Astfel trebuie să cuprindem: 1. Literatura 2.

Limbă şi comunicare În acest articol voi face referire la partea cu literatură: Precizarile din programa care fac referire la literatură: Pasaj extras din programă: "Autori canonici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Notă. Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori. Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare / culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în tabel: * proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspecte esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează;

" SCHEMA OPERELOR LITERARE Această schemă este doar un exemplu. Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război sau Patul lui Procust link spre lecţie . texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia. ROMANUL Romanul de până la al doilea război mondial – (perioada interbelică) a)Romanul tradiţional – Ioan Slavici. NUVELA a) Nuvela istorică – Costache Negruzzi. I. * poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia. Povestea lui Harap-Alb link: Basmul cult 2. La Ţigănci link spre lecţie sau – Mihai Eminescu. profesorul vostru să abordeze alte titluri de opere.Povestirea – Mihail Sadoveanu. Sărmanul Dionis link: Sărmanul Dionis c) Nuvela psihologică – Ioan Slavici.Basmul cult – Ion Creangă. Ion link spre lecţie c)Romanul modern de tip subiectiv – Camil Petrescu. este posibil ca la clasă. * dramaturgie: comedia. Mara link spre lecţie b)Romanul de tip obiectiv – Liviu Rebreanu. Moara cu noroc link spre lecţie III. Hanul ancuţei link spre lecţie II. PROZA –specii narative 1.* roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia. Alexandru Lăpuşneanul link spre lecţie b) Nuvela Fantastică – Mircea Eliade.

Riga Crypto şi lapona Enigel. Jocul ielelor. Lucian Blaga -Eu nu strivesc corola de minuni a lumii link spre lecţie b. Plumb. dedus.Testament. Paşoptismul – Vasile Alexandri.. Cântec) link spre lecţie . Flori de mucigai link spre lecţie c. Floare albastră. Lăcustră link spre lecţie 4.In gradina Ghetsemani link spre lecţie .Caragiale. Modernismul a.. Către Galateea. Simbolismul – George Bacovia. ScrisoareaI. Psalmul III[Tare sunt singur.]. [Din ceas. Act Veneţian link spre lecţie V. Oda în metru antic. Tudor Arghezi . Neomodernismul – Nichita Stănescu (În dulcele stil clasic. Malul Siretului link spre lecţie 2. Tradiţionalismul – Vasile Voiculescu ..L. Sara pe deal link spre lecţie 3. Mihai Eminescu – Luceafărul. O scrisoare pierdută link spre lecţie 2. Marin Preda Moromeţii link spre lecţie IV. Comedia – I. Drama – Camil Petrescu. POEZIA – evoluţie 1. Ion Barbu . DRAMATURGIA –specii dramatice 1. Ion Pilat .] link spre lecţie 6.. Enigma Otiliei link spre lecţie Romanul de după la al doilea război mondial – (perioada postbelică). Doamne şi pieziş!.Aci sosi de vremuri link spre lecţie 5. Mezul iernii.d)Romanul realist – George Călinescu.

Junimea şi revista Convorbiri literare– Titu Maiorescu link spre lecţie 3. Modernismul interbelic(perioada interbelică) – Eugen Lovinescu link spre lecţie . Introducţie la Dacia literară – Mihail Kogălniceanu link spre lecţie 2. EPOCI ŞI IDEOLOGII LITERARE 1.VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful