qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq Temel Bilgisayar Bilimleri wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq Dersi 3.

Ödevi wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq U UR KAYA 09014604 wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
02.01.2011

printf("b[%d][%d].i++) { sonuc[i][0]=a[i][0]*b[0][0]+a[i][1]*b[1][0]+a[i][2]*b[2][0]. scanf("%d".b[3][3].i++) for(j=0..&b[i][j])... for(i=0. . return 0. printf("\n").j<3.\n". gets(yazi).i++) if(yazi[i]>='A' && yazi[i]<='Z') counter++.} 2.1. elemani giriniz.counter=0. sonuc[i][1]=a[i][0]*b[0][1]+a[i][1]*b[1][1]+a[i][2]*b[2][1].j).i<3.j++) {printf("a[%d][%d]. } printf("a matrisi ile b matrisinin carpimi"). int i.h> #include <time. puts("lütfen bir yazi giriniz.i<3. printf("%s içinde %d tane buyuk harf bulunmaktadir.i. #include <stdio. Klavyeden girilen ve en fazla 128 karakterden olu an bir dizinin içindeki büyük harflerin say s n bulan program yaz n. for(i=0.j).h> int main(){ int a[3][3]. sonuc[i][2]=a[i][0]*b[0][2]+a[i][1]*b[1][2]+a[i][2]*b[2][2].\n".j++) printf("%d ".sonuc[3][3]."). getch().h> #include <conio.j. for(i=0.h> #include <time.. } for(i=0.i<3.} getch().. #include <stdio.i<strlen(yazi). elemani giriniz.sonuc[i][j]).h> #include <conio.j<3.i. 3x3¶lük iki matrisin elemanlar n kullan c dan alan ve bu iki matrisin çarp m n hesaplayarak ekranda görüntüleyen program yaz n.h> int main(){ char yazi[128]. scanf("%d".". int i..counter).h> #include <string. return 0.i++){ for(j=0.&a[i][j]).yazi.

for(j=1.j<eleman_sayisi.*dif_dizi.i.h> #include <conio. ( pucu: türev dizisini de fonksiyona argüman olarak yollay n) #include <stdio.h> #define size 5 int donustur(char harf){ int fark='A'-'a'. return 0. Dönü türme i lemini bir fonksiyonun içinde yap n.i++) printf("%d\t". } 4.trv[i]). for(i=0.h> #include <time.h> #include <string. . } int main(){ int dizi[size]. getch(). ( pucu: klavyeden bas lan tu u almak için getchar() fonksiyonunu kullan n) #include <stdio.} 3. trv[0]=0.length. Klavyeden girilen büyük harfleri küçük. Bir dizinin türevi x¶(n)=x(n)-x(n-1) formülüyle hesaplan r. küçük harfleri büyük harfe dönü türerek ekranda görüntüleyen program yaz n. printf("Turevi alinacak dizi elemanlar\n"). Kullan c harf d nda bir tu a bast nda program o ana kadar girilen tu say s n görüntüleyerek sonlanacakt r.&dizi[i]). for(i=0. Bu fonksiyonu kullanarak klavyeden girilen bir dizinin türevini hesaplayarak ekranda görüntüleyen program yaz n. Argüman olarak bir kesirli say dizisi ve dizinin eleman say s n alarak dizinin türevini hesaplayan fonksiyonu tasarlay n.h> #include <conio. ekranda görüntüleme i lemi main fonksiyonun içinde yap lacakt r.i++) scanf("%d". printf("turevi alinmis dizi\n") .h> #include <time. Fonksiyon sadece türevi hesaplayacak. int trv[eleman_sayisi].int *a){ int j.dizi).i<eleman_sayisi. length=(sizeof(dizi)/sizeof(dizi[0])).i<size.j++) trv[j]=(a[j]-a[j-1]). int i.h> #include <string. turev(length.h> #define size 5 void turev( int eleman_sayisi.

#include <stdio. getch().\n"). else if(harf>='A' && harf<='Z') harf=harf-fark.h> int sayi_tersi_bul(int deger){ int ters_sayi=0. getch()..h> #include <string. scanf("%d". while(1){ harf=getche(). } int main(){ int deger. } int main(){ char harf. int sayac=1. return harf. } printf("\n%d tane karakter girdiniz".&deger).sayi_tersi_bul(deger)).h> #include <time. else break. return 0. } 5.if(harf>='a' && harf<='z') harf=harf+fark. while(deger){ ters_sayi=ters_sayi*10+deger%10.deger. printf("%d sayisinin tersi %d'dir\n". printf("bir sayi girin.sayac). if((harf>='A'&& harf<='Z') || (harf>='a' && harf<='z')) printf("\t%c\n". Klavyeden girilen say n n tersini (örne in 1234 ==> 4321 gibi) ekrana yazd ran program yaz n. } return ters_sayi. } . return 0.donustur(harf)). sayac++.. deger=deger/10.h> #include <conio.

toplam1=a..&b).h> #include <conio. #include <stdio. printf("okekleri alinacak sayilari giriniz\n"). } .h> #include <time. break.h> int okek(int a.". while(1){ if(toplam1<toplam2) toplam1=a+toplam1.b. getch(). geriye döndüren fonksiyonu yaz n z. scanf("%d %d".b)).6.toplam2=b. Kendisine verilen iki say n n en küçük ortak kat n hesaplay p.a.} } return okek.&a. int b){ int okek. printf("%d sayisi ile %d sayisinin OKEK'i %d dir.b.okek(a. Bu fonksiyonu kullanarak kullan c dan ald 2 say n n en küçük ortak kat n bulan program yaz n. return 0. } int main(){ int a. else if(toplam2<toplam1) toplam2=toplam2+b.. else {okek=toplam1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful