P. 1
gradi limba comunicare

gradi limba comunicare

|Views: 35|Likes:
Published by drgplm

More info:

Published by: drgplm on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2011

pdf

text

original

Cristina Beldianu Estera an finteg Florica Costea

@

ffi
#
Sugestii pentru organ izarea activitSlilor instructiv-educative

t\
()

g I\

1\
aa-

€;

nneEs
,

A-,EDITURA ROXEL CART

Referenligtii nlifici : spineanuElena- Director "Froare cort,, Grddinifa Nr.64 de j Institutor, Graddidactic metodist l, Bentu Elena- Director Grddinifa Nr.154 Institutor, Graddidactic metodist l,

Descrierea a BiblioteciiNafionale Romdniei CIP a BELDIANU, CRISTINA Domeniul Limbi 9i comunicare nivel il : sugestii : pentruorganizarea activitalilor instructiv educative-/ Cristina Beldianu, Estera F_lorica Cost'ea Bucuregti Editura : Roxet Cart lit:lll,^ ,2010 lsBN 978-97 927-85_9 3_7 l. Jintegan, Estera ll. Costea, Florica 8 1 1 . 1 3 5 .1 (0 7 5 .3 )

EVALUARE INITIALA
Geimi mai amintesc?
o - Compune poveste. ilustra[iile ordine. ?n - Povestegte povegtii. - Dd un titlu

CU CE SI CUMEXPRIMAM CEEACE SIMTIM?
, ,

Eminescu- poet nalional9i universal
Eminescu? - CineesteMihai Eminescu cunogti? de - Ce poeziiscrise Mihai pezia Ce te legeni? - Reciti cuvdntul MIHAI? - Cuce sunetincepe M. - Spune cuvinte incepcu sunetul alte care MlHAl, sunete. Tn cuvdntul apoiTn - Desparte silabe grafic silabele sunetele. - Reprezintd cuvdntul, 9i

\ \

\ \

\

\

-bL*,

CINESUNT/SUNTEM?
Eu si lumeamea
- Spune atribulii Tncasdfiecare ce membru familiei. al are familia treburile la casei? - Cumili aju{i

PLANSEEDUCATIONALE
,9d ?n*&ea,.
5d ittthk,n \I ilflf4r'

S'etw@tu..,

Stitr&&m'

@ss]

HH
F'***qr.Sl

h:w! l"*e!eaa;lc.alo
w

iI I E?lgc.r:'
fR
l ,;-E *-1'

Fffi liW "*i l-w,ful lsd'$l @
i'l
I

ffid

@qpilil

F,,'ffi
l-

ffi-l.H, l$ & -' ' . - "
f f i.,, *, I
.- *!-..--t

-

ffi

ff.;:'O

COLECTIE ACEEA$I DrN

1SBN978-973-7921 -85-9

I,DITURA ROXEL CART 7 tel: 0740-0247 7i W 4$-31fi7A www.edituracartex.ro www.edituraroxel.ro
rsBN-l 3 978-973-7927 -85-9

8 73 39

l|ilill lil[il

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->