P. 1
Ronna Herman - Mihály Arkangyal a fény szárnyain

Ronna Herman - Mihály Arkangyal a fény szárnyain

|Views: 105|Likes:
Published by csakrak

More info:

Published by: csakrak on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Sections

 • Elõszó
 • Az élet szeretete
 • A kezdet
 • Az átalakulás folyamata
 • Telepatikus képességeitek tökéletesítése
 • Bontakozó Fény-tudatosságotok
 • Az Egység sürgetése
 • A Teremtõ ajándéka: arany-fehér energiaáramlás
 • Vértezzétek fel magatokat a spirituális páncélotokkal!
 • Személyes és az egész Földre kiterjedõ jólét
 • Megfújták az egységre hívó harsonát!
 • Az ösvény
 • Az élet és halál új tudatossága
 • A remény üzenete
 • Teremtsétek meg a tökéletes valóságotokat!
 • Isten hozott a magasabb dimenziók kapujában!
 • Angyali eledel az átalakuló Csillaggyermekek számára
 • Az isteni kard
 • Váltsátok valóra az álmot!
 • A lélek támasztóoszlopa és az anyag keresztje
 • Az élet órája
 • Az általatok teremtett részek Magasabb Énjei vagytok
 • A Fény ösvénye
 • Az én miértem
 • Mihály arkangyal üzenete a 12:12-rõl
 • Ünnepeljük az új kezdetet!
 • Keresésem
 • A Fotonöv – mirõl szól az egész valójában?
 • A nagy esemény elkezdõdött – a sikeretek biztos
 • A Háromság ereje felé tartotok
 • A Teremtõ isteni képviselõi vagytok
 • Maradnom kell
 • Az öt magasabb galaktikus fénysugár*
 • A szerzõrõl

RONNA HERMAN

MIHÁLY ARKANGYAL: A FÉNY SZÁRNYAIN

KÖNYVKIADÓ

RONNA HERMAN

Mihály Arkangyal:
a fény szárnyain

A dimenziók között húzódó fátyol vékonyodik...

A FORDÍTÁS A Z A L Á B B I K I A D Á S A L A P J Á N K É S Z Ü LT:

A RC H A N G E L M I C H A E L I . : O N W I N G S O F L I G H T
F O R D Í T O T TA :

BABUSA BERNADETT
SZERKESZTETTE:

TERDIK ROLAND
A B O R Í T Ó T É S A K Ö N Y V E T T E RV E Z T E :

E G E D I - KOV Á C S M E L I N DA
B O R Í T Ó G R A F I KA :

E G E D I - KOV Á C S M E L I N DA

Minden jog fenntartva. A könyv egyetlen része sem sokszorosítható vagy közölhetõ semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a fénymásolást, rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját a kiadó írásos jóváhagyása nélkül.

978-963-246-017-8 COPYRIGHT ©
BY

1996, 2001 RONNA HERMAN

H U N G A R I A N T R A N S L AT I O N © B E R N A D E T T B A B U S A 2 0 0 8 . H U N G A R I A N E D I T I O N © M A N D A L A -V E D A P U B L I S H E R E S TA B L I S H M E N T, 2 0 0 8 . C OV E R
AND

B O O K D E S I G N © M E L I N D A E G E D I - K OV Á C S , 2 0 0 8 .

W W W . M A N D A L A -V E D A . H U

magunk mögött hagyva a karma kerekét. Felismerve és elfogadva személyes teremtõ erõnk hatalmát átléphetünk a kegyelem állapotába.Hamarosan visszatérünk abba a természetes állapotunkba. sétálunk. és nem vonjuk többé kétségbe saját isteni természetünket. ahol az angyalokkal és a Felemelkedett Mesterekkel együtt hallunk. . látunk.

.

A Teremtõ ajándéka: arany-fehér energiaáramlás 9. Megkönnyebbüléssel és megbocsátással átesni a megtisztulás folyamatán 6. A kezdet 2. Az egész emberiségnek választani kell – most van itt a döntés ideje 11. Pusztulás és sötétség vagy egy boldog. Öleljétek magatokhoz a félelmeiteket – fogadjátok el a kihívást! 11 13 14 27 31 35 39 42 46 52 58 63 67 73 77 78 TA RTA L O M J E GY Z É K 7 . Megfújták az egységre hívó harsonát! Az ösvény 13. Telepatikus képességeitek tökéletesítése 5. új világ – a választás a ti kezetekben van 3. Bontakozó Fény-tudatosságotok 7.Tartalomjegyzék Elõszó Az élet szeretete 1. Személyes és az egész Földre kiterjedõ jólét 12. Az Egység sürgetése 8. Vértezzétek fel magatokat a spirituális páncélotokkal! 10. Az átalakulás folyamata 4.

14. Itt az ideje, hogy megoldjátok kapcsolati problémáitokat! 15. Az élet és halál új tudatossága 16. A remény üzenete 17. Teremtsétek meg a tökéletes valóságotokat! 18. Isten hozott a magasabb dimenziók kapujában! Én, legbelül 19. Öleljétek magatokhoz a fizikai megjelenési formátokat – a szellemetek templomát! 20. Angyali eledel az átalakuló Csillaggyermekek számára 21. Az isteni kard 22. Váltsátok valóra az álmot! 23. A lélek támasztóoszlopa és az anyag keresztje Az élet órája 24. A egyezségek megszegése – az elavult fogalmak eltörlése 25. Egyezségek, melyeket meg szeretnék szegni – dolgok, melyektõl azért szeretnék megszabadulni, hogy megvalósíthassam magasabb spirituális bölcsességemet és hatalmamat 26. A Fény urai 27. Az angyali birodalmak sokkal valóságosabbak lesznek és egyre gyakrabban jelennek meg elõttetek a dicsõséges napok eljövetelével 28. Az általatok teremtett részek Magasabb Énjei vagytok 29. A Fény ösvénye Az én miértem 30. Mihály arkangyal üzenete a 12:12-rõl

83 89 94 98 106 110 112 117 121 128 132 137 138

143 145

149 154 159 163 164

31. Itt az ideje, hogy véget vessünk az elkülönültség illúziójának! 32. Ünnepeljük az új kezdetet! Keresésem 33. Itt az ideje, hogy elkezdjük a testi-lelki megtisztulást! 34. Az Aranykor kapuja nyitva van – kezdetét veszi a mennybemenetel színdarabja 35. A Fotonöv – mirõl szól az egész valójában? 36. Támogatást és szeretetteljes biztonságot nyújtunk az elõttetek álló változó idõkre 37. A nagy esemény elkezdõdött – a sikeretek biztos 38. A Háromság ereje felé tartotok 39. Az elõkészítés szakasza lezárult – itt az ideje, hogy cselekedjünk! 40. A Teremtõ isteni képviselõi vagytok Maradnom kell Az arkangyalok (Az angyalok nõi összetevõi) Az öt magasabb galaktikus fénysugár A szerzõrõl

171 176 179 180 183 187 192 197 203 208 214 219 220 221 222

Elõszó

V

EGYETEK RÉSZT VELEM egy utazáson! Egy utazáson a láthatatlan birodalmakba, ahol az angyalok laknak. Tegyétek félre az elemzõ gondolkodásmódotokat – ha hajlandóak vagytok rá –, érezzetek a szívetekkel és a belsõ tudásotokkal! Engedjétek meg a szavaknak, hogy visszhangozzanak, és közben figyeljétek: vajon megpendítik-e mélyen bennetek az igazság húrjait, a régi idõk emlékeit, amikor még együtt sétáltunk és beszélgettünk az angyalokkal. Mihály arkangyal üzeneteit abban a formában adom át nektek, ahogyan tõle kaptam, csupán némi szerkesztéssel és nyelvtani helyesbítéssel. Egyfajta sajátos stílus jellemzi az üzeneteit. Úgy használja a szavakat, ahogy az talán nem lenne elfogadható irodalmi körökben, viszont tökéletesen összecseng az õ szeretetének és könyörületének lényegével, ezért az eredeti stílusban adom át nektek az üzenetet. Amikor már készen állok arra, hogy üzenetet közvetítsek, leülök a számítógépem elé, körbeveszem magam fehér fénnyel, és meglátogatom szeretett ÉN VAGYOK Jelenlétemet. Érzem, ahogy a tudatosságom felemelkedik egészen addig, míg kapcsolatba nem lép Mihály arkangyal energiájával, ami a koronacsakrámon keresztül finoman áramlik lefelé, amíg az üzenet világossá nem válik. A szavak nagyon gyorsan jönnek, csaknem tökéletes másolatai az eredetieknek (egy-egy „sajtóhiba” elõfordul néha). Egy üzenetet 45-60 perc alatt közvetítek, néha egy kicsit tovább tart (attól függ, hogy milyen bonyolult az információ). Miközben közvetítek, végig a tudatomnál vagyok. Egyfajta megfigyelõje vagyok a folyamatnak, olyan, aki különálló, de mégis tudatában van az eseményeknek.

ELÕSZÓ

11

mint ahogy én kaptam. hogy megértsük azt. ahogy elõször õ átadta nekem. és azt. amit az elmúlt néhány év során szeretettel. engedjétek meg ennek az energiának. látunk. Oly módon nyújtom át nektek ezt az ajándékot. Az üzeneteket nem mindig abban a sorrendben közlöm. sokkal gazdagabb. Szeretettel. ahogy körülvesz engem. teljesebb jelentésük van. és minden képzeletemet felülmúlóan kitágította a tudatomat. hatunk egymásra. ahol az angyalokkal és a Felemelkedett Mesterekkel együtt hallunk. hogy átjárja lényeteket. türelemmel próbált átadni nekünk. Ronna 12 A FÉNY SZÁRNYÁN . éveken át követve idelent az angyali erõket: miközben végigszárnyalunk az univerzumon. Habár úgy tûnik. Ez az áldás átalakította az életemet. Visszatérünk abba a természetes állapotunkba. Sokan közülünk hasonló utat járnak be. sétálunk. hogy az Istentõl/Istennõtõl/Teremtõtõl kapott Fény rajta keresztül áramlik át.Csodálatos. az üzenetek önmagukon túlmutatnak. Éjjel-nappal érzem a jelenlétét. és nem vonjuk többé kétségbe saját isteni természetünket. mert sokkal bölcsebbek és fogékonyabbak vagyunk arra. Miközben érzitek Mihály arkangyal jelenlétének melegségét. Meghatározta a sorrendet. Úgy gondolom azért van ez. állandó kapcsolatom van Mihály energiájával. ahogyan a könyvben meg kell jelenniük. Mihály azt állítja. hogy szavai a Szeretet lényegével vannak megtöltve. segítünk egymásnak és tanulunk egymástól.

Fogadjátok el a kihívást. És mikor a végére értek. Legyetek olyan jók. RONNA HERMAN . segítsétek mások életét. fogjátok meg egymás kezét. Felejtsétek el azt. És büszkén visszanéztek. amennyire csak tudtok. Érezzétek… éljétek… mindenetekben részesítsétek. Ne pazaroljátok el. És végig élveztem az utazást. Töltsétek meg nevetéssel. Szórjátok meg könnyetekkel. Nyújtsátok kezeteket. Az életnek van kezdete és vége. A kettõ közötti lét az életetek tétje: Növekedhettek és tanulhattok.Az élet szeretete É lj szeretetben L étezz a végtelenségben E zek teljességében T artson az élet örökké. Meg kell. hogy értsétek. Vagy csak úgy sodródhattok és lebeghettek. Elmondhatjátok: teljes életet éltem… Végigjártam az élet kanyargós útját. amik nem vagytok. Emeljétek fel a magatok és mások lelkét. Elértem a csúcsát.

tisztánlátást. más angyali lények és a Felemelkedett Mesterek napról napra egyre több embernek fedik fel magukat. A dimenziók között húzódó fátyol egyre vékonyodik. hogy megértsétek. amikor elszakadtunk és többé már nem tudtunk kapcsolatba lépni Magasabb Lényünkkel és az Isten/Istennõ/Teremtõ hírvivõivel. az Isteni Erõtõl való elkülönültség illúzióját lassan áttörjük. zavarba ejtõ és meghökkentõ eseményrõl számolnak be. Mindannyiunknak megvan a képessége. Egyesek lélegzetelállító gyönyörûségrõl. Ez a jog születésünktõl fogva megillet minket. Történetem elbeszélése talán segítségetekre lesz abban. látomásokat. Ezekkel a gyönyörû lényekkel beszélgetni teljesen normális. a szüleim által rámkényszerített GY RÖVID BEPILLANTÁST 14 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy egész életemben – már egészen gyermekkoromtól – kerestem az igazságot.E L S Õ F E J E Z E T A kezdet E szeretnék nyújtani az eddigi életembe. Mihály arkangyal. testen kívüli élményeket. amelyeken a spirituális ébredésem és kutatásom alatt mentem keresztül. míg mások kényelmetlen. bevillanó elõzõ életeket és a deja vu-t. ami rávilágít arra. hogy egyáltalán nem különbözöm tõletek. csak éppen elfelejtettük. többdimenziós valóságokat. Az volt az abnormális. hogy angyalokkal vagy magasabb rendû lényekkel beszélgessünk. mi történik. Ezek a történések annak az átalakulási folyamatnak a részei. Egyre több és több ember beszél paranormális tapasztalatairól. amikor megtapasztaljátok a tisztánhallást. Fontosnak érzem. hogy elmeséljem azokat az átmeneti állapotokat. melyet húsz – vagy még több – éve tapasztalunk. és ami végül a kozmikus telepata és Mihály arkangyal hírvivõi szerepében teljesedett ki. Annak ellenére.

és ahol a kezdés elõtt arról beszélgettek. aki a Western Airlines területi marketing igazgatója volt (mindkettõnknek ez volt a második házassága). Sokkal bölcsebb és erõteljesebb volt. majd elkezdett írni: „Lilliam Beemer. Egy nap bejött az irodámba és mesélt nekem arról az érdekes mûhelyrõl.” Persze még többet is mondtak. ami sokkal hatalmasabb annál. Csodálatos nyaralásokat töltöttünk el szerte a világon. a munkahelyem hirdetési osztályának vezetõje. mint amit valaha is el tudtam képzelni. melyekrõl soha nem gondoltam. hogy van valami „odakint”. és korát megelõzõen járt elõttünk. Akkoriban egy televíziós berendezéseket gyártó társaság elnökének hivatali asszisztenseként dolgoztam Salt Lake City-ben. és megelégedésül szolgáló. nagyon kedves asszony volt. hogyan lehet megvalósítani. hogy megoszd azokkal. Megmutatta nekem. hogy mit jelent ez. akik készen állnak arra. hogy meghallgassák. és közeli barátok lettünk. mint a korabeli nõk. hogy valaha is lehetõségem nyílik megnézni õket. felismertem. Céljaid egyike. A KEZDET 15 . hogy író legyél. Te az új tudatosság.” Vickey a tanítások szerint járt el. ahová esténként eljárt. tisztulási és tesztelési szakaszon.fundamentalista vallás csalódást okozott. a tudatos segítségem nélkül a kezem elõször köröket és kacskaringós vonalakat kezdett rajzolni. Negyvenévesen kaptam pár választ. hogy kérdezzem meg. és megkért engem arra. Információkat fogsz kapni. de ez volt a lényegi tartalma. vajon tudtomra adja-e. Vickey. Aztán írtam – vagy a kezeim írtak: „Menj az írógépedhez!” Odamentem az írógéphez. olyan egzotikus helyekre repültünk. hogy mit tegyek. és szinte azonnal. nem adott kielégítõ magyarázatot. izgalmas életünk volt együtt. Lilliam Beemer. a magasabb igazság egyik közvetítõje vagy. „Nem most” – hangzott a válasz. Az üzenet valahogy így szólt: „Örülünk. De elõször át kell esned egy ébredési. Nemrégiben házasodtunk össze Kent Hermannal. ahogy lágyan ráhelyeztem a kezemet a billentyûzetre. és miután már pár perce a kezemben tartottam a ceruzát. az ujjaim elkezdtek siklani a billentyûkön. hogy végre kapcsolatba tudtunk lépni veled. hogy mi is az az automatikus írás. Mindketten szerettük a munkánkat.

és röviddel azután. sebezhetõnek és magányosnak éreztem magam. Miután elolvastam. ami saját igazságomként visszhangozna a szívemben. hogy azt gondoltam: ezek éppoly hihetõek. hogy nincsen „ott kinn” egy ISTEN. Az elsõ könyv. elolvasta az üzenetet.Vickey ámulatba ejtve állt ott. „Ön az egyik legjobb alanyom. hogyan védd meg magad. vadvízi evezésre mentünk a Colorado folyóhoz a férjemmel és a tizenhat 1 Magyarul megjelent: Jane Roberts: Seth megszólal. Természetesen tudott. Budapest. hogy addig nem kellene tovább haladnunk ezzel. Feltételezem. mint azok a történetek. aki valaha csak volt” – mondta nekem. Az orvos úgy találta. hogy abban az idõben nem olvastam vagy hallottam semmi olyat. mintha rögeszmés lettem volna. aki betegei ellazítására hipnózist alkalmazott. aki rángatja a zsinórokat és irányítja az életünket. Edgar Cayce élettörténete volt. Van egy folyó címmel. hogy elolvastam az elsõ könyvet ebben a témában. Elmentem egy fogorvoshoz. míg nem részesülsz egy kis oktatásban. hogy szinte azonnal egy megváltozott állapotba tudok kerülni. Nagyon nehéz volt megtanulnom. Már biztos csináltad ezt valamelyik elõzõ életedben. hogy tudna-e ajánlani valamilyen könyvet ebben a témában. 16 A FÉNY SZÁRNYÁN . és miután befejeztem a gépelést. felkiáltott: „Hûha! Ez nagyon könnyen ment. és azt. Megkérdeztem tõle. ami szó szerint darabokra zúzta a hiedelemrendszeremet. és míg meg nem tanulod. Úgy gondolom. amiket gyerekkoromban a vallásoktatás során tanítottak. Már olvastam valamicskét a keleti vallásokról és a reinkarnációról. hogy olvassam el. Édesvíz Kiadó. számtalan babonámat és felépített hiedelmemet rombolta szét. Olyan volt.” És elkezdõdött. Elkezdtem olvasni minden fellelhetõ metafizikáról szóló könyvet. azzal a különbséggel. A Jane Roberts által írt A Seth címû könyv1 további lehetõségeket tárt fel tudatosságom elõtt. 1994. hogy „EZ” csak rajtunk múlik. hogy mi vagyunk felelõsek a saját valóságunkért. amit Vickey adott nekem. de nem elmélkedtem túl sokat róluk.

és egyáltalán nem okozott egy perc fájdalmat sem. A KEZDET 17 . amit még nem tudunk az agyról és a gondolat erejérõl. és csodálatosan éreztük magunkat egészen a harmadik napig. azt mondtam neki: „Ma járógipszet kapok.éves fiával. Annyi minden van. mint egy tizenhat évesé. majd felrakta a gipszet. Nekiláttam annak. hogy erõsnek és egészségesnek képzeljem el. felpezsdítõ kirándulás volt. Pár nap múlva eldobtam a fájdalomcsillapítókat. hogy akár 45 perces idõtartamra is képes vagyok elûzni a fájdalmat. azt mondta nekem: „Valószínûleg ebben a teljes gipszben kell maradnia legalább három hónapig.” „Ne táplálj hiú ábrándokat.” Idõm nagy részében a férjem nagy és kényelmes székében olvastam. bejött a szobába és így szólt: „Ez bámulatos! A lába olyan gyorsan gyógyul. A sípcsontomban spirális törés lett. öt hónap elteltével már síeltem.” Kentnek még a lélegzete is elállt! „Kérem ne nevessen ki. és amiket még csak most kezdünk el felismerni és kutatni. Felfedeztem.” Három hónap múlva levették a járógipszet. Bármit is csinált. Kent röntgenre vitt az orvoshoz. A maga korában már lassabban gyógyulnak a csontok. és úgy megcsavarta a lábamat. Éppen a folyó egyik legkeményebb zuhatagánál keltünk át. ahol én ültem. Ártani biztosan nem fog. hogy koncentrálásom során gyógyító energiát küldjek a lábamba. így válaszolt: „Nem nevetem ki magát. a szárkapocscsontom pedig két helyen tört el. Dannel. Egy cseppet sem sorvadt el a lábam. hogy mit csináltam” – mondtam az orvosnak. folytassa. oda. de szeretném elmesélni önnek. Nagyon izgalmas. hogy az három helyen tört el. Miután befejeztem a történetet. és miután az ortopéd sebész helyre rakta a csontokat. és gyakoroltam az ön-hipnózist. Azt hiszem. Hisz mûködött. mikor az elülsõ bal oldali állóhajó szétszakadt és visszahajlott a hajó elülsõ részéig. Hat hét múlva. Helikopterrel vittek a Salt Lake City-beli kórházba. amikor a férjem. édesem! Még túl korai lenne” – felelte a férjem. hogy ma feltehetünk egy járógipszet. Miután az orvos megnézte a röntgen leleteket.

akiknek közvetítettem. hanem egy tõlem független valakitõl vagy valamitõl. és sikerült elhelyezkednem vezetõ beosztásban egy harminc-harmincöt embert foglalkoztató irodánál. hogy az milyen hatással van a jelen kapcsolataimra. Megszereztem az ingatlanügynöki engedélyemet. volt egy új világ (Once Upon a New World) címû könyvem egy fejezete. hogy bevillan a tudatomba egy elõzõ életem. Nem sokkal ezután elkezdtek bevillanni az elõzõ életeim.Hozzáfogtam a reinkarnáció és a módosult tudatállapotok mélyebb tanulmányozásához. Nem vagyok látnok. hogy Lilliam Beemer az én nevem volt az egyik jelentõségteljes elõzõ életemben. többek között arra is. Az információ még mindig ugyanúgy jött. hogy azok képezik félelmeim és hajtóerõm alapját. Olyan igaznak éreztem. és néha még saját magamat is. hogy megbizonyosodjam róla: az információk nem a tudatalattimból jönnek. Leültem az írógép elé. de akkor mindig ráébredek arra. és hamarosan egy történet vagy magyarázat bontakozott ki. melyek már megtörténtek. nem sokkal ezután elmélyültem az asztrológia tanulmányozásában. hol nem volt. Ekkor a vezetõk az írógépemen át már rendszeresen közvetítették az elõzõ életeimet. de késõbb megértettem. A költözés nagyon megviselt minket. amiket aztán elkezdtem felolvasni a családomnak és a barátaimnak. nem képeket láttam. hogy mindez része volt az isteni tervnek. Olykor nyomasztott a másokért vállalt felelõsség érzése. Idõnként énekeltem vagy verset szavaltam. és arra is. feltettem egy kapcsolatra vagy problémára vonatkozó kérdést. 1976-ban a férjemet áthelyezték San Diegoba. Nem túl gyakran történik meg. Most 18 A FÉNY SZÁRNYÁN . A harcos lány életem ezen idõszakán alapszik. és újraélem. Megismertem egy másik csodálatos tanítót. Hol volt. De egy idõ után egyre többen számoltak be nekem ugyanarról: „Rengeteg érzést keltett bennem. késõbb pedig belekezdtem a spirituális asztrológia elsajátításába. hogy miért volt a kapcsolatom apámmal olyan szomorú és sekélyes. és hamarosan már alapszinten meditáltam. Ez sok kérdésre választ adott. Ez csak egyfajta tudás volt. Egyszerûen kibontakozott a történet a fejemben. Nem volt különbség. és olyan dolgokat éreztem. Megtudtam. ámulatba ejtve néha azokat. ujjaimat lágyan ráhelyeztem a billentyûkre.

de legyen elég annyi. imádkoztam és gyakran feltettem a kérdést: „Miért… miért most. mikor olyan keményen próbálok spirituális hitem szerint élni? Mit csinálok rosszul?” Ez egészen 1987 kora tavaszáig tartott. ami nagyon legyengített. és arra is. Akkorra már számos különbözõ vezetõt közvetítettem az írógépem segítségével. Anthonynak hívták. 1986-ban igazán megkezdõdött a tisztulási folyamat. hogy valóságos csoda volt. és az üzletet a kijelölt harminc napon belül lebonyolítottuk. Hörghurutot kaptam. hogy megvehettük az ingatlant. Egy másik. hogy õ az egyik személyes vezetõm. hogy most már leginkább csak az alpesi otthonunk adta békességre és csöndre vágyunk. elnyújtóztam a padlón. más körülmények között szemlélve a dolgokat. amit a társadalmi lehetõségek biztosítottak számunkra. felkészülve a meditálásra. hogy a több mint 5000 négyzetméter területen fekvõ otthonunkat. Egészen addig sokat és keményen dolgoztunk pályánkon. Nagyon tisztán emlékszem arra a napra. Az egyiket. kiélveztük mindazt.már értem. Nagyon levert és A KEZDET 19 . Mindenkinek meghagytam a döntés jogát.” Ezek a beszámolók ráébresztettek arra. rengeteget utaztunk. és férjemmel együtt élveztem a nyugdíjas éveket. kifinomult és szeretõ lényt szintén közvetítettem. hogy miközben tervezgettem a birtokunk parkosítását. amivel másokat is meg tudok ajándékozni. Felszedtem pár kilót. szintén isteni beavatkozás hatására vettük meg. 1984-ben a férjem és én nyugdíjba vonultunk. újra kapcsolatba lépjek Földanyával. hogy eldobja vagy elfogadja igazságként ezt az ajándékot. Meditáltam. Boldogtalan és kiábrándult voltam. Most már újra volt idõm arra. amit toronymagasságú tölgyfák öveznek. aki a leggyakrabban jött. felismertem azt. Csodával határos módon dõltek le elõttünk az akadályok. hogy a tanulásnak szenteljem magam. Õt AI-E-Ta-nak hívták. ebbõl kifolyólag el tudtuk adni két másik ingatlanunkat. Ez már önmagában egy külön történet. hogy egy ajándékot kaptam. Most. Éppen befejeztem a jóga gyakorlataimat. Egyezett a véleményünk abban. és azt mondta. hátproblémákkal küszködtem. Minden tökéletesnek tûnt. és aranyos kis patak folyik át rajta.

Úgy éreztem. hogy mindez milyen szerepet játszik mostani életemben. Elmeséltem a történetemet a családomnak és annak a néhány közeli barátomnak. Mindenféle elképzelhetõ kérdést feltettem. 20 A FÉNY SZÁRNYÁN . valóságát. és éreztem szeretetüket. Nem sokkal ezután TRI-TON elkezdett arra bátorítani. és minden tökéletes értelmet kapott. mintha az életnek vagy bárminek. nagyon mély. Szemeim szorosan csukva voltak. neked tudnod kell. többek között azt. az életem eseményeirõl és azok értelmérõl. amit eddig csináltam. TRI-TON-nak hívnak bennünket. és azt is. Abban is segítettem. hogy engedjem meg neki: használja a hangom.” Hirtelen. felemeltem. és mindig tiszta. Már vártunk. Mindent megkérdeztem a kapcsolataimról. szeretõ választ kaptam. mintha egy hangszóró lett volna a fülemben. Ahogy az életem darabkái a helyükre kerültek.” Egy darabig azt gondoltam. Nemsokára TRI-TON szeretõ vezetésével és útmutatásával segítettem klienseimnek visszatérni az elõzõ életükbe. szomorúságom és kudarcérzésem. de a könnycseppek mégis kiszöktek és végigcsurogtak arcomon. ezentúl mi leszünk a tanítóid. rövid. Így hát neked adom. hogy megtapasztalják az akkori fontos kapcsolatok és életszakaszok érzelmeit. az Isten felé nyújtottam. mert nap nap után – miközben kint ténykedtem a kertben vagy a házimunkát végeztem – a fejemben folytatódott a párbeszéd. hogy végre félreállítsd az útból az egódat. azokkal. akikkel teljes biztonságban éreztem magam. úgy foszlott szét a különbözõ élményekbõl származó frusztrációm.szomorú voltam. és közvetítettem a válaszokat. hogy megértik és nem döbbennek meg rajta. így most már elkezdhetünk Veled dolgozni. akikrõl tudtam. hogy ki voltam akkor. hogy mit tégy vele. Az elõzõ fontosabb életeimrõl szintén meg akartam tudni dolgokat. és így szóltam: „Nem tudom mit tegyek. Ismét megrémültem és tétováztam. nem lenne értelme. Csak azokkal dolgoztam. Hamarosan kérdéseket tettem fel. hangos és tiszta hangot hallottam: „Minden csak idõ kérdése. hogy biztosan megbolondultam. mintha a mérhetetlen ûrben lévõ energiaáramlás egy parányi pontja lennék… lelki szemeim elõtt a kezemben tartottam lelkemet. akik közel álltak hozzám.

mindenki érezte a csoportban az õ szeretõ. és annak is. amit tanultunk és tapasztaltunk. hogy megosszuk egymással az információkat. vagy éppen elmélyültem spirituális munkámban. Rendszeresen közvetítettem TRI-TON-t. egy nap újraegyesülünk ezzel a hatalmas lénnyel is. de az energiáját férfiasnak és erõsnek éreztük. Gyakran közvetítettem a saját csoportos összejöveteleinken is. megtettem. Elkezdtünk összejárni minden második héten. szeretetet A KEZDET 21 . amit meg kellett tenni. ástam a kertben. mintha az egyik részem egy gyönyörû tökéletes helyrõl figyelt volna. Egyre jobb egészségi állapotba kerültem. és elmondása szerint ez az energiaegység soha nem fog fizikai formában megtestesülni. amit a szemináriumokon és mûhelyeken tanultunk. Magáról mindig többes számban beszélt. takarítottam a lakást.továbbá abban is. meleg légkörû. Úgy éreztem. más spirituális ösvényt követnek. hatalmasabb „összlelkünknek” egy része. szeretõ. rohamos fejlõdést tanúsítva. Spirituális tudatosságunk fényében mindannyian gyorsan fejlõdtünk és növekedtünk. aki tudatosságunkra ébreszt bennünket. mintha csak sodródnék a napokkal. akik azért jöttünk össze. és miközben rajtam keresztül beszélt. hogy áttörjék a határokat. Olyan volt. a könyveket és mindazt. személyes és csoportos üléseken egyaránt. hogy megosszuk azt. hogy sokan közülünk más-más irányba vették az útjukat. spirituális családi egységet teremtettünk. és mi. hogy tanuljunk és növekedjünk. erõteljes energiáját. Szükségét éreztük. hogy támogassuk és bátorítsuk egymást. meditáltunk. miközben a testem elvégezte az összes fizikai munkát. Együtt tanultunk. megtisztuljanak a negatív gondolati formáktól. egy multidimenzionális lény (persze igazából nem hímnemû). Ekkor már sok barátom átesett a megtisztulási folyamaton. Az idõ felgyorsult. de mindig az éteri világ Magasabb Okozati és Szellemi Síkokból származó tanítója lesz. Az energia lelkeink összességének. ami még ma is sértetlen annak ellenére. és egészen más megvilágításban kezdtem látni a világot. számos alkotórész lényege. TRI-TON elmondása szerint õ egy hatalmasabb energia része. akik egy lelki családként újraegyesültünk itt a Földön. a világ szédítõ tempóban változott.

hogy azonnal le kell írnom õket. Egy éjszaka arra ébredtem. ami szükséges ahhoz. Nem sokkal ezután a csoportunkból sokan válaszokat vagy sugallatot kaptunk TRI-TON-tól. hogy leírjam ezeket.és tapasztalatot hoz közénk. hogy egyáltalán hogyan tudnék teljesíteni egy ilyen feladatot. hogy vegyek egy használt számítógépet. hol gyorsírással. mikor TRI-TON szólt hozzám: „Itt az ideje. Aztán megint csak csodával határos módon lehetõségem nyílt arra. Ez idõ alatt belekezdtem a versírásba is. Egy napon. Connie. Így hát újra begépeltem a kéziratot. hogy elkezdd az írást! Egy könyvet fogsz írni. hogy egyszer áttörje a felgyülemlett negatív gondolatok és érzelmi rezgések energiafátylát. de akkor hirtelen jelenetek kezdtek lejátszódni a fejemben. miközben a történet kibontakozott. szeretõ kapcsolatban éreztük magunkat ezzel a lénnyel. aminek Hol volt. és nagyon közeli. szoftverrel – ami tartalmazta a WordPerfectet –. hisz fogalmam sem volt róla. megtanította nekem mindazt. és õ a tévét nézte. amit az elõzõ éjszaka leírtam (akkoriban még nem volt számítógépem). miközben számtalan kiegészítést és javítást eszközöltem.” Teljesen elképedtem. hol nem volt. ezúttal kislemezekre lementve. a finomítás és a kiegészítés már tovább tartott. Fél év alatt több mint húsz verset írtam. miközben a kertben dolgoztam. Úgy éreztem. hogy megmetszem az új hajtásokat. hogy bármelyikünk képes lesz majd arra. hogy hozzájárulhassunk mindezzel a teljességhez. és egyfajta késztetést éreztem. A kézirat elsõ vázlatát négy hónap alatt befejeztem. Másnap átírtam és kijavítottam az írógépemen azt. Egy héten keresztül nem is gondolkoztam rajta többet. kezeim szinte suhantak a sárga színû szabványméretû jegyzettömb lapjain. aztán egyszer csak már nem jött több. Az újraírás. hogy szavak kavarognak össze-vissza a fejemben. Szolgai módon gépeltem be kétszer az eredeti 326 oldalas kéziratot az írógéppel. Alkalmanként felfedezek egy-egy készülõben 22 A FÉNY SZÁRNYÁN . és arról sem. Miközben esténként a férjemmel ültem a nappaliban. hol folyóírással. épp elindultam a fenyõfaerdõnk felé. Azt mondta. én írtam. igen jutányos áron. Kedves barátom. hogy megfelelõen kezeljem a számítógépet. vagy különben reggelre eltûnnek. hogy mirõl fog szólni ez a könyv. volt egy új világ lesz a címe. nyomtatóval és a többivel.

Ahogy bepillantottunk egy régi divatékszerekkel és egyéb kincsekkel megtömött koszos vitrinbe. az valóságos katasztrófába torkollik. sem mint kerek. dermesztõ hideg futott végig a karomon és a testemen. de azt tudtam. A kristály akkorra tiszta. Inkább lapos volt. és egy kis kristályt kerestem egy barátomnak. amit adhattam. hogy mibe egyeztem bele. a csúcsa meglehetõsen éles pontban végzõdött. Nem tudtam. Barátom. hogy a testem elemelkedett az ágytól vagy a földtõl. és amikor a hölgy azt mondta: 9 dollár. melyek közül néhányat még a lelki csoportommal is nehéz volt megosztani. Ha pedig megpróbálok leírni egyet a múzsám nélkül. hogy ez volt az egyetlen válasz. egybõl rávágtam: „Megveszem!” Több napig tisztítottam. Nem voltam benne biztos. melyeket meditációim során használtam. Meditáció közben távoli helyekre keveredtem el. ahol úgy tûnt. Csodálatosan illeszkedett A KEZDET 23 . de a szívemben éreztem. áztattam és a napon töltöttem fel a kristályt. a sarkában észrevettem egy körülbelül 8 centiméter hosszú. én is gyûjtöttem és használtam kristályokat és köveket. végül javulni kezdett az állapota. Ahogy sokan mások a New Age-mozgalom követõi közül. aztán tovatûntek. 3 centiméter széles piszkos. hogy megnézhessem. Egy alkalommal. egyetlen folt sem csúfította. mintha tömeges beavatás történne.lévõ verset a fejemben. Ennyi volt az egész. Amikor a kezembe vettem. egy hang szólt hozzám: „Készen állsz?” Gondolatban válaszoltam: „Igen. Volt egy kedvenc alkotó kristályom és egy kisebb kéthegyû kristályom. de nem túl gyakran. és a telihold alatt meditáltam. Röviddel ezután egy másik esemény is történt. melyek elgyengítettek és felpezsdítettek. Sokszor éreztem a testemben a fel-le áramló energiahullámokat. Ez idõ tájt – 1987 és 1991 között – számos dolgot megtapasztaltam. és én mind a három alkalommal igennel feleltem.” Háromszor kérdezték meg ezt tõlem. Elkértem. makulátlan és sima lett. A meditációim alatt gyakran olyan hevesen remegtem. Sarah és én egy cserevásáron voltunk az egyik vasárnap. miközben kint ültem a kedvenc sziklámon. semmi több. templomokhoz és gyülekezeti helyekre. ami összezavarta valóságomat. hogy azelõtt merre járt. hogy hosszú és izgalmas utazásban volt része. Megkérdeztem. megfakult kristályt. hogy mennyibe kerül.

új dimenzióba kerültem. a Magasabb Lényed felé haladsz. hogy új tudatosságba. Pár hét múlva. Ez a felemelkedés kívánatos útja. hogy 24 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy mivel magyarázzam ezt a legutóbbi fejlõdést. Bizonyára egy meditációs folyamat módosult állapotában kerültem ide. Hirtelen szavak jelentek meg a fejemben. majd egyre magasabb szintekre lépve már a Krisztus-tudat felé haladsz. A kezem elkezdett bizseregni. és a köztünk lévõ energia immár tiszta és akadályoktól mentes. a szívem mellé raktam. Egy napon. „Excaliburnak hívnak. Most már úgy tûnik. hogy végül eljuss a VAGYOK AKI VAGYOK – Élõ Jelenvaló Lény (ÉN VAGYOK Jelenlét) állapotába. amikor mély meditációban voltam. Mi ugyanúgy növekszünk és fejlõdünk. hogy elérd az egységet. az igazság és az isteni akarat mellett állok ki. számtalan további dimenzió létezik. nappalonként pedig a pénztárcámba helyeztem egy bársonyerszényben tartva. nem éreztem teljesnek a dolgot. szeretett Harcos Seregének egy része vagy. elkezdtem használni meditációimhoz.” Finoman kifejezve: meglepõdtem. Egy részedet alkotjuk. hogy kapcsolatba lépjek TRITON energiájával. és ahogy vonzalmam egyre jobban nõtt iránta. és Te a mi egy részünk vagy. de nem mondott többet. Megtisztulási folyamatod befejezõdött. Amíg éjszakánként aludtam. Most már Te is a mi energiánkkal rendelkezel. hogy Te magad is hozzá tartozol. Visszatértem hozzád azért. hogy emlékeztesselek arra. és egyre melegebb lett. de ezután az élmény után szükségét éreztem annak. Úgy tûnt. és mi is egyre magasabbra szárnyalunk. a kristályt a jobb kezemben tartottam. A bátorság. a mellettem lévõ éjjeliszekrényen volt. Izgatott voltam és féltem.a kezembe. Mihály arkangyal hatalmas kardjának hegyét szimbolizálom. Amikor a számítógépemen át közvetítettem. és minden egyes lépés maga a gyõzelem. hogy ez az energia mindvégig velem volt. csak egyfajta tudás. Nem TRI-TON hangja volt. A felemelkedés útján a dimenziókon belül számtalan szint. Igazán nem tudtam. és amikor nélküle meditáltam.” Még sokáig csendben ültem. így már tökéletes egységet alkotunk. hogy a kristály mindig velem legyen. ahogyan Te. személyes beszélgetésünk közben TRI-TON így szólt hozzám: „Hamarosan egy tanító érkezik hozzád a Nagyságból. Az agyam átkapcsolásával képes voltam arra.

Olyan érzés volt. 1992. Pár nappal késõbb elhatároztam. Velünk volt TRI-TON. január 11-én a lelki csoportomnak egy nagyszerû háromnapos lelkigyakorlatban volt része a 11:11 aktiváláson és felgyorsításon keresztül. Nagyon mély és látszólag messzi hangon megszólaltam: „Szeretett lánya a Fénynek! A Mindenható üdvözletét hoztam el neked. Az általad TRI-TON néven ismert entitás energiáján keresztül jöttem el hozzád. nemi erõszaktevõkre. akit Te Mihály arkangyalként ismersz. hogy valami nagyon mély dolog történt. bûnözõkre – könyörülettel tekintsek. Abban a pillanatban. hogy minden okkal. úgy éreztem. Egyfajta új tudatossággal tértünk haza. Nem a kilétük miatt. mintha a rádión váltanék csatornát. Te vagy az. Felhagytam azzal. Küldeni fogok neked egy angyali hírnököt. Lényegében véve sokkal szeretõbb lettem. és megnyitva az energiahullámokat lehetõvé tetted számomra. ahogy végighalad a testemen egy nagy energiahullám. Azért jöttem el hozzád. aki információkat továbbít tõlem. hogy TRI-TON és a Te megegyezõ energiátokon keresztül kapcsolatba lépjünk. mindannyian közeli kapcsolatot éreztünk vele. a legeslegjobbért történik. Másként kezdtem szemlélni az embereket és az eseményeket. Én vagyok az. Te pedig leírod ezeket a számítógépedbe. olyan érzéssel.úgy hívjam ezt elõ. és már képes vagyok mindkét oldalon meglátni a jót és az értéket. éreztem. amit tettek. és rá voltunk hangolódva mindannyian a Szellemre. hogy kifejezzem a rövid idõ alatt elért eredményed és fejlõdésed felett érzett örömömet. Ritkán nyugtalanítottak a dolgok vagy az események. Képes voltam arra. hanem a bennük rejlõ Isteni Szikra miatt. amikor leültem a bekapcsolt magnót elõkészítve. hogy TRI-TON energiáját használva magnófelvételt készítek arról: mi történt azalatt a három nap alatt. aki a Fény tiszta közvetítõje lettél. és nem azért. hogy véleményt alkossak több témában. Sokkal toleránsabb és ítéletmentes lettem. mintha összegyûlne és beékelõdne a koponyám alapjánál. így könnyen terjesztheted az A KEZDET 25 . hogy akár még a látszólag legaljasabb és megvetendõbb emberekre is – gyilkosokra.

de úgy éreztem. csodálatos és beteljesítõ. amikor leülök a számítógép elé. Ekkor Mihály arkangyal ahelyett. nem dõlök be a pusztulás és sötétség forgatókönyvének. kapcsolatba lépek ÉN VAGYOK Jelenlétemmel. és ahogy az ujjaim siklanak a billentyûzeten. Csodálatos érzés tudni. majdnem tökéletes másolatként. hogy a legjobb még csak most következik. hogy soha nem vagyok egyedül. Nem volt fejfájásom.” Két nappal a történtek után egy kissé kívülállónak éreztem magam. Hatalmas áldásnak érzem. nagyon boldog vagyok. és amikor befejezek egy közvetítést. hogy én és a Felemelkedett Mesterek nagyon szeretünk.emberek között. Az üzenet gyorsan jön. nyugalmat és békességet érzek. mivel rengeteg energia ékelõdött be a koponyám alapjához. hogy hírnökén keresztül üzent volna. Legyen utazásotok annyira örömteli. de a világért sem fogok egy percet sem elmulasztani a jövõbõl. Az érzés fokozatosan megszûnt. hogy van célja az életemnek. mire teljesen helyreálltam. szeretõ energiahullám járja át a testem. de azért beletelt egy pár hónapba. hogy kitágult a fejem. finom. Tudd. Nem félek a jövõtõl. személyesen jött el hozzám. hogy ilyen sok szeretõ energia és tudatosság közvetítõje lehetek. Közvetlen útmutatásunk és védelmünk alatt állsz. Tudom. Egy szép napon újra egyesülünk. Ronna 26 A FÉNY SZÁRNYÁN . mint amennyire az enyém volt. Most. Nem mindig könnyû. körülveszem magam a legyõzhetetlen Fénnyel. és tudom. Szeretet és Fény kísérjen végig titeket utatokon.

békére és harmóniára összpontosítsátok – elsõként saját magatokban. hogy a világ megõrült és a káosz uralkodása alatt áll.. nektek kell megsemmisíteni a félelem. a szomorúság és a reménytelenség érzése útján érkezõ. hogy olyan erõteljes együttmûködést teremtsetek. Bedõltök a pusztulás. vagy abban a békés tudatban éltek. Ma a jövõtökrõl és a világotok általatok ismert jövõjérõl szeretnénk beszélni. ami képes ellensúlyozni több ezer ember negatív energiáját. DVÖZLÜNK PUSZTULÁS ÉS SÖTÉTSÉG VA GY EGY BOLDOG . amit vártok? Az Új Kor hajnalának kapujában vagytok. Fontos. majd össze kell fognotok a spirituális társaitokkal. A felelõsség. hogy azt kapjátok. hogy energiátokat a folyamat szépségére és tökéletességére összpontosítsátok. Más szavakkal kifejezve. erõszak. akik továbbra is az idejétmúlt „ember-állat” módjára viselkednek. Mindez lehetséges számotokra. Így hát most még fontosabb. hogy a Teremtõ univerzális terve tökéletes? Ugye tudjátok. bizalmatlanság és kétkedés útját járják. az Új Kor és az új tudatosság elõõrséé. csakugyan úgy fog tûnni. de könnyen elfelejtõdik az új élet szépségében és örömmámorában. mint valaha is volt. Az emberiség sötét oldala leleplezõdik. Ez egy fájdalmas születési folyamat. új világ – a választás a ti kezetekben van Ü TITEKET kedveseim! Mihály arkangyal angyali hírnökeiként jöttünk hozzátok. a tiétek. hogy építsétek belsõ erõforrásotokat. 27 . a világotokat ostromló negatív energiát. és a kapzsiság. a sötétség és a megsemmisülés forgatókönyvének. Fénymunkásoké. Már nem tûrhetõ tovább. és az új születése mindig kellemetlen. önzõség. ami azoktól az emberektõl származik.. akik nem képesek befogadni a bolygótokra érkezõ megnövekedett energiamennyiséget. hogy ezt az energiát az egyensúlyra.M Á S O D I K F E J E Z E T Pusztulás és sötétség vagy egy boldog. Azok számára.

hogy az átalakulás egy csoda folytán minimális fájdalommal és pusztulással megvalósulhat? Igen. amit ki is mondtok. akkor csakugyan negatív lesz a jövõtök. amely által ti is képesek lennétek megnyilatkozni azokról a világkatasztrófával kapcsolatos eseményekrõl és végzetes jóslatokról.hisz rendelkeztek a veletek együtt munkálkodó Mesterek erejével. hogy beférkõzzenek tudatototokba. Ahogy építitek Isteni Tudatotokat. Ti is a Földanya horgonyaiként viselkedtek. Ha nem fegyelmeznétek folyamatosan a gondolkodási folyamatotokat és fõként az érzelmeiteket. hogy még hatalmasabb mennyiségû pozitív energiát vehessetek fel. és igen. hogy a saját spirituális Mester Lényeteken belül ti is társ-teremtõvé váltok azáltal. Tudtátok. Szükségünk van rá. hogy mennyi segítséget adhatunk legalább az emberiség egy részének engedély és jóváhagyás nélkül. hogy rajtatok keresztül minél több segítséget nyújthassunk számotokra. A tömegek elkülönültek és hatással vannak az önmagukon belül lévõ és az egymás közt meglévõ energiákra. Arra bátorítunk titeket. melyeket a jóakaratú emberek terjesztenek. biztosítva magatoknak azt. De ti és a hozzátok hasonlók. ezzel felnagyítva a felétek érkezõ pozitív energiát. Míg ti ezzel ellentétben összegyûjtitek erõtöket és szétterjesztitek azt a Földön és az éterben egyaránt. biztonságos menedéket teremtetek a zûrzavar közepén. Számunkra. úgy teszitek számunkra lehetõvé. Amennyiben minden jövõtökre elõrevetített negatív eseményt tényként fogadtok el. akik más dimenziókból és birodalmakból származunk. hogy fogadjátok el azt az 28 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy képesek legyetek beteljesíteni ezeket a csodákat. a létezés és a gondolkodás elavult módjait át kell alakítani. akkor az a határozott lehetõség nyílna meg elõttetek. hogy ezek a jóslatok valóra válnak. hogy létrehozzátok az összes pozitív megerõsítést. Ne engedjétek meg a félelemnek és a kétségnek. melyet aztán igazságként vetítenek ki a külvilágra. meg van határozva. hogy felismerjétek a határtalan lehetõségeteket. a Földnek szüksége van a megtisztulásra. annál valószínûbb. Emlékezzetek arra. azért ébredtetek tudatotokra és lettetek felhatalmazva. Minél több ilyen energiát engednek be az emberek a gondolataik közé.

úgy semmi sem állíthat meg legmagasabb célotok elérésében. hogy mit kellene csinálnotok. Minden létezõtökkel hinnetek kell. hogy rá kellene akárkire is kényszerítenetek megnövekedett tudatosságotokat. Nem elég csupán olvasni és megszerezni a tudást. a telepatikus üzenetek vagy a tisztánlátás segítségével. hogy kérjétek õket. minden tökéletes dolog csak rátok vár.univerzális igazságot. hogy bátorítsunk titeket és hogy biztosítsunk afelõl: erõfeszítéseitek meghozzák a gyümölcsüket. hogy a tiétek minden jó dolog korlátlan raktára.. hogy cselekedtek és csatlakoztok a spirituális családotok energiájához. hogy mit gondoltok jónak vagy rossznak. Ez bizonyos. felül kell emelkednetek azon.. ha elindultok minden pompázatos dicsõségetekben. Ha valaki azért fordul hozzátok. hogy meg kellene védenetek hiteteket másokkal szemben. Kedveseim. Ne hagyjátok. az ítéletmentesség köpenyét. Tudjátok meg. Mik a legmerészebb álmaitok? Mit szeretnétek. merd megtenni. mert szüksége van rátok. hogy istenekké váltok. Nem elég csupán vágyakozni és sóvárogni valami után. 29 . akkor mindig kaptok információkat arra vonatkozóan. milyenné váljon a Föld? Építsétek fel az elképzeléseiteket a fejetekben. akkor természetesen segítsétek õt. Magatokra kell öltenetek a semlegesség. Képesek vagytok PUSZTULÁS ÉS SÖTÉTSÉG VA GY EGY BOLDOG . erõsítitek azáltal. MINDIG A JÓ HELYEN LESZTEK A JÓ IDÕBEN. hol kellene lennetek. töltsétek meg érzelmeiteket az álmatok iránti vágyakozással. De emlékezzetek a Mesterek szabályára: merd megtudni. hogy aztán végül a valóságban is megjeleníthessétek és megerõsíthessétek. és hogy valóra válhassanak. hogy befolyásoljanak titeket. tartsátok a szívetekben. ne érezzétek úgy. és azt se. és légy csendben! Ha építitek az erõtöket magatokon belül. Az a célunk. mert segítséget és válaszokat kér. Egyre többen és többen kezdenek közületek összehangolódni a saját belsõ tudatosságukkal az intuíciójuk. mely szerint az Isteni Erõvel együtt ti is társteremtõk vagytok. Amennyiben továbbra is a központba helyezitek és uraljátok a gondolkodási folyamataitokat. összehangolódva a Magasabb Lényetekkel és a Krisztus-tudatotokkal. Az Univerzum minden fel nem használt energiája a rendelkezésetekre áll. Tovább kell haladnotok a tökéletes béke és harmónia tudatosságában.

felemelõ élménnyé. hogy még az Univerzum sem jelenti a végsõ határt. hogy mindig Mihály arkangyal és a Mesterek védelme alatt álltok! 30 A FÉNY SZÁRNYÁN . Tudjátok. hogy szeretünk titeket.” Mi azt mondjuk nektek.megváltoztatni a dolgokat. hogy az új dimenziókba való utazássá válhasson és a Paradicsom elõfutára lehessen. Érzitek már magatokban a változást? Élvezzétek az új tudatosságotok születését és a Földetek átalakulási folyamatát! Tegyétek mindezt egy izgalmas. Van egy mondásotok: „A határ a csillagos ég. A választás a ti kezetekben van. tudjátok.

Mihály arkangyal angyali hírvivõiként jöttünk hozzátok. A fizikai lényetek a harmadik dimenzió világában mûködik. máskor pedig beérjük kevesebbel is? Testi okai vannak. másik lábatokkal pedig egy másik dimenzióban állnátok. mintha egyik lábatokkal az egyik. hogy miért szédül és érzi magát gyengének sok ember. hogy ti és más Fénymunkások képesek legyetek kezelni a beáramló energiákat és megtisztítani fizikai testeteket a fennmaradt negatív energiáktól. az érzelmi és mentális testetek a negyedik dimenzióbeli tapasztalatokhoz próbál igazodni. AZ Á TA L A KU L Á S F O LYA M ATA 31 . ne próbáljátok azokat mesterséges módon kezelni. Fontos. hogy ne aggódjatok a tünetek miatt. elmagyarázzuk azt a folyamatot. és mitõl olyan zavart az alvási mintánk? Vagyis miért van az. a tudatotok vagy Lelki Létezõtök pedig az ötödik dimenzióban szárnyal. hogy mi várható a közeljövõben. Kedveseim. hogy elérjétek a teljes átalakulást vagy átváltozást. Ennek egyik oka az. ami most bontakozik ki. és az agy bizonyos területei most válnak aktívvá: ezek azok a területek. Elõször is: az átalakulás folyamata hatalmas mértékben felgyorsult annak érdekében. de valójában néhányan közületek egyszerre három dimenziót is megtapasztalhatnak. Most már értitek? Az agy molekuláris szerkezete újrafogalmazza önmagát. hogy olykor több alvásra van szükségünk. hogy bármilyen fennálló egyensúlyhiány rossz közérzetet teremt és megakadályoz abban. elmagyarázzuk. és ha igen. azok a területek.H A R M A D I K F E J E Z E T Az átalakulás folyamata K ÉRDÉS: KEDVES HÍRVIVÕ! Kérlek. mi okozza? Vagy ez egy spirituális folyamat? Igen. adj arra magyarázatot. hogy mindannyian megértsétek. kedveseim. Ezt úgy képzeljétek el. melyek évezredek óta alvó állapotban nyugszanak.

most veszi kezdetét a következõ idõszak. Amikor rossz a közérzetetek. Ez szükséges azok számára. Az idõ megváltozásáról és más megnyilvánulásáról szóló jelentések helyesek. amit a fizikai testetek él át. ahogy ti használjátok a „fizikai” szó jelentését. Vagyis nem vagytok betegek. akkor feküdjetek le aludni. kozmikus és spirituális folyamat. több száz évig is eltarthat. aminek eredményeképpen ezek a fajta ételek azonnal különféle reakciókat váltanak ki. most itt az ideje annak. megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a folyamatot számotokra. Éppen idõben hoztátok összhangba szellemi. Ugyanúgy. Az auramezõtök megtisztulás alatt van. engedjetek meg magatoknak egy kis pihenõt! Amikor az alvás szükséglete nyomasztó erõvel tör rátok. egyfajta öntisztító folyamaton megy keresztül. hogy ráhangolódtak a kapott üzenetre. hogy testi szállítóeszközötöket a lehetõ legrövidebb idõn belül egyensúlyba és harmóniába hozza. Kérlek benneteket: tudjátok és értsétek meg azt. A bélrendszeretek átalakulás alatt van. amit majd ti és a többiek megtapasztaltok. abban az értelemben. Néhány embert közületek nagyon el tud keseríteni. érzelmi és magasabb testeteket. hogy mi okozza a rossz közérzetet és a lehangoltságot. gyümölcslevet. mert arra van szükségetek. Nem fizikai oka van. ahogy szellemi lehangoltságot és zavarodottságot éreztetek az átmeneti idõszak alatt. hogy a testetek nem lesz többé képes élettanilag hasznosítani a nehéz. és nagyon bölcsen tették. egyetek friss gyümölcsöt és zöldségeket! Mindez segít nektek abban. Egyetek könnyed ételeket. De ne szomorkodjatok emiatt. Lelki Lényegetek arra törekszik. az energiák 32 A FÉNY SZÁRNYÁN . mert az felgyorsítja.melyeket évmilliókig nem használtatok. ami nagy megterhelést ró és még fog is róni a fizikai rendszeretekre. Szóval most már érthetitek vagy legalábbis el tudjátok képzelni azt a sokkot és zavart. újra megismételjük: több száz évig. Igen. Most már érthetõ. hogy a fizikai testetek is megtapasztalja ezeket az érzéseket. nem külsõ tényezõ a tüneteitek okozója. ha felszed pár kilót. igyatok tiszta folyadékot. akik majd megteszik ezt a hatalmas elõrelépést. hogy enyhítsen rossz közérzeteteken. Néhányan közületek már megtapasztalták ezt. Ez egy belsõ. fûszeres és zsíros ételeket. Gondosan figyeljetek a fizikai testetek ösztöneire és érzelmeire. Általában ez a folyamat. szûrt vizet. Igen.

mint ahová tilos belépni. és kényelmetlenül érzitek magatokat miatta. A hadsereg teljes szellemi és etikai vizsgálat alatt áll. Elõreláthatólag sokkal több erõszak lesz. hogy kezeljék ezeket az energiákat. akkor gondoljatok bele abba. még nagyobb fejetlenséget. hogy emelkedik a Föld körüli pálya. A beleegyezésetekkel arra használjuk az akaratotokat. amiben a múltban lehetett. hogy mit fog mindez okozni azoknak a szegény. mint azt láthatjátok. felvilágosulatlan lelkeknek. amikor rájöttök arra. a másik oldala pedig az. El tudjátok képzelni. hogy egyre nagyobb méreteket ölt az elektromágneses vagy kozmikus energiasugárzás. Semmiben sem lehet majd bízni. A politikai fejlõdésetek érzelmi hullámvasúton van. Most újra elmondjuk. A tömegek most kezdenek kilábalni a közönyösségbõl. Ha nem tölti meg ezeket a Fény. Ha mindez összezavart titeket. amikkel eddig helyre tudtátok hozni. elkezdenek kérdezõsködni. amelyre régen úgy tekintettek. A mechanizmus egyik oldala az. Azok. a régi rendszerek. állat. ti pedig a spirális vonal mentén kapaszkodtok felfelé az evolúciós ranglétra következõ. szomorúbbak. még több hisztériás kitörést és mentális összeomlást. Habár ebbõl sokkal több jó származik majd. hogy a ti energiátokon keresztül és energiátokkal dolgozzunk. magasabb fokára. ami lehetõvé tette számunkra. Az emberek irracionálisan és megjósolhatatlanul fognak cselekedni.növekednek. Több betegséget – mentálisat és fizikait egyaránt –. hogy a Fénymunkásként végzett csodálatos munkáitok és teljesítményetek részeként egyesítettétek erõiteket a magasabb birodalmakkal. Még több erõszakot egymás között és egymással szemben – értelmetlen és erõszakos cselekedeteket. akkor mind elesnek. A Hierarchia elkezdi átvenni a vezetést számtalan olyan terület felett. lehangoltabbak és összezavarodottabbak lesznek. mind a folyamat részei. több baleset és több szokatlan esemény fog történni – amelyek. vallások és üzletek mind vereséget szenvednek. sokkal erõszakosabbak. már nem mûködnek. a jól bevált módszerek. Elõreláthatólag sokkal több öngyilkosság.és növényvilágban (a Föld is egyre több és több energiát nyel el). mind az ember-. akik nincsenek felkészülve arra. A gazdaságotok megkövült. hogy mennyire hatalmas és mindent betöltõ ez az energia. hogy képes átjárni a Föld középpontját és minden élõt és élettelent rajta. hogy irányítsuk AZ Á TA L A KU L Á S F O LYA M ATA 33 .

Élvezzétek az átalakulásotokat. hogy üdvözölhessünk benneteket a mi világunkban. Ugyan érzitek azokat. ami fogad: új tudatosság. hogy az energia egyre növekszik. Mihály arkangyal és a Mesterek szeretete és áldása szálljon rátok! 34 A FÉNY SZÁRNYÁN . Azon tûnõdtök. Ugye érzitek. elvégeztétek. és igen. Az út hátralévõ része sétagalopp lesz – ahogy ti mondanátok. az igazi önmagatokhoz való visszatérést. kedveseim. Még nem mondtuk el nektek. és egyre többet éreztek ennek hatásából. élvezzétek az igazi identitásotokhoz. Aztán pedig haladtok tovább a magasabb és jobb dolgok felé. Nagy megelégedettséggel fog eltölteni titeket a fejlõdésetek eme különleges szakaszának beteljesítése. és bámulatba ejt majd mindaz. de mikor fog fizikailag is megnyilvánulni? Hamarosan. és egyre többet értetek meg az átalakulásából. Többé már nem kell megtapasztalnotok semmi olyan nehézséget. Szeretünk titeket. Ez hamarosan megszûnik. hogy Isten tiszta energiáját eddig soha nem látott mértékben küldjük a Földre. Már nagyon várjuk. Szóval ne aggódjatok egy kis szédülés vagy kellemetlenség miatt. hiányoztok. új látás. Tehát azáltal. kedveseim. hogy mikor látjátok végre az eredményeket. új életre keltitek a fénysugarakat. Az átalakulásotok legnehezebb részét már teljesítettétek. amit már megtapasztaltatok. új tudás. a kozmikus energia csatornái és megerõsítõi. új spirituális ajándékok.vele ezeket az energiákat. hogy nem vettük el a szabad akaratotokat? Emberek ezrei könyörögnek: „Legyen meg a te akaratod” – és ez lehetõvé teszi számunkra. mint ahogy azt gondolnátok. végül még egy új test is. sokkal hamarabb. hogy ti a Fény jelzõfényei vagytok.

aki az ismeretségi körébe tartozik. Lesznek eljövendõ események. Ez alapvetõ fontosságú. és amelyekben az idõ lesz a lényeges tényezõ. hogy miként tudjátok ezt a legtökéletesebben véghezvinni: elõször is vágyni kell rá. Egy erõs és megszentelt vágyódás szükséges. hogy továbbadja mindenkinek. hogy amikor szükséges. Most pedig arról beszélek. Ez a képesség nemcsak egymás között. vagy hogyan tudnánk tökéletesíteni telepatikus képességeinket annak érdekében. hogy elmondjuk egy közvetítõnek az információt. és aztán elvárjuk azt. melyek kritikus fontossággal bírnak. Éppen ezért már nem lesz lehetséges. Nem az számít. hogy az információt intuíció vagy közvetlen telepatikus kommunikáció útján kapjátok meg. vagy mindenkinek. mely lehetõvé teszi számunkra. hogyan válhatnánk jobb közvetítõkké. hogy lehetõleg minél többen közületek felidézzétek tudatosságotokban a telepatikus kommunikáció régen elveszett képességét. így közületek néhány ember rendelkezik majd azzal a képességgel. hogy minden egyes személlyel egyénileg dolgozzunk.N E G Y E D I K F E J E Z E T Telepatikus képességeitek tökéletesítése K KEDVES HÍRVIVÕ! Kérlek: mondd el nekünk. Amikor azt T E L E PAT I KU S KÉPESSÉGEITEK TÖKÉLETESÍTÉSE ÉRDÉS: 35 . A kérdésed ebben az idõben a legjelentõsebb kérdések közé tartozik. mivel nagyon fontos az. de a magasabb birodalmakkal is mûködik. közvetlen információt kapjon. aki érdekelt a dologban. Így következésképpen az egyéni lelkek vagy személyek közötti közvetlen kommunikáció lesz az információ és a tanítás elterjesztésének egyetlen lehetséges útja. A lényeg az. hogy a létfontosságú információkat a legigazabb formában hozzunk le a Földre a magasabb birodalmakból. hogy minden embernek rá kell hangolódnia a saját belsõ hangjára vagy átviteli állomására.

hogy az emberek felismerjék: az információ áthalad rajtuk és nem birtokolják azt. vagy azokban az információkban. Más szavakkal az a képesség szükséges hozzá. ahogy a Földeteken. hogy képesek legyetek csendben ülni és nyugodtan arra várni. hogy az jöjjön el hozzátok és dolgozzon veletek.mondjuk. stb. Egy olyan információáramlás csatornáiként fognak mûködni. akiknek megvan hozzá a képessége. melyben az információ minõsége és igazsága attól függ majd. Minden személy köteles a legmagasabb igazságnak és az önzetlen információ szétterjesztésének szentelni magát. jöjjenek elõ. vagy hogy orvosi terminológiák. a láthatatlan birodalmakban is mindenkinek megvan a maga szakterülete. amely alapján képesek lesztek bízni képességeitekben. Mindegyikõtök 36 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy a csatornák mennyire képesek az egójukat és a tudatos elméjüket az egyik oldalra helyezni. amit õk közvetítettek. Így hát tiszta szívre és szándékra van szükség. elme-átalakító folyamaton. mikor még az algebrát sem értitek. amikor a memóriabankotokon belül még nem rendelkeztek ezzel a szótárral vagy tehetséggel. hogy „mi”. tanítókat. a hierarchiát. hogy matematikai egyenletek jöjjenek elõ. Nem várhatjátok. és akkor részesültök abban a hitben. az angyalokat. részletes zenei információk. a végtelen ûrbeli testvéreket. melyeket kaptok. hogy ezeket az információkat rajtatok keresztül közvetítse. Vannak olyanok. Ugyanúgy. stb. így hát az a legjobb. hogy a kommunikáció kezdetének szele finoman megérintsen. Másodszor: át kell esni egy megtisztulási. vagyis hogy képesek legyetek befogadni az információkat. Egy gyakorlatot javasolnánk számotokra: üljetek le csendben és vegyétek körbe magatokat a védelmezõ fénnyel! Fejezzétek ki hódolatotokat az Isteni Erõ vagy az Atya/AnyaIsten elõtt. azalatt az útmutatókat. a teljesítés vagy fejlõdés iránti akaratnak (vagy ezen képesség újbóli kifejlesztésének) kell szentelni magatokat. akik már most elegendõ tudással rendelkeznek ehhez az erõfeszítéshez. értjük. Egyensúlyba kell hozni vagy meg kell szelídíteni az egót azért. Kérjétek Magasabb Lényeteket és az ÉN VAGYOK Jelenléteteket az energiáitokhoz legjobban illeszkedõ tanítóért vagy hírvivõért. ha azokra hagyjuk ezt a dolgot. Egyszerûen túl nehéz lenne a tanítónak. Aztán még olvashattok arról vagy megkereshetitek azt.

hogy legyetek a Szellem közvetítõi. hogy találkozzon a Mesterekkel. várjatok a tudatosságotokba érkezõ sugallatra. Tanácsos olyan jellegû kérdéseket feltenni. Lehet. mert ha megpróbáljátok. Egy idõ után az is lehetséges lesz. hogy emeljétek fel a szellemeteket. Legyetek felkészülve megtisztulási folyamatotok felgyorsítására akkor. de valójában ez egy befelé forduló folyamat. Nem rendeltetett mindenki arra. hogy információkat kapjatok az általános világmindenségrõl. Érezzétek. Mindannyiótoknak gondját tudjuk viselni. hogy elõször csak finom érintést fogtok érezni. mellyel az önmagához és a közvetlen környezetéhez legjobban illeszkedõ információt közvetíti. Nem állunk rendelkezésetekre a társasjátékokhoz vagy a haszontalan kíváncsiság kielégítéséhez. emelkedjetek fel az éterekbe! Érezni fogjuk az energiátokat. mintha felfelé emelkednétek. Olyan érzés lesz. képesek vagyunk arra. akkor csupán az asztrális sík csalódott vagy tréfacsináló entitásaival léphettek kapcsolatba. amikor megkérünk majd titeket arra. Várunk rátok – lehetõleg minél többetekre. akkor a legjobb. és a csodálatos ajándékként kapott energiák egyre több ember számára T E L E PAT I KU S KÉPESSÉGEITEK TÖKÉLETESÍTÉSE 37 . és remélhetõleg arra is fel lesztek készülve. A dimenziók között húzódó fátyol egyre jobban vékonyodik. akik félre fognak vezetni titeket. melyekre „igen” vagy „nem” válasz adható. de kitartásotokkal ez egyre jobban erõsödik. ahogy felemelkedik tudatotok. hogy tudatotokat a koronacsakrátokba. kedveseink. Nincsenek határaink. aki terjeszti azokat a tömegek között. hogy egyidõben szóljunk mindannyiótokhoz. hogy a jelentõs információk olyan közvetítõje vagy olyan kozmikus telepatikus fogadója legyen. hogy fejlessze azon képességét. Eleinte különös kérdések is felmerülhetnek bennetek.szeretné és mindegyikõtöknek szüksége is van rá. A következõ lépés annak a képességnek a kifejlesztése lenne. Miután feltettétek a kérdést. Amennyiben ezekre szeretnétek használni minket. Úgy is mondhatnám. ha még csak meg sem próbáltok kapcsolatba lépni a magasabb birodalmakkal. elkezdünk együtt dolgozni veletek. de kezdetben inkább pontosan megfogalmazott kérdéseket tegyetek fel. hogy megfogadjátok a tanácsainkat. Hagyjátok hátra testi tudatosságotokat. majd 20-25 centiméterrel fentebb tudjátok helyezni.

lesznek elérhetõek. ha bizonyos idõt szakítanátok ezen képességek gyakorlására. Várjuk az erõfeszítéseiteket és a kérdéseiteket. Gyertek… gyertek velünk. és ahol szentesítve lesz részetekrõl a mi létezésünk. 38 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy a Mesterek tudtára adjátok: valóban komolyan gondoljátok a keresést. Ehhez tovább kell lépnetek és ki kell mondanotok: „Igen. hogy még több örömteli kapcsolatot létesíthessünk mindannyiótokkal. tudjátok. és várjuk azt a pillanatot. hogy elhozzuk számotokra a tökéletességet. készen állok. és segít abban. Várjuk. hogy visszahozzuk az „igazi világot”.” Kezdetben nagyon hasznos lenne. ahol szabadon és boldogan léphetünk veletek kapcsolatba. a szeretet. Türelmesen várjuk az ébredéseteket… itt az idõ… GYERTEK. hogy megnyíljon elõttetek minden lehetõségek univerzuma. Eget-földet megmozgatunk azért. Egy világot. Tudjátok. Ez segít abban. az öröm. gyertek velünk és sodródjatok a Kozmikus Tudat mozdulatlan tengerében. halljátok meg az egek zenéjét és énekét. mint ti. hogy sokkal valóságosabbak vagyunk. hogy átformáljátok a gondolkodásmódotokat. csatlakozzatok ahhoz. a szépség és béke világát. Váljatok fényszívûvé és fénylelkûvé a keresés során. kedveseim. hogy Mihály arkangyal és a Mesterek szeretete és gondviselése alatt álltok. és ahol minden dolgot megtudhattok. kedveseim. Csatlakozzatok hozzánk. ahol az Univerzális Isteni Elme lakik.

úgy válik utatok akadálymentessé. hogy mennyi belsõ munkát végeztetek már el. hogy mindannyian megértsétek azt. tudni fogjátok. amit mondtunk nektek: a karmátok ötvenegy százalékát szükséges beteljesítenetek vagy megoldanotok ahhoz. hogy valami nincs rendben. hogy képesek legyetek szembesülni ezekkel a kérdésekkel.. hogy kiszabaduljatok a Karma Kerekébõl. amit néhányan közületek olykor kellemetlennek találnak majd. hogy át kell esnetek egy megtisztulási folyamaton. kedveseim. mint ahogy egyensúlyba kell hoznotok a fizikai valótokat az érzelmi és az értelmi testetekkel és a Spirituális Lényetekkel. Ekkor veszi kezdetét a boldogság. 39 . melyeket egyensúlyba kell hoznotok. és ahogy egyre magasabbra és magasabbra szárnyaltok a határtalan lehetõségek birodalma felé. Teljes egészében rajtatok áll. A Lelki Lényetek lesz majd segítségetekre abban. a helyes úton jártok és elkezdtetek Mesterekként élni. mintha bárki is segítene nektek ebben. vagy amikor anyagi nehézségeitek lesznek. amikor kapcsolataitok elkezdenek megromlani. hogy egyszer és mindenkorra meg tudjátok oldani azokat. Hátrahagyott és eddig megoldatlan kérdésekkel kerültök szembe azért. Minden megoldatlan kérdés – legyen akár sok vagy kevés – azon múlik.Ö T Ö D I K F E J E Z E T Megkönnyebbüléssel és megbocsátással átesni a megtisztulás folyamatán N AGYON FONTOS. Akkorra már a legtöbb illúziót megtisztítottátok. de valójában igenis segítenek. Mindet a felszínre kell hozni. Vannak MEGKÖNNYEBBÜLÉSSEL ÉS MEGBOCSÁTÁSSAL ÁTESNI . Mindezek a gondok azokat a területeket képviselik. ugyanúgy. áldottá és izgalmassá. Nem úgy fog majd tûnni.. Ez a folyamat viszonylag könnyû vagy nagyon nehéz is lehet. Emlékezzetek arra. Amikor fizikai problémáitok lesznek. egyensúlyt kell teremteni köztük. De az ajándékot ki kell érdemelni. ezáltal nagyot léphettek elõre szellemi növekedésetek útján.

kedveseim. hogy mikor kezdjétek el élni spirituális örökségetek állandó tudatosságában és érezni fogjátok azt a szeretõ. oda. amint elfogadjátok és kiélvezitek az ajándékot. hogy egy könyvben. ugye tudjátok? Itt az ideje. Tudni fogjátok. amire szükségetek lehet. Ne rekedjetek meg egy bizonyos fokon – adjátok át azt. hogy meghallgassanak. ami nagyon kiugró. De elõször is rendet kell teremtenetek a saját házatokban és egyensúlyba kell hoznotok a testeteket. akik hajlandóak arra. Tudni fogjátok. Majd ezek után cselekednetek kell. Elég figyelmet fordítotok arra. mikor szívetek és lelketek énekel.bizonyos követelmények és feltételek. Tudni fogjátok. melyeket mind meg kell ismernetek. vagy lehet. amire igazán szüksége van testeteknek? Úgymint egészséges ételek. Ez az egyik feltétel. amit egyenlõre még nem láttok. visszatükrözik lelketek szépségét. aztán pedig elfogadnotok és elismernetek a dolgokat. ahol a legnagyobb szükség van rá. hogy nekem szükséges azt megtapasztalnom? Mit próbál a testem tanítani nekem? Figyeljetek oda arra. mikor azok. akikkel megosztottátok élményeiteket. Nem csak a tanulás kedvéért vagytok itt. és nem tudtok csendben maradni. Tudni fogjátok akkor. amit már tudtok. látni fogjátok magatokat a szemükben. MOST. vagy váratlanul valaki megadja számotokra a választ. hanem ugyanúgy a lelketek 40 A FÉNY SZÁRNYÁN . kedveseim. Mindezt megígérjük nektek. de muszáj kérdeznetek és hinnetek. hogy rátérjünk a lényegre. és hagyjátok. Most minden bizonnyal azt kérditek: „De hogyan tudnám ezeket megismerni?”. vagy akár egy filmben találjátok meg azt. mikor feltesztek egy kérdést és a válasz mintha varázslat útján jelenne meg. hogy túlcsorduljon rajtatok. Mit is próbál nekem ez az ember tanítani? Mit is tükröz nekem vissza? Milyen téves nézetrõl tartom úgy. amit eddig tapasztaltatok és tanultatok. amikor elkezd áramlani a jólétetek. ki a világba. Meg kell osztanotok másokkal mindazt. Megvan minden segítségetek és forrásotok. Meg kell osztanotok az örömötöket azokkal. Néha csak egyszerûen eszetekbe villan. Tudni fogjátok. Szükségünk van rátok. élõ energiát. Hát nem megéri a kellemetlenség? Fogadjatok lelkesedéssel minden új kihívást. hogy helyet teremtsetek az új és magasabb tudás számára. hogy a megfelelõ egészséges elvek szerint tápláljátok? Az elvek és a gondolatok is ételek. testgyakorlás vagy mozgás és az.

Annyit kaphattok ezekbõl. Ezt ne felejtsétek el. MEGKÖNNYEBBÜLÉSSEL ÉS MEGBOCSÁTÁSSAL ÁTESNI . melyet igazán szerettetek volna. a spirituális növekedésre és az átalakulásra. azért. új erõk olyan csodát mûveljenek.miatt is. a szeretet és az átalakulás Fénye mind rátok vár. Az energiák. Mihály arkangyal és a Mesterek szeretnek titeket. ami most veszi kezdetét.. hogy ezek az erõteljes. Viszont tiétek az a felelõsség. hogy aktív résztvevõi legyetek annak az evolúciós folyamatnak. a bölcsesség. hogy földi testeteket megtisztítsátok és utat nyissatok azért.. amennyit csak szeretnétek – legyen az sok vagy kevés. Még soha nem volt a kozmikus nap alatt – ezalatt azt értjük. Most magatokra hagyunk. hogy az emberiség evolúciójának kezdete óta – jobb lehetõség a spirituális ébredésre. 41 .

Ez azt jelenti. úgy készen álltok arra. hogy számtalan ilyen magasabb igazság van eltemetve a spirituális tudatotokban vagy a lelketek emlékezetében. továbbá hogyan segítheti vagy akár akadályozhatja mindez a fejlõdéseteket a magasabb tudatosságotok vagy a felemelkedésetek felé vezetõ utatokon. Amit sokan közületek még mindig nem ismertek fel. De elõször is ahhoz. hogy a Fény-tudatotok kibontakozásával egy újabb. hogy befogadja a finomabb összehangolódást. arra várva. hogy hogyan teremti meg az elmétek részleteire fordított tudatosságotok és figyelmetek és a spirituális és a fizikai természetetek között mûködõ folyamatok a valóságotokat. továbbá az asztrális síkon titeket körülvevõ energiáknak is. Amikor szilárdan beástátok magatokat a harmadik dimenzióbeli valóságba. akkor nagyon ki voltatok szolgáltatva a tömeggondolkodás minden örvényének vagy áramlatának.H A T O D I K F E J E Z E T Bontakozó Fény-tudatosságotok M nektek beszélni. az az. megszabadultok a régi beprogramozott dolgoktól. hogy úgy mondjam: elértétek tudatosságotok raktáron lévõ szintjét és egyesítettétek mentális tudatosságotokkal. A ARRÓL SZERETNÉNK 42 A FÉNY SZÁRNYÁN . tisztább igazság kezd beszûrõdni a tudatosságotokba. hogy a felszínre tudjanak emelkedni. hogy az utasítások vagy a spirituális összehangolódás következõ szintjére lépjetek. melyek – mint azt tudjátok – a fizikai síkkal kölcsönös átjárhatóságban vannak. Miután. Ahogy belekezdtek energiáitok megtisztításába. A lelki vagy a szellemi lényegetek vagy a Magasabb Lényetek soha nem veszti el a múltbeli tapasztalatok révén megszerzett éleslátását. a régi féligazságoktól és a félrevezetõ tévhitektõl. úgy elkezditek kitágítani tudatosságotokat is. meg kell tisztítani az utat. hogy a felszínre kerüljenek. és így kölcsönösen befolyásolják is egymást.

kedveseim. B O N TA K O Z Ó F É N Y-T U D A T O S S Á G O T O K 43 . Ez a felemelkedés. akik elõre vagy felfelé fognak majd haladni – amennyiben ezt választják –. érzelmi. hogy közvetlen utasításokat kapjatok a Krisztus-tudattól. hogy mindenki lehozza a tudatosság ezen szintjét a fizikai síkra. nem hagyjuk õket sem egyedül. hanem annak a mostani szintjérõl. eljön az idõ. Ugye értitek? Ti is ebben a helyzetben voltatok. csak egyszerûen arról van szó.Ez nem azt jelenti. amikor is bekövetkezik a lelketek energiáinak automatikus feloldódása vagy összeolvadása a Magasabb Létezõtök vagy az Összlelketek energiáival. a Teremtõhöz visszavezetõ felemelkedés útján. hogy másik harmadik dimenzióbeli valóságban folytassák fejlõdésüket a tudatosság útján. beleegyezésüket adták abba. hogy saját példáikon keresztül segítenek fivéreiteknek és nõvéreiteknek. mint olyan. Mindennek fejlõdnie kell. hogy egybeolvadjatok vele. hogy az õ felemelkedésüknek még nem jött el az ideje. Most kezetekben van az életetek ezen részének a betetõzése és befejezése. és készen álltok arra. Ez egy soha véget nem érõ folyamat. Sokkal több olyan lélek van. Õk sem lesznek elfelejtve. így igazságos és tökéletes a terv. amely a vakítóan ragyogó fényben a magasabb rendekbe emelkedik. mint ahogy Jézus Krisztus is tette. El vannak különítve azok. semmi sem maradhat változatlan. amely ezt az utat választja és egyszerre egy szintet jár be. Akik még nincsenek felkészülve arra. Nem konkrétan az életetekrõl van szó. akiknek vissza kell lépniük. és hogy úgy mondjam: az utat tisztogatják. értelmi és spirituális testeteket. hogy aztán egybeolvassza a fizikai lényével vagy a létezésének fizikai módjával. Ez most a csoportos felemelkedés ideje. hogy megtegyék a következõ lépést az evolúcióban. Közületek azok. és megnyílik a tudatosság következõ szintjéhez vezetõ út. akik az elõcsapat tagjai. és azok. Ekkor már a Magasabb Tudatotok egy része vagytok. Ezen a ponton létrejön a tökéletes kölcsönkapcsolat és harmónia a létezés e két szintje között. mikor ezek az egyesített energiák elérik a kritikus tömeget. E különleges esemény elõkészületeként már számtalan korban bejártátok ezt az utat. azok lesznek majd a vezetõk a felemelkedés következõ fordulójában. Ahogy tökéletesítitek és egyensúlyba hozzátok a fizikai.

Ragadjátok ki minden 44 A FÉNY SZÁRNYÁN . akik a magasabb spirituális úton járnak. Számtalan emberrel álltok majd kölcsönös kapcsolatban. és közületek mindenki tudni fogja majd. Õk azok a bátor. Ennek fényében mit is jelent ez pontosan számotokra és a hozzátok közel állók számára? Azt jelenti. hogy csupán egyetlen emberre áldozzátok az idõtöket és az energiátokat. hogy figyelmeteket arra a szolgálatra fordítsátok. Különbözõ rezgéseken és szinteken adunk majd át nektek üzeneteket. kedveseim. amelyeket a legmagasabb szint követel tõletek. akik mernek álmodni. és akik nem engedik. A várakozás és a felkészülés ideje lejárt. Az erõtök és a cél iránti elkötelezettségetek rendkívül fontos lesz. nem lesz központi fontosságú. aki kilép a fõáramlatból és maga mögött hagyja a tömegeket. amire fel lettetek készítve. egy sokkal nagyobb családból – a spirituális tudatosság egységébõl – nyeritek majd az energiákat és a tudatosságot. akit ismertek és szerettek. habár rendkívül fontos. ha egy üzenet neki szól. hogy képesek legyetek eleget tenni azoknak a követelményeknek. maradjatok tudatos összehangolódásban a Magasabb Énetekkel. A tudatosságnak különbözõ szintjei vannak. ezért még nem mindenki fogja figyelembe venni vagy megérteni az üzeneteinket. a hûség is változni fog.Mindig van néhány olyan ember. akik különböznek a többiektõl. akiknek látomásuk van belül. mivel az mélyen belül a lényében fog visszhangozni. és aminek teljesítésével meg lettetek bízva. Most kezdetét veszi a cselekvés ideje. hogy teljesíteni tudjátok a jövõ feladatait és szolgálatait. hanem sok. Nem lesz meg az a luxus számotokra – már ha annak lehet ezt nevezni –. hogy hagyjatok el mindenkit. hogy minden fizikai kapcsolatotokat a megfelelõ szintre kell hoznotok. mivel az üzenetek és az utasítások egyre gyorsabb és gyorsabb ütemben érkeznek majd. A házasság – ahogy ti ismeritek – azok számára. mint ahogy azt el tudjátok képzelni. kivételes lelkek.. hogy a feledés homályába vesszenek. Már mondtuk nektek azt. hogy a társadalom szerkezete – ahogy ti ismeritek – meg fog változni.. amire azért lesz szükségetek. Nem követeljük tõletek azt. Nem egy ember áll majd a középpontban. Maradjatok Lélek-központúak. továbbá a létezés és az életvitel régi módjai már nem lesznek többé életképesek.

és ezért szeretnénk a lehetõ legtöbb embert elérni és tanítani. hogy ti élõ példaként járjatok mások elõtt. akik készen állnak arra. Nem volt hiábavaló a fáradozásotok. örvendezzetek. és olyanok. Örvendezzetek. ha még nem vagytok készek arra. hogy ez a dolog mûködik. akik még nem készültek fel erre. örvendezzetek! Mindörökre Mihály arkangyal és a Mesterek útmutatása és védelme alatt álltok. ez az. hogy e tudás birtokosai lehessünk – és ezt a tudást nem adják ingyen. amiért tanultatok. Fogadjátok el a felelõsséget. hogy teljes egészében magatokra öltsétek spiritualitásotok köpenyét. imádkoztatok. de ne csüggedjetek vagy ne hibáztassátok magatokat azért. A beavatási folyamat esetéhez hasonló módon vannak olyanok. hogy megtegyék a következõ elõrelépést. hanem ti adjátok át a tõlünk kapott információkat. B O N TA K O Z Ó F É N Y-T U D A T O S S Á G O T O K 45 . Mindig van egyfajta titkos jelleg a Testvériség különbözõ szintjein vagy a beavatás magasabb szintjein. Ezért vagytok ti és a hozzátok hasonlók. Nem csak egyszerûen közvetítitek és megerõsítitek a Fényt. Ki kell érdemelni azt. amit igaznak éreztek magatokra nézve. meditáltatok. hogy ráébredjenek saját spirituális tudatosságukra. Életetek sorsának beteljesülése már egészen közel van. A folyamat felgyorsult. kedveseim. s így õk is lássák. amire vágytatok. Ez az.üzenetbõl azt. és segíthet abban. ami segíthet másoknak abban. olyan fontosak.

melyben sokan közületek más-más irányba indultak el és különféle eseményeket tapasztaltak meg. hogy a Földetek most a változás forgószelében van. még éjszaka és hajnalban is. De mit is jelent mindez számotokra? Most mindannyian – néhányan tudatosan. és ettõl lehet. Az evolúció spirálja elképesztõ iramban halad. miközben álmodtok. Az idõkeretetek vagy eseményrendszeretek annyira gyorsan mozog. mikor azt mondjuk. Gondoljatok vissza. Azt szeretnénk veletek megértetni. Kezdjétek el megfigyelni a gondolataitokat. továbbá a körülöttetek zajló és a bennetek lévõ apró csodákat. Szeretnénk. melyek közül némelyik csodálatos. és igen. némelyik pedig kellemetlen volt. hogy mennyit változtatok. cselekedeteiteket és interakcióitokat a nap minden egyes pillanatában. hogy hatalmas változások történtek önmagatokon belül és kívül egyaránt. Lehetséges. legyetek aktív résztvevõi az új énetek és az új környezetetek teljességének megteremtésében. és meglátjátok vagy felismeritek. Vegyétek észre a finom kis energiákat munka közben. néhányan tudattalanul – azt kérdezitek: „Mit tegyünk most?” Szeretnénk tájékoztatni titeket arról. hogy a negyedik A FÉNY SZÁRNYÁN 46 . és hogy mennyi minden történt veletek ilyen rövid idõ alatt. A leg- fontosabb dolog most az. kedveseim. hogy összezavarodottnak vagy kívülállónak érzitek magatokat. de higgyetek nekünk. hogy számotokra szinte lehetetlen tartani vele a lépést. hogy elkezdjetek megfigyelõként mûködni. Ébresszétek fel érzékeiteket.H E T E D I K F E J E Z E T Az Egység sürgetése M A EGY ÚJ TUDATOSSÁGRÓL szeretnénk beszélni nektek. és majdnem mindig mindenki javát szolgálja. hogy néhányan közületek nem látják a változást saját magukon belül. ha megfigyelnétek és visszaidéznétek az elmúlt hónapot.

Biztos pontként van rátok szükségünk. míg be nem dõltök a nélkülözés valóságának. míg összhangban maradtok a belsõ lényegetekkel. vagy olyan területre. rendelkezzetek. A zûrzavar. Stratégiailag oda lettetek helyezve. hogy minden egyes nap minden egyes perce fontos… ügyeljetek gondolataitokra és cselekedeteitekre… erõsek vagytok. a pusztulásnak és világkatasztrófának. kedveseim. hogy szeretetet. ahol a legnagyobb szükség van rá. a teljes tudatosság pedig amott kezd megjelenni. kedveseim. hogy olyan helyre. négy. harmóniát és békét teremtsetek a saját AZ EGYSÉG SÜRGETÉSE 47 . Azzal bíztak meg benneteket. Tanuljatok. meditáljatok és imádkozzatok együtt. És hadd nyugtassunk meg titeket. hogy felkeltsük azoknak a figyelmét. hogy leendõ Mesterekként. hogy formáljatok csoportokat. a sötétség még mindig ott. hogy frissességet és Fényt hozzunk el oda. ahol a legnagyobb értéketek lehet. vagy tombol a bûnözés. egy pillanatra sem vagytok védelem nélkül. az elnyomás emitt. erõsítsétek és tájékoztassátok egymást. mivel most még inkább szorít az idõ: arra bátorítunk titeket. Újra elmondjuk. és ahol a mesteri tervben leginkább a hasznotokat veszik. Segítsetek megérteni egymásnak. BIZTONSÁGBAN VAGYTOK! Nem. ahhoz is. Szükségetek van erre az életetekben. de járjatok össze és találkozzatok gyakran. ismételjük: mindig tudni fogjátok. hogy mit kellene tennetek és hol kellene lennetek. Megvilágosodást kértetek.és az ötödik dimenziók kezdenek kikristályosodni szeretett Föld bolygótokon. Közületek mindenki oda lett irányítva. egészen addig. addig mindig. ahol pusztulás várható. lehet. kilenc. De ugye látjátok ennek a célját? Egyensúlyra van szükségetek. Mindaddig. akik még mindig annyira erõsen bele vannak temetkezve a harmadik dimenzióbeli valóságba. amit tapasztaltok. ahol jelen pillanatban lennie kell. ti is társ-teremtõk vagytok a Mennyei Seregekkel és a Felemelkedett Mesterekkel együtt. szükségszerû ahhoz. Kezdenek megjelenni a határterületek: a Fény itt. stb. De értsétek meg. Támogassátok. hogy tényleg erre lenne szükségetek. vagy akármilyen kicsit vagy nagyot szeretnétek. vagy inkább tanulságként gondoltok erre? Nem hisszük. és igen. és sokan közületek legnagyobb elvárásaitokat felülmúlva fejlõdtetek. három. Igen. tizenkettõ. ami feszültségteljes és nyomasztó. egyensúlyt.

a szomszédságotokban. kétségbeesés és szenvedés lesz. Valamennyien elkezdtek egy magasabb fokon rezegni. akkor ezt az élményt magatokkal cipelitek. hogy néhányan lehangoltak és szomorúak vagytok. de újra egyesültök. és emlékezzetek arra is. hogy magatokkal kell vinnetek önmagatokat és a tudatosságotokat. mert úgy érzitek. amikor tudatosan rendelkeztek majd azzal a képességgel. és az egyetlen lehetséges út. az események elkezdenek egyre jobban felgyorsulni. hogy telepatikusan kommunikáljatok. majd aztán a városotokban. Ne ragadjatok bele a harmadik dimenzióbeli tevékenységbe és gondolkodásmódba. hogy rendjén is van. ami lehet. Ugye értitek? Számtalan spirituális ajándékot kaptok hamarosan.személyes univerzumotokban – a testetekben. a családotokban. Sokan közületek különféle okok miatt erõs sürgetést éreztek arra. amellyel többé nem vesztitek el a kapcsolatot. hogy Lélekben nem vagytok szétválasztva. márpedig ha mélyrõl eredõ félelmeitek vannak a pusztulástól és a világkatasztrófától. hogy milyen messzire menekültök el. ahol megfontoltan és a megfelelõ ítélõképességgel tudjátok kezelni ezeket a képességeket. kedveseim. amint befejezitek megtisztulási folyamatotokat és eléritek a bölcsességnek és az éleslátásnak azt a szintjét. hogy el lettetek választva a különbözõ utakat járó spirituális családotoktól vagy csoportotoktól. Talán földrajzi értelemben el vagytok különítve egy ideje. az elmétekben. akár mérföldeken át… ezt most tudattalanul teszitek. több nyugtalanság. a lelketekben. Tudjuk. a tudatosságotokon és az összehangolt erõfeszítéseteken keresztül vezet. Viszont nem kellene pánikból vagy félelembõl így cselekedni. hogy áttelepüljetek. Mérhetetlenül hosszú idõ után most kezditek meg az újraegyesülést az igazi spirituális családotokkal. Ennek is megvan a maga célja. az bekövetkezik. Emlékezzetek arra. és nem számít. de ne gabalyodjatok 48 A FÉNY SZÁRNYÁN . Ahogy éveitek a végsõ fejezet felé közelednek. ha az út tiszta volt és minden játszi könnyedséggel került a helyére. az országotokban és a Földön. fõleg akkor. Nem tudtok elrejtõzni a Lelki Lényegetek elõl. Hamarosan eljön az az idõ. hogy megsemmisítõ következmények nélkül csillapítsátok és kezeljétek ezt az energiát. Érezzétek a könyörületet és terjesszétek szét a Fényt szerte a világon. az otthonotokban.

ahogy növekszik. Nem vagytok még tudatában a hatalmatoknak. Meditáljatok nappal és éjszaka. vagy világkatasztrófára és pusztításra lesz hozzá szükség? Ezért sürgetünk hát titeket. az elhivatott összpontosítás és a cél erejének? Most ez a küldetésetek. ha a szeretett Földetek megteszi a szükséges óriás lépést anélkül a csapás nélkül. hogy Fényt és energiát összpontosítsatok a közelgõ választásokra és a kormányotokra.bele a zûrzavar hálójába. amit már oly régóta megjósoltak. hogy félelmet vagy szorongást keltsünk bennetek. mind pedig le. ahogy felépíti a Fény és a szeretet keretét. Gondolatban képzeljétek el ezt az energiaáramlást. Nem kétséges az. Megváltoztattátok a dolgokat és helyet biztosítottatok Földeteknek az új rendben. az egység hatalmának. hogy a következõ létrafok vagy spirál felé tartotok. könyörögjétek és vizualizáljátok azt. még jobb. Kérjétek a megvilágosodást és kövessétek a meggyõzõdéseteket. ha élõ meditációvá váltok. nem fognak tévútra vezetni. Így az erõtök oda-vissza áramlik köztetek. mint ahogy Naprendszeretek többi része. Ez a keret szilárdítja majd meg és fogja át Krisztus AZ EGYSÉG SÜRGETÉSE 49 . teremtsétek meg a Fény és az energia csúcspontját magatok közt. és képzeljétek el. kedveseim. kapcsolódik. erõsödik. épül. mint faj és mint bolygó. Ezért beszélünk hozzátok sürgetõleg… nem azért. Most. Dicséretet érdemeltek. a Földanya középpontjába. kisugárzik belõletek mind a mennyekbe. De vajon kegyelemmel és könnyedén lehet ezt majd véghezvinni. akárkik is legyenek azok. hogy éreztessük veletek a helyzet fenyegetõ közelségét. vagyis minden ébren töltött perceteket a legmagasabb célra összpontosítjátok mindannyiótok érdekében. az evolúciós folyamat döntõ jelentõségû szakaszához érkeztetek utatokon. Azután olvasszátok össze a hatalmatokat és a szereteteteket. Ebben az idõszakban a célotok része. kedveseim. hanem azért. lássátok. és ezért olyan fontos mindenki közületek. a galaxis és az univerzum is teszi. de ezt csak akkor tudjátok meg. szétterjed. csupán kis mértékû károkkal és átrendezéssel. Kérjétek. hogy a hivatal rendelkezésére álló legérdemesebb és a legmagasabban fejlett lelkeire hatalom száll. mindannyian nagyon szorgalmasan és odaadóan dolgoztatok. csakúgy. mely visszavezet az Isten maradék teremtményeivel való egységbe.

kedveseim. Néhányan közületek készen állnak arra. De mindenki számára. hogy a tudatosságotok elérhesse azt a pontot. és örvendezünk az újraegyesülésnek. Emlékezni fogtok arra. hogy finoman és kímélettel áramolhasson át a következõ dimenzióba. ahol újból kapcsolatba léphetünk és beszélhetünk veletek. kedveseim. hogy felvállaljátok igazi identitásotokat. bízzatok. amire valaha szükségetek lehet ahhoz. kedveseim. majd újból megtízszerezõdnek. és a választ megtaláljátok a tudatosságotokban. Nem érzitek a különbséget az életetekben és a tudatosságotokban? Többé már nem kell egyedül küzdenetek vagy egyedül lennetek. és minden megadatik számotokra. egység az emberiség és a Szellemiség között. kérdezzetek. hogy segítenek fivéreiknek és nõvéreiknek tudatosságukra ébredésükben. hogy már most Mesterek vagytok. hogy fellebbenjen a fátyol. Sokatok számára egyre jobban közeleg a folyamat vége. hogy belépjenek az ismeretlenbe. az emberiség új Csillaggyermekét. azok meg is tízszerezõdnek. Kérdezzetek. hogy elkötelezõdésetek egyre jobban növekszik.energiájának ragyogó rezgésében a Földeteket és lakosait. és a következõ lépés megmutatkozik. csak éppen elfelejtettétek… de most eljött az emlékezés ideje. Azáltal. Már régóta vártuk. Ez most az egység ideje – egység az emberiségben. melyeket Lélek-lényetekben mélyen elrejtettetek. és nekünk sem kell tõletek. számtalan adottságra és igazságra fogtok majd emlékezni. Eljött az idõ számotokra. Mindannyian a Felemelkedett Mesterek vezetése alatt és a megszámlálhatatlan angyalok személyes figyelmének központjában álltok. Az útmutatás talán különféle módokon érkezik. hogy egyre többet használtok képességetekbõl és energiátokból. Közületek mindenkiben megvan minden hatalom és bölcsesség. sokan közületek választják majd azt. Nem kell többé már külön élnetek tõlünk. Be fogjátok emelni tudatosságotokba azt. És ha egyszer megteszitek ezt a lépést. hogy mennyire hatalmasak vagytok. kérdezzetek. és együtt képesek lesztek megteremteni az új rendet. Ez a rendeltetésetek. és azáltal. 50 A FÉNY SZÁRNYÁN . Az az idõ már elmúlt. aki békét és harmóniát hoz szeretett Föld bolygótokra. az óriások földjére. kérdezzetek. hogy megnyissátok a Mesterekkel folytatott közvetlen kommunikáció útját. és a válasz megadatik.

biztosíthatjuk: KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓBAN ÁLLTOK A MAGASABB LÉNYETEKKEL ÉS A MESTEREKKEL. Mihály arkangyal és a Mesterek szeretete és védelme alatt álltok. érezzetek. és aztán adjátok át… a Fény jelzõfényei és energiái vagytok. fogadjátok be.aki megkapja és szívébe zárja ezeket az üzeneteket. AZ EGYSÉG SÜRGETÉSE 51 . és jelentõs szerepetek van a Földetek és az emberiség evolúciójának sikerében. Figyeljetek.

és azon képességeteké. Ez így van rendjén. hogy milyen hatalmas nyomás nehezedik sokatokra. hogy egyszer már mélyen 52 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy számtalan dolog. hogy milyen elégedettek vagyunk azzal a folyamattal. mint azon az úton. soha többé nem fog újra megtörténni. hogy mennyire szeretünk és becsülünk titeket. hogy csökkentsük és eloszlassuk félelmeiteket és csalódottságotokat. ha az nem tûnik annyira nyilvánvalónak számotokra. amin világotokban jártok. hogy mennyire szeretnétek már spirituális növekedésetekre koncentrálni. hogy mennyire kimerültek és elfoglaltak vagytok. akármennyire is szeretnétek megtenni. Ez olyan. és vannak dolgok. Tudjátok. melyeket el kell intézni. hogy földi feladataitokat és kötelezettségeiteket önként és örömmel látjátok el. Még nem jött el annak az ideje számotokra. Ezek is a beavatási folyamat próbatételei közé tartoznak: az elkötelezettségetek és tisztánlátásotok tesztelése. Engedjétek meg. még akkor is.N Y O L C A D I K F E J E Z E T A Teremtõ ajándéka: arany-fehér energiaáramlás S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! A Mindenható üdvözletét hoztam el nektek. Úgy. akik a Fényt keresitek. Tisztában vagyunk azzal. Úgy érzitek. vagy egyszer véget érnek. mintha becsomagolnátok vagy összegeznétek élettapasztalatotok bizonyos területeit. A földi életetekhez tartozó mindennapi munkátokat és feladataitokat még mindig el kell végeznetek. melyeket teljesíteni kell. Közületek még sokan nem ismerték fel azt. amelyet ebben a csodálatos isteni eseményben felemelkedésnek neveznek. amit csináltok vagy megtapasztaltok. itt is vannak feladatok. hogy megszabaduljatok a földi birodalomhoz tartozó dolgoktól. mielõtt eléritek a beteljesülést. és hogy biztosítsunk titeket afelõl: eléritek céljaitokat. és tudjátok.

nem pedig majd valamikor a jövõben. negyedik dimenzióbeli tudatosság (mint azt tudjátok. univerzális tudatba. ami nemcsak bölcsességet és harmóniát.F E H É R E N E R G I A Á R A M L Á S 53 . hogy egyesítsétek és összhangba hozzátok az érzelmi és értelmi testeteket azért. Ha ezt megtettétek. Ez itt és most történik. Ez lehetõvé teszi számotokra. viszont az élmények jelentésére és igazságára saját magatoktól kell rájönnötök.elültettétek a tudatotokban a Krisztusi Mag gondolatát. ahol képesek lesztek elérni a Magasabb Lényeteket. nem pedig a személyes. A Föld gyors léptekben halad végig evolúciós és tökéletesedési folyamatán. A Föld az újjászületésének elõkészületeként mostanra már megalapozta a negyedik dimenzió magasabb frekvenciáit. vagy az egón alapuló tudatosságotok szerint. amit a tapasztalat azon szintjérõl átemeltetek. Ekkor már elkezdhetjük átáramoltatni nektek a magasztosabb Fényt. hogy a könnyebb utat választanátok –. Miután ez megtörtént. Ezért van az. ami tulajdonképpen a szívetek felett és a gégétek alatt elhelyezkedõ csecsemõmirigy területe. hogy feltáruljon elõttetek a magasabb. összesen hét sík létezik és minden egyes dimenzión belül számtalan sok alsík). Mi csak akkor tudunk segíteni. csodálatos energiaközpontot építsetek ki. Ha egyszer egótokat és személyiségeteket alávetitek lelketek irányításának – ahelyett. Csodálatos ajándék. Ha szeretnétek részesei lenni ennek a legszentebb átalakulásnak. ha vállaljátok az elkötelezõdést az iránt. hogy még több lelki tudatosságot egyesítsetek magatokon belül. hogy felkészüljetek a végsõ lépésre. hogy a magasabb spirituális tudatosságotokból cselekedtek. hogy számtalan eseményt az életetekben egyedül kell megélnetek. Ezek után belekezdhettek abba. Ezáltal képesek lesztek arra. akkor eljuttok arra a szintre. hogy egy új. egyengetjük az utatokat. vagy megtanultátok azt a leckét. egy új. hanem a közösségi tudat védelmét is elhozza számotokra. ahol a felemelkedés elõkészületeként kapcsolatot létesítetek a Krisztusi tudatosságotokkal. akkor már a Lélek-tudatosságotok valósága szerint fogtok cselekedni. mely az ötödik dimenzióbeli frekvenciába vezet át. akkor növelnetek A TEREMTÕ AJÁNDÉKA : A R A N Y. és ahol kezdetét veszi fizikai lényetek megvilágosodása. hogy képesek vagytok belépni ebbe az új tudatosságba.

hogy összpontosítsatok arra. a fõnökötökre. átáramoltassátok és szétterjesszétek azt a Fényt. minden egyes percben harmóniát és szeretetet teremtsetek magatokban és a körülöttetek élõkben. tekintet nélkül arra. akik csodákat képesek mûvelni. abban. és mindannyiótoknak van egy sajátos teljesítendõ kötelezettsége és egy bevégzendõ sorsa. melynek hatására harmóniát létesítetek a Földdel és a fejlõdõ emberiséggel. Sikeretek vagy bukásotok hatással lesz a közvetlen univerzumra és Isten összes teremtményére. hogy azért bíztunk meg benneteket. a Földön és természetesen a Naprendszeren és a galaxison keresztül rátok árad. hogy melyik szinten álltok. Kedveseim! Mindannyiótokhoz szólunk. Fel kell ismernetek. Tudjuk. TI meg tudjátok változtatni a dolgokat. hogy minden egyes napon. és készen álltok arra. hogy mélyen belül felteszitek magatokban a kérdést: „Igaz lehet mindez? Lehetséges az. akik tökéletesedésükre törekszenek. hogy tényleg esélyünk van egy hatalmas változásra?” Gondoljátok. Ne helyezzétek magatokon kívülre a felelõsséget… a társatokra.kell rezgésszinteteket is. hogy valóban a láthatatlan birodalmakból kapunk segítséget. Sokkal hatalmasabbak vagytok annál. mint amit valaha is el tudnátok hinni vagy képzelni. amit ebben az idõszakban meg kell tennetek. Nem egyedül mentek keresztül ezen az átmeneten. az. a kormányra… vállalnotok kell a felelõsséget saját magatokért. Most az a feladatotok. TI vagytok azok. ami rajtatok. Ösztönösen megérezzük bizonytalanságotokat és kétségeteket. a barátotokra. Hosszas és hatalmas tanulási tapasztalatotoknak a tetõpontjához közeledtek. hogy megerõsítsétek. azért neveltünk és vezettünk titeket ilyen hosszú idõn keresztül. akik képesek fordítani a helyzeten. amikor minden erõfeszítésünkkel. hogy most cserbenhagyjunk? Miért gondoljátok ezt. a családotokra. hogy felvállaljátok igazi szerepeteket az 54 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy érezzétek a jelenlétünket. hogy TI vagytok az egyetlenek. minden elérhetõ erõforrásunkkal nektek segítünk abban. hogy megkapjátok a reményrõl és a bátorításról szóló üzeneteinket? A Fényharcosok hatalmas seregének egy része vagytok. igaz lehet. A legfontosabb dolog.

hogy spirituális páncélotokat építitek. ahogy Krisztus energiájának lüktetése növekszik. növekvõ mennyiségû tiszta isteni energiát. a napfonatotokat. feltöltse energiával és aktivizálja ezt a területet. Érezzétek. Engedjétek meg neki.F E H É R E N E R G I A Á R A M L Á S 55 . hogy ítélõképességetekkel tisztán és igazan közvetítsétek. hogy meggyógyítsa. és érezzétek növekvõ erejét. Érezzétek a teljességet a mellkas területén. hogy felépüljön és szétterjedjen. hogy beáramoljon a torok területére. Ez az energia segít a spirituális növekedéseteknek és az újraegyesüléseteknek szentelt Magasabb Létezõtökhöz és az ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez közvetlenül vezetõ ösvény megalapozásában és megtisztításában. Tartsátok ott egy percig. megmaradt fájdalmat és szenvedést. tobozmirigyeteket. hogy a torkotok mirigyeit és izmait megfürössze. amelynek a leginkább hasznát veszitek majd. mivel segít nektek abban. és legyetek tudatában annak. Most egy olyan gyakorlatot szeretnénk ismertetni veletek. agyalapi mirigyeteket. és érezzétek. minden agysejteteket és a harmadik-szem csakrátokat. így képesek lesztek arra. mígnem teljesen beborít.Atya-Anyaisten és a Fény hatalmas Erõi által már rég kigondolt és elrendelt nagyszabású tervben. hogy magatokhoz vonzzátok a Teremtõtõl származó. majd engedjétek. ahogy A TEREMTÕ AJÁNDÉKA : A R A N Y. hogy átjárja a szív-központotokat. Érezzétek. Mivel megtanultátok a Fény és a szeretet bölcsességét. hogy aztán Krisztus szeretõ energiájának tiszta. ahogy ez az energia fokozatosan kezd lefelé áramlani a korona-központotokon vagy -csakrátokon keresztül. aranyfehér Fényként jelenik meg. Most engedjétek meg az energiának. és aszerint éltek. addig. Miközben érzitek. melyen soha nem hatolhat át negatív energia. ahogy az energia megtisztítja és rendbe hozza az érzelmi központotokat. Engedjétek meg neki. míg meg nem érzitek a teljességet vagy a beteljesülést. Összpontosítsátok a tudatotokat körülbelül a fejetek fölé harminc centiméterre. majd elkezd hullámozni körülöttetek. lelki szemetek elõtt egy szikrázó. megtisztítsa és elmossa a régi. míg végül átjárja fejeteket. lüktetõ hatalmasságával töltse meg. amennyiben Isten Szeretetének tökéletes áramlását szilárdan biztosítjátok.

Most pedig. hogy számotokra ezen a területen a legnehezebb úrrá lenni. amit teljes egyensúlyba kell hoznotok. és tilos számára minden bomlasztó bizonytalankodás. hogy az ujjhegyeiteken és lábfejeteken keresztül kiáramoljon és beszivárogjon a Földbe… ez a szeretõ áramlás ajándék tõletek a szeretett bolygótok számára. a Fénytestetekre összpontosítotok. most úgy tûnik számotokra. feltöltsön életerõvel és megtisztítson. és az irányításotok alatt kell állnia ahhoz. hogy megkaphassátok a hatalom ajándékát. hogy belekezdetek a megbeszélt erõfeszítésekbe. szakítsatok idõt arra. Megértjük. érezzétek. És még akkor is. ahogy megszabadít a magány. De azt mondjuk neked. nem a fizikai testetekre. mivel ez az érzelmi test. hogy miközben ezt olvassátok. így a legnagyobb nyugalommal és a legkisebb mennyiségû stresszel jár majd mindennek megvalósítása. és amennyiben érzitek közben a kapcsolatot az energiáitokkal és érzitek az üzenetünkben lévõ igazság érvényességét. a fájdalom és a szenvedés minden bevésõdött emlékétõl. hogy a testetek többi részén és a lényeteken lefelé haladva végigjárjon. A fizikai lényetek csak követni tud titeket a tökéletesedés felé vezetõ utatokon. hogy a többi csakrára is összpontosítanunk kellene. Ezzel segítitek Õt átmenete során a stressztõl és a fájdalomtól való megszabadulásban. Egy Mester minden egyes pillanatban teljes irányítása alatt tartja az összes energiaközpontját. Amennyiben lehetséges. Emlékezzetek arra. átalakuló központjaiból származó energiaáramlással. hogy ez az érzelmi központ elsõdleges fontosságú ebben az idõben. hogy megcsináljátok ezt a gyakorlatot minden reggel és este. messze az egótoktól és tisztán fizikai lényetektõl. Testetek és annak minden része hasznát látja majd és egyensúlyba kerül a lényetek magasabb. úgy minden lehetséges úton irányítunk és vezetünk titeket. akkor már biztosan áthelyeztétek tudatotokat lényetek lelki szintjére.kiegyensúlyozza azt. Meglehet. és nem kéne megállni a napfonatnál. ha az anyagi világban kell léteznetek és tevékenykednetek. engedjétek meg a többletenergiának. engedjétek meg ennek az értékes energiának. Nem vesz 56 A FÉNY SZÁRNYÁN . de feltéve.

védelmeznek.többet igénybe pár percnél.F E H É R E N E R G I A Á R A M L Á S 57 . odaadásotok és szeretõ kisugárzásotok minket is megerõsít és hatalommal ruház fel. mélységesen szeretnek titeket. Én. pontosan úgy. hogy közvetlen kapcsolatba léphessünk veletek. A TEREMTÕ AJÁNDÉKA : A R A N Y. mindig tanácsot adhassunk nektek és védelmezhessünk titeket. Most befejezzük. Mihály arkangyal hozom el nektek ezeket az igazságokat. viszont többszörösen fog megtérülni. Amint azt látjátok. és mint mindig. Ez fogja megnyitni az ösvényt elõttünk ahhoz. ahogyan fivéreiteket és nõvéreiteket a fizikai világban. de nem hagyunk titeket õrizetlenül. A Spirituális Hierarchia és a Fény Mesterei körülvesznek.

amikor hosszasan a szívközpontotokra összpontosítottatok és feltártátok azt a magasabb tudatotok vagy 58 A FÉNY SZÁRNYÁN . Ez tulajdonképpen a gondolati formák egyesítését és a magasabb birodalmakba való belépést teszi számotokra lehetõvé. továbbá más birodalmakban és dimenziókban történik. Amikor már rendelkezésetekre áll az a képesség. milyen érzés volt az. A beavatási folyamatból sok minden megvalósul. a belsõ testetek átalakulása könnyebbé vált és felgyorsult. ami körülöttetek. Habár még mindig nem a teljes tudatosságotokkal ébredtetek fel álmotokból. amikor spirituális testetek felszabadul a fizikai testetek korlátai alól. mialatt alszotok. Elkezdtétek felismerni azt. következésképpen a Szellembõl cselekedtek. nem fér hozzá kétség.K I L E N C E D I K F E J E Z E T Vértezzétek fel magatokat a spirituális páncélotokkal! N APRÓL NAPRA egyre több mindenrõl szereztek tudomást. melynek segítségével hozzá tudtok férni a közvetlen információkhoz. A tudatosság az elsõ lépés. akkor többé már nem kell külsõ forrásokra támaszkodnotok. Hamarosan eljön az az idõ. Most kezditek érezni annak az átalakulási folyamatnak az eredményét. hogy biztosítsunk titeket ennek eljövetelérõl. Most kezditek meg igazán a multidimenzionális szinten zajló mûködéseteket. Elsõként tudatára ébredtetek a szív/lélek területeteken vagy szívcsakrátokban végbemenõ kitágulásnak. de most engedjétek meg nekünk. szeretõ elfogadás teljességének és gyönyörûségének. az abszolút. hogy nagyon aktívak vagytok alvás közben. amikor tudatában lesztek ezen folyamatnak. melyet aztán szorosan követ az egyesítés. Tanítunk. amely lényetek legmélyebb szintjérõl kifelé dolgozik. különféle módokon nevelünk benneteket. egyre több mindent érzékeltek abból.

és még most is úgy érzitek mintha Fénnyel töltõdnétek fel. még mindig azon dolgoztok. ezen már régen túlhaladtatok. mintha nekinyomódna a testeteknek és kitágítaná azt. hogy idõnként csaknem úgy tûnik. Szintén észrevettétek a különbséget. beékelõdött. Nemcsak a saját gondolkodási mintáitokkal és a belétek programozott dolgaitokkal küzdötök meg (bizonyos értelemben). mintha az igazi énetek korlátozva lenne a fizikai lényetek határai által. Másodsorban. és nem láttok semmi különbséget. hogy elvisz a „mumus” vagy valami úton-módon valami igazán negatív.. hogy a külsõ megjelenés a bolondját járassa veletek. Most nem arról van szó. hogy miért olyan fontos az. Kellemetlenül éreztétek magatokat. ami betölti az alacsonyabb asztrális síkokat és körbeveszi a Földeteket. minek következtében többé már VÉRTEZZÉTEK FEL MAGATOKAT A SPIRITUÁLIS . amiket a sejtjeitekben és a szerveitekben õriztek. Ez számotokra teljesen új érzés és fogalom. Nagyon bátor és egyben nehéz dolog kilépni a harmadik dimenzióbeli tömegtudat szerinti gondolkodásmódból és energiamintákból. hogy megszabaduljatok a régi. Ez alapozta meg az elmúlt év során vagy már régebb óta a tanulási folyamatotokhoz szükséges hangulatot is. idejétmúlt energiáktól. ami nem mindig kellemes. Ez az egyik oka annak. az éteri testetek és a tudatosságotok fejlõdött ugrásszerûen. Szintén nem sikerült még kitörölnötök a memóriátokban hosszú évek óta tárolt régi. 59 . kedveseim.. Annyira eltelít ez a csodálatos szubsztancia. Az a csalóka érzésetek van.a Magasabb Lényetek útmutatása elõtt. szerettétek volna visszakapni azt az örömteli. Aztán fokozatosan elkezdtétek érezni a testetek más részeibe beszivárgó fényességet. ártalmas energia hat majd rátok. mire felzárkóznak. Belenéztek a tükörbe. nagyszerû érzést. amikor kiestetek ebbõl az egységbõl és visszacsúsztatok a harmadik dimenzióbeli gondolkodásba. Ebben az idõszakban számos folyamat van fejlõdõben a fizikai lényetekben és a spirituális lényetekben egyaránt. hogy akkor miért érzitek belül ennyire nagyon különbözõnek magatokat. Nem igaz? Ne engedjétek. így idõbe fog telni az alacsonyabb szintû testeiteknek. szeretõ Fénnyel és energiával. nem. belétek programozott dolgokat. hanem egyben a tömegtudattal is. könnyed. Elsõsorban a spirituális testetek. Azon tûnõdtök. hogy körbevegyétek magatokat a védelmezõ.

csak éppen felvállaljátok a Mesterek magasztos szemléletmódját: higgadtan. hogy érzéketlenek vagy lelketlenek vagytok. De valójában nem ez a helyzet. akiket hozzátok irányítanak. a biztonságos menedék csendes nyugalmában… és valóban így is lesz. Tanácskozzatok azokkal. mikor olyan sok dolog történik a világotokban. udvariasan. úgy az idõ és az átalakuló Ibolyaszínû Láng csodát fog tenni az érdeketekben.nem vagytok kiszolgáltatva ezeknek az alacsonyabb energiáknak. és van valami célja. Amennyiben nem féltek a szükséges változásoktól. és hogy körülvegyétek magatokat a spirituális páncélotokkal. Ne aggódjatok a régi energiamintáktól való megszabadulás vagy a karmikus kérdések miatt. hogy tudatában legyetek a spirituális páncélotoknak. míg nem változik meg elég ember tudata. 60 A FÉNY SZÁRNYÁN . megfigyeltek. hogy a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lesz. Viszont fogékonyak vagytok az érzelmi energia mintáira. szeretõen készenlétben álltok. Cselekedeteitek által ismertek lesztek és vonzani fogjátok azokat. Ti. Nagyon fontos. a tömegek gondolkodási folyamataira és népszerû fogalmaira. Ezalatt nem azt értjük. mintha a vihar gyönyörûséges szemében lennétek. hogy egyensúlyban tartsátok az érzelmi természeteteket. vagy nem aggódtok valamilyen körülöttetek kialakult helyzet miatt. mivel tudjátok. különösen ezekben az idõkben. hogy ne érezzétek vagy ne fejezzétek ki a szereteteteket. hogy felügyelje a folyamatot. Úgy tûnik majd. akik kiemelkedtetek a harmadik dimenzióbeli negativizmusból. Ezért szükséges tehát. ahogy az csak lehetséges. mindez fontos részét képezi lényeteknek. amik örvényként kavarognak körülöttetek az éterben. hogy továbbra is tárgyilagosak maradjatok. segítetek. Szórjátok szét szeretõ Fényeteket és jelenléteteket olyan messzire és olyan széles körben. és nem kezd el a helyzet javulni. akik a Fény védelme alatt álltok. és engedélyezitek Magasabb Lényeteknek. úgy fogjátok érezni. hogy minden ami történik. vagy hogy ne vegyétek tudomásul érzelmi természeteteket. viszont megengedõek vagytok és nem ítélkeztek. Viszont amikor nem fejezitek ki hatalmas fájdalmatokat. akiknek szükségük van a ti Fényetekre és bölcsességetekre. kedveseim. amikor lehetséges. ami egészen addig fog tartani. okkal történik. a környezetetekben lévõk azt hihetik.

szeressetek percrõl percre. Az igazság és a szeretet igazságot és szeretetet szül. Amint azt tudjátok. imátok mindig meghallgattatik. hogy küldetésetek tisztítson meg benneteket. de a legjobb és legmegfelelõbb idõ erre az. Akiknek szükségük van szeretõ önfeláldozásotokra. amikor a Szellem kezébe helyezitek magatokat. nem akartok majd visszanézni vagy visszatérni létezésetek régi módjához. A kétségbeesés. Ez olyan.. fogvatartanak titeket a hatalmukban. amikor pedig már többletet termeltek. Csak hogy tudjátok. új spirituális ajándékok. Azt mondjuk nektek. ahol ebben a pillanatban vagytok – kezdjetek élni. aztán kiterjed. Éljetek napról napra. az igazság szeretetét és az inspirációt. VÉRTEZZÉTEK FEL MAGATOKAT A SPIRITUÁLIS . a Naprendszer. Terjesszétek szét a fényes. és amelyek éveken keresztül visszhangoztak. aki hozzátok hasonlók.. Gyorsan közeleg annak az ideje. Nem hagyjuk figyelmen kívül azt a kéréseteket. azoknak adjátok át azt. Maradjatok a lélek. sõt mi több. akikkel egy a sorsotok és a célotok. új csoportokba és barátságokba vezetünk el titeket – azokhoz. Gyorsan haladtok a nagy jelentõségû változások eljövetele felé. Ez mindig veletek kezdõdik. de erõteljes. Meglehet. 61 . hallunk titeket és azokat. amelyeket már oly sok eónnal ezelõtt megjövendöltünk. amit éreztek. a szomszédaitok és az embertársaitok belsõ jóságába vetett hitet. Kértétek és imádkoztatok azért. kiadjátok azt a körülöttetek lévõ világba. Azon változások felé. hogy elõrelépjetek és felvegyétek spirituális lobogótokat. és amikor elérkezik. gyûlölet és félelem megkötik ezeket az energiákat. hogy szolgálatba hívják õket.Sokan közületek nyugtalanul várják. Milyen világot építetek fel magatoknak és a szeretteiteknek? Amint szert tesztek spirituális erõtökre. kedveseim. mely szerint szolgálni és segíteni szeretnétek az emberiségnek. a galaxis. mintha megállna a Földetek. új jövõbe. új kapcsolatok. hogy kezdjétek el ott. egyre több és több dolog nyílik meg elõttetek: új tudatosság. míg végül elkezd épülni és körbevesz titeket. és mostantól lássátok el mindennapi földi feladataitokat.és szívközpontotokban. életetek legizgalmasabb idõszaka gyorsan közeleg. hogy elvesztetek régi barátokat és ismerõsöket. lélegezni és átadni a hozzátok közel állóknak azt az erõt.

visszatartaná a lélegzetét. Kérdezzetek. magasabb birodalomba repítsen. várná a kozmikus energiarobbanást. hívjatok. tiszta uradalmához. és áhítattal eltelve. az Isten és az Istennõ kifinomult. úgy fejlõdik az Univerzum is. csatlakozunk hozzátok erõfeszítéseitekben. Örökre Mihály arkangyalnak és az Ég Minden Seregeinek szeretete és védelme alatt álltok. Ez mindig egyre közelebb és közelebb visz minket. hogy növekvõ erejével mindent a következõ. együtt nézünk a jövõnk elé. A ti ügyetek a mi ügyünk is. közelebb a Mindenség.az Univerzum. mivel ahogy fejlõdtök. 62 A FÉNY SZÁRNYÁN . mi ezerszeresére fogjuk növelni. meghallgatunk. sugározzátok szét a bennetek lévõ szeretetet.

Megerõsítést fogtok kapni létezésünkrõl. hogy egy fõ Sugár vagy szín és egy vagy több EGÉSZ EMBERISÉGNEK V Á L A S Z TA N I A KELL I A KÖVETKEZÕ LÉPÉS? AZ . ami egészséges. Elmondjuk nektek. 63 . a fizikai síkotok színspektrumáról. Elavultak… felülmúltátok azokat és alkalmazhatóságukat. megkapjátok jutalmatokat a szorgalmasan könyörgött és esdeklett szeretõ mantrákért és imákért. Ezért új szabályok. az elektromágneses energia tudományos felhasználásának módjára és a Föld energiaellátására. a bölcsesség új üzenetei lépnek majd életbe… üzenetek. valóságotokkal egybeolvasztandó új tudatosságot illeti. a negyedik dimenzióban tevékenykednek és egyre feljebb törnek? Elmondjuk nektek: ami az üzenetek érvényességét és a magasabb birodalmak által számotokra megteremtett. új törvények. új elõírások lesznek mindenre. Mit tartogat a közeljövõ és a mögöttetek álló évek számotokra. kedveseim. A létezésrõl és az illemrõl szóló számtalan régi tanítás és szabály elvesztette érvényességét. életmódokra. Tanultatok a hét Nagy Sugárról. hogy most van itt az idõ arra. és megpróbáltátok beleolvasztani ezt a tudást a mindennapi életetekbe és tudatotokba.. amikor a közeli jövõjükre gondolnak. kellemetlenül érzik magukat. akik a Fényben járnak. hogy továbbvigyétek ezt a tudásotokat a jövõbeli lényetekbe. a spiritualitás magasabb szintjeinek eléréséhez vezetõ utakra. egyre több és több fizikai megnyilvánulást és konkrét élményt fogtok megtapasztalni. a testetek hét energiaközpontjáról (vagy a hét csakráról). melyek kitágítják a képzeleteteket… vegyétek ostrom alá a gondolkodásotok és a valóságotok határait… új fogalmak. élelemforrásokra. rossz a közérzetük. Ahelyett..T I Z E D I K F E J E Z E T Az egész emberiségnek választania kell – most van itt a döntés ideje M Hová megyünk innen? Sokan teszik fel közületek ezeket a kérdéseket.

Alsugár befolyása alatt állnátok. hogy azok számotokra is hozzáférhetõek. majd az otthonotokra és a szeretteitekre. ami mûködésbe hozza a nyolcadik. Most már értitek. úgy azok mûködésbe hozzák a testetekben lévõ csakraközpontokat. akik végigjárták az ítéletmentesség útját és bensõséges kapcsolatban maradtak a lelkükkel vagy a Magasabb Lényükkel. melyek úgy lettek megalkotva. hogy elkezdjétek a lényetekbe olvasztani az összes többi Sugarat és azok energiáit. hogy a rajtatok kívül történõ dolgoknak negatív hatásuk legyen rátok és valóságotok még tökéletesebb birodalmára. ötödik dimenzióbeli Fénytestetek és a magasabb Krisztus-tudatotok. Most azokhoz szólunk közületek. színjátszó és örvénylõ fényben. Ezt meg kell tennetek azért. hogy a küzdelmek és a lesújtó események egyre távolibbakká és ritkábbá válnak a közvetlen tapasztalati körötökben. hogy mit teremtetek szeretetetek és gondolatotok erejének felszentelt és kitartó cselekedeteivel? Lesz majd egy rövid energiaszünet most és a jelenleg folyó évetek vége között. Most legbelsõ magotokban kezdõdõ és a külvilágban szétterjedõ. Hatalmas mennyiségû szeretetet és könyörületet hordoztok a szívközpontotokban. most mindennél fontosabb. de nem engedhetitek meg azt. Ezáltal megtisztítja az utat a tökéletes. a városotokra és még tovább és tovább. Amint a valóságotok kapcsolatba lép fivéreitekkel és nõvéreitekkel a Fényben. Ez elsõként rátok és a testetekre van hatással. Többé már nem kell erõfeszítéseiteket csak egyetlen területre összpontosítanotok. egyre hatalmasabbá válik és egyre gyorsabban épül. megmutatja az erejét. Ahogy összeolvasztjátok és egyesítitek ezeket az energiákat. Egyre kevésbé és kevésbé befolyásolnak a külsõ események és más emberek. ötödik dimenzióbeli valóság felépítésének folyamatában vagytok. az ÉN VAGYOK Jelenlétetek elõtt. viszont egyensúlyba kell hoznotok természetetek minden oldalát. míg végül egyesülnek egy vakítóan fehér. kilencedik és további magasabb energiaközpontokat. hogy szeretõ és megbocsátó jellemet hozzanak létre magukban. hogy ti is elkezdhessetek dolgozni az öt magasabb. akik annyira szorgalmasan dolgoztak azon. végül kiterjed a szomszédságotokra. Ez elegendõ idõt ad majd nektek ahhoz. hogy 64 A FÉNY SZÁRNYÁN . Észre fogjátok venni. sokkal kifinomultabb Sugárral.

erõszakot és negativizmust. Megkapnak majd minden lehetõséget arra. Képesek vagytok arra. hogy nem támogatjátok és nem engeditek meg nekik. képesek lesztek arra. Feltöltõdik energiával és finoman behangolódik. A spirituális tudatosságotok kozmikus hálója egyre szorosabbra és szorosabbra záródik. aztán a feledésbe merüljön. mint Fényharcosok. hogy képességeiteket tökéletesítsétek. hogy mindezt pozitív cselekedetekbe fordítsátok át. hozzátok meg most a döntést a tudatotokban és a másokkal folytatott verbális interakcióitokban. sokkal hatalmasabbakká váltok. Annak érdekében. de a szabad akarat törvénye még mindig mûködik. hogy az új áramlás ne hozzon több pusztulást. hogy ámokfutásba kezdjen a nem felvilágosodott tömegek között. 65 . hogy ezt az energiát pozitív formába. akik kívül esnek ezen. sokkal nyugtalanabbak és sokkal frusztráltabbak lesznek.magatokba szívjátok azt a hatalmas mennyiségû energiát. hogy elfogadják a Fény és az igazság útját. így azok. sokkal elégedetlenebbek. hogy több beérkezõ energiát szívjatok magatokba. hogy majd el kell számolniuk. Ezért az elkövetkezõ években nagy egyenlõtlenség lesz az emberek életében: azok. amit nemrég küldtünk nektek és a bolygótoknak. Tudassátok velük. módba és teljesítménybe összpontosítsátok és tereljétek. Képesek lesztek arra. amik velük és a körülöttük lévõkkel AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK V Á L A S Z TA N I A KELL . akik a Fény és az élet útját választották. Rá lesznek kényszerítve arra. hogy önkiszolgáló törvényhozók kormányozzák az országotokat. Összpontosítsátok a figyelmeteket. hogy a szünet után ismét felgyorsulhasson és megerõsödhessen a bolygótokra összpontosított energia. hogy csak úgy „átugorjanak a kerítésen” – hogy úgy mondjam.. küldjetek pozitív gondolatokat és szeretõ megerõsítést a kormányotoknak. hogy azok felé vonzódjon és azok használják. hogy többé már nem tûritek az ostobaságot és a korrupciót. semmint megengedjétek. így nekik kell választaniuk. hogy magatokba olvasszátok az új tudásotokat. hogy tönkretegyék az országotokat. hihetetlen csodákat fognak látni. akik kapzsik és önpusztítók. Ti. hogy megerõsítsétek a cselekvések és a létezés új módjait azért. Használjátok ki ezt az idõt arra. Tudassátok velük. és képesek vagytok megakadályozni azt.. és használjátok arra. hogy állást foglaljanak… többé már nem lesz nekik megengedve. vagy azt.

hogy még egyszer körbevegye magát a negatív energia korlátaival. viszont maradjatok a negyedik és ötödik dimenzióbeli valóságotokban. akármilyen útra is lettetek irányítva. Ügyeljetek a gondolataitokra és a szavaitokra. de ne keveredjetek bele a negatív energiába vagy a tömegek félelmi mintáiba. Õk azok a szegény lelkek. Fokozatotok elnyerése egyre közeleg. zárkózzatok be az érzelmeitekbe. Maradjatok távol. 66 A FÉNY SZÁRNYÁN . akik azt választották. és hamarosan a Mesterek között fogtok sétálni. formáljátok a gondolati mintáitokat és érzelmi természeteteket. legyen az fizikai. Mindig maradjatok megfigyelõk. hogy a sötétség és a negativizmus harmadik dimenzióbeli börtönében maradnak. De sokan továbbra is beleragadnak saját szokásaik és elavult gondolkodási módjuk csapdájába. azok. Tudjátok azt. ahogy e börtön láncai szorosabbra húzódnak és egyre korlátozóbbak lesznek. hogy megadják magukat. mint amit valaha is el tudnátok képzelni. mi is ott vagyunk. amikor azt mondjuk. Mindörökre Mihály arkangyal és a Mesterek szeretete és védelme alatt álltok. mígnem a rabok gyötrelmükben felkiáltanak. és õk meglátják az utat. melyek a saját negatív gondolkodási formájuk által valósul meg. kivezetik majd õket a sötétségbõl a Fényre. Figyelmeztetünk titeket kedveseim. értelmi vagy spirituális. hogy megerõsítést nyerjetek szellemiségetekbõl. hogy ennél sokkal több minden zajlik és válik valóra. hogy nem változott a mindennapi taposómalom. mindig legyetek szív-központúak és összpontosítsatok a lelketekre. és mivel azonosulnak ezzel. nem szolgáljátok a célotokat és nem tesztek jót. megtapasztalják. de bízzatok bennünk.történnek meg. Gyûljetek össze szeretõ beszélgetésekre abból a célból. minek következtében a magasabb erõtökbõl és a körülöttetek lévõ láthatatlan birodalmak bölcsességébõl merítkezhettek. néha unalmas. nem képesek kitörni. Segítsetek. hogy ez a legfontosabb dolog. Szeretteim. Néhányan ezután úgy döntenek. néha izgalmas. Talán úgy tûnik. hogy ahol ti összegyûltök. Küldjétek szét szeretõ gondolataitokat a békérõl és az Ibolyszínû Átalakuló Láng varázslatos erejérõl. ha megengeditek az érzelmeiteknek és az értelmi testeteknek. akik majd megtapasztalják a világkatasztrófa eseményeit és a pusztító erõket.

Ugye tudjátok. békét és harmóniát teremtetek. mert nem osztják meg és nem használják a gazdagságukat mindenki javára. hogy összpontosítsatok az érzelmekre és a gondolkodásformákra. Engedjétek meg nekik. hogy az életetek során már ti is nagyon.T I Z E N E G Y E D I K F E J E Z E T Személyes és az egész Földre kiterjedõ jólét M AI ÜZENETÜNK ABBAN SEGÍT titeket. mert ezáltal bezárjátok az ajtót saját jómódotok elõtt. Elítélitek õket azért. hogy még inkább tudatába kerüljetek a gondolkodási folyamatotoknak. Nagyon nyugtalanító manapság a munkahelyek. Mivel elkezdtek mûködni a magasabb negyedik és ötödik dimenziókban. amit nappal és éjszaka mindvégig árasztotok magatokból. nagyon sokszor használtátok helytelen célokra a vagyonotokat és a hatalmatokat. hogy tanulhassanak. hogy kezdjetek el tisztán gondolkodni. vagy hozzájárultok a világotokon zabolátlanul végigszáguldó negativizmushoz? Engedjétek meg nekünk. hogy most kimondottan a jólétrõl beszéljünk. mindez nagyon gyorsan fog megmutatkozni. a pénzvagy a fedezethiány körüli helyzet. elavult fogalmaktól. és ne viselkedjetek úgy. a gazdagságot és a jómódot? Talán azt hiszitek. hogy szabaduljatok meg a régi. hogy felületesek és értéktelenek. Szépséget. Idõt S Z E M É LY E S ÉS AZ EGÉSZ FÖLDRE KITERJEDÕ JÓLÉT 67 . mégis megvetéssel és gyanakvással néztek azokra. Mérhetetlenül fontos. arra bátorít. mintha a bírájuk vagy az esküdtszékük lennétek. hogy megérdemlitek és bizonygatjátok nap nap után. hogy mindez tanulási folyamatotok részét képezi. Mit éreztek a jóléttel kapcsolatban? Úgy hiszitek. hogy megérdemlitek a szeretetet. és ugye azt is tudjátok. akiknek hatalmas vagyonuk van. az egészséget. a jövõvel kapcsolatos bizonytalanság és a Föld további élelmezésének reményvesztett helyzete. vagy úgy gondoljátok. hogy a gazdagság és a jómód a tiétek.

vesz igénybe és szükséges a lelki fejlõdés ahhoz, hogy megtanuljuk: a fényûzõ gazdagság önmagában még nem hoz boldogságot. Nézzetek körbe, vegyétek észre, hogy milyen sok igazán gazdag ember mennyire boldogtalan és magányos. Ez azért elárul valamit. Az univerzum minden szépsége és bõsége, gazdagsága és vagyona kérésetekre a tiétek, de bizonyos szabályok és felelõsségek együtt járnak ezekkel az ajándékokkal, úgy, mint bármi mással. Könnyedén kell a kezetekben és a szívetekben tartanotok ezeket az ajándékokat, tudnotok kell, hogy ezek csak kölcsönben vannak nálatok. Ezért hát hagynotok kell, hogy átáramoljanak rajtatok és visszakerüljenek a helyükre, hogy mindenki részesülhessen belõlük. Ha megértettétek mindezt, akkor még nagyszerûbb dolgok adatnak meg számotokra. Nem a ti tulajdonotokat képezik, nem arra vannak, hogy összegyûjtsétek és elrejtsétek õket; nem helyénvaló, ha az összes idõtöket és energiátokat azzal töltitek, hogy magatoknál tartjátok vagy próbáljátok megtartani a kincseiteket. Ez a ti helytelen értelmezéseteket a gazdagságról, a ti érzelmi kötõdéseteket jelenti, azt, hogy tévesen túl nagy jelentõséget tulajdonítotok a pénznek és a tulajdonnak, ami problémákat és boldogtalanságot szül. Olvastatok arról, megtanultátok azt, hogy mindent el kell engednetek a Teremtõ javára; hajlandónak kell lennetek arra, hogy lemondjatok mindenrõl, ami kedves számotokra ezen a világon; és ez igaz. Meglepõ módon csak ekkor adatik meg minden számotokra; csak ekkor fogjátok felismerni, hogy nem a gazdagság az, ami igazán boldoggá tesz. Nem a gazdagságban találjátok meg a biztonságotokat és a jóléteteket, hanem a spirituális tudatosságotokban, ahol minden dolog lehetséges számotokra. Ezek után már kedveteket lelhetitek a bõkezû életben, és mivel elhoztátok a Mennyországot a Földre, így sétálhattok a csodálatos szépségben és kegyelemben, azon az úton, amelyre a Földet szánták, és amelyre az hamarosan visszatér. Fel kell tennetek magatoknak a kérdést: „Mit hiszek igazából a jólétemrõl?” Mélyen le kell ásnotok a tudatalattitokba, meg kell oldanotok mindenféle múlt- vagy jelenbeli konfliktusotokat azért, hogy a tudatos és tudatalatti elmétek harmóniában legyen a Magasabb Lényetekkel, hogy hajlandóak legyetek elfogadni:
68 A FÉNY
SZÁRNYÁN

minden jó és tökéletes. Amennyiben ezt megtettétek, úgy lehetõvé teszitek a jólétnek, hogy szabadon beáramoljon életetekbe, majd kiáradjon a világba. Ne féljetek viszont nagy gazdagságot és bõkezûséget kívánni és kérni abból a célból, hogy megmutathassátok másoknak, hogyan kellene használni és szétosztani azt mindenki érdekében – nem azért tehát, hogy mások függjenek tõletek, vagy hogy szenteskedõen és álszentül megjátszátok a jótét lelket, hanem azért, hogy lehetõséget teremtsetek, inspiráljatok, segítsetek a még igazságosabb vagyonszétosztás megteremtésében azok számára, akik önmaguk miatt a jobbért küzdenek, és azok számára, akik elérik magasabb céljukat. Milyen gyönyörû ajándék ezt adni vagy kapni! Országotokat és a világ vagyonát újra felosztják a nem is olyan távoli jövõben. Elveszik azoktól, akik nem becsületesen keresték meg, vagy akiket a kapzsi, felhalmozó, hatalomsóvár és öntelt gondolkodásmód vezérelt vagyonszerzésre. Országok és személyek látják majd, ahogy a vagyonuk fokozatosan eltûnik, kicsúszik a kezükbõl, és már nem halmozódik tovább. Csodálatos úton azok kezébe kerül, akik a létezés és a tudatosság magasabb szintjére fejlõdtek azért, hogy az egész emberiség használatára és hasznára új irányba tereljék. Azok felelõsségteljes kezébe lesz helyezve, akik felismerik azt, hogy az egész emberiség egyként mûködik. Mikor egy személy vagy egy élet beteg vagy nélkülözésben szenved, akkor az egész emberiség szenved, csakúgy, mint mikor a testetek rákban vagy más életveszélyes betegségben megbetegszik. Egy ideig elszigetelt marad, de aztán gyorsan szétterjed az egész lényetekben, erõtlenné teszi és legyengíti azt, míg végül behálózza és megsemmisíti az egész testet. Még az országotokban élõ hajléktalanoknak is, különösképp azoknak, akik gyönyörû, meleg éghajlat alatt és kellemes környezetben élnek, hálásnak kellene lenniük azért, hogy nem Afrikában, Ázsiában vagy a világ más földjein hajléktalanok. Sokkal hálásabbnak kellene lenniük, és ha napról napra, szép fokozatosan vállalnák a felelõsséget a jólétükért és megtöltenék magukat a hálaadás és remény érzésével, akkor csodálatos dolgokat látnának történni. Most talán azt kérdezitek, hogy miért is kellene hálásnak lenniük? – a mérsékelt éghajlatért, a napsütésért, a jószívû emberekért, akik támogatják õket, és akik ott
S Z E M É LY E S
ÉS AZ EGÉSZ

FÖLDRE

KITERJEDÕ

JÓLÉT

69

segítenek, ahol tudnak, a toleranciáért; s igen, azért a hatalmas mértékû megértésért, ami sokkal nagyobb, mint más országokban szerte a világon. Vannak kedves lelkek, akik annak szentelik életüket, hogy etessék és ápolják ezeket az embereket, és akik önzetlenül és szeretõen áldoznak idejükbõl és energiájukból. Õk erõfeszítéseikért természetesen jutalmat és áldást nyernek. Ez másik félreértéshez vezethet minket. Sokan közületek bûnösnek érzik magukat vagy összezavarodnak, mert úgy érzik, hogy nem tesznek eleget e törekvés vagy ügy érdekében. Engedjétek meg, hogy tisztázzuk elõttetek ezt a dolgot. Ebbe az életbe és minden életbe közületek mindenki sajátos küldetéssel és beteljesítendõ sorssal érkezik. Közületek mindenki több életében is az emberiséget szolgálta, mártír volt egy ügy érdekében, feláldozta a kényelmét és jólétét másokért. Nektek, az Új Kor elõcsapatának, a Fény hordozóinak, nem mindennapi küldetésetek van, egy küldetés a nagyobb cél érdekében. Nem arra lettetek utasítva, hogy ellássátok azokat, akik ápolásra szorulnak vagy etetni kell õket, hanem arra, hogy viseljétek gondját azoknak, akik lelki táplálék és élelem után kutatnak. Mindegyik egyformán fontos, mivel hogyan tudná valaki elérni spirituális tökéletességét addig, míg nem etette és látta el fizikai lényét? Szóval soha ne érezzétek bûnösnek magatokat azért, mert fizikailag nem vesztek részt a rászorultak etetésében és gondozásában. ti összhangban vagytok a magasabb birodalmakkal, új tudatosságra összpontosítotok, azt közvetítitek, vagyis az evolúció egy új szintjét, ahol egy nap mindenki felismeri, hogy az olyan dolgok, mint a szûkölködés, a nélkülözés vagy a létezés magasabb állomásainak hiánya nem léteznek, továbbá azt, hogy ez a sorsa. Ahogy a Föld rezgésszintje emelkedik és kitágul, ahogy az emberi test elkezd rezonálni a finomabb összehangolódásra, belép a tömegtudatba az, hogy fel vagytok jogosítva minden ajándékra és jólétre, amit csak el tudtok képzelni. Többé majd nem kell védelmeznetek vagyonotokat vagy határaitokat, vagy zárni az ajtókat, mivel mindenkivel meg fogjátok osztani, együtt örültök majd. Nagyon nagy lesz az öröm, amikor tudatotok korlátait igazán átlépitek, és az egész emberiségre úgy tekintetek, mint fivéreitekre és nõvéreitekre. Minden teremtmény jólétének gátja megszûnik, és
70 A FÉNY
SZÁRNYÁN

a jólét szabadon áramlik majd szerte az egész Földön. Testvériség, béke és jólét: ezt jelenti az Új Kor, kedveseim. Nem holnap fog megtörténni, nem is a következõ évben, de elkezdõdött és gyorsan terjeszkedik. A kormányotok és mások szívet és új tudatosságot kapnak a világban. Elkezdenek kapcsolatot létesíteni szívközpontjukkal, fokozatosan vállalják a felelõsséget a cselekedeteikért és az emberek boldogulásáért. A hatalom, irányítás és az öncélú hozzáállás többé már nem lesz tûrhetõ, nem lehet tovább rejtegetni. Nem a ti hasznotokat szolgálja az, hogy õk többet tesznek értetek, viszont az õ felelõsségük, hogy vezetõkként cselekedjenek, könyörületes vezetõk és példaképek legyenek, és hogy biztosítsák minden országnak, államnak, közösségnek és személynek a lehetõséget arra, hogy önállóak, öntudatosak és önfenntartók legyenek. Nem több kormány-beavatkozásra van szükségetek, hanem több iránymutatásra és példaképre a kormány felõl. Így hát kedveseim, kezdjétek finoman összehangolni érzelmeiteket és gondolkodási folyamataitokat. Ne engedjétek, hogy a világ eseményeinek zûrzavara és szenvedése átfessék az általatok észlelt tökéletességet. Összpontosítsatok továbbra is a béke megerõsítésére, a jólétre és a harmóniára, mivel ezek veletek kezdõdnek, aztán szétterjednek a világban. Minden lépés, minden eredmény, amit elértek a tökéletesség felé vezetõ spirituális fejlõdésetek útján, hozzájárul a teljességhez. Ha azt mondjátok, hogy: „Legyen béke és kezdõdjön velem” – ez sokkal mélyrehatóbb és erõteljesebb, mint amit valaha is tudtok tenni. Ahogy egyre elõre haladtok ebben a jelentõségteljes évben, készítsetek komoly leltárt arról, hogy mit teljesítettetek… milyen messzirõl jöttetek, mit tanultatok. Komolyan gondoljátok át, hogy mi az, amit meg kell értenetek, meg kell oldanotok önmagatokban és a közvetlen világotokban. Ne hagyjátok, hogy az új év bármilyen területen is diszharmóniában kezdõdjön, legyen szó akár kapcsolatról, munkáról, megoldatlan dolgokról önmagatokon belül, bármi, ami megakadályoz abban, hogy felismerjétek az összeköttetéseteket és a kapcsolatotokat a Magasabb Lényetekkel és a Krisztus-tudatotokkal. A tudatosság csodálatos ajándékai várnak rátok, kedveseim. Ahogy megtisztítjátok a lényetek magasabb részéhez vezetõ
S Z E M É LY E S
ÉS AZ EGÉSZ

FÖLDRE

KITERJEDÕ

JÓLÉT

71

kommunikáció és interakció ösvényét, elkezditek felismerni, hogy mennyire korlátozottá váltatok. Eljött az idõ számotokra, hogy felvállaljátok az igazi éneteket. Ígérjétek meg magatoknak, hogy kinyújtjátok kezeteket a teljesség ajándékáért, hogy innentõl kezdve arra összpontosítotok: újra egyesüljetek az összes számtalan sok részetekkel, hogy ezáltal újból azok a tökéletes Fénylények legyetek, akik eredetileg erre a Földre jöttek oly sok eónnal ezelõtt. Legyen ez a küldetésetek. Minden egyes utatokon megtett lépésetekkel még közelebb kerülünk hozzátok. Mihály arkangyal és a Mesterek szeretnek titeket és gondoskodnak rólatok.

72

A FÉNY

SZÁRNYÁN

T I Z E N K E T T E D I K

F

E J E Z E T

Megfújták az egységre hívó harsonát!

S

a Fénynek! Mi, a Teremtõ hírvivõi és szolgálói, újra megfújtuk a Harsonát azért, hogy a Fény minden hatalmas erõi és seregei elõjöjjenek és egyesüljenek. Ti, akik korokon át szerte az univerzumban szétszórva éltetek, most összegyûltetek itt, ezen az áldott Föld bolygón, hogy segítsetek egy új tudatosság, egy új egység, egy új valóság megszületésében. Szenvedtetek attól, hogy távol vagytok a spirituális családotoktól, a magasabb tudatosságotoktól és az Isteni Értelemmel való egység érzésétõl. Engedtétek, hogy beszõjenek titeket a kettéosztottság hálójába és korlátaiba: ez az agymûködésetek kettéosztásáról szólt; ezzel megszületett az árnyék-lény, amirõl azt gondoltátok, hogy az ellenségetek, ezért meg kell tagadnotok, harcolnotok kell vele azért, hogy úrrá legyetek rajta és legyõzzétek. Közben nem vettétek észre, hogy az önmagatokon kívül álló férfi és nõi energiák kettõssége aktiválódott és mûködött belül. A ti harcotok arról szól, hogy egyensúlyba hozzátok ezeket a belsõ energiákat, nem pedig a külsõ energiákat, amik érvényessé teszik a valóságról alkotott képeteket. Vagyonokra és gazdagságra tettetek szert, majd megtapasztaltátok a hiányt és a nélkülözést; iskolákat alapítottatok a hatalmas mennyiségû tudásnak, elfelejtve azt, hogy a bölcsesség belülrõl fakad. A bölcsesség nélküli tudás csupán üres tudás, ami csak zûrzavarral teli számokat és tényeket teremt az elmében, de nem segít abban, hogy létrehozzátok az egyensúly és a harmónia érzését. Közeledtek afelé, hogy úgy tekintsetek fizikai lényetekre, énetekre és az elmétekre, mint az univerzum uralkodójára, és hogy a Lelket és Istent valahová önmagatokon kívülre helyezzétek, elérhetetlen távlatokba. Elkezdtetek hinni a jó és rossz, helyes és helytelen, világos
ZERETETT GYERMEKEI
AZ EGYSÉGRE HÍVÓ HARSONÁT

MEGFÚJTÁK

!

73

és sötét, erõs és gyenge, szent és gonosz, felsõbbrendû és alsóbbrendû rendszerében. Ti és a ti fogalmaitok és gondolataitok, szemben mindenki máséval. Mindezeket a dolgokat azért hozták létre, hogy megteremtsék és megerõsítsék az egyedüllét és a magány érzését, és azok az emberek hozták létre, akik csak a megosztottság és a leigázás által juthatnak hatalomhoz. DE EZ AZ IDÕ MÁR ELMÚLT, KEDVESEIM! Itt az ideje, hogy újraegyesüljünk, hogy újra megalapozzuk az Isteni Erõ hatalmát és egységét, melynek ti is szerves részét képezitek. Elõször is, újra kell egyesítenetek önmagatok számtalan részét a Fény harmonikus, szeretõ és rezgõ szállítóeszközébe. Újra bensõséges, mély összeköttetést és harmóniát kell létesítenetek az agyi struktúrátokkal, felismerve azt, hogy a bölcsesség és a hatalom tökéletes egységeként teljességében mûködik. Ezzel elindultok és újra kapcsolatba léptek számtalan rejtett képességetekkel, melyek teljesen legyengültek attól, hogy korokon át nem használtátok. Szervezzétek át és egyesítsétek újra a bennetek lévõ férfi és nõi energiákat azáltal, hogy szeretetet és Fényt összpontosítotok árnyék-lényetekre. Jól szolgált titeket és értékes tudást adhatna át nektek, amennyiben fegyverszünetet hirdettek és egyesítitek erõtöket. Fel kell hagynotok azzal, hogy állandóan önmagatokon kívül keresitek az önbecsülés, a szeretet, a siker és az igazság megerõsítését. Minden megvan bennetek, ami szükséges a spirituális tudatosság, a boldogság, a jólét, és igen, a felemelkedés eléréséhez. Magatokban hordozzátok a saját isteni ÉN VAGYOK Jelenléteteket és a saját egyéni Krisztus-tudatotokat. Nem kívül kell mindezt keresnetek; ott van bennetek. A bennetek lévõ isteni bölcsesség és tudás, amit elválasztottak, kioltottak, korlátoztak és távol tartottak a tudatosságotoktól sok elmúlt koron át, most szintén átszervezõdik, bekapcsolódik, új erõre kap, még növekszik is annak érdekében, hogy még egyszer felismerjétek isteni természeteteket és azt, hogy honnan jöttetek. Szintén szükséges volt számotokra, hogy szét voltatok választva és el voltatok különítve az iker-lángotoktól és a spirituális családotoktól. Így a saját lábatokra kellett állnotok, a saját erõtökre kellett támaszkodnotok, a saját tapasztalataitokat és tanulságaitokat
74 A FÉNY
SZÁRNYÁN

hogy egyesüljetek a szeretett célban. azt az érzést. a fizikai síkon. Sok ikerláng csodával határos módon egyesül. és hogy megszerezzétek az új tudatosságot. hanem az egész növelésére törekednek. hogy bátorságot és reményt öntsenek belétek hosszú. hogy minden szeretet iránti igényüket és érzelmi támogatásukat számtalan ember – férfiak és nõk – által kapják meg. akik majd azt választják. Azért vagyunk itt. fájdalmas küzdelmetek folytatásához. inkább úgy döntenek. hogy kifejezésre juttatjátok vágyatokat. a páratlan szeretetet és egység érzését. tehát csupán annyit kell tennetek. kedveseim. hogy spirituális családotok egyenként összegyûlik… a dicsõséges megismerést. fõként álmaitokban. Õk ezen a csodálatos és kifizetõdõ úton nem fogják hiányolni a párkapcsolatokat. hogy beteljesítsék az elõzõ életüket itt a Földön.kellett követnetek. Kedveseim. hogy megálljatok a magatok lábán – látszólag. hogy ennek az életüknek az élményeit társ nélkül élik át. egymást támogassátok. újra és újra csupán megpillanthattátok az isteni teljességeteket és a spirituális családotokat. melyet csak ti tudtok biztosítani. Szerves oszlopai vagy részei vagytok a spirituális egységeteknek és az Isteni Egésznek. sokan közületek. és néha – amikor meginogtatok vagy közel voltatok a megfutamodáshoz a fizikai síkon – ez azért történt. hogy végül már nem kell egyedül harcolnotok tovább. a tudás és a képességek gazdagságát. amit megoszthattok. felemeljétek. hogy mennyire reményvesztettnek vagy tehetetlennek érzitek magatokat. és az utak MEGFÚJTÁK AZ EGYSÉGRE HÍVÓ HARSONÁT ! 75 . hogy elmondjuk nektek: azok az idõk nagyon gyorsan a végük felé közelednek. hogy kezdjétek meg a belsõ integráció folyamatát. hogy eddig ismeretlen területeket fedezzetek fel kéz a kézben. Megtapasztaljátok a bölcsesség. az együttmûködés általi hatalmat és a tömegek erejét. azt kérjük tõletek. Végül összegyûlnek teljességükben. isteni kiegészítést hoznak egymásnak. Szerveztünk körétek egy angyalokból és segítõkbõl álló hatalmas erõt. amihez egy olyan egyedülálló jelleget adtok hozzá. vállvetve egymásnak. nem a hiányzó részt keresik. Ezért volt szükséges számotokra. nem számít. bátorítsátok. az erõt és a bátorságot. Most tapasztaljátok meg azt. hogy belevágjatok a bizonytalanba. melyeket egyszer annyira fontosnak éreztek.

hogy megkapjátok. akik spirituális családotokat alkotják. Az új tudatosság megadatik a tömegeknek. Egyedülléteteknek és Fényharcosként betöltött küldetésetek titkosságának vége. Már nincs több idõ a tétovázásra. HOGY FELKÉSZÜLJÜNK A MENNYEKEN VALÓ HATALMAS ÁTVONULÁSRA. hogy újraegyesüljetek a teljes lényetekkel. kérjétek. amit ti talán „hatásos médiahúzásnak” neveznétek. de csak azok kapták meg erre az engedélyt. az önbizalomhiányt. ki kell tárnotok szíveteket és elméteket ahhoz. ahol diszharmónia és megbontottság uralkodik. információk. amit sohasem tudnátok elképzelni. az új cikkeken és a könyveken keresztül. melyek nincsenek egyensúlyban. hogy jöhessenek. Ez az. VISSZAÁLLÍTVA A FÉNY MINDEN SEREGEINEK URALMÁT ÉS HATALMÁT… AZ ISTENI ERÕKET!” A Mennyország megalapítása a Földön csak minden spirituális családunk egyesített ereje által lehetséges. Páratlan ajándékokat kínáltak fel nektek. A felhívás. Már most is épül lassan. Ti és a hozzátok hasonlók elengedhetetlen fontosságúak vagytok ebben a törekvésben. a magány és az értéktelenség érzését. amit közzé teszünk: „EGYESÜLJETEK. a filmeken. 76 A FÉNY SZÁRNYÁN . melyekre a legnagyobb figyelmet kell fordítani. Hamarosan világméretûen következik be az. a Mesterrel.megnyílnak elõttetek. ahogy beborít az isteni tudatosság égõ fénye. a félelmet. majd pedig azzal a számtalan sok varázslatos lénnyel. hogy szeretettel és vágyódással kinyúltok a szívközpontotokból azért. HOGY MÉG EGYSZER ÖSSZEGYÛJTSÜK ERÕINKET. hogy mutasson rá azon területekre. A tömegek nyugtalankodnak. akik a kezdetektõl hûek maradtak a küldetésükhöz. amiért olyan régen erre a helyre jöttetek. de beleegyezéseteket kell adnotok. Vessétek le a védelem régi. az utatok egyértelmû lesz számotokra. hogy visszatérjetek ebbe a különleges idõbe… sokan kérték. amelynek megtételére kérünk titeket. Ez az az óriáslépés. oly módon. a televízión. Itt és most ígérjétek meg magatoknak. Vizsgáljátok meg életetek minden területét. Lássátok magatokat. SZERETTEINK! ELJÖTT AZ IDÕ. de mind közül a legnagyobb ereje a kimondott szónak van. elkopott páncélját: a hiúságot. akik vagytok. Emiatt engedtük meg nektek.

bátor és hûséges harcosok. Álljatok készen. Hol majd újra Isten szemébe nézünk. kedveseim! Sokan közületek kérték. A belsõ ösvényre lépünk. tökéletes helyre tartunk. Hogy bölcsességben és tökéletességben járjuk Ezt a földi síkot. Megindulunk hosszú utunkon felfelé. min utazunk. Az ösvény A külsõ ösvényen. megoldások után követelõznek. RONNA HERMAN MEGFÚJTÁK AZ EGYSÉGRE HÍVÓ HARSONÁT ! 77 . E bánattal és fájdalommal teli utunkon Mindent meg kell tapasztalnunk. Egy ragyogó. hamarosan már nem lesznek kétségeitek. örvendezünk a sikereiteknek. hogy az újraegyesülés ideje közeleg. Engedjétek meg. Ujjongunk a várakozástól. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. Végül amikor az útnak nekivágunk. hogy tudassuk velük küldetésüket. hogy szívetek megteljen örömmel és szeretettel. tudjátok.válaszok.

honnan fogjátok tudni. a ragyogó. amin dolgoztatok az elmúlt évtizedben. amik távol tartanak erõteljes hatalmatoktól – az uralkodástól. hogy nem kell félnetek semmitõl. a Lelketek elnyomását. hogy nem történik meg. melyeket be kell fogadnotok.T I Z E N H A R M A D I K F E J E Z E T Öleljétek magatokhoz a félelmeiteket – fogadjátok el a kihívást! S a Fénynek! Én. Féltek attól. és hogyha nem látjátok azt a hatalmas különbséget. Sokan közületek bedõlnek a „Világkatasztrófa korának”. felhatalmazott önmagatokat. ami egyben a telihold és teljes holdfogyatkozás napja is. ezért szembe kell velük néznetek. Vegyétek szemügyre félelmeiteket. nézzetek magatokba. Engedjétek meg. A félelmeitek azok. kedveseim. hogy az Új Kor valóban elérkezett. hogy elfogadjátok és támogassátok azt az új tudatosságot és életerõt. hogy még egyszer biztosítsunk afelõl. hogy megtörténik. mivel azok az igazi érzelmek. amik közületek sokakat a harmadik dimenzió rabszolgaságában tartanak. A hold képviseli a természetetek teljességét: az intuitív és kreatív forrásotokat. igaz? Hinni akartok az összes történetben. Talán annyira beleragadtatok a félelembe és a visszautasítottságba. A félelmeitek azok. ami átjárja Földeteket és az emberiség nagy részét. mert ha nem következik be. de hogy bizonyosodhattok meg? Nézzetek körül. ZERETETETT GYERMEKEI 78 A FÉNY SZÁRNYÁN . elsötétedését… vagy a félelmeiteket. A fogyatkozás képviseli az árnyék-lényeteket. hogy nem engeditek meg magatoknak. amelyek az eljövendõ csodálatos idõkrõl szólnak. de attól is féltek. hogy minden. akkor talán a világotok nem változik. amit mondtunk nektek. akkor vajon honnan fogjátok tudni. Mihály arkangyal eljöttem hozzátok ezen a hatalmas és jelentõségteljes napon.

amilyenek valójában – félreminõsített energiák. mert vállalnotok kell a vele együtt járó felelõsséget? Tétováztok. hogy használjátok a képességeiteket. hogy próbálkozásaitok nem lesznek elég jók? Attól. hogy ha kiléptek az ismeretlen világba és bíztok abban. Féltek a Mesterré válástól. ami a leginkább növekedéseteket szolgálná. mert attól féltek: elítélnek. és határozottan jelentsétek ki. hogy talán sikeresek lesztek. Miért nem használjátok a vibráló ajándékot. kedveseim. úgy biztos azt is elkerülitek. hacsak nem fogadjátok el a kihívást és nem léptek ki az ismeretlenbe. hogy kegyelemmel és nyugalommal haladhassatok végig az összes hátramaradt. aminek lennie kell. hogy nézzetek szembe bármilyen ténnyel. a kertelés és a halogatás ideje lejárt. hogy ezt az energiát pozitív eredmények létrehozására fogjátok használni. És ez talán azt jelenti. . miközben gyakoroljátok a társ-teremtés. hogy miután nyilvánvalóvá váltak legrosszabb félelmeitek. hogy „Ezen is túljutunk majd”.. és úgy tartjátok. ami növekedésetek szempontjából a legfontosabb. és nem vagytok biztosak abban. hogy meg fog jelenni a valóságotokban. Olyannak látják ezeket a helyzeteket. attól féltek. nézzetek szembe velük felemelt fejjel. csak azért. hogy egy helyben álljatok. hogy Lelketek támogat jólétetek valóra váltásában. a felderítetlen vidékekre? Elmondjuk nektek. hogy elfogadjátok a kreativitásotokat. hogy tudjátok majd kezelni a sikerrel járó felelõsséget? Hogyan fogjátok megtudni. amelyeket egyensúlyba hoznak és helyreállítanak. Ahogy biztosan elkerülitek azt. Azzal a higgadt tudással nyugtázzátok napjaitokat. hogy ha nagyon „mások” lesztek. szembesülnötök kell velük. eddig még megoldatlan kérdésen? Sokan közületek próbatételeken mentek át mindennapi életük során. hogyan tudjátok megmondani. amit azért ajánlottak fel nektek. 79 . akkor majd szegények lesztek? Attól féltek. Egy Mesternek le kell szolgálni tanulóidejét… nem csak úgy ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A F É L E L M E I T E K E T. a Mesterré válás mûvészetét. hogy vagy magatoktól elõreléptek és elfogadjátok a kihívást. de mégsem ragadtak bele a negativizmusba.Legyetek a félelmeitek barátai és társai. miszerint minden az. vagy a Lelketek kényszerít majd arra. Itt az ébredés ideje. akkor a családotok és a barátaitok kinevetnek vagy elutasítanak? Attól féltek. nem pedig arra.

Gondoljatok csak bele: micsoda teher szûnne meg. de el kell döntenetek. betegség.egyszerûen megtörténik. Kezembe veszem félelmemet. És ezért esedezünk nektek. ami még elõttetek áll. hogy egy örökkévalóságnak. vegyétek igénybe Krisztusi Lényetek erejét. Önmagából táplálkozik. ha képesek lennétek lelkesedéssel elfogadni minden kihívást. melyekbõl bölcsességet. amikor befelé fordul és szabad kezet kap a hatalomra. nektek kell megfordulnotok és közvetlenül szembenéznetek önmagatokkal. és mi azt mondjuk nektek: rajtatok áll. hogy otthagyják korábbi helyzetüket. végül az oklevél elnyerése. de féltek a kihívástól. minden lehetõséget és a végén eljövendõ gyõzelem ígéretét. akik telve voltak tudással és vággyal. hogy napról napra örömmel és tétovázás nélkül követnétek Szellemeteket. bénító és károsító hatása van. Gondoljatok arra. veletek vagy nélkületek. míg egy félelemben és tétovázásban eltöltött nap meglehet. A félelemnek számtalan megjelenési formája lehet: düh. féltek attól. hogy éljetek a pillanatnak. Sokakat láttunk már közületek. fájdalom. hogyan fogjátok majd megtapasztalni az örökkévalóságot. és gondoljatok arra a felhatalmazásra. az ereje által legyõzök minden akadályt. amit éreznétek. Mindenben akadályozó. De meg kell tennetek az elsõ lépést. hogy minden nap örömmel várnátok azt. ígéretesen okosak voltak. ilyen sok forrás. Elmondtuk nektek. amitõl a legjobban félek. mint Spirituális Harcosok. ahogy ti ismeritek. meg fog változni. depresszió és szomorúság. hogy megtaláljátok a saját 80 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy az örökkévalóság a tiétek. miközben határozottan kijelentitek: „Ma megteszem azt. Ezelõtt soha nem állt rendelkezésetekre ennyi segítség. amit lelki szemeimmel látok. féltek kilépni az ismeretlenbe. hogy használjátok félelmeiteket a növekedésetekhez. próbálkozások. Idõrõl idõre hallottátok már. ha bele tudnátok kezdeni abba.” Bizonyítékot kértek az Új Kor bölcsességének igazságát illetõen. mert csak a mai nap a tiétek. Vannak leckék. A helyzet és a világ. letargia. bátorítást és támogatást meríthettek. kedveseim. Egy örömökkel teli nap talán egy pillanatnak tûnik. tagadás. vegyétek kezetekbe a hatalom és igazság kardját. tesztek. hogy szétvágjátok vele a rabszolgaság láncait.

ahová tartotok. . amiket felkínáltak nekik. Csak a végeredményt látjátok. hogy megjelenjen a valóságotok világában. ugyanazok az erõk és erõforrások állnak rendelkezésetekre. Egyedülállóak vagytok. kedveseim. Mi csak energiát és szeretõ támogatást tudunk nyújtani nektek. a kormányotokból és a tömegtudatotokból hömpölygõ félelem és negativitás hatással legyen a tudatosságotokra. mint ti. hogy megtudjátok azt. Részét képezitek az Isteni Értelem fénylõ gömbjének. Nincs mód arra. és akkor elmondhatatlan csodákra lesztek képesek. hogy õk milyen próbákon és akadályokon mentek keresztül az uralkodáshoz vezetõ útjukon. annál több erõt és képességet véstek be az emlékezetetekbe és a lelketekbe. Talán a legnagyobb próbátok most az. Nézzetek körül. különleges feladatotok van. eltekintve attól. hogy a titeket körülvevõ médiából. A gondolataitokból kiáramló energia tökéletesedése (vagy újratökéletesedése) felépíti az új valóságotokat. csak az egyediségetek tesz titeket különbözõvé. Az Isteni Értelem vágyik arra. vagy hogy milyen látható áldozatot hoztak. nyissátok ki az ajtót a bennetek rejlõ bölcsesség és erõ elõtt. erõteljes cselekedeteitekért és hitetekért. nincs még egy olyan másik ember. Nem tudhatjátok azt. Fordítsátok tekinteteteket a tökéletesség irányába. drágáim. elõttetek is ugyanazok a lehetõségek állnak. és a megszorítás egyedi emlékei korlátoznak benneteket. ami megjelenik a világotokban – tegyétek mindezt a bátor. hogy milyen sokat vagy milyen keveset kellett ezen dolgozniuk. napról ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A F É L E L M E I T E K E T. akik vagytok. hogy megtapasztaljon minden elképzelhetõ megnyilatkozást. mint másoknak. Minél nehezebb egy feladat. Ne engedjétek. Legyetek nyugodtak. szóval senkinek sincs több vagy kevesebb vagy jobb. és abban. Lássátok meg magatokban annak a kincsnek a ragyogását.bizonyosságotokat. szeretõen bízzatok abban. 81 . a teljes tudatosság és tökéletesség végsõ céljával együtt. hogy õk magukhoz ölelték azokat az ajándékokat és lehetõségeket. ami ti magatok vagytok. lássátok meg a csodákat. mintha egy házat építenétek fel: tégláról téglára. rajtatok áll. Egyedi erõvel vagytok felhatalmazva. amennyiben igényt tartotok az örökségetekre. amit teljesítenetek kell. Õk sem különböznek tõletek. amik nap mint nap megtörténnek másokkal. ugyanolyan biztosan. hogy higgadtak maradjatok..

ami tele van mindenféle lehetõséggel. ragyogó. amit körülvesz. Mihály arkangyal a Fény Seregei és az Ég Minden Seregei átölelünk titeket. szeretõ világot. hogy segítsünk nektek.napra. 82 A FÉNY SZÁRNYÁN . Építsetek palotát. Én. a harmónia és az öröm. átjár és gazdagít a béke. de nektek kell felnyúlnotok és bátran sajátotokként követelni a magasabb dimenziók meghatalmazását és tökéletességét. építsetek egy dicsõséges. kedveseim. Mindig a közeletekben vagyunk. hogy gyengéd útmutatást és bátorítást nyújtsunk.

akadályozza a fejlõdéseteket. akik befolyással vannak rátok és akiket ti viszontbefolyásoltok – otthon. 83 .T I Z E N N E G Y E D I K F E J E Z E T Itt az ideje. Nézzetek körül. a munkahelyeteken. hogy megoldjátok a fennmaradt kérdéseket. hogy rendezzétek a jelenlegi kapcsolataitokban fennálló diszharmóniát. Milyen kapcsolatotok van ezekkel a lelkekkel? Stresszes. széthúzó. hisz ezek tágítják ki a Krisztus-tudatosságotokat. Ezért fektetünk ekkora hangsúlyt önmagunk elfogadására és szeretetére. HOGY MEGOLDJÁTOK KAPCSOLATI . kedveseim.. szeretõ és kielégítõ? A kapcsolatból fakadó szeretet. úgy a szeretetrõl. a barátok és rokonok közt. ezáltal a fizikai testetekben is.. mindenféle diszharmónia vagy széthúzás csökkenti és elnyomja a szeretet energiáját. hogy a bennük lévõ Isteni Erõ Szikrájáért szeressétek õket. továbbá az. A kapcsolati kérdések a legfontosabbak ebben az idõben. egyensúly és harmónia mérhetetlen fontosságúak. mivel hogyan lehetnétek toleránsak másokkal szemben. Ez azt jelenti: megadatik nektek a lehetõség. hogy megoldjátok és tisztázzátok a karmikus egyensúlyhiányt. A hangsúly a kapcsolatokon van. megtanulhatjátok elfogadni. növelik a Fényt és a rezgésszintet az éteri testetekben. Így. vagyis az. hogyan tudnátok elfogadni HOGY AZ ENERGIAÁRAMLÁS ITT AZ IDEJE . frusztráló vagy támogató. hogy megoldjátok kapcsolati problémáitokat! A növekszik. nem számít. amelyek megakadályoznak abban. hogy elérjétek a tiszta Krisztus-tudatosságot. vagyis megtanulhatjátok elfogadni spirituális nõvéreiteket és fivéreiteket minden tökéletlenségükkel együtt. készítsetek leltárt azokról az emberekrõl. elfogadásról és toleranciáról szóló tanítások egyre gyorsabban és gyorsabban érkeznek hozzátok. hogy az mennyire kicsiny vagy gyenge.

és újra vissza fog térni abba az állapotába.T. ezáltal szeretetre méltóak vagytok. ami azt jelenti. Talán nem is vagytok tudatában annak. szerves részét képezitek. hogy bekopogtassatok az 84 A FÉNY SZÁRNYÁN . ahol elkezdetek egységben dolgozni a természet összes erejével. hogy visszahozzátok az Édenkertet. Már nagyon régóta tõlünk szétkapcsolva éltek. hogy felidézzék. a gyûlölet. akik számára biztosítva van egy hely a megdicsõült utópiában? Ahogy elkezditek irányításotok alá vonni érzelmeiteket és harmóniába hozzátok. és arról. ha még önmagatokkal szemben sem tudtok elfogadóak és megbocsátóak lenni? Azzal.hibáikat. akik képesek kommunikálni a láthatatlan birodalmakkal (és folyamatosan egyre többen szerzitek vissza újra ezt a képességet). A Föld volt megszületésekor az Édenkert. Ez azt jelenti: kitisztítjátok a sok eón óta elzáródott csatornákat azért. kedveseim. A negyedik dimenzió az a hely. nem emlékeztek arra az idõre. Sokan közületek tele vannak kétségekkel. hívja otthon”. A negyedik dimenzió az istenségetek elfogadásáról szól. hanem megkapjátok azt a lehetõséget is. Várunk rátok. hogy elértek egy olyan tudatosságot. amikor mindez természetes része volt észlelési rendszereteknek. ami belül szunnyadva arra vár. úgy nem csak beléphettek a magasabb negyedik dimenzióba. Nem szeretnétek egyike lenni azoknak. hogy egyszer majd újra kommunikálhassatok az otthoni támaszpontotokkal és a Szellemiségetekkel. meg vannak lepõdve. az ítélkezés és a korlátozás töltéseitõl és torzításaitól azért. hogy eléritek. vagy félelemmel néznek azokra. arról. csak elfelejtettétek. de tudjátok. irányítjátok a négy alacsonyabb szintû testeteket. hogy ez létezésetek normális állapota. a drága Földanyával és a Mennyország küldötteivel. hogy újra összeköttetésbe kerüljünk. hogy: „E. veletek vagy nélkületek. hogy képesek legyetek hazatelefonálni. hogy megtisztuljatok a félelem. hogy a harmadik dimenzióbeli korlátozások erõi helyett az Isteni/Istennõi erõkkel szervezzétek át önmagatokat. hogy felkutatjuk azt az erõt és igazságot. Ez a befelé fordulásról szól. melyben a „Mindenség” részei vagytok. aztán keresztülmentek a negyedik dimenzión. mintegy elõre jelzitek az ötödik dimenzióbeli Mesteri rangotokat. hogy valójában milyen jelentõs az a mondás. válaszolni fogunk.

. Most eljött az idõ arra. vegyétek õket körül a Krisztus-tudat arany-fehér Fényével. hogy megnyissátok a szívközpontotokat. hogy miért olyan fontos az. kérjétek számára a „legmagasabbat és a legeslegjobbat”. mint amit valaha is el tudtok képzelni. mert egy kis munkával vagy erõfeszítéssel járna részetekrõl? Bármi. Kérjetek tõlük bocsánatot (még akkor is. Már régóta keményen dolgoztok azon. Ha nem tudtok megoldani a fizikai szinten egy kapcsolati kérdést. Mikor egy bizonyos személy eszetekbe jut. a jó irányba terelni. Keressétek meg a belsõ erõtöket – a szívetekben rejlõ templomban megtaláljátok a Lélek Lényeteket – és idézzétek fel elmétekben a kérdéses személyt. csak azért. oldjatok meg minden olyan kérdést. Rajtatok áll. HOGY MEGOLDJÁTOK KAPCSOLATI . A lélek szintjén beszéljetek velük. ami ebben az idõszakban belép a tudatosságotokba. hogy szeretitek õket. amiket valaha is hallani fogtok. 85 . Így hát kedveseim. a növekedéseteket és az elszántságotokat szolgálja: ajándék. míg vissza nem tértek a viszálykodás régi mintájához. ami akadályoz titeket abban. hogy elérjétek a szeretõ harmóniát. akkor forduljatok befelé.. hogy nem ti vagytok a felelõsek a történtekért). ahogy egyenesen átáramlik szívközpontjába. hogy mire használjátok – vagy nem használjátok – ezt az ajándékot. A Lélek Lényetek már eónok óta erre az eseményre várt. de ezek a legfontosabb szavak. egységbe és szeretetbe hozzátok? Ki tudja hányszor hallottátok már ezeket a szavakat különféle változatokban. mondjátok el. A Magasabb Lényetek finoman próbál titeket továbbra is a helyes útra. mindaddig. Az Isteni Erõvel együttmûködõ társ-teremtõként elkezditek megteremteni és megvalósítani a saját létezéseteket. Tehát most már látjátok. hogy lényetek minden aspektusát irányításotok alá vonjátok. vizsgáljátok meg kapcsolataitokat. mintha személyesen beszélgetnétek. a saját világotokat. küldjetek szeretetet a Lélek Lényüknek. hogy egyensúlyba hozzátok értelmi és érzelmi természeteteket.ötödik dimenzió alacsonyabb birodalmaiba. lássátok õt az Ibolyaszínû Átalakuló Lánggal feltöltve és körülvéve. Elmentetek emellett az energia mellett. ha úgy érzitek. Áldjátok meg õket. és hogy érzitek a szívközpontotokból kiáramló szeretetet. Ez sokkal hatásosabb. Az elektromágneses energia ajándékként zúdul rátok és világotokra. hogy elkezdjétek használni ITT AZ IDEJE .

hogy teremtõk vagytok. Összpontosítsatok a jelenlévõ csodákra. Lássátok. Ne vegyétek félvállról a panaszkodók fájdalmát 86 A FÉNY SZÁRNYÁN . belülrõl pedig spirituális tudatosságotokkal. hogy megerõsítsétek és irányítsátok a helyszínre közvetlenül küldött energiákat. hogy készüljetek a nyilvánosságra hozatalra. üdvözöljétek a lehetõségét annak. Már mondtuk nektek. amit tanultatok. hogy biztosítsátok a Fényt. hogy megváltoztatjátok az észleléseteket. és igen. ami nap mint nap történik világotokban. legyetek élõ példái az új emberiségnek: a Szellemiség és az emberiség összeolvadásának. terjesszétek szét az üzenetet. eljött a tettek és az eredmények ideje. hogy szolgálatba lépjetek és álljatok készenlétben a továbbiakban. Az olvasás. amennyiben hajlandóak azt elfogadni. hogy van remény. Kezdjétek azzal. akkor milyen gyorsan tûnnek el. Amikor mások siránkoznak és panaszkodnak a világ állapotát illetõen. van egy út. Most elmondjuk. kedveseim. titeket kérünk meg arra. van segítség. meg kell osztanotok tudatosságotokat másokkal… hogy ösztönözzetek. hogy fényes jövõ vár rájuk. semlegesítsétek a körforgásban lévõ negativizmust és félelmet. valósítsatok meg mindent. hogy próbaként. A CSELEKVÉS a nap szava. hogy összegyûljetek spirituális fivéreitekkel és nõvéreitekkel azért. azt is. és hogy akkor soha többé nem is térnek vissza. amelyek történnek. akkor mutassatok rá a pozitív dolgokra. ahelyett. tesztelésként vagy akadályként tekintenétek rájuk. de óvatosan. Legyetek tudatában annak a számtalan csodának. hogy el kell indulnotok.ezt az új meghatalmazó energiát. borítsátok be magatokat kívülrõl spirituális páncélotokkal. hogy belülrõl kifelé haladva ti építitek fel az új világotokat. Tudjátok. még egy kis változtatás is a hozzáállásban és a gondolkodási formákban hatalmas különbségeket tud mûvelni. Még egy rövidke kis idõ. hogy személyes világotokban megoldotok mindenféle fennmaradt kérdést. hogy mennyire fontos számotokra az. a tanulás és az elméletalkotás már nem lesz elegendõ a továbbiakban. óvatosan. elmondjátok az embereknek azt. váltsátok valóra azokat. Ti vagytok azok. akiket megkérünk és akiket kérlelünk arra. hogyha egyszer már megküzdöttetek velük a MÛKÖDÉSBEN LÉVÕ SZERETET VARÁZSÁVAL. kedveseim.

az egyesített célban rengeteg Fényt és energiát ITT AZ IDEJE . és ne vegyetek részt a játszmában. vagy csak tereljétek más témára a beszélgetést. Nagyszerû lehetõség nyílik arra. Ne tegyetek hozzá az éterbe kiáramló negatív energiához. Nem szükséges. Ne mondjatok le hazátokról. ami bezárja Földeteket az asztrális síkba. Ti. idézzétek fel a gyönyörû paradicsom földjét. hogy újra megtörténjen. amennyiben megfogadjátok a figyelmeztetéseket. hogy visszacsalogassuk a Fény ösvényére azokat. amik egy hatalmas földtömeg elsüllyedését eredményezték.. amivel megbízunk és amire kérünk titeket. Az ébredés ideje alatt több energia áramlott át a délebbre fekvõ Kaliforniába. pusztulást és erõszakot teremtettek általa. hogy helyreállítsák a múlt hibáit. 87 . amit Lemuriának hívnak. Hatoljatok le mélyen a lelketek emlékeibe. a jövõ földjét. Az Egyesült Államok nyugati partjával kapcsolatban arra kell koncentrálni. akik jártak azokon a tengerpartokon. de ezt a beáramló energiát negatív dolgokra is használták – káoszt. hogy megtisztítsák és kitisztítsák azokat. eredeti gyönyörûségébe. amennyiben nekivágtok a kijavítás és helyreállítás útjának. egy arany lehetõség arra. A lényeg többféle úton egyre jobban közeledik – más feladatok jelöltetnek ki. Ez a kijelölt feladatotok. kedveseim. több lélek ébredt fel. ez több Fénymunkást vonzott oda. akik Fényharcosokként vagytok felhatalmazva. ha akarjátok. imádkozás és az együttes intézkedés útján – megvan a képességetek arra. hogy hatalmas mennyiségû negatív energiát semlegesítsetek. erõitek egyesítése által – meditálás. megéri megmenteni. hogy semlegesítitek a tömegtudat negatív energiáit – a negativizmus szürke. HOGY MEGOLDJÁTOK KAPCSOLATI . Szenteljétek magatokat és erõfeszítéseiteket annak. Nagyobb mértékû növekedés volt megfigyelhetõ. Csatlakozni fogunk erõfeszítéseitekhez. hogy újra felidézitek a múlt napjainak álmát – a lehetõségek földjét. örvénylõ tömegét.vagy problémáját. hogy visszafordítsátok drága Földeteket az ezt megelõzõ. de bátorítsátok õket abban. hogy stabilizáljátok és megszabaduljatok a Földanyában létrehozott feszültségtõl és stressztõl azáltal. ez az. Sokan közületek.. hogy másként nézzenek azokra. visszatértek. akik szenvednek és a rossz úton járnak.

hogy védelmezünk és szeretünk titeket. Amíg újra nem találkozunk.áramoltatunk át nektek. Elfogadjátok? Egyedül nagyszerû hatást érhettek el. Ez az. amire kérünk. amit majd közvetítetek szeretett Földetekre és városaitok éterébe. hogy ezáltal kezdjétek meg küldetéseteket. tudjátok. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. együttesen pedig mögöttetek áll a mennyei erõ. 88 A FÉNY SZÁRNYÁN .

ahogy ti azt megtapasztaljátok. Ki fogjátok fejleszteni vagy el fogjátok érni azt. hogy még pontosabbak legyünk. vagy teljes egészében tudomást sem akar venni róla. Ez a döntõ jelentõségû tudatosság. hogy kik voltatok. a múltban és a jövõben. kik voltatok és hogy hová tartotok. kik vagytok és kik lesztek. Az emberiség vagy félelemmel tekint a halálra. mintha nagy valószínûséggel meg tudnátok akadályozni az elkerülhetetlenségét. hogy ez nagyon kellemetlen és fájdalmas lehet) az egyik legnagyobb haszna. hogy új dimenzióbeli tudatosságotokkal teljesen sértetlenül és teljes mértékben tudjatok mûködni a jelenben. amikor egy új testbe léptek vagy új életet éltek meg. hogy bevezessünk titeket a halál rejtelmeinek mélyébe és hogy tisztázzuk azt a tévhitet. A folyamat. amit most tapasztaltok meg (elismerjük. Vagy. A folyamatnak. teljes tudatában lesztek annak. éppen akkor megtapasztalt dimenzióban is léteztek. Az igazság az üggyel kapcsolatban az. öltsétek magatokra a feledés fátylát és látszólag kezdjetek mindent elölrõl. hogy amikor megvalósítjátok és beteljesítitek az átalakulásotokat. tudatában lesztek annak. hogy mindkét hiedelem igaz. miszerint az emberiségnek ezzel a folyamattal kell élnie. akkor soha többé nem kell megtapasztalnotok sem a halál. Az Eljövendõ Korban erre a folyamatra már nem lesz többé szükség. sem a reinkarnáció folyamatát. hogy kik vagytok. ZERETETT GYERMEKEI AZ ÉLET ÉS HALÁL ÚJ TUDATOSSÁGA 89 . vagy pedig a halhatatlanság hitébe ringatjátok magatokat. Bármilyen.T I Z E N Ö T Ö D I K F E J E Z E T Az élet és halál új tudatossága S a Fénynek! Engedjétek meg nekünk. most arra késztet titeket. hogy minden egyes alkalommal. induljatok a kezdetekrõl. de nagyon különbözõ okok miatt.

hogy egy nap újra egyesültök. Az életet az aktív szándékok és a beteljesülés örömteli idõszakaként becsben kellene tartani. és meg kell értenetek azt. hogy mikor teljesült küldetésük. látni. akik szorosan a Szellemmel éltek és haltak meg. hogy részesei legyenek a folyamatnak. Az õshonos amerikaiak és a múlt más kultúrái. mivel az a fejlõdés tökéletes folyamatának része. Az emberiségnek a kezdetektõl fogva meg kellene tanulnia azt. Ezt elõre kellene látni és meg kellene becsülni. amit követnie kell. és megengednék azoknak. hogy egy idõre el kell válnotok egymástól. hogy mikor közeleg a Földön eltöltött idejük a végéhez. soha többé nem kell újra éreznetek az elválás fájdalmát. ahogy egy fiatal gyermeket magába fogad az arany-ígéret. Amennyiben mindannyian kétséget kizáróan tudnátok. és azt. mind az emberiség legnagyobb tragédiái. úgy nem kellene fájdalmakkal teli betegséget megtapasztalni. Szeretteitek tudnák azt. hogy mindannyiótoknak megvan a saját sorsa. úgy fognak ezek az út szélén a feledésbe hullani. akkor tudnák. ahogy szerettünk fájdalmak közepette vagy hirtelen meghal.Lassú és kínzó halált halni. mint a Teremtõ ajándékára. Minden léleknek megvan a maga órarendje. hogy a megfelelõ idõben eljön majd a tudatosság következõ szintjének és a magasabb tudás megszerzésének ideje. A másik szélsõséges véglet az. Az orvosi szakma mindenáron próbálja fenntartani az életet – gyakran helytelen okokból kifolyólag. hogy hosszú életet éljen meg. szomorúságai és a legfontosabb tanulságai közé tartoznak. Finoman és szeretõen felkészülnének az átmenetükre. mely meghosszabbítja az életet. hogy nem mindenki azért jött a Földre. hogy egyesek támogatják az orvos által asszisztált öngyilkosságot. a Földön megtapasztalható élmény teljességeként fogadták el az életet 90 A FÉNY SZÁRNYÁN . Mindkét elgondolás a harmadik dimenzióbeli gondolkodásmódból ered. akiket szeretnek és tisztelnek. a fejlõdés ideje. nem venné kezdetét bonyodalmas és kínzó folyamat. látni. és ahogy az idõ egyre közeleg. a saját napirendje. Ha minden lélek életét annak teljességében és a Szellemmel szoros kötelékben élné meg. Minden embernek úgy kellene fizikai szervezetére tekintenie. mint egy kitüntetett eszközre. amivel gondoskodással és tisztelettel kell bánni. hogy mikor van itt az elõrehaladás.

Tisztelték az életet. Ebben az idõben ez még a fogalmi képességeitek felett áll. viszont határozottan azt állítjuk. hatással van nemcsak jelenlegi életükre. mivel az volt a bölcsesség idõszaka. az kihívja a tragédiát vagy az elszakadást. Korotok egyik legnagyobb tragédiája annak a gyakorlata. és barbár. aki a felelõsséget a teljes boldogságára. AZ ÉLET ÉS HALÁL ÚJ TUDATOSSÁGA 91 . az önbecsülésetekért és a beteljesülésetekért. A testetek érni fog. és a haláluk nem cél nélkül történt. akkor az az emberiség számára egy csodálatos. hogy felismerjétek: csak ti egyedül. majd az egész életen át tart. ugrásszerû fejlõdést okozna a tudatban! Nem mondjuk. a magányba és a jelentéktelenség érzésébe. de a halált is becsben tartották. hogy kezdjétek el más megvilágításban látni a folyamatot. mert tovább él egy másik személlyel. és mikor eljön annak ideje. fürge és mindig új élményeket és tudást keresõ marad. Az elmétek továbbra is aktív. primitív szokásként gondoltok majd rájuk. hogy õk a Teremtõ megbízottjai vagy képviselõi. de nem hanyatlani. Elõször is. Ezek a fogalmak. soha véget nem érõ spirál következõ szintjére lépjetek. õk nem vesztek el. hogy a tökéletesedés felé tartó. Elsõ lépésként meg kell majd tanítanotok a fiataloknak: szemléljék másként az életet. a spirituális családjukra és az univerzumra. Meg kell nekik tanítani. Most az a felelõsségetek és a legnagyobb leckétek. Ez talán hihetetlenül hangzik. hogy értéktelen nyomorékok. hogy megszerezzék a tapasztalat következõ szintjéhez szükséges képességeket és bölcsességet. de a jövõbeli életeikre is. gyakorlatok és hiedelmek azok közé tartoznak. hogy az idõs embereket elszigetelt gondozóközpontokba viszitek. a Szellemmel összhangban vagytok felelõsek a szeretet érzéséért.és a halált. elõre felkészülve és örömmel fogjátok megtenni. tekintsék értékes ajándéknak és lehetõségnek. csakúgy mint az emberiség többi részére. Az életkort szintén tisztelték és nagyra becsülték. de ha már születéstõl fogva elkezdik a tanításokat és belenevelik a gyerekbe. amelyek hamarosan elavulnak. Az életkort tapasztalatban és bölcsességben fogják mérni. és hogy bármit is tesznek – legyen az pozitív vagy negatív –. jólétére helyezi és vádolja magát. ahol begyógyszerezik õket vagy azt éreztetik velük. Bárki. és hagyják õket lassan belepusztulni a fájdalomba. hogy nem kellene meggyászolnotok elvesztett szeretteiteket. akkor azt tudatossággal.

hogy felelõsséget vállaljanak boldogságukért és életük miértjéért. hogy egyesek felett érzett gyászunk évekig tart. Tudjátok. ez általában azt jelenti. Ez is része az átalakulási folyamatnak. adják meg maguknak és szeretteiknek az ajándékot. hogy betöltsük az ürességet? Ez azt jelenti. Az élet minden egyes oldalát meg kell tapasztalnotok a fizikai síkon. hogy majd elmúlik. vagy. kedveseim. amivel szembesülnötök kellett. hogy minél simább legyen az út. hogy megbízzanak magukban. akiknek idõs vagy a haldoklás folyamatában lévõ szeretteik vannak. vagy nem érezték a vágyat. hogy osztoznak a szeretetben. hogy micsoda különbséget fog ez okozni. formáljátok. képességük vagy eszközük arra. hogy saját sorsuk teljes tudatú Mesterei legyenek. megtaláljuk a módját annak. tegyetek meg mindent annak érdekében. hogy megtanítsanak nektek egy fontos leckét. hogy soha nem tesszük magunkat túl rajta. hogy könnyítse meg a fájdalmat. tegye lehetõvé a könnyû. Bámulatba ejt majd. addig. hogy egyszerûen megáldjanak titeket létezésükkel. hogy kezdjetek elmélkedni. ahol a halál csak egy õsi álom. a gyógyító érintést. hogy felemelkedjetek a Fénytestetekbe. mint mások? Nem. akik elvesztettétek vagy el fogjátok veszteni gyermeküket vagy fiatal hozzátartozójukat. hívjátok segítségül a Szellemet. Élesszétek fel az örömteli emlékeket. hogy miért van az. részt vesznek az élményben. használjátok a szeretetet. békés átmenetet.Nem tûnõdtetek még azon. hogy némelyik szeretet sokkal jelentõsebb. Kívülre helyezik. és úgy tûnik. hogy örömöt adjanak nektek. míg más gyász csak rövid ideig tart. Akkor és csak akkor lesz lehetséges az. hogy vagy szükségük volt rá. Arra kérünk titeket. hogy felszálljon tudatosságotok azokba a dicsõséges új dimenziókba. hogy õk 92 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy feláldozzák magukat. tudjátok: õk azért jöttek. hogy nem érezték úgy. Legyetek velük a folyamatban. míg teljes egészében egyensúlyba és harmóniába nem hozzátok a folyamatot. osztoznak az érzékelésben. nem pedig figyelmen kívül hagyják. és aztán elkezdjük újra felvenni az élet ritmusát. hogy átemelkedjetek a halál folyamatán. értékeljétek át az életrõl és halálról szóló régi fogalmaitokat. Közületek azok. Azok közületek. remélve. korlátozzák és megszorítják magukat abban. hogy meglenne a tudásuk. vagy azt.

hogy soha többé nem fogjátok egyedül vagy magányosnak érezni magatokat. része annak a tapasztalásnak. Kopogtassatok be magasabb tudatosságotok kapuján és csatlakozzatok Isteni Jelenvalótokhoz. Sokkal több szerettetek vesz körbe titeket. se mások felett. Ne ítélkezzetek se magatok. vezetünk és védelmezünk titeket. szeretünk. akik ott lesznek. ami most történik. bölcsek. nem láthatjátok elhunyt szeretteiteket. hogy Isten nem büntet. mint amennyit valaha is el tudtok képzelni. Ti nem láttok minket. Engedjétek meg minden egyes napnak. és haláluk sem volt az. hogy megmutassák nektek az utat. hogy minden. Én. mind a terv része. de õk is közel vannak. amit az emberiségnek szükséges meglépnie a tudatosság következõ szintjéhez. de mi itt vagyunk. és megígérjük. Mihály arkangyal elhozom nektek ezeket az igazságokat. kedveseim.áldottak. hogy miért kellett ennek történnie. Tudjátok. hogy kibontakozzon a maga tökéletességében. és akkor látni fogjátok. és együtt újra egyesüljetek a spirituális családotokkal. AZ ÉLET ÉS HALÁL ÚJ TUDATOSSÁGA 93 . Mint mindig. hogy az elkülönültség fájdalma hamarosan már csak egy múltbeli emlék lesz. Egy nap majd megismeritek a tökéletes tervet. Születésük nem volt hiábavaló. látszólag rossz vagy jó dolog. Tudjátok azt. tudván.

vagy az is lehet. azon tûnõdnek. vagy ami a Földeteket és a Naprendszereteket átjáró elektromágneses energia magasabb frekvenciáján rezeg. vagy akár fenyegetésben érzitek a biztonságotokat vagy a jóléteteket. át kell majd esnie ezen a megtisztulási folyamaton. ami nem tartozik a Fényhez. hûségesen és szeretõen dolgoztak. Azok közületek – és ti – akik tudják.T I Z E N H A T O D I K F E J E Z E T A remény üzenete M üzenetét szeretném átadni nektek. Miért? Ez a remény üzenete. hogy a Fény ragyogni fog minden sötét sarokban. Mondtuk nektek. És mégis. Mondtuk nektek. most fizikai fájdalmat vagy kellemetlenséget éltek meg. A A REMÉNY 94 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy már túljutottam a harmadik dimenzió minden zûrzavarán. hogy a Fény munkásai közé tartoznak. akik olyan szorgalmasan. mint a remény üzenete? De ez az. hogy miért? Miért én? Miért most? Úgy gondoltam. az valójában a negatív erõktõl és energiáktól való megtisztulás. amit el szeretnénk hozni nektek. Ez ugye nem úgy hangzik. hogy kicsodák õk maguk. hogy minden negatív befolyást megszüntettem az életemben. továbbá egy kis bepillantást szeretnék nyújtani a jövõbe. mivel amit személyes szinten – és az egész világra kiterjedõ szinten is – megtapasztaltok. és ez így igaz. akik tudják magukról. hogy elmondom nektek: sokatok számára úgy fog majd tûnni. Valamennyi olyan területnek. Azzal fogom kezdeni. vagy konfliktusaitok vannak a kapcsolataitokban. nemcsak ti személyesen. nehézségek a munkahelyeteken. hogy a csodák már igen közel vannak. Úgy gondoltam. hogy valamilyen szörnyû betegségben szenvedtek. mintha a lélek sötét éjszakáját tapasztalnátok meg. hanem a körülöttetek lévõk is. a városotokban és az országotokban élõk. és persze a világ is.

cselekedjetek az utóbbi szerint. Közületek sokan tapasztalják meg az utolsó. amiért már hosszú korok vagy elmúlt eónok óta küzdötök. ami vagyok. útmutatás és támogatás. Mikor ti vagy egy szerettetek megbetegszik. kedveseim. amim van a magasabb oknak. Óh. áldozat nélkül. hogy a Fény át tudja alakítani a sötétséget. Nézzetek szembe velük tiszta fejjel és szívvel. szinte karnyújtásnyira ahhoz. még hátralévõ tisztulást vagy diszharmóniát vagy – engedjétek meg. hogy rendelkezésetekre áll minden segítség. De nem lehet ezt bevégezni harc nélkül. Úgy gondoltátok. Azért. akkor kétségbeestek és elfeledkeztek a magasabb forrásotokról és a gyógyítás csodálatos ajándékáról. szeretett harcosaim… ne most. mikor már oly közel vagytok ahhoz. hogy készen álltok a hatalom ajándékára? A Fény erõi elkezdték legyõzni és túlragyogni a sötétség és a negativitás erõit.” De mi történik.minden hasadékban. zûrzavar nélkül. mielõtt engedélyt kapnak arra. hogy: „Ez nem fair! Mit tettem. év végére. Odaadom mindenem. és mindenem. Tudjátok. hogy nem részesültök majd jutalomban? Azt gondoltátok: nem kérünk meg titeket arra. minden elmében az évszázadotok vagy a 2000. amit ti és a többiek kaptatok? Vagy a vigasztaló Szentlélekhez. a körülöttetek ragyogó és erõs spirituális páncélotokban. amit csak engedélyeztek. hogy: „Odaadom magam a Fénynek. fájdalom nélkül. Könnyû azt mondani. hogy megvalósítsátok és elérjétek mindazt. hogy megkezdjék felemelkedésüket az ötödik dimenzióbeli valóságba. hogy elérjétek célotokat… olyan közel ahhoz. Ne futamodjatok meg a vége felé. Mivel akkor mögöttetek áll majd az Ég Minden Seregeinek ereje és segítsége. mikor biztonságotok fenyegetésbe kerül? Siránkoztok és jajveszékeltek. állhatatosság és elhivatottság nélkül. Olyan közel vagytok. hogy ezt érdemeltem?”. Fogadjátok el örömmel a végsõ kihívást vagy kihívásokat. kedveseim. hogy mutassátok meg hiteteken és elszántságotokon keresztül azt. hogy így mondjuk: megtapasztalják a végsõ próbát. igyekezet nélkül. annyira csodálatos ajándékok várnak rátok. a Hatalmas ÉN VAGYOK Jelenlétetek ajándékához és az Ibolyaszínû Átalakuló Lánghoz fordultok? Kérlek. kell lennie egy megtisztulási folyamatnak. A REMÉNY ÜZENETE 95 . hogy gyõzelmet arassatok.

tekergõ és izgalmas útján. arra a célra. titeket illet meg az. hogy gondoskodni fogunk róluk. sokkal többre van szükség. Vannak olyan drága lelkek. hogy ez tovább folytatódjon. és ez is a tökéletes terv része. Készen állunk és izgatottan várjuk. Nektek azokkal kell foglalkoznotok. hogy befejezhessétek a megpróbáltatásaitokat. Ez a ti döntésetek. hogy áthatoljunk rajta és gyógyító energiát adjunk át nektek. kis erõfeszítések. akik készek hûnek maradni elhivatottságukhoz. hogy megtisztítsuk az életerõt. Legyetek biztosak abban. Már megvalósultak apró támadások. hogy kövessenek titeket. ami körbeveszi. nincs jövõ – de ez nem így van. ami megakadályoz minket abban. vagy akik most lépnek ki a Földrõl. hogy világotok néhány területe számára már nincs remény. akik készen állnak és képesek megtenni az átmenetet az evolúció következõ szintjére. és szeretetteljesen a Fény-útjukra bocsássátok õket. hogy más világokban és dimenziókban lakjanak. hogy rezgõ energiamezõt teremtsenek. hogy végigkísérjék Õt a hatalmas Központi Naphoz és az Isteni Erõhöz egyre közelebb vezetõ. Ezért kérünk titeket arra. sokan.Ezalatt azt értjük: ne hagyjátok. Úgy tûnik. hogy érzelmi testetek ámokfutásba kezdjen. és hogy átalakítsuk. akik még most hajtják végre átmenetüket. és mégis a Földön maradnak azért. Segítetek nekünk abban. nem ti. hogy példaként járjatok elöl. akik egyre közelebb kerülnek igazságukhoz. hogy hassatok inspirálólag… hogy ragyogjátok be a Fény és a szeretet ösvényét nekik. 96 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy továbbra is a céljukra összpontosítsanak. Sokkal többen lesznek. Nem érzitek az étert átjáró fájdalmat és szenvedést. egyensúlyba hozzuk. míg vannak hozzátok hasonlók. Mindaddig van remény. amilyenné csak lehet. amit az emberiség teremtett saját magának? Nem engedhetjük meg. beburkolja és átjárja a Földeteket. negatív energiamezõt hozzon létre körülöttetek. hogy segíthessünk nektek olyan könnyûvé és fájdalommentessé tenni az átmenetet. ne hagyjátok. de sokkal. hogy csodákat teremtsünk a káoszból számotokra? Ez ugyanígy van ország. magasabb tudatosságukhoz és a jövõ szikrázó fénysugarához… azokkal. hogy megáldjátok. De minden rajtatok múlik. harmonizáljuk a rezgéseket azért.és világszinten is. hogy félelmetek hatalmukba kerítsen és korlátozzon titeket. most már mi foglalkozunk velük.

minden egyes meghozott áldozat mérhetetlen jutalomhoz vezet. hogy próbáitok során mindvégig mellettetek fogunk sétálni azért. a mi célunk ugyanaz. kedveseim. akkor harmóniában és gyönyörûségben fogtok élni önmagatokkal és az egész emberiséggel. mint a tiétek: az újraegyesülés. hogy minden egyes megtett lépés. könnyebb lesz. A hatalmas Angyali Erõk. Minden egyes alkalommal. látni az angyalokat. a Fény összes Ura és a Mesterek szeretete és védelme alatt álltok. mikor teljes hitetekben és elszántságotokban elõreléptek és szembenéztek a kihívásokkal. Igyekezetetekben nem vagytok egyedül. látni a Mennyek minden csodáját… ez a célotok. Ez jelenti az ötödik dimenzióban a létezést. amit engedtek. mert látni fogjátok. magatok mögött hagyva a csillámló tökéletesség nyomát. Fejlõdésetek továbbra sem áll meg. örömteli újságokat. de a korlátok közé szorított harmadik dimenziótokban megtapasztalt fájdalom és szenvedés nélkül. amint megoldotok minden kérdést.És most újra elmondjuk. hogy kegyelemmel és szépséggel milyen könnyen megbirkóztatok velük. amint egyensúlyba és harmóniába hozzátok magatokat és csatlakoztok a tökéletes Magasabb Lényetekhez. a tanulást és a fejlõdést. Szeretteink. hogy jó híreket hoztunk. A Mesterek között sétálni a Fényben. Hát nem megéri a küzdelem? Megígérjük nektek. hogy minden szeretõ segítséget megadhassunk nektek. Amint átalakultok és megszabadultok önmagatok és a világotok minden tökéletlen részétõl. Azok megoldódtak és örökre eltûntek. nem kell többé megtapasztalnotok azokat a fájdalmakkal teli eseményeket. A REMÉNY ÜZENETE 97 . mert tudni fogjátok azt. Amikor eléritek azt az állapotot. Soha többé nem kell újra tudatlanságban és sötétségben élnetek. Nyissátok meg elõttünk szíveteket és elméteket. ahogy dolgoznak és játszanak. Továbbra is folytatjátok a növekedést. megszabadulni a szemellenzõtõl. soha nem térnek már vissza.

hogy utat csináljanak az új tudatosság világosabb. az Ég Minden Seregeit és a lelki birodalmakat próbatétel alá. Mesterek vagytok. Arra is felhívlak benneteket. de még nem ismertétek fel. hogy ez valójában a gyors változások idõszaka: veszélyes. Felhívlak benneteket arra. Az idõ és az események próbára teszik a hiteteket. próbáljátok magatokba szívni. Arra kérlek titeket.T I Z E N H E T E D I K F E J E Z E T Teremtsétek meg a tökéletes valóságotokat! S a Fénynek! Én. hogy vessetek minket próba alá: azért. a kitartásotokat és az igazi lelketeket. hallgatjátok. minden látható tökéletlenségetekkel együtt. hogy egy kihívást kínáljak fel számotokra. megdöbbentõ. Hogy hogyan csináljátok ezt? (Vagy tudatában vagytok annak a ténynek. be kell. megrázó. hogy elfogadjátok azt a lehetetlen állítást. Egy héten keresztül. hogy teszteljétek le saját hatalmatokat. hogy kezdjétek el most megteremteni az új. magasabb frekvenciáinak felszínre jövetelének. tökéletes ötödik dimenzióbeli valóságotokat. amik számtalan és különféle forrásoktól felétek áramlanak. segítség nélkül megtapasztalnotok az átalakulást és az átmenetet. Mondtuk nektek. hogy vessetek minket. hogy nem kell egyedül. Mihály arkangyal azért jöttem el hozzátok most. Újra és újra elmondtuk nektek azt. igen. hogy minden egyes pillanattal már a saját valóságotokat teremtitek meg?) Elsõként kezdjétek magatokkal. miszerint a Földön megvalósuló új Mennyország társ-teremtõi vagytok. Olvastok róla. Ez hát a kihívásom számotokra: Felhívlak titeket arra. de mindazonáltal az Isteni Elme minden kreatív erõinek hatalmas Mesterei. csupán egy rövidke héten keresztül teljes egészében csak magatokra ZERETETT GYERMEKEI 98 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy következzen a látszólagos sötétség és a konfliktusok forgószele. próbáltok mindazok szerint élni.

érezni. hogy pontosan hogy szeretnétek kinézni. Minden alkalommal. halljátok belsõ hallásotokkal.koncentráljatok. az izgatottságot. Összpontosítsatok jólétetekre. hogy összpontosítva koncentráltok a testetekben. egy ilyen vagy hasonló állítással óvatosan hozzátok vissza: „Most megjelenítem a tökéletes Isteni Lényegemet” vagy „Én vagyok a Hatalmas. mikor elmétek eltévelyeg valahová máshová vagy kétségek közé kerül. aztán engedjétek meg neki. amiben élni szeretnétek. Mielõtt elalszotok. amilyenné csak tudjátok. mozogni és gondolkodni. kérjétek meg a tökéletes éteri képmásotokat. akivé váltok. elmétekben és Lelketekben lévõ tökéletes lényre (elmétek haszontalan elmerengései helyett). hogy tudnátok felépíteni magatoknak és a körülöttetek élõknek egy tökéletes világot. hogy lepihenjen belül. hogyan fogtok megszólalni. Ez most furcsán. Képzeljétek el minden szépségével. Éljétek át minden érzéketekkel ezt a látomást. míg nincs egy tökéletes énetek. Érezzétek az örömöt. Tegyétek ezt olyan valóságossá. amikor alszotok (még nagyobb erõkkel és hatékonysággal. Ébredjetek fel magatok elõtt ezzel a képpel. Tökéletes Jelenvaló Lényem – ÉN VAGYOK Isten egy Krisztusa. mivel kétkedõ tudatos agyatok akkor pihenni fog). vagy akármelyik területre. Jelenjen meg lelki szemeitek elõtt a tökéletes énetek. Az elsõ hét végén erõsítsétek meg tökéletességetek. hogy e tökéletesség megvalósításában csatlakozzon fizikai. hogy a munka még akkor is folytatódhasson. hogy felépüljön az éterek erejében. hogy elkezdjen megjelenni a fizikai síkon. értelmi és érzelmi magjaitokhoz azért.” Minden valótokkal éljetek és lélegezzetek együtt ezzel a tökéletes lénnyel. aki megtapasztalja azt a mennyei helyet? Képzeljétek el a legnagyobb részletességgel azt. Építsétek fel darabról TEREMTSÉTEK MEG A TÖKÉLETES VA L Ó S Á G O T O KAT ! 99 . töltsétek a nap minden egyes szabad percét azzal. önzõen vagy önérdekûen hangzik? Kedveseim. ami valóságotokban leginkább nincs egyensúlyban. Engedjétek meg neki. kapcsolataitokra vagy kreativitásotokra. Akkor majd belekezdtek a területetek tökéletesítésének következõ idõszakába és következésképpen a Mennyország társ-teremtésébe a Földön. hogy csatlakozzon a hasonló rezgésekhez azért. nyugalmával és tökéletességével együtt. Kezdjétek el felépíteni a Paradicsomot.

kiegészítve a képességeiket és erejüket a sajátotokkal. amit ti teremtettetek.darabra. a hangjait és a valóságát. Érezzétek a harmonikus szeretetet és 100 A FÉNY SZÁRNYÁN . ahogy tökéletes lényetek ebben a földi Mennyországban sétál. Mintha tökéletesedõ önmagatokkal együtt minden egyes szabad percetekben a teremtésetekre koncentrálnátok: akkor. energiákat cserélve. nyugodt tó partján áll vagy a mindig változó hatalmas óceánra néz? Egy élettel teli közösségben vagytok. ezt a Paradicsomot minden tökéletességével együtt. vagy békés. hogy feszültek vagytok. Még egyszer elmondjuk. az egész nap folyamán. míg olyan valóságossá nem válik (vagy még valóságosabbá) mint az a valóság. amikor felébredtek. kölcsönösen egymásra hatva. fõleg mielõtt álomba merültök. tégláról téglára vagy kõrõl kõre. vagy milyen interakcióban lennétek ezzel a személlyel. akikkel szeretnétek megosztani a világotokat. nyugodt elszigeteltségben vagytok. amiben most léteztek. olyan gyakran. hogy versengetek és küzdötök a felsõbbrendûségért és a fõhatalomért. vagy csináljatok helyet benne azok számára. és adjátok át a Magasabb Lényeteknek. Amikor úgy érzitek. és hogyan válaszolna az a személy? Lássátok tökéletes harmóniában magatokat a körülöttetek lévõkkel: szabadságot adva. akkor sorakoztassatok fel minden egyes személyt fontosság szerint a tudatotokban. akkor óvatosan hozzátok vissza ebbe az új világba. megvilágosodott spirituális fivéreitekkel és nõvéreitekkel. szeret és létezik. együtt növekedtek és teremtetek. ahelyett. akikkel szeretnétek együtt érezni. hogy egy hét után erõsítsétek meg alkotásotokat. elfogadva az egyediségüket. (Ez a Paradicsom. akkor vonuljatok vissza Édenkertetek egy csendes helyére és érezzétek a változást – semmilyen stressz vagy negativitás nem megengedett ott. együtt az állat és a szellem világokkal? Építsétek fel ezt a világot. Helyezzétek el benne azokat. Amennyiben ez a kapcsolatokat érinti. Magasan van egy hegy tetején? Egy békés. emlékeztek?) Teremtsétek meg odalent mindezt a legvégsõ részleteiben és nézzétek. Koncentráljatok továbbra is a tökéletesedõ világotok következõ legfontosabb tételére. érzékelni annak illatait. amilyen gyakran csak lehetséges. szeretetben és inspirációban. képzeljétek el velük a tökéletes interakciót. hogy amikor elmétek elkalandozik. lakik. Újra elmondjuk. Hogyan cselekednétek.

hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a természet szépsége. és lássátok. növekszik és körbeveszi a Földet. ami egyik emberrõl a másik emberre áramlik. ahogy kitágul. hogy mindez korlátok nélkül rendelkezésetekre áll és kérésetekre megadatik. az egyszerû. mindazon tulajdonok nélkül. Talán úgy találjátok: a tulajdonaitok. hogy szeretnétek leegyszerûsíteni az életeteket. meg kell teremtenetek. így követelnetek kell azt az igazságot. mely szerint örökségetek és Isten-adta jogotok. Talán meg lesztek lepõdve. mi az. keressétek meg igazából magatokban. hanem a vágyaitokat is. mint a többi más dolgok. egészséges. hogy megtapasztalhassatok minden tökéletességet és jólétet. megerõsödve. amit igazán szeretnétek. Tökéletes világotokat nem tudjátok felépíteni az univerzum rendelkezésetekre álló jóléte nélkül. derítsétek ki. a dolgok fontossága az életetekben megváltozik. akiket ti vittetek oda. hogy ez így is van. ami igazán fontos nektek. növekedve. míg nem váltok mindannyian a szeretet egyesült spirituális erejévé. addig. és tudjátok azt. Emlékezzetek arra. Talán úgy találjátok. az affektálásokra és a hozzátok nem illõ szerepekre. egyszerû kényelemre van szükségetek. Hogyan éreznétek ezt? Mitek lenne? Ne csak a szükségeiteket gondoljátok át. mígnem minden tökéletessé válik. Helyezzétek spirituális családotokat az általatok teremtett Paradicsomba. hogy egyszer csak úgy találjátok. kielégítõ ételek. a világotok csodáival eltöltött idõ élvezete. hogy megtaláljátok a világotokban azt.a kreatív lelket. a folyók és a levegõ tisztasága. fény-ételek. amit akartok. Meg kell teremtenetek önmagatokban azt a biztos és abszolút tudást. a tavak. Talán nincs szükségetek a manapság a státusz és a hatalom jeleiként számon tartott mindenféle készülékre. tápláló. míg meg nem teremtitek a kiegyensúlyozott és békés együttélést. jóvá kell hagynotok és meg kell erõsítenetek a lényeteket azzal kapcsolatban. mely szerint jogosultak vagytok az Isteni Értelem által teremtett minden ajándékra és gazdagságra. hogy mindaz. Meglehet. és hogy fontosabb is legyen kapcsolatba lépnetek azokkal a szeretõ lényekkel. amik megteremtik TEREMTSÉTEK MEG A TÖKÉLETES VA L Ó S Á G O T O KAT ! 101 . Játszadozzatok el vele. melyek úgy tûnnek. hogy sokkal inkább uralnak titeket és az idõtöket. Teremtsétek meg magatoknak és mindenkinek körülöttetek. Éppen ezért a következõ héten idõvel. hogy csak a sima. hogy mindenki számára jut elég.

érezzétek a jövõ látomását. hogy a magasba szárnyaljon. A felismerésnek belülrõl kell jönnie és veletek kell kezdõdnie azért. addig míg szilárdan. Most már értitek? Emlékezzetek. töltsetek el egy hetet azzal. elavult fogalmaktól. hogy ugyanúgy. mikor már nem kell többé körülvennetek magatokat mindenféle korlátokkal. amiket ebben az idõben felkínáltak számotokra. míg el nem fogadjátok abszolút igazságként. felhasználva mindazokat az ajándékokat. és annak. A szerepek nem lesznek annyira pontosan meghatározva. ami a tökéletes példája lenne annak. A jólétrõl alkotott egész elképzelésetek megváltozhat. akik vagytok. Lényetek legeslegmélyén mik szeretnétek lenni? Hol van a helyetek a Holnap Új Korában. Szabadítsátok fel elméteket. takarékoskodnotok és gyûjtögetnetek. de képesek lehettek arra. a körülöttetek lévõk léleknevelõjeként és gyógyítójaként. vagy mik lennétek akkor. Más szavakkal kifejezve: bizonygassátok jóléteteket egészen addig. Építgessétek a tökéletes jóléteteket egy héten át. és orvos vagy tanár váljon belõletek. más emberek gondolataitól és kifogásaitól. hogy távol tartsátok a betolakodókat. akkor majd megnyugodtok. Amikor megdöbbenve felismeritek. Engedjétek meg képzeleteteknek. ami már csaknem itt van? A fogalmak és a személyazonosságok változni fognak. mélyen belétek nem ássa magát ez a gondolat. mikor már nem kell tovább felhalmoznotok. ha bármivé lehetnétek a világon? Hogyan töltenétek napjaitokat? Mit alkotnátok? Mivel fejeznétek ki a világotokban azt. bizonygassátok nappalokon s éjszakákon keresztül. ha bármit megtehetnétek. hogy felépítitek ezt a valóságot: elemezzétek ki. hogy mit tennétek akkor. Ebben az 102 A FÉNY SZÁRNYÁN . szabaduljatok meg a régi. melyeket sajátotokként fogadtatok el. féligazságoktól. akik megpróbálják megszerezni jóléteteket. hatoljatok le a mélyébe.és fenntartják a harmóniát és egyensúlyt az új. hogy mint hivatalnokok otthagyjátok holnap a munkahelyeteket. mint ahogy a megnyilatkozás más látomásaival is tettétek. hogy a tökéletes világotokat építve kiáradhasson a külvilágba. Most képzeljétek el azt. amiért küzdötök? Talán nem lennétek képesek arra. hogy a változás kreatív erejeként kezdjetek önmagatokra tekinteni: például az általatok megélt új igazság tanáraként. tökéletesedõ lényetekben. hogy mindenki számára elég jut.

hogy megkapod. mint akik annyira fontosak. hogy vágyatok a legnagyobb bölcsességhez tartozik. lehet.eljövendõ idõben senki nem lesz majd lejjebb és senki nem lesz majd feljebb. építsétek fel ezt az álmotokat. hogy fel lettetek hatalmazva ezzel a kreatív energiával és erõvel. mindenki egyformán fontos lesz. hogy mi az. feltaláló vagy felfedezõ lenni? Mit tennétek. Hogyha nincsenek harmóniában. Hogyan akarjátok eltölteni ezen életetek hátralevõ részét. Emlékezzetek a mondásra: „Légy óvatos. szent és megszentelt. mégis úgy tekintetek magatokra. mivel ez az. ássatok le mélyen magatokba. orvos vagy tudós. Szóval. Lehettek szolgálók és nevelõk. akkor Isten vágyát a sajátjaitok elébe kell helyeznetek. hogy mit kérsz. akkor minden rendben van. amivel kreatív energiátokat és az idõtöket szeretnétek eltölteni. Mirõl szeretnétek biztos tudást szerezni? Milyen képességeket szeretnétek sajátotokként követelni? Éljetek. koncentrálással. amilyenné csak lehetséges. mindig bizonyosodjatok meg afelõl. míg nem érzitek úgy magatokban. mint egy filozófus. ha ezek közül bármelyikek lehetnétek. míg kétséget kizáróan biztosan nem tudjátok. hogy az Isteni Értelem meghosszabbításaként tanuljátok a társ-teremtést. amit ma elfogadhatónak tartotok.” Amennyiben a vágyaitok harmóniában vannak az ÉN VAGYOK Jelenlétetek vágyaival. és a következõt. lélegezzetek és álmodjatok minden percben. mivel Isten látomása tökéletes. mûvész. építgessétek valóságotoknak ezt a részét addig. mindig. és a következõt? Ez legmélyebb lelketek vágya kellene. vagy ha képesek lennétek valóra váltani legmerészebb álmaitokat? Mit írnátok? Mit festenétek le? Hogyan gyógyítanátok? Mi az elképzelésetek? Még ha furcsán is hangzik és teljesen különbözik is attól. hogy mindenki számára a legmagasabb és legeslegjobb. így már szeretnétek író. tegyétek olyan valóságossá és részletessé. majd egészítsétek ki állításotokat ezzel: „Legyen meg a te akaratod. következésképpen szeretnénk titeket figyelmeztetni: miközben felépítitek és megteremtitek az új valóságotokat. Egy hét elteltével erõsítsetek meg mint kétségkívüli igazságot és fordítsátok vissza a Magasabb Lényetekbe. gyógyító. amit kapni fogtok.” Még egyszer elmondjuk: töltsetek el egy teljes hetet gondolkodással. TEREMTSÉTEK MEG A TÖKÉLETES VA L Ó S Á G O T O KAT ! 103 . Emlékezzetek. hogy legyen.

Érezzétek a megvalósulás vibrálását. Amint elfogadjátok a Mesteri rangotokat és meghatalmazásotokat.Miután végére értetek ennek a folyamatnak és szilárdan a tudatotokba helyeztetek mindent. Játszadozzatok a folyamattal. csodálatos elérhetõ lehetõség felé fordítottátok? Megváltozott a hozzáállásotok az emberekkel és a tulajdonnal szemben? Egy kicsit jobban szeretitek önmagatokat? Úgy érzitek. Nem látjátok. mivel már sokkal jobban rá vagytok hangolódva a Szellemre és sokkal biztosabbak vagytok magatokban. Amikor ti arra koncentráltok. és kicsit több irányításotok van a sorsotok felett? Kellene éreznetek. ami rossz a világban. képesek leszünk arra. ha elegen kezdenek hinni abban. Miután befejeztétek ezt a folyamatot. hogy rendelkezésetekre bocsátva utánatok küldjük a megvalósulás kozmikus energiáját. Hogyan változik az elsõhöz képest? Mit tennétek hozzá vagy mit vennétek el belõle? Sokkal kifinomultabb és pontosabb lesz. hogy sokkal több mindenre vagytok felhatalmazva. ha közületek elegen kezdik elfogadni a meghatalmazásukat. hogy nagyobb mennyiségû életerõt áramoltassunk át a mennyei birodalmakból. hasztalan áldozatává válnátok. önzõ célokra? 104 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy fejlõdni és változni fog. fõleg. képesek leszünk arra. amit szeretnétek a világotokba hozni. és a rengeteg. Némiképp másként néz ki a világotok? Eltereltétek a figyelmeteket mindenrõl. élvezzétek azt. amíg nem tudjuk: ezt az energiát mindenki javára fogjátok használni. és hogy mit lehet megvalósítani. akkor tulajdonképpen arra összpontosítotok. hogy ez mindaddig lehetetlen. de meg fognak történni. hogy kezdjétek el újra. Ez is ugyanúgy biztos. hogy Istennel együttmûködve társ-teremtõkké váljatok a jó érdekében. hogy mi a helyes és elérhetõ az univerzumban. hogy ti is képesek vagytok világokat teremteni világokon belül. Ezek a csodák nem történnek meg egyik napról a másikra. hogy az életük során képesek felépíteni és megvalósítani ezt a Mennyországot a Földön. arra kérlek titeket. hogy (látszólag) a körülmények reménytelen. ahelyett. nem pedig korlátolt. Tudjátok. mint ahogy ti magatok is. ami megváltozott. ami történt. álljatok meg és készítsetek leltárt mindarról.

viszont elmondanánk nektek ezt is: a sötét erõk közé fokozatosan beáramlik a Fény. Már mondtuk nektek. hogy megmutatják: mi történik akkor. arra hívlak fel titeket. A réginek utat kell engednie az új számára. tökéletességek vagytok. a Fény és a sötétség erõi pedig megküzdenek a felsõbbségért. hogy ez az év és ennek az évtizednek hátralevõ évei a nagyszabású és felfordulással járó változás évei lesznek. Most eljött annak az ideje. hogy a bennük lévõ Isteni Erõ Szikrája nem engedi. Messzirõl jöttetek. Csak még nem készültek fel az ébredésre. Csak annyit kell tennetek. és minden újjá fog születni. és tudjátok. univerzumok az Univerzumban. A kellõ idõben rájuk kerül majd a sor. hogy elfogadjátok azt. tiszta. hogy az új Föld társ-teremtõi legyetek. akik mindig is voltatok: Isten egy Krisztusa. és teljes egészében elfogadjátok Mesteri rangotok palástját. hogy pusztulásnak és káosznak tûnik az egész. hogy szeretett Földetek megmutatkozzon és átalakuljon azzá az üstökössé. hogy a régi utak összeomlanak. hogy csatlakozzon a galaxishoz és az Univerzumhoz. amint elfogadjátok azt a kihívást. vibráló entitássá. amikor a korlátozást választjátok. Bevalljuk. és tesznek nektek egy szívességet azáltal. hogy kinyúltok és követelitek az örökségeteket. Tudjátok azt. hogy elbukjanak. hogy a nem felvilágosodott emberek a saját akaratuk szerint folytassák. szeressétek õket. Ragyogó csillagok vagytok. amivé válni szeretne: egy szikrázó. Hagyjátok. hogy ti.Szóval arra kérlek titeket. aminek szerves részét képezi a tökéletes egység és szeretet hatalmas Központi Napjába visszafelé vezetõ utazása során. csakúgy mint az Útmutatók és a Csillagmagok beragyogjátok számukra a követendõ utat. a hamvakból felemelkedik a fõnixmadár. Áldjátok meg õket. és annak ellenére. hogy kezdjetek bele – csatlakozzatok hozzám és a Fény Seregeihez abban. aki készen áll arra. sok mindent megtapasztaltatok az igazságosság nevében. hogy ezek a jóslatok igazak. akik igazából vagytok. Még nem jött el az õ idejük. Én. támogatunk és védelmezünk titeket. TEREMTSÉTEK MEG A TÖKÉLETES VA L Ó S Á G O T O KAT ! 105 . Mihály arkangyal és az Ég Minden Seregei csatlakozunk hozzátok.

mintha úszni tanulnátok és próbálgatnátok a vizet. hogy támaszt nyújtsunk nektek az átmeneti folyamatban.T I Z E N N Y O L C A D I K F E J E Z E T Isten hozott a magasabb dimenziók kapujában! S a Fénynek! Úgy tûnik. mintha az érzelmek forgószelében lennétek. Ahogy tudatotok számtalan párhuzamos valóság rétegébe sodródik be és ki. hogy egyre több kibocsátott kozmikus energiát dolgozzatok fel. lehetõvé teszitek. amikbe még mindig kapaszkodtok? Mely területeken vagytok még mindig merevek. és ahogy egyre jobban tudtok összpontosítani és koncentrálni. mi az. az energia kavargó örvényében. vagy talán még tévedtek? Átadjátok magatokat azon érzés következményének. hanem sokkal inkább változékony és elmosódott. Ez olyan. hogy erõfeszítés nélkül és lendületesen sodródhassatok bele a jövõbe. hogy belépjen az alvilágba? Úgy érzitek. ami visszatart. hogy igazatok legyen. úgy tûnik. hogy segítsünk belépni a változás hullámaiba és folyamába azért. ami éppen arra készül. és úgy lebben fel és foszlik szerte az illúzió fátyla sokatok szeme elõtt. és mely területeken ástátok bele magatokat a harmadik és negyedik dimenzióbeli gondolkodásmódba és interakciókba? Átadjátok magatokat annak. Azért jöttünk el most hozzátok. mintha a valóságotok nem is lenne annyira éles és pontosan körülhatárolt. mielõtt hatalmas fejest ugranátok. hogy nézzétek meg. akkor hát üdvözlünk a magasabb dimenziók kapujában. Ahogy a negatív energia kitisztul az ötödik dimenzió alacsonyabb asztrális síkjairól. ami majd együtt jár az új spirituális természetetek? Rabjai vagytok bizonyos hagyományoknak vagy ZERETETT GYERMEKEI 106 A FÉNY SZÁRNYÁN . Elõször arra kérünk titeket. Milyen kötelékeitek és függõségeitek vannak. mintha a biztonságotok és kényelmetek érdekében felhúzott határok és építmények összeomlanának? Amennyiben igen.

amire nem lehet magyarázatot adni racionális érvelésekkel és tudományos fogalmakkal. Azokat közületek. Meg kell tanulnotok. A rezgések felerõsödtek – ahogy ti mondanátok –. Ne hagyjátok. hogy elvesztitek a hatalmatokat? Milyen kötelékek tartanak fogva: kapcsolatok. és ez egy magányos út – senki nem járhatja be értetek. kiszélesedõ és felfelé haladó úton jártok. Nem kellene szembesülnötök ezekkel a helyzetekkel. ezért hát a körülöttetek élõknek nehéz lenne nem észrevenni. ha nem gondolnánk: megvan az erõtök és a szívetek ahhoz. amikor úgy tûnik.sajátos szabályoknak és sztenderdeknek? Vagy rabjai vagytok a hatalomnak. hogy valami zajlik – valami. megértjük. hogy ezek most nagyon feszültségteljes. bizonytalan idõk mindannyiótok számára. Megértjük azt. Jelenítsétek meg lelki szemetek elõtt. Mindenkinek a saját útját kell járnia. hogy az utatokba álljon. amint egy hosszú. egy bizonyos identitás. hogy felülkerekedjetek rajtuk és gyõzedelmeskedjetek felettük. ami egyre keskenyebb ISTEN HOZOTT A MAGASABB DIMENZIÓK KAPUJÁBAN ! 107 . hogy beleszóljon a tömegek küzdelme. Vannak idõk. Engedjétek meg. míg összpontosítotok. hogy szabadon hagyjátok beés kiáramlani ezt az energiát. erkölccsel kapcsolatos kérdés. vagy annak a gondolatnak. legyen az akár kormánnyal. hogy kidolgozzák a saját személyes napirendjüket. engedjétek meg fivéreiteknek és nõvéreiteknek. egy munka. míg nem engeditek meg a mentális folyamataitoknak. egy úton. keményen dolgoztok. akik harmóniában vannak és felkészítették önmagukat. kedveseim. vagy akár a körülöttetek lévõk cselekedetei. a fizikai testetek – akár egészséges. látszólag leküzdhetetlen helyzettel néztek szembe. Mindaddig nem fog ellenetek fordulni. hogy ez az energia már szinte kezelhetetlenül túl sok. tulajdonok. elméjükben és Szellemükben. Itt az ideje. mint az energia és az információ nagy erejû vezetõit most megkeresik. politikával. mind mentálisan. akár egészségtelen – vagy a külsõtök? Sokan közületek már régóta szorgalmasan dolgoznak azon. még azok számára is. amivé a Szellemetek szeretne válni. hogy rengeteg. kedveseim. hogy átdolgozzák azt saját idõbeosztásukhoz igazítva. egy konkrét lakhely. hogy azzá váljatok. akik megtisztították az utat mind fizikailag. hogy harmóniát teremtsenek testükben. hogy eleresszétek magatokat és hagyjátok.

Ez az. kerekedjetek felül és rendezzétek a még hátramaradt kihívásokat. Titeket. amelyet gyõzelmetek fog hozni. Szóval feszítsétek meg spirituális izmaitokat. és résen kell. amikor minden jól megy és jól érzitek magatokat. amit kérünk tõletek. hogy a kis kudarcok elvegyék kedveteket. vagy megingassanak hitetekben. de a kihívással együtt jár. drágáim. hogy elfogadjátok a kihívást és elõrelendüljetek. hogy ez másfajta valóság és más szabályok uralkodnak a magasabb dimenziókban. kedveseim. Ezek után úgy sétáltok tovább. hogy amennyiben az ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez. Lássátok lelki szemetekkel. Ez az az út. vagy szemeteket továbbra is erõsen az elõttetek lévõ ragyogó fényen tartjátok? Nagyon fontos az. amit a Fényharcos jelent. Érezzétek elõre az elért eredmény csodálatos érzését és a jutalmat. a csodálatos útmutatókhoz és a körülöttetek lévõ angyalokhoz fordultok. ahogy az út minden egyes oldala lemorzsolódik és nincsen semmi. ne koncentráljatok a lábatokra. erõsítsétek meg szellemi elszántságotokat. hogy eléldegéljetek és lassú léptekkel elõre haladjatok. hogy legyetek. Sajnálatra méltó módon a fizikai világotokban a cél erejét és a tanulságokat csak megpróbáltatásokon és viszontagságokon keresztül lehet megtanulni. és annak ellenére. hogy szemeteket lesütitek és a végtelen szakadékot fürkészitek. Semmi sem képes a negatív erõknél jobban kétkedésre késztetni vagy meggyengíteni elszántságotokban. csak sötétség odalent. mert a fegyverbe 108 A FÉNY SZÁRNYÁN . lehetséges. szintén lehetséges. amit csak kértek. hanem képzeljétek magatok elé a célt. hogy „hiszek”.lesz. ahogy beletorkollik a képzeleteteket túlszárnyaló magasságokba. Nekünk is megvan a magunk kihívása. készítsétek elõ a terepet a cselekvésre. összehívunk és felkészítünk a „Nagy Eseményre”. akik az én seregeimhez tartoztok. amit a leginkább szükséges elintéznetek és megoldanotok. hogy idézzetek fel minden egyes nap és minden egyes helyzetben. de akkor egyben önteltté is váltok. Könnyû azt mondani. úgy egyben ki is képzõdtök a Magasabb Lényetek és az Isteni Jelenvaló vezetése alatt. hogy egyszerre csak egy határozott lépést tegyetek meg. A Lelki Önmagatok elétek helyezi azt. Ne hagyjátok. minden segítséget megkaptok. Ahogy a beavatási folyamaton végigmentek.

mint Úttörõknek és Útmutatóknak. Összevontuk erõinket és körbevettük magunkat az elõttünk álló feladattal. képesek vagytok minden akadályt legyõzni. akik beleléptek és beleásták magukat a harmadik dimenzióba. amit rendelkezésetekre bocsátunk. és mi válaszolni fogunk. Ezalatt azt értjük: itt az ideje. miközben sokak. mi soha nem kételkedtünk bennetek. kedves és hûséges katonáim. míg ti magatok meg lettetek büntetve vagy fenyítve. Szükségünk van rátok. Egyre többen és többen emlékeznek közületek az örökségetekre és gyûlnek egybe és egyesülnek spirituális családjukkal. hogy szerencsésen és jókedvûen tovább sétálnak hedonisztikus útjukon az összegyûjtögetett anyagi jutalmaikkal együtt. át kell vágnotok a merev gondolkodás dzsungelén. és tudjuk. és ezen a ponton nem szabad ítélkeznetek. hogy õket megjutalmazták. ha sokszor kételkedtetek magatokban. szét kell vágnotok a tömegtudat bilincsét és át kell törnötök a harmadik dimenzió akadályain azért. Beszéljetek hozzánk meditációtok közben vagy nyugodt perceitekben. Éppen ezért azt kérjük tõletek. hogy elõrelépjetek. hogy mire vagytok képesek. hogy gyõzedelmeskedni fogunk. hogy az Új Kor Fénye rázúdulhasson az emberiségre. hamarosan számotokra is nyilvánvaló lesz. hogy készen álltok a feladatra. és hogy mit tudtok teljesíteni. Ez nagyon távol áll az igazságtól. Nem mondtuk nektek azt. aminek látszik. ha életetek zavaros. Nektek. és most így szólunk hozzátok: még akkor is. Készen kell állnotok arra. Tudjátok. hogy elfogadjátok spirituális helyzeteteket és követeljétek a Mesteri rangotokat. nagy számban egyesülünk és gyûlünk össze. hogy egy napon ti is megszabadultok ISTEN HOZOTT A MAGASABB DIMENZIÓK KAPUJÁBAN ! 109 . mindannyian szerves részei vagytok a Földetek és a Naprendszeretek jövõjét szolgáló csodálatos tervnek. hogy ez könnyû vagy kellemes lesz. Szóval ne panaszkodjatok. de ti sok korszakkal ezelõtt biztosítottatok minket afelõl. tudjátok kezelni a feszültséget. Nem minden az. úgy tûnnek. szeretünk titeket. bátor embereink. Töltsétek meg szíveteket azzal az energiával. nem szabad úgy éreznetek. hogy tartsátok szemeteket a gyõzelmen és a ragyogó jövõn. tudjuk. Megértettük szavaitokat.szólítást hamarosan kihirdetik. továbbá az éteri birodalmakban szintén rengetegen gyülekeztek egybe. Oh.

Én. De a szívem mélyén tudom. hogy a siker minden örömök forrása. Ekkor az ígéret álarcát megpillantom. De mivé leszek. Szeretem az élet álmát. Egy másik birodalomban. mely oly sima és szabad. s léptem elakad. Elmém és szemem megtisztítom. Ezért hát legyetek nagyon bátrak és örvendezzetek. De jaj. Hogy ennél sokkal több létezik. amikor elmúlok. Megérzem majd az érintésetek? A szeretetem felétek 110 A FÉNY SZÁRNYÁN . és szabadon lebeghettek az univerzumban a dicsõség szárnyán. Befelé. Terhem súlya alatt görnyedezem. Mihály arkangyal elhozom számotokra ezt az igazságot.a földi korlátoktól és a harmadik dimenzió kötelékeitõl. hogy mindaz vagyok. hogy bebizonyítsam magamnak. legbelül Mit tehetek. Úgy látszik. elõrefelé. mivel fejlõdésetek döbbenetes ütemben halad. minek látszom. felfelé tartok. kiket annyira szeretek? Felismerlek majd titeket. s szívem lenyugtatom. Én. Én itt csak vendég vagyok. Borzongás. botladozom Az ösvényen. Mikor kívülrõl magamba nézek? Az élet útján fel s le utazgatom. haszontalan dolgok tárháza. Amire szántak engem? Mi létem értelme. Mi lesz a nevem? Ott lesztek ti. másik síkon ki leszek én. kerülõútra tévedtem.

RONNA HERMAN ISTEN HOZOTT A MAGASABB DIMENZIÓK KAPUJÁBAN ! 111 . A szétosztott szeretet. hogy érezzem szívemen szívetek melegségét. A legnagyobb szerepet kapja. mely átíveli az idõ minden keménységét. többet ér Bármely kincsnél. Összetartásunk mindennek az alapja. Szükségem van rá.És a ti szeretetetek felém.

amint ott állnátok Fénytestetekben. ahogy a körülöttetek lévõ Fény egyre erõsebb lesz. mikor belekerültök a fizikai testetek egyre szûkülõ határainak csapdájába. harcoltok a szabadulásotokért (miközben még mindig emlékeztek arra. . Képzeljétek el. Minden korban szeretetteljes vagy gyûlöletteli kapcsolatban voltatok a fizikai testetekkel. hogy szemtanúi lehetünk a Föld bolygótokon végbemenõ átalakulásotoknak. Engedjétek meg. Ezért szeretnénk biztosítani benneteket afelõl. nem tudták megérteni azt. Mi. míg ti. mely hajlékot ad Szellemeteknek. akkor ellenállásba kezdtek. akik a fizikai birodalmakból származtok. Ahogy az energiahullámok túláradnak rajtatok és átjárják belsõ lényeteket és Földanyátokat. a távoli messziségbõl figyelnétek meg a kísérletet. 112 A FÉNY SZÁRNYÁN DVÖZÖLLEK BENNETEKET. hogy elfogadták a kihívást és a kijelölt feladatot. Sokan közületek amellett. látjuk. hajlamosak vagytok inkább a körülöttetek lévõ sötétséget és negativitást észrevenni.T I Z E N K I L E N C E D I K F E J E Z E T Öleljétek magatokhoz a fizikai megjelenési formátokat – a szellemetek templomát! Ü szeretett gyermekei a Fénynek! Nagyon izgalmas és inspiráló. és mint résztvevõ. és érezzük. kezdetét veszik a csodák. ti képesek vagytok megváltoztatni a dolgokat. akik a mennyei birodalmakból származunk. hogy belépjenek a kettõsség harmadik dimenzióbeli síkjára és kipróbáljanak egy szabad akaratú világot. arról a tárolóeszközrõl. ahogy a rezgési szint felemelkedik az éterekbe vagy az asztrális síkokra. Szóval így. hogy honnan jöttetek). hogy most a testi megjelenési formátokról beszéljünk nektek. hogy Szellemeteket fel kell öltöztetnetek egy fizikai testbe. hogy tényleg fejlõdésen mentek keresztül.

Számtalan úton-módon tehetitek ezt meg. legyen az akár diétátok megváltoztatása. hogy kiszabaduljatok a sötétség karmai közül. hogy minden rossz minõségû energiát átrendezzetek és egyensúlyba hozzatok. tudattalanul hatalmas ártalmaknak és nélkülözésnek tették ki testüket. azért. Meg kell találnotok a módját. masszázs vagy test összhangba hozásának más formái. úgy fokozatosan elfelejtettétek. mivel az egy szépséges szállítóeszköz. hogy lényetek minden részét egyensúlyba és harmóniába hozzátok. egy olyan tudásé. Meg kell találnotok a módját annak. amit vissza kell szereznetek és vissza kell követelnetek. hogy hallgassatok a saját belsõ útmutatásotokra és egyezzetek bele abba. A frekvencia vezetõi vagytok. hogy magatokhoz öleljétek fizikai megjelenési formátokat. majd pedig meg kell találni a módját annak. átadó állomásként és hatalmas információk raktáraiként mûködtök. melyek az örökségeitek. a szerveitekbe. Arra bátorítunk titeket. hogy felvállalhassátok az igazi identitásotokat és befejezhessétek földi küldetéseteket. 113 . böjtölés. cselekedeteitekben és magatartásotokban. Ennek következtében kezdetét vette a harc az egótok/vágytestetek és a Szellemetek között. ami mélyen el van temetve sejtjeitekben és szerte az egész lényetekben. és sokan írtak az „átalakuló Fénymunkások” tüneteirõl. hogy megtisztítsátok testeteket gondolataitokban. testgyakorlás. a véráramotokba. viszont sejtjeitekben még mindig õrzitek az igazi identitásotok és az igazi természetetek szabad lelkének emlékét. Amint megszabadultok a sejtszerkezetetekbe beépült energiától és negativitástól. Magasztos igazság és tudás õrzõi vagytok. hogy követitek a Lelketek finom kis útbaigazításait. hogy megint újjászülethessetek és újra eljárhassátok az átalakulás táncát. Meg kell szabadulnotok ezektõl a mérgektõl és újból szert kell tennetek az egészségre és életerõre. a mirigyeitekbe és a csontjaitokba. akupunktúra.Ahogy az illúzió fátyla egyre vastagabbá vált és a fizikai világ korlátozásai egyre erõsebbek lettek.. Eljött az idõ számotokra. Minduntalan kerestétek a szabadulást fizikai tárolóeszközötökbõl csak azért.. úgy azok elkezdik befészkelni magukat testetek más részeibe. melyek fogva tartanak a tudatlanság és a korlátozás börtönében. ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A FIZIKAI MEGJELENÉSI . Ezen emlékek eredményeként néhányan közületek korokon át. kedveseim.

mint az erõsítés. nem harcoltak folyamatosan azért. akik jól érzik magukat a testi megjelenési formájukban. amit majd elindít a fizikai megjelenési formátok átalakulása. fõként a napfonat területén. A testetekbe belépõ Fényenergia mûködésbe hozza és energiával tölti fel a kódolt Fénykristályokat. Ez az oka annak. Szintén mûködésbe lépnek új csakrák vagy energia-örvények azért. hogy végül a tizenkét meglévõ fõ csakrátok és a dupla spirálú DNSetek összeköttetésbe kerüljenek. mint az ételek adta energia – ha a testi formátok nem tudja feldolgozni az energiát és nem tud megszabadulni tõle. de most újra mûködésbe lépnek. Azok számára. kedveseim. mígnem újból tizenkét DNS szálatok nem lesz (ez most az éteri testetekben jelenik meg). sokkal kifinomultabb energiafelvevõ képességetek. aromaterápia vagy kristálygyógyítás. sokkal könnyebb idõszak volt az átalakulási folyamat. mivel az gyönyörû és hozzájárul az egészhez. mintha az valami olyasmi lenne. tanultok és növekedtek a kísérletezés által. Valamennyit egyensúlyba és harmóniába kell hoznotok. Nyugalmi állapotban pihennek. hogy megszerezzék a hatalmat felette. amit le kell gyõzni. mint azelõtt valaha. testmozgás. és el kell fogadnotok. hogy sokan közületek (akik folyamatosan szeretetteljes/gyûlöletteli kapcsolatban voltak testükkel) meghíznak a folyamat alatt. Nagyon gyorsan alakultok át. mely 114 A FÉNY SZÁRNYÁN . szükségetek lesz a fizikai testetekre. akkor az valamilyen módon beépül. amit fel kell használni. Lényetek minden része és darabja szerves részét képezi az egésznek. Ez az. és baráti viszonyra tettek szert ezzel a gyönyörû eszközzel. Ezek közül mindegyik segíteni fog a tisztulási folyamatotok felgyorsításában és a fizikai.légzésgyakorlatok. Sokan közületek nem ismerik fel azt. érzelmi és spirituális testetek összehangolásában. mivel nem voltak haragban fizikai lényükkel. hogyha kevesebbet esznek. és mindaddig. még akkor is. minek következtében növekszik a magasabb. csakúgy. hogy a Fényenergia ugyanúgy mûködik. A Fény tulajdonképpen energia. amiket eónokkal ezelõtt helyeztek oda. mikor is elõször eljöttetek ebbe a Naprendszerbe. míg a fizikai síkon kell lennetek.

Fogadjatok el minden kihívást és lehetõséget arra. hogy továbbra is a magasabb célotokra összpontosítsatok és fontos. más szokásotok és ízlésetek van. Sokkal többet kell tenni és minél hamarabb. új jövõtöket. Szépen kérünk titeket. hogy ami belül átalakul. hogy ne rejtõzzetek el ezen kihívások elõl. hogy az energiahullámok növekszenek.. Továbbra is koncentráljatok. amiért közületek olyan sokan rengeteg konfliktussal terhes helyzetet tapasztalnak meg a mindennapjaik során. Ez a legfontosabb dolog most. a szeretetet és a tudást. hogy más dolgokat részesítetek elõnyben. ahelyett. vegyétek körbe magatokat a tiszta kozmikus tudatosság szeretõ védelmének ragyogásával. mintsem az útközben lévõ kellemetlenségekre. Bár talán úgy találjátok. Arra bátorítottunk titeket. akik már teljesen készen állnak arra. mind pedig kívül. Emlékezzetek arra. hogy támogassanak és szolgáljanak titeket. hogy a negativitás örvénye és a rossz minõségû energia ne hathasson rátok. annak kívül. Koncentráljatok arra. 115 . Szívjátok magatokba az igazságot. hogy napról napra. napról napra egyre erõteljesebbek és életteljesebbek lesztek. hogy nyomatékosan kérjétek útmutatóitok. a zûrzavar egyre erõsödik. hogy inkább az elnyerhetõ jutalomra gondoljatok. a fényes. percrõl percre építsétek fel a jövõtöket. kortalan és felemelkedõ testetek építésével. Egyszerûsítsétek le az életeteket. összpontosítsatok. Szintén fontos. hogy egyszer és mindenkorra megoldhassatok minden diszharmóniát és minden egyensúlyhiányt – mind belül. fiatal. Teremtsetek egyensúlyt. Ez az. békét és harmóniát világotokban. hogy az anyagi javakat gyûjtögetnétek és a pillanatnyi fizikai örömöket hajkurásznátok. Bizonyos erõfeszítéseket tesztek azért. a fizikai valóságotokban szintén meg kell jelenni. ami tartós és állandó. A ti érdeketekben szólunk ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A FIZIKAI MEGJELENÉSI . tanítóitok és minden angyali lény segítségét. hogy megszabaduljatok a régi. beépült energiáktól. hogy meggyógyítsátok Földanyátokat. kedveseim.. Ezért fontos annyira. de nem elég pontosakat és nem elég gyorsan. gyönyörûségeim. ne próbáljátok elkerülni azokat.együtt jár majd a Fény áramlásával és a vibráló. Ezek azért jöttek elõ. és akkor minden jó dolog áramlani fog hozzátok. Ahogy növekvõ fájdalmaitokon nagy nehezen túljuttok.

érjetek el belül és felül. mint ahogy az Aranykor összeomlása után tettétek a múltban. Szükségünk van rátok. küzdelem. hogy soha nem vagytok egyedül. mint Fény Mesterek. Kinyújtjuk felétek a Fény szimbolikus kezét. Várjuk a visszatéréseteket. akár visszaestek és folytatjátok a sötétség. kedveseim. Ne szalasszátok el ezt a lehetõséget. Én. Mihály arkangyal és az Ég Minden Seregei szeretettel és védelemmel veszünk körbe titeket. mint a béke õrzõi. ne kelljen megint a sötétség korszakán átküzdenetek magatokat. a Teremtõ és az Élet ajándékát. És emlékezzetek arra. hogy felvállaljátok az igazi identitásotokat. kedveseim. mint az ide helyezett és gondjaitokra bízott fajok védelmezõi újra elkezdjétek a teljes gondoskodást. Akár elfogadjátok az ajándékot és elõrehaladtok. a fajotok átalakulása senkire sem vár. 116 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy mint a Föld oltalmazói. ne szakítsátok meg küldetéseteket. mint az igazság és a szeretet hordozói. A korszak harangjai megkondultak. Gyertek közelebb. Eljött az idõ számotokra. hiányolunk titeket.– VIGYÁZZATOK! Itt az ideje. A választás a ti kezetekben van. tudatlanság és korlátozottság korszakában.

117 . még az úgynevezett tisztított víz vagy a forrásvíz is tartalmaz ártalmas vegyszereket és elemeket. GYÁTOK A LEGTISZTÁBB VIZET. ami által sokkal jótékonyabb hatást fejt ki. Szintén fontos. Azt is megtehetitek. hogy kristályt vagy különbözõ színû köveket tesztek a vizeskancsóba.. ANGYALI E L E D E L A Z Á TA L A K U L Ó CSILLAGGYERMEKEK. Igyatok meg legalább hat-nyolc pohár vizet naponta. ha szeretnétek) nagyon hasznos az egy-három napos böjtkúrák alatt. váltogatva almalével (fel lehet ereszteni egy kis vízzel. ami segít majd energiával feltölteni és harmóniába hozni azt. és a használati útmutatás alapján pár cseppet tehettek a vizetekbe. koncentrált formában. A sárgarépa és a zellerlé kombinációja. Rengeteg nagyon jó gyógynövénytea van forgalomban.H U S Z A D I K F E J E Z E T Angyali eledel az átalakuló Csillaggyermekek számára (Ronna Herman kutatásai és Mihály arkangyal jóváhagyása alapján) I amit csak találtok. amit isztok. Vegyétek meg a legjobb vízszûrõ rendszert. A pórsáfránynak és az olívaolajnak van a legjobb hatása a testre. Próbáljatok meg leszokni a kávé. A répalé nagyszerûen használható tisztításra. nagyon hatásos a mérgektõl és a beépült energiáktól való megszabadulásban. és csak kis mennyiséget kellene használni belõlük minden nap (ne forrósítsuk fel õket). A zeller és az alma segítenek egyensúlyba hozni a sav/lúg arányt a testünkben. amit csak megengedhettek magatoknak.. hogy szeretnétek valamilyen hasznos ásványi anyagot rakni a vizetekbe – vehettek ilyeneket tiszta. vagy vessétek tesztelés alá azt a vizet. Alkalmanként meglehet. amik nem tartalmaznak koffeint.és szódaivásról. ne pedig hideget. hogy langyos vagy szobahõmérsékletû vizet igyatok. de semmi sem tudja felvenni a versenyt a tiszta vízzel.

barnarizst. és az ízlelõbimbóitok újra elkezdik majd élvezni a természetes ételek kifinomult ízeit. és egy szelet teljes kiõrlésû magból készült (lehetõleg csíráztatottat) kenyeret. egy fehérjét. sárga kukoricalisztet. Ezek nem összetett szénhidrát formák és a leghatékonyabbak a súlycsökkentésben és megtartásban. továbbá az idényjellegû füvek széleskörû választéka is rendelkezésetekre áll. Ezek a legjobbak amiket találtam: zöldségfélék. hogy megváltoztassuk azt a gondolkodási mintát. és ez egy hatalmas áttörés volt. inkább használjatok rozslisztet. hagyma. paradicsom.Meglehet. Hamarosan már nem is fogjátok hiányolni az agyonsózott ételeket és a mûízesítõket. Szeretnék ismertetni egy jó tisztító és fiatalító diétát (a testsúly csökkentésére szintén alkalmas): Minden nap egyetek meg négy-hat zöldséget. egy keményítõt. árpa és gomba. Tanuljátok meg. hogy az elsõ huszonnégy órában éhesek lesztek. kölest. miszerint meghalunk vagy megbetegszünk. A levesek csodálatosak. viszont az elsõ nap után nagyon erõsnek és energiától duzzadónak érzitek majd magatokat. mint a Mrs. 118 A FÉNY SZÁRNYÁN . ha nem eszünk egy pár napig. laktatóak. Sokunknak igen mélyen gyökerezõ emlékei voltak arról. Legyetek biztosak abban. hogy éheztek az elõzõ életükben. vagy akár nyugodtan kikísérletezhetitek és elkészíthetitek a saját kombinációtokat is. Inkább legyetek kreatívak és használjatok gyógynövényekbõl álló csodálatos keverékeket. két gyümölcsöt. ezért hát ez nagyszerû módja annak. Azonban ne egyetek belõle túl sokat. legalább nyolc-tíz szemet meg kellene ennetek naponta. Dash. felesborsó. igyatok negyed órával elõtte és egy órával utána. ízletesek és takarékosak. lehetõleg a héja nélkül és nyersen. Ne egyetek fehér lisztet vagy cukrot. hogy kimossátok a mérgeket. rövid idõ alatt átszoktathatjátok ízlelõbimbóitokat. Ne igyatok étkezés közben. mézet és természetes juharszörpöt vagy gyümölcsleveket. mivel nagyon magas a zsírtartalma. hogy csak minimális mennyiségû sót használjatok. hogy hat-nyolc pohár vizet – vagy annál többet – megisztok azért. Ez történt velem is. de ne közben. A mandula kiváló lúgos étel.

sokféle sötét színû zöldséggel (nagyon kevés jégsaláta használatos). azok közül is a legjobb a lencse. amit sûrítve és takarékosan használnak az ételekhez. a paradicsom. akkor nõ a testsúlyunk. de csak keveset használunk fel. felesborsó és a tarkabab. Egyensúlyba kell hoznunk testünkben a nátrium és kálium arányt. a borsó és a sütõtök szintén nagyon hasznosak és magas a „Fény”-tápanyagtartalmuk. tökkel vagy szezámmaggal és egy kevés aprított vagy reszelt mandulával. A kozmikus energiának ugyanaz a hatása a testre. vagy „idõ”elem. a cékla. és a sütõtök nagyon lúgosak és nagyszerûen egyensúlyba hozzák a sav/lúg arányt a testben. különbözõ fajta nyers zöldséggel. Ezek különösen fontosak a vegetáriánusoknak és azoknak. A nátrium azon elemek közül.. Legalább egyszer egy nap egyetek meg egy nagy tál salátát. jót tesz a gyomornak is. Ha túl sokat viszünk be belõlük. ahogy azt U. Meg kell tanulnunk. ízléseteknek megfelelõ fûszereket. Anderson elnevezte. mint a táplálékforrásokból származó energiának. hogy csak átfuttassuk testünkön a kozmikus energia erõit. akár nem. melyeket a táplálkozás során használunk.A cayenne-i bors. és aztán körkörösen (vagy spirálban) kiáramoltassuk azért. akik nagyon kevés húst esznek. de csak kis kortyokban. és akár hiszitek. nagyon jó az anyagcsere felgyorsítására. aztán (elölrõl hátrafele csökkenõ sorrendben): a nagyhüvelyû holdbab (limabab). ANGYALI E L E D E L A Z Á TA L A K U L Ó CSILLAGGYERMEKEK. Az ételben lévõ ûrelemek átalakulnak energiává. A sárgarépa. A hüvelyesek az egyik legjobb rost. Használjatok könnyû olívaolajat öntetnek és citromot vagy fûszerezett rizsecetet vagy egyéb. néhány nyers napraforgóval. A legnagyobb hatalom az Univerzumban (The Greatest Power in the Universe) címû könyvében. három vagy négy. a legerõsebb harmadik dimenzióbeli elem. a hosszúszálkás zöldbab. feketebab. én nem igazán szeretem használni a mikrohullámú sütõt. 119 . míg az idõelemek anyaggá alakulnak át. csicseriborsó. A LEVÉLZÖLD (klorofill) nagyon jó vérképzõ és oxigenizáló. A céklalé szintén jó. különbözõ fajta csírákkal. A cékla és a cékla zöldje nagyszerûen tisztítják a májat és az epehólyagot.és fehérjeforrások. míg a kálium az egyik legerõsebb „ûr”-elem. Kicsit pároljuk meg. A banán.. a cukkini. S.

Ne hozzunk elhamarkodott ítéleteket. Mindig kedvesnek kell lennünk önmagunkhoz. amit elfelejtettünk. földi kezdetekhez. hogy rákényszerüljetek a változásra. az a legjobb egészségetek és a jólétetek érdekében. ezekkel a finom kis útbaigazításokkal tudatja velünk és emlékeztet minket arra. hogy felgyorsítsátok a titeket már nem szolgáló méreganyagok. Követeljétek minden nap a tökéletességeteket. Pompás. ezért olyan fontos. el fognak vezetni a tökéletességetek felé. hogy sokkal jobban fejlõdjünk és sokkal érzékenyebbek legyünk a bevitt ételekre és energiákra. hogy vezessen át benneteket a tökéletes egyensúlyba. Magasabb Lényünk vagy Krisztusi Lényünk felelõs annak ellenõrzéséért. kérjétek meg a Szellemet. Kedves barátaim. aztán figyeljetek. Bármiféle egyensúlyhiány és kellemetlenség a Magasabb Lényünk jelzése a testünknek arról. a tiszta. ne bélyegezzünk meg senkit. hogy hogyan használjuk fel az energiát. Ott találkozunk. tökéletes. békébe és harmóniába. erõteljes Fénylényekként sétáltunk ezen a Földön. Ily módon.hogy ne épülhessenek be és ne borítsák fel az egyensúlyt a testi formánkban. emlékeztet arra. szokások és vágyak eltávolításának folyamatát. 120 A FÉNY SZÁRNYÁN . és most ebbe az állapotba térünk vissza. Kérjétek meg Varázslatos Jelenlevõ Lényeteket és a Magasabb Lényeteket: adják meg nektek a vágyat és az akaratot ahhoz. természetes életmódunkhoz. hogy térjünk vissza az õsi. Használjátok naponta az Ibolyaszínû Átalakuló Lángot. hogy egy bizonyos terület vagy életmódunk egyes részletei figyelmet igényelnek és változtatásra szorulnak. hogy kitisztítsatok minden eltömõdést energiaörvényeitekben vagy csakráitokban. Kell lennie egy szabadáramlású-áramkör kapcsolási sémának.

az az. az a hely. és Banffban. Korokon át számtalan ilyen zárt tanácskozást tartottunk idelent. ami egy csodálatos összejövetelen történt. hogy ezen a helyen található az éteri menedékhelyem. habár akkoriban még egyikõtök sem szállt le az alacsonyabb dimenziókba. Ami történt. és abban az idõben annyira valóságosak voltunk számotokra. és erre mindig a világotok történelmében bekövetkezõ valamilyen kiemelkedõ átmenet és jelentõs változás idõszaka alatt került sor. azt méltán lehetne nevezni az ötödik dimenzióba való bevezetésnek. mivel sokan azok közül. szeretnétek látni a magasabb dimenziókból vagy a láthatatlan birodalmakból származó lényeket. ahol a Földeteken megvalósuló arany napokon én. Mindannyian nyugtalanok vagytok. csakúgy mint a Mesterek. és az idõ múlásával mindez egyre nyilvánvalóbb is lesz számotokra. beszélgettünk és interakcióba léptünk veletek.H U S Z O N E G Y E D I K F E J E Z E T Az isteni kard S a Fénynek! Meg szeretném osztani veletek egy részét annak. Nem tûntünk olyan szilárdnak és élesen körülhatárolhatónak. Ez az összejövetel sem volt kivétel. Sétáltunk. és bensõségesen társalogni velük. a dévák és az elementálok láthatóak voltunk számotokra. március 24-tõl 27-ig. De amit elfelejtettetek. akik a tudatosság elért szintjein szolgálnak. Albertában és Kanadában került rá sor 1994. mint amennyire most ti vagytok a barátaitoknak a harmadik dimenzió anyagi síkján. a Fénymunkások ünnepén és újraegyesülésén. Néhányan közületek újra megszerzik ehhez a kellõ tudatosságot. Sokan tudjátok. hogy a múltban mi köztetek sétáltunk. az emberi létezés ZERETETT GYERMEKEI AZ ISTENI KARD 121 . amit Mihály Zárt Tanácskozásának hívnak. a többi angyali lény. mint amilyenek ti vagytok most.

akik kedvesek számukra. akkor soha. mindenki a saját maga teljességében vett részt az ülésen. ahol a magunkkal hozott ajándékokat megosztottuk. a szeretet erõteljes érzését. megosztották a bölcsességüket. amelyeket a békés és harmonikus cél. akik az átalakulás és a felemelkedés ügyének – az új Aranykor felépítésének – szentelték magukat. életképes döntésekre és folyamatokra jutottunk. áldott csoportnak az egyesült és az együttmûködésen alapuló ténykedésébõl. a meditációk és az erõteljes mentális interakciók útján kiáramló energia páratlan szépségû színeit és erejét. és kiegészítettük velük az egészet. 122 A FÉNY SZÁRNYÁN . Az összejövetelen a szeretet és a tudatosság ajándékai. amelyek a zárt tanácskozás során felszínre kerültek. soha többé nem kételkednétek a rendelkezésetekre álló erõtökben és a hatalmatokban. azoknak. megvitattuk. az egyetlenség és az egység érzése csak elõfutárai voltak annak. az összehangolódás. mint amirõl valaha is tudomásotok lesz. és eredményesnek ígérkezõ. figyeltek mindenki más tudására és tapasztalatára. Az emberi törekvés minden területét. az Univerzum Keresztszüleivel és a Hatalmas Központi Napban tartózkodó Atyával/Anyával/Istennel alkotott egységben fog kicsúcsosodni. hogy kibõvítsék és növeljék azzal saját tudásukat és hatékonyságukat. Ez a sorsotok. a tudatosság számtalan aspektusának összejövetele. Nem harcoltunk vagy versenyeztünk a felsõbbségért vagy az irányításért. Bárcsak meg tudnám mutatni nektek azokat a varázslatos gondolkodási formákat. és a legmagasabb ügynek való biztos elkötelezettség érdekében idéztünk elõ. ami tudatosságban és a más dimenziókban hátramaradt útitársatokkal. és mindazokat. amikor mindannyian elkezditek a teljességgel való újraegyesülés folyamatát. Ez egy spirituális családi egység újraegyesülése volt. Ez a jövõtök számtalan sok Mesterének összejövetele volt. a végsõ célotok. Világotok és szoros közelében lévõ minden lény több hasznot húzott ennek a legszentebb. ami akkor jön el. a megbontottság és a diszharmónia minden oldalát megvizsgáltuk.ezen korában még soha ezelõtt nem tapasztalt minõségben élhették át a cél egységét és az egyetlenség érzését. Ha mindezt meg tudnám mutatni.

értelmi és érzelmi testüket azért. AZ ISTENI KARD 123 . amit átadtam ezen a csatornán keresztül a konferencia alatt. Láthatjátok. hogy küzdjenek.Szeretném. amelyek végül is a Fény ragyogó városai lesznek. láthatjátok a még több hatalomért és uralkodásért folytatott rögeszmés küzdelmen. mint egy lézersugarat. hogy milyen árat fizetnek érte. Vonzzátok magatokhoz ezt az energiát. mit sem törõdnek azzal. fel kell készülnötök és meg kell tisztítanotok magatokat a Szeretet/Fény kozmikus energiájának felgyorsult átáramlásához és az Univerzum anyagának felépítéséhez. azért. Most a Fény és a szeretet energiáját úgy fogjuk visszavonni. hogy szeretõ. amely történetesen átváltoztatja õt a tökéletesség fénylõ csillagává. vagy hogy mennyi fájdalmat és szenvedést okoznak másoknak. aztán teljes szeretetben és könyörületben árasszátok ki magatokból az egész emberiség legmagasabb javára. a többi országot és területet meghagyjuk gyûlölettel és félelemmel teli sötétségükben. fivéreitek és nõvéreitek értelmetlen megsemmisülése valójában saját magatokból is elpusztít egy részt. töltsétek fel vele magatokat. De el kell fogadnotok a hívást. Most éppen feladjátok a személyes napirendeteket az evolúció varázslatos kozmikus tervéért. még gyûlölködõbbé válnak. és hamarosan jelzõfénnyé váltok a Földanyátokból kisugárzó ragyogó Fényben. hatékony vezetõi vagy elõsegítõi legyenek ennek az energiának. hogy visszatérjetek a kozmikus rendben jogosan elfoglalt helyetekre. ha ezt az áldott energiát negatívan használják: láthatjátok azokon. akik megtisztították és egyensúlyba hozták fizikai. az egyre több és több vagyon és tulajdon kapzsi hajhászásán. Szikrák vagytok. Azokra a területekre fogjuk összpontosítani az energiát. hogy válogatás nélkül takaróként beborítsa az egész Földeteket és az egész emberiséget. Elõször is: azért vagytok most itt. a galaktikus hierarchiával való újraegyesülésért. ha tudnátok egy részét annak. Többé már nem fogjuk leküldeni ezt az energiát. majd végsõ soron a Teremtõ életadó erejének hiányában elgyengüljenek és megsemmisüljenek. mert fontos szerepet játszotok ebben a folyamatban. akik gyûlölködnek. hogy milyen lesújtó eredménnyel jár. és azokra összpontosítjuk majd közületek.

a fizikai síkra jöttetek. mivel kiszaladunk az általatok ismert idõbõl. azok. Elõre kell lépnetek. harmóniában az isteni tervvel.A becses ajándék és az összpontosított energia maguk után vonnak egy figyelmeztetést: be kell fogadnotok ezt az energiát. imádságok és az eltökélt cselekedetek által. az együttmûködés és az összejövetel ideje. hogyan él egy Mester a harmadik dimenzió ostobaságain túli kifinomult dimenzióban. Elõször lehet. akik adományként használják ezt az ajándékot. hogy csak apró. az anyagi gazdagság bõségével azért. hogy egyesüljetek a meditációk. amit akkor fogadtatok el. támogassátok egymást a választott törekvésetekben. tegyetek meg minden erõfeszítést azért. vagy nincsenek olyan képességeik mint nektek. jelentéktelennek tûnõ dolgok történnek. Azt szintén elmondtuk. és igen. el kell kezdenetek a célvezérelt nagyobb hatalom gyakorlásának folyamatát. hogy ezek a napok a csodák napjai lesznek. Az elmélkedés és az elméletalkotás ideje lejárt. hogy megteljenek az univerzum túláradó bõségével: szeretõ kapcsolatokkal. örömmel és harmóniával. ha összefogtok a magasztos eszményképekért… a hatalmas Mesterek által egy isteni napirend lép hatályba. hogy követeljétek örökségetek. Osszátok meg álmaitokat és vágyaitokat. hogy megmutathassátok a világnak. békével. hogy mi mindent lehet elérni. Kedveseim. hogy felvállaljátok azt a szerepet és feladatot. Nyújtsátok ki kezeteket és szíveteket. míg képzeletüket felülmúló meghatalmazásban nem részesülnek. hogy összhangban cselekedjetek. hagyjátok. egészen addig. Mivel ha nem így cselekedtek. visszavonják tõletek a teremtés kozmikus ajándékát. Eljött az egység. mielõtt erre a világra. Itt az ideje. mely az egész emberiség javát szolgálja. Még ha nem is annyira felkészültek mint ti. akik a céljának megfelelõen fogják használni azt. sokkal többet fognak kapni. 124 A FÉNY SZÁRNYÁN . mûködésbe kell hoznotok. és olyasvalakikre összpontosítják. de ahogy követelitek és tudatába kerültök ezeknek a csodáknak. sokkal hatalmasabb megnyilvánulások és csodálatos események jönnek majd el. hogy megmutassátok a világnak azt. amit csak ti tudtok teljesíteni… azt a feladatot. nemcsak néhányakét.

amikor még az éteri birodalmakban tartózkodtatok? Habár nem mindig arra használtátok a kardot. mivel ez a spirituális jelvényetek. ami felizzik. Érezzétek. hogy valójában ezt az ajándékot már megkaptátok. és adnék nektek egy új fegyvert. de azt is tudjátok. Lássátok lelki szemeitekkel azt az ezüst fonalat. Igazság és Bátorság Kardját. mint a Fény Sereg kinevezett harcosainak kezébe. Most lássátok lelki szemeitekkel és érezzétek a kék Fény ragyogó kardját. mely létrehozza spirituális páncélotokat. lássátok a jobb kezetekbe belehelyezett. hogy én hordozom az Isteni Akarat. az isteni akaratot szolgáló kékszínû ragyogó drágakövet. hogy ez a kard jelképesen a jobb kezetekbe lett helyezve. Összpontosítsátok tudatotokat a koronacsakrátokra. ami az alantasabb energiához tartozik. és érezzétek. mely a szívközpontotokban húzódik meg. A szívetek közepében látjátok az arany energia csillámló napsugarát. ahogy behatol a gyökércsakrátokba. melyen semmi nem képes áthatolni. Nem fogom elvenni tõletek ezt a kardot. és felfelé irányulva eléri Magasabb vagy Isteni Lényegeteket. és a felsõbbrendûség. Tárjátok ki szélesre karotokat. forduljatok befelé. ami lassan leereszkedik és behatol a koronacsakrátokba.Azt tudjátok. Ezt a jelvényt hordozzátok a bátorságotok pajzsán. amint áthalad rajtatok. igazságra és bátorságra. Lássátok lelki szemeitekkel ennek a kardnak a markolatát. lássátok a belül ragyogóan égõ Háromszoros Lángot. érezzétek a szavaimban rejlõ igazságot. titeket körülvevõ. viszont mérsékelném a használatát. a háború jelképévé vált. Tapasztaljátok meg az elõtörõ. melynek közepébõl fehér és arany kristályenergia sugárzik. a hódítás. Így már tudjátok. A korok folyamán a maszkulin energiát szolgáló erõ kardja lett belõle. Miután elolvastátok ezeket a szavakat. amire azt tulajdonképpen szánták. amint mûködésbe AZ ISTENI KARD 125 . ahogy ennek a hatalmas energiaforrásnak a szirmai szélesre nyílnak. majd leáramlik a gerincoszlopotokon. felvillanyozó energia ragyogását. szilárdan belehelyezi magát a Földanyába körülbelül harminc centiméter mélyre. ami napról napra egyre vastagabb és erõsebb lesz. áldott harcosaim. útja közben energiával tölti fel és felfrissíti minden egyes energiaközpontotokat és csakrátokat. érezzétek az energiát. mivel nagy szükségetek van az isteni akaratra.

arra kérünk titeket. hogy szolgáljátok a nagyobb ügyet. mintha finoman rá lennétek hangolva. elfeledkezhettek a személyes növekedésetekrõl vagy felvilágosodásotokról. hogy elhozzátok majd a teljességet. melynek ereje szerte az egész világon visszhangzik majd. hanem a létezés állapotába kerültök. De elõször is újra meg kell szereznetek és újra kell egyesülnetek önmagatok számtalan részével. A spiritualitásotok. eggyé kell válnotok azért. Így hát. aki a Krisztus-tudatosság tökéletességét árasztja magából. sokkal kiegyensúlyozottabbak és sokkal egységesebbek legyetek. az igazságotok. Többé már nem lesztek a valamivé válás állapotában. az összejövetel idõszaka.lép isteni bölcsességetek. Ez a folyamat lépésrõl lépésre történik. mint egy ajándékot a változó tömegtudat számára. hogy elõször a saját spirituális egészségeteket és jóléteteket lássátok meg. Közületek mindenki érezni fogja. Mi változtatunk a testetek maszkulin és feminin oldal között húzódó ellentéten azért. mivel újra csatlakozni fogtok lényetek hatalmas. kedveseim. értitek? Ezért utasítottunk titeket arra. Ez a célotok. Ez az a feminin kard. Újra és újra elmondtam nektek. mint ahogy azt talán gondoljátok. hogy egybe tudjátok olvasztani ezeket az energiákat. vagy mintha közelebb kerülnétek ahhoz. hanem a feltámadás és a felemelkedés kardja. amit meg kell valósítanotok – az egyéni részetekhez a tervben vagy a küldetésben. részesült az isteni szeretet erejének lelkesítõ áramlatából. szeretteim. amiben az isteni szeretetet szolgáló rózsaszínû színjátszós drágakõ van. 126 A FÉNY SZÁRNYÁN . mivel az üzenet egyike azoknak. amint elindultok választott küldetésetek útján. Mindenki. és nem vagytok ettõl olyan messze. hogy maradjatok továbbra is összhangban a szívetek és lelketek isteni állomásával. tökéletes részéhez. Ezt a kardot forgatjátok majd. hogy a szeretet könyörületével és a bölcsességgel az erõ maszkulin kardját féken tartsák. aki jelen volt a zárt tanácskozáson. a teljességetek lesztek – egy létezõ. kedveseim. Egyszer majd úgy fogjátok találni. amit majd nem szeretnétek elmulasztani. amit mindannyiótokban elhelyeztem azért. Ez nem a keresztre feszítés keresztje. Akkor és csak akkor álltok majd készen arra. Ragadjátok meg erõsen jobb kezetekbe a kardot. hogy ez az újraegyesülés. és sokkal inkább kétnemûekké váljatok. hogy ezt végrehajtottátok.

HANEM SZÁRNYALJATOK A LÁTOMÁSOTOKKAL!” AZ ISTENI KARD 127 . Ez a Zárt Tanácskozáson hangzott el: „NE CSAK MEGKAPÓAN BESZÉLJETEK. továbbá megerõsítettem a kapcsolatot köztetek és a Krisztus-tudatotok között. hogy isteni módon vezetnek benneteket. kedveseim. és hogy fáradozásaitokért hamarosan megkapjátok jutalmatokat.Elhelyeztem lényetekben a szeretet és a könyörület kardját. Mihály arkangyal elhozom nektek ezeket az igazságokat. Én. Haladjatok elõre azzal a bizonyossággal.

amely az egész emberiség hasznára lesz. hogy továbbhaladhassatok és megvalósíthassátok azokat kézzel fogható. Egészségetek és kapcsolataitok fejlõdni fognak. élesen a középpontba kerülnek azért. hogy nagyon fáradtak vagytok. egy magasabb célért. amint úgy látszik. hogy tudjátok: mindez egy célért történik. feljegyzést készítünk róluk azért. fizikai formájukban. Megértjük. Az álmok és a látomások világosabbá válnak. meg fogjátok látni. hogy az eljövendõ idõkben ti. hogy az ellenállás megszûnik. A sorsotok ösvénye egyre tisztábbá és sokkal pontosabban körülhatárolhatóbbá fog válni. hogy elvigyünk titeket a jövõbe. ily módon nyilvánvalóvá teszitek az új valóságotokat. Semmilyen áldozat – akár hatalmas. hogy képet adjunk arról. Mindegyiket tudomásul vesszük. akik olyan szorgalmasan dolgoztatok. hogy hitetek csodái elkezdenek megmutatkozni az anyagi birodalomban. és a megtisztulási folyamat is a vége felé közeleg. az út megnyílik elõttetek. és valóban végigszenvedtétek a lélek sötét éjszakáját azért. és hogy egy röpke bepillantást nyújtsunk a rátok váró dolgokról. megmutatva ZERETETT GYERMEKEI 128 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy az elhivatottságotokért és az állhatatosságotokért elnyert jutalmatok ezerszeresen megtérülhessen. akár kicsi – nem marad többé észrevétlenül. a közvetlen világotokban még mindig meglévõ diszharmónia.H U S Z O N K E T T E D I K F E J E Z E T Váltsátok valóra az álmot! S a Fénynek! Engedjétek meg nekünk. elkezd majd szertefoszlani. és ahogy az akadályok leomlanak. hogy számtalan részeteket harmóniába hozzátok. olykor elbátortalanodtok és gyakran vagytok csalódottak. De szeretnénk. mivel végre egyensúlyba hoztátok életeteket. amit örömmel kell várnotok. Biztosítunk titeket afelõl.

ahol összejönnek a hasonló gondolkodású. Selejtezzétek ki azokat a dolgokat.azoknak. mivel az birtokolja az idõtöket. Közületek mindenki. Nem szeretnének majd ottmaradni. amik már nem szolgálnak többé titeket. hogy önállóan mûködjön. hogy nem kell majd semmit feláldozni vagy elhanyagolni. könnyûnek fog tûnni. azok tényleg igazak. amiket figyelembe kell venni. a szolgáltatások. annak a zárt közösségnek. Az épületek. az energiátokat. akik nem rezonálnak ezekre a magasabb rezgésekre. és az emberek szükségletének kielégítése – nem fognak többet harcolni egymással. csodák történnek majd. míg egy világkatasztrófa véget nem vet nekik. amit mélyen belül eltemetve a sejtszerkezetében korokon át hordozott. hogy miért. most majd bizonyos területekre fog összpontosulni. hogy segítsék. és ezalatt azt értjük. vagy a Fényharcosok energiája és ereje által az érintettek nem kezdik el segíteni V Á LT S Á T O K VA L Ó RA AZ ÁLMOT ! 129 . Az energia. ezért nem kell aggódnotok senkiért sem. de annak ellenére nyilvánvalóan és határozottan rosszul fogják érezni magukat. egészen addig. szabaduljatok meg a többlettulajdonotok csomagjától. kedveseim. szívû és szándékú emberek. gondozzák és erõsítsék minden egyes részét az egésznek – tekintet nélkül arra. hanem harmóniában és bõségben élnek majd. A szépség. mivel nem tudják majd az okát. ahogy az energia növekszik ezeken a területeken. A tervezés során a Földanya és a természet lesznek a legfontosabb tényezõk. aki ott lakik és nincsen összehangolódva. aki összehangolódott és felkészült. hogy az milyen kicsi. támogassák. minden dolog ami szükséges. az egyensúly és a harmónia lesznek a kulcsszavak. ami összecseng Lelkének Énekével. aminek igazság szerint sokkal inkább ti vagytok a tulajdonai. Készüljetek fel életetek korszerûsítésére. az iskolák mind korszerûbbek és hatékonyabbak lesznek. a tökéletesség visszhangjával. akik kételkedtek. a figyelmeteket. nem fogják jól érezni magukat ezeken a helyeken. Csináljatok helyet az új életformának. A következõ néhány évben. Azok. hogy amiket mindvégig mondtatok. az otthonok. megmásíthatatlanul arra a területre lesz csalogatva. A gyötrelem területei továbbra is ugyanazok maradnak. ami egészen mostanáig megkülönböztetés nélkül áradt Földetekre.

hogy minden változás.) Mi az. az végül is valóra váltja az összes régóta belül hordozott álmotokat és vágyatokat. hogy észrevegyék: tényleg történik valami. hogy hogyan kezdhetnek erõt meríteni az univerzumból. mely a béke. mint vezetõk sok kételkedõt arra késztetnek majd. hanem a hiedelemrendszeretekben is? Az egészségügyi ellátás. amit ti annyira másként csináltatok? Mi az. Elkezdik beismerni. a faj korlátai. Nem látjátok a leomló akadályokat – nemcsak a fizikai rendszerekben. Nem számít. és egy mindenkiért” mottó szellemisége lassan beszivárog a köztudatba. Az átmenet és a változás mindig bizonytalanságot és nyugtalanságot szül. Harmóniát teremtetek életetekben és magatok körül. hogy ti idéztek elõ dolgokat. hókusz-pókusz”. a kezelés és a test védelmét szolgáló megelõzés fontossága teljesen új dimenziókba helyezõdtek át. Az elszigeteltség és az önérdek ideje a végéhez közeleg. az elme és a lélek egyensúlya és harmóniája a tömegek normális állapota lesz. amit ti tudtok. amelyeket elkezdtek valóra váltani. Az allopátiás orvosokat arra kényszerítik. amit engedtek. hogy a legmagasabb és a legeslegjobb szándékkal megtörténjen mindenkiért. Napról napra egyre erõsebbek lesztek. Hogyan lehetséges az. Oh. Békések és higgadtak lesztek. hogy vizsgálják felül azokat az elavult eljárásokat. A test. amíg nem kezdik el kezükbe venni saját sorsuk irányítását. nem pedig csak az Új Kor guruinak kiváltsága. 130 A FÉNY SZÁRNYÁN . akik a harmadik dimenzióbeli gondolkodásmódban ragadtak és ellenszegülnek. hogy mennyien vannak. öröm és jólét „Bátor Új Világaként” jelenik meg. eljönnek majd hozzátok és majd kérdéseket tesznek fel. hogy ti olyan könnyen teljesítettétek mindezt? (Persze õk csak keveset tudnak. a vallás és a kultúra lassan szertefoszlanak. hogy befelé kell fordulniuk. ami nemcsak „meseszerû. A csodák. kedveseim. A „mindenki egyért. és úgy tûnik. kedveseim. és az összpontosított szándékotok mozgatóereje érzõdik az egész világon. hogy a tömegek tudatában folytatódó zûrzavarból semmi sem lesz rátok hatással vagy befolyással. és azt is. amíg nem vesznek részt az ébredés folyamatában. akkor majd meglátjátok. õk pedig nem? És ti el fogjátok nekik mondani. De elmondjuk nektek.a megtisztulást. amikhez korok óta makacsul ragaszkodnak.

ne prédikáljatok. hogy milyen látomásaitok vannak a Földnek és a lakosainak jövõjérõl. akiknek mindenellenes hozzáállásuk van. félelem és negativitás burkában. hogy a körülöttetek lévõk lássák hitetek erejét. Ezért hát azt kérjük tõletek. hogy nyíltan beszéljetek. akik pusztulást jósolnak és azoknak. amit megteszek. hogy minden pillanatban higgadtan és abban a bizonyosságban éltek. amit teljesítek. V Á LT S Á T O K VA L Ó RA AZ ÁLMOT ! 131 . hogy mit képviseltek. hogy haladjatok elõre minden egyes nap. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. hogy minden egyes lépés. kedveseim. hogy õk ismerik az igazságot. Határozottan állítsátok. hanem szeretõen és magabiztosan fejezzétek ki igaz érzelmeiteket: hogy kik vagytok. a szeretõ energiátokkal és a segítségetekkel támogatni fogjátok és felemelitek a Földet és annak lakosait a tudatosság következõ szintjére.Hagyjátok. Nem fogunk kudarcot vallani. elhatározásotok értékét és a rendíthetetlen alázatosságot célotok felé. hogy „Ettõl a naptól kezdve meg fogok bízni Krisztus-tudatom belsõ hangjában. kedves és drága harcosaim. egy új tudatba. amit olyan szorosan szívem mellett õrzök. most nem: ugyanis birtokotokban van az ég minden szeretett lényének az ígérete. akik azt hiszik. hogy kimondjátok szándékotokat. és tudom. és minden egyes feladat. hogy az a jövõ teljesen ellentmond azoknak. Átölelünk benneteket a szeretet és a védelem arany mezejével. hogy a tökéletesség – a hatalmas ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel megerõsítve és körülvéve – eljön. csak közelebb visz engem ahhoz az álomhoz. határozzátok el.” Mindannyian. akik fogva tartják magukat és a körülöttük lévõket a fájdalom. kedveseim. Itt az ideje.

kicsi fonal nem lett belõle. úgy egyre inkább a keresztet formáló anyag vízszintes oszlopához kötõdtetek. Már beszéltünk a felemelkedés kardjáról és a feltámadás keresztjérõl. egyre jobban ragyog. Az Õ feltámadása jelentette a Szellem diadalmas gyõzelmét az anyag felett. míg egy vékony. ahogy egyre inkább belevonódtatok az anyagba. erõsebbé válik. és azt. de ahogy lefelé ereszkedtetek a harmadik dimenzióbeli tapasztalatba. amint azt látjátok. ahogy Krisztusi Lényetekbõl egyre több és több válik elérhetõvé. a fizikai birodalomba. Ahogy sûrûségetek egyre nõtt. így soha nem lehettek egyensúlyba és mindig rosszul érzitek magatokat. most engedjétek meg nekünk. kezdetét vette az ingahatás. és ahogy kezdtétek elveszteni az egyensúlyt a fizikai világ két pólusa között. úgy a Magasabb Lényetek Fényoszlopa egyre zsugorodott. elõre és hátra. majd balra. hogy miért kellett a Szeretett Krisztusnak egy kereszten kínhalált halnia. ami a Fény függõleges energiaoszlopa.H U S Z O N H A R M A D I K F E J E Z E T A lélek támasztóoszlopa és az anyag keresztje S ZERETETT FÉNY MESTEREK! A Mindenható üdvözletét hoztam el nektek. Ezt jelképezi a kereszt. mialatt a vízszintes anyag oszlopa egyre nagyobb és nehezebb lett. most elkezdett zsugorodni. Elõször durván jobbra dönt. 132 A FÉNY SZÁRNYÁN . a lényetek központjába. Leereszkedtetek ide a Fény Sugarán keresztül. De ez a folyamat most megfordul: a kereszt vízszintes oldala. mely beleágyazott titeket a fizikai világba. Majd ezek az energiák befészkelték magukat a szívetekbe vagy a lelketek központjába. hogy a Lélek és az anyag keresztjével kapcsolatos rejtelmek mélyére hatoljunk. ami a Krisztusi Lényegetekkel vagy az ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel való összeköttetést jelentette. míg az ÉN VAGYOK oszlopa egyre szélesedik. keskenyedni és rövidülni.

Ahogy egyre jobban és jobban egyensúlyba hozzátok magatokat. vágyaitok és kitûzött céljaitok megvalósításában. Hát nem látjátok az ebben rejlõ mûködés tökéletességét? Mindannyian a Mennyekre szegezitek tekinteteteket. Ezért elmondjuk nektek: nincsen annál a dolognál nagyobb látványosság a Mennyekben. viszont nem tudjuk helyettetek valóra váltani vágyaitokat. mi úgy válunk majd képessé arra.Ti most ezt a folyamatot tapasztaljátok meg. ti átemelkedtek majd a kereszten. ezért vagytok a harmadik dimenzióbeli tapasztalatban. és felemelkedtek a Fény oszlopán. a negativitáson. magasan fogtok felfelé szárnyalni a Fény oszlopán.. hogy segítsünk nektek álmaitok. Sokan közületek panaszkodnak arról. fürkészve kutatjátok az eljövendõ események jeleit és elõjeleit. Csak akkor tudunk nektek segíteni és felhatalmazni titeket erõfeszítéseitekben. amikor kezditek elérni a finomabb rezgések magasabb birodalmait. Ahogy közületek a csodálatosan harmonikus ötödik dimenzióba való belépés elõkészületeként egyre többen és többen érik el a magasabb negyedik dimenzióban megnyilvánuló energiákat. hanem az emberiség és a Naprendszer javára is. csak nektek nem kell egy kereszten meghalnotok. nemcsak a ti személyes javatokra. Az a ti feladatotok. egymás után ébrednek tudatukra. meditáltak. stb. Elküldhetjük nektek a harmadik dimenzióba az Isteni Értelem elektromágneses energiáit. kiváló egészségben vannak. a harmadik dimenzióbeli tapasztalaton. Magatokra fogjátok ölteni a szivárványszínekben játszó tisztaság palástját. Most már értitek? Hamarosan. hogy Felemelkedett Mesterekként sétálhassatok a Földön. megerõsítették a jólétüket. hogy a tudat ezen támasztóoszlopán egyre feljebb juthassatok. és akkor. de mindennek semmi haszna. és megvilágítsátok az utat másoknak. mint ami éppen most valósul meg a Föld bolygótokon: egymás után világosodnak fel a lelkek. amint teljesen sikerül szívközpontotokba építeni ezt a vízszintes oszlopot. ugyanezen az oszlopon leereszkedhettek. és felülemelkedtek a kétpólusos jellegen. Amíg nem hozzátok egyensúlyba az A LÉLEK T Á M A S Z T Ó O S Z L O PA ÉS AZ ANYAG KERESZTJE 133 . ha úgy kívánjátok. hogy imádkoztak. eggyé váltok Fénytestetekkel és az igazi önmagatokat jelentõ Krisztusi Lényetekkel. úgy fokozatosan felszabadítjátok magatokat azért.

sõt mi több. hogy most szilárdan a Földetek belsejébe vagytok rögzülve. A hátralévõ idõkben még álljatok szilárdan a Földön. Mialatt még mindig a harmadik dimenzióbeli korlátozások tapasztalatában vagytok.anyag e keresztjét. addig nem fogjátok elérni vágyaitokat. de ezek azon tanulságok miatt léteznek. vagy csak lassan és nagyobb erõfeszítések árán válhatnak valóra azok. hogy eredetileg a tökéletesség belsejében éltetek. hogy mindent harmóniában és egyensúlyban kell látnotok. Ahogy egyre kiegyensúlyozottabbak lesztek. és ezalatt azt értjük. Amikor teljes körûen felhatalmazott Fénylényekké váltok. a hatalom. Lássátok magatokat tökéletesnek. mivel valaki számára éppen azok érvényesek. kedveseim. hogy szemléljétek egy Mester kedvezõ helyzetébõl a világot. hogy a magasba felszállhasson azon a Fényösvényen. úgy a Földet szintén megszabadítjátok a kétpólusos jelleg oda-vissza taszigálásából származó feszültségétõl és terhétõl. amik valójában: az energia vagy a gondolat illúzióinak vagy helytelen alkalmazásainak. akkor a lelketek a tudatosság. lássátok megpróbáltatásaitokat és problémáitokat annak. amíg nem vagytok képesek felemelni tudatotokat az igazi lényetekhez vezetõ ösvényt járva. ahogy megszabadultok az életetekben lévõ kétpólusos jellegtõl. a szívközpontotokba. ami már szakadásig feszítette az összeköttetést. de a harmadik dimenzió folyamatosan visszahúz és visszaránt. az igazság és a tisztaság ragyogó arany fényében fog kitörni. amiket az emberiség 134 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy elérjétek a rátok váró megnyilatkozás kincseit. kedveseim. Amikor az anyagi tudat támasztóoszlopát visszahelyezitek az eredeti helyére. fel kell ismernetek azt. Meg kell szabadulnotok a stressztõl és a megterheléstõl. az Atya/Anya/Teremtõ szívében lévõ. meglátjátok majd az eljövendõ Új Kor csodáit. Akkor. hogy túléljétek a kettõsség ezen tapasztalatát. de szabadítsátok fel Lelketeket és Szellemeteket. Hatalmas Központi Napban? Még mindig oda kötõdtök. Nem kell egyetértenetek. amin leereszkedtetek. Nem ismertétek fel: annak ellenére. lezúdul rátok a Földre. akkor a Krisztus-tudat varázslatos energiája hatalmas sugarakon keresztül leárad. nem kell. képesnek kell lennetek arra. hogy minden nézõpontnak egyenlõ joga van a létezésre. Már mondtuk nektek. hogy elnézzétek. nem ismertétek fel.

ahogy felemelkedtek az arany fehér Fény oszlopán. ami nincsen egyensúlyban. gyûlölitek õket és harcoltok ellenük. Lássátok. Elõször fel kell ismernetek azt. Éppen ellenkezõleg. a Föld születését. vagy hogy képzeletetek szerint átalakítsátok. Szabadítsátok fel õket a szereteten keresztül a magasabb tudásotokkal és az Átalakuló Ibolyaszínû Lánggal. hogy találkozzatok velünk. akik és amik. hogy mi nem tartozik a magasabb bölcsességhez. hogy bejelentse az új csillag.néhány tagjának meg kell tapasztalnia. hogy ellenálltok nekik. a hibák kijavítása és az A LÉLEK T Á M A S Z T Ó O S Z L O PA ÉS AZ ANYAG KERESZTJE 135 . akkor semmilyen körülöttetek örvénylõ negativitás nem fog rátok hatni. de tudjátok: nem azért vagytok ezen a helyen. kedveseim. mint a társ-teremtés Mestereire. míg az egész egy izzó jelzõfénnyé nem változik. Aztán következik az átszervezés. Ne hagyjátok. Ahogy megerõsítitek ÉN VAGYOK Jelenlétetek ezen támasztóoszlopát. hogy csatlakozzatok hozzánk a magasabb birodalmak kifinomult világaiban. Az alacsonyabb asztrális síkok lassan megtisztulnak a korszakok folyamán felgyülemlett minden rossz minõségû energiától. Ha teljesen körbeveszitek és feltöltitek magatokat a krisztusi energia Fényével. hogy megváltoztassatok bárkit. akik még mindig a negatív gondolkodási formáik börtönében sínylõdnek és szenvednek. hogy egyre több és több tiszta Fény szûrõdjön le világotokba. mint a Fény hordozóira. ahogy az anyag keresztje az egész világon összezsugorodik. Áldjátok meg a félretájékoztatottakat. Ti megváltoztatjátok a dolgokat. Meditációitok alatt lássátok. majd szertefoszlik a szívközpontotokban. mely átjár minden egyes szívet és a bolygótokat addig. ami kiáramlik az univerzumba. imádkozzatok értük. Lássátok magatokat. fel kell ismernetek. szeretett Mestereim. hogy az alacsonyabb rezgések gondolkodási formái elhatalmasodjanak és megerõsödjenek azáltal. egyre több tiszta krisztusi energia tud összpontosulni rátok. lássátok teljességükben mindazokat. Sétáljatok teljes hatalmatokban és igazságotokban. ti fogtok arra hatni azáltal. vigasztaljátok meg az elnyomottakat. felszabadítva a Földeteket és az egész emberiséget. ahogy egyre kisebb lesz. ahogy összezsugorodik az anyag keresztje. és ezzel lehetõvé teszik. így csupán a Mennyekbõl leáramló hatalmas fehér Fénysugár marad. hogy azok vagytok.

út megtisztítása. kedveseim. kedveseim. kedveseim. ez az a feladat. Nagyon örülünk a fejlõdéseteknek. Látomásaink szerint ez a nap hamarosan bekövetkezik. és már nagyon várjuk azt a napot. mivel azok olyan erõteljesek. hanem koncentráljatok arra. mint amilyenek ti magatok is vagytok. úgy építitek fel ezeket a kristálypiramisokat az éteri világban. az igazság. a tiszta felvilágosodás ajándékát. segítsetek nekik abban. Vigyázzátok és figyeljétek meg gondolataitokat. amin vagytok. Ezek lesznek az Univerzális Értelembõl érkezõ kozmikus energia fókuszpontjai. Meditációitok során használjátok a kristálypiramis erejét. még akkor is. Minden lehetséges módon segítünk benneteket. hogy egyensúlyba hozzátok magatokat. a jövõ Fényvárosaiban. ha az rombolás által valósul meg. amikor tudatotok eléggé egyensúlyban lesz. Itt közelebb kerültök a megnyilatkozás és meghatalmazás birodalmához. Tartsatok ki. ami elõttetek áll. hogy elérjétek a Krisztus-tudatotok éteri világát. Ne fokozzátok a világotokban lévõ egyensúlyhiányt. nyomdokaitokban a tiszta Szeretet/Fény ragyogása maradjon. Ez az az út. hogy kívül és belül is egységet és békét teremtsenek. a helyreigazítás vagy a magasabb formába. Én. nem fogtok kudarcot vallani. a felvilágosodás. az egység és az egyensúly formájába való feltámadás. hogy lelki szemeitekkel elképzelitek az új világotokat. Hozzátok létre magatok körül a békének és a harmóniának egy olyan auráját. Építsétek fel fejetekben ezeket a fényvárosokat oly módon. aztán segítsetek fivéreiteknek és nõvéreiteknek abban. 136 A FÉNY SZÁRNYÁN . Mihály arkangyal és az Ég Minden Seregei tisztelgünk elõttetek. hogy harmóniába kerüljenek. Ahogy tudatosan építitek ezt a látomást a fejetekben. mivel jövõtök számtalan csodája ott fog megvalósulni. a lélekkel való együttes megoldások. hogy ha majd bárhová mentek. a gyógyítás és a bölcsesség helyszínei. áradjon belõletek a tökéletesség Fénye. hogy átáramoltathassuk nektek a tiszta tudatosság. és egy nap hamarosan megjelennek majd az észak-amerikai kontinensen. aztán jöhet a dolgok megoldása. amikor feléri és megérinti a miénket.

Az egyetlen. RONNA HERMAN A LÉLEK T Á M A S Z T Ó O S Z L O PA ÉS AZ ANYAG KERESZTJE 137 . szeressetek és dolgozzatok szívvel-lélekkel. És senki nem birtokolhatja annak hatalmát. ami miénk lehet.Az élet órája Csak egyszer húzták fel az élet óráját. Ne várjatok. Éljetek. Hogy pontosan megjósolja a mutatók leálltát. míg eljön a holnap hajnala. Talán addigra megáll az óra mutatója. az a „most” pillanata.

amit kötöttetek. az Isteni Értelem bölcsességét jelenti. akik úgy olvassák ezeket a sorokat. amelyeknek megengedtétek. hogy megszegjétek az összes egyezséget. Elkezdhetitek azzal.H U S Z O N N E G Y E D I K F E J E Z E T Az egyezségek megszegése – az elavult fogalmak eltörlése S ZERETETT GYERMEKEI a Fénynek! Én. de nem számít. hogy komoly erõfeszítéseket tesztek azért. amit az entitásokkal kötöttetek az 138 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy megszabaduljatok azoktól az idejétmúlt. a fél-igazságoktól és hazugságoktól. akik rezonáltak a nevemre. Ezek olyan dolgok. a képemre. mely már a fizikai síkon való elsõ megtestesülésetek óta a lelketekbe vagy az éteri testetekbe lett plántálva. hogy számtalan elmúlt korokon át irányítsanak titeket. beültetett anyagoknak vagy kódoknak neveznek. és szeretetteljes módon megszabadítjátok magatokat és az összes többi érintett személyt is tõlük. hogy helyreállítsatok és egyensúlyba hozzatok minden körülöttetek lévõ tökéletlenséget. hogy feltöltsétek magatokat a Fénnyel. Bontsátok fel az összes karmikus köteléket és egyezséget amit kötöttetek. itt az ideje. bénító bevésõdéstõl. szabaduljatok meg az összes korlátozó. hogy tudatosítjátok az összes különféle egyezséget. ami az igaz tudást. Ebbe beletartozik bármilyen egyezség. amit saját magatok többi részeivel vagy darabjaival kötöttetek. melyeket sötét vagy világos kristályoknak. El kell kezdenetek azzal. Mihály arkangyal mindazokhoz szólok. Eljött az idõ. Eljött a perc. hogy minek nevezzük õket. hogy vállaljátok a felelõsséget azért a világért. az örökségeteket. amit teremtettetek. mintha közvetlen kapcsolatban lennénk mindannyiótokkal. aztán pedig azzal folytatjátok. hogy követeljétek az identitásotokat – a hozzám és a Seregeimhez való csatlakozást –. elavult és hamis fogalmaktól. mivel valóban abban is vagyunk. A szavaim elõhívnak titeket. bevésõdéseknek.

hogy elértétek és megértettétek mindennek a forrását. hogy tökéletességgé alakuljon át. A következõ lépés a bátorság összegyûjtése és az arra irányuló akarat. hogy készítetek egy személyes listát mindenféle olyan egyezségrõl. rádöbbentek arra. küldjétek el összes energiáját a Fénynek. Legyetek felkészülve arra. Szabaduljatok meg a hátráltató. Ahogy megszabadultok a magatokban és a többiekben lévõ korlátozó egyezségektõl. engedjétek meg a Magasabb Lényeteknek. váltsátok fel õket a magasabb AZ EGYEZSÉGEK MEGSZEGÉSE . melyek hátráltatják a ti és az õ növekedésüket egyaránt. aki érintett a dologban. és egy aktív. Az eredmények átalakulnak majd. a múltban. a jelenben és jövõben. 139 . Meditáljatok minden tételén. aztán töltsétek meg az Átalakulás Ibolyaszínû Lángjával. és szemmel láthatóan csodálatosak lesznek. mely felszabadít titeket és mindenkit. kedveseim. Más szavakkal kifejezve. Ez az alapja a felemelkedés folyamatának. próbáljátok meg érezni a lényegét és az okát. Engedjétek meg az átmenetnek. az útmutatásotokat és a tanításotokat. amennyi szükséges ahhoz. hogy valamit szükséges megváltoztatni. vagy a Magasabb Lényetekkel való bensõségesebb összeköttetést. hogy annyi idõt töltsetek minden egyezséggel. Olyan hosszúra és olyan részletesen írjátok meg ezt a listát. és aktív meditációitok során magába foglalja majd részvételeteket. Ez kis munkát és idõt igényelhet.asztrális síkon. A nyereség megkétszerezõdik majd: meg fogjátok tisztítani az utat a tiszta kozmikus energia hatalmasabb áramlata elõtt. hogy végigvezessen titeket a meditáción. amennyire szükséges. mûködõ kapcsolatot is felépítetek a vezetõitekkel és a tanítóitokkal. hogy helyet kapjon létezésetek módjaiban. hogy megtegyétek a szükséges változtatásokat. amit szeretnétek megszegni. Kapcsolataitok megváltoztatására és fejlesztésére szintén készüljetek fel. Érvénytelenítsétek teljességükben az egyezségeket. amíg nem érzitek. hogy befejezettnek érezzétek. korlátozó harmadik dimenzióbeli energiáktól. addig. a gondolkodásotokban és a másokkal való interakcióitokban. Növekedésetek elsõ lépése annak a tudatossága.. hogy néhány kapcsolatnak valószínûleg vége lesz. minek következtében testi szállítóeszközötök sokkal tökéletesebb összehangoltságba kerül. amik megkötnek titeket.. Kezdjétek azzal.

amit szeretnétek. hogy kiknek a segítségére lesz majd szükségetek a tervetek végrehajtásához. hogy építsétek fel és erõsítsétek meg ezt a látomást azzal. Ne vegyetek bele a tervbe neveket vagy arcokat. Az egész emberiség számára jut elég jólét. ezért készítsetek úti térképet. amit megosztotok másokkal. mivé fogtok válni. eljött az ideje.negyedik és ötödik dimenziók meghatalmazó. hogy felépítsétek külsõ világotokat. Nem sokkal ezelõtt felkínáltunk nektek egy kihívást. mik lesztek és mit fogtok csinálni. Építenetek kell egy világot. hogy felépítsétek és megalkossátok a hatalmasabb. kik vagytok. mindenki magasabb java és haszna érdekében nem lehetnek benne önzõ vágyak. béke. hogy elképzelitek: hogyan fogtok tevékenykedni ebben a világban. Fel kell építenetek egy belsõ körpályát látomásotok számára. szeretõ rezgéseivel. ajándék. gyönyörûség és kényelem. hosszútávú játéktervet. aprólékosan. Úgy rendezitek be a színpadot. akkor csak vessétek le a korlátozás. Ez segíteni fog titeket abban. miután megszabadultatok az összes energiától. kiterjedtebb tudatotok új látomását… a Mesteri társ-teremtõ látomását. Miután végigmentetek az értelmi és érzelmi természetetek újraprogramozásának folyamatán. ami többé már nem szolgál titeket. hogyan léptek velük kapcsolatba. hogy az univerzum támogassa azokat. Pontosan határozzátok meg és jelöljétek ki. hogy mit szeretnétek teljesíteni az idõ alatt. hogy megvalósítsátok a tökéletes világotokban a fizikai síkon mindazt. amivé majd válnotok kell – aminek most töltitek a tanulóidejét. hogy tökéletesebben meghatározzátok. szeretet. öröm. Gondosan. akik a leginkább harmonizálnak a látomásotokkal. korlátok nélküli. az önzõség. amennyiben szeretnétek mindezt. Most arra kérünk titeket. egy utat. hogyan éreztek másokkal kapcsolatban. ami még a fizikai síkon maradt számotokra. hogy az odavonzza a lelki családotokat – a tökéletes másolataitokat – a hatalmasabb lényetek 140 A FÉNY SZÁRNYÁN . és hagyjátok. kik vagytok. a kapzsiság és a félelem kötelékeit. Részletesen dolgozzátok ki. hogy mi a látomásotok saját magatokkal kapcsolatban. és megszabadultatok a régi korlátozásoktól. csak tulajdonságokat. hogyan éreztek és mit fogtok csinálni ebben a tökéletes új világban. a legmesszemenõbb részletekig képzeljétek el és írjátok le.

hogy AUM vagy OM különféle oktávokon. mivel ezzel az információval kapcsolatban nagyon sok kiváló forrás áll rendelkezésetekre. az államotokhoz. és ahogy Naprendszeretek.és aromaterápiával együtt egyre többet és többet fognak használni a felszínre törõ Új Korban azért. egy olyan eszköz. AZ EGYEZSÉGEK MEGSZEGÉSE . a világotokhoz. hogy teremtsétek meg a befolyás szélesebb körét. mint ahogy a Földetek is spirálban halad felfelé az ötödik dimenzióba. magasabb fokára. az országotokhoz. vagy akár próbáljátok ki a hangos morgást. hogy megszegjétek ezeket az egyezségeket. Megígértük nektek azt. éles POW hanggal.darabjait.? Mindennek harmóniában kell lennie a magasabb oktávokba való átalakulásért és átváltozásért. hogy szabaduljunk meg a hang által a beékelõdött energiáktól. Hogyan jelenik meg ez lelki szemeitek elõtt? Mi a részetek ebben? Hogyan illeszkedik mindez a hatalmasabb egészhez? Ezt úgy értjük: mivel fog hozzájárulni a csoportotok és a belsõ körpályátok a közösségetekhez. Viszont meg kell kérnünk titeket arra. amit a szín. akkor számtalan sok kazetta vagy magyarázat segít abban. Az alapelve az. vagyis újból arra kérünk titeket. és most eljött ennek az ígéretnek a beteljesülése. hogyha használnátok a harmonikus frekvenciák vagy a hangolás nagyszerû gyógyító eszközét. kántáljátok azt.. Nem fogunk belemenni olyan részletekbe. vagy ordítsatok éles hangon. Amennyiben nem ismerõs a folyamat vagy a kifejezés. hogy ez egy nagyon hasznos és hatásos eszköz. 141 . a tökéletes lelkek számára. hogy beléphessenek a tudatotokba és a belsõ körpályátokra. hogy hogyan mûködik mindez. Miközben arra törekedtek. hogy kísérletezzetek a hangos hangokkal (nem a sikítással): engedjétek ki a levegõtöket egy hangos. Engedjétek meg magatoknak. a Naprendszeretekhez. hogy egyensúlyba hozzák és meggyógyítsák a testet/elmét.. Ezek után arra kérünk titeket. stb. hogy mit is kell tenni a folyamat során. hogy többé már nem kell egyedül harcolnotok vagy küzdenetek. galaxisotok és az univerzum is fejlõdik a Hatalmas Központi Nappal való összehangolódás következõ. hogy tisztítsátok meg az utat a tökéletes energiák. Mindezek elõsegítik a beékelõdött energiáktól való megszabadulást. hogy tágítsátok ki látomásotokat a külsõ körpályátokra vagy az egész világra. szintén nagyon hasznos lenne. Viszont legyetek biztosak afelõl.

kezdjetek el csatlakozni egymáshoz. Mi. Hívjatok. hogy tágítsátok ki tudatosságotokat. szeretetet és egységet hoz majd el az egész emberiség számára. és érezni fogják azok. a mennyei birodalmak lakói azért vagyunk itt. hogy megteremtsétek az együttmûködést és az együttes erõfeszítést ahhoz. csatlakozzatok egymáshoz. Engedjétek meg magatoknak. hogy kinyilatkoztatjátok a felhívást. mint ahogy errõl az országotokban és a világ más területein is egyre gyakrabban bekövetkezõ hatalmas áradások is tanúskodnak. én válaszolni fogok. Szeretetteljes rezgõ szándékotok kisugárzik majd a felhívásból. mintha varázslat történt volna. és megteszitek a szükséges erõfeszítést. hogy nyissátok ki elméteket. ami békét. a Földeteket átjáró Fénynek. hogy vannak ugyanolyan szándékú. harmonikussá és erõssé kell válnotok. hogy ne kelljen egyedül harcolnotok. hogy az újjászületés és az átalakulás ezen idõszaka alatt szolgáljunk és gondozzunk titeket. Ahogy azt már régebben is mondtuk. a földi hatások rezgésének összeütközései szerte az egész Föld bolygón lökéshullámokat keltenek. kezdjetek el használni minden eszközt. célú és ugyanolyan vágyakkal rendelkezõ emberek. Az egység és a cél iránti elhivatottság. Én.Arra kérünk titeket. a hasonló gondolkodású emberekkel folytatott szeretetteljes interakciók a számotokra most felkínált legnagyobb ajándékok közé taroznak. Mindössze annyit kell tennetek. hogy befejezzétek a gyógyulás és kiegyensúlyozás ezen feladatát. így most mindenek felett spirituális tudatosságotokban kiegyensúlyozottá. Mihály arkangyal felajánlom védelmemet és útmutatásomat. Ne ragadjatok bele a fájdalmakkal és elutasítással járó magányba. a spirituális bölcsességnek. Engedjétek meg ezt a magatokba szûrõdõ Fénynek. hogy baj nélkül ellenálljatok a bizonytalanság idõszakának és a változás viharának. hogy a felemelkedés hulláma vagy a spirituális felvilágosodás hulláma felkapjon és hordozzon titeket. és magatokhoz fogjátok vonzani õket. A Föld most érzelmi megtisztulásának közepén van. akkor majd egymás után fognak feltûnni ezek az emberek. A változás szele erõsen fúj. mint ti. 142 A FÉNY SZÁRNYÁN . Az emberiség egyre nyugtalanabb és feszültebb lesz ezen energiák miatt. Tudjatok róla. amit a változás ezen jelentõs idõszakában felkínáltunk nektek. akik hasonló szinten rezegnek.

az apámmal. hogy harmóniába hozzam testemet. hogy bárki felé elvárásaim lennének. egészségre. melyeket meg szeretnék szegni – dolgok. elmémet és az érzelmeimet a Magasabb Lényemmel. Felismerem a küldetésem. aki a harmadik dimenzióbeli valóságban tart engem. 3. 4. Követelem az ZÓLÍTOM HATALMAS EGYEZSÉGEK. öregedésre és halálra való érdemességemmel kapcsolatban alkottam. Megszabadulok spirituális növekedésemmel és elõmenetelemmel kapcsolatos mindenféle összes elvárásomtól. M E LY E K E T MEG SZERETNÉK SZEGNI . a gyermekeimmel. Megszabadulok minden egyezségtõl. melyeket az anyámmal. a férjemmel/feleségemmel. hogy megmentsem a világot vagy akárkit rajta. melyektõl azért szeretnék megszabadulni. és élõ. kreativitásra. 143 . fiatalos életerõre. békére. 5. jólétre. Megszabadulok a testi megjelenési formámmal kapcsolatos minden elõprogramozástól és minden sejt-emléktõl.. miszerint el kell fogadnom a Mesteri rangomat. harmóniára.H U S Z O N Ö T Ö D I K F E J E Z E T Egyezségek. biztonságra. Megszabadulok minden indokolatlan fogalomtól. Megszabadulok annak a szükségétõl. bõségre. ítélõképességgel és szeretõ szándékkal. az ex-férjemmel/feleségemmel vagy akárki mással kötöttem. hogy megvalósíthassam magasabb spirituális bölcsességemet és hatalmamat S Jelenvaló Lényemet. Minden nap a pillanatnak fogok élni. anélkül. a barátaimmal.. és arra fogok koncentrálni. 2. Ez az igazság! 1. hogy töltsön fel bölcsességgel. örömre. melyeket a szeretetre. a nõvéreimmel. a fivéreimmel. szeretõ példaként kell elöljárnom mindenki számára. a mostohagyermekeimmel.

érzelmi és asztrális testeimben. születésemnél fogva megilletõ jogomat a szépségre. és figyelmeztetem õket. értelmi. fogalmakat és bölcsességet szerzek meg azzal a céllal. Megszabadulok minden karmikus kétségtõl és rossz minõségû energiától. Megszabadulok a kreativitásommal és a munkámmal kapcsolatos minden elvárásomtól. és tudom. kiterjesztem magam az Univerzumba azért. hogy teljes mértékben irányítsam a sorsomat. Teljeskörûen fel vagyok hatalmazva arra.Istenadta. EZ AZ IGAZSÁG! 144 A FÉNY SZÁRNYÁN . amikor megkérnek arra. minden elõítélettõl és minden elvárástól. Megszabadulok a Szellemtõl és a magasabb birodalmakból származó tudás. 9. 6. hogy õk a saját tökéletes helyükön és fejlõdésükben vannak. amirõl úgy tartja a harmadik dimenzióbeli kormány és intézmény. Megszabadulok a többi emberrel kapcsolatos minden bírálattól. az egészségre és jólétre. bátorítom õket. Szeretetet adok nekik. az életerõre. melyek hátramaradtak önmagamon belül és a fizikai. 10. Õk nem tartanak kézben engem vagy a jólétemet és a biztonságomat. hanem csakis az érdemességembe vetett hitembõl. 8. hogy jólétem és erõforrásaim a Szellemtõl származnak. növekedjek és szolgáljak. bölcsesség és hasznos információ megszerzésének képességével kapcsolatos bármilyen téves értelmezésemtõl. tudván. hogy élõ példaként tanuljak. hogy valóra váltsam ezt a tökéletességet. 7. és nekem csak követnem kell a Lélek finom kis útmutatásait ahhoz. hogy megvalósítsam a biztonságot. hogy ez a létezésem természetes állapota. A munkával járó örömért dolgozok és alkotok. hogy teljesen önálló legyek. hogy azzal uralnak engem. hogy az én igazságom nem az õ igazságuk. csak akkor nyújtok információt. nem az erõfeszítéseimbõl. hogy csatlakozzak a Mennyország és a Föld társ-teremtéséhez. Minden feltételt kegyelemmel és könnyedén váltok valóra. Megszabadulok mindenféle olyan dologtól. tudván. Új tudást.

mely arra hivatott. Kutassatok életetekben azután a téma után. azért. Eljött az idõ. hogy megérezzétek mindennek az egyedüliségét. egy növekedési folyamat. akik azért jöttek. egy evolúciós folyamat része volt. amely majd elárulja nektek. kedveseim. a Fény hatalmas Seregének harcosai. kedveseim. amely segíteni fog nektek abban – amennyiben megengeditek –. Többé már nem nevezünk titeket a „Fény Gyermekeinek”. Mihály arkangyal a Mindenható üdvözletét hoztam el nektek. hogy jobban megértsétek magatokat. hogy megszabaduljatok hatalmas és terjedelmes történetetek ezen kis szeletétõl. hogy mi lesz ZERETETT URAI A FÉNY 145 . amit a Magasabb Létezõtök táplál. hogy elengedjétek az elhagyatottság és az egyedüllét érzését. Minden tapasztalat. ennek a különleges kísérletnek a csúcspontjára. az idõ. Engedjétek el a valóságotok apró kis képeit. hogy elõlépjetek és követeljétek az igazi identitásotokat. hosszasan kutattátok és a mélyére ástatok múltbeli életeiteknek és tapasztalataitoknak. amit a Földön szereztetek. Azért. Engedjétek elmenni a kis részleteket és összpontosítsatok a kibontakozó. hogy megmentsék a Föld bolygót és lakosait a sötétségtõl és a megbontottság korlátozásaitól. hogy segítséget kapjatok az egyensúlyhiány még hátramaradt kérdéseinek megoldásához. Eljött a rangotok megszerzésének ideje. hogy érezzétek a bennetek lévõ hatalom duzzadását. hatalmasabb színdarabra. de most itt az ideje. mivel sokan közületek már túlnõttek ezen a megnevezésen vagy a képzésnek ezen szintjén.H U S Z O N H A T O D I K F E J E Z E T A Fény urai S MESTEREK. hogy felkészítsen titeket erre az idõre. az idõ. kezdjétek el egy Mester elõnyös helyzetébõl szemlélni a világot: egy nagyszerûbb nézõpontból. hogy a Fény Mesterei legyetek. én.

amit nap mint nap tükrözünk nektek. hogy minden tökéletes. mint a Fény jelzõfényének lenni. vagy mi a küldetésetek. hogy a krisztusi energia átáramoljon rajtatok. hogy világotokat és annak eseményeit egy kifinomultabb. amikre képesek – azt. akik összehangolódtak az isteni királysággal. vegyétek tudomásul. megmutatni másoknak: hogyan kell cselekedni és reagálni egy (bármilyen) helyzetben. miben rejlik sorsotok. Ti. amibõl láthatjátok. ami által mások elfogadják az egészségüket és teljességüket.a szerepetek a felemelkedés végsõ színdarabjában. hagyjátok. hogy jó vagy rossz. hogy mindezen elemek ugyanarra a helyre vezetnek: az öntudatosságotokhoz. hogy tanítók vagytok. mely a felemelkedés folyamatában döntõ jelentõségû. akik tanítók vagytok. Szembesüljetek vele. több vagy kevesebb. a fejlõdésre vagy a megszûnésre? Mostanra már felismerhettétek. Itt az ideje. Ti. nem tudtok segíteni. Nagy jelentõségük van most a Föld gyógyítóinak és azoknak. hogy többé ne ítéljünk meg semmit és senkit úgy. Kezdésként elhelyezhetitek magatokat a négy kategória egyikébe: vajon a fizikai. hogy minden ember ott van. nekik most meg kell mutatniuk a világnak azokat a csodákat. mint élõ példának lenni. akik vezetõk és szervezõk vagytok. akkor majd szétterjed és megnövekszik szívetekben és tudatosságotokban. az egyensúlyra. de segítsetek és követeljétek a bölcsességgel teli hatalmatokat. fogadjátok el. hogy nem tudjátok. de mindvégig tanítottatok. 146 A FÉNY SZÁRNYÁN . magasabb dimenzióbeli nézõpontból szemléljétek. hogy ti csupán a közvetítõi vagy a szállítói vagytok annak. Ne panaszkodjatok. A felemelkedés a küldetésetek. a küldetésetek az. hogy együtt létezzenek mindenki magasabb hasznának érdekében. ahol lennie kell. mivel számtalan életetek során ilyen vagy olyan módon. érzelmi vagy spirituális sajátosságokra koncentráltok? Azon belül mire összpontosítotok? Az egységre. pontosan azon körülmények között és abban a helyzetben. Ez talán olyan egyszerû lesz. tekintélyeteket és könyörületeteket. hogy képesek egyensúlyba és harmóniába hozni a számtalan sok természeti erõt az emberiséggel. értelmi. tudjátok. Eljött az ideje. Ti. akik gyógyítók vagytok. ami a Fény felé haladásukat leginkább segíti. ne tagadjátok le többé a képességeiteket. tudván.

Ennek következtében úgy tûnhet.Örülni fogtok. azt a legnagyszerûbb lehetséges út hatja át. az elégedetlenség. és bárhová vagy bármire is összpontosítjátok szándékotokat. mikor megtudjátok. A krisztusi energiát. és a Hatalmas Központi Napon és az Ég Minden Seregein keresztül szûrõdik le hozzátok. és ezt ti és a Földetek is megtapasztaljátok). és itt az ideje annak. Ez most a felvilágosodás vagy az átalakulás A FÉNY URAI 147 . Mindez a ti hozzájárulásotok és együttmûködésetek. A Krisztusi Fény a legmagasabb forrásból érkezõ információ. a Krisztusi Szeretet a megnyilatkozás legmagasabb formájának eszköze. hogy egyensúlyba hozzátok a maszkulin és a feminin energiák között húzódó ellentétet. A nyugtalanság. az események most egy rövidebb idõkeretbe sûrûsödnek össze. a hazafelé vezetõ úton vagytok. Ti pedig e tiszta energia átalakítóiként és közvetítõiként cselekedtek. azaz az élharcosok és a Csillagmagok hozzájárulása és együttmûködése által valósul meg. hogy égen s Földön keresztül szabadon engedjétek ragyogni pompás sugarait. Vállatokon hordozzátok a világ Fényét. hogy itt az ideje a változtatásnak. Az idõ felgyorsul (melyet most jelenleg a megnövekedett rezgési szint okoz. amit minden Mester megkap közületek. Itt az ideje. hogy megkülönböztetés nélkül minden emberre és minden helyzetre a Szeretet/Fény Sugarával ragyogjatok. szeretteim. mint amilyenek voltak. Ezt a Mindenség Trónusáról küldik lefelé. Szóval ne essetek kétségbe amiatt. hogy a mindenkiben és a mindenben benne rejlõ Isteni Erõ Szikrájára összpontosítsatok. Egy Mester mindenkiben és mindenben a tökéletességet és a Fényt látja. Éppen ellenkezõleg. Ezen a ponton léptek be a válaszok és a példák az új tudatosság utáni keresésbe. Viszont ennek eredményeként egyre több és több ember ismeri fel. kedveseim. ahogy azt ti mondanátok. hogy számos esemény során segítõ kezet nyújtunk és meggyorsítjuk a dolgok elõmenetelét. hogy sokkal több negatív dolog történik körülöttetek. a dolgok már nem olyanok. hogy a világotok és az emberiség egyre mélyebbre süllyed és aztán elveszik. hogy Fénybe borítsátok a sötétséget. nem lehet újra módosítani. a félelem és az elhagyatottság érzése uralkodik.

átfordultak az univerzummal való harmóniába és az érzésbe. Isten szándéka.idõszaka. hatalmas szolgálatot tesztek ezzel. Nagyon nehéz elfogadni azt az elõtételt. nem pedig csak annak egy része. mely ennek a tiszta energiának a megszerzéséhez szükséges. Éppen ellenkezõleg. hogy most mik vagyunk? Engedjétek el félelmeteket. kedveseim. mivel akkor meg kell enyhülniük és el kell fogadniuk a Fényt. Érezzétek a terv tökéletességét: a nagy szétválasztást. fogjátok meg kezeinket. amint a kétségbeesés és az értéktelenség érzései átfordultak a remény érzésébe és egy új látomásba. Mindannyian ugyanazt az utat tesszük meg. hogy növelni fogjátok a negatív erõ energiáját vagy hatalmát. mivel szabadon szeretitek a negatív hatalmat. miszerint az Atya/Anya/Isten képes minden teremtményét átalakítani és visszafogadni szívébe. felszabadítjátok a sötétség kötelékei alól. érezzétek. amikor a Krisztusi Fényhez külditek azt. 148 A FÉNY SZÁRNYÁN . Én. Gyertek. akik elkezdik összpontosítani a Krisztusi Fényt a világotok sötét területeire és Naprendszeretekre – igen. Mihály arkangyal hoztam el nektek ezeket az örömteli híreket. Másrészrõl. még Luciferre és az angyalaira is. ahogy végezetül újraegyesültetek a Mindenséggel. tekintet nélkül arra. És amikor már elegen lesznek közületek. ahonnét mindannyian jöttünk. ahogy feltartóztathatatlanul visszavonultatok a galaxissal. Látjátok a különbséget? Szóval ne féljetek attól. tegyük meg együtt az utat. szeretteim. arra a helyre. az elektromágneses energia vagy a világok teremtésénél használt megvalósulás „anyaga” megváltoztatható és átalakítható a felhasználó és a felhasználó szabad akaratának rezgési szintjének függvényében. kedveseim. az utazást a legtávolabbi univerzum messzi kiterjedéseibe. Többé már nem lesznek képesek ellenállni. megfelelõ szintû vagy fokozatú képességig vezet. hogy MINDEN teremtménye visszatérjen a Fénybe.

kivéve talán akkor. hogy érezzétek a jelenlétemet. hogy ne az egótok érzelmi természete irányítson benneteket. Eljött az idõ. amennyiben majd megengeditek nekem. hogy összehangolódjatok a magasabb frekvenciák gyógyító. az igazi érzelmi természetetekkel. vagy úgy érezhetitek. de fontos. amikor néha-néha magas frekvenciájú csengõ hang érkezik a fületekbe. rezgõ hangszíneivel. mely szerint az angyalok és a Mesterek között sétálhattok. mikor újra lehetséges lesz. ha elfogadnátok azt az elképzelést. hogy tudjátok: én nem valahol „ott kint” vagyok. hogy így cselekedjek. de csukjátok be szemeteket és lássátok – ha érzitek a melegséget – a Teremtõ szeretetének megnyugtató áramlatát. hogy kitágultok. hogy valamilyen bizsergést éreztek. Ezek olyan hangszínek. De ahogy egyre jobban egyensúlyba kerültök ZERETETT AZ ANGYALI BIRODALMAK SOKKAL VA L Ó S Á G O S A B B A K . amit közvetítek nektek. és egyre gyorsabban közeleg az idõ. vagy csak a jólét megnyugtató érzését tapasztaljátok meg. hogy ne ítélkezzetek. szeretném.. melyeket nem hallhattok meg a harmadik dimenzióbeli fizikai fületekkel. Azt szeretnénk. ha érezni kezdenétek a normális érzékek felett álló észlelésetekkel. Lehet. hanem csak egy dimenzióval messzebbrõl lépek veletek kapcsolatba és áramoltatom át nektek a szeretetet és a védelmet. mely szerint megvalósulhat a Mennyország a Földön. Azt szeretnénk.H U S Z O N H E T E D I K F E J E Z E T Az angyali birodalmak sokkal valóságosabbak lesznek és egyre gyakrabban jelennek meg elõttetek a dicsõséges napok eljövetelével S MESTEREI a Fénynek! Szeretném. 149 . Ezelõtt mindez már a tiétek volt.. csak hagyjátok megtörténni. És most csak egy percre.

Sokan közületek. Ezért vagyunk most képesek sokkal könnyebben kapcsolatba lépni veletek. Ez nagyon nehéz volt. amelyek bõvelkednek az angyali megmentésekben és beavatkozásokban. mint az az illúzió. hogy mekkora változást idézett elõ észlelésetek. hogy újból felébredt az érdeklõdés az angyali birodalmak iránt. úgy fognak feltárulni elõttetek azok a dolgok. hogy mennyire csodálatot 150 A FÉNY SZÁRNYÁN . Most láthatjátok mindennek az eredményét. Elkezdtétek felismerni. de igazság szerint ezek sokkal normálisabb dolgok. a szobrokon. Az illúzió fátyla egyre jobban vékonyodik. hogy nem kell szenvednetek. Mindenhol angyalok vannak. amiben korokon át éltetek. hogy aktívan vegyünk részt mindennapi életetekben. és abba. sokatok elõtt pedig szertefoszlik. és a látogatások egyre mindennaposabbak lesznek. ezáltal megadtátok nekünk az engedélyt arra. Most már látjátok. a filmekben és történetekben. Nem látjátok a tökéletességet ebben? Elõször a nyolcvanas évek közepén történt meg. Ahogy ti és a Földetek egyre többet és többet tapasztaltok meg a negyedik és ötödik dimenzió tökéletes állapotából. Elkezdtetek hívni minket. hogy újra kapcsolatba lépjünk veletek. mikor még a harmadik dimenzióbeli ködben és sûrûségben voltatok. a képeken. melyeket ti szokatlan jelenségeknek neveznétek.a négy alacsonyabb testetekkel. ahogy felfelé haladtok különbözõ síkokon és szinteken át. lehetõvé téve számunkra. hogy milyen hatalmas a teremtés. úgy lesztek egyre érzékenyebbek a színek és a hangok ezen magasabb frekvenciáira. hogy gyötrelemben éljetek és fájdalmat érezzetek. Elkezdtetek betekintést nyerni abba. elkezdték tanulmányozni és kutatni azokat. a képeslapokon. ezáltal megengedtétek nekünk a kapcsolatteremtést és az örömteli részvételt. hogy legyünk részesei meditációitoknak. ezért kerülnek be az emberiség tudatába. Elõször is: Földetek eljutott az ötödik dimenzióbeli frekvenciára. Ezért jelennek meg sokkal gyakrabban az angyali erõk szerte a világon. a Teremtõ soha nem arra szánt titeket. az angyalokról szóló könyvekben. hogy nyilvánvalóvá tegyük jelenlétünket. Szintén engedélyt kaptunk a szabad akaraton át. akiket a magasabb dimenziókkal kapcsolatos erõteljes tudásvágy hajtott.

hogy megerõsítsétek a Szellemet a fizikai világban. a fizikai formátokban lakozó Krisztus-lényetek újbóli eljövetelére. az érzelmeknek és a szomorúság hullámainak. ugyanúgy. elkezdtetek hinni abban az illúzióban.keltõek és hatalmasak vagytok valójában. Minden teremtmény egyöntetûen a tudatosság új szintje felé halad. nem pedig valamilyen más formában. Engedjétek meg az egyensúlyhiánynak. hogy szabadon átáramoljanak rajtatok. hogy megtapasztaljátok az anyagi síkon megvalósuló társ-teremtés örömét és valóságát. hogy a fizikai létezés az igazi világ. mivel nincsen elég mindenki számára. melyek többé már nem szolgálnak benneteket. hogy mirõl is szól az anyagi világ. és hogy dönthettek azzal kapcsolatban: mit fogtok megtapasztalni. minden fizikai kellemetlenség. elõkészítve ezzel az utat a varázslatos Spirituális Létezõtök. Új elképzelés születik meg bennetek arról. és nem is azért vagytok itt. kérlek. hogy nem azért vagytok ezen a fizikai síkon. hogy ily módon megszabaduljatok a régi emlékektõl. drágáim. AZ ANGYALI BIRODALMAK SOKKAL VA L Ó S Á G O S A B B A K . ahogy ti egyre mélyebbre süllyedtetek a sûrûségben. kedveseim. hogy a változástól és az ismeretlentõl való félelem okozza a fájdalmat és a küzdelmet. Ti vagytok a Szellem. ily módon megengedve a Teremtõnek. De ahogy múltak a korok. hogy ezzel a tudással újra visszakerültök a tudatosságba és az összehangoltságba. hogy a Szellem irányítása alá vonjátok az érzelmi és az értelmi testeteket.. Elkezdtetek ráébredni annak a tudatosságára. Most az történik. Azért jöttetek. Legyetek kedvesek a társaitokkal és a barátaitokkal. újra összehangol titeket az igazi lényetekkel. az igazi énetek. arról. a negativitástól és az ártalmas hiedelmektõl. Semmi sem állhatna messzebb az igazságtól. hogy megküzdjetek a részetekért. Ahogy átmentek ezeken a hónapokon.. mint ahogy a feszültségteljes idõszakokban nektek is kérnetek kell az õ támogatásukat és ítéletmentességüket. hogy minden intézkedés. legyetek tudatában annak. hogy csak megszerezzetek „dolgokat” – anyagi gazdagságot és tulajdont –. Mindannyian együtt részesülünk ebbõl. akik egy fizikai szervezetben léteznek. amikor sérülékenyek. támogassátok õket. 151 . hogy megtapasztalja a fizikai állapotot. az Isteni Teremtõ Szikrái. a beékelõdött energiáktól. amin keresztülmentek.

azt. hiedelmektõl és megszorításoktól. amiket megmutathatunk nektek. egy kifinomultabb állapotot. hogy képesek leszünk rendszeresen kommunikálni veletek. ha képesek lennétek befelé fordulni. hogy mit tudtok ti vagy a Föld tenni azért. ha saját magatok nyithatnátok meg ezeket a forrásokat? A közvetlen kommunikáció természetének érzése és a tapasztalat interakciója gyorsan el fogják repíteni sok régi korlátotokat és hiedelemrendszereteket a lehetõségek új birodalmába. hogy csatlakozzatok az univerzumhoz a Teremtõ tökéletessége felé visszavezetõ folyamatában.Most talán azt kérdezitek. igen tanulságos volt és sokban hozzájárult az univerzális tudathoz. hogy kezdjétek el érezni jelenlétünket. hogy segítsetek nekünk. 152 A FÉNY SZÁRNYÁN . Soha ne tévesszétek szem elõl azt. hogy tetszés szerint különféle információs forrásokat nyithattok meg. Bátrak és merészek vagytok. hogy megszabadultok a régi. Milyen nagyszerû tapasztalat lesz számunkra. Sokkal többet teljesítettetek annál. hogy mostanában olyan sok új információ árad felétek. hogy megnyitjátok és megtisztítjátok az ösvényt a kozmikus telepatikus interakció elõtt. úgy fogjátok megnyitni a teremtés érzelmi és értelmi természete elõtt a tudatosságnak egy új dimenzióját. hogy mennyire életbevágóan fontos az emberiség és a Föld számára az. erõfeszítéseiteket pedig nem hagyjuk figyelmen kívül. Egyre erõsebben és erõsebben látjuk. a magasabb birodalmakbeli lényeknek fejlõdésünkben. Évetek hátralévõ részét szánjátok a megtisztulásra. számotokra pedig az. arra. már ott is vagyunk mellettetek. És most újból arra kérünk titeket. Ezért van az. mint amit az elmúlt ötven év során valaha is lehetségesnek tartottunk. a fizikai kifejezésben pedig megjelenik majd a szeretet egy újfajta értelmezése. Ahogy egyre magasabbra törtök az evolúciós létrán. hanem amint bekopogtok a tapasztalás magasabb síkjainak kapuján. De nem lenne jobb. A Földön tett kísérlet nagyszerûen sikerült. hogy milyen fontosak vagytok. hogy mi nem valahol messze távol vagyunk. hogy nyissátok meg elméteket azok elõtt a csodálatos lehetõségek elõtt. nagyobb hozzáférésetek lesz a teremtés nagyszerû bölcsességéhez és igazságához. hátramaradt energiáktól. melyek már nem szolgálnak többé benneteket. Ahogy felemelitek a tudatotokat.

hogy lépjetek ki a sablonból. hogy elérjétek és magatokhoz öleljétek azt az isteniséget és korlátlan uralmat. merész harcosaim. 153 . ami börtönbe zár. Én. hogy felszínre törjenek tudatotokban az új kilátások. Arra bátorítunk titeket. AZ ANGYALI BIRODALMAK SOKKAL VA L Ó S Á G O S A B B A K . hogy olyan gyorsan váltsátok valóra és mutassátok meg teljességükben azt. Mihály arkangyal elhozom nektek ezeket az igazságokat. hogy felszínre törjön a holnap új világa.és fogva tartanak a harmadik dimenzió tapasztalásában. amit felajánlottunk nektek. Itt az idõ. azért. hogy legyetek elég merészek ahhoz. útmutatást és irányítást nyújtsunk. Nem fogjátok megbánni. Tényleg nem.. amit mi és az összes Teremtmény árasztunk felétek.. hogy miért késlekedtetek és hogy hogyan élhettetek a régi világotok fájdalmában és korlátozásaiban ilyen sokáig. és azon fogtok tûnõdni. amilyen gyorsan csak lehetséges. kedveseim. és mi itt vagyunk mellettetek. és hogy mindenekelõtt tudatára ébresszünk titeket annak a hatalmas szeretetnek. Az illúzió lassacskán szertefoszlik… engedjétek meg. hogy bátorítsunk titeket.

Csakúgy. és végsõ soron arra lettek szánva. akár magasabb vagy alacsonyabb dimenziókban is lakhatnak. Most elmondjuk nektek. hogy a teremtés vagy az energia egy sokkal kifinomultabb szintjére visszavezetõ úton mindent összeszedtetek. hogy megnyilvánuljon és tapasztaljon. hogy folytassam a Lélekhez és az anyaghoz kapcsolódó leckénket. Miközben próbák és hibázások sorozatain keresztül beléptetek a harmadik dimenzióbeli sûrûségbe. Ezért ezek a részeitek. mikor elmondtuk. akár harmóniában vannak.H U S Z O N N Y O L C A D I K F E J E Z E T Az általatok teremtett részek Magasabb Énjei vagytok S MESTEREI a Fénynek! A Mindenható üdvözletét hoztam el nektek. bekerülnek a tapasztalatotokba. amit a megnyilatkozás ereje által hoztatok létre. és akik attól függõen. darabokra törtétek a Lélek Lényeteket. Engedjétek meg. amirõl mi is beszéltünk nektek. akik energiafonálon keresztül kapcsolódnak hozzátok. építgettétek kiterjedéseteket. ZERETETT 154 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy ily módon szerezzék meg a bölcsességet. hogy a párhuzamos dimenziókban sok párhuzamos lényetek vagy életetek van. Ez néha nagy örömöt és új tudatosságot teremt. akár nem. mint ahogy részét képezitek a hatalmasabb Összléleknek. úgy másrészrõl a Fény sokkal hatalmasabb Lényének egyéni darabja is vagytok – mindegyik azért teremtetett. újraegyesítettetek és visszacsatlakoztattatok önmagába. hogy milyen frekvenciájú energiával tápláltátok õket. Csak most fogunk világosan beszélni a gondolkodási formátok hatalmáról és általatok korokon keresztül lent megteremtett energia kifejezõdésérõl. Ez részben azt jelenti. melyet talán entitásoknak szeretnétek hívni. hogy újra egyesüljenek a Mindenséggel – így hát a teremtés energiáival való saját kísérletezésetek által megteremtettétek önmagatok részeit.

vetítsétek ki tudatotokat ezekbe a másik párhuzamos frekvenciákba. hogy összhangba hozzátok és újraegyesítsétek õket. egy Mester szempontjából nézzétek ezeket a kérdéseket. és ezért kudarcot vallotok abban. elõnyösebb pontból. Amikor befejeztétek a segítségül hívást. megtagadjátok a kreatív energiákat. még mielõtt bekerülnének az energiamezõtökbe.155 . Egyensúlyba hozhatjátok azokat. erõtlenségben és mások könyörületességében éltek. mióta az idõ – már ahogy azt ti ismeritek – ennyire felgyorsult.. Önmagatok minden tökéletlen részét szabadon „szerethetitek”. szemtõl szembe kerültök Lelki Létezõtök minden oldalával. Ez elkerülhetetlen.. Lássátok ezeket az entitásokat. fokozhatjátok a koronacsakrátokon keresztül összpontosuló energiát. Sokatokat hallottunk már panaszkodni. vagy akár lehetnek ezen részeitek az erõszakba és a sötét erõkkel vívott harcba vetett hit vagy a betegségbe. az öregedési folyamatba és a végsõ halál elkerülhetetlenségébe vetett meggyõzõdés – tekintet nélkül mindre. mellyel megerõsíthetitek a körülöttetek lévõ energiamezõt.de sokkal gyakoribb az. miért kell ennyi kihívást és akadályt gördíteni elénk utunk során?” Elmondjuk nektek: elõször is. a szeretet hiányába vagy értéktelenségébe. azok a dolgok. a Mestereket és az ÉN VAGYOK Jelenléteteket. mely segít megkönnyíteni az átmeneti folyamaton keresztülvezetõ utat: helyezkedjetek el meditációs állapotba. hogy érdemleges vagy szeretõ kapcsolatokat teremtsetek. valamint borítsátok be magatokat az Ibolyaszínû Átalakuló Lánggal. hogy egy magasabb. hogy: „Miért ilyen nehéz Fénymunkássá válni? Annyira keményen próbálkozunk. most napok és hónapok alatt zajlanak le. Hívjátok útmutatóitokat és tanítóitokat. javasoljuk. hogy használjatok egy kristályt. hogy könnyedén és kegyelemmel egyesítsétek önmagatok ezen részeit. hogy kellemetlenséget és egyensúlyhiányt szül. Szeretnénk veletek megosztani ezt az eljárást. melyek normális esetben egy élet alatt történnének meg. Megoszthatjuk veletek a szándékot és a bölcsességet. viszont mi segíthetünk nektek abban. amely részek bennragadhattak akár a nélkülözés és a szegénység hitébe. ez a Mesteri ranghoz és a felemelkedéshez vezetõ út. Mióta újra egyesültetek önmagatok számtalan sok részével. amiket ti teremtettetek AZ Á LTA L AT O K T E R E M T E T T R É S Z E K MAGASABB ÉNJEI.

kezdjétek el érezni a szívközpontotokban a hatalmas arany Napként ragyogó krisztusi energia erejét. Idõnként úgy érzitek. hogy amitõl féltek vagy ami ellen küzdötök. hogy nem vagytok urai saját életeteknek. fájdalmat teremtenek. azt tettetve. és 156 A FÉNY SZÁRNYÁN . ahogy egyre növekszik és épül ez az energia. és megerõsítitek azáltal. ahogy egy Fénysugáron keresztül közelednek felétek. akkor lássátok õket. Azután kezdjétek ezt az energiát kifelé vetíteni minden egyes entitás felé. szépen sorban. mert nagyon sok energiát adtatok ennek a létezõnek. azt felhatalmazzátok vagy magatokhoz vonzzátok. amit elõidéznek életetekben. azonosítsátok be õket. melyet korokon keresztül ti éltettetek. míg át nem alakulnak. vagy egyensúlyhiányban. hogy fel tudnátok hagyni vele. hogy ezt teszitek. feltöltve õket az arany fénnyel. hogy egyensúlyba hoztátok és semlegesítettétek ezeket az energiákat. kedveseim. Ha valamilyen függõségben szenvedtek. De ez így nem mûködik. a Magasabb Lényetekkel való együttáramláson kívül tartanak. Miután beazonosítottátok ezt a sokféle energiát vagy entitást. azokat egy olyan energia idézi elõ. mivel végsõ soron érvényesítitek õket az iránti vágyakozásotokkal és az arra irányuló erõs érzelmi energiátokkal. akkor meglehet. hogy ezt többször is el kell végeznetek minden egyes entitással. Hányszor elmondtuk már nektek. vegyétek tudomásul õket. melyek nincsenek egyensúlyban. és nem úgy néz ki. de amikor úgy érzitek. Érezzétek. Ha egyensúlyban vannak. Ezzel csak még több energiával tápláljátok. Már olyan régóta próbáljátok figyelmen kívül hagyni ezeket. míg nem olvasztjátok vissza önmagatok ezen részeit. míg végül átjárja az egész testeteket és az erõmezõtöket vagy az aurátokat. hogy mik és kik õk. és ez valóban így is van.– tudnotok kellene azt. Tegyétek valóságossá ezeket az energiákat – lássátok õket. akkor a szívközpontotokba vonzzátok õket. és nem tesz jót az. amíg nem egyesítitek az energiáitokat a Lélek Lényetekkel. hogy megszüntessétek mindazt. Egészen addig nem fogjátok uralni. Amennyiben az entitások rendkívüli módon vannak felhatalmazva. a Szeretettel/Fénnyel. ha küzdötök vagy harcoltok ellene. Most néhány energia nagyon erõteljes. akkor ez azért van. hogy nem léteznek. életetek minden területe. melyek feszültséget.

amikor azt mondom. de mindenféleképpen be kell olvasztanotok õket.. hogy beleolvasszátok õket magatokba. de higgyetek nekem. hogy kezdjétek el használni ezeket az ajándékokat. hogy ki-be csúszkáltok a különbözõ valóságokban. hogy még nagyon sok munkát kell elvégeznetek. Míg nem tudtok összeolvadni Magasabb Lényetekkel vagy Krisztusi Lényetekkel. vagy megpróbáltatások és gyötrelmek árán fogjátok magatokba olvasztani önmagatok ezen részeit. hogy irányítsátok a saját összetört energiátok újrafelszívódását. ezért felkínáljuk számotokra ezeket az eszközöket. aztán a frekvencia felgyorsítására. Amennyiben még nem állnak készen arra.egybeolvasztjátok azzal. vagy még mindig akadályozzák õket a visszamaradt. hogy elõsegítsük ezzel a sokkal kegyelemteljesebb és könnyebb átalakulási folyamat létrejöttét. a hangulatingadozásokat és a meghökkentõ érzéseket. amit magatok köré építettetek. Sokan közületek mindezekért a sötét erõket okolják. amíg egyensúlyban vagytok és egy magasabb frekvencián rezegtek. hogy tegyük könnyebbé és kíméletesebbé a folyamatot. mivel addig. miközben a béke és a megkönnyebbülés érzése jár át benneteket. Ezen az úton járva. akkor az entitás megáll egy ponton és nem lép be a Fény erõmezejébe. ezáltal megtapasztaljátok a magasságokat és a lecsúszottság érzését. Most az evolúciós folyamat kellõs közepén vagytok: a felemelkedés folyamata elõször az energiák újraegyesítésére. bátor egyetleneim. éppúgy. Ahogy egyre érzékenyebbek lesztek. és ahogy a dimenziók közt húzódó fátyol egyre vékonyabb lesz. kiegyensúlyozására és harmonizálására összpontosít. rossz minõségû energiák. azon kapjátok magatokat. Mindezt önmagatok azon részei okozzák. mivel már nincs vesztegetnivaló idõnk. Vagy könnyedén és kíméletesen. és nem lesztek olyan szomorúak az átalakulás ezen viharos idõszakában. mivel érzik az újraegyesülés iránti vágyat és ösztönzést. Azt kértétek tõlünk. ahogy AZ Á LTA L AT O K T E R E M T E T T R É S Z E K MAGASABB ÉNJEI. amíg nem tartoznak õk is a tiszta Fényhez.. melyek figyelemért kiáltanak. nem képesek áthatolni azon a védelmezõ akadályon. addig újonnan felfedezett erõtöket használhatjátok arra.157 . nem fogtok szenvedni. Ebbõl fogjátok tudni. Arra kérünk titeket. hogy a sötét erõknek nincsen ebben szerepük.

Soha nem fogjátok megbánni. fogadjátok el õket érvényesnek. a bölcsességért és az újraegyesüléshez szükséges erõért a Magasabb Létezõtök felé. Mihály arkangyal megígérem ezt nektek. Végigcsinálhatjátok az utazást rúgkapálva. 158 A FÉNY SZÁRNYÁN . TI VAGYTOK NEKIK A MAGASABB LÉTEZÕJÜK. vagy pedig elkaphatjátok és meglovagolhatjátok a felemelkedés hullámát. mivel tudjátok. és így semmi sem árthat nektek. Béküljetek ki önmagatokkal. Tehát ismerjétek el õket. Kezdetét vette a Hatalmas Belélegzés. õk is úgy tesznek. ahogy ti törekedtek a szeretetért. felfelé az evolúció létráján. szeretteim. most már értitek? Haladtok tovább. felfelé a tudatosság spirálján. legyetek biztosak benne. kedveseim. Épp úgy. de felpezsdítõ és örömteli élmény lesz. hogy uraljuk a Korokat.ti. ordítozva és minden lehetséges úton ellenállva. hanem megnyitja az utat a szeretetteljes interakció és összeolvadás elõtt. Én. aztán gyertek és csatlakozzatok hozzánk. feltartóztathatatlanul megszerzitek az Isteni Értelem lassan önmagába visszatérõ minden egyes részét. Ez nem teszi õket erõsebbé. hogy elvégre is az Atya/Anya/Teremtõ kezében vagytok. miközben talán egy kicsit ijesztõ lesz a magasság és az ismeretlenség. nem szül több feszültséget és megterhelést az elismerésük.

amelyekre azelõtt számítani lehetett. többé már nem állandóak vagy nem elérhetõek. mert Szellemi Lényük biztosan tudja. több területen elapadnak a vízforrások. Egy fontos üzenetet kell átadnom nektek. mind pedig a spirituális tudatosságotok kiterjedésében. hogy mi a legjobb nekik. egyfajta korszerûsítést. ahogy eléritek nagyszerû célotokat vagy a spiritualitást. miközben hatalmas viharok özönvízzel árasztanak el másokat. elmondhatatlan szenvedést és erõforráshiányt hagyva maguk mögött. Egyre nyugtalanabb lesz az emberiség. A FÉNY ÖSVÉNYE 159 . hogy az aszálytól teljesen kiszáradnak a termések. a Fény fivéreinek és nõvéreinek. mivel semmi sem az. Az idõjárás mintázata annyira rendszertelen. és higgyetek nekünk. Az országok és a nemzetek határai változnak. ahogy átléptek egy másik beavatásba vagy a tudat magasabb szintjébe. hogy mi fog valószínûleg történni a fizikai valóság következõ birodalmában. úgy megjósolhatjuk nektek azt. nagyon nehéz elõre megjósolni. és azok a dolgok. mikor azt mondjuk: õk most egy sokkal harmonikusabb hely és jobb körülmények felé tartanak. az etnikai csoportok elköltöznek. ami volt. önszántukból vagy kényszerítés hatására. sok kedves lélek választja az átemelkedést. Habár.H U S Z O N K I L E N C E D I K F E J E Z E T A Fény ösvénye S ZERETETT MESTEREK! A Mindenható üdvözletét hoztam el nektek. hogy mi fog történni az elkövetkezõkben a galaxisnak éppen ezen a sarkán. Az 1994-es év a jelentõs változások éve volt. mivel az események és a változások eddig még példa nélkül álló sebességgel következnek be. Áldjátok meg õket választásukban. Ahogy azt már többször is elmondtuk nektek régebben. mind a fizikai világ szerkezetében. ahogy ti mondanátok.

Javarészt az emberi tudat változó mintázatainak következtében mindenféle mintázat és határ megváltozik és eltolódik. hogy mi történik majd a közeljövõben. hogy átadjátok magatokat ennek a legmagasabb elhivatottságnak. Ami hat rátok. Pontosan fogjátok tudni. és hajlandóak vagytok a társ-teremtés Mestereiként szolgálni abban.” Ez az év a hamarosan eljövendõ. amint bekövetkeznek ezek a jelentõs változások. nagy nyomás veszi kezdetét. a szûk. Fel kell ismernetek egyszer és mindenkorra. ahogy utat kell adni a sötétségnek a Fény felé. hogy nem vagytok egyedül az univerzumban. csõlátású nézõpontotokból. az alacsonyabb rezgésû energiahullámoknak is utat kell adni a magasabb. akik szorgalmasan munkálkodtatok azon. ki kell tágítanotok a látomásotokat. és ami hat a Földetekre. Ezek a frekvenciák sokkal finomabbak. mind a tudatotokban. hogy csatlakozzatok galaktikus családotokhoz a felgyorsult evolúciós folyamatban. Az energiával együtt jár egy figyelmeztetés is: „Csak akkor fogadjátok el a Forrástól ezt az ajándékot. Amint szilárdan megvetik lábukat a magasabb frekvenciák a világotokban. Azok közületek. ha ti is készen álltok és hajlandóak vagytok megnyitni magatokat e csoda elõtt. A Teremtõ Forráshoz vezetõ hatalmas energiasztráda – hogy így mondjam – nyílik meg elõttetek. sokkal kifinomultabb frekvenciák felé. Bámulatos a magasabb forrásokból az Univerzumotok felé áradó Szeretet/Fény energiájának ragyogása. hogy minden negatív energiától megtisztítsátok összetett belsõ energiatesteiteket. hogy ne csak a Földetek és a Naprendszeretek legyen benne. számotokra sokkal könnyebb idõszak jön el. hogy egyensúlyt és harmóniát hozzatok tudatotokba és környezetetekbe. az hat az egész emberiségre is. és most számotokra is elérhetõ. még hatalmasabb változások elõkészületeként a tisztítás és megtisztulás éve. azok közületek. hogy Naprendszeretek sötétsége átalakuljon Fénnyé. sokkal nemesebbek. Készen kell állnotok arra is. Ugye értitek? Éppúgy. amennyiben készen álltok arra. 160 A FÉNY SZÁRNYÁN . akik törekedtetek arra. viszont sokkal erõsebbek is. A Teremtõ/Isten/Istennõ megtelepszik a Földeteken. Kifelé tartotok az elszigeteltségbõl. hanem a galaxisotok is. mind pedig Földanyátokban. az hat az univerzumra is.

hogy feldolgozzátok. amit hallottatok a múltban. akkor sokkal tisztább üzeneteket fogtok kapni. amely korokon keresztül megakadályozott minket abban. Nekivágtok a Fény Ösvényének. drágáim. ahogy elmétek és lelketek tisztasága szétterjed. és megszabadultok attól az elektrosztatikus töltéstõl. sokkal összetettebb információkat fogadnak be. és ez sokakat közületek nagyon megzavarhat. Szintén sokkal többet fogtok megtudni a jövõ nagyszerû tervezésében kapott szerepetekrõl. hogy egy magas hegycsúcs jó kilátást nyújtó pontjáról szemlélitek a Földön játszódó színdarabot. hogy kapcsolatba lépjünk veletek. mely összezavarhatja elméteket – túl gyorsan jönnek ahhoz. hogy ne csak szolgálatot teljesíthessetek. hogy általában a legjobb szándék vezérelte õket –. Ez nem csak az Új Kor kezdete. Amikor megnyitjátok az utakat az egyre magasabb és magasabb dimenziók elõtt. úgy képességeitek is egyre hatalmasabb. amelyet az emberiség képes volt megérteni és felfogni. sokkal fontosabb statisztikákat az Univerzumról.Egy erõs. hanem ti is. Magatok mögött hagyjátok a sûrûséget és a sötétséget. hanem arról. hanem hogy elnyerhessétek közelgõ jutalmatokat. hogy a megteremtett tudás egy nagyon alapvetõ szinten volt tartva. mint emberi ruhába öltözött spirituális lények. melyet a tudatosság új ajándékain keresztül. hogy nem voltak igazak az elmúlt kétezer év során kapott információk. Ezek közül néhány látszólag ellentmond annak. Láthatjátok. Még ennél is több állítólagos Új Korbeli igazságot ferdítettek el azok – annak ellenére. eddig még soha nem hallott képességek útján és álmaitok és vágyaitok majdhogynem azonnali megvalósulása által kaptok meg. sokkal mélyebb információkat és sokkal több információt. amelyek nem mindig a legmagasabb forrásból származtak. Most már láthatjátok: ahogy nõ a tudatosságotok. hogy a szeretett Krisztus tanításait mennyire elferdítették és milyen helytelenül használták. beléptek egy új korba. Sok új olyan információval találkoztok. és kétségkívül úgy érzitek. melynek szerves részét képezitek. egy olyan szinten. melyek teljesen újak lesznek számotokra. szilárd vázat építettetek fel magatoknak azért. akik olyan információkkal álltak elõ. kedveseim. Most kezditek A FÉNY ÖSVÉNYE 161 . Nem arról van szó.

annál könnyebb lesz az átmenet. Hát nem ez életetek legizgalmasabb élménye? Ti. Közületek sokaknak sikerült az összeolvasztás. Ily módon indítjátok be az éteri Fénytesteteket felépítõ folyamatot. Ez a feladat most elõttetek áll: terjesszétek szét izgatottságotokat és örömötöket. Nagyon fontos: miközben szorgosan dolgoztok azon. Folytassátok az egyesülést. a Csillagkapuk felgyorsult ütemben nyílnak ki és tárulnak szét. tanultok. Az idõ a lényeges. egészen addig. most egy hatalmas. bölcsességeteket. össze nem köti. amik jelen vannak mindennapi életetekben. kedves és hûséges egyetleneim. meditáltok. amit ti 12:12-nek neveztek. minél többen vannak a felébredt lelkek. amely során egyesülnek saját nagyságuk hatalmasabb részeivel. Az esemény. szerettek és a Fény ösvényének szentelitek magatokat. akik évekig dolgoztok. Csodálatos dolog megfigyelni az épülõ együttmûködést: egy csoport elindít valahol egy eseményt és hirtelen a világ más pontjain lévõ csoportok is elkezdik ugyanazt.megtapasztalni a magasabb dimenziók kifinomult birtokait. új életre nem kelti és a tudatosság egy másik formájába át nem alakítja az emberiséget. kedveseim. Elkezdtetek kérdezõsködni még fel nem ébredt nõvéreitekrõl és fivéreitekrõl: „Õk miért nem látják? Miért nem érzik a csodát. míg ez az energiahullám elõre nem tör. fogják. és még magasabb beavatások felé haladnak azon az úton. hogy milyen végtelen és mindent körülölelõ folyamat ez. kedveseim. az örömöt és a szeretetet?” Fogják. hogy sokkal teljesebben és hatékonyabban lépjünk kapcsolatba az emberiséggel. lehetõvé téve számunkra. egy 162 A FÉNY SZÁRNYÁN . osszátok meg éleslátásotokat. csodálatos folyamat közepén vagytok. most végre elkezditek felismerni. amikor a jelentõségteljes változások – amikrõl már szóltam – feltûnnek. mint valaha. A Kapuk – vagy ahogy ti szeretitek nevezni –. tanítva és oktatva. meditációtok és imáitok által – egymást támogatva. tudásotokat. kiáltsátok világgá azokat a csodákat. könyörületeteket. addig rendíthetetlenül a testetekben maradjatok. hogy befejezzétek a lelketek egyesítését és összeolvasztását a szív és a torok területei között elhelyezkedõ új energiaközponttal. szeretett barátaim. És amint azt látjátok. Ez most sokkal fontosabb.

Ti építitek fel saját magatoknak a Fény megszentelt helyeit. Gyûljetek össze. hogyanja. mint ezelõtt bármikor is. Mihály arkangyal hozom el számotokra ezeket az igazságokat. Amikor felhúzódik a függöny. hogy felfedjem: Vajon énem miértjét meglelhetem? Állok a bennem búvó „ki vagyok én” titkát felfedve. Ha képesek vagytok megtenni. emeljétek fel hangotokat a dicsõítés. Az én miértem Az út mentén megállok. és megígérem. s ledõl a védelem.újabb hatalmas ugrás lesz a tudatban. hogy átáramoltathassuk nektek az igazság és a tudatosság egy új szintjét. viszont nem kell elutaznotok a Föld valamelyik megszentelt helyére ahhoz. mely sokkal nagyobb számban hozza össze a Fénymunkásokat. Én. akkor ez csodálatos élmény lesz. hogy részt vegyetek benne. Melyet igazi énem annyira elleplezne. Minden – kivéve Isten – az élet rejtélye. és együtt fogjuk feltölteni ezt a galaxist és végsõ soron ezt a különleges Univerzumot is a Mindenség Teremtõjének varázslatos Fényével. Nagyon jól haladunk a veletek való újraegyesülés útján. a felajánlás és a köszönetnyilvánítás során. Egy pillanatra ott állok védtelen. De kívülrõl belesek. Az énem kicsodája. miértje. RONNA HERMAN A FÉNY ÖSVÉNYE 163 . így újra és újra Véletlenül beláthattok egy futó pillantásra. úgyszintén az összes szeretett galaktikus barátunk. hogy én és a teljes Spirituális Hierarchia csatlakozunk hozzátok.

kedveseim. hogy jelezzétek az idõ múlását. De azok az idõk már elmúltak. Tizenkét jeletek és tizenkét állatövi jegyetek van arra. hogy – ezt ti is látjátok – az asztrális síkokba kilökõdõ negativitás rezonanciája és a diszharmonikus energiák ne szennyezhessék vagy befolyásolhassák a Naprendszeretek és a galaxisotok megmaradt részeit. A tizenkettõ egy nagyon fontos szám a ti galaxisotokban. A Bibliátokban a tizenkettes számot több mint százötvenszer említik meg – a tizenkét apostol. az ezeréves béke és csoda idõszakát jövendöli meg. elszakadtatok a DNS tizenkét fonalától. kedves és drága egyetleneim. a tizenkét csakra életadó energiáinak ragyogásával. Mikor a bolygótok belezuhant a sûrûségbe és a korlátozásba. Buddha tizenkét tanítványa. ami a másik nagyszerû Aranykort. Õriztek bizonyos emlékeket. Felépült a bolygótok köré egy karantén. hogy elválasszátok a nappalokat az éjszakáktól. hogy bárcsak lenne igazság abban a jóslatban. amit az emberiség ezelõtt réges-régen megtapasztalt a Földön. a harmadik dimenzióbeli tapasztalás mélyére. akik teljes hitükben 164 A FÉNY SZÁRNYÁN . és azt kívántátok. hogy mindez igaz és nagyon gyorsan közeleg az az idõ. akkor megszûnt az összeköttetésetek a tizenkét sugár. Hallottatok és álmodtatok minderrõl. tizenkét óra az órák számlapján. egy válaszfal. tizenkét hónap van egy évetekben. szóbeszédeket és mítoszokat. melyeket hosszú évszázadokon keresztül nemzedékek adtak át egymásnak a nagyszerû Aranykorról. Nos. Hála azon csodálatos lények – mint amilyenek ti is vagytok – erõfeszítéseinek. a tizenkét törzs – és így tovább.H A R M I N C A D I K F E J E Z E T Mihály arkangyal üzenete a 12:12-rõl S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! A Mindenható üdvözletét hoztam el nektek. szeretnénk elmondani nektek. hogy megtapasztaljátok zodiákusotokat.

tehát hála nekik: átalakítókká váltatok. amit aztán lekötöttetek. A tizenkettes szám jelképezi a fizikai visszaalakulását a spirituálisba. Amint kapcsolatba kerültök ezekkel a magasabb Sugarakkal. Úgy hiszitek. Ugye most már látjátok. úgy azok belefognak sejtszerkezetetek megtisztításába és megváltoztatásába. továbbá azt. hogy vajon meg kell-e még egyszer tapasztalnotok a Földetek és az emberiség világkatasztrófáját és tömeghalálát. és elkezditek lehozni és beolvasztani testetekbe ezeket a sokkal kifinomultabb energiákat. és nem tapasztalhattátok meg galaxisotok öt magasabb Sugarának életadó és dinamikus energiáját és a közvetlenül a Forrásból származó arany energia áramlását. mely továbbrepít Mesteri rangotok és a felemelkedés valósága felé. hét Sugár. villámló pálcákká – vagy ahogy ti mondanátok – energia-átalakítókká. Csak az energia egy vékony ezüstfonalán keresztül érhettétek el lelketeket. és az egyesült erõfeszítéseitek által szétterjesztettétek a Földeteken.jártak-keltek. amit Földnek hívnak. Több civilizációból M I H Á LY ARKANGYAL ÜZENETE A 12:12-RÕL 165 . hogy kiegészítsétek és felépítsétek Fénytesteteket. ezekkel a hatalmas. akik azért vannak itt. mirigyeitek felélénkítésébe. Ezelõtt már mondtuk nektek. akik átküzdötték magukat számtalan megpróbáltatáson. hogy a Földetekkel együtt visszakövetelitek spirituális örökségeteket. hogy ez a kincs. a számtalan csillagrendszer és õsi civilizáció változatosságával és kifejezésével terveztek meg. Ragyogó és csodálatos lények segítenek nektek. amit foglyul ejtettetek DNS-etek és agysejtjeitek csapdájába. hogy e század közepéig nem lehetett tudni. még egyszer érezvén a vágyat. de ez már nem része többé a jövõtöknek. Ez egy olyan bolygó. egy nagyon értékes és különleges bolygó. villámló nyílvesszõkké. akik elég bátrak és merészek voltak ahhoz. A magasabb dimenziókból nyertétek ki az energiát. hogy elérjék és megragadják a Fényt. Évezredeken keresztül a kevésbé harmonikus hetes számra rezonáltatok: hét csakra. hogy mindezt egyedül csináljátok végig. hogy lángra lobbantsák azt a tudást. de ez nem így van. kedveseim. a hét dimenzió és az alsíkok határai. amit a részletek hatalmas gazdagságával. Ez fog nektek segíteni abban. átalakuló frekvenciákkal. hogy harmóniába és egységbe kerüljenek a Teremtõvel. hogy szolgáljanak titeket és biztosítsák sikereteket.

hogy szabad akaratot kaptatok. Mint ahogy azt tudjátok. 166 A FÉNY SZÁRNYÁN . a vágytesttel járó minden áldozatot. az a rendeltetésetek. kockázatos vállalkozásban. hogy vegyetek részt ebben a merész. hogy egyensúlyba hozzátok a lelket a fizikai testben. Beleragadtatok az érzelmek és az érzések vágytestébe. hogy szolgálja a lelket. míg az a fizikai testben van. a Mennyországot a Földön. Társ-teremtõként jöttetek. Mostanra az egó nagyon fontossá vált. segítse a mûködését. Azonban mindenki legnagyobb ajándéka az. hogy ellenõrizze a fizikai szállítóeszközötöket. a Magasabb Lényetek irányítása alá vonni. a félelem és a korlátozottság érzését. hogy sokatok nagyon jó úton halad e téren. a látvány és a hangzás anyagi világa számít. azonban a léleknek a szolgálója volt. hogy talán lehet odakint valahol valamilyen isten. és igyekeztek újra a megfelelõ egyensúlyi helyzetbe. akiket különleges kódolású utatok képviselõiként küldtek azért. az egó alattomos módon megszerezte az irányítást a gondolkodási folyamatotok és a valóságotok felett. Arra lettetek tervezve. nem pedig az irányítója. hogy értesítse a lelketeket. míg a tömegek még mindig ególényük uralma alatt kínlódnak. hogy társ-teremtõként. és úgy gondoltátok. és végsõ soron azért bújtatok bele a fizikai testbe. amit teremtettetek. Hamarosan elkezdtetek hinni abban az illúzióban. hogy megtapasztaljátok az érzelmeket. hogy a tapasztalatszerzésetek során segít nektek személyiségetek kialakításában. és elkezdtétek megtapasztalni a bûnösség. ha tudnátok. az Isten/Istennõ/A Mindenség Teremtõjének kiterjedéseként megvalósítsátok a Paradicsomot. amit egótoknak adtatok. de érinthetetlenül és megközelíthetetlenül messze van.származó Csillagmagok vagytok. Az egó rendeltetése az. Az egó feladata volt. hogy kapcsolatba lépjetek az angyali birodalommal vagy a Teremtõvel. messze a Teremtõ akaratától. amikor az bajba vagy veszélybe került. Segít nektek pontosan meghatározni azt. az értelmi testet. Rengeteg sok küzdelmetek ebbõl származik: megpróbáljátok visszaszerezni a hatalmat. hogy elsõkézbõl tapasztalhassátok meg azt. hogy kik vagytok a fizikai világban. Szeretnénk. hogy érdemtelenek vagytok arra. korokon át vágyaitok más irányba tereltek titeket. mivel abban áll jelentõsége. miszerint csak a fizikai testetek. Elkezdtetek hinni abban.

Engedjétek meg.Mostanra eljutottatok a megtisztulásotokban. Ahogy megszabadultok azoktól a dolgoktól. hogy szabadon lebegtek vagy sodródtok. úgy lépdeltek feljebb a tudatosság létráján. Akár növelitek a frekvenciátokat. és egyensúlyba kerültök a négy alacsonyabb testetekben. egyszerre csak egy lépést tesztek meg. Most nyílik meg a hatalmas felemelkedés kapuja. a Fény országútja. hogy segítsünk nektek. amit mi spirituális beavatásnak hívunk. Talán álmotokban érkezik meg hozzátok a válasz. Önként jelentkeztetek erre a küldetésre. akár felemelkedtek. Többé már nem szabadon választható lehetõség. akár leszálltok. és mi felelünk. hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznetek. szeretõek. amelyet kinyittok. a tisztításotokban. ahol sokan közületek átesnek egy folyamaton. amik már többé nem szolgálnak titeket. Errõl szól a felemelkedés. Az utat járó tanítvánnyá lettetek. hogy egy üzenet vagy utalás vár rátok a gyönyörû lénytõl minden könyvben. a frekvenciátok növelésében és a rezgési szintetekben arra a pontra. tudják. a magasabb bölcsesség és a nagyobb felvilágosodás felé. engedjétek meg. akkor kérdezzetek az elhivatottságotokról. Ha most még nem éreztek vonzódást egy bizonyos Mester irányába. Nem kell egyedül végigcsinálnotok mindezt. és ez felkavarja lelketeket. és most eljött ennek az ideje. Mostanra sokan közületek elég rendelkezésre álló vagy majdan rendelkezésre álló szeretetet. elég Fényt. és a Mesterek egyikének az irányítása és a figyelmének központjába kerülnek. végig bátran és M I H Á LY ARKANGYAL ÜZENETE A 12:12-RÕL 167 . hogy egyengessük utatokat. jártak a Földön és megtapasztalták az élet minden megpróbáltatását és szenvedését. hogy összehangolódjatok az energiájával. kérdezzetek. lehet. vagy nem érzitek a hajlandóságot arra. egyszerre csak egy napot. döntenetek kell. Valamilyen módon a figyelmetek elé kerülnek és bejutnak az elmétekbe. szeretetüket és erejüket a tapasztalatukból származó tanulságokkal együtt. így hát nagyon jól tudják. melyet már a nagyszabású földi kísérlet kezdete óta terveztünk. és elkezdenek majd titeket átvilágítani az õ tulajdonságaikkal. mint ti. átadják majd nektek hatalmas bölcsességüket. hogy mit éreztek. Nagyon jószívûek. elég szépséget bocsátanak ki magukból. Ezek a krisztusi lények. ezek a Felemelkedett Mesterek ugyanúgy. akár csökkentitek.

hogy felejtettetek és az illúzió bûbájának hatalma alá kerültetek. és azok is átmennek a kapun. Nem arra szántak titeket. Egyiptomban. vagy elõtte tesztek egy kitérõt. de végül miután kerülõutat tesznek. Lássátok. melyeket más életeitek során. hogy szembenézzenek az egójuk és a lelkük terrorjával. hogy gyorsabban mehessetek át a folyamaton. mindig is létezett a megmentésetekre vagy visszaszerzésetekre egy mesteri terv. ha szabad. De itt az ideje. ahogy 168 A FÉNY SZÁRNYÁN . és lépjetek át. és késõbb követitek azokat a bátrakat. újból belefutnak a fõútba. Oldalt még számos másik ösvény vezet. hogy átadjunk nektek egy másik ajándékot. hogy milyen árat fizetnek ezért. A ti döntésetek. sokkal fontosabb azoknál. akik az utat tisztogatva megindultak elõre. szeretteim –. annak ellenére. amin ma átestek. elmében és lélekben el kell köteleznetek magatokat. Higgyetek nekünk. akkor olyanok is akadtak. Csukjátok be a szemeteket és lépjetek be a szívközpontotok megszentelt helyiségébe. hogy vajon rögtön ráléptek-e születési jogotokat követelve a magasabb tudatotokhoz. amikor azt mondjuk. hogy élhessetek ezzel a nagyszerû lehetõséggel. amikor sokan közületek a szarkofágban feküdtek. Viszont testben. lássátok a kapun átvezetõ nagyon keskeny ösvényt – igen. Kaptatok egy adományt. hogy megszabaduljatok azoktól a félelmektõl. Nem. át kellett esnetek rajta. Lássátok lelki szemeitekkel ezt a nagyszerû kaput. hogy a beavatás. egy kicsit könnyebben lehet rajtuk átkelni. nem számolva azzal.célotoknak elkötelezve cselekedtetek. de elmondjuk: nem számít. Néhányan átemelkedtetek. korokkal ezelõtt tapasztaltatok meg. a könyörület ajándékát: végig segítünk titeket utatokon azért. hogy örökre segítség nélkül küzdjetek. Már nagyon közel vagytok – lépjetek át. de nem áthághatatlan. talán fáradságosnak tûnik. engedjétek meg nekünk. kedveseim. hogy átmenjetek a beavatási folyamaton. az istenségetekhez vezetõ szûk és csodálatos ösvényre. aki ezt mégsem tették meg. sokkal lankásabbak. bízzatok bennünk. milyen nehézségeken mentek majd keresztül. Talán ijesztõen hangzik. valójában sokan közületek nem tették meg. Többé már nem kell megtapasztalnotok a múlt nehéz és rideg szabályait és megpróbáltatásait ahhoz. Most pedig. hisz a rátok váró ajándék messzemenõen túlszárnyalja azokat. egy kicsit meredek.

majd egy arany fénysugár elkap. egy szikrázó. elhaladtok a tömeg között. aki erõt és hatalmas könyörületet sugároz magából. akkor nem lennétek képesek rájuk nézni vagy hatalmas energiamezõjükben állni. akit valaha is láttatok. a szívetek pedig túlcsordul a hálával. Ahogy megérinti tenyereteket a jogarával. könyörületes. és a szeretõ energia sugárzása szinte eláraszt benneteket. esetleg csillagok. elõkelõ hölgy áll csillámló ruhában. Õk a Mindenható Isten és Istennõ. Annyira édes zene szól. a Mindenség Teremtõjének képviselõi. érezzétek. szivárványszínekben játszó rózsaszínû kõ tûnik fel benne. Ezek után lelép hozzátok a pompás. hogy ha õk nem csökkentik az energiájukat. hogy milyen könnyû. Mellette egy elegáns. Ahogy beléptek és körbenéztek. ahogy felfelé és kifelé sodródtok a koronacsakrátokból. nagyon elevennek érzitek magatokat. Hogyan képzelitek el tökéletes Fénytesteteket? Hogyan fog kinézni? Emlékeztek rá? Csinálhattok belõle emberi formát is. Most pedig ez a gyönyörû nõ. kifinomult levegõjébe. számtalan ismerõst láttok. Ez a hatalmas helyiség a legcsodálatosabb és leggyönyörûbb lényekkel van tele. és nagyon jól tudjátok. elismerõen és hatalmas szeretettel néznek rátok. aztán messze a távolban megpillantotok egy fényes kristálykatedrálist. mint gyönyörû gyémántok vagy kristályok. csodálatos férfi. A kék és a rózsaszín fény M I H Á LY ARKANGYAL ÜZENETE A 12:12-RÕL 169 . lebegtek. Õk a legfelségesebb pár. érezzétek a rezgését. akibõl árad a szeretet és a jóindulat.felizzik a lángoló arany Nap tüzétõl. teljesen szabadon és csodálatos módon sodródtok kifelé a magasabb dimenziókba. ti pedig ott álltok jobb oldalt egy fényûzõ ruhába öltözött férfi elõtt. Nagyon tudatosan rezonáltok. Nem látjátok. ha szeretnétek. és arra kér titeket. Ahogy lefelé sétáltok a templom folyosóján. hogy nyissátok ki kezeteket. Most pedig érezzétek. vibráltok. felemel és letesz titeket a kapu bejárata elé. hogy mennyire szabad. ez a bájos hölgy elõrelép. de érezzétek – érezzétek. ragyogó kék fény tör elõ jogarából. lássátok magatokat ebben a helyiségben. Szélesre kitárul két hatalmas boltíves kapuja. a sokkal nemesebb frekvenciák édes. mígnem hirtelen a tömeg szétnyílik két oldalra. hogy könnyeket csal szemetekbe. Miközben ott állnak teljes pompájukban. mennyire nélkülözi a fizikai határokat és megszorításokat. hogy mi van elõttetek. és amikor õ is megérinti a tenyereteket.

tõlünk származik. melyek most már hozzáférhetõk számotokra. hogy ez az Isten és az Istennõ lényegének ajándéka. megtisztelõ számunkra. emeljétek be az életetekbe. ami visszarepít titeket. lesétáltok a lépcsõn. a kõ ibolyaszínûvé. és tudjátok azt. az Útmutatók. és ismét beléptek a szívközpontotokba. Egy utolsó tiszteletteljes pillantás után megfordultok. ti vagytok azok. Kezdjétek el használni az öt magasabb Sugarat. hogy ez a lila kis kõ. Ez a csodálatos ajándék emlékeztet titeket erre a szerencsés alkalomra. amit a Teremtõ lényegével. hogy minél gyorsabban átsegítsen benneteket a felemelkedés útján. hogy lépjetek elõ és hirdessétek ki a holnap Aranykorát. szeretteim. Elhozom számotokra ezeket az igazságokat. ti vagytok az elõörs. kedveseim. hogy örömöt hozzon és javatokra váljon. Az új világ szolgálói vagytok. hogy mennyire kicsinek vagy jelentéktelennek gondoljátok azokat –. A rendelkezésetekre áll. akiket felszólítanak majd arra. Számítsatok a csodákra. amikor majd kéritek õket. A szívetekhez szorítjátok ezt a gyönyörû követ. és a folyosón végighaladva kimentek az ajtón. az Ibolyaszínû Átalakuló Lánggal együtt kaptatok ezen az éjszakán. Tudjatok róla. annál többet fogtok kapni. hogy szolgálhatunk titeket. Ráléptek a fénysugárra. melyeket kaptatok – nem számít. 170 A FÉNY SZÁRNYÁN . Gyönyörû és pompás lények vagytok. visszarepít a koronacsakrátokba. hogy segítsen benneteket. Minél többet használjátok az ajándékokat. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. az Ibolyaszínû Láng egy részévé alakul át.összeolvad. mivel bámulatos csodák várnak a pillanatra.

. hogy lássátok vajon összeillenek-e azok a valóságról alkotott képetekkel. Mindez az Atlantisz korának közepén kezdõdött. mikor az Isten és az Istennõ energiái szembeszálltak egymással. Ennek következtében megnyitotta az utat a patriarchális társadalom elõtt. mely a maszkulin és a feminin energiák szétválasztásához kapcsolódik. és sok olyan kegyetlenségnek és igazságtalanságnak tették ki õket. 171 . Engedjétek meg azt. mely a nemiséggel függ össze. és amit ti a „Nemek harcának” hívtok. A harc akkor vette kezdetét.H A R M I N C E G Y E D I K F E J E Z E T Itt az ideje.. és egészen addig folytatódott. hanem oly sok kor után a maszkulin és feminin energiák ellentétének egyesítési folyamatába is belekerültetek. Nemcsak a fizikai. értelmi és érzelmi/egó testeteket és a jobb és bal oldali agyféltekéteket hozzátok egyensúlyba. szeretnénk adni nektek néhány ötletet ahhoz. azon elgondolásotok mélyére. csakúgy mint az Anya Isteni Szeretetének/Bölcsességének jellegével. hogy leássunk annak az illúziónak a mélyére. amirõl a mítoszokat kivéve nem túl gyakran beszélnek – az Amazon nõi társadalom kora. amelyek elviselésére a nõk tízezer vagy még több éven át voltak rákényszerítve. HOGY VÉGET VESSÜNK . akik nõi testben vannak. Visszaéltek az Atya Isteni Erejének/Akaratának jellegével. Nem tartott olyan sokáig ZERETETT AZ IDEJE ITT . Volt egy másik kor. hogy véget vessünk az elkülönültség illúziójának! S MESTEREI a Fénynek! Ahogy a magasabb dimenziókban való létezés elõkészületeként magatokra öltitek a tudatosság új köpenyét. míg szépen fokozatosan az Istennõ visszavonult a Földrõl. mindazok leigázása elõtt. melyben a férfiakat rabszolgákként használták. és az energiájának csak egy kis töredékét hagyta hátra.

hogy számtalan sok megtestesülésetek alatt voltatok már mind férfiak. akik sokkal inkább férfitestben szeretnének lenni. Itt az ideje. könyörületes. hogy véget érjen ez a háború. A szexuális energiák még mindig a csaták színterét jelentik. hogyan él. ugyanakkor elfogadott. Itt az ideje annak. hogy nõi testben öltsenek formát. cselekvés-orientált. összhangban van az Istennõ mindkét jellegével: a Szeretettel és a Bölcsességgel. itt az ideje. Még mindig a tökéletes társat keresitek. de még mindig bele van vésõdve sokatok emlékezetébe. de beleegyeztek abba. hogy élõ példái legyenek annak. hogy összeolvadjanak ezek az energiák. és a dolog nem történt meg olyan sok lélekkel. hogy azért öltsenek testet ebben a korban. cselekszik és mûködik egy felhatalmazott nõ – erõteljes. míg nem kerülnek teljes egyensúlyba és harmóniába mindannyiótokban. A nemek felosztása eltûnõben van. Szintén rengeteg férfi van. kifelé forduló. hogy mindannyian emlékezzetek arra és fogadjátok el azt. Sokan közületek az egyik 172 A FÉNY SZÁRNYÁN . A nõk aktívak és sikeresek a kereskedelem világában és a közéletben. Beleegyeztek abba. Áldozatok és elkövetõk is vagytok. hogy kiegészítsen titeket. melyek elkülönítették a két nemet (a tömegtudat alapján) sokkal kevésbé egyértelmûek. ha azt szeretné. mind nõk. A vágytest sokatok esetében még mindig nagyrészt a psziché kontrollja alatt áll. hogy kimutatja érzelmeit. gondoskodó és kifinomult. kreatív. ezért sokkal kellemesebben érzik magukat abban. De még mindig hosszú út áll elõttetek. de ugyanakkor tisztánlátó és könyörületes. Manapság rengeteg gyönyörû testet öltött nõ van. szétterjesztettétek a feminin jelleg Szeretetét/Bölcsességét. hogy a férfi vezesse a háztartást és nevelje a gyereket. hogy átalakítsák és megerõsítsék egymást egybeolvadásuk által. hogy nem fog mûködni.ez a kor. Elmondjuk nektek kedveseim. a szabályok és az elõírások. ügyesen bántatok az Erõ/Akarat maszkulin energiájával. hogyan tud egy férfi férfias maradni amellett. ahol a Földön élõ nõk és férfiak összecsapnak. egészen addig. akik sokkal több életükben voltak nõi testben. az akarat mozgató erejét használja. így megmutathatják. hogy a fájdalmatokat eloszlassa és magányotokat kitöltse.

Becsüljétek meg a testeteket és azt a testet. hogy összeolvadtok vele. tiszteletet keltõ ajándékként használni. ne hasonlítgassátok össze magatokat senki mással. amit a fizikai testetek ellen folytattok. hogy a Szeretet/Bölcsesség feminin sugarának képviselõi legyetek. ezek közül egyesek katasztrófával végzõdnek. és fogadjátok el azt úgy. Kezdjétek el felhatalmazó. Ne használjátok többé nemi energiátokat fegyverként vagy menekülésre. HOGY VÉGET VESSÜNK . mint az Isten/Istennõ isteni képviselõi. hogy erõtök elhagyjon. Ne legyetek többé elfogadásra és elismerésre vágyó hatalmaskodó agresszorok. kiegészítve és támogatva egymást. melyek távol tartanak a küldetésetektõl és uralkodásotok végsõ céljától. amire eredetileg lett szánva. Mielõtt megtalálhatnátok a tökéletes társatokat vagy az isteni kiegészítõtöket. mint a Szellemetek templomát. Fejezzétek be a harcot. mire ezek az energiák szertefoszlanak vagy eltûnnek a harmadik dimenzióbeli modalitásban.. Fogadjátok el istenségeteket – szeressétek azt. még több fájdalmat és törött életet hátrahagyva az ébredési folyamatotok során. és évekig is eltarthat. Követeljétek az identitásotokat és az egyediségeteket. ne engedjétek. fontos része. hogy a jövõ nõinek és férfiainak új prototípusaiként elöljáró példák vagy úttörõk lesznek: megvalósítva a maszkulin és a feminin energia tökéletes egyensúlyát. amiket azért teremtettetek meg ebben az életetekben. akkor sokkal többet fogadtok el. mindannyiótoknak a bennetek lévõ férfi és a nõi energiák ellentétességének egységesítésére kell összpontosítania. harmóniában dolgozva. Felvállaljátok az auramezõjükben lévõ energiákat jóban-rosszban. Sok bátor férfi és nõ egyezett bele abba. Ne legyetek többé mártírok. Amikor szexuális kapcsolatot létesítetek valakivel. Sokan rá fogtok ébredni a tényre: küldetéseteknek egyik fontos része. Használjátok a képességeiteket. Az Istennõ energiája még egyszer visszatér a Földre. amit választotok. 173 .tapasztalatból vagy kapcsolatból a másikba estek. hogy megszilárdítsátok ezeket az energiákat. ITT AZ IDEJE . mint csak a test váladékait.. hogy átsegítsen benneteket a még hátralévõ akadályokon. kölcsönösen egymásra hatva az élettapasztalat minden területén. akik vagytok. ÉN VAGYOK Jelenlétetek segítségével teremtsétek meg annak teljességét.

Egyelõre koncentráljatok magatokra, kedveseim, olvadjatok össze saját lelketekkel, hozzátok egyensúlyba értelmi és érzelmi természeteteket. Törekedjetek kreatív képességeitek kifejlesztésére, hozzátok újra mûködésbe azokat a rejtett képességeket és ajándékokat, melyek már nagyon régóta szunnyadnak. Miután ezt megtettétek, a teljesség lendületes lényeként fogtok elõlépni, készen állva arra, hogy megosszátok teljességeteket másokkal, amennyiben ti is úgy kívánjátok. Végül meghatalmazott lényetek visszatükrözõdéseként egy olyan másik lényt fogtok választani, aki hozzáad valamit ahhoz, akik vagytok, aki kiegészít benneteket, nem pedig elvesz belõletek. Kettõtök együttmûködése és lendülete által még nagyobb csodákra lesztek képesek. Egybegyûltök és újra egyesültök spirituális családotokkal és önmagatok számtalan oldalával; az elkülönültség illúziója már elkezdett szertefoszlani, a következõ évben pedig teljesen el fog tûnni. Hogy reményeiteket, álmaitokat és vágyaitokat más emberbe vetitek – nem számít, mennyire csodálatosnak vagy tökéletesnek tûnik az illetõ – érvényteleníti a ti saját erõtöket és lehetséges tökéletességeteket. Be fogjátok ismerni, hogy saját jogotokat illetõen Mesterek vagytok, hogy nem vagytok sem többek, sem kevesebbek mint mások, hanem a Teremtõ szemében mindannyian egyenlõek vagytok. Elfogadni azt a felelõsséget, hogy kik vagytok, az elsõ lépés. A következõ lépés az, hogy többé ne más személyt – akár férfit, akár nõt – vagy ne az intézményt okoljátok kudarcaitokért vagy gyengeségeitekért. Fogadjátok el és olvasszátok egybe maszkulin és feminin tulajdonságaitokat, és használjátok arra, hogy megalkossatok a fizikai testben egy gyönyörû, teljesen kiegyensúlyozott, önuralommal rendelkezõ spirituális lényt. Akkor és csak akkor léphettek elõre abba a szerepbe, amit ebben a megtestesülésben már ezelõtt elfogadtatok: hogy az Isten/Istennõ/Teremtõ egységes, szeretõ, felhatalmazott kiterjedései legyetek. Mi, akik a magasabb birodalmakból származunk tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint akiket ti hermafroditáknak, uniszexeknek neveztek, a maszkulin és feminin tulajdonságok kombinációi. Igen, ilyenek vagyunk, habár mindkét nem számtalan oldalát kifejezésre juttatjuk, és igen, azért az egyiket elõnyben részesítjük, de ennek
174 A FÉNY
SZÁRNYÁN

ellenére soha nincs egyik sem túlsúlyban vagy egyensúlyon és harmónián kívül. Az energia kifejezõdéseiként használjuk ezeket, hogy kézben tartsuk a feladat teljesítését, így idõnként az Atya energiáit használjuk, erõteljesen, energikusan és lendületesen cselekszünk, máskor pedig az Anya kreatív tulajdonságait használjuk, szétárasztva a szeretet, a bölcsesség és a könyörület hullámait. Itt az ideje, kedveseim, hogy véget vessünk az elkülönültségnek. Olvasszátok egybe és hozzátok összhangba egyszer és mindenkorra a bennetek lévõ ellentétet, aztán csatlakozzatok hozzánk. Sok kalandban vehetünk részt, új világokat teremthetünk. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.

ITT

AZ

IDEJE

,

HOGY

VÉGET

VESSÜNK

...

175

H

A R M I N C K E T T E D I K

F

E J E Z E T

Ünnepeljük az új kezdetet!

S

ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Ahogy közeledtek az év vége felé, ahogy az ünneplés napjaira összpontosítotok, szeretnénk, ha megállnátok egy pillanatra, és áttekintenétek, hogy mi történt – hogyan növekedtetek, hogyan változott az észlelésetek, hogyan formálódott a körülöttetek lévõ világ. Sok változás nagyon apró, és azok, akik nincsenek ennek tudatában, csak azt láthatják, hogy látszólag nagyobb káosz van, hogy több a pusztítás. De mi tudjuk: nagy változások vannak folyamatban, az emberiség egy teljesen új tapasztalás felé halad. Sokan közületek a gyermek Krisztus születését ünneplik decemberben, habár ez az esemény egy kicsit más jelentéssel párosul és sokat veszített szépségébõl és ünnepélyességébõl, melynek eredményeként kitört az ajándékvásárlási és ajándékozási õrület. Azt javasoljuk nektek, hogy egy sokkal becsesebb ajándékot adjatok magatoknak, és kezdjétek el ezeket a szünnapokat és megszentelt napokat másként szemlélni. Ami kétezer évvel ezelõtt történt, az valóban csodálatos esemény volt, és egy magasztos Avatár született azért, hogy megmutassa az emberiségnek a Teremtõ Fényébe visszavezetõ utat. Most a krisztusi energia vagy a Krisztus-tudat visszatérését kell megünnepelnünk, most azt kell megünnepelnünk, hogy amikor eljön az ideje, a születés mindannyiótok lelkében megtörténik majd. A szeretett Jézus – a többi Avatárhoz hasonlóan – azért jött, hogy megmutassa az utat. Most eljött az ideje, hogy elfogadjátok a számotokra felkínált ajándékot, egy ajándékot, ami sokkal értékesebb azoknál, mint amiket az ékszerboltokban vagy ékszerosztályokon lehet kapni.

176

A FÉNY

SZÁRNYÁN

Mint azt elõre megjósolták, Krisztus második eljövetele folyamatban van azáltal, hogy mindannyian készítetek egy megszentelt helyet a szívetekben, és újraegyesültök a Lélek Lényetekkel, mely egyengeti az utat a Krisztus-tudat elõtt, hogy átvilágítson benneteket és általatok dolgozzon. Ez a megjövendölt Második Eljövetel igazi jelentése, és nemcsak egy ajándék azok számára, akik felvették a kereszténységet, kedves barátaim. Krisztus és a krisztusi energia jelentése a Teremtõtõl származó tökéletes, isteni áramlás, az egész emberiség, sõt mi több, a Teremtés által létezõ összes lény isteni öröksége. Buddha magában hordozta ezt az energiát, csakúgy mint Rama, Mohamed, Krishna és még sokan mások is. Ti is magatokban hordozzátok az Isteni energia Szikráját. Kérlek fogadjátok el azt a csodálatos igazságot, miszerint MINDANNYIAN fivérek és nõvérek vagytok – mindannyian az EGY FORRÁSBÓL származtok, és vissza fogtok térni ehhez a FORRÁSHOZ. Az általatok 12:12-nek nevezett kozmikus esemény egy lehetõség volt arra, hogy újra elkötelezõdjetek és újra megerõsítsétek elhivatottságotokat a Szellem és az isteni sorsotok irányába, lehetõség, hogy újra megerõsítsétek azt az ígéretet, amelyet sok évvel ezelõtt tettetek, mielõtt a Földön fizikai testetekben öltöttetek volna formát. Sokan azok közül, akik elkötelezõdtek, nem ébredtek fel eléggé ahhoz, hogy válaszoljanak Magasabb Lényük hívására, sokan mások az út mentén estek el azért, mert nem volt meg az erejük vagy a kellõ elkötelezettségük ahhoz, hogy felülkerekedjenek az útjukba akadó megpróbáltatásokon és akadályokon. Viszont jó hír, hogy nagyon sokan hûek maradtak az ígéretükhöz, és a küldetésüknek szentelték magukat. Ez az, amiért annyira fontos lépés volt számotokra a tudatos, újbóli elkötelezõdés. Megértjük, hogyha úgy éreztétek, mintha a múlt évben egy forgóörvényben lettetek volna, de most elmondjuk nektek, drága egyetleneim: életetek következõ két éve még drámaibb, még döbbenetesebb és még megjósolhatatlanabb lesz. Sokan közületek már készen állnak arra, hogy az egyik Felemelkedett Mester irányítása alatt dolgozzanak. Amennyiben még nem rezonáltok e különleges és csodálatos lények egyikére sem, akkor majd különféle módokon tudomást adnak magukról. Ahogy oltalmuk alá kerültök, elkezdenek
ÜNNEPELJÜK
AZ ÚJ KEZDETET

!

177

mely végigsöpör az egész emberiségen. mi lesz a szakterülete – amit már sokan tudnak közületek. hogy segítsék munkátokat a jövõben. egy ígéretekkel teli fényes jövõ kezdete igen. ez az. ily módon elõsegítve az öt magasabb sugár és a magasabb csakrák beillesztését a négy alacsonyabb testetekbe. úgy irányításra. a kapun. felvilágosult rangotokban mûködni. hogy a fizikai színtéren harmóniába és egyensúlyba hozzátok magatokat. Élõ. mint azt látjátok. gyengéd törõdésre és támogatásra lesz szükségük. hogy elétárják: pontosan mi is lesz a küldetése. Ahogy átalakultok és elkezdtek az új. Így. a sötétségrõl és a pusztulásról prédikálnak. Sokatok már felkészült arra. amit tanítotok többé már nem lesznek képesek letagadni a felmerülõ bölcsességeket és az általatok képviselt igazságokat. kézzelfogható bizonyítékai lesztek annak.. amire készültetek. hogy megsemmisítsétek a félelmet és a negativitást. de egy korszak vége és egy bátor Új Kor. Ne álljatok ellen. de még nem jött el számukra annak az ideje. stb.átvilágítani titeket a bölcsességükkel. Élõ példákra és egyszerû magyarázatokra lesz szükségük. hogy megbirkózzanak azzal az információáradattal. engedjétek. Válaszok után fognak kutatni. A felkészülés ideje lejárt. Ekkor veszi kezdetét a hullámeffektus. Évszázadotok utolsó évei alatt nagyon fontos. társadalmi. az Új Kor elõörse. a Spirituális Hierarchia fizikai kiterjedései. Lesz majd valamiféle ellenállás és súrlódás a régit védelmezõkkel: vallási. Ahogy elkezdenek felébredni a tömegek. erejükkel és képességeikkel. most kezdetét veszi a hatalmas esemény. A világ vége nem rajtatok múlik. ami az elmúlt harminc vagy még több év során világra került. Átléptetek a kapun. 178 A FÉNY SZÁRNYÁN . politikai. akik az ítéletnapról. kedveseim. hogy a változások egy új világot és kiterjedt tudatosságotok szilárd alapját megteremtve kibontakozzanak. és figyelmet szentelnek lelkük finom kis útmutatásainak. hogy megvizsgálják és próbára tegyék az általatok kapott információkat. ti lesztek az új világ szolgálói. és ezen a ponton léptek be ti. amiért olyan kritikus fontosságú. mely a jövõbe vezet. úgy mások bátorságot merítenek ahhoz. Ez az. melyet azok keltenek. de ez ne térítsen el benneteket. viszont a tudatosság új ajándékait kapjátok meg azért.

Egyedül hagyva engem. Mellettetek sétálunk. használjátok az ítélõképességeteket. Keresésem Miért kutatok ezekben a nyugodt. ami megnevettet? Mi az. RONNA HERMAN ÜNNEPELJÜK AZ ÚJ KEZDETET ! 179 . és egyre nagyobb és nagyobb hullámokban érkezik hozzátok a Mindenség Teremtõjének Szeretete/Bölcsessége. Hogyan tudnátok elbukni? Én. csendes idõkben? Mi az. maradjatok hûek a látomásotokhoz és a célotokhoz. Járjatok szelíden. de ne térjetek el az igazságotoktól és a teljességetektõl. Mely egésszé lehet. ami lángra lobbantja szemedet? Elméden keresztül. Mihály arkangyal elhozom számotokra ezeket az igazságokat.kedveseim. mire árnyékok vetülnek. Mely bús gondolatokat idézed? Lelkedet az enyémtõl mi húzza vissza. de merészen. az idõben elakadva? Veled egyesülve kutat lényegem Két magányos felet.

igyunk gyümölcslevet és rengeteg tiszta vizet. Sokoldalú jutalomban lesz részetek. a testi és lelki megtisztulásba. a belsõ szervek méregtelenítésébe vagy megújításába. úgymint gyümölcsök. Hisz hogyan tudnátok megtölteni lényeteket tiszta fényenergiával. hogy segítsen végig a folyamaton. zöldségek. azt. amelyikrõl úgy érzitek. Ne gondoljatok semmiféle drasztikus dologra: kívánatos a belek kitisztítása. amivel megalapozzátok a folyamat következõ részét: készítsétek fel magatokat az érzelmi és mentális nagytakarításra annak érdekében. Engedjétek meg neki. hogy az lesz számotokra a leghatékonyabb. élõ ételeket együnk. és többszörösen meg fog térülni a lelki és a mentális megtisztulásotok folyamán is. Ne féljetek a kudarctól. amikor tele vagytok méreganyagokkal és az évek során felhalmozódott és belétek épült mérgekkel. Ez a legkívánatosabb dolog. Elõször is. Hagyjátok pihenni az emésztõrendszereteket kedveseim. Mihály arkangyal üdvözöllek titeket az új év. nagyot fog fejlõdni az egészségetek és a fizikai jólétetek. hogy válasszatok ki egyet közülük. ZERETETT GYERMEKEI 180 A FÉNY SZÁRNYÁN . mivel akkor fog a leghatékonyabban mûködni. majd kérjétek a Szellem erejét és akaratát. hogy szorosabb kapcsolatot és szövetséget valósítsatok meg a Szellemetekkel. így hát arra kérlek titeket. 1995 kezdetén. Kérjétek meg Szellem Lényeteket. hogy visszanyerje mozgékonyságát és erejét. hogy vezessen titeket a helyes folyamathoz. Számos program hozzáférhetõ. hogy kezdjetek bele egy folyamatba. hogy elkezdjük a testi-lelki megtisztulást! S a Fénynek! Én. Azt szeretném javasolni nektek. Sokan közületek idõnként fizikai „nagytakarításba” kezdenek.H A R M I N C H A R M A D I K F E J E Z E T Itt az ideje. Egy héten át csak könnyû.

hogy közeleg a válasz. hogy aznap a lehetõ legtöbbet teszitek meg. és aztán kérjétek azt. máskülönben nem fog megfelelõen mûködni. hogy ez mennyire meg fogja változtatni a dolgokat. amit felkínálunk nektek. Bármilyen forrásból érkezhet a válasz – egy álomból. tegyetek fel az életutatokkal vagy a spirituális növekedésetekkel kapcsolatos kérdéseket. Minden nap számítsatok a kiszámíthatatlanra. vegyétek körbe magatokat a szeretet és a béke aurájával. nem fog jobban mûködni csak azért. hogy átadjátok jövõtöket a Szellemnek. és figyeljetek oda arra is. hogy tudjátok majd azt használni. vagy ha rossz. viszont figyelmesnek és ébernek kell lennetek. akkor figyelembe kell vennetek és követnetek kell a kapott útmutatást. Elég bátrak vagytok ahhoz. hogy bölcsességet. Arra kérünk titeket. amit piszkos olajjal töltöttek fel. hogy kapjatok rá választ. fel kell készülnötök arra. Egy autó. amit mások mondanak nektek. Tudjatok róla. Nyissátok meg gondolkodási folyamataitokat. Haladjatok elõre azzal az elvárással és tudással. ítélõképességet és útmutatást adjon nektek. hogy nagyszerû és csodálatos változások várnak rátok. mint egy gyermek. Nézzétek. Egyszerre egy kérdésre koncentráljatok. de ha nem teszitek meg a szükséges lépéseket.Ezek az elkövetkezõ évek csodálatos idõk lesznek. kérhettek. Meg kell tisztítani.. ellentétes jeleket küldtök a Szellemnek. be kell állítani. összhangba kell hozni a részeit. de fel kell készülnötök arra. aminek elolvasására buzdítanak. hogy megkapjátok a raktáron lévõ csodákat? Csak rajtatok múlik. Figyelmesen hallgassátok meg azt. egy könyvbõl vagy egy párbeszédbõl. mivel ez építi a jövõtöket. hogy nem éritek el a vágyott eredményeket. kedveseim. hogy negatív vagy pozitív gondolkodási formák-e. Bármit kívánhattok.. ITT AZ IDEJE . vagy lassú a motorja. figyeljétek õket. Azután amennyiben az információ összerezonál a belsõ igazságotokkal. Készen álltok arra. hogy kezdjetek folyamatos párbeszédet önmagatokkal. mert lemostátok és ragyog. Ébredjetek minden reggel azt bizonygatva. kedveseim. és döntsétek el. A fizikai lényetek sem különbözik ettõl. amit csak akartok. akkor legyetek biztosak afelõl. 181 . óhajthattok vagy álmodhattok. vagy mert üzemanyagot tankoltatok bele. HOGY ELKEZDJÜK . Hívjátok elõ az ÉN VAGYOK Jelenléteteket. úgy várjátok a legeslegjobb bekövetkeztét.

megmérettetés nélkül jelenjenek meg mások és a világ számára is. hogy az Ibolyaszínû Fény vagy az Ibolyaszínû Láng sugarán keresztül kiadjátok napfonatotokból a többlet-energiát. ahogy leáramlik rátok a Krisztus-tudat szeretete és fénnyel tölti meg a gerinceteket. Kérlek titeket. a megvalósítás és a betetõzés ideje. ott. Rajtatok múlik. az segítene abban. amibe már olyan régen beleegyeztetek. Ha egyszer elfogadjátok ezeket. VAJON CSORDULTIG TELIK MAJD POHARATOK. hogy mit osztotok meg a Szellem gazdagságából. amiket magatoknak idéztek elõ. Egyre közeleg annak az ideje. amitek van. hogy növeljétek tudásotokat és tudatosságotokat. kedveseim. amivel szembesülnötök kellett. hogy a csodák. Mihály arkangyal elhozom ezeket az igazságokat. hogy hogyan döntötök. majd koncentráljatok arra. Ez most itt nem a félénkség vagy a tétovázás ideje. Kedveseim. Minden pozitív lépéssel.elég bátrak vagytok ahhoz. és megragadjátok az alkalmat arra. Eljött az ideje. hogy milyen részetek lesz a folyamatban. Ezt biztosítjuk nektek. a nappalok s éjszakák minden percében várunk. A legvégsõkig bízunk bennetek. hogy a szívközpontotokra koncentráltok. ahogy ez az energia átjárja testeteket. ELMONDJUK NEKTEK: EZ A CSODÁK IDEJE. ahol vagytok. Én. Ha ezt megtennétek minden nap. Érezzétek. Kezdjétek el most. KEDVESEIM. minden nap töltsetek el egy pár percet azzal. hogy válaszoljunk hívásotokra. azzal. csak a növekedéseteket szolgálta. rajtatok múlik. VAGY ÜRES KÉZZEL TÁVOZTOK? Rajtatok múlik. Ez a cselekvés. hogy újoncok vagy tanulók legyetek. amit megtesztek. kezdjétek el. hogy a földi mennyország társ-teremtõi legyetek. hogy hagyjátok tökéletességében kibontakozni? Minden akadály és kihívás. és megjelenítitek lelki szemetek elõtt. egyre közelebb kerül hozzátok az útmutatás és az irányítás. mint egy fluoreszkáló csövet. 182 A FÉNY SZÁRNYÁN . akkor többé már nem fognak akadályoknak tûnni. hogy követeljétek az uralkodásotokat és magatokra öltsétek a felelõsség teljes köpenyét. Eljött az ideje.

vagy nem tapasztalhatjátok meg a beékelõdött energiák eltávozását. a szeretet és az egység szemszögébõl nem mûködtek. akár a boldogság külsõ megjelenése nélkül. úgy egyre könnyebb lesz. lássátok lelki szemetekkel. korokon át együtt éltetek ezekkel a negatív energiákkal. sõt némi jelentésvesztéssel is jár. Jelenjen meg lelki szemeitek elõtt. hogy az erõ. Arra kérünk titeket. hogy lényetek igazi érzékeléseként higgyetek bennük. amint a mágnesek kihúzzák a negatív energiák beékelõdött tömegeit a sötétségbe. hogy legyetek elnézõek az átalakulás folyamatával szemben. beleragadtak a fizikai testeteket körbefonó hálóba. kedveseim. engedjétek meg nekünk. 183 . ZERETETT KAPUJA N Y I T VA VA N AZ ARANYKOR .H A R M I N C N E G Y E D I K F E J E Z E T Az Aranykor kapuja nyitva van – kezdetét veszi a mennybemenetel színdarabja S MESTEREI a Fénynek! Mióta mélyrehatóan megtapasztaltátok a 12:12 Felemelkedés Kapujának megnyitását. Akár az öröm. és többé már nem érzékelitek a szervezetetek. vagy azzal az érzéssel. hogy jobb kifejezés híján sötét kristályoknak nevezzük õket – habár ez a kifejezés némi ûrt hagy maga után. ahogy sejtszerkezetetek belsõ mélységeibõl felemelkednek ezek a beékelõdött energiák és kilépnek fizikai testetekbõl. melyek mint a ragasztó. mégis ezekre szoktatok rá. Mindennek ellenére. ahogy fejlõdtök. Ahogy eltávolítottátok ezeket az energiákat a testetekbõl és az auramezõtökbõl. vagy talán egy kissé sebezhetõnek érzitek magatokat. azóta sokatok rengetegféle érzést él át. Ahogy áthaladnak az éteri hálótokon. ezekre programoztak be titeket. és annak ellenére. nem tudtok túljutni a magasabb frekvenciákba való beavatáson. Most pedig lássátok.. a befolyásuk alatt álltatok. hogy némiképp kibillentetek az egyensúlyból..

akik még mindig egy kicsit szerények és bizonytalanok az érdemességüket illetõen. csak azért. Ahogy egyre távolabb haladnak ezek a kristályok. az érzelmi testetekbe. Ne hibázzatok. hogy annyi energiától szabadultatok meg. akik elég merészek ahhoz. már a színészek is a helyükön állnak – õk azok közületek. csendben vagy néhány közeli barátukkal együtt erõsítették meg elkötelezettségüket. álmaikban léptek át a kapun és vállalták a beavatást. ahol ezen az energiamezõn belül összegyûjti az összes rossz minõségû energiát: az értéktelenség érzését.ahogy egyre távolabbra halad kifelé. A Magasabb Lényetek nem fog elengedni titeket a kötelékbõl. keresztülmennek az értelmi testeteken és magukkal viszik minden merev gondolataitokat. hogy részt vegyetek benne. ítéleteiteket. Ez nagyon gyorsan megemeli majd a fényarányotokat. és az egó-uralta érzéseiteket. hogy megszabaduljatok. melyek egyensúlyhiányban és szenvedésben tartottak. annak ellenére. a félelmet. különösen az öt új Sugár színeit. hogy küldjön le egy hatalmas Fénysugarat és emelje fel ezeket a sötét kristályokat. Most pedig érezzétek a nemes. és igen. a haragot. melyek elválasztanak a Szellemtõl. nem kellett felszentelt helyekre elvándorolnotok ahhoz. amennyire jelenleg készen álltatok. Sokan közületek magányosan. A Szabadság felé vezetõ 12:12 Kapu megnyitásával a felkészülés és a tervezés kora befejezõdött. csak azért. mert él bennetek némi kétely. hogy nem kellett nagy gyülekezetekhez csatlakoznotok. lássátok. azok a néhányak közületek.. mert még mindig cipeltek pár kiegyensúlyozatlan 184 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy az Új Kor érdekében elõlépjenek. a felemelkedés elõkészületeként megkönnyíti csodálatos Fénytestetek megvalósítását. a stresszt. hogy átalakuljanak tiszta Fényû anyaggá. stb. és kérjétek meg az ÉN VAGYOK Jelenléteteket arra. és feltöltik az összes olyan területet. és a legmagasabb sorsuknak való újbóli elkötelezõdés révén követeljék szerepüket. A nagy színdarab hamarosan kezdetét veszi. melyek az ÉN VAGYOK Jelenlétetektõl származó hullámokon keresztül áramlanak lefelé. erõteljes és energikus Fény Kristályok minden színét és színárnyalatát. Miután úgy érzitek. ez a beavatás kora volt. melyek a sötét kristályok eltávolítása után üresen maradtak. minden olyan energiát. a szorongást. ahogy ezek az energiák kilépnek az értelmi testetekbõl.

õsi helyekre költöztök be. úgy nõ az izgatottság is. és azok a hatalom. és némi kellemetlenséget is érezhettek. Azok a dolgok is. és ahogy egyre többen és többen részesültök ezekbõl a csodálatos ajándékokból és a hatalmas segítségbõl. kedves és drága egyetleneim. hogy védelmezzen titeket és megkönnyítse utatokat. Számítsatok rá. nem a félelmen kívülre. A Fény beszûrõdik azokra a helyekre is. végignézik majd. ezeken a távoli és érintetlen földeken sokkal több energia fog összpontosulni.. hogy megtisztítsátok és egyensúlyba hozzátok ezeket az energiákat. Kiérdemeltétek a jutalmakat. hanem a várakozáson és az izgatottságon kívülre. Még mindig van idõtök arra. munkáktól és szokásoktól. melyek többé már nem szolgálnak benneteket. Mondtuk már nektek. annál könnyebb idõk várnak majd rátok. 185 .. a felemelkedési folyamat már javában zajlik. melyek már korok óta sötétségbe burkolóztak. hogy csodák vannak készülõben. ahogy birodalmaik összeomlanak. amiket majd kapni fogtok – megerõsödtetek és hittetek. és kis népességû. de engedjétek meg a Szellemeteknek. Érezni fogjátok a békességet.terhet. melyek tavaly még nagyon fontosnak tûntek. Most már ugye értitek. Sokan ellenállhatatlan vágyat fogtok érezni arra. és minél hamarabb és minél alaposabban teszitek ezt. most úgy látszanak. Sokan nagyon gyorsan haladtok a magasabb tudatosság felé. egyre jobban növekszik az erõ. hogy fájdalmaitok valamelyest nõhetnek. mintha végre otthon lennétek. Itt. AZ ARANYKOR KAPUJA N Y I T VA VA N . és most majd meglátjátok. Messzire elkerültök majd a nagy városoktól. és ezen helyek különféle frekvenciái szinte csalogatni fognak titeket. A negatív gondolati formák tömegeit söprik ki az emberiség tudatából. akik hasonló rezgésekkel rendelkeznek. Amint megszabadultok azoktól a régi kapcsolatoktól. Ezeken a helyeken megemelitek majd a lelketek rezgéseit és harmóniáját. úgy sokatokat majdhogynem csodával határos módon vezetnek majd a Fénycsaládotok tagjaival való újraegyesülés felé. mintha értelmüket és érvényüket vesztették volna. akik még mindig telve vannak a harmadik dimenzióbeli gondolkodásmóddal. és azok.és tekintélyteljes emberek. hogy új helyre költözzetek. Ezeken a helyeken fognak megépülni az eljövendõ Új Kor közösségeinek újszerû prototípusai. hogy hitetek és elhivatottságotok hogyan képes megmutatkozni a személyes életetekben és végsõ soron a világban.

az tulajdonképpen – ahogy ti mondanátok – egy névsorolvasás volt. hogy milyen szerepet szeretnétek eljátszani. kedveseim. mikor fogjátok úgy érezni. vagy akár azt. akik egy évvel ezelõtt voltatok. szeretett egyetleneim. hogy eljött a ti idõtök? Az alkalom ajtaja szélesre kitárult. Most már látjátok. hogy ráléphessenek a csillagok és a kibontakozásra készen álló merész új színdarab felé vezetõ mozgólépcsõre vagy útra. és mindössze csak annyit kell tennetek. hogy odaköltözzenek. Az a sorsotok.szintén érzik majd a késztetést arra. hogyan szeretnétek szolgálni a tervet – ha egyáltalán szeretnétek szolgálni –. de mikor. és én elhozom számotokra ezeket az igazságokat. ami csak rátok vár. hogy kinyúltok érte és követelitek azt. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. Már nem azok vagytok. Csak ti tudjátok megválasztani a sorsotokat. 186 A FÉNY SZÁRNYÁN . miközben arra várnak. a menet elindult. Milyen szerepet fogtok eljátszani? Van számotokra egy sokkal felségesebb új jelmezünk. Sorok formálódnak. hogy részt vegyetek a felemelkedés folyamatában. kedveseim: a Fény ruhája és a Felemelkedett Mesterek szerepe vár rátok. és az emberiségben zajló változások még drámaibbak lesznek a következõ években. Ti és csakis ti határozhatjátok meg azt. hogy ami 1994-ben a 12:12-n történt. Várjuk a döntéseteket. hogy a felemelkedés tervében milyen helyetek legyen. hogy továbbra is a harmadik dimenzióbeli valóságban szeretnétek eljátszani az áldozat szerepét az illúzió színdarabjában.

hogy nagy valószínûséggel legkorábban 1992. a pusztulásról. hogy mi az a „foton”. vagy legkésõbb valamikor 1996-ban fog bekövetkezni. márciusában. hogy milyen következményekkel lesz ez rájuk és a családjukra. mint a világkatasztrófáról. stb. meg kell találnia a bölcsességét. ez az elõre megjósolt esemény is kivétel nélkül. júliusában következik be. beleértve az elemeket is. melyek a reménytelenség érzésébe kergetik az emberiséget és bizonytalanságot szülnek a jövõvel kapcsolatban. hogy a Föld és a Naprendszeretek a fotonöv felé halad. de uralja a mozgást és az energiát. a röntgensugarakat. az öt napig tartó sötétség valószínûségérõl és az összes elektromos energiarendszer teljes összeomlásáról. megnéztem a Webster szótárban. A FOTONÖV – MIRÕL SZÓL AZ EGÉSZ VA L Ó J Á B A N ? 187 . a természetben bekövetkezõ változásokról vagy a feltételezett „isteni cselekedetekrõl” szóló jóslatok. Mikor szembenézünk a közelgõ események jóslataival. a saját igazságát és megerõsítését. hogy ez az esemény minden valószínûséggel legkorábban 1995. A továbbiakban Mihály arkangyal mondja el meglátásait a fotonöv hatásáról és arról. nincsen töltése vagy tömege. az egész emberiség szívében félelmet keltett.” Fotonok szállítják a fényenergiát. Mindenki azt szeretné tudni. melynek részecske és hullám tulajdonságai is vannak.H A R M I N C Ö T Ö D I K F E J E Z E T A Fotonöv – mirõl szól az egész valójában? S OK FÉNYMUNKÁS tesz fel kérdéseket a megjósolt közelgõ eseményrõl: arról. a gammasugarakat. melyek talán nagy hatással lesznek ránk és szeretteinkre. 1981-ben úgy jósolták. Azt jósolták. hogyan fog ez hatni a Földre és az emberiségre. Hogy jobban megértsem azt. akkor mindannyiunknak a saját gondolkodási folyamatait kell használni. ahol ezt találtam: „A foton egy elektromágneses energiamennyiség. hogy mit jelent ez az emberiség számára: Szeretett Mesterei a Fénynek! Ugyanúgy.

arról. a kiterjedt tudat állapota felé. akár nem. akik elhivatottságukkal. Szeretnétek tudni. Mint ahogy az kiderült. a Szeretetet/Bölcsességet és a kiterjedést. a Földetek tengelye körüli forgása csökkent. még mindig ez jellemzi az emberi gondolkodásmódot: „Jobb tudni valamirõl – mindegy. az éteri tengely megerõsödött. éleslátásukkal és akaratukkal keresték a tudást. hogy mennyire hiányos is az a tudás – mint tudatlannak lenni. a galaxisotok. akik szánalmas szegénységben és nyomorúságban élnek. vulkánkitörés. azok az élettapasztalatuk során csodálatos áramlásra és együttmûködésre lelnek. Ahogy azt megjósolták. stb. akár nem. akár beleegyeztek. ahogy a múltban. továbbá a jelentéktelenség és reménytelenség érzéseit. akár nem. amire a tudósaitok sem tudnak magyarázatot adni. Amíg a szabad akaratotok nem vesz részt a kozmikus rend eme hatalmasabb eseményében. vagy azóta vagytok ezen új energia befolyása alatt. a Naprendszeretek és a Föld feltartóztathatatlanul halad elõre. kedveseim. addig ez meg fog történni. amikor történni fog – még egyszer elismételjük: senki sem tudja pontosan 188 A FÉNY SZÁRNYÁN . majd harmóniába hozták a tudatukat néhány rezgési frekvenciával. és hogy milyen hatással lesz rátok.Figyelmen kívül hagyva azt a tényt. sújtotta a Földet. Már 1962 óta érzitek a hatásait. Azok pedig. Elõször is: a jóslatok csupán egy bizonyos idõben bekövetkezõ jövõbeli esemény lehetõségei. több földcsuszamlás. Azok.” Gyökeres változásnak kell történnie az emberiségért. azok úgy érzik. akik az úton megtett minden egyes lépésnél küszködnek. akár együttmûködtök. nem lehet pontosan megjósolni azt az idõkeretet. kapálóznak és visítoznak. akár nem. bekövetkezett egy belsõ elmozdulás. mely eredményeként radikális változások történtek az idõjárás mintázataiban. Az univerzum körforgása. akár adjátok hozzá az engedélyeteket és beleegyezéseteket. hogy hogyan és mikor fog ez megjelenni. hogy darabjaira hullott az életük. hogy a Földetek lassan belefullad és meghal a negatív gondolati formák és a méregtartalom szennyezõdésbe. nagy erõvel lüktetõ fotonenergia (vagy gammasugár) halad át a Naprendszereteken. akár beleegyeztek. hogy a létezés egy új állapota felé haladtok. Mindez az evolúcióról szól. hogy semmi sem mûködik vagy megy úgy. figyelmen kívül hagyva az emberiség tömegeit. melyek belopóztak minden ember tudatába.

míg újra rendesen nem mûködtek.megjósolni. azonban ez egy hõ nélküli hûvös fény lesz. akkor a Földetek a harmadik vagy negyedik dimenzióbeli frekvenciákból elmozdul az ötödik dimenzióbeli frekvenciák felé. Sokan megtapasztaltátok már ezt a szokatlan jelenséget. Amint az egész emberiség és a Föld elrendezi ezeket az új frekvenciákat és az új valóságot. hogy belemennénk a közelgõ esemény bonyolult technikai részleteibe. így elég idõ jut majd az átmenetre. azon. melyek során elromlottak elektromos készülékeik. pánik és káosz lesz. elméjükben és Szellemükben a rezgéseket vagy a frekvenciát. hogy megjósoltak egy másik forgatókönyvet is? „Ha a Föld lép be elsõként a Fotonövbe. vagy ha el akarták vinni megjavíttatni. Mi a magyarázat erre a jelenségre? Kivétel nélkül mindegyiküknek a megnövekedett elektromágneses erõmezeje hatott ezekre. akkor úgy tûnik majd. vagy egyszerûen csak vártatok. Elmélkedjenek el ezen: közületek azok. Ez az Omniverzum elektromosságból. hogy azoknak semmi bajuk nincs. még a Hierarchia sem. ha mindez megtörténik? Tudtátok. Fokozatosan közelítettétek meg az energiának ezt a kozmikus felhõjét.” A jóslat így folytatódik: „Ha a Nap lép be elsõként. Még nem mondtuk volna. akkor úgyszólván nem történnek majd radikális változások és nem lesz több szokatlan esemény. vagy össze-vissza mûködött az autójuk elektromos rendszere. ti is elektromágneses energiaerõmezõk vagytok. aztán hirtelen újra tökéletesen mûködtek. hogy az ég lángokba borul. Nyomra vezet ez benneteket? Anélkül. akik azért dolgoztak.” A FOTONÖV – MIRÕL SZÓL AZ EGÉSZ VA L Ó J Á B A N ? 189 . akkor körülbelül 110 órán át tartó azonnali sötétség. Amikor befejezõdik ez a tér/idõ átfedés. és ez hasonlóképpen fog folytatódni. hogy sötétségbe legyetek egy pár napot. Viszont már most meg tudjuk mondani egy szélesebb spektrumban. hogy az ötödik dimenzió felé haladtok? Ez ekkora meglepetés? Vagyis akkor min alapulnak félelmeitek – az ismeretlenen. hogy egy új tér/idõ kontinuum felé haladtok. hogy megnöveljék testükben. elektromágneses energia lüktetésbõl tevõdik össze. és igyekeztetek harmóniába hozni az elektromos készülékeiteket és a motoros jármûveiteket a magasabb frekvenciáitokkal. hogy hogyan fog ez hatni az emberiségre. akkor azt mondták nekik. átélték azokat a frusztráló élményeket. elmondjuk nektek azt.

Ezért elmondjuk nektek. hogy közelebb és sokkal nagyobb harmóniába kerüljön a Földanyával.Nos. vagy pedig bekövetkezik gépesített társadalmatok teljes sötétségbe merülése és teljes összeomlása. 190 A FÉNY SZÁRNYÁN . aki kérdezi. hogy sokkal önellátóbbá váljon. a hatalmas vállalatoktól és a még több masinától való függõségtõl. akik harcolnak a felvilágosodásért. megtörténik a felemelkedés a Fénybe. Figyelmen kívül hagyva a közelgõ eseményeket. fényes jövõ vár mindazokra. melyek látszólag jobbá teszik az életet. visszatérjen a létezés egy sokkal természetesebb módjához. Visszaestek majd a félelem és reménytelenség érzéseinek régi módjába. hogy azok. itt lép színre a szabad akaratotok. hogy ígéretekkel teli. továbbá megszabadulnak a kormányuktól. mely legalább idõlegesen felrázza álmából az emberiséget? Csakúgy. mondjátok el mindenkinek. oszlassátok el a szóbeszédeket. Muszáj átesnie az emberiségnek a közelgõ kozmikus változások valóságának ezen radikális megrázkódtatásain. hogy a legkevesebb kellemetlenséggel és fájdalommal történjen meg az átmenet? Vajon ez nem egy szimbolikus forgatókönyv: az eget beteríti az izzó fény és a hullócsillagok. a bölcsességért. sokan tudatában vagytok annak. Sokatok érzi azt a vágyat és azt az erõteljes sugallatot. hogy túlzott mértékben támaszkodtok a gépiesített világra. hangzavarától és minden ott termelõdött fájdalomtól. mint ahogy néhány világkatasztrófa-történetben elõre megjósolták számtalan földetek pusztulását. vagy elfogadjátok a korlátlan hatalmatokat és az uralkodásotokat ebben a közelgõ eseményben is? Terjesszétek az üzenetet. a harmóniáért és a cél egyesüléséért. és megváltoztatták a dolgokat. akik elkezdenek nagyobb mértékben támaszkodni a Lelkükre és a saját forrásaikra. melyet aztán a rengeteg csodálatos Fénymunkás elhivatottsága megakadályozott. ugyanúgy ez a közelgõ esemény is lehet örömmel és várakozással teljes. messze a nagyvárosok betonrengetegétõl. annak minden kényelmére és komfortjára. kedveseim. megszületik az új tudat és a harmónia egy teljesen más rendszere. azok lesznek a gyõztesei az átmenet közelgõ korának. habár megvalósulnak. nem hibáztak. vagy elég magasra emelitek fel majd a tudatotokat ahhoz.

a Fény Kora. nem fogtok elbukni. keressétek meg a számotokra kínált bölcsességet és felvilágosodást. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. Hát nem éri meg az az aprócska kellemetlenség az út során? Hatalmas fejlõdésen mentek át. a dicsõséges tudatosság Aranykora felé tartotok. A Mennyek Angyalai és a Spirituális hierarchia veletek vannak az úton megtett minden egyes lépéseteknél. Ha hûek maradtok küldetésetekhez. A FOTONÖV – MIRÕL SZÓL AZ EGÉSZ VA L Ó J Á B A N ? 191 . Öltsétek magatokra spirituális páncélotokat. kedves és drága egyetleneim. kedveseim.Ne féljetek a jövõtõl.

A célnak való újbóli elkötelezõdés és a küldetés újramegerõsítése után eljött a tisztaság és az összpontosítás ideje – tisztaság. mint ezelõtt valaha: ügyeljetek a gondolataitokra és tartsátok kézben érzelmeiteket. a megfelelõ idõkeretben folyó események kozmikus rendjébõl biztosítsalak titeket. ahogy lényeteken keresztül szétárasztja a szeretet és a remény rezgését. melyeket majd megtapasztaltok. A tétovázás. gondosan figyeljétek azokat az eseményeket. valamint világotokon. a cselekedet tisztasága. a félelem vagy a negativitás csak korlátoznak titeket. a kétség. érezzétek. az események forgószelére. Nagy hangsúlyt fektetünk és újból emlékeztetünk arra: most a legfontosabb dolog. és arra kérlek titeket. Azért jöttem. melyeket elõidéztetek életetekben. kedveseim. az elme és a szív tisztasága. mely végigsöpör személyes valóságotokon. hogy legyetek figyelemmel az eljövendõ idõk válságos mivoltára. ahogy visszhangzik a szívközpontotokban. Mindannyiótokhoz szólok. hogy hogyan 192 A FÉNY SZÁRNYÁN . amit mondok. Még inkább figyelmeztetünk titeket. Ebben az idõben sokatok elbizonytalanodott azt illetõen. hogy mindent elõkészítsetek az új valóság dimenzióiba való kilövéshez. a rengeteg ellentétes érzelmekre.H A R M I N C H A T O D I K F E J E Z E T Támogatást és szeretetteljes biztonságot nyújtunk az elõttetek álló változó idõkre S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Érezzétek az igazságot abban. hogy milyen hatással vagytok a körülöttetek lévõ emberekre. fogva tartanak a régi valóságotokban. figyeljétek. hogy a magasabb birodalmak távlatából. Ez most nem a félénkség vagy a Szellem gyengeségének ideje. és hogy elmondjam: nagyon örömteli a Szellem hatásának felgyorsulása az emberiség tagjai között.

figyelmet szenteltek az érzéseiteknek. Kezdjetek el megszabadulni a harmadik dimenzióbeli világotok összes régi terhétõl. érzelmi és értelmi korlátozások. és így a körülöttetek lévõk meghallgatnak és odafigyelnek rátok. melyek nem mindenki legjavát szolgálják. ami körülvesz titeket. hogy csak annyit kell tennetek: befelé fordultok. hagyjátok az intuíciótoknak. hogy újraegyesültetek a Szellem Lényetekkel. Korszerûsítsétek és fogalmazzátok újra a világotokat. Teremtsétek meg a békéteket a világgal – keressétek a megbocsátást és hozzátok harmóniába az összes hátramaradt témát vagy a kiegyensúlyozatlan dolgokat. vagy amiatt. mint a múltban. legyenek azok akár tulajdonok. hogy elbukjatok az út szélén. ezáltal megtisztultok. fogékony csatornák lesztek a kifinomult. elavult elképzelések vagy filozófiák. Ne vegyetek részt többé olyan tevékenységekben vagy feladatokban. Azon kívül. hogy finoman megmutassa az utat. bátor harcosok. megerõsödött energiák áramlására és a Földetekre sugárzó emelkedett bölcsességre. 193 . hogy legyen jelentõsége és hatása annak. ne vegyetek részt a mindennapossá vált értelmetlen párbeszédekben. Finoman sodródjatok a nappalokkal és az éjszakákkal. amit mondtok. téma és probléma fog egyszerûen csak eltûnni vagy elesni az út mentén. nem azért kerültünk ilyen közel a gyõzelemhez.kellene cselekednie. azzal TÁMOGATÁST ÉS SZERETETTELJES B I Z T O N S Á G O T. hogy ez eltérít titeket igazatoktól. Legyetek csendes megfigyelõk. hogy milyen sok ember. Beszéljetek bölcsen és tisztánlátással. . ebben a percben úgy élni.. csak ti vagytok jogosultak arra a szeretetteljes támogatásra. hanem az Angyali Seregek kíséretében fogtok utazni. vonakodtok vagy féltek attól. De biztosítalak titeket afelõl. és ezért nemcsak a személyes vezetõitek és védelmezõitek. amik visszatartanak titeket. vagy hogy kíséretünk nélkül fejezzétek be az utazást. hogy megengedjük nektek. ha egyszer a legmagasabb célotok gondjaira bízzátok magatokat. Elhivatottságotok és helyes cselekedeteitek által kiérdemeltétek a jogot a védelemre. kapcsolatok. mintha ez lenne az utolsó napotok a fizikai létben. Ne aggódjatok amiatt. Nem azért mentünk el ilyen messzire. hogy be lesztek csapva. hogy az út nem lett megtisztítva. Kezdjetek el most. hogy hibázni fogtok. Csodálkozni fogtok. érzitek.

mintha ezen múlna az egész életetek. 194 A FÉNY SZÁRNYÁN . rezgõ energiaforrások vagytok. titeket is eltalálnak.a biztos tudással. ami nem a legmagasabb javatokat szolgálja. Gyakoroljátok az arany középutat és az ítéletmentességet. átmeneti betegségek vagy kellemetlenségek. Közületek néhányan még mindig érzik a hátramaradt kérdések hatásait. aminek lennie kell. gyerekes. minden pontosan az. Legyetek gondosak a gondolkodási folyamataitokat. örömmel fogtok megszabadulni a régi. és végül ahogy leírnak egy teljes kört. mivel igazság szerint tényleg ezen múlik. Ez a fizikai szállítóeszközötök és környezetének finomítási. tehát mindez legfõképpen rajtatok múlik. lüktetõ. hogy kézbe vettük minden egyes helyzet megoldását. Mint Mesterek. nappal és éjjel árasztjátok magatokból az érzelmi és értelmi gondolkodási formákat. a titeket körbeölelõ szeretet és béke auráját. kedveseim. hogy azok bármiféle kapcsolatok. hogy energikus. az ítélkezés. amelyek most vannak a megoldás fázisában. kisimítási és tökéletesítési ideje. hogy megtapasztalhassátok az új éneteket. tudjatok róla. Azt mondom nektek. hogy semmi sem képes rátok hatni. Szintén döntõ fontosságú annak felismerése. a szavaitokat és a cselekedeteiteket illetõen. amivé váltok. szabaduljatok meg tõlük. magatokra öltitek a bölcsesség és a könyörület köpenyét. tulajdonok. mindig célba találnak. hogy szabaduljatok meg vagy mondjatok le bármirõl is. és tudjátok. és azok nem is lesznek ajándékokra. szeretett Mesterek. ha nincsenek összhangban az új tudatosságotokkal. és ahogy minden egyes percben. csak a szeretett ÉN VAGYOK Jelenléteteken keresztül megvalósuló Teremtõ szeretete. A bigottság. hogy húzzátok össze magatokon a védelem köpenyét. Keressétek a Szellem Lényetek nyugalmát. valamint az érzelmi és értelmi testeteken belüli spirituális tudatosságotok megerõsítésének ideje azért. a félelem és a negativitás kardjai és tüskéi gyorsak és biztosak. azok nagy hatással vannak a körülöttetek lévõkre és a világotokra. elavult módszerektõl. felvilágosult Szellemiséget. Nem számít. mérhetetlenül értékes kincsekre kicserélve. hogy minden tökéletes. Nem fogunk arra kérni titeket. kedveseim. a felhatalmazott.

és mellyel sok korral ezelõtt utatokra bocsátottak titeket. ami nemsokára megjelenik. majd leereszkedik Földanya központjába. egyediek vagytok és alapvetõ fontosságúak a Teremtõ teljességéhez. az Igazság és a Hõsiesség Kardja. Pillantsátok meg a bátor. és az Istennõ Szeretetét/Bölcsességét árasztja magából. a Cél. Az Aranykor eljövetele nemcsak egy vágyálom – nemcsak egy álom – ez valóság. ahogy tovább haladtok a nagy változások és az átmenet évében. az ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel. És így. Ez az én ajándékom számotokra. mivel elhagyjátok a régi világotokat. az Akarat. szeretett egyetleneim. 195 . a megszorítás és korlátozás világát. azzal. . kék Fény ragyogó sugarát. amint behatol a koronacsakrátokba. ily módon megszûntetve az egyensúlyt és a harmóniát. érezni fogjátok az egységet és a teljessé válást hatalmas. a Becsület. Örömmel fogtok emlékezni. átjárja az egész testeteket. TÁMOGATÁST ÉS SZERETETTELJES B I Z T O N S Á G O T. melynek markolata beágyazódott a szívközpontotokba. és magatok mögött hagyjátok a nélkülözést. annak korlátozó szabályait. hogy ti valójában a hazafelé tartó úton vagytok: hogy soha többé nem kell ezen az úton járnotok. Ezért figyelmeztetünk titeket arra. amikor felemelkedik az illúzió fátyla. Ne féljetek attól. mind éjszaka vegyétek körbe magatokat a Krisztustudat arany-fehér Fényével. Menjetek elõre minden nap azzal a biztos tudással. Csak az egyediségeteken belül maradtok elkülönülten és távol. ezen okból kifolyólag nagyra becsülünk titeket. amikor tisztán fogtok látni.. hogy ne ítéljétek meg magatokat mások vagy akármilyen mérési sztenderd szerint. fogadjatok minden kihívást és lehetõséget tiszta fejjel és szívvel. hogy tapasztaljatok. szeretetteljes energiaforrásotokkal. hogy bármiféle forrásból származó szemernyi negativitás se tudjon áthatolni az energiamezõtökön. melyet ajándékként adtok hozzá az egészhez. azzal a biztos tudással. hogy újból legyõztétek az elutasítottság. hogy elveszítitek egyéniségeteket. mivel ennek a kincsnek a megtalálásáért küldtek ki benneteket.Mind nappal. aminek szerves részei vagytok. hogy minden egyes nap közelebb visz titeket ahhoz a régóta várt pillanathoz. Ti mind egyedülállóak vagytok. a legyõzhetetlenség mágneses köpenyével azért.

És ez valóban így van! 196 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy utat mutassak nektek és védelmezzetek titeket. a nyugodt pillanataitokban. mivel hívunk titeket. Menjetek elõre békében és jókedvben. VELETEK VAN A TEREMTÕ ÉS MINDEN TEREMTMÉNY SZERETETE. hogy felemeljelek és a magasban tartsalak titeket. Mihály arkangyal mindig a közelben vagyok. Én. áldott egyetleneim.Halljátok meg bátorító szavainkat álmaitokban. elhozom számotokra ezeket az igazságokat. érezzétek a szeretõ támogatásunkat az ereitekben. kézbe vettük a ti idõtöket. halljátok meg suttogásunk.

új dimenziókba lépett. ahogy összhangba hozzátok a magasabb dimenzióbeli frekvenciákat. 197 . a harag. annál kifinomultabbak lesznek az energiák. az elkülönültség és a frusztráció. A szeretet. A kreativitásotok elkezdett tevékenyen mûködni. és igen. Elkezdtetek hinni abban.H A R M I N C H E T E D I K F E J E Z E T A nagy esemény elkezdõdött – a sikeretek biztos S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Érzitek a napról napra egyre növekvõ izgatottságot és várakozást? Egy kicsit zárkózottnak és magányosnak érzitek magatokat. melyek úgy tûnnek. némi kellemetlenséget is. a veszteség. minél magasabbra juttok. hogy mélyen belülrõl törnek elõ? Ahogy a beavatási folyamat által felfelé meneteltek a felemelkedés magasbatörõ spiráljának ösvényén. ami figyelmetek középpontjában állt. némi torzulást tapasztaltok. vagy figyelmet fordítani a beszélgetésekre? A valóságotok változásban van. melyekre szert tettetek. ami az elmúlt pár év során annyira fontosnak tûnt számotokra. hogy megvan a jogotok a jólétre és az anyagi tulajdonok formájában megjelenõ folyamatos energiaáramlatra. a béke és A NAGY ESEMÉNY E L K E Z D Õ D Ö T T. mára értelmüket vagy érvényességüket vesztették? Nehezetekre esik az evilági mindennapi házimunkáitokra és feladataitok részleteire koncentrálni. Kapcsolataitok sokkal szeretetteljesebbek és értelmesebbek. . Sokatok rengeteget egyesített és hozott egyensúlyba ezen külsõ teremtések közül. mely szükséges a mindennapi létezésetekhez és kényelmetekhez. az egészségetek pedig egyre javul. hogy akkor miért vannak olyan zavaró érzéseitek. mint a félelem. Most azt kérdezitek. a magány. melyek oly sok gyötrelmet okoztak nektek. annál szövevényesebbek lesznek a próbák vagy az egyensúlyhiányok. mintha minden olyan dolog..

de még mindig visszatartotok a testeteken belül néhány hátramaradt tökéletlen memóriasejtet. akkor befészkelik magukat azokra a területekre. Ez ennyire meglepõ. melyek az általatok elért és a fizikai. Sokan éreztek fájdalmat testetek különféle részeiben. elkezdtek harmóniába kerülni. viszont az orvosok nem találnak semmi fizikai rendellenességet. kedveseim? Az elavult diagnosztikus eszközeitek nem képesek megfigyelni vagy rögzíteni azt. az erõtökkel vagy az érzékenységetekkel kapcsolatos bizalmatlanságot. az értelmi és az érzelmi testeteket átjáró Fény által felszabadulva egymásnak ütõdnek. az alacsonyabb csakráitokba. továbbá felébresztik bennetek az alkalmatlanság érzését. és mindez nagyon gyorsan történik. hogy belekezdhessetek az igazi ok felkutatásába. habár ez a ti javatokat szolgálja. hogy megkönnyítsétek az elméteket azért. Ezért az átmenet ezen idõszaka alatt kötelességetek úgy érezni. ahol még mindig sérülékenyek vagytok: a napfonatotokba. hogy rossz állapotban vagytok. Azok az egyensúlytalanságok. ahol mûködésbe hozzák a túlélés és a félelem ösztönös emlékeit vagy a maszkulin és feminin ellentétek egyensúlytalanságát. de talán azt nem 198 A FÉNY SZÁRNYÁN . Ezek a memóriasejtek szabadon lebegnek. mivel úgy gondoltátok. ahol szorongást és régi érzelmi válaszokat váltanak ki. Ti átalakultok. hogy nem vagytok összhangban. és a fájdalom vagy a kellemetlenség tüneteit okozva a tökéletlen memóriasejtek hatása megjelenhet még más különféle szerveitekben is. hogy mi a baj veletek. hogy azokat már beépítettétek. Nagyon sok harmadik és negyedik dimenzióbeli illúziótól és ragyogástól szabadultatok meg. melyek fogva tartanak és amelyek miatt képességeiteknek csak töredékét használhatjátok. hogy átmenjetek a fizikai betegségeket megszûntetõ folyamaton. melyek megjelentek a külsõ világotokban. szeretett barátaim! Egy nagyfokú átalakulási folyamat kellõs közepén vagytok. A belétek ültetett és belétek kódolt dolgok. és ezek már megjelennek a közvetlen környezetetekben is. és ha nem szabadultok meg tõlük teljesen.a harmónia gondolkodási formáit árasztjátok magatokból. melyek korokon át vésõdtek éteri testetekbe. azoktól most megszabadultok vagy újraprogramozzátok õket.

Felemelkedtek. viszont abban még mindig nem hisztek. már nem érzitek magatokat jól az új tudatosságotokban vagy valóságotokban. mint valaha is volt: hallgassatok a testetekre. Most sokkal fontosabb.. Értitek? Az egótok. viszont õk többé nem képesek hatni rátok vagy beékelõdni tudatotokba. amennyire csak lehet. hogy testetek elkezdett örömmel válaszolni. Megnyitottátok a magasabb frekvenciák kapuit. hanem fokozatos elmozdulás vagy kölcsönös átjárás van köztük. 199 . hogy lehetséges kommunikációt folytatni a láthatatlan birodalmak lényeivel. szépnek. hogy gazdagnak. kedveseim. kezdjetek párbeszédet. stb. hogy képesek vagytok kommunikálni a saját testetekkel. hogy annyira könnyen és gyorsan segítsünk át benneteket a belsõ asszimiláció folyamatán. és olyan információkat emel be tudatotokba. mint a Magasabb Lényetek szolgálója. egyfajta ködön át. Hallgassatok a fizikai létezõtökre. másodsorban pedig azért. erõsnek. még mindig nem igazán tudjátok felfogni a valódiságát mindannak.ismertétek fel. és nem adja fel azt. mivel nem húzódik kifejezett határvonal vagy elválasztási pont a dimenziók között. hogy ennek a belsõ világotokra és leginkább a testetekre is hatással kell lennie. Elsõsorban azért szeretnénk ezt a tudatosságotokba hozni. de még mindig nem kerültetek összhangba velük. A legtöbben magatok mögött hagytátok a harmadik dimenziót és átjutottatok a negyedik sûrûség kifejezõdéseinek nagy részén. és azt veszitek észre. hogy továbbra is küzdelem nélkül tartson fenn benneteket. Ahogy ki-becsúszkáltok a magasabb dimenzióbeli frekvenciákba. melyet lényetek minden oldalával átéltek és megfigyeltek. . vagy már majdnem álomszerû állapotból. ahol ezen valóságoknak tudatában vagytok. hogy elméteket könnyedén megerõsítsétek. Habár nyilvánvalóan azt suttogta a fületekbe. kopogtassatok be a különféle szerveitek és részeitek ajtaján az érzések és az intuíció útján. Végre felismertétek. kell A NAGY ESEMÉNY E L K E Z D Õ D Ö T T.. amit tapasztaltok. melyek belülrõl kifelé átalakítják lényeteket. szintén hozzáigazodik az új szerepekhez. Elõnyösebb helyzetbõl fejtitek ki hatásotokat ezekre az alacsonyabb valóságokra. Ez várható is volt. amit tanulni fogtok. Meg fogtok lepõdni azon. a folyamat kellõs közepén vagytok.

éreztétek. Szeretet. Ne hibáztassátok szegény egótokat. hogy mit kell tennetek. mit kellene csinálnotok. vagy a Hierarchia vagy egy Mester képviselõi? Mibõl gondoljátok azt. vagy azt. Ahogy kezditek elfogadni érdemességeteket és azt a tényt. most már ezt suttogja nektek: „Miért gondoljátok. Sokan kérdezitek. a Teremtõ áldott részei. hogy olyan nagyszerûek vagytok? Hogyan lehetnétek ti. mivel a jövõtökrõl szóló látomások mindannyiótoknak megmutatják. utasítsátok vissza a negatív gondolatokat. hogy érdemesek legyetek. mivel csak az egón keresztül léphetnek be a negatív gondolatok az elmétekbe. kedveseim. hogy szükségetek 200 A FÉNY SZÁRNYÁN . most mindannyian egy tárolórendszerben vagytok – ahogy ti mondanátok. sátán!”. nagymértékû beavatási folyamaton. hogy magatokon kívül kell keresnetek a szeretetet és az érvényesülést. ma már azonban más taktikával próbálkozik. csak próbálja megtalálni a megfelelõ helyét az új. és nem fogtok majd kérdezõsködni vagy kételkedni. abban a reményben. Sokan visszavonultatok a csoportos beszélgetésektõl. ilyen jelentéktelen személyek a hatalmas Krisztus-tudat hordozói. amit suttog. Javasoljuk nektek. mely egójának valóságában történt meg. gondoskodás és becsület: mind önmagatoknak számtalan oldalává vagy részévé lesz. hogy visszaszerezheti kiemelkedõ helyét a tudatotokban. amikor a küldetése és a felemelkedése elõkészületeként számtalan nappalt és éjszakát töltött az elkülönültség sivatagában: „Távozz tõlem. Az elkövetkezendõ hónapokat töltsétek azzal. ahogy keresztülhaladtok ezen a kritikus átmeneti folyamaton.lennetek ahhoz. melyek figyelmet követelnek. Finoman utasítsátok vissza mindazt. miközben mondjátok azt. hogy hová kellene mennetek. Hamarosan meg fogjátok tudni. hogy megtisztítotok mindenféle hátramaradt kérdést vagy helyzetet. Lelketek által felhatalmazott lényetekben. hogy most ne hozzatok semmilyen fontos döntést. hogy érdemesek vagytok a felemelkedésre?” És ez így megy vég nélkül. Pontosan tudni fogjátok. Mivel áthaladtok ezen a kibontakozóban lévõ. amit szeretett Jézus fivérünk is mondott. Valójában most egy nagyon is evilági folyamaton mentek keresztül: a visszavonulás és az önmegfigyelés idõszakán. ha új helyre kell költöznötök. hogy isteni lények vagytok.

és akkor majd ráeszméltek arra a bámulatos átalakulásra. gyógyításra és képzésre lesz majd szükségük. amivé az eljövendõ napokban váltok. Egyedi teremtmények vagytok – egyedülállóak. . Az Aranykorhoz tartozó kozmosz õsi bölcsessége és tudása leszivárog az univerzum és a galaxisotok legmagasabb forrásaiból. Ti vagytok az elõcsapat. az Útmutatók. Ezután behatol és átjárja a Naprendszereteket és a bolygótokat. Izgatottság és remény kavarog a Föld éteri testében és az emberiség tudatalatti elméjében. akik megtisztítottátok az ösvényt és eltávolítottatok számtalan akadályt. Becsüljétek meg ezeket az érzéseket. ez még csak a kezdet. hogy kik és hol voltatok pár rövidke évvel ezelõtt. Kövessétek szívetek gyengéd útmutatásait. csak árnyékai vagytok annak a gyönyörû. Senkinek sincs még egy teljesen ugyanolyan története. hogy az általatok megtapasztalt felemelkedési folyamat egy tömegesemény.. mint amilyen nektek van. amin már végigmentetek. Ahogy telnek a napok. mint amilyen nektek van. hallgassatok úgy a Lélek Lényetekre. hogy nem tettek meg ekkora fejlõdést. mivel bepillantást nyertünk a jövõtökbe. és senki sem tudja teljesíteni a küldetéseteket helyettetek. amiket szétterjesztünk. 201 . Mi tudjuk. egyre több és több szépséges lélek ébred fel álmából. s a munkátok gyümölcse most tisztán kirajzolódik elõttetek. fénylõ lénynek. Sõt. és mindazok. közvetítettétek a kiterjedt igazságot. ami nagyon is jogos. mint ezelõtt még soha. szeretteim. ugyanakkor egy nagyon privát és személyes esemény is. ily módon minden lélek személyiségére kiterjesztettétek a látomást. mivel megerõsítettétek a Fényt.van az egyedüllétre. Annak ellenére. ahol ti teljes hitetekben és reményetekben jártatok. megkapják majd a legkorábbi javakat. akkor nézzetek vissza. Spirituális fivéreiteknek és nõvéreiteknek útmutatásra. Amennyiben úgy gondoljátok. és az univerzum szerves részeként megteremtettétek az emberiség szerepének egy új tudatosságát. Nyissátok meg a kozmikus telepatikus légi útvonalakat azért. hogy részesüljetek azokban a csodálatos információkban. akik képesek elérni ezeket az isteni frekvenciákat és kódolásokat. gondozásra. Nekik nem kell majd elutazniuk felderítetlen területekre. mivel azok jogosak. mivel kezdetét A NAGY ESEMÉNY E L K E Z D Õ D Ö T T. Senkinek sincs teljesen ugyanolyan sorsa.

és amiért tulajdonképpen az önkéntes jelentkezésetek nem jár majd kudarccal. Itthagylak titeket körbevéve az Isten/Istennõ/Teremtõ és minden küldötteik könnyed Szeretetével/Fényével. Nagy örömmel és várakozással telve nézzük a fejlõdéseteket. szeretteim. 202 A FÉNY SZÁRNYÁN . Visszhangzó sikert arattatok. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. amiért a Föld meg lett teremtve.vette a nagy ébredés. és a küldetésetek tovább halad a beteljesülés felé. a csodálatos kísérletet.

de mindazonáltal egyesülnek. sokkal kifinomultabb frekvenciák elnyomják az alacsonyabb rezgéseket – egyesülnek. Az 1995. mint a Csillagkapuk megnyitása vagy az összehangolódás és hozzáigazodás. Jól ismeritek a háromság fogalmát. május 12-15-e között megrendezett Wesak ünnepség2. napról napra folyamatban vannak ebben az Univerzumban és fõként a Földeteken. melyet Bika havának elsõ teliholdjakor tartanak. egybeolvasztjátok önmagatok maszkulin/feminin/kétnemû oldalait. Sokan nem vagytok tudatában azoknak a hatalmas és széles körû változásoknak. De ennél is fontosabb az. amit talán az evolúció és a felemelkedés mondájának neveznénk. és máris egy másik mérföldkõhöz érkeztünk. Mint a Harmonikus Konvergencia. A HÁROMSÁG 203 EREJE FELÉ TA RT O T O K . harmóniába kerülnek és felemelkednek. Ti. az elmét és a Szellemet. hogy elkezdtétek elérni az Isten/Istennõ/Teremtõ isteni lényegét. és az egybeolvadás a harmadik. melyek percrõl percre. stb. a 11:11 esemény és a 12:12 felemelkedés is aktiváció. számtalan sok más alacsonyabb eseménnyel együtt. és elkezdtétek megszilárdítani ezeket a mindenható energiákat a Földön. amit szerte a világon 2 Buddha születésnapjának ünnepe. a Magasabb Létezõt/Összlelket az ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel. egybeolvasztjátok a személyiséget/Lelket. az örvénytisztítás. a háromság fogalmának több szintjét is tapasztaljátok. akik részét képezitek ezen átalakulási folyamat elõcsapatának.H A R M I N C N Y O L C A D I K F E J E Z E T A Háromság ereje felé tartotok S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Éppen csak most ért véget egy másik hatalmas esemény. habár számtalan sok téves értelmezés és félremagyarázás volt ezzel kapcsolatban a múltban. a negyedik és az ötödik dimenziókon belül történik meg: fokozatosan. ahogy a magasabb. Egybeolvasztjátok a testet.

egyre több magasabb dimenziók közti fátyol emelkedett fel. hanem arról. 204 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy semmi jelentõs vagy Lélek-rázó dolog nem történt. Ahogy rengeteg bátor és alázatos lélek átlép a felemelkedés fénylõ belsõ ajtaján. és megjelenítsék õket a fizikai valóságotokban. mindannyiótokra mélyreható és hosszantartó hatása lesz. akik elõkészítették az utat azáltal. ahogy néha nevezik). Sokan beléptetek abba a rangba. ahogy a lelkek életre kelnek a tömegtudatban. hogy hatalmas tömegek emelték fel fizikai testüket a láthatatlan birodalmakba. hogy egy csodálatos tömeg emelte fel a Szellemét a fizikai lényén belül. Viszont legyetek biztosak afelõl. Közületek azok. nagy jelentõségû esemény volt. hogy mennyit képesek befogadni a Krisztusi Fény vagy a Teremtõ tiszta lényegének áramlásából. nagy haszonra fognak szert tenni ezáltal. lekötve õket a fizikai sûrûség valóságában. aminek mi a „Felemelkedett Újonc Mesterek” nevet választottuk. Nem számít. lehetõvé téve ezzel a magasabb asztrális síkok kifinomult energiáinak (vagy a hetedik mennyországnak. úgy érezhetik. Ily módon megszabadultak az illúzió kötelékeitõl. akik ellátogattak a különféle eseményekre. ugyanúgy ahogy mindannyiótokon belül is. akik képesek voltak magukba szívni a magasabb frekvencia áramlásait. eljött az elõrehaladás egy másik kora. hogy sok gyógyulást és aktivációt segítettünk elõ a Földetek és önmagatok érdekében. A Föld minden egyes területén és minden egyes emberben bekövetkezett egy kisebb-nagyobb mértékû elõre vagy felfelé irányuló elmozdulás a tekintetben. melyek számtalan sok szépséges lelket tartottak csapdában. hogy egy kicsikét közelebb kerüljenek. hogy elérhetõbbek legyenek számotokra. megtisztítva az utat mások számára. Nem arról van szó. hogy harmóniába és egységbe hozták önmaguk háromság oldalait. hogy õk is kövessék – ahogy az energiák felerõsödnek. hogy fizikailag vagy tudatotokkal vettetek részt ezen az eseményen. hogy teljesen beépítsék ezeket az új energiákat. Egyre több alacsonyabb asztrális sík lett megtisztítva és bebiztosítva. Sokan. amirõl már korábban szóltunk. Ahogy bekövetkezett egy másik frekvenciaváltozás a Földanyán és azon belül. habár beletelhet némi idõbe.ünnepeltek.

egyre jobban közeledtek afelé. hogy a kinyilvánítás vagy a Mesteri rang minden ajándékát büntetés nélkül megkaphatják. akkor egyensúlyba kerülhetne és Paradicsommá válhatna a Föld. de ugyanakkor hatalmas felelõsség is. hogy a Földetek és minden lakosa megsemmisüljön. Egy szeretett lélek. mely képes aktiválni egy nukleáris bombát. vagy hogy szeretetteljes áldozattal járó munka szükséges ahhoz. az eljövendõ kor fejlõdõ vezetõinek a kezébe adjuk. Sokan még mindig abban reménykednek. a megszületõ Felemelkedett Mesterek. akik kapzsiságból. egyengetjük utatokat és csökkentjük a terheteket). azért vágyódnak. Ha az emberek nem bocsátanának ki semmiféle negatív energiát. és mindazoknak a kezébe. Nem engedjük. és nektek muszáj ehhez igazodni. akik a tanítóik és az ÉN VAGYOK Jelenlétük bölcsességét és könyörületét magukba szívták. A valóságok és a frekvenciák között húzódó szakadék napról napra A HÁROMSÁG EREJE FELÉ TA RT O T O K 205 . Szédületes ütemben fejlõdik a Földetek. hogy valamilyen csodával határos módon megmenekülhetnek. Többé már nem hagyjuk. Nem fogtátok fel. egyesek titokban még vágyódnak is arra. és ily módon mentesüljenek bármiféle aktív részvétel vagy felelõsség alól. Biztosnak kell lennünk abban. különben elestek az út szélén. ha segíteni fogunk. hogy hozzáférjen egy kapcsolóhoz. hogy milyen közel voltatok ahhoz. amit a „Századik Mester” hatásának lehetne nevezni. akik még mindig a harmadik dimenzióbeli gondolkodásmód szerint cselekednek és az Új Spirituális Hierarchia. akik összehangolódtak a Szellemmel. hogy azok határozzák meg a Föld evolúciójának sorsát. Elvesszük mindazok kezébõl a hatalmat. hogy készen álltok arra a teherre. hozzátok hasonlóan vágyódik a kinyilatkozás erejére. ami majd rátok nehezedik (még akkor is. hogy egyensúlyba és harmóniába vagy az ártatlanság állapotába kerüljenek. Azt remélik. akik bepillantást nyertek az eljövendõ nagyszerû Új Kor isteni tervébe. hogy bekövetkezzen a világkatasztrófa. félelembõl és önérdekbõl cselekszenek. és még egy százalékkal több pozitív energiát vagy cselekedetet vetítenének ki. vagy felkerülhessenek a Fényhajókra. A Mesteri rangba való beavatással csodálatos ajándékok járnak. ami lehetõvé tenné egy csecsemõ számára. hogy megmentsék õket. hogy ez újra megtörténjen.

miközben átalakul a Fény isteni szállítóeszközévé. hogy kik õk maguk. hogy milyen feladatot kaptok. Kedveseim. hatalmas lelkesedéssel teljesítitek azt. az 206 A FÉNY SZÁRNYÁN . ahogy egyre többet építetek magatokba az ÉN VAGYOK Jelenlétetek ragyogásából. ne más ember vagy bármiféle sztenderd alapján ítéljétek meg önmagatokat. Ez folytatódni fog. ahogy egyre többen válaszolnak a lelkükbõl és a Szellemükbõl eredõ isteni elégedetlenség finom kis útmutatásaira. kedveseim. hogy minden egyes percben maradjatok összehangolódva a Szellemmel.egyre szélesebb lesz a bolygótokon. akik tudják. mit csináltok. nem számít. Vannak közületek. míg nem szemlélitek egy teljesen más nézõpontból a világotokat. sétáljatok és cselekedjetek teljes harmóniában a saját isteni tervetekkel együtt. Lágyan fogtok sétálni és beszélni. a tekintély és az erõ hatalmas aurája leng majd körbe titeket. Mindannyian nélkülözhetetlen fontosságú szerepet játszotok a felemelkedés táncában. akik beléptek azon Mesterek kifinomult társaságába. melyek közül néhányuk még csak most éri el a serdülõkort vagy a fiatal felnõttkort. Itt az ideje. ahogy egyre többet értek el Fénytestetekbõl. nincsen hatással rátok. egészen addig. de a nyugalom. mint a születõben lévõ fenséges lelkek tanításában. teremtsetek minden egyes pillanatban szeretetet és boldogságot. ti pedig tisztán átláttok az illúzión. és nem számít majd. Sokatokból tanár lesz a belépés szintjén. akkor teljes mértékben a megnyilatkozás varázslatos ereje fog lezúdulni rátok. De vitathatatlanul sokkal fontosabb. Örömteli várakozásban fogtok élni. sokatok túl komolyan veszi saját magát. A Teremtõ szereti a nevetést. hogy hol vagytok. Többen úgy találjátok majd. viszont mint Felemelkedett Mesterek meg kell tartanotok a tanácsaitokat és a nyugalmatokat. hogy az a küldetésetek: segítsetek enyhíteni a fizikai test fájdalmán és traumáján. Sokan most egy álomközeli állapotból szemlélitek a harmadik dimenzióbeli tevékenységet. Sokan fognak majd segíteni az új világ kormányának megalapításában és a jövõ új közösségeinek megtervezésében csakúgy. hanem a saját belsõ tudásotok és intuíciótok alapján. ahogy az emberiségbõl egyre többen és többen mozdulnak meg. hogy kifejezzétek örömötöket. Amikor képesek vagytok erre.

Az öröm a nap szava – emlékezzetek erre: örömteli várakozás. Szabaduljatok meg annak a szükségétõl. hogy önmagatokon kívül keresitek a megerõsítést – elavult módszer. Az „átléphetetlen kör” már nem létezik többé. amit csak el tudtok képzelni. engedjétek meg a lelketeknek. akik megtisztították az utat. hogy még egyszer megvalósul a Paradicsom a Földön. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. hogy néhányatok Isteni ÉN VAGYOK Jelenléte most a tudatotok részévé váljon. amint eléritek a gyönyörû Lélek Lényeteket és a Krisztusi Magasabb Lényeteket. Nyújtsátok kezeteket és elméteket. Forduljatok befelé. egy új. melyet több ezer éven át visszatartottak tõletek. kedveseim. az események és a tanulságok tükrözték vissza nektek a valóságotokat. A HÁROMSÁG EREJE FELÉ TA RT O T O K 207 . örömteli interakció. a hatalmasabb tudatotok és a Mesterekkel. akik elfogadták a felkínált ajándékokat. Most csodálatos galaktikus és univerzális lények állnak rendelkezésére azoknak. békés. ártatlan észlelés. hogy magasan szárnyaljon és merjétek megálmodni a lehetõ legtökéletesebb világot. Találjátok meg a saját igazságaitokat az intuíciótok. teljes elkötelezõdés annak a célnak. rendelkeztek a bölcsességgel és a hatalommal. mivel egyre ódivatúbb lesz. szeretõ együttélés elgondolásának megteremtése. és ami hamarosan leszáll majd a Földre. Ez csupán homályos tükörképe lesz annak a dicsõséges valóságnak. ahol a harmónia és a jólét mindent körbevesz.örömöt és a spontaneitást. Szabaduljatok meg ettõl a módszertõl. tanítóitokkal folytatott telepatikus interakciók révén. A múltban a kapcsolataitok. ami a magasabb birodalmakban van kialakulóban.

hogy miért nem lelik már többé örömüket vagy elégedettségüket a régi tevékenységi formákban. hogyan tudnák visszaszerezni az egység. hogy cselekedjünk! S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Most. hogy az életük gyorsan A FÉNY SZÁRNYÁN 208 .H A R M I N C K I L E N C E D I K F E J E Z E T Az elõkészítés szakasza lezárult – itt az ideje. az atmoszférában pedig felerõsödnek. akik belekapaszkodnak a drága életükbe. és teljes tanácstalanságban vannak azzal kapcsolatban. megkérdõjelezik õket. amelyek csak még több zúgolódást és káoszt teremtenek. Szerte a világon azon igyekeznek. akik még mindig bele vannak ragadva a harmadik-sûrûségû kifejezésmódba. hogy az idõjárásotok mintázata nagyon szélsõséges. Az idõjárási mintázatok azon érzelmi energiák örvényének jellemzõi. hogy együtt vizsgáljuk meg mindazt. kiszámíthatatlan és szeszélyes lett. Sok a feszültség a munkahelyeken. melyektõl az emberiség megszabadul (és néhány területen a legdrámaibb módon szabadul meg). bizonytalanok a munkahelyek. ami történt. és követelik a megváltoztatásukat vagy a módosításukat. mely egykoron megadatott nekik. engedjétek. Azok. mivel az az illúzió lengi õket körbe. a Földetek remegése és borzongása némiképp alábbhagyott. hogy visszaszerzik az irányítást azok felett a tömegek felett. amit egykoron nyújtott. A szabályokat és az elõírásokat minden szinten kipróbálják. hogy az év túljut a fele- zõponton. Zavar uralkodik a családokon belül. így a légáramlatok felkapják azokat. azon tûnõdnek. Annak ellenére. a biztonság és a folytonosság érzését. a reménytelenség érzése tölt el mindenkit. a küzdelem árán megszerzett hatalom felett érzett örömmámor többé már nem nyújtja azt a felsõbbrendûségi vagy beteljesülési érzést. a vagyonfelhalmozás öröme. Õk azok a kedves emberek. azt tervezgetik a kormányzati testületek.

Ezért a Sprirituális Hierarchia. hogy az a legkevesebb energia-befektetéssel és kellemetlenséggel járjon. Sokan közületek. hogy a létezés síkjai között húzódó szakadék egyre szélesebb lesz. hogy mi történik. ami történik a világban. Most már érzitek az elmésséget abban. hogy még mindig próbák és megpróbáltatások elõtt álltok. Más szavakkal kifejezve. Ez a következõ lépés. de a tudatosság kimagasló érzésével rendelkeztek. képesek vagytok észlelni az igazság félremagyarázásait és torzításait. Már mondtuk nektek. többé már nem cselekszetek azok befolyása alatt vagy nem irányítanak titeket azok. akik a Szellemmel sodródnak és szorgalmasan dolgoztak azon.elszalad és a szemük láttára szertefoszlik. Most már tisztán látjátok. ami majd a megelevenedett emberiség felõl zúdul rátok. a füstfüggöny mögé láttok. Ezt szolgálták az elmúlt hónapok megtisztulás folyamatai és próbatételei: lássuk. de mégis körülbelül csak ezerötszáz méter választ el benneteket. felkészültek arra. hogy belekapaszkodjanak abba a kevésbe. szeretett Mesterek. és a Földön sétáló Fénylények és a még fel nem ébredt tömegek között lévõ valóságok egy határpont vagy egy világos szétválasztás felé közelednek. 209 . hogy kilépjenek a tömegekbõl. hogy harmóniába hozzák a fizikai szállítóeszközüket az új frekvenciákkal. hogy itt az ideje elõjönnötök visszavonultságotokból – a szent helyetekrõl –. akik keresztülmentek a tisztítási és beavatási folyamaton. . azok új örömökre és békére lelnek a világban. a Sanat Kumara útmutatása alatt fogtok élni. Azok. hogy magukra öltsék a tekintély köpenyét. érzések vagy közvetített információk révén). amijük van. nagyon gyorsan tudtok bármilyen diszharmonikus eseményt kezelni és megoldani úgy. Ti és a szomszédaitok talán a tapasztalás két különbözõ világában éltek. akiknek hatalmuk van a harmadik dimenzióbeli világban. a Bolygóközi Ige.. Úgy tûnik. Ezzel szemben azok. AZ ELÕKÉSZÍTÕ SZAKASZA L E Z Á R U LT. Igaz. hogy az õ világuk és észlelésük napról napra rosszabb lesz. hogy kibírjátok a rátok nehezedõ nyomást. akik készen állnak arra. Most már a magasabb hatalom védelme és uralma alatt álltok. miközben küzdenek. a biztonságos menedéketekbõl. és hogy fenntartsák a rend és az egyensúly látszatát. melyeket nyilvánvaló módon megetetnek a tömegekkel. értesültek arról (sugalmazások. elég erõsek vagytok-e ahhoz.

Az emberiség evolúciója szintén felgyorsult. az ítélkezésre. hogy hogyan reagál a különféle helyzetekre és ingerekre. az idõ – ahogyan ti azt ismeritek – egyre jobban gyorsul. tanítóitokat.Néhányatok. a félelemre. Ahogy a világotok felfelé halad a spirálon a következõ magasabb oktáv felé. azok egy kissé még mindig naivak. mindenféle ellenállás és kétkedés nélkül elfogadják. azok szintén méltányolhatják és hasznot húzhatnak ebbõl az üzenetbõl. Ez egyike lesz a köztetek és az alacsonyabb frekvenciák között tátongó szakadék nagyszerû példáinak. az nem érinthet meg benneteket. többé nem is értitek. akkor érintetlenek maradtok. hogyan kezelitek azokat az összetûzéseket. Ez sok esetben így is van. amelyek majd felétek áramlanak. Nem számít. mennyire frusztráló vagy reménytelen a helyzet. viszont most eláruljuk nektek: fel kell készülnötök a gyûlöletre. és éreztek olyan benyomásokat is. az ellenállásra és az üldöztetésre. hogy valami nincs rendben. ha az Isteni Jelenvalótok védelmében álltok. hogy készen állnak az új tudatosság Útmutatójaként vagy tanítójaként történõ elõrelépésükre. akkor gyõzedelmeskedni fogtok. és nem ragadtok bele azokba a negatív energiákba. hogy radikálisan rosszra fordultak 210 A FÉNY SZÁRNYÁN . melyek teljesen újak számotokra. fõként szülõk. Amint azt újból és újból elmondtuk: ÁTALAKULTOK. Figyeljétek meg. Sokkal érzékenyebbek vagytok olyan anyagokra. Az utóbbi idõben sok ember. az nem hathat rátok. többé nem érzitek kényelmesen magatokat a testetekben. értitek? Akik közületek nem érzik úgy. kedveseim. Tudják. nagyszülõk és tanárok aggódnak és nyugtalankodnak a világ gyermekei miatt. mivel úgy gondolják. azt majd mohón. ha változtattok a hozzáállásotokon és segítségül hívjátok a csodálatos és hûséges útmutatóitokat. azáltal. ami részben az idõ felgyorsulásának köszönhetõ. melyekkel nap mint nap szembesültök. jobbá lehet tenni. hogy amit most képviselnek és amit szeretnének megosztani. melyeket azelõtt soha nem vettetek észre. akik már nagyon türelmetlenül szeretnék megosztani az új igazságokat és ismereteiket. De ha a hatalmatok középpontjában álltok. Elvesztitek az állandóság érzését. Ez indít minket az apróságok – a drága gyermekek témája felé. Amire nem rezonáltok.

Nemcsak ti. hogy azok a kétnemû lények legyenek. Körülbelül az 1970-es év óta születõ apróságok egyediek. hogy mi változott meg. hogy hatással legyetek és részt vegyetek a Föld bolygón helyet kapó nagyszabású kísérletben. Sokan ezek közül a gyönyörûségek közül kétkezesek lesznek. a közelgõ Meruvian Áramlat fejlett magképzõdményei. Ne fojtsátok el az érzékenységüket. sokkal közelebb állnak a Szellemhez – a dimenziók között húzódó fátyol vékonyabb. képzeljétek el a világotokat kétezer évvel ezelõtti állapotában. hogy nem is tudjátok felfogni. és teljesen normálisnak tûnnek majd. melyek legtöbbetekben több ezer éven át szunnyadtak. másféle gondozást és kezelést igényelnek. a kreativitásukat. olyan képességekkel. õk pedig azokkal a mûködõ képességeikkel és készségeikkel együtt nõnek fel. a spirituális tudatosságukat. Ahogy közületek sokan szintén távoli áramlatok és civilizációk képviselõiként érkeztek. 211 . viszont nem tudják beazonosítani. mi történik. különfélék és minden képzeletet felülmúlóan különlegesek. és képzeleteteket meghaladó módon lesznek tehetségesek A ti feladatotok csupán az. és sokan sokkal távolabbi civilizációkból származó bölcs. a Szellem egy friss áramlása zajlik most a Földön. Hogy kellõ megvilágításba helyezzük a dolgokat. olyan tulajdonságokkal. vagy csak egyszerûen engedjétek meg nekik.. hanem ezek a csodálatos apróságok is hordozzák a bölcsességet és tudást.a dolgok. sokoldalú képességekkel rendelkeznek majd. Tanítsátok õket. azon kor tudatával rendelkezõ ember a mai modern világot. melyek természetes módon jelennek meg náluk. úgy sokan érkeztek ide ezen gyönyörû lelkek közül is. mint régi elõörs hordozzátok és erõsítitek meg az Isteni ÉN VAGYOK Jelenlét energiáit és bölcsességét a Földön. Sokan közülük az új emberiség prototípusai. hogy tanítsátok õket. Egy új magvetés. Most képzeljétek el. mely annyira fejlettnek és különösnek tûnik most számotokra. hogy hogyan észlelné egy abból a korból származó. . Sokkal érzékenyebbek. Milyen drámai változások következnének be az elkövetkezendõ húsz évben? A mai gyerekek különbözõ szabályokat és sztenderdeket. fejlett lelkek. akik szeretnének lenni: a maszkulin és feminin energiák tökéletes egyensúlyai. és hagyjátok szabadon AZ ELÕKÉSZÍTÕ SZAKASZA L E Z Á R U LT. melyek tökéletesítésén és finomításán nektek dolgoznotok kellett.

Most jött el az idõ. mivel õk éltek Lemuria és Atlantisz korában – így sok apróságban sokkal elõrehaladottabb az átalakulási folyamat. amit meg tud osztani másokkal. melyek ezen erõteljes csapat hatalmas evolúciós változásához vezetnek. hogy lássuk. Ez. a Mester útja: lépésrõl lépésre. Továbbá: ahogy az akadályokat és nehézségeket legyõzve haladtok elõre. Nagyobb aggyal is rendelkeznek. vissza lehet fordítani az elutasítás. de az idõ véges. mint az átlagos. amint látjátok. hogy spirituális egységetekben éljetek. Az év további része egyfajta próbatétel lesz. hogy támogassátok a többieket. ahol vannak. hogy az újszülöttek feje egy kicsivel nagyobb. annak. megszorítás és korlátozás korszakát. amivel hozzájárulhat a folyamathoz. Rengeteg igazán jól képzett Fénymunkás szeretne tanítani azért. és elmondjátok az igazságotokat. egyengessétek az utat a nyugtalan tömegek elõtt. hogy a bukásra ítélt bürokráciát és a már elavult rendszert támogassák. Viszont egyrészt félnek szembeszállni a rendszerrel. Sokan közületek már régóta kiállnak az ügy mellett. Hamarosan ez is megváltozik. szintrõl 212 A FÉNY SZÁRNYÁN . hogy aktívan bevonódjatok a történésekbe. mennyire kezelitek jól a kihívásokat és a megadatott lehetõségeket. valamije. hogy kiálljatok a sorból. hogy életet és igazságot vigyenek az iskolai rendszerbe.szárnyalni a lelküket. hogy napról napra apró kis változtatásokat tegyenek a tudatban. mivel fegyverként a szeretet és a bölcsesség hulláma van kezetekben. Azokat úgy teremtették. hogy kezdjék el – kezdjék el ott. Figyeljétek meg. akik érzik a belülrõl feltörõ Szellem mozgolódását. szeretett barátaim. Használjátok az eddigi próbáitokból és megpróbáltatásaitokból felhalmozott tudást és bölcsességet. egyre több meghatalmazás. és egy kicsikét nyújtottabb is. Itt az ideje a szeretetteljes magabiztosságnak. Mindegyikõtöknek van valamije. másrészt visszautasításban részesülnek. Az iskolák többé már nem a gyerekeket szolgálják. Képesek vagytok megváltoztatni a dolgokat. Értitek? Itt az ideje az oktatási rendszer teljes átalakításának és megújításának. Megkértünk mindenkit közületek. több bölcsesség és több ajándék fog rátok áradni. Segítsétek õket abban. mivel túl radikálisnak vagy nonkonformistának tartják õket. Ez most nem a gyávaság vagy a gyengeség ideje.

Körbeveszlek titeket a szeretetteljes védelmem aurájával. hogy megerõsítitek a Fényt. Kéz a kézben.szintre. elsõsorban a hitetek által. Minden egyes nap és minden egyes lépés közelebb visz benneteket a gyõzelemhez. 213 . Eljött az idõ. majd pedig azáltal. a célban egyesülve fogunk együtt menetelni elõre a küldetésünk beteljesítéséért. melyet a társ-teremtés Mestereiként begyûjtöttetek. hogy használjátok azt az erõt és bölcsességet. . azután átadjátok az Isteni Terv Akaratának. kedveseim. egyre jobban növekedtek. Képesek vagytok megváltoztatni a dolgokat. Sokatokat átvilágított a Felemelkedett Mesterek aurája. érzékelésrõl érzékelésre. AZ ELÕKÉSZÍTÕ SZAKASZA L E Z Á R U LT. ahogy legyõzitek a harmadik dimenzió határait. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal.. Könyörülettel és tisztánlátással használjátok erõtöket és képességeiteket. és ezen csodálatos lények fizikai kiterjedései és képviselõi lettetek.

214 A FÉNY SZÁRNYÁN . amikor beléptek valaki auramezõjébe: felemelõ és megnyugtató vagy arra késztet titeket. és hangolódjatok rá a felétek áradó rezgési frekvenciákra. akik úgy tûnnek. Milyen érzés. A szándék. Mivel arra törekedtek. hogy a megoldást és mindenki legjavát kéritek. mint a Mesterek. talán szükségetek lesz arra. a szeretetteljes. Eljött az idõ. kedveseim. hogy az öt külsõ érzéketeken felül elkezdjétek használni a belsõ érzékeiteket is. hogy kik azok. hogy egyensúlyba és harmóniába hozzátok a köztetek lévõ energiákat. lélekre összpontosult szándék mindig a helyes megoldáshoz fog vezetni titeket. irányítsátok a diszharmonikus energiákat az ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez. azzal együtt. hogy elõtérbe kerüljön az intuíciótok és a normális érzékelés körén kívül esõ érzékelésetek. akikkel nem vagytok összhangban. és kezdjétek engedni. hogy segítsek nektek a készségeitek és a magasabb észlelési képességeitek végsõ összehangolásában.N E G Y V E N E D I K F E J E Z E T A Teremtõ isteni képviselõi vagytok S ZERETETT MESTEREI a Fénynek! Engedjétek meg nekem – ha ti is úgy szeretnétek –. és vizsgáljátok meg az érzéseiteket azok iránt. Ne tétovázzatok.és halláskárosultak vagytok. hogy a tudatos elmétekkel és a fizikai hallásotokkal figyelnétek. Képzeljétek el. hogy látás. hogy felállítsátok a Fény szeretetteljes sorompóját magatok és azok közt. kezdjétek el érezni a kimondott szavaitok és a hozzátok intézett szavak rezonanciáját. hogy úgy cselekedjetek. hogy harmóniában rezonálnak veletek. Ahelyett. hogy visszalépjetek az illetõ aurájából? Készítsetek leltárt az alkalmi és az intim kapcsolataitokról. hogy átalakuljanak és harmóniába kerüljenek. akik nagyon kimerítenek és kibillentenek az egyensúlyotokból. tudjátok meg. akikké váltok. Érzékeljétek a másokkal folytatott mindennapi interakciók mögött húzódó jelentést.

és felszámolhassátok azokat. melyek többé már nem szolgálnak titeket. majd a Magasabb Lényetekhez. amit megtapasztaltok. De tudatában vagytok annak. Elkezdtétek érezni az isteni kapcsolatot a spirituális családotokkal. Emlékezzetek arra. mint most? Ragadjátok meg az „Áramlatban lenni a Szellemmel” érzését. Mindannyian tudatában vagytok annak. minden felbukkanó helyzetet türelemmel és elfogadással kezeltek. és hogy milyen megindítóan fenséges és csodálatos az igazi énetek. információkat és új tudást is visszaküldötök a Magasabb Lényeteknek és az ÉN VAGYOK Jelenléteteknek? A TEREMTÕ ISTENI KÉPVISELÕI VA GY T O K 215 . hogy a harmadik dimenzióbeli tapasztalás „kis történet” vagy „kicsi én” szindrómájára koncentrálnátok. Megkértünk titeket arra. így folytonosan ráhangolódtok a Magasabb Lényetek vagy az Isteni Jelenvalótok sugallataira és útmutatásaira. hogy kibillentsen titeket a harmónia ezen áldott középpontjából. Ugyanúgy cselekednétek. a régi hiedelemrendszereteket. ami talán nehezen megfogható. amint hozzáláttok a nap földi feladatainak. hogy tágítsátok ki nézõpontotokat. hogy kik vagytok. hogy amint megtisztítjátok. hogy a belsõ frekvenciákkal együtt gondolati formákat. egy üzenetet hordoz számotokra. mikor egyedül vagytok. az értelmi és az érzelmi testeteket a spirituális létezõtökkel együtt. senkinek és semminek nem engeditek meg. és végül eljuthattok az Isteni ÉN VAGYOK Jelenlétetekhez. Gyakoroljátok. új tudáshoz és bölcsességhez férhettek hozzá. minden egyes találkozás és esemény. és soha többé nem érzitek magatokat magányosnak… még akkor sem. Ahogy megtisztítjátok ezeket a frekvenciákat.Míg átmenetileg a tudatosságotok magasabb ösvényén tartózkodtok. beszélnétek és gondolkodnátok. hogy értékelhessétek vagy átértékelhessétek a régi paradigmáitokat. Ez jelenti azt. ahelyett. hogy világotokat és interakcióitokat panorámás kilátásból szemlélitek. kik voltatok. ahogy rátelepszik vállatokra. harmóniába és egyensúlyba hozzátok a fizikai. hozzáférhettek a Lélek Lényetekhez. viszont a Magasabb Lényetek különféle helyzeteket és forgatókönyveket tár elétek azért. szélesítsétek ki figyelmeteket. Semmi sem zavarhatja össze az érzéseiteket. hogy Mesterként cselekedtek. hatalmas lényt (amik valójában vagytok). Váljatok élõ meditációvá. Képzeljétek el ezt a csodálatos.

ahogy arra sokatok már most képes). és ily módon csiszoltátok le a drágakõ durva éleit. vagy amennyit képesek vagytok befogadni. Meg lett engedve nektek. ami továbbközvetíti az Isteni ÉN VAGYOK Jelenléteteknek (egészen addig. hogy minden hatalmas 216 A FÉNY SZÁRNYÁN . Végül meg fogja találni a származási helyéhez visszavezetõ utat. hogy olyan mértékben részesüljetek a Teremtõ életadó erejébõl. majd továbbhalad felfelé a teremtés magasabb szintjei felé. továbbítsátok vissza az új információt a Magasabb Lényeteknek. fénytelen. amikor megtanultátok az élet leckéjét. hogy amint összegyûjtitek a tudást és a tapasztalatot. ugyanúgy kapott az ÉN VAGYOK Jelenlétetek is. hogy egyesüljön az összes többi információval és módosítsa azokat. akár megtöltöttétek Szeretettel/Fénnyel a drágakövet. egy isteni tervezetet. amennyiben szeretnétek spirituálisan tovább növekedni és fejlõdni. És ti. Ez olyan. az Istentõl/Istennõtõl. mintha rátok bíznának egy színes drágakövet: csiszolatlan. amilyen mértékben csak hozzá tudtok férni. Viszont az Univerzum Törvénye kimondja azt. ti is megkaptátok a külön feladatotokat vagy a tapasztalás és tökéletesítés kirakójának egy darabját. és a ti különleges frekvenciátokkal és isteni tervetekkel lett rejtjelezve. megmunkálatlan. vagy valamennyit vissza kell adnotok a Szeretetbõl/Fénybõl. Ahogy az Összlelketek és a Magasabb Lelketek is kapott egy különleges küldetést. sõt másik univerzumokból.A Teremtõ isteni képviselõiként jöttetek a Földre. hogy a Mindenkiért való szent szolgálatban nektek szintén hozzá kell járulnotok. ami csak rátok jellemzõ: akár hánykolódtatok és forgolódtatok. és így tettétek ragyogóvá azt. Eonokon át minden egyes tapasztalattal hozzájárultatok a kifejezésetek frekvenciájához. mint a hatalmasabb létezõ egyéni lélekrészei vagy személyiségei. ritka ékkõhöz. Tudatában vagytok annak. Most azt várjuk el mindannyiótoktól. távoli civilizációkból. melyek a Föld bolygón szerzett egyedi evolúciós tapasztalatokból gyûltek össze. sokatok õsi. míg képesek nem lesztek közvetlenül hozzáférni a forráshoz. Ez az információ rövidül és finomodik. hogy tudassa a Mindenség Teremtõjével e hatalmas kísérlet csodáját és dicsõségét. a Mindenségtõl leáramló energia részeként érkezett. hogy harmóniát teremtsen és hozzáadja tündöklõ ragyogását a többi nemes.

lény érdekében tapasztaltok – beleértve a Fõ Teremtõt is –. Az egész egy oldala vagytok. nem vagytok függetlenek önmagatokon belül. amelyeket a Fény ösvényén szeretnétek feljuttatni. mely ezen a kicsiny Föld nevû bolygón történt… arról. és a teremtés minden hátramaradt részére hatással vagytok. merthogy õk túl hatalmasak ahhoz. akár negatívan. a könyörület. a Teremtõ szíve mélyén lévõ sejtek vagytok. hogyan mutassanak be titeket? Hogyan emlékezzenek rátok? E rendkívül fontos kísérlet résztvevõiként a szeretet. hozzájárultok-e vajon a Teremtõhöz? Hogyan szeretnétek. hogy bekerüljenek a kozmikus feljegyzésekbe. Értsétek meg. hogy nem elkülönített egyedülálló létezõk vagytok. hogy energiájukkal és tudatukkal lejöjjenek a fizikai állapot szintjére? Amit ezzel a forgatókönyvvel szeretnék tudatni veletek. ez most sokkal igazabb. melyeket most gyûjtenek össze? Ezek a feljegyzések fognak tanúskodni a csodálatos átalakulásról. hogy az emberiség milyen kis része változtatta meg a kozmikus történelem menetét. hanem a lelki családotokra. gyõzelmet aratva a látszólag leküzdhetetlen akadályokon. ha semmi másban nem is. mivel nem alkalmasak arra. minden gondolat. eddig még soha nem látott lehetõségetek nyílt arra. amelyek méltán foglalnak el egy helyet az univerzális isteni tervben. az fontos kérdésekre ad választ: mindennapi cselekedeteitekkel és gondolataitokkal. mint ezelõtt bármikor –. és csodálatos. hogy az összes többi elszigetelt Fénylénnyel együtt az édeni világok társ-teremtõi legyetek. hogy beteljesítsétek az isteni küldetéseteket. egy olyan tervben. A TEREMTÕ ISTENI KÉPVISELÕI VA GY T O K 217 . tett és cselekedet hozzáad vagy elvesz a felvilágosodási vagy felemelkedési folyamatotokhoz. Egyszer és mindenkorra meg kell értenetek. hogy megváltoztassátok a dolgokat. Ügyesen bántok az erõtökkel. az öröm és a hálaadás frekvenciáit adjátok-e át? Ily módon adjátok hozzá tudásotokat és újonnan megszerzett bölcsességeteket a teljes frekvenciákhoz. akár pozitívan. és nemcsak rátok hat. új csillagrendszerek és új civilizációk megteremtéséhez fognak használni? Vagy pedig visszautasítják a gondolataitokat és cselekedeteiteket. a Magasabb Lényetekre és a világotokra. kedveseim – higgyetek ebben. amelyet az új világok.

akik most a Földön sétálnak. Ez olyan. szerény és jóindulatú emberek. hogy nagyszerû szónokok és e kor új tudásának és bölcsességének 218 A FÉNY SZÁRNYÁN . Éljetek boldogságban. hogy a fizikai szállítóeszközötökön. Gyakoroljátok a nemes középutat – a mértékletességet minden dologban. feltétel nélkül szeressétek önmagatokat. Csak azoknak lesz tudomása a különbségrõl. szeretett barátaim. Néhányan arra készültök. hogy földhözragadtak és rendíthetetlenek maradjatok. aztán pedig a saját gondolkodási folyamataitokon és cselekedeteiteken keresztül megerõsítitek ezt az energiát. aztán kövessétek a Szellem finom kis útmutatásait. csendes. Sokan nagyon gyorsan fejlõdtök. békében és harmóniában. Õk azok. engedjétek meg minden egyes embernek. Jelenjen meg lelki szemetek elõtt a földi Éden tökéletes képe. a földi munkákra összpontosítani. mint ezelõtt valaha. Sokkal több kozmikus energia áll rendelkezésetekre. mintha a tudatotok félig a fizikai testetekben. viszont sokatok számára ez hamarosan meg fog változni. mint ezelõtt. mint ezelõtt valaha. és hogy kövesse saját sorsa ösvényét. hogy megteszitek azt a hatalmas ugrást a tudatban. hogy megtalálja a saját igazságát. viszont nektek is meg kell tennetek a kötelességeteket azáltal. amely során nehezen tudtok a mindennapokra. Sokkal több magasabb birodalmakból származó segítség áll rendelkezésetekre. akiket arra szántak.Ne hagyjátok veszni ezt a nem mindennapi lehetõséget. mialatt még mindig normális interakciókat folytattok a világban. és ahogy áthaladtok a magasabb dimenziók kifinomult szintjein. megélitek azt a nehéz idõszakot. melyek segítenek nektek valóra váltani álmaitokat. Legyetek teljesen ítéletmentesek. akik megszerezték ezt a képességet. sokkal hatékonyabbnak tûntök majd. sokkal több életerõvel és nagyobb képességgel rendelkeztek majd a szeretetre. félig pedig azon kívül lenne. így lehozva a látomást az éteribõl a fizikai kifejezõdésbe. habár sokkal nyugodtabbnak. mintha a lábatokat megvetnétek a földön. Nagyon fontos. Elõször is. Sok Felemelkedett Mester. majd terjesszétek ki ugyanezt a szeretetet az egész emberiségre. ami által képesek lesztek egyszerre ténykedni mint többdimenziós spirituális/fizikai lények. Annyira egyszerû. és legyetek immunisak minden körülöttetek lévõ diszharmonikus energiára.

a szeretetet és a vigasztalást terjesztik szét. Hogy ti mind rendíthetetlenül jártok utatokon. ahol a tiszta fehér Fény és a szeretõ energia lakozik. a szeretetünket. Ez a Föld már nem az én helyem. Hol álltok ti a csillámló új valóság képében. az ösvényre. Gondolataimat csak egy dolog hatja át: Fenn. maradnom kell. És addig még. Felajánljuk a bölcsességünket. a magasban szárnyalás. de mindent összevéve. hogy csodákat tegyenek a tömegekért. a védelmünket és a támogatásunkat.hordozói legyenek. Érzem a hívást. akiket arra szántak. miközben békét terjesztenek. Egyetlen lélegzetvételt vagy szívdobbanást sem mulaszthatok. Miközben a Földön oly nagy a nyomás. viszont nektek kell megragadnotok és valóra váltani az álmotokat. annyi édes dolog. De vannak ígéretek. Egy hely. Ami után lelkem annyira sóvárog és vágyakozik. Fel. De addig nem mehetek. RONNA HERMAN A TEREMTÕ ISTENI KÉPVISELÕI VA GY T O K 219 . Oly sok minden van az életben. ÉN VAGYOK Mihály arkangyal. melyeket be kell tartanom. vágyam alig tartóztathatom. míg nem tudom. mely elõbukkan a világotok látóhatárán? Csak ti dönthettek. Bárcsak a szív húrjával megragadhatnálak titeket És felemelhetnélek magammal utamon. ezen gyönyörû lelkek legtöbbje csendesen és nyugodtan fogja végrehajtani küldetését. mely az Örökkévalóságba vezet. Õk azok. Maradnom kell Oly könnyedén pihen elmém mélyén szellemem.

imádat.Isteni szeretet. Miközben azt keresitek. Utat mutat nektek a legnyos jellegzetességei. feltámadás Odaadás. amint megkezditek erõfeszítéseteket. Az Ibolyaszínû láng hordozói. akik kreatív látomásaik megvalósítását keresik: a cselekedet tisztaságát. mely ahhoz szükséges. miközben növeli bátorságotokat. A Felszentelés Angyala. felnagyítja a tisztaság és a megbocsátás lángját A FÉNY 6 Indigó Uriel Donna Grace 7 Ibolya Zadkiel Ametiszt SZÁRNYÁN * További információk találhatók a Ronna Herman által írt „Az arany ígéret” (The Golden Promise) c. növeli az Elhivatottságot. Segít megvalósítani a békét és a nyugalmat. Megerõsíti a toleranciát. ártatlanságát.Az arkangyalok (Az angyalok nõi összetevõi)* A Teremtõ Atya ajándékai Isteni akarat. absztrakt értelem 4 Zöld Gabriel Remény 5 Narancs Raphael Mária A teremtés törvényeinek tudomáA gyógyítási területen lévõk felügyelõje. igazság. az önzetlen szolgálat jutalmáért és a szívaz elhivatás meghallása. hogyan tudnátok megszabadulni minden olyan dologtól. ügyekért folyó átadási folyamatban.Jophiel kék Állhatatosság 3 Lumin Chamuel/ Könyörü. könyv 293–300. . Segít nektek a bölcsesség. idealizmus Szabadság. mely nincs harmóniában a Szellemmel és a legnagyobb javatokkal. és az alázatosságot hangsúlyozza. a tapintatot és a béketûrést. megváltás. Harmóniába hozza az érzelmi természeteteket a Szellemmel. élõ rózsaszín Kamiel letesség beszéd. bátorság A Teremtõ Anya ajándékai Megerõsíti a bennetek lévõ hitet: segít nektek. észlelés és értelem isteni tulajdonságainak megjelenítésében és egyesítésében. Segít megérteni az Ok és Okozat Univerzális Törvényeit. hogy a tudás átforduljon bölcsességbe. átalakulás Sugár Szín Arkangyal Úrnõ 1 Vörös Mihály Hit 2 Világos. Inspirál és reményt nyújt azoknak. oldalain. hogy elérjétek és egyesítsétek a magasabb igazságot. összpontosítás. hogy megalkossátok a teremtés új korát. Elõidézi azt a felvilágosodást. megbocsátás. 220 Felvilágosultság Szeplõtelen fogantatás. magasabb javatokért.

bíborvörös Türkiz gránát 10 Gyöngyházszínû fehér/arany Opál holdkõ 11 Színjátszó barackvirág szín Rózsakvarc citrin arannyal árnyalva rózsaszín turmalin 12 Opálfényû arany Tûzopál * Ezoterikus: a belsõ. anyagi sík. megnyitja az Örök Béke és a Teremtõ Boldogságának kapuját Kapcsolatba lép az Isteni ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel Aktivizálja a Krisztus-tudatot a Földön Sugár Szín Kristály SZÁRNYÁN 8 Akvamarin (tajtékzöld. a negyedik és azon túli dimenziók ** Exoterikus: a külsõ.A FÉNY Az öt magasabb galaktikus fénysugár* (A Krisztusi Fény foszforeszkálásával együtt átáramoltatva) Ezoterikus funkció* Világosságot hoz Megerõsíti az új Szív/Csecsemõmirigy csakrát Hozzáférés a Teremtõ Arany Gazdagságához Híd az Okozati Elméhez Az összes többi sugár kombinációja Exoterikus funkció** Megtisztítja a négy alacsonyabb testi rendszert Aktivizálja az új élet-meghosszabbító szív/torokcsakrát Megerõsíti a Fénytestet. ibolyaszínnel árnyalva) Akvamarin ametiszt szivárvány fluorit 9 Türkiz. spirituális sík. a harmadik dimenzió 221 .

ronnastar.E. továbbá lefordították a legfõbb világnyelvekre. 222 A FÉNY SZÁRNYÁN . Azok. A Fény szárnyán címû elsõ könyvében Ronna megosztja velünk a Mihály arkangyaltól érkezõ inspiráló üzeneteket. Mihály Ronnán át érkezõ.és tévémûsorban tûnt fel.A. reményrõl és inspirációról szóló üzeneteit több mint egy tucatnyi New Age és más spirituális lapokban közölték szerte a világon. melyet öt nyelven adtak ki.A szerzõrõl Ronna Hermant nemzetközileg Mihály arkangyal közvetítõjeként ismerik. A könyv.com). melyek során megérinti az emberek szívét és összekapcsolódik a Lélek Lényükkel. Szemináriumi elõadásokat tart szerte az Egyesült Államokban és az egész világon. óriási könyvsiker lett. 1994-ben megalapította a StarQuest-et (www. továbbá a jelenlegi megtestesülési tapasztalatain alapszanak. mely elindítja õket spirituális növekedésük következõ szintjére. majd sok megfeszített tanulás és tréning után belekezdett második karrierjének felépítésébe. A sikert követõen Ronna írt egy trilógiát. 1970-ben kezdõdött spirituális keresése. és kétszer is beszélt az Egyesült Nemzetek S. értékes eszközt kapnak. Nyugalmazott üzleti ügyvezetõként és ingatlanügynökként Ronna közérthetõ megközelítést nyújt a metafizikáról. akik eljárnak szemináriumi elõadásaira. mint spirituális tanító és tanácsadó. melyet õ „metafikciónak” nevezett el. (The Society for Enlightenment and Transformation – Társaság a Felvilágosodásért és az Átalakulásért) gyûlésén. Ronna számtalan rádió. Történetei részben Ronna elõzõ életeivel kapcsolatos visszaemlékezésein és sejtésein.T.

Kenttel. a nevadai Reno-n túli felföldi sivatagban él. mely hét gyermekbõl. Amikor éppen nincsenek úton. tizenkilenc unokából és négy dédunokából áll. A SZERZÕRÕL 223 .Magánemberként férjével. Ronna és Kent örömmel kertészkednek és élvezik az együtt töltött idõt népes családjukkal.

Caroline Myss: Dr.. 4. Caroline Myss: Dr. Doreen Virtue: Dr.Kapcsolódó témájú könyveinket és a sorozat többi kötetét kedvezménnyel rendelje meg a Kiadótól! Az alábbi megrendelõ szelvényt kivágva elküldheti postán vagy vásárolhat felmutatásával nagykereskedésünkben. Doreen Virtue: Dr. YO -YO D IÉTA S ZINDRÓMA MEG FÁJDALOMKILÓIDTÓL AZ I STENNÕVEL P ÁRBESZÉD POSTACÍM: Mandala-Veda Nagykereskedés 1134 Bp. . Kira Raa: 2012 VAN É RZELMEK A NGYALOKKAL MIHÁLY ARKANGYAL ÚTMUTATÁSA AZ ÚJ ÉVEZREDRE Õ RANGYALOD Ü ZENETEI A NGYAL L ÁTOMÁSOK F ÉNYKÜLDÖTTEK Ú TJA I NDIGÓ GYEREKEK N EVELÉSE A NGYALI Ú TMUTATÁS A NGYALOKKAL GYÓGYÍTÁS S ZAKRÁLIS S ZERZÕDÉSEK A L ÉLEK A NATÓMIÁJA C SAKRATISZTÍTÁS CD-VEL M EGVÁLTOZTATNÁM S ZABADULJ AZ ÉLETEM .. Doreen Virtue: Dr.) Megrendelõ NÉV: CÍM: DB SZERZÕ Rekha Vidyarthi: V Essene. Doreen Virtue: M. Doreen Virtue: Dr. Pinkham: KÖNYVCÍM VÁLASZTÁSOD GYÓGYÍTÁSA Srí Ram Kaa. Szabolcs u.. Doreen Virtue: Dr. Doreen Virtue: Dr. 1 db könyv rendelése esetén 10% árengedmény 2 db könyv rendelése esetén 20% árengedmény 2 db feletti könyv rendelése esetén 25% árengedmény (A postaköltség a vásárlót terheli. Dr. A. Doreen Virtue: Dr. Phylos: .O. Doreen Virtue: Dr. Doreen Virtue: Dr.

.Kiadónk minden olvasmánya egy magasabb dimenzió üzenetét közvetíti Önnek.

a következõ 1 évben 30% kedvezménnyel vásárolhatja meg a kiadó könyveit.MANDALA-VEDA. (más kiadók könyveire továbbra is 10% kedvezmény jár) A kedvezmények az adott idõszak lejártával visszaállnak 20%-ra a Mandala-Veda Kiadó könyvei esetében. A klubtagokat rendszeresen tájékoztatjuk: • Újdonságainkról • Rendezvényeinkrõl • Havi rendszerességgel külön programokat és elõadásokat szervezünk számukra és További információkat weboldalunkon találhatnak: WWW. Klubtagság új feltételekkel • Amennyiben havonta legalább 1 Mandala-Veda könyvet megvásárol üzletünkben vagy weboldalunkon és kitölti a klubtagsági jelentkezõ lapot. (más kiadók könyveire továbbra is 10% kedvezmény jár) ha az elsõ év folyamán összesen legalább 80 000 Ft értékben vásárol a Mandala-Veda könyveibõl. (más kiadók könyveire továbbra is 10% kedvezmény jár) ha az elsõ félévben összesen legalább 40 000 Ft értékben vásárol a Mandala-Veda könyveibõl.HU . klubtaggá válhat. a következõ negyedévben 25% kedvezménnyel vásárolhatja meg a kiadó könyveit. a következõ félévben 27% kedvezménnyel vásárolhatja meg a kiadó könyveit.MEGÚJULT KLUBTAGSÁG ÉS ÚJ TÖRZSVÁSÁRLÓI LEHETÕSÉGEK Törvásárlói kedvezmények • • • ha az elsõ negyedévben összesen legalább 30 000 Ft értékben vásárol a Mandala-Veda könyveibõl. 10 % marad minden esetben más kiadók könyvei esetében.

NEW AGE. KELETI TRANSZCENDENCIA. NYUGATI EZOTERIKA. ÚJ TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK ÉS KLUBTAGSÁG FELTÉTELEK! N Y I T VA : H-S Z O 9-21 ÓRÁIG V: 13-21 . TAROT JÓSLÁS.Ezoterikus könyvesbolt és klub KÍNÁLATUNK: ÚJ ENERGIÁS KÖNYVEK. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK. KÜLÖNLEGES SZAKRÁLIS AJÁNDÉKTÁRGYAK! AZ ÜZLET BELSÕ SZENTÉLYÉBEN: ANGYALKÁRTYA JÓSLÁS. DEDIKÁLÁS KLUBOK. HENNA FESTÉS ZENÉS MEDITÁCIÓK. BEMUTATÓK BÁRMELY MANDALA-VEDA KÖNYV ÁRÁBÓL 20% KEDVEZMÉNYT ADUNK MINDENKINEK. ELÕADÁSOK. ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS.

2008.HU . Tom Kenyon vezetésével bevezetés az egyiptomi Hórusz alkímiába és Ízisz szerelmi mágiájába a szakrális párkapcsolat titkaiba HELYSZÍN: BUDAPEST. RÁKÓCZI ÚT 13. A BELÉPÕJEGY ÁRA: 22 200 FT. Húsvét vasárnap 10-18 óráig Budapesten a Mandala-Veda Kiadó a házigazdája az egynapos Mária Magdolna találkozónak. ELTE TTK. H-SZO: 9-21 ÓRÁIG V: 13-21 ÓRÁIG JEGYRENDELÉS POSTAI UTÁNVÉTTEL TELEFONON: 452-0806 (HÉTKÖZNAP 8-16 ÓRÁIG) JEGYRENDELÉS POSTAI UTÁNVÉTTEL ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ HAMAROSAN A HONLAPUNKON: WWW.MANDALA-VEDA. A JEGYEK 2008 FEBRUÁR 1-TÕL MEGVÁSÁROLHATÓK AZ ALÁBBI HELYEKEN: JEGYVÁSÁRLÁS A MANDALA-VEDA FÖLDI MENNYORSZÁGBAN: 1088 BUDAPEST. 1117 BUDAPEST. március 23-án. RENDELES@MANDALA-VEDA. EGYETEMI KONGRESSZUSI KÖZPONT. PÁZMÁNY PÉTER SÉTÁNY 1/A.HU.

Újdonságok 2008 Újévre ÚJ ÚJ ÚJ Taisen Deshimaru IGAZI ZEN Megjelenik: 2008 januárjában Ram Dass AZ ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE Megjelenik: 2008 januárjában Trish MacGregor ASZTROLÓGIAI ÚTMUTATÓ 2008 Megjelent 2007 novemberében! Tom Kenyon . Kira Raa MÁRIA MAGDOLNA ÜZENETEI Megjelenit 2007 októberében! JÉZUS SZÓL .VÉGTELEN SZERETET Megjelenit 2007 novemberében! 2012 VAN VÁLASZTÁSOD! Megjelent 2007 novemberében! ÚJ ÚJ Cassandra Eason Glenda Green Lynn Buess TÜNDÉREK ÉS MÁGIKUS LÉNYEK ENERGIAÁLDÁS A CSILLAGOKBÓL PÁRKAPCSOLATI SZÁMMISZTIKA Megjelent 2007 novemberében! Megjelent 2007 novemberében! Megjelent 2007 novemberében! .Judi Sion Glenda Green Srí Ram Kaa.

vagy szellemi dimenzióbeli világ kapujának kulcsa. szakrális geometria. mostantól a bolygó rezgésszintjének tudatos emelése a feladat. A Mer-Ka-Ba aktiválása (az emberi fénytest kb. ÉLET A SZÍVBEN (MEDITÁCIÓS CD-VEL) KRYON TANÍTÁSA Napjainkban a spirituális feladat nagymértékben megváltozik. Kötet: FELLEBBEN FÁTYOL . Kötet: AZ UTOLSÓ IDÕK NE GONDOLKOZZ ÚGY. Braden: G. ÉLET VIRÁGA TANFOLYAMOK! ÚJ Nagy László Zoltán Magyarországon az egyetlen hivatalos Élet Virága facilitátor hétvégi szemináriumainak témái: Mer-Ka-Ba mûködésbe hozása. ÚJ MINT EGY EMBER! AZ EMBERI LÉLEK ALKÍMIÁJA AZ EMBER ISTEN TÁRSAKÉNT LEVELEK OTTHONRÓL ÁTKELÉS A HATÁRON AZ ÚJ KEZDET HAZATÉRÉS PARABOLÁK ÚJ GONDVISELÉS A XI. Kötet: X. Kötet: IV. aki egy magasabb szellemiségû világ lakója. Kötet: V. piramisok és sziklába vájt vésetek sugározzák ma is felénk rejtett üzenetüket. Kötet: VI. Kötet: IX. szívcsakra megnyitás.-II. Kötet: II. Braden: Drunvalo: Drunvalo: A TEREMTÕ KÓDJA UTAZÁS VILÁGOK KÖZÖTT KOLLEKTÍV BEAVATÁS AZ ÉLET VIRÁGÁNAK ÕSI TITKA I. Kötet: III.Kiadónk Sorozatai AZ ÉLET VIRÁGA ÉS A MER-KA-BA MEDITÁCIÓ K B Az emberiség valamikor egy nagyon kifinomult mûveltség és tudatosság szintjérõl hullott alá a sötétség kilátástalanságába és szinte teljesen elfelejtette az Élet Virágának õsi titkát. tizenhét méter átmérõjû energiamezeje) egy magasabb tudatsík. templomok. mely a létezésnek a szakrális geometriában fennmaradt kódja. Jelentkezés: 30/223-6844 (bõvebb információ a Kiadó honlapján) G. hogy az Élet Virágában rejtezõ teremtõ elv megtalálható a létezés minden részletében. s tõle származnak e könyvsorozatban megnyilvánuló üzenetek. Kötet: VII. Ezen változások egyik segítõje Kryon. Négyezer évnél is régebbi sírok. I. Kötet: VIII. A fölkészülési idõ immár véget ért. Braden: G.

testi ön-azonosítás meghaladásában van. s ennek érdekében átadják nekünk megfontolandó. Most elmondják. Évezredek óta segítenek. Doreen Virtue: H. bölcsességükkel beoltva emberi civilizációnkat. GALAKTIKUS EMBERRÉ VÁLÁS Léteznek a mienknél fejlettebb civilizációk. hogy az emberiség ismét elõrébb. Vajon tudjuk-e segíteni kibontakozásukat. Kortárs keleti mesterek lenyûgözõ éleslátással és egyszerûséggel tanítanak arról. A boldogság mûvészete nem más. mégis hiteles szempontból megvilágító üzeneteiket. életünket szokatlan. Õk a közelmúltban született indigó és kristály gyermekek. merünk-e nyíltan teret adni képességeiknek. mint tudatunk tökéletesítésével mesteri módon átalakítani a körülöttünk levõ diszharmóniát. Burns: A H ATHOROK F ÖLD F ELKELTE KVANTUM PSZICHOLÓGIA S PI RI TUÁLI S C SATO R NA ÚJ EMBERI FAJ KÜLÖNLEGES KÜLDETÉSSEL A Föld spirituális dimenzióváltásának bizonyítékai itt élnek közöttünk. Szvámí Ráma: Szvámí Ráma: P. G. hogyan tehetünk szert nyugodt és békés tudatra. Az iskolarendszerek lélektani manipulációi nem hatnak a jelen gyermekeire. . Doreen Virtue: Lee Carroll-Jan Tober: Dr. Anton Wilson: Viwamus-B. Kenyon-Essene: Begich-Roderick: R. Feuerstein: AZ ÖRÖMTELI ÉLET MÛVÉSZETE JÓGA ÉS PSZICHOTERÁPIA S ZUPERTUDATOS M EDITÁCIÓ SZABADULÁS A KARMA KÖTELÉKÉBÕL TANTRA . létet tagadó életellenességbe Õket? Dr. Prather: E. miként használhatjuk azt életünk örömteli kiteljesítésére. Máig föllelhetõ nyomot hagytak például az egyiptomi kultúra tárgyi és szellemi hagyatékában. a durva fizikai. vagy éppen saját értetlenségünk hajtja devianciába. rész I NDIGÓ G YEREKEK N EVELÉSE S PIRITUÁLIS G YEREKNEVELÉS S ALAMON B EAVATÓ M ESÉI SARA ÉS SETH BEAVATÓ MESÉI AZ IGAZSÁG LÁTNOKAI Egészségesen és boldogan is élhetünk. ha megértjük. melyek megoldására mi felnõttek bevallottan képtelenek vagyunk. AZ EKSZTÁZIS ÖSVÉNYE YOGA TRADÍCIÓ I-II. elérkezett az idõ. hogy a boldogságot mi magunk teremtjük meg. feljebb léphessen. inspirálnak minket. és J. melyek fejlõdési törekvéseinek lényege a magasabb rendû tudatosság megvalósításában.ÚJ ENERGIÁK. Hicks: K RISTÁLYGYEREKEK I NDIGÓ G YEREKEK I-II. és G. Usharbudh Árya: Szvámí Ráma: Dr. Éppen azoknak a problémáknak orvoslása végett születtek. feltéve.

ANGYALI T ANÍTÁSOK Szelíd. R. Dr. V.. gyógyulni vágyó embernek. Edward Howell: Viktoras Kulvinskas: Dr. vagy vegyszerekkel és halott dolgok fogyasztásával pazaroljuk életenergiánkat? A TEJRÕL ÕSZINTÉN J ENZIM TÁPLÁLKOZÁS Ú CSÍRAÉTELEK ÚTON AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS FELÉ Dr. A Velük való tudatos kapcsolat új távlatokat. Gazdag terapeutai és alkotói munkássága kiterjed táplálkozási. tiszta vízzel ragyogó állapotba hozzuk-e testünket. intelligens és hihetetlenül hatékony az a mód. mélyebb belátást hozhat a szeretet fõ áramából kiszakadt. Mae-C. R. oltalmazón. Doreen Virtue nem csupán az Indigó gyerekek és Kristály gyerekek. harmonikus. Appleton: HOGYAN GYÕZZÜK LE C UKORSZENVEDÉLYÜNKET Dr. emelve rezgésszintünket. Dr. F. Doreen Virtue: ANGYAL TERÁPIA A NGYALOKKAL G YÓGYÍTÁS ANGYALI ÚTMUTATÁS F ÉNYKÜLDÖTTEK Ú TJA A NGYAL L ÁTOMÁSOK Õ RANGYALOD Ü ZENETEI A ÖNGYÓGYÍTÓ M ÓDSZEREK M AGASABB R EZGÉSSZINT E LÉRÉSÉRE Fiatalságunk kulcsa a kezünkben van: élõ ételekkel. Batmanghelidj: A TESTED VÍZÉRT KIÁLT! Dr. Ballentine: . Oski: Dr. idézhetõen az egyre inkább és egyre több alkalommal finom lényüket megnyilvánító Angyalok.. Loeffler: HOGYAN GYÕZTEM LE A R ÁKOT. ahogy körülvesznek. Gerard: VÁLTOZTASD MEG A DNS-ED! Frank A. Doreen Virtue: YO-YO DIÉTA SZINDRÓMA Ann Wigmore: B ÚZAFÛ K ÖNYV Clement-DiGeronimo: ÉLÕ ÉTELEK E. Doreen Virtue: SZABADULJ MEG FÁJDALOMKILÓIDTÓL Dr. N. Dr. Doreen Virtue: TÁPLÁLKOZÁS A FÉNYBEN Dr. hanem a legszebb és leghitelesebb angyalokról szóló könyvek írója. ezoterikus életvezetési és léttisztítási mûvek publikálására is.

Ehhez a belsõ bölcsességhez saját személyes spirituális és misztikus utazásunkon keresztül vezet az út. hogy megismerjük és megtapasztaljuk a végtelen számú lehetõséget. Pinkham: PÁRBESZÉD AZ ISTENNÕVEL Atlantiszi Thoth: SMARAGD TÁBLÁK Lynn Buess: Alan Seale: Dr. mely mindennapi tudatunk határain és kötöttségein túl létezik. A világ minden zenéjében hét alaphang létezik. hogy megnyíljon egy nagyobb világ határtalan lehetõségei elõtt. és lélek harmóniájának vezérfonala. Az örök hang. és vezetik el végül az Egyetemes Tudás és Szeretet forrásához.Adamson: BENNÜNK ÉLÕ ANYAISTENNÕ Csongrádi Kata: NE ADD FEL! Schmidtné Dr.HALADÓ E ZOTERIKA Az intuíció a Szellem hangja bennünk. Holló Erzsébet: DELEJ (JÓSKÁRTYÁVAL) Queen Afua: SZAKRÁLIS NÕ SZAKRÁLIS ZENE ÉS VERSEK A zene útján kifejezett szeretet a zenén való meditáció. Dr. A lelki erõ és bölcsesség újjászületése a nõiségben. Doreen Virtue: Catherine Bowman: Ambika Wauters: Thomas Moore: Dr. Caroline Myss: A LÉLEK ANATÓMIÁJA Dr. szellem. Dr.. megmagyarázhatatlan belsõ tudás. E hangok ébresztik rá az embert a különféle tudatszintekre. Doreen Virtue: VÉNUSZI T ANÍTÁSOK A nõi test. Caroline Myss: SZAKRÁLIS SZERZÕDÉSEK Dascalos: G NÓZIS I-II. Az áhítatos odaadás útján a zene válik az önmegvalósítás eszközévé. a Náda zengésében hét különbözõ alaphangra lelünk. M. ezek a hét tudatszintet személyesítik meg. Náda Brahma: Mah-Gar Bhadzsan: Egedi-Kovács Melinda: Hummel Rozália: BELSÕ BETELJESÜLÉS CD SZOMJAZÓ LÓTUSZ CD ÉS KAZETTA ÁTMAN DALA VILÁGSZÉP TÜNDÉR ILONA .. Amint beléptünk a XXI. Gail. egyre több és több ember ébred rá egyfajta önmagán belülrõl eredõ elhívásra. ÖRÖK SZÁMMISZTIKA ÚJ INTUITÍV ÉLET CSAKRATISZTÍTÁS CD-VEL KRISTÁLY TUDATOSSÁG C SAKRÁK ÉS ARCHETÍPUSAIK A LÉLEK SÖTÉT ÉJSZAKÁI MEGVÁLTOZTATNÁM AZ ÉLETEM. századba. A.

.

.

.

27/341-168 N YO M TA É S K Ö T Ö T T E : A L F Ö L D I N YO M DA . K E R E S K E D E LM I .É S Z E N E M Û K I A D Ó . GONDOZÁSÁBAN FELELÕS KIADÓ: E G E D I . L A P . S Z O LGÁ LTAT Ó K F T.M E G J E L E N T: A MA N DA LA -V E DA K Ö N Y V. D E B R E C E N FELELÕS VEZETÕ: GY Ö R GY G É Z A . DUNAKESZI..KOV Á C S M E L I N DA Ü GY V E Z E T Õ I GA Z G ATÓ SZÁMÍTÓGÉPES TÖRDELÉS: S Z Ü C S B T.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->