DESPRE Ceea ce nu tii «.

C nu tii
Dan Draghici , Pitesti 2008

www.sanatatecalivita.ro

‡ Exist dou tipuri de comunicare
± Comunicarea cu noi în ine ± Comunicarea cu ceilal i

Sunt foarte mul i oameni care au probleme de comunicare, doar c ei nu cunosc acest aspect.
www.sanatatecalivita.ro

‡

tii deja c cuno ti anumite lucruri despre Nework Marketing ! i tii de asemenea c sunt i multe lucruri pe care nu le cuno ti despre Nework Marketing. Este adev rat?

‡

www.sanatatecalivita.ro

‡ Nu exist ceva despre care tii acum i nimic din ceea ce crezi c nu tii care s te ajute s realizezi succesul pe care i-l dore ti.

‡ Cheia succesului t u st doar în CEEA CE NU TII C NU TII !!!

www.sanatatecalivita.ro

‡ Cum po i s aflii CEEA CE NU TII C NU TII ???

www.sanatatecalivita.ro

‡ Nu po i !!!

www.sanatatecalivita.ro

‡ Practic acesta este marele SECRET al reu itei ‡ Ori de câte ori ai câte ceva de realizat te po i afla în dou situa ii:
± Dac este vorba de ceva ce ai mai f cut doar comoditatea te poate împiedica s nu faci acel lucru ± Dac este vorba de ceva ce nu ai mai f cut te po i împiedica de comoditate sau de TEAM c nu tii ce nu tii ca s po i face acel lucru.
www.sanatatecalivita.ro

‡ Singurul mod în care po i realiza un lucru nou pe care i l-ai propus este s treci imediat la treab i s cape i experien f când acel lucru nou. Adic s scapi de ceea ce tii c nu tii în situatia dat . ‡ Solu ia este s î i învingi teama i s treci la ac iune. Adic pentru a î i învinge teama este nevoie s treci la ac iune, iar pentru a ac iona este nevoie s î i învingi teama. ‡ Cred c ai în eles.
www.sanatatecalivita.ro

‡ Dori i s câ tiga i bani 10 000 de euro luna aceasta ? ‡ Da !?!

‡ Nu !?! ‡ Întâi r spunde(este indicat chiar s scrii r spunsul t u complet) i apoi po i trece la urm torul slide (doar a a vezi dac e ti o persoan cu sau f r probleme de comunicare).
www.sanatatecalivita.ro

‡ "Nu cred c voi putea vreodat s câ tig bani foarte mul i, deoarece nu tiu cum s fac acest lucru. SAU ‡ Da! Sigur c vreau s câ tig bani! Dar sunt con tient de sl biciunile mele i a dori s înv cum s pornesc afacerea.
www.sanatatecalivita.ro

V place s ave i aceast cas ? Vre i s o cump ra i ?

www.sanatatecalivita.ro

‡ Apropo, nu am întrebat dac ave i cu ce s o cump ra i sau dac vre i s o cump ra i acum. ‡ Comunicarea ..... Cu sine....

www.sanatatecalivita.ro

A i v zut dou modalit i de a r spunde la o întrebare simpl . Iat câteva reguli pre ioase de comunicare: ‡ Ceea ce comunica i, se reflect în ceea ce gândi i! ‡ Ceea ce gândi i, se reflect în persoana dvs., cine i ce sunte i! ‡ Ceea ce sunte i, se reflect în faptele dvs.!Ceea ce face i, determin câ tigul dvs.!
www.sanatatecalivita.ro

Remediu natural
‡ 1. Rezerva i-v o or într-o anumit zi, pentru a vorbi cu dumneavoastr în iv ! "Care sunt elurile mele, ce vreau de la via , ce am realizat, ce doresc s fac, etc." 2. Pune i-v de la început întrebarea: "De ce doresc s construiesc o afacere MLM?" 3. Analiza i-v r spunsul i natura sa: "Cât de hot rât sunt, cât de sigur sunt, ce m împiedic s trec la ac iune, etc." 4. Face i o list de întreb ri, la care nu pute i r spunde. ‡ ‡ ‡ ‡

5. Contacta i sponsorul, discuta i cu el lista de întreb ri i ruga i-l s v recomande un lider din afacere, pe care s -l pute i lua ca model. Acest remediu natural pentru înv area comunic rii deschise, provine din introspec ia voluntar pe care fiecare om i-o face atunci când întâmpin greut i. Dan Draghici ± TPM ± www.sanatatecalivita.ro 30 noiembrie 2008