Componente şi Circuite Pasive

Teme Suplimentare

Tema Numărul 4

Calculul inductaţei bobinelor
4.1 Enunţ tema Realizţi un program, ( aplicaţie de tip Windows ), care are în vedere rezolvarea următoarelor cerinţe:

- determinarea inductanţei unei bobine cu geometrie specificată.
4.2 Aspecte teoretice 4.2.1 Formule pentru calculul inductanţei a) Bobină cilindrică (solenoid), fără miez, de lungime l şi diametru d (S=πd2/4 - aria secţiunii), având N spire dispuse pe un singur strat, spiră lângă spiră: - dacă l>4d (solenoidul lung):

N 2S L = µo = 4 π10 − 7 l
sau:

πd 2 N 2 2 2 4 = 10 − 6 N d = 10 − 6 N d [ ] H l l l d
2

(4.1)

- dacă l<4d:

N 2d L = 0,001 l d L = 0,001

[µH ] , l şi d în mm [µH ] , l şi d în mm

(4.2)

N 2d 0,44 + l d

(4.3)

Observaţie: s-a aproximat: π2=10. b) Bobină cilindrică fără miez, având un număr de N spire dispuse pe un număr de m straturi, spiră lângă spiră şi strat peste strat. Lungimea bobinei este l, diametrul mediu este d iar h este înălţimea bobinajului (vezi figura 4.1):

0,008 N 2 d 2 [µH ] , l, d şi h în mm L= 3d + 9l + 10h

(4.4)

h d h
Figura 4.1 Bobină cilindrică cu mai multe straturi.

-1-

Componente şi Circuite Pasive

Teme Suplimentare

Înălţimea bobinajului se poate calcula cu formula:

h = md cond

l =m N

unde dcond este diametrul conductorului din care este realizată bobina. c) Bobină cilindrică (solenoid) cu miez de permitivitate magnetică efectivă µef: L=µefL0 unde L0 reprezintă inductanţa bobinei fără miez. (4.6)

m

m2 l = N

(4.5)

d) Inductor plan, realizat în tehnologie hibridă, sau a circuitelor imprimate având forma din figura 4.2.a . Se cunosc: "diametrul exterior", da şi "diametrul interior", di.

d + di d − di 3,2 ⋅ 10 −2 ⋅ a 2 ⋅ n 2 [µH ] ; a = a [µm] , c = a [µm] L= 6a + 10c 4 2

(4.7)

a l

b l

a ) In d u c to r p la n s p ira l " c irc u la r" .

b ) In d u c to r p la n s p ira l " p ă tra t"

F i g . 4 .2 I n d u c t o a r e r e a l i z a t e î n t e h n o l o g i e h i b r i d ă .

e) Inductor plan realizat în tehnologie hibridă sau a circuitelor imprimate având forma din figura 4.2.b . Inductanţa se determină cu relaţia:

L = 0,0122 ⋅
unde:

l2N 2 [ µH ] 4 l + 11c

(4.8)

l este latura pătratului în [mm] c este lăţimea traseului în [mm] N este numărul de spire Observaţie: Pentru a se obţine inductoare cu factor de calitate bun (Q>20) se recomandă a se limita numărul spirelor la maximum 10. 4.3 Probleme exemplu 4.3.1 Să se calculeze inductanţa unui inductor cilindric fără miez, având N=100 de spire dispuse pe un singur strat, spiră lângă spiră. Lungimea bobinei este l=20 mm, iar diametrul d=3 mm. Rezolvare: deoarece l>4d vom avea Rezultă: L=4,5 µH

0,001N 2 d L= l d

[µH ] , l şi d în mm

l=20 mm şi diametrul, d=3 mm.

µef=1600 ştiind că are 100 spire dispuse pe un singur strat, spiră lângă spiră, lungimea bobinei este

4.3.2 Să se calculeze inductanţa unui inductor cu miez din ferită cu permeabilitatea efectivă

-2-

Componente şi Circuite Pasive

Teme Suplimentare

.

N 2S = µ L0 Rezolvare: L = µo µ ef ef l Rezultă: L=7,2 mH.

4.3.3 Să se calculeze inductanţa unui inductor cilindric fără miez, având N=500 de spire dispuse pe m=5 straturi, spiră lângă spiră şi strat peste strat. Lungimea bobinei este l=20 mm iar diametrul mediu d=3 mm. Rezolvare: se aplică formula empirică:

Efectuând calculele se obţine L=82,95 µH.

0,008 N 2 d 2 L= [µH ] , l, d şi h în mm; 3d + 9l + 10h l m2 l h = md cond = m = N N m

4.3.4 Să se calculeze inductanţa unui inductor plan, realizat în tehnologie hibridă, având forma din figura 4.2.a. Se dau: "diametrul exterior", da=2 mm, "diametrul interior", di=0,3 mm. Rezolvare: Se utilizează formula empirică:

d + di d − di 3,2 ⋅ 10 −2 ⋅ a 2 ⋅ n 2 [µH ] ; a = a [µm] , c = a [µm] L= 6a + 10c 4 2
În cazul problemei: a=575; c=850; n=3; rezultă: L= 8 µH. 4.4 Exemplu de aplicaţie ( orientativă ) sub Windows

-

În cele ce urmează prezentăm ca exemplu două aplicaţii software ce rulează sub sistemul de operare Windows. Programele au ca scop calculul inductanţei bobinelor în cazul unor geometrii specificate.

Figura 4.3 Programe pentru calculul inductanţei bobinelor

-3-

Componente şi Circuite Pasive

Teme Suplimentare

Se poate astfel determina valoarea inductanţei pentru mai multe tipuri de bobine cum ar fi:

-

bobina cilindrică cu si fără miez, bobina cilindrică fără miez dispusă pe straturi, inductor plan circular si respectiv inductor plan pătrat.

Figura 4.4 Calculul inductanţei pentru o bobină cilindrică fără miez dispusă pe straturi. În figura de mai sus avem valaorea inductanţei bobinei cilindrice fără miez dispusă pe straturi. Pentru următoarea structură geometrică a bobinei, ( lungime 20mm; diametru 10mm; număr de spire 20; si număr de straturi 3 ), am obţinut o inductantă de 1,06667 micro-Henry.

Figura 4.5 Prezentări multimedia a programelor. In figura 4.5 sunt prezentate paginile de inceput ale prezentărilor multimedia corespunzătoare a două aplicatii software diferite, dar care tratează acelaşi subiect – calculul inductanţei bobinelor cu geometrie specificată.

-4-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful