Semestrul I, Anul universitar: 2009-2010 Plan de dezvoltare personala (PDP

)

1. Evaluarea situatiei actuale (analiza SWOT pentru cariera ta) 2. Strategii de dezvoltare personala 2.1.Obiective de cariera (3-5 ani). Unde intentionezi sa ajungi în 3 ani (post, firma, locatie) si de ce? Dar în 5 ani? Ce schimbari în cariera ai de gând sa realizezi? Trebuie sa te gândesti singur la planificarea carierei, nimeni nu poate s-o faca pentru tine. 2.2. Identificarea nevoilor de dezvoltare. Ce abilitati, cunostinte si competente trebuie dezvoltate pentru a ajunge unde ti-ai propus? 2.3.Transformati nevoile de dezvoltare în obiective de învatare. Fiti atenti ca obiectivele sa se supuna SMART-ului (Specific, Masurabil, Tangibil, Realist si la Termen); amintiti-va ca efectele sunt mai importante decât eforturile. 2.4.Identificati optiunile de învatare. Exista mai multe modalitati de a achizitiona abilitati, cunostinte si competente (computerul, cititul, ascultarea de casete, vorbitul cu altii, reteaua de cunostinte, delegarea, rotatia pe post, cercetarea, mentorizarea, cursuri, seminarii on the job sau out of the job, etc.). Faceti referiri si la resursele disponibile. 3. Activitati pe termen lung 3.1.Monitorizarea progresului Înregistrati dezvoltarea achizitiilor. Înregistrati experientele pozitive si negative; gânditi critic pentru ca e singura cale sa va evaluati achizitiile. Orice realizare trebuie înregistrata în CV. 3.2. Revizuirea si actualizarea planului. Acest pas se realizeaza pe parcurs pentru ca dezvoltarea este continua. Nu uitati ca lumea este în permanenta schimbare.

This document was created with Win2PDF available at http://www. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.com.win2pdf. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful