οθόνη προγράµµατος Οι επιλογές σας σε αυτή την οθόνη είναι: ΠΑΙΚΤΕΣ: Επιλογή. ΕΞΟ∆ΟΣ: Έξοδος από το πρόγραµµα (βλ. § 4. Από αυτήν. εµφανίζεται µία εισαγωγική οθόνη.1.

Εικόνα 4: Οθόνη επιλογής παίκτη Στο επάνω µέρος της οθόνης που εµφανίζεται (Εικόνα 4) φαίνεται το όνοµα του τρέχοντος παίκτη και στη µέση βρίσκεται η λίστα µε τα ονόµατα όλων των παικτών. Σηµείωση: Ο παίκτης ΞΕΦΤΕΡΗΣ δεν µπορεί να διαγραφεί.3 ΠΑΙΚΤΕΣ Το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολλούς παίκτες και έχει τη δυνατότητα να «θυµάται» σε ποιο σηµείο του παραµυθιού βρίσκεται κάθε ένας από αυτούς. επιλέξτε ΠΑΙΚΤΕΣ από την «Κεντρική οθόνη». Αν η λίστα περιλαµβάνει πολλά ονόµατα µπορείτε να τη διατρέξετε χρησιµοποιώντας τα βελάκια που υπάρχουν στα δεξιά και µε κλικ πάνω σε ένα όνοµα να επιλέξετε παίκτη. ΑΚΥΡΟ: Επιστρέφετε στην Κεντρική οθόνη χωρίς να αλλάξει ο τρέχων παίκτης (εκτός αν έχει διαγραφεί). ΝΕΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ: Με αυτή την επιλογή µεταβαίνετε στην αντίστοιχη οθόνη (Εικόνα 5). θα διαγραφούν. Σηµείωση: Την πρώτη φορά που εκτελείτε το πρόγραµµα είναι προεπιλεγµένος ο παίκτης Ξεφτέρης. Εδώ µπορείτε να γράψετε το όνοµα ενός νέου παίκτη κάνοντας κλικ πάνω στους χαρακτήρες. Για 8 . ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΚΤΗ: Αφού επιλέξετε από τη λίστα τον παίκτη που θέλετε να διαγράψετε. Αν επιλέξετε NAI. Για να προσθέσετε έναν νέο παίκτη ή να επιλέξετε κάποιον από αυτούς που υπάρχουν ήδη. το όνοµα του παίκτη και οι αντίστοιχες πληροφορίες για τη θέση του. Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα επιβεβαίωσης της διαγραφής. κάντε κλικ στη ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΚΤΗ.4. ΕΝΤΑΞΕΙ: Επιστρέφετε στην Κεντρική οθόνη µε τρέχοντα παίκτη αυτόν που έχετε επιλέξει από τη λίστα µε τα ονόµατα όλων των παικτών.

Οι ρυθµίσεις αυτές αποθηκεύονται αυτόµατα κι έτσι δε χρειάζεται να επαναλαµβάνετε τη διαδικασία κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραµµα. επιλέξτε ΣΒΗΣΕ ΓΡΑΜΜΑ. ρυθµίζετε την ένταση του ήχου ή της µουσικής και στο δεξί τις διαστάσεις της οθόνης. Το όνοµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10 χαρακτήρες. Για να δοκιµάσετε τις αλλαγές που κάνατε επιλέξτε ∆ΟΚΙΜΗ. η δοκιµή διακόπτεται. 4. 9 . Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ από την «Κεντρική οθόνη» και θα εµφανιστεί η Εικόνα 6. αν πατήσετε ΕΝΤΑΞΕΙ το νέο όνοµα προστίθεται στη λίστα των ονοµάτων των παικτών. Για να σβήσετε ολόκληρο το όνοµα επιλέξτε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Από εδώ έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε την ένταση του ήχου ή της µουσικής και το µέγεθος της οθόνης του παραµυθιού. Το "+" αυξάνει την ένταση του ήχου και της µουσικής ενώ το "-" τη µειώνει. Αν επιλέξετε ΠΑΥΣΗ.να κάνετε κάποια διόρθωση. Εικόνα 5: Οθόνη νέου παίκτη Τέλος. ενώ αν επιλέξετε ΑΚΥΡΟ η εισαγωγή νέου παίκτη ακυρώνεται. Εικόνα 6: Οθόνη ρυθµίσεων παραµυθιού Στο αριστερό τµήµα της.

Ηφαιστειούπολη. Αν επιλέξετε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ .Αν επιλέξετε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ . χωρίς να εφαρµοστούν οι πιθανές αλλαγές που έχετε κάνει. τότε το παραµύθι θα παρουσιάζεται σε ένα παράθυρο στο κέντρο της οθόνης του υπολογιστή σας. ΧΑΡΤΗΣ Εδώ θα δείτε τις διάφορες πόλεις (Εικόνα 7) στις οποίες µπορείτε να ταξιδέψετε (Ποταµούπολη.5 ΕΝΑΡΞΗ Ο Ξεφτέρης συστήνεται και ζητάει να τον ακολουθήσετε στη Χώρα των Γραµµάτων για να τον βοηθήσετε να γεµίσει τις σελίδες του µε τα 24 γράµµατα της αλφαβήτας. ΕΝΤΑΞΕΙ: Οι αλλαγές στην ένταση του ήχου και της µουσικής και στο µέγεθος οθόνης. εφαρµόζονται και επιστρέφετε στην «Κεντρική οθόνη». τότε το παραµύθι θα παρουσιάζεται σε ολόκληρη την οθόνη και τα γραφικά θα φαίνονται µεγαλύτερα. Το πρόγραµµα µε τρόπο πρωτότυπο και διασκεδαστικό καλύπτει ύλη της Α΄ ∆ηµοτικού στο µάθηµα της Γλώσσας και βοηθά στην εξοικείωση µε τα γράµµατα. αρκεί να κάνετε κλικ µε το ποντίκι πάνω του. Εικόνα 7: Οθόνη χάρτη 10 . Ο Ξεφτέρης είναι πρόθυµος να σας βοηθήσει κάθε στιγµή. Ωκεανούπολη) και το Λούνα παρκ µε τα Παιχνίδια. Σηµείωση: Η ένταση του ήχου του προγράµµατος εξαρτάται και από την ένταση του ήχου στα Windows. τις συλλαβές και τις λέξεις. ΑΚΥΡΟ: Επιστρέφετε στην «Κεντρική οθόνη». 4.

Εικόνα 8: Οθόνη Ποταµούπολης Σε κάθε πόλη συναντάτε τα σπίτια ορισµένων χαρακτήρων. τότε εµφανίζεται ένα πλαίσιο µε τον χαρακτήρα που κατοικεί σε αυτό. ο χαρακτήρας στέκεται έξω από αυτό.1 Σπίτια Μπαίνοντας σε κάθε σπίτι ο ιδιοκτήτης του σας καλωσορίζει και κάνοντας κλικ πάνω του εµφανίζεται ένα σύννεφο όπου γίνεται η παρουσίαση του κεφαλαίου και του µικρού γράµµατος. στην Ηφαιστειούπολη ή στα Παιχνίδια) ή στην κορυφή της σκάλας (αν βρίσκεστε στην Ωκεανούπολη). σας ζητά να βρείτε όλα τα αντικείµενα που αρχίζουν από το γράµµα του. Για να βγείτε από το σπίτι και να γυρίσετε στην πόλη επιλέξτε την πόρτα.1 ΠΟΛΕΙΣ Υπάρχουν τρεις πόλεις τις οποίες µπορείτε να επισκεφτείτε µε όποια σειρά θέλετε: Ποταµούπολη. Κάνοντας κλικ στη µεγέθυνση µεταφέρεστε στο µέρος που επιλέξατε.1.3). Στη συνέχεια. Για να επισκεφτείτε το σπίτι κάντε κλικ πάνω του. Στο κάτω µέρος της οθόνης του χάρτη υπάρχει η Μπάρα (βλ. 4. 11 . ο οποίος συστήνεται.5. Αν έχετε ήδη επισκεφτεί κάποιο σπίτι.Πηγαίνοντας το δείκτη πάνω από κάθε περιοχή εµφανίζεται η µεγέθυνσή της και ακούγεται το όνοµά της.5. Μόλις τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα σπίτι.5. 4. § 4. Για να επιστρέψετε στον χάρτη κάντε κλικ στο κόκκινο βέλος που υπάρχει πάνω στο δρόµο (αν βρίσκεστε στην Ποταµούπολη. Ηφαιστειούπολη και Ωκεανούπολη.

όπου συµπληρώνεται το γράµµα (βλ. ο Ξεφτέρης σας επιβραβεύει και ανοίγει το µπαούλο. Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε αντικείµενο.5. § 4. Εικόνα 10: Οθόνη από την αναζήτηση αντικειµένων (Πηγή η πριγκίπισσα) Τετράδιο Σε κάθε σπίτι θα βρείτε ένα τετράδιο . Μόλις βρείτε όλα τα αντικείµενα του σπιτιού.Εικόνα 9: Οθόνη από το εσωτερικό ενός σπιτιού (Πηγή η πριγκίπισσα) Αντικείµενα Μέσα σε κάθε σπίτι υπάρχουν κάποια αντικείµενα που αρχίζουν από το συγκεκριµένο γράµµα και εσείς καλείστε να τα βρείτε για να κερδίσετε το γράµµα. Στην αριστερή σελίδα παρουσιάζεται ο σωστός 12 . θα ακούσετε την ονοµασία του και θα δείτε την αντίστοιχη λέξη γραµµένη στον πάπυρο που ξετυλίγεται στη µέση της οθόνης.4). Επιλέξτε το µε το ποντίκι για να εξασκηθείτε στη γραφή του αντίστοιχου γράµµατος.

Γόµα: για να σβήσετε ένα µέρος του γράµµατος. πηγαίνετε το δείκτη-µολύβι στην αρχή του ίχνους στη δεξιά σελίδα και κινήστε το ποντίκι προς τη σωστή κατεύθυνση κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί. Σπίτι: για να βγείτε από το τετράδιο και να επιστρέψετε στο σπίτι. επιλέξτε ένα µολύβι. Στη δεξιά σελίδα. Μικρό αρκουδάκι: για να γράψετε το µικρό (πεζό) γράµµα. µε γκρι χρώµα φαίνεται το ίχνος του γράµµατος. Σφουγγάρι: για να σβήσετε ό. Για να φτιάξετε το παζλ πάρτε ένα . Χρώµατα: για να επιλέξετε ένα χρωµατιστό µολύβι µε το οποίο θα γράψετε το γράµµα. Για να γράψετε. Παζλ Επιλέξτε το παζλ για να συναρµολογήσετε το γράµµα που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο σπίτι.ένα τα κοµµάτια από το κάτω µέρος 13 . Εικόνα 11: Οθόνη τετραδίου (Πηγή η πριγκίπισσα) Εδώ έχετε επίσης τις εξής επιλογές: Μεγάλο αρκουδάκι: για να γράψετε το κεφαλαίο γράµµα.τι έχετε γράψει.τρόπος γραφής του αρχικού γράµµατος του ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο βρίσκεστε.

Εικόνα 12: Οθόνη παζλ (Πηγή η πριγκίπισσα) Εδώ έχετε επίσης τις εξής επιλογές: Μεγάλο αρκουδάκι: για να φτιάξετε το κεφαλαίο γράµµα. Μικρό αρκουδάκι: για να φτιάξετε το µικρό (πεζό) γράµµα. Μολυβοθήκη Επιλέξτε τη µολυβοθήκη από το χώρο του σπιτιού και αµέσως θα εµφανιστεί η οθόνη ζωγραφικής (Εικόνα 13).της οθόνης µε ένα κλικ και τοποθετήστε τα στη σωστή τους θέση µε άλλο ένα κλικ. Σπίτι: για να βγείτε από το παζλ και να επιστρέψετε στο σπίτι. 14 . Μπορείτε να µετακινήσετε τα κοµµάτια που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά όσες φορές θέλετε. Όταν είστε έτοιµοι πατήστε το ΕΝΤΑΞΕΙ.

κάνοντας κλικ σε δυο διαδοχικά σηµεία. Γραµµή Εργαλείο για τη δηµιουργία ευθείας γραµµής. Μολύβι Εργαλείο για να ζωγραφίζετε «ελεύθερα». σχηµάτων και προσχεδιασµένων εικόνων. Γόµα Σβήσιµο γραµµών. 15 . Κείµενο Εισαγωγή κειµένου. Βελάκι Αλλαγή του δείκτη του ποντικιού σε βελάκι.Εικόνα 13: Οθόνη ζωγραφικής H οθόνη ζωγραφικής σας παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: Νέα ζωγραφιά Άνοιγµα νέας οθόνης ζωγραφικής.

τετράγωνο. 16 . Πίσω . Αλλαγή µεγέθους Σµίκρυνση ή µεγέθυνση των σχηµάτων ή των προσχεδιασµένων εικόνων. αφού τα επιλέξετε. Γεωµετρικά σχήµατα Επιλογή έτοιµων σχηµάτων (κύκλος.Πάχος γραµµής / γόµας Καθορισµός του πάχους σχεδίασης των γραµµών που δηµιουργείτε είτε µε το µολύβι. αφού τα επιλέξετε. είτε µε το εργαλείο γραµµής καθώς και του πάχους της γόµας. Περιστροφή Περιστροφή δεξιά ή αριστερά των σχηµάτων ή των προσχεδιασµένων εικόνων. ορθογώνιο. Παλέτα χρωµάτων Επιλογή χρώµατος για το χρωµάτισµα γραµµών και σχηµάτων. Χρώµα σελίδας Επιλογή χρώµατος από µια παλέτα για το χρωµάτισµα της σελίδας. έλλειψη. Κάντε κλικ σε ένα σχήµα και αυτό θα εµφανιστεί στην οθόνη ζωγραφικής. Μπροστά: Το αντικείµενο που έχει επιλεγεί. πηγαίνει πίσω από όλα τα άλλα. Άκυρο Ακύρωση της τελευταίας κίνησης. έρχεται µπροστά από όλα τα άλλα.Μπροστά Πίσω: Το αντικείµενο που έχει επιλεγεί. τρίγωνο) για να τα χρησιµοποιήσετε στη σύνθεσή σας.

Οι ζωγραφιές µου Άνοιγµα για επεξεργασία ή διαγραφή των εικόνων που υπάρχουν στο άλµπουµ.5) τη µεγέθυνση του Λούνα παρκ µεταφέρεστε στην Οθόνη επιλογής παιχνιδιών (Εικόνα 14).5. Εκτύπωση Εκτύπωση των περιεχοµένων της επιφάνειας ζωγραφικής.Αποθήκευση Αποθήκευση της ζωγραφιάς στο άλµπουµ. 4.2 ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ Επιλέγοντας από το Χάρτη (βλ. 17 . Έξοδος Έξοδος από την οθόνη ζωγραφικής και επιστροφή στο σπίτι. Προσχεδιασµένα σκίτσα Επιπλέον εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εικόνες από καταλόγους που περιέχουν προσχεδιασµένα σκίτσα των παρακάτω κατηγοριών: • διακοσµητικά • είδη γραφής • είδη κουζίνας • εργαλεία και όργανα • έπιπλα • ζώα • µέσα µεταφοράς • µουσική • παιχνίδια • πρόσωπα • ρούχα & άλλα • συσκευές σπιτιού • φαγώσιµα • φυτά • φύση Σε κάθε σπίτι δεν εµφανίζονται όλες οι παραπάνω κατηγορίες µε τα σκίτσα. § 4. Εδώ υπάρχουν παιχνίδια που µπορείτε να επιλέξετε και παιχνίδια που εµφανίζονται «κλειδωµένα» και για τα οποία δεν έχετε αρχικά τη δυνατότητα επιλογής τους. αλλά όσες προσιδιάζουν σε αυτό.

Κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια. ανά ζεύγη. περιλαµβάνει 3 γύρους.Εικόνα 14: Οθόνη επιλογής παιχνιδιών Τα Παιχνίδια ΜΕ αξιολόγηση που περιλαµβάνονται σε αυτή την οθόνη και τα αντίστοιχα Παιχνίδια ΧΩΡΙΣ αξιολόγηση.5. Για να περάσετε στον επόµενο γύρο θα πρέπει να απαντήσετε σωστά σε όλες τις ασκήσεις που θα εµφανιστούν στο γύρο που βρίσκεστε. Τότε εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη: Εικόνα 15: Οθόνη παιχνιδιού «Κουλοχέρης» (πρόκριση στο 2ο γύρο) Αντίστοιχη οθόνη εµφανίζεται για την πρόκρισή σας στον 3ο γύρο.2). Αν καταφέρετε να ολοκληρώσετε µε επιτυχία και τους 3 γύρους τότε ο Ξεφτέρης σας πληροφορεί ότι τα 18 . είναι τα εξής: • Κουλοχέρης – Χρωµάτισµα εικόνων • Σκοποβολή – Μήλα • Κρίκοι – Ζωγραφική • Ψάρεµα – Παιχνίδι µνήµης • Τροχός . § 4.Σταυρόλεξο Μπορείτε να διαλέξετε ένα παιχνίδι µε αξιολόγηση για να παίξετε ή να δείτε τις καλύτερες βαθµολογίες µε κλικ στο περίπτερο που γράφει «Βαθµολογία» (βλ.

τότε εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη αποτελεσµάτων: Εικόνα 17: Οθόνη αποτελεσµάτων (όταν δεν έχουν απαντηθεί σωστά όλες οι ερωτήσεις) 19 .καταφέρατε και έχετε κερδίσει ένα παιχνίδι. επιστρέφοντας στην Οθόνη επιλογής παιχνιδιών. Αν όµως δεν καταφέρετε να απαντήσετε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις ενός γύρου. το οποίο τώρα πια φαίνεται χωρίς αλυσίδες. εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη αποτελεσµάτων: Εικόνα 16: Οθόνη αποτελεσµάτων (όταν έχουν απαντηθεί σωστά οι ασκήσεις και στους 3 γύρους) Σε αυτή την οθόνη υπάρχουν τα εξής στοιχεία: • ο τίτλος της άσκησης • ο εκπαιδευτικός στόχος • το όνοµα του παίκτη • τα αποτελέσµατα • οι 3 γύροι χρωµατισµένοι και δίπλα το εικονίδιο του παιχνιδιού που έχετε κερδίσει. Εναλλακτικά. Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο για να µεταβείτε στο αντίστοιχο παιχνίδι. Ταυτόχρονα. θα διαπιστώσετε ότι το παιχνίδι που συνδέεται µε τη συγκεκριµένη άσκηση είναι πλέον διαθέσιµο και µπορείτε να παίξετε όποια στιγµή το επιθυµείτε.

ένα εικονίδιο τους συµπληρώνεται στην κενή θέση . Στον 1ο γύρο καλείστε να δηµιουργήσετε λέξεις που έχουν 4 γράµµατα. Σε περίπτωση που απαντήσετε σωστά και στις 3 λέξεις που πρέπει να σχηµατίσετε. Για κάθε λέξη που συµπληρώνετε σωστά µε την πρώτη προσπάθεια πέφτουν πολλές καραµέλες και ανάβουν τα λαµπάκια του κουλοχέρη.5. πρέπει να δηµιουργήσετε σωστά 3 λέξεις για να περάσετε στον επόµενο. τη λέξη που υποδηλώνει το σκίτσο στα αριστερά. Παιχνίδια ΜΕ Αξιολόγηση Κουλοχέρης ∆ηµιουργία λέξεων (µε σκίτσο) Εικόνα 18: Οθόνη παιχνιδιού «Κουλοχέρης» (1ος γύρος) Σε καθέναν από τους 3 γύρους του παιχνιδιού αυτού. Ταυτόχρονα. Επιπλέον.2.1 για να µπορείτε να παίξετε ξανά την ίδια άσκηση. Στο µηχάνηµα του κουλοχέρη υπάρχουν 4 σειρές µε γράµµατα από τις οποίες η πρώτη έχει πορτοκαλί απόχρωση. στο 2ο γύρο λέξεις µε 5 γράµµατα και στον 3ο γύρο λέξεις µε 6 γράµµατα. ενώ ο γύρος στον οποίο δεν απαντήσατε σωστά είναι αχνά χρωµατισµένος. 20 .Σε αυτή την οθόνη υπάρχουν τα εξής στοιχεία: • ο τίτλος της άσκησης • ο εκπαιδευτικός στόχος • το όνοµα του παίκτη • τα αποτελέσµατα • οι 3 γύροι από τους οποίους είναι χρωµατισµένοι µόνο όσοι έχετε κερδίσει. Χρησιµοποιήστε τα πράσινα βελάκια για να µετακινήσετε τα γράµµατα στην πρώτη σειρά και να σχηµατίσετε σε αυτήν. Όταν είστε έτοιµοι πατήστε το . δίπλα υπάρχει το εικονίδιο του παιχνιδιού «κλειδωµένο» • το κουµπί Παίξε ξανά 4.

συµπληρώνεται ένα πορτοκαλί µπαλόνι σε κίτρινο φόντο στην κενή θέση κάτω από το γράµµα . 21 . Σε περίπτωση που απαντήσετε σωστά σε όλα τα γράµµατα. «ξεκλειδώνει» το παιχνίδι Μήλα (βλ.2). Αν κάνετε λάθος. στον 2ο γύρο µία λέξη µε 6 γράµµατα και στον 3ο γύρο µία λέξη µε 7 γράµµατα. τότε προσπαθείτε µέχρι να βρείτε το σωστό και στην κενή θέση κάτω από το λάθος γράµµα συµπληρώνεται ένα πορτοκαλί µπαλόνι σε κόκκινο φόντο . για να σχηµατίσετε µια λέξη.3. «ξεκλειδώνει» το παιχνίδι Χρωµάτισµα εικόνων (βλ.2). Αν έστω και ένα γράµµα από τη λέξη είναι λάθος. Τότε από το µηχάνηµα πέφτει µία µόνο καραµέλα και το εικονίδιό της συµπληρώνεται στην κενή θέση σε κόκκινο φόντο .2. Σε περίπτωση που απαντήσετε µε επιτυχία και στους 3 γύρους. πρέπει να βρείτε τη λέξη αλλά δεν κερδίζετε βαθµό για τη συµπλήρωσή της. § 4. Για να προχωρήσετε.5. Σκοποβολή (∆ηµιουργία λέξεων) Εικόνα 19: Οθόνη παιχνιδιού «Σκοποβολή» (1ος γύρος) Σε καθέναν από τους 3 γύρους του παιχνιδιού αυτού καλείστε να σκάσετε τα σωστά µπαλόνια σύµφωνα µε το γράµµα που δείχνει κάθε φορά ο Ξεφτέρης.5. η απάντησή σας θεωρείται λάθος. Σε περίπτωση που απαντήσετε µε επιτυχία και στους 3 γύρους. Για κάθε γράµµα που συµπληρώνετε σωστά µε την πρώτη προσπάθεια. τότε ο Ξεφτέρης σας ενηµερώνει ότι περνάτε στον επόµενο γύρο. Στον 1ο γύρο πρέπει να σχηµατίσετε µία λέξη µε 5 γράµµατα. § 4.τότε ο Ξεφτέρης σας ενηµερώνει ότι περνάτε στον επόµενο γύρο.

2). «ξεκλειδώνει» το παιχνίδι Ζωγραφική (βλ. συµπληρώνεται ένας . Στον 1ο γύρο δίνονται 4 κορύνες. Σε περίπτωση κρίκος σε κίτρινο φόντο στις κενές θέσεις που απαντήσετε σωστά σε όλα τα γράµµατα. Αν κάνετε λάθος.2. τότε προσπαθείτε µέχρι να βρείτε το σωστό και στην κενή θέση κάτω από το γράµµα συµπληρώνεται ένας κρίκος σε κόκκινο φόντο . τότε ο Ξεφτέρης σας ενηµερώνει ότι περνάτε στον επόµενο γύρο. Μετά από κάθε απάντηση. Σε περίπτωση που απαντήσετε µε επιτυχία και στους 3 γύρους.Κρίκοι (Αντιστοίχιση κεφαλαίου µε µικρό γράµµα) Εικόνα 20: Οθόνη παιχνιδιού «Κρίκοι» (1ος γύρος) Σε καθέναν από τους 3 γύρους του παιχνιδιού αυτού καλείστε να πετύχετε µε τον κρίκο την κορύνα που έχει το αντίστοιχο πεζό (µικρό) γράµµα µε το κεφαλαίο που δείχνει κάθε φορά ο Ξεφτέρης. Για κάθε µία από τις πέντε κορύνες που πετυχαίνετε σωστά µε την πρώτη προσπάθεια. 22 . στον 2ο γύρο 6 κορύνες και στον 3ο γύρο 8 κορύνες. οι κορύνες αλλάζουν.5. § 4.

Στην κενή θέση κάτω από τη συγκεκριµένη γυάλα ανάβει ένα κόκκινο λαµπάκι . § 4. Όταν τελειώσετε πατήστε το ΕΝΤΑΞΕΙ. στον 2ο γύρο 6 ψάρια και στον 3ο γύρο 8 ψάρια.2). τότε το ψάρι επιστρέφει στη δεξαµενή και προσπαθείτε µέχρι να βρείτε τη σωστή γυάλα.Ψάρεµα (∆ιάταξη γραµµάτων) Εικόνα 21: Οθόνη παιχνιδιού «Ψάρεµα» (1ος γύρος) Σε καθέναν από τους 3 γύρους του παιχνιδιού αυτού καλείστε να ψαρέψετε τα ψάρια που υπάρχουν µέσα στη δεξαµενή και να τα τοποθετήσετε στις γυάλες. Αν κάνετε λάθος. πατώντας το ΑΚΥΡΟ. «ξεκλειδώνει» το Παιχνίδι µνήµης (βλ. σύµφωνα µε τα γράµµατα που έχουν στις ταµπελίτσες τους.5. µε τη σωστή αλφαβητική σειρά. ανάβει ένα πράσινο λαµπάκι . Στον 1ο γύρο δίνονται 4 ψάρια. Σε περίπτωση που απαντήσετε µε επιτυχία και στους 3 γύρους. 23 .2. Σε περίπτωση που απαντήσετε σωστά σε όλα τα γράµµατα. Για καθένα από τα ψάρια που τοποθετείτε στη σωστή γυάλα µε την πρώτη προσπάθεια. τότε ο Ξεφτέρης σας ενηµερώνει ότι περνάτε στον επόµενο γύρο. Μπορείτε να βγάλετε όλα τα ψάρια από τις γυάλες.

5. Όταν µια θέση µε γράµµα είναι µέσα στην κόκκινη πύλη. µία χαρούµενη φατσούλα σε πράσινο πλαίσιο εµφανίζεται στη στήλη αριστερά. στον 2ο γύρο 5 παιδάκια και στον 3ο γύρο 3 παιδάκια. κάντε κλικ στον Τροχό για να σταµατήσει. Στον 1ο γύρο εµφανίζονται 7 παιδάκια που περιµένουν στη σειρά. Σε περίπτωση που απαντήσετε µε επιτυχία και στους 3 γύρους. τότε προσπαθείτε µέχρι να βρείτε το σωστό κουβούκλιο και στην κενή θέση στη στήλη αριστερά εµφανίζεται µια λυπηµένη φατσούλα σε κόκκινο πλαίσιο. τότε ο Ξεφτέρης σας ενηµερώνει ότι περνάτε στον επόµενο γύρο. § 4. Αν κάνετε λάθος. Για καθένα από τα παιδάκια που µπαίνει στο σωστό κουβούκλιο µε την πρώτη προσπάθεια.2). «ξεκλειδώνει» το Σταυρόλεξο (βλ. 24 . Σε περίπτωση που απαντήσετε σωστά για όλα τα παιδάκια.Τροχός (∆ιάκριση γραµµάτων – αριθµών) Εικόνα 22: Οθόνη παιχνιδιού «Τροχός» (1ος γύρος) Σε καθέναν από τους 3 γύρους αυτού του παιχνιδιού καλείστε να βοηθήσετε τα παιδιά να ανέβουν στον Τροχό.2.

Στην παλέτα δίνουµε 8 χρώµατα. έχετε την επιλογή: Παίξε ξανά: Εµφάνιση άλλης ζωγραφιάς για χρωµάτισµα.4. µε γράµµατα πεζά (µικρά) και κεφαλαία. στο τέλος της άσκησης. Επιλέξτε µε το ποντίκι ένα χρώµα από την παλέτα. Εδώ.2. Θα δείτε ότι ο κέρσορας µετατρέπεται σε κουβά µε χρώµα.2 Παιχνίδια ΧΩΡΙΣ Αξιολόγηση Χρωµάτισµα εικόνων Εικόνα 23: Οθόνη παιχνιδιού «Χρωµάτισµα εικόνων» ∆ίνεται ένα σκίτσο µε βασικές περιοχές χωρίς χρώµα. Το αγοράκι κινείται δεξιά ή αριστερά µε τα 25 .5. Κάντε κλικ στην περιοχή της ζωγραφιάς µε το αντίστοιχο γράµµα (πεζό ή κεφαλαίο) και αυτή αµέσως θα χρωµατιστεί. που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα γράµµα. Μήλα Εικόνα 24: Οθόνη παιχνιδιού «Μήλα» Βοηθήστε το αγοράκι να µαζέψει στο καλάθι του τα µήλα που έχουν πάνω τους ίδιο γράµµα µε αυτό που κρατάει ο Ξεφτέρης ώστε να συµπληρωθεί η λέξη που υπάρχει µε γκρι γράµµατα στο πάνω µέρος της οθόνης.

δηλαδή µε τους βαθµούς που κερδίζετε από τα σωστά µήλα που συγκεντρώνετε.1. § 4. 26 .αντίστοιχα βελάκια από το πληκτρολόγιο ή µε το ποντίκι. Μόλις µαζέψετε τα µήλα µε τα σωστά γράµµατα που σχηµατίζουν τη συγκεκριµένη λέξη. το εικονίδιο Μολυβοθήκη που υπάρχει σε κάθε σπίτι. Συνολικά έχετε 5 ζωές που φαίνονται πάνω δεξιά µε ένα πουλάκι. Για κάθε 3 συνεχόµενα σωστά µήλα που µαζεύετε. Πάνω αριστερά φαίνεται ένα πλαίσιο µε την καλύτερη βαθµολογία που έχει υπάρξει µέχρι τώρα στο παιχνίδι. Για κάθε σωστό µήλο κερδίζετε 10 βαθµούς. Ζωγραφική Εικόνα 25: Οθόνη παιχνιδιού «Ζωγραφική» Για την Ζωγραφική βλ. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα πλαίσιο µε το σκορ.5. χάνετε 10 βαθµούς και επιπλέον χάνετε µια ζωή. οπότε φεύγει ένα πουλάκι από το δέντρο. Το παιχνίδι τελειώνει όταν χάσετε όλες τις ζωές που έχετε και τότε εµφανίζεται η οθόνη Τέλος παιχνιδιού µε δύο επιλογές: Καλύτερες βαθµολογίες: Μπορείτε να δείτε τις 5 καλύτερες βαθµολογίες του παιχνιδιού. Νέο παιχνίδι: Ξεκινάτε καινούργιο παιχνίδι. περνάτε στον επόµενο γύρο. Από γύρο σε γύρο η ταχύτητα πτώσης των µήλων αυξάνεται. Με κλικ σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης µε τις καλύτερες βαθµολογίες µεταβαίνετε στην οθόνη Τέλος παιχνιδιού. Αν πιάσετε λάθος µήλο.1. ώστε να φέρει το καλάθι του κάτω από το µήλο που πέφτει και να αποφύγει τα µήλα µε τα λάθος γράµµατα. κερδίζετε µια ζωή.

Εδώ έχετε επίσης την επιλογή: : για να ξαναπαίξετε. Σταυρόλεξο Εικόνα 27: Οθόνη παιχνιδιού «Σταυρόλεξο» ∆ιαλέξτε έναν αριθµό µέσα στο σταυρόλεξο και συµπληρώστε δίπλα του τη λέξη που κρύβει η αντίστοιχη πρόταση.Παιχνίδι µνήµης 2 Εικόνα 26: Οθόνη παιχνιδιού «Παιχνίδι µνήµης» Ταιριάξτε κάθε αντικείµενο µε το γράµµα που έχει στην αρχή του κάνοντας κλικ διαδοχικά σε δύο καρτέλες. Για τη συµπλήρωση της λέξης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ή το αλφάβητο που υπάρχει στην 27 .

Αν θέλετε να ακυρώσετε τις επιλογές σας.2. 28 . Πηγαίνοντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από τις περιγραφές. πατήστε Καθαρισµός. 4. Στο τέλος και αφού έχετε συµπληρώσει σωστά το σταυρόλεξο. Όταν τελειώσετε πατήστε το Εντάξει.3 Καλύτερες βαθµολογίες Επιλέξτε το περίπτερο από την Οθόνη επιλογής παιχνιδιών και θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη: Εικόνα 28: Οθόνη «Καλύτερες βαθµολογίες» Επιλέξτε το παιχνίδι του οποίου θέλετε να δείτε τα αποτελέσµατα. Θα ανοίξει η λίστα µε τις 10 καλύτερες βαθµολογίες για το συγκεκριµένο παιχνίδι: Εικόνα 29: Οθόνη «Καλύτερες βαθµολογίες» για το παιχνίδι «Ψάρεµα» Πατώντας Κλείσιµο επιστρέφετε στην προηγούµενη οθόνη και από εκεί στην Οθόνη επιλογής παιχνιδιών.5. αυτές εκφωνούνται από τον Ξεφτέρη. εµφανίζεται η επιλογή Παίξε ξανά για να συνεχίσετε το παιχνίδι µε άλλο σταυρόλεξο.οθόνη.

Από αυτά όσα έχετε κερδίσει είναι «ξεκλείδωτα».3 ΜΠΑΡΑ Η Μπάρα εµφανίζεται στην οθόνη του χάρτη. Ενεργοποιείται µόνο όταν καταφέρετε να βρείτε όλα τα γράµµατα της αλφαβήτα και να κερδίσετε όλα τα παιχνίδια. Από αυτά όσα έχετε κερδίσει είναι µπλε.5. στην Οθόνη επιλογής παιχνιδιών και σε κάθε παιχνίδι. κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης. Εικόνα 31: Οθόνη παπύρου Η οθόνη αυτή περιέχει τα εξής στοιχεία: • Όνοµα του παίκτη • Τα γράµµατα.4. Για να βγείτε από το βραβείο. 29 . η ΕΠΙ∆ΟΣΗ και τα εικονίδια των παιχνιδιών χωρίς αξιολόγηση. • Βραβείο. σε κάθε σπίτι. Στα αριστερά φαίνεται το όνοµα του παίκτη. ενώ όσα δεν έχετε κερδίσει φαίνονται αχνά. • Τα εικονίδια των παιχνιδιών µε αξιολόγηση και δίπλα ο ΓΥΡΟΣ που βρίσκεστε την τρέχουσα στιγµή. σε κάθε πόλη. Μπορείτε να εκτυπώσετε το βραβείο. πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο από την µπάρα. περιγράφεται τι έχετε καταφέρει µέχρι τώρα. Εικόνα 30: Μπάρα (Πόλη – Σπίτι) Πάπυρος Επίδοση παίκτη Στον πάπυρο που εµφανίζεται (Εικόνα 31).

Μπορείτε να εκτυπώσετε το περιεχόµενο του παπύρου πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο από την µπάρα. κάντε κλικ ξανά σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης. Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο από την µπάρα για να ανοίξει. Για να βγείτε από τον πάπυρο. Εκτυπωτής Εκτύπωση Εκτυπώνετε την τρέχουσα οθόνη.4). Μπαούλο Γράµµατα Για να δείτε ποια γράµµατα έχετε µαζέψει και ποια σας λείπουν ή για να ελέγξετε αν έχετε κερδίσει το γράµµα του σπιτιού στο οποίο βρίσκεστε. Εικόνα 32: Οθόνη µπαούλου Για να κλείσει.2). § 4. Παιχνίδια Παιχνίδια Μεταφέρεστε στην Οθόνη επιλογής παιχνιδιών (βλ. Πόρτα Κεντρική οθόνη Επιστρέφετε στην Κεντρική οθόνη.5. 30 . πατήστε σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης. § 4. Γρανάζια Ρυθµίσεις Μπορείτε να αλλάξετε το µέγεθος της οθόνης και την ένταση της µουσικής και του ήχου (βλ. επιλέξτε το µπαούλο (Εικόνα 32).

4 ΕΝΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ / ΠΕΡΙΟΧΕΣ Στο πρόγραµµα θα βρείτε τα παρακάτω ενεργά αντικείµενα /περιοχές: Ξεφτέρης (βοήθεια) Μη διστάσετε να επιλέξετε οποιαδήποτε στιγµή τον Ξεφτέρη. Χαρακτήρες Επιλέγοντας τους χαρακτήρες µπορείτε να τους ακούσετε ξανά να συστήνονται και να παρουσιάζουν το γράµµα που τους αντιστοιχεί. για να ανοίξει η οθόνη γραφής του γράµµατος. στο παιχνίδι Χρωµάτισµα εικόνων. κλπ. σηµαίνει ότι µπορείτε να αλληλεπιδράσετε µε το αντικείµενο που υπάρχει στο σηµείο αυτό. 31 . Όταν αυτό συµβαίνει.). στον πάπυρο παρουσίασης της λέξης. θα σας υπενθυµίσει τι πρέπει να κάνετε και θα σας εξηγήσει τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε για να πετύχετε το στόχο σας. καλάµι ψαρέµατος: Εµφανίζεται πάνω από τα ψαράκια. κάποια ενέργεια θα πραγµατοποιηθεί.χ. Εµφανίζεται πάνω από τους ήρωες και τα ενεργά αντικείµενα / περιοχές (π.5. µέσα σε κάθε σπίτι. Θα σας πληροφορήσει για τις δυνατές επιλογές που έχετε σε κάθε οθόνη. κουµπιά. βελάκια.4. διακοπή διαδικασίας: Εµφανίζεται στο σύννεφο της παρουσίασης του γράµµατος. πινέλο: Εµφανίζεται πάνω από τη µολυβοθήκη. Γενικά ισχύουν τα εξής: χεράκι που δείχνει: ∆ηλώνει ότι αν κάνετε κλικ µε το κουµπί του ποντικιού. µέσα σε κάθε σπίτι. στο παιχνίδι Ψάρεµα. ∆είκτης ποντικιού Ο δείκτης του ποντικιού σε διάφορα σηµεία του προγράµµατος δεν είναι το απλό βέλος. κουβάς µε χρώµα: Εµφανίζεται πάνω από κάθε χρώµα της παλέτας. µολύβι: Εµφανίζεται πάνω από το τετράδιο. για να ανοίξει η οθόνη ζωγραφικής. στον πάπυρο επίδοσης του παίκτη και στο σύννεφο µε το µπαούλο που περιέχει τα γράµµατα. ∆ηλώνει ότι µε απλό κλικ µπορείτε να διακόψετε την παρουσίαση της συγκεκριµένης οθόνης.

ο Ξεφτέρης εµφανίζεται στο δωµάτιό του όπου σας ευχαριστεί για τη βοήθειά σας. Μεταβαίνετε στην Κεντρική οθόνη του προγράµµατος από όπου πατώντας ΕΞΟ∆ΟΣ βγαίνετε από το πρόγραµµα. Ηφαιστειούπολη και Ωκεανούπολη) και έχετε µαζέψει όλα τα γράµµατα.6 ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μπορείτε να διακόψετε το πρόγραµµα οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµείτε. Στη συνέχεια ένα .χέρι: Εµφανίζεται πάνω από το παζλ.ένα τα γράµµατα βγαίνουν από το µπαούλο και µπαίνουν στις σελίδες του Ξεφτέρη. µέσα σε κάθε σπίτι. 4.5. 32 . επιλέγοντας το εικονίδιο Κεντρική οθόνη από την µπάρα.5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΘΟΝΗ Αφού έχετε επισκεφτεί και τις 3 πόλεις (Ποταµούπολη. για να ανοίξει η οθόνη συναρµολόγησης του γράµµατος (κεφαλαίου – µικρού) από τα κοµµάτια του. Τέλος επιστρέφετε αυτόµατα στο τελευταίο σπίτι που επισκεφθήκατε. 4.

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να κατανοήσει πώς ακριβώς θα πρέπει να συµπληρώσει τα κενά φύλλα εργασιών ώστε να συνάδουν µε το γενικότερο πνεύµα του λογισµικού. έτοιµα προς εκτύπωση. 33 . ώστε τα παιδιά να βλέπουν το Τετράδιο µαθητή ως συνέχεια του παραµυθιού. προτείνουµε να συµβουλευτεί τα αντίστοιχα έτοιµα φύλλα εργασιών. Στην κάτω δεξιά γωνία του κάθε φύλλου φαίνεται ο εκπαιδευτικός στόχος της άσκησης. προτείνουµε να χρησιµοποιεί ως όχηµα το παραµύθι και τις ιδέες που παρέχονται στο λογισµικό. αποτελούνται από ασκήσεις που αντλούνται από το ίδιο το λογισµικό και συνδέονται θεµατολογικά µε το παραµύθι και τις δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση.5 ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Πατώντας το κουµπί ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΜΑΘΗΤΗ από την «Οθόνη διαχείρισης προγράµµατος» εµφανίζονται τα 128 φύλλα εργασιών του εκπαιδευτικού τίτλου. Τα φύλλα εργασιών. ΚΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ Το Τετράδιο µαθητή που περιέχεται σε ηλεκτρονική µορφή στο πρόγραµµα δεν είναι δεσµευτικό. στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του παιδιού ή των µαθητών του. Στον εκπαιδευτικό διατίθενται επιπλέον «κενά» φύλλα εργασιών τα οποία µπορεί να συµπληρώσει µε δικές του ερωτήσεις / απαντήσεις και να τα χρησιµοποιήσει µε τρόπο ώστε να ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία του.

Γενικά προβλήματα υπολογιστή Σε γενικά προβλήματα του υπολογιστή (π. Δοκιμάστε το CD ROM σε άλλον υπολογιστή Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καλό θα ήταν να δοκιμάσετε το CD. Πρόβλημα με τον ήχο • Προσπαθήστε να ρυθμίσετε την κάρτα ήχου. Ελέγξτε τον ήχο Εάν έχετε πρόβλημα με τον ήχο: • Ελέγξτε αν τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα και ανοικτά. να μην το εκθέτετε στον ήλιο. Καθαρίστε το CD-ROM Πολλές φορές η εφαρμογή μπορεί να μην εκτελείται λόγω της μη καλής κατάστασης του CD-ROM. Σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή είναι πολύ πιθανόν να μην εκτελείται. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτωση έχει η χρήση των παρακάτω οδηγιών στο σύστημά σας. προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Α.mid . Προσοχή: Η εταιρία SIEM A. 34 .χ. *. • Προσπαθήστε να παίξετε αρχεία *. ειδικά αν το μηχάνημα σας είναι πολύ καινούργιο και εντός των ορίων εγγύησης. Ελέγξτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος Είναι σημαντικό να καλύπτονται από τη σύνθεση του συστήματός σας. εκτός από τις παραπάνω. σε υψηλές θερμοκρασίες και σε νερό. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να δοκιμάσετε να καθαρίσετε την επιφάνεια του CD-ROM με ένα στεγνό μαλακό πανί.mp3 • Δοκιμάστε να ακούσετε ένα μουσικό CD στον υπολογιστή.) συστήνουμε την επικοινωνία με την προμηθεύτρια εταιρεία του υπολογιστή σας. *. Β. δεν αναγνωρίζει κάποια συσκευή απαραίτητη για το πρόγραμμα κλπ.E. Ακόμα. οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναγράφονται στο πακέτο του εκπαιδευτικού τίτλου. Γ.6 ANTIMEΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σε περίπτωση που εμφανίζεται κάποια δυσλειτουργία στην εκτέλεση του προγράμματος.ROM του προγράμματος σε έναν άλλο υπολογιστή για να διαπιστωθεί εάν εξακολουθεί να παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα. χωρίς γρατσουνιές. να ακολουθήσετε κάποιες επιπλέον οδηγίες ανάλογα με τα συγκεκριμένα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν. προσπαθήστε να διατηρείτε την επιφάνειά του καθαρή. Δ.wav . Α. • Σιγουρευτείτε ότι η ένταση του ήχου είναι ανοικτή. Οδηγίες για έμπειρους χρήστες Εάν είστε εξοικειωμένος χρήστης με τη λειτουργία του υπολογιστή σας και του λειτουργικού του συστήματος μπορείτε. Ε.

asp Εάν µετά από τις προσπάθειες σας. Σηµείωση: Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση της βιβλιοθήκης DirectX της Microsoft σε κάποιο από τα CD-ROM των περιοδικών πληροφορικής που κυκλοφορούν ή να την “κατεβάσετε” από τον δικτυακό τόπο (website) της Microsoft στη διεύθυνση: http://www. Γ. συνεχίζετε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε την εκτέλεση της εφαρµογής. επιχειρήστε να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστηµα. Προχωρήστε σε επανεγκατάσταση των ίδιων ή νεότερων οδηγών συσκευής (drivers) της κάρτας σας. Προχωρήστε σε επανεγκατάσταση της βιβλιοθήκης DirectX της Microsoft και µάλιστα της τελευταίας της έκδοσης. 35 .• • Προχωρήστε σε επανεγκατάσταση των ίδιων ή νεότερων οδηγών συσκευής (drivers) της κάρτας σας. Προχωρήστε σε επανεγκατάσταση της βιβλιοθήκης DirectX της Microsoft και µάλιστα της τελευταίας της έκδοσης.com/directx/homeuser/downloads/default.microsoft. παρακαλούµε συµπληρώστε και στείλτε µας την παρακάτω φόρµα τεχνικών προβληµάτων. B. Πρόβληµα µε την οθόνη • • • Προσπαθήστε να ρυθµίσετε την κάρτα γραφικών. Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος Σε περίπτωση που τίποτα από τα παραπάνω δεν διορθώσει τη δυσλειτουργία της εφαρµογής.

Προηγούµενο Λειτουργικό: (ναι / όχι) Άλλη: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: * (Ενηµέρωση σε εφαρµογή των άρθρων 5 παρ. παρακαλούµε τσεκάρετε το διπλανό τετράγωνο †. 2472/1997).: Fax: Ώρες: Οικία Τηλ. Αγοράς: Κατάστηµα Αγοράς: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Επεξεργαστής: Μνήµη: (CPU) Σκληρός ∆ίσκος (Hard Disk) (RAM) Χωρητικότητα: Ελεύθερος Χώρος: (Total Capacity) (Free Disk Space) Κάρτα Γραφικών: Κάρτα Ήχου: CD-ROM: Λειτουργικό Σύστηµα Win 98: Win 2000: Win ΧΡ: Άλλο Γλώσσα Λειτουργικού Αγγλική: Ευρωπαϊκή + Ελληνική: Ελληνική: Έχει γίνει αναβάθµιση. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να λάβετε τέτοιο πληροφοριακό υλικό στο µέλλον. Τα ατοµικά στοιχεία που συµπληρώσατε και αποστέλλετε µε το παρόν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν από τη SIEM (υπεύθυνος επεξεργασίας) για την αποστολή στο µέλλον. 1 και 2 περ. 36 . ενηµερωτικού υλικού που αφορά στις δραστηριότητες και τα προϊόντα της ίδιας εταιρίας.: Fax: Ώρες: Email: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ηµερ/νία. για επεξεργασία και δηµοσίευσή τους από τη SIEM. Σε περίπτωση που αποδέχεστε να χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία που συµπληρώσατε στο παρόν. παρακαλούµε τσεκάρετε το διπλανό τετράγωνο †. ια του ν.ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ηµερ/νία: Επίθετο: Όνοµα: Εργασία Τηλ.

1 Γλώσσα – Α΄ Δημοτικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 2 .ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Έκδοση 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful