You are on page 1of 43

m

6 6 
6
6 
66 6 

6

 
6

6
6   


m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
› ›  › ›
 › › › › 

Δ΃Θ΃ΓΊΈ·΍ΐΔ Ρ΃Γ΋ΔΡ΋Δ Ύ΃ΓΊΈ΋Δ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ


ΖΏ΋Έ·ΓΔ΋Ε·Ε΋

› 
   › › ›
 
 ›
 

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΋Δ
Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΃
Ύ΋Ύ΃ΓΊΖ΍·΄΃: ͹͵΂ͰͨͲͻ͸Ͱ ͳͬ΂ʹͰͬ͸ͬͩͨʹͰ
ΔΑ·Ν΋΃΍ΐ΄΃: ͷͻ͸ʹͨͲͰ͹ͺͰͱͨ

ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Ε΋Α΋: ͨͱͨͫͬͳͰͻ͸Ͱ ͻͳͨ;Ͳͬ͹Ͱ ͹ͨͪͨʹͳͨʹͨͯͲͬͩͲ͵ Ͷ͸͵ͪ͸ͨͳͨ


ΌΈ΃΍΋Η΋Ό΃Ν΋΋Δ ΆΐΏ·: ͩͨͱͨͲͨͭ͸Ͱ͹ ͨͱͨͫͬͳͰͻ͸Ͱ Άͨ͸Ͱ͹ΆͰ (I ͹ͨͼͬΆͻ͸Ͱ)
ΔΟ΃Έ΍·΄΋Δ ·Ώ΃: Θ΃ΓΊΖ΍΋

ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Ρ·΍ΎΞΙΈ΃Ώ·΍΋: ΃ΔΐΝ΋Γ·΄Ζ΍΋ ΑΓΐΗ·ΔΐΓ΋ Ί·΃ Ύ΃΋ΔΖΓ΃Ξ·

ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΎΐΝΖ΍ΐ΄΃: 240 ΌΓ·Ά΋Ε΋ / 6000 Δ΃΃Ί΋


4 ΔΓΖ΍΋ ΃Ό΃Ά·Ύ΋ΖΓ΋ Ο·΍΋
ΌΈ΃΍΋Η΋Ό΃Ν΋΃
(΃Ό΃Ά·Ύ΋ΖΓ΋ Ρ΃Γ΋ΔΡ΋): ͹͵΂ͰͨͲͻ͸Ͱ ͳͬ΂ʹͰͬ͸ͬͩͰ͹ ͩͨͱͨͲͨͭ͸Ͱ
ͷͻ͸ʹͨͲͰ͹ͺͰͱͨ΀Ͱ
m
Vͨ͸ͳ͵ͫͪͬʹͰͲͰͨ
  ›m mm› m› m m
 m
m
m  › ›m
 ›m›
›  ›m › mm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm› m
› m m  m
m
mͫͨͳͺͱͰ΂ͬͩͻͲͰͨ
m
 
 m› ›m›
›m
mm
m
mmm m
m
m
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
› ›m m

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm› mmm
 m  m

› 
 › › 
 

m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmm m

 m
m 
 ›m›m› ›mm › ›m
 ›m
› › m › ›m›  ›m

Δ ΃ Γ Μ · Έ ΋
Ί΃Έ΋ I. ΔΗ·ΓΐΔ Ήΐ΅΃Ά΋ Ά΃Ρ΃Δ΋΃Ί·΄΃
ö m
›m› ›m› m
Ί΃Έ΋ II. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Ύ΋Ή΃Ώ΋, ΃ΎΐΝ΃Ώ·΄΋ Ά΃ ΔΟ΃Έ΍΋Δ Λ·Ά·΅·΄΋
m
›m
 mm
m
›m
 mm
m 
›mm› ›m m
mm 
›m› ›m ›m  m m › m

  m
m 
›m› ›m ›m  m  m › m

  m
Ί΃Έ΋ III. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΔΕΓΖΘΕΖΓ΃, ΑΓΐΗ΋΍΋ Ά΃ ΗΐΓΎ΃Ε΋
m m› 
m
›m m
m
›m› ›m
m m› ›m m
m
›m
  ›m  m
mm›  m› › m ›  ›m  m
m› ›m›  m› › m ›  ›m  m
m› ›m  m› › m ›  ›m  m
!m› m  ›m
  ›m  m
"m›  m 
›m  m
!m
› m m
› m
  ›m
 mm
"m m› › m ›  ›m
 m
Ί΃Έ΋ IV. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΌΖΓΔΆ΃ΎΊ΃ΈΓ·΄Ζ΍΋Δ ΌΈ΃΍΋Η΋Ό΃Ν΋΃, Ά΃Δ΃ΘΎ·΄΋Δ΃
Ά΃ ΔΟ΃Έ΍΋Δ ΅΃΅ΓΞ·΍·΄΋Δ Λ·Δ΃Ξ΍·΄΍ΐ΄·΄΋
!m
› m 
 m › m m   m
!m › 
 ›m› m m
 ›m m
!m › ›m ›m› m
Ί΃Έ΋ V. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΃Ό΃Ά·Ύ΋ΖΓ΋ ΎΐΊΡΐΈΏ·΄΋
"m 
m
 ›m  m
"m m m
 ›m›  ›m  m
"m › 
m
›m
 m
"!m 
›m  m
  ›m ›m # mm
Ί΃Έ΋ VI. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΋Δ Δ΋ΔΕ·Ύ΃
m› › m ›  ›m › ›m› ›
m
m›  m 
›m › ›m› ›
m
m› m  ›m › ›m› ›
m
Ί΃Έ΋ VII. Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ (Δ΃΅Ώ·΄΋Δ) ΌΐΆ΋Η΋Ν΋Γ·΄΃
Ί΃Έ΋ VIII Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Γ·ΔΖΓΔ·΄΋

m
›m  ›m  m

m
  m› › m

m 
 m› › m
Ί΃Έ΋ IX. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ ΅·΅Ύ΃
m
›m›  m› › m
m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

m› m  ›m


m
m›  m 
›m

Ί΃Έ΋ X. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΃Λ΋ Λ·Ύ΃Έ΃΍΋ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ ΃ΏΐΕ΃Ν΋·΄΋

Ί΃Έ΋ I. ΔΗ·ΓΐΔ Ήΐ΅΃Ά΋ Ά΃Ρ΃Δ΋΃Ί·΄΃


1.1. m ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋ΔmΛ·ΔΟ΃Έ΍΋ΔmΔ΃΅΃Ώ΋
m

›m › ›m › m  › ›m
 ›m ›  ›m
› › 
 m  ›  m ›m  m  m m  m

 m  › ›m ›  ›m  m ›
 m ›  m m
› m › m


›m › ›m › m  › m
 ›m › m
 m m   m ›m  m › m

 m
 › mm

m› 
 m
 $ mm
m
› m
  m   m
›m 
m  ›m
m m  › m ›m› m ›  m›  m

›m  m ›  m › ›m  › ›m 
 ›m
› ›m  › ›m  ›m  ›m
 ›m  m
›
 m › ›m  › › ›m m › m
 ››m
m
m› m
  m   m  › ›m ›  m
›m 
 ›m
 %
 ›m 
 ›m
 ›m
 ›  ›m m  ›&m m m  m › ›m
›
 m
$›m m ›m 
 m ›m
 
  ›m  › m m ›  m ›m  m
 ›m  › ›m  m 
 m ›m ›  ›m
 ›m
  ›m › ›&m

 ›m  m m m › m

› m  
›m  m

 m m m››m  m
m ››m 

 m
 ›m
  m ›  m m› › m
Ί΃Έ΋ II. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Ύ΋Ή΃Ώ΋, ΃ΎΐΝ΃Ώ·΄΋ Ά΃ ΔΟ΃Έ΍΋Δ m ›m  m
Λ·Ά·΅·΄΋

2.1. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Ύ΋Ή΃Ώ΋


m › ›m  › ›m 
m 
m $›m
›  m
 ›m   ›m 
 m  › ›m
 m
› › ›m

 ›m›  m
›m
 mm

 ›m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 › m  › m m
› m › 
 m ›  ›m

 &m ›  m ›m 


  m  › ›m  ›m
 m 
m
 
 
 › ›m m  ›&m
 › ›m › m m  ›m
 ›m  › m ›  m

 ›m m

$ ›m  m  ›m  m m


 ›m  › ›m › m m  ›m › › m

› m  m  m m m   m  m

› m 
 ›m ›  m  m  m 
 m › 
 m ›  m ››
›  m
›  › m  ›m $ m
 › ›m
m

›m
 ›m ›m 
 ›m ›m ›  m  m
›  ›m › m
  m › m m  m
 ›m ›m m m ›m ›m  m m 
 m
 $›m 
›m ›
  ›m
m  m  m
 ›m

 m › m › 
 ›m ›m 
 m
  ›mm
m
m  m
 m $ m › 
m 
 m
›  m
 ›m › 
› m ›  ›m  m  m
   m ››m   m › m 
›m › › m

m 
 m  m  m › ›m › $ ›m m
› 
m › m  m ›  m 
 m ›m $›m

›m › m 
 m  m 
›m › m
 m
 ›m 
m ›
  m  m
› m 
 ›m
›  m  ›&m 

 m › 
 ›m m
› m

 ›m › › m ›  m
 ›m › ›&m
m
 ›m ››
› › m m ›  › m  ›m
›
›  m m
 ›  m m 

 m

 m ›m › 


m  ›m  m  m m
›
 m 
 ›m mm
m
› › m › ›m
› m 

 m 
›m
 ›
  m  m ›  m  › ›m
 ›m
›  ›m › m › 
› m  m m m ›
 ›m
  m › 
 › ›m ›
 m › ›m
 ›m 
m
› mm
 ›m
$ ›m  m ›m
›
›mm   › m m
 m ›m 
 m
m
m
2.2. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΃ΎΐΝ΃Ώ·΄΋
 › ›m   ›m › 
m 
›m
 m
 m m  m
  ›m m› ›m › ›m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 m m › m 
  ›m 

 › ›m

 m
› › m ›  m
m

›m
 ›m m 
 ›m ›  › ›m
 m
 m ›m  m › 
 m 
$ ›m ›m


 m m  m m 
m  ›  m
 ›  ›m  m
 m ›m› m  ›m

 mm
m
 m m   m 
  ›m › m › 
m m
›m ›
 m   › m m % $ m
 m
›  m 

 ›m 
  m  ›m ›m  › m
 m
 ›m› m › ›m ›m
 m m  m
›  ›m
 ›m
 › m
 › m
m
m›  › ›m  m 
  m
 ›m ›
 %
 m › 
 ›m › $ › ›m   m 
  m
 ›m m ›
 m   › m 
  m
 ›m
›  ›m % ›m› › m› m
 m 
 ›m
  m  ›m 
  m
› ›m m  m ›m
  ›m m m m  m

 m 
 ›m
 m ›  ›m
m › ›  m ›  m 
›m

 m
m
$ m 
  m ›m  › ›m › 
m

›m ›
 ›m m 
 ›m › m

 › m m › ›m

 m ›  ›m 
  m › › m
 m
 ›  ›m › m › › m m 
  m ›m
 ›m  ›m › ›mm
m
2.3. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΔΟ΃Έ΍΋Δ Λ·Ά·΅·΄΋
› 
m 
m › ›m ›m › ›m  ›m
 m

 ›m› › ›m› 
› m m
m
 ›
  m ›m
›
 ›m m ›  m
 ›m
 › ›&m › m   m  m m › m
$  m› 
› m 
 ›m
 ›m m  ›mm
m
 ›m  › › m m›  m ›m › ›m 
 m
› 
 › ›m m ›  m  ›m  ›m m
› ›m 
›m   ›m ›  m  $ ›m

 ›m 


 ›m   m  › m m 2 ›m 
 ›m m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 ›m ›m 
 m  m m   m ›m
 m › 
 › m m › ›m

 m ›  ›m
 › › ›m
m

›m 
  m  m 
 ›m
 m m
 m mm  m m  m
 ›m ›m › m
 ›m
$ › m m  ›m  ›m
m
2.3.1. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΔΟ΃Έ΍΋Δ Λ·Ά·΅·΄΋Δ ΃ΙΟ·Γ΃ Ήΐ΅΃Ά΋ (ΕΓ΃ΏΔΗ·ΓΖ΍΋)
ΌΐΎΑ·Ε·ΏΝ΋·΄΋Ί:
m  › ›m   ›m › 
m 
›m ›  m
› › m ›  m m › ›m ›  ›m  m

  ›m 
 m  ›m 
m ›
 ›m
   m ›m  › m › ›m › m m  m
 ›m  ›m m ›  ›m
 ›m m › % m
 › ›
 › m › ›m m  m
 ›m 
$ m

  m  ›m  m m $  m
 
 m

 ›m
 m 
 m m
 ›m
› m › m ›m

›m   › m m
› m › ›m
$  ›m ›m
 m 
›m  $ ›m › ›m   m m  m
 ›m m› ›m  m

›m ›  ›m m› ›m
›
 ›m 
 ›m ›

m
 ›m › ›m   m ›m
 ›m m
  ›m › m ›m 

m 
$ ›m
›

m
 ›m › ›m m

›m 
 m  ›m 
m ›
 ›m › ›m

 m m
› m  m m m m 
 ›m
 m m
m  m ›m  m 
m  
›m m
m ›m
m m m m › m
m
 ›
 ›m ›m m  m
 $ ›m› 
 m
  m
 ›m m 
 m  m m
› mm
m
› 
m 
m m › ›m › ›m ›m  › ›m

 ›m
 ›m m  › m › 
 ›m  › m $›m
›m  m › 
 ›m  ›m
m
 ›m  ›m
  › m m

 m  m 
$ ›m m
 › ›m 
 › m › ›&m ›m 
 ›m › m
 $ ›m  m   › m m   ›m
$ m › › m › ›m
 m m ›
 m ›  ›m
  ›m › › m › ›m  ›m m ›m

›m › mm$ m › m
  m› › mm
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

m
› 
m
mm› ›m  ›m › ›m
 ›m ›m

 ›m m › ›m
 ›m› ›
›m
 m
› m

  m  m m › ›m
 m

 m
  m $ m ›m  ›
›m   ›m


m
› m  ›m  ›m  › ›m
 ›m › m › ›m
 
 ›m m ›m

 m m›  m
$ ›m
m
 ›m 
 m› › › mm
m
$ m
›m › m ›
 ›m m
›m
m

 m  › 
m  m

›  › 
m $  m

 ›m  ›m  m 


 ›m
m ›m ›m
›$ ›m 
 ›m › ›m  m  m  ›m
 m› m
  m
 
 m  m
 m
 m  m
 m
m
2.3.2. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΔΟ΃Έ΍΋Δ Λ·Ά·΅·΄΋Δ ΃ΙΟ·Γ΃ Ά΃Γ΅ΐ΄Γ΋Έ΋
(ΑΓΐΗ·Δ΋Ζ΍΋) ΌΐΎΑ·Ε·ΏΝ΋·΄΋Ί

›m › ›m m ›
  m ›mm
 › ›m m 

 m › 
 ›m ››m 
›m
 › m 
 ›m ›  m›  
›m ›m
 m 
 ›m   ›&m  ›m  › ›m 
 ›m
 m ›  ›m m
› m 
 ›m ›  m
›  ›m  › ›m   m  › m m   m
  ›m ›m
m
› ›m 
 am   m m
    m ›m

› ›m
 ›m
 ›am › 
 m m › 
 m
  ›m ›m m
m ›m  ›m
m
  ›m ›
 m m  m › ›
 ›m
›  mm
m


 ›m
› ›m
 ›m m ›am
 m
› ›m
  ›am  ›m  ›m m › 
› m › ›m

 ›m ›m m › ›m ›m ›m  ›m amm
  ›m › › m m ›  ›m  ›am 
 ›m $ ›m
› m
$ ›am  m  ›m › ›m

III. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΔΕΓΖΘΕΖΓ΃, ΑΓΐΗ΋΍΋ Ά΃ ΗΐΓΎ΃Ε΋

3.1 Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΑΓΐΗ΋΍΋

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

› 
m 
m  m   m  m  m

 m  › ›m  m
 › m › m  mm
m
3.2. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΔΟ΃Έ΍·΄΋Δ ΗΐΓΎ΃ Ά΃ ΔΟ΃Έ΍·΄΋Δ ·Ώ΃
 › ›m › 
m 
›m › ›m 
m ›m
 ›  m› m
m
› 
m
›m› ›m m ›m  m m

3.3. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΌΐΎΑΐΏ·ΏΕ·΄΋Δ ΃ΙΟ·Γ΃


 › ›m› 
m
›m
  m
`m ›  m›  m› › m ›  &mm
`m › ›m›  m› › m ›  &m
`m › ›m  m› › m ›  &m
`m › m  &m
`m ›  m 
m
m
3.3.1. Δ΃Η΃ΌΖ΍Ε·Εΐ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ ΃ΙΟ·Γ΃
›  m› › m ›  ›m
 m  ›m› ›m
 m  › m › m 
  m
››m
›m
› ›m $ m 
 m   m  m m › m

  ›m › m  m  m  m %
 m
m
›  m › › m ›  ›m m
 ›m ›  m


 ›m › m › 
 › ›m  m ›m

 m › m m 
 ›m  m m  m
m
 ›m m m 
 ›m 
 m  m

 ›m 
 ›m ›m › › m $ m  m

 m
 m 
 ›m 
 › m m
 ›m
 ›m 

 m   m 
m › › m
 › ›m
m
›  m› › m ›  ›m ›m
 m ›mmm
 m
m
3.3.2. ΔΑ·Ν΋΃΍ΐ΄΋Δ Δ΃Έ΃΍Ά·΄Ζ΍ΐ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ ΃ΙΟ·Γ΃m
› ›m ›  m › › m ›  ›m m ›m
› ›m ›
m  m
 m  › ›m › › › ›m
 m ›m ›m ›  m › › m m ›  m
 $›m ›  › ›m  › ›m ›  ›m mm

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

  › m m   m  ›m ›m ›m ›m

   ›m  › m m ›  m ›m


  m  ›m  › ›m  m 
 m ›m
›  ›m
 ›m   ›m › ›&m

 ›m
 › m
› m
m
› ›m ›  m › › m ›  ›m ›m
 m
 ›mmmm m
mm
3.3.3. ΔΑ·Ν΋΃΍ΐ΄΋Δ ΃ΓΜ·Έ΋Ί΋ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ ΃ΙΟ·Γ΃
m
› ›m  m ›  ›m
 m › ›m
›  m › › m ›  › m ›  m
 m
  m m   m › ›m › ›m 
›m
 m
› m  ›m  m
 %›  m
›  ›m  m ›m›  m
 ›m
$ m
›  mm
› ›m  m ›  m ›m › ›m  m
 ›m  m

 ›m ›  › m m
› ›m

 › m ›  ›m › m m ›m › m
›m 
 m › 
 m ›
  ›m

 m
› m
 › ›m
$ m
 ›m
m
›  m 
› m ›m › ›m  m
 ›  ›m ›  m › › m 
m  ›  m mm
 ›m
 mm

3.3.4. ΑΓΐΗ·Δ΋Ζ΍΋ ΑΓ΃ΘΕ΋Ό΋Δ ΌΐΎΑΐΏ·ΏΕ΋


› m  ›m
 m
`m m›  ›m
m mm  m  ›m › m
`m › m
 m ›m 
 › m m  ›m
 $ m
`m m ›m  › m
 m $
am m 
 m  › m
 m ›m  m m›
$ ›  › m
`m
m › m am 
 m m
›  m m ›m
› m 
m  am ›
 m 
m m
› 
m  m
`m › › m › m  m m
$  m 
  ›m
  m 
$ m m  m › m m 
  ›m
 › m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

`m   m ›m
$  › m m   ›m › m


 m› m› 
 › ›m

 mmmm

ΑΓΐΗ·Δ΋Ζ΍΋ ΑΓ΃ΘΕ΋Ό΋Δ ΅΃Έ΍΋Δ Λ·Ά·΅΃Ά ΔΕΖΆ·ΏΕ·΄Δ Μ΃ΎΐΖΚ΃΍΋΄Ά·΄΃Ί:


Ά΃Γ΅ΐ΄Γ΋Έ΋mΌΐΎΑ·Ε·ΏΝ΋·΄΋:
`m  › m 
 ›m   m  › m m
 $ ›m
 ›m m
`m 
m  › m 
 m  ›m m › m
 › m m  ›m
$ ›m› mm
`m  › m
› ›m   m

 ›m m
`m  ›m
 ›m  ›m m › ›m  ›m
  ›m › › m m›  ›m  ›m &m
`m
 m ›m› m
› ›m &m
`m › m m ›m
 ›m m
 ›m 
 &m

 ›m
 › m m ›m   ›m
 › &m  m  ›m 
 m m
 &m
 › ›
 ›m  m
 ›m
 &m › m
› › ›m › m
 m › ›m m 
 m m
  ›m
 › &m
`m  m m  m m  $ ›m
 ›m m
 $ ›m
 ›m
 ›m m 
 ›m

 ›m &m
`m ›m  › m › 
 ›m   m m  m
› m › ›m  m

 ›m 
  m
 $ ›m
 › ›&m
`m
 ›m m
 m 
›m   › m m
 › ›m m 
›m  › m › 
› m

 ›m
$ ›m
 m ›  › m m ›m &m

Ήΐ΅΃Ά΋ùΕΓ΃ΏΔΗ·ΓΖ΍΋mΌΐΎΑ·Ε·ΏΝ΋·΄΋:
`m 
 ›m   › m m 
 ›m 
 › m m
 m m  m
 ›m &m
`m  ›m   ›m  ›m m › 
› m
 › ›m
 ›m &m
`m 
  m

