SMK SULTAN IBRAHIM (1), PASIR MAS KELANTAN.

DISEDIAKAN OLEH KUMPULAN 4: 1. 2. 3. 4. MARZAIDIN B. YAACOB (803427) MOHD. ROZAIRI B MOHAMED ZAIN (803430) YUSWADI B YAACOB (803438) MOHD. ASRI B MOKHTAR (803432)
KeteMas Consultancy Group

Petikan Terkenal
´Tanpa kemahiran pengurusan strategik, sesebuah organisasi adalah seperti sebuah kapal tanpa kompas dan kapten, yang berpusing-pusing dalam bulatan. Ia seperti kutu rayau yang tiada arah tujuanµ (Joel Ross & Michael Kami dalam David, 2003) (diubahsuai oleh Md.Bustaman, 2010)
KeteMas Consultancy Group

Apakah itu Pengurusan? Pengurusan?
y

´Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesanµ (Drucker, 1972)
KeteMas Consultancy Group

y y

Merujuk kepada cara organisasi bertindak. Juga dikenali sebagai taktik yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai objektif, misi dan visi yang telah ditetapkan.

y

Organisasi yang gagal membentuk strategi yang sesuai dengan programnya mempunyai risiko lebih besar untuk tewas dalam persaingan.

Apakah itu Strategi? Strategi?
KeteMas Consultancy Group

STRATEGIK
y Sesuatu proses itu strategik apabila melibatkan pilihan terbaik untuk

bertindak-balas terhadap keadaan persekitaran yang dinamik dan persekitaran yang kadang-kadang kurang menyenangkan
y Untuk dianggap strategik perlu kepastian tentang pilihan-pilihan dan

penglibatan penuh terhadap satu set tindak balas dan tidak kepada yang lain (Allison & Kaye 1997)

KeteMas Consultancy Group

Perancangan Strategik« Strategik«
y

Adalah

suatu

proses bidang

formal tugas

bagi yang

menentukan

merangkumi visi, objektif, faktor-faktor kejayaan yang penting dan strategi bagi sesebuah organisasi sekolah.
KeteMas Consultancy Group

Perancangan Strategik
y

Proses strategik tersebut dilaksanakan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan dalaman bagi sesebuah

organisasi sekolah dan cabaran dalam persekitaran luaran.
KeteMas Consultancy Group

KeteMas Consultancy Group

KeteMas Consultancy Group

1. PRA-PERANCANGAN

Satu pelan perancangan strategik telah disediakan untuk memperkasakan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim (1), 17000 Pasir Mas, Kelantan bagi tempoh lima tahun (2010 ± 2015). Ini bersesuaian dengan slogan visi sekolah ini iaitu sekolah menengah kebangsaan sultan Ibrahim (1) menjadi sekolah gemilang dan terunggul menjelang 2015.
KeteMas Consultancy Group

Maklumat Asas Sekolah SEKOLAH: SMK Sultan Ibrahim (1) KOD SEKOLAH: DEE 3247 ALAMAT: Jalan Meranti POSKOD: 17000 NEGERI: Kelantan LOKASI: Pasir Mas SESI: Pagi GRED: A JENIS SEKOLAH: Sekolah Menengah Kebangsaan PPD: Pasir Mas DAERAH: Pasir Mas PERINGKAT SEKOLAH: NO. TELEFON: 097909214 NO. FAX: 097905786 LAMAN WEB:
KeteMas Consultancy Group

MANTAN PENGETUA
1. En. Hussein bin Mohammed 2. En. Mohd Yusof bin Ghause 3. En. Abdul Rahman b Md. Ali 4. En. Cheah Tiong Teik 5. En. Hassan bin Mohd Amin 6.En. Yusoff bin Abdullah 7.En. Ah. Merican bin Othman 8.Tn. Hj N. M. Amin b N. Jaafar 9.Tn. Hj Alwi bin Yusof 10.Tn. Hj Hussein bin Ahmad 11.Pn. Hasnah bin Sulaiman 12. Tn. Hj Ab Aziz bin Abdullah 13. Tn. Haji W. Ali bin W. Yusoff 14. Tn. Haji Adnan b Che Othman 15. Pn. Muhanizah bt Mustafa (1946 ± 1953 ) (1953 ± 1969 ) (1969 ± 1971 ) (1971 ± 1972 ) (1972 ± 1973 (1973 ± 1977 ) (1977 ± 1979 ). (1979 ± 1983 ) (1983 ± 1984 ) (1984 ± 1989 ) (1989 ± 1994 ) (1995 ± 1998) (1999 ± 2004) (2004 ± 2008) (2008 ±sekarang)

KeteMas Consultancy Group

LAPORAN AKADEMIK DAN KECERMELANGAN
RUMUSAN PENCAPAIAN SEKOLAH (PMR)

TAHUN

BIL CALON

9A

8A

7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

2007

386

3

6

0

27

21

23

31

48

69

2008

432

2

14

18

26

17

31

45

60

64

2009

314

3

15

22

19

21

28

30

47

56

KeteMas Consultancy Group

LAPORAN AKADEMIK DAN KECERMELANGAN
RUMUSAN PENCAPAIAN SEKOLAH (SPM)

BIL TAHUN CALON 11A 10A 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A

2007

317

-

-

1

2

3

7

12

22

34

28

48

2008

351

2

0

2

1

4

11

24

30

38

43

50

2009

339

3

1

2

10

13

22

26

30

36

50

KeteMas Consultancy Group

LAPORAN AKADEMIK DAN KECERMELANGAN
RUMUSAN PENCAPAIAN SEKOLAH (STPM)

BIL CALON TAHUN 5P 4P 3P 2P 1P

2007

122

61

23

14

11

11

2008

141

58

17

22

27

13

2009

127

58

34

18

17

0

KeteMas Consultancy Group

FASA 2 : HALATUJU : MANDAT, MISI, VISI, NILAI DAN PIAGAM PELANGGAN
KeteMas Consultancy Group

y

DEFINISI MANDAT (STAKEHOLDER) Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawap (Stakeholder) dan apa yang kita dilarang melakukannya. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan tugas. Mandat juga merupakan suatu rujukan yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan Visi dan Misi sesebuah organisasi. Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab, perancangan, kawalan membuat keputusan dan tindakan. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan mempunyai validity dan reliability yang tinggi.

KeteMas Consultancy Group

MANDAT ADALAH MELIPUTI y Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) y Dasar Pendidikan Kebangsaan y Dasar Wawasan Negara 2001 2010 y Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010 y Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) y Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) y Arahan-arahan Perbendaharaan y Surat Siaran PPD dan JPN y Pekeliling-Pekeliling Kerajaan y Falsafah Pendidikan Kebangsaan
KeteMas Consultancy Group

VISI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN IBRAHIM (1) GEMILANG 2015
KeteMas Consultancy Group

PROSES PEMBINAAN VISI
y

BERFIKIR SECARA STRATEGIK MENGENAI IDEOLOGI TERAS DAN MASA HADAPAN YANG INGIN DICAPAI DALAM MASA 5-10 TAHUN

y

MEMBENTUK HALA TUJU YANG JELAS KEPADA AKTIVITI ORGANISASI

y

MEMBERI INSPIRASI KEPADA AHLI ORGANISASI MEMUTUSKAN : SIAPA KITA, APA KITA BUAT, KE MANA HENDAK KITA TUJU

y

KeteMas Consultancy Group

VISI YANG DICADANGKAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN IBRAHIM (1) AKAN MENJADI SEKOLAH TERBAIK DI PASIR MAS MENJELANG TAHUN 2015
KeteMas Consultancy Group

MISI
UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN BERKUALITI MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK BAGI MELAHIRKAN MODAL INSAN GEMILANG BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.
KeteMas Consultancy Group

SATU OBEJKTIF YANG INGIN DICAPAI DALAM PENGERTIAN YANG LEBIH LUAS ATAU YANG MENJELASKAN TUJUAN-TUJUAN ASAS ORGANISASI. Menjawab soalan-soalan berikut:
y y y

APAKAH ( WHAT) yang hendak dicapai UNTUK SIAPA (FOR WHOM) ianya akan dicapai BAGAIMANA (HOW) untuk mencapainya.

KeteMas Consultancy Group

HALA TUJU SEKOLAH

MISI YANG DICADANGKAN
MEMBERI PENDIDIKAN BERKUALITI MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK BAGI MELAHIRKAN MODAL INSAN SEIMBANG DAN GEMILANG BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA MALAYSIA

KeteMas Consultancy Group

Analisa Misi
UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN BERKUALITI MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK BAGI MELAHIRKAN MODAL INSAN SEIMBANG DAN GEMILANG BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA MALAYSIA 1. APAKAH ( WHAT) yang hendak dicapai? ‡ melahirkan modal insan gemilang. 2. UNTUK SIAPA (FOR WHOM) ianya akan dicapai?
y

memenuhi aspirasi negara Malaysia

3. BAGAIMANA (HOW) untuk mencapainya? ‡ memberi pendidikan berkualiti melalui pendekatan holistik 3. Apakah nilai ²nilai sebagai asas pegangan? ‡ seimbang dan gemilang.

KeteMas Consultancy Group

Konsep Piagam pelanggan y Satu komitmen bertulis, jabatan/agensi Kerajaan terhadap penyampaian keluaran atau perkhidmatannya kepada pelanggan (termasuk stakeholders). y Satu jaminan jabatan/agensi kerajaan untuk menyampaikan keluaran atau perkhidmatan mengikut standard kualiti yang ditetapkan. y Standard kualiti yang dapat memenuhi kemahuan dan citarasa pelanggan

PIAGAM PELANGGAN
KeteMas Consultancy Group

Ciri-ciri Piagam Pelanggaan
y Jelas; y Senang disebar; y Kebolehpercayaan; y Praktikal; y Khusus; dan y Boleh ditambahbaik.

KeteMas Consultancy Group

PIAGAM PELANGGAN SMK SULTAN IBRAHIM 1
y y y y y

Mendidik pelajar ke arah kecemerlangan ilmu dan amal Memupuk budaya ilmu bersendikan nilai-nilai murni dan akhlak terpuji Membentuk sahsiah pelajar yang seimbang dan perilaku berhikmah Menyemarakkan silaturrahim dengan ibu bapa/penjaga dan kemesraan keluarga Sek Men Keb Sultan Ibrahim (1) Memberi perkhidmatan cemerlang berteraskan tahap profesionalisme yang tinggi Sekolah ini berjanji untuk :Proses pengajaran dan pembelajaran secara terancang, seimbang, adil dan berkualiti berasaskan teknologi pendidikan. Prihatin kepada pembentukan peribadi dan sahsiah insan yang Kamil. Bersedia mengendalikan proses 'reinvent' bagi menyelesaikan masalah demi memenuhi keperluan pe1anggan. Berusaha untuk menjaga kebajikan pelajar, guru dan kakitangan.

y y y y y

KeteMas Consultancy Group

SERVICE ABOVE SELF

KeteMas Consultancy Group

FASA 3 : ANALISA PERSEKITARAN
KeteMas Consultancy Group

Pengurusan Kurikulum
KEKUATAN (S)
S1 Pengetua dan GPK yang berpengalaman. S2 Guru Bimbingan Kaunseling yang komited S3 Guru terlatih yang mencukupi S4 Sumber kewangan mencukupi ² kometmen guru tinggi. S5 Pengurusan kewangan tanpa teguran. S6 Disiplin pelajar terkawal. S7 Sekolah satu sesi. S8 Semangat sepasukan yang tinggi S9 Bilik darjah mencukupi ² memiliki bilik-bilik khas. S10 Terdapat pemeriksa kertas PMR & SPM. S11 Sistem analisa peperiksaan yang baik. S12 Pusat Akses sekolah telah beroperasi. S13 Guru Pusat Sunber dan Media yang kometed. S14 Fail panitia diurus dengan baik. S15 Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap

KELEMAHAN (W)
W1 Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualiti dan kuantiti. W2 Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas). W3 Terdapat pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah. W5 5% pelajar tidak menguasai 3M. W6 Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. W7 Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas

PELUANG (O)
O1 Sokongan daripada wakil rakyat setempat. O2 Sokongan daripada PIBG. O3 Hubungan baik dengan agensi luar. O4 Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar. O5 Pusat Akses Sekolah beroperasi. O6 Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran (Pejabat Pelajaran Daerah, Pejabat Daerah, Pejabat Belia, IPD, Masjid)

ANCAMAN / CABARAN (T/C)
C1 Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. C3 Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. C4 Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. C5 Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik

KeteMas Consultancy Group

Pengurusan HEM
KEKUATAN (S)
S1 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited S2 Pengawas yang berdisiplin dan mantap S3 Jaga sekolah sentiasa berada dalam kawasan sekolah S4 80% pelajar berdisiplin S5 Program HEM yang berjaya (Pengurusan baik) S6 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi S7 Bahan bacaan di Pusat Sumber yang agak lengkap S8 Semangat kerja berpasukan yang tinggi S9 Mempunyai Bilik Kesihatan yang lengkap

KELEMAHAN (W)
W1 8% guru tidak cekap mengurus pelajar bermasalah W2 Keceriaan kurang diberi perhatian W3 20 % murid kurang berdisiplin W4 Program UBK terganggu (Kaunselor selalu tiada di sekolah sering dipanggil berkursus/ mesyuarat PPD, JPNS) W5 Murid kurang menepati masa W6 Guru menggunakan kenderaan sendiri untuk menghantar murid sakit

PELUANG (O)
O1 Sokongan padu daripada Polis, PPD, JPNS dan PIBG O2 Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin dan kemajuan anak mereka O3 Masyarakat sekeliling yang prihatin O4 NGO yang sering membantu O5 YB prihatin terhadap sekolah O6 Hubungan baik dengan komuniti

ANCAMAN / CABARAN (T/C)
C1 Ada pusat siber bebas yang dekat dengan sekolah C2 Sikap ibu bapa yang defensif terhadap anak-anak C3 Pengaruh negatif persekitaran luar

KeteMas Consultancy Group

KEKUATAN (S)
S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti rasmi/pertandingan S2Kemudahan prasarana mencukupi S3 96.7% guru siswazah terlatih S4 Ada 1 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan S5 Terdapat 1 orang guru yang mempunyai sijil kejurulatihan S6 Ada padang dan gelanggang yang baik S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan Beruniform menghadiri kursus pengurusan pasukan beruniform masingmasing S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi acara sukan tertentu S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum tersurat dengan jelas S10 Mempunyai buku pengurusan untuk mengendalikan aktiviti kokurikulum

KELEMAHAN (W)
W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran kekurangan pekerja W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti Kokurikulum W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap yang terbaik. W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu Aktiviti kurang efisyen ± ada kalanya guru terpaksa mendahulukan duit sendiri. W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada satu permainan pada masa yang sama. W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak lemah. W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum

PELUANG (O)
O1Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar O2 Pelajar sering dipelawa untuk menyertai Pertandingan anjuran swasta O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi kemasukan ke IPTA

ANCAMAN / CABARAN (T/C)
C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah.

Pengurusan Kokurikulum
KeteMas Consultancy Group

PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN PENTADBIRAN
KEKUATAN (S)
S1 Laporan audit tanpa syarat selama 5 tahun S2 Kerani kewangan cekap dan celik komputer S3 Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan. S4 Budaya kerja positif dalam kalangan pembantu tadbir S5 85 % penggunaan sistem fail berkesan S6 Kemudahan alatan serba lengkap S7 87 % pengedaran surat / edaran sistematik S8 Sekolah bertaraf PTJ

KELEMAHAN (W)
W1 Peruntukan kewangan terhad W2 Kekurangan tenaga kerja W3 Kurang dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat. W4 Sudut info diletakkan di lokasi yang kurang sesuai. W5 Ruang pejabat terhad

PELUANG (O)
O1 O2 Kemudahan fizikal yang mencukupi . Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos,bank dan JPNS / pejabat kerajaan

ANCAMAN / CABARAN (T/C)

C1 Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM C2 Segelintir ibu bapa yang mengharapkan layanan segera C3 Masyarakat luar kurang prihatin

KeteMas Consultancy Group

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
KEKUATAN (S)
S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kukuh S2 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh S3 Guru dan staf bekerjasama dalam membangunkan sekolah S4 Prasarana sekolah yang selesa S5 Makmal komputer yang serba lengkap S6 Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap S7 Pusat Sumber yang selesa dan lengkap. S8 Terdapat kemudahan Dewan, Dewan Kuliah, Surau Dan Astaka

KELEMAHAN (W)
W1 Kos penyelenggaraan yang tinggi W2 Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi W3 Kekerapan penyelenggaraan kurang dilakukan

PELUANG (O)
O1 Kewangan PIBG yang kukuh O2 Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan

ANCAMAN / CABARAN (T/C)

C1 Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak oleh pihak luar .

KeteMas Consultancy Group

PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
KEKUATAN (S)
S1Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat S2 96.7 % guru adalah siswazah S3 Lebih 78% guru berpengalaman lebih 10 tahun S4 Lebih 10% guru penanda kertas S5 98% guru celik komputer, komited dan bersemangat S6 Majoriti staf sokongan celik komputer, komited dan mesra S7 Setiap guru dan staf sokongan berpeluang menghadiri kursus atau latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun

KELEMAHAN (W)
W1 Agihan tugas guru tidak seimbang W2 Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen W3 P& P terganggu (Guru sering dipanggil untuk menghadiri mesyuarat atau kursus ) W4 Bilangan guru lelaki kurang W5 Penguasaan Bahasa Inggeris sebilangan guru Sains & Matematik dan Teknikal belum memuaskan W6 Kekangan masa guru-guru untuk menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran

PELUANG (O)
O1 PIBG sangat komited dalam membantu sekolah O2 Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru sekolah ini dan guru-guru sekolah berhampiran

ANCAMAN / CABARAN (T/C)
C1 Ibu bapa kurang mementingkan pendidikan anak-anak

KeteMas Consultancy Group

KEKUATAN (S)
S1 Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa S2 Terdapat padang dan dewan untuk kegunaan komuniti luar S3 alumni pelajar yang kuat

KELEMAHAN (W)
KELEMAHAN W1 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti W2 kemudahan perpustakaan yang kurang berkualiti untuk kegunaan masyarakat luar.

PELUANG (O)
O1 PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi menjayakan program sekolah O2 Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berhampiran. 03 Hubungan baik dengan jabatan-jabatan kerajaan dan bukan kerajaan dalam membantu menjalankan aktiviti sekolah. 04 Hubungan baik dan bantuan daripada IPTS. 05 KPM/JPN memberi sokongan/galakan kepada sekolah.

ANCAMAN / CA ARAN (T/C)
CABARAN C1 Ibu bapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh. C2 Kemudahan pengangkutan (bas) yang tidak memuaskan.

KeteMas Consultancy Group

Isu Strategik, Matlamat Strategik (KRA), Objektif, KPI & Sasaran Pencapaian

KeteMas Consultancy Group

KeteMas Consultancy Group

Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi

KeteMas Consultancy Group

KeteMas Consultancy Group

FASA 5: Implementasi Strategi
Fokus ´ Kepimpinan dan Pengurusan Strategi
«

KeteMas Consultancy Group

Amalan POLC Hebahan maklumat melalui perhimpunan, papan kenyataan,surat edaran, pamphlet dan lail-lain Taklimat, kursus dalaman dan luaran, latihan teori dan amali Jawatan kuasa induk,, jawatan kuasa kerja dan jawatan kuasa pelaksana Penggunaan borang KPI Penggunaan borang prestasi dan maklumbalas

´

Penyebaran dan Internal Marketing Pelan Strategik
«

´ ´

Pengurusan Perubahan
«

Pembinaan Pasukan
«

´

Pengukuran dan penilaian
« «

KeteMas Consultancy Group

FASA 6: PENILAIAN, MAKLUMBALAS DAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN
´

Perlaksanaan strategi perlu dipantau dan dinilai dari masa ke semasa. KPI dan sasaran yang telah ditetapkan sebelum ini akan digunakan sebagai pengukur. Kaedah maklum balas yang tekal perlu disediakan.

KeteMas Consultancy Group

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN IBRAHIM 1, PASIR MAS. BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS
MISI UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN BERKUALITI MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK BAGI MELAHIRKAN MODAL INSAN GEMILANG BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN. KURIKULUM HAL EHWAL MURID ( TANDAKAN X) SEKOLAH VISI IBRAHIM (1) GEMILANG 2013 KO KURIKULUM KEWANGAN MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN

BIDANG

PENTAD. PEJABAT

KEMUD. DAN FIZIKAL

SUMBER MANUSIA

PERHUBUNGA N LUAR

KeteMas Consultancy Group
MATLAMAT

KEY INISIATIF / PERFORMANCE INDICATOR (KPI) OBJEKTIF SASARAN PRESTASI TINDAKAN PRESTASI SEBENAR

LAG

LEAD

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

.
Ulasan : ........................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... Nama : ..........................................................................................

KeteMas Consultancy Group