Narodlat.

nu
Kartan, narodlat.nu, är ett kreativt och praktiskt sätt för lokalbefolkningen att hitta sina lokala producenter och deras produkter inom Sommenbygden området. Pengar som används lokalt kommer naturligtvis att gynna den lokala ekonomin. Kartan, narodlat.nu , drivs främst av tre huvudprinciper: • Ekonomisk: Pengar som används lokalt stannar inom området och kan då återanvändas många gånger om. Därigenom bygger man en starkare lokal ekonomi som kan multiplicera rikedom och bygga motståndskraft i den lokala ekonomin. • Miljö: Stöd till lokala företag och varor minskar behovet av transporter och därmed minimerar våra koldioxidutsläpp. • Social: Genom att spendera pengar lokalt kan vi kan stärka relationerna mellan de lokala bönderna och samhället. Det stöder också människor att hitta nya sätt att leva. Funktionen för kartan narodlat.nu : • att hjälpa lokala och småbrukare. • att förbättra/bibehålla den biologiska mångfalden. • att öka mat säkerhet lokalt. • att göra lokala livsmedel lättillgängliga. • att minska miljöpåverkan. • att stärka kopplingen mellan städer och landsbygd. • att genom ett pedagogiskt sätt öka medvetenheten om jordbruk och dess säsongsvariationer. • att ge fräschare lokalt odlade livsmedel. • att lyfta fram ekologiska/miljöfrågor. • att förbättra lokalsamhället samhörigheten. • att låta människorna lära känna sina lokala producenter. • att öka självförsörjningen. • att vara en tillgång för turism. Kontakta oss … 0705 804 663 info@omstallningtranas.se Närodlat.nu initierades av och drivs av gruppen OMSTÄLLNING TRANÅS & samverkan i Sommenbygd en oberoende verksamhet som vill verka för en mer hållbar samhällsutveckling. Vi ni veta mera om vår verksamhet eller om ni ha ideer om projekt som ni vill förverklig kontakta oss via http://www.omstallningtranas.se/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful