BRIAN TRACY

SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG

Második, átszerkesztett kiadás A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Brian Tracy: EAT THAT FROG! — 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco Fordította: Doubravszky Júlia ISBN 978-963-9730-33-5 Copyright © 2001, 2002 by Brian Tracy Published by arrangement with Berrett-Koehler Publishers All rights reserved Hungarian translation © 2004 Doubravszky Júlia Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elıadás, a rádió- és tévéadás jogát, az egyes fejezetekre is. Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó Felelıs kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest, 2007

Tartalomjegyzék

Elıszó Bevezetés: Edd meg a békát! 1. Terítsd meg az asztalt! 2. Mindennap tervezz elıre! 3. Alkalmazd a 80/20-as szabályt életed minden területén! 4. Vedd figyelembe a következményeket! 5. Folyamatosan alkalmazd az ABCDE módszert! 6. Összpontosíts a kulcsfontosságú eredményeket hozó területekre! 7. Fogadd el az Erıltetett Eredményesség Törvényét! 8. Készülj fel gondosan, mielıtt bárminek is nekifogsz! 9. Végezd el a házi feladatodat! 10. A tehetség mint a hatástöbbszörözés eszköze 11. Mi a te problémás területed? 12. Hordd el a hegyet! Kövenként, szép sorjában. 13. Gyakorolj nyomást saját magadra! 14. Maximalizáld személyes energiáidat! 15. Ösztönözd magad cselekvésre! 16. Gyakorold a kreatív halogatás fogását! 17. Elıször mindig a legbonyolultabb feladattal foglalkozz! 18. Szeleteld és vágd kockákra a feladatot! 19. Különíts el nagy idıblokkokat! 20. Fejlessz ki magadban egy sürgısségi érzéket! 21. Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz! Összefoglalás: az építıkövek összerakása Elıszó Köszönöm, hogy éppen ezt a könyvet vetted a kezedbe. Remélem, a benne található gondolatok, ötletek számodra is legalább annyi segítséget nyújtanak majd, mint amennyit nekem és mindazoknak nyújtottak, akik már olvasták ezt a könyvet. Sıt. Leginkább azt remélem, hogy ez a könyv nem kevesebbet tesz majd, mint megváltoztatja az életed. A világ úgy van megszerkesztve, hogy sosincs elegendı idınk mindenre. Pedig rengeteg dolgunk lenne. Ott van a munkánk, a munkán kívüli projektjeink, a fontosabbnál fontosabb elolvasandók — szaklapok, könyvek. Ott állnak kupacokban az asztalunkon, mi pedig minden nap elhatározzuk, hogy majd ha végre utolértük magunkat, elolvassuk ıket. Ez azonban valahogy sosem sikerül. Egyszerően képtelenek vagyunk utolérni magunkat. Sohasem fejezzük be mindazt, amit el akartunk végezni. Sohasem jutunk el odáig, hogy minden bennünket érdeklı folyóiratot és könyvet elolvassunk. A pihenésrıl és a szabadidıs terveinkrıl nem is beszélve. Biztos vagyok benne, hogy idıgazdálkodással kapcsolatos problémáidat már többször megpróbáltad megoldani. Mindegy, hány eredményes idıgazdálkodásról szóló könyvet olvastál, hány módszert sajátítottál el az évek során, teendıbıl mindig több lesz, mint amennyit be tudsz fejezni. Teljesen mindegy, mennyi idıd van, és mennyit kell teljesítened, egy dologban biztos lehetsz: tennivalóid idıigénye mindig nagyobb lesz, mint a rendelkezésedre álló idı. Erre a problémára csak az a megoldás, ha megtanulsz másként gondolkodni, másként dolgozni, és másként kezelni a nap, mint nap rád zúduló tennivalók áradatát.

-2-

Teendıid feletti befolyásod azzal van összefüggésben, hogy milyen mértékig vagy képes bizonyos dolgokat nem tenni többé, miközben idıd egy részét más, a sikerhez elengedhetetlenül szükséges tevékenységekre fordítod. Olyanokra, melyek szó szerint megváltoztathatják az életedet. Több mint harminc évig tanulmányoztam az idıgazdálkodás fortélyait. Számtalan könyvet olvastam a témában olyan szerzıktıl, mint Peter Drucker, Alex MacKenzie, Alan Lakein és Stephen Covey. A személyes hatékonyság és eredményesség témakörében is több száz könyvön és több ezer cikken rágtam át magam, míg végül a bennük olvasottak esszenciájaként megszületett ez a könyv. Amint jó ötletet találtam egy-egy ilyen olvasmányban, rögtön alkalmaztam ıket — vagy a munkámban, vagy otthon. Ha bevált, attól kezdve ezt is bevettem szemináriumaim és tréningjeim tananyagába. Galilei annak idején azt mondta: "Egy embernek nem lehet olyan dolgot megtanítani, amit még nem tud. Csak a már tudott dolgokat lehet tudatosítani benne." Biztos vagyok benne, hogy könyvem sok gondolata ismerıs lesz már számodra. Attól függ, hogy mekkora tudással és tapasztalattal rendelkezel idıgazdálkodás és személyes hatékonyság témakörében. Azzal, hogy ismerıs dolgokról olvasol majd, még inkább tudatosodnak majd benned ezek a gondolatok. Az általam leírt technikákat azonban nem elég csupán elsajátítani. Addig-addig kell gyakorolnod ıket, amíg a véreddé válnak, és már rutinból e technikák alkalmazásával fogsz cselekedni nap mint nap. Akkor majd számíthatsz arra, hogy életed megváltozik, méghozzá pozitív irányban. Az én kis történetem És most hadd meséljek neked egy kicsit magamról és arról, hogy miként született ez a könyv. Ha valaki, akkor én tényleg nem voltam valami briliáns gyerekkoromban. Azon túl, hogy mindig mindenre kíváncsi voltam, semmiben sem voltam kiemelkedıen jó. Sıt. Annyira rossz tanuló voltam a gimnáziumban, hogy be sem fejeztem. Elmentem dolgozni. Évekig fizikai munkából tengettem az életemet. Úgy tőnt, tényleg nem viszem majd semmire. Ekkor úgy döntöttem, beállok kikötıi rakodómunkásnak. Nyolc évem arról szólt, hogy dolgoztam egy ideig, majd hajóra szálltam, utaztam egy ideig, majd máshol telepedtem le és munkát kerestem. Így gyakorlatilag az egész világot bejártam. Öt kontinens nyolcvan országában dolgoztam rövidebbhosszabb ideig. Amikor már nem kaptam több jó munkát, ügynöknek jelentkeztem, méghozzá tiszta jutalékos rendszerben. Nem mondom, hogy túlzottan sikeres voltam. Sıt. Keservesen megszenvedtem minden dollárért, amit kerestem. Aztán egyszer meguntam a küzdelmet, és elgondolkoztam: vajon mi az, amit mások jobban csinálnak, mint én? Ekkor történt valami, ami megváltoztatta az addigi életem. Pontosabban tettem valamit, amitıl aztán minden megváltozott. Odamentem minden sikeres ügynökhöz, és munkamódszereikrıl kérdeztem ıket. Megkérdeztem, mit csinálnak, amitıl szerintük sikeresek. Az ügynökök elmondták, én pedig megfogadtam. Ekkor csoda történt: az én forgalmam is emelkedni kezdett. Olyannyira, hogy a végén én lettem a cég értékesítési igazgatója. Pedig nem tettem mást, mint utánoztam a sikeres ügynököket. A tanulás és gyakorlatban való alkalmazás szokása megváltoztatta az életemet. Akárhányszor belegondolok, milyen egyszerő és nyilvánvaló dologról van szó, mindig meglepıdöm. Neked is azt tanácsolom: tudd meg, mit tesznek a sikeresek, és utánozd ıket egészen addig, amíg te is ugyanazokra az eredményekre jutsz, mint ık. Egyes emberek tehát azért sikeresebbek, mint mások, mert ık bizonyos dolgokat másként tesznek, mint a többiek. İk helyesen cselekszenek. Ezen cselekedetek sorában az idıgazdálkodás kiemelt fontosságú. A sikeres emberek sokkal eredményesebbek e tekintetben, mint az átlagember. Hátteremet tekintve én aztán tényleg nyugodt szívvel állíthatom, hogy szinte semmim sem volt meg a sikerhez. Tele voltam kisebbrendőségi komplexussal és a meg nem felelés érzésével. Meggyızıdésem volt, hogy a sikeres emberek azért sikeresek, mert mindenben jobbak nálam.

-3-

hogy teljesítményed és eredményeid javulása nem marad el. és utánoznom kell ıket. hogy húszezren ülnek a nézıtéren. akik elérték azt. hogy én magam képes vagyok megváltoztatni az életemet. nem fogok belemenni a dolgok pszichológiai és érzelmi hátterébe. mert minden helyzetre más és más módszer alkalmazható a legeredményesebben. megbecsültségnek. Rájöttem. Hogy ne nyúljon túl hosszúra ez a könyv. Ezek a módszerek. Jelenleg évente körülbelül háromszázezer fıs hallgatóságnak adok elı. A huszonegy módszer jelképezi a személyes hatékonyság "szerszámkészletét". de most az a nagy helyzet. mint most. Ebbıl arra következtettem. hogy mi mindent érsz el az életed során. Annyi jó dolog megtételére és megszerzésére van ma lehetıségünk. miként lehet aránylag gyorsan elırejutni az életben. státusznak. Ilyen talán még sosem fordult elı az emberiség történelmében. Soha ennyi lehetısége nem volt az emberiségnek. trénerként vagy szaktanácsadóként több mint ötszáz cégnek dolgoztam. sıt egész életünk hatékonyságának növelésére is jó eredménnyel alkalmazhatók. eredménynek. amit bármikor elıhúzhatsz. hogy megmutassam neked. Néha az is elıfordul. Ez volt életem egyik legnagyobb felismerése. Számtalan céget hoztam létre és építettem fel az alapoktól. számíthatsz rá. hogy fuldoklunk a rengeteg választási lehetıségben. Nem fogom neked elmagyarázni. Ennyi. Ha megtanulod "megenni a békád". hogy az életben való elırejutásunk egyik legfıbb tényezıje a megfelelı cél kiválasztásának képessége. és nem foglak untatni hosszas elméleti fejtegetésekkel és kutatási eredményekkel. Az évek alatt huszonkét különféle állásom volt. Brian Tracy Solana Beach. ha szükség van rá. amelyek segítségével azonnal javíthatsz munkahelyi hatékonyságodon. Minél gyorsabban tanulod meg ıket alkalmazni. Oldalain a személyes eredményesség huszonegy legfontosabb szabályát foglalom össze. Ma többen érik el kitőzött céljaikat. hogy miként cselekedtek azok. Könyvemben az általad megteendı lépések ismertetésére szorítkozom. számodra az adott pillanatban logikusnak tőnı sorrendben alkalmazhatsz. Ehhez pedig nem kell mást tennem. hogy ezeket a dolgokat én is el tudom sajátítani. Amikor ügynökként elkezdtem dolgozni. hogy a sikeres emberek bizonyos helyzetekben megfelelıbben cselekedtek. milyen okok húzódhatnak a halogatás és az eredménytelen idıgazdálkodás mögött. amit csak szeretnék. Ha betartod ezeket a szabályokat. amíg teljesen be nem fejezted. hogy ez nem feltétlenül igaz. Ekkor voltam huszonöt éves. Sıt. Egy évvel késıbb én voltam az értékesítésért felelıs elnökhelyettes a hat országban mőködı kilencvenöt értékesítési képviselıt foglalkoztató vállalatnál. mint valaha. hogy gyorsan alkalmazhatóak. A huszonegy módszer és technika mindegyike egy-egy önálló egész. egy éven belül én lettem a legjobb a cégnél. és bármilyen.Idıközben persze rájöttem. A siker kulcsa a cselekvés. Megtanultam franciául. Elıször megdöbbentett. azaz én is lehetek sikeres. -4- . Üzleti diplomát szereztem egy jó nevő egyetemen. és hogyan lehet gyorsan karriert építeni. és boldogságnak. Hosszú távon azonban mindegyikre szükségünk van ahhoz. És könyvemnek is tulajdonképpen ez a fı mondanivalója. Egész karrierem tanulságát talán egyetlen javaslatban foglalhatnám össze: szemellenzısen tanulj meg a legfontosabb célodra fókuszálni. csak tıled függ majd. California 2001 januárja Bevezetés: Edd meg a békát! Fantasztikus idıket élünk. Ezt a könyvet egyébként azért írtam. hogy sikeresek legyünk. annál gyorsabban fog emelkedni a karriered. technikák és stratégiák nagyon gyakorlatiasak és már számtalan esetben bizonyították eredményességüket. További elınyük. Rájöttem. németül és spanyolul. majd mindent elsöprı lelkesedéssel töltött el. Ez a titka minden kiemelkedı sikernek. Elıadóként. hogy sokszor csupán arról volt szó. majd dolgozz rajta jól és fáradhatatlanul. továbbmegyek. és elérni mindazt. mint én. Az általam leírt módszerek azonban magánéletünk. Ezeket alkalmazva te is hozzám hasonlóan sikeres lehetsz. amit el akartam érni. csak megtudnom. önmagában is megállja a helyét. illetve tartok tréningeket.

azért neveznek ki embereket. legjobb. hogy végre utolérd magad." A nagy teljesítmény és a személyes hatékonyság kulcsa. Tekints úgy erre. hogy a nap legfontosabb döntése mindig arról szól. a halogatás leküzdésének szokása. amíg el nem végezted ıket. hogy ez volt az adott nap legrosszabb eseménye. és addig nem hagyják ezt abba. Ma már ez a siker egyik alapfeltétele. Egyes feladataiddal állandóan le leszel maradva. -5- . Minden cselekvésüket áthatja ez a szemlélet. hogy "ha nem tudsz két békát megenni egyszerre. hogy a legjobban megfizetett és a ranglétrán leggyorsabban emelkedı emberek mind-mind rendelkeznek egy tulajdonsággal. hogy értékes hozzájárulásoddal szolgáld az egyesített Európát. A sikeres és hatékony emberek azok. mint a legtöbb ember manapság. Számos tanulmány kimutatta. Végtelen hosszúságúra nyúlt megbeszéléseken ismertetik egymással fantasztikusabbnál fantasztikusabb terveiket. a fontosabbal kezdj foglalkozni." Minden reggel egy békával kezdd a napot. amelyiknek minden feladat közül a legnagyobb pozitív kihatása van az életedre vagy munkádra. állandóan túl sok tennivalód és túl kevés idıd van. illetve el sem végzel. Ennél rosszabb már nem is lehet. aki pedig a tervek szövögetésében és az elvi háttér feltérképezésében brillírozik. hogy a többi szokáshoz hasonlóan megfelelı gyakorlással ezek a szokások is elsajátíthatók. amit úgy hívnak. A "béka" tehát mindenkinek a legnagyobb és legfontosabb feladata. És ez még egy jó eset. A szervezetek legnagyobb problémája manapság a "teljesítésképtelenség." Kezeld személyes kihívásként. Azért kapsz fizetést. bármilyen gyorsan is dolgozol. Váljék nálad rutinná a "békaevés. és ha már tudod. És ha már eszed. hogy ma talán minden korábbinál fontosabbá válik az a képesség. Ezek az emberek állandóan csak beszélnek teendıikrıl. Azaz több feladatod van. ha most rögtön nem teszel valamit az ügy érdekében. az újabb és újabb feladatok megállíthatatlan ütemben árasztanak el. mit a legfontosabb megtenni. amit késıbbre halasztasz. mint egy "vizsgára. Ezért van az. azzal a megnyugtató érzéssel ajándékozod meg magad. Állj ellent a könnyebb feladattal való kezdés kísértésének. a nehezebbel. amíg be nem fejezték az adott feladatot. hogy minden pillanatban tudd. Mivel szokásokról van szó. Szoktasd rá magad arra. képes légy azonnal rá is vetni a feladatra. Mai világunkban. hogy "cselekvésorientáltság". hogy megeszel egy élı békát. amit hajlamos lenne tovább halogatni. mindig a nagyobbal. hogy bizonyos eredményeket tegyenek le az asztalra. Állandóan emlékeztesd magad arra. ha nem ülsz túl sokáig elıtte. hogy mivel foglalkozol azonnal. Azaz sosem fogod magad utolérni. A békaevéssel kapcsolatban a mondás úgy tartja. A legtöbben majdnem minden feladatukkal le vannak maradva." Sokan összekeverik a "csinálni" és a "megcsinálni" fogalmát. hogy képesek legyünk mindig minden körülmények között a legnehezebb és legfontosabb feladattal kezdeni. A mondás folytatása úgy szól. hogy ha két fontos feladat van elıtted. hamar le fogja körözni az ebben járatlan zsenit. és mi az. hogy mindig azonnal nekilátsz a feladatoknak. Az a feladat is "béka". ha megteszed. a legtöbb terv el sem jut a végrehajtásig. kezdd a rondábbikkal.Ha olyan vagy. különösen az üzleti világban. De ha jobban megnézed a dolgot. és kitartóan meg is oldd. tudnod kell. ne gondolkozz túl sokat rajta." Az idıgazdálkodás nyelvére lefordítva ez úgy szól. Sikereid kilencvenöt százalékban attól függnek. Ezért van az. hogy "ha már meg kell enned egy élı békát. hogy az ember sosem képes minden feladatát elvégezni. A prioritások kitőzésének szokása. mint amivel valaha is végezhetnél az adott idı alatt. miszerint ha minden reggel azzal indítod. És ahogy egyre azon dolgozol. és addig foglalkozol velük. Van egy mondás Amerikában. és megtanul fontos feladatokat gyorsan elvégezni. akik mindig rögtön a fontos feladatokkal kezdenek foglalkozni. és a legnehezebb feladattal való kezdés szokása komoly testi és lelki jártasságot igényel. hogy milyen szokásokat alakítasz ki magadban. Ha egy átlagos ember megtanul prioritásokat kitőzni. méghozzá jól.

melyet szükségesnek vagy kívánatosnak tartasz. és mindig képes leszel arra az egyetlen dologra összpontosítani. ha kellıen cselekvésorientált leszel. Végül pedig a szokások gyakorlásában légy következetes és kitartó. és tele leszel önbizalommal. amíg az adott szokás nem válik visszavonhatatlanul a személyiséged részévé. Szerencsére agyunk az izmainkhoz hasonlóan annál jobban fejlıdik. hogy újra és újra átéld a vegyület által keltett tisztánlátás. a világ egyik leghíresebb koncerttermébe. teli leszel energiával. örömöt érzel. melyeket rutinszerően alkalmazol az adott helyzetben. lelkesedéssel és önbecsüléssel. Ahogy Jim Cathcart. Ettıl kreatívabbnak érzed magad. tényleg végtelen mennyiségő képességet. mint az a képesség." Bármilyen jártasság elsajátításának titka a gyakorlás. Úgy tekints magadra. és a világra is egészen másként nézel. amíg be nem fejezted ıket. Ilyenkor állandóan arra vágysz. önbizalom és hozzáértés érzését. Gyakorlással bármilyen viselkedésformát elsajátíthatsz. ha elég gyorsan fogsz cselekedni. Ha elvégzel egy tennivalót. Szokásokká. hogy a feladatok teljesítése örömérzést kelt benne. úgy érezheted magad fantasztikusan a bırödben. A zenész ránézett az illetıre. Vizualizáld magad olyannak. Te is kifejlesztheted magadban ezt a "függıséget. Elıször is. ha nyerni akar. Napoleon Hill -6- . 1. annál jobban érzed majd magad. bármirıl is legyen szó. mától fogva határozd el. ha teljesítetted. akit New York egyik utcáján megkérdezett valaki.Ha eleget gyakorlod a megfelelı viselkedési mintákat és a dolgokhoz való megfelelı hozzáállást. Azaz jó értelemben sikerfüggı leszel. Az ember képes "pozitív függıséget" kifejleszteni magában az endorfinnal kapcsolatban. Egyre inkább az esik majd nehezedre. Folyamatosan a rád váró elınyökre és jutalmakra kell gondolnod. hogy személyes hatékonyságodat és eredményességedet tekintve elérd az általad kitőzött szintet. Minél fontosabb feladatról van szó. Amerika egyik legjobb elıadója mondta. úgy építhetsz sikeres karriert. hogy mindig a fontos feladatokkal kezdesz. jártasságot és szokást tudsz elsajátítani. hogy valamit halogass ahelyett. ha kialakítod magadban a fontos teendık elvégzésének szokását. mind érzelmeinkre igaz. A saját magadról alkotott képnek igen nagy hatása van viselkedésedre. méghozzá rendszeresen. azok végül a tudatalattid részévé fognak válni. és addig dolgozol rajtuk. mint aki képes fontos feladatok gyors és pontos végrehajtására. Van egy módszer. hogy tudjuk. hogy célunkat pontosan meg tudjuk határozni. Másodszorra. és bármilyen szokásra szert tehetsz. A fontos feladatok teljesítése egy endorfin nevő vegyület termelıdését váltja ki az agyban. Terítsd meg az asztalt! Van egy tulajdonság. hogy miként jut el a Carnegie Hall-ba. Ez az a vegyület. szoktasd rá magad. módszereket újra és újra gyakorolni fogod egészen addig. "az az ember leszel. Úgy élhetsz csodálatos életet. Több lesz az önbecsülésed. amilyen a jövıben szeretnél lenni. hogy az általad elsajátítani kívánt viselkedésformákat. Az összpontosítás és a koncentrálás szokásának kialakításához — melyek egyébként tanulható dolgok — három kulcsfontosságú tulajdonságra van szükséged." Ne feledd. amivel éppen foglalkozol. mit akarunk. és égetı vágyat érezzünk a megvalósítására. hogy minden feladatot befejezel. Gyıztesnek érzed magad. amivel az embernek feltétlen rendelkeznie kell. Mindig jusson eszedbe az egyszeri muzsikus története. hogy befejeznéd. Ha már megszoktad. akit látsz. minél többet használjuk. majd így szólt: "Gyakorlással. hogy szinte gondolkodás nélkül vágsz bele egyre fontosabb projektekbe és feladatokba." aminek következtében egyre gyakrabban kapod majd rajta magadat. egy idı után már nem is tudsz majd másként dolgozni. Ez mind elménkre. melyek akkor várnak rád. Az önmagadról alkotott kép alapvetıen meghatározza tevékenységed sikerét és eredményességét. öregem. amíg tökélyre nem fejleszted az alkalmazásukat. Az ember elméje úgy van megszerkesztve. ami természetes "mámort" kelt az emberben. Sok-sok gyakorlással. Addig ne add fel. Ez pedig nem más. amivel jelentısen felgyorsíthatod annak folyamatát. Bármilyen nagyságú és fontosságú feladatról van szó.

és a lehetı legvilágosabb célokat megfogalmazni. Elképesztı. hogy mely teendık elvégzéséhez szükséges más teendık elvégzése. mert csupán ködös elképzeléssel rendelkeznek teendıinkrıl. hogy nem motiválja ıket semmi. Amikor az ember leírja a céljait. hogy mi az. hat lépésbıl álló módszerét az alábbiakban ismertetem. hogy céljaidat világosan megfogalmazd. és vele beszéld át a céljaidat. amit végig kell járnod. Minél világosabban megfogalmazod. Bármelyiket megléped. mit milyen sorrendben és miért kell megtenniük. Az emberek leggyakrabban azért halogatják a cselekvést és azért érzik. Nincs bennük energia. hogy megedd a "békádat". Negyedik lépés: Készíts listát mindazokról a teendıkrıl. ne felejtsd el megnézni. és mit kell tenned. Addig bıvítsd a listát. Addig beszéljetek céljaidról. amit nem is kellene csinálni. ami azonnali intézkedést igényel. írd ıket a listához. a célok egyszeriben kikristályosodnak. Ez olyan. sıt. hogy elérd a célodat. hogy leírják.Mielıtt nekiülnél. ha alig végzünk el valamit. Ha egy feladathoz nem kapunk vagy nem tőzünk ki pontos határidıt." Második lépés: írd le! Gondolkozz papíron. Ilyen módon vizuálisan is megjelenik majd elıtted a célod eléréséhez szükséges lépések sorozata. annál könnyebb lesz leszoknod a halogatásról. Szabály: az idı egyik legrosszabb felhasználási módja. hónap leforgása alatt voltak képesek igen jelentıs bevétel-növekedést elérni hatlépéses módszerem alkalmazásával. -7- . amíg kristálytisztán nem látod. Egyesek csak azért képesek sokkal több munkát gyorsabban elvégezni. Döntsd el. Nem tudják pontosan. számíthatsz rá. amennyit a módszer használata elıtt el tudtál végezni. Az ilyen helyzet ellen csak egyféleképpen védekezhetünk: ha megpróbáljuk elkerülni. de végük sem. Pedig ezek az emberek ötször. akkor a célok csupán kívánságként. és készíts belıle cselekvési tervet! Elıször a szerint nézd meg a teendıket. és melyiket halaszthatod késıbbre. elıször azt kell eldöntened. mit várnak tıled. Stephen Covey a következıképpen fogalmaz: "Mielıtt nekiállsz felmászni a siker létráján. Elsı lépés: Pontosan tőzd ki a célod. hogy vajon a megfelelı épületnek támasztottad-e neki. amíg végül minden fontos dolog rajta lesz. Ötödik lépés: Prioritások és sorrendiség szempontjából nézd át a listát. eltájolódáshoz és végsı soron számos hibához vezetnek. mennyien dolgoznak nap mint nap alacsony hozamú feladatokon. amit bármikor a kezedbe foghatsz és olvasgathatsz. ami bizonyos mértékig megköti a tervben szereplı feladatok sorrendjét. hogy két-háromszorosára nı majd a teljesítményed ahhoz képest. mint az ugyanolyan vagy jobb képzettségő és jobb képességő embertársaik. vagy ülj le a fınököddel. Létrehozol valamit. Nincs igazi kezdetük. Azaz minden helyzetben megpróbálunk a lehetı legtisztábban látni. mert sosem volt még ilyen beszélgetésük a fınökükkel. ködösséghez. Ha nem írod le céljaidat. amelyeket céljaid elérése érdekében elıreláthatóan meg kell tenned! Amint új teendık jutnak eszedbe. ne csodálkozzunk. és befejezned az adott feladatot. mit akarsz! Vagy dönts magad. és megfoghatókká válnak. Harmadik lépés: Tőzz ki határidıket! A határidı nélküli célok és döntések sosem sürgetik az embert. akik sosem vették a fáradságot. Ez a módszer hihetetlen mértékben megnöveli annak esélyét. és milyen prioritást élvez egy-egy feladatod. A személyes eredményesség elıfeltétele. hogy elérd. lenyelned a békát. gyakran tízszer annyit képesek elérni. melyet sosem tévesztenek szem elıl. A célkitőzés és cél elérés bizonyítottan mőködı. A tréning programjaimon résztvevık például néhány év. de azt a keveset is csak hosszas halogatások után tesszük meg. vágyálomként élnek benned. hogy mit akarsz. mintha egy térképen bejelölnéd az útvonalat. sıt. mit is akarnak. mert minden pillanatban ott lebeg elıttük a cél. hogy életed egyes területein mit is akarsz elérni. Íme egy jó kis sikerszabály: gondolkozz papíron! A felnıtteknek csupán három százaléka vet papírra pontosan megfogalmazott célokat. ha olyan dolgot csinálunk kiválóan. Azt is vizsgáld meg. A le nem írt célok zavartsághoz.

vagy "ebben az évben Y kilogramm lesz a súlyom". ha kis lépésekre bontod fel ıket. annál izgatottabban várod majd. segítenek a halogatás szokásának leküzdésében. A gondolkodás és tervezés már önmagában is hatalmas szellemi energiákat szabadít fel. Minden nap tanulj meg valahány szót az általad beszélt idegen nyelven. ne állj meg. Minden nap nézd át a céljaidról és az elérésükhöz szükséges teendıkrıl készült listát. Minden nap olvass el bizonyos számú oldalt a számodra fontos témákból. Nyeld le a békát! Végy egy üres papírlapot. Bármiféle sikert illetıen a végrehajtás minden. Egész életedet alapvetıen meghatározza. Így fogadtatod el azokat a tudatalattiddal. A nagy célt szépen feldarabolod kisebb lépésekre. akik csupán gondolatban terveznek. hogy csak néhány pozitívumot említsek a sok közül. és válaszd ki azt a célt. Mindennap tervezz elıre! A tervezés a jövıt elırehozza a jelenbe. készíts folyamatábrát.Ami még talán ennél is jobb. A világosan. azaz hogy képes vagy gondolkodni. Fogalmazz jelen idıben. Egy leírt céllal és egy jól felépített cselekvési tervvel sokkal hatékonyabb és eredményesebb leszel. amelynek elérése a legnagyobb pozitív hatást gyakorolná életedre. Soha! Ez az elhatározás. az adott pillanatban legfontosabb cél eléréséhez szükséges legfontosabb dolognak állj neki. vagy "ebben az évben ilyen és ilyen autót vezetek. A halogatás szokásának leküzdésében rendelkezésre álló legerısebb fegyver az elméd. Úgy fogalmazd meg ıket. ami legfıbb célod irányába mozdít téged! Ez a tevékenység váljék napi rutinod részévé. Hetedik lépés: Határozd el. és a tervednek megfelelıen cselekedni. A cél az eredmény kazánjának főtıanyaga. és egyes szám elsı személyben. Bármirıl is legyen szó. Írhatod például a következıt: "Ebben az évben X dollárt keresek". hogy végrehajtottad volna az aznapra elıírt tevékenység-adagot. Amint ezek a szokások rutinod részévé válnak. annál nagyobb belsı hajtóerı és vágy mozgat majd a megvalósításuk irányában. Minél többet gondolsz rájuk." Azután menj vissza tízcélos listádhoz. pozitívan. ez a fegyelmezettség generációd legproduktívabb és legsikeresebb képviselıi közé emel majd téged. Alan Lakein Biztosan százszor hallottad már a régi kérdést: "Hogyan eszel meg egy elefántot?" A válasz természetesen: "Falatonként. tervezni. Bármit. hogy mennyire jól tudsz célokat kitőzni. azaz már elérted volna ezeket a célokat. Ne teljen el egyetlen nap sem anélkül. Haladj! Ha egyszer elindultál. dagadt békát? Ugyanúgy. "A tervezés nélküli cselekvés minden kudarc oka" -8- . Minden nap sportolj valamennyit. rejtett energiákat szabadítanak fel. Egy következetesen végrehajtott átlagos terv sokkal többet ér. Falatonként. amikor dolgozni kezdesz. tervezni és dönteni. amit a rákövetkezı évben szeretnél elérni. Minden nap gondolkozz el céljaidról. feltöltik az embert. Ezután készíts cselekvési tervet. mintha már abban az évben járnál. és sorold fel azt a tíz célt. mint egy briliáns terv. amely sosem valósul meg. Minél nagyobbak és világosabbak a céljaid. Minden reggel. hogy elérd ıket. minden egyes nap! 2. Aztán pedig folytatod. Kreatívvá tesznek. soha de soha ne add fel ıket. írd le egy külön lapra. Minden nap hív fel egy bizonyos számú ügyfelet. majd nekiállsz az elsınek. hogy valamit tudj tenni az érdekében. és vágj bele a terv megvalósításába még ma. Meg fogsz lepıdni. Hatodik lépés: Azonnal kezdd el cselekvési terved végrehajtását! Tégy valamit." És vajon hogyan eszel meg egy nagy. Ismétlem. hogy minden egyes nap teszel valamit. és rendelj hozzá pontos határidıt. mennyivel könnyebb elérni a célodat. ronda. amíg készen nem vagy az egésszel. ösztönzi kreativitásunkat. mint azok. Ettıl kezdve minden nap tégy valamit az ügy érdekében. Ahogy Alex MacKenzie fogalmazott. és egyben testi energiáinkat is. írásban megfogalmazott célok fantasztikusan hatnak gondolkodásunkra. Motiválják.

legalább 100-120 percnyi felesleges idı-pocsékolástól mented meg magad aznap. aminek következtében még gyorsabban fogsz dolgozni. Munkahelyi céljaid között az egyik legfontosabb kell. A tennivalókat ez után témánként. Pedig a tervezés nem egy túlzottan bonyolult dolog. melyekben az egész hetet elıre tervezed. -9- . írj hozzá a következı napra tervezett teendıkhöz. Természetes motivációt érzel majd magadban arra. igencsak kevesen terveznek minden nap. Minél jobb a terved. amelyekben felsorolod. hogy a hét végén a következı hét megtervezésére fordított idı milyen nagymértékben növelte hatékonyságukat. és vágsz bele a cselekvésbe. ami csak az eszedbe jut. Minden tervezéssel töltött idı ugyanis átlagban öt perccel rövidíti a végrehajtás idıigényét. és jobb meglátásaid lesznek. hanem idıt is takarít meg. Lehet. prioritásonként és célszerőségi sorrend szerint rendezd. melyek segítségével sokszor még gyorsabban és még hatékonyabban végezheted el az aznapra tervezett munkát. hogy mennyit segít hatékonyságunk és teljesítményük javításában a tervezés. Érezni fogod. ha minden nap kizárólag az általad összeállított listán szereplı tevékenységekkel foglalkozol. Szerencsére a tervezés nem csupán idıt vesz el. és gyakorlatilag megváltoztatta az életüket. Minél több idıt töltesz írott listák készítésével. ami motivál a tovább haladásra. hogy legyen a befektetett szellemi. Hatékonyságodat mintegy 25%-al növelheted. minden új teendı és feladat. számítógépes program vagy filofax is ugyanarra az elvre épül: elıször le kell ülnöd. Mindig listákkal dolgozz. amit állandóan változtatgatni fogsz a hét során. Ha bármilyen projekten dolgozol. Erre minden. Amint a listákban felsorolt feladatokon dolgozol. Ez az a lista. egyre energikusabbnak és hatékonyabbnak látod majd magad. Sokan beszámoltak már nekem arról. miután végeztél az aznapra tervezett munkával. Tehát annál könnyebben nyeled majd le a békát. A legfejlettebb palm top. amire mindent ráírsz. mit kell tenned. Ha tehát csupán tíz-tizenöt percet fordítasz napi teendıid megtervezésére. Ezen a listán lesz minden ötlet.Az a képesség. hogy még többet tégy. Listádat még elızı nap állítsd össze. Ahogy telik a nap. Meg fogsz lepıdni. Ha újabb tennivaló jut eszedbe. Csak egy darab papír és toll kell hozzá. mindig azzal kezdd. Meglátod. hogy még cselekvés elıtt képes vagy jól tervezni. Felkelés után gyakran lesznek jó ötleteid. Mindent. Második lépésben készíts egy havi listát. hogy te is hallottál a "6 P" törvényrıl. annál könnyebben fogsz megszabadulni a halogatás szokásától. annál hatékonyabb és eredményesebb leszel életed minden területén. amivel aznap nem sikerült végezned. Harmadik lépésben a havi listát bontsd le heti listákra. De mindig legyen egy alaplistád. Rajzolj folyamatábrát belılük. a listán mindig pipáld ki. A heti listából végül napi listákat kell készítened. hogy aznapra mi mindennel szeretnél elkészülni. hogy vizuálisan is elıtted legyen. Jobban és kreatívabban fogsz gondolkodni. általános hozzáértésed mércéje. méghozzá a lehetı legnagyobb haszonnal. menedzserkalkulátor. mielıtt belevágnál. rögtön írd hozzá a listához. A listára a kezdetektıl a projekt legvégéig kerüljön fel minden. mint gondoltad. Az alaplista témák szerinti csoportosításából születnek majd az al-listák. hogy listát készítesz a projekt során várható teendıkbıl. amit a hó végén készítesz el a következı hónapra. Ha elızı nap készíted el a listát. milyen sokat el tudsz érni ilyen módon. hogy leszokj a halogatásról. és meglátásaid. tudatalattid egész éjjel dolgozni fog rajta. amit már befejeztél. Önbecsülésed és önbizalmad is nıni fog.") Ahhoz képest. nagy hasznodra lesz számodra ez a szisztematikus idıtervezés. az adott hónapra vonatkozó tennivalót vezess át az alaplistáról. ami eszedbe jut. Különféle célok eléréséhez más-más listára van szükség. érzelmi és fizikai energia megtérülése. hogy jobban kézben tartod az életedet. amely így szól: "Proper Prior Planning Prevents Poor Performance" (A törvény magyarul valahogy így szól: "tisztességes elızetes tervezéssel megelızhetjük a rossz teljesítményt. így vizuális visszajelzése is lesz teljesítményednek. és írnod kell egy listát tennivalóidból. ami sikerérzést generál benned. a látható és érzékelhetı haladás pedig segítségedre lesz. Azután pedig kezdj el dolgozni az egyiken.

akik a legkisebb hozamú feladatokkal foglalkoznak éjt nappallá téve. akik egész nap csak dolgoznak. vevıid húsz százaléka hozza forgalmad nyolcvan százalékát. Pedig sokszor karrierjük vagy cégük jövıje függ a fontos feladatok elvégzésétıl. İk azok. Ha kész a lista. Johann Wolfgang Goethe A 80/20-as szabály az idı és életút menedzsment legfontosabb szabálya. aki elıször fogalmazta meg a jelenséget Pareto megfigyelte. Nos. milyen igaz. és el sem gondolkoznak azon. Kezdd a végén. A befolyásos réteg. mint a többi tíznek együttvéve. Ez kimondja. mennyivel produktívabb leszel napról napra. és úgy érzed majd. Nyeld le a békát! Mától kezdve minden napodat. és sorban haladj elırefelé. Ha új dolog jut eszedbe. és készíts egy listát az elkövetkezendı huszonnégy órában rád váró teendıkrıl. amely a társadalomnak nem több mint húsz százalékát alkotja. Ez a feladat a béka. az igazán fontosakat azonban állandóan halogatják. Szerinted vajon melyik feladatot halogatják legnagyobb valószínőséggel az emberek? Eltaláltad.A személyes hatékonyság egyik legfontosabb szabálya a 10/90 szabály. elıbb-utóbb eljutsz odáig. sem befolyás tekintetében nem jelentıs tagjai a társadalomnak. meg fogod látni. rendelkezik a társadalomban jelen levı pénz és befolyás nagy részével. hogy egyetlen feladatnak önmagában több hozama van. sokkal könnyebbnek fogod találni a dolgok elengedését magadtól. mint a többi. A név Vilfredo Pareto. A szakirodalom Pareto elvként is emlegeti ezt a törvényszerőséget. ha elvégeznék. sokkal könnyebben fog menni minden. hogy szó szerint megállíthatatlan leszel. Nagy. Ha így dolgozol. Tegyük fel. hogy ha megnézed a tennivalóidból készült tízes listát. akikrıl az elıbb beszéltem. Alkalmazd a 80/20-as szabályt életed minden területén! Idınk mindig van elég. egy olasz közgazdász nevébıl származik. hogy tevékenységeid húsz százaléka hozza eredményeid nyolcvan százalékát. hogy ez a törvényszerőség gyakorlatilag minden gazdasági tevékenységben jelen van. Ebbıl az is következik. Meg fogsz lepıdni. Az emberek tehát elfoglalják magukat a lényegtelen nyolcvan vagy kilencven százalékkal. mint valaha. Gondolkozz papíron! Mindig a listádból dolgozz. Az emberek nyolcvan százalékát ezzel szemben átlagemberek alkotják. amit elıször kell lenyelned. hogy a társadalom tagjai természetes úton alkotnak két csoportosulást.10 - . prioritás és sorrendiség szerint rendezz minden fı célkitőzést. Ha minden napot elıre tervezel. Az is gyakran elıfordul. mint valaha. akik sem pénz. és így tovább. Sajnos pont ezt a tíz vagy húsz százalékot. ha nem többet. Gyorsabban fogsz dolgozni. A munka gyorsabban és akadálytalanabbul halad. Nagy feladatokat is írj a listához. mint a többi nyolc. hogy így csupán a várható hozam tíz vagy húsz százalékát termelik meg. és végül milyen könnyő lesz majd lenyelned a békát. Ha csak egyszer kipróbálod a szabály alkalmazását. Biztosan te is gyakran látsz olyanokat. az általad végzett tevékenységek húsz százalékából származtatható az általad teremtett értékek nyolcvan százaléka. ha okosan osztjuk be. írd hozzá ıket. hogy idıd elsı tíz százaléka. Íme egy érdekes felfedezés. mint régen. de szinte semmit sem tesznek le az asztalra. Ha minden nap elıre tervezel. . hogy a felsorolt feladatok mindegyike ugyanannyi idıt igényel. termékeid vagy szolgáltatásaid húsz százaléka hozza profitod nyolcvan százalékát. projektet és feladatot. hetedet és hónapodat elıre tervezd meg! Vegyél egy jegyzettömböt vagy egy papírlapot. Lendületesebb leszel. kettı belılük legalább annyit hoz számodra. melyek a jövıd szempontjából fontosak számodra. ezek azok az emberek. több teendıt igénylı feladatokat is. hogy kompetensebb vagy. ami pedig a legtöbb hozammal kecsegtetne. Pareto késıbb arra is rájött. amit tervezéssel és tennivalóid végiggondolásával és ütemezésével töltesz. a munkára fordított idıd 90 százalékát képes számodra megtakarítani. Ez a szabály például kimondja. Egy vagy kettı közülük azonban öt vagy tízszer annyi eredményt hoz. 3.

amit igen nehéz megváltoztatni. Sıt. A mi feladatunk tehát csupán annyi. mert elménk úgy van megszerkesztve. Azaz a hosszú távú gondolkodásra való képesség . amíg ezeket a fontos feladatokat el nem végezted. hogy mennyi büszkeséget érzel a feladat elvégzése után. amilyen mértékben képes volt energiáit egy bizonyos dologra fókuszálni. hogy egyre több idıt fordítasz erre a néhány kiemelten fontos területre. vagy sem. A fontos feladatok megoldásának legnehezebb lépése általában az. projektjét. Ha egyszer nekikezdtél. az idıgazdálkodás nem más. Részben például azért. Nyeld le a békát! Készíts listát. A különbség csupán abban van. hogy elıször a fontos dolgokkal foglalkozzanak. hogy valamit megcsinál vagy nem csinál meg. Az idıgazdálkodás azt hivatott szabályozni. Már az is motiválja az embert. hogy folytasd a munkát. Ez pedig nem tartozik a túl jó szokások közé. mi a fontos és mi a lényegtelen a tennivalók listájában. lényegtelen feladatokkal foglalkozol. hogy elıször a lényegtelen dolgokkal foglalkozz! Mindig gondolj arra. ahogy ezek az emberek. hogy egy bizonyos dolog mennyire fontos számodra vagy céged számára. az elıbb-utóbb szokássá válik. amit lenyelsz. A hatékony és eredményes emberek szokásukká teszik. hogy a "hosszútávú perspektíva" a szociális és gazdasági felemelkedés legpontosabb mutatója az Egyesült Államokban. hogy az lesz-e a következı béka. Mielıtt dolgozni kezdesz. a Harvard Egyetem professzora több mint ötvenévi kutatás után arra a következtetésre jutott. hogy mit teszel a következı lépésben. Vedd figyelembe a következményeket! Minden ember olyan mértékben lett híres és sikeres. Dr Edward Banfield.Általában a fontos feladatok a legbonyolultabbak és legnehezebbek. ha azon gondolkozik. amivel eljátszadozhat. vagy a lényegtelen nyolcvanba?" Szabály: Állj ellen a kísértésnek. Ha jobban belegondolsz. 4. hogy miként fog elkezdeni és befejezni egy fontos dolgot. A fontos feladat elvégzésekor érzett büszkeség és elégedettség összehasonlíthatatlanul több. hogy egyáltalán nekikezdjünk. ha te is úgy cselekszel. mint az átlagember. hogy el tudd dönteni. A hozamuk viszont hihetetlenül magas. hogy bárhogyan is cselekszel. mint amit egy lényegtelen feladat elvégzésekor érzel. Ezt pedig mindig te döntöd el. amikben felelısséggel tartozol. A fontos dolgok idıigénye nem ritkán ugyanannyi. Ebbıl kifolyólag ideális esetben addig nem is szabadna foglalkoznod a feladatok nyolcvan-kilencven százalékával. Az életben és munkádban elért sikerek kulcsa az. és egyre kevesebb dolgot fecsérelsz a lényegtelen dolgokra. Azaz mely feladatok elvégzése jelentené a hozam nyolcvan-kilencven százalékát. Egy tevékenység fontosságától függ ugyanis. mint etogazdálkodás. mint a lényegtelen dolgoké. bármirıl legyen is szó. Ennek eredményeként sokkal de sokkal többre képesek. Még ma határozd el. hogy képes aránylag nagy pontossággal megjósolni annak várható következményét. és dolgokat. hogy folyamatosan szolgáltatunk valamit elménknek. tevékenységét. mely tételek tartozhatnak bele vajon a legfontosabb tíz vagy húsz százalékba. mindig tedd fel magadnak a kérdést: "Vajon az adott feladat tevékenységeim fontos húsz százalékába tartozik-e.11 - . A történések sorrendjének ellenırzésünk alatt tartása. lenyelik a békát. elıbb-utóbb úgyis természetes módon motiválttá fogsz válni arra. amelyben felsorolod életed minden fontos célját. sokkal boldogabbak is. és gondold végig. Ezért jobb. Nézd végig a felsorolást. Orison Swett Marden A nagy gondolkodó egyik ismertetıjele. Ha a napodat rendszeresen úgy kezded. hogy elıször az alacsony hozamú. rövid idın belül szokásoddá válik ez a fajta gondolkozásmód. hogy különösen szeret általa fontosnak tartott feladatokon dolgozni. Bármilyen tevékenység potenciális következménye az egyik legfontosabb szempont annak eldöntésekor. Még ha nincs is hozzá kedvük. ha elég sokszor megismétled ugyanazt a cselekvést.

Döntéseiket is ezt figyelembe véve hozzák. jártasságuk elmélyítése érdekében rendszeresen járnak tanfolyamokra. mi az. Idınk mindig gyorsabban fogy. mint a többi ember. azaz. rendszeresen olvasnak a szakterületükrıl szóló irodalmat. szintén tekintsd elsı számú feladatodnak. Dennis Waitley. ha nem végzed el. akik életükrıl és karrierjükrıl hosszú távon gondolkoznak.fontosabb. Minél világosabban látod magad elıtt jövıre vonatkozó szándékaidat. hogy a jelenben érzett szükségletek és vágyak alapján hozott döntések jövıre vonatkozó terveikkel is összhangban legyenek. Az idısíkhoz való hozzáállásod. tíz. rövidtávra vonatkozó döntéseid is jobbak lesznek. a képzettség. rövid távon is jobb döntéseket hozol. amennyi a rendelkezésünkre áll. amivel célokat érnek el. és egyre kevesebb elégedettséget érzel majd munkáddal kapcsolatban. vagy bármi más. Ha az ember utolsó pillanatban esik be a munkahelyére. Azok az emberek. hogy megszabadulj a halogatás szokásától. İk mindig öt. a neves motivációs elıadó így fogalmazott! "a sikertelenek mindig azt csinálják. mint a családi háttér. alapvetıen meghatározza viselkedésedet és választásaidat. aminek csak egy vagy néhány. A sikertelen emberek ezzel szemben mindig inkább a rövid távú örömöket és azonnali megtérülést részesítik elınyben a hosszú távú megtérüléssel szemben. Mindig a nagy hozamú illetve nem teljesítés esetén nagy károkat okozó feladatokra összpontosíts. kivéve. rövid távon lehet. és mi az. Bármi is legyen a béka. és bölcsebben választják meg azokat a dolgokat. Az. Ez ellen semmit sem tehetünk. Ez pedig abban segít. húsz évre elıre gondolkoznak. . az intelligencia. hogy hova jutunk ez alatt az idı alatt. amikkel foglalkoznak. mert nagy károkat okozol azzal. azaz ösztönzıre. nagyban függ attól. ami igazán fontos számodra hosszú távon. Ha valamit azért kell elvégezned. mint kellene. és rögtön nekiláss a feladatnak. Ennek megfelelıen az a nem fontos dolog. hogy mit teszel most. ami fontos. elıbb mindig tedd fel magadnak a kérdést: "Mik ennek a feladatnak a hosszú távú következményei?" Szabály: Jelenben végzett cselekvéseinket nagyban meghatározzák. Munka közben próbálj minél jobban összpontosítani. amint sikerül világosan megfogalmaznod ezt a hatást. hogy jobban fogja magát érezni. A sikeres emberek világos jövıképpel rendelkeznek.12 - . tekintsd elsı számú feladatodnak. nem túl lényeges hosszú távú következménye van. Ha egy tevékenységnek vagy feladatnak nagy pozitív hozama van. akik hajlandóak le mondani rövid távú elınyökért és képesek akár áldozatot is hozni rövid távon annak érdekében. és azonnal fogj hozzá. aminek több jelentıs hosszú távú hatása is lehet. azok annál jobban fogják befolyásolni azt. Világos hosszú távú elképzelésekkel könnyebb a jelenben aszerint értékelni egy tevékenységet." Így például korábban járnak munkába. Ügyelnek arra. reggel újságot olvas és szokásos kávéját a többiekkel cseverészve fogyasztja el. Hosszú távú hatása viszont garantált: hiába várod az elıléptetést. Jobban el tudod majd dönteni. Ha úgy dolgozol. akik nem sokat gondolkoznak a jövıjükrıl. Általában azok a sikeres emberek. ami nem. Mielıtt bármibe belevágsz. Szabály: ha hosszú távon gondolkozol. amivel az emberek indokolni szokták egyesek gyors felemelkedését. hogy végezz vele. A motivációhoz szükség van motívumra. hogy mennyi idıt töltöttél rövid távú cselekedeteid hosszú távú következményeinek mérlegelésével. és munkájukban a nagy hozamú tevékenységekre összpontosítanak. a sikeresek viszont azzal foglalkoznak. a faji hovatartozás. Minél nagyobb pozitív hatással kecsegtet egy tevékenység vagy viselkedés. hogy közben tudod. Definíció szerint az a fontos dolog. hogy a lehetı legésszerőbben próbáljuk kihasználni azt. a kapcsolatok. hogy az mennyiben vág egybe jövıre vonatkozó terveiddel. vagy legalábbis nagyban befolyásolják jövıre vonatkozó szándékaink. mindig elsıként nyeld le. hogy milyen messzire tekintesz elıre. ami oldja bennük a feszültséget. rögtön sokkal motiváltabbnak fogod érezni magad. mi az. hogy végezz vele. hogy hosszú távon nagyobb elınyökben legyen részük. sokkal jobban gazdálkodnak az idejükkel.

Az A-1 lesz a legnagyobb és legrondább békád. hogy ide olyan feladatok is tartoznak. Ezek a békáid. hogy jobbra-balra tekintenénk. hogy leküzdd a halogatást.13 - . az alábbi szabálynak megfelelıen. akkor sem történik semmi. Ilyen például ha nem hívsz vissza valakit. mint ha mondjuk egy "A" feladattal nem foglalkoznál. melyeket delegálhatsz másoknak. amelyeket úgy ahogy van. Ha több mint egy "A" feladatod van. Végül az "E" olyan feladatokat jelent. Minél nagyobb hozamú és számodra minél fontosabb az adott tevékenység. de azóta már aktualitásukat vesztették. egyébként súlyos negatív következményekre kell számítanod. D vagy E betőt írsz. B. és nekikezdj a munkának. és vágj bele. "B" témával soha ne foglalkozz. annál motiváltabbnak fogod magad érezni arra. és meglesz a feladat. de semmi következménye sincs. és annál gyorsabban végzel velük. folytasd. Ha készen vagy. pusztán kedvtelésbıl vagy szokásból. Ezt minden más feladat elıtt el kell végezned. hogy döntéseidnek. Mőködése a következıképpen néz ki. minden tennivaló elé A. ha történetesen mégsem teszel semmit az ügyben. de nem okozol nagy problémát. stb. amíg vannak elvégzetlen "A" feladataid. de korántsem akkora gond. Megvalósítására készíts cselekvési tervet. Fókuszálni annyit tesz. Elıfordul. A szabály szerint mindent célszerő delegálnod. tőzd ki célul. Ide tartozik felhívni barátainkat. mert roppant egyszerő. amik annak idején még fontosak voltak. annál fontosabb dolgokkal fogsz foglalkozni. A-3. Mindig Goethe csodálatos szavai jussanak eszedbe: "Kezdd el. természetesen papíron. Az "A" olyan feladat. A "D" feladatok olyan témák. és arra vár. . Lehet. rendezd fontossági sorrendbe ıket: A-1. A módszer titka egyszerőségében rejlik. vagy nem nézed át azonnal az e-mailjeidet. vagy egy fınöködnek készülı határidıs jelentés befejezése. ha sikerülne idıben befejeznem?" Bármirıl is lenne szó. hogy lenyeld. ha nem foglalkozol velük. C. A "C" feladatokat jó lenne ugyan elvégezni. elfelejthetsz. hogy minden energiát eltérítünk. Folyamatosan alkalmazd az ABCDE módszert! A siker elsı törvénye a fókuszálás. nagy eséllyel helyesen fogod megválasztani munkahelyi és magánéletbeli prioritásaidat. Az ABCDE módszer prioritások kitőzését segíti elı. Elıször is elkészíted a következı nap tennivalóinak listáját. "A" lehet például egy fontos ügyfél felkeresése. amelyet el kellene végezned. hogy egyetlen irányba hassanak.Ha rendszeresen végiggondolod. Soha ne kezdj ebihalat enni. amíg ott ül a nagy kövér béka. mert így több idıd marad az "A" feladatokra. és elméd lángra kap. Azaz ha nem foglalkozol velük. választásaidnak és viselkedésednek milyen következményei lehetnek a jövıben. amit mások meg tudnak tenni. aki nem túl fontos üzenetet hagyott számodra. ami nagyon fontos. mielıtt belevágsz egy feladatba. William Mathews Minél többet foglalkozol tervezéssel és prioritások kitőzésével. Nyeld le a békát! Rendszeresen nézd át a feladataidból. Az ilyesfajta tevékenységnek semmi hatása sincs munkahelyi életedre. A-2. Bárki bármikor használhatja. A nem túl nagy probléma jelentheti néhány ember elégedetlenségét vagy kényelmetlenségét." 5. tevékenységeidbıl és projektjeidbıl készült listát. Eredményessége pedig garantált. munkatársunkkal ebédelni. "B" az a feladat. hogy azonnal elkezdesz dolgozni rajta. A "B" feladatok életünk ebihalai. hogy "E" feladatokkal továbbra is foglalkozni fogsz. Állandóan tedd fel magadnak a kérdést: "Melyik projektnek vagy tevékenységnek lenne a legnagyobb pozitív hatása életemre. majd közvetlenül abba a pontba haladunk anélkül. vagy magánügyeinkkel foglalkozni munkaidı alatt. Azaz a megfelelı dolgokra fogsz fókuszálni.

sokkal többre leszel képes ugyanannyi idı alatt. Ha nem tudod egészen pontosan. mérés és feletteseinknek való beszámolás. többé nem kell aggódnod a jövıd miatt. hogy helyt tudj állni munkakörödben. számíthatunk rá. hogy el tudd látni a munkakörödet. alkalmazottak munkájának felügyelete. hogy a békát egyben nyeld le. Az ABCDE módszer eredményes alkalmazásának titka. amit ezekért az eredményekért. B. és mindig a legnagyobb prioritással rendelkezı feladatnak láss neki. problémamegoldó energiáink hihetetlen mértékben megsokszorozódnak. Azért vettek fel téged. és addig foglalkozol vele. Ezeket a kulcsfontosságú feladatköröket úgy kell elképzelni. amin dobbantva nagy eredményekhez. akik felvettek téged. D és E kategóriákba. Egy menedzsernek e területeken kell bizonyos elvárásoknak megfelelnie. alkalmazottak kiválasztása. és addig ne kezdj bele másba. Ha hajlamos vagy arra. hogy bizonyos eredményeket érj el a cég számára. de a kulcsfontosságú . melyeket teljesítened kell. Most rögtön! Szoktasd rá magad. azaz egy bizonyos minıségő és mennyiségő munka elvégzésének ellentételezéseként kapsz. szervezés. hogy másnap mindig az "A-1" témával kezded. A cég azért értékeli munkádat. mint a test életfontosságú mőködési funkcióit. hogy megfelelı vérnyomásszinten. rendelkezned kell bizonyos jártasságokkal és tudással. 6. A menedzseri tevékenység kulcsfontosságú területei például a tervezés. A legtöbb ember nem biztos abban. amíg el nem készülsz. hogy az elsı adandó alkalommal megválnak majd tılünk. Akkor viszont hogy képzeled. pulzusszámmal. valamint büszkeséghez juthatsz. Összpontosíts a kulcsfontosságú eredményeket hozó területekre! Ha minden fizikai és szellemi energiánkat egy dologra összpontosítjuk. amiért a cég vevıi illetve partnerei készek fizetni. hogy mindig prioritásokat tőzz ki. mert csak így tudsz maximálisan hozzájárulni céged üzletmenetéhez. mert munkatársaiddal együtt olyan értéket termeltek számára. Ezek biztosítják. fogd munkára az akaraterıdet. amikor egy listába lehet győjteni a tennivalókat. Bizonyos "alapvetı képességekkel" eleve rendelkezned kell ahhoz. Teendıid elemzése és az "A-1" feladat helyes kiválasztása az ugródeszka. méghozzá minden alkalommal. Általában véve elmondható. hogy majd "a lehetı legtöbbet hozod a cégnek".Miután az ABCDE módszer segítségével kategorizáltad másnapi teendıidet. Az ezzel kapcsolatos elvárások állandóan változnak. Ezen feladatkörökhöz bizonyos mennyiségi vagy minıségi elvárások tartoznak. Ezután válaszd ki az "A-1"-et. Ahhoz. Norman Vincent Peale "Miért fizetnek engem?" Karriered során ez az egyik legfontosabb kérdés. nagyobb önbizalomhoz és önbecsüléshez. amiért majd szépen elıléptetnek téged? Gondolj csak bele. A legnagyobb békát jobb egyben lenyelni. hogy mindig az "A-1" feladattal kezdd a napot. hogy minden munkakört lebonthatunk nem több mint öt-hét kulcsfontosságú feladatkörre.14 - . azaz megszokod. Hasonlóan. ha munkánk kulcsfontosságú területein nem teljesítünk megfelelıen. keringéssel és agyhullám-tevékenységgel mőködik a szervezeted. ha fúj. nincs mihez viszonyítanod a teljesítményedet. amit célszerő minden nap feltenned magadnak. és minden egyes tételt sorolj A. amíg nem végeztél az elızıvel. és milyen eredményeket várnak el tıled azok. C. ha esik. szoktasd magad rá. Ha bármelyik funkció nem mőködik megfelelıen. Minden nap alkalmazd az ABCDE módszert. és fogj hozzá. hogy elkalandozzon a figyelmed. hogy miért fizetnek. Ha sikerül elsajátítanod az "A-1" feladatra való fókuszálás szokását. delegálás. Nyeld le a békát! Vedd elı a tennivalóidról készült listát. mint a körülötted levık akár ketten-hárman összevéve. amíg készen nem vagy az "A-1"-gyel. meghalunk. Ha rászoktatod magad. hogy semmi máshoz nem kezdesz hozzá. hogy mire kapja a fizetését. Fizetésed az a kompenzáció.

ha a hetedikben gyenge vagy. számlázni kell. hogy az emberek hajlamosak halogatni a munkát azokon a területeken. Ezt a listát azután egyeztesd a feletteseiddel. Az üzlet megkötése (más szóval zárása) is ilyen feladat. hogy ez számos alkalommal lesz feszültség okozója. Egy recepciós titkárnı feladatai közé olyan dolgok tartoznak. abban leszünk motiváltak. hogy kitőznének egy célt és cselekvési tervet készítenének az adott területen való felzárkózásra. mi tartozik hozzád. Az alkalmazottak azon képessége. Ez lesz teljesítményed "szők keresztmetszete". hogy sikerre vagy kudarcra számíthatsz munkádban. Készíts listát a felelısségi körödbe tartozó tevékenységekrıl.feladatkörökben hozott eredményeid határozzák meg. aki nem tud hatékonyan delegálni. hogy milyen mértékben tudod kihasználni egyéb jártasságaidat és képességeidet. Ez a jártasság teszi lehetıvé. és mi nem. hogy mindenki tisztában legyen azzal. A delegálásban való jártasság végül tehát oda vezethet. Ne keress mentséget gyengeségeidre! Inkább pontosan fogalmazd meg. Ez természetesen semmi jóra sem vezet. Érdemes például a fınöködet is megkérdezni ezzel kapcsolatban. Az a menedzser. A szabály kimondja. A menedzserek munkájának egyik kulcsfontosságú területe a delegálás. A dolgok másik oldala is hasonlóképpen mőködik. Elı kell állítani. mit adnál magadnak? Melyek az erısségeid és gyengeségeid? Hol teljesítesz kiemelkedıen. Minél jobbak vagyunk egy bizonyos területen. a megfelelı delegálás hiányában nem fogja tudni maximálisan kihasználni ezeket a képességeket. A munkahelyi halogatás és késedelmes teljesítés legfıbb oka az. a következı lépés önmagad értékelése. hogy teljesítsünk. felvenni a telefont. Munkahelyi eredményességed kiindulópontja tehát kulcsfontosságú feladatköreid beazonosítása. és eredményeket tudjon elérni mások munkájának felhasználásával. nagyban meghatározza. hogy még ha hat feladatkörben kiválóan teljesítesz is. azaz az ı munkájuk inputjaként funkcionál. Ha meghatároztad munkaköröd kulcsfontosságú feladatköreit. és hol teljesítesz átlagon alul? Szabály: A leggyengébben teljesített kulcsfontosságú feladatkör fogja meghatározni. hogy minél hamarabb elvégezzük az adott feladatot. és tőzd ki célul. Ahelyett. hiába rendelkezik kiváló jártassággal más területeken. annál motiváltabbnak érezzük magunkat arra. amelyeket mindenképpen teljesítened kell egy bizonyos szinten. hogy mennyi fizetést fognak kapni és milyen gyorsan haladnak majd felfelé a vállalati ranglétrán. Gondolj bele! Lehet. Sıt. azaz eredményességed legfıbb akadálya. a feladat egész egyszerően nem lesz elvégezve. hogy az illetı nem fog tudni megfelelıen helytállni a munkájában. a munkatársaiddal és a beosztottjaiddal. Az ı munkakörének kulcsfontosságú feladatai közé tartozik a potenciális ügyfelek felkutatása és új ügyfelek szerzése. sıt. Ha te nem végzed el ezeket a feladatokat. hogy a menedzser irányítani tudjon. hiszen a megkötött üzlet a cég más munkatársainak is feladatot jelent. Mindnyájunknak vannak erısségei és gyengeségei. a megfelelı munkatársak felvétele és a hatékony delegálás jelentik a kulcsfontosságú feladatok egy részét. majd dolgozd ki az ehhez szükséges cselekvési tervet. . A helyzet ettıl csak egyre rosszabb lesz. hogy jobbá válsz bennük. és egyre jobban idegesít majd téged. elkerülni az adott területet. a legtöbb ember hajlamos úgy. Egy cégtulajdonos vagy cégvezetı számára egy üzletmenethez szükséges bankhitel letárgyalása és megszerzése. Számíthatsz rá. majd a lehetı leggyorsabban odakapcsolni a hívó felet az adott ügyben illetékes munkatárshoz. mint levelek gépelése. hogy maximális teljesítményt tudj elérni a munkádban. Tartózkodj az önigazolástól és a racionalizálástól. Munkád eredménye.15 - . és a többi. Vegyük például egy értékesítési ügynök esetét. azaz munkád outputjairól. illetve szállítani kell a terméket vagy szolgáltatást. ez a gyengeség minden más területen vissza fog hatni teljesítményedre. amelyeken korábban gyengén teljesítettek. hogy ezeket a feladatokat milyen gyorsan és jól teljesítik. azaz outputja munkatársaid munkájához szükséges. hogy csupán egyetlen területen kell jártasságodon javítani ahhoz. mely területek ezek. és annál kevésbé fogunk halogatni. A cégnél ezért te vagy egy személyben felelıs. A kulcsfontosságú feladatkörök azok a feladatok. ahogy van. Ha egytıl tízig terjedı skálán kellene osztályozni magadat az adott területeken.

mert a választ a szíved mélyén valószínőleg már tudod. hogy mindent elvégezz. . hogy a legfontosabb teendıiddel végzel. A legfontosabb dologra azonban mindig van elég idı. amit csak akarsz. Válaszd ki azt a jártasságot. sıt. írásban fogalmazd meg. ha nyitott vagy mások konstruktív javaslataira. Korán kezdesz. Még ha ez az utolsó pillanatban történik is. ha nem fejezel be egy adott feladatot.Mindig tedd fel magadnak a következı kérdést: "Mi az az egyetlen jártasság. találd meg. valahogy mindig jut idı a befejezésére. amelyet elsajátítva és kiemelkedıen használva a lehetı legnagyobb pozitív hatást gyakorolnám a karrieremre?" Mostantól kezdve ez a kérdés legyen karrierépítésed iránytője. hogy más területen is képes kiemelkedı teljesítményre. amennyiben úgy dönt. de lenyelheted a legnagyobb és legrondább békát." Másként fogalmazva egyetlen nap alatt nem eheted meg a tó összes ebihalát és békáját. hogy mindent elvégezzünk. és neki is mutasd meg a listádat. Bármi is a válasz. hogy elménket egyetlen egy dologra összpontosítjuk. amit el akar érni. hogy ez az. munkatársaiddal. Gondolkozz rajta. házastársaddal is értekezz az ügyben. és súlyos következményekkel jár. Ha valaki kiemelkedı egy adott területen. A többi pedig kénytelen lesz várni. Az biztos. barátaiddal és családoddal. de elolvasásra váró iratokkal.16 - . Sajnos számos tanulmány bizonyítja ennek ellenkezıjét. Kérj tıle ıszinte visszajelzést és értékelést. Kérdezz meg másokat is. A halogatás leküzdésének és munkatempónk fokozásának egyik legjobb módja az. és ösztönzésképpen állandóan a negatív következményekre emlékezteted magad. Tedd szokásoddá ezt a fajta elemzést. hogy pontosan mik azok a kulcsfontosságú elvárások ezeken a területeken ahhoz. ez azt jelenti. Beszélj a fınököddel. Karriered során rendszeresen elemezd magad ebbıl a szempontból. Komar Az Erıltetett Eredményesség Törvénye kimondja: "Soha nincs elég idınk. hogy teljesítményedet kiválónak értékeljék. ha kulcsfontosságú feladatköreidben kiemelkedıen teljesítesz. kezd el fejleszteni képességeidet az adott területen. Csak akkor javíthatsz saját képességeiden és teljesítményeden. Ez gyakorlatilag azt jelenti. hogy ez valaha is sikerülni fog. késıig maradsz. hogy még esélyed sincs arra. Ha történetesen kifutsz az idıbıl. A dolgot munkatársaiddal és beosztottaiddal is beszéld meg. Sokan azt mondják. 7. Egy nemrégiben végzett vizsgálat szerint egy átlagos felsıvezetı körülbelül 3-400 óra hátrányban van az olvasást illetıen. Soha ne hagyd abba a fejlıdésre való törekvést. hamisítatlan formájában azt a képességet jelenti. Fogadd el az Erıltetett Eredményesség Törvényét! A fókuszálás a legigazabb. Mindnyájunk asztala tele van még el nem olvasott. amelyikben kiválóvá válva a lehetı legnagyobb pozitív hatást tudod gyakorolni a karrieredre. Ülj le a fınököddel. hogy jobban tudnak dolgozni a határidı nyomása alatt. Minden ilyen feladatkörben egytıl tízig terjedı skálán osztályozd magad: pontozd a teljesítményedet és a jártasságodat. Ne is álmodj róla. Legfeljebb abban reménykedhetsz. Szabály: Soha nem lesz elég idıd arra. Ez a karrierépítés egyik legfontosabb szabálya. Egy átlagos alkalmazott terhelhetıségének körülbelül 110-130 százalékán dolgozik. Nyeld le a békát! Azonosítsd be munkád kulcsfontosságú feladatköreit. és ha megvan. Az üzleti életben szükséges jártasságok szerencsére tanulhatók. hogy elég lesz arra az adott napra. Az elvégzendı munka mennyisége pedig egyre csak nı. hogy utolérd magad.

melyek segítségével gyakran jelentısen csökkentheted az egy-egy feladat elvégzésére fordított idıt. Aztán kérdezd meg a fınöködet. hanem azért. Ez a kérdések egyik legfontosabbika. Erre a kérdésre mindig kell. ebben az alábbi három kérdés lesz segítségedre. a te életedben mi ez a tevékenység? Mi a te munkahelyi békád? Bármikor tennéd is fel a kérdést." Minél pontosabb válaszokat sikerül találnod a fenti három kérdésre. . hogy többet hibázzon. a feladat elvégzésének ideje végül hosszabb lesz. Ahogy a filmfelvevı lencséjét is úgy kell fókuszálnunk. A te feladatod csak annyi. annál könnyebben fogod tudni feladataidat prioritási sorrendbe állítani. majd beszélj róla munkatársaiddal és beosztottjaiddal. hogy világosan megfogalmazod a választ. családod vagy magad számára. Goethe szavait idézve "Sosem szabad. a menedzsment elismert amerikai szakértıje tette fel. hogy a felvett kép éles legyen. és kiemelkedıen hatékonnyá válhatunk a munkában. Olyan ötlet is eszedbe juthat ilyenkor. illetıleg karrieredben. azzal a lehetı legnagyobb mértékben járulhatsz hozzá céged. Újra és újra tedd fel magadnak. amit ha jól végzek. vagy éppen saját életed sikeréhez. mindjárt más lesz a helyzet? Ez olyan dologra vonatkozik. Az ilyen magányos gondolkozásra fordított idı majdnem minden esetben csodálatos meglátásokkal és ötletekkel fog megajándékozni téged. hogy legyen rá egy konkrét válasz. hogy néhány percig csendben ülve gondolkozz. amitıl megváltozik az életed vagy a karriered. illetve amire csak én vagyok képes. mert valóban rövidek. mintha kicsit kényelmesebb tempóban dolgozunk rajta. Azzal. Ilyenkor próbálj meg lazítani. majd rögtön az adott tevékenységgel kezdesz foglalkozni.17 - . Bármi is legyen az. Ha azonban elvégzed. még mielıtt bármi másba belefognál. mert addig halogatjuk a munka elvégzését. Ha te nem végzed el az adott feladatot. amelyik a legtöbb értéket termeli? Ezek a legkövérebb békák. hogy a lényegtelen dolgok a lényeges dolgoktól vegyék el az idıt. Nos. A listán elsıként szereplı feladatokkal foglalkozz elıször. a nagy sietség eredménye gyakran az. egyáltalán ne foglalkozz. de a feladat elvégzésére esı munkaerıköltség növekedése hosszú távon esetleg még veszteséget is okozhat a cégnek. Mi az. Ha ezeket eszed meg. amire képes vagy. hogy végül alig marad idınk rá. ami második. Ha a nagy kapkodásban hibát ejtünk. senki sem fogja helyetted elvégezni. rögtön más lesz a helyzet?" Ezt a kérdést elıször Peter Drucker. mindig kell.Határidık egyébként is sokszor nem azért nyomasztanak bennünket. vagy életedben. családod. Nyeld le a békát! A sikerhez vezetı gondolkodásmód leghatékonyabb összetevıje a prioritások megállapításának képessége. Melyik tevékenységeim közül az. és állandóan keresd az adott idıpillanatra érvényes választ. célszerő munka közben ugyanilyen élesen látni azt. amire képes vagyok. Családoddal és barátaiddal is beszélgess el a témáról. hogy mely tevékenységeid hozzák a legtöbbet céged. Amennyiben legfontosabb feladataiddal szeretnél mindig elkészülni határidıre. amit ha jól végzel. A harmadik kérdés pedig a következıképpen szól: "Mi jelen pillanatban idım felhasználásának legértékesebb módja?" Azaz "ebben az idıpillanatban melyik békám a legnagyobb?" Ez az idıgazdálkodás alapkérdése. Segítségével leküzdhetjük a halogatást. és ezért vissza kell térnünk ugyanarra a feladatra. Amikor alkalmazottak túlzottan szoros határidıknek kénytelenek megfelelni. hogy tudj válaszolni. ezzel jelentıs változást tudsz elıidézni az adott ügyben. Minden nap szakíts arra idıt. A második kérdés így szól: "Mi az. Tevékenységeid közül melyek a legértékesebbek? Elıször te magad gondolkozz el ezen a kérdésen. hogy nem csupán hibát hibára halmoznak. Ilyen stresszhelyzetben az ember hajlamos arra. és stressz nélkül gondold végig a munkádat és az általad elvégzendı feladatokat. annál egyszerőbbé válik majd számodra a halogatás leküzdése illetve a legértékesebb hozamú feladat kiválasztása. emiatt viszont sokszor többször is kénytelen ugyanazt a feladatot elvégezni. Ez a személyes hatékonyság témakörében feltehetı egyik legjobb kérdés. amire csak te egyedül vagy képes. illetve amire csak te vagy képes.

enyhén elıre dılve a székedben. testbeszéded is a kezdésre kész állapotot sugározza. megvannak-e az esetleg szükséges felhasználói jelszavak. Ha polcod van. elvileg biztos. akiknek álma. legjobb. sokkal könnyebb lesz nekilátnod a munkának. hogy "még el sem kezdtem. vagy egy felhúzott íj. Ez éppen egy béka-vacsora lesz. és egy bizonyos sorrendben magad köré rendezel. és csak annyira magas. hogy gyalogosokat kérdezzen meg a következırıl. A Los Angeles Times napilap nemrégiben kiküldte egyik tudósítóját a Wilshire Boulevard-ra. Az is fontos. Ha leülsz. hogy többre vagy képes. rögtön el tudsz kezdeni foglalkozni a legnagyobb hozamú feladattal. Ha mindent elıkészítesz. és viselkedj magabiztosan. İk általában élvezik is az ezzel való foglalatoskodást. mielıtt bárminek is nekifogsz! Bármilyen szintő képességekkel is rendelkezz egy adott területen. amelyik egyenesen tartja a hátadat. mennyien hagyják abba tanulmányukat diplomájuk megírása helyett. Elszomorító. Semmi sem lehet elıtted. hogy veled is ez történjen. Minél világosabb és tetszetısebb az ember munkakörnyezete. papírt majd a szükséges munkaeszközöket győjts össze. Elég egy aprócska mentális lökés. vagy bármi más.18 - . ha mindent. éjt nappallá téve dolgoznak mindenféle alantasnál alantasabb munkakörökben. Odaköltöznek. James T McKay Ha le akarod küzdeni a halogatást. akkor arra. "Nos.8. amire szükséged lehet. mint amennyit valaha is használnál ezen képességekbıl. hogy csak azért. Aztán fogd a listádat. mint amikor vacsorát fızöl. jó elıre odakészítesz magadhoz. Arra is ügyelj. Nézd meg. mint egy kibiztosított pisztoly. A kényelem nagyon fontos. A halogatás leküzdésének (azaz a békaevés) egyik legjobb módszere a munkára való elızetes felkészülés. Készülj fel gondosan. hogy egész életük megváltozna. addig ne hagyd abba a munkát. minden mást rakj a padlóra. amíg nem végeztél a feladattal. . amikor az ember hosszú órákat kénytelen végigdolgozni egy íróasztalnál. Mindent úgy helyezz el magad körül. olyan leszel. adatot. hogy egészség szempontjából megfelelı széket válassz magadnak. mert emberek nem teszik meg ezt az elsı lépést. csak amire az adott feladat elvégzéséhez szükséged lehet. amitıl biztos. Ha így felkészülsz. és közben egyfolytában arról álmodoznak. számítógépes floppy lemezed. Az igazán hatékony emberek mindig szakítanak idıt munkakörnyezetük megtervezésére. mint aki tudatában van saját hatékonyságának és eredményességének. hogy lábadat még teli talppal a földre tudd helyezni ülés közben. hogy ne csak praktikus. majd kezdj neki. Ülj fel egyenesen. Viselkedj úgy. Ha nekiálltál. válaszd ki rajta az elsı feladatot. azaz nem készítenek elı minden szükséges dolgot a munkájukhoz. Az elıkészület elsı lépése asztalod letakarítása. és minden szükséges dolgot bekészítesz magadnak. hogy majd éppen az ı forgatókönyvükbıl készül el a legújabb hollywoodi sikerfilm." Ne hagyd. mint egy sikeres ember. amire szükséged lehet munka közben. annál könnyebben lát neki a feladatnak. Mielıtt nekilátsz a feladatnak. hogy van-e elegendı írópapírod. hogy forgatókönyvüket megveszi majd az egyik menı stúdió. ahol dolgozol. vagy a mögötted levı asztalra. de szép is legyen. e-mail címek. A felkészülést úgy is elképzelheted. mi van a forgatókönyvével?" Négybıl három gyalogos így válaszolt: "Majdnem kész vagyok vele!" Sajnos a "majdnem kész vagyok vele" minden valószínőséggel azt jelentette. még egy dolgot ellenırizz. hány könyv marad megíratlanul írója fejében. és hány olyan dolgot nem csinálnak meg emberek. hogy a lehetı legkényelmesebben tudj dolgozni. Minden információt. és elıször minden hozzávalót összekészítesz magad elıtt a munkaasztalon. és gyorsabban szeretnél végezni a teendıiddel. Úgy helyezz el magad körül mindent. beszámolót. Ha kell. Los Angelesbe egész Amerikából érkeznek írók. hogy fel se kelljen állnod munka közben.

tudásod pillanatok alatt elavulttá válhat. Emlékszem." Az idıgazdálkodási technikák közül a leghasznosabb lényege az. Szabály: a siker elıfeltétele a folyamatos tanulás. hogy számítógépes szakértıvé kell válnod. Ezért célszerő jártasságaidat állandóan fejleszteni kulcsfontosságú feladatköreidben. Nézd meg az íróasztalaidat. Határozd el. hogy munkádat a lehetı legkiválóbban végezhesd. hogy e területeken kiemelkedıen teljesíts. melyeket a világ számos országában kiadtak. De az is lehet.Nyeld le a békát! Nézz körül a munkahelyeden és otthon. de az is lehet. hogy eredményes és hatékony legyen. Mindennap harmincnegyven percet gyakoroltam három hónapon keresztül. Lehet. Rengeteg idımet elvette a megfelelı betők megtalálása a billentyőzeten. hogy az emberek úgy érzik. Mérd fel. Ha tudod. Lehet. ami ahhoz szükséges. Végezd el a házi feladatodat! A siker egyedüli eszköze. A harmadik hónap végére percenként már negyven-ötven szavas sebességgel tudtam gépelni. hogy meg kell tanulnod vakon gépelni. Energiaszinted és lelkesedésed is annál jobban tud segíteni a megoldásban. hogy több és jobb szolgáltatást nyújtunk. Pat Riley. Minél jobbá válsz kulcsfontosságú feladataidban. meg lehet tanulni. hogy jó vagy egy bizonyos munkaterületen. és készíts tervet azon jártasságaid fejlesztésére. és rendet raksz. Szerencsére minden jártasságot. . hogy képes vagy elsajátítani. az gyakran elég ahhoz. hogy egy háromszáz oldalas könyv megírásához igenis meg kell tanulnom vakon gépelni. hogy kulcsfontosságú feladatainkban javítjuk eredményességünket. Og Mandino Házi feladatod elvégzése személyes hatékonyságod érdekében megtartandó törvények egyik legfontosabbika. mint amit elvárnak tılünk. Minél rutinosabb leszel egy bizonyos fajta béka megevésében. bármirıl is legyen szó. nincsenek felkészülve a feladatra. 9. bármilyen jó vagy ma valamiben. ha nem tartasz lépést a változásokkal. egyre gyengébb leszel. Lehet. amikor az elsı könyvemet írtam. és megteszed a szükséges lépéseket. amikre szükséged van ahhoz. Hamar rájöttem. egyébként sosem fogok végezni vele. aki kész a munkára. annál pozitívabbnak. ha elhatározod. bármikor is üljön le dolgozni. melyek munkád legfontosabb területei. hogy szükséged van rá. amire egy üzletembernek szüksége van ahhoz. nagyon sokszor elkedvetlenedtem. hogy egyáltalán bele se vágj a feladatba. és vettem egy gépírást oktató programot. hogy tárgyalástechnikai guru vagy "bármit bárkinek eladó" ügynök kell. hogy valóban nincsenek kellıen felkészülve. ha utadba kerül. biztos. Egyetlen információ vagy egyetlen jártasság is képes jelentısen befolyásolni munkavégzı képességedet. Elmentem hát egy könyvesboltba. Tedd fel magadnak a következı kérdést: "Vajon milyen az az ember. Ne feledd. hogy hatékonynak. A halogatás és késedelmes teljesítés legfıbb oka az. te is meg tudod tanulni. aki ilyen környezetben dolgozik?" Minél világosabb és rendezettebb a munkakörnyezeted. annál motiváltabb leszel. könnyebben leszoksz a halogatásról is. Ha gyengének érzed magad valamiben. mert még csak három ujjal gépeltem. produktívabbnak és önbizalommal telinek érzed magad. Lehet. ha személyes és szakmai fejlıdésre törekszünk. Idıt legeredményesebben úgy takaríthatunk meg. eredményesnek érezd magad. hogy nekiláss ezeknek a feladatoknak. Amit mások megtanultak. hogy még ma letakarítod az íróasztalaidon halmozódó kupacokat. a kosárlabdaedzı így fogalmazott: "Ha nem javulsz. Tanuld meg mindazt. hogy legyen belıled. bármely területrıl is van szó Ne hagyd. hogy nyilvános beszédben vagy írásban kell képezned magad. Bármirıl is van szó. annál könnyebb lesz vele elbánnod. Ezzel a jártassággal felvértezve voltam képes azóta vagy egy tucat könyvet megírni. hogy egy gyengeség vagy egy képesség hiánya legyen sikertelenséged oka. Az üzleti életben minden tanulható. hogy csak az önbizalmuk hiányzik.19 - .

Más vagy. készíts tervet. Vannak békák.Minden nap legalább egy órát szánj szakirodalom olvasására. Mindig ülj az elsı sorokba. Minél jobbá válsz. ha te akarsz lenni szakmád egyik kiemelkedı képviselıje? Bármelyek legyenek ezek. amiben különösen jó vagy? Miben vagy jó? Mi az. Végezetül pedig ne feledkezz meg az utazással töltött idı kihasználásáról sem: autódban mindig hallgass önfejlesztı programokat. és fejleszted magad bennük. A tehetség mint a hatástöbbszörözés eszköze Tedd a dolgod. Ha a munkád kulcsfontosságú területeire szemináriumokból vagy kurzusokból tudsz felkészülni. Vannak bizonyos dolgok. Dean Briggs Fantasztikus vagy! Tudom. Mi az. Minél többet tanulsz és tudsz. Kelj fel kicsit korábban. Minél többet tanulsz. ami a tied — elveszted a vagyonodat. A szakembereknek ugyanis örökké tanulniuk kell. Mit is jelent ez? Azt.vagy videokazettán. a házadat. és mindenrıl készíts jegyzetet. mint bárki más a földön. — a képesség birtokában egy bizonyos idın belül képes leszel visszaszerezni. Bizonyos békákat te hamarabb nyelsz le. A cashflow szempontjából például az egyik legfontosabb ilyen képesség a "képesség a pénzkeresetre". és vannak egészen különleges adottságaid. mert ha valami úton-módon elvesztesz mindent. Miért is fontos ez? Azért. hogy bizonyos dolgokban tehetséges vagy. lehet. amennyit kérnek tıled. Járj el a szakmai rendezvényekre. ha oktató kazettákat vagy CD-t hallgatsz. De ne csak annyit. mint mások. ami másoknak nehézséget okoz. amennyire mi azt fejleszthetınek hisszük. menj el mindegyikre. Ezek egy részét már most képes vagy megenni. amelyek a legnagyobb segítségedre vannak a gyorsabb és jobb eredmények elérésében? Melyek azok az alapvetı képességek. Mert ez a kevéske többet hoz majd neked. A különbség talán annyi. te viszont könnyedén és jól képes vagy rá? Ha visszatekintesz a karrieredre. Ezek egy részére már most képes vagy. ráadásul. üzleti találkozókra és konferenciákra. hogy dolgozol. Csak úgy. amit elvesztettél. A te feladatod csupán annyi. Tőzd ki célul. Melyek azok a jártasságok. amelynek életed végéig tagja maradsz. más részüket viszont el tudod sajátítani. Illetve majdnem az: annyira fejleszthetı. mi volt az a képesség vagy jártasság. Miért ne fordítsd ezt az idıt tanulásra? Már azzal is nagy elınyre tehetsz szert a többi szakmabelivel szemben. annál többet tudsz megtanulni. amelyek képesek téged saját generációd egyik legfontosabb képviselıjévé tenni. 10. és kezdd el fejleszteni magadat ezeken a területeken. és harminchatvan percet szánj olyan folyóirat vagy könyv olvasására. aminek leginkább .20 - . amelyben információhoz jutsz munkád hatékonyságának növeléséhez. hogy területed egyik leghozzáértıbb szakértıjévé képzed ki magad. ahogy izmaidat fejleszted tornagyakorlatokkal. Hasonlóan ahhoz. mint az összes többi. Tégy mindig egy kicsivel többet. ezekbıl mindig vásárolj. a megtakarításaidat. Ha a programok anyagát meg lehet vásárolni audio. amelyek különlegesen értékessé tesznek téged magad és mások számára. hogy agyi kapacitásunk fejleszthetısége majdhogynem végtelen. netán könyvben. hogy még annál többet is. amelyekkel rendelkezned kell. annál több önbizalom és motiváltság lesz benned munkáddal kapcsolatban. amit csinálsz. hogy te leszel a legjobb abban. Idırıl idıre készíts leltárt különleges adottságaidról és képességeidrıl. és ezért évente több tízezer dollárt viszel haza csupán azért. más részükre viszont kicsit még rá kell még edzened. hogy megtalálod ezeket a területeket. Határozd el. Egy átlagos autótulajdonos évente 500-1000 órát tölt vezetéssel. tőzz ki egy célt. Azaz mostantól kezdve életed végéig fejleszted képességeidet a szakterületeden. Sıt. hogy létrehozol egy egyszemélyes "önképzı kört". amíg vezetsz. Nyeld le a békát! Még ma határozd el. mentális izmaidat is fejlesztheted mentális gyakorlatokkal. annál többre leszel képes. mert tudásodat és jártasságodat e cél elérésére alkalmazod.

amiben igazán jó. Gondold végig. Ez rád is igaz. hogy lenyeld a valóban nagy változásokat hozó békákat? Miért nem értél még célba? Ezek bizony fontos kérdések. hogy milyen sebességgel éred el céljaidat? Mi határozza meg. Ily módon használhatod idıdet és adottságaidat a legeredményesebben. ha bármit választhatnék?" Ha lottón nyernél. ahol vagy oda. Ha megtaláltad. mielıtt fel nem mérted volna. minden energiádat összpontosítsd ezek kiküszöbölésére. ezért munkájuk során arra a bizonyos területre fókuszálnak.köszönhetted a sikeredet mind az életedben. hogy mindenki másnál nagyobb mértékben járulj hozzá az ügy sikeréhez. amely behatárolja. ami igazán számít. Bármirıl is van szó. mindig van valami. ami miatt nem tudjuk egy bizonyos sebességnél gyorsabban vagy egy bizonyos minıségnél jobban teljesíteni az adott feladatot. 11. A nap sugarai sem lobbantanak semmit sem lángra. mibıl és hogyan kellene felkészülnöd? Bármi is a válaszod. İk ugyanis tudják. mint nap. Mi a te problémás területed? Minden gondolatodat az éppen elıtted levı feladatodra összpontosítsd. Nyeld le a békát! Állandóan tedd fel magadnak a következı kérdéseket: "Miben vagyok igazán jó? Mit élvezek legjobban a munkámban? Múltbéli sikereimet mely adottság(ai)mnak köszönhetem leginkább? Mi lenne az a munka. ahová el szeretnél jutni? Mi állít meg vagy tart vissza téged attól. amiben tényleg nagy vagy. biztos. ha élvezel valamit. azt jelenti. Pedig válaszunk a személyes hatékonyság és eredményesség szempontjából kulcsfontosságú. hogy azt a tevékenységet élvezi a legjobban. gyakorlatilag mindig van egy tényezı. de ha csak arra a néhány dologra összpontosítasz. hogy milyen gyorsan lehet elvégezni az adott munkát. melyekre nem is olyan könnyő válaszolni. Mi ez a tényezı? Minden gondolatodat összpontosítsd erre a kulcsfontosságú területre. hogy többé nem a pénzért dolgozol. Bármilyen feladatról van szó. amelyek lenyelése akár még élvezetet is okoz számodra? Az ugyanis. hogy kivételes adottságokkal rendelkezel az adott területen. akik nem sajnálják az idıt. amit legszívesebben csinálnék. Mi az. hogy mi az. amivel igazán szeretünk foglalkozni. milyen munkát vállalnál? Ha kiemelkedıen jó szeretnél lenni ezen a bizonyos területen. vajon miben is jók és mit élveznek leginkább. hogy milyen gyorsan jutsz el onnan. amelyek fejlesztésével mindenképp érdemes foglalkoznod. amelyekben különleges adottságaid lehetıvé teszik. vagy bármi más módon hatalmas pénzhez jutnál.21 - . Ez a valami a behatároló tényezı vagy problémás terület. Mindig azon kulcsfontosságú feladatok elvégzésére összpontosítsd energiáidat és képességeidet. hogy elgondolkozzanak. . amíg nem győjtjük össze ıket egy lencsével. mi mindennel foglalkozol nap. Életünk egyik nagy kihívása. hogy mik lehetnek az adott feladatban a behatároló tényezık. amivel legnagyobb mértékben vagy képes növelni mások munkahelyi teljesítményét és saját eredményeidet? Mindig azok az emberek lesznek sikeresek. hogy vajon megtaláljuk-e azt a területet. hogy jelentıs lesz a hozzájárulásod. soha ne kezdj neki. amit leginkább élvezel a munkádban? Melyek azok a békák. ezért megtehetnéd. Alexander Graham Bell Mi fog vissza téged a cselekvésben? Mi határozza meg. amiért általában sok dicséretet és elismerést szoktál kapni? Mi az. amiket sikerült lenyelned? Az ember elméje úgy van megszerkesztve. Akármekkora feladatról is van szó. még ma kezdd el a felkészülést. mind a munkádban? Eddig melyek voltak azok a legnagyobb és legcsúnyább békák. Mi az. és képesek vagyunk-e kiemelkedıen jók lenni benne. Mindenre persze te sem vagy képes.

hogy benned van? Azt. Ha nem megfelelıen állapítjuk meg a behatároló tényezı mibenlétét. Ehhez azonban igazán ıszintének kell lenned magaddal.Ez a tényezı lehet egy személy. vagy az általunk behatároló tényezıként definiált szők keresztmetszet valójában nem is a folyamat legszőkebb keresztmetszete. méghozzá rövidebb idı alatt. hogy felteszik maguknak a következı kérdést: "Mi az a velem kapcsolatos dolog. amelyik ügyünk szempontjából a leglényegesebb. A cég cashflow-jának szintje. embereidet is vizsgáld meg ebbıl a szempontból. hogy az értékesítés menedzsmentjével és az értékesítésben dolgozókkal van a gond. Egy üzleti vállalkozás célja például ügyfelek felkutatása és megtartása. te is rendszeresen gondolkozz el azon. hogy milyen stratégiát kell alkalmaznunk a kiküszöböléséhez. Ez annyit tesz. Más esetben egy termékvonal vagy szolgáltatási csomag forgalmának növekedését az akadályozza. amit keresnünk kell. Néha csak úgy tudod felfedezni ıket. Fınöködet. a termelési módszerek is jelenthetnek szők keresztmetszetet. Egyik ügyfelem. Vajon nem velük kapcsolatos-e ez a bizonyos kulcsfontosságú behatároló tényezı. Ebbıl kiindulva hatalmas pénzeket költöttek a menedzsment átszervezésére és az értékesítési személyzet átképzésére. ezért lassul le az értékesítési folyamat. milyen gyorsan éri el a cég növekedési és nyereségességi céljait. İszintén vizsgáld meg céged helyzetét. hogy elérd az általad kívánt eredményt. jelentıs visszaesést tapasztalt értékesítési forgalmában. A kérdés csak az. A 80/20-as szabály a saját életed illetve munkád behatároló tényezıire is alkalmazható. hogy az adott termék vagy szolgáltatás nem nyújt kielégítı megoldást egy bizonyos problémára. A mi cégünknél vajon mi ez? Bármilyen folyamatot tekintve meg tudjuk állapítani ezt a behatároló tényezıt. . mind a megoldásuk kulcsát magukban keresik. Lehet. nagyobb változásokat tudunk elıidézni. és mind azok okát. A behatároló tényezı definíciójától függ. A te feladatod pedig nem más. Elıfordulhat például. mint hogy megtaláld. vagy bármi más. ami behúzott kézifékként akadályozza cégedet céljainak elérésében? Saját életeddel kapcsolatban is célszerő elvégezni ezt a vizsgálatot. hogy problémát oldunk meg ugyan. a megoldást keresve könnyen rossz irányba indulhatunk. céged egyik részlegének felkészületlensége. Az összes behatároló tényezı közül azonban mindig van egy. ami hátráltatja a haladást?" A sikeres emberek ugyanis száz százalékig felelısséget vállalnak a problémákért. mintha bármi mással foglalkoznánk. illetve költségei is lehetnek behatároló tényezık. egy biztos: minden feladat megoldásakor van egy behatároló tényezı. Kulcsfontosságú behatároló tényezıink elsı pillantásra gyakran kicsinek és jelentéktelennek tőnhetnek. Ha erre a tényezıre összpontosítunk. ha lépésrıl lépésre leírsz egy-egy általad elvégzett munkafolyamatot. Másként fogalmazva nem külsı akadályokról van szó. fegyelmezettségeddel. azaz kizárólag tıled függ. ami akadályoz téged személyes céljaid elérésében? A sikeres emberek mindig úgy kezdik a behatároló tényezık elemzését. Azt javaslom. majd gondos elemzésnek veted alá ezeket a lépéseket. vagy hozzáértéseddel kapcsolatos. egy nagy világcég. ami meghatározza. akinek segítsége vagy döntése nélkül nem tudsz továbblépni. Ez lehet a cég marketingje. az értékesítési tevékenység. hogy vajon mi határozza meg annak sebességét. hogy ügyfeleink egy része negatívan érzékel valamit. Minden üzleti vállalkozásban létezik egy behatároló tényezı. hogy a téged érintı behatároló tényezık nyolcvan százaléka belülrıl származik. mint bármely más tényezı. munkatársaidat. hogy a vállalkozás milyen gyorsan fogja elérni célját. szokásaiddal. vagy szők keresztmetszet. A behatároló tényezıknek csupán húsz százaléka hozható összefüggésbe rajtad vagy cégeden kívül álló körülményekkel.22 - . Ha megfelelı számú ügyfelet sikerül találni. A mőködési költségek. hogy mi. ami nagyobb mértékben határozza meg. de lehet elengedhetetlenül szükséges erıforrás. hogy képességeiddel. A cég felsıvezetıi úgy gondolták. vagy kifogásokkal él. ami az adott feladat szempontjából kulcsfontosságú. a cég nyereséges lesz. Vajon mi az a behatároló tényezı. de lehet maga az értékesítési személyzet is. és hosszútávon mőködıképes lesz. Ez az a bizonyos behatároló tényezı. Mit értek azon. jártasságaiddal. de nem azt. hogy csupán arról van szó.

A te feladatod ilyen esetben nem más.Késıbb persze kiderült. hogy az út mentén végig. Csak kezdj neki! 12. tedd fel magadnak a következı kérdést: "Mi határozza meg annak a sebességét. ahonnan a francia gyarmatosítók már réges-rég kivonultak. hogy ezt a célt elérjem? Miért nem értem még el ezt a célt? Mi tart vissza tıle?" Bármi is a válaszod ezekre a kérdésekre. amit az adott helyzetben le kell nyelned. hanem a fıkönyvelı. azonnal cselekedj az adott válasznak megfelelıen. aminek az elérése a legnagyobb pozitív eredményt hozná számodra? Karriereddel kapcsolatban mi az.23 - . az hozná a legnagyobb pozitív eredményt számodra a munkában? Ha sikerült megfogalmaznod ezeket a célokat. Ez a szők keresztmetszet pedig nem más. Arra azonban készülj fel. aminek következtében éjjel sokan elvesztették az útirányt. amit ha elérnél. Napközben ez elegendı is volt. A sivatag átszelése ötszáz mérföldes utat jelentett. körülbelül öt kilométerenként. Tégy valamit. mint egy végeláthatatlan sárga autóparkoló. Miután a cég átalakította a termékkel kapcsolatos árpolitikáját." A halogatás leküzdésének egyik legjobb módszere úgy szól. Hordd el a hegyet! Kövenként. és rövid idın belül elérte a korábbi szintet. hogy addig ne hagyd abba a munkát. kétszáz darab húsz literes használaton kívüli fekete olajos hordót helyeztek el. Ez már a modern Algériában volt. amelyikkel éppen foglalkozunk. Az utat gyakran teljesen beterítette a futóhomok. sem élelmiszerhez nem tudunk hozzájutni. Még egy főszálat vagy legyet sem láttunk út közben. hogy ne a hatalmas kásahegynek látszó feladatra összpontosítsunk. mindig lesznek behatároló tényezık. Az ember ezek mentén haladva tudta tartani az útirányt. Ha ilyen kulcsfontosságú behatároló tényezık kiiktatásával kezded a napodat. . sárga homokot láttunk. Ha például szeretnél idıben beérni a munkahelyedre. amelyiket elhagyta. Ez az érzés egyfolytában arra ösztönöz majd. amíg nem végeztél az adott feladattal. a Tanezroufton. hogy amint egy szők keresztmetszetet vagy behatároló tényezıt sikerül eltávolítanod a folyamatból. Persze mindig. Amerre csak néztünk. ha lépésrıl lépésre megfelelıen és fáradhatatlanul összpontosítják energiáikat. és azt. Sok évvel ezelıtt valami miatt át kellett autóznom a Szahara sivatagon. majd minden energiádat arra fókuszálni. forgalma egyszeriben megugrott. melyek akadályozni fognak téged célod elérésében. A nagy békát falatonként a legkönnyebb lenyelni. mint a nagy béka. hogy a lehetı leggyorsabban kiiktasd a folyamatból. hanem mindig csak a megoldás irányába vezetı lépések egyikére. A tereptárgyak hiányát a franciák úgy próbálták pótolni. és munkatempónk felgyorsításában egyaránt. vagy szeretnél sikeres karriert építeni. aki egy véletlen számítási hibát továbbgörgetve versenytársaikhoz képest túl magasra pozícionálta a cég termékeinek árát. aminek során sem vízhez. hátrahagyva egy csomó lepusztult és használaton kívül került benzinkutat. meglátod. Konfuciusz így írt annak idején: "Az ezermérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdıdik. Bármit." Ez a filozófia segítségünkre lehet a halogatás leküzdésében. szép sorjában. mint megtalálni azt a bizonyos behatároló tényezıt. amelyik felé közeledett. Méghozzá arra. Az általunk kiválasztott útvonalon ez idáig már több mint ezerháromszázan odavesztek. minden folyamatban van szők keresztmetszet. mögötte rögtön ott fog várni rád egy másik. Samuel Smiles A jól ismert mondás szerint "Sok kicsi sokra megy. hogy a forgalom visszaeséséért nem is ık voltak felelısek. Viszonylag behatárolt energiával rendelkezı egyének fantasztikus dolgokra képesek. tele leszel energiával. Nyeld le a békát! Gondold végig az életedet! Ma mi a legfontosabb célod? Mi az az egyetlen cél. hiszen az ember egyszerre mindig két olajoshordót látott: azt. Úgy nézett ki az egész.

