CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

ARHITECT SEF

REFERAT
Urmare cererii nr._____ din __________________a solicitantului___________
_______________________, in vederea emiterii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
pentru _________________________________________________________________
in localitatea_______________________________, subsemnatul__________________
m-am deplasat la amplasament, la data de ___________ unde am constatat urmatoarele:
a. Incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b. Functiunile constructiilor vecine_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c. Daca lucrarea pentru care se solicita certificatul de urbanism este inceputa sau
executata si in acest caz masurile propuse
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d. Punctul de vedere al autoritatii publice locale__________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e. Observatii_______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Propuneri privind conditiile ce se impun in vederea emiterii Autorizatiei de construire______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Data_______________________________Referent___________________________ .-2______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful