REVIEW SURAT AN-NAAS

´V´C ´ß¬´´´0 ´´L´M´) ´´B´oÒBb ´´´ ´Ó´1´v
´´B´oÒBb ´´´ ´=´Ò´f ´´B´oÒBb ´´´ ·´v ´MA´
´´b.¬´´.¬´ÒBb ´´B´o·´6Bb ´´´ ´´C´ãBb
´´´¬´´.¬´· ´´´ ´:´´M´´ ´1B´oÒBb ´´´ .·´v
´´o´´ÒBb ´´B´oÒBb.´ ´´´
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. 2. Raja manusia.
3. Sembahan manusia. 4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, 5. Yang membisikkan
(kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. 6. Dari (golongan) jin dan manusia
Tafsir Al-Azhar
Surat 114 : 6 ayat
Di dalam surat terakhir dalam susunan Al-Quran disebutkanlah bagaimana caranya manusia berlindung kepada
Allah dari sesamanya manusia. Kita dari ajaran Nabi Muhammad SAW disuruh memperlindungkan diri kepada
Allah SWT karena Allah itulah Rabbun-Naasi, Pemelihara Manusia,