You are on page 1of 1

http://www.tocilar.

ro/lucrare_de_diploma~categorie-academia_de_studii_economice~
nume-studiu_de_caz_privind_motivarea_personalului_in_cadrul_unei_societati_comer
ciale.html
O perioada
indelungata de timp, intreprinderea a urmarit in special, obtinerea profitului
prin simpla comercializare a produselor sale, fara a acorda o importanta majora,
resurselor umane. Toti indivizii erau considerati asemanatori, iar un bun munci
tor era cel care facea exact ceea ce i se transmitea sa faca. Dupa cel de-al doi
lea razboi mondial, stiind cine este omul in timpul muncii si ce anume il motive
aza, Abraham Maslow si Douglas Mc Gregor au deschis calea teoriilor motivarii: o
amenii nu sunt toti identici, ei prezinta caracteristici ce pot fi identificate
si chiar clasificate in categorii. Dupa o perioada s-a crezut in binefacerile st
imularii prin salariu, cointeresate, avantaje exterioare si prime de toate felur
ile, s-a descoperit importanta continutului muncii si respectarii demnitatii ind
ividului. O persoana este ea insasi un sistem complex prins intr-un alt sistem c
omplex, acela al intreprinderii si mediului aferent. Un rol important in activit
atea indivizilor il joaca motivatia. Managerii pot obtine succese in activitatea
lor daca reusesc sa inteleaga bine acest rol. Motivatia initiaza si divizeaza c
omportamentul, spre un scop care o data atins va determina satisfacerea unei nec
esitati. O motivatie crescuta in randul salariatilor unei intreprinderi, duce la
instalarea satisfactiei in munca. Un manager trebuie sa-si sporeasca preocupari
le in ceea ce priveste motivarea si cresterea satisfactiei in munca a angajatilo
r sai, pentru a-i determina pe acestia sa-si imbunatateasca propria activitate,
obtinand in final performante ridicate. Eficacitatea si eficienta utilizarii res
urselor materiale, financiare si informationale, depind intr-o masura hotaratoar
e de resursele umane. In prezent managerii stabilesc legaturi durabile intre mot
ivatia si performantele afective ale unui individ; creaza conditii astfel incat
telurile personale ale angajatilor si ale organizatiei sa poata fi monitorizate.
Motivatia personalului are un rol important in stimularea initiativei, a efortu
lui si reusitei. CAPITOLUL I 1. MOTIVAREA PERSONALULUI Rolul factorului uman in
cadrul firmei Rolul primordial al resurselor umane la scara intregii societati s
e regasesc si la nivelul firmei, fapt recunoscut si argumentat de numerosi oamen
i de stiinta din diferite tari. Principalele elemente care pot demonstra acest l
ucru sunt urmatoarele: Forta de munca este singura creatoare de valoare de intre
buintare. De fapt firma reprezinta celula economica de baza a societatii in care
se creaza de catre oameni produse si servicii. Resursa umana este singura creat
oare nu numai sub aspect economic ci si sub aspect spiritual, stiintific. Genera
rea de noi idei concretizate in produse, tehnologii, metode de conducere, soluti
i organizatorice noi s. a., este apanajul exclusiv al omului. Eficacitatea si ef
icienta utilizarii resurselor materiale si informationale depind intr-o masura h
otaratoare de resurse umane. Practica activitatii economice releva nu putine sit
uatii cand intreprinderi (...)