Siz karar verin: Ucube olan ne?

Prof. Dr. Ali Demirsoy, Hacettepe Üniversitesi

İslam’ın heykele ve resme bakış açısını (bize öğretilen şekliyle) bildiğim için, ülkemizin dört bir tarafına yaptığım gezilerde özellikle heykellerin fotoğrafını dikkatle çekerim. Çünkü bir gün bunların başına bir şeyler geleceğinden hep korkmuşumdur. Gerçi açıkça şunu açıklıkla söyleyebilirim ki, bugüne kadar toprakta gömülü kalmamışsa, her tarafı sağlam kalmış, kurşun yememiş bir heykele rastlamadım diyebilirim. Kars’ta yapılmakta olan ve galiba sadece kaba yapısı bitmiş “İnsanlık Anıtı”nı hem görmek nem de böyle bir dev heykelin Kars’a kazandıracakların yerinde görmek için 2010.06.17 tarihinde Kars’a gittim. Heykelin dört bir tarafından fotoğraflarını çektim. Fotoğrafları çekerken Ankara’nın hemen her üniversitesinden kalburüstü sayılabilecek 20’ye yakın profesör (bunların arasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı da vardı) de yanımda bulunmaktaydı. Heykeli dört bir taraftan görüntüledik. Hepimizin üzerinde birleştiği ortak konu, heykel bitince Kars şehri ilginç ve dikkati çekecek simge kazanacağı yönünde oldu. Anımsadığım kadarıyla, mesleği güzel sanatlar olan kişiler bile olumsuz bir görüş belirtmediler. Dünyada birçok şehri simgeleyen yapı ve heykeller vardır. Bir çırpıda herkesin sayabileceği Paris’in Eyfel Kulesi, NewYork’un özgürlük anıtı, Londra’nın Weddington Köprüsü, Rio de Jenerio’nun İsa heykeli, İstanbul’un Kız Kulesi ya da Galata Kulesi gibi. Belki bu anıtlar o ülkedeki belirli bir kesimin hoşuna da gitmeyebilir, hatta başbakanlarının bile hoşuna gitmiyor olabilir. Ancak hiç kimse bunları yıkmaya kalkışmaz.

Ben zoologum, güzel sanatlar ile ilgili söyleyeceklerim dikkate alınmayabilir. Çünkü bir eseri birçok yönüyle değerlendirmeye almak gerekir. Bu konuda dikkate alınabilecek bir sonuca ulaşabilmek için, kural olarak bu işin bilimini yapanlara danışmak gerekir. Eğer benim dediğim doğru diye ısrar edersem, bu, benim, bir bilime saygısızlığımı gösterir ki doğrusu bu duruma düşmeyi de hiç istemem. Ancak eğitildiğini zanneden bir insan olarak örneğin İstanbul Taksim Meydanındaki Atatürk heykelinin oraya hiç yakışmadığını ve oradan kaldırılması için fikrimi söyleyebilirim. Bunu söylerken, gerekçem, heykelin güzel yapılıp yapılmaması değil, koskoca meydana kibrit kutusu kadar bir heykelin yakışmadığı düşüncesinden hareket ederim. Çünkü yabancı ülkelerde gördüğüm meydanların çoğunda heykelin büyüklüğü ile meydanın büyüklüğü arasında belirli bir oranın olduğunu gördüğüm için bu yargıya varabiliyorum. Bu heykel başka bir alanda çok şık durabilir. Ama benim bu heykel için ucube sözcüğünü ya da başka olumsuz bir ifadeyi kullanma hakkımın olmadığını söyleyebilirim. Doğrusunu isterseniz heykel ve resim alışkanlığı olmayan bir toplumun bireyi olarak bu konularda belirleyici fikir ileri sürmeyi de açıkça biraz boşboğazlık olarak görüyorum. Bildiğim kadarıyla heykelde de resimde olduğu gibi soyut ve somut diye iki tarz var. Somutta, heykel neyi ifade edecekse, bire bir ona benzetilmeye çalışılıyor. Bu nedenle somut heykeller üzerinde fikir beyan etme daha kolay oluyor. Çünkü aslına benzeyip benzemediği hususunda gören her göz fikir ileri sürebiliyor. Örneğin İtalyan ressam ve heykeltıraş Michelangelo (Mikelanjo)’nun heykelleri neredeyse insanların tümü tarafından çok beğenilir. Ankara Ulus meydanında bulunan ve Milli Kurtuluş Savaşını simgeleyen somut heykel Türkiye’deki somut heykellerin bana göre en muhteşemidir. Çünkü verdiği anlamın yanı sıra