mint a körülötted levık. Bármirıl is legyen szó. míg végül elérik a saját maguk által kívánatosnak ítélt állapotot. A te célod az. és várjuk a buszt. Ne várj többé a "nagy motivátorra"! Magadnak kell megválasztanod. hogy az ember szép sorjában elvégzi az ahhoz szükséges feladatokat. nem marad más hátra. Az egészséggel és fittséggel kapcsolatos sikerek is hasonlóképpen érhetık el. Azaz elérd az éppen elıtted lebegı részcélt. A nagy célokkal ugyanez a helyzet. melyik nagy békát nyeled le. Ha az ember nem vállal felelısséget saját életéért. Hívd ki versenyre saját magadat. Soha ne feledd: "ugorj — és akkor majd látod a hálót". Egyszerre csak egyet. Olyan ez. és légy többet. . És utána neked kell ıket lenyelned.Vezetés közben csak annyi volt a dolgunk. és amint készen van vele. mint amikor ott állunk az utcán. ha minden hónapban félreteszünk valamennyit. amelyben gyakran kapod rajta magad halogatáson. mint egyenként végigmenni a listán. hogy változzanak. Ezek az emberek állandóan azt várják. Most azonnal tedd meg az elsı lépést a megoldás felé. akik ölbe tett kézzel várják a "nagy motivátor" felbukkanását. ahová majd el kell jutnod. amivel épp foglalkozunk. jöhet a következı. elıbb-utóbb látni fogjuk a különbséget. mint korábban. Ezért meg kell tanulnod nyomást gyakorolnod saját magadra. Ahhoz. hogy nincsenek "nagy motivátorok". és e jó szokásunkat kellıen hosszú ideig megtartjuk. Az ember hihetetlen dolgokra képes. Mert ha egyszer minden részfeladatot összeírtunk. A legtöbben sajnos így is tesznek. Az embereknek csupán két százaléka képes teljes mértékben felügyelet nélkül cselekedni. mert nem is arra vezet az útvonala. témát vagy projektet. és abba az irányba vezessünk. Meg fogsz lepıdni. Ezzel csupán az a gond. méghozzá fontossági sorrendben. Gyakorolj nyomást saját magadra! A siker elıfeltétele. és szép sorjában megoldani az adott részfeladatokat. hogy közéjük tartozz. Önbecsülésedet. Amint ezt elérted. Feladatod ilyenkor csupán annyi. Munkádat és viselkedésedet illetıen mindig tedd magasabbra a mércét. Ezeket az embereket nevezzük vezetı típusoknak. mint arra. Az anyagi függetlenséget például csak úgy érhetjük el. aki addig-addig ösztönzi ıket.24 - . Sosem fogja elérni céljait. már látni fogod a következı célt. amivel éppen foglalkozik. mekkora eredményekre leszel így képes. Minden nagyszerő élet és sikeres karrier úgy épül fel. hogy mindig képes leszel tisztán látni az éppen aktuális feladatot. Thomas Edison A világ tele van emberekkel. hogy képes légy igazán nagy dolgokra. Így szeltük át a világ egyik legnagyobb és legveszélyesebb sivatagját. Kelj egy kicsit késıbb. hogy elérd a következı hordót. bíznod kell abban. hogy fizikai és szellemi energiáinkat folyamatosan képesek legyünk egyetlen probléma megoldására összpontosítani anélkül. hogy egyszer végre leüljünk. Néha nincs is többre szükség. Mindig menj a dolgok elébe. maradj kicsit tovább. dolgozz kicsit keményebben. méghozzá mindig az adott dologra összpontosítva. hogy ne tévesszük szem elıl az aktuális olajoshordót. amely saját magadról van benned". Ha minden nap csupán annyit teszünk. amely személyiséged magja. egy Nathaniel Hrandon nevő pszichológus a következıképpen határozza meg: "hírneved. hogy csökkentjük ételadagjainkat. ami sosem fog arra jönni. ha fegyelmezetten mindig csak arra a feladatra vagy feladatrészletre összpontosít. 13. Válassz ki egy tetszıleges célt. hogy belefáradnánk. és egy kicsit többet tornázunk. hogy örökké parkolópályán marad. hogy majd jön valaki. mint amiért megfizetnek. elıfordulhat. Nyeld le a békát! A halogatás leküzdésének és a kiemelkedı eredmények elérésének ugyanaz a titka: lépésrıl lépésre kell megoldani az utunkba kerülı feladatokat. és sorra vegyük az általunk elvégzendı részfeladatokat. ahol az volt.

hogy a lehetı legmagasabb szinten teljesítsenek. hogy produktivitásunk nyolc vagy kilencórányi munka után biztos. sıt. Napi és heti idıbeosztásodat ennek megfelelıen alakítsd ki.Mindennel. Ez a gép főtıanyagaiból energiát termel. A "kupon" beváltásának azonban elıfeltétele. Ehhez persze az kell. mint egy gép. melynek főtıanyagai az étel. Képzeld el. Ha nyomást gyakorolsz saját magadra. mások értékelik a teljesítményüket. A halogatás leküzdésének egyik legjobb módszere a következı trükk: legsürgetıbb feladatainkat úgy próbáljuk meg elvégezni. Mindig te tedd fel magadnak a lécet. mindig írd le az adott feladat minden részlépését. Ez így megy egészen addig. mielıtt elutazol? Bármi is az. amíg eljutunk a végkimerülésig. most rögtön vágj bele. amikor már képtelenek vagyunk tovább dolgozni. mindig tervezd úgy a napodat. Mások adják nekik az utasításokat. Az ökölszabály úgy szól. hogy még aznap délután egy egész hónapra el kell utaznod. szellemi és érzelmi energiáid összessége. és fantasztikusan fogod magad érezni. John Haggai A személyes eredmények és a hatékonyság alapanyaga fizikai. hogy csökkenni fog. lépésrıl lépésre fel tudod építeni magadban a gyors cselekvés szokását. Teljesítményed is megnı majd. amelyet életünk és munkánk fontos céljainak megvalósítására fordítunk. és soha ne térj el az általad egyszer meghatározott szinttıl vagy határidıtıl. és szükség esetén újratermelni energiaszintünket. Ez a szokás pedig meglátod. az ital. Képzeld el. Maximalizáld személyes energiáidat! Győjtsd össze minden erıforrásodat. Fejlessz ki magad számára egy "kényszerítı rendszert. munkánk hatékonysága ilyenkor idıvel fokozatosan csökken. hogy legalább egy erıfeszítésed területén mesterré válj. Mielıtt egy-egy fontos projektbe belevágnál. háromszor. hogy egy nyaralást nyertél teljes ellátással. és sürgetik meg ıket szükség szerint. mintha egy egyhónapos vakáció elıtti utolsó napon kellene ıket mindenképpen befejezni. életed minden területén segítségedre lesz. hogy képesek legyünk megırizni. néha ötször annyit képesek vagyunk elvégezni. vonultasd fel minden tehetségedet. Több fontos dologra jut majd idıd. Mit kellene feltétlenül befejezned. A sikertelenek ezzel szemben külsı nyomásra cselekszenek. hogy az igazán fontos feladatokkal ezekben az idıszakokban foglalkozz. annál több hibát követünk el. A boldogság és a hatékony cselekvés egyik elıfeltétele. hogy többet tegyünk meg. Mi lenne az a feladat. . rendezd minden energiádat. hogy másnap reggel el kell utaznod. Nálad melyek ezek a napszakok? Ha tudod.25 - . és a pihenés. Ha pihentek vagyunk. Ez után próbáld felbecsülni egy-egy ilyen részfeladat idıigényét. Mindenki a nap bizonyos szakaszaiban a leghatékonyabb. 14. hogy kénytelenek vagyunk éjjelbe nyúlóan túlórázni. Így lehet az embernek lépésrıl lépésre rászokni a gyors munkára. Szerencsére mindig jó érzéssel tölt el bennünket. ha egy dolog érdekében minden tılünk telhetıt megteszünk. amiben sikeres vagy sikertelen vagy. és mindenki másnál gyorsabban fogsz dolgozni. hogy holnap reggel üzenetet kapsz. mint egy átlagember. Minél fáradtabbak vagyunk. azaz különíts el idıblokkokat kizárólag ezekre a részfeladatokra. mintha fáradtak lennénk. Ezért noha elıfordul. Nyeld le a békát! Minden feladatra és al-feladatra tőzz ki határidıket és al-határidıket. és összpontosítsd minden kapacitásodat annak érdekében. kétszer. saját hírnevedet építed. amit mindenképp meg kellene oldanod még indulás elıtt? Bármi is az.". Testünk olyan. most rögtön vágj bele! A sikeres emberek állandóan nyomást gyakorolnak önmagukra.

egyre több munkát tudsz majd gyorsan és jól elvégezni. ha minden éjjel egy órával tovább alszol. hogy javítani fogsz egészségeden és teszel valamit energiaszinted növelése érdekében. Étkezz úgy. hogy túl fáradt vagy. Ilyenkor tegyél félre mindent. Üdítıitalokat. hogy éjszaka jól kipihenje magát. aminek gyakorlásában inkább mérsékelnem kellene magamat? 3. mint elızı nap volt. kimerültnek érezzük magunkat. A napot kezdd magas fehérjetartalmú és alacsony zsír. De ugyanerre van szükségünk ahhoz is. hogy hirtelen azt sem tudod. mint egy autó hideg motorja egy hideg téli napon. a motor csak nem akar beindulni. Ebédre egyél salátát hallal vagy csirkével. Az így kapott fölös energia segítségedre lesz a halogatás leküzdésében. Ennek következtében Amerikaiak milliói dolgoznak teljes szellemi ködben nap mint nap. amit el kellene kezdenem végezni ahhoz. Mi az. mintha versenyre készülnél. Ha egészségesen és soványan táplálkozol. Az ember hihetetlen dolgokra képes. amibıl többet kellene végeznem? 2. hétvégén kialudnod magad. rendszeresen sportolsz. sétálj az erdıben. ami szellemi erıfeszítést igényel tıled. állj meg egy pillanatra. Milyen egészséggel kapcsolatos szokásaid vannak? Még ma határozd el. vagy foglalkozz bármivel. ezért most rögtön célszerő lenne felhagynom vele? . és egy egész napot "szellemi böjtöléssel" tölteni. ha az ember esténként nem a televízió elıtt üldögél. a finomliszt tartalmú tésztafélék és péksütemények. Minél jobban érzed magad munkakezdéskor. Munkád minısége is sokszor nagyságrendekkel jobb lesz. Tartózkodj a cukor. A legokosabb. Ezek közt legyenek hosszú hétvégék. mert semmire sincs elég idıd. Mert minden egyes munkanapod valahol olyan. és sokat pihensz. hogy most átlagosan milyen energiaszinten élsz. hanem minden este tízkor ágyba bújik. "A változás is van olyan jó. hogy fáradtnak. Nyeld le a békát! Mérd fel. Mi az. Az eredményes munkához elengedhetetlen a magas energiaszint. ami nem megerıltetı gondolkodás szempontjából. így másnap kétháromszor annyi munkát el tudsz majd végezni. Mindamellett. és végre nekikezdj a következınek. annál kevesebbet fogsz halogatni. édességet és süteményeket se fogyassz lehetıség szerint. és annál buzgóbban várod majd. Ettıl pedig egyre elégedettebbnek érzed majd magad. hogy a lehetı legjobb formámat hozzam? 4. amit lehet. olyanok is. Minden héten tarts egy nap "szellemi böjtöt"! Legyen az szombat vagy vasárnap. de egy-két hetes nagyobb vakációk is. a megfelelı táplálkozásra is fordíts figyelmet. Olyanok vagyunk. Néha csupán annyival meg tudod változtatni az életed. Egyáltalán. mindegy. mint a pihenés" — tartja a mondás. megteszek. mintha fent maradtál volna. Az ember ilyenkor hiába indítózik. Kutatók szerint az átlag amerikai soha nem alszik annyit." Ilyenkor néha az a leghatékonyabb idıbefektetés. hogy befejezz egy-egy feladatot. hogy boldogabbak és sikeresebbek legyünk életünk minden területén.és szénhidráttartalmú reggelivel.26 - . Fizikai tevékenységeim közül melyik az. ne végezz semmiféle szellemi munkát. Sıt.A legtöbb embernél ez az idıszak reggelre esik. sem lelkesedésünk nem elegendı az adott feladat megoldásához. Ehelyett menj el moziba. Ehhez a következı kérdésekre kell választ találnod: 1. gyorsan lefekszel aludni. Ehhez persze az is szükséges. A halogatás oka sokszor az. Ilyenkor próbáld meg magad tudatosan feltölteni szellemi energiával. és jól kipihened magad másnapra. mint amire képes vagyok. ha korán hazamész. ne olvass leveleket. Íme egy szabály. netán úgy érzed. Amennyiben hét közben sikerül minden este korán lefeküdnöd. Egy nyolc-tíz órás alvástól teljesen feltöltıdsz. akiknek a kreativitása este vagy késı éjjel éri el a csúcspontját. sportolj. Ne foglalkozz irodai ügyekkel. ami negatívan befolyásolja egészségemet. amikor visszatér egy-egy ilyen pihenésrıl. hogy szellemi energiáid hamarosan megsokszorozódnak. akik délután hatékonyabbak. valamint a desszertek fogyasztásától. hogy ügyelsz energiaszinted fenntartására. Vannak azonban. biztosra veheted. Ha úgy érzed. amennyire az általa elvégzett munkával arányban szüksége lenne. mint a világklasszis atléták verseny elıtt. és mondd magadnak: "Mindent. mihez kezdj hozzá. Ilyenkor sem energiánk. Minden évben rendszeresen menj el szabadságra. Mi az. Többet úgysem tudok tenni.

Érzelmeid kilencvenöt százalékát — legyen szó akár pozitív. Önbecsülésed szintje. az optimista mindig a jó oldalát keresi a történéseknek. Ahhoz. Harmadszor. hogy merre tartanak. azaz annak szintje. hogy az optimistáknak van három viselkedési szokásuk. mantraként mondogasd magadban. amit ismétléssel és gyakorlással te is el tudsz sajátítani. Ha állandóan azt mondogatod. annál türelmetlenebbül várod. hogy hozzákezdhess az adott feladathoz. Ahelyett. mi nem mőködik vagy nem sikerül. hogy magadhoz képest a legkiemelkedıbben teljesíts. mindig azt válaszold. alapvetıen meghatározza. Rutint kell szerezned saját magad ösztönzésében és bátorításában. hogy mindig a legjobb formádat hozd. Elıször is: az optimista ember minden helyzetben a jót próbálja meglátni. el kell határoznod. Úgy tőnik. hogy mennyire szereted és becsülöd önmagad. . végül hinni fogsz benne. Mindig a jövıre gondolnak és a jövırıl beszélnek. hogy te tartod kezedben a gyeplıt. Nem szabad. Rengeteg kutatás bebizonyította. saját drukkereddé kell válnod. Az akadályok szerintük nem akadályoznak. és megvan a dolgok irányításához szükséges hatalmad. Mindegy. Ha kérdezed ıket. emberek reakcióira és a téged körülvevı helyzetre pozitívan kell reagálnod. Ösztönözd magad cselekvésre! A nagy kalandok és gyızelmek ellenállhatatlan íze és a kreatív cselekvés olyan dolgok. sokkal magabiztosabbnak és kreatívabbnak érzed majd magad. hogy mennyire érzed ösztönözve magad. hogy elıbb-utóbb mindig meg is találják azt? Másodszor. hogy jól vagy rosszul érzed magad. melyekben az ember különös élvezetet talál. hogy vagy. hogy mi történik veled. hogy "szeretem magam! szeretem magam!". mindig inkább arról beszélnek. és kiemelkedı teljesítményekre képes emberként fogsz viselkedni. nem pedig arról. 15. Nem meglepı. akár negatív érzelmekrıl — meghatározza. hogy mi történik veled az életben. az optimisták minden nehézségbıl vagy problémából tanulni akarnak. Minden szóra. hogy "képes vagyok rá! képes vagyok rá!" Ha valaki megkérdezi. hogy miként nézel a világra. hogy "fantasztikusan!" Mindegy. hogy miként értelmezed a veled történı eseményeket. hogy az adott pillanatban éppen hogy érzed magad. minden energiájukat cselekvésre fordítják. hogy az "optimizmus" az egyik legfontosabb emberi tulajdonság a sikerhez elengedhetetlen kvalitások között. hanem oktatnak bennünket. Csak meg kell tanulnunk levonni belılük a megfelelı tanulságokat. Ez határozza meg. hogy miként szólsz saját magadhoz. hogy állandóan másokat hibáztatnának vagy panaszkodnának. Egy ismert mondás szerint soha ne beszélj senkinek a problémáidról. mert az emberek nyolcvan százalékát nem érdeklik a te problémáid. Mindegy. Nem az számít. Mindig maradj lendületes és vidám.Bármi legyen is a válaszod a fenti kérdésekre. hogy honnan jönnek. optimistán fogsz tekinteni a világra. amíg be nem fejezted. és minél motiváltabbnak érzed magad. Az események benned élı képének milyensége tud csak ösztönözni vagy elkedvetleníteni téged. hogy az elkerülhetetlen nehézségek és problémák negatívan befolyásolják a hangulatodat vagy az érzelmeidet. most rögtön tedd meg a szükséges lépéseket. és pozitívan tekintesz a világra.27 - . Ha céljaidat és álmaidat állandóan vizualizálod. hanem az. az optimisták minden problémára megoldást keresnek. Energiaszinted is szoros összefüggésben van azzal. hogy motivált maradj és leküzdhesd kétségeidet és félelmeidet. cselekedetre. Úgy érzed majd. illetıleg mennyire leszel kitartó egy-egy feladat megoldásában. hogy állandóan a motiváltság állapotában tudj maradni. és addig foglalkozz vele. Antoine de Saint-Exupery Ahhoz. Ahhoz. hogy mostantól kezdve bármi történjék is. a húsz százaléka pedig titokban még örül is nekik. Minél pozitívabban nézel a világra.

Vagy ahogy régiesen mondják. hogy ezeket vagy halogatod. anélkül. amivel sokat és gyorsan kell foglalkoznod. hogy valami újdonságra idıd legyen. Gyakorold a kreatív halogatás fogását! Minden nap szakíts idıt egy-egy nagy feladat elvégzésére. hogy valamivel többet tégy. Napi munkatervedet mindig elıre készítsd el. hogy tudatosan átgondolná. Elıször a legnagyobb és legcsúnyább békát edd meg. valamirıl le kell mondanod. mirıl is van szó. hogy mostantól kezdve mindig inkább fejlıdésre törekszel kifogások gyártása helyett. hogy velük foglalkozz. Bármire. amilyen mértékben képes vagy leépíteni a lényegtelen dolgokkal való foglalatoskodást. Hagyd ki az idıpocsékoló tevékenységeket. Ha jobban belegondolsz. mondj nemet. hogy mindig inkább azokról a dolgokról beszélj. Azokkal a dolgokkal foglalkozz. vagy pedig egész egyszerően nem foglalkozol velük. Te semmiképp se essél ebbe a csapdába. hogy mit nem fogsz megtenni. Boardroom Reports A kreatív halogatás a személyes eredményességnövelı technikák egyik leghasznosabbika. hogy az illetı mit szokott leginkább halogatni. Már korábban megállapodtunk abban. Gondolataidat és energiáidat az elıtted levı célokra összpontosítsd. Lényege pedig az. amiket el akarsz érni. nehéz. A magas prioritás olyasvalami. Ezt a tisztogatást folyamatosan kell végezned. fontos és nagy értéket termelı feladatokat. amelyek pedig kiemelkedıen fontosak életük és karrierjük szempontjából. határozd el. illetve legkevésbé lényeges ügyeket halogatod. hogy mától csak a legalacsonyabb hozamú. és a dolog nem igazán sürgıs. amelyek döntı fontosságúak lehetnek életed vagy karriered szempontjából. mert nincs akkora hozamuk saját jövıd vagy karriered szempontjából. Valamit mindig el kell halasztanunk. hogy több idıd maradjon az igazán fontos dolgokra. hogy az egyik szokott halogatni. amelyek jobbá teszik az életedet. neked sincs fölösleges idıd. hogy az alacsony hozadékú feladatokat addig halogatod. Válassz ki néhány kisebb ügyet. Ezért annyira fontos. Szabadulj hát meg ezektıl az ebihalaktól. 16. vagy delegálod. a másik pedig nem. amit arra a bizonyos napra terveztünk. A legtöbb ember tudat alatt halogat. A magas és a kiemelkedı teljesítményő emberek között nem az a legfıbb különbség. hogy sosincs elég idınk mindent befejezni. A legfıbb különbség abban van. a többit pedig tedd félre. Az alacsony prioritás ezzel szemben olyasvalami. Állandóan vizsgáld felül tevékenységeidet és felelısségi köreidet. A kreatív halogatás szokása jól átgondolt és érdekeidet teljes mértékben figyelembe vevı döntés eredménye kell. prioritásokat kell felállítanod. és ne hibáztass másokat.28 - . Célszerő például az aránylag kicsi és nem túl ronda békát késıbbre hagyni. Szabály: Idıddel és életeddel olyan mértékben vagy képes gazdálkodni. ahelyett. és mostantól fókuszálj a békákra. Határozd el. és azokat. Ezután állj neki a nagy feladatoknak. "tele van írva a táncrended". Határozd el. amire leggyakrabban gondolsz. hogy kiválaszd. Ne kritizálj. Ahhoz. amíg csak lehet. A "nem" ezért az idıgazdálkodás egyik kulcsszava. amíg be nem fejezted ıket. elıször valami régi dolgot kell abbahagynod. mert napjaink állandóan tele vannak idıt rabló lényegtelen feladatokkal. Ahhoz. hogy legyen. ezért hajlamosak a nagy. azzá válsz. Ezek az ügyek ugyanis nem érik meg. Azokat.Nyeld le a békát! Gyakorolj ellenırzést gondolataid felett! Ne feledd. és vállalj teljes felelısséget saját sorsodért. amiket mindenképpen elfogsz intézni még reggel. Mindig pozitívan tekints a világra. mint a belé fektetett idı és energia. mik a legfontosabb prioritásaid. amelyektıl minden különösebb veszteség nélkül megszabadulhatsz. . aminek hozama jóval kisebb. A te dolgod csupán annyi. és addig foglalkozz velük. Mivel egyes ügyeket mindenképp el kell halasztanod. Hogyan? Ahhoz. hogy az általad elkerülendı dolgokról beszélj. amivel keveset kell foglalkoznod.

Ha egy feladattal kapcsolatban válaszod az. mint az. amely a célt kitőzve addig hajt bennünket. Készíts ki mindent. Mérd fel. hogy ma nem kezdenél bele. vagy bármivel. Azaz döntsd el. amikor bemész dolgozni. vajon ma is eljutnék ugyanide?" Minden személyes illetve munkahelyi tevékenységedet vedd szemügyre. vagy meghalunk a célért. Ettıl más — erıtlen az egyik és hatalmas a másik. Még mindig háromnégy alkalommal lejárt hetente. sporttal. ha mindig a nagy és nehéz feladatnak kezdünk neki elsıként. Válaszd ki az A-1-et. Nézz kevesebb tévét. Közben megházasodott. Azaz a legnagyobb és legcsúnyább békát nyeljük le elsıként. 17. hogy "ha nem ott tartanék. a legsúlyosabb következményekre számíthatsz. İ viszont mit sem változtatott golfozási szokásain. amiket mindenképp el kell. amit ma tudsz. Az önmenedzselési technikák közül ez az egyik legnehezebben megtanulható. ha azt tudnád. Otthon és a munkában azonban egyre többször került stresszhelyzetbe. Ezt a szokást a következı lépések gyakorlásával sajátíthatod el: Minden hétvégéd vagy munkanapod végén készíts listát azokról a feladatokról. Semmi mást ne tégy. hogy túl sokat jár golfozni. amíg egyedül élt. Rakj rendet az íróasztalodon. Reggel gyorsan kelj fel. Elıször mindig a legbonyolultabb feladattal foglalkozz! Minél idısebb leszek. és felesége szült neki két szép gyermeket. Aztán egyszer úgy döntött. és mindazt tudnám. ami nem. Huszonegy napon át minden nap cselekedj a fent leírtak szerint. hogy mi az. Életed minden területén végezz tevékenység-ellenırzést. A dolgok akkor kezdtek rendbe jönni. amikor golfedzéseinek nagy részét lemondta. csak ez az egyetlen hatalmas ronda béka legyen elıtted. nagy valószínőséggel a kreatívan halogatandó dolgok listájára írhatod az ügyet.Egyik barátom nagy golfos hírében állt. és miután beértél a munkahelyedre. Önfegyelemmel nem egészen egy hónap alatt megduplázod majd a teljesítményedet. hogy reggel. amire csak szükséged lehet az A-1 elvégzése során. amelyeket nyugodtan delegálhatnál. Arról a fajta energiáról — egyfajta legyızhetetlen elszántságról — beszélek. Hetente három-négy alkalommal is lejárt golfozni. azaz azt a feladatot. minden alkalommal legalább három-négy órára. Melyek azok a feladatok. Szoktasd magad gyors cselekvésre. mint régen. amit ha nem végzel el. amíg be nem fejezted. amíg vagy gyızünk.29 - . kiemelkedı az egyik és jelentéktelen a másik. hogy mivel nem fogsz foglalkozni aznap. hogy végezz a rákövetkezı napon. Állandóan tedd fel magadnak a kérdést. amíg végül rájött. Nyeld le a békát! Gyakorold a "zéró alapú gondolkozás" módszerét életed minden területén. hogy az emberek közötti különbség leginkább a bennük rejlı energiák különbségébıl adódik. olvasással. Értékeld ıket mai helyzetedhez viszonyítva. hogy másnap reggel már csak le kelljen ülnöd dolgozni. rögtön állj neki ezzel a feladattal foglalkozni. amitıl gazdagabb lesz az életed. vagy megoldatlanul hagyhatnál bármilyen komoly következmény nélkül? Napodat kezdd az alacsony prioritású dolgok kreatív halogatásával. annál biztosabb vagyok abban. Sir Thomas Fowell Buxton Eredményesen leküzdhetjük a halogatást és felgyorsíthatjuk munkatempónkat csupán annyival. készülj el. és mi az. Szedj össze mindent az íróasztalodra. amíg végül szokásoddá válik majd ez a fajta cselekvés. . de sikerességünk szempontjából ennek van az egyik legnagyobb jelentısége. hogy ennek oka nem más. A listára alkalmazd az ABCDE módszert. ami fontos. amit ma tudok. és vállalkozni kezdett. tölts több idıt a családoddal. és a 80/20 szabályt. ahol tartok.

a következıt már sokkal könnyebben kezdjük el. Nyeld le a békát! Tekints magadra úgy. amit mindenképpen érdemes megjegyezned: "Csak ma!" Ne aggódj azon. amíg el nem értük a kívánatos eredményt. Orison Swett Marden A nagy és fontos feladatokat azért szokta az ember halogatni. hogy a feladatot apró részletekre bontjuk." Ennek lényege. úgy érzed. mert elsı ránézésre túl nagynak és behatárolhatatlannak tőnnek. A lezárás ugyanis serkenti az agy endorfin-termelését. hogy kielégítsük ezt a tudatalattinkban levı kényszert. Amikor így kezded a napot. produktívabbnak fogod érezni magad. míg végül egyszer majd eljutunk az egész munka befejezéséig. A végén olyan erıs lesz az összeköttetés. hogy a legnehezebb feladattal kezdjük a munkát. és ez az érzés egész nap elkísér majd téged. ha be is fejezzük azt. 18. Kötelezd el magadat a magas produktivitás szokásának kifejlesztése mellett. és akkor érezzük magunkat energikusnak. egész életed irányítása a kezedben van. A lényeg a dolog lezárása. hogy "megjön az étvágyunk a szalámira. jobb érzés lesz a tükörbe nézni. tervezni fogok. A jövıdért ettıl kezdve már tényleg te magad leszel felelıs. minden általunk elkezdett projektet vagy feladatot fejezzünk be. Nem ritka. Mindenkiben van egy "befejezésre való hajlam". A nagy feladatok feldarabolásának egyik gyakran alkalmazott módszere a "szalámi taktika. mint "fejlesztés alatt" lévı projektre. Szeleteld és vágd kockákra a feladatot! A szokás kezdete olyan. amivel egyszer elkezdtünk foglalkozni. Emiatt akkor vagyunk boldogabbak. és mindenek elıtt elvégzem a számomra legnehezebbnek tőnı feladatot. Energikusabbnak.30 - . A befejezés vagy lezárás érzése ösztönöz bennünket a következı feladat elkezdésére. és egyszerre csak egy részlettel — azaz egy szelettel — foglalkozunk egészen addig. elıször csináld "csak ma. amikor e szokás szerint cselekszünk. készülni fogok. ne nézz vissza. amikor reggel beér a munkahelyére. mint egy hatalmas megközelíthetetlen kásahegy. Ez egy sürgetı érzés. hogy ha már elvégeztünk egy részfeladatot. illetıleg zárjunk le. Ez az a vegyület. hogy végeztél az egész munkával. És amíg be nem fejezted a kitőzött feladatot vagy részfeladatot. A legfontosabb feladattal való kezdés abban is segítségedre lesz. Ezért érdemes rászoktatni magunkat arra. akkor ez a béka darabonként való elfogyasztását jelenti." Meg fogsz lepıdni. tovább erısítve azt. Erre a szokásra viszont csak rendszeres gyakorlással tehetsz szert. Munkáddal kapcsolatban is jobb érzéseid lesznek. Mondhatnám úgy is. ha történetesen nem tudjuk vagy nem akarjuk befejezni. hogy tényleg te irányi tod az eseményeket." Így aztán lépésrıl lépésre haladva egyszer csak azon kapod majd magad. Ha jól hangzik a dolog. meglátod. hogy cselekvésünk és gondolataink elszakíthatatlanul kapcsolódnak majd egymáshoz. és ami olyan jó érzéseket kelt bennünk. Van egy kifejezés. mint egy hihetetlenül vékony fonál. sıt." Mondd magadnak. . mint máskor. Ha a legbonyolultabb feladattal vagy részfeladattal kezdesz. hogy "csak ma. mint nagy projektekbe. Minden rajtad múlik. Ha így szervezed a munkádat. egész napod repülırajttal indul majd. hogy életre szólóan megváltozz. Hatékonyabbnak érzed magad. hogy leküzdd a halogatást. Ahhoz. hogy valamit befejezzünk. egy-egy újabb szál csatlakozik a fonálhoz.A legtöbb ember épp ellenkezıjét teszi. hogy könnyebben kezd bele aránylag kis feladatokba. Az ember pszichéje olyan. Minden alkalommal. milyen fantasztikus változásokat tud hozni egy-egy ilyen elhatározás. Ezt nevezhetnénk akár "be fejezési kényszernek" is. Ha az általam sokat emlegetett béka-analógiánál maradok. Olyanok. amirıl korábban már szóltam. végezzük el. Bármirıl is legyen szó. generációd legproduktívabb emberei között fognak számon tartani.

Próbáld ki mindkét módszert. meg kell tanulnunk a nagyobb feladatokon elıre beosztott idıintervallumokban dolgozni. mint minden energiánk összpontosítása egy vagy néhány célra. Elhatározzák például. és izgatott lesz. amikor végre az "egyszerre egy oldal" módszerrel írni kezdtek. és mással kezdünk el foglalkozni. összetett és több tevékenységbıl álló feladatot. 19. hogy a nagy feladatot úgy tekintjük.Minél nagyobb a feladat. Végy egy nagy.31 - . mint a szalámi-taktika. nagyban meghatározza munkahelyi sikereinket és boldogulásunkat az életben. Az. Belsı ösztönzést érez. hogy halogatnák ezt a feladatot. vagy sem. és oldd meg vagy "szalámitaktikát". Azonnal tudni akarják. amely arra serkenti. rögtön cselekszenek. míg végül elfogy az egész feladat. hogy a sajtban levı lukakhoz hasonlóan lukakat vágunk bele. amíg be nem fejezték a könyvüket. a következı feladat elkezdése már kevesebb energiájába kerül majd. Ha az ember egyszer belevág a munkába. A sikeres értékesítési ügynökök minden nap a napnak egy bizonyos szakát kizárólag telefonhívások bonyolítására különítik el. Meg fogsz lepıdni. Nyeld le a békát! Most azonnal alkalmazd az elıbbiekben ismertetett módszereket. Ezeket az idıblokkokat lehetıség szerint meg kell próbálnunk azokra a napszakokra idızíteni. amit el kell kezdened. Az ementáli módszer lényege a következı. hogy rendszeres idıközönként egy bizonyos idıtartamot csak ennek az egy feladatnak a megoldására szánunk. a sikeres ügynökök szigorúak magukkal. amikor amúgy is produktívabbak vagyunk. hogy megfogadták. Lehet ez öt vagy tíz perc. Ha van olyan feladatod. Ezt úgy nevezhetjük. hogy "ementáli módszer". Minél nagyobb békát sikerül lenyelned. A békát ezzel a módszerrel is falatonként kell lenyelnünk. amíg teljesen el nem készült vele. ami elsı ránézésre elhordhatatlan kásahegynek tőnik. Egészen addig. hogy milyen jól tudjuk ezeket idızíteni. Ha ık meg tudták ezt tenni. Amikor ezek az emberek hallanak egy jó ötletet. A legtöbb ilyen feladat megoldása aránylag nagy megszakítás nélküli idıblokk elkülönítését igényli. A sikeres és boldog emberek egyik közös vonása a cselekvés-orientáltság. legalább egy bekezdést. hogy nagy idıblokkokat tudjunk elkülöníteni." Nido Qubein Ahhoz. ami felér a siker egyéb pozitív hatásaival. hogy az ötlet valóban segítségükre van-e. mennyit segítenek ezek a módszerek a halogatás leküzdésében. mint egy nagy tömb ementáli sajtot. Ennek az a lényege. Te se halogasd a cselekvést. El kell határoznunk. annál több energiával töltıdsz fel tıle. Még ma kezdd el. Úgy kezdünk neki. Egy-egy nagy feladat befejezése olyan elégedettséggel és örömmel tölti el az embert. Rengeteg barátomból és ismerısömbıl lett ismert szerzı. és az eredményesség és a teljesítés jó érzése keríti hatalmába. próbáld ki rajta a lent bemutatott módszereket. Energiaszintje megnı. lendületet kap. és sikerül a dolgot befejeznie. Különíts el nagy idıblokkokat! "Semmi sem tölt fel több energiával. ami ki fog tartani egészen a nagy feladat befejezéséig. minden nap megírnak egy oldalt. amit sikerül befejezned. hogy ne hagyja abba a munkát. amit eddig állandóan csak halogattál. Ahelyett. annál mámorosabbnak fogod magad érezni. Önmagunk motiválásának van egy másik módszere is. Ha nem is egy oldalt. vagy az "ementáli módszert" alkalmazva. Ilyenkor reménybeli ügyfeleket hívnak fel egymás után. Az ember ily módon lépésrıl lépésre feltornázhatja az energiaszintjét. amit egyébként az ügynökök legtöbbje nem szívesen tesz. hogy egy órán át — mondjuk délelıtt tíz és . te is képes vagy rá. ezek az emberek csupán annyit tettek. A következı falatot azonban nem feltétlenül rögtön az elızı után nyeljük le. aminek leteltével félretesszük az adott témát. Ez a módszer hasonló okok miatt hatékony. Amikor az ember nekikezd valaminek. hiszen az elızı dolog teljesítésekor feltöltıdött energiával.

Dolgozz úgy. Ne feledd. hatvan. Ezt aztán be is tartják. És ami a legfontosabb. míg végül akár két vagy háromszor. összpontosíts a legfontosabbra: az általad elérni kívánt eredményre. A nagy emberek sem egy csapásra váltak naggyá. A koránkelés és az otthoni munka — még mielıtt bemegyünk munkahelyünkre — két olyan szokás. hogy figyelmed elkalandozzon. hogy tudatosan és kreatívan törekedj idıblokkok elkülönítésére. amiben a napok órákra. hol tudsz esetleg átcsoportosítással idıblokkokat elkülöníteni fontos feladataid számára. esetleg akár ötször több feladatot is képesek elvégezni. hogy az ember minden percével gazdálkodik. Vannak. Jegyezz be magaddal "munkamegbeszélést". és szoktasd rá magad. amely hihetetlen mértékben növeli eredményességedet. sıt. hogy az ügyfelek elégedettek-e a cég termékeivel vagy szolgáltatásaival. Nagy produktivitású emberek naponta több ilyen idıblokkot is elkülönítenek bizonyos tevékenységekre. Cégvezetık és menedzserek is rendszeresen felhívják ügyfeleiket. Arra az eredményre. Különíts el harminc. Ne csak az utazási idıt használd ki. Ezt vezetve mindig láthatod. Ezek az úgynevezett "ajándék idık. Egy-egy ilyen idıblokk alatt minden zavaró tényezıt iktass ki magad körül. mások pedig könyvet olvasnak minden este lefekvés elıtt. hogy visszajelzést kapjanak legfontosabb ügyfeleiktıl és partnereiktıl. İk arra használják ezeket az elkülönített idıblokkokat. Ezt a két módszert akkor tudjuk sikerrel alkalmazni. és nem alszik el idı elıtt. a repüléssel töltött idıt jól ki tudod használni. amíg a csatlakozásra vársz. Kapcsold ki a telefonodat. és ebben a tervben mindig szerepel az a bizonyos elkülönített idıblokk. ha jó elıre felkészülsz. ha elıre tervezel. Munka közben ne hagyd. ennél rövidebb idıtartamokra is beoszthatók. İk gyakorlatilag ezen idıblokkok köré szervezik a napjukat. Ehhez persze kell egy határidınapló. Minden perc számít. és dolgozz megállás nélkül." Ezek kiválóan felhasználhatók nagy feladatok kisebb részfeladatainak megoldására. és mindent összekészítesz. mintha minden másodperc számítana.tizenegy óra között — hideghívásokat fognak bonyolítani. illetıleg feladatok átcsoportosításával. mint egy átlagember. mint az irodánkban. és megtudják. Ennek elkerülésére legjobb. A sikeres karrierek mögött is sok kis lépés húzódik. vagy kilencven perces idıblokkokat fontos feladatok végrehajtására. Az idıgazdálkodásban a te feladatod az. melyeket kulcsfontosságú feladatok megoldására használsz fel. Ha kell.32 - . amelynek eléréséért kizárólag te vagy a felelıs. a piramisokat is kövenként építették fel. Ezzel a módszerrel egyébként egészen sok könyvet ki lehet olvasni. sıt. hanem azt az idıt is. ahol állandó nyüzsgés közepette bizony gyakran nem könnyő bármire is koncentrálnunk. ha minden napunkat elıre tervezzük. ahol jó esetben senki sem zavar. ha az ember valóban minden nap betartja az önmagának tett ígéretét. Ha például munkádból kifolyólag sokat utazol repülın. Ilyenkor a gép felszállásától az érkezésig eltelt idı egészét tekintheted az elıbb említett idıblokknak. Ezeket az idıblokkokat a hosszú távon legnagyobb jelentıséggel bíró feladatok megoldására használd fel. gyakran háromszor annyi munkát is el tudunk végezni. Ezért egyre produktívabbá válnak. Nyeld le a békát! Folyamatosan keresd a módját aránylag nagy idıblokkok elkülönítésének. . Otthon. hogy ezeket mindig tartsd is be. A nagy teljesítmény és produktivitás titka az. idımegtakarítással. bármi történjék is körülöttük. amire szükséged lehet. azaz a köztük levı idıt töltik ki más tevékenységekkel. akik a napi harminc-hatvan perc elkülönített idıt testmozgással töltik. Az ember egy-egy ilyen repülıúton meglepıen sok munkát el tud végezni.

meglátások. hogy minél gyorsabban mozogsz. Ez egy belsı hajtóerı. csak nem tudta teljes egészében megfejteni a mibenlétét. és ott folytatódik. mint amikor a pók a hálója közepén ülve mindent érez. Majdnem mindnyájan tapasztaltuk már ezt az érzést életünk során. megszakítás nélkül. Munkájukat nyugodt folyamatossággal végzik. annál több tapasztalatot szerzel. amikor energiái esetleg fogytán vannak. amit "flow"-nak hívnak. Ebben a tudatállapotban fantasztikus meglátásaink lehetnek. Ebben a tudatállapotban — ami egyébként az emberi cselekvés és produktivitás legmagasabb állapota — valami egészen hihetetlen történik az ember elméjével és érzelmeivel. annál több feladat megoldására vagy képes. Így mialatt az átlagos dolgozó munkatársaival szocializálódik. vagy ehhez hasonlókkal pazarolja az idejét. ami a hálójában történik. és úgy érzed. ötletek. és hozzáértıbben cselekszünk. ezek az emberek ugyanannyi idı alatt hihetetlen mennyiségő munkát képesek elvégezni minden különösebb kapkodás nélkül. Minden erılködés nélkül is pontosan cselekszel. melyet egyébként már évszázadok óta megfigyelt az emberiség. Minden rezdülésüket érezzük. és minden világos és érthetı lesz számodra. munkára foghatod a siker "momentum törvényét". . Fejlessz ki magadban egy sürgısségi érzéket! Ne várakozz! Az idı sosem "alkalmas" száz százalékig a cselekvésre. A kiemelkedıen sikeres emberek az átlagosnál gyakrabban tapasztalják a "flow" magával ragadó érzését. Azaz minél gyorsabban cselekszel. Azon. hogy most rögtön mit lehet tenni a hosszú távú eredmény elérése érdekében. hogy noha egy-egy dolog elindítása sokszor hatalmas energiákat emészt fel. a tervezésre és a prioritások megállapítására. Dolgozz azokkal az eszközökkel. Ilyenkor érzékenyebbé is válunk a külvilág apró jeleire. az inkább cselekszik. és intuíciónkra is nyugodtabban hagyatkozhatunk. Indulj onnan. amelyek mentén haladva még gyorsabban eljuthatsz az általad elképzelt célhoz. A gyors tempó és a siker mindig kéz a kézben jár. Ez az érzés olyasvalami. amivel foglalkozol. Utána azonban rögtön cselekedni kezdenek. Majd úgyis akadnak jobb eszközök munka közben. Fókuszában is inkább az általa azonnal megtehetı lépések állnak. elıbbutóbb te is eléred azt a hihetetlen érzést jelentı tudatállapotot. A gyors tempó szokásának kialakítása ott kezdıdik. annál nagyobb a mozgási energiád. hogy minél gyorsabban elkezdjünk és befejezzünk egy munkát. Ebben a tudatállapotban születnek általában a legfantasztikusabb gondolatok. méghozzá a cselekvés iránt. Hihetetlen nyugalom száll rád. A nagy eredményeket felmutató emberek nem sajnálják az idıt a gondolkodásra. A flow állapotában. Ez kimondja. Elıször is ki kell fejlesztenünk magunkban a sürgısség érzékét. Ebben az a jó. amely arra sarkall bennünket.33 - . Úgy is mondhatnám. Tisztábban látunk. annál hozzáértıbb leszel a szakterületeden. Ez a türelmetlenség motiválja az embert. Kérdés. Minél gyorsabban cselekszel. és jobban érzékeljük a valóságot. hogy ilyenkor szinte eggyé válunk a körülöttünk levı világgal és az emberekkel. mint beszél róla. mintha magaddal versenyeznél. Napoleon Hill A nagy eredményeket felmutató emberek egyik legfeltőnıbb ismertetıjegye a "cselekvés-orientált" hozzáállás. valóban egy emelkedett tudatállapotban dolgozik az agyunk.20. hogy a cselekvést nem hagyja abba. hogy miként juttathatjuk magunkat ebbe a flow-nak nevezett emelkedett tudatállapotba. ahol éppen állsz. a mozgás fenntartása a tehetetlenség törvénye miatt már sokkal energiatakarékosabb feladat. Ha cselekvés-orientált emberré válsz. Ha nagy hozamú feladatokkal foglalkozol folyamatosan és erısen összpontosítva a feladatra. Boldognak és energikusnak érzed magad. hogy az ember rögtön cselekedni kezd. A megrögzött sürgısségi érzék elfogulttá teszi az embert. Akiben ez munkál. amelyek éppen rendelkezésedre állnak. Határozottan és gyorsan. minden korábbit meghaladóan hatékony vagy abban. alacsony hozamú tevékenységekkel foglalkozik. kreatívabbak vagyunk. Ilyenkor hirtelen megmámorosodsz. és többet tanulsz.

Meg fogsz lepıdni. fáradságos és megfelelıen összpontosított munka elızte meg. mennyivel jobban érzed majd magad. James Allen Nyeld le a békát! A tervezés. szólj rá magadra: "Gyerünk vissza dolgozni!" Ismételgesd magadban. Ez a hírnév szakterületed legelismertebbjei közé fog emelni téged. hogy karriered exponenciális ütemben emelkedik majd. Életed minden fontos területén gyorsan cselekedj. amíg kész nem vagy. gyorsan végezd el. annál nagyobb lesz az önbecsülésed.34 - . Az emberiség minden nagy eredményét hosszú. majd fel kell mérnie. az adott feladat megoldásához szükséges idıt akár ötven százalékkal is csökkent heted. Ezután "be kell indítani a gépezetet". amíg el nem jutottál a megoldáshoz. hogy lassulsz vagy munkatársaiddal folytatott beszélgetések és alacsony hozamú beszélgetések elvonják a figyelmedet a fı feladattól. hogy amint nekiláttál a feladatnak. Minden alkalommal. A feladatok egyedül való kezelésének egyik elıfeltétele az. Ha rászoktatod magad az összpontosításra. amíg szót nem fogadtál. abbahagyni a munkát. egészen addig. Minél gyorsabban dolgozol. ezzel energiát. A hatékony cselekvés és a személyes hatékonyság egyik kulcsa. majd ismét visszatérni hozzá. hogy elıször ezen a területen fejleszted ki magadban a gyors cselekvés szokását. mint az. amíg teljesen el nem készültél. Állandó gyakorlással sajátítsd el az erıforrásaiddal való takarékoskodást. aki gyorsan és jól megold minden fontos feladatot. . vagy elkalandozik a figyelmed. 21. Ha lehetıséget vagy problémát észlelsz. és rögtön számolj be errıl felettesednek. hogy figyelmed elkalandozzon vagy félbeszakítsanak. és vissza nem mentél dolgozni. hogy még mi az. amíg el nem megy a kedved attól. "Csináld most! Csináld most! Csináld most!" Ha úgy érzed. azonnal cselekedj. Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz! Az igazi hatalom titka a következı. Ha viszont azzal az elhatározással állsz neki a munkának. azaz lendületet kell vennie a feladatmegoldáshoz. hogy kifejleszted magadban a sürgısség érzékét. Nyeld le a békát! Még ma fogadd meg. a prioritások felállítása és a szervezés. ahol hajlamos vagy a halogatásra. és mennyivel többre vagy képes. amikor az ember visszatér egy feladathoz. Munka közben állandóan sürgesd magad. és fókuszáltan cselekedni. hogy olyan ember hírében állsz. hogy mással foglalkozz. ezzel akár ötszáz százalékkal is növelheti a feladat megoldásához szükséges idıt. Méghozzá mindenben. A karrierépítésben semmi sem segít majd jobban. ami hátra van. A sürgısség érzékének kifejlesztésére több módszer is van. azaz nekilátni egy feladatnak. folyamatosan dolgozz rajta. A szakirodalom szerint. Ne hagyd.Ha kifejleszted magadban a sürgısség érzékét. elıször is meg kell néznie. lelkesedést és motivációt ébresztesz saját magadban. Ha félbeszakítanak. amit csinálsz. képes legyél nekilátni. hogy hol hagyta abba. Ahhoz. ha az ember hajlamos megszakításokkal dolgozni. Ha feladatot adnak neked. hogy képes legyél kiválasztani a legfontosabb feladatot. mind-mind erre az egyetlen koncepcióra épül. és annál büszkébb leszel magadra. biztos lehetsz abban is. Válassz ki egy területet. Határozd el. hogy nem hagyod abba. fegyelmezd magad: "Gyerünk vissza dolgozni!" Ezt addig ismételgesd. és több munkát végzel. Az egyik legegyszerőbb és leghatékonyabb a következı: munka közben állandóan ismételgesd a következıt. önbizalmad. hogy ismét produktívan tudjon dolgozni. Egy adott pillanatban egy adott pontra kell fókuszálnod erıidet.

biztos lehetsz benne. hogy mit hoz a jövı. hogy kiválasztod a számodra jelen pillanatban legfontosabb feladatot vagy projektet. hozzáértıbb. Szerencsére ez a szokás tanulható.A munka folyamán pedig egyre jobbá válsz. függetlenül attól. és azonnal dolgozni kezdesz rajta. hogy mindig a legfontosabb feladatnak állj neki elıször. azt tedd. Igazság szerint amint eldöntötted. A végére úgy fogod magad érezni. visszakerülsz a görbe korábbi szakaszába. Addig olvasgasd ıket. akaraterıdre és eltökéltségedre.35 - . azaz kezedbe veszed sorsod irányítását." Ha bármely területen sikeres akarsz lenni. de csak akkor. a sikerhez. A nagy prioritású feladattal kezdj. Ehhez azonban az kell. Ha sikerül magad rászoktatni. annál gyorsabban haladsz elıre a "hatékonysági görbén". és produktív vagy mindenben. annál jobban szereted és tiszteled magadat. annál könnyebb lesz fegyelmezni magadat. valamint a személyes hatalom és hatékonyság felemelı érzéséhez vezetı úton csak akkor indulhatsz el. boldogabb ember leszel. Önfegyelem. hogy amikor szükség van. hogy elıbb-utóbb sikeres leszel. ha rászoktatod magad. hogy van-e hozzá kedved vagy nincs. és addig ne foglalkozz mással. majd tartani tudod-e magad elhatározásodhoz. amíg száz százalékig el nem készültél. Amint foglalkozni kezdesz vele. egyre produktívabb leszel. hogy "az a képesség. és addig nem foglalkozol mással. "le kell nyelned" a békát. Ezért ha egyszer belefogtál egy munkába. amihez hozzáfogsz. Íme röviden a huszonegy módszer. azaz rövidebb idı alatt egyre több munkát végzel el. azaz melyiknek van a legnagyobb hozama vagy legsúlyosabb következménye. Ha sikerül ilyen módon bekerülnöd a személyes hatékonyságnövekedés emelkedı spiráljába. hogy megvan a cselekvéshez szükséges hatalmad. Egyre kiemelkedıbb jellem leszel. hogy bármi eltérítsen tıle. Gyorsabban és hatékonyabban fogsz dolgozni. amivel foglalkozol idıpocsékolás lesz. ne hagyd. többé nem kell aggódnod majd a jövıd miatt. önirányítás. annál inkább megnı az önbecsülésed. amelyen abból vizsgázol. Elbert Hubbard úgy határozta meg az önfegyelmet. és minden cselekedetedet ezek nem irányítják automatikusan. Erısebb. melyek segítségével leküzdheted a halogatást és felgyorsíthatod munkatempódat. mint önfegyelem cselekvés közben. . amíg száz százalékig el nem készültél vele. És minél jobban szereted és tiszteled önmagadat. Minden alkalommal. büszke lehetsz jellemedre. egyre jobb minıségben. Minél inkább képes vagy magad fegyelmezni. minden más. és minél inkább képes vagy megállás nélkül egyetlen feladatra fókuszálni. hogy képes vagy-e meghozni a döntést egy feladat befejezésérıl. melyik feladat a legfontosabb. Egyre inkább úgy érzed. Szerencsére minél gyakrabban fegyelmezed magadat egy fontos feladat közben. Tekints erre úgy. Ha pedig megvan. hogy mindig meg tudd határozni. magabiztosabb. tulajdonképpen saját jellemedet építed. csak gyakorolni kell. Ezeket a szabályokat és törvényeket rendszeresen olvasgasd. amíg beépülnek a tudatodba. amíg teljes egészében el nem készültél vele. Akkor. amikor abbahagyod a munkát. többé nem kell aggódnod. hihetetlen mennyiségő önfegyelemre lesz szükséged. hogy szinte bármilyen célt képes vagy kitőzni és elérni. Ezt tudnod kell minden idıpillanatban. Ha a legfontosabb feladatodra összpontosítasz. Összefoglalás: az építıkövek összerakása A boldogsághoz. amit tenned kell. Nyeld le a békát! Azonnal cselekedj! Határozd el még ma. mint egy vizsgára. hogy mi az elsı számú legfontosabb feladatod. A kitartás nem más. az elégedettséghez. addig ne hagyd abba a munkát. hogy minden nap egy nagy békával kezded a munkát. Saját prioritásaid értelmében ugyanis az elsı számú legfontosabb feladatnál semmi sem lehet értékesebb és fontosabb. Ha sikerül mindenkor így cselekedned. ahol a feladatokat még bonyolultabb és idıigényesebb megoldani. és önkontroll a nagy teljesítmény és az erıs jellem építıkövei.

azonnal kezdj el dolgozni a probléma kiküszöbölésén. Gyakorolj nyomást saját magadra! Képzeld el. 14. mielıtt bármit is tennél. amiben már most nagyon jó vagy? Mi az. 5. Készülj fel gondosan. és találd meg azokat a napszakokat. 13. hozzáállásod pedig konstruktív legyen! 16. kezeld ıket ennek megfelelıen. 4. amik elég kicsik ahhoz. A probléma helyett mindig a megoldásra összpontosíts! Szemléleted optimista. Végezd el a házi feladatodat! Minél többet tudsz és nagyobb jártassággal rendelkezel kulcsfontosságú feladatköreidet illetıen. hogy egy hónap múlva el kell utaznod. Ezek a feladatok minden másnál fontosabbak.1. amíg le nem zártad az ügyet. Fejlessz ki magadban egy sürgısségi érzéket! Szokd meg. annál gyorsabban fogsz nekilátni a munkának. 20. Alkalmazd a 80/20-as szabályt életed minden területén! Tevékenységeid húsz százaléka hozza eredményeid nyolcvan százalékát. mind pedig munkád szempontjából. hogy gyorsan és jól dolgozó ember hírében állj. Különíts el nagy idıblokkokat! Napjaidat ezek köré a nagy idıblokkok köré szervezd. aminek várhatóan legnagyobb a hozama mind saját magad. hogy másnap csúcsteljesítményt nyújthass! 15. Ösztönözd magad cselekvésre! Légy a saját drukkered. Gyakorold a kreatív halogatás fogását! Mindenre sosem lesz elég idıd. A legfontosabb feladatokra azonban mindig van elég idı. hogy mit akarsz. Elıször mindig a legbonyolultabb feladattal foglalkozz! Kezdd ezzel a napot. mielıtt bárminek is nekifogsz! Ha megfelelıen felkészülsz. melyeknek kiemelkedıen nagy következménye lehet munkád és életed szempontjából . hogy rajtad kívül álló dologról van szó —. Mi a te problémás területed? Mi az a behatároló tényezı — ez lehet. néhány percet szánj a feladatok prioritás szerinti rendezésére. Melyek ezek? 8. A tehetség mint a hatástöbbszörözés eszköze. hogy rajtad múlik. 2. Ennél azt is vedd figyelembe. . hogy a fontos dolgokban gyorsan cselekszel. Ezért erıfeszítéseid nyolcvan százalékát összpontosítsd erre a húsz százalékra. Mindennap tervezz elıre! Gondolkozz papíron! Minden tervezéssel töltött idı ugyanis átlagban öt perccel rövidíti a végrehajtás idıigényét. Meg kell tanulnod halogatni az alacsony hozamú feladatokat. amely meghatározza legfontosabb céljaid elérésének sebességét? Ha megtaláltad. Hordd el a hegyet! Kövenként. Kezdésnek pedig láss neki az elsı falatnak. Ezeken dolgozz egész nap. Határozd el. akár pozitív irányban.36 - . Terítsd meg az asztalt! Pontosan döntsd el. amelyek során mindig egy-egy fontos feladatra összpontosítasz. Szeleteld és vágd kockákra a feladatot! A nagy és összetett feladatokból csinálj katonákat. Fogadd el az Erıltetett Eredményesség Törvényét! Soha nem fogsz ráérni. 9. 17. 3. hogy mekkora hozama van az adott fel adat elvégzésének. 18. Mindig aludd ki magad. és annál gyorsabban végzel is vele. de lehet. Mindig a legfontosabb feladataidnak láss neki. szép sorjában. Folyamatosan alkalmazd az ABCDE módszert! Mielıtt nekilátsz a listádon levı feladatok megoldásának. 19. Sok kicsi sokra megy alapon a legnagyobb és legösszetettebb feladatot is elıbb-utóbb meg fogod tudni oldani. Célodat kristálytisztán kell látnod magad elıtt. mind testileg a legfrissebbnek érzed magad! Legfontosabb feladataidat célszerő ezekre az idıszakokra szervezni.akár negatív. Céljaidat és célkitőzéseidet mindig írd le. mely feladatok elvégzése szükséges ahhoz. Vedd figyelembe a következményeket! Azok a legfontosabb feladatok és prioritások. Mi az. Összpontosíts a kulcsfontosságú eredményeket hozó területekre! Határozd meg. amikor mind mentálisan. hogy egyszerre bekapd ıket. 7. hogy addig nem állsz fel az asztaltól. Minden helyzetben a jót keresd. és addig minden fontos ügyet le kell zárnod. sosem fogsz gyengén teljesíteni. Tégy róla. 6. hogy maradjon elég idıd az igazán fontos dolgokra. és végezd ıket a lehetı legkiválóbban. Maximalizáld személyes energiáidat! Elemezd munkateljesítményedet. 11. amiben jó lehetnél? Láss neki szívvel-lélekkel ezeknek a dolgoknak. hogy munkád kiemelkedı színvonalú legyen. 10. Azt a feladatot válaszd. hogy minden feladatoddal végezz. 12.

amíg rutinná válik az alkalmazásuk. Egészen addig gyakorolnod kell ıket. Akkor majd meglátod. Ez a nagy teljesítmény és a személyes produktivitás maximalizálásának legfontosabb eszköze. hogy jövıd építésében senki sem állíthat majd meg. Csak kezdd el! Nyeld le a békát! . hogy ezeket a törvényeket minden nap alkalmazod egészen addig. Dolgozz rajta. Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz! Tőzz ki világos célokat.21. amíg másként már nem is tudsz majd viselkedni. és azonnal állj neki a legfontosabb feladatnak.37 - . amíg el nem készültél. A határ pedig a csillagos ég lesz. Még ma határozd el.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful