P. 1
7 navika za učinkovit gubitak težine

7 navika za učinkovit gubitak težine

|Views: 80|Likes:
Published by shanea

More info:

Published by: shanea on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2011

pdf

text

original

www.greenlifeweightloss.

com

1

greenlifeweightloss.Uvod Ovih sedam navika zovu se “navike” s razlogom. www. To će samo dovesti do frustracije i preopterećenosti. Na primjer. Kada stalno izmijenjujete prehranu na dijeti i bez dijete metabolizam se polako usporava do krajnje granice zbog gubitka mišića koji se pojavljuje svaki put. Ako zamijenite lošu naviku. U svemu što radite. ako pokušavate prestati pušiti. Potrebno je više od 3000 ponavljanja da bi se navika razbila! Naš metabolizam i organizam uništeni su stalnim yo-yo dijetama. Ovo je zajedniĉko svim uspješnim ljudima. teţina se vraća. Potrebno je više od 300 ponavljanja da bi nešto postalo navika. to je sada masnoća koju ste sakupili umjesto mišića. ALI. ili u navikama koje stvorite. To je zato što se istinska snaga dogaĊa u neprekidnom obliku. Znam na što mislite … Dodat ću ih sve u isto vrijeme … LOŠA ideja. manje će vam nedostajati nego da jednostavno prestanete. Ne mogu vam dovoljno naglasiti snagu UPORNOSTI. ( Mišićna masa gubi se dok gubite teţinu. već i u ţivotu. Svaki tjedan dodajte jednu naviku. zato ako pokušavate razbiti neku lošu naviku. ne samo u ovom programu.com 3 . Ako ţelite ubrzati gubitak teţine dodajte dvije navike u tjedan dana. zamijenite to sa ţvakanjem ţvake. Ako prekinete dijetu. budite uporni i pratite sve ono što ste zamislili. Zapamtite: mišići= jaĉi metabolizam =gubitak teţine Evo kako djeluje program 7 navika. Brza napomena: sjetite se da je priroda sastavljena od vakuuma. morate ju zamijeniti nekom dobrom.

Ovo će oĉistiti put i pripremiti probavni trakt za ostatak obroka.greenlifeweightloss. Ovo ima 4 specifiĉne dobrobiti: 1. dodajte salatu koju ćete pojesti prvu. Ako jedete sladoled. Pruţaju tijelu potrebne vitamine i minerale Drugi dio pravila jest “prvo pojedite vlakna”. kreira se put za prolazak ostatka hrane i ĉišćenje debelog crijeva. Preporučujem najmanje 40 grama dnevno. ako jedete pizzu. Vlakna iz voća i povrća rasteţu ţeludac i ispunjavaju ga. Vlakna iz voća i povrća pomaţu pogurati hranu. Na primjer. a kad ga jedete sa drugim ugljikohidratima. pa ćete pojesti manju koliĉinu. Studije pokazuju da su ljudi koji su samo dodali vlakna u prehranu izgubili više na težini! ZAPAMTITE: vlakna u 40 za cijeli život! www. Svjeţe voće i povrće ima probavne enzime koji vam pomaţu razgraditi ostatak hrane koju jedete. otpad i toksine kroz probavni trakt.Navika #1: jedite nešto sirovo za svaki obrok Ovo je poznato kao pravilo zbrajanja.com 4 . Vlakna su važan dio prehrane. Svjeţe voće i povrće je puno vlakana. dodajte jabuku koju ćete pojesti prije. 4. pojedite sirovo voće ili radije povrće uz svaki pojedini obrok. Kad jedete. 2. To će vam ispuniti stomak i nećete moći pojesti cijelu porciju. 3.

burger i krumpirići za ruĉak. . Tako je. sa kruhom od ĉešnjaka i mlijekom (eventualno i desertom) za veĉeru. uz svjeţu mrkvu i povrtni umak Ćevapi za veĉeru sa salatom. TakoĊer vijedi i ono si KAD jedeš! Drugim rijeĉima. Mislim da ste sada pomalo zbunjeni … Dopustite da vam objasnim: Što je hrana? To je energija za tijelo. a tijelu dajete najviše na poĉetku dana da moţe sagorijevati kroz cijeli dan. Na primjer: Uzmite zobenu kašu. takva će vam biti i figura. jaja i malo svjeţeg voća za doruĉak Palaĉinka sa piletinom za ruĉak.Navika #2: princip piramide Jeste li ikada ĉuli frazu: “Ono si što jedeš?” Pa. kada ustanemo! Kada bismo trebali pojesti najveći obrok da zadovoljmo potrebe za energijom? Doruĉak. Vaše tijelo više zaboravlja na to tijekom doruĉka i ruĉka. tjestenina sa mesnim kuglicama u umaku. pa veĉera. Budući da energiju više nećete trošiti kretanjem. kada trebamo najviše energije … prije odlaska na spavanje ili kada se probudimo na poĉetku dana? Naravno. ruĉak. Kompletno je obratno! Kakva je tipiĉna ameriĉka prehrana? Recimo ĉokoladna tortica za doruĉak. Ako je hrana = energija. Idealno bi trebalo dnevnu prehranu oblikovati kao obrnutu piramidu. ĈINITE TO! Imat ćete više vremena za sagorijevanje. to je samo dio priĉe. tako da do kraja dana unosite sve manje kalorija. tijelo će uzeti tu hranu i uskladištiti ju u masne stanice za crne dane. ako vam je strategija obroka potpuno razorena. Opazili ste da se broj kalorija smanjuje prema posljednjem obroku? Uvijek treba jesto što manje kalorija prije odlaska na spavanje. AKO ţelite konzumirati ogromne koliĉine kalorija i nezdrave hrane.

vaš oblik tijela postat će trokut … sa velikom donjom polovicom! Kada ovo pravilo postane navika. jer to će pomoći procesirati hranu. pobrinite se da imate pola sata šetnje nakon obroka.Ako se baš ţelite razbacati. Vaše se tijelo tada poĉinje smirivati i popravljati. posebno naveĉer. U većini sluĉajeva to znaĉi – ne poslije 19 sati.greenlifeweightloss. pa je vjerojatnije da će se hrana spremiti u obliku masnoće. vaše tijelo postat će obrnuti trokut … ili ĉak pješĉani sat : ) Drugi naĉin kako moţete razmišljati o ovome: Doruĉak je KRALJ Ruĉak je KRALJICA Veĉera je podanik Drugi dio ovog pravila kaţe da posljednji obrok mora biti najviše 2 sata prije spavanja. www. UPOZORENJE: Ako ne pratite ovo pravilo.com 6 .

2. Ima li to smisla? Razmišljajte o hrani kao o drvima za vatru. znaĉi da vas vaš ţivĉani sustav stalno odrţava u stanju “bori se ili odustani ”. bit će nemoguće napraviti zdravi izbor hrane. Ovisni smo o genetici. To znaĉi da trebate jesti 5-6 malih porcija tijekom dana. odreĊene vrste hrane bogate šećerom i masnoćom pokrenut će adrenalin i druge hormone koji vas odrţavaju u takvom stanju. Nije postojao hladnjak koji bi sprijeĉavao kvarenje hrane. Vaše tijelo pretvara se u mašinu koja sagorijeva masnoće jer vam metabolizam stalno radi da bi probavio hranu. brţe goruću vatru. Ako signal gladi dosegne odreĊenu razinu.Navika#3: princip dijeljenja Princip dijeljenja je pravilo koje je uobiĉajeno za sve oblike prehrane. kalorije se iskorištavaju. Drugi dio ovog pravila jest da uvijek ostanete siti. Postoje tri razloga zašto je prehrana sa 5-6 obroka na dan vaţna: 1. (To pojaĉava rad metabolizma – a jaĉi metabolizam znaĉi brţi gubitak teţine!) Razmišljajte o motabolizmu kao o vatri unutar tijela. To pomaţe da se izbjegnu znakovi velike gladi kao signal da ste na “dijeti”. Ĉeznete za takvom hranom zbog današnjeg ubrzanog naĉina ţivota. To će vam dati jaĉu. pa je to uzrok gubitku energije i spremanju masnoća. u stanju stalnog pokreta. Plus. to vam poremeti hormone! 3. To ukljuĉuje i obroke i grickalice. Jeli su u svako vrijeme. jer su bili lovci i imali su hrane samo kad bi ju ulovili. Kada vam je tijelo pod teškim stresom. kalorije se skladište. Kada se vatra ugasi. Potiskivanje apetita. Kada vatra gori. odnosno brţe gorući metabolizam! Kao napomena. Nedostatak toga jest što vam je tijelo tada u neprestanom . Pa. probavni sistem ne moţe podnijeti velike koliĉine hrane. Većina će se zadovoljiti visoko procesiranom hranom kao fast food ili prţenom hranom što je puno masnoće i loših ugljikohidrata. Naši preci nisu imali 3 redovita obroka dnevno. Bolje je redovito dodavati drva davatra stalno gori ili tek povremeno ubaciti koje drvo? Pogodili ste! Mnogo je bolje redovito nabacivati drva.

mogli ste samo uzeti tu hranu i sjesti na nju.com 8 . a to dovodi do premorenosti. slijedeći obrok neće vam pobjeći! www. Nikada se nemojte prejesti! Vjerovali ili ne. Ako dosegnete toĉku sitosti. Jedite dok se osjećate dobro.greenlifeweightloss. bolesti.stresu. Jer tamo će ona i završiti. nikada ne smijete jesti do pune sitosti. brzog starenja i … DOBIVANJA NA TEŢINI! Kada jedete.

Govorimo o strogim dijetama. Drugi dio ovog pravila jest da se pobrinete da pojedete nešto sirovo prije sladoleda i da to ne bude poslije 19 sati.Navika #4: princip blagdana Svatko voli blagdane. Ne govorim samo o Boţiću i Uskrsu. PODSJETNIK: ne dajem vam dopuštenje da se davite u svakom desertu i prţenoj hrani koje se sjetite. Svatko treba blagdane. to vam povećava razinu stresa. kako bi vaše tijelo radilo za vas. Blagdani postoje da odrţe emocionalnu vezu sa hranom u pripremi. ne dajem vam dopuštenje da pojedete 2 litre sladoleda odjednom. Sad se zaustavite. Osjećat ćete se pospano već sat vremena nakon takvog obroka. Primijetili ste kako se svi novi proizvodi na trţištu bore protiv toga. To zaista utjeĉena psihu (emocije) i najbolji je naĉin da uništite gubitak teţine. ako volite sladoled. Ono što govorim jest da si ne smijete ništa braniti ako ţelite steći dobre navike. . a ne protiv vas. jer kada za neĉime ĉeznete. Govorim vam to. Druga verzija jest da imate 3 obroka tjedno koja moţete koristiti bilo koji dan. Drugi dio navike kaţe da su najbolji blagdani planirani. što povećava razinu kortizola. Ono što ćete zamijetiti jest. Smiješno! Preskakanje cijele kutije sladoleda Cherry Garcia tvrtke Ben and Jerry’s imat će najlošiji uĉinak na vašu dijetu. i nećete imati ni pribliţno energije kao nakon zdravijeg obroka. puni masnoće i ugljikohidrata. Na primjer. da kada uzmete blagdansko jelo osjetit ćete se grozno. neka srijeda i nedjelja budu vaši dani za sladoled. Nema ništa gore nego kada si zabranjujete stvari koje volite. Znate kad će se dogoditi. Kortizol je odgovoran za ponovno nakupljanje teţine.

ZAPAMTITE: Ako ne koristite. Govorim vam o velikom V … Vjeţbanje! Zapamtite da se u ţivotu radi o kretanju. Na primjer. izgubit ćete. Penjite se stepenicama umjesto dizalom. Evo primjera strategije koju moţete koristiti u vjeţbanju kako biste pojaĉali metabolizam: 1. Nismo dizajnirani da samo sjedimo na kauĉima. ne samo brzo trĉanje. Bilo je – ili si u formi ili ćeš umrijeti! Mi sada imamo drugaĉiji izbor: biti u formi ili biti debeli. . izgubit ćete mišiće! Vaše tijelo je VRLO uĉinkovito u ĉinjenici da se riješava onoga što mu nije potrebno. trebale bi tu biti razne aktivnosti kojima ćete se baviti.Navika #5: Pokrenite se kako biste gubili Toĉno tako. U prosjeku naši preci hodali su do 9 kilometara na dan. malo zabave. Jeste li ona “sretna” ili ona “nesretna” osoba? Kada vjeţbate. Njihovo fiziĉko stanje bilo je jednako današnjim Olimpijskim sportašima. a kretanje je ţivot. parkirajte auto ulicu-dvije dalje od trgovine ili radnog mjesta. Gurajte kosilicu na dvorištu. već kombinacija toga. Mi smo bića kreirana da se kreću. pa se otkrilo da srce mora vjeţbati u razliĉitim intervalima. Povećavanjem broja aktivnih mišića povećava se mogućnost da sagorite više neţeljene masnoće. 3. pa umrijeti sporom smrću ispunjeni bolestima. Svaka druga osoba dobit će srĉani udar. malo izgradnje mišića. Malo aerobika. Ako ne koristite mišiće. Nisu imali izbora. Kretanje potiĉe gubitak teţine pojaĉavanjem metabolizam i do 10 puta. Ne samo dugotrajno trĉanje. Hodajte što više moţete dok obavljate obaveze. 2. Mišići su tkivo organizma koje ima najviše metabolizma. Napravljene su studije o povezanosti srca i vjeţbanja.

dizanje utega. pa nam se mišići brţe raspadaju. 6. ili stoj na glavi. kao što su kardio vjeţbe. Što je razliĉitije.greenlifeweightloss. Tai Chi. www.4. pilates Redovito vjeţbanje je potrebno u svijetu jakog stresa u kojem danas ţivimo. Većina nas radi za radnim stolom. trbušnjaci.com 12 . Odrţavajte pravilno drţanje 8. i sliĉno. šetnja. voţnja bicikla. plivanje. Nauĉite pravilno disati dok vjeţbate 7. kao što su sklekovi. Da biste ZAISTA ubrzali metabolizam. voţnja kanua. Radite jogu. Jeste li ikada zamijetili da je većina ljudi cijelo vrijeme usporena? To je zato što imaju oslabljene mišiće za pravilno drţanje! Njihovi mišići su se skupili ili su sasvim nestali! Manje mišića = lakši povratak teţine! Više o tome ćemo u daljnjem dijelu knjige. Bavite se razliĉitim aktivnostima koje se dotiĉu svih aspekata fitnessa. trening kruţnih pokreta. radite vjeţbe za cijelo tijelo. to je bolje! 5.

Moţete jesti manje kalorija kad jedete manje hrane. VIŠE nego masnoće! Vaše tijelo moţe spremiti samo male koliĉine ugljikohidrata. Hrana kao što je povrće ima daleko manje kalorija. I gubiti na teţini uz one stroge dijete koje ograniĉavaju unos kalorija ili odreĊene hrane … ALI ĉim prekinete sa takvim programom prehrane. što više kalorija hrana ima. To vodi do masnoće u bokovima. Koliko? Koliĉinu malog obroka.Navika # 6: kalorije su važne … Kalorije su zaista vaţne … do kraja. Radi se o gustoći nutrijenata nasuprot gustoći kalorija. bit će manje hranjiva za vas. Ne radi se o manje masnoća nasuprot manje ugljikohidrata. zašto je tako? Sjećate se o ĉemu smo govorili ranije? IZGUBILI SU MIŠIĆNU MASU! Dijeta sa smanjenjem kalorija uzrokuje gubitak mišića!! Mišići troše VEĆINU kalorija! Treba im. zato dobijete visoki šećer u krvi i višak inzulina. imate prezasićenost ugljikohidratima u prehrani. dio teţine ĆE SE VRATITI. Istina je da masnoća ima više kalorija nego ugljikohidrati. zato ćete dobiti mnoštvo ugljikohidrata koji vas neće zasititi. ali 10 puta više nutritivne vrijednosti nego procesirana hrana. Iskreno. Ugljikohidrati se probavljaju brzo. Kamo odlazi osatatak ugljikohidrata? PRETVARAJU SE I SPREMAJU KAO MASNOĆE! Zapamtite: Jedite manje “loših ugljikohidrata” kao što su šećer i bijelo brašno. ALI. . Statistika pokazuje da 90% ljudi koji odrţe neku dijetu vrate te kilograme u slijedećih 5 godina do razine od 70% ili više! Što mislite. Oduzmite imkalorije i tijelo će izgubiti najvaţnije tkivo! To usporava metabolizam toliko dugo da je teško uopće više izgubiti na teţini. bedrima i na straţnjici. Oni imaju malo vlakana.

što usporava probavljanje i zasiti vas bez dodavanja kalorija. Oni su bogati vlaknima.Jedite više “dobrih ugljikohidrata ” kao što je voće. Dodajte dobre masnoće svakog dana kao što su Omega 3. Izbjegavajte trans-masne kiseline i djelomiĉno hidrogenizirane masnoće. povrće.com 14 .greenlifeweightloss. www. Morate ih uzimati u obliku dodatka prehrani – kao što su kapsule sa ribljim uljem. citrusi i nepreraĊeno zrnje kao kruh od cjelovitog zrnja i smeĊa riţa. One su dizajnirane da produţe rok trajanja prehrambenih proizvoda i da dodaju višak masnoće na vaš trbuh.

Napišite plan jela za cijeli tjedan 2. na svaki naĉin. Na nesreću. Napišite program vjeţbanja za cijeli tjedan 3. pa nema vremena za planiranje. postajem sve tanja i tanja! Recite to stotinjak puta na dan. (sorry na grubosti) Znam da i sam ĉesto ĉinim istu pogrešku u ţivotu. većina planova dijete jest loša. postoji jedna tajna. Osobno mislim da je reći da ste prezaposleni samo isprika. Ali. Kad se probudite ujutro. Izmjerite se . tjedan za tjednom. pa odradite plan Svaka osoba uspješna u planu gubitka teţine imala je odreĊeni plan kojeg se pridrţavala. Većina ljudi proširuje svoje hlaĉe jer misle da su previše zaposleni. obrok za obrokom. poĉnite sa glasnim izgovaranjem: Svaki dan. Dan za danom. godinu za godinom. Zato većina planova dijete djeluje. ILI su jednostavno previše lijeni daisplaniraju strategiju i nisu dovoljno disciplinirani da je se pridrţavaju. Morate se sjetiti da nitko nije savršen. Svako se nadograĊuje na prethodno. svaki dan. pa a ko nešto zaista jako ţelite naći ćete naĉin da to postignete.Navika #7: planirajte posao. pa gube teţinu. Shvatili ste? Dobro. Vaţno je za uspjeh u gubitku teţine. pozitivno razmišljanje itd. Ranije skuhajte i zamrznite sve obroke 4. i uskoro će vam se ugraditi u podsvijest i postati stvarnost. Na nesreću. Na dobar ili na loš naĉin kada ju ljudi prate. ALI za to treba PLANIRATI! Svake nedjelje trebate obaviti ovih 5 stvari: 1. Istina jest: u ţivotu se radi o izborima. a ona je … UPORNOST. pa uĉe ljude kako gubiti teţinu na pogrešan naĉin. vjeţbu za vjeţbom. naše je društvo toliko ubrzano. To ne znaĉi da moraju pratiti svaki zadani korak na putu.

greenlifeweightloss. GreenLife WeightLoss Methodology. koliko je hranjiv obrok. jednostavna i uzima zaista malo vremena. koliko trebate vjeţbati. izradio sam im plan i izmjerio ih. Planirajte svoj uspjeh. jer će eliminirati neke od koraka koji će vam uštedjeti vrijeme.com ) On je odliĉno sredstvo za uĉenje koji će vam pomoći da napravite kvalitetan izbor hrane i zdravo se hranite tijekom dana. Dobar plan prehrane pomoći će. što nije hranjivo. Dr.5. Vidjet ćemo se uskoro opet. kad se hranite. Za moje pacijente otišao sam korak dalje. Charles Livingston www.com 16 . Moja forma je brza. ( http://www. Zamislite svoje tijelo u budućnosti i što ćete raditi sa njim Zaista je teško prosjećnoj osobi koja gotovo nema slobodnog vremena napraviti istraţivanje o tome što je zdravo i što nije. ali im i pripremam obroke za svaki dan.greenlifeweightloss. U sklopu ove knjige poklanjam vam obrazac. koliko trebate spavati i sliĉno. koliko ima vlakana. To pomaţe da shvatite sa ĉime se hranite. Za to treba manje od 5 minuta na dan. Pacijenti koji zapisuju dnevnik prehrane imaju nadaleko bolje rezultate od onih koji to ne pišu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->