oradaki atların vücudundaki damarların şekli ve yeri bile bir zoolog olarak beni hep etkilemiştir. Ama belli ki bu heykeli bile ucube bulanlar var. Nitekim 2010 yılının son günlerinde, biri bu heykeli soba boyasıyla tümüyle boyadı. Başka heykeller için kıyamet koparanlardan ve malum basından ne hikmetse tıss sesi bile çıkmadı. Böyle bir hareketi tasvip etmiş olamazlar… Soyut heykeller konusunda kişilerin fikir beyan etmesi galiba çok daha zor oluyor. Bu nedenle bu tip heykellerde tartışma daha çok oluyor. Heykel ile anlatmak istediği şey bire bir fiziki olarak benzeşmediği için, heykele bakan her hangi bir kişi her zaman aradaki ilişkiyi kuramıyor. Kuramayınca belli ki kendisine ucube geliyor. Bu durumda böyle bir heykelin değeri konusunda ısrarcı olma komik oluyor. Bu konuda da yetenekli ya da bilgili olduğumu söyleyemem. Ancak Ankara Karşıyaka Mezarlığı, birinci kapının girişinde, Sivas şehitlerinin (Madımak’ta yakılanların) gömüldüğü yerde bir soyut heykel var. Kimi götürdüm ise gözyaşını tutamadı. Ancak, bu, her soyut heykeli anlayacağım (ya da anlayacağımız) anlamına da gelmemelidir. Bu nedenle soyut heykeller konusunda fikir beyan edeceğimiz zaman daha dikkatli olmalıyız derim. Ben anlamayabilirim; ancak anlaya anlar… O zaman anlaşılamayan bizim tavrınız olur… Ermenistan’ın çok yerinden de görüldüğü söylenen Kars’taki “İnsanlık Anıtı”nın sanatsal yönünü uzmanların eleştirisine bırakmayı yeğlerim. Daha iyisi olabilir miydi olamaz mıydı onu sağlanan koşullarla ilintili olarak sanatçının yaratıcılık gücüne bağlayabiliriz. Ancak benim gibi orada bulunan 20 kadar profesörün ortak düşüncesi, biterse Kars şehri, kendini tanıtabilecek önemli, özgün bir anıta kavuşacağı yönündeydi. Ancak yapılan tartışmaların önemli bir kısmı da sit alanında yapıldığı

ve çevredeki caminin görüntüsünü bozduğu için kabul edilebilir olmayacağı yönünde. Ancak sit alanlarında maden işletmesine zemin hazırlayan yasaları çıkaranların, buradaki çok da belirgin olmayan (fotoğraflara bakınız) sit alanı için duyarlı olmasını anlamak benim için zor oldu. Camilerin görüntüsünü bozuyor denildi. İlişikte çektiğim fotoğraflarda (size mail yoluyla gönderebilmem için çözünürlüğü düşürülmüştür, basılı bir yerde kullanılması gerekirse yüksek çözünürlü halini de gönderebilirim) caminin görüntüsünü bozacak hiçbir kare yakalayamadım (Fotoğraf: 4-7). Doğrusu en yakın eski esere yüzlerce metre uzakta. Civarında (yer altındaki durumu bilemiyorum) eski eser denebilecek önemli bir yapı görünmüyor. Sanki alanda bir taş kütlesinin üzerine kurulmuş izlenimi veriyor. Yani altında da eski eser bulunma olasılığı yok gibi. Kaldı ki bu söylediklerim doğru olmalı ki eser yapılmaya başlandığında İl Koruma Kurulu yapılabilir raporu veriyor; daha sonra itirazlar olsa da. Kars iyi ya da kötü bir simgeye kavuşmak istemiş; bunun için kaynak ayırmış; belirli bir noktaya getirmiş. Ancak bağlı bulunduğu inanç dolayısıyla resim ve heykeli hiçbir zaman benimsemeyeceğini varsaydığımız bir yönetim yüksek sesle bağırdığında, Kars halkının sinerek heykelin yıkılmasına razı olmasını da anlamak mümkün değildir. İslam ülkelerinde heykel (hatta resim) kültürü yok; daha önce yapılmış olanların da bir kısmının din adına yıkıldığını hatta bombalandığını biliyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin bu boyunduruktan 84 yıl önce kurtulduğunu düşünüyorduk. Kars’ı da genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kalesi olarak görüp, şarkı ve türkülerimize öyle yansıtıyorduk. Dilerim bizi yanıltmazlar… Kars’ta herkesin ucube diyebileceği yapılanma var mı, var. Keşke durum müsait olsa da çektiğim fotoğraflarla bunu size anlatabilsem. Bir

defa bu heykelin çevresindeki eski eserlerin bir kısmı (örneğin en yakın konumdaki eski hamam) yıkıldı yıkılacak, dökülüyor. Anıt olarak söylenen camilerin çevresi gecekondularla boğulmuş durumda (fotoğraf: 3). Daha ötesi de var, hani inanca saygı, demokrasi, insanlara eşit muamele gibi sloganları dilimize dolamışız. Pekâlâ, amma, fotoğrafta simgeleri hala açık açık görülen bir zamanların kiliselerinin bugün cami olarak kullanılmasına nasıl duyarsız kalıyorsunuz (Fotoğraf 1 ve 2). Kars’ta onlardan neredeyse onlarca var. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi dinden olursa olsun bir dine ait bir tapınağın başka biri tarafından zorla değiştirilip kendi tapınağına çevrilmesinden daha ucube bir tavır düşünebiliyor musunuz? İlk olarak başkasının gözündeki kıymığı arayacağımıza, kendi gözümüzdeki merteği görmeliyiz. Ben bu tartışmadaki heykelleri, çevresini ve şehrin birkaç önemli noktasını görsel olarak size iletiyorum. Neyin ucube olduğuna siz karar vereceksiniz. Saygılarımla Prof. Dr. Ali Demirsoy

1. Kars-Fethiye Camii-2010.06.20.Ali Demirsoy

2. Kars-Fethiye Camii-2010.06.20.Ali Demirsoy

3. Kars-Gecekondularla boğulmuş eski eserler-2010.06.20.Ali Demirsoy

4. Kars-İnsanlık Anıtı Heykeli. Ali Demirsoy.2010.06.21

5. Kars-İnsanlık Anıtı Heykeli. Ali Demirsoy.2010.06.21

6. Kars-İnsanlık Anıtı Heykeli. Ali Demirsoy.2010.06.21

7. Kars-İnsanlık Anıtı Heykeli. Ali Demirsoy.2010.06.21

Sevgili Kardeşlerim Kars’taki heykelle ilgili çekmiş olduğum fotoğraflar ve görüşlerim ilişikte. Size sunmuş olduğum görselleri de dikkate alarak neyin ucube olduğuna karar vermenizi diliyorum. Saygılarımla

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful