Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Constructii Catedra Evaluarea şi managementul Imobilului

LUCRARE DE AN
la ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR Tema: „Bazele activitaţii economice a firmei de construcţii”

A elaborat: A verificat:

st.gr. CIC – 077 lect.univ.

6 Capitolul 2: Elaborarea catalogului de preturi unitare (F3)……………..12 Capitolul 6: Calclul indicilor tehnico economici ai proiectului……….Scoaterea arborilor taiati – 33 buc....Scarificarea terenului – 360 m2 3..3 Capitolul 1: Intocmirea listei cu cantitatile de lucrari (F1)………….15 Date generale: Casa de locuit cu doua nivele (subsol + parter) Dimensiunile in axe: 10. Volumele de lucru: 1.9 Capitolul 4: Elaborarea devizului local (F7) la executarea lucrarilor de finisare interioara……………………………………………………………….5 Capitolul 2: Elaborarea catalogului de preturi unitare (F5)…………….….6 m3 4. Sapatura cu excavatorul – 170.5m Inaltimea etajului:3 m Sarcina: De intocmit devizul local de cheltuieli pentru executarea partii subterane..Chişinău. 2010 CUPRINS Introducere……………………………………………………………. 2.14 Bibliografie…………………………………………………………….4m *11.12 m2 2 .10 Capitolul 5: Elaborarea devizului de obiect(F8)……………………….Sprijiniri de maluri – 177..

inventarului şi pentru alte lucrări. când factorii valorici sunt extrem de instabili. consumul de resurse pe o unitate de masura la fiecare lucrare in parte cit si pretul total al fiecarui material in parte Documentaţia tehnico-economică necesară la determinarea consumului de deviz in funcţie de particularităţile unor categorii de lucrări. de construcţii speciale şi reparaţii (reparaţii capitale şi curente ale clădirilor. cheltuieli pentru elaborarea şi expertiza documentaţiei de proiect. iluminatul electric interior. utilaje de construcţii – montaj şi preţurilor de livrare a acestor resurse. În condiţiile economiei de piaţă. utilajele tehnologice şi alte tipuri de utilaje. procurarea mobilierului.INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă au avut loc modificări esenţiale în sistemul de formare a preţurilor în construcţii. Metoda se utilizează pentru lucrările de construcţii. de structura documentaţiei de proiect. sursele de finanţare a proiectelor de investiţie. lucrările tehnico-sanitare interioare. pentru lucrări de amenajarea a şantierului: pentru sistematizarea pe verticală. în orice moment. Acest fapt are legătură cu modificarea tipurilor de proprietăţi a participanţilor la proiecte de investiţii. O astfel de metodă se numeşte metoda de resurse şi ea dă posibilitatea de a determina cu mare exactitate. lucrările de construcţii speciale. valoarea obiectivelor de investiţii pornind de la preţurile curente ale resurselor materiale. care trebuie luate în consideraţie la determinarea costului de execuţie a obiectelor de construcţie. manopera. în cadrul listelor cu cantităţile de lucrări se efectuează gruparea categoriilor de lucrări pe capitole conform cu succesiunea tehnologică şi specificul categoriilor de lucrări: 3 . apariţia unor tipuri noi de cheltuieli. noile tipuri de impozite. instalaţiile electrice de forţă. În plus. Catalog de preţuri unitare. petrecerea concursurilor. listele cu cantităţile de lucrări se întocmesc aparte: pentru clădiri şi construcţii: pentru lucrările de construcţii. de specializarea întreprinderilor de construcţii-montaj şi instalaţii.din care vedem valoarea in lei . semnalizări etc. construcţiilor şi instalaţiilor). cum ar fi: plata pentru lotul de pământ. taxe. În urma elaborarii lucrarii de an la aceasta disciplina putem determina costul total al unei constructii si celelalte cheltueli care se includ in acesta prin metoda de resurse. construirea reţelelor edilitare.). Particularitatile acestei metode constituie intocmirea : Deviz-oferta –pe care beneficiarul il poate adresa catre antreprenorul general pentru stabilirea resurselor-materiale necesare in functie de lucrarile propuse catre executare . instalaţiile de curenţi slabi (telecomunicaţii. energetice şi de manoperă. montaj. amenajarea teritoriului. formele arhitectonice mici etc. căilor şi drumurilor de acces. determinarea valorii de deviz a obiectivelor de investiţii se stabileşte în baza indicelor de resurse evidenţiaţi în documentaţia de proiect şi deviz: materialele. de instalaţii.

.lista cu cantităţile de lucrări de construcţii trebuie să cuprindă următoarele capitole: lucrări de terasamente. pereţi despărţitori. Pentru fiecare categorie de lucrări se efectuează evaluarea resurselor şi însumarea valorilor lor. scări şi podeşte. pereţi. schelet. planşee. fundaţii şi pereţi la subsol. ventilare şi condiţionare a aerului etc. lucrări de finisaj la exterior. înzidiri. Pentru categoriile de lucrări incluse în lista cu cantităţile de lucrări se întocmeşte un catalog de preţuri unitare. încălzire. adică se formează preţurile unitare. canalizare. 4 . pardoseli. pe baza normelor de deviz.) lista cu cantităţile de lucrări de construcţii speciale: fundaţii pentru utilaje. diferite lucrări (cerdace. canale şi gropi de descărcare. acoperiri şi învelitori. acoperiri chimice de protecţie etc. etc. lucrări de finisaj la interior. lista cu cantităţile de lucrări pentru instalaţii sanitare interioare: conducte de apă. paturi de fundaţie speciale. uşi. căptuşeli şi izolaţii. Schema constructiva a cladirii. ferestre. straturi de etanşare etc..

M.05 m. in pamint cu umiditate naturala. in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2.70 mc..1 Lista cu cantitaţile de lucrări № 1 Deviz-oferta № 1 executarea partii subterane (denumirea lucrări) № Simbol crt. lei (col. lei x col.cu interspatii intre dulapi de maxim 0.50 m adincimea suprafetei sprijinite de 0.6) (inclusiv salariu) 6 7 3 4 5 1 TsG17A 2 3 4 5 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. Pret pe unitate Total. descarcare in depozit teren catg. 4 m 100 buc 33. de pe terenurile de lunca. in taluzuri. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn. a arborilor taiati in scaun.Capitolul 1 Casa de locuit tip S+P+2E (denumirea obiectivului) Formular Nr. TsC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0. cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm.40-0. cod resurse 1 2 Cantitate Denumire lucrгri U. norme. teren catg. la sapaturi de fundatie.00 m2 177.60 100 m3 1. la deblee sapate cu excavator sau screper.00 .5 de mгsurг.. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului. 3. I TsA20A Sapatura manuala de pamint.706 m3 3.. in teren usor TsF10A Sprijiniri de maluri.12 5 .00 100 m2 3. avind diametrele pina la 40 cm TsC01A Scarificarea mecanica a terenului.

salariu 5 6 7 1 2 3 4 1 TsG17A 2 2955270 007615 2952500 005614 TsC01A 3 4 2952260 003554 TsC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.8800 1.5 Investitor Obiect Casa de locuit tip S+P+2E Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 1 executarea partii subterane (formular desfăşurat) № crt. avind diametrele pina la 40 cm Echipament defrisator pt. cheltuieli єi resurse U.97 1.00 225. 3. cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm. lei resurse pe Pe unitate de Total unitate de mгsurг ————— mгsurг incl. de pe terenurile de lunca. in pamint cu umiditate naturala.Capitolul 2 Formular Nr. Consum de Valoare.00 ————— 0.60 315. Buldozer 79kw (108CP) 100 buc h-ut.00 1. 100 m2 h-ut 0.60 9. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica.00 507.97 100 m3 h-ut m3 h-om 6 . in teren usor 9310060 Muncitor necalificat Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500.00 282.7500 180.82 35.60 ————— 0.00 9.40-0. 0.97 ————— 35. I 2952260 Excavator pe senile cu o cupa cu 003501 motor termic.70 mc TsA20A Sapatura manuala de pamint.00 35. a arborilor taiati in scaun.60 ————— 0. la deblee sapate cu excavator sau screper. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului. in taluzuri.00 120.00 1.M. descarcare in depozit teren catg.70 mc.00 315. teren catg. Simbol norme єi Cod resurse Denumire lucrгri.40-0. h-ut. tractor pe senile. peste 110 cp Tractor pe senile 150 cp cu remorca Scarificarea mecanica a terenului.0800 120.8800 150.5100 23.

cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn.0087 0.48 Dulap metalic 50x200x3000 m buc pt. la sapaturi de fundatie.02 0.6900 0.82 2 000.00 87.00 ..90 h-om. 4 m Dulgher Manele de rasinoase L=2 .0554 0.0074 0.0 x 100 kg S2111 7 .11 0. in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2.1 2 3 4 5 6 7 5 019900 TsF10A 7124010 010700 2010102 901167 2875276 311528 2811236 310108 2010102 917685 2873145 887001 Sprijiniri de maluri.90 14.00 30.00 18. Tip A 1 4.cu interspatii intre dulapi de maxim 0.00 50.80 1.0267 23..00 20.6 m D=7-11 cm Scoabe din otel pentru constructii m2 104.50 m adincimea suprafetei sprijinite de 0.50m S8689 Cuie cu cap con.05 m.74 ————— 87..0006 0. m3 kg 3.sprijinirea sapaturilor Dulap fag lung tivita cls C m3 gr=50mm lung=2.43 0.

Cantitate Valoarea de deviz. 0.80 9 306.50m S8689 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.40-0.19 77.00 120.90 19 830. 2. 4.70 mc Buldozer 79kw (108CP) Tractor pe senile 150 cp cu remorca Echipament defrisator pt. h-om 653.82 15 568.00 50.25 3 191.6 m D=7-11 cm Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2. h-ut.04 180.40 3. єi Cod resurse 1 2 Denumire lucrгri єi cheltuieli U.M.0 x 100 S2111 Scoabe din otel pentru constructii Total materiale de construcюii m3 m3 buc kg kg 1.00 20. 2. 3.10 107.1063 1. peste 110 cp Total utilaje de construcюii h-ut h-ut h-ut.Capitolul 3 Casa de locuit tip S+P+2E (denumirea obiectivului) Formular Nr.00 30. 2010102901167 2010102917685 2811236310108 2873145887001 2875276311528 Materiale: Manele de rasinoase L=2 .05 85. Tip A 1 4. 3. 7124010010700 9310060019900 Manopera: Dulgher Muncitor necalificat Total manopera h-om. 5.288 62. tractor pe senile.00 2 621.15 1. lei conform Pe unitate Total datelor din de mгsurг proiect 5 6 7 3 Total borderou de resurse № : 4 1. 4.39 34.00 537.75 8 .5409 4.00 17 322.00 18.5728 4.56 7 444. 1.12 196.00 120.82 23.3107 0.04 62.53 23.9855 0. 2. 2.8124 2 000.82 2952260003501 2952260003554 2952500005614 2955270007615 Utilaje de construcюii: Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic.sprijinirea sapaturilor Cuie cu cap con.7291 9.3 DEVIZ LOCAL № 1 executarea partii subterane Intocmit in preţuri curente № Simbol norme crt.00 150.

90 35.cu interspatii intre dulapi de maxim 0.7 DEVIZ LOCAL № 1 executarea partii subterane Valoarea de deviz 58 759.Capitolul 4 Casa de locuit tip S+P+2E (denumirea obiectivului) Formular Nr.00 177.66 lei Intocmit in preţuri curente № Simbol norme crt.00 100 m2 3. salariu incl.60 ————— ————— 0. єi Cod resurse Lucrгri єi cheltuieli U. cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm.00 0.10 . avind diametrele pina la 40 cm Scarificarea mecanica a terenului.56 9. salariu 6 7 1 2 3 4 5 1 TsG17A 2 TsC01A 3 TsC03A1 4 TsA20A 5 TsF10A Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500.00 m3 m2 3.11 ————— ————— 87.00 ————— ————— 0.50 m adincimea suprafetei 9 100 buc 33. in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2. I Sapatura manuala de pamint. lei Pe unitate de Total mгsurг ————— ———— incl. pentru completarea sapaturii la profilul taluzului. la sapaturi de fundatie.90 104.40-0.00 16 750.80 507.60 100 m3 1. in teren usor Sprijiniri de maluri. a arborilor taiati in scaun. 3. in taluzuri. in pamint cu umiditate naturala.39 315. de pe terenurile de lunca. Cantitate conform datelor din proiect Valoarea de deviz. la deblee sapate cu excavator sau screper.12 107.60 ————— ————— 0.74 18 551.00 0.M. descarcare in depozit teren catg.706 537.00 34.00 0. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn.70 mc.97 107. teren catg. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica.05 m.90 15 568.97 ————— ————— 35. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.

