P. 1
Pliant Biserica Metanoia

Pliant Biserica Metanoia

|Views: 1,880|Likes:
Published by kingdomdesign
Pliantul bisericii Metanoia din Timisoara
Pliantul bisericii Metanoia din Timisoara

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: kingdomdesign on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

metanoia

gândeşte diferit

cuprins

Scopul şi viziunea noastră _06 Valorile bisericii Metanoia _08 Staff _07

Mărturisirea de credinţă _05

Scurt istoric _04

Lucrările în care suntem implicaţi _10 Programele bisericii Metanoia _24 Mărturii _26

Cum să devii membru al bisericii Metanoia? _27 Parteneri _28 Contact _31

Centrul Creştin Metanoia Biserica Metanoia, Timişoara

Locul potrivit pentru a fi diferit!

bine ati venit
Biserica Metanoia este o comunitate de oameni care au experimentat metanoia (gr. „pocăinţa prin înnoirea minţii”). Am înţeles chemarea lui Dumnezeu de a ne separa de păcat, de a trăi o viaţă sfântă şi de a sluji generaţiei contemporane într-un mod relevant, personal şi concret. Într-o lume deprimantă, oamenii caută un loc unde să fie încurajaţi; într-o lume care devine tot mai impersonală, oamenii au nevoie de un loc de care să se simtă legaţi; într-o lume fără finalitate, oamenii caută un sens, un loc unde nevoile lor să fie întâmpinate. Metanoia este un loc pentru oameni; un loc de integrare pentru cei singuri, un loc de vindecare pentru cei răniţi, un loc de investiţie pentru vizionari şi un loc de închinare pentru cei „însetaţi” spiritual. Dorim să fim locul unde prezenţa lui Dumnezeu este simţită, iertarea Lui este oferită, scopurile Sale sunt descoperite şi puterea lui Dumnezeu este manifestată. Acest pliant a fost conceput cu scopul de a fi o carte de vizită pentru cei care doresc să ne cunoască şi o motivaţie la slujire pentru cei care vor să se implice. În acest fel, dorim să îţi oferim invitaţia de a face din Metanoia o parte a vieţii tale.

Cu respect, Pastor Cusman Cionca

03

scurt istoric

Noi nu doar credem în schimbare, noi o provocăm! Dorinţa de schimbare a fost un slogan încă din 1989. A ieşi (Exodus) nu este suficient, dacă nu îţi propui să te schimbi; de aceea, în 1998, Metanoia a luat naştere într-un mod natural, când câteva familii şi un grup de tineri au avut curajul să aleagă provocarea necunoscutului şi emoţia realizării în locul unei „linişti” confortabile. Nevoia de păstorire a oamenilor, orientarea pe nevoile concrete şi pasiunea pentru slujire contemporană şi relevantă au fost valorile care au stat la baza visului cu care am început biserica Metanoia. Biserica Metanoia a început cu un grup restrâns de oameni, dar care au crezut în puterea înnoitoare a Duhului Sfânt. Astfel, în fiecare an biserica a crescut, iar astăzi suntem de patru ori mai mulţi ca la început, nesocotind membrii care ne reprezintă în diaspora.

Valul schimbării şi al înnoirii ne poartă mereu înainte, menţinându-ne întotdeauna pe creasta lui. Suntem focalizaţi pe biserica formată din pietre vii, şi nu din cărămizi, dar Dumnezeu ne-a surprins dăruindu-ne un teren de 100.000 Euro (după valoarea estimată în 2003) şi încă 200.000 Euro pentru a ne putea muta într-un loc mai larg şi confortabil, astfel încât să putem împlini mai bine scopurile Lui. Am început construcţia în aprilie 2004, iar în 5 iunie 2005 am inaugurat noua clădire a bisericii Metanoia. Am început cu 47 de persoane într-un garaj, iar în prezent suntem peste 200 de persoane integrate în grupurile de casă din biserica noastră. Fiecare persoană din Trup este provocată să-şi folosească darul cu care a fost înzestrată de Dumnezeu, în unitate cu scopul şi misiunea bisericii.

04

marturisirea de credinta
Noi credem:
… că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, infailibil, unic şi autoritar, norma absolută pentru credinţa şi practica creştină; … că există un Dumnezeu etern, care S-a revelat pe Sine ca singur Dumnezeu existent în trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt; … în divinitatea Domnului nostru Isus Hristos, în întruparea Lui prin naşterea Sa din Fecioară, în viaţa Lui fără păcat, în minunile Sale, în moartea Lui ispăşitoare în locul nostru, în învierea Lui în trup, în înălţarea Lui la cer şi în reîntoarcerea Lui în putere şi glorie; … că, pentru mântuirea omului, pocăinţa şi credinţa în jertfa lui Hristos la cruce, naşterea din nou, realizată prin răspunsul dat Cuvântului lui Dumnezeu şi prin lucrarea interioară a Duhului Sfânt, şi recunoaşterea lui Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, este singura cale prin care se poate ajunge într-o relaţie potrivită cu Dumnezeu. … în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt care locuieşte în credincios şi îl ajută să trăiască o viaţă sfântă, în operarea darurilor spirituale în scopul zidirii Bisericii şi în mărturisirea cu îndrăzneală lumii pe Domnul Isus Hristos; … în practica botezului în apă a celor care cred şi împărtăşirea regulată la Masa Domnului. … în a doua venire în trup a Domnului Isus Hristos şi în strângerea noastră cu El în glorie; … în judecata finală, când morţii nemântuiţi vor învia şi vor fi judecaţi după faptele lor; … într-un cer şi un pământ nou, în care vor locui toţi cei mântuiţi de Dumnezeu de-a lungul veacurilor.

05

scopul şi viziunea
SCOPUL Scopul bisericii Metanoia este să formeze creştini autentici pe care să-i boteze şi să-i înveţe să se închine lui Dumnezeu şi să slujească oamenilor, proclamând principiile Evangheliei pentru înnoirea minţii prin pocăinţă. Scopurile bisericii Metanoia derivă din realitatea istorică şi principiile Noului Testament. Cuvântul „biserică” este redat de termenul grecesc „ekklēsia”, care desemnează o adunare de oameni speciali, chemaţi de Cineva şi puşi împreună pentru scopurile Lui, schimbând lumea. Astfel, biserica Metanoia există pentru a se închina lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru a-L prezenta pe Isus Hristos semenilor în fiecare zi, învăţând şi motivând pe fiecare om născut din nou să fie parte a Bisericii, prin slujirea şi ajutarea oamenilor din jur. În acest fel, biserica Metanoia este mai puternică prin închinare, mai mare prin evanghelizare, mai caldă prin părtăşie, mai profundă prin ucenicie, mai practică prin slujire…

VIZIUNEA Viziunea bisericii Metanoia este de a-L face cunoscut pe Dumnezeu într-o manieră relevantă contextului contemporan. Prin fiecare lucrare, misiune şi slujire a noastră dorim să-i aducem pe creştinii născuţi din nou mai aproape de Dumnezeu, şi pe necredincioşi într-o relaţie mântuitoare cu Hristos. A fost întotdeauna scopul nostru să arătăm cum principiile Scripturii şi ale credinţei în Dumnezeu se pot aplica în viaţa de zi cu zi. Viziunea Centrului Creştin Metanoia este de a crea un cadru relevant şi prielnic, care să ajute la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu prin dezvoltarea de lucrări şi slujiri cu impact în cultura şi societatea contemporană.

06

Pastor: Cusman CIONCA Omul care a răspuns chemării lui Dumnezeu şi a avut viziunea de a planta biserica Metanoia. Este căsătorit cu Cheţi. Au trei copii: Corina, Cosmin şi Emy. pastorcusman@metanoiaorg.ro DArius BARBU Laudă şi Închinare dariusbarbu@gmail.com

staff
Pastor: Titi LUNGU Căsătorit cu Livia Au trei copii: Carmin, Caius, Ralph.

Pastor: Valentin DEDU Căsătorit cu Corina Au un copil: Elisa. valentin@metanoiaorg.ro Eugen MIHĂIESCU Tineret officecontemporary architecture @gmail.com Consultant financiar: Marcel LUPĂŞTEAN Căsătorit cu Elvira Au un copil: Denis.

Pastor: Cornel TEBAN Căsătorit cu Lili Au două fetiţe: Andreea şi Rebeca. cornel@metanoiaorg.ro

Pastor: Liviu IVAŞCU Căsătorit cu Dana Au un băieţel şi o fetiţă: Cătălin şi Bianca. liviu@metanoiaorg.ro

Rodica VELCIOV Şcoala Duminicală lucasrody@yahoo.com

Pastor: Dorin CRIŞAN Căsătorit cu Adela Au doi copii: David şi Ana. dorin@metanoiaorg.ro

Puiu IONESCU Hupocrites puiuadi@gmail.com

Mihai ROSUŞ Departament Sport timisoaracph@yahoo.com

07

valorile bisericii Metanoia
Suficienţa Scripturii. Biblia este singura noastră autoritate, regulă, normă, care are dreptul să ghideze viaţa, conduita şi doctrina noastră (concepţia despre lume şi viaţă). Autonomia bisericii locale. Biserica este singura speranţă şi soluţie pentru lume. O biserică ce are libertatea de a-şi hotărî structura, strategia, stilul şi destinaţia cheltuirii bugetului poate îndeplini mandatul Marii Trimiteri care i-a fost încredinţat. Deşi recunoaştem valoarea cooperării, noi credem că fiecare biserică trebuie să se autoconducă şi să fie independentă faţă de orice control denominaţional. Slujirea practică şi dedicată. Fiecare membru, un slujitor. Noi credem că fiecare creştin este chemat la o slujire creştină, indiferent de profesia pe care o are, şi poate sluji potrivit darurilor spirituale şi înzestrărilor naturale. Misiunea. Susţinerea răspândirii Evangheliei în familie, în Timişoara, în România şi până la marginile pământului, prin relaţii, rugăciune, bani şi dedicare personală.

08

Zeciuiala, dărnicia, milostenia. Biblia vorbeşte despre trei forme de a dărui. • Zeciuiala este forma consecventă şi publică prin care dăruieşti 10% din venitul tău bisericii. • Dărnicia este forma prin care îţi exerciţi credinţa în virtutea principiului: „Cine seamănă puţin, puţin va secera, cine seamănă mult, mult va secera.” Dărnicia are loc atunci când dăruieşti pentru cauze speciale şi pentru scopuri bine definite. • Milostenia este forma ascunsă a dăruirii: „Să nu ştie stânga ce face dreapta.” Milostenia se manifestă faţă de cel aflat în nevoie. Relevanţa. Acelaşi Mesaj veşnic într-o formă accesibilă omului contemporan.

Păstorirea oamenilor. Biserica Metanoia promovează grija pastorală reciprocă între membri. Povara păstoririi oamenilor nu revine doar pastorilor, ci fiecărui membru, şi mai ales liderilor de biserică de casă. Această grijă pastorală nu este manifestată numai prin predici şi programe religioase sau în perioade de criză, ci, mai ales, prin relaţii personale, preţuire reciprocă şi interes manifestat conştient în fiecare zi. Trăirea creştină autentică. Noi credem că a trăi o viaţă creştină autentică este posibilă prin puterea lui Dumnezeu în noi. Prin urmare, noi căutăm să dezvoltăm o dependenţă zilnică de Dumnezeu, pentru a primi de la El puterea de a face ceea ce este bine şi corect, pentru a dovedi caracter şi integritate.

Ucenicizarea şi împuternicirea. Rolul pastorilor şi al învăţătorilor este de a-i ajuta pe creştini să-şi descopere, să-şi dezvolte şi să-şi dedice potenţialul vieţii lor. Calitatea de mentor a pastorului în lucrarea de echipare şi motivare a credincioşilor, cu dorinţa ca aceştia să devină ceea ce Dumnezeu a intenţionat pentru ei, ajută la îndeplinirea scopurilor bisericii prin împuternicirea creştinilor în lucrarea de slujire. Familia. Sănătatea unei biserici începe şi se termină cu stabilitatea relaţiilor de familie. Prin modalităţile pe care le avem la dispoziţie, conferinţe, întâlniri speciale, reviste, grupuri mici specializate, promovăm principiile biblice de viaţă creştină pentru a ajuta familiile să aplice voia lui Dumnezeu pentru viaţa lor.

Relaţiile bazate pe dragoste. Membrii bisericii Metanoia sunt motivaţi să se cunoască pe nume, să se viziteze, să se invite la masă sau la cafea, să petreacă timp împreună... Buna dispoziţie, ospitalitatea, întâlnirile informale la picnic sau sărbătorirea zilelor de naştere, sportul, combinate cu interzicerea bârfei şi gestionarea corectă şi responsabilă a conflictelor sunt modalităţi prin care creştinii îşi dovedesc dragostea. Considerăm că dragostea practică are o putere magnetică de a uni creştinii şi de a atrage necreştinii.

Calitatea înaintea cantităţii. Orice obiectiv, activitate sau lucrare se supune evaluării calitative, chiar şi cantitatea. Lauda şi închinarea. Aceasta este forma, atitudinea, practica şi experienţa vizuală, muzicală şi emoţională prin care dorim să reflectăm splendoarea şi măreţia lui Dumnezeu. Slujim unui Dumnezeu inepuizabil şi creativ; prin urmare, adevărata închinare, născută din Duhul Sfânt, va reflecta atributele Sale.

09

lucrarile în care suntem implicati
Atât timp cât Dumnezeu nu zice „Stop!”, noi trebuie să fim în acţiune, consecvenţi scopurilor şi voii lui Dumnezeu. Focalizarea asupra unei viziuni în care oamenii şi relaţiile ce-i leagă sunt prioritare, asumarea responsabilităţilor şi investirea eficientă a timpului, energiei şi banilor sunt elemente indispensabile extinderii Împărăţiei lui Dumnezeu.

10

Biserica Metanoia doreşte să întâmpine nevoia de semnificaţie într-o lume a relativismului; să acorde stabilitate într-o lume a incertitudinii; să ofere mediul de ascensiune socială şi spirituală într-o lume în care doar senzualismul primează; Biserica oferă sprijin într-o lume a individualismului şi creează cadrul pentru succesul care valorizează mai mult slava lui Dumnezeu decât valorile materiale.

lucrarea cu copiii
Clubul copiilor - un loc unde fiecare copil îşi doreşte să fie Copiii sunt bucuria şi perspectiva noastră. Viitorul noii generaţii, viitorul Bisericii, viitorul societăţii poate fi anticipat în funcţie de grija pe care părinţii, profesorii şi Biserica o acordă copiilor. Dorim să asigurăm mediul plăcut, relaxant şi voios, punând la dispoziţia acestui program o bază logistică potrivită. Copiii sunt cea mai bună investiţie a noastră, de aceea nu cruţăm niciun efort pentru ca moştenirea noastră spirituală să le fie transmisă ca o bogăţie, pe care să o poată şi ei împărtăşi la rândul lor, continuând astfel să trăim prin viaţa lor. Un program de şcoala duminicală unde copiii tăi vor fi binecuvântaţi cu: • O abordare potrivită vârstei lor. • O programă de studiu biblic adaptată nevoilor lor. • Învăţători dedicaţi şi experimentaţi. • Party - cu jocuri, muzică, dulciuri, distracţie, voie bună, desen, pantomimă, teatru de păpuşi. • Evenimente sportive şi distractive. • Tabere de copii şi adolescenţi. • Programe creative care să-i ajute în dezvoltarea abilităţilor personale. • Diverse momente antrenante care să-i implice şi să-i motiveze.

11

tineret
„Christ Generation” Vârsta tinereţii este vârsta formării idealurilor. Nu este sărac cel care nu are bani, ci acela care nu are visuri şi prieteni. Cu dinamismul, energia şi depozitul de idei pe care îl avem, vrem să ne dedicăm întreg potenţialul, astfel încât generaţia noastră să devină „generaţia lui Hristos”. Avem o singură generaţie pentru a câştiga o generaţie. Acum este momentul potrivit. Noi suntem generaţia trezirii. Tabere de tineret Cum îţi poţi petrece vacanţa într-un cadru mai plăcut decât în tabără? Vara, în cele mai pitoreşti locuri din ţară, fugim de căldură şi de zgomotul oraşului, organizăm expediţii, orientare turistică, proiecte ecologice, jocuri de grup, iarna ne avântăm pe pârtie şi ne bucurăm de zăpadă. Într-un asemenea cadru, cerul pare mai deschis, viaţa mai frumoasă şi Dumnezeu mai aproape.

12

La Metanoia, ca tânăr vei avea parte de: • Prieteni de nădejde. • Mesaje biblice pe subiecte relevante, combinate cu jocuri şi timp de închinare. • Un program de instruire pentru adolescenţi, care să-i ajute să se dezvolte în viaţa de credinţă. • Grupuri mici de discuţii. • Concerte. • Evenimente speciale. • Proiecte sociale în care te poţi implica. • Tabere de vară sau de iarnă.

lauda şi închinare

Biserica Metanoia oferă un mediu sănătos, atractiv şi contemporan de închinare. Fundamentaţi pe modelul biblic al închinării şi receptivi la contextul cultural actual, cu pasiune, dinamism şi flexibilitate, echipa de închinare motivează biserica să explodeze

în laudă. Vrem să-L descoperim şi să-L experimentăm pe Dumnezeu în lucruri noi, pasionante, promovând o închinare excelentă şi creativă, care îi strânge pe oameni împreună şi nu-i lasă neschimbaţi.

13

teatru creştin - Hupocrites
Biserica Metanoia are experienţa organizării proiectelor de evanghelizare atipice. Am organizat piesa de teatru Porţile raiului, flăcările iadului la Institutul Agronomic şi Casa Tineretului din Timişoara, unde am observat că teatrul are un efect impresionant asupra tinerilor. Am considerat acest impact drept semn prin care Dumnezeu ne vorbeşte să întocmim o trupă de teatru, care să pună mesajul Evangheliei într-un înveliş dramatic. Astfel, în biserica Metanoia s-a constituit trupa de pantomimă şi teatru Hupocrites, condusă de Puiu Ionescu. Printre piesele pe care le au în repertoriu, se numără: • Pilda Fiului Risipitor • Numai atât înseamnă Crăciunul? • Patimile lui Hristos • Şi lumânările lor se sting... Cum poţi beneficia de Hupocrites? • Prin implicare personală în cadrul trupei. • Prin dezvoltarea şi promovarea proiectelor trupei în biserica ta. • Materiale şi asistenţă pentru a putea dezvolta şi tu o asemenea lucrare.

14

slujire dedicata barbatilor
Lucrarea lansată în România de Rance Smith este continuată de Asociaţia Bărbaţilor Creştini prin traducerea cărţilor cunoscutului autor Edwin Louis Cole, la care biserica Metanoia se raliază pentru a motiva bărbaţii să devină oameni de caracter, soţi responsabili, părinţi grijulii, creştini autentici şi activi... Programul acesta cuprinde: • Grupuri de bărbaţi. • Un material specific de studiu. • Micul dejun al bărbaţilor. • Edificare şi încurajare prin mărturii şi modele practice de slujire. • Proiecte sociale şi implicare personală. • Posibilitatea de a participa la conferinţe şi tabere specializate. • Călătorii de misiune şi proiecte de slujire creştină.

slujire dedicata doamnelor şi domnişoarelor
Femeia postmodernismului este prizonieră a singurătăţii, victimă a stresului, istovită de iluzia modei şi dependentă de eticheta socială. Ritmul istovitor, serviciul solicitant, pretenţiile de statut, natura individualistă a societăţii, toate acestea dau naştere unor lacune sentimentale şi relaţionale. Ce se întâmplă când se întâlnesc numai femeile? O descătuşare emoţională, comunicare afectivă, cunoaştere reciprocă, părtăşie profundă… Femeile din biserica Metanoia au învăţat să-şi împărtăşească experienţele, să-şi descopere potenţialul şi să îşi slujească cu darurile spirituale cu care au fost înzestrate.

15

implicare în penitenciar

Din 2002 am demarat grupuri de studiu cu bărbaţii, femeile şi minorii în penitenciarul din Timişoara. În fiecare săptămână ne întâlnim cu un grup de 30 de deţinuţi, pe care îi învăţăm ce înseamnă a fi asemenea lui Hristos. Nimeni nu este atât de bun sau atât de rău pentru Dumnezeu. Lucrarea din penitenciar implică: • Peste 50 de voluntari. • Grupuri de studiu bibic săptămânale. • Consiliere personală. • Competiţii sportive. • Participarea la programe religioase în cadrul unităţii. • Invitarea de grupuri de deţinuţi în comunitatea noastră. • Program de reintegrare şi asistenţă socială.

Mărturii ale deţinuţilor: G. Cătălin: „Pentru fiecare dintre noi impactul a fost mai întâi emoţional, şi sunt sigur că, mai mult sau mai puţin, fiecare trebuie să se trezească la adevărata realitate care este Isus Hristos.” N. Ilie: „Acest curs m-a ajutat să înţeleg cum trebuie să se comporte un soţ adevărat în familia sa, în relaţia cu soţia şi copiii lui şi m-a învăţat cum trebuie să mă rog.” N. Nicolae: „Ştiu ce trebuie să fac: să renunţ la păcat, să mă pocăiesc şi să-L mărturisesc public pe Dumnezeu.” Nimeni nu este imun la harul lui Dumnezeu, de aceea investim şi credem în schimbare. Dragostea nu se teme de risipă, dragostea nu se teme de eşec.

16

asistenta sociala
„Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor...” Nouă ne pasă de cei lipsiţi de ajutor, de cei singuri, de cei abandonaţi, bărbaţi sau femei, copii sau bătrâni. „Slujirea este voluntară, dar nu opţională.” Slujim copiilor străzii, spitalul de Oncologie, azilul de bătrâni de la Variaş. Prin empatie şi compasiune dorim să ne apropiem de inima acestor oameni, să le întindem o mână a speranţei, dar mai presus de toate dorim să-i legăm de Cel ce este Apa Vieţii - Isus Hristos; apă vie, pentru cei trecuţi prin viaţă, însetaţi de-atâta drum.

copiii strazii
De ce nu sunt şanse egale pentru fiecare? De ce viaţa este nedreaptă? De ce unii suferă mai mult ca alţii? Nu ajutăm cu nimic întrebându-ne: „De ce aşa?”. Problema pe care ne-o punem nu este de natură explicativă, ci de natură practică: „Ce putem face ca situaţia să se îmbunătăţească?” Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să avem încă un om care să lucreze cu normă întreagă în slujba Sa - Mihai Rosuş. De câte ori are ocazia, se întâlneşte cu aproximativ 20 de „copii ai străzii”, pe care îi învaţă principiile Scripturii, simţul responsabilităţii şi corectitudinea - pentru a facilita reintegrarea lor în societate. De asemenea, prestează împreună cu ei diferite munci necalificate, motivându-i, astfel, să preţuiască valoarea banului câştigat. În acelaşi timp, sunt organizate competiţii sportive cu scopul strângerii de fonduri pentru copiii străzii. Sportul este, astfel, activitatea care le dă un sentiment al semnificaţiei, pentru că se face cu ei şi pentru ei.

17

conferinta Voia lui Dumnezeu în familie
Vrem să fim o binecuvântare pentru individ, familie şi societate. Dumnezeu ne-a chemat să schimbăm starea naţiunii şi am început cu nucleul de bază al societăţii: familia. „În voia lui Dumnezeu nu există faliment, în afara voii lui Dumnezeu nu există împlinire.” „Viziunea acestei lucrări s-a conturat în 1994, când am fost solicitat de şapte familii tinere din biserica Exodus să răspund unor întrebări spinoase, care aşteptau un răspuns aplicabil. Complexitatea problemei m-a determinat să iniţiez o serie de conferinţe cu tema: «Voia lui Dumnezeu în familie»”. Conferinţa este organizată de două ori pe an, în mai şi în octombrie, iar anul acesta am ajuns la cea de-a XX-a ediţie. Desfăşurate în diferite locaţii, atent alese, şi având parte de prezenţa unor profesionişti din domeniul consilierii familiale, am reuşit să slujim la peste 2000 de familii din ţară şi din străinătate, familii pe care le-am motivat să preia mesajul responsabilităţii şi să-l transmită mai departe în comunitatea din care au venit.

18

Mărturii ale participanţilor: „La conferinţa «Voia lui Dumnezeu în familie» s-au discutat şi prezentat aspectele reale ale vieţii de familie.” Roşu Dan & Ana – Bistriţa „Învăţătura specifică a acestei conferinţe pe care am auzito mi-a arătat un nou mod de slujire. Sunt de apreciat atenţia şi preţuirea dată de organizatori fiecărui participant, crearea ambianţei spirituale, decorul, florile, unitatea conţinutului conferinţei, programul flexibil şi echilibrat. Aceste conferinţe sunt de mare valoare în motivarea familiilor de a trăi o viaţă sfântă.” Cosman Gheorghe & Adriana – Cluj-Napoca „Conferinţa «Voia lui Dumnezeu în familie» a fost interesantă şi educativă. Timpul petrecut aici ne-a dat posibilitatea să ne cunoaştem mai bine ca familie şi să putem aplica soluţiile biblice pentru problemele specifice. Deschiderea şi sinceritatea, caracteristice acestei conferinţe, au creat cadrul în care s-au putut aborda subiectele considerate tabu.” Stoianovici Viorel & Silvia – Satu Mare

19

editura Metanoia®

Mesajul care nu se perimează Centrul Creştin Metanoia este o binecuvântare pentru Biserica din România prin traducerea şi publicarea literaturii creştine necesare creşterii spirituale a Bisericii.

Revista Voia lui Dumnezeu în familie Revista întregii familii Apare semestrial Revista Voia lui Dumnezeu în familie se doreşte a fi un reper în lumea creştină românească, un instrument care să ghideze viaţa de familie prin promovarea principiilor Scripturii într-o manieră relevantă şi specifică. Pentru detalii, abonamente şi comenzi: Telefon: 0256 – 472 989, E-mail: editura@metanoiaorg.ro Poştă: C.P. 1113, O.P. 8, Timişoara, cod 300890

20

proiectul de constructie
La început a fost un vis... A devenit o nevoie... A urmat un plan... Rugăciune şi post... Iar, prin credinţă, a început să fie. 2003 - Am cumpărat un teren de 4.000 m2 2004 - Am început lucrările de construcţie. 2005 - Am inaugurat noul sediu. 2006 - Am continuat să clădim. 2007 - Continuăm...

Proiectul de construcţie cuprinde: • Auditoriu • Sală polivalentă • Birouri • Club pentru tineri • Studio Radio-TV • Editură şi tipografie • Grădiniţă • Săli pentru şcoală biblică • Apartamente sociale • Parcare • Teren de joacă pentru copii • Bază sportivă

21

sport

Un meci, o cupă, o viaţă... Nu o pierde! O competiţie sportivă care uneşte tineri din mai multe biserici evanghelice în scopul strângerii de fonduri pentru asistarea socială a copiilor străzii.

Cupa prieteniei

Prin metode relevante şi eficiente, biserica Metanoia doreşte să ajungă la inima tinerilor, pentru a-i câştiga pentru Dumnezeu. Sportul poate fi o alternativă viabilă a vieţii banale şi fără gust trăite „după blocuri”.

Născut pentru a fi campion

Baza sportivă C.

22

Sportul, şi în mod special fotbalul, are un impact enorm asupra tinerilor. De aceea, vrem să continuăm să facem evanghelizare prin sport. Astfel, ne-am gândit să construim, în prima fază, un teren de fotbal cu iarbă artificială, pentru a folosi mingea ca o scrisoare de dragoste din partea lui Dumnezeu. Prin banul tău, poţi să dai şi tu un gol.

P. H. (căci prin har)

misiune

Creştinul care nu misionează demisionează. Cuvinte, acţiuni sociale, literatură creştină, proiecţii video, cursuri şi seminarii, conferinţe şi concerte, piese de teatru şi competiţii sportive, toate sunt instrumente prin care lucrăm la împlinirea Marii Trimiteri. Periodic, organizăm echipe de misiune pentru a sprijini lucrarea Evangheliei din România: • Biserica Maranata din Suplacu de Tinca, jud. Bihor. • Biserica Tabor, Gătaia, jud. Timiş. • Biserica Emanuel din Pârşcoveni, jud. Olt.

• Biserica Golgota din Igriş, jud. Timiş. • Biserica Salvează-ţi viaţa din Roman, jud. Piatra Neamţ. Misiune în Afganistan Afganistanul este o ţară închisă pentru Evanghelie, însă tot mai mulţi misionari români îngroaşă rândurile misiunii în această ţară. Noi o sprijinim pe Carmen Ciornei, cu rugăciune şi financiar. Misiune în China Ramona Acatrinei, o tânără cu pasiune şi dragoste pentru cei pierduţi, cu o voinţă puternică şi o dorinţă înfocată de a face ceea ce Dumnezeu a chemat-o să facă, a simţit chemarea lui Dumnezeu de a fi misionară în China. Fii partener cu Ramona: ramona.acatrinei@gmail.com

23

programele bisericii Metanoia
Serviciul public de închinare Duminică dimineaţa: 9:00-12:00 Este un timp special în care Trupul lui Hristos se adună împreună pentru celebrare, într-o atmosferă de închinare şi muzică creştină contemporană, dar şi învăţătură bazată pe textul Scripturii, punând în evidenţă principiile relevante pentru viaţa de zi cu zi. Duminică seara: 18:00-20:00 Este un serviciu proclamativ relevant pentru oamenii secolului XXI, care include predici expozitive şi muzică creştină modernă. Întâlnirile de tineret: sâmbăta, 18:00-20:00 Cu rare excepţii, sâmbăta, tinerii din biserica Metanoia se întâlnesc pentru timp dinamic de laudă şi închinare, consolidarea relaţiilor şi buna dispoziţie. Miercuri: 18:00-20:00 Biserica Metanoia se întâlneşte pentru un timp special de rugăciune şi 24 mijlocire. Biserica de casă - Celule Aici se realizează păstorirea primară. În cadrul întâlnirilor săptămânale, la care participă toţi membrii şi simpatizanţii, ne bucurăm de părtăşie, cunoaştere, rugăciune şi învăţătură biblică specifică aplicată nevoii concrete. Săptămânile de rugăciune: Săptămâna de rugăciune este o metodă practică şi eficientă prin care biserica se adună împreună la rugăciune pentru nevoi speciale. Micul dejun al bărbaţilor: Periodic, bărbaţii din biserica Metanoia se întâlnesc sâmbătă dimineaţa pentru a servi împreună micul dejun, pentru a discuta probleme specifice şi pentru a lega relaţii. S-a observat că inhibiţiile dispar şi buna dispoziţie tronează când bărbaţii se „ascund” în spatele unui pahar de cafea.

Întâlnirea liderilor de biserică de casă: De patru ori pe an sunt organizate întâlniri ale liderilor de biserică de casă, ale liderilor de departament şi celor care doresc să se implice în slujirea bisericii Metanoia. Aceste întâlniri au scopul de a forma o viziune comună, de a dezbate problemele apărute şi de a dezvolta relaţii puternice între toţi slujitorii implicaţi în lucrarea de slujire a bisericii Metanoia. Oferta pentru liberă implicare: Un program flexibil, dinamic şi variat de studiu, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi dezvoltarea darurilor personale.

Studii periodice destinate noilor membri ai bisericii şi noilor credincioşi. Ex.: Disciplinele spirituale, Calitatea de membru în biserică Studii pentru creşterea spirituală, precum: Ex.: Descoperirea scopului vieţii? Descoperirea darurilor, Cunoaşterea Bibliei Studii pentru liderii implicaţi în lucrarea de slujire. Ex.: Cum să conduci un grup mic, Creşterea bisericii, Cultivarea viziunii, Focalizarea liderilor, Focalizarea bisericii, Romani şi Galateni Conferinţe: Centrul Creştin Metanoia organizează mai multe conferinţe: Voia lui Dumnezeu în familie, de două ori pe an. Conferinţe pentru pastori şi lideri, o dată pe an. Alte conferinţe, în funcţie de oportunităţile de slujire. Concerte: Periodic, biserica Metanoia invită trupe din ţară sau străinătate pentru a concerta

25

marturii
„Încă de la început am văzut că în biserica Metanoia este ceva special, are într-adevăr o minte înnoită. Metanoia are parte de o atmosferă de familie, oameni gata să slujească şi pastori dedicaţi.” Lilly Iovanov – membru „Pot să mă laud cu dragostea din această biserică. Am fost primit cu căldură, încurajat, susţinut şi motivat. Apreciez părtăşia de la Metanoia şi faptul că este o biserică care încearcă să subordoneze toate acţiunile ei Scripturii.” Raul Cionca – membru „Biserica Metanoia şi pastorii ei aduc un aer proaspăt în contextul bisericilor evanghelice din România. De mai mulţi ani, Metanoia tinde să devină o lumină puternică a înnoirii pe măsură ce păstrează frumuseţea culturii româneşti.” Joe FAUSS, Clavary Commission, Lindale TX. „Nu am întâlnit niciodată o slujire mai promiţătoare decât în biserica Metanoia din Timişoara. Pastorul Cusman Cionca şi echipa sa reprezintă strălucirea noii generaţii de conducători creştini români. Ei sunt demni să primească într-un mod generos tot sprijinul nostru. Centrul Creştin Metanoia este o rară oportunitate de a investi eficient.” Steve POOL, Senior Pastor, Grace Community Church şi fondator al International Church Builders of New England

„Metanoia este cel mai sigur loc în care se trece de la simpla prezentare a Cuvântului lui Dumnezeu la trăirea lui. Şi acest lucru se realizează prin relaţii, prin oameni care au fost lângă mine şi în bucurie şi la necaz.” Miha Giurgiu, fost membru, acum locuieşte în Canada „M-a atras la această biserică modul în care este ea gândită: ca o familie, dar în acelaşi timp, muzica şi învăţăturile date de pastorii bisericii.” Coni Gândilă - membru

26

cum sa devii membru al bisericii Metanoia?
Calitatea de membru într-o biserică locală este modul concret prin care declari apartenenţa ta lui Hristos şi Bisericii Sale. A fi membru într-o biserică îţi asigură cadrul spiritual pentru relaţii stabile, creştere spirituală şi implicare în slujire. Semnul distinct al calităţii de membru este dedicarea. Dacă ai decis să îţi dedici viaţa lui Hristos şi acestei biserici, acest lucru va avea o influenţă modelatoare asupra ta. De aceea, este important să cunoşti scopurile bisericii noastre pentru a şti că te angajezi la împlinirea lor. Prin urmare, trebuie să ştii încotro ne conduce Dumnezeu, iar dacă vrei să mergi împreună cu noi, eşti binevenit. Biserica Metanoia primeşte membri în două feluri: prin botez şi prin transfer. Cei care devin membri prin botez, implicit se dedică unui angajament faţă de Hristos şi biserică. Cei care devin membri prin transfer trebuie: 1. să fi frecventat – de cel puţin trei luni – întâlnirile publice ale bisericii, cât şi întâlnirile bisericii de casă; 2. să-şi exprime dorinţa în scris sub forma unei cereri; 3. să fie recomandat de liderul bisericii de casă drept un creştin autentic şi dedicat scopurilor, valorilor şi viziunii bisericii; 4. să participe la o discuţie cu pastorul coordonator al bisericii, cel puţin încă o persoană din bordul pastoral şi liderul bisericii de casă; 5. să dea dovadă de consecvenţă în sprijinirea bisericii locale prin zeciuială; 6. să fie prezentat public în faţa bisericii.

27

parteneri
Le suntem recunoscători bisericilor şi persoanelor fizice din România şi SUA care au fost alături de noi prin sprijinul moral şi financiar pe care ni l-au acordat. Grace Community Church www.graceplace.com Pastor Steve Pool, New Hampshire, SUA International Christian Men’s Institute www.icmi.info Rance&LaRhea Smith lsmith@benecoinc.com Calvary Commission www.calvarycommission.org Joe Fauss, director of Calvary Commission Lindale, TX, USA joefauss@calvarycommission.org New Hope Trust Scotland, UK director Mrs. Wendy SMITH www.newhopetrust.org Asociaţia Bărbaţilor Creştini www.abcr.ro office@abcr.ro Federaţia Bisericilor Creştine Autonome din România www.fbcar.ro

28

fii partener cu noi
Centrul Creştin Metanoia este o organizaţie deschisă, care îşi doreşte colaborare şi parteneriate eficiente cu persoane sau organizaţii în scopul îmbunătăţirii slujirii creştine şi dezvoltării impactului social. Parteneriatul are câţiva paşi: Cunoaşte-ne. Vizitează site-ul nostru, familiarizează-te cu lucrările noastre şi modul nostru de a sluji. Contactează-ne. Trimite un e-mail (office@metanoiaorg.ro), dă un telefon (0256 – 472 989) sau vizitează-ne la sediul nostru şi spune-ne despre tine, intenţiile şi perspectivele tale. Împărtăşeşte-ţi cu noi viziunea pentru care simţi că te putem sau ne poţi ajuta. Indiferent de domeniul în care vrei să te implici, noi te asigurăm de responsabilitatea noastră în ceea ce priveşte administrarea aportului tău adus lucrării lui Dumnezeu. Capătă încrederea de care ai nevoie ca să investeşti. Îţi oferim toată deschiderea noastră.

Donaţiile se primesc în următoarele conturi: Raiffeissen Bank - RO44 RZBR 0000 0600 0450 2535 Raiffeissen Bank - RO44 RZBR 0000 0600 0335 3085 Raiffeissen Bank - RO74 RZBR 0000 0600 0752 6552 Banca Transilvania - RO53BTRL03601205A62061XX - cont RON - cont USD - cont EUR - cont LEI

29

perspective

• Finalizarea proiectului de construcţie • Un microbuz de misiune • Finalizarea bazei sportive • Trust de presă creştin Tipărirea de cărţi şi reviste specifice pe nevoi şi categorii de grupuri-ţintă. • Dezvoltarea unui program de televiziune şi a unui post de radio care să prezinte mesajul creştin într-un mod contemporan. • Universitate creştină. Dezvoltarea unui cadru formal de înaltă ţinută academică în care să se pregătească oameni care să-şi însuşească o concepţie creştină despre lume şi viaţă, astfel încât aceştia să fie creştini destoinici să ducă Împărăţia lui Dumnezeu în cercul lor de influenţă. • Tipografie. • Plantarea de noi biserici.

30

contact

Centrul Creştin Metanoia Biserica Metanoia, Timişoara Adresa pentru corespondenţă: C.P. 1113, O.P. 8, Cod 300890, Timişoara, România Adresa bisericii Metanoia: Calea Torontalului, Nr. 61, Timişoara, România, Cod 300668

Telefon şi fax: 004 - 0256 - 472989 Comunicare web: E-mail: office@metanoiaorg.ro Website: www.metanoiaorg.ro

31

www.metanoiaorg.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->