You are on page 1of 2

Adresa: Slanački put 61

Prebivalište: Beograd, 11060


Kontakt telefon: 063 876 84 83
e-mail: maja.dimitrijevic9@yahoo.com
Maja
Dimitrijević
Obrazovanje

Arhitektonska tehnička škola , Beograd (1998-2002.)


Stečeno zvanje: Gredjevinski tehničar za visokogradnju

Visoka gradjevinsko-geodetska škola/Arhitektonski smer, Beograd (2003-2010.)


Stečeno zvanje: Inženjer arhitekture

Poznavanje rada na računaru

Word, Excel, Power Point


Internet Explorer
Auto Cad 2D

Radno iskustvo

2002-2003. Fotografska radnja “Foto Kejto”, Beograd


Radno mesto: Printerista
2008-2009. BDSP(YU) d.o.o.
Radno mesto: Saradnik na projektovanju
2009. Biciklistički savez Srbije
Radno mesto: Administrativni radnik
2007-2010. Volonter u organizacionom timu sektora Protokol na sportskim
manifestacijama

Strani jezici

Engleski jezik (početni nivo)

Lične osobine, veštine I interesovanja

Pouzdana, odgovorna, fleksibilna, prilagodljiva različitim vrstama poslova, spremna za


usavršavanje I timski rad.
Vozačka dozvola B kategorije
Izučavanje arhitekture drevnih civilizacija, fotografija, odbojka, biciklizam, plivanje.