GHIDUL CLIENTULUI pentru Creditul „PRIMA CASA”

Tot ce trebuie sa stii gasesti aici, in ghidul tau !
1) 2) Ce conditii trebuie sa indeplinesti? 3) Care sunt garantiile necesare? Care sunt pasii de urmat? 4) Care sunt documentele necesare? 5) Care sunt costurile totale?

1) Ce conditii trebuie sa indeplinesti?
Venit minim = 400 EUR/ aplicant unic sau 500 EUR / familie (aplicant si co-aplicant sot/sotie) Veniturile pot fi din salarii si alte venituri asimilate salariilor, chirii, dividende,drepturi de autor, diurna (inclusiv navigatori), pensii, renta viagera, venituri din activitati liberale sau comerciale, venituri obtinute in strainatate, contracte de management, contracte de mandat sau comision. Beneficiarii pot fi persoanele fizice care pana la data solicitarii creditului nu au detinut in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nici o locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita Venitul net va fi cel inscris in documentele justificative (adeverinta de venit, declaratie de impunere pe venitul global / decizie de impunere definitiva etc). Din acesta se vor retine 261 ron - cheltuieli de subzistenta pentru fiecare dintre primii trei membri de familie si 165 ron pentru urmatorii. Salariatii trebuie sa aiba minim 6 luni vechime la ultimul angajator si minim 12 luni vechime in munca. Varsta este intre 21 si 70 ani / 65 ani pentru navigatori, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime Perioada de creditare este de maxim 30 ani Creditul poate reprezenta maxim 95% din valoarea garantiei, dar nu poate fi mai mare de 57.000 EUR Angajamentele totale de plată lunare, respectiv principalul, dobânda si orice alte costuri, ale solicitantului şi ale familiei acestuia, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a carui acordare se solicita, pot reprezenta maxim 60% (in functie de nivelul venitului, riscul si moneda creditului) din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia. Poti opta pentru o perioada de gratie intre 0 luni si 12 luni. In aceasta perioada se vor plati doar dobanda si comisionul lunar de administrare al FNGCIMM in valoare de 0.03083%, nu si principalul.

2) Care sunt pasii de urmat?
Bifeaza pasii pe masura ce-i parcurgi:
1.

M-am informat!
2.

Am depus actele la banca!
3.

Am obtinut pre-aprobarea (acordul financiar)!
4.

S-a evaluat imobilul!
5.

Am obtinut aprobarea finala!
6.

Operatiuni la notar: 1) semnare antecontract; 2) cerere extras informativ imobil.
7.

Depunere acte de mai sus la banca si obtinerea aprobarii Fondului de Garantare!
8.

Semnare contracte!
9

Obtinere credit!

3) Care sunt garantiile necesare?
In favoarea bancii: Contract de garantare tripartit (max. 57.000 EUR) semnat intre client, FNGCIMM si Banca Constituirea unui depozit colateral in suma de 3 rate de dobanda, cesionat in favoarea Bancii pe toata durata creditarii Privilegiu asupra imobilului finantat In favoarea statului (reprezentat de catre Ministerul Finantelor Publice): Inscriere ipoteca legala de rang I asupra imobilului (ex: apartament, casa) Polita de asigurare imobil

370 € Curs (14 Decembrie) = 4.00% 43. un document din care completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie.03083% (0. Documente necesare aprobarii dosarului de catre FNGCIMM Actele de identitate ale solicitantului.5% Euribor 3m + 4% Comision lunar de administrare: 0.00 € Prima anuala asig. copie Copii ale actelor de identitate ale vanzatorilor certificata conform cu originalul) 2. perioada. Documente necesare la depunerea dosarului de credit Cerere de credit format standard Bancpost – trebuie Daca aveti alte credite in derulare. ale sotului / sotiei cu cotul/sotia Declaratie autentica pe proprie raspundere a Ante-contract vanzare-cumparare al imobilului finantat beneficiarului.5% 4% Dobanda Robor 3m + 2. raport evaluare Raport de evaluare. daca este functie de tipul de venit obtinut (pentru venituri din salarii: disponibil adeverinta de venit si carte de munca. etc) Polita de asigurare imobil la una din societatile agreat Incheierea de intabulare a titlului de proprietate in Cartea Funciara a Oficiului de Cadastru si Publicitate Dovezile platii taxelor: inregistrare in Arhiva Imobiliara Electronica. comisioane lunare/anuale (contractul+graficul de sotiei rambursare ) Documente privind venitul.000 € Taxa evaluare 0.GHIDUL CLIENTULUI pentru Creditul „PRIMA CASA” Imobil finalizat 4) Care sunt documentele necesare? 1. interogare Birou Credit. ratele .370 € Comision lunar(%) 0.va rugam sa va interesati la un notar din orasul dumneavoastra! ** Contine costuri cu valoare certa la data calcularii: com. evaluatorul trebuie sa primeasca de Contracte semnate: contract de garantare tripartit la dumneavoastra o copie a dosarului cadastral sau schita (client.C.000 € Comision analiza 0 € DAE(%) 5. pentru primul imobil evaluat! Taxa de interogare B. contract de donatie. Extras de Carte Funciara pentru autentificare care certificat de mostenitor. Documente necesare semnarii si utilizarii creditului Acte de identitate: cumparatori. din care sa rezulte ca acesta nu detine in Extras de Carte Funciara pentru informare care proprietate o locuinta. vanzatori Adeverinta de la asociatia de locatari vizata de Primarie din care sa rezulte plata la zi a obligatiilor la intretinere Titlul de proprietate (ex:contract de vanzare-cumparare.03% -Dobanda curenta (%) 5. autorizatie dovedeste ca imobilul este liber de sarcini construire + proces verbal de receptie.Cost total credit (25 ani)** Marja bancii 4. impreuna dovedeste ca imobilul este liber de sarcini 3. com.76% Valoare imobil 60.17 € Comision lunar adm. = 5 ron Polita de asigurare imobil = aprox 0.2892 RON/EUR * Se adauga Taxe notariale .21 € Perioada (luni) 300 Taxa BC 1. imobil 126.37 % anualizat) Comision de rambursare in avans: 0% Comision de administrare cont curent: 1. FNGCIMM si banca). imobil 126. individual sau in comun. contract vanzareimobilului cumparare. analiza. dupa caz. sa rezulte: suma si valuta creditului. rata lunara/ Actele de identitate ale solicitantului si ale sotului / dobanda. documentele difera in Titlul de proprietate al imobilului finantat. taxa BC.5 ron Comision unic amendamente post acordare (dupa caz): 0 RON Costul creditului pentru o suma de 57.21% din valoarea imobilului Taxe notariale COSTURI pe parcursul creditului: Rata dobanzii: Moneda RON EUR INDEX Robor 3m Euribor 3m Marja 2. taxa evaluare.00 € Rata lunara 334. cont.03% Total costuri acordare* 127 € Valoare totala platibila 100. contract imprumut si contract depozit colateral Certificatul fiscal eliberat de catre Directia Taxe si Impozite de la Primaria localitatii/sectorului de care apartine imobilul tranzactionat 5) Care sunt costurile totale? COSTURI la acordare: A) costuri percepute de Banca: Comision de analiza = 0% din credit B) tarife/taxe in favoarea unor/de catre terti: Taxa de evaluare = 0.35 € Euribor 3M (14 Decembrie) 1.000 EUR pe perioada de 25 ani Date credit Costuri la acordare Costuri pe parcursul derularii Suma acordata 57.03% Prima anuala asig. cont 0.00 € .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful