You are on page 1of 2

AMA NAMIN

D DM7 D7
Ama namin sumasalangit ka
D7 Em
Sambahin ang ngalan Mo
A
Mapasaamin ang kaharian mo
D-mo
Sundin ang loob
Dito sa G
lupaApara lang D-
sa langit
A
Bigyan moGpo kami ngayon
D Emaming
ng A kakanin
D sa araw-araw
A
AtEm A
pa-tawarin Bm
mo Emaming mga
kami sa sala
G
Para lang G A
pagpapatawadD namin sa nagkakasala
D sa amin
Em
At huwag moAkaming ipahin –Bm
tulot sa tukso . . . .
Em A D-
At iadya mo kami sa lahat . . . . ng masama.

G A D- G A D
Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangya-rihan, at
Em
Kapurihan, A Bm Em A G-D

Ngayon at magpa – kalian – man, ngayon at


magpakailanman.
AMA NAMIN

Ama namin sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo.


Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
Dito sa lupa para lang sa langit
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin mo kami sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin sa nag kakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya mo kami sa lahat nang masama.

Sapagkat sayo nagmumula


Ang Kaharian at kapangyarihan
At ang kaluwalhatian… magpasawalang hanggan…