50 % 7.98 2 771.15 Capitolul 5 Formular Nr.1 2 3 4 5 6 7 sprijinite de 0.50 % 6. 26...28 58 759. 4 m Cheltuieli directe Asigurari sociale si medicale Transport Cheltuieli de regie Beneficiu de deviz TVA Total deviz: Inclusiv salariu р..00 % 14.00 % 35 981.66 19 830.14 208.68 9 793.76 4 154.8 10 .00 .00 % 20.81 5 849.

8% 31266.8 4.3% 98433.Casa de locuit S+P+2E (denumirea obiectivului) DEVIZ PE OBIECT nr. lei/m2 Lucrari Utilaj.9 59191.2 1409329.1 5. cheltuieli inventar 6 7 8 9 100% Indici Total valori unitari 11 .4% 67166. Numar devize si 1 1 calcule 2 1-1 3 Lucrari generale de constructii 2 1-2 Aprovizionare cu apa calda si rece 3 4 5 1-3 1-4 Aprovizionare cu 1-5 gaz Lucrari de montare a instalatiei 6 1-6 electrotehnice interne Alte instalatii Total Cheltuieli limitate 38215. Crt.97 2.2% 3. Alte de montaj 5 mobilier.5 1. Valoarea de deviz 1762226 lei Întocmit în preţuri curente 2010 Nr.1 8.7% Denumirea lucrari si cheltuieli Lucrari de constructii 4 1158036 Valoarea de deviz.5% Incalzire si ventilare 16212.

Total TVA-20% Total 1468521.7 293704.3 1762226 Capitolul 6 Indicii economici ai activitatii firmei de constructii 12 .

Nr.Rentabilitatea vânzărilor – reflectă în ce măsură întreprinderea este capabilă să obţină profit din activitatea de desfacere R=Pbr.42 0. mii lei mii lei mii lei mii lei % mii lei/om-an lei/lei lei/lei mii lei/om ori/an Zile Valoarea 15000 24 590 2500 1200 1020 8 625 25. .Capacitatea mijloacelor fixe (Cmf) care este un indicator invers proporţional cu randamentul mijloacelor fixe şi reflectă valoarea medie a mijloacelor fixe de producţie ce revine la un leu producţie fabricată 13 .58 6 60 -Norma profiului brut din LCM in % este de 9.5 -Profitul net constituie in acest a 15 % din profitul brut.039 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Denumirea indicatorului Volumul anual al LCM Numarul de angajati ai firmei Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe(MF) Valoarea medie anuala a mijloacelor circulante(MC) Profitul brut Profitul net Rentabilitatea vinzarilor Productivitatea muncii Randamentul mijloacelor fixe Capacitatea mijloacelor fixe Inzestrarea muncii cu mijloace fixe Coeficientul vitezei de rotatie a MC Durata unei rotatii Unitatea de masura mii lei pers.Aceasta înseamnă că indicatorul productivităţii muncii se calculează ca raport între volumul producţiei dintr-o perioadă de timp şi timpul de muncă cheltuit pentru această producţie: W = Q / T. -Randamentul mijloacelor fixe care se determină ca raportul dintre volumul producţiei fabricate şi valoarea medie anuală a mijloacelor fixe de producţie Rmf = VPF MF ./LCM .

Inzestrarea muncii cu mijloace fixe (Imf) care reflectă valoarea medie anuală a mijloacelor fixe de producţie ce revine la un muncitor I mf = M F N ms -Coeficientul vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante V MC Kr = . unde 360 – numărul zilelor pe an. -Durata medie a unei circulaţii (în zile) D= 360 Kr .Cmf = M F VPF . Bibliografie : 14 .volumul anual al producţiei. unde: V . MC – valoarea medie anuală a mijloacelor circulante. Acest indice caracterizează volumul producţiei întreprinderii ce revine unui leu al costului mijloacelor circulante.

01. Chisinau 2001. Liubov Usturoi.-econ.. Elaborat: dr. locuinţe şi social-culturale – C volumul III  “Economia intreprinderii”. Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de construcţii industriale. Grigore Vascan.01-2001 “Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin metoda de resurse” Elaborat: ing. T.  CPL. ing. Kuptova. Univ. L. Chisinau 2006. conf. conf. dr.univ. 15 . Curs universitar. Serebreanu. agrozootehnice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful