Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Bucureşti

Lucrare de seminar

Concepția adventistă despre Rai
Profesor îndrumător: Pr. asist. dr. David Pestroiu.

Student: Năstase Silviu, anul III, gr. 8.

Bucureşti

iar el a fost martor la aceasta. în anul 1843”. Invazia sectelor.ro/index/despre-noi/nume-misiune-valori Diac. doctor în filosofie. 2 Anul 1843 trece fară evenimentul așteptat așa că ucenicul său Samuel Snow. I. nici îngerii din ceruri. este primul care a făcut aceste „calcule”. având ca ocupații printre altele fizica și astronomia. coarnele fiarei apocaliptice în mileniul 3. Hristos venind dar pe nori. 44). De ce numele de adventist Adventiștii răspund la această întrebare spunând că acest nume evidențiază două credințe fundamentale: „adventistă – reflectă convingerea noastră în aproprierea întoarcerii lui Isus Hristos (lat adventus = venire). David. 1831 este anul în care William Muller. 36) sau „de aceea și fiți gata. Originea cultului adventist Adventiștii de ziua a șaptea sunt recunoscuți pentru înclinațiile lor privind calcularea datei celei de a doua veniri a lui Hristos și odată cu acesta. recalculează găsind greșeala: nu este vorba de anul 1843. În 1743 pretinde că a descoperit o lume a spiritelor de Îngeri și Demoni care influențează lumea vizibilă. Din calculul său data celei de a doua veniri va fi anul 1843. 1997. Acesta susține totodată că a doua venire a lui Hristos și Judecata de Apoi au avut loc în anul 1757. Crist. un fermier din Massachusetts de credință baptistă. 14. 2 . Swedenburg (1668 . București. White care interpretează textul de la Daniel în sensul curățirii sanctuarului ceresc.adventist. Probabil că ignoră spusele Mântuitorului „iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe. pp. de ziua a șaptea se referă la respectarea zilei a șaptea a săptămânii. „proorocirea acestor ani și-a anunțato Muller prin broșura: Învederare din Biblie a venirii a doua a lui Hristos. Continuatoarea lui Muller va fi metodista Hellen G. Sânbăta ca zi de odihnă și de închinare în conformitate cu învațătura originală a Bibliei. iar Hristos nu mai vine. P. ci de anul 1844 iar ziua când va coborâ Hristos va fi 10 octombrie. Ed.1772). 131-132. această zi purtând și numele de Sabat”. începe să țină predici ocazionale cu privire la apropiata venire a lui Hristos pentru întemeierea unei Împărății de o mie de ani. I.2010 1. B. ci numai Tatăl”(Matei 24. Muller se baza pe textul de la Daniel 8. căci în care nu gândiți Fiul Omului va veni”(Matei 24.in lumea spiritelor. 1 2 http://www. nici Fiul.1 2. întemeierea unei împărății de o mie de ani pe pământ. vol. Se pare că de atunci adventiștii tot așteaptă.

numite Conferences”. De altfel cartea Facerii spune: „căci pământ ești și în pământ te vei întoarce”(Facere 3.White va prelua din scrierile căpitanului Iosif Bates serbarea sabatului. „în 1863. Aceștia „cred că plata păcatului este moartea. 7: „și ca pulberea să se întoarcă pământ cum a fost iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care la dat”. București. trebuie să vorbim de o existență conștientă a sufletului după moarte ori adventiștii nu cred în aceasta. Concepția adventistă despre Rai În primul rând. pentru a vorbi de Rai. Până în ziua aceia. Un alt verset este cel de la Iov 34. Unul dintre ele este cel de la Ecleziast 12. Dar Dumnezeu care Singur are nemurirea va da viață veșnică celor răscumpărați ai Săi.org/wiki/Biserica_adventist%c4%83_d_ziua_a_%c8%98aptea Adventiștii de ziua a șaptea cred…o expunere biblică a celor 27 de puncte fundamentale de doctrină. Casa de editura Cuvântul Evangheliei. adică „imediat după”. 1860 este anul în care are loc o Conferință Generală la Michigan. Este adevărat că nu se specifică în ce moment se întoarce sufletul la Domnul se poate deduce ușor că imediat după moarte. p. Când Ecleziastul spune: „și ca pulberea să se întoarcă pământ cum a fost” este clar că se referă la trupul fizic.3 3. înființânduse Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Personal. 3 4 http://ro. nu văd ce anume din acest verset ne-ar duce la concluzia că sufletul devine inconștient după moarte. 19). conferință ce cuprindea 3500 de membri și aproximativ 30 de pastori împărțiți în diferite federații locale. astfel. apoi se face distincția foarte clar „iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu”.4 Evident că adventiștii găsesc în opinia lor numeroase mărturii biblice care să ateste starea de adormire a sufletului după moarte. material. invocând că de fapt a avut o revelație. toate făpturile ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână”. moartea este o stare de inconștiență pentru toți oamenii”. 550. 14-15: „dacă Dumnezeu nu ar cugeta decât la Sine Însuși și dacă ar lua înapoi la Sine Duhul Său și suflare Sa. 3 . dată fiind antinomia: „întoarcere în pământ ≠ întoarcere la Dumnezeu” realizată în aceeași frază prin conjuncția „iar”. Oare se poate întoarce sufletul la Dumnezeu dacă doarme?! Evident că nu. a fost constituită Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.wikipedia. 1993.

19) presupunând doar prin absurd pentru că altfel am nega învierea lui Hristos și a noastră. Iată ce spun ei: „primele manuscrise ale bibliei nu aveau virgule sau spații între cuvinte. Dacă traducătorii care în general au făcut o lucrare așa de excelentă. Prin urmare în nici un caz sufletul nu intră într-o stare de adormire. În acest context Sfântul Apostol Pavel vorbește de o eventuală zădărnicie pentru morți practicată la acea vreme. 13. Sfântul Pavel ne vorbește despre Învierea lui Hristos și învierea noastră subliniind pe tot parcursul capitolului că dacă Hristos nu a înviat atunci nici noi nu vom învia. pentru ce se mai botează pentru ei?”(I Corinteni 15. În capitolul 15 de la I Corinteni. astăzi vei fi împreună cu mine în rai” am ajuns la concluzia că adventiștii nu cred în existența unui rai apropiat ci în concepția lor raiul va fi undeva în viitor. 554. Însă unde ar mai fi coborârea la Iad și „propovăduirea duhurilor din închisoare” despre care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel? „Fiindcă ce vor face cei care se botează dacă morții nu înviază nicidecum. Însă de ce ar fi trebuit ca Mântuitorul să se folosească și de cuvântul astăzi pentru a afirma un adevăr? Timpul verbului „a spune” este cel prezent „îți spun ție” adică îți 5 Ibidem. în loc de a pune-o înainte. iar dacă ar fi fost așa atunci înseamnă că și Hristos care a fost mort timp de trei zile. 17). În cele de mai sus am considerat că este necesar să dau câteva exemple cu privire mai ales la starea sufletului după moarte aceasta fiind strict legată și de existența raiului. Însă chiar și literal interpretând răstălmacesc sensul frazei.Și aici diferențierea dintre suflarea de viață și trup este clar suflarea care ar rămâne la Dumnezeu. tot omul care este doar țărână se va întoarce în pământ. 16.5 Atunci versetul ar suna cam așa: „adevărat îți spun ție astăzi. a avut sufletul adormit și inconștient... p. iar credința va fi zadarnică(I Corinteni 15. au o „pricepere” extraordinară în a scoate versetul din context și în a interpreta strict literal. 4 . iar aceasta dacă ar fi luată. 29). Analizând comentariul adventist privitor la momentul în care Hristos îi spune tâlharului după cruce „adevărat îți spun ție. este faptul că adventiștii și probabil nu este doar cazul lor. Ceea ce observ. 43 după astăzi. vei fi împreună cu mine în rai”. ar fi plasat virgula din Luca 23. atunci pasajul nu ar contrazice învățătura din restul Bibliei cu privire la moarte”. Doar la o privire rapidă observăm că se folosește în repetate rânduri cuvântul „dacă”(I Corinteni 15. 17.

Ed. p. hodie mecum eris in Paradiso”.spun acum. 1993.9 Așadar în cele din urmă ajunge ca și sufletul omului să se trezească și să ajungă în cer pentru a împărăți cu Hristos o mie de ani.ro/index/convingeri/doctrine/fundamentale 5 . iar mâine nu se știe dacă va spune adevărul”. dar foc va coborâ din cer și va arde și va curăți pământul”. Morții cei nelegiuiți vor fi atunci înviați și împreună cu satana și îngerii lui vor înconjura cetatea.adventist. cei nelegiuiți mor pentru vecie. Domnul Hristos cu sfinții Săi și Cetatea ce Sfântă vor coboră din ceruri pe pământ. p. Casa de editura Cuvântul Evangheliei. Adevărul despre mișcarea adventistă. 8 Adventiștii de ziua a șaptea cred…o expunere biblică a celor 27 de puncte fundamentale de doctrină. exemplaria et corectoria romana ornavit Alaisius Claudius Filion. Alfa-Omega. În primul rând trebuie specificat faptul conform căruia advrntiștii sunt adepții milenarismului.7 Spuneam ceva mai sus că adventiștii nu cred în existența unui rai imediat. În acest timp morții cei nelegiuiți vor fi judecați. Referitor la hiliasm nu putem vorbi de o împărăție de o mie de ani a lui Hristos deoarece: 6 7 Paul Dan. nu îți spun nici ieri. Există două învieri: „una pentru cei drepți la viață și o înviere pentru judecată a celor nedrepți”. Abia după a doua înviere putem vorbi despre o petrecere veșnică a celor neprihăniți în Împărăția lui Dumnezeu. Biblia Sacra Juxta Vulgate. nu. București. nici mâine și în plus „se pune întrebarea: poate cineva să spună: adevărat îți spun astăzi și mâine. 593. Libraerie Letauzey et ane 8. Ediția Decima. Însă numai sufletul celor drepți vor învia la începutul mileniului. Prin urmare putem spune că raiul în care să locuiască doar sufletul celor drepți nu există. totuși aceștia vorbesc „de o domnie de o mie de ani cu sfinții în ceruri”8.141.ro 10 http://www.10 Pentru adventiști se pare că un lucru este cert.6 Versiunea Biblia Sacra folosește și ea aceeași punctuație și același timp prezent: „et dixit illi Jesus: amen dico tibi. 2002..o minciună? După cum spun adventiștii rezultă că Domnul Hristos spune astăzi adevărul. La sfârșitul mileniului.adventist. iar sfinții Săi sunt oamenii neprihăniți care sunt înviași la prima înviere. Paris. 9 www.. morții păcătoși. 1930. erezie cunoscută încă de la începuturile creștinismului aceștia interpretând strict literar versetele 1-7 din capitolul 20 al Apocalipsei „Că mileniul este domnia de o mie de ani a Domnului Hristos cu sfinții Săi în ceruri între prima și a doua înviere.

1992. Din cele câteva puncte pe care le-am dezbătut în lucrarea de față am observat cât de departe este concepția adventistă despre rai. un rai care apare doar la Parusie și aceea infectată de hiliasm. 27). Sfântul Apostol spune: „rânduit este oamenilor să moară. p. tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al BOR și cu binecuvântarea P. iar după aceea să fie judecata”(9. 22)12 imediat după moarte ne este confirmat și de pilda bogatului milostiv șia săracului Lazăr. cum este și cazul de față: „și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. 159. EIMBOR.ro/dogmatica/dogme/venirea_a_doua_domnului Învățătura de credință creștin ortodoxă. Acest statut de parabolă este înlocuit cu cel de întâmplare ce a avut loc din punct de vedere istoric. Teoctist. A murit și bogatul și a fost înmormântat. 6 . F. deoarece spre deosebire de o pildă.11 „Că sufletele celor necredincioși sunt îndată osândite iar sufletul celor drepți este dus în sânul lui Avraam”(Luca 16. 21-22). Adventiștii îi invocă statutul de parabolă spunând că nu este un argument despre o petrecere în Rai sau în Iad imediat ce a urma momentul morții. 1-7 nu ne prezice momente eshatologice viitoare ci simbolic activitatea Bisericii creștine de la întemeierea ei până la Parusie”. ridicându-și ochii. Cu siguranță că nu. fiind în chinuri el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui”(Luca 16. adică în rai iar bogatul în iad. un rai care efectiv nu există doar pentru sufletele drepților ci doar întru cei transfigurați la a doua venire a Mântuitorului. Vedenia din Apocalipsă 20. aici săracul are un nume. În epistola către Evrei de care și adventiștii se folosesc foarte mult. și în iad. Se poate realiza judecata cu un suflet adormit și inconștient. Cifrele și numerele din Apocalipsă exprimă simbolic însușiri generale. Din aceste cuvinte reiese că săracul Lazăr a murit și a fost dus imediat după moarte în sânul lui Avraam.creștinortodox. București.• • • „toate vedeniile sunt descrise în grai simbolic. 11 12 http://www. iar numele bogatului nu mai este amintit pentru că este știut obiceiul evreilor de a nu mai aminti sau chiar de a șterge numele celor nelegiuiți în istorisirea unui fapt. Patriarhul BOR.

Crist. http://www. http://ro. București.ro/index/convingeri/doctrine/fundamentale 10. 1992. Alfa-Omega. I.ro/dogmatica/dogme/venirea_a_doua_d omnului 1. Adventiștii de ziua a șaptea cred…o expunere biblică a celor 27 de puncte fundamentale de doctrină.adventist.org/wiki/Biserica_adventist%c4%83_d_ziua_a_ %c8%98aptea 8. Teoctist. Libraerie Letauzey et ane 8.ro/index/despre-noi/nume-misiune-valori 11. http://www. F. vol.ro 9. P. 1930. București. Casa de editura Cuvântul Evangheliei. 3. 6. http://www. Invazia sectelor. Diac. București. coarnele fiarei apocaliptice în mileniul 3.adventist. Ed. Patriarhul BOR. Paris. București. 1993. David. tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al BOR și cu binecuvântarea P. 5. Ediția Decima. I. 1993. 1997. Adevărul despre mișcarea adventistă. 7. Învățătura de credință creștin ortodoxă. Casa de editura Cuvântul Evangheliei. Adventiștii de ziua a șaptea cred…o expunere biblică a celor 27 de puncte fundamentale de doctrină. Paul Dan. EIMBOR.wikipedia.adventist. 4. Ed. 2. exemplaria et corectoria romana ornavit Alaisius Claudius Filion.Bibliografie Biblia Sacra Juxta Vulgate. http://www.creștinortodox. 7 . 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful