P. 1
ECONOMIE

ECONOMIE

|Views: 625|Likes:
Published by Annie Sweet

More info:

Published by: Annie Sweet on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

ECONOMIE

TESTE GRILĂ 1. O persoană dispune de un venit de 2.000.000 u.m. şi poate achiziţiona două bunuri, A şi B. Preţul bunului A este de 250.000 u.m.iar al bunului B, 500.000 u.m. În aceste condiţii, costul oportunităţii achiziţiei unei unităţi din bunul A este: a) 0,5 unităţi din bunul B; b) 1 unitate din bunul B; c) 1,5 unităţi din bunul B; d) 2 unităţi din bunul B; e) 2,5 unităţi din bunul B. 2. Un bun economic destinat autoconsumului reprezintă: a) orice bun achiziţionat de pe piaţă; b) o marfă; c) un bun final; d) un serviciu de pregătire profesională; e) un bun obţinut prin sponsorizare. 3. Nu sunt trăsături ale bunurilor economice: a) limitate în ofertă; b) obţinerea lor generează un cost; c) se produc în mod continuu; d) accesul şi sub formă de autoconsum; e) caracterul nelimitat. 4. Care din afirmaţiile de mai jos este falsă? a) un bun liber este produs de om; b) un bun economic poate fi un serviciu; c) bunurile economice pot fi destinate pieţei; d) nu orice bun economic este o marfă; e) orice nevoie se acoperă prin consumul de bunuri. 5. Care din afirmaţiile de mai jos nu este corectă ?: a) o resursă regenerabilă în activitatea economică este nelimitată; b) a gospodări înseamnă a diminua tensiunea dintre nevoi şi resurse; c) o resursă regenerabilă poate să fie şi refolosibilă; d) acoperirea nevoilor se poate face şi direct, fără să se apeleze la schimb; e) serviciile pentru consum personal sunt şi bunuri economice. 6. Potrivit ştiinţei economice, costul de oportunitate: a) însoţeşte numai alegerile în calitate de consumatori; b) este egal cu zero, în activităţile competitive; c) este un cost real al alegerilor făcute ca producători sau consumatori; d) nu este specific fiecărui agent economic; e) nu are legătură cu limitarea resurselor. 7. Principiul raţionalităţii în economie: a) se poate exprima numai prin regula maximului; b) îşi are determinarea în tensiunea nevoi-resurse; c) este incompatibil cu existenţa costului de oportunitate; d) se poate exprima numai prin regula minimului; e) este compatibil cu risipa resurselor limitate. 8. În virtutea principiului raţionalităţii: a) economisirea timpului ce poate fi folosit este cea mai important cerinţă a progresului; b) timpul cheltuit poate fi recuperat; c) risipirea resurselor limitate micşorează costul real al alegerilor; d) regenerarea şi refolosirea resurselor elimină caracterul nelimitat al mijloacelor;

e) costul de oportunitate este zero, la cea mai bună utilizare a resurselor. 9. Care din următoarele reprezintă o administraţie privată? a) armata; b) învăţământul public; c) partidele politice; d) primăria; e) prefectura. 10. Una din următoarele activităţi nu are caracter comercial: a) furnizarea serviciilor de apărare naţională; b) transferul unor sume de bani între două conturi bancare; c) vânzarea de bunuri de consum final; d) vânzarea de bunuri de consum intermediar; e) acordarea unui credit unui client bancar. 11. Nu reprezintă caracteristică a nevoilor economice: a) limitarea; b) nelimitarea; c) complementaritatea; d) substituibilitatea; e) sunt concurente. 12. În cazul bunurilor normale, atunci când venitul creşte, cererea: a) scade; b) creşte; c) rămâne constantă; d) este întotdeauna nulă; e) întâi scade, apoi creşte. 13. În cazul în care preţul unui anumit bun scade, cantitatea cerută din bunul respectiv: a) creşte; b) scade; c) nu se modifică; d) este egală cu zero; e) tinde către infinit. 14. În cazul bunurilor inferioare, atunci când venitul scade, cererea: a) scade; b) creşte; c) rămâne constantă; d) este întotdeauna nulă; e) întâi scade, apoi creşte. 15. Presupunem că bunurile X şi Y sunt substituibile şi că preţul bunului X creşte. În această situaţie: a) cererea pentru ambele bunuri creşte; b) cererea pentru X creşte şi oferta pentru Y se reduce; c) cererea pentru X creşte şi pentru Y se reduce; d) cererea pentru X se reduce şi pentru Y creşte; e) cererea pentru ambele bunuri se reduce. 16. Dacă bunurile X şi Y sunt complementare, creşterea preţului bunului X determină: a) scăderea cererii ambelor bunuri; b) creşterea cererii pentru bunul X şi scăderea cererii pentru bunul Y; c) creşterea cererii ambelor bunuri; d) menţinerea constantă a cererii atât din bunul Y cât şi din bunul X; e) scăderea cererii bunului X şi creşterea cererii bunului Y. 17. Dacă încasările săptămânale din vânzarea unui bun cresc cu 40%, iar preţul creşte cu mai

mult de 40%, cererea în raport de preţ este: a) elastică; b) inelastică; c) de elasticitate unitară; d) atât elastică cât şi inelastică; e) toate variantele a-d sunt false. 18. Oferta de ciocolată scade, iar veniturile încasate de producători se reduc. În aceste condiţii, cererea pentru lapte este: a) elastică; b) unitar elastică; c) inelastică; d) perfect elastică; e) perfect inelastică. 19. Preţul creioanelor creşte cu 5%, iar încasările din vânzări se reduc cu 7%. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată? a) cererea pentru creioane este perfect inelastică; b) cererea pentru creioane este inelastică; c) elasticitatea cererii pentru creioane este unitară; d) cererea pentru creioane este elastică; e) cererea pentru creioane este perfect elastică. 20. Nu este un factor care influenţează elasticitatea cererii în funcţie de preţ: a) gradul necesităţii în consum; b) gradul de substituire a bunurilor; c) costul producţiei şi posibilităţile de stocare; d) ponderea venitului cheltuit pentru un bun în bugetul total al unei familii; e) durata de timp. 21. Cererea pentru un bun este elastică atunci când coeficientul de elasticitate în raport cu preţul (KEC/P) este: a) KEC/P > 1; b) KEC/P = 1; c) KEC/P < 1; d) KEC/P = 0; e) KEC/P = ∞. 22. Cererea pentru bunul X este inelastică. Dacă preţul bunului X se reduce cu 5%, atunci: a) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mică decât 5%, iar veniturile din vânzări cresc; b) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mare decât 5%, iar veniturile din vânzări cresc; c) creşterea procentuală a cantităţii cerute este egală cu 5%, iar veniturile din vânzări nu se modifică; d) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mică decât 5%, iar veniturile din vânzări se reduc; e) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mare decât 5%, iar veniturile din vânzări se reduc. 23. În cazul unei reduceri a veniturilor băneşti, cererea: a) creşte; b) scade; c) nu se modifică; d) este mai mare ca oferta; e) se deplasează la dreapta. 24. Coeficientul de elasticitate a cererii pentru un anumit bun în raport cu veniturile consumatorilor este -0,5. În aceste condiţii: a) creşterea veniturilor consumatorilor determină, ceteris paribus, creşterea preţului; b) reducerea veniturilor consumatorilor determină, ceteris paribus, reducerea preţului; c) coeficientul de elasticitate a cererii pentru bunul respectiv în raport cu preţul său este în mod necesar pozitiv;

b) creşterea preţului şi reducerea cantităţii de echilibru. În cazul unor coeficienţi de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunurile A şi B pozitivi. c) cererea este inelastică. e) nici o modificare a preţului şi cantităţii de echilibru. 28. În situaţia în care preţul unei mărfi creşte. 32. vânzătorul va fi avantajat atunci când: a) cererea este inelastică. venitul total obţinut de către vânzător poate să crească dacă: a) cererea este elastică. aceste bunuri sunt: a) substituibile. d) cererea este elastică. c) inferioare. b) perfect elastică. aceste bunuri sunt: a) complementare. 26. b) 0 < Ec/v < 1. b) cererea este perfect elastică. b) inferioare. Dacă la creşterea cu 20% a preţului un producător îşi pierde un sfert din clientelă.m. Creşterea veniturilor consumatorilor determină pe piaţa pâinii: a) creşterea preţului şi a cantităţii de echilibru. e) oferta este inelastică. d) inelastică. b) cererea este perfect inelastică. cererea este: a) elastică. 29. e) Ec/v = -3. O creştere a venitului unui consumator de la 2.000. d) bunuri puternic substituibile. 25. d) sub standardele admise de calitate.000 u. d) reducerea preţului şi a cantităţii de echilibru. Coeficientul de elasticitate al cererii la preţ este cel mai ridicat la categoria: a) bunuri ai căror înlocuitori nu se găsesc pe piaţă. d) Ec/v > 1. Pâinea este un bun inferior. e) de lux.000. e) atipică. 31. c) cu elasticitate unitară. d) cererea este de elasticitate unitară. e) bunul respectiv este inferior. 30. Care din afirmaţii este adevărată? a) Ec/v < 0. e) oferta este elastică.000 u. . 27.m. c) bunuri alimentare de primă necesitate. b) substituibile. la 4. e) bunuri pentru care consumatorii cheltuiesc fracţiuni reduse din venitul lor. c) reducerea preţului şi creşterea cantităţii de echilibru.d) bunul respectiv este normal. În cazul unor coeficienţi de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunurile A şi B negativi. c) Ec/v = 1. antrenează o creştere a cantităţii cerute de la 100 de bucăţi la 150 bucăţi. b) bunuri nealimentare care se găsesc pe piaţă în sortimente extreme de reduse. c) cererea este de elasticitate unitară. Dacă preţul unei mărfi se reduce.

39. la 12. ca rezultat al influenţei directe a: a) modificării sistemului de taxe şi impozite. 40. în funcţie de preţul său. b) reducerea preţurilor determină o reducere a veniturilor producătorilor. b) inelastică. e) procentul de reducere al preţurilor este mai mic decât cel de creştere al cererii.c) sub standardele admise de calitate. c) creşterea preţurilor determină o reducere a veniturilor producătorilor. d) creşterea preţurilor nu conduce la diferenţieri în veniturile producătorilor.000 u. b) venitul mediu al familiilor.m. c) cu elasticitate unitară. Efectul direct al creşterii preţului zahărului este: a) oferta de jeleuri se reduce. În situaţia în care cererea pentru produsele agricole este inelastică: a) reducerea preţurilor determină o creştere a veniturilor încasate de producători. b) schimbărilor economice provocate de evenimente naturale. d) se manifestă penurie pe acea piaţă. e) creşte numărul de angajaţi. c) bunuri pentru care consumatorii cheltuiesc fracţiuni reduse din venitul lor. c) va creşte cu 30%. c) cresc costurile de producţie. e) va scădea cu 60%. 34. 38. d) bunuri de folosinţă îndelungată. Oferta de piaţă nu poate fi afectată de: a) cheltuielile cu protecţia muncii. . b) bunuri care au mai multe utilizări. b) va scădea cu 30%. d) reducerii costului de producţie. d) cheltuielile de reducere a poluării. d) elastică. se poate trage concluzia că cererea pentru acel bun este: a) perfect inelastică. d) va creşte cu 60%.m. atunci: a) creşte cantitatea produsă. Cererea pentru un anumit bun poate creşte sau se poate reduce. 36. e) bunuri nealimentare care se găsesc pe piaţă în sortimente variate. e) perfect elastică. la o creştere a preţului cu 20% cantitatea cerută: a) va scădea cu 6%. c) modificării numărului de firme. Coeficientul elasticităţii cererii pentru un bun.. Zahărul este una din materiile prime principale în producţia de jeleuri. 33. este -3. e) creşterii vitezei de rotaţie a capitalului. c) metodele de organizare şi conducere. e) tehnicile de producţie. b) scade preţul. În cazul unui bun cantitatea vândută scade cu 20% datorită creşterii preţului de la 10. Coeficientul de elasticitate al cererii la preţ este subunitar la categoria: a) bunuri alimentare de primă necesitate. Dacă preţul pieţei este mai redus decât cel de echilibru. În acest caz. d) de lux.000 u. 35. 37. e) complementare.

e) Keo/p = ∞. .m. c) Keo/p = 1. b) Keo/p < 1.m. e) preţul jeleurilor se reduce. d) cererea de jeleuri creşte. c) Keo/p = ∞. c) Keo/p = 0. d) Keo/p < 1. la 90 u. c) Keo/p = ∞. iar cantitatea oferită sporeşte de la 400 la 600. iar preţul bunului creşte cu 10%. b) Keo/p < 1. d) Keo/p > 1. e) creşte cu 1%. b) verticală. iar cantitatea oferită sporeşte de la 400 la 500. d) Keo/p = 1. 42. În condiţiile în care preţul creşte de la 80 u. oferta este: a) elastică. e) Keo/p = 0. cantitatea oferită: a) creşte cu mai mult de 10%.m. c) creşte cu 10%. b) Keo/p = 1. în care din situaţiile de mai jos avem o ofertă inelastică: a) Keo/p = 0. e) Keo/p < 1. coeficientul elasticităţii ofertei în funcţie de preţ pentru bunul respectiv este: a) Keo/p > 1.b) oferta de jeleuri creşte.m. c) cu elasticitate unitară. În raport de coeficientul de elasticitate a ofertei faţă de preţ (Keo/p). b) inelastică. d) orizontală. e) rigidă. În condiţiile în care preţul creşte de la 50 u. 45. d) perfect elastică. În raport de coeficientul de elasticitate a ofertei faţă de preţ (Keo/p). b) Keo/p = 0. Dacă oferta unui bun are o elasticitate unitară. e) Keo/p > 1. d) Keo/p = ∞. în care din situaţiile de mai jos avem oferta perfect inelastică: a) Keo/p = 1. la 100 u. în care din situaţiile de mai jos avem o ofertă perfect elastică: a) Keo/p > 1. c) cererea de jeleuri se reduce. 43. 47. d) nu se modifică. 44. c) descrescătoare. 46. b) scade cu cel puţin 10%. 41.. În raport de coeficientul de elasticitate a ofertei faţă de preţ (Keo/p). Curba unei oferte perfect elastice este: a) crescătoare.

preţul de echilibru este determinat de: a) preţul maxim pe care oricare consumator este dispus să-l plătească. b) creşterea cheltuielilor de transport. e) cererea pentru case vechi scade. 48.ţigări. e) orizontală. b) creşte cererea. d) durata de timp pe care vânzătorii o au la dispoziţie pentru a ajusta preţul. e) preţul stabilit de cea mai influentă asociaţie de protecţie a consumatorilor. 55. Reducerea preţului unui bun ar putea fi cauzată în mod direct de: a) creşterea impozitelor. Coeficientul de elasticitate a cererii în raport de venit are valoarea: . c) creşterea veniturilor consumatorilor.e) paralelă cu axa preţului. d) oi . Cantitatea oferită dintr-un anumit bun scade dacă: a) se utilizează noi tehnologii de fabricaţie. 52. b) crescătoare. b) rata dobânzii scade. b) imprimantă . Într-o piaţă concurenţială. 54.toner. c) costul stocării.lână. 53. c) verticală. Un exemplu de bunuri complementare este: a) whisky . e) scăderea preţului bunului substituibil. e) noi firme intră în industria bunului respectiv. d) preţul stabilit de cel mai mare producător. Care din următoarele împrejurări determină o creştere a cantităţii oferite pe piaţă dintr-o anumită marfă: a) reducerea numărului de firme producătoare. 56. e) creşterea preţului unitar. 51.mobilă. 50. d) creşte preţul.vodcă. d) creşterea preţului bunului complementar. c) cafea . c) reducerea salariilor. Curba unei oferte perfect inelastice este: a) perpendiculară pe prima bisectoare. c) intersecţia cererii cu oferta. Oferta de apartamente se va reduce dacă: a) prefabricatele de beton se vor ieftini. e) gradul necesităţii în consum. b) posibilităţile de stocare. d) cresc preţurile la materialele de construcţii. c) numărul mediu anual al căsătoriilor creşte. e) lemn . Nu este factor determinant al elasticităţii ofertei: a) costul producţiei. d) creşterea costurilor totale. b) reducerea costului de producţie. d) descrescătoare. 49. c) scade preţul. b) preţul minim pe care oricare producător este dispus să-l accepte.

Când pe piaţa unui bun. b) schimbarea în sens opus a cantităţii oferite.a) 0. 58. c) preţul pieţei creşte şi tinde spre preţul de echilibru. e) pe piaţă vor fi atraşi din ce în ce mai puţini producători. cererea şi oferta se reduc simultan în aceeaşi proporţie. e) preţul de echilibru creşte şi cantitatea de echilibru scade. b) cantitatea de echilibru scade. c) creşterea cantităţii oferite. 57. b) o cantitate mai mică. 62. În raport cu producţia totală dintr-un bun. creşte. respectiv.33.75. e) schimbarea direct proporţională a cantităţii oferite. Astfel. d) schimbarea în acelaşi sens a cantităţii oferite. d) o parte egală cu ceea ce se stochează. în mod normal: a) scăderea cantităţii oferite. c) preţul şi cantitatea de echilibru scad. e) creşte şi. e) 0. e) o parte mai mică decât ceea ce se stochează. indiferent de preţ. scade. b) reducerea preţurilor într-o proporţie mai mare decât cea a creşterii cantităţii cumpărate. unei cereri inelastice. cu recolte mari. apare un excedent de ofertă ce atrage: a) creşterea preţurilor într-o proporţie mai mare decât cea a creşterii cantităţii cumpărate. d) preţul şi cantitatea de echilibru cresc. c) 0. preţul şi cantitatea de echilibru: a) cresc. b) 4. Este ştiut faptul că produsele agricole se adresează. c) nu se modifică. 60.8 la o cerere elastică. coeficientul de elasticitate poate să aibă valoarea: a) 1. d) scade şi. d) creşterea preţurilor într-o proporţie mai mică decât cea a creşterii cantităţii cumpărate. 63. 61. c) reducerea preţurilor într-o proporţie mai mică decât cea a creşterii cantităţii cumpărate. modificarea preţului determină. de regulă.2. În aceste condiţii: . indiferent de evoluţia preţului. e) 2.5 la o cerere elastică. 64. b) scad. d) cantitatea de echilibru creşte. Dacă celelalte împrejurări rămân neschimbate. La o cerere inelastică în raport de venit. Într-o piaţă concurenţială. în anii favorabili. d) 1. c) o cantitate egală. cererea creşte mai puţin decât creşte oferta. b) 3 la o cerere inelastică. d) 1.5 la o cerere inelastică. e) menţinerea constantă a veniturilor încasate din vânzarea produselor agricole. oferta lui pe piaţă reprezintă: a) o cantitate mai mare când preţul scade. Când pe piaţa unui bun oferta creşte mai puţin decât creşte cererea: a) preţul de echilibru scade. respectiv.6 la o cerere inelastică. b) cantitatea de echilibru scade. c) 0. 59. se realizează un exces de cerere: a) preţul de echilibru scade. Dacă pe piaţa unui bun.

66. b) creşterea cererii cu 1. Într-o piaţă concurenţială. c) preţul se reduce. În aceste condiţii. preţul este: a) 40 u. b) cantitatea de echilibru creşte. b) cantitatea de echilibru creşte. 70. b) 30 u. b) există un exces de ofertă la vechiul nivel al preţului. atunci. d) 10 u. c) 20. În situaţia creşterii cererii. b) 4. d) 5. d) reducerea cererii cu 1%..6%. 230.. În acest caz.. 69. OA este cantitatea oferită. e) 2. 224. c) rămâne nemodificat. 67. unde CA este cantitatea cerută. cererea şi oferta cresc simultan în aceeaşi proporţie. preţul pe o piaţă concurenţială: a) se reduce. e) reducerea cererii cu 1. b) creşte. c) 8.4%. 320.m. preţul şi cantitatea de echilibru sunt: a) 5.4%. . c) cererea este permanent egală cu oferta. d) cantitatea de echilibru se reduce. iar PA este preţul bunului. Dacă pe piaţă există un exces de cerere de 20 unităţi. Oferta bunului respectiv este Qo = 50+P. unde P este preţul. Cererea pentru un bun este dată de relaţia Qc = 100-2P.33 u. d) este întotdeauna mai mare decât costul marginal. e) nul. 248. d) sunt sub influenţa dominantă a firmelor mici şi mijlocii.m. Creşterea cu 1% a veniturilor şi cu 1% a preţului generează: a) creşterea cererii cu 2. e) modificarea cantităţii de echilibru este nedeterminată. Elasticitatea cererii pentru calculatoare este 0. OA = = 200 + 6PA .a) preţul de echilibru creşte. În aceste condiţii: a) preţul creşte. 65. d) cantitatea de echilibru se reduce.m. 68. b) sunt întotdeauna superioare preţurilor libere.6 în raport cu preţul şi 2 în raport cu veniturile cumpărătorilor. e) este întotdeauna mai mic decât costul marginal. Preţurile administrate: a) se referă la toate bunurile. Funcţiile cererii şi ofertei bunului A sunt: CA = 270 – 8PA. c) creşterea cererii cu 1%. e) rezultă din implicarea guvernului. 71. preţul tinde să crească deoarece: a) există un exces de cerere la vechiul nivel al preţului. e) modificarea cantităţii de echilibru este nedeterminată.m. 212.. Se consideră că preţul unui bun A se află la un nivel la care apare un exces de cerere. c) preţul de echilibru se reduce. c) se formează pe piaţa liberă.

b) vânzătorii nu pot vinde cât doresc. c) preţul pieţei determină întotdeauna obţinerea de profit. b) reducerea preţului lasă neschimbate încasările totale ale acestuia. d) vânzătorii nu pot vinde cât doresc şi nici cumpărătorii nu pot cumpăra cât doresc. e) creşterea cererii şi reducerea preţului. d) procentul de variaţie a preţului este egal cu procentul de variaţie a cantităţii cerute. e) scade doar dacă scade costul mediu. În cazul în care cererea este elastică. 72. c) vânzătorii pot vinde cât doresc şi cumpărătorii pot cumpăra cât doresc. Reducerea taxelor de import are ca efect pe piaţa bunurilor de consum: a) reducerea ofertei şi creşterea preţului. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată la un preţ mai mare decât nivelul de echilibru? a) vânzătorii pot vinde cât doresc. e) oferta este controlată de mai mulţi producători. 74. b) modificarea absolută a preţului este egală cu variaţia absolută a cantităţii. c) menţinerea ofertei şi a preţului ca urmare a creşterii cererii. b) este rezultatul raţionalităţii în activitatea economică. c) nu este rezultatul contribuţiei firmei la activitatea economică. e) este întotdeauna mai mic decât supraprofitul. e) preţul de echilibru este determinat de ofertă. d) creşterea preţului determină creşterea încasărilor acestuia. b) câţiva vânzători. c) atomicitatea ofertei. b) creşterea ofertei şi reducerea preţului. d) diferenţierea produselor. c) în valoare absolută. Obţinerea profitului nelegitim: a) contravine legii. 77. e) atomicitatea cererii. 75. 76. d) creşte dacă scade costul mediu. care din următoarele afirmaţii este adevărată în situaţia unui producător? a) creşterea preţului lasă neschimbate încasările totale ale acestuia. b) scade. e) nici una dintre cele de mai sus. Concurenţa monopolistică se deosebeşte de concurenţa perfectă prin: a) câţiva cumpărători. preţul de echilibru: a) creşte. Pe piaţa de monopol: a) preţul este controlat de consumator. 78. c) nu se modifică. e) procentul de variaţie a preţului este inversul procentului de variaţie a cantităţii cerute. c) creşterea preţului determină reducerea încasărilor acestuia. modificarea absolută a preţului este egală cu variaţia absolută a cantităţii. . d) există un singur producător şi un singur consumator. 79. b) preţul este stabilit de cerere şi ofertă. dar cumpărătorii nu pot cumpăra cât doresc. Dacă cererea creşte mai încet decât oferta. dar cumpărătorii pot cumpăra cât doresc. d) decurge întotdeauna din existenţa situaţiei de monopol. 73. d) creşterea ofertei şi creşterea preţului. Cererea cu elasticitate unitară în funcţie de preţ se caracterizează prin: a) creşterea preţului este însoţită de creşterea cantităţii cerute din bunul respectiv. e) reducerea preţului determină reducerea încasărilor acestuia. pentru că atât cererea cât şi oferta cresc.d) preţul de echilibru este determinat de cerere.

d) devine un preţ maxim administrat. 87. 88. d) existenţa unui singur vânzător. d) omogenitatea bunurilor. 160. preţul şi cantitatea de echilibru sunt: a) 20. c) 80. 82. 83. b) costul variabil mediu este egal cu încasarea marginală. preţul de echilibru: a) creşte. b) 40. c) economia este centralizată. b) scade. d) costul total mediu este minim. O firmă monopolistă îşi maximizează profitul atunci când: a) costul total mediu este egal cu încasarea marginală. 160. 81. 85.80. e) o diferenţă de 2 unităţi monetare între preţul de echilibru şi preţul impus de guvern. 160. b) existenţa câtorva cumpărători. În acest caz. Spre deosebire de monopol. c) existenţa unui singur vânzător. 84. b) un surplus de 5 unităţi de cantitate. e) informaţia asimetrică. Manifestarea concurenţei în condiţiile economiei de piaţă este posibilă atunci când: a) nu există libertatea de acţiune a agenţilor economici. 320. OA = 200 + + 6P. Dacă guvernul impune un preţ de 5 unităţi monetare. c) fluiditatea perfectă. d) transparenţa perfectă. b) omogenitatea produselor. e) existenţa unui vânzător şi a unui cumpărător. c) un deficit de 5 unităţi de cantitate. Când cererea creşte mai mult decât oferta. e) 20. c) omogenitatea produselor. O = 20 + 5P. e) încasarea totală este maximă. cererea şi oferta sunt C = 100 – 10P. b) existenţa unui singur cumpărător. d) un deficit de 70 unităţi de cantitate. Una din următoarele nu reprezintă o caracteristică a pieţei cu concurenţă pură şi perfectă: a) atomicitatea cererii şi ofertei. monopsonul se caracterizează prin: a) atomicitatea cererii. d) autonomia agenţilor economici este îngrădită. e) preţurile sunt fixate de stat. Piaţa de oligopol se deosebeşte de piaţa de oligopson prin: a) atomicitatea cererii. c) nu se modifică. 86. b) preţurile se formează liber. 180. Pe piaţa benzinei. e) devine un preţ minim administrat. d) 140. e) existenţa mai multor cumpărători. c) costul marginal este egal cu încasarea marginală. atunci pe această piaţa apare: a) un surplus de 15 unităţi de cantitate. Funcţiile cererii şi ofertei bunului A sunt: CA = 480 – 8P. Se caracterizează prin eficienţă alocativă: . unde P este preţul.

d) 10. d) economiile de scară. unde Cmg este costul marginal. b) costul marginal este egal cu preţul. c) încurajează libera concurenţă. c) produsele standardizate. b) producătorul determină nivelul preţului. 95. Existenţa mai multor mărci de produs caracterizează piaţa: a) cu concurenţă perfectă. În scopul maximizării profitului. d) monopsonul. b) de monopson. 91. Un monopolist are costul marginal dat de relaţia Cmg = 3Q. Atunci când piaţa unui bun economic se caracterizează prin existenţa unui singur vânzător şi a unui singur cumpărător. c) diversificarea bunurilor de pe acea piaţă. d) preţul de vânzare este scăzut.a) concurenţa perfectă. c) concurenţă pură şi perfectă. e) asigură maximum de satisfacţie consumatorului. e) monopol bilateral. 92. Alegerea unui producător monopolist care urmăreşte maximizarea profitului corespunde unei situaţii în care: a) preţul este mai mare decât costul marginal. Un cartel este o structură de oligopol care are ca scop: a) reducerea nivelului ofertei totale şi creşterea preţului. . b) monopolul. producţia trebuie să fie: a) 3. d) preţul este egal cu încasarea marginală. e) preţul este mai mic decât încasarea marginală. e) promovarea liberei concurenţe pe acea piaţă. c) oligopolul. b) oligopol. c) 5. 94. e) 20. aceasta se numeşte: a) monopson. d) monopolistică. d) reducerea nivelului ofertei totale şi a preţului. 90. d) concurenţă loială. e) informaţia perfectă. iar Q este producţia. Care din caracteristicile de mai jos sunt specifice pieţei de monopol: a) oferta este concentrată în mâna mai multor producători. c) preţul este mai mic decât costul marginal. Monopolistul se confruntă cu o cerere dată de relaţia P = 20 – Q. c) de oligopol. Care din următoarele cauze contribuie cel mai mult la existenţa unei situaţii de oligopol într-o industrie: a) inexistenţa barierelor la intrarea pe piaţă. unde P este preţul. 89. 93. b) creşterea nivelului ofertei şi reducerea preţului. b) 4. b) cererea elastică. e) concurenţa monopolistică pe termen scurt.

c) constant. d) de oligopol bilateral. c) existenţa exclusivă a economiei de schimb. 101. b) autostrăzile. b) omogenitatea bunului. c) de oligopol. Costul de oportunitate al timpului liber reprezintă: a) raritatea acestui factor. 98. e) intervenţia limitată a statului în economie. apoi descrescător.e) de monopol. b) descrescător. 102. c) lemnul. În condiţii de monopol există următoarea relaţie dintre venitul mediu (VM) şi venitul marginal (Vmg) al firmei monopoliste: a) VM > Vmg. c) VM < Vmg. e) descrescător până la un punct. b) salariul şi primele în utilizarea curentă. d) VM = Vmg . d) diversitatea bunurilor. Care dintre următoarele este un exemplu de bun liber? a) învăţământul public. . c) salariul în cea mai avantajoasă utilizare alternativă. apoi crescător. e) atomicitatea. d) crescător până la un punct. Trăsătura fundamentală prin care concurenţa monopolistică se delimitează de concurenţa perfectă este: a) transparenţa informaţiei. e) un vânzător şi un cumpărător. c) intrarea liberă pe piaţă. b) urmărirea de către indivizi a propriului interes. b) VM = Vmg. 97.Cmg. Una dintre următoarele trăsături nu caracterizează sistemul economiei de piaţă: a) preponderenţa proprietăţii private asupra factorilor de producţie. 100. d) reglarea prin piaţă a proceselor economice. 103. Oligopolul presupune: a) un număr mare de vânzători şi puţini cumpărători. d) un număr mare de cumpărători şi câţiva vânzători mari. d) informaţia. e) de monopol bilateral. e) VM = Vmg/3. c) un număr mare de vânzători şi cumpărători. 99. d) productivitatea marginală a muncii. e) nisipul din deşert. b) monopolistică. Piaţa caracterizată prin existenţa a numeroşi agenţi ai cererii şi numeroşi agenţi ai ofertei poate fi: a) de monopol. b) un număr mare de cumpărători şi un singur vânzător. 96. Forma generală a curbei posibilităţilor de producţie indică un cost de oportunitate: a) crescător.

112. Costul de oportunitate reprezintă: a) valoarea primelor două alternative sacrificate în favoarea variantei alese. b) autoturismul şi benzina. b) aplicarea unui mix de politici de creştere economică. 108. e) costul de oportunitate este oscilant. În categoria bunurilor substituibile putem include: a) autoturism şi benzină. b) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este crescător. 111. c) compensarea. d) un concept similar ratei marginale de substituţie. Din punct de vedere al destinaţiei. e) posesiunea. c) dispoziţia. d) relevanţa. 105.e) cheltuielile pentru formarea profesională a forţei de muncă. d) economia este ineficientă. d) vinul şi benzina. c) carte şi detergent. e) un concept sinonim cu frontiera posibilităţilor de producţie. d) numai bunurile din proprietatea de stat. d) unt şi margarină. c) numai bunurile economice. Sistemul de economie mixtă presupune: a) dominanţa proprietăţii mixte (de stat şi privată) în economie. Nu reprezintă atribut al relaţiei de proprietate: a) uzufructul. Teoria utilităţii ordinale se bazează pe: . c) pâinea şi laptele. 104. e) bunuri primare şi bunuri secundare. În cazul în care curba posibilităţilor de producţie este o curbă concavă faţă de origine: a) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este constant. 106. c) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este descrescător. b) stilou şi cerneală. c) cea mai bună variantă de alocare a resurselor sacrificată în favoarea variantei alese. e) integrarea economiilor naţionale pe criterii regionale. contracararea şi corectarea exceselor şi/sau efectelor negative ale pieţei. e) cartea şi detergentul. O economie produce doar două bunuri X şi Y. c) bunuri intermediare şi bunuri capital. b) costul informării în vederea încheierii unui contract. b) bunuri de consum şi bunuri capital. e) numai bunurile din proprietatea mixtă. d) bunuri Veblen şi bunuri Giffen. cât şi cele libere. Au utilitate economică: a) atât bunurile economice. b) numai bunurile libere. b) folosinţa. completarea. d) existenţa unui sector de stat dominant în economie şi a unui sector privat minoritar. În categoria bunurilor complementare putem include: a) uleiul de măsline şi uleiul de floarea soarelui. bunurile economice se împart în: a) bunuri marfare şi bunuri publice. 110. 109. 107. e) miere şi gloanţe.

e) relaţie de incluziune. d) poate să crească sau să scadă. 117. Are un caracter eminamente subiectiv: .a) principiul nedeterminării al lui Werner Heisenberg. c) raportul utilitate marginală/preţ este maxim pentru fiecare bun. 113. b) utilitatea marginală a fiecărui bun este maximă. c) relaţie de echivalenţă. c) crescătoare. Dacă utilitatea marginală a unui bun este zero. Relaţia de preferinţă este definită ca : a) relaţie de preordine. b) creşte. Un consumator raţional va alege să consume cantităţi din două bunuri corespunzător cărora: a) utilitatea totală a fiecărui bun este maximă. d) principiul interdependenţei utilităţilor a lui Gilbert Abraham-Frois. d) curbă de indiferenţă. b) negativă. e) paradoxul marchizului de Condorcet. b) curbă a cererii. atunci consumatorul va fi avantajat când substituie o unitate de bun A cu: a) 3 unităţi de B. atunci când se consumă succesiv unităţi dintr-un bun. Atunci când se consumă succesiv unităţi din acelaşi bun. atunci utilitatea totală este: a) zero. c) nu se modifică. d) 1. d) relaţie de apartenenţă. intensitatea nevoii umane pentru bunul respectiv: a) scade. b) nu se modifică. c) axioma lui Vilfredo Pareto. e) 0. b) axioma lui Durbin-Watson. 114.5 unităţi de B. e) raportul utilitate marginală/preţ este identic pentru fiecare bun. Curba coşurilor de consum care generează acelaşi nivel al utilităţii consumului se numeşte: a) linie a bugetului. c) o unitate de B. Dacă UmgA/UmgB = 2. e) isocuantă. 118. 119. 120.5 unităţi de B. e) se accentuează. Conform legii lui Gossen. intensitatea nevoii umane pentru bunul respectiv: a) scade. b) 2 unităţi de B. d) raportul utilitate totală/preţ este maxim pentru fiecare bun. c) creşte. c) curbă a ratelor marginale de substituţie în consum. 116. e) maximă. d) descrescătoare. e) se accentuează. d) poate să crească sau să scadă. 115. b) relaţie de ordine.

Consumatorul are un comportament economic raţional atunci când: a) cumpără bunuri pe baza experienţei precedente. b) delimitarea bunurilor economice de cele libere. atunci utilitatea totală este: a) zero. 121. constant. d) descrescătoare. Când utilitatea marginală a bunului x este pozitivă. b) alege bunuri sub influenţa publicităţii. Dacă în anumite condiţii utilitatea totală este negativă. 28. b) negativă dar crescătoare. e) utilitate în sens general. e) infinită. 13. atunci când: a) preţul unitar scade. e) utilitatea marginală creşte. d) aprecierea utilităţii economice. un consummator obţine următoarele utilităţi marginale: 30. 124. -11. 128. c) alegerea bunurilor se bazează pe criterii de eficienţă. Un consumator raţional obţine maximum de satisfacţie atunci când: a) UmgA / PB = UmgB / PB b)UmgA /UmgB = PA / PB c)PA / PB = UmgB / PA d)PA = PB e) UmgA = UmgB 123. b) nevoie umană. d) crescătoare. d) utilitatea marginală este negativă. d) utilitate economică. 125. 2. e) gruparea resurselor în primare şi derivate. b) utilitatea marginală este maximă. c) utilitatea marginală este nulă. c) evaluarea productivităţii muncii. e) cumpără bunuri la întâmplare. e) maximă. 127. b) 28 unităţi de utilitate. c) negativă. d) face alegeri doar pe criterii ecologice. c) utilitate marginală.a) determinarea profitului. atunci utilitatea marginală va fi: a) pozitivă. c) 84 unităţi de utilitate. 122. 22. Utilitatea totală a primelor 5 unităţi consumate este: a) 95 unităţi de utilitate. Prin consumul a 6 unităţi succesive dintr-un bun. d) 82 unităţi de utilitate. b) nulă. Dacă utilitatea marginală a unui bun este negativă. c) crescătoare. Satisfacţia suplimentară pe care speră că o va obţine un consumator prin folosirea unei unităţi în plus din acelaşi bun reprezintă: a) utilitate totală. e) 57 unităţi de utilitate. dar descrescătoare. Utilitatea totală atinge punctul maxim. 126. utilitatea totală resimţită de către consumator prin creşterea cantităţii consumate din bunul respectiv: .

135. 132. c) suma utilităţilor individuale. 131. b) oferta pentru bunul respectiv. b) mulţimea bunurilor de consum este convexă. Panta curbei de indiferenţă este: a) raportul dintre preţurile bunurilor. c) repartizarea bugetului pe un vector de bunuri este aleatoare. 134. c) costul oportun. d) utilitatea totală. d) negativă. d) în orice punct de pe abscisă. e) este egală cu zero. utilitatea totală este: a) crescătoare. Când utilitatea marginală este negativă. e) costul total. c) rămâne neschimbată. b) utilitatea marginală este maximă. c) costul marginal este egal cu costul variabil mediu. Utilitatea totală resimţită de consumator este maximă atunci când: a) utilitatea marginală este zero. d) costul oportun. d) rata marginală de substituţie. d) este negativă. Restricţia bugetară este o dreaptă deoarece: a) mulţimea bunurilor de consum este infinită. d) productivitatea marginală este minimă. 130. Utilitatea resimţită de consumator este aceeaşi: a) în orice punct din domeniul alegerilor posibile ale consumatorului. c) în orice punct de pe curba de indiferenţă. e) constantă. d) repartizarea bugetului pe un vector de bunuri de consum este descrisă de o combinaţie liniară dintre cantităţile şi preţurile bunurilor. 133. b) scade. e) repartizarea bugetului se face conform unei dezvoltări în serie Fourier pe o mulţime infinită a bunurilor de consum. b) dreapta bugetului. 136. Utilitatea marginală exprimă: a) sporul de utilitate determinat de consumul unei unităţi suplimentare dintr-un bun. descrescătoare. b) utilitatea fiecărei unităţi consumate. e) utilitate marginală este negativă. e) sporul de utilitate pe unitate de bun. c) raportul dintre utilitatea totală a bunului substituit şi utilitatea totală a bunului care îl substituie. b) în orice punct de pe calea de expansiune a consumului. c) pozitivă. b) pozitivă.a) creşte. 129. e) raportul dintre utilitatea totală a bunului care substituie şi utilitatea totală a bunului substituit. Curba combinaţiilor bunurilor de consum care generează acelaşi nivel al utilităţii totale se numeşte: . e) în orice punct de pe ordonată. Suma algebrică a utilităţilor marginale este egală cu: a) cererea pentru bunul respectiv.

consumatorul realizează o creştere a utilităţii totale dacă: a) consumă mai puţine unităţi din produsul X. y = 5. c) cantităţile din cele două bunuri astfel încât raportul UmgX/UmgY = 2.a) curbă a posibilităţilor de producţie.. b) venitul consumatorului influenţează utilitatea totală. b) x = 4. d) când cantitatea consumată succesiv dintr-un bun creşte. c) preţurile unitare ale lui x şi y sunt egale.m. e) x = 7.m. b) preţul unitar al lui x este dublu faţă de preţul unitar al lui y. Dacă UmX / PX > UmY /PY. Dacă preţul bunului A este 10.000 lei. Dacă utilitatea marginală a ultimei unităţi din bunul x este de două ori mai mare faţă de cea a ultimei unităţi din bunul y. y = 8. e) consumă mai multe unităţi din produsul X. b) va mări consumul din B şi va reduce consumul din A. atunci consumatorul: a) va menţine consumul din ambele bunuri. 140. 139. utilitatea marginală resimţită de consumator scade. e) cantităţile din cele două bunuri pentru care utilităţile lor marginale sunt egale. d) cantităţile din cele două bunuri astfel încât raportul UmgX/UmgY= 1/2. d) consumă mai mult din ambele produse. 142. d) x = 6. Un consumator achiziţionează două bunuri A şi B ale căror utilităţi marginale sunt 500 utili. PY = preţul bunului Y. un consummator îşi asigură starea de echilibru doar atunci când: a) preţul unitar al lui y reprezintă 25% din preţul lui x. c) va mări consumul din A şi va reduce consumul din B. d) preţul unitar al lui x este jumătate din preţul lui y. c) curba cererii unui consumator nu depinde de utilitatea marginală. b) curbă a cererii. 141. iar bugetul alocat consumului este B = 170000 u. c) x = 5.m. e) izocuantă.. Considerăm că un consumator încearcă să-şi optimizeze „reţeta de consum” în următoarele condiţii: PX = 10000 u. unde: PX = preţul bunului X. c) curbă a ratelor marginale de substituţie în consum. b) o cantitate din bunul X de 2 ori mai mică decât cantitatea din bunul Y. Dacă preţul bunului X este cu 100% mai mare decât preţul bunului Y. 138. respectiv 200 utili. Variaţia utilităţilor marginale este ilustrată în tabelul următor: Q 1 2 3 4 5 6 7 8 Umgx 10 9 8 7 6 5 4 3 Umgy 16 14 12 10 8 6 4 2 Combinaţia optimă din cele două bunuri este: a) x = 3. b) consumă în cantităţi egale din produsul X şi produsul Y. 137. y = 7. c) consumă mai puţin din ambele produse. . y = 9. Care din afirmaţiile de mai jos este falsă: a) consumatorul îşi maximizează utilitatea totală dacă este raţional. e) consumatorul îşi maximizează utilitatea totală dacă îşi va cheltuie întregul venit disponibil.. PY = 20000 u. y = 4.000 lei şi al bunului B 2. d) curbă de indiferenţă. e) oricare din răspunsurile de mai sus pot fi corecte. atunci un consumator raţional alege: a) o cantitate din bunul X de 2 ori mai mare decât cantitatea din bunul Y.

b) curbă de indiferenţă. e) 7X şi 7Y.. d) calea de expansiune a consumului. 148. e) frontiera posibilităţilor de producţie.m. El are un venit disponibil de 16 u. 144. c) creşterea bugetului alocat consumului. Creşterea simultană şi în aceeaşi măsură a preţurilor bunurilor consumate de către un individ este echivalentă cu: a) creşterea utilităţii totale.m. UmgY =5-Y. Dacă preţurile celor două bunuri sunt PX = PY = 2 u. Un consumator dispune de un venit disponibil de 14 u. iar utilitatea totală este maximă. iar preţurile celor două bunuri sunt PX = 1 u. Creşterea mai puternică a preţului bunului X în raport cu preţul bunului Y poate fi asimilată cazului: a) în care creşte doar preţul bunului X. 143.m. Utilităţile marginale resimţite în urma consumului a două bunuri. Scăderea simultană şi în aceeaşi măsură a preţurilor bunurilor consumate de către un individ este echivalentă cu: a) diminuarea inflaţiei. X şi Y sunt date de relaţiile: UmgX = 10-2X. b) 3X şi 3Y.. preţul bunului X este de 8 u. d) 4X şi 3Y. d) creşterea inflaţiei. b) reducerea bugetului alocat consumului.m.. 145. c) creşterea bugetului alocat consumului. Dacă produsul dintre utilitatea marginală a unui bun X şi preţul unui bun substituibil Y este 48. c) 3X şi 4Y. Un consumator are o funcţie de utilitate totală de tipul U(XY) = 3 X Y. 149. e) 22 unităţi de utilitate. d) diminuarea utilităţii totale.m. d) 6X şi 5Y. e) deplasarea spre dreapta a căii de expansiune a consumului.d) va mări consumul din ambele bunuri. e) va reduce consumul din ambele bunuri. b) 6 unităţi de utilitate. atunci utilitatea marginală a bunului Y este: a) 384 unităţi de utilitate. b) reducerea bugetului alocat consumului. 147.m. e) deplasarea spre stânga a căii de expansiune a consumului. . c) 5X şi 5Y. d) 24 unităţi de utilitate. c) 8 unităţi de utilitate. şi PY = 2 u. c) linia bugetului. La o creştere succesivă a bugetului consumatorului se generează o curbă numită: a) isocuantă. atunci programul de consum care asigură echilibrul consumatorului este: a) 3X şi 7Y. 146. b) în care scade doar preţul bunului X. e) 8X şi 4Y. Programul de consum care asigură echilibrul consumatorului este: a) 5X şi 2Y. b) 10X şi 3Y.

Curba cererii pentru un bun poate fi dedusă din: a) modelul de optimizare al monopsonului. e) obligaţiunile emise. e) ecuaţia lui Pareto.c) în care rata marginală de substituţie rămâne constantă. d) ecuaţia lui Marshall. b) modelul de optimizare al întreprinzătorului aflat în condiţii de concurenţă perfectă. b) raport de la parte la întreg. d) utilitatea marginală este crescătoare. b) subvenţiile. e) ipotezei comportamentului iraţional al consumatorului. d) bugetul alocat consumului creşte. 152. 157. d) constituie o parte a resurselor. c) utilitatea totală este crescătoare. considerând constant preţul bunului Y. Care este afirmaţia corectă cu privire la relaţia între resurse şi factori de producţie? a) raport de la întreg la parte. d) ipotezei verosimilităţii maxime. e) un efect de substituţie şi un efect de propagare. c) un efect Veblen şi un efect inflaţionist. e) utilitatea marginală este constantă. d) impozitul pe salarii. atrasă şi consumată în crearea bunurilor. b) ipotezei neutralităţii monedei pe termen lung. 155. Relaţia dintre efectul de substituţie şi efectul de venit generat de modificare preţului unui singur bun de consum este descrisă de: a) ecuaţia lui Fischer. b) ecuaţia lui Slutsky. b) un efect de substituţie şi un efect de venit. 156. Care din următoarele elemente reprezintă un flux de intrare în cadrul unei firme? a) impozitul pe profit. Gary Becker demonstrează că o curbă normală a cererii se poate deduce şi pe baza: a) ipotezei productivităţii marginale descrescânde. 151. Scăderea preţului bunului X. c) raport subunitar. 153. c) cheltuieli pentru serviciile factorilor de producţie. 154. 150. e) curbele de indiferenţă devin concave. d) modelul de optimizare al consumatorului individual. b) utilitatea marginală este descrescătoare. d) un efect de monopson tensionat. Laureatul Premiului Nobel pentru economie. c) modelul de optimizare al firmei oligopoliste. Curba cererii este descrescătoare pentru că: a) utilitatea totală este descrescătoare. b) se referă la capitalul financiar. c) ecuaţia lui Phillips. generează: a) un efect de isocost şi un efect de substituţie. . c) ipotezei utilităţii cardinale. c) constituie o parte a resurselor primare. e) modelul de optimizare al circuitului monetar. Factorii de producţie: a) se referă la capitalul tehnic. e) consumaţi într-un an sunt egali cu valoarea celor utilizaţi în perioada respectivă.

b) reprezintă consum intermediar. 163. costul variabil mediu este de 20 u. e) 35. 80. 0. Dacă productivitatea marginală corespunzătoare celui de-al 9-lea muncitor este 23 unităţi. costul total: a) rămâne constant. d) reducerea costurilor de producţie. e) productivitatea marginală este maximă. iar nivelul producţiei la care profitul este nul 50 bucăţi. c) productivitatea medie creşte. . e) nu există legătură. 80. În t0. b) 3000. b) 30. e) reprezintă valoare adăugată. 0. Productivitatea medie a 8 muncitori este 24 unităţi. e) se reduce cu 50%. c) reprezintă consum final. productivitatea medie a muncii la o firmă este de 20 bucăţi pe salariat. Care din următoarele sensuri nu este corect cu privire la capital ca factor de producţie? a) reprezintă bunuri de producţie. Costul reprezintă 80% din încasările iniţiale. b) sporirea cantităţii factorilor. b) productivitatea marginală se reduce. suma costurilor marginale este egală cu: a) costurile fixe totale. Încasările cresc cu 10%. 0. 158. Dacă preţul unitar este egal cu 40 u. producţia sporeşte de 3 ori faţă de t0.5%. 60. c) costul total. b) creşte cu 2%. când era de 200 bucăţi. costul total mediu şi profitul total sunt: a) 1250. d) 45. Dezvoltarea economică de tip extensiv se realizează prioritar prin: a) sporirea productivităţii factorilor de producţie.. 25. d) 2000. În aceste împrejurări. Pe termen scurt. La o societate comercială. e) creşterea randamentului factorilor de producţie. d) productivitatea marginală.d) raport unitar. Nivelul productivităţii marginale a muncii reprezintă: a) 20. 0. iar numărul de salariaţi se dublează. se poate trage concluzia că: a) productivitatea marginală creşte. d) productivitatea medie se reduce. e) 4000. 160. c) progresul tehnic. d) se reduce cu 12. 159. În t1. atunci costul total. c) 40.m. 162. c) 2000. e) suma costurilor medii fixe şi variabile. iar profitul se dublează. 164.m. c) se reduce cu 70%. 40. b) costurile variabile totale. 0. 161. d) reprezintă capital tehnic.

cum se consumă şi cum se înlocuiesc elementele acestui capital. c) munca şi pământul.calculată ca producţie fizică pe salariat . c) sunt utilizaţi întotdeauna raţional. pământul şi capitalul. X şi Y. d) menţinerea valorii pantei izocuantei. corespunzător noii situaţii de echilibru. c) menţinerea neschimbată a raportului productivităţilor marginale ale celor doi factori de producţie. b) numai pământul. salariul pe unitatea de produs: a) scade. e) capitalul uman. informaţia şi tehnologia. e) modul cum participă la activitatea economică. pământul şi banii. . e) creşterea şi apoi reducerea valorii pantei izocuantei. b) sunt limitaţi. Factorii primari de producţie sunt: a) numai munca. e) deficitul balanţei comerciale. d) munca şi capitalul. Sursa formării nete a capitalului este: a) amortizarea capitalului fix. Fie doi factori de producţie.165. c) nu se modifică. tehnologia şi banii. 167. Care din enunţurile de mai jos reprezintă caracteristici ale factorilor de producţie? a) sunt indivizibili. Împărţirea capitalului tehnic în capital fix şi capital circulant are la bază: a) mobilitatea spaţială. b) menţinerea neschimbată a pantei liniei bugetului şi un efect de substituţie care permite achiziţia unei cantităţi mai mari din factorul de producţie Y. c) în formă bănească. O reducere a preţului factorului X determină: a) modificarea pantei liniei bugetului. b) numai în formă bănească. la nivelul unei întreprinderi . d) pot fi înlocuiţi total unul cu altul. 170. e) pământul şi capitalul. capitalul şi banii. e) influenţează costul total mediu în direcţia scăderii. 168. c) informaţia. e) sunt sinonimi cu resursele economice. 172. Atunci când productivitatea medie a muncii. iar cheltuielile totale cu salariile nu se modifică. d) munca. 171. b) creşte.creşte. b) investiţiile nete. 166. b) abilitatea întreprinzătorului. 169. d) influenţează costul total mediu în sensul creşterii. în exclusivitate pe seama scăderii numărului de salariaţi. Capitalul circulant se reflectă în structura producţiei: a) numai în formă materială. c) diferenţa pozitivă dintre cursul de revenire la export şi import. c) productivitatea diferitelor componente ale acestuia. iar uneori şi în formă materială. d) categoriile de costuri pe care le generează. b) gradul de rentabilitate. corespunzător noului nivel de echilibru. Sunt neofactori de producţie: a) munca. d) consumul intermediar.

e) un scop care ţine de primele faze ale capitalismului. c) numai la întreprinderile cu rentabilitate redusă. Expresia bănească a uzurii capitalului fix se numeşte: a) amortizare. e) numai ca urmare a utilizării lui efective. 179. Uzura capitalului fix se produce: a) în mod normal. capitalul circulant şi banii. e) proprietatea privată. d) numai la întreprinderile cu rentabilitate ridicată. iar factorii de producţie sunt bunuri economice. Obiectivul maximizării profitului reprezintă: a) o aspiraţie firească într-o economie de piaţă. b) un scop egoist al unei minorităţi de întreprinzători. b) resursele sunt virtual nelimitate. c) în formă materială. b) utilizarea intensivă a capitalului fix. . 175. b) consum specific. b) în calitate de bunuri de consum. c) progresul tehnologic. Uzura morală a capitalului fix îşi are baza obiectivă în: a) proprietatea publică. e) tehnologiile. indiferent de modul de folosire al acestuia. e) capitalul fix. e) cost normativ. 173. d) cost explicit. 177. d) munca. c) un ţel caracteristic firmelor aflate pe o piaţă cu concurenţă imperfectă. 180. d) investiţiile nerentabile. Capitalul fix se reflectă în structura producţiei: a) sub formă de consum specific. e) atât în formă materială cât şi în formă bănească. d) factorii de producţie reprezintă resurse atrase în activitatea economică. e) sub forma investiţiilor în capitalul fix. iar factorii de producţie sunt neregenerabili. munca şi spiritul antreprenorial.d) sub formă de amortizare. c) cost oportun. Principalii factori de producţie sunt: a) capitalul fix. 178. Diferenţa principală dintre resurse şi factori de producţie constă în: a) resursele sunt bunuri libere. c) pământul. 176. Uzura morală afectează: a) toţi factorii de producţie. b) capitalul circulant. e) factorii de producţie reprezintă rezervele potenţiale de resurse economice. c) capitalul fix folosit necorespunzător. investiţiile şi progresul tehnic. capitalul şi banii. b) banii. d) deviza exclusivă a firmelor transnaţionale. 174. iar factorii de producţie sunt rari. b) ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acestuia. pământul şi capitalul. d) utilizarea necorespunzătoare a capitalului fix. d) în formă bănească. c) resursele sunt regenerabile.

d) fizice şi valorice. 188. c) natural-convenţionale. Productivitatea marginală a unui factor de producţie exprimă: a) producţia obţinută prin utilizarea unui factor de producţie. cheltuielile salariale totale: a) cresc. 183. 187. c) randamentul mediu al factorului substituit raportat la costul marginal.capitalul. d) raportul dintre capitalul folosit şi capitalul consumat. d) Q/K. fără ca celelalte condiţii să se modifice. 184. 185. b) scade. e) ΔL/ΔQ. e) scade cu 30%. b) nivelul salariului.munca) a) K/Q. d) nivelul preţurilor. b) producţia medie a factorului dat. Creşterea productivităţii muncii este: a) un factor extensiv de creştere economică. e) natural convenţionale şi valorice. b) productivitatea marginală raportată la productivitatea medie. Care din expresiile de mai jos este utilizată pentru măsurarea productivităţii muncii: (unde Q producţia. Considerăm că un agent economic produce pentru o piaţă o gamă de bunuri eterogene. Când timpul de muncă cheltuit pentru obţinerea unei unităţi de producţie creşte. c) nivelul dobânzii. Rata marginală de substituţie a doi factori de producţie X şi Y se poate exprima prin: a) numărul de unităţi din factorul X ce revin la o unitate din factorul substituit Y. e) creşterea producţiei în condiţiile utilizării aceluiaşi volum de factori de producţie. e) costul marginal. iar salariul mediu pe salariat este constant. c) ΔK/ΔQ. 182.181. 186. Nivelul productivităţii muncii realizate într-o întreprindere influenţează în mod direct: a) nivelul costului unitar. d) este egală cu productivitatea marginală. c) un factor secundar de creştere economică. b) scad. acesta va putea calcula productivitatea medie totală în unităţi: a) fizice. e) raportul dintre viteza de rotaţie a capitalului şi costul total. c) suplimentul de producţie obţinut cu ultima unitate utilizată dintr-un factor de producţie. b) un factor intensiv de creştere economică. d) sunt egale cu costurile variabile. Când productivitatea muncii (calculată în funcţie de numărul de salariaţi) creşte mai lent decât producţia. b) valorice. b) Q/L. L . productivitatea muncii: a) creşte. c) nu se modifică. e) sunt inferioare costurilor materiale. c) este constantă. . K . ceilalţi rămânând constanţi. d) raportul între producţie şi factorul de producţie consumat.

c) minimă. iar celelalte condiţii nu se modifică. Câţi salariaţi trebuie să mai angajeze firma pentru a-şi dubla producţia în condiţiile creşterii productivităţii medii a muncii cu 25%: a) 50. b) 75. 195. atunci productivitatea medie este: a) crescătoare. d) maximă. e) descrescătoare. Când productivitatea medie a muncii este egală cu cea marginală. c) minimă. Când productivitatea muncii creşte mai încet decât salariul mediu. e) lipsită de importanţă. Valoarea produsului marginal al muncii este egală cu: a) venitul mediu. c) calitatea bunurilor. 189. c) creşte. 191. b) costul variabil. 196. 194. Funcţia de producţie exprimă legătura obiectivă existentă între: . Când productivitatea medie a muncii este mai mică decât cea marginală. O firmă are 125 de salariaţi şi o producţie de 2500 produse. la baza combinării factorilor de producţie. 192. atunci productivitatea medie este: a) crescătoare. c) produsul fizic marginal al muncii înmulţit cu costul fix mediu. 190. Când productivitatea medie a muncii este mai mare decât cea marginală. Pe o perioadă scurtă de timp. d) maximă. d) maximă. b) egală cu zero. d) legea productivităţii marginale descrescânde. 193. b) egală cu zero. b) legea ofertei. d) scade. d) produsul fizic marginal al muncii înmulţit cu preţul. atunci productivitatea medie este: a) crescătoare. b) egală cu zero. c) minimă. e) preţul de echilibru. e) descrescătoare. b) se reduce de două ori. c) 100. e) descrescătoare. e) este constant. e) legea cererii. d) 125. se află: a) preţul bunurilor. costul unitar: a) creşte de două ori.d) un factor terţiar de creştere economică. e) 90.

capitalul. Randamentul capitalului se exprimă prin: a) productivitatea globală a factorilor de producţie. c) cost şi profit. d) proporţii fixe ale factorilor de producţie. b) productivitatea capitalului. K . c) evidenţiază contribuţia globală a tuturor factorilor la creşterea producţiei. b) factorii de producţie şi rezultatele obţinute. e) profitul brut şi profitul net. c) preţul de echilibru. d) venitul mediu. e) izocuante liniare. b) produsul fizic marginal al capitalului înmulţit cu preţul. d) forţa de muncă şi capitalul tehnic folosit. e) nici o variantă nu este corectă. Productivitatea medie a 10 lucrători este de 150 unităţi. d) productivitatea medie se reduce. 201. c) coeficientul marginal al muncii. Producţia totală scade atunci când (ceteris paribus): . 198. Dacă productivitatea marginală corespunzătoare celui de-al 11-lea lucrător este 180 unităţi de cantitate. b) Q/L. b) reducerea productivităţii marginale. b) randamente crescătoare de scară. d) sunt invers proporţionale cu costurile medii. c) creşterea productivităţii medii. 203. Dacă un producător trebuie să utilizeze cantităţi de 4 ori mai mari din toţi factorii de producţie pentru a mări producţia de 3 ori. Principiul randamentelor descrescătoare ale factorilor de producţie se referă la: a) reducerea producţiei. b) productivitatea marginală se reduce. c) ΔQ/ΔK. c) randamente constante de scară. Care din expresiile de mai jos pot măsura productivitatea marginală a capitalului: (unde Q producţia. Valoarea produsului marginal al capitalului este egală cu: a) produsul fizic marginal al capitalului înmulţit cu costul fix mediu. c) productivitatea medie creşte. 204. e) sunt minime atunci când costurile medii sunt maxime. Productivităţile marginale ale factorilor de producţie: a) sunt egale cu costurile medii atunci când producţia scade. d) productivitatea medie a muncii. e) reducerea costului marginal. d) Q/K. d) creşterea costului mediu.a) cantitatea şi calitatea factorilor de producţie folosiţi. e) ΔL/ΔQ. 199. b) exprimă contribuţia fiecărui factor la creşterea producţiei. atunci funcţia de producţie are: a) randamente descrescătoare de scară. e) costul variabil. atunci: a) productivitatea marginală creşte. L . e) productivitatea marginală a pământului. 197.munca) a) K/Q. 202. 200.

producătorul trebuie să utilizeze în producţie: a) cantităţi egale din cei doi factori de producţie. atunci: a) productivitatea marginală este crescătoare. e) productivitatea medie a factorului de producţie respectiv este egală cu productivitatea marginală a acestuia. Izocuanta: a) trebuie să fie liniară. c) să folosească mai puţină muncă şi mai mult capital. În scopul minimizării costului total. e) să folosească mai multă muncă şi capital. b) productivitatea marginală a muncii este constantă. c) cantităţile factorilor de producţie ce corespund maximului fiecărei productivităţi medii. d) să nu afecteze utilizarea curentă a factorilor. c) productivitatea marginală a muncii scade. 207. 208. c) nu poate fi descrescătoare. b) trebuie să fie concavă faţă de origine. 206. e) doar unul dintre cei doi factori de producţie. d) este echidistant în raport cu axele care reprezintă factorii de producţie. b) producţia totală este maximă. b) cantităţile factorilor de producţie pentru care productivităţile marginale ale factorilor sunt maxime. b) productivitatea marginală este descrescătoare. 209. productivitatea marginală a muncii este egală cu 20. .m. iar productivitatea marginală a capitalului este 45. d) producţia totală este minimă.a) productivitatea marginală a muncii creşte. O firmă utilizează factori de producţie astfel încât. c) productivitatea marginală este mai mare decât productivitatea medie. 210. d) arată combinaţiile de factori de producţie pentru care costul total este minim. iar al capitalului de 15 u. Un producător utilizează doi factori de producţie ale căror preţuri sunt egale. e) arată combinaţiile de factori de producţie pentru un nivel dat al producţiei. b) este echivalentă cu rotaţia spre dreapta a dreptei bugetului. d) cantităţile ce corespund egalităţii dintre cele două productivităţi marginale. atunci trebuie: a) să folosească mai multă muncă şi mai puţin capital. e) indică un nivel optim al restricţiei bugetare. c) începe să se manifeste randamentul descrescător al factorului de producţie respectiv. c) aparţine izocuantei optime. 211. c) este echivalentă cu rotaţia spre stânga a dreptei bugetului. Preţul factorului muncă este de 10 u. b) arată un nivel de producţie imposibil de atins. b) să folosească mai puţină muncă şi capital. la un moment dat. Orice punct interior domeniului posibilităţilor de producţie al producătorului: a) arată că există rezerve neutilizate de factori de producţie. d) productivitatea medie a muncii scade. e) productivitatea marginală a muncii este negativă.m. Curba productivităţii marginale a unui factor de producţie intersectează axa orizontală în punctul pentru care: a) productivitatea medie a factorului de producţie respectiv este maximă. Ieftinirea în aceeaşi proporţie a factorilor de producţie: a) este echivalentă cu creşterea bugetului. e) productivitatea marginală este maximă. 205. Dacă productivitatea medie a unui factor este maximă. d) productivitatea marginală este mai mică decât productivitatea medie. Dacă firma doreşte minimizarea costurilor.

iar costul variabil total este 22 milioane lei. Costul marginal este egal pe termen scurt cu: a) costul total mediu. pe termen scurt. c) este echivalentă cu rotaţia spre stânga a dreptei bugetului. d) un efect de evicţiune. b) este echivalentă cu rotaţia spre dreapta a dreptei bugetului. mai repede decât producţia. 213. b) este echivalentă cu rotaţia spre dreapta a dreptei bugetului. 217. c) costul variabil mediu. b) o curbă a punctelor de maxim ale productivităţilor marginale. Costul fix total este 20 milioane lei. b) 20. e) producţia corespunzătoare preţului de echilibru de pe piaţă. e) costul fix mediu. Scumpirea în aceeaşi măsură a factorilor de producţie: a) este echivalentă cu reducerea bugetului. e) nu are nici un efect asupra stabilirii optimului producătorului.200 lei.000 lei. b) ansamblul combinaţiilor de factori de producţie pe care producătorul le poate realiza cu aceleaşi cheltuieli. Un producător dintr-o piaţă cu concurenţă perfectă produce 1000 bucăţi dintr-un bun. d) ansamblul combinaţiilor de două bunuri de consum pe care consumatorul le poate cumpăra cu aceleaşi venituri. diferenţa dintre costul mediu total (unitar) şi cel mediu variabil: . Ieftinirea unui singur factor de producţie: a) este echivalentă cu creşterea bugetului.000 lei. b) costul total. 212. c) o curbă a expansiunii producţiei. c) este echivalentă cu rotaţia spre stânga a dreptei bugetului. d) costul variabil pe care îl generează modificarea producţiei cu o unitate. Preţul corespunzător pragului de rentabilitate este: a) 42. e) 2. Când costurile variabile totale cresc. d) este echivalentă cu reducerea bugetului. e) curba costului marginal. 214. c) ansamblul combinaţiilor de factori de producţie pentru care producătorul obţine aceeaşi producţie. c) 22. e) nu are nici un efect asupra stabilirii optimului producătorului. 215. 216. O creştere succesivă a bugetului generează: a) o familie de izocuante descrescătoare. c) este echivalentă cu rotaţia spre stânga a dreptei bugetului. 219. Izocuanta reprezintă: a) ansamblul combinaţiilor de bunuri de consum pentru care consumatorul resimte aceeaşi utilitate economică. d) este echivalentă cu reducerea bugetului.000 lei.000 lei. d) 4. 218. d) este echivalentă cu creşterea bugetului. e) nu are nici un efect asupra stabilirii optimului producătorului.d) este echivalentă cu reducerea bugetului. Scumpirea unui singur factor de producţie: a) este echivalentă cu creşterea bugetului. b) este echivalentă cu rotaţia spre dreapta a dreptei bugetului. e) nu are nici un efect asupra stabilirii optimului producătorului.

c) rămâne neschimbată. 221.000. b) scade. c) variază în acelaşi sens în afara zonei cuprinse între punctele lor de minim. CT0 = 0.75CT1. 1. 220. În situaţia în care costul marginal este mai mare decât costul variabil mediu. Costurile fixe şi CV1 au valorile: a) 1. b) variază mereu în sens contrar. b) volumul producţiei. c) CTM se reduce. când costul marginal este mai mic decât costul total mediu: a) CTM este zero. e) eficienţa capitalului. c) 500. b) 160.000. e) este egală cu productivitatea marginală globală. b) CTM este mai mare decât productivitatea muncii. e) situat la extremitatea absolută a abscisei. CV0 sunt de 3 ori mai mari decât costurile fixe. e) CTM este constant. Costul fix mediu are punctul de minim: a) situat la intersecţia cu costul marginal.625. c) situat la intersecţia costului variabil mediu. d) CTM creşte. d) 200. 1. d) situat la intersecţia cu ordonata. 500. iar producţia creşte: a) costul variabil mediu scade. Se dau datele: Producţia (Q) 1 2 5 10 Costul fix (CF) 300 (mii lei) Costul variabil (CV) 300 440 500 560 (mii lei) Pentru Q = 5 costul total mediu este: a) 100. d) este egală cu costul marginal. 225. Pe termen scurt. e) variază în sensuri contrare doar la creştere. . 223. d) variază în acelaşi sens doar la scădere. costul total mediu depinde de: a) volumul costului fix. d) volumul costului total şi al producţiei. 1. e) 375. b) situat la intersecţia cu costul total mediu.000. 222. b) 750. d) 1. Costul total mediu şi costul variabil mediu: a) variază în acelaşi sens doar în zona situată între punctele lor de minim. 226. e) 220. 224. CT1 = 2000.a) creşte. c) volumul costurilor variabile. La un moment dat.000. c) 180. 750.

şi la o creştere a producţiei de 5 ori. 228. e) costul variabil scade. 230. b) este egal cu costul fix mediu. d) egal cu costul variabil. Când producţia este zero./buc. pe termen scurt. d) costul marginal este mai mic decât costul total mediu.b) costul variabil mediu este minim. e) costul fix mediu este minim. b) intersectează abscisa. Când producţia creşte. La un cost mediu care creşte cu 25% şi la o producţie ce sporeşte de la 10 bucăţi la 20 de bucăţi. costul unitar: a) creşte. 231. b) scade. Pe termen scurt curba costurilor fixe: a) este paralelă cu abscisa (producţia). d) costul fix mediu creşte. În cazul în care costul variabil total scade mai lent decât producţia. e) este minim. c) costul fix creşte. c) creşte. c) rămâne constant. c) costul marginal este mai mare decât costul total mediu. costul marginal: a) este egal cu costul mediu. 229. b) creşte exponenţial. b) mai mic decât costul variabil. În cazul în care costul total mediu este minim: a) costul marginal este crescător. costul total este: a) egal cu costul fix. e) mai mare decât costul fix. e) nu se modifică. . d) este nul. d) scade. d) costul fix mediu creşte. c) mai mic decât costul fix. costul total mediu: a) creşte. 232.m. e) costul marginal este minim. 227. d) scade. direct proporţională cu costurile variabile. b) scade. La un cost fix mediu de 10 u. b) costul marginal este descrescător. c) nu se modifică. costul fix mediu: a) este egal cu zero. 234. c) costul variabil mediu creşte. e) nu se modifică. c) creşte. pe termen scurt: a) costul variabil creşte. b) costul total scade. 233. d) creşte cu 20%. Când costurile variabile cresc mai încet decât producţia. e) scade cu 20%.

e) 500 bucăţi. 236.m. d) 400 bucăţi. b) atunci când costul total este maxim.75CT1. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată? a) costul total este constant. d) costul marginal este mai mare decât costul total mediu. datorită reducerii costului fix mediu. b) costul marginal este descrescător. d) este concavă. e) costul marginal este mai mic decât costul total mediu.c) pleacă din origine. 239. pe termen scurt. Se dau datele: CT1 = 2000. producţia creşte cu 33. 750. c) 150. punctul de minim al curbei costului total mediu: a) este atins înaintea minimului costului variabil mediu. 238. diferenţa dintre costul total mediu şi cel variabil mediu: . c) 300 bucăţi. c) atunci când costul variabil mediu este minim. Costul marginal este egal cu costul variabil mediu: a) atunci când costul total mediu este egal cu zero. c) rămâne constant. unde Q este producţia. 100. Pe termen scurt. d) este paralelă cu abscisa (producţia). O firmă prezintă următoarea situaţie în cazul unui bun: preţul de vânzare estimat 25 u. 240.m. e) 375. iar costul variabil unitar. d) atunci când costul variabil este maxim. e) are în dreapta o curbă a costului marginal în scădere.3%. 242. d) are în stânga o curbă a costului variabil mediu în scădere. b) scade. c) costul marginal este egal cu costul total mediu.. Q0 = 10. Costul total (CT) al unui producător este dat de relaţia CT = 3 + 7 ⋅Q . de 5 u. Pragul de rentabilitate pentru acel bun este: a) 100 bucăţi. 237. d) este nul. CV0 este de 3 ori mai mare decât costul fix. Costul marginal şi costul fix au valorile: a) 100. d) 100. costul total mediu: a) creşte. 235.000 u. c) corespunde intersecţiei curbei costului marginal cu curba CTM. b) 200 bucăţi.. e) intersectează abscisa. 241. e) este convexă. e) atunci când costul fix mediu este zero. În cazul în care producţia creşte mai repede decât costul variabil. c) este descrescătoare.m. b) se află deasupra şi la stânga punctului minim al costului variabil mediu. 100. CT0 = 0. e) este minim. 375. b) 150. Pe măsura creşterii producţiei. curba costului fix mediu: a) pleacă din origine. costurile fixe totale 10. b) este crescătoare. Când producţia unei întreprinderi scade mai lent decât costurile variabile. 500.

Pe termen scurt. b) costul marginal este egal cu încasarea medie. e) 82.000 lei. sunt determinate de: a) punctele de intersecţie ale curbei costului marginal cu curbele costurilor medii.000 bucăţi. c) profitul este nul. Costul fix este 40 milioane lei. când costul variabil mediu scade. c) rămâne neschimbată. În condiţii de concurenţă perfectă. c) CTM este constant. e) costul total mediu este egal cu costul marginal. d) nu se modifică. Un producător de pe o piaţă cu concurenţă perfectă produce 1. 247. d) 8. d) este egală cu costul marginal. iar costul variabil este 42 milioane lei. b) punctele de intersecţie ale costului variabil mediu cu curba cererii.000 lei. 243. d) costul total mediu este egal cu zero.a) creşte. ca urmare a creşterii mai rapide a producţiei decât costul variabil. profitul total este maxim atunci când: a) costul marginal este minim. d) costul total mediu este egal cu zero. b) încasările totale depăşesc costurile de producţie.000 lei. e) este egal cu costul fix. 244. în condiţii de concurenţă perfectă. c) este egal cu costul variabil. d) preţul este mai mic decât minimul costului mediu total. e) CTM este mai mare decât productivitatea muncii. 249. . e) preţul este mai mic decât minimul costului variabil mediu. b) scade. Pragul de rentabilitate reflectă situaţia în care: a) costurile de producţie nu sunt acoperite de încasările totale. c) punctele de maxim ale productivităţilor marginale ale factorilor de producţie. 245. c) 22. e) punctele de intersecţie ale costului total mediu cu nivelul preţului. Profitul unitar este maxim atunci când: a) costul marginal este minim. d) punctele de minim ale costurilor medii. b) scade. b) 40. când costul marginal este mai mare decât costul total mediu (CTM): a) CTM se reduce. Pe termen scurt. costul total: a) creşte. c) costul total mediu este egal cu încasarea medie. 246. b) CTM creşte.200 lei. d) CTM este zero. Pe termen scurt. e) este egală cu productivitatea marginală globală.000 lei. e) costul total mediu este egal cu costul marginal. c) costul total mediu este egal cu încasarea medie. Limitele între care întreprinzătorul poate obţine profit. b) costul marginal este egal cu încasarea marginală. 248. preţul minim la care producătorul părăseşte piaţa este: a) 42.

.000 u.000 bucăţi.m. c) 1.. costurile variabile totale erau de 16 milioane u.m.m.m. c) 1. c) venitul marginal > costul marginal. b) agenţilor economici privaţi.. d) 25. e) unui anumit domeniu de activitate economică.250. În momentul T0. c) 20.000 u.. IM – import): a) PIB = CFP + CFA + FBCF + VS + EN.000 bucăţi.. Cunoscând ca în aceste condiţii.. d) venitul marginal = costul marginal. 251.000 bucăţi.000 bucăţi.m.m.m.m. CTM0 = 20000 u.000 u.m.000 u.8 mil... d) statului. iar producţia obţinută este cu 170% mai mare.000 u. profitul firmei este maxim.000 u. EX – export. e) 5.m. iar costul marginal este de 8 u. 252. Costurile totale sunt de 210. u. c) economiei naţionale.8 mil.m.2 mil. costurile variabile cresc de 2. CFA – consumul final al administraţiei. d) 4.m. u. FBCF – formarea brută de capital fix.000 u. EN – exportul net. 256. 254. e) venitul marginal < costul marginal.. faţă de t0.. b) 15..m. b) PNB = PIB + SVAB.. u. Veniturile (încasările totale) unei firme aflate în condiţii de concurenţă perfectă se ridică la 8000 u.000 bucăţi.m.5 ori mai mare decât costul variabil mediu în T0. b) 80. SVAB – soldul valorii adăugate brute. costul marginal este: a) 10.7 ori. iar volumul producţiei de 8000 bucăţi.m.m. Pentru o firmă.000 u. b) 2. u.000 u. d) 3. profitul este maxim atunci când: a) venitul marginal = venitul mediu.m. iar producţia corespunzătoare maximizării profitului este 10.. e) 1. b) venitul marginal < venitul mediu.m.000 u. b) 3. d) 100..m. VS – variaţia stocurilor. Profitul total (în condiţii de concurenţă perfectă) este: a) 70. Cunoscând nivelul costului total mediu din perioada de bază.. . nivelul optim al producţiei este: a) 2. c) 90.m. În condiţiile creşterii producţiei cu 20%. e) 30. MACROECONOMIE 255. Costul marginal este de 30 u.m. Indicatorii macroeconomici pot releva rezultatele activităţii economice ale: a) economiei mondiale.4 mil. În anul t1.000 u. 253. costul marginal este de 1.000 bucăţi. u. e) 105.6 mil. A – amortizarea. Una dintre relaţiile următoare nu este adevărată (unde: CFP – consumul final al populaţiei. Variaţia absolută a costurilor totale este: a) 4.

este mereu egal cu deflatorul explicit al P.I.000 miliarde u.. Calculul produsului intern brut după metoda cheltuielilor nu ia în considerare: a) indemnizaţiile de şomaj. d) taxele vamale. – rata inflaţiei.m.000 miliarde u. 258. c) P.I..I. b) excedentul brut de exploatare.40 şi dacă PIB nominal este 480. c) se obţine prin înmulţirea valorilor nominale cu rata inflaţiei. e) subvenţiile pe produs. c) conform metodei cheltuielilor..m.m. d) PNB = PIB + EX – IM..B.N.N. c) valoarea adăugată brută realizată în agricultură. d) se obţine prin diferenţa dintre valorile nominale şi rata inflaţiei.B.. 262.B. Între deflatorul implicit al P.I. 257.I. < P.m.B. e) pentru evitarea dublei înregistrări. Dacă sporirea populaţiei nu este însoţită de o creştere a volumului resurselor economice utilizate.B.000 miliarde u. 264. b) înseamnă corectarea mărimii nominale a acestora cu indicele general al preţurilor din economia naţională.152.c) PIN = PIB – A.B.000 miliarde u. Dacă veniturile nete în raport cu străinătatea sunt pozitive: a) P./rata inflaţiei. .B.m. e) ţine cont doar de valoarea producţiei materiale.B.N. d) pentru calculul consumului intermediar. 261. = deflatorul explicit al P. c) deflatorul implicit al P.B..I.B. b) 240.000 miliarde u. d) rata inflaţiei = deflatorul implicit al P. e) variaţia stocurilor.B. e) PNN = PNB – A.. = P. + Exp – Imp. = P. c) 480.I.. b) exportul net. – deflatorul explicit al P.I. 263.N.B. şi rata inflaţiei se poate stabili următoarea relaţie: a) deflatorul implicit al P.I.B.I. c) consumul guvernamental... 260. b) deflatorul implicit al P. d) 1.B.B.B.000 miliarde u. Metoda de calcul a produsului intern brut pe surse de formare nu ţine cont de: a) valoarea adăugată brută realizată în industrie.I. = deflatorul explicit al P.I. sau de o sporire a eficienţei utilizării lor. Excedentul brut de exploatare se utilizează în determinarea PIB: a) conform metodei veniturilor. b) conform metodei valorii adăugate. d) consumul final al populaţiei.B.m..B.I. deflatorul explicit al P. atunci: a) vor creşte veniturile. d) P. Exprimarea indicatorilor macroeconomici în termeni reali: a) face abstracţie de sectorul monetar al economiei. Dacă indicele Laspeyres este egal cu 2. 259. b) P. e) indicatorii nu sunt comparabili.I. atunci PIB real va fi egal cu: a) 200. > P. e) nici un răspuns nu este corect. e) 720.

. impozite directe pe salarii = 100. b) 74% din produsul intern brut. d) va spori producţia pe locuitor. u. 271.. deflatorul PIB = 110% şi M1 = 250 mld. c) exportul net a fost pozitiv. b) profiturile. iar investiţiile 22%.m.. e) balanţa comercială şi balanţa serviciilor au fost. În trimestrul IV al anului 2002. În aceste condiţii: a) exportul a fost mai mare decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut.. c) 80% din produsul intern brut. 266. consumul populaţiei a reprezentat 80% din produsul intern brut. b) PIB real va creşte mai repede decât PIB nominal. cumulat.. 267. c) investiţia netă scade. Care a fost viteza de rotaţie a masei monetare M1? a) 4. d) 955. În anul 2001. Venitul naţional la preţurile factorilor nu cuprinde: a) dividendele. c) 855. salarii nete = 800 mld. iar consumul guvernamental 6% atunci consumul populaţiei a fost de: a) 64% din produsul intern brut. e) nu se poate face o generalizare corectă privind evoluţia PIB real şi PIB nominal. valoarea PIB este (în miliarde): a) 800.33 ori mai mare decât consumul guvernamental. 269.b) vor creşte investiţiile. Se dau următoarele informaţii: cheltuieli personale pentru consum = = 600 mld. au fost înregistrate următoarele valori: PIB = 1.m. e) contribuţia la asigurările sociale. reprezentând 8% din produsul intern brut. d) produsul intern net creşte. achiziţii publice de bunuri şi servicii = 200 mld. exportul a fost mai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut. b) 805. în condiţiile respectării principiului ceteris paribus: a) investiţia netă este egală cu investiţia brută dacă această creştere este lentă. plăţi sub formă de transfer de la guvern = 50 mld. 270. e) 3. consumul guvernamental 6%. În anul 2001. c) dobânzile la datoria publică. c) PIB real va creşte în acelaşi ritm cu PIB nominal. investiţia brută = = 150 mld. În aceste condiţii. b) investiţia brută scade direct proporţional cu creşterea amortizării.36 ori mai mare decât investiţiile. profitul firmelor = 30 mld.000 miliarde u. 265. c) se va reduce producţia reală pe locuitor. d) exportul net a fost nul. La o creştere a amortizării la nivel naţional. b) exportul a fost mai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut. d) PIB real va fi egal cu PIB nominal. În perioadele în care se înregistrează o reducere generalizată a preţurilor: a) PIB real va creşte mai încet decât PIB nominal. e) nici un răspuns nu este adevărat. d) 12.. e) 1000. exporturi nete = 5 mld. excedentare.. Dacă investiţiile brute au reprezentat 22% din produsul intern brut.. amortizarea = 50 mld. d) rentele. e) va spori productivitatea muncii... venit din rente = 25 mld. 268.

d) cererea de bani şi oferta monetară cresc. b) direct legată de PIB nominal şi invers de rata dobânzii. Sursa formării nete a capitalului este: a) amortizarea capitalului fix. b) rata inflaţiei. 278. d) formarea brută a capitalului. c) oferta de bani ar creşte iar cererea de bani s-ar reduce. e) coordonarea plăţilor efectuate pe teritoriul ţării. e) deficitul balanţei comerciale. . Componenta cu cea mai mare pondere în produsul intern brut este: a) exportul agregat. c) se manifestă tendinţe de dezinflaţie. 275. Cantitatea totală a cererii de bani este: a) direct legată de PIB nominal şi rata dobânzii. Următoarele măsuri sunt specifice unei politici monetare expansioniste: a) creşterea ratei dobânzii la refinanţarea băncilor comerciale de către banca centrală. d) consumul intermediar. 277. d) rata şomajului este mai mare decât rata naturală a şomajului. b) se manifestă tendinţe de deflaţie. 276. c) 0. c) creşterea cheltuielilor guvernamentale. e) reducerea impozitării. b) cantitatea de bani cerută ar fi mai mică decât cantitatea oferită. c) diferenţa pozitivă dintre cursul de revenire la export şi import. 279. e) nu poate fi determinată. 273. e) consumul final al populaţiei. Dacă Banca Naţională ar impune un plafon la rata dobânzii. e) în scădere în faza de expansiune a ciclului economic.b) 4. e) rata şomajului este mai mică decât rata naturală a şomajului. b) importul agregat. d) acordarea de împrumuturi agenţilor economici. Produsul intern brut efectiv este mai mare decât cel potenţial. 274. c) invers legată de PIB nominal şi direct de rata dobânzii. c) variaţia stocurilor.4. b) creşterea cotei rezervei obligatorii ale băncilor comerciale. b) crearea de putere de cumpărare adiţională. d) 3. c) coordonarea încasărilor din economia naţională. Principala funcţie pasivă a băncilor comerciale este: a) primirea spre păstrare a economisirilor populaţiei şi agenţilor economici nonfinanciari.63. d) cumpărarea de titluri guvernamentale de către banca centrală. b) investiţiile nete. în funcţie de bonitatea financiară.25. e) are loc aprecierea monedei naţionale. care din situaţiile de mai jos s-ar verifica? a) cantitatea de bani cerută ar fi mai mare decât cantitatea oferită. În aceste condiţii: a) inflaţia se reduce. d) invers legată de PIB nominal şi rata dobânzii. Creşterea investiţiilor este în relaţie de acelaşi sens cu: a) rata dobânzii. c) rata rentabilităţii. 272.

m. b) 0. d) 150. d) investiţiile sunt mai mici decât amortizarea.d) rata şomajului. Care dintre următoarele elemente descurajează investiţiile? a) ratele înalte de economisire. din care creşterea consumului reprezintă 80%. b) simt nevoia de a avea rezerve pentru situaţii neprevăzute.2.. 286. c) 0. e) toate elementele de mai sus. b) variabilitatea profiturilor.2. 280. şi în condiţiile creşterii ratei consumului de la 30% la 50%. Factorii care explică variaţia investiţiilor sunt: a) duratele diferite de funcţionare a elementelor capitalului fix. Nivelul de echilibru al venitului este: a) 100. d) iregularitatea apariţiei aşteptărilor. 281. e) productivitatea capitalului se reduce.000 lei.m. c) cresc cu 1700 u. 287. d) reducerea impozitării profitului. 0. Identificaţi varianta corectă privind corelaţiile dintre înclinaţia marginală spre consum (c).8. c) investiţiile sunt mai mari decât amortizarea.2. Agenţii economici economisesc din următoarele motive: a) au venituri mai mari decât consumul. b) 0.m. e) 0.. b) scad cu 300 u. 5. e) toate elementele de mai sus. Funcţia de consum într-o economie ar putea fi descrisă prin următoarea ecuaţie C=100+0.7Y şi investiţiile I=50. b) stocul de capital rămâne constant. c) ratele înalte ale dobânzii.m. d) nulă. d) cresc cu 300 u. e) creşterea produsului intern brut. 283. atunci înclinaţia marginală spre economisire este: a) 0. înclinaţia marginală spre economii (s) şi multiplicatorul investiţiilor (k): a) 0. 282.4. Atunci când investiţiile nete sunt nule: a) investiţiile s-au realizat în perioada anterioară. u. d) vor să beneficieze de dobânzi. 5. b) creşterea profiturilor. Atunci când veniturile au crescut de 2 ori. 284. e) scad cu 700 u.m. Dacă venitul disponibil creşte cu 80. e) nu se poate determina. c) au proiecte de afaceri viitoare. b) 50. c) 500. economiile: a) nu se modifică. c) variabilitatea aşteptărilor. 285. 0. cu 1000 mld.8.8. e) nivelul cursului de schimb. .

la 400 mld.116.. u. 289.m. b) înclinaţia marginală spre consum este 0. b) economiile vor creşte în mod direct proporţional cu venitul. d) creşterea economică. d) consumul va rămâne constant. şi 800 mld. Datele anterioare arată că: a) veniturile disponibile ale populaţiei sunt 420 miliarde lei. d) 1. u.c) 0. 295.000 mld. e) este oscilant. Când investiţiile sporesc de la 200 mld.8. u. 0. multiplicatorul investiţiilor: a) creşte. sporul de venit şi sporul consumului au valorile: a) 800 mld. şi 600 mld..m. e) 0. e) rata dobânzii. şi 700 mld. b) 0..8. b) ponderea consumului în venit se reduce. d) economiile populaţiei sunt 40 miliarde lei. e) administraţiilor private şi publice (centrale şi locale). c) 1. d) consumatorului individual. u. Consumul populaţiei este 380 miliarde lei. u. 8. b) băncilor. c) consumul va creşte într-o proporţie mai mică decât creşterea venitului. 6.m. d) nu poate fi determinat.m. c) este constant.m.m. e) 1. b) venitul curent. 292. Veniturile brute ale populaţiei sunt 630 miliarde lei. atunci: a) ponderea consumului în venit creşte.m. şi 600 mld. 288. d) 0.m. u. 294. atunci înclinaţia marginală spre consum este: a) 0.000 mld. La o creştere a venitului. u. 293. iar înclinaţia marginală spre consum (c') este 0. c) creşterea absolută a economiilor este mai mare decât creşterea absolută a venitului.m. u.4..4. din care creşterea economiilor reprezintă 20%. 0. 290.200 mld. şi 800 mld. e) economiile vor rămâne constante.8. Dacă venitul creşte. u. u.3. e) consumul absoarbe integral creşterea venitului.6. b) scade. 291.m..8.88. c) agenţilor economici publici şi privaţi. 0. Atunci când înclinaţia marginală spre economii scade. Dacă venitul disponibil creşte cu 80000 lei. e) înclinaţia medie spre economisire este 0. u. d) creşterea absolută a consumului este mai mare decât creşterea absolută a venitului. 6. Volumul economiilor constituie rezultatul comportamentului colectiv al: a) întreprinzătorilor individuali.m. Impozitele directe plătite de populaţie se ridică la 200 miliarde lei.2.000 mld.90. c) averea. b) 1. Conform teoriei keynesiene principalul factor de care depinde consumul este: a) venitul anual permanent. c) înclinaţia medie spre consum este 0. în mod normal: a) consumul va creşte în mod direct proporţional cu venitul. . u.m.

298. 300. ..) 300 400 Rata consumului (%) 75 70 Amortizările (mld. d) nulă. La un multiplicator al investiţiilor de 5.8. c) 250.m. b) 0.2. . d) 100.40.75. În legătură cu situaţia economiei naţionale se cunosc datele: Perioada Indicatori T0 T1 Volumul economiilor (mld.m. va fi de: a) 20 mld.25. e) 600. d) 0. înclinaţia marginală spre consum este: a) 0. Atunci când înclinaţia marginală spre consum scade.2.c) 0. b) scade.50.8. c) 60 mld. În situaţia în care înclinaţia marginală spre consum este 0.. c) 0. u. c) 0. 299. c) este constant. 296.m. c) 200.) 100 150 Investiţia brută în T1 este: a) 550. e) nu se poate determina. 301. d) 0. b) 300. d) 80 mld.6. În legătură cu situaţia economiei naţionale se cunosc: Perioada Indicatori T0 T1 Volumul economiilor (mld. b) 40 mld.) 200 300 Rata consumului (%) 75 70 Consumul în T0 este: a) 200. e) 650.4. b) 0. e) 0.33. e) 100 mld. multiplicatorul investiţiilor: a) creşte. 297. înclinaţia marginală spre economisire este: a) 0. d) 100. e) 1. u. creşterea investiţiilor pentru a asigura o creştere a venitului cu 100 mld. b) 300. La un multiplicator al investiţiilor de 4.

realizat fluctuează în jurul P. realizat fluctuează în jurul P.I. În condiţiile în care ritmul de creştere a PIB real este de 4. potenţial < P. în termeni nominali. realizat se înscrie pe o traiectorie descendentă pe termen lung. d) P.G.B. d) este preponderentă influenţa conjugată a factorilor aleatori. b) P.B. e) creşterea economică este datorată factorului productivitate.I. b) rata de creştere a producţiei în anul curent va fi diferită de zero.B.8%. c) este preponderentă influenţa conjugată a dimensiunilor structural ale factorilor. unde A – parametru care cuantifică productivitatea. potenţial în limite acceptabile. 306. .B. e) 10.B. b) 4. realizat. potenţial = P.I. în termeni reali.B.I.B. b) creşterea P. consumul şi economiile vor spori: a) în aceeaşi proporţie. b) este preponderentă influenţa conjugată a dimensiunilor calitative ale factorilor.I.3%. 303.I..I.5%.2%.B. La o creştere a venitului.B. L – factorul de producţie muncă. e) este preponderentă influenţa factorilor externi.I.I.B.B. Fie o funcţie de producţie la nivel macroeconomic de forma Y=Af(K. 305.3%. d) P.d) nu poate fi determinat. c) P. cu o mărime dată. iar ritmul creşterii populaţiei de 2. realizat.B. K – factorul de producţie capital.I. c) rata de creştere a producţiei este pozitivă. c) P. realizat. c) cu dublul sporului venitului. e) P. e) este oscilant.B. d) cu triplul sporului venitului. 302. Dacă în anul 2003 faţă de anul anterior. apare atunci când: a) P. potenţial < P.B. potenţial în limite acceptabile. apare atunci când: a) P.N. dar există recesiune. potenţial = P. b) în proporţii diferite.I.B.I.B.I.L).95%. d) creşterea deflatorului. dar există recesiune. e) creşterea populaţiei. potenţial > P. Decalajul recesionist al P. realizat.B.I. c) creşterea P.I. În cadrul unei creşteri economice de tip intensiv: a) este preponderentă influenţa conjugată a dimensiunilor cantitative ale factorilor.I. realizat. ritmul de creştere a PIB real/locuitor este: a) 2.B.B. realizat. Care din următoarele elemente poate fi considerat drept un beneficiu pentru societate al creşterii economice reale? a) fiecare individ se va bucura de un venit nominal mai ridicat.B. b) P. 307. capitalului şi productivităţii rămân nemodificate: a) producţia anului curent va fi egală cu zero. d) 6.I.I. Decalajul inflaţionist al P.B.5%. d) producţia va fi diferită de zero şi pozitivă. 308. Fenomenul de creştere economică este ilustrat în mod direct de: a) creşterea P. c) 1. potenţial > P. e) P. 309. realizat se înscrie pe o traiectorie ascendentă pe termen lung.B.I. e) împreună vor avea un spor mai mic decât al venitului.B. 304.I.I. nivelul forţei de muncă.

e) când creşte populaţia.B. e) rată scăzută de economisire. e) costul vieţii creşte continuu. 312. atunci.M. 316. În condiţiile în care rata de creştere a PIB a fost în 2001 de 2%. e) cu 5%. d) rată scăzută a şomajului. d) cu 2%. b) cu 4. Modelul de creştere economică al lui Robert Solow: a) dezvoltă ipotezele teoriei lui J. c) creşterea economică echilibrată poate fi asigurată doar prin intervenţia statului în economie. e) creşterea economică echilibrată poate fi realizată doar dacă nu există inflaţie şi şomaj. Ca instrument al politicii monetare şi de credit.b) creşte standardul de viaţă. atunci când: a) creşte.04%. sau de tip Kitchin. Modelul Harrod-Domar de creştere economică arată că între creşterea şi echilibrul macroeconomic există următoarea corelaţie: a) creşterea economică este incompatibilă cu echilibrul macroeconomic. d) când creşte investiţia brută. Unei ţări cu nivel redus de dezvoltare economică nu îi corespund: a) un nivel scăzut al investiţiei. b) când creşte volumul capitalului.N. d) echilibrul macroeconomic este un fenomen pe termen lung pe când creşterea economică poate fi analizată şi pe termen scurt. 314. d) societatea este tot mai puţin capabilă să satisfacă noile nevoi./locuitor scăzut. rata dobânzii poate influenţa favorabil investiţiile şi pe această bază conjuncture economică. e) este mai mare decât rata profitului mediu pe economie. b) scade. b) un nivel de trai scăzut. În care din situaţiile de mai jos acumularea capitalului este un factor de creştere intensivă? a) când se bazează pe promovarea progresului tehnic. 315. 311. 310. d) analizează economia pe termen scurt.B. Keynes. c) nu se modifică. Între fenomenele de creştere şi de ciclicitate economică există următoarea corelaţie: a) creşterea economică este incompatibilă cu ciclicitatea economică. b) susţine compatibilitatea dintre creşterea şi echilibrul macroeconomic. se poate menţine indiferent de amplitudinea oscilaţiilor ciclice. la începutul anului 2003. 313. d) fluctuează în funcţie de cererea şi oferta de credite. c) se poate considera că există creştere economică doar în cazurile de boom sau expansiune. c) un P.I. c) verifică existenţa compatibilităţii dintre creştere şi ciclicitate economică. d) tendinţa de creştere a P. c) povara rarităţii devine din ce în ce mai greu de suportat. producţia va fi mai mare decât cea de la începutul anului 2000: a) cu 4%. . c) când are loc o dezvoltare economică. iar în 2002 de 2%. b) echilibrul macroeconomic poate fi restabilit doar dacă ritmul de creştere economică este constant pe perioadă lungă. b) ciclicitatea poate coexista cu creşterea economică. c) cu 1%. e) creşterea economică poate fi menţinută doar în cazul unor cicluri economice de tip Juglar.

m. 324. şi în condiţiile dublării ratei consumului de la 40% la 80%. La o creştere a venitului de 1. 318. b) salariul colectiv. rata şomajului calculată la populaţia activă este: a) 25%. Ştiind că populaţia ocupată este de 9. principalele tipuri de şomaj sunt: a) voluntar. c) scad cu 800 miliarde u. Ştiind că populaţia activă cuprinde şomerii şi populaţia ocupată. Şomajul natural descrie acel nivel al şomajului la care: a) producţia economiei corespunde nivelului potenţial. 320. O persoană care tocmai a absolvit facultatea şi nu şi-a găsit încă un loc de muncă face parte din următoarea categorie de şomaj: a) voluntar. c) şomajul fricţional este nul.e) testează consecinţele macroeconomice ale modificării cursului de schimb. c) 10%. 700. b) emigrarea populaţiei autohtone. Într-o ţară populaţia totală este de 22. d) suma dintre şomajul fricţional şi cel structural este negativă. În funcţie de cauze. 319. 321.000.700.. e) de discontinuitate.000. 323. d) rata inflaţiei. rezultă că rata şomajului este de: a) 8%. iar elevii. 322. b) scad cu 1200 miliarde u. sezonier şi structural.000 de persoane. d) creşterea ofertei de muncă. b) fricţional. d) virtual. b) 9%. d) tehnologic. structural şi fricţional.5 ori. b) are loc accelerarea inflaţiei.m. militarii în termen şi casnicele reprezintă 2. 317. d) 12%. e) ciclic. e) rămân constante.000 sunt inapţi. tehnologic şi ciclic. b) 20%. e) suma dintre şomajul fricţional şi cel voluntar este zero. studenţii. Din aceasta. e) 13 %. de scurtă durată şi tehnologic. . Care din următoarele procese contribuie direct la apariţia şi/sau extinderea şomajului? a) convertibilitatea monedei naţionale..m.000. economiile: a) cresc cu 600 miliarde u. c) structural. Raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia ocupată este de 1 la 4. Dimensiunile populaţiei efectiv active sau ocupate depind de: a) salariul nominal. cu 2000 miliarde u.. c) cronic. d) cresc cu 400 miliarde.000 sunt în afara vârstei de muncă. e) diminuarea cursului monedei naţionale. c) populaţia totală. c) inflaţia.m. rata celor apţi de muncă şi rata de activitate. b) fricţional. 9. e) rata şomajului. ciclic şi involuntar.000.400.

23%. b) sporirea exportului. Smith. Ricardo.04%. c) curba Friedman. 327. e) inflaţia este un fenomen asociat exclusiv perioadelor de depresiune economică. Relaţia inversă între variaţia salariului nominal şi rata şomajului se reprezintă prin: a) curba Lorenz. 10 milioane persoane. La atenuarea inflaţiei pot contribui în mod direct: a) sporirea deficitului bugetului de stat. b) datorită deprecierii monedei indivizii caută să scape cât mai repede de banii devalorizaţi. Samuelson. militari în termen. e) imigrarea populaţiei. e) curba posibilităţilor de producţie. persoane casnice. d) J.M. Noţiunea de „şomaj involuntar” a fost introdusă în ştiinţa economică de: a) A. 332. 326. 21. populaţia ocupată. Care din următoarele tipuri de şomaj pot fi atribuite înlocuirii vechiului aparat de producţie: a) şomaj sezonier. Populaţia totală a unei ţări este de 22. c) diminuarea cursului monedei naţionale. Keynes. 325. 0. 329. e) şomaj ciclic. e) P.3 milioane. b) inflaţia poate avea şi cauze non-monetare. 13. d) 8%. 328. Populaţia în afara limitelor pentru vârsta de muncă este 10 milioane persoane. 330. e) creşterea şomajului. 20%.5 milioane. d) creşterea ofertei de bunuri de consum. Numărul şomerilor şi rata şomajului calculată în raport cu populaţia activă disponibilă sunt: a) 2. b) 2.3 milioane. Creşterea vitezei de circulaţie a banilor poate fi şi efect al fenomenului inflaţionist atunci când: a) creşte în aceeaşi proporţie şi valoarea bunurilor produse în economia naţională. elevi.73%. c) inflaţia este un dezechilibru al pieţei de capital: d) inflaţia nu poate fi controlată. d) 1. Care din următoarele procese contribuie direct la diminuarea şomajului? a) inflaţia. 0.5 milioane. c) V. Pareto. b) curba Laffer. d) curba Phillips. c) 1. .5 milioane. c) şomaj tehnologic. b) D. 15%. b) şomaj accidental.2 milioane persoane. e) 15%.c) 30%.5 milioane persoane. populaţia în vârstă de muncă.8 milioane persoane. e) 2. Una dintre următoarele afirmaţii despre inflaţie este adevărată: a) inflaţia este mereu şi pretutindeni un fenomen exclusiv monetar. 331. c) creşterea salariilor. d) convertibilitatea monedei naţionale. dar inaptă. d) şomaj voluntar. b) creşterea cererii de muncă. studenţi.

B. 340. mediu. Dacă se anticipează creşterea într-un ritm mai rapid a preţurilor. c) reducerea preţului resurselor. 335. d) creşterea veniturilor populaţiei.m. b) 50 %. e) cursul de schimb al monedei naţionale se îmbunătăţeşte. 333. c) indicele preţurilor bunurilor de consum curent minus 100./deflatorul explicit al P. b) deflatorul implicit al P. atunci rata inflaţiei a fost de: a) 33 %. e) viteza de circulaţie a banilor creşte. e) orizontul temporal (scurt. mediu. b) referinţa temporală a cantităţilor. d) modalitatea de eşantionare. d) 25 %.B. Dacă masa monetară creşte de la 500 mld. Diferenţa dintre indicii Laspeyres şi Paasche este dată de: a) referinţa temporală a preţurilor. iar viteza de rotaţie a banilor creşte cu 25%. d) accentuarea oscilaţiilor cursurilor valutare. 334. c) 75%. d) firmele acţionează într-un mediu de afaceri stabil.c) rata dobânzii creşte.. Care dintre următorii factori contribuie la apariţia inflaţiei prin cerere? a) creşterea costurilor de producţie. u. Spirala inflaţionistă reprezintă o formă de inflaţie datorată: a) modificărilor în structura cererii agregate. lung). minus 100. c) indivizii economisesc mai mult. b) potenţarea incertitudinii şi riscului în economie. atunci: a) consumatorii preferă să amâne deciziile de consum. volumul tranzacţiilor fiind constant. c) nivelul de dezvoltare al economiei. . 336.I. b) consumatorii apelează într-o mai mică măsură la credite. b) orizontul temporal (scurt. c) nivelul de dezvoltare al economiei. d) creşterea cererii agregate.B. d) şomajului structural. d) indicii bursieri cresc. Rata inflaţiei se calculează ca: a) indicele general al preţurilor minus 100. b) creşterea costurilor de producţie. 339.I. e) indicele general al preţurilor minus 1. c) încurajarea investiţiilor productive. c) efectelor combinate ale inflaţiei prin cerere şi inflaţiei prin ofertă. d) deflatorul implicit al P. e) 15%. e) redistribuirea arbitrară a avuţiei şi veniturilor. e) creşterea achiziţiilor guvernamentale.I. u. b) dificultăţilor de adaptare a structurii capitalului la cerinţele progresului tehnologic. la 700 mld. lung). Care din următoarele elemente nu reprezintă un cost asociat procesului inflaţionist? a) vicierea corelaţiilor între preţurile relative.. 338. Care din următorii factori contribuie la apariţia inflaţiei prin ofertă? a) creşterea valorii bunurilor exportate.m. 337. e) scăderea ofertei agregate.

e) cu o rată nulă a inflaţiei. e) rata şomajului cu modificarea salariilor.M. e) inflaţie prin ofertă.33 unităţi monetare. 341. e) 0. iar produsul intern brut. Conform legii psihologice fundamentale a lui J. iar Y.1⋅Y .000%. d) 40 unităţi monetare. Keynes: a) multiplicatorul investiţiilor este subunitar. Nu reprezintă o caracteristică a indicelui general de preţuri de tip Laspeyres: a) se poate obţine cu costuri mai mici decât indicele Paasche. b) controlul riguros al creşterii preţurilor. starea economic poate fi corect descrisă drept: a) spirală inflaţionistă salarii-preţuri. Importul de bunuri şi servicii depinde de produsul intern brut conform relaţiei IM = 100 + 0. b) 160 unităţi monetare. e) renunţarea la salariul minim obligatoriu. c) compatibile şi complementare. d) menţinerea fixă a ratei dobânzii de referinţă.5 unităţi monetare. d) hiperinflaţie. b) mai puţin eficiente. Dacă înclinaţia marginală spre economisire este 0. unde IM reprezintă importul de bunuri şi servicii. c) variaţia procentuală a venitului este superioară variaţiei procentuale a investiţiilor. c) 260 unităţi monetare. 347. Dacă exportul net de bunuri şi servicii este 100 unităţi monetare. 342.25 unităţi monetare. b) 2. Cea mai eficace politică antiinflaţionistă constă în: a) stimularea ofertei agregate. d) supraestimează creşterea de preţuri din economia naţională. 345. 600 unităţi monetare. atunci multiplicatorul investiţiilor este: a) 4 unităţi monetare. b) sporul venitului este superior sporului investiţiilor. d) autonom dezvoltate. d) 0. d) sporul consumului este întotdeauna superior sporului investiţiilor. b) ajustare a costului vieţii.e) convertibilităţii limitate a monedei naţionale. 348. Într-o ţară în care inflaţia anuală depăşeşte 3. . 344. c) 1. d) rata şomajului cu iluzia monetară. e) menţine neschimbată structura cantităţilor bunurilor de consum. atunci exportul de bunuri şi servicii este: a) 0 unităţi monetare. c) inflaţie prin costuri. produsul intern brut. economiile ţărilor participante devin treptat: a) incompatibile. b) este clar şi uşor de calculat. Legea lui Okun corelează: a) modificarea preţurilor cu modificarea salariilor. c) rata şomajului cu produsul intern brut.75 unităţi monetare.25. e) variaţia procentuală a consumului este superioară sporului procentual al venitului. b) modificarea efectivă a preţurilor cu modificarea lor anticipată. 346. c) subestimează creşterea de preţuri din economia naţională. 343. Prin integrare. c) menţinerea fixă a cursului de schimb valutar.

c) au atât o determinare obiectivă cât şi una obiectivă.5 tricouri. Una dintre următoarele afirmaţii este compatibilă cu principiul raţionalităţii utilizării resurselor: a) se produce de proastă calitate. 2. d) lipsa de dorinţă a indivizilor de a se încadra în muncă. 4. b) se satisfac prin consumul de bunuri. 1. b) 0. Un individ are un venit disponibil de 2 milioane lei. 350.e) 600 unităţi monetare. Costul de oportunitate al achiziţionării unei cămăşi este: a) 1.5 tricouri. Nu reprezintă activitate compatibilă cu funcţia de a produce a întreprinderilor: a) substituie factori de producţie. d) sponsorizează acţiuni culturale fără să beneficieze de scutiri la impozitul pe profit. c) existenţa egalităţii între cererea şi oferta de forţă de muncă. d) sunt limitate şi dinamice. 6. e) se produce cu consumuri de resurse mai mici. c) combină factori de producţie. prin folosirea tehnologiei avansate. d) 2. b) creşterea riscului de şomaj. d) PNB şi populaţia cresc în acelaşi ritm. El poate achiziţiona tricouri la preţul unitar de 1 milion lei şi cămăşi la preţul de 2 milioane lei/bucată. d) dimensiunea (mărimea) pieţei. e) volumul şi diversitatea lor au tendinţe de creştere. 349. Bunurile se împart în libere şi economice după următorul criteriu: a) natura subiectului purtător. 3. Şomajul involuntar este determinat de: a) existenţa unei cereri mai mari decât oferta de forţă de muncă. e) 1 tricou. b) complexitatea lor. d) modul de acces al indivizilor la ele. e) PNB creşte şi populaţia scade. PNB pe locuitor creşte atunci când: a) PNB creşte mai încet decât creşte populaţia. c) 2 tricouri. e) stabilirea unui salariu la un nivel mai mic decât nivelul de echilibru. 5. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la nevoile economice nu este adevărată?: a) reprezintă cerinţe ale existenţei oamenilor ca indivizi şi membri ai societăţii. c) activitatea economică respectivă poluează mediul. c) modul de regenerare. d) se produce mai mult decât se cere.5 tricouri. c) PNB scade mai mult decât scade populaţia. b) cumpără factori de producţie. b) existenţa unei oferte mai mari decât cererea de forţă de muncă. . e) gradul de satisfacere. Unul dintre următoarele reprezintă dezavantaj al diviziunii muncii: a) creşterea productivităţii muncii. b) se produce ce nu se cere. b) PNB scade şi populaţia creşte. c) utilizarea maşinilor. e) libertatea comerţului.

c) producţia este superioară nivelului din perioada de referinţă. d) este independentă de mediul natural.e) urmăreşte obţinerea de profit. 13. b) dispar prin satisfacere. c) este o activitate eminamente practică.Care dintre următoarele caracteristici nu aparţin activităţii economice? a) este principala formă de activitate practică. e) sunt concurente. c) utilizarea maşinilor. b) producţia este inferioară nivelului din perioada de referinţă. d) sunt complementare. ca purtător al nevoii. d) sunt condiţionate numai obiectiv. e) finale şi intermediare.Când economia realizează combinaţii de producţie aflate în interiorul frontierei posibilităţilor de producţie: a) resursele sunt folosite eficient. d) resursele sunt utilizate ineficient şi/sau incomplet. 8. b) reprezintă un obiectiv secundar al activităţii oamenilor. şi obiectul destinat satisfacerii acesteia. Nevoile economice. 11. e) este o acţiune cu finalitate. d) partidele politice. d) creşterea riscului de şomaj. transformatoare. e) finalitatea. Nu reprezintă caracteristică a nevoilor economice: a) sunt nelimitate ca număr. b) pierderea dexterităţii de a executa un produs complet. b) calitatea. d) fixe şi variabile. d) utilitatea. 9. . Reprezintă limită a diviziunii muncii: a) monotonia. e) natura muncii. b) reale şi monetare. c) sunt sinonime cu interesele economice. Nu reprezintă administraţie privată: a) sindicatele. c) exprimă relaţia dintre subiect. c) Crucea Roşie. c) raritatea. fluxurile dintre agenţii economici se impart în: a) nominale şi reale. 12. e) fundaţiile. e) nevoile economice sunt satisfăcute integral. 7. e) sunt condiţionate numai subiectiv. 10. b) armata. b) este guvernată de principiul raţionalităţii. Caracteristica principală a resurselor este: a) abundenţa. În funcţie de natura lor. c) brute şi nete. 14. ca motivaţie esenţială a activităţii economice: a) sunt limitate.

Preţul bunului A este de 250. e) curba de indiferenţă. O persoană dispune de un venit de 2.m.000 u. c) 1. d) linia bugetului. O economie poate produce 100 pachete de unt şi 5 tunuri sau 80 pachete de unt şi 7 tunuri. d) 2 unităţi din bunul B.000 u. Una din următoarele activităţi nu are caracter comercial: a) furnizarea serviciilor de apărare naţională. 16. c) nu poate face obiectul tranzacţiilor în natură. d) sistemul de preţuri. d) 91 pachete de unt şi 6 tunuri. c) 92 pachete de unt şi 6 tunuri.m. Într-o economie de piaţă. e) este oferit într-o cantitate mai mare decât cantitatea cerută la orice nivel al preţului.m.000 u. Reprezintă o administraţie privată: a) armata. b) 93 pachete de unt şi 6 tunuri. Care dintre următoarele bunuri este liber? a) învăţământul public. e) plan. În aceste condiţii.000. d) informaţia. 21. 17. Curba care arată combinaţiile de bunuri pe care economia poate să le producă la un moment dat utilizând resursele disponibile este: a) funcţia de producţie. . b) autostrăzile. 500. b) este produs în exclusivitate de către firme. A şi B. d) primăria.5 unităţi din bunul B. 20. b) transferul unor sume de bani între două conturi bancare. c) lemnul.15. c) partidele politice. b) decizii administrative. b) învăţământul public. e) 89 pachete de unt şi 6 tunuri. costul oportunităţii achiziţiei unei unităţi din bunul A este: a) 0. d) are preţul strict pozitiv. 19. 18.5 unităţi din bunul B. c) curba posibilităţilor de producţie. şi poate achiziţiona două bunuri. Un bun economic: a) nu este un bun „rar”. e) nisipul din deşert. c) tehnologiile de producţie.. alocarea resurselor se realizează prin: a) deciziile guvernului. e) 2. e) prefectura.5 unităţi din bunul B. iar al bunului B. b) curba expansiunii producţiei. care dintre următoarele combinaţii de pachete de unt şi tunuri nu poate fi un punct situat pe curba posibilităţilor de producţie pentru economia respectivă? a) 94 pachete de unt şi 6 tunuri. În cazul în care costul de oportunitate al producţiei de tunuri (în raport cu untul) este crescător. b) 1 unitate din bunul B. 22.

e) concluzia unui model matematic.8%” este: a) un enunţ pozitiv. 28. 24.3% în 2001. O economie produce doar două bunuri X şi Y. 25. În cazul în care curba posibilităţilor de producţie este o curbă concavă faţă de origine: a) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este constant. d) vânzarea de bunuri de consum intermediar. Costul de oportunitate reprezintă: a) costul contabil. c) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este descrescător.c) vânzarea de bunuri de consum final. 23. e) costul de oportunitate este crescător până la un punct. apoi descrescător. 27. apoi descrescător. d) crescător până la un punct. b) costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y este crescător. e) un concept sinonim cu frontiera posibilităţilor de producţie. b) un enunţ normativ. b) ceea ce ar trebui să se întâmple în economie. c) cea mai bună variantă de alocare a resurselor sacrificată în favoarea variantei alese. c) empirică.8%. c) o situaţie favorabilă din economie. e) descrescător până la un punct. Afirmaţia că „rata inflaţiei în România la sfârşitul lunii decembrie 2002 a fost de 17. c) o inflaţie de 18% este încă prea mare. d) explicativă. apoi crescător. d) economia este ineficientă. c) un enunţ nedemonstrabil. Forma generală a curbei posibilităţilor de producţie indică un cost de oportunitate: a) crescător. e) descriptivă. c) constant. b) descrescător. b) indicele preţurilor de consum a crescut cu 3% în luna decembrie. Nu reprezintă o afirmaţie pozitivă: a) rata şomajului era la sfârşitul anului 2002 de 8. d) o ipoteză. d) economia românească a crescut cu o rată anuală de 5. Enunţul „pentru a fi eficiente întreprinderile româneşti ar trebui să fie privatizate” este o afirmaţie: a) pozitivă. b) normativă. 29. d) o stare de fapt în economie. 26. d) un concept similar ratei marginale de substituţie. e) acordarea unui credit unui client bancar. . e) o situaţie de dezechilibru în care se află economia. O afirmaţie normativă exprimă: a) ceea ce se întâmplă în general în economie. b) costul informării în vederea încheierii unui contract.

d) descrescătoare. cu o rată descrescătoare. 31. cu o rată descrescătoare. 34. 36. b) calculator-program soft. 35. c) Umg descreşte în aceeaşi măsură cu UT. până la saturaţie: a) Umg creşte şi UT scade. Georgescu-Roegen. 37. e) gaz metan-lemn.e) rata medie anuală a dobânzii este de 17%. până la saturaţie. cu o rată descrescătoare. Friedman. d) stilou-cerneală. „Drumul către servitute”. b) preferinţele consumatorilor. c) costurile fixe de producţie. b) negativă. „Liber să alegi”. utilitatea marginală obţinută prin consumul succesiv din acelaşi bun economic: a) creşte. Hayek. c) zero. Până la punctul de saturaţie. b) creşte. Reprezintă bunuri complementare: a) margarină-unt. e) scade. b) Umg rămâne constantă şi UT scade. d) autoturism-benzină. Până la punctul de saturaţie. „Capitalism contra capitalism”. 33. c) scade. d) G. c) unt-margarină. „Comportamentul consumatorului – o abordare economică”. Reprezintă bunuri substituibile: a) autoturism-benzină. cu o rată constantă. e) N. b) benzină-motorină. Atunci când se consumă în mod succesiv unităţi din acelaşi bun economic. utilitatea totală este: a) pozitivă şi descrescătoare. 30. Prin consumul succesiv a unor unităţi din acelaşi bun economic. e) pozitivă şi crescătoare. . Reprezintă o lucrare care reflectă prioritar probleme de microeconomie: a) F. Becker. 32. cu o rată crescătoare. c) miere-zahăr. „Legea entropiei şi procesul economic”. e) mixer-energie electrică. e) Umg descreşte iar UT creşte. b) M. Albert. d) condiţiile natural-geografice. Consumul unui bun economic nu este influenţat în mod direct de: a) situaţia de ansamblu a economiei. d) scade. d) Umg creşte în aceeaşi măsură cu UT. c) M. utilitatea totală obţinută prin consumul succesiv din acelaşi bun economic: a) creşte. e) veniturile consumatorilor. cu o rată constantă.

c) crescătoare. c) 1. El consumă două bunuri X şi Y cu preţurile Px=1 u. 38. c) nu se modifică. apoi scade. e) 5. 42. d) întâi creşte. b) UmgA/PB=UmgB/PA. atunci când se consumă unităţi succesive dintr-un bun. cu o rată crescătoare. d) scade. d) 8X şi 4Y.b) creşte. e) scade. cu o rată descrescătoare. În condiţiile în care Px=2 u. d) UmgA/PA=UmgB/PB. d) numai bunurile din proprietatea de stat. b) 3. programul de consum care asigură echilibrul consumatorului este: a) 2X şi 3Y. Un individ dispune de un venit disponibil Vd=20 u.m. cu o rată constantă. atunci utilitatea totală este: a) zero.m. 39. Curba coşurilor de consum care generează acelaşi nivel al utilităţii consumului se numeşte: a) linie a bugetului. Funcţia utilităţii totale a unui individ este UT=5+3Qx. 40. . intensitatea nevoii umane pentru bunul respectiv: a) scade. cu o rată constantă. şi Py=2 u. În condiţiile în care Umgx=10-Qx iar Umgy=28-2Qy. 44. cât şi cele libere. Au utilitate economică: a) atât bunurile economice. e) UmgB/UmgA=PA/PB. iar venitul disponibil al individului este Vd=200 u. 41.m.m. b) 4X şi 8Y. utilitatea marginală a consumului din bunul X este: a) 2. e) numai bunurile din proprietatea mixtă. b) negativă..m. c) scade. 43. Conform legii lui Gossen. b) numai bunurile libere. c) 3X şi 2Y. unde Qx reprezintă cantitatea consumată din bunul X. c) numai bunurile economice.Utilitatea totală este maximă atunci când: a) UmgA=UmgB. e) maximă. Dacă utilitatea marginală a unui bun este zero.. d) descrescătoare. b) creşte. e) 2X şi 5Y. d) 4. c) UmgA/UmgB=PA. e) se accentuează.

Dacă rata marginală de substituţie a unui bun A printr-un bun B este de 4. Panta curbei de indiferenţă este: a) raportul dintre preţurile bunurilor. atunci consumatorul realizează o creştere a utilităţii totale dacă: a) consumă mai puţine unităţi din bunul A. b) o cantitate din bunul X de 2 ori mai mică decât cantitatea din bunul Y. d) cantităţile din cele două bunuri astfel încât UmgX UmgY =1 2 . c) curbă a ratelor marginale de substituţie în consum. 47.5 unităţi din B. b) unitară. c) 1 unitate din B. b) 3 unităţi din B. 45. Dacă preţul bunului X este cu 100% mai mare decât preţul bunului Y. d) raportul dintre utilitatea totală a bunului care substituie şi utilitatea totală a bunului substituit. 46. 48. atunci un consumator raţional alege: a) o cantitate din bunul X de 2 ori mai mare decât cantitatea din bunul Y. c) consumă mai puţin din ambele bunuri. d) curbă de indiferenţă. c) cantităţile din cele două bunuri astfel încât UmgX UmgY =2. e) cantităţile din cele două bunuri pentru care utilităţile lor marginale sunt egale. e) izocost. e) consumă mai multe unităţi din bunul A. e) 0. e) rata marginală de substituţie în consum. d) consumă mai mult din ambele bunuri. c) raportul dintre utilitatea totală a bunului substituit şi utilitatea totală a bunului care îl substituie.b) curbă a cererii. atunci consumatorul va face un schimb avantajos când schimbă o unitate de bun A pentru: a) 5 unităţi din B. b) consumă cantităţi egale din bunurile A şi B. d) 2 unităţi din B. Dacă UmgA PA > UmgB PB . .

Un consumator are o funcţie de utilitate totală de tipul U( X. d) 22. Dacă preţurile celor două bunuri sunt PX = PY = 2 . UmgY = 5 − Y. atunci utilitatea marginală a bunului Y este: a) 6. iar preţurile celor două bunuri sunt PX =1 şi PY = 2 . b) 5X şi 5Y. b) 8. b) venitul consumatorului influenţează utilitatea totală. c) 82 unităţi de utilitate. -11. d) 84 unităţi de utilitate.49. b) 57 unităţi de utilitate. 200 unităţi de utilitate. Venitul disponibil de 16. 2000 lei. atunci consumatorul: a) va menţine consumul din ambele bunuri. 50. c) va mări consumul din A şi va reduce consumul din B. Prin consumul a 6 unităţi succesive dintr-un bun. X şi Y. . 53. 28. respectiv. iar utilitatea totală este maximă. utilitatea marginală resimţită de consumator scade. c) 6X şi 5Y. e) consumatorul îşi maximizează utilitatea totală dacă va cheltui întregul venitul disponibil. dată fiind constrângerea bugetară. atunci programul de consum care asigură echilibrul consumatorului este: a) 3X şi 3Y. e) 95 unităţi de utilitate. Care din afirmaţiile de mai jos este falsă? a) raţionalitatea presupune maximizarea utilităţii totale. b) va mări consumul din B şi va reduce consumul din A. e) 7X şi 7Y. d) 8X şi 4Y. Utilităţile marginale pentru două bunuri A şi B sunt 500 unităţi de utilitate şi. 52. Dacă preţul bunului A este 10000 lei şi al bunului B. d) când cantitatea consumată succesiv dintr-un bun creşte. 22. b) 3X şi 4Y. e) 10X şi 3Y. 2. preţul bunului X este de 8. 54. Dacă produsul dintre utilitatea marginală a unui bun X şi preţul unui bun substituibil Y este 48. un consumator obţine următoarele utilităţi marginale: 30. c) 3X şi 7Y. c) 24. Programul de consum ce asigură echilibrul consumatorului este: a) 5X şi 2Y. Un consumator dispune de un venit disponibil de 14. Utilitatea totală a primelor 5 unităţi consumate este: a) 28 unităţi de utilitate. d) 4X şi 3Y. d) va mări consumul din ambele bunuri. e) va reduce consumul din ambele bunuri. 51. Utilităţile marginale resimţite în urma consumului a două bunuri. sunt date de relaţiile UmgX =10 − 2 ⋅ X. c) curba cererii unui consumator nu depinde de utilitatea marginală.Y) = 3 ⋅X⋅Y. 13.

b) randamentelor de scară descrescătoare. 56. c) echipamentele. c) randamentelor de scară constante. c) vânzările de bunuri economice. c) un bun rezultat dintr-un proces de producţie şi utilizat într-un alt proces de producţie. d) minimizarea profitului. b) materialele consumabile. Obiectivul fundamental al producătorului: a) minimizarea consumului de bunuri economice. c) reducerea productivităţii medii. 60. d) cumpărarea de factori de producţie. d) faptului că producţia este ineficientă. Factorii primari de producţie sunt: a) numai munca. c) minimizarea venitului disponibil. d) numai clădirile folosite în procesul de producţie. b) numai pământul. b) maximizarea profitului. Principiul randamentelor descrescătoare ale factorilor de producţie se referă la: a) reducerea producţiei. c) munca şi pământul. 62. 59. se datorează: a) randamentelor de scară crescătoare. e) semifabricatele. Faptul că producţia creşte mai repede la niveluri reduse ale utilizării factorilor de producţie şi din ce în ce mai greu la volume considerabile ale factorilor de producţie utilizaţi. 61. 55. d) materiile prime. e) pământul şi capitalul. e) numai materiile prime folosite pentru producţie. e) închirierea forţei de muncă. Capitalul tehnic reprezintă: a) totalitatea resurselor de care dispune întreprinderea pentru a asigura producţia. 58. 57. Nu reprezintă fluxuri de intrare pentru firme: a) subvenţiile primite de la stat. e) reducerea costului marginal. b) orice bun utilizat în producţie. d) munca şi capitalul.e) 384. d) reducerea costului mediu. b) veniturile din vânzarea bunurilor economice. Care dintre următoarele componente ale capitalului tehnic sunt afectate de uzura fizică şi morală? a) energia. e) maximizarea încasărilor bugetare. e) diferenţei de producţie faţă de alte firme.Cărui agent economic îi este specifică funcţia de a produce bunuri economice: . b) reducerea productivităţii marginale.

69. a unuia sau mai multor factori de producţie cu unul sau mai mulţi factori din cei folosiţi sau noi. 63. 68. reprezintă: a) combinarea factorilor de producţie. d) dezvoltarea intensivă. Unul dintre următoarele reprezintă un element de capital circulant: a) clădirile. d) abilitatea întreprinzătorului. c) materiile prime. b) plata taxei pe valoarea adăugată către stat. e) utilitatea marginală a factorilor de producţie. parţială sau totală. Nu reprezintă capital tehnic: a) maşinile. Totalitatea elementelor folosite de firme pentru a produce bunuri economice reprezintă: a) productivitatea muncii. b) utilajele. d) productivitatea marginală a factorilor de producţie. e) utilajele. c) productivitatea marginală a pământului. e) dezvoltarea extensivă. Nu reprezintă o caracteristică a pământului ca factor de producţie: a) factor de producţie originar. b) creşterea economică. d) vânzările de bunuri economice către gospodării. b) substituirea factorilor de producţie.a) administraţiile private. Nu reprezintă flux de ieşire pentru firme: a) plata impozitelor şi taxelor către stat. 64. e) factor de producţie nelimitat. c) productivitatea medie a factorilor de producţie. Înlocuirea. b) factor de producţie regenerabil. c) principalul factor de producţie în agricultură. c) subvenţiile. e) plata salariilor. e) productivitatea globală a factorilor de producţie. d) cadrul de desfăşurare a activităţii economice. b) administraţiile publice. e) băncile. b) calculatoarele de proces. Nu reprezintă indicator care măsoară eficienţa combinării şi substituirii factorilor de producţie: a) productivitatea marginală a muncii. d) maşinile. d) gospodăriile. . c) materiile prime. e) energia. 67. c) întreprinderile. 66. în condiţiile obţinerii cel puţin a aceleiaşi producţii. d) rata marginală de substituţie a factorilor de producţie. b) productivitatea marginală a capitalului. 65. c) factorii de producţie.

Unul dintre următorii indicatori este folosit pentru calculul eficienţei combinării şi substituirii factorilor de producţie: a) utilitatea marginală a bunurilor economice. 76. 75. o întreprindere cu 50 salariaţi obţine o producţie de 10000 bucăţi. Combinarea factorilor de producţie nu depinde de: a) natura activităţii economice. b) costul variabil mediu scade. c) costul variabil mediu rămâne constant. d) costul total mediu scade. b) cheltuieli cu salariile personalului direct productiv. e) costul fix mediu creşte. Dacă întreprinzătorul substituie 5 utilaje cu factorul muncă. e) cheltuieli cu materiile prime. b) combustibilul. 73. c) un rol determinant în activitatea economică. Pe termen scurt. 72. 74. e) factorul pasiv al producţiei. b) o acţiune conştientă. c) amenzi. . e) 250 bucăţi/salariat. Care dintre următoarele reprezintă neofactor de producţie: a) materiile prime. d) 150 bucăţi/salariat. în condiţiile unei rate marginale de substituţie Rms=10. e) venitul disponibil al consumatorului. 71. d) factorul activ şi determinant al producţiei. d) utilitatea individuală a bunurilor economice. În momentul T0. b) condiţiile de producţie. atunci când costul variabil creşte în acelaşi ritm cu producţia: a) costul variabil mediu creşte. c) utilitatea totală a bunurilor economice. e) managementul şi marketingul firmei. b) rata marginală de substituţie a factorilor de producţie. Reprezintă cheltuială materială de producţie: a) cheltuieli cu salariile personalului administrativ. creşte sau rămâne constant. c) 300 bucăţi/salariat. c) maşinile. productivitatea medie a muncii în T1 este: a) 100 bucăţi/salariat. d) utilajele. Pe termen scurt. e) informaţia. Nu este caracteristic factorului muncă folosit în activitatea economică: a) o acţiune specific umană.70. 77. d) cheltuieli de protocol. atunci când costul variabil total creşte mai rapid decât producţia: a) costul fix mediu rămâne constant. b) 200 bucăţi/salariat. c) venitul disponibil al consumatorului. d) abilitatea întreprinzătorului.

b) CVM=2Q. 80. c) cheltuieli cu energia. Atunci când Cmg>CVM: a) CVM scade. e) costul total mediu scade. 81. b) CVM=3+2Q. c) costul fix mediu rămâne constant. Nu reprezintă cheltuială materială de producţie: a) cheltuieli cu materiile prime. e) Cmg=CF. valoarea consumului de capital circulant (Kc) este: a) Kc=15 milioane lei. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate pe termen scurt: a) CFM = constant. e) amortizarea capitalului fix. 82. Costurile salariale în cadrul unei firme sunt de 30 milioane lei. . d) costul total mediu creşte. c) Kc=30 milioane lei. Nu poate fi considerat un proces compatibil cu existenţa economiilor de scară: a) o mai bună specializare a lucrătorilor. În situaţia în care costurile totale (CT) depind de producţie (Q) conform relaţiei CT=5+3Q+2Q2: a) CF=5+3Q. 78. b) CVM = constant. b) cheltuieli cu combustibilul. c) Cmg<CF. c) CVM = constant. b) utilizarea unei tehnologii mai performante. c) CF = constant. Atunci când costurile totale (CT) depind de producţie (Q) conform relaţiei CT=15+2Q: a) CFM=15. 83. d) CVM=3Q+2Q2. d) CVM creşte. e) CFM întotdeauna scade.b) costul variabil mediu scade. În condiţiile în care costurile totale ale firmei CT=60 milioane lei. d) Cmg>CF. d) CFM întotdeauna creşte. b) CF scade. b) Kc=1 milion lei. e) Kc=10 milioane lei. c) CTM=3+2Q. c) birocraţia. d) cheltuielile de protocol. e) CFM=(5/Q) +3. 84. d) Kc=20 milioane lei. e) CF creşte. Dacă amortizarea este de 2 ori mai mică decât valoarea capitalului circulant folosit în cadrul firmei. 79.

d) proporţii fixe ale factorilor de producţie. cu costurile explicite. c) surplusul de cantitate pe piaţă. d) negative.d) automatizarea producţiei. 86. d) VT>CT. . e) zero. b) randamente crescătoare de scară. c) randamente constante de scară. există: a) randamente crescătoare. scara de producţie începând de la care firma atinge minimul costului mediu pe termen lung are randamente: a) descrescătoare. Faţă de costul contabil. e) posibilitatea obţinerii unor reduceri de preţ la cumpărarea de factori de producţie. e) VT>CT. dar VT<min CV. La nivelul unei firme. d) surplusul consumatorului. atunci funcţia de producţie are: a) randamente descrescătoare de scară. c) constante. Se atinge „pragul de părăsire a pieţei” atunci când: a) VT<CT. 91. Atunci când costul total mediu pe termen lung al unei firme creşte. dar VT<min CV. d) substituibilitatea. Dacă un producător trebuie să utilizeze cantităţi de 4 ori mai mari din toţi factorii de producţie pentru a mări producţia de 3 ori. d) dezeconomii de scară. Diferenţa dintre valoarea bunului – cât de mult suntem dispuşi să plătim pentru a-l procura . c) indivizibilitatea. e) divizibilitatea. Nu reprezintă o proprietate a factorilor de producţie în cazul combinării acestora: a) adaptabilitatea. costul economic este: a) mai mare. cu costurile implicite. b) mai mic.şi preţul aferent acelui bun pe piaţă. 87. reprezintă: a) surplusul producătorului. c) egal. e) isoutilitatea. b) randamente constante. 85. e) scara minimă eficace. dar VT>min CV. d) mai mic. 88. e) mai mic. b) crescătoare. c) economii de scară. c) VT=CT. dar VT> CF. 90. b) VT<CT. la un moment dat. b) surplusul de venituri la bugetul statului. 89. b) complementaritatea.

c) constante. producţia sporeşte de 3 ori faţă de T0.52.4 ⋅L0 . Dezvoltarea economică de tip extensiv se realizează prioritar prin: a) sporirea productivităţii factorilor de producţie. b) descrescătoare atât pentru K. cât şi pentru L. b) raport de la parte la întreg. 98. 94. b) 30. 93. c) progresul tehnic. când era de 200 bucăţi. d) reprezintă capital tehnic. Nivelul productivităţii marginale a muncii reprezintă: a) 20. Randamentele factorilor sunt: a) crescătoare atât pentru K. Se consideră funcţia de producţie Y =10 ⋅K0. 96.Care din următoarele sensuri nu este corect cu privire la capital ca factor de producţie? a) reprezintă bunuri de producţie. 95. c) constante atât pentru K. iar L este forţa de muncă. Randamentele de scară care caracterizează procesul de producţie definit prin această funcţie de producţie sunt: a) descrescătoare. Care din următoarele elemente reprezintă un flux de intrare în cadrul unei firme? a) impozitul pe profit. e) creşterea randamentului factorilor de producţie. 92. b) reprezintă consum intermediar. unde Y este producţia. . e) reprezintă valoare adăugată. e) egale cu 0. e) descrescătoare pentru K şi crescătoare pentru L. productivitatea medie a muncii la o firmă este de 20 bucăţi pe salariat. b) crescătoare. c) cheltuieli pentru serviciile factorilor de producţie. K reprezintă capitalul. d) egale cu 16. iar L este forţa de muncă. K reprezintă capitalul.52 ⋅K0 . d) reducerea costurilor de producţie. În T0.3 ⋅L0. iar numărul de salariaţi se dublează. 97. În T1. e) obligaţiunile emise.7 . b) sporirea cantităţii factorilor. d) raport unitar.e) izocuante liniare. d) crescătoare pentru K şi descrescătoare pentru L. unde Y este producţia. cât şi pentru L. d) impozitul pe salarii. c) reprezintă consum final.52. e) nu există legătură.6 . b) subvenţiile. Se consideră funcţia de producţie Y =16 . cât şi pentru L. c) raport subunitar. Care este afirmaţia corectă cu privire la relaţia între resurse şi factori de producţie: a) raport de la întreg la parte.

d) creşterii costului variabil ca urmare a scăderii producţiei. b) productivitatea marginală se reduce. iar L este forţa de muncă? a) randamentele de scară sunt constante. d) productivitatea medie se reduce. În aceste împrejurări. Costul reprezintă 80% din încasările iniţiale. b) formei curbei costului mediu pe termen lung. b) 3000. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată în ceea ce priveşte funcţia de producţie KL Q KL + = . c) costul fix total creşte. d) 45. 40. 104. 102.c) 40. c) productivitatea medie creşte. Productivitatea medie a 8 muncitori este 24 unităţi. d) 2000. b) creşte cu 2%. 0. c) capitalul şi forţa de muncă se combină în proporţii fixe. dacă producţia se reduce. Dacă preţul unitar este egal cu 40 u. c) 2000. e) se reduce cu 50%. b) randamentele de scară sunt descrescătoare.m. 0. e) 4000. iar profitul se dublează. Încasările cresc cu 10%. 0. K este capitalul. atunci costul total. unde Q este producţia. 99. e) 35. La o societate comercială. 101. costul total: a) rămâne constant. Randamentele descrescătoare de scară folosesc la explicarea: a) pantei liniei bugetului. 60. e) amortizarea capitalului tehnic fix creşte. 80. se poate trage concluzia că: a) productivitatea marginală creşte. e) principiul randamentelor descrescătoare ale factorilor nu este . costul variabil mediu este de 20 u. Pe termen scurt.5%. d) se reduce cu 12. 100. Dacă productivitatea marginală corespunzătoare celui de-al 9-lea muncitor este 23 unităţi. c) creşterii costului fix mediu ca rezultat al creşterii producţiei.m.. atunci: a) costul variabil total creşte. 25. 0. c) se reduce cu 70%. b) costul total creşte. costul total mediu şi profitul total sunt: a) 1250. d) costul fix mediu creşte. 80. e) productivitatea marginală este maximă. 103. e) reducerii costului fix ca urmare a creşterii producţiei. iar nivelul producţiei la care profitul este nul 50 bucăţi. d) producătorul nu poate maximiza profitul. 0.

d) este minimă. b) trebuie să fie concavă faţă de origine. Curba productivităţii marginale a unui factor de producţie intersectează axa factorului variabil de producţie în punctul pentru care: a) productivitatea medie a factorului respectiv de producţie este maximă. atunci. 109. c) nu poate fi descrescătoare. 110. Izocuanta reprezintă: a) ansamblul combinaţiilor de bunuri de consum pentru care consumatorul resimte aceeaşi utilitate economică. b) ansamblul combinaţiilor de factori de producţie pe care producătorul le poate utiliza cu aceleaşi cheltuieli. b) productivitatea marginală se reduce. Dacă productivitatea medie a muncii este maximă. d) productivitatea medie se reduce. pentru orice creştere a cantităţii utilizate din factorul respectiv de producţie. d) producţia totală este minimă. e) arată combinaţiile de factori de producţie pentru un nivel dat al producţiei. b) scade. d) ansamblul combinaţiilor de două bunuri de consum pe care consumatorul le poate cumpăra cu aceleaşi venituri. Productivitatea medie a 10 lucrători este de 150 unităţi. Dacă productivitatea marginală corespunzătoare celui de-al 11-lea lucrător este 180 unităţi. să scadă sau să nu se modifice. b) producţia totală este maximă. d) arată combinaţiile de factori de producţie pentru care costul total este minim. c) productivitatea marginală a muncii este mai mare decât . c) productivitatea medie creşte.valabil. atunci: a) productivitatea marginală creşte. Dacă productivitatea marginală a unui factor de producţie este mai mare decât productivitatea medie. e) poate să crească. e) producţia corespunzătoare preţului de echilibru de pe piaţă. Izocuanta: a) trebuie să fie liniară. c) ansamblul combinaţiilor de factori de producţie pentru care producătorul obţine aceeaşi producţie. 107. c) este maximă. 105. e) productivitatea medie a factorului respectiv de producţie este egală cu productivitatea marginală a acestuia. atunci: a) productivitatea marginală a muncii este crescătoare. productivitatea medie: a) creşte. 106. 108. e) producţia este maximă. b) productivitatea marginală a muncii este descrescătoare. c) începe să se manifeste randamentul descrescător al factorului respectiv de producţie.

Preţul factorului X este de două ori mai mic decât al factorului Y. c) cantităţile din cei doi factori pentru care se verifică egalitatea WmgX WmgY 2 1=. În scopul minimizării costului total. atunci el trebuie: a) să folosească mai multă muncă şi mai puţin capital. 111. c) cantităţile factorilor de producţie ce corespund maximului fiecărei productivităţii medii. Care din următoarele efecte reprezintă o ajustare pe termen lung. d) schimbare de producţie. d) productivitatea marginală a muncii este mai mică decât productivitatea medie. la un model utilitar. productivitatea marginală a muncii este egală cu 20. 112.productivitatea medie. de la un model de agrement. d) cantităţile din cei doi factori pentru care se verifică egalitatea WmgY 4 WmgX 1 2 1=. Preţul utilizării factorului muncă este de 10. la maşini sport. de la avioane. în situaţia unei firme producătoare de avioane: a) creşterea cantităţii de oţel cumpărată de firmă. . Un producător utilizează doi factori de producţie ale căror preţuri sunt egale. producătorul trebuie să utilizeze în producţie: a) cantităţi egale din cei doi factori de producţie. producătorul trebuie să utilizeze în producţie: a) cantităţi egale din cei doi factori de producţie. 113. Dacă producătorul urmăreşte minimizarea costurilor. c) schimbare a producţiei. iar productivitatea marginală a capitalului este 45. Un producător utilizează doi factori de producţie X şi Y. Un producător utilizează factori de producţie astfel încât. e) doar unul dintre cei doi factori de producţie. b) reducerea numărului de schimburi de la 3 la 2. d) cantităţile ce corespund egalităţii dintre cele două productivităţi marginale. e) productivitatea marginală a muncii este maximă. la un moment dat. e) reducerea numărului de salariaţi de la 1765 la 1762. e) cantităţile din cei doi factori pentru care se verifică egalitatea 2WmgX = 4WmgY. b) cantităţile factorilor de producţie pentru care productivităţile marginale ale factorilor sunt maxime. 114. În scopul minimizării costului total. iar preţul utilizării factorului capital este de 15. b) cantităţile din cei doi factori pentru care se verifică egalitatea 2 WmgY WmgX = .

b) costul total mediu. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată? a) costul total este constant. d) costul variabil mediu. c) costul mediu scade. iar producţia creşte: a) costul variabil mediu scade. b) preţul este mai mic decât minimul costului total mediu. atunci: a) costul marginal este crescător. un producător al cărui obiectiv este maximizarea profitului nu produce dacă: a) preţul este mai mic decât minimul costului variabil mediu. 118. 121. un producător poate produce dacă preţul acoperă: a) costul fix mediu. iar producţia creşte: a) costul total mediu scade. b) costul total mediu este minim. c) costul variabil mediu creşte. e) costul fix mediu este minim. În situaţia în care productivitatea marginală globală a factorilor de producţie este mai mare decât productivitatea medie globală. 119. d) costul marginal este mai mare decât costul total mediu. Pe termen scurt. d) costul fix mediu creşte. b) costul marginal este descrescător. d) să nu modifice utilizarea curentă a factorilor. e) costul total mediu este mai mic decât costul marginal. 120. d) costul fix mediu creşte. c) costul total mediu creşte. Când costul marginal este mai mare decât costul mediu. e) costul marginal este mai mic decât costul total mediu. iar producţia creşte: a) costul mediu creşte. e) costul fix. e) costul marginal este minim. unde Q este producţia. În situaţia în care costul marginal este mai mare decât costul variabil mediu. b) costul marginal este descrescător. 117. 116. 115. b) decizia producătorului de a mări producţia nu este raţională. e) să folosească mai multă muncă şi mai mult capital. c) costul marginal este egal cu costul total mediu.b) să folosească mai puţină muncă şi mai puţin capital. c) costul marginal. d) încasările totale nu acoperă costul total. Costul total (CT) al unui producător este dat de relaţia CT= 3 + 7 ⋅Q. Pe termen scurt. c) să folosească mai puţină muncă şi mai mult capital. e) costul fix mediu este minim. b) costul variabil mediu este minim. c) costul marginal este mai mare decât costul total mediu. În cazul în care costul total mediu este minim. d) costul marginal este mai mic decât costul total mediu. c) preţul este mai mic decât costul fix mediu. .

d) producătorul trebuie să-şi reducă producţia; e) costul mediu este egal cu costul marginal. 122. Pragul de rentabilitate reflectă situaţia în care: a) costurile de producţie nu sunt acoperite de încasările totale; b) încasările totale depăşesc costurile de producţie; c) profitul este nul; d) preţul este mai mic decât minimul costului mediu total; e) preţul este mai mic decât minimul costului variabil mediu. 123. Preţul pieţei este mai mic decât costul total mediu, dar mai mare decât costul variabil mediu. În acest caz: a) pierderea este mai mare decât costul fix; b) profitul este pozitiv; c) producătorul se află la pragul de rentabilitate; d) producătorul nu mai produce pe termen scurt; e) producătorul continuă să producă pe termen scurt. 124. În cazul în care costul variabil scade mai repede decât producţia, costul total mediu: a) creşte; b) scade; c) rămâne constant; d) este nul; e) este minim. 125. Pe măsura creşterii producţiei, punctul de minim al curbei costului total mediu: a) este atins înaintea minimului costului variabil mediu; b) se află deasupra şi la stânga punctului minim al costului variabil mediu; c) corespunde intersecţiei curbelor costului marginal şi costului total mediu; d) are în stânga o curbă a costului variabil mediu în scădere; e) are în dreapta o curbă a costului marginal în scădere. 126. O firmă produce 200.000 de bucăţi anual, pe care le vinde la un preţ de 5 u.m./buc. Costurile explicite de producţie sunt de 750.000 u.m., iar costurile implicite, de 200.000 u.m. În aceste condiţii, profitul contabil şi economic sunt, respectiv: a) 200.000 u.m.; 25.000 u.m.; b) 150.000 u.m.; 50.000 u.m.; c) 125.000 u.m.; 75.000 u.m.; d) 100.000 u.m.; 50.000 u.m.; e) 250.000 u.m.; 50.000 u.m. 127. Se cunosc următoarele date: preţul de vânzare 25 u.m., costul fix 10.000 u.m., costul variabil mediu 5 u.m. Pragul de rentabilitate este: a) 100 bucăţi; b) 200 bucăţi; c) 300 bucăţi; d) 400 bucăţi; e) 500 bucăţi. 128. Creşterea preţului determină reducerea încasărilor producătorilor. În aceste condiţii: a) cererea este elastică în raport cu preţul;

b) cererea este inelastică în raport cu preţul; c) cererea este crescătoare în raport cu preţul; d) producătorii nu-şi maximizează profiturile; e) producătorii nu-şi minimizează costurile. 129. Dacă bunurile X şi Y sunt substituibile, creşterea preţului bunului X determină: a) creşterea cantităţii cerute din bunul X şi scăderea cantităţii cerute din bunul Y; b) scăderea cantităţii cerute din ambele bunuri; c) creşterea cantităţii cerute din ambele bunuri; d) menţinerea constantă a cantităţii cerute atât din bunul X, cât şi din bunul Y; e) scăderea cantităţii cerute din bunul X şi creşterea cantităţii cerute din bunul Y. 130. Dacă bunurile X şi Y sunt complementare, creşterea preţului bunului X determină: a) scăderea cantităţii cerute din ambele bunuri; b) creşterea cantităţii cerute din bunul X şi scăderea cantităţii cerute pentru bunul Y; c) creşterea cantităţii cerute din ambele bunuri; d) menţinerea constantă a cantităţii cerute atât din bunul X, cât şi din bunul Y; e) scăderea cantităţii cerute din bunul X şi creşterea cantităţii cerute din bunul Y. 131. În cazul unui coeficient pozitiv de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul A în raport cu preţul bunului B, bunurile A şi B sunt: a) complementare; b) substituibile; c) inferioare; d) sub standardele admise de calitate; e) de lux. 132. În cazul unui coeficient negativ de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul A în raport cu preţul bunului B, bunurile A şi B sunt: a) substituibile; b) inferioare; c) sub standardele admise de calitate; d) de lux; e) complementare. 133. Dacă veniturile încasate din vânzarea laptelui cresc cu 10%, ca urmare a majorării preţului cu 12%, cererea pentru lapte este: a) elastică; b) unitar elastică; c) inelastică; d) perfect elastică; e) perfect inelastică. 134. O creştere a venitului unui consumator de la 2.000.000 u.m. la 4.000.000 u.m. antrenează o creştere a cantităţii cerute de la 100 de bucăţi la 150 bucăţi. Care din afirmaţiile următoare, unde EC/V este coeficientul de elasticitate a cererii în raport cu venitul, este adevărată? a) EC/ V < 0;

b) 0 < EC/ V < 1; c) EC / V = 1; d) EC / V > 1; e) EC/ V = −3 . 135. Curba cererii este descrescătoare pentru că: a) utilitatea totală este descrescătoare; b) utilitatea marginală este descrescătoare; c) utilitatea totală este crescătoare; d) utilitatea marginală este crescătoare; e) utilitatea marginală este constantă. 136. Ceaiul este un bun normal. Creşterea veniturilor consumatorilor determină pe piaţa ceaiului: a) creşterea cererii; b) reducerea cererii; c) menţinerea constantă a cererii şi reducerea preţului; d) reducerea cererii şi a preţului; e) nici o modificare a cererii şi a preţului. 137. Cererea pentru bunul X este inelastică. Dacă preţul bunului X se reduce cu 5%, atunci: a) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mică decât 5%, iar încasările din vânzări cresc; b) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mare decât 5%, iar încasările din vânzări cresc; c) creşterea procentuală a cantităţii cerute este egală cu 5%, iar încasările din vânzări nu se modifică; d) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mică decât 5%, iar încasările din vânzări se reduc; e) creşterea procentuală a cantităţii cerute este mai mare decât 5%, iar încasările din vânzări se reduc. 138. Dacă o creştere extrem de mică a preţului reduce cantitatea cerută la zero, atunci cererea: a) este perfect elastică în raport cu preţul şi orizontală; b) este perfect elastică în raport cu preţul şi verticală; c) are o elasticitate unitară în raport cu preţul; d) este perfect inelastică în raport cu preţul şi verticală; e) este perfect inelastică în raport cu preţul şi orizontală. 139. O consecinţă a creşterii ofertei bunului X este reducerea cererii pentru bunul Y. Bunurile X şi Y pot fi: a) automobile şi, respectiv, benzină; b) mere şi, respectiv, portocale; c) fulgi de porumb şi, respectiv, lapte; d) cafea şi, respectiv, zahăr; e) unt şi, respectiv, pâine. 140. Coeficientul de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul Y în raport cu preţul bunului X este pozitiv. Creşterea preţului bunului X determină: a) creşterea cererii bunului Y şi a preţului acestuia; b) creşterea cererii bunului Y şi reducerea preţului acestuia; c) extensia cererii bunului Y şi creşterea preţului acestuia; d) extensia cererii bunului Y şi reducerea preţului acestuia; e) reducerea cererii bunului Y şi a preţului acestuia.

preţul pe o piaţă concurenţială: a) se reduce. d) este întotdeauna mai mare decât costul marginal. d) preţul de echilibru este determinat de cerere. d) reducerea preţului şi a cantităţii de echilibru.6 în raport cu preţul şi 2 în raport cu veniturile cumpărătorilor. 145. e) reducerea preţului determină reducerea încasărilor acestuia. Cererea cu elasticitate unitară în funcţie de preţ se caracterizează prin: a) creşterea preţului este însoţită de creşterea cantităţii cerute din bunul respectiv. e) nici o modificare a preţului şi a cantităţii de echilibru. e) preţul de echilibru este determinat de ofertă.141. b) modificarea absolută a preţului este egală cu variaţia absolută a cantităţii. Autoturismul şi benzina sunt bunuri complementare. b) creşterea cererii cu 1. c) reducerea preţului şi creşterea cantităţii de echilibru. b) creşterea preţului şi reducerea cantităţii de echilibru. e) este întotdeauna mai mic decât costul marginal. 147. În cazul în care cererea este elastică. b) creşterea preţului şi reducerea cantităţii de echilibru.4%. d) reducerea cererii cu 1%. 143. c) rămâne nemodificat. c) creşterea cererii cu 1%. b) există un exces de ofertă la vechiul nivel al preţului. 144.4%. Creşterea cu 1% a veniturilor şi cu 1% a preţului generează: a) creşterea cererii cu 2. d) reducerea preţului şi a cantităţii de echilibru. care din următoarele afirmaţii este adevărată în situaţia unui producător? a) creşterea preţului lasă neschimbate încasările totale ale acestuia. c) reducerea preţului şi creşterea cantităţii de echilibru. b) creşte. Se consideră că preţul unui bun A se află la un nivel la care apare un exces de cerere. Elasticitatea cererii pentru calculatoare este 0. 146. preţul tinde să crească deoarece: a) există un exces de cerere la vechiul nivel al preţului. e) reducerea cererii cu 1. În aceste condiţii. Pâinea este un bun inferior. e) nici o modificare a preţului şi a cantităţii de echilibru. 142. c) cererea este permanent egală cu oferta.6%. d) creşterea preţului determină creşterea încasărilor acestuia. c) creşterea preţului determină reducerea încasărilor acestuia. În situaţia creşterii cererii. Creşterea preţului benzinei determină în piaţa autoturismelor: a) creşterea preţului şi a cantităţii de echilibru. b) reducerea preţului lasă neschimbate încasările totale ale acestuia. . Creşterea veniturilor consumatorilor determină în piaţa pâinii: a) creşterea preţului şi a cantităţii de echilibru.

153. 149. c) scad cererea şi preţul de echilibru. Dacă va creşte numărul consumatorilor pentru bunul X. 151./litru de benzină vândut. e) cererea şi preţul rămân neschimbate. b) creşte cererea şi scade preţul de echilibru. atunci cererea este: a) elastică în raport cu preţul. O rafinărie se confruntă cu o creştere a impozitului cu 10 u. e) creşterea preţurilor nu modifică încasările producătorilor. d) bunurile X şi Y sunt inferioare. e) bunurile X şi Y sunt impozitate. c) menţinerea ofertei şi a preţului ca urmare a creşterii cererii. b) perfect elastică în raport cu preţul. e) atipică. b) bunurile X şi Y sunt complementare. .m. atunci pe piaţa bunului Y: a) cresc cererea şi preţul de echilibru. e) creşterea cererii şi reducerea preţului.. 152. d) procentul de variaţie a preţului este egal cu procentul de variaţie a cantităţii cerute. Coeficientul de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul Y în raport cu preţul bunului X este de 0. b) creşterea ofertei şi reducerea preţului. Rezultă că: a) bunurile X şi Y sunt substituibile. b) parte din impozit va fi suportată de producători. 148.m. dacă cererea este perfect inelastică. În situaţia în care cererea pentru produsele agricole este inelastică: a) procentul de reducere al preţurilor este mai mic decât cel de creştere a cantităţii cerute. c) cu elasticitate unitară în raport cu preţul. d) creşterea preţurilor determină o reducere a încasărilor producătorilor. c) reducerea preţurilor determină o reducere a încasărilor producătorilor.5. Dacă la creşterea cu 20% a preţului un producător îşi pierde un sfert din clientelă. Ce efect va avea aceasta asupra preţului pieţei: a) creşterea preţului la consumatori cu mai puţin de 10 u. Reducerea taxelor de import are ca efect pe piaţa bunurilor de consum: a) reducerea ofertei şi creşterea preţului. modificarea absolută a preţului este egală cu variaţia absolută a cantităţii.c) în valoare absolută. c) bunurile X şi Y sunt normale. Coeficientul de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul Y în raport cu preţul bunului X este de 0.25. e) procentul de variaţie a preţului este inversul procentului de variaţie a cantităţii cerute. d) creşterea ofertei şi creşterea preţului. b) reducerea preţurilor determină o creştere a încasărilor producătorilor. d) inelastică în raport cu preţul. 150. d) scade cererea şi creşte preţul de echilibru. dacă cererea este perfect elastică.

Coeficientul de elasticitate a cererii pentru un anumit bun în raport cu veniturile consumatorilor este -0. ceteris paribus. Cererea pentru creioane este: a) perfect inelastică în raport cu preţul.c) creşterea cu mai puţin de 10 u. c) coeficientul de elasticitate a cererii pentru bunul respectiv în raport cu preţul său este în mod necesar pozitiv. dacă cererea este elastică. e) creşte cu 7%. d) întregul impozit va fi plătit de producători. reducerea preţului. reducerea cantităţii achiziţionate. e) perfect elastică în raport cu preţul. 154. .5.m. dacă cererea este perfect inelastică. 155. 157. iar încasările din vânzări se reduc cu 7%. a preţului la consumatori. b) oferta de jeleuri creşte. Ca urmare a creşterii preţului zahărului: a) oferta de jeleuri se reduce. c) cererea de jeleuri se reduce. Creşterea preţului bunului Y determină: a) creşterea preţului bunului X. d) reducerea cantităţii de echilibru pe piaţa bunului X. e) nici una din cele de mai sus. iar oferta bunului X este perfect inelastică în raport cu preţul acestuia. atunci cantitatea cerută: a) scade cu 60%. creşterea preţului. 156. b) preţul cărbunelui scade. d) se acordă subvenţii industriei extractive. e) creşterea veniturilor consumatorilor determină. Preţul creioanelor creşte cu 5%. 159. d) reducerea veniturilor determină. ceteris paribus. reducerea preţului. d) elastică în raport cu preţul. Zahărul este una dintre materiile prime principale în producţia de jeleuri. e) creşterea cererii pentru bunul Y. Oferta de cărbune creşte dacă: a) preţul cărbunelui creşte. iar preţul scade cu 20%. c) nu se modifică. b) scade cu 7%. d) creşte cu 60%. d) cererea de jeleuri creşte. e) preţul jeleurilor se reduce. c) se măreşte fiscalitatea. c) creşterea cantităţii de echilibru pe piaţa bunului X. b) reducerea preţului bunului X. Dacă coeficientul de elasticitate a cererii unui bun în raport cu preţul este -3. b) inelastică în raport cu preţul. 158. ceteris paribus. b) reducerea veniturilor consumatorilor determină. În aceste condiţii: a) creşterea veniturilor consumatorilor determină. ceteris paribus. Bunurile X şi Y sunt complementare. c) cu elasticitate unitară în raport cu preţul.

e) reducerea fiscalităţii. 162. d) costul de producţie. e) orizontală. Curba unei oferte perfect inelastice este: a) paralelă cu axa cantităţii. d) nu se modifică. d) reducerea rentei plătite proprietarului pământului pe care se cultivă bumbacul. cantitatea oferită: a) creşte cu mai mult de 10%. c) creşte cu 10%. d) egal cu 0. 165. 160. 161. Dacă oferta unui bun are o elasticitate unitară. e) preţurile factorilor de producţie. b) crescătoare. b) mai mic decât 1. În situaţia în care oferta unui bun este perfect inelastică la modificarea preţului. iar preţul bunului creşte cu 10%. c) egal cu 1. e) creşte cu 1%. Curba individuală a ofertei pe termen scurt pentru un producător ce acţionează pe piaţa cu concurenţă perfectă este acea porţiune a costului marginal situată deasupra curbei: a) costului total mediu. d) orizontală. c) descrescătoare. 164. c) reducerea preţului utilajelor şi maşinilor utilizate în producerea bumbacului. e) negativ. d) descrescătoare. c) verticală. b) costului variabil mediu.e) veniturile consumatorilor casnici cresc. e) productivităţii medii. Reducerea preţului unui bun ar putea fi determinată în mod . c) tehnologia. b) îmbunătăţirea tehnologiilor de realizare a bumbacului. b) verticală. 167. c) costului fix mediu. 166. d) încasării medii. Nu reprezintă un factor principal al ofertei: a) preţul. nivelul coeficientului de elasticitate este: a) mai mare decât 1. Curba unei oferte perfect elastice este: a) crescătoare. b) veniturile consumatorilor. Care din următorii factori nu poate genera o creştere a ofertei de bumbac: a) creşterea preţului la bumbac. b) scade cu cel puţin 10%. e) paralelă cu axa preţului. 163.

fapt care determină: a) creşterea preţurilor într-o proporţie mult mai mare decât creşterea ofertei. c) numai profitul. c) venitului. d) de incluziune. Nu este factor determinant al elasticităţii ofertei: a) costul producţiei. d) creşterea preţurilor într-o proporţie mult mai mică decât creşterea ofertei. b) reducerea costului factorilor de producţie. . 173. Coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de venit se calculează ca raport între modificarea procentuală a cererii şi modificarea procentuală a: a) preţului. oferta creşte. d) impozitarea vânzărilor. b) posibilităţile de stocare. b) ofertei. cu recolte mari. 168. d) orizontul de timp pe care vânzătorii îl au la dispoziţie pentru a ajusta preţul. Între salariul real şi nivelul preţurilor bunurilor de consum există o relaţie: a) directă. c) veniturile consumatorilor. e) menţinerea constantă a încasărilor din vânzarea produselor agricole. 170. e) inversă. e) numai dobânda. e) scăderea preţului unui bun substituibil. Este ştiut faptul că produsele agricole au o cerere inelastică. e) urgenţa nevoii de consum. 172. Curba ofertei nu este afectată în mod direct de: a) tehnologia de producţie. c) reducerea preţurilor într-o proporţie mult mai mică decât creşterea ofertei. 169. e) numărul producătorilor.direct de: a) creşterea impozitelor. b) pozitivă. c) costul stocării. d) creşterea preţului unui bun complementar. 171. c) creşterea veniturilor consumatorilor. c) de egalitate. b) reducerea preţurilor într-o proporţie mult mai mare decât creşterea ofertei. d) întregul venit. b) numai rentă. b) preţurile factorilor de producţie. în anii favorabili. Dacă întreprinzătorul este posesorul tuturor factorilor de producţie îşi va însuşi: a) numai salariu. Astfel.

În condiţiile în care ceilalţi factori rămân constanţi atunci echilibrul se va forma: a) la un preţ de echilibru şi cantitate de echilibru mai mari. Nu reprezintă trăsătură a pieţei cu concurenţă de tip oligopol: a) puţini ofertanţi cu forţă economică ridicată. b) fiecare producător poate influenţa condiţiile pieţei. e) subvenţiilor. c) fiecare producător poate influenţa piaţa. 178. c) intersecţia cererii cu oferta. e) posibilităţi multiple de alegere pentru consumatori. în funcţie de venit. b) preţul minim pe care oricare producător este dispus să-l accepte. e) preţul stabilit de cea mai influentă asociaţie de protecţie a consumatorilor. Una din următoarele nu reprezintă o caracteristică a pieţei cu . b) stimulează progresul economic şi social. e) +∞. d) preţul stabilit de cel mai mare producător. c) unitară.d) taxelor. 174. c) numeroşi cumpărători cu forţă economică redusă. este: a) elastică. creativitate. Cererea din acel bun. b) la un preţ de echilibru şi cantitate de echilibru mai mici. 176. d) zero. 177. 179. b) inelastică. În condiţiile existenţei unor preţuri libere. d) la un preţ de echilibru mai mică şi o cantitate de echilibru mai mare. c) la un preţ de echilibru mai mare şi o cantitate de echilibru mai mică. preţul de echilibru este determinat de: a) preţul maxim pe care oricare consumator este dispus să-l plătească. nu reprezintă efect al concurenţei: a) avantajează pe cei puternici şi dezavantajează pe cei slabi. Nu reprezintă trăsătură a pieţei cu concurenţă monopolistică: a) diferenţierea bunurilor. cantitatea cerută creşte de la 1000 unităţi la 1200 unităţi. 175. e) atomicitatea cererii. Costul de producţie al unui bun creşte. 180. d) conduce la creşterea costurilor unitare şi a preţurilor de vânzare. d) mărcile firmelor sunt individualizate.5 milioane lei. c) incită agenţii economici la iniţiativă. În condiţiile în care veniturile medii ale consumatorilor cresc de la 5 milioane lei la 7. d) puţini cumpărători cu forţă economică ridicată. e) la un preţ de echilibru constant şi o cantitate de echilibru mai mare. e) conduce la diversificarea ofertei. Într-o piaţă concurenţială. b) atomicitatea cererii şi a ofertei.

e) modificarea cantităţii de echilibru este nedeterminată.000 lei. c) fluiditatea perfectă. c) 22. cererea şi oferta sunt Q =100 −10 ⋅P.200 lei. Costul fix este de 20 milioane lei. 182. Manifestarea concurenţei în condiţiile economiei de piaţă este posibilă atunci când: a) nu există libertatea de acţiune a agenţilor economici. c) economia este centralizată. c) de oligopol. c) piaţă de concurenţă pură şi perfectă. d) de oligopol bilateral. b) fixat de agenţii economici prin negocieri bilaterale. Preţul minim la care producătorul poate să-şi vândă producţia pe termen scurt este: a) 42. e) impus de câţiva vânzători.000 bucăţi dintr-un bun. Atunci când piaţa unui bun economic se caracterizează prin existenţa unui singur vânzător şi a unui singur cumpărător. 187. d) 4. d) transparenţa perfectă. b) cantitatea de echilibru creşte. d) autonomia agenţilor economici este îngrădită. Într-o piaţă concurenţială. c) preţul se reduce. 183. Un producător dintr-o piaţă de concurenţă perfectă produce 1.000 lei. 185. b) preţurile se formează liber. e) informaţia asimetrică. 186. ea se numeşte: a) piaţă de monopson. e) piaţă de monopol bilateral. b) monopolistică. d) expresia raportului cerere-ofertă.000 lei. . 181. d) piaţă cu concurenţă loială. b) 20. d) cantitatea de echilibru se reduce. e) preţurile sunt fixate de stat.concurenţă pură şi perfectă: a) atomicitatea cererii şi a ofertei. În aceste condiţii: a) preţul creşte.000 lei. cererea şi oferta se reduc simultan în aceeaşi proporţie. b) piaţă de oligopol. 184. În piaţa benzinei. iar costul variabil este de 22 milioane lei. c) permanent stabil. Piaţa caracterizată prin existenţa a numeroşi agenţi ai cererii şi numeroşi agenţi ai ofertei poate fi piaţă: a) de monopol. e) 2. e) de monopol bilateral. b) omogenitatea produselor. Pe piaţa cu concurenţă pură şi perfectă preţul este: a) fixat de stat.

Funcţiile cererii şi ofertei bunului A sunt CA = 270 − 8 ⋅p A şi OA = 200 + 6 ⋅p A. Reprezintă factor ce influenţează în mod fundamental cererea: a) costul de producţie. În acest caz. iar pA este preţul bunului. d) taxele şi subsidiile. d) costul stocării. . atunci cantitatea cerută este mai mare decât cantitatea oferită. e) diferenţă de 2 unităţi monetare între preţul de echilibru şi preţul impus de guvern. 191. e) costul producţiei. OA este cantitatea oferită. Reprezintă factor ce influenţează în mod fundamental oferta: a) numărul de consumatori. c) un deficit de 5 unităţi de cantitate. atunci în piaţa grâului apare: a) un surplus de 15 unităţi de cantitate. În aceste condiţii. preţul şi cantitatea de echilibru sunt: a) 5. 188. e) mai mare decât 23 mii lei/pachet. 248. e) gradul de substituire a bunurilor. c) mai mic decât 19 mii lei/pachet. b) 23 mii lei/pachet. Dacă preţul untului este de 19 mii lei/pachet. respectiv. atunci cantitatea oferită este mai mare decât cantitatea cerută. 189. c) 8. e) 2. 193. 320. b) un surplus de 5 unităţi de cantitate. Nu reprezintă factor care influenţează în mod fundamental elasticitatea ofertei: a) gradul necesităţii în consum. respectiv. unde CA este cantitatea cerută. 224. 192. c) numărul de firme ce produc acelaşi bun. 212. b) venitul consumatorilor. respectiv. b) 4. c) posibilităţile de stocare ale bunurilor.Q = 20 + 5 ⋅P. Dacă guvernul impune un preţ de 5 unităţi monetare. iar P este preţul. d) ponderea venitului cheltuit pentru un anumit bun în bugetul total al unei familii. d) 5. b) perioada de timp de la modificarea preţului. d) un deficit de 70 unităţi de cantitate. unde Q este cantitatea. 190. respectiv. b) gradul necesităţii în consum. Nu reprezintă factor care influenţează în mod fundamental elasticitatea cererii: a) intervalul de timp de la modificarea preţului. d) între 19 şi 23 mii lei/pachet. e) anticipaţiile producătorilor. c) posibilităţile de stocare ale bunurilor. Dacă preţul untului este de 23 mii lei/pachet. 230. respectiv. preţul de echilibru al untului este: a) 19 mii lei/pachet.

respectiv. Determinaţi nivelul constantelor a şi b. d) numai dependentă de altele. d) a=100 şi b=110. a/2b). d) în cea mai mare parte de producători. b) M( a/2b. sunt Kec/p=2 şi Keo/p= 0. Dacă guvernul impune o taxǎ la producător T=3 u. Pentru un bun. în funcţie de preţ. 198. c) a=110 şi b=240. în funcţie de context. si 2 u. b) întotdeauna endogenă. oferta este mai mare decât cererea.. d) modificarea preţului altor bunuri. e) a=520 şi b=110. si 1.m.m. Calculaţi Kec/p şi Keo/p la nivelul de echilibru al pieţei: . b) 1 u. şi cantitatea cerută iniţială Qco=20. c) venitul consumatorilor. iar funcţia ofertei Qo=5+2P.m.m. c) exogenă sau endogenă. e) 1. e) mai mult de consumatori. d) 3 u.m. iar Kec/p=25: a) a=520 şi b=100.5 u. c) M(2a. coeficienţii de elasticitate ai cererii şi ofertei. si 0 u.b) preferinţele consumatorilor.m. e) nici o varianta nu este corectă. 2b). 2b). Povara unei taxe impuse de autorităţi pe piaţa bunului A va fi suportată: a) în egală măsură de producători şi de consumatori. e) costul de producţie. Funcţiile cererii şi ofertei de pe piaţa calculatoarelor sunt Qc=31-P şi Oo=2P+10. c) 0 u.m.m. 197. funcţia cererii este Qc=17-4P. ştiind că funcţia cererii de pe piaţa automobilelor este Qc= a-bP. ştiind că funcţia inversă a cererii este P = a -bQ? a) M(a/2. cererea este mai mare decât oferta.m. Care este punctul elasticităţii unitare. d) M(a. preţul iniţial Po=5 u. Se consideră că un bun este rar din punct de vedere economic. b) la un preţ mare. e) nu se poate calcula. 196. a/2).. b) b=520 şi a=100.. e) nici o variantă nu este corectă.5 u. 199. c) la un preţ nul. dacă: a) la un moment dat. 195.m. Pe piaţa unui bun. si 1 u.5. oferta este mai mare decât cererea. si 3u. 200. 194. el nu se mai găseşte pe piaţă. consumatorul? a) 2 u. d) la un preţ mic. mai puţin de producători. calculaţi cât din taxă suportă producătorul şi.m.m.. b) numai de producători. O variabilă economică poate fi: a) întotdeauna exogenă. c) numai de consumatori.

Keo/p=8/9. decidenţii politici îşi exercită influenţa politică. e) nu se poate calcula. şi G= 1 u. Se dau următoarele funcţii ale cererii şi ofertei: Qo=3P şi Qc=5-P.. Keo/p=4/9. Conceptul de pierdere socială a unei taxe se referă la faptul că: a) prin impunerea taxei. e) Pe= 10u. b) Pe= 4 u. calculat prin metoda elasticităţii medii: a) 11/3.m.. b) 2 u. 201.m. c) Pe= 4u. d) Kec/p=4/9.m. 204. e) povara suportată de consumator şi producător depăşeşte veniturile guvernului de pe urma colectării taxei respective.m. determinând astfel pierderea de locuri de muncă. Funcţiile cererii şi ofertei de pe piaţa unui bun sunt Qc=16-P şi Oo=3P. şi G= 4u.m. d) 1 u.m. b) preţul este mai mare decât costul total mediu.m. şi 4 u. cât din taxă va suporta cumpărătorul şi cât producătorul? a) 3 u. cererea pentru paltoane creşte de la 20 la 40.. şi G= 10u. Un exemplu de cerere perfect inelastică ar putea fi considerat: a) cererea de insulină pentru bolnavii de diabet.m. . Dacă guvernul impune o taxă la cumpărător T= 4 u.m.a) Kec/p=8. şi 3 u. Care va fi noul preţ de echilibru şi mărimea cheltuielilor guvernamentale? a) Pe= 1u. e) 11. b) oferta de cumpărare de aur lansata de BNR.m. 202. d) 11.m.m.3.m. Keo/p=8. c) 0 u.m. Keo/p=9. Ca rezultat al creşterii veniturilor de la 100 la 120.m. c) 3.m....m. b) producătorul suportă întotdeauna o povară mai mare din taxă decât consumatorul.m.. b) Kec/p=9.m. Cât reprezintă Kec/v. Un producător de pe o piaţă cu concurenţă perfectă iese de pe piaţă atunci când: a) preţul este mai mic decât costul total mediu. 206. e) 4 u. d) toate cele de mai sus. c) Kec/p=8/9. e) nici o varianta nu este corectă.m. şi G= 4u. şi 0 u. şi 1 u. 205. drept urmare îşi reduce producţia. d) Pe= 3u. b) 3/11. c) cererea de pâine sau lapte.m. 203.. şi 2 u..m. d) producătorul suportă întotdeauna o parte mai mare din povara fiscală. Se acordă o subvenţie S=1 u. şi G= 3u. c) consumatorul suportă întotdeauna o povară mai mare decât producătorul.

c) preţul este egal cu costul variabil mediu; d) preţul este mai mare decât costul variabil mediu; e) preţul este mai mic decât costul variabil mediu. 207. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată la un preţ mai mare decât nivelul de echilibru? a) vânzătorii pot vinde cât doresc, dar cumpărătorii nu pot cumpăra cât doresc; b) vânzătorii nu pot vinde cât doresc, dar cumpărătorii pot cumpăra cât doresc; c) vânzătorii pot vinde cât doresc şi cumpărătorii pot cumpăra cât doresc; d) vânzătorii nu pot vinde cât doresc şi nici cumpărătorii nu pot cumpăra cât doresc; e) pe piaţă se manifestă un exces de cerere. 208. Dacă cererea creşte mai încet decât oferta, preţul de echilibru: a) creşte; b) scade; c) nu se modifică; d) creşte dacă scade costul mediu; e) scade numai dacă scade costul mediu. 209. Când cererea creşte mai mult decât oferta, preţul de echilibru: a) creşte; b) scade; c) nu se modifică; d) devine un preţ maxim administrat; e) devine un preţ minim administrat. 210. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă? a) barierele legale la intrarea pe piaţă constituie o cauză a formării monopolurilor; b) structura costurilor monopolului natural evidenţiază importante economii de scară; c) un monopol poate obţine un profit mai mare impunând preţuri diferite pe segmente diferite de piaţă; d) preţul este o variabilă exogenă în condiţii de oligopol; e) pe o piaţă de oligopol producătorii pot practica concurenţa prin preţ. 211. Un monopolist îşi maximizează profitul atunci când: a) costul total mediu este egal cu încasarea marginală; b) costul variabil mediu este egal cu încasarea marginală; c) costul marginal este egal cu încasarea marginală; d) costul total mediu este minim; e) încasarea totală este maximă. 212. Pe piaţa cu concurenţă monopolistică, echilibrul pe termen scurt presupune: a) Vmg=Cmg şi Vmg>P; b) Vmg=Cmg şi Vmg<P; c) Vmg=Cmg şi Vmg=P; d) Vmg=Cmg=P şi P=CTM; e) Vmg>Cmg şi P=Cmg. 213. Concurenţa monopolistică se deosebeşte de concurenţa perfectă prin:

a) câţiva cumpărători; b) câţiva vânzători; c) atomicitatea ofertei; d) diferenţierea produselor; e) atomicitatea cererii. 214. Obţinerea profitului nelegitim: a) contravine legii; b) este rezultatul raţionalităţii în activitatea economică; c) nu este rezultatul contribuţiei firmei la activitatea economică; d) decurge întotdeauna din existenţa situaţiei de monopol; e) este întotdeauna mai mic decât supraprofitul. 215. Pe piaţa de monopol: a) preţul este controlat de consumator; b) preţul este stabilit de cerere şi ofertă; c) preţul pieţei determină întotdeauna obţinerea de profit; d) există un singur producător şi un singur consumator; e) oferta este controlată de mai mulţi producători. 216. Se caracterizează prin eficienţă alocativă: a) concurenţa perfectă; b) monopolul; c) oligopolul; d) monopsonul; e) concurenţa monopolistică. 217. Un monopolist are costul marginal dat de relaţia Cmg = 3⋅Q , unde Cmg este costul marginal, iar Q este producţia. Monopolistul se confruntă cu o cerere dată de relaţia P = 20 − Q , unde P este preţul. În scopul maximizării profitului, producţia trebuie să fie: a) 3; b) 4; c) 5; d) 10; e) 20. 218. Un monopolist îşi maximizează profitul la nivelul: a) pragului de rentabilitate; b) egalităţii dintre prima derivată a venitului total şi prima derivată a costului total; c) egalităţii dintre a doua derivată a costului total şi a doua derivată a venitului total; d) egalităţii dintre preţ şi venitul marginal; e) egalităţii dintre preţ şi costul marginal. 219. Alegerea unui producător monopolist care urmăreşte maximizarea profitului corespunde unei situaţii în care: a) preţul este mai mare decât costul marginal; b) costul marginal este egal cu preţul; c) preţul este mai mic decât costul marginal; d) preţul este egal cu încasarea marginală; e) preţul este mai mic decât încasarea marginală. 220. Dacă o industrie este dominată de un singur producător, una din următoarele relaţii este adevărată în situaţia de echilibru: a) preţul este mai mic decât încasarea marginală; b) preţul este mai mare decât costul marginal;

c) încasarea marginală este egală cu încasarea medie; d) încasările marginale sunt negative; e) preţul este egal cu încasările marginale. 221. Nu este o trăsătură a pieţei cu concurenţă monopolistică: a) atomicitatea ofertei; b) atomicitatea cererii; c) omogenitatea bunului tranzacţionat; d) intrarea liberă pe piaţă; e) deciziile unui producător nu au o influenţă semnificativă asupra deciziilor celorlalţi producători. 222. Vânzarea unui produs pentru care pe piaţă sunt reprezentate mai multe mărci, de către un număr mare de producători caracterizează piaţa: a) cu concurenţă perfectă; b) de monopson; c) de oligopol; d) monopolistică; e) de monopol. 223. O piaţă de monopol este ineficientă deoarece: a) preţul este mai mic decât costul marginal; b) încasarea marginală este mai mică decât costul marginal; c) preţul este mai mare decât costul marginal; d) încasarea marginală este mai mare decât costul marginal; e) costul marginal este egal cu costul fix mediu. 224. Care din următoarele nu caracterizează situaţia oligopolului cooperant: a) reprezintă înţelegerea formală a firmelor oligopoliste în vederea reducerii producţiei şi majorării preţurilor; b) reprezintă înţelegerea formală în urma căreia grupul de firme maximizează profitul total, fără ca în mod obligatoriu, fiecare firmă să îşi maximizeze profitul individual; c) reprezintă înţelegerea formală sau informală care determină firmele oligopoliste să încerce să trişeze; d) reprezintă înţelegerea formală sau informală care permite accesul pe piaţă şi a altor firme; e) reprezintă înţelegerea informală în cadrul căreia firmele dominante stabilesc preţurile. 225. Ronald Coase a propus ca soluţie a externalităţilor negative: a) aplicarea unui impozit asupra activităţii generatoare de externalitate negativă; b) subvenţionarea celor care suportă efectele externe negative; c) aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”; d) definirea precisă a drepturilor de proprietate şi crearea unei pieţe pentru acestea; e) controlul activităţii generatoare de externalitate negativă de către stat. 226. Internalizarea externalităţilor negative are loc prin: a) reducerea costului marginal privat; b) reducerea preţului plătit de consumatori; c) includerea costurilor externe în costul privat; d) creşterea producţiei;

228. b) externalitate negativă. e) cheltuielile materiale. d) bun privat. 233. d) salariul este preţul pe piaţa muncii. iar preţurile la bunurile de consum rămân constante. b) beneficiile private sunt mai mici decât beneficiile sociale. iar preţurile bunurilor de consum cresc. d) câştigul cuvenit întreprinzătorului pentru riscul asumat. Indexarea salariilor cu numai 80% din creşterea preţurilor va determina următoarea modificare a salariului real atunci când preţurile se dublează: a) scădere cu 20%. c) dividend. c) externalitate pozitivă. 229. e) salariu. e) beneficiile şi costurile private coincid cu beneficiile şi costurile sociale. iar salariul nominal creşte. d) rentă. c) salariul nominal scade. 232. e) preţurile la bunurile de consum cresc. Venitul obţinut de agentul economic care îşi învesteşte capitalul în acţiuni se numeşte: a) profit.e) restrângerea drepturilor de proprietate privată. Una din afirmaţiile de mai jos este corectă: a) salariul este plată pentru risc. d) costurile private sunt egale cu costurile sociale. b) creştere cu 10%. 227. c) costurile private sunt mai mari decât costurile sociale. Poluarea reprezintă un exemplu de: a) bun public. b) dobânda datorată băncii pentru capitalul împrumutat. c) cheltuielile efectuate cu factorii de producţie. 230. d) creştere cu 20%. e) scădere cu 80%. c) scădere cu 10%. În care din situaţiile menţionate salariul real creşte? a) salariul nominal este constant. e) bun de folosinţă comună. b) salariul este venit pentru angajator. În cazul unei externalităţi pozitive: a) beneficiile private sunt mai mari decât beneficiile sociale. b) salariul nominal creşte mai puţin decât sporesc preţurile la bunurile de consum. b) dobândă. În profitul brut al unei firme se includ: a) salariile cuvenite lucrătorilor. . e) salariul reprezintă bani economisiţi. c) salariul nu este componentă a costului. 231. d) preţurile scad. iar salariul nominal scade.

c) migraţiei internaţionale a forţei de muncă.5%. b) creşterea ofertei şi reducerea preţului bunului respectiv. Atunci când preţurile bunurilor de consum scad cu 20%. preţul la vedere este 4. d) dobânzi normale.500 acţiuni la un preţ de 8. b) o pierdere de 6 milioane lei pentru vânzător. c) scade cu 18%. b) scade cu 12. 238. 239. iar salariul nominal scade cu 10%. 235. b) profituri temporare de monopol. O obligaţiune aduce posesorului ei un venit anual de 4. e) încasările totale egale cu profitul total. d) costurile totale egale cu încasările din vânzarea produselor. c) rente. Renta funciară diferenţială reprezintă o consecinţă a: a) fluctuaţiei preţurilor producţiei agricole.234. b) creşterii cheltuielilor cu instruirea şi calificarea. e) absenţei contractelor implicite pe piaţa forţei de muncă. e) o pierdere de 12 milioane lei pentru vânzător. Care este condiţia pentru maximizarea profitului în cazul unui producător care acţionează pe o piaţă cu concurenţă perfectă? a) costul marginal egal cu preţul pieţei. Profiturile colectate reprezintă: a) profituri normale în condiţii concurenţiale. Se contractează vânzarea a 1. 236. La scadenţă. c) reducerea ofertei şi creşterea preţului bunului respectiv. Un întreprinzător colectează profituri ca urmare a unei invenţii. e) taxelor vamale la importul de produse agricole. d) refuzului generalizat de a plăti salarii de eficienţă. ceea ce înseamnă: a) un câştig de 6 milioane lei pentru cumpărător. salariul real: a) creşte cu 12. 241. d) creşterea ofertei şi a preţului bunului respectiv. c) un câştig de 12 milioane lei pentru vânzător.5%. d) creşte cu 18%. În cazul în care . 240.800 lei în condiţiile în care rata anuală a dobânzii este 20%. Creşterea mai rapidă a salariilor în producţia unui anumit bun comparativ cu productivitatea muncii determină: a) îmbunătăţirea competitivităţii producţiei. e) scade cu 10%. d) fertilităţii suprafeţelor de teren.000 lei pe acţiune. Tendinţa generală de creştere a salariului pe termen lung se datorează în principal: a) incapacităţii salariaţilor de a se organiza în sindicate. e) reducerea ofertei şi a preţului bunului respectiv. cu scadenţă peste 6 luni. b) mărimii suprafeţei de teren aflată în exploatare. 237.000 lei pe acţiune. d) un câştig de 6 milioane lei pentru vânzător. c) profitul marginal egal cu preţul pieţei. e) profituri ilegale. c) abilităţii întreprinzătorului. b) costul total mediu egal cu preţul pieţei.

d) 24.5 milioane lei. viteza de rotaţie creşte. d) viteza de rotaţie şi profit. Un teren agricol aduce o rentă anuală de 10 milioane lei. c) când durata unei rotaţii a capitalului creşte. d) 100%. c) 19. O relaţie de acelaşi sens există între: a) rata profitului la cost şi costul de producţie. e) salariul real şi preţurile bunurilor de consum. În condiţiile în care rata dobânzii este de 25%. d) 45 milioane lei. Una din afirmaţiile următoare nu este corectă: a) cine obţine profit suplimentar îl obţine şi pe cel normal.000 lei.225% c) 50%.5 milioane lei. Rata reală a dobânzii este mai mare decât rata nominală în cazul: a) creşterii nivelului general al preţurilor. e) 18. d) 40 milioane lei.rata anuală a dobânzii ar fi de 30%. b) rata profitului calculată la cost este mai mare decât rata profitului calculată la cifra de afaceri. b) 7. e) când numărul de rotaţii ale capitalului folosit creşte. b) costul unitar şi profitul unitar. 242. e) 45.25 milioane lei.333%.000 lei. d) când costul unitar scade. c) durata unei rotaţii a capitalului folosit şi profit. e) reducerii inflaţiei. un credit de 100 milioane lei pe 3 luni aduce o dobândă totală de: a) 11. b) 16. obligaţiunea ar putea să fie vândută la preţul de: a) 14. b) 44.000 lei. masa profitului creşte.400 lei. La o rată a dobânzii de 45%.25 milioane lei. e) 50 milioane lei. Una din afirmaţiile următoare este adevărată: a) creşterea preţului unitar se află în relaţie de acelaşi sens cu . 245.000 lei. 247. 248. b) reducerii nivelului general al preţurilor.5 milioane lei. terenul respectiv se vinde la un preţ de: a) 2. Un capital bănesc se triplează în trei ani la o rată a dobânzii de: a) 33. d) accelerării inflaţiei.25 milioane lei. 246. e) 200%. la un preţ dat. c) 12. b) 15 milioane lei. 244. 243. masa profitului creşte. c) menţinerii neschimbate a nivelului general al preţurilor. c) 15.

e) creşterea numărului de rotaţii ale capitalului se află în relaţie de acelaşi sens cu durata unei rotaţii a capitalului folosit.75%. un profit de 20 milioane lei. e) preluarea unei părţi din venitul unor agenţi şi folosirea lui în sprijinul altor agenţi economici. Proprietarul unui anumit factor de producţie este avantajat atunci când pe piaţa respectivului factor: a) cererea este mai mică decât oferta. 251. e) creşte cu 16%. conform înregistrărilor contabile. b) cererea creşte mai încet decât creşte oferta. 254. d) oferta creşte. salariul nominal: a) scade cu 24%. în esenţă. Împărţirea venitului obţinut între participanţii direcţi la crearea sa reprezintă: a) redistribuirea venitului. c) aportul managementului guvernamental la acţiuni sociale. Un întreprinzător avansează 100 milioane lei într-o afacere şi obţine. b) întreprinzătorul a înregistrat un profit economic de 5 milioane lei. b) evoluţia salariului real este într-o relaţie inversă cu evoluţia nivelului preţurilor bunurilor de consum. c) scade cu 18. În condiţiile unei rate a dobânzii de 25%: a) afacerea a fost profitabilă. masa profitului scade.profitul unitar. d) scade cu 16%. c) plata salariului. c) oferta este mai mică decât cererea. salariul real poate să crească. iar cererea nu se modifică. b) modificarea costului unitar se află în relaţie de acelaşi sens cu profitul unitar. Profitul. iar preţurile scad cu 5%. e) contribuţia posesorului de capital bănesc la activitatea economică. c) atunci când viteza de rotaţie a capitalului creşte. 253. 250. 249. b) creşte cu 18. d) salariul este atât un venit.75%. e) cererea scade şi oferta creşte. e) salariul nominal minim este fixat de către patron. d) rata profitului calculată la cost este mai mică decât rata profitului calculată la cifra de afaceri. 252. Când salariul real scade cu 20%. d) serviciul unui factor de producţie. b) aportul posesorului pământului la activitatea economică. c) salariul real este direct proporţional cu salariul nominal. b) distribuirea venitului. . cât şi un cost. răsplăteşte: a) munca depusă de salariat într-o întreprindere. d) iniţiativa şi acceptarea riscului din partea întreprinzătorului. Una din următoarele afirmaţii este falsă: a) când preţurile bunurilor de consum cresc.

Cât va fi salariul nominal în T1 ştiind că sporirea acestuia reprezintă 50% din creşterea productivităţii muncii?: a) 2. e) rămâne constantă. În T0 salariul nominal al unui individ era de 1. În condiţiile în care firma şi-a stabilit ca obiectiv obţinerea unui profit total de 5 milioane u. e) a scăzut cu 100%.500.000 lei.000 bucăţi. u.000 lei.000.m.000 lei. c) 5.000 bucăţi. producţia unui agent economic creşte de 3 ori. iar preţul unei pâini de 5.c) întreprinzătorul a înregistrat o pierdere economică de 5 milioane lei. d) 7. Salariul nominal în T0 este 1. d) creşte cu 80%.000 lei. e) 10.000. c) 1. rata profitului calculată la costurile totale a fost de 10%. În T0.500. iar rata profitului calculată la costurile totale creşte cu 5 puncte procentuale. c) a rămas constant. iar numărul de lucrători cu 50%.500 bucăţi. b) 10. Profitul în T1: a) creşte cu 280%. Salariul nominal net în T0 este de 5. În T1.000 lei. În situaţia în care. 260. d) costul de oportunitate pentru afacere a fost de 20 milioane lei. Un capital se roteşte anual de 3 ori.000 lei. un cost variabil mediu de 2000 u. 257.m..m. O firmă previzionează pentru anul următor costuri fixe totale de 20 milioane u. b) 1. d) a crescut cu 100%. salariul nominal net în T1 este: a) 5. nivelul anual al .500. costurile totale cresc cu 20%. 258. totalul încasărilor fiind de 2 mil. producţia care trebuie realizată este de: a) 6.500. e) 1.000 lei. e) 10. b) scade cu 280%.000.250. b) a scăzut cu 50%.000.000. creşterea salariului reprezintă 50% din creşterea productivităţii medii a muncii. Dacă rata anuală a profitului în funcţie de costul total este de 25%. 255. şi că preţul bunului pe care-l produce va fi de 7000 u. În perioada T0-T1. care s-a dublat. salariul nominal a crescut cu 100%. d) 1.000 lei. c) 7.000 bucăţi.000 lei. 259. iar preţul pâinii cu 300%. Salariul real în T1 faţă de T0: a) a crescut cu 50%. 256.m.500 bucăţi.750. c) creşte cu 180%.000 lei.. În T1. în perioada T0-T1.m.000 lei. b) 4.000 lei.000 lei. e) afacerea a fost mai avantajoasă decât depunerile bancare.250. corespunzător fiecărei rotaţii.500.000 lei. d) 7.

2 mil. d) 2 milioane şi. Creditul acordat este de: a) 74 milioane u. b) 12%.. b) 144 milioane u.. banca acordă împrumuturi..m.m. pe termen de un an.75 milioane.m. 1 milion. Cele două credite sunt: a) 1. u.. Un credit acordat unei firme pe doi ani.m.. b) 10%.. cu o rată anuală de 20%.. d) 1. c) 327. iar al doilea pe 6 luni cu o rată a dobânzii de 10%. .m.. 262. respectiv. O bancă acordă două credite însumând 3 milioane u. c) 1%. d) 10. u.5 milioane şi. Pe baza acestor sume. 261. u.75 milioane..4 mil. aduce o dobândă totală de 44 milioane u.4 mil. profitul băncii va fi: a) 50. 1 mil.m. u.m.25 milioane şi.. d) 60.m. d) 100 milioane u. e) 0.m.m. e) 110 milioane u. 2 milioane. în regim de dobândă compusă. pe o durată de doi ani. 4. 0. respectiv..000 u. b) 1.6 mil.m. rata dobânzii fiind de 12%. b) 330.000 u. 265.m.m.profitului şi costului total va fi: a) 4 mil. 1. ce aduce aceeaşi dobândă. c) 0. 0.. 263. d) 100%.. Un agent economic contractează un credit bancar de 100 milioane u. primul pe 1 an cu o rată anuală a dobânzii de 20%.m. e) 2. c) 120 milioane u.m. u.000 u.m.8 mil. tot pe doi ani. Dacă banca suportă cheltuieli generale de funcţionare de 30.. u..000 u. c) 11%.m. 264. b) 1. respectiv.m.1%. e) 1 mil. e) 10%.2 mil. Un credit de 1 milion lei este acordat pe principiul dobânzii compuse. u.000 u.m. pe o perioadă de 1 an cu o rată nominală a dobânzii de 20%.m.m.. O bancă primeşte sub formă de depozite suma de 3 mil.5%. Rata dobânzii.. u. respectiv. Dobânda încasată de către bancă din primul credit este de două ori mai mare decât dobânda celui de-al doilea credit.5 milioane.6 mil. u. pe principiul dobânzii simple. u.m. este: a) 13%. 1. respectiv. rata dobânzii la depozite fiind de 10%.m.25 milioane şi. u.m. În condiţiile în care în acel an rata inflaţiei a fost de 10%. c) 1 milion şi. 1. cu o rată anuală a dobânzii de 10%... rata reală a dobânzii este: a) 20%. 1..

m.000 bucăţi.m. Cantitatea cerută în t1 va fi de: a) 1.m. d) creşte cu 2800 miliarde u. e) scade cu 80%...000 u.300 miliarde u.. puterea de cumpărare a monedei: a) scade cu 20%.000 miliarde u.000 bucăţi. 267.000 miliarde u.. b) 2.m..050.5. cantitatea cumpărată dintr-un bun X este de 1.000. b) 20. 266.. iar celelalte condiţii nu se modifică. iar venitul cu 20%. iar coeficientul de elasticitate al cererii în funcţie de preţ este 1. iar credite de 250 miliarde u.m.100 miliarde u.e) 30.m. c) 950.. rata dobânzii are tendinţa de a: a) scădea. c) 10. c) scade cu 3500 miliarde u. Pe piaţa monetară.000 bucăţi. iar viteza de rotaţie a monedei este de 10.m. d) 850. În perioada T0-T1. 270.000 lei la 1 dolar. În t0.m. în intervalul t0-t1 preţul bunului creşte cu 10%. e) 98.000 bucăţi.000 u. d) 2. sistemul bancar acordă credite de 450 miliarde u. 271.000 u. b) scade cu 25%. Volumul valoric al tranzacţiilor este 200. b) 1.m.m. e) scade cu 1700 miliarde u.m. d) nu se modifică.. La un curs de schimb de 34. c) 2. Atunci. Masa monetară în circulaţie este: a) 14. d) egala întotdeauna rata inflaţiei. e) 2.m.000 u.m.m. dacă intră în ţară 100 milioane de dolari şi ies 80 milioane de dolari.000 u.m. 272. b) creşte.m.m. 268. În condiţiile existenţei unui exces de cerere de fonduri de împrumut pe piaţa monetară. la o rată anuală a dobânzii de 15% există un exces de cerere fonduri de împrumut în timp ce la o rată anuală a .000 bucăţi. În T0 masa monetară este de 2..000 u.000 u. Dacă preţurile cunosc o creştere generalizată de 25%.5 şi în funcţie de venit 0. atunci masa monetară în circulaţie: a) scade cu 680 miliarde u.m.000. c) rămâne la acelaşi nivel. ajung la scadenţă şi trebuie rambursate către bănci. 269..m. e) ajunge la zero.33%.200 miliarde u. masa monetară în T1 este: a) 2. În condiţiile în care.m. d) 140.000 bucăţi... e) 700. b) creşte cu 680 miliarde u.500 miliarde u. c) creşte cu 33.

unde d’ reprezintă rata dobânzii. lei) sunt: a) 15% şi respectiv 8. c) câştigă 10000 lei. După 1 an. agentul economic: a) câştigă 20000 lei. În urma acestei speculaţii. agentul economic încasează cuponul în valoare de 1 milion lei şi vinde obligaţiunea la un curs de . La începutul anului n+1. d) întotdeauna egală cu rata inflaţiei. b) dezavantajos. b) pierde 10000 lei. e) 25% şi respectiv 10. e) este întotdeauna la fel de riscant ca efectuarea unui depozit bancar. d) este zero. el primeşte dividend în valoare de 300 lei/acţiune şi apoi vinde acţiunea la un curs de 24800 lei/acţiune. În condiţiile în care rata medie a dobânzii la efectuarea de depozite bancare este de 30% pe an. agentul economic dă ordin de vânzare a celor 10000 acţiuni la cursul de 12000 lei/acţiune. e) câştigă 30000 lei. b) 15% şi respectiv 10.dobânzii de 25% apare un exces de ofertă fonduri de împrumut. 277. rata dobânzii şi mărimea fondurilor de împrumut (în mii mld. c) rămâne constantă. După un an. El deschide un cont la o societate de investiţii financiare şi dă ordin de cumpărare a 10000 acţiuni la cursul de 10000 lei/acţiune. Rata dobânzii de echilibru pe piaţa monetară este: a) mai mică de 15%. c) mai mare de 25%. d) este întotdeauna mai puţin riscant decât efectuarea unui depozit bancar. b) scade. Pe piaţa monetară cererea şi oferta de fonduri de împrumut sunt Cm=10-20d’ şi Om=5+30d’. putem afirma că plasamentul financiar al agentului economic este: a) avantajos. b) între 15% şi 25%. d) pierde 20000 lei. În situaţia în care cererea de fonduri de împrumut creşte mai rapid faţă de oferta de fonduri de împrumut. e) zero. e) este întotdeauna egală cu rata inflaţiei. 274. 273. c) 10% şi respectiv 8. La începutul anului n un agent economic cumpără 100 acţiuni X la un curs de 25000 lei/acţiune. Un agent economic cumpără o obligaţiune la valoarea nominală de 5 milioane lei. Un agent economic deţine un capital de 100 milioane lei. c) neutru. La echilibru. d) 10% şi respectiv 10. 276. 275. rata dobânzii de echilibru pe piaţa monetară: a) creşte.

d) creşte şi respectiv. creşte. În condiţii de echilibru pe piaţa acţiunii X. e) dreptul de a obţine o parte din capitalul societăţii în cazul în care aceasta este lichidată. în timp ce venitul obligaţiunii este dobânda. b) pierde 1 milion lei. e) rămâne constant şi respectiv. c) acţiunea aduce un venit fix. Randamentul unei acţiuni se calculează potrivit formulei: a) (Cupon / Cursul acţiunii) x 100. c) scad. 280. 281. rămâne constantă. cererea de acţiuni X creşte în aceeaşi proporţie cu oferta de acţiuni X. În condiţii de echilibru pe piaţa acţiunii X. În urma acestei tranzacţii. c) scade şi respectiv.4 milioane lei. cererea de acţiuni X creşte mai mult decât oferta de acţiuni X. b) (Cursul acţiunii / Cupon) x 100. Pe piaţa financiară secundară. în timp ca obligaţiunea este un titlu de credit. Acţiunile sunt: a) emise de administraţia publică centrală pentru finanţarea deficitului bugetului de stat. în timp ce venitul obligaţiunii este variabil. 278. scade. e) scade şi respectiv. d) pierde 2 milioane lei. creşte. c) dreptul de a primi dividende. d) (Cursul acţiunii / Rata dobânzii) x 100. b) scade şi respectiv. b) dreptul de vot în adunarea generală. creşte. c) (Dividend / Cursul acţiunii) x 100. 283. b) emise de administraţiile publice locale pentru finanţarea deficitelor bugetelor locale. b) venitul acţiunii este dividendul. cursul şi cantitatea de acţiuni tranzacţionată: a) scade şi respectiv. b) cresc. nici nu pierde. Pe piaţa financiară secundară. Între drepturile pe care le conferă acţiunea posesorului acesteia nu se include: a) dreptul de a participa la adunarea generală a acţionarilor. c) nici nu câştigă. d) titluri de proprietate. Care dintre afirmaţiile următoare este falsă? a) acţiunea este un titlu de proprietate. 279. e) pierde 2 milioane lei. agentul economic: a) câştigă 1 milion lei. e) (Cursul acţiunii / Dividend) x 100. 282. cursul şi cantitatea de acţiuni tranzacţionată: a) cresc. rămâne constantă. c) titluri de credit. . e) instrumente ale politicii monetare. d) scad. d) dreptul de a încasa dobânzi.

Pe piaţa financiară secundară: a) se tranzacţionează emisiuni noi de titluri. d) activele persoanei se reduc. în timp ce existenţa obligaţiunii este limitată la termenul de scadenţă. atunci: a) datoriile societăţii comerciale cresc. e) disponibilităţile băneşti ale societăţii comerciale se reduc. 286. e) acţiunea există atât timp cât societatea respectivă funcţionează. b) datoriile sale se reduc. c) titlurile se vând şi se cumpără la valoarea lor nominală. fără intermediar. e) piaţa acţiunilor este de tip „bear”. c) randamentul acţiunilor este mai mare decât rata cuponului obligaţiunilor. . 289. b) se tranzacţionează titluri emise anterior. 285. atunci: a) investitorii se orientează către acţiuni. Pe piaţa financiară primară: a) se tranzacţionează emisiuni noi de titluri. b) datoriile societăţii comerciale se reduc. c) capitalul social creşte. d) randamentul acţiunilor este mai mic decât rata cuponului obligaţiunilor. 287. între cumpărători şi vânzători. c) activele persoanei respective cresc. b) datoriile societăţii comerciale se reduc. c) tranzacţiile se derulează la bursă. e) averea sa se reduce. 290. Dacă gradul de risc este mai mare pentru acţiuni decât pentru obligaţiuni.d) gradul de risc este mai ridicat pentru acţiuni decât pentru obligaţiuni. b) se tranzacţionează titluri emise anterior. Pentru o societate comercială. e) posesorii titlurilor se pot manifesta în calitate de vânzători. 284. d) capitalul social se reduce. Dacă o societate comercială emite obligaţiuni noi. b) creditor. în general. d) capitalul social se reduce. direct. Dacă o societate comercială emite acţiuni noi. c) capitalul social creşte. d) tranzacţiile au loc. Dacă o persoană cumpără o obligaţiune din economiile proprii. atunci: a) datoriile societăţii comerciale cresc. posesorul unei obligaţiuni emise de către aceasta este: a) debitor. b) investitorii se orientează către obligaţiuni. 288. c) proprietar. atunci: a) datoriile sale cresc. e) disponibilităţile băneşti ale societăţii comerciale se reduc. d) acţionar. e) asociat.

c) un procent din profitul admis. 293. 292. 297. e) piaţa financiară secundară se caracterizează prin existenţa unui preţ ferm al acţiunilor. Cumpărătorii de titluri pe piaţa financiară secundară: a) sunt speculatori „à la baisse”. spre deosebire de piaţa financiară primară. e) ambii participanţi pot să câştige. c) mizează pe scăderea cursului titlurilor. d) dreptul de a obţine o cotă parte din capitalul firmei la lichidarea acesteia. e) cursul titlurilor nu se negociază. d) piaţa financiară primară creează situaţii dezavantajoase pentru emitenţi faţă de piaţa financiară secundară. În cadrul operaţiunilor la termen. 294. d) strategia „à la hausse” este întotdeauna în avantajul cumpărătorului. e) dreptul de a participa la gestiunea firmei. c) strategia „à la baisse” înseamnă miza pe reducerea preţului titlului de valoare. d) mizează pe creşterea cursului titlurilor. una din următoarele afirmaţii este falsă: a) vânzătorul este un speculator „bear”. Dobândirea pachetului acţiunilor de control la o societate comercială are loc prin: . b) cumpărătorul este un speculator „bull”. e) un procent din impozitul pe profit. b) salariul colectiv. Care din următoarele afirmaţii este corectă cu privire la piaţa financiară? a) piaţa financiară primară este intermediată de bănci. Vânzătorii de titluri pe piaţa financiară secundară: a) sunt speculatori „à la hausse”. e) câştigă în cazul în care cursul titlurilor creşte.d) cursul titlurilor este fix. b) dreptul de a vota în cadrul adunării generale a acţionarilor. c) mizează pe scăderea cursului titlurilor. Care din următoarele este un drept patrimonial ce revine deţinătorului de acţiuni într-o societate comercială? a) dreptul de a fi informat în legătură cu situaţia financiară a firmei. b) sunt speculatori „bull”. 291. Deţinătorul unei acţiuni încasează la sfârşitul anului dividende. c) dreptul de a alege consiliul de administraţie al societăţii. reprezentând de fapt: a) salariul social. d) un procent din profitul brut. b) piaţa financiară secundară este intermediată de bănci. e) câştigă în cazul în care cursul titlurilor scade. c) piaţa financiară secundară funcţionează numai în economiile de piaţă dezvoltate. d) mizează pe creşterea cursului titlurilor. b) sunt speculatori „bear”. 296. 295.

iar vânzătorii de titluri câştigă. iar cumpărătorii de titluri câştigă. În aceste condiţii: a) inflaţia se reduce. iar vânzătorii de titluri câştigă. b) bursa este un barometru al stării economiei. d) cursul titlurilor scade. Tranzacţiile la bursa de valori sunt. cât şi vânzătorii de titluri câştigă. Dacă rata dobânzii creşte. atunci: a) cursul titlurilor creşte. iar vânzătorii de titluri câştigă. Dacă rata dobânzii se reduce. c) cursul titlurilor scade. e) atât cumpărătorii. c) ofertă publică de negociere. 302. Bursa se apropie de modelul pieţei cu: a) concurenţă perfectă. 303. 299.a) ofertă publică de cumpărare. 298. d) cursul titlurilor scade. e) obţinerea unui împrumut bancar. cât şi vânzătorii de titluri câştigă. d) bursa este o piaţă financiară primară. b) vânzătorii câştigă în detrimentul cumpărătorilor. iar cumpărătorii de titluri câştigă. d) cursul titlurilor scade. c) cursul titlurilor scade. b) cursul titlurilor creşte. iar cumpărătorii de titluri câştigă. 304. e) bursa se apropie de modelul pieţei cu concurenţă perfectă. deoarece: a) cumpărătorii câştigă în detrimentul vânzătorilor. d) oligopol. speculative. d) constituirea unui depozit bancar. iar vânzătorii de titluri câştigă. e) cursul titlurilor are o tendinţă de scădere. c) monopol. cât şi vânzătorii de titluri câştigă. iar cumpărătorii de titluri câştigă. e) concurenţă imperfectă. iar cumpărătorii de titluri câştigă. d) cursul titlurilor are o tendinţă de creştere. 305. cât şi vânzătorii de titluri câştigă. b) ofertă publică de vânzare. iar cumpărătorii de titluri câştigă. e) atât cumpărătorii. iar vânzătorii de titluri câştigă. e) atât cumpărătorii. 301. . c) una din părţile tranzacţiei câştigă în detrimentul celeilalte. Dacă se anticipează o evoluţie pozitivă a economiei. atunci: a) cursul titlurilor creşte. b) concurenţă monopolistică. c) cursul titlurilor scade. Produsul intern brut efectiv este mai mare decât cel potenţial. iar vânzătorii de titluri câştigă. iar cumpărătorii de titluri câştigă. iar cumpărătorii de titluri câştigă. 300. b) cursul titlurilor creşte. d) cursul titlurilor scade. în general. c) cursul titlurilor scade. atunci: a) cursul titlurilor creşte. Dacă se anticipează accelerarea inflaţiei. iar vânzătorii de titluri câştigă. Care dintre afirmaţiile următoare privind bursa este falsă? a) bursa favorizează procesul de concentrare a puterii economice. atunci: a) cursul titlurilor creşte. b) cursul titlurilor creşte. e) atât cumpărătorii. b) cursul titlurilor creşte. iar vânzătorii de titluri câştigă. c) bursa asigură mobilitatea capitalurilor.

În perioadele în care se înregistrează o reducere generalizată a preţurilor: a) produsul intern brut real va creşte mai încet decât produsul intern brut nominal. Consumul populaţiei a reprezentat 80% din produsul intern brut. e) pentru evitarea dublei înregistrări. c) conform metodei cheltuielilor. b) produsul intern brut nominal este întotdeauna dublul masei monetare. c) masa monetară este egală cu produsul intern brut nominal. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată? a) dacă viteza de circulaţie a banilor este supraunitară. . e) balanţa comercială şi balanţa serviciilor au fost. atunci masa monetară este dublul produsului intern brut nominal. d) exportul net a fost nul. c) consumul colectiv. În aceste condiţii: a) exportul a fost mai mare decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut. c) se manifestă tendinţe de dezinflaţie. Excedentul brut de exploatare se utilizează în determinarea produsului intern brut: a) conform metodei veniturilor. b) conform metodei de producţie. cumulat.33. b) produsul intern brut real va creşte mai repede decât produsul intern brut nominal. Calculul produsului intern brut după metoda cheltuielilor nu ia în considerare: a) indemnizaţiile de şomaj. c) exportul net a fost pozitiv. atunci viteza de circulaţie a banilor este 0. reprezentând 8% din produsul intern brut. d) produsul intern brut real va fi egal cu produsul intern brut nominal.b) se manifestă tendinţe de deflaţie. atunci produsul intern brut nominal este mai mare decât masa monetară. e) variaţia stocurilor. d) dacă viteza de circulaţie a banilor este egală cu 2. d) pentru calculul consumului intermediar. d) rata şomajului este mai mare decât rata naturală a şomajului. e) rata şomajului este mai mică decât rata naturală a şomajului. b) exportul net. 310. consumul guvernamental 6%. excedentare. b) exportul a fost mai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut. e) dacă masa monetară este o treime din produsul intern brut nominal. iar investiţiile 22%. c) produsul intern brut real va creşte în acelaşi ritm cu produsul intern brut nominal. 308. 307. d) consumul individual. 306. 309.

Ce tranzacţii generatoare de bunuri şi servicii nu sunt luate în calcul la determinarea PIB: a) deţinerea unui al doilea serviciu. 313. b) stocul de capital rămâne constant.e) nu se poate face o generalizare corectă privind evoluţia produsului intern brut real şi a produsului intern brut nominal. nedeclarat. respectiv cu 1. d) investiţiile brute sunt mai mici decât amortizarea.m. d) preferinţa pentru lichiditate. 314. c) rata rentabilităţii. b) jocurile ilegale de noroc. b) scad cu 800 u. nivelul de echilibru al venitului este: a) 300. e) 50.m. Nivelul de echilibru al venitului Y este: a) 100. iar rata consumului se măreşte de la 60% la 70%. e) dorinţa de a economisi pentru generaţiile viitoare. e) costul unitar cu forţa de muncă. d) cresc cu 200 u. c) cresc cu 800 u.m. . Nu reprezintă un mobil ce determină indivizii să reducă cheltuielile curente pentru consum? a) reducerea veniturilor.. Dacă investiţiile sunt I=50.000 mld. 312.7 ⋅Y. c) 133. b) 50..5Y.. d) 75. generat de incertitudinea veniturilor viitoare. b) rata inflaţiei. d) 150. 315. economiile: a) nu se modifică. 311. 317. b) 100. e) scad cu 200 u.m. c) 500.m. c) munca prestată de imigranţii ilegali. e) 0. 316. Atunci când investiţiile nete sunt nule: a) investiţiile s-au realizat în perioada anterioară. u.33. Funcţia de consum într-o economie este descrisă de următoarea ecuaţie C=100 + 0. b) creşterea preţurilor. d) primirea de bacşişuri nedeclarate integral. c) investiţiile brute sunt mai mari decât amortizarea. e) toate cele de mai sus. Funcţia de consum într-o economie este descrisă prin următoarea ecuaţie C=100+0. c) spiritul de prevedere. d) rata şomajului.. Atunci când veniturile cresc de 2 ori. iar investiţiile de ecuaţia I = 50 . Creşterea investiţiilor este în relaţie de acelaşi sens cu: a) rata dobânzii.

d) 75% din produsul intern brut. b) înclinaţia marginală spre consum este 0. Consumul populaţiei este 380 miliarde lei. d) creşterea absolută a consumului este mai mare decât creşterea absolută a venitului. Dacă investiţiile brute reprezintă 25% din produsul intern brut. c) ratele înalte ale dobânzii. d) creşterea economică.8. d) impozitarea redusă a profitului. Exportul este mai mic decât importul cu 5 puncte procentuale din produsul intern brut. b) ponderea consumului în venit se reduce. Dacă venitul creşte.88. e) 90% din produsul intern brut. 323. e) nulă. Datele anterioare arată că: a) veniturile disponibile ale populaţiei sunt 420 miliarde lei. b) venitul curent. d) economiile populaţiei sunt 40 miliarde lei. atunci înclinaţia marginală spre economisire este: a) unitară. 320. c) 70% din produsul intern brut. 324. b) pământul. Veniturile brute ale populaţiei sunt 630 miliarde lei. d) 0. c) înclinaţia medie spre consum este 0.4. c) averea. 322.e) productivitatea capitalului se reduce. b) creşterea profiturilor. Impozitele directe plătite de populaţie se ridică la 200 miliarde lei. Care dintre următoarele elemente descurajează investiţiile? a) ratele înalte de economisire.116. e) înclinaţia medie spre economisire este 0. 318. Conform teoriei keynesiene. b) 0.2. c) 0. principalul factor de care depinde consumul este: a) venitul permanent. b) 35% din produsul intern brut. din care creşterea consumului reprezintă 80%. iar consumul guvernamental 10% atunci consumul populaţiei este de: a) 25% din produsul intern brut. atunci: a) ponderea consumului în venit creşte. e) consumul absoarbe integral creşterea venitului. 321. Reziduul Solow relevă contribuţia la creşterea economică a următorului factor: a) munca. e) rata dobânzii. c) creşterea absolută a economiilor este mai mare decât creşterea absolută a venitului.90. e) creşterea economică. Dacă venitul disponibil creşte cu 80000 lei. 319. .

c) se referă la fluctuaţiile producţiei în jurul unui trend ascendent.04%. b) este sinonimă cu creşterea economică. În condiţiile în care rata de creştere a PIB este a fost în anii 2000 şi 2001 de 2%. dar nesănătoasă. c) neinflaţionistă. b) cu 4. iar rata inflaţiei este de 15%. producţia va fi mai mare decât cea de la începutul anului 2000: a) cu 4%. c) cu 1%. atunci.25% 327. e) pozitivă. e) se măsoară prin intermediul produsului intern brut nominal pe locuitor. Creşterea economică: a) este un fenomen pe termen scurt. e) 10. atunci PIB-ul real pe locuitor creşte cu: a) 4. la începutul anului 2002. d) inflaţionistă. 331. d) pozitivă şi sănătoasă. atunci creşterea economică este: a) inflaţionistă. 326.c) capitalul. e) exclusiv nominală.5%. 330. c) este un concept mai cuprinzător decât dezvoltarea economică. nesănătoasă. 328. Dezvoltarea economică: a) este sinonimă cu progresul economic. Dacă produsul intern brut real creşte în acelaşi ritm cu populaţia. 329. b) se referă la trendul ascendent al produsului intern brut real pe locuitor. Progresul economic: a) se referă la laturile cantitative ale dezvoltării economice. d) renta. d) se caracterizează prin devansarea creşterii produsului intern brut real de către creşterea populaţiei. sănătoasă. b) se referă la laturile calitative ale dezvoltării economice.5%. . Dacă produsului intern brut real creşte cu 5%. b) neinflaţionistă. c) presupune creşterea economică şi progresul economic. b) 5%: c) 5.5%. d) cu 2%. d) este o premisă a progresului economic. b) în mod necesar. Dacă ritmul produsului intern brut pe locuitor este de 5%. iar populaţia scade cu 0. e) progresul tehnic. atunci creşterea economică este: a) în mod necesar. c) zero. 325. e) cu 5%. d) 10%. e) este o premisă a creşterii economice.

b) creşterea ratei profitului.d) reprezintă trendul ascendent al producţiei. e) reducerea semnificativă a stocurilor din economie. Expansiunea este frânată de: a) creşterea productivităţii. b) rata şomajului se reduce. b) creşte gradul de ocupare a forţei de muncă. în ultimă instanţă. Ciclurile economice reprezintă: a) trendul ascendent al producţiei. În cadrul fazei de contracţie a ciclului economic: a) producţia creşte. b) răspunde trebuinţelor viitoare în detrimentul exigenţelor prezentului. Ciclicitatea economică este determinată. c) diminuarea dezechilibrelor economice. e) se referă cu precădere la latura cantitativă a activităţii economice. d) pune accentul pe creşterea economică în detrimentul protecţiei mediului înconjurător. În cadrul fazei de expansiune a ciclului economic: a) producţia se reduce. 332. de modul specific de evoluţie a: a) producţiei. Dezvoltarea economică durabilă: a) răspunde exigenţelor prezentului în detrimentul trebuinţelor viitoare. e) evoluţia producţiei în ritm constant. d) nu pot fi atenuate prin măsuri de politică economică. Ciclurile economice: a) se succed conform unui model general unic. e) piaţa titlurilor de valoare este de tip „bull”. d) o formă anormală de evoluţie a activităţii economice. . 334. 335. c) cursul titlurilor de valoare se reduce. d) afacerile devin prospere. c) ocupării forţei de muncă. e) scad investiţiile. 336. 333. c) un fenomen întâmplător. e) se manifestă în jurul unui trend descrescător al producţiei. 337. d) reducerea eficienţei factorilor de producţie. b) nivelului general al preţurilor. d) randamentului utilizării factorilor de producţie. c) scad investiţiile. e) reprezintă fluctuaţiile activităţii economice în jurul unui trend ascendent. e) veniturilor factorilor de producţie. d) oportunităţile de afaceri se reduc. c) reprezintă o formă anormală a activităţii economice. b) au durate şi amplitudini neregulate. c) reconciliază dezvoltarea economică şi exigenţele mediului înconjurător. 338. b) fluctuaţiile producţiei în jurul unui trend ascendent.

c) mărirea deficitului bugetar. b) creşterea ratelor dobânzii. c) reducerea fiscalităţii. b) reducerea cheltuielilor bugetare. Politica monetară adecvată în cazul unei expansiuni prelungite constă în: a) majorarea impozitelor. c) nu reflectă influenţa modificării preţurilor. d) emisiune monetară suplimentară. 345. b) reducerea ratelor dobânzii. b) începutul fazei de expansiune economică. Modelul de creştere economică al lui Robert Solow: a) dezvoltă ipotezele teoriei lui J. d) reducerea cheltuielilor bugetare. d) procesul de progres reversibil al producţiei. Criza economică marchează: a) trecerea de la expansiunea economică la recesiune. d) este egal cu PNB în termeni reali. e) creşterea ratelor dobânzii. . 342. PIB în termeni nominali: a) se exprimă în preţuri constante. 340. c) verifică existenţa compatibilităţii dintre creştere şi ciclicitate economică. În cazul unei expansiuni economice prelungite se recomandă: a) expansiunea monetară. b) evoluţia preţurilor bunurilor finale. Keynes. b) poate să fie egal cu PIB în termeni reali. d) creşterea cheltuielilor bugetare. 341. d) analizează economia pe termen scurt. În cazul unei recesiuni severe se recomandă: a) controlul mai riguros al masei monetare. c) mărirea impozitelor. 343.339. Raportul între PIB în termeni nominali şi acelaşi PIB în termeni reali exprimă: a) creşterea reală a producţiei. e) creşterea ratelor dobânzii. c) caracterul extensiv sau intensiv al creşterii economice. M. e) scăderea achiziţiilor de stat. d) indicele de creştere al venitului naţional. e) amplificarea potenţialului de eficienţă a factorilor de producţie. 344. b) aparţine teoriei neoclasice. e) mărirea deficitului bugetar. e) testează consecinţele macroeconomice ale modificării cursului de schimb. b) creşterea cheltuielilor bugetare. Politica fiscală adecvată în cazul unei expansiuni prelungite constă în: a) majorarea impozitelor. 346. d) emisiune monetară suplimentară. c) controlul deficitului bugetar. c) procesul ireversibil de declin al producţiei. e) este întotdeauna mai mic decât PIB în termeni reali.

e) ciclul scurt. b) 5. . d) scăderea cheltuielilor bugetare. c) 10. b) produsul intern brut din anul 2003 va fi egal cu cel din anul 2002. A cuantifică productivitatea factorilor. în mod normal. 349. Fie o funcţie de producţie la nivel macroeconomic de forma Y = A⋅F(K. iar populaţia se reduce cu 0. 351.5%. atunci există şi inflaţie. c) scăderea ratei dobânzii. d) rata dobânzii nu este importantă. unde Y este produsul intern brut. atunci se poate anticipa că: a) produsul intern brut din anul 2003 va fi egal cu zero. d) 104.5%. d) creşterea economică din anul 2003 va fi determinată de productivitatea factorilor. d) ciclul decenal. În condiţii de expansiune economică. c) produsul intern brut din anul 2003 va fi mai redus decât cel din anul 2002. Dacă în anul 2003 faţă de anul anterior. 348. are tendinţă de creştere: a) rata şomajului. b) ciclul sezonier. atunci rata de creştere a produsului intern brut pe locuitor este de: a) 4. 347.e) dinamica exportului net. b) dacă există şomaj. forţa de muncă şi capitalul rămân neschimbate. d) datoria publică. e) 105.5%. b) creşterea impozitelor. 352.5%. 353. John Maynard Keynes a arătat că: a) economia tinde automat către ocuparea deplină a mâinii de lucru. e) piaţa muncii este perfect concurenţială. c) economia poate fi în echilibru cu subocupare. iar L este forţa de muncă. c) ciclul Kondratieff. e) economia va intra în recesiune. c) indicele preţurilor. Monetariştii: a) sunt adepţii stimulării economiei printr-o politică monetară expansionistă.5%. Dacă rata de creştere a produsului intern brut este de 5%. e) controlul preţurilor. b) numărul falimentelor. Ciclul Juglar mai este cunoscut şi sub denumirea de: a) ciclul secular. K reprezintă capitalul.L) . Care dintre măsurile menţionate mai jos este necesară în condiţii de recesiune prelungită? a) creşterea cotei obligatorii a rezervelor băncilor comerciale.5%. e) cursul de schimb. 350.

b) cererea de bani se reduce. e) diminuarea deficitului bugetar. 357. M. teoria lui J. b) reducerea impozitelor. d) consideră că economiile capitaliste contemporane nu sunt concurenţiale. perfect elastică pe termen lung. d) +∞. iar ratele dobânzii cresc de asemenea. e) afirmă că modificarea masei monetare influenţează creşterea economică doar pe termen lung. Putem spune că cererea de muncă este: a) elastică pe termen scurt. 358. c) cererea de bani creşte. d) cererea de bani creşte. iar ratele dobânzii se reduc de asemenea. Curba ofertei individuale de forţă de muncă este cotită. 354. Keynes recomandă: a) creşterea cotei rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale. elasticitatea ofertei individuale de muncă în raport cu salariul este: a) pozitivă. iar ratele dobânzii cresc. b) modificării consumului guvernamental asupra venitului. e) −∞. elastică pe termen lung. b) nulă. c) negativă. e) modificării impozitelor asupra venitului. atunci efectul de substituţie este dominant. c) consideră că economiile concurenţiale sunt prin natura lor instabile.b) afirmă că intervenţiile guvernamentale reduc stabilitatea economiei. Produsul intern brut efectiv este mai mic decât cel potenţial. c) efectele de substituţie şi de venit au acelaşi sens. inelastică pe termen lung. . 356. perfect inelastică pe termen lung. Pentru creşterea produsului intern brut la nivelul său potenţial. indicând faptul că: a) dacă salariul este ridicat. c) creşterea ratei dobânzii. b) inelastică pe termen scurt. d) modificării venitului asupra cererii de bani. d) reducerea cheltuielilor guvernamentale. Atunci când efectul de substituţie domină efectul de venit. În faza de expansiune a ciclului economic: a) cererea de bani se reduce. d) perfect elastică pe termen scurt. c) modificării venitului asupra investiţiilor. Principiul acceleratorului exprimă efectul: a) modificării investiţiilor asupra venitului. e) nici cererea de bani şi nici ratele dobânzii nu se modifică. c) cu elasticitate unitară atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. e) perfect inelastică pe termen scurt. 359. b) dacă salariul este ridicat. iar ratele dobânzii se reduc. atunci efectul de venit este dominant. 355.

c) salariul de echilibru este determinat de ofertă. b) PIN. scade. e) fie întotdeauna într-o relaţie inversă cu productivitatea muncii. d) fie egal cu zero. 365. e) VN. c) 80% din produsul intern brut. salariul creşte deoarece: a) la vechiul nivel de echilibru al salariului există un exces de ofertă. iar consumul guvernamental 13% atunci consumul populaţiei este de: a) 26% din produsul intern brut. În acest domeniu. Dacă investiţiile brute reprezintă 15% din produsul intern brut. Pe piaţa muncii. consumul personal de bunuri şi servicii plus consumul de stat de bunuri şi servicii plus investiţiile brute reprezintă: a) PGB. d) PIB. b) scadă. e) efectul de venit devine mai important pe termen lung. e) 108% din produsul intern brut. creşte. 361. c) are pantă negativă. La un moment dat. b) salariul de echilibru este determinat de cerere. d) scade şi respectiv. 363. Exportul este mai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut. b) 36% din produsul intern brut. Salariul şi numărul de lucrători angajaţi la nivelul de echilibru: a) cresc. 366. d) are pantă pozitivă. 362. Amplificarea excedentului ofertei de muncă faţă de cererea de . atunci oferta individuală de muncă: a) este perfect elastică. 364. cererea de forţă de muncă scade mai mult decât creşte oferta de forţă de muncă. salariul are tendinţa să: a) crească. d) salariul de echilibru este permanent stabil. 360. pe piaţa muncii există exces de ofertă de forţă de muncă în domeniul informatic. d) 64% din produsul intern brut. c) creşte şi respectiv. Dacă efectul de venit este mai puternic decât efectul de substituţie. b) este perfect inelastică. Într-o economie închisă. e) la vechiul nivel de echilibru al salariului există un exces de cerere.d) efectul de substituţie devine mai important pe termen lung. b) scad. e) rămân constante. e) este crescătoare. Dacă cererea de muncă creşte. c) rămână constant. c) VPM.

este de 0.3 milioane. e) de discontinuitate. 13. e) caracterul extensiv al economiei. b) are loc accelerarea inflaţiei.5 milioane persoane. e) şomajul tehnologic este nul. rata şomajului calculată la populaţia activă este: a) 25%. c) 1. e) 2. 368. c) şomajul fricţional este nul. 372. 367. e) realizate de studenţi şi elevi. Raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia ocupată este de 1 la 4. 15%. Costul de oportunitate pentru factorul muncă reprezintă: a) utilitatea acestui factor.8 milioane persoane. d) reducerea natalităţii. Şomajul natural descrie acel nivel al şomajului la care: a) producţia economiei corespunde nivelului potenţial. 370. c) 30%. 21. 371. c) reducerea gradului de ocupare. d) 8%. d) realizate de nesalariaţi. Ştiind că populaţia activă cuprinde şomerii şi populaţia ocupată. d) 1.5 milioane.73%. b) casnice. Populaţia totală este de 22.2 milioane persoane. studenţii şi militarii în termen însumează 0. c) structural. c) salariul în cea mai avantajoasă utilizare alternativă. b) 20%.muncă este influenţată de: a) creşterea productivităţii muncii. O persoană care tocmai a absolvit facultatea şi nu şi-a găsit încă un loc de muncă face parte din următoarea categorie de şomaj: a) voluntar. 369. Populaţia în afara limitelor pentru vârsta de muncă este de 10 milioane persoane. b) salariul în utilizarea curentă.5 milioane. d) tehnologic. Populaţia în vârstă de muncă.5 milioane. c) realizate de salariaţi. e) 15%. elevii. b) creşterea numărului locurilor de muncă. dar inaptă. Dacă populaţia ocupată este de 10 milioane persoane. d) şomajul structural este nul. b) fricţional. . d) productivitatea marginală a muncii. b) 2. e) cheltuielile pentru pregătirea profesională a forţei de muncă. 20%.3 milioane. Persoanele casnice.04%. atunci numărul şomerilor şi rata şomajului calculată în raport cu populaţia activă sunt: a) 2. 23%. Activităţile care fac obiectul cererii şi ofertei de muncă sunt: a) realizate de toţi cei care lucrează.

373. Şomajul se referă la: a) un dezechilibru economic, cererea de muncă fiind mai mare decât oferta; b) un deficit de forţă de muncă; c) o stare pozitivă a economiei; d) neasigurarea locurilor de muncă pentru o parte din populaţia activă disponibilă; e) satisfacerea cererilor de angajare, indiferent dacă solicitanţii au sau nu un loc de muncă. 374. Şomajul apare atunci când: a) cererea este mai mare decât oferta pe piaţa muncii; b) cererea este mai mică decât oferta pe piaţa muncii; c) cererea este egală cu oferta pe piaţa muncii; d) există exces de cerere pe piaţa muncii; e) piaţa muncii este în echilibru. 375. Pentru definirea şomajului, Biroul Internaţional al Muncii nu ia în considerare: a) persoanele apte de muncă; b) persoanele în vârstă de muncă; c) persoanele care nu muncesc; d) persoanele care sunt dispuse să muncească; e) persoanele care nu caută un loc de muncă. 376. Elevii şi studenţii în vârstă de muncă şi apţi de muncă nu sunt luaţi în considerare în determinarea şomajului deoarece: a) nu au timp pentru a munci; b) beneficiază de burse; c) primesc bani de la familiile lor; d) nu intră în populaţia activă disponibilă; e) nu reprezintă resurse de muncă. 377. Rata şomajului se calculează ca raport între: a) populaţia ocupată şi populaţia activă; b) populaţia ocupată şi populaţia totală; c) populaţia activă şi populaţia totală; d) numărul şomerilor şi populaţia totală; e) numărul şomerilor şi populaţia activă. 378. Din perspectiva pieţei muncii, modificarea structurii economiei pe activităţi se reflectă în: a) şomajul ciclic; b) şomajul structural; c) şomajul tehnologic; d) creşterea ofertei de forţă de muncă; e) creşterea resurselor de forţă de muncă. 379. Din perspectiva pieţei muncii, progresul tehnologic se reflectă în: a) şomajul ciclic; b) şomajul structural; c) şomajul tehnologic; d) creşterea ofertei de forţă de muncă; e) creşterea resurselor de forţă de muncă. 380. Dacă piaţa muncii este în echilibru, atunci: a) nu există şomaj; b) nu există şomaj involuntar;

c) nu există şomaj voluntar; d) populaţia ocupată este egală cu populaţia activă; e) populaţia ocupată este mai mare decât populaţia activă. 381. Percepţia că salariile sunt prea mici determină: a) şomaj involuntar; b) şomaj voluntar; c) creşterea ofertei de forţă de muncă; d) reducerea cererii de forţă de muncă; e) reducerea ofertei excedentare de forţă de muncă. 382. Negocierile colective care impun un nivel ridicat al salariului determină: a) creşterea cererii de forţă de muncă; b) reducerea cererii de forţă de muncă; c) diminuarea şomajului; d) creşterea populaţiei ocupate în raport cu populaţia activă; e) reducerea ofertei de forţă de muncă. 383. Insuficienţa cererii de bunuri şi servicii determină: a) creşterea şomajului; b) reducerea şomajului; c) creşterea excesului de cerere pe piaţa muncii; d) reducerea excesului de ofertă pe piaţa muncii; e) diminuarea dezechilibrelor pe piaţa muncii. 384. Şomajul creşte dacă: a) se adoptă forme noi de angajare în timp parţial sau cu orar atipic; b) investiţiile cresc; c) statul acordă facilităţi pentru crearea de noi întreprinderi; d) economia este în recesiune; e) exportul creşte. 385. Cauza principală a şomajului în condiţiile echilibrului keynesian de subocupare este: a) slaba calificare a lucrătorilor; b) randamentul scăzut al capitalului; c) insuficienţa cererii de bunuri; d) mobilitatea redusă a forţei de muncă; e) insuficienţa echipamentului de producţie. 386. Noţiunea de „şomaj involuntar” a fost introdusă în ştiinţa economică de: a) A. Smith; b) D. Ricardo; c) V. Pareto; d) J. M. Keynes; e) P. Samuelson. 387. Relaţia inversă între variaţia salariului nominal şi rata şomajului se reprezintă prin: a) curba Lorentz; b) curba Laffer; c) curba Friedman; d) curba Phillips; e) curba posibilităţilor de producţie. 388. Creşterea ratei dobânzii determină:

a) creşterea costului de oportunitate pentru cererea de monedă; b) reducerea costului de oportunitate pentru cererea de monedă; c) creşterea masei monetare; d) creşterea produsului intern brut; e) creşterea investiţiilor. 389. Cota rezervelor obligatorii ale băncilor este de 20%. Suma maximă de monedă scripturală creată de sistemul bancar ca urmare a unui depozit iniţial de 2 miliarde u.m. este: a) 20 miliarde u.m.; b) 10 miliarde u.m.; c) 8 miliarde u.m.; d) 5 miliarde u.m.; e) 2 miliarde u.m. 390. Cererea de monedă pentru motivul tranzacţional este L1 = 50 + 0, 5 ⋅Y, unde Y este venitul agregat. Cererea de monedă pentru motivul speculativ este L2 = 50 −125 ⋅r , unde r este rata dobânzii. Dacă oferta de monedă este de 325 u.m., iar venitul agregat este de 500 u.m., atunci rata dobânzii este: a) 10%; b) 15%; c) 20%; d) 25%; e) 30%. 391. Într-un sistem bancar în care cota rezervelor obligatorii este de 10%, multiplicatorul banilor este: a) 0; b) 0,01; c) 1; d) 10; e) 100. 392. Nu este instrument al politicii monetare: a) cota rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale; b) cumpărările de titluri guvernamentale de către banca centrală; c) vânzările de titluri guvernamentale de către banca centrală; d) consumul guvernamental de bunuri şi servicii; e) rata dobânzii la depozitele băncilor comerciale la banca centrală. 393. Băncile comerciale au capacitatea de a crea monedă: a) tipărind numerar; b) acordând credite; c) schimbând numerarul din casierie în rezerve la banca centrală; d) cumpărând titluri guvernamentale; e) acceptând depozite. 394. Dacă banca centrală reduce cota rezervelor obligatorii, atunci: a) publicul nebancar cumpără mai multe titluri de stat; b) băncile acordă mai puţine credite; c) băncile creează mai mulţi bani; d) formarea capitalului este descurajată; e) preţurile se reduc. 395. Atunci când veniturile consumatorilor cresc în faza de expansiune, cererea de bani:

e) 500.a) creşte din motivele tranzacţional şi precauţional.m. c) piaţa monetară ar fi în echilibru. d) scade din motivul tranzacţional. d) invers legată de produsul intern brut şi rata dobânzii. iar cererea de bani s-ar reduce. . e) scade din motivul precauţional. Cererea de bani este: a) direct legată de produsul intern brut şi rata dobânzii. c) creşte din motivul speculativ. c) creşterea cheltuielilor guvernamentale. Dacă persoana respectivă foloseşte aceşti bani pentru a-şi deschide un cont şi dacă banca trebuie să păstreze sub formă de rezerve o cotă de 20% din depozite. 401.000 u.m.. e) reducerea impozitării...000 u. c) invers legată de produsul intern brut şi direct de rata dobânzii. d) oferta de bani ar creşte. 396. e) în scădere în faza de expansiune a ciclului economic. Care din măsurile următoare este specifică unei politici monetare expansioniste? a) creşterea ratei dobânzii la refinanţarea băncilor comerciale de către banca centrală.000 u. Efectele unui exces al cererii de monedă faţă de ofertă sunt: a) creşterea ratei dobânzii şi creşterea cursului obligaţiunilor. d) acordarea de împrumuturi agenţilor economici. 400. b) crearea de putere suplimentară de cumpărare. b) 120.m. d) reducerea ratei dobânzii şi reducerea cursului obligaţiunilor. atunci: a) cantitatea cerută de bani ar fi mai mare decât cantitatea oferită. 397. d) 400.000 u.m. în funcţie de bonitatea financiară.. suma maximă cu care creşte masa monetară este: a) 100. Să presupunem că o persoană a găsit o cutie îngropată ce conţinea 100. c) 180. d) cumpărarea de titluri guvernamentale de către banca centrală. b) creşterea ratei dobânzii şi reducerea cursului obligaţiunii.m. Principala funcţie pasivă a băncilor comerciale este: a) primirea spre păstrare a economiilor populaţiei şi ale agenţilor economici ne-financiari.000 u.000 u. e) moneda naţională s-ar aprecia. b) scade din motivul speculativ.m. b) cantitatea cerută de bani ar fi mai mică decât cantitatea oferită. c) reducerea ratei dobânzii şi creşterea cursului obligaţiunilor. e) vânzarea de titluri de stat către populaţie. 399. b) direct legată de produsul intern brut şi invers de rata dobânzii. c) coordonarea încasărilor şi a plăţilor. Dacă Banca Naţională ar impune un plafon al ratei dobânzii. b) creşterea cotei rezervei obligatorii ale băncilor comerciale. 398. e) menţinerea constantă a ratei dobânzii şi a cursului obligaţiunilor.

b) rata dobânzii la refinanţarea băncilor comerciale de către banca centrală. Printre măsurile de restrângere a masei monetare nu se numără: a) creşterea ratei dobânzii. Cererea de bani pentru motivul tranzacţional depinde de: a) producţia de bunuri şi servicii. c) rata dobânzii. b) este controlată indirect de banca centrală. c) scăderea ratei dobânzii. b) depunerile la termen. c) funcţia de mijloc de plată. d) cota rezervelor obligatorii. 404. e) vânzarea de valută de către banca centrală. Nu reprezintă instrument de politică monetară: a) rata dobânzii la depozitele băncilor comerciale la banca centrală. e) valoarea tranzacţiilor. 409. 406. d) vânzarea de titluri de stat de către banca centrală. Agregatul monetar M1 nu include: a) numerarul. . e) cardurile de debit. Generarea monedei de cont de către băncile comerciale: a) este limitată direct prin legea bancară. Ecuaţia cantitativă a schimbului arată că masa monetară nu se află în relaţie de acelaşi sens cu: a) viteza de rotaţie a banilor. c) asigură independenţa economiei faţă de politica monetară a băncii centrale. c) conturile bancare operabile prin cecuri. 405. e) durata de rotaţie a capitalului. d) conturile curente. b) creşterea cotei rezervelor obligatorii. b) viteza de rotaţie a capitalului. 403. b) viteza de rotaţie a capitalului. b) depozitele bancare. e) este rezultatul unei decizii administrative. 407. Multiplicatorul creditului este influenţat direct de: a) nivelul depozitelor. d) asigură finanţarea întreprinderilor cu pierderi.402. b) funcţia de mijloc de schimb. d) nivelul preţurilor. c) producţia de bunuri şi servicii. c) cota rezervelor minime obligatorii. d) operaţiunile băncii centrale pe „piaţa deschisă”. d) funcţia de mijloc de rezervă. e) funcţia de intermediere a tranzacţiilor. 408. c) volumul fizic al tranzacţiilor. Care din funcţiile banilor face posibilă utilizarea banilor ca instrument de economisire? a) funcţia de mijloc de măsurare şi evaluare. e) impozitele indirecte.

c) moneda scripturală. d) schimbarea valutei în lei. e) alte instrumente recunoscute ca monedă. b) mijloc de măsură pentru celelalte bunuri.d) cursul de schimb. 411. Creşterea cheltuielilor guvernamentale are un efect inflaţionist mai mare dacă este finanţată prin: a) vânzare de titluri guvernamentale către populaţie. 417. Creează masă monetară: a) doar banca centrală. e) salariile nominale. 416. Viteza de rotaţie a banilor se accelerează dacă: . d) guvernul. Majoritatea masei monetare este formată din: a) monezi metalice. c) acordarea de către o bancă a unui credit în numerar. e) banca centrală şi guvernul. b) doar băncile comerciale. b) au loc intrări de capital din străinătate. e) schimbarea leilor în valută. b) ridicarea numerarului dintr-un cont bancar. 410. b) bancnotele. b) bancnote. d) oferta de bani creşte. d) acţiunile şi obligaţiunile care se tranzacţionează ocazional pe piaţa extra-bursieră. atunci: a) investiţiile sunt descurajate. 415. 412. 413. iar cursul de schimb se apreciază. Dacă banca centrală cumpără titluri de stat. 414. Numerarul se transformă în bani scripturali prin: a) depunerea numerarului într-un cont bancar. d) mijloc de asigurare a unei puteri constante de cumpărare. b) vânzare de titluri guvernamentale către societăţile comerciale private din sectorul nebancar. e) oferta de bani se reduce. d) vânzare de titluri guvernamentale către banca centrală. iar ratele dobânzii se reduc. e) alte instrumente care sunt acceptate ca mijloace de schimb şi plată. iar cursul de schimb se apreciază. formă universală a avuţiei. c) mijloc de plată. iar ratele dobânzii cresc. d) numerar. c) banca centrală şi băncile comerciale. Nu este funcţie a banilor: a) mijloc de schimb. c) au loc ieşiri de capital în străinătate. e) creşterea impozitării. Nu intră în sfera noţiunii generice de bani: a) monezile metalice. e) mijloc de rezervă şi economisire. c) bani scripturali. c) vânzare de titluri guvernamentale către băncile comerciale.

b) oferta de monedă se reduce. ceilalţi factori rămânând constanţi. 418. 419. c) banca centrală (de emisiune) şi agenţii economici cu disponibilităţi temporare. c) masa monetară creşte. d) masa monetară creşte. Rata dobânzii creşte dacă: . b) vitezei de rotaţie a banilor. d) încrederea în moneda naţională. 423. Puterea de cumpărare a unităţii monetare se reduce dacă: a) preţurile se reduc. 420. 421. b) agenţii economici cu nevoi de finanţare. b) preţurile cresc. e) dobânzilor. e) excedentul trezoreriei. c) masa monetară se reduce. Oferta de monedă provine de la: a) agenţii economici care cheltuiesc mai mult decât lichidităţile proprii. Puterea de cumpărare a unităţii monetare nu depinde de: a) salariul real. d) salariului nominal. b) preţurile cresc. e) salariul nominal se reduce. iar cererea de monedă creşte. ceilalţi factori rămânând constanţi. d) deficitul trezoreriei creşte. Cererea de monedă provine de la: a) banca centrală. Dezechilibrul inflaţionist se caracterizează prin evoluţia divergentă a masei monetare şi a: a) preţurilor. d) trezorerie. dacă aceasta înregistrează un deficit. d) bănci şi alte instituţii financiare cu disponibilităţi temporare. b) agenţi economici cu nevoi de finanţare. e) nivelul general al preţurilor. e) preţurile cresc în măsura în care se reduce cantitatea bunurilor supuse tranzacţiilor. ceilalţi factori rămânând constanţi. iar cererea de monedă se reduce. d) preţurile cresc în aceeaşi măsură ca şi masa monetară. e) banca centrală emite mai puţină monedă. Rata dobânzii se reduce dacă: a) nevoile de finanţare din economie cresc. în condiţiile în care masa monetară rămâne constantă. 424. b) starea generală a economiei. e) populaţia care cheltuieşte mai mult decât lichidităţile proprii. c) eficienţa economică. 422. c) cantităţii bunurilor supuse tranzacţiilor. c) agenţii economici care cheltuiesc mai puţin decât lichidităţile proprii. c) oferta de monedă creşte.a) cantitatea bunurilor supuse tranzacţiilor se reduce. în condiţiile în care cantitatea bunurilor supuse tranzacţiilor rămâne constantă.

d) rata dobânzii este mai mare decât rata inflaţiei. b) atrage depozite de la populaţie şi acordă credite agenţilor economici. 430. Economisirea este descurajată atunci când: a) rata dobânzii se reduce. b) resursele băneşti plasate. c) este bancă a statului care centralizează şi gestionează fondurile publice. b) oferta de monedă se reduce. Mărimea garanţiilor solicitate de bănci este invers proporţională cu: a) riscul creditului. b) profiturile firmelor. rezidenţi şi . c) oferta de monedă creşte. iar cererea de monedă se reduce. d) veniturile bugetare. c) rata dobânzii creşte. 429. e) profitul pe seama proiectului pentru care se solicită finanţare acoperă restituirea creditului şi plata dobânzii. d) cererea pentru producţia agentului economic respectiv este în creştere. 425. c) durata angajamentelor asumate de debitori.a) disponibilităţile temporare din economie cresc. 426. 431. d) preţurile obligaţiunilor. c) durata plasamentelor. c) cumpărarea şi vânzarea de obligaţiuni. În cadrul pieţei monetare au loc tranzacţii privind: a) emiterea de titluri de proprietate. Dobânzile active nu depind de: a) resursele băneşti atrase. b) cumpărarea şi vânzarea de acţiuni. d) bonitatea debitorului. e) rata de piaţă a dobânzii. d) realizează schimb valutar pentru persoanele fizice. 428. e) rata dobânzii este mai mare decât deprecierea monedei naţionale. iar cererea de monedă creşte. d) excedentul trezoreriei creşte. b) rata dobânzii rămâne constantă. b) riscul proiectului pentru care se solicită finanţare este scăzut. Trezoreria: a) este o bancă comercială. Bonitatea financiară a unui agent economic este redusă dacă: a) rata profitului este mai mare decât rata dobânzii. e) cumpărarea şi vânzarea bunurilor în rate. b) mărimea creditului. 427. e) cheltuielile bugetare. d) finanţarea şi refinanţarea. c) agentul economic respectiv are datorii restante. e) înclinaţia spre prudenţă a băncii. e) banca centrală emite mai multă monedă. Sursa creditelor este: a) amortizarea capitalului tehnic fix. c) depunerile bancare ale agenţilor economici.

pe acţiune şi un ordin de vânzare la acelaşi termen pentru 20. dacă rata dobânzii se reduce de la 25% la 20%? a) creşte cu 20%.m.m.m. 432.9 lei.m. d) pierde 200. venitul anual adus de o obligaţiune este de 100.m..000 u. 434. d) 10. Viteza de circulaţie a monedei este constantă. cu 20. c) scade cu 20%. atunci puterea de cumpărare a .000 u. e) are surplus de fonduri dacă bugetul este deficitar.. Un agent economic dă ordin de cumpărare la termen pentru 10.000 u. 435. d) scade cu 100. e) creşte cu 20%. b) 15. respectiv cu 1.000 u.000 u.m.000 u. 436.m.000 lei.000 acţiuni B la un curs de 120 u.000 u.m. Dacă rata dobânzii creşte cu 5 puncte procentuale. d) creşte cu 25%. e) creşte cu 400. c) 909.008. atunci valoarea prezentă a unei unităţi monetare ce se obţine peste doi ani este: a) 0. c) 1.000 u..m. c) 20. Dacă rata dobânzii este 10%.m.m.000 u.000 u. b) creşte cu 25%.100.m. La o rată a dobânzii de 20%.79%.75%.m. Dacă rata inflaţiei este 25%. Care este modificarea procentuală şi absolută a cursului obligaţiunii. d) 1..090. atât cursul acţiunii A cât şi cursul acţiunii B sunt de 110 u.910.000 lei.000 u. e) câştigă 100. respectiv cu 4. b) scade cu 500.. Dacă produsul intern brut creşte cu 5%.9 lei. respectiv cu 1.. La scadenţă. b) 999. e) 100.000 acţiuni A la un curs de 100 u. 437. Agentul economic: a) câştigă 200..101... atunci cursul obligaţiunii: a) creşte cu 500. pe acţiune.m.000 u. d) 25. b) pierde 100.999. c) creşte cu 100. 438. e) 1...000.000 u.75%. respectiv cu 8. c) câştigă 300.000 u.m.nerezidenţi.. respectiv cu 4. atunci valoarea prezentă a sumei de 1 milion lei disponibilă peste un an este: a) 1.826. pe acţiune.75%.000 u.000 lei.m. Venitul anual adus de o obligaţiune este de 1.m. b) 0.75%. atunci rata inflaţiei este: a) 15%. Dacă rata anuală a dobânzii este 10%. e) 26.211.m.m. iar masa monetară.000 u.m. 433.000 u.

b) sporirea ratei dobânzii nu influenţează investiţiile. c) sporirea masei monetare determină creşterea produsului intern brut pe termen lung doar dacă este însoţită de creşterea fiscalităţii. 441. b) creşterea costurilor de producţie. c) nivelul de dezvoltare al economiei. produsul intern brut. pe termen lung. d) relaţia negativă dintre inflaţie şi produsul intern brut. Dacă se anticipează creşterea într-un ritm mai rapid a preţurilor. e) orizontul temporal (scurt. Care din următorii factori contribuie la apariţia inflaţiei prin ofertă? a) creşterea valorii bunurilor exportate. c) încurajarea investiţiilor productive. 442. d) sporirea masei monetare determină creşterea produsului intern brut pe termen lung doar dacă este însoţită de reducerea fiscalităţii. c) rămâne constantă. b) amplificarea incertitudinii şi riscului în economie. 444. lung). c) rata şomajului cu producţia. Care din următoarele elemente nu reprezintă un cost asociat procesului inflaţionist? a) vicierea corelaţiilor între preţurile relative. asupra produsului intern brut. e) rata şomajului cu modificarea salariilor. Monetariştii susţin că: a) sporirea masei monetare are un impact puternic. Legea lui Okun exprimă: a) relaţia pozitivă dintre şomaj şi produsul intern brut. b) relaţia pozitivă dintre inflaţie şi produsul intern brut. e) scade cu 20%. atunci: . b) scade cu 25%. 445. e) relaţia negativă dintre şomaj şi dinamica preţurilor.unui leu: a) creşte cu 25%. b) modificarea efectivă a preţurilor cu modificarea lor anticipată. d) rata şomajului cu iluzia monetară. Legea lui Okun corelează: a) modificarea preţurilor cu modificarea salariilor. d) creşterea cererii agregate. 440. 439. Diferenţa dintre indicii Laspeyres şi Paasche este dată de: a) referinţa temporală a preţurilor. d) creşte cu 20%. mediu. b) referinţa temporală a cantităţilor. d) modalitatea de eşantionare. c) relaţia negativă dintre şomaj şi produsul intern brut. pe termen lung. 443. e) redistribuirea arbitrară a veniturilor. e) sporirea masei monetare nu influenţează. d) accentuarea fluctuaţiilor cursurilor valutare. c) reducerea preţului resurselor. e) creşterea achiziţiilor guvernamentale.

a) consumatorii preferă să amâne deciziile de consum. b) 200%. Curba Phillips ilustrează: a) relaţia directă dintre rata şomajului şi rata inflaţiei. d) conduce la creşterea nivelului preţurilor. 447. c) determină creşterea producţiei. b) determină atât creşterea producţiei. 446. 449. e) reducerea producţiei nivelului general al preţurilor şi a producţiei. b) numai creşterea nivelului general al preţurilor. cât şi creditorii pierd. b) politica monetară neanticipată nu poate afecta producţia. 452. iar debitorii pierd. 448. 450. iar în perioada T1-T2. în general. d) egală cu rata nominală a dobânzii. . fără a influenţa producţia. Care sunt. iar debitorii câştigă. e) anticipările sunt realiste. fără a influenţa nivelul preţurilor. b) consumatorii apelează într-o mai mică măsură la credite. preţurile au crescut de 3 ori. rata reală a dobânzii este: a) mai mare decât rata nominală a dobânzii. c) 300%. d) erorile de anticipare sunt nesistematice. e) puterea de cumpărare a banilor creşte. În condiţiile inflaţiei neanticipate: a) creditorii pierd. e) 600%. c) mai mică decât rata nominală a dobânzii. c) atât debitorii. c) numai creşterea producţiei. b) creditorii câştigă. d) producătorii acţionează într-un mediu de afaceri stabil. atunci rata inflaţiei în T2 faţă de T0 este de: a) 100%. efectele pe termen scurt ale unei creşteri neanticipate a masei monetare? a) îi determină pe producători să aprecieze că a avut loc o modificare nefavorabilă a preţurilor relative. d) atât debitorii. Dacă în perioada T0-T1. c) populaţia economiseşte mai mult. 451. Ipoteza anticipărilor raţionale presupune că: a) şomajul involuntar este imposibil. e) lasă nemodificat nivelul preţurilor şi producţia. b) relaţia inversă dintre inflaţia neanticipată şi şomajul ciclic. b) negativă. Într-o perioadă de deflaţie. e) viteza de circulaţie a banilor creşte. d) 500%. c) relaţia inversă dintre inflaţia anticipată şi şomajul ciclic. d) creşterea nivelului general al preţurilor şi reducerea producţiei. c) anticipaţiile depind de evoluţiile din trecut. cât şi creditorii câştigă. e) un indicator imposibil de calculat. Efectele unei creşteri anticipate a masei monetare sunt: a) creşterea nivelului general al preţurilor şi a producţiei. cât şi a preţurilor. de două ori.

c) menţinerea relativ constantă a ratei anticipate a inflaţiei şi a ratei naturale a şomajului. ceteris paribus. s-a dovedit corectă în perioada anilor 1960? a) variaţia semnificativă a ratei anticipate a inflaţiei. b) variaţia semnificativă a ratei naturale a şomajului. Inflaţia poate fi sesizată prin: a) creşterea puterii de cumpărare a banilor. 458. c) scăderea masei monetare este mai rapidă faţă de scăderea ofertei de bunuri economice. 453. ceteris paribus. ca relaţie inversă între şomaj şi inflaţie. b) creşterea masei monetare este mai rapidă decât creşterea ofertei de bunuri economice. 455. Cea mai relevantă măsură a inflaţiei are în vedere: a) deflatorul produsului intern brut. b) creşterea ratei şomajului. e) apreciere. c) reducerea ratei anticipate a inflaţiei. b) de proporţionalitate inversă. e) corespondenţa dintre cantitatea de bani în circulaţie şi cantitatea de bunuri şi servicii supuse vânzării. e) nivelul redus al şomajului. d) creşterea generalizată a preţurilor.d) relaţia directă dintre inflaţia anticipată şi şomajul natural. e) masa monetară se reduce. e) creşterea ratei inflaţiei şi reducerea ratei şomajului. b) dezinflaţie. d) exponenţială. e) relaţia inversă dintre inflaţia anticipată şi şomajul natural. c) devalorizare. . d) creşterea ratei inflaţiei. iar oferta de bunuri economice este constantă. Procesul de încetinire a creşterii nivelului general al preţurilor se numeşte: a) deflaţie. 459. Între indicele general al preţurilor şi indicele puterii de cumpărare a banilor există o relaţie: a) de proporţionalitate directă. d) masa monetară este constantă. Care din următoarele procese conduc la deplasarea la dreapta a curbei Phillips? a) creşterea ratei naturale a şomajului. 457. c) liniară. e) de egalitate. b) creşterea mai lentă a masei monetare faţă de puterea de cumpărare a acesteia. c) creşterea mai lentă a salariului nominal faţă de salariul real. 456. Care este motivul pentru care curba Phillips. iar oferta de bunuri economice creşte. d) depreciere. 454. d) nivelul redus al inflaţiei. iar oferta de bunuri economice creşte. Inflaţia se manifestă atunci când: a) masa monetară scade.

c) dinamica salariului real este devansată de dinamica productivităţii muncii. 463. c) în economiile în care masa monetară corespunde cu volumul bunurilor şi serviciilor. e) reacţia de adaptare a ofertei la cerere este mai rapidă. c) creşterea mai lentă a salariului real decât a productivităţii muncii. 465. Dezechilibrul inflaţionist este cu atât mai semnificativ cu cât: a) oferta de bunuri şi servicii este mai elastică în raport cu preţurile şi cu veniturile. c) progresul tehnico-ştiinţific este mai rapid. d) în proporţii diferite în economiile tuturor ţărilor. 461. Costul unitar cu forţa de muncă se reduce dacă: a) salariul real creşte mai rapid decât productivitatea muncii. Spirala inflaţionistă se referă la următoarea secvenţă cauzală: a) creşterea preţurilor – reducerea puterii de cumpărare a banilor – reducerea cheltuielilor de consum. e) creşterea salariilor – creşterea costurilor cu forţa de muncă – concedieri – creşterea şomajului. iar elasticitatea . 464. c) creşterea mai lentă a masei monetare faţă de creşterea preţurilor – reducerea puterii de cumpărare a masei monetare – descurajarea cererii de bunuri şi servicii. d) creşterea salariilor – creşterea preţurilor – revendicări salariale – nouă creştere a preţurilor. e) creşterea mai lentă a producţiei de bunuri şi servicii faţă de masa monetară. b) eficienţa factorilor de producţie este mai ridicată. b) acoperirea deficitelor bugetare prin emisiune monetară. d) elasticitatea ofertei de bunuri şi servicii în raport cu preţurile şi cu veniturile este mai redusă. b) numai în economiile în tranziţie. d) atât salariul real. cât şi productivitatea muncii rămân constante. iar productivitatea muncii se reduce. 460. b) salariul real rămâne constant.b) deflatorul consumului individual. 462. Inflaţia se manifestă: a) numai în economiile dezvoltate. c) indicele preţurilor de consum. Inflaţia de import este cu atât mai mare cu cât: a) ponderea bunurilor importate este mai redusă. e) indicele preţurilor mărfurilor nealimentare de consum. e) în economiile în care indicele general al preţurilor este subunitar. d) scăderea producţiei de bunuri şi servicii. b) creşterea mai lentă a salariilor faţă de creşterea preţurilor – reducerea salariului real – reducerea cheltuielilor de consum. Nu este cauză a inflaţiei: a) creşterea excesivă a creditului. d) indicele preţurilor mărfurilor alimentare de consum. e) salariul real se reduce mai puţin decât scăderea productivităţii muncii.

e) nu se modifică... d) ponderea bunurilor importate şi elasticitatea cererii în raport cu preţurile bunurilor importate sunt mai mari. . e) produsul intern brut este constant.m.cererii în raport cu preţurile bunurilor importate este mai ridicată.m.5 miliarde u. e) firmele consumatoare ale bunurilor de import sunt mai dispuse să suporte creşterile preţurilor externe pe seama profiturilor. c) rambursarea împrumuturilor publice interne. e) scade cu 25000 miliarde lei. 469. e) elimină investitorii privaţi de pe piaţa fondurilor. 467. b) reduce deficitul bugetar. b) produsul intern brut se reduce în pas cu masa monetară. 468. Dacă rata rezervelor băncilor comerciale este 20%. d) agenţilor economici care iau măsuri pentru a contracara instabilitatea preţurilor.5 miliarde u..m. iar masa monetară creşte. d) produsul intern brut creşte în pas cu masa monetară.m. iar multiplicatorul banilor este 4. b) se reduce cu 2. b) ponderea bunurilor importate şi elasticitatea cererii în raport cu preţurile bunurilor importate sunt mai reduse. d) se reduce cu 40 miliarde u. c) rămâne constantă. Inflaţia are efecte negative asupra: a) agenţilor economici care-şi convertesc disponibilităţile băneşti în valute stabile. Deficitul bugetar de 5000 miliarde lei este finanţat integral prin expansiune monetară. b) rambursarea împrumuturilor publice externe şi interne. c) agenţilor economici cu venituri indexate la inflaţie. În condiţiile în care deficitul bugetar se finanţează integral prin emisiune monetară. Într-o economie închisă. c) produsul intern brut creşte mai lent decât masa monetară. excedentul bugetar poate fi folosit pentru: a) rambursarea împrumuturilor publice externe. 470. e) agenţilor economici care au venituri fixe. c) creşte cu 40 miliarde u. iar elasticitatea cererii în raport cu preţurile bunurilor importate este mai redusă. b) debitorilor. b) creşte cu 25000 miliarde lei. 466. iar masa monetară creşte.. d) determină creşterea ratei dobânzii. O economie este sănătoasă atunci când: a) produsul intern brut se reduce. masa monetară: a) creşte cu 2.m. Deficitul bugetar este de 10 miliarde u. c) reduce rata şomajului. atunci masa monetară: a) creşte cu 5000 miliarde lei. 471. c) ponderea bunurilor importate este mai mare. d) scade cu 5000 miliarde lei. O politică fiscală restrictivă: a) determină accelerarea inflaţiei. d) creşterea datoriei publice interne şi externe.

Produsul intern brut creşte cu: a) 100 miliarde u. d) creşterea ratelor dobânzii. ieşiri de capital în străinătate şi aprecierea cursului de schimb. b) reducerea ratelor dobânzii şi creşterea investiţiilor private. ieşiri de capital în străinătate şi deprecierea cursului de schimb. b) impozitul pe salarii. e) creşterea investiţiilor private. 476.m. 478. c) reducerea ratelor dobânzii şi a investiţiilor private. c) investiţiile sunt descurajate.67 miliarde u. . d) extinderea aparatului administraţiei publice.m. e) impozitul pe venitul global. b) reducerea ratelor dobânzii. e) dăunătoare sănătăţii.m. c) cu cerere inelastică în raport cu preţul. 477. 475. intrări de capital din străinătate şi aprecierea cursului de schimb.. c) taxa pe valoarea adăugată. intrări de capital din străinătate şi deprecierea cursului de schimb. b) ratele dobânzii se reduc. d) 6. e) creşterea ratelor dobânzii şi reducerea investiţiilor private. d) impozitul pe veniturile liber profesioniştilor. Nu este impozit direct: a) impozitul pe profit. d) creşterea ratelor dobânzii şi a investiţiilor private. d) produsul intern brut se reduce. b) cu cerere elastică în raport cu preţul. Pentru a maximiza veniturile bugetare.. 474. e) cheltuielile cu dobânzile la datoria publică internă cresc. Creşterea deficitului bugetar determină: a) reducerea datoriei publice. Multiplicatorul bugetar este 3.. c) “îngheţarea” programelor de protecţie socială.m. Care din măsurile de politică bugetară sunt aplicate în faza de recesiune economică? a) sporirea cheltuielilor bugetare.e) creşterea datoriei publice interne. e) 33 miliarde u. accizele se impun asupra bunurilor: a) de folosinţă îndelungată.m. c) creşterea ratelor dobânzii. Investiţiile publice cresc cu 20 miliarde u. b) majorarea impozitelor.. atunci: a) ratele dobânzii cresc. c) 60 miliarde u. b) 40 miliarde u. e) majorarea ratei dobânzii. 472.m. d) cu cerere perfect elastică în raport cu preţul. Dacă Ministerul de Finanţe utilizează veniturile din privatizare pentru a răscumpăra datorie publică internă. 473. Creşterea deficitului bugetar determină: a) reducerea ratelor dobânzii.

e) trebuie mărite impozitele pentru echilibrarea bugetului. Deficitul bugetar: a) descurajează economia pe termen scurt. d) taxele vamale. e) reducerii cheltuielilor bugetare. d) creşterea veniturilor disponibile ale agenţilor economici. 485. 483. Dacă veniturile bugetare sunt mai mari decât cheltuielile bugetare. e) taxa pentru modernizarea drumurilor. e) trebuie reduse impozitele pentru echilibrarea bugetului. d) contribuie la reducerea datoriei publice. b) creşterea şomajului. . 481. c) datoria publică se măreşte. 486. d) venituri din valorificarea unor bunuri ale statului. e) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate. b) veniturile bugetare din profiturile regiilor autonome. 484. 482. b) contracţia economiei subterane. c) emisiunii de bani. atunci: a) bugetul este deficitar. b) datoria publică se reduce. e) stimularea agenţilor economici. e) amână folosirea pentru mai târziu a unor resurse financiare. e) extinderea programelor sociale ale guvernului. d) statul contractează împrumuturi interne şi externe. 480. c) reducerea datoriei publice. d) creşterii impozitelor. a) bugetul este excedentar. c) accizele. b) impozitul pe venitul global. d) statul acordă împrumuturi interne şi externe. b) împrumuturilor externe. b) datoria publică se reduce. b) stimulează economia pe termen scurt. c) datoria publică se măreşte. c) dividendele pentru participaţiile statului în economie. d) creşterea veniturilor disponibile ale agenţilor economici. c) stimulează economia pe termen lung. Cea mai inflaţionistă cale de finanţare a deficitului bugetar îmbracă forma: a) împrumuturilor interne. Reducerea impozitelor are ca efect: a) descurajarea investiţiilor. Dacă veniturile bugetare sunt mai mici decât cheltuielile bugetare. Nu reprezintă impozit indirect: a) taxa pe valoarea adăugată.479. Creşterea impozitelor are ca efect: a) reducerea evaziunii fiscale. c) reducerea deficitului bugetar. Veniturile din capital ale bugetului de stat includ: a) veniturile bugetare din profitul Băncii Naţionale a României. atunci.

b) să corecteze mecanismele pieţei. d) să impună direcţii obligatorii pentru agenţii economici. comerţul internaţional trebuie să se bazeze pe: a) taxe vamale. atingerea obiectivelor stabilite prin programarea economică a statului presupune: a) instituirea obligativităţii obiectivelor respective pentru toţi agenţii economici. e) obţinerea de încasări valutare. c) să constituie un element complementar al pieţei. d) acordarea şi primirea de credite externe. 488. Piaţa mondială se dezvoltă ca urmare a faptului că: a) diferenţierea înzestrării ţărilor cu factori de producţie se reduce. b) toate ţările obţin performanţe economice din ce în ce mai bune. d) accesul la ceea ce nu se produce pe plan intern. inclusiv produse şi tehnologii de vârf. 491. e) diviziunea internaţională a muncii elimină avantajele pe care le oferă piaţa mondială ţărilor participante. În concepţia liberului schimb. b) obţinerea unor produse şi tehnologii noi. 492. e) reducerea rolului preţurilor în alocarea resurselor economice. c) investiţiile directe în şi din străinătate. c) diversificarea producţiei interne. c) specializarea economiilor naţionale se reduce. Într-o economie de piaţă. Programarea economică a statului nu urmăreşte: a) să influenţeze funcţionarea pieţelor şi a economiei. c) reducerea capacităţii de absorbţie a unor produse. d) reducerea numărului de pieţe furnizoare şi de desfacere. 493. e) să constituie un mijloc de informare a agenţilor economici şi de incitare a deciziilor acestora. e) diminuarea impactului evoluţiilor internaţionale asupra economiei naţionale. 489. Nu se includ în cadrul segmentelor specializate ale pieţei mondiale: a) exportul şi importul de bunuri şi servicii.487. Piaţa mondială determină: a) reducerea concurenţei dintre agenţii economici din diferite ţări. b) creşterea eficienţei economiei naţionale în cadrul diviziunii internaţionale a muncii. 490. . c) reducerea rolului pieţei şi diminuarea autonomiei agenţilor economici. d) amplificarea intervenţiei statului în economie. e) schimbul valutar al agenţilor economici din diferite ţări. Între motivele participării la piaţa mondială nu se include: a) extinderea pieţelor de desfacere. d) nici o ţară nu poate să-şi asigure toate bunurile de care are nevoie. b) utilizarea pârghiilor economice pentru stimularea agenţilor economici în vederea realizării obiectivelor respective. b) colectarea veniturilor bugetare şi alocarea cheltuielilor bugetare.

b) datoria externă se reduce. e) concurenţă între participanţi. b) măresc excedentul balanţei comerciale. c) măresc activul balanţei de plăţi. e) se fac împrumuturi externe. d) subvenţiile la import. Din punct de vedere contabil. Dacă exportul este mai mic decât importul. 495. d) excedentară. c) rezervele valutare se reduc. Creşterea exportului: a) amplifică deficitul balanţei comerciale. Creşterea importului: a) reduce deficitul balanţei comerciale. d) competitivitatea producţiei interne este scăzută. c) rezervele valutare cresc. b) taxele vamale.b) restricţii cantitative asupra importului. c) scutiri de impozite la import sau la export. 498. b) înmulţirea reglementărilor privind importul. c) măreşte activul balanţei de plăţi. 501. d) reduce pasivul balanţei de plăţi. c) scutirile de impozite la import. b) pasivă. c) echilibrată. e) restricţiile cantitative asupra importului. Nu constituie un instrument al abordării protecţioniste în comerţul internaţional: a) Organizaţia Mondială a Comerţului. d) competitivitatea producţiei interne este ridicată. 499. Investiţiile străine: a) reduc deficitul balanţei comerciale. Dacă exportul este mai mare decât importul: a) balanţa comercială este deficitară. c) măreşte activul balanţei de plăţi. e) se pot acorda credite externe. Evoluţia comerţului internaţional nu este marcată de: a) creşterea sa mai rapidă comparativ cu produsul intern brut. 494. d) subvenţii la export. e) reduce încasările din balanţa de plăţi. e) reduce plăţile din balanţa de plăţi. 500. b) reduce excedentul balanţei comerciale. 497. b) reduce excedentul balanţei comerciale. atunci: a) balanţa comercială este deficitară. e) accentuarea concurenţei dintre participanţi. d) reduce pasivul balanţei de plăţi. balanţa de plăţi externe este: a) activă. c) înmulţirea reglementărilor care stimulează exportul. d) reducerea gradului său de concentrare în ţările dezvoltate. . 496. b) datoria externă se reduce. e) deficitară.

Pe piaţa valutară se realizează: a) operaţiuni de finanţare şi refinanţare. d) tranzacţii la vedere şi la termen cu valute. e) cresc preţurile interne ale produselor exportate. e) cursul de schimb obligatoriu pentru toţi agenţii economici. Paritatea puterii de cumpărare se referă la: a) raportul dintre monedele a două ţări stabilit pe baza comparaţiei cu un etalon internaţional – EURO sau dolarul SUA. 503. b) scade calitatea bunurilor şi serviciilor destinate exportului. d) cursul de schimb stabilit pe baza cererii şi a ofertei pe piaţa valutară interbancară. b) măresc excedentul balanţei comerciale. 506. b) cel mai ridicat curs al pieţei valutare. c) dinamica salariului real devansează dinamica productivităţii muncii. Creditele acordate de către instituţiile financiare internaţionale: a) reduc deficitul balanţei comerciale. 505. Eficienţa exportului creşte atunci când: a) se reduce gradul de prelucrare a bunurilor şi gradul de complexitate a serviciilor destinate exportului. . c) cel mai redus curs al pieţei valutare. Cursul de schimb anunţat zilnic de către Banca Naţională a României este: a) cursul de schimb la care se desfăşoară toate tranzacţiile pe piaţa valutară.d) reduc pasivul balanţei de plăţi. d) nu au nici un efect asupra balanţei de plăţi. e) preţul monedei naţionale exprimat în altă monedă. 504. b) raportul dintre monedele a două ţări stabilit pe baza puterii lor de cumpărare. c) modificarea cursului de schimb dintre monedele a două ţări pentru a compensa diferenţa dintre ratele dobânzii din cele două ţări. e) măresc încasările din balanţa de plăţi. b) tranzacţii la vedere şi la termen cu titluri. d) scad costurile în producţia destinată exportului. d) media cursurilor de schimb ale tranzacţiilor pe piaţa valutară. e) nu au nici un efect asupra balanţei de plăţi. Paritatea ratelor dobânzii se referă la: a) raportul dintre monedele a două ţări stabilit pe baza comparaţiei cu un etalon internaţional – EURO sau dolarul SUA. c) modificarea cursului de schimb dintre monedele a două ţări pentru a compensa diferenţa dintre ratele dobânzii din cele două ţări. c) reduc activul balanţei de plăţi. b) raportul dintre monedele a două ţări stabilit pa baza puterii lor de cumpărare. c) tranzacţii la vedere şi la termen cu acţiuni. e) tranzacţii la vedere şi la termen cu obligaţiuni. 502. 507.

511. b) intrări de capitaluri în ţară. b) moneda naţională se depreciază în raport cu valuta. d) cursul de schimb exprimat în unităţi de monedă naţională pe unitatea de valută se reduce. după care creşte peste nivelul de echilibru. 512. e) scade sub nivelul de echilibru. e) banca centrală trebuie să cumpere valută. b) egal cu cursul de schimb la vedere. Creşterea ratei interne a dobânzii determină: a) ieşiri de capitaluri din ţară. Dacă rata inflaţiei interne este mai mare decât rata inflaţiei internaţionale. creşterea ofertei de valută şi aprecierea monedei naţionale în raport cu valuta. atunci: a) moneda naţională se întăreşte în raport cu valuta. c) moneda naţională se apreciază în raport cu valuta. b) persoanele fizice pot efectua schimb valutar pe piaţa valutară . atunci cursul de schimb la termen al monedei naţionale în raport cu valuta (unităţi monetare interne pe unitatea de valută) este: a) mai mare decât cursul de schimb la vedere. atunci cursul de schimb la paritatea puterii de cumpărare (unităţi monetare interne pe unitatea de valută): a) creşte. d) cursul de schimb exprimat în unităţi de monedă naţională pe unitatea de valută creşte. Dacă rata internă a dobânzii este mai mare decât rata internaţională a dobânzii. d) mai mare sau mai mic decât cursul de schimb la vedere în funcţie de condiţiile pieţei valutare. e) banca centrală trebuie să vândă valută. Care dintre următoarele afirmaţii privind piaţa valutară este falsă? a) pe piaţa valutară interbancară operează băncile comerciale în nume propriu sau în contul clienţilor. e) mai mare sau mai mic decât cursul de schimb la vedere în funcţie de situaţia balanţei comerciale. b) moneda naţională se depreciază în raport cu valuta. 509. c) nu se modifică. e) preţul monedei naţionale exprimat în altă monedă. 510. b) se reduce. atunci: a) moneda naţională slăbeşte în raport cu valuta. creşterea cererii de valută şi aprecierea monedei naţionale în raport cu valuta. 508. creşterea ofertei de valută şi deprecierea monedei naţionale în raport cu valuta. c) ieşiri de capitaluri din ţară. d) intrări de capitaluri în ţară. c) mai mic decât cursul de schimb la vedere. d) se apreciază. 513. c) moneda naţională se apreciază în raport cu valuta. creşterea cererii de valută şi deprecierea monedei naţionale în raport cu valuta.d) cursul de schimb stabilit pe baza cererii şi a ofertei pe piaţa valutară interbancară. Dacă cererea pe piaţa valutară este mai mare decât oferta. e) apropierea cursului de schimb la termen de cursul de schimb la vedere. Dacă cererea pe piaţa valutară este mai mică decât oferta.

Posibilitatea de realiza schimb valutar pe piaţa valutară se numeşte: a) paritate monetară. c) reducerea deficitului contului curent al balanţei de plăţi externe. b) creşterea exportului. d) intrări de capital din străinătate şi deprecierea leului. Creşterea ratelor interne ale dobânzii determină: a) creşterea investiţiilor. b) aprecierea monedei naţionale. b) scade rata dobânzii pe piaţa monetară. e) exporturi minus importuri de bunuri. b) exporturi minus importuri de bunuri şi servicii. d) piaţa valutară din România este o piaţă liberă. d) reducerea ofertei de monedă. d) economia intră într-o fază de recesiune. e) o companie din UE care exportă în SUA. 516.interbancară. Cine câştigă dacă EURO devine mai puternic în raport cu dolarul SUA? a) o companie americană care importă din UE. b) ieşiri de capital în străinătate şi deprecierea leului. c) reducerea cererii de valută. d) un turist american care vizitează UE. e) intrări de capital din străinătate şi aprecierea leului. b) companie americană care cumpără o clădire în UE. Efectul unei intrări de capital străin într-o economie este: a) reducerea surplusului contului de capital al balanţei de plăţi externe. d) creşterea ofertei de valută. c) ieşiri de capital în străinătate şi aprecierea leului. d) exporturi minus importuri de bunuri. Efectul probabil al aprecierii cursului de schimb este: a) reducerea importului. 518. e) cresc importurile şi scad exporturile. c) paritate a ratelor dobânzii. e) competitivitate. e) reducerea surplusului balanţei de plăţi externe. e) cursul de schimb se negociază liber pe tot timpul zilei. e) creşterea deficitului contului curent. . servicii plus investiţiile străine directe. 520. 514. d) convertibilitate. c) piaţa caselor de schimb valutar este rezervată schimbului valutar pentru persoanele fizice. servicii şi capital. Leul se apreciază în raport cu dolarul american atunci când: a) creşte rata dobânzii pe piaţa monetară. c) exporturi minus importuri de bunuri şi servicii plus veniturile nete ale factorilor şi transferurile nete. c) cresc salariile interne. 519. b) paritate a puterii de cumpărare. 517. 515. Contul curent al balanţei de plăţi a unei ţări este egal cu: a) exporturi minus importuri de bunuri. c) un turist european care vizitează SUA.

b) avantajele competitive. 500. produsul intern brut. e) toate cele de mai sus. e) capacitatea redusă de a face faţă concurenţei străine. 526. c) importurile si exporturile cresc. e) capacitatea de a realiza economii de scară în toate industriile. Care dintre următorii factori nu determină angajarea unei economii în schimburile comerciale internaţionale? a) avantajele comparative. b) exporturile cresc. În cazul unui bun. d) creşte exportul net. 523. . d) exportul de bunuri şi servicii şi importul de capital. 524. c) încurajarea exportului şi a importului. b) intrările de investiţii străine.1⋅Y. d) reducerea concurenţei pe piaţa internă a automobilelor. Impunerea unui tarif sau a unei restricţii cantitative la importul de automobile nu va avea drept consecinţă: a) un volum redus al importurilor de automobile. c) transferurile nerambursabile din UE. 522.521. e) amplificarea deficitului comercial. e) importul de bunuri şi servicii şi exportul de capital. b) 50. c) încurajarea exporturilor unor terţe ţări către UE. d) descurajarea exportului şi a importului. c) 200. c) reducerea producţiei interne de automobile. b) descurajarea exportului şi încurajarea importului. Importul de bunuri şi servicii depinde de produsul intern brut conform relaţiei Z=100 + 0. atunci exportul de bunuri şi servicii este: a) 0. Dacă exportul net de bunuri şi servicii este 50. iar Y. Efectul componentei de liberalizare a comerţului între ţările membre ale UE este: a) scăderea comerţului între ţările membre ale UE. unde Z reprezintă importul de bunuri şi servicii. b) preţuri mai ridicate la automobile. 525. d) scăderea concurenţei între firmele din ţările membre ale UE. c) diferenţele în înzestrarea cu factori de producţie. e) amplificarea continuă a decalajelor economice între ţările membre ale UE. iar produsul intern brut. 527. atunci când preţul mondial este inferior preţului intern al unei ţări: a) importurile cresc. e) 25. b) crearea de comerţ. Cererea de valută este determinată de: a) creditele externe primite. Deprecierea cursului real de schimb are ca efect: a) încurajarea exportului şi descurajarea importului. d) 75. d) diferenţele în înzestrarea cu resurse naturale.

d) protecţionismul. d) interzicerea accesului străin la proprietate. b) privatizarea sistemului bancar. Nu poate fi considerat un principiu al globalizării: a) sectorul privat este sectorul principal al creşterii economice. d) acordarea de credite pe termen lung către ţările slab dezvoltate. e) liberalizarea pieţelor de capital. d) creşterea restricţiilor pentru investiţiile externe. c) privatizarea. Ca urmare a liberalizării contului de capital. «Triunghiul de aur» al adoptării principiilor Consensului de la Washington nu cuprinde: a) liberalizarea. c) privatizarea utilităţilor publice. cu scopul de a spori forţa productivă a acestora. 529. c) importurile si exporturile cresc. e) rata reală a dobânzii scade. 534. b) investiţiile străine nete nu se modifică. b) o alocare mai bună a resurselor.528. În cazul unui bun. c) liberalizarea comerţului exterior. b) debirocratizarea statului. Care dintre următoarele trăsături nu figurează între responsabilităţile FMI. e) restructurarea. c) cursul de schimb se depreciază. d) scade exportul net. b) stabilizarea. 532. e) nici o varianta nu este corectă. . e) convertibilitatea monedei naţionale (sau opţiunea pentru o monedă convertibilă). c) solicitarea către ţările membre de a constitui fonduri de stabilizare a cursului de schimb. Nu poate fi considerat un beneficiu evident al globalizării economiei: a) noi oportunităţi pentru dezvoltare. atunci: a) investiţiile străine nete vor scădea. atunci când preţul mondial este superior preţului intern al unei ţări: a) importurile cresc. b) exporturile cresc. e) acordarea pe termen scurt de asistenţă financiară în vederea ajustării structurale. aşa cum au fost acestea prevăzute la Bretton-Woods? a) acordarea de împrumuturi pe termen scurt ţărilor membre cu deficite ale balanţei de plăţi. b) încercarea de a menţine cursurile de schimb relativ constante. 530. 531. d) cursul de schimb se apreciază. dacă România ar fi afectată de o fugă a capitalurilor. 533. Care dintre următoarele nu poate fi considerat un proces complementar al globalizării: a) liberalizarea telecomunicaţiilor.

b) coeziunea socială precară.8% din PIB în anul 2004. 538. d) investiţii străine directe ridicate. d) alocarea ineficientă a resurselor. e) existenţa unor decalaje mari între veniturile pe locuitor între ţările candidate şi UE. În cazul României este interesantă studierea posibilităţii convergenţei .c) accesul facil la pieţele de capital. 537. e) liberalizarea pieţelor de capital. Nu este un criteriu de convergenţă al ţărilor candidate privind integrarea în Uniunea Europeană stabilit la Copenhaga: a) asigurarea stabilităţii instituţiilor care garantează buna funcţionare a democraţiei. b) recunoaşterea obiectivelor stabilite pentru realizarea Uniunii Economice şi Monetare. d) deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB în cazul fiecăreia dintre ţările candidate. Convergenţa economică rapidă către Uniunea Europeană a statelor candidate din Est. b) fundamente macroeconomice solide. 535. 540. e) sporirea semnificativă a consumului privat. b) arierate însemnate din impozite şi taxe. c) fragilitatea sistemului de intermediere financiară. Care dintre următorii factori nu poate potenţa ajungerea din urmă a ţărilor dezvoltate de către ţările în dezvoltare (procesul de catching-up): a) transfer tehnologic din ţările cu economie avansată. Obiectivul fundamental al Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României pe termen mediu şi lung prevede: a) o creştere economică de 4. 539. d) o deschidere mai mare a economiei spre exterior şi în special pe relaţia cu Uniunea Europeană. este favorizată de: a) ratele reduse ale inflaţiei. drepturile omului şi respectul faţă de minorităţi. d) administraţia publică ineficientă. afacerilor şi poliţiei. e) productivitatea factorului muncă sau capital creşte mai puţin decât costurile acestora. d) extinderea crimei organizate la nivel global cu atingeri în sfera politicului. instituţiile şi principiile Uniunii Europene. c) procedura slabă privind falimentul. c) existenţa unei economii capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale din Uniunea Europeană. c) stabilitate financiară. supremaţia legii. b) existenţa unei economii de piaţă funcţionale. Constituie factori care potenţează procesul de catching-up privind integrarea în Uniunea Europeană. compatibilă cu mecanismele. în cazul României: a) slaba disciplină a plăţilor. e) difuzie rapidă a inovării. 536. normele. c) crearea unei economii de piaţă funcţionale. e) încorporarea în propria legislaţie şi aplicarea sistemului de norme comunitare adoptate până în momentul aderării.

Coeziunea socială promovată la nivel european nu urmăreşte: a) armonizarea măsurilor în domeniul social pe teritoriul Uniunii Europene. d) coeziune socială redusă. d) creşterea cooperării la nivel internaţional. b) privatizarea sistemului bancar. d) majorarea protecţiei pieţei interne naţionale. 541.beta. e) creşterea lentă a productivităţii factorilor de producţie. b) protejarea lucrătorilor de potenţialele efecte negative ale realizării pieţei europene integrate. c) scăderea competitivităţii exporturilor. Care dintre următoarele nu poate fi considerat un proces complementar al globalizării: a) liberalizarea telecomunicaţiilor. d) apariţia efectului de cauzalitate cumulativă. e) convertibilitatea monedei naţionale (sau opţiunea pentru o monedă convertibilă). Nu poate fi considerat un beneficiu al globalizării economiei: a) noi oportunităţi pentru dezvoltare. . b) îmbunătăţirea constantă a educaţiei şi a forţei de muncă. e) creşterea productivităţii factorilor de producţie. Conform doctrinei liberului schimb. c) reducerea ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB. d) interzicerea accesului străin la proprietate. 544. e) difuzarea rapidă a inovării. 547. b) îmbunătăţirea pregătirii forţei de muncă şi a standardelor educaţionale. c) accesul facil la pieţele de capital. Se consideră a fi un cost al pieţei unice: a) existenţa economiilor de scară. Convergenţa de tip β (beta) nu reclamă: a) rate înalte de economisire şi investiţii. comerţul liber determină : a) creşterea preţurilor mondiale. b) creşterea inegalităţilor pe plan intern şi între ţări. c) reducerea volumului schimburilor comerciale internaţionale. care se referă la reducerea decalajelor faţă de ţările U. 545.E. d) reducerea cheltuielilor cu educaţia în produsul intern brut. 546. b) o alocare mai bună a resurselor. d) ameliorarea competitivităţii economice. c) privatizarea utilităţilor publice. e) introducerea de noi bariere netarifare. Economiştii sunt de acord că „ajungerea din urmă” necesită: a) rate reduse de economisire. 543. c) accentuarea consensului ţărilor membre cu privire la problemele grupurilor sociale defavorizate. 542. e) creşterea decalajelor între ţări. e) sprijinirea şi integrarea în muncă a tinerei generaţii. c) multiplicarea crizelor economice şi financiare. b) alocare mai bună a resurselor şi creşterea standardului de viaţă. Nu poate fi considerat un efect negativ al globalizării: a) fragmentarea şi slăbirea coeziunii sociale.

d) stimularea înfiinţării de IMM-uri prin iniţiativă privată. e) neglijarea cererii externe. Reforma structurală din ţările candidate la Uniunea Europeană nu urmăreşte: a) reducerea capacităţii concurenţiale a firmelor. . d) omogenitatea redusă a acesteia. d) promovarea unor politici coerente. 548. c) un sector industrial eficient. c) adaptarea întreprinderilor la mediul concurenţial.b) creşterea concurenţei în cadrul Uniunii Europene. e) retehnologizarea întreprinderilor. c) modernizarea structurală a economiei naţionale. compatibile cu direcţiile stabilite de Uniunea Europeană. Creşterea convergenţei reale privind integrarea ţărilor candidate în Uniunea Europeană este influenţată de o serie de factori. b) investiţii străine directe ridicate. 550. d) un sector financiar dezvoltat. c) creşterea competitivităţii firmelor din Uniunea Europeană. b) atragerea unui volum sporit de investiţii străine directe. printre care nu regăsim : a) persistenţa crizelor macroeconomice. Strategia privind evoluţia macroeconomică a unei noi ţări membre a Uniunii Europene nu vizează: a) asigurarea continuităţii şi sustenabilităţii procesului de creştere economică. e) un ritm superior al creşterii economice a statelor membre. 549. b) reponderarea ramurilor şi sectoarelor de activitate. e) o guvernanţă corporativă eficace.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->