Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
50Activity
P. 1
02 - Buku Panduan Guru

02 - Buku Panduan Guru

Ratings:
(0)
|Views: 4,012|Likes:
Published by John Chong

More info:

Published by: John Chong on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

 
1
BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010
 
1.
Peraturan Kursus
Kehadiran kursus adalah sebahagian daripada tugas rasmi.
Kehadiran peserta untuk setiap sesi adalah wajib.
Peserta hendaklah menepati waktu dan perlu dicatat dalam borangkehadiran.
Menjaga etika keguruan sepanjang masa demi menjaga martabat guru.
Sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima pandangan yang positif danbijaksana dan ketika menolak pandangan negatif.
Peserta hendaklah berpakaian kemas dan sesuai sepanjang kursusdijalankan berdasarkan pekeliling berpakaian yang dikeluarkan olehKementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
Merokok adalah dilarang sama sekali sepanjang masa berkursus.
Telepon bimbit hendaklah ditutup atau disenyapkan semasa sesi ceramah.
Tidak digalakkan keluar masuk dewan semasa sesi ceramah sedangberlangsung.
Peserta hendaklah memberi kerjasama sepenuhnya kepada penceramah danurusetia.
Mencatat setiap maklumat dan cuba memahami setiap isu dengan sepenuhhati.
 
2
BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010
 
2.
INFO PENDIDIKAN ISLAMPendahuluan
Kursus Pendedahan ini dilaksanakan untuk memberikan pendedahan khususkepada para Jurulatih Utama Pendidikan Islam supaya mendapat maklumat yangtepat untuk disebarkan kepada guru-guru Pendidikan Islam di seluruh negara.Kefahaman yang tepat dan sempurna sangat diperlukan untuk memastikan semuaguru mendapat maklumat yang sama seperti yang dikehendaki oleh BahagianPembangunan Kurikulum, KPM
Peranan Guru Pendidikan Islam
GPI memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat besar dalam mernbentukgenerasi berakhlak mulia. Tanggungjawab ini adalah suatu amanah yang perIudilaksanakan oleh semua GPI dan merupakan satu beban yang amat berat dalamkerjaya ini.Dengan kata lain GPI adalah merupakan pendakwah yang meneruskan perananpara rasul dalam mengembangkan ajaran Islam seperti mana firman Allah dalamsurah al Imran : 104
  
ä
 3 
t  
ø
9
u  
 ρ
ö
Ν 
ä
 3Ψ 
Ïi
Β
 ×
π 
¨
Β
 é
&
t  
βθ 
ã
ã
ô
‰ 
t  
ƒ’ 
 n  
 <
 Î
)
 Î
 
ö
  
s  
 ƒ  
ø
 :
 $
#
t  
βρ
ã
  
ã
Β
ù
t  
ƒ
u  
 ρ
Å
 ∃ρ
ã
  
÷
è 
 p 
ù
 Q
 $
 Î
/
t  
β
ö
 θ 
y   
γ 
÷
Ζ 
t  
ƒ
u  
 ρ
Ç
  
t  
ã
Ì
  
s  
 3Ψ 
ß
ϑ 
ø
9
 $
#
 4 
y   
 7 
Í
× 
 ‾
 ≈ 
s  
9
'
 ρ
 é
&
u  
 ρ
ã
Ν 
 è
δ
š
χθ 
ß
 Î
ø
 
ß
ϑ 
ø
9
 $
#
∩⊇⊃⊆∪
 
Maksudnya :“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepadakebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara yangbaik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yangbersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”.
 
3
BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010
 
Firman Allah surah al Nahl : 125
ä
í 
÷
Š
 $
#
4
’ 
 n  
 <
 Î
)
È
≅‹ 
 Î
y   
y   
 7 
 Î n
/
u  
 ‘
Ï
π 
y   
ϑ 
õ
 3 
Ï
t  
ø
 :
 $
 Î
/
Ï
π 
s  
à 
Ï
ã
ö
 θ 
y   
ϑ 
ø
9
 $
#
u  
 ρ
Ï
π 
u  
Ζ 
|    
¡ 
 p 
t  
ø
 :
 $
#
 ( 
 Ο 
ß
γ 
ø
9
Ï
‰ 
 ≈ 
y   
 _
u  
 ρ 
É
 L 
©
9
 $
 Î
/
}    
‘ 
Ï
δ
ß
  
|    
¡ 
ô
 m
r  
&
 4 ¨
β
 Î
)
y   
 7 
 −
/
u  
 ‘
u  
 θ 
 è
δ
Þ
 Ο 
 n  
ô
ã
r  
&
  
y   
ϑ 
 Î
/
¨
≅ 
|    
Ê
  
t  
ã
Ï
 Î
 # 
‹ 
 Î
y   
 ( 
u  
 θ 
 è
δ
u  
 ρ
Þ
 Ο 
 n  
ô
ã
r  
&
t  
 
Ï
‰ 
t  
ô
γ 
ß
ϑ 
ø
9
 $
 Î
/
∩⊇⊄∈∪
 
Maksudnya:“Seru lah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dannasihat pengajaran yang baik, dan berbincanglah (berbahaslah) dengan mereka(yang Engkau serukan itu) Dengan cara yang lebih baik; Sesungguhnya TuhanmuDia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.Sebagai GPI kita berperanan untuk mendidik murid-murid untuk mengamalkanajaran Islam yang sebenar dalam seluruh kehidupan seharian sebagai seorangMuslim. Oleh itu GPI adalah barisan hadapan sebagai PENDAKWAH.Pendidikan Islam bukan sekadar menyampaikan maklumat bahkan yang lebihpenting daripada itu ialah mendidik murid-murid. Jika kita hanya menyampaikanmaklumat atau ilmu pengetahuan sahaja kita belum lagi di anggap mendidik.Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini menuntut peranan yanglebih besar yang perlu dimainkan oleh GPI sama di peringkat bilik darjah ataumasyarakat. Persoalan yang timbul adalah kita layak dan telah melaksanakantanggungjawab sebagai
Mudarris
,
Mualim,
 
Muadib,
 
Mursyid 
dan
Murabbi.
 Oleh itu sebagai GPI kita mestilah sedar dan insaf serta memiliki ciri-ciri utamaseperti berikut :i. Mempunyai akidah yang teguh dan tepatii. Mempunyai akhlak dan amalan yang terpujiiii. Menjadi model terbaik disebut sebut sebagai Qudwah Hasanahiv. Memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi
Hubungan Pendidikan Islam dengan pelaksanaan Program j-QAF
Kita perlu menyedari bahawa kejayaan dan kegagalan pelaksanaan Program j-QAFdi sekolah adalah menjadi tanggungjawab kita bersama bukan diserahkan kepadaguru-guru j-QAF sahaja. Guru j-QAF dan GPI adalah bersama-samabertanggungjawab dalam pelaksanaan program Pendidikan Islam di sekolah.
Status pelaksanaan Program j-QAF
 Sehingga kini sebanyak 4467 sekolah telah melaksanakan Program j-QAF denganmelibatkan guru seramai 15,445 dan 1,594,007 orang murid. Murid kohot 1

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
csm5722 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ina Rosyaida liked this
Aruna Madasamy liked this
Shinta Eka Kurnia Anarki liked this
Noraziah Mat Ali liked this
Nor Hasmah Samah liked this
Siti Juwairiah Ghazali liked this
Muhammad Usaid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->