 › m m 
›m  ›m 
›  ›m › 
› m

 › m m  $ ›m ›  m

 ›m &m
`m  m
 ›m   m
 › m m › m m
 › › m
 ›m &m › m › m

  ›m m  ›m
  m
 ›m &m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

`m 
 ›m 
m
 › m m  ›m

$ ›m m 
m › 
 m m › 
 m
  ›m  › m 
$ ›m &m › 
› m
› 
 m  › m m 
 ›m 
$ ›m &m

 ›m › › m $ ›m m  m › 
 m
  ›m
  m › ›m m
$ ›m m
m
› m  ›m
 m ›mmm mm
m
3.3.5. Δ΃΄΃Ό΃΍΃ΈΓΐ Ώ΃ΛΓΐΎ΋
›  m 
m 
 ›m m

m›
 ›m m


 m ›  m ›  ›m 
  ›m  › m m
› ›m m m ›m 
 ›m m ›m m › ›m
› mm
m
›  m 
›m
 m ›
›m›  ›m
m › m m
 ›m 
›m  ›m ›  m 
›m 
 ›m
 ›m
› m ›  › m m 
 m
 ›m
›  m 
›m m 
 ›m › m
 › m
 m  m ›m
m
›  m 
›m
 m › ›m  ›m 
  m

 ›m
  m  › m m 
 ›m › ›m m
›  m
››m
›m
 $ ›m 
 ›m m ›m›  m
 m
 ›m › m  › m m

 ›m  m
› m
› m  m

›  m 
›m 
 m ›  ›m
m  m m ›m
m›
› ›m $
m
m
 ›  m ›  m 
m  m  ›m  m
› › m m  ›m
 m m ›
› ›m › › ›m
›  m 
 ›m › m  › ›m  m 
›m
› m m
› ›m
› ›m
 ›m › ›m
  ›m › m

m m m ›m › m
 m "m
 › m

›  m 
›m › ›m m ›  m
›m
  m 
›m m 
m m ›m  ›m

 ›m
 ›m
› m   m m  m  ›m
›m ›  m 
›m › m 
 ›m ›  ›m

 ›m› m
m

 ›m mm 
  m ›m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m


m 
 ›m
›m
m  m 
›m
 m
 
m m

 › m m m  ›m  › ›m
 m ›m › ›m $ ›m ›  › ›m

  m
 › m m ›
 m ›m  ›m
 ›m

 ›m

›  m 
›m
 m ›mmm mm
m
3.4. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ΃ Ά΃ Ύ΋Δ΋ ΌΐΎΑΐΏ·ΏΕ·΄΋Δ ΎΐΝΖ΍ΐ΄΃
m
› 
m 
›m
 m m !m m  m #m m m
›
 m› m
m
m m  m 
 ›m "m ›
 m › ›m m ›  m

 ›#›  m ›m ›  ›m 
  m
 › ›m
  m› ›m
m
› › m › m › m
 m  ›m "m m ›mm
"m 
m › ›m › m !"m › m 
 ›m ›  m
› ›m
m
›  m › m
 ›m m › m › ›
m ›m
  m m› 
m›› ›m
m
 m
 ›m ›  m $ m 

m › › m
 › m
m 
 m 
 m ›  m › › ›m
 m  m  ›m m
m
› › m 
m ›  › ›m
› m 
  › m m
% ›m 

 m ›  ›m  m  ›m
 m $ m "m 
  m 
 m ›m  m
  ›m 
 m  › ›m
› m  m !m mm
 m
 m
`m m m›  m ›  › ›&m
`m m m› ›m› › m ›  › ›&m
`m m m› ›m  m› › m ›  › ›&m
`m m m› m  › ›&m
`m m m›  m 
› ›m

Λ·Ώ΋ΛΈΏ΃:

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

ö  
  
    
  
 
 
 
   
  
 m 
     
  
m
ΔΟ΃Έ΍·΄΋Δ Α·Γ΋ΐΆ΋ Ά΃ ΎΐΝΖ΍ΐ΄΃:
`m mm 
 mm m m
m &m
`m Am›
› ›m  m m› › m &m
`m AAm›
› ›m  m m› › m mm
 m
möm m ›m› › m m
m
ö mm m  m m
mm›
 ›m ›  m
m
ö mm m  m
 ›m m
m
ö m m
ö m m
 m
 ›m m
m
4.5. m Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ ΗΐΓΎ΃Ε΋
› › m ›  ›m 
 m ›   m "m  m m
 ›m › 
› m m ›  ›m  m › › m › ›m
› › ›m m
 m ›  m  m  ›m "m › ›m

 m
 ›m !"m › ›m ›  %›  m
 › ›m m

m› ›m
  m
 › ›mm
  m › › m › ›m ›  %›  m
 › ›m
  m › ›m  ›m ›m  m ›%

› m › › m › ›m › 


› m ›  › ›m
 m
› ›m ›  %›  m › 
 ›m › › m 
›m
 ›m  m m   m
  m ›
 m
  m

 m › m 

 m  m m  m

 m m› m ›m m›%
› m› › m
 › ›m› 
› m›  › ›m
 m

IV. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΌΖΓΔΆ΃ΎΊ΃ΈΓ·΄Ζ΍΋Δ ΌΈ΃΍΋Η΋Ό΃Ν΋΃,


Ά΃Δ΃ΘΎ·΄΋Δ΃ Ά΃ ΔΟ΃Έ΍΋Δ ΅΃΅ΓΞ·΍·΄΋Δ Λ·Δ΃Ξ΍·΄΍ΐ΄·΄΋

4.1. m Ύ΋Δ΃Ώ΋Π·΄·΍΋ ΃Ό΃Ά·Ύ΋ΖΓ΋ Ρ΃Γ΋ΔΡ΋ Ά΃ ΌΈ΃΍΋Η΋Ό΃Ν΋΃

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

mmmmmmmmmmmmm
 m › 
m 
›m $ m
›  m 
  ›m 
 m  ›m 
 m › ›m

 m ›  m
 ›m   ›m 
 m  › m
› m %m  › m m m › 
› m ›  m

›m ›m
 › m› 
m
 ›m 
m

4.2. m Ά΃Δ΃ΘΎ·΄΋Δ ΔΗ·Γΐ·΄΋ Ά΃ ΌΐΎΑ·Ε·ΏΝ΋΋Δ ΆΐΏ·


 › ›m › 
m 
›m ›
 ›m  m
› m
 ›m  m 
$ m› 
 m
›  m ›%›
› › m m ›  › m  ›m
›
›  m
m
›  m › 
m 
›m ›
  ›m

  m
›m ›  ›m ›m  ›m m m › m
 ›m m 
 m ›
 m ››m ›  ›m m m

 m
 › ›m › 
m 
›m ›
  ›m
 › 
 ›m
  m

 m
Wm  m
 m
Wm ›  ›m
 m
Wm › m › m
Wm ›
 m  m

4.3. m ΔΟ΃Έ΍΋Δ ΅΃΅ΓΞ·΍·΄΋Δ Λ·Δ΃Ξ΍·΄΍ΐ΄΃


 › ›m  ›m› 
m 
›m ›
  m

› am 
 m  m › m  ›m

 m › m ›m ›
 ›m 
am 
 m
   m

m ›m› › › m m
 ›m

  m
m
 ›
 ›m ›m  m › m ›m ›
 mm


 ›m ›
 ›m 
am m
 ›m  m m ›m
  m› m› ›mm  ›m 
 m › m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

Ί΃Έ΋ V. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΃Ό΃Ά·Ύ΋ΖΓ΋ ΎΐΊΡΐΈΏ·΄΋

5.1. m ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΃Ή· Ύ΋Ι·΄΋Δ Ο΋Ώ΃Α΋Γΐ΄΃


› 
m
m  ›m m ›m
 m m
 m 
 ›m  ›m › m   ›m
 m
 ›m   ›m  ›m › m › ›m
 › m m
 ›m
› ›m  m  m › ›mm
› 
› mm
m

m  › ›m  m  m ›m  m ›m m

 ›m › ›m › m  m m
› m   m
 ›m 
 › m 
 m m m 
 m
  m › m ›
m  ›m 
 
m 
m %m

 m›
m  m$ ›m
 › m
 mm
m
› 
m 
m  $ ›m › m  m › m
› ›m  m
› m › 
m ›  m
› ›m  › m m
 ›m
› ›m
m  m
 › m m › ›m
m  m › ›m m
m

m 
 m m m 
$ ›m › m  m › ›m  m
›m ›  m
 › m ›  m › 
m

m m  m
 m ›m
m 
m
  ›  m › ›m ›  m › › m ›  m
›m› ›m  m ›  m
m
› 
m 
m 
$ ›m › m  m m m
$ ›m  m
› m › 
m ›  m
 m › ›m  › m m
 ›m ›
››m
 $ ›m› m
m
΀ͬʹͰ΀ͭʹͨ:  
   
      

!   " "
  !
 
    
 

    " 
m
m
m
m
5.2. m ·ΓΊ΋΃Ώ΋ ·ΓΐΈΏΖ΍΋ ΅΃ΎΐΝΆ·΄΋Δ Δ΃΅Ώ·΄΋Δ ΑΓ΋ΐΓ΋Ε·Ε·΄΋

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 › ›m› 
m
m
› m›  m  m
 › m
 m
Wm  m m  mm&m
Wm m m  mm&m
Wm  m m m  m  mm&m
Wm m › m m
 m  m%mm
m
΀ͬʹͰ΀ͭʹͨ:  
   
      

!   " "
  !
 
    
 

    " 

5.3. m Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΎΐΊΡΐΈΏ·΄΋
  ›m 
 m  › ›m
 › ›m › 
m m
 ›m m !m m  m › m ››m ›  m
› › m m› ›m›  m› › m ›  m m
  m› › m ›  m
›  m ›m ›m › 
›m › › m › ›mm

 › ›m  m › ›m
 ›m 
 m
 
 m › › m › ›m ›
 m  m m
m

 m  m › ›m› ›
›m› 
› &m
m
› 
m 
›m  m m   m 
  ›m
 ›m ›  m ›m › 
› m ›  m 
›m

 m  m › m  › m m › m  ›m
  m › m › ›m
 m 
 m› › m
› ›m ›
 m  m m
m 
m  m
 › ›m› ›
›m› 
› &m
m
"! m Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Ν΃΍Ό·Ζ΍΋ ΌΐΎΑΐΏ·ΏΕ·΄΋Δ Ά΃Ξ΍·Έ΋Δ
·Ε΃Α·΄΋/Έ΃Ά·΄΋ m
`m ›  ›m
m › m  ›m m m  ›m

› m m › 
m 
m › ›m
 m ›
› ›m

 m
`m ›  m 
›m 
›m m ›  m 
›m

 ›m ›m ›  m m ›  m 
›m 
m
  m ›  › m m 
 ›m
›  m  ›m
› m ›  m 
m m › ›m
› 
m 
m › ›m
%
m ›
› ›m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m


 m m
› m  m m m  ›m
m
›
› ›m › › ›m
`m ›  m 
› m

m › m m
 ›m
  m
› ›m › › m  › ›m
 ›m  m
 › › m m ›m › ›m 

m  ›m
  m
 m ›  m 
› m
 ›m ›  m
 ›m
 m› › m
 ›m›  ›m  m

m 
 m ›  m 
› m ›m ›  m
› › m  ›m
  m 
 m
 m
 m
 m m  m m $›m m  m
 ›m

 m
`m ›  ›m ›m › m › m
m ›m 
m

 › m  ›m 
 m › › m m
›  ›m › › ›m  › m m $ ›m ›  m
 › m

 m 
 m m › ›m
›
 m ›m› 
› m
m
Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Ί ΅΃ΊΈ΃΍΋ΔΟ΋Ώ·΄Ζ΍΋ ΃ΓΜ·Έ΋Ί΋ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ
΃ΓΜ·Έ΋Δ ΑΓΐΝ·ΆΖΓ΃:
m
`m › 
m 
m  › m  m

 ›m›  m ›m› 
› m›
› ›m › $ › m
 
 m › ›m ›m › › m ››m  m

›m ›m 

Ί΃Έ΋ VI. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΋Δ Δ΋ΔΕ·Ύ΃

6.1. Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΋Δ Δ΋ΔΕ·Ύ΃›m  › ›m m › › m ›  ›m › › ›m
›  ›m  m ›  m
› m › m › › m m
 ›m  m › ›
›m m m › ›m  › m m

 ›m
› ›m m ›m "m ›m m  m

  m 
› m › 
m 
 ›m  m
  ›m › ›m › 
› m › ›m 
 m › ›
m "m
  m mm $ m › m

Ҧ 91 - 100 ΘΖ΍΃ ΃Γ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΃ m m m m ΃ΏΖmmm


ҮΗΓ΋΃Ά΋Ү

Ҧ 81 - 90 ΘΖ΍΃ ΃Γ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΃ m m m m m ΃ΏΖ


ҮΞ΃΍΋΃Ώ Ό΃Γ΅΋Ү

Ҧ 71 - 80 ΘΖ΍΃ ΃Γ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΃ m m m m m ΃ΏΖ

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

ҮΌ΃Γ΅΋Ү

Ҧ 61 - 70 ΘΖ΍΃ ΃Γ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΃ m ΃ΏΖ


ҮΆ΃Ύ΃ΌΎ΃ΚΐΗ΋΍·΄·΍΋Ү m

Ҧ 51 - 60 ΘΖ΍΃ ΃Γ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΃ m ΃ΏΖ


ҮΔ΃ΌΎ΃Γ΋Δ΋Ү m

Ҧ 41 - 50 ΘΖ΍΃ ΃Γ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΃ m m ΃ΏΖ


ҮΈ·Γ Μ΃΃΄΃Γ΃Үm

Ҧ 0 - 40 ΘΖ΍΃ ΃Γ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΃ m m m ΃ΏΖ


ҮΜ΃΋ΠΓ΃Үm

 ›
 m 
 m › ›m › ›m  m m
 › ›m  m › m › ›m
 › m m  ›m

 ›m  m›  ›m


mm%m"m ›m m!%
 m "m  ›m  ›m 
 m › ›m m 
 m
 m m › ›m ›  m › › m › ›m 
m

 ›m m !%m m  ›m  ›m 
 m
  m m ›m› › m › m

 
 m › › ›m › ›m › m ›  ›m
m ›m
 ›m
 m  m › 
 m › m 
 m

  › m

Ҧ ΛΖ΃΍·ΆΖΓ΋ Λ·Η΃Δ·΄΃ /Ε΃ΓΆ·΄΃ Δ·Ύ·ΔΕΓΛ΋ ΐΓ΢·Γ/-  m


 › 30 ΘΖ΍΋Ί m

Ҧ Η΋Ώ΃΍ΖΓ΋ ΅΃ΎΐΝΆ΃ m%mm › m40 ΘΖ΍΋Ί m

› ›m › m ›  ›m m › m ›


m
 › › m
 ›am ›
m
› ›m  ›am  m
  ›m › ›am  m  ›am m  › ›m
› ›am
 m › ›m 
›am  ›am  › ›m m
› ›m
 ›m ›
 m  ›m 
$ ›m ›  m

  m › ›m  ›m › 
m  ›m
›  m m › ›m › m ›  ›m ›m $ m
 › › ›m 
$  m › m  ›m  › m m

 m › ›m  › ›m › ›m 


›m › ›m

 ›m 
 m › ›m
› m › › m › ›m
›  m m › ›m
 ›m
 › m m   m


 m

 ›m 
 m ›  › ›m  ›m

m m › ›m $ ›m›
›  m 
 m

6.2. Δ΃΄΃Ό΃΍΃ΈΓΐ Ώ΃ΛΓΐΎ΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΋Δ Δ΋ΔΕ·Ύ΃

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

›  m 
›m › ›m 
 m
 ›m › m#m  m#mmm
  m
`m &mm %m  m 
  m m 
 m ›m
› ›m  m 
m m
m &m
`m m m
% m m  m   m  m m 
  ›m
› m &m
`m m m %
m ›  m  ›m m 
 m 
 ›m
› m  m
  &m
`m km m %m › m
› ›m › m 

›m  ›m
% ›m  m m
 › &m
`m m m "%m m › m
› ›m › m m 
 m
 

mm  ›m› › ›m
`m ‚ m m !%"m
› ›m  m m › m   m
› › m m
 m  &m
`m ‚mm m%m!m
› ›m m  ›m › m  m
m
‚ m m › ›m 
 m › ›m m
m 
›m m
m  ›m m m m ‚m m › ›m 
 m › 
m
 m › ›m m ›m  m›  m 
m

6.3. ΑΓΐΗ·Δ΋Ζ΍΋ ΑΓ΃ΘΕ΋Ό΋Δ Λ·Η΃Δ·΄΋Δ Δ΋ΔΕ·Ύ΃


  ›m  ›m › m m  m › ›
m

 m
 › m  ›m m  ›m m  m › ›m

 m
 m"m mm

  ›m  ›m
 m m m › ›m 
 m
 m  m m
mm%mm m
`m 
 m› 
› m
`m 
m› m › ›m  ›m
 › m m›
 m› 
›m ›   mm%m"m m
`m 
›m
 m 
 ›m› 
›m› 
 
 m  ›m› m  m› 
 ›m  m%mm
 m
`m   m› 
 m› 
 m  ›m
 ›m
`m › 
› m
  ›m› m › ›m
 m›m
  m
 ›m
`m 
  ›m  m › m  m
`m › m  m
$  
! m › m m
  m%mm m
`m 
  m
" m mm%mm m
`m  m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

`m  m 


 m  m%mm 
`m 

 m
`m › 
› m 
 m
m
VII. Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ (Δ΃΅Ώ·΄΋Δ) ΌΐΆ΋Η΋Ν΋Γ·΄΃


›m  › m ›  m m ›  ›m
› ›
  › ›m   m ›  m 
 m

 m › › m ›  ›m   m  m › › m
 › ›m › m m m m › m
m
 m  m mm
ëm m  ›m› ›&m
 › ›m 
› m%m &m
›  m
 m#  › #m%m&m
›
 
 m%m&&m

  m› ›
 m m› m%m&m
 m# 
 #m%m&&m
 m#›
 #m%mk&m
 m#›
 m› 
#%mkm
m
ëm ›  m ›  m  m ›  ›m › › m
 ›  m ›  m 
 m $ m ›  ›m
 m  ›m ›m m ›  ›m ›m   ›m
› › m

 m m ›m  m  ›m
  ›m  m  m m%mm
m
 m  m m
 m
% m  m  m  ›m 
 ›m 
› m › › m
 › ›&m
% m
m  m  ›m › ›m 
 m › ›m ›m
 m › ›m 
 › ›m › › m m m
 m
*   
  
  

       
 
 
  #öm
m
 mmm›
m  ›m› ›m› ›m
 
 m› › m%mkm
m
 m›  m
   m%m m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

m

m›  m

 ›  m%m&m
 
 m›
 m%mkk&m
 
 m
 › m%mkm
m
  m  ›m › 
› m ›  m 
 m

 m
 m›  m›  m ›  m%mmm
 m› ›m›  m ›  mm%m&m
 m› ›m  m ›  m%mm&m
! m› ›m  m
 m  m   › ›m
  m%m!&m
" m›  ›m›  m› › m ›  m%m"&m
 m›  m 
mm &m
 m›
 ›m 
m%m&m

 m› m  mm‚&m

Ί΃Έ΋ VIII Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Γ·ΔΖΓΔ·΄΋

8.1. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΅΃ΏΡΐΓΝ΋·΍·΄΋Δ ΃Ά΅΋΍΋


› 
m 
m › m

 ›m › m m
 ›m ›  m
 ›m  › ›m m ›
 
 ›m
  ›m › 
m 
 m ›  m 
›m
› › m ›
 m m  m 
  m  m
› ›m  › ›m
 ›m › › m › ›m ›  m
 m 
 m  › m%m
›m m  › m ›  ›m mm

# m
m
8.1.Δ΃΅΃Ώ΃Ύ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΃Ά΃Ύ΋΃ΏΖΓ΋ Γ·ΔΖΓΔ·΄΋
› 
m 
›m  m $ m
› ›m 
 m › m
  m m m
› m  ›m
 m
 m
m
 › ›m› 
m
›m
 ›m› ›m
 › ›m
 ›m › › m › ›m › m › mm
 ›m mΊ·΃ Ύ΃΋ΔΖΓ΃Ξ·m

Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΅΃ΏΡΐΓΝ΋·΍·΄΃Δ ΖΉΓΖΏΈ·ΚΐΗ·Ώ:


› › m › m › › m › ›m
 
 m
m
m 
 m m  ›m m ›  m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

m m
› m › m


$ ›m  m m m  ›m m › m
m

 ›m m m m m
  m › m
m m# › m › m › m ›m› › mm
  m

 #m
 m  m  m
 ›m mm › m
m
 › m  mm › m
 ›m m  m › m
  m › m
› ›m
  m › m
› mm
  m
!m

 m
 m  m  m
  m  m › ›m m
  m
"m
 m m  m
›  m  m › ›m mm ›  m
m

m m › m
 m
 m m ›m ›m m
  m
m

 m m  m
 › ›m
 m  %m
m
 m mm › m

m
 m  m › m
 › ›m › m  ›m m › m
m
m m
  m › m
  › ›m

 m › m
› mmm
  m
m › 
 ›m›  m m
 m  m


$ m  ›m m ›  m
m m m
› m › m

› m
 ›m › m
› mm
  m
m ›  m
m›› m  m
 › m
› mm
  m
 › ›m› m
m
m›› m  m
 › m
› mm
  m
  › m
!m
m›› m  m
  › ›m  m › m
› mm
  m
"m ›  m
m›› m  m

 m
 
 m  ›m m ›  m
m m m
› m › m
 › m
› mmm
  m
  › m
m m
 m  m

 ›
 m m ›
 ›m m › m

m   m m m › m
  › ›m›  › m › m
› mm
  m
m  m
m›› m  m
  ›m m ›  m

 m› m
m m m
› m › m
  ›m m ›  m

 m m  m
m m m
› m › m
 › › m m   m  ›m m › m
m  m m m
  m › m
 › m
› mm
  m

 ›m  m
 m
m m
 m  m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 m  › ›m› m › m


› mm
  m
!m
m›› m  m
 
›m  m m m ›
 ›m m
  m
"m  › m  m m  m
 › m › ›m m
  m
m m m m  m
 › ›m m › m
$ 
 m
m 
 m m › m
 › ›m m › m

› m  m m   m

m 
 m m › m
  ›m m ›  m
 › ›m
 m›  m
m m m
› m › m
  › ›m› m  ›m m ›  m
m m m
› m › m
  ›m m › m
›  ›m m
m m m
  m › m
 › m
› mm
  m
  › m
m m
 m  m
 › ›m mm ›  m

  m  › m
m 
m m › m
  › ›m
m  mm
  m
!m  m›  m m
 m  m
 ›  ›m  m › ›m mm ›  m
"m 
m m › m
   m
  m  ›m m ›  m
m m m
› m › m

ΑΓ΃ΘΕ΋Ό΋Δ ΅΃ΏΎ΃ΡΐΓΝ΋·΍·΄·΍΋ Α΃ΓΕΏ΋ΐΓ·΄΋Δ Ά΃Δ΃Ρ·΍·΄΃:


 m
 m  m
 m› › m m m m
m
8.2. Δ΃΅΃ΏΎ΃Ώ΃Ί΍·΄΍ΐ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ Ύ΃Ε·Γ΋΃΍ΖΓ΋ Γ·ΔΖΓΔ·΄΋
› › m
 m› › mm
› 
m
m $ m› 
› m› 
 m
 m
 m   &m m %m › ›m ›  m
 m › m "m  m 
 m 
›m ›  › ›m
›m
m  ›  m› › m ›  ›m› 
› mm
 m m  m› 
 m !
m mmm
m
› ›m ›  m 
 m $ m m
› ›m m  m ›
 m  › m m  m  m
 m €am
 m  m  m ›
 m   m  m
 m 
  m
 › m m › m
 ›m  m  am
am
  m   m

am
m ›m › am
 m
m
 m
 m
  mm Q 
 m 
m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m


  m › › ›m
 m › 
m 
m
 $ m › ›m ›  m › m  m
›  m m ›  m  m 
  m
  m m %m  ›m  ›m  ›m %m
› 
› m›
 m 
 m m  mm
m
› 
m 
›m  › ›m 
$ m › › m
 › ›m m › 
m 
›m › ›m ›m
 
 m ›  m m › m › ›m 
 m
 m› ›m

Ί΃Έ΋ IX. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΔΕΓΖΘΕΖΓΖ΍΋ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ ΅·΅Ύ΃

9.1. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΋Δ ΔΕΓΖΘΕΖΓΖ΍΋ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ ΅·΅Ύ΃


ECTS - ΌΓ·Ά΋Ε·΄΋Δ ΅΃Ώ΃Ο΋΍·΄΃
ΌΖΓΔ·΄΋Δ΃ Ά΃
Δ·Ύ·ΔΕΓ·΄΋Δ Ύ΋Ρ·ΆΈ΋Ί
I ΌΖΓΔ΋ II III IV ΌΖΓΔ΋
ΌΓ·Ά΋Ε·΄΋

ΌΖΓΔ΋ ΌΖΓΔ΋
ΌΐΆ΋

Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ΋Δ Ά΃Δ΃Ρ·΍·΄΃ I II III IV V VI VII VII


I
15 ΌΈ΋Γ΃m

15 ΌΈ΋Γ΃m

15 ΌΈ΋Γ΃m

15 ΌΈ΋Γ΃m

15 ΌΈ΋Γ΃m

15 ΌΈ΋Γ΃m
15 ΌΈ΋Γ΃

15 ΌΈ΋Γ΃

I.mΔ΃Η΃ΌΖ΍Ε·Εΐ Δ΃Έ΃΍Ά·΄Ζ΍ΐ 60
Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋
1 
 m m ¿EN01-101B 5 5
2
$ ›m  m m m ¿EN01-102B 5 5

 ›m m m
3 m mm ¿EN01-103B 5 5
4 › ›m
  m
 mm ¿EN01-104B 5 5
5 m mm ¿EN01-105B 5
6 › ›m
  m
 mm ¿EN01-106B 5 5
7   m  m ¿EN01-107B 5 5
8 ›  m  m ¿EN01-108B 5 5
9  m
 m m ›m ¿EN01-209B 5 5

 m
10 m mm ¿EN01-210B 5

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

11 m m!m ¿EN01-21B 5


12  › ›m
 m ¿EN01-212B 5 5
II.mΔΑ·Ν΋΃΍ΐ΄΋Δ Δ΃Έ΃΍Ά·΄Ζ΍ΐ 12
Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋ 0
1  › ›m › m f 02-101B 5 5

› m
 ›m f 02-102B 5
2
›  m
 › ›m

 m f 02-103B 5 5
3
› 
 ›m›  m m
4

$ m f 02-104B 5 5
 › ›m

 m f 02-205B 5 5
5
› 
 ›m›  m m
 › ›m
m f 02-206B 5 5
6
  m›  m m
7  › ›m› m m f 02-207B 5 5
 › ›m
m f 02-208B 5 5
8
  m›  m m
9   › mm f 02-209B 5 5
10  › ›m  m›  m f 02-210B 5 5
11  › ›m› m m f 02-311B 5
12
 m
 
 m f 02-312B 5 5
13   › mm f 02-313B 5 5
14  › m f 02-314B 5 5

 ›
 m m  m f 02-315B 5 5
15
m
 › ›m›  › m f 02-316B 5 5
16
 m

 ›
 m m  m f 02-317B 5 5
17
m
18 
 m› m m f 02-318B 5 5
19
 m m  m f 02-319B 5 5
› › m m   m f 02-320B 5 5
20
  m
21
 ›m  m
 m m f 02-421B 5 5
22   m
  m f 02-422B 5 5
23  › ›m› m f 02-423B 5 5
24
 ›m  m
 m m f 02-424B 5 5
III.mΑ ΓΐΗ·Δ΋Ζ΍΋ ΑΓ΃ΘΕ΋Ό΃ f - 20 20
P 4B
IV.m Δ΃΄΃Ό΃΍΃ΈΓΐ Ώ΃ΛΓΐΎ΋ f - BW4B 10 10
V.m ΔΑ·Ν΋΃΍ΐ΄΋Δ ΃ΓΜ·Έ΋Ί΋ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋ 30 5 5 5 5 5 5

›m  m m m f 03-01B 5
1
 › m
2  › ›m›  m f 03-02B 5
3 › m f 03-03B 5
4 $ 
 m f 03-04B 5
5
› m  m m   m f 03-05B 5
6 › ›m
 m›  m f 03-06B 5
7  › ›m› m f 03-07B 5
8 ›  ›m m f 03-08B 5
9   › m f 03-09B 5
10 
  m  › m f 03-10B 5
11 ›  ›m  m f 03-11B 5
12 
m m
 m f 03-12B 5

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

24
ΔΖ΍ 30 30 30 30 30 30 30 30
0

9.2. ΑΓΐΗ·Δ΋Ζ΍΋ ΑΓ΃ΘΕ΋Ό΋Δ ΅·΅Ύ΃


› m  m
 ›m m ›m m "m › ›m › m m
› m ›m m ›  m m m › m ›  mm

  m
 › ›m
 m› m  ›m
 m m $›m m "m m

›mm&!m
 ›m›  m m
 m› m  m m $›m
 m› m
 m m '()*+,- m  ›m 
%m › ›m ›m
 m
"m  m  ›m m
 m
 m %m ›
m

 m %›
m 
m m 
%"m ›
m  ›m › m mm
 ›m % m 
›m  m   ›%!% m 
›m
 m
! m› m  ›m  m ›  ›m
m 
 m m
$›m
 m› m
1. m  m
mmm  m

`m › ›m › ›m
 ›m› › m › &m
`m  ›mm
 m› 
›m › m
`m  ›m $ › m m
 ›m  m
`m ›  ›m› m m m
`m  ›m
 ›m› m m m
`m
 ›m› m m m
 m
m
`m  ›m  ›m m
 m
€ m›  m
! m› 
›m ›   m
`m › 
›m › m › am
›
 m m 
 › m m
  ›m
m › 

 m
`m › 
›m  ›
 m
m
`m ›am
 m  ›m› 
m
`m › 
›m
 ›m›  m›
&m
`m › › m m ›m 
 ›m  m
m
 m  ›m› m  m› 
 ›m  m
mmmmmmm›  ›m
m › 
 m   m › 
 ›m  m mmmmmmmmm
›  m  m
`m  ›m
m 
 m m 
 m m m
 m
$  m m   m  ›m› m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

`m  ›m  m   m › 


 ›m › 
› m
›  ›m
m

m m  m m › m

  mm
`m  ›m › m  m  m  m m › m

  m
`m  ›m m›  ›m›

m› m› 
 m
m › m
`m  ›m › m
 m   m › m m  m
  m  ›m m
m m
`m  am am›
 am 
 am›  m m m m
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
9.3. Δ΃΄΃Ό΃΍΃ΈΓΐ Ώ΃ΛΓΐΎ΋Δ ΅·΅Ύ΃
 m›  m 
›m
 m m $›m m m m

›m"m&!m 
 ›m›  m m 
›mm › m
›m m
 mm› m  m m $›m
 m› m
 m '()*+,- m  ›m 
%m › ›m ›m
 m "m
 m  ›m m
 m
 m%m ›
m
 m %

m 
m m 
%"m ›
m  ›m › m m m ›m
% m
›m m  ›%!% m
›m m
 m›  m 
›m ›  m 
 m m $›m 
 m
› m
`m  m
`m  m
`m › m ›  m
`m ›  m
`m › ›m  m m
`m › m
`m 
$  m  ›m   m › m
`m  m
! m›  m 
›m m m  mm
" m›  m 
›m  m m › ›m 
›m
  ›m  m
 › m m
m ››m
› m
 m
m m 
›m"m› $ ›m
 mm › m m ›  m › ›m ›  m 
›m m › ›m
› m › ›m $ m  › m m   ›m ›m › ›m


 m › ›m 
$  m   › m m
 ›m
 m › $ › m ›m 
 ›m
 m
 m

 ›m  ›m m›  m›  m m
 m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 m›  m ›  m 


›m  m m 
 m › m

›m  m ›  m
 m m
 m ›m
 m m › m ›m
 m › ›m
 m m m

›m%mm›m

 m  m › m m $›m  m %m  m m   m


$m  m %m   m › › m  m m   m
$›m 
 m  ›m › m m m ›m % m 
›m
 m  ›%!% m
›m m
 m › m ›  m 
›m ›m ›m
› m
 m m
m m › ›m 
 m › m
 › m m

 ›m
 m 
$  m   ›m › ›m 
 › ›m
 ›  › m
 m
 m
`m m  ›m › m 
 m m $›m  m

 m
  m m m
 ›m 

 m
 m mm
m m m
`m ›m m

 ›m
 ›m 
 m m m
 › ›m ›m  m m  m 
m ›m
›  m 

›m  m 


 m m ›m
› m  m
`m ›
 m 
›m
 › ›m m › ›m ›m  m
 m  m 
›m ›  m ›
 m  ›m
›  m m
m 
 m› $ › m m› m m
 m › m 
$  m › › m
› m m ›  m  m
 
 m m m 
›m m
 ›m›  m
 m›  m 
m  m 
 m m $›m $ m
  m&!m
m

Ί΃Έ΋ X. ΑΓΐ΅Γ΃Ύ΃Λ΋ Λ·Ύ΃Έ΃΍΋ Δ΃ΔΟ΃Έ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋Δ ΃ΏΐΕ΃Ν΋·΄΋   m m ›m m

10.1.Δ΃Η΃ΌΖ΍Ε·Εΐ Δ΃Έ΃΍Ά·΄Ζ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋

΃Ό΃Ά·Ύ΋ΖΓ΋ Ο·Γ΃
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

› › m › ›m
 m 
  ›m   m  › m m
 › ›m ›m   m ›  m m › m
 m
› › m m 
 ›m 
$ m › m 
›m
  › m m 
  m ›m 
 ›m m › › ›m

› m

 m › ›m › m ›  m  m
 
 m ›m  m  ›m ›m › ›m › m m
 ›m  ›m  m  › m m  ›m › m  ›m

$  m   ›m
 ›m
› m  m 
 ›m
 m m  ›m
 $ ›m ›m

Ύ·ΕΚΈ·΍·΄΋Δ ΌΖ΍ΕΖΓ΃ Ά΃ Ή·Α΋Γ΋ ΌΐΎΖΏ΋Ό΃Ν΋΋Δ ΖΏ΃Γ ΜΈ·Έ·΄΋

$ ›m  m m  m 
 ›m m
 ›am m

$ ›m › ›am ›m 


›m ›   m

 › m m
 ›m› ›
› m  m
m m
› m

›m
$ ›m 
 m 

›m ›  am  am
  m m › m  am 
 m  m m   m
 ›m  m 
 ›m › m
 am
m › ›m › › am
 m ›m
 am 
$  m   m › 
 m › ›m
›  m 

 am ›  m m  m m ›m

› am
› am 
 am
 m ›  m
› ›am
  m ›m › m ›  m   m › ›m › m
› 
m  m m› › mm

ΖΝΡΐ ·Ώ΃
m ›m › m  m  m
› ›m 
m
 ›
  m ›m  m › › m
›m
m  m
› m m ›m m ›m› ››m ›m
m m
› m› m  ›m m
 $ ›m ›m

m  &m

›m
 m › m › m  › m m
 m m m m › ›m  ›m ›m ›  m
 › m m ›m 
 ›m › ›m m ›m $ m
m
 › ›m m 
 ›m m  m
m m
m m
 m
 › m m

$ › ›m › m
› $ m  mm m
m m›  m mmmmmm
› › m 
m › ›m › ›m 
m m ›m
 › m m
 m m › m m

Δ΃ΐΗ΋Δ· ΌΐΎΑ΋ΖΕ·ΓΖ΍΋ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ·΄΋ 1


$ m  m 
  m  m › m
 
 m
  m m › › m 
 $ m › m › m $ m
  ›m ›  m 
 m $ m 

m
› m› mm
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

  m  m m › ›m m  m   m m


 m m  m   m  ›m 

 m
 ›m  m  m $ m 
 ›m m

 ›m ›  ›m m ›  m 
 m  m
 m› m

Δ΃ΐΗ΋Δ· ΌΐΎΑ΋ΖΕ·ΓΖ΍΋ ΑΓΐ΅Γ΃Ύ·΄΋ 1


m m  m  ›m 
 m  m 
 ›m
 ›m  m ›m  m
 m
 m › $ m
 m m 
$ m  m › m m › m m

›  m
 ›m  $ m 
› % › ›m
 m  ›  ›m › m   ›m m  › ›m


 m ›  m  ›m 
 m  ›m m
 
 ›m m

  m › ›  m m › m › ›m

 ›m  m › › m  ›m 
 ›m 
$ m
 m
 ›m
m  mmmmm
m
ΌΓ΋Ε΋ΌΖ΍΋ ΃ΉΓΐΈΏ·΄΃
  m  ›m m m
 m ›m 
›m
m m
› m ›
 ›m   m m
 ›m  m m
  m  ›m   m  m $ m 
 ›m
 m  ›m  m › m   ›m › m 
 ›m

 ›m
 m 
 ›m   ›m m 
$ ›m
  m  m  m 
 ›m › › m m $ m m
m

 › 
m  m  ›m 

 m › m › m
 ›m 
am 
 m ›  ›m › › m 
 m  ›am
  m   › m m  ›m  ›
› m › m
›  › 
m   m m  m

am ›m m

›m › m  am  m m › m ›  m › am m

 m  $ ›m  m   m  › m

  m  m
m
ΔΐΝ΋΃΍ΖΓ΋ ΖΓΊ΋·ΓΊΐ΄·΄΋
› › m › m › m m $ m › ›m
 ›m ›  m  ›m ›› m m
 ›m
›  › ›m ›  m  m  %›  m


 m m m›  m  ›m›  &m  m
 m
 m  m ›  m  ›m ›  ›m › m
  ›m 
 m   ›m  m › m
 m   m $ m   m 
m ›  m
 m m›  ›m

 m
m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

΢΅ΖΗΛ΋ ΎΖΛ΃ΐ΄΃ Ά΃ ΑΓΐ·ΘΕ·΄΋Δ Ύ΃ΓΊΈ΃


› › m › m m ›  m m ›m
 ›m
 › m m  ›m ›  m › ›m › ›m › m
› ›m ›  m m  m ›m 
 ›m
 ›m › m m
 ›m  m  › m m ›m

 ›m › ›m  m
 ›m  m ›m

 › m m
 m › m
› m 
 m m


 m 
m
  › ›m  m  m
  m ›m
 ›m 
m ››m › m

 ›m m› ›
›mmmm

Ρ΃Γ΋ΔΡ΋Δ Ύ΃ΓΊΈ΃
› › m m › ›m m
 m m

 m m › ››m m
››mm
› 
 mm ›mm › ›mm
 ›mm mm›  mm mm
  m m 
  m m  › ›m m
 › m m › ›mm
 m m  m m › m m 
 ›m m
 mm

 ›m m  m m › 
›m m 
 m m › 
 mm
   m m  ›m m    m m › ›mm

 m m

 m m › ››m m
›
›m m  ›m m  › ›mm

 › m m m m $ ›m m › m m  m m ›  ›mm


 ›m › ›m m  ›m m  › ›m m $ › ›mm
›
 m m  m m m %m ›  ›m m ›  ›mm

  ›m m › 
› m m  › ›m m › ›
 ›m m 
 › mm
 m m  ›m m m m
››m m  › ›m m › ›
 ›m m  mm
  › m m m m › $ › ›m m   m m 
  mm
 ›m m  › ›m m › m m

 › m m m m 
 ›mm
 ›mm
mm  mm mm›
 mm›  mm
  mm
 m

10.2. ΔΑ·Ν΋΃΍ΐ΄΋Δ Δ΃Έ΃΍Ά·΄Ζ΍ΐ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΋Δm΋ΔΕΐΓ΋΃m
  m  › ›m › ›m › ›m
 m › 
m

 m
 m
 m  m  m › $ ›m   ›m  ›m › am
 › m ›m   am 
 am ›  m

 am

  m m   m  mm ›  m  m
  m
 m  m
 m
›m m m mm  
m 
m $m m › ›m

 › ›m
  m  m 

›m › ›m
 am

 am m
›  m  m m  ›  m
 m  m › m
  m m  m 
$ ›m m ›m  ›m  m
  m  › ›m › ›m › ›m m  m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

›  m ›m   ›am ›  m  ›am

 ›m›  m  m

Ύ΃Δΐ΄Γ΋Έ΋ ΌΐΎΖΏ΋Ό΃Ν΋΋Δ Δ΃ΛΖ΃΍·΄·΄΋


mmmmmm› › m › m
 ›m
› m 
 ›m ›  m
 › m
›m
 m  m  m ›  ›m  m
›  m m ›  m ›  m  ›m › m  m

› m 
 ›m ›  ›m  m  m › ›am
m ›  ›m
m › m › ›
› m
› m 
 ›m
›  m› ›
›m 

 ›m
 › m › mm
mmmmmm › ›m

 › ›m  m 
 ›m › am
 › m  ›m
 
am
› m 
 ›m ›  ›m
› m
 m
 m m m › m › am
›m
› m  ›m  › m m m 

 ›m › m
› m 

 ›m ›m m

 m › ›m
› m

 ›m ›  ›m  m ›m ›  m  m
 m
m› mm

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Δ Λ·ΎΐΘΎ·Ά·΄΋Ί΋ Δ΃ΘΎ΋΃Ώΐ΄΋Δ Δ΃ΗΖΞΈ΍·΄΋ 1


mmmmm› › m › m   m  m  › ›m  am
›  am
 am
 m 

 m › 
 m  m
› am
› ›m 
 m 
 m 
 m  ›m  am
 › m › 
 ›m  m m ›  m 
m am
 am › m
› ›m
 am
 m  ›m
am

 m am › › m ›am ›  m ›m


› › m › m › m ›  am  › m  › am
 › 
m
  m› ›m
m m› m
mmmmm$  m 
 a
m 
m ›  m
 ›m ›m
› am›  m  ›m›m›am›  ›m ›  m› m
› ›m 
 › m
› m › 
 am  am
  m m
 m› 
 ›m› m

Ύ΃ΓΊΎ·ΕΚΈ·΍·΄΃


$ ›m › › m › ›m
 m  ›m ›  ›m
›
$m m › m m ›m   m
 m m  m ›  m
  m  m › m 

›m ›m  m ›
$m
› m  ›m ›m 

›m › mm

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋ΔmΛ·ΎΐΘΎ·Ά·΄΋Ί΋mΔ΃ΘΎ΋΃Ώΐ΄΋ΔmΔ΃ΗΖΞΈ΍·΄΋m m
 › ›m › › ›m ›  › ›m m m ›m › m
 › m
 ›m
  m  m m
›m  m
› m  m m › › m › m   m  m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 › m 

 ›m ›  am  › m 

 ›m

 m m  › am m  › m  ›m › am
› m
 m › › m
› m › 
 m ›  m  › m


 m › mm

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΋Δ Ί΃Ώ΃Ύ·ΆΓΐΈ· Ε·ΘΏ΋ΌΖΓ΋ Δ΃ΛΖ΃΍·΄·΄΋ 1m› ›m › m  › ›m  › ›m$ m››m  m

 › m m   ›m 
m  m ›  ›m
  ›m
› m › m ›
m ›m ›m  m
  m  m ›  m 
$ ›m
 m m
m ›m
› m m   m › m  m
 ›m 
 m
 › ›m ›  m
 m ›  ›m
m m m  m m

 m
 m
m › m ›m m ›
 m › ›m

› ›m m m m  m m 
m
m
› ›m m
  m m
› m 
 m › m  m m
›m 
m m

› m
 m m
 m 
 ›m › m m  ›m
  m m
m
›m 

m m
› ›m   m
 m
› ›m
m 
›m

m m ›  m ›m m  ››m
 m › 


m  m  m m  m  m m
 m m
› m  m m  m › ›m
› ›m › ›m  m ›  ›m m ›  m
  m
m › ›m 
 m 
m  m m › m
› ›mm

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋ΔmΐΔΕ΃Εΐ΄΃ 1m
m  › ›m › m 

 ›m  ›m 
 m m  › ›m
› 
 ›m
 m m
m 
 ›m
 m m  am 
m

 › m m  ›m › m 


am › m m › m
 m  › m 
 m ›  ›m

 m
 ›m  m m ›
›m ›m 
 
 am
  am 
 m  m  m

  m ›m 
 ›m
 › ›m › ›m › › m  › ›m › ›m › m
 ›m
 › m 
 ›am 
m  m  ›am  › m m
 ›m
 ›am  › ›m 

 ›m  ›am › m
›  › m m m m 
 ›m  ›am
 m ›  › mm
m
ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΋Δ Ί΃Ώ΃Ύ·ΆΓΐΈ· Ε·ΘΏ΋ΌΖΓ΋ Δ΃ΛΖ΃΍·΄·΄΋ 2
mmmmmm
 ›
 ›m m   ›m › m
 ›m  m m

 m

  m  ›m
› m ›  m ›  m
 › m › m  › m  ›m m ›
 ›m  m
 › ›m ›  m ›m  m 
›m m ››m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

› ›m 
 m 
 m  › ›m
 m › m m
 m  › m

Γ΃Ά΋ΐΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΃ 1 m
 › ›m

 › ›m  m   › ›m 
 am
  m
 › ›m 
 am
›
 ›m ›  m  ›m
›  am
m ›m m   › ›m $ m
› 
 › ›m  m › m  ›am 
 › m
 m ›  ›m  m m › ›m
 m  
$ ›m › $ m
  › m m ›  m  › ›m  m › m
 › m  m $›m
 ›am
›m  m  m  m
 › ›m 
 ›m
 ›m 
 m m ›  am
› › m m 
›m ›m›  mm

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΋Δ Β΃ΏΓΖ΍΋ ΔΑ·Ν΋Η΋Ό΃


 m›  am  am
 ›m
 m› › › m › ›m

 m  › m › ›m
  m › ›m › m m
  › am   am  › m m m
  m  › m

 ›m 
›m  ›m  am
› ›m › m m

 ›m
 am  › m 
 ›m  › ›m
 am 
 ›m
 ›m › m
› ›m 
 ›m
 m m 
 ›m  m 
 ›m
 ›m  › m
 am › am 
  ›m  am m  › ›m › ›m
› ›m 
 › mm
m
ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋ΔmΐΔΕ΃Εΐ΄΃ 2
 › m 
 m
 m 
  m
› ›m  m
 m  › m 
  am m
› ›m › m 
›m ›  ›m
 m  › ›m › ›m › m
 ›m  m
 
 ›m
› 
 ›am  › m m ›m 

›m ›  ›am
 › m m 
 ›m  › m › ›m  ›am  m
 ›m 
 ›m › ›am 
m  m m ›  m
 ›m m ›m $ ›m › m  ›m
$  ›am

› am m
› m 
 ›m ›  ›m m   m

 m ›m
m 
›m › ›m  › m m › 
m › ›m
›  ›m› › mm
m
Ύ·Ά΋΃ Ύ·Ώ·΢Ύ·ΏΕ΋
› m › m ›  m
› m 
 ›m ›  m
  ›m ›m 
 m  m
 
 › m m

 ›m ›m  › m m m


m
› m

 ›m ›  m   ›m ›m
 
 › m m

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 m › 


m m 
 m › 
 m 
›m
 › m 
›m 
 ›m ›  m 
m › › m m
 m
 m ›
$m
 › m m › 
 m › ›m
 m
 
 › m m  m
 › m m  $ ›m

 m 


m › ›m  › ›m 
›m 
 m
› m 
›m  m ›  m  ›m
 m

 m m  › m m m
 
 m
 m
 
 ›m m
›  m 
 ›m 
 ›m › m  ›m
 
 › m m
 ›
m 
 › m m m

 m ›m   m


 
 ›mm
 m› 
m
 m  ›m 
 ›m
› m 
 ›m   ›m 
m m
 ›m
› m ›  ›m   m ›&m m  m
m › m
› m   m
 m m
 m  ›m mm   m
$ ›m m
m  m 
 ›m  ›m › mmm
 › m › ›m m 

 ›m › 
m m m
 m


 m m  ›m › m  m % ›m m m  m

 m
m › m › m 
 ›m  ›m
›  ›m   m  ›m   m
 ›m m ›  ›m
  m 

 m m  $  m

 › m m

 › ›m

Γ΃Ά΋ΐΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΃ 2
   › ›m › ›m

 › ›m  m
   › ›m  am  m
 › ›m ›m  › m
›  am   › ›m  m am  ›m ›  am
 › ›m 
›m 
m ›  am 
 m
m ››m  m

 m  › m 
 ›m m m m  m m 
m
   › m
› m › › m

  m
m m

 ›m
 am  m 
 m ›  ›m ›
m m
 m


 m
m
Ε·΍·ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΃

m › ›m  m   m › m
› ›m
 m
› m
  ›m  m 
 ›m › m   m
› ›m
  m
 m  m › ›m

 m m › ›m m
 
›m › $ m m
› m › ›m 
 ›m
m

 m  › ›m › 
 m m
›  m m › m

›m
 ›m› › m

 m› 
 ›m 
 m› m

 m m m›m ›m› m

 m

Ύ·Ά΋΃Δ΃Ύ΃ΓΊ΃΍΋ Ά΃ ΊΈ΋ΊΓ·΅Ζ΍΋Γ·΄΃ 1

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 ›
 ›m › m
 ›m  m m
 m

  m
 ›m m m  ››m
 m  › m › m m
›
 ›m ›  ›m m ›m   m
 m m
›
 m›  m m m$ m
  m  › m m
›m ›
 
 ›m m ››m m $ ›m ›  ›m
  m › m
m ›  ›m
›
›m › m   m m
 
› m

 m  m m ›
 m 
 ›m
 m
m
ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Δ Δ΃Ήΐ΅΃Άΐ·΄΃ΔΊ΃Ώ ΖΓΊ΋·ΓΊΐ΄΃
›  › m  m  › › ›m $ m
 m

› ›m  › m  m m $›m m
m
 m
  am 
m›m$ m
m 
 ›am
 am› am› m
m $›m
› m › ›m › m  ›
m  m m ›m

m › am  ›m   ›am m m  m  
› m

 m  m $ m  m   am 
› m › m
›m  › m  › ›m ›  › m  ›m › m

 ›m ›  › m  ›m ›


›  ›m ›  ›m  ›m
 › ›am ›
›  m
›
 ›m  ›m  ›m

$  › m mm›  ›m m  ›m
 $ ›m›  ›m
 › m

Ύ·Ά΋΃Δ΃Ύ΃ΓΊ΃΍΋ Ά΃ ΊΈ΋ΊΓ·΅Ζ΍΋Γ·΄΃ 2
mmmmmm
 ›
 ›m m   ›m › m
 ›m  m m

 m

  m  ›m ›  m › m › m
 › m  ›m m ›
 ›m  m  › ›m › 
  m ›m  m 
›m m ››m › ›m 
 m

 m  › ›m
 m › m m  m

Αΐ΍·Ύ΋ΌΖΓ΋ ΐΔΕ΃Εΐ΄΃
›m › m  ›m › ›m $ m
 m ›  ›m
 ›m  m
  m ›am m m m
 › ›m ›m › m
› › m  m
 ›m 
 ›m  › m  ›m


 ›m › m ›m  m  m
 ›m  am  ›m
 m
 m 

 am  m
› m
 am 
 ›m › am
 ›m

 ›m  am  › m  ›m 
 m m
m
› 
› m
 ›m  ›m›  mm

Ύ·Ά΋΃ Ά΃ Αΐ΍΋Ε΋Ό΃
› m › m ›  m
 m m
m › m m

›m  m  m › m


 ›m   m  mm
› m m
 m
 ›m ›
m › ›
m  %
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

  

 %  › m   m › › m
 ›m› ›  m › m m
 ›m 

 ›m

m
 › m m  m

 m m  mm
› m 
 ›m › › m m  m

 m › m m 
m
› m › 
›m

 m
m  m
 › m m  m
›m m
›  m
 ›m 
 ›m› m m›
 m› ›m
› m  m › m m  ›m 

 m ›m
  m
 › m m  ›m  ›m
 m› 
m
  ›m 
 ›m › m 
 ›m   ›m 
m
 m
 ›m › m ›  ›m   m › mm
 m
m › m › m   m 
 m m
 m
  ›m m m   m $ ›m m
m  m

 ›m  ›m › m m m › m › ›mm


 ›m › 
m m m
 m

 m m  ›m
› m  m % ›m m m  m
 m
m
› m › m 
 ›m  ›m ›  ›m   m
 ›m   m
 › m m ›  ›m  m


 m m  $  m

 › m m

›m %
›&m

ΔΕ΋΍΋ΔΕ΋Ό΃ Ά΃ ΍΋Ε·Γ΃ΕΖΓΖ΍΋ Γ·Ά΃ΘΕ΋Γ·΄΃


 ›
 m ››m  ››m
 m  m ›m 
 m
› $ m m
›m 
m 
m ›  m  m
 ›m
 › m  › ›m
m 
 m  m $›m
 m
 ›m › 
 › m m ›m ›m  m 
›m  m

› m
›m
 ›m
›
 ›m m
$ ›m  m ›m

 ›m  m
› ›m  m › › ›m › ›m  m
 m ›m $›m 

 m   m  ›m › m

 ›m

Ύ·Ά΋΋Δ ΃ΘΕΖ΃΍ΖΓ΋ ΑΓΐ΄΍·Ύ·΄΋ 1


 › ›m
 m ›  m m  am  m  › ›m

 ›m  m  ›m

 ›m 
am 
m

› ›m›  m m  m› › m m  › ›m  ›m


 am 
m
› m › ›m  ›m  am
› ›m 
m › › › m m 
m
› m  m
› m    am  › m  ›m  am

m
› ›m ›  m m   m › mm
 ›  m

΋ΏΕ·ΌΖ΍ΕΖΓΖ΍΋ ΌΐΎΖΏΌ΃Ν΋·΄΋
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

› m › m ›  m  › m m   m m   m 
 ›m m
  m m m › ›
› m m  m 
 mm
 m m  m › m  m m 
 m
  m ›m  m m  m  m m
 ›m  m  › m m   m

  ›m 
m › m  › m m
m
 m  m m  ›m m m ›› m

 › m m  m 
m  m
 m   m
  ›m
 m 
 m  ›m › m  m

 m m  m › m m
 m
m › m ›  m
  m  › m m
 m 
 ›m   ›m  m

 m m m m $ ›m  m  m   m


 › ›m
 m m › m › ›m m ›  mm
  m 
  ›m
 ›m  ›m  › ›m
› m› ›m
› m mm
m› m › m  m

 ›m  › m m
 m  ›m ›m › ›m ›m
›  m 
  ›m 
$ ›m  ›m 
 m
 ›  m  ›m 
 ›m  ›m
 m  ›m
 
 ›m  ›m m  m ›m   m ›m  ›m
›  ›m 
›m m › ›m 

 ›m m
 m

 mm
  ›m › m  m m m
m › m › m 
 ›m
 ›m›  ›m  m  ›m   m
 › m m
›  ›m  m 

 m  $  m

 › m
 m

›m % ›&m

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Δ ΗΔ΋Θΐ΍ΐ΅΋΃
m› › m › m  ›m › ›m
 m ›  ›m  m 
›am  m m  m
 › ›m ›m  › m › ›m
› ›m › m › ›m › m ››am 
›m
 
 ›m  
m  ›m m 

 m › ›am   m
 ›am m ›  m ›m m 
 m ››am

›
 ›m ›m›  m›m m › ›m›  m m m


 am› m
 m › m

›m› ›

Ύ·Ά΋΋Δ ΃ΘΕΖ΃΍ΖΓ΋ ΑΓΐ΄΍·Ύ·΄΋ 2


 › ›m
 m 
m
› ›m  m 
 › m m
›  ›m  m m › › m m  m  › ›m ›m
 › m
m › am ›
 m ›  ›am ›
 m

  m › 
›m 
›m  ›m  m  m
›  ›m ›  m  m › ›
›m
$  ›m am

m  m ›
 m 
m
› ›m ›
 ›m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

  m 
 m am  m ›  › m m
› m   m
›  ›m
$  › › ›m
 m
m
10.3. ΔΑ·Ν΋΃΍ΐ΄΋Δ ΃ΓΜ·Έ΋Ί΋ Ά΋ΔΝ΋Α΍΋Ώ·΄΋
m
΃Ά΃Ύ΋΃Ώ΋Δ ΖΗ΍·΄·΄΋ Ά΃ Ί΃Έ΋ΔΖΗ΍·΄·΄΋

΄΋ΉΏ·Δ΋Δ Δ΃ΗΖΞΈ΍·΄΋
m › ›m ›m m  ›m › m
m  m   m
$ ›m 
 ›m  m
 m ›  m  m m

$ m ›m ›  m  m $ ›m   m
 m
› ›m ›  m  ›m ›  m
 ›m
› 
› m  ›%  ›m 
›m m   ›m
m

 ›m  › m › › m › m 


 ›m
 m
  ›m m 

 m › ›m  ›m › ›m
› m  m ›m
 m › ›m› › m
 ›m
 ›m
% m  m
 m  m  › ›m
›  m 
 m
› m   m m 
 ›m
 m
 m m  m
 › ›m › › ›m
 m › m 
 ›m  m
 m  › ›m › m m
 m  › ›m 
m  m
 m ›  m › ›
 m  › ›m  %›
 m

 m  m  m   m  › ›m
 m
›  › m m

›  ›m 
 m › ›m › ›
›m m
 › ›m   m› › m› ›
›m m › m m› m

Η΋΍ΐΔΐΗ΋΃
 › m ›m
 am
›
 am ›m m  ›m
› ›
m ›
$ m m
› m 
›m  m
› m ›m › m
›
$ › m 
›m 
  am ›   am   am
  m m ›  m  m 
m › ›m   m
  m   m › m 
  m 
 ›m
 › am  m 
m   ›m am  ›m

  m m am 
›m
 ›m am$ m m


ΘΈ·Κ΃Ώ΃ΊΎΝΐΆΏ·ΐ΄΃
m$ 
 ›m › › m › m ›m
›
 ›m  m

› ›m 
 m $ ›m › › m m  ›m  m
››m  ›m 
 ›m ›  ›m  m
 m
 $ m ›m
› m

 m m

 m  › m
 m  m  ›m 
 ›m ›  m 
 m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

 m 
› m m  m
› ›m › ›m  m ›m
› › m m

 ›m› m ››m
m 
 
  m › ›m

  ›m m m   m  ›m
› › ›m m  › ›m  › ›m
› ›m› › m
  m
 m ›  m   m 
 m
  m
  m  m 
 m ›m
›
 ›m 
 ›m ›m
 m 
›m  m  m  
m m ›  ›m

 ›m m
›m 
m

  ›m
› m 
 ›m
 ›m m
m ›m
› ›m
$ m › 
 › ›m
 ›m ›  ›m   m   ›m ›m
› m


 m  ›m
 › ›m› 
 mm

ΎΔΐΗ΍΋ΐ ΌΖ΍ΕΖΓ΃ Ά΃ Ν΋Έ΋΍΋Ή΃Ν΋΃


m
› m  › m m   ›m › › m › m ›m
› ›m  m ›m  ›m 
 ›m › ›m

  › ›m  ›m   ›m ›m  ›m
 ›m 
 m ›m  ›m  m $ m 
m
  m %m
 
m 
› m 
m

 ›
m › › m › m   › m
›  ›m m 
 ›m m  ›m m

› ›m ›m ›m    m ›  m
$  m 
 m m ›  › m m 
›m   ›m
›  m ›  m m 
›  m   m › m m
›
 m ›  m › › m  ›m  m m
m  ›m
 m $ ›m 
  m  m › m ›
m
 
m  m › 
m m› m

Ά΃Δ΃Έ΍·Ί΋Δ Ύ·Ά΋΃ Δ΃ΛΖ΃΍·΄·΄΋


 › m  › ›m ›  ›m  › ›m › › m
› m  ›m 
m 
 m  m

  m $ ›m  › ›m ›m m  › m

 ›m  ›m


› ›m $ m
 m  ›m
›  m 
 ›m
 m  m › ›
 m m
› m


 m  m  m m  ›m m m
› m

  m

 mm

ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΋Δ ΔΐΝ΋ΐ΍ΐ΅΋΃
 › ›m › ›m › m
 ›m › ›m ›  m
 ›m m
›m   ›m  › › m
› ›m
  m  › m m  ›m ›  m ›m
› ›m ›m
›m ››m %m m  m
›m m


 ›m › m
 m › m ›  m

m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

m
›m
m  m
› m  › m m› $ m m
  mm

m
 m › m › m m  m › ›m m
 › ›m ›  m › › m
 m   m

 m

Δ΃Ί΃ΖΓ΋Δ Ρ·΍ΐΈΏ·΄΃
mmmmmm › ›m
 m ›m  ›m ›  ›m  ›m 
 m
› m › am m  ›
›m › › m m 
m › ›m
›  m
 ›m  › m
mmmmmmmmm ›m
 › ›m  m
m m
m  › m m  ›m
  m
 ›m › › m  ›m › 
› m  ›m

 m $  m m


›m  ›am  ›am

 m  ›m  m › am
m › m 
 ›m
›  m
 m  m › m m › m


 › m  am m  ›m ›  m m›  m

 ›  m

΋ΏΕ·ΓΏ·ΕΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΃
m› › m › m
 ›m  ›am
 
 m  ›m m
 
 m
 ›m 
 ›m 
$ › m ›  m › m 
 m

›am m › › ›m
 ›m m  › › ›m › m
› ›m
›
› m › m
 ›m  m ›
 ›m ›  m

 $ m 
 m › ››m m ›m  m ›m

 › › m
m
·Ύ΋΅Γ΃ΏΕΖ΍΋ ΒΖΓΏ΃΍΋ΔΕ΋Ό΃
 m  › ›m › ›m › m ›m 
  m
 › ›m › m
 ›m  ›  m
  m m m
› $ m  m 
  m  › ›m › ›m

  m › ›m   m

 ›m › ›m 

›m

 › m m
 ›m  ›m  m   m  ›m
› ›m   m

› › m m › 
 ›m  ›m m

›m › ›m m m  ›m
 m  m m
› $ ›m $ ›m ›  %  m m m m m
 m ›m  m  m ›m  › ›m

$ m

Δ΃·ΓΊ΃ΛΐΓ΋Δΐ ΖΓΊ΋·ΓΊΐ΄·΄΋
›  ›m  ›m › › m › m ›m
›
 ›m
›  m  ›m
 ›m › ›m ›m
›  ›m  ›m › ›m ›m › m m
 ›m
›  m
 ›mm› 
m
m

m
m
› ›m › ›m
 ›m› › m › m

$ m m ›  ›m m m ›m m ›m


›
 ›m

m
› m

 m  ›  m m
  m  ›m ›m
m
 m
›m 

m
 ›m  m 
 m
› ›m › › m
$ m › ›m ›  ›m ›m
› m 
›m
 › m m  m 
›m  m ›
%  m   ›m
m  ›m  ›m › m › m
$  › m m
  › ›m
m ›m m › 
 m 
 ›m

 m  m ›m 
 m › ›m   m

 ›m ›m  m › ›m › ›m ›m
› m  ›m
 › m m
 ›m

Γ·Ό΍΃Ύ΃ Ά΃ Ύ·Ά΋΃

m ›
$ m
 m
 m › 
m m

  m
 ›m
 › 
m › ›
 m m ›  m


m  m › m ›  ›m  ›m  › m
  m
  m 
  ›m  m 
$ m

  m
 ›m 
 ›m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
 › m ›  ›m m › 
m 
 ›m
 ›m  › m
 
 
 ›m  m
 m 
  m
  ›m
 m 
  m
 ›m  ›m

 ›m
  m 
  ›m 
 › m m
 m

  m  ›m  ›m
 ›m › › m › ›m

 m › 
m 
 ›m  › m m 
  m  ›m
 
 m  ›m   › m m ›
m   ›m 
› m

› m  ›m mm

›  m
 ›mm› 
m
m

m
m