Limfni sistem pocinje limfnim kapilarima, zatim nastaju limfni sudovi, limfna stabla(trunkusi), dva limfna voda

( duktus toracikus i duktus limfatikus dekster). Limfni cvorovi (nodi limfoide). Grudna zljedza (timus) je najrazvijeniji kod djece izdmedju 2 i 4 godine. Slezena(lien) je najveci limfaticki organ covjeka. Dvije strane: vanjska(facies diafragmatika) i unutrasnja( facies visceralis). Pored strana opisuju se i: polovi( prednji i straznji) i rubovi (gornji i donji). Krajnici(tonzile), postoje: parni i trubni krajnik( tonsila palatina i tubaria) te neparni i zdrijelni(tonsila lingualis i faringea). Nos(nasus) se moze podijeliti na vanjski nos i nosnu supljinu. Vanjski nos ima tri plostine: dvije bocne i jednu donju( na kojoj su nozdrve ± nares). Nos kod cela je korijen nosa(radiks nasi), od njega prema dole je hrbat nosa(dorsum nasi). Supljina vanjskog nosa je nosno predvorje(vestibulum). Nosna supljina (kavitas nasalis) pregradom (septum nasi) dijeli se na dva dijela. Postoje 4 paranazalna sinusa: sfenoidalni, ceoni, gornjeceljusni i etmoidalni. Grkljan(larinks) njegov ulaz zatvara epiglotis koji sprjecava ulaz hrane u disajne puteve. U grkljanskoj supljini nalaze se glasne zice(labium vokale). U njemu se nalazi 9 hrsakivica: NEPARNE ± stitna(kartilago tiroidea), prstenasta(krikoidea) i kapacna(epiglotika) PARNE ± vokalna(aritenoidea), kupasta(kornikulata) i klinasta(kuneiformis).

vrat(kolum dentis). Desno pluce ima tri reznja: gornji(lobus superior). podvilicna(submandibularis) i podjezicna(sublingualis). . donju(facies diafragmatika) i unutrasnju(facies mediastinalis) stranu. Jezik ima: vrh(apeks). Zubi obrazuju dva luka: arkus dentalis superior i inferior. Predvorje je ograniceno gornjom i donjom usnom(labium superius i inferius). prsljena. Pluca(pulmones).Dusnik(trahea) proteze se od 6 vrat. Na unutrasnjoj strani se nalazi hilius pluca. razlikujemo desno i lijevo plucno krilo(pulmo dekster i sinister). i kruna(korona dentis). Granica izmedju tijela i korijena je brazda(sulkus terminalis). do 4 grud.U gradju dusnika ubrajamo: tunika fibroelastika i hrskavice(kartilagines traheales). Od vrha pluca(apex pulmonis) spusta se prednji rub(margo anterior) Straznji rub(margo posterior) i donji rub(margo inferior). Na svakom zubu se razlikuje korijen(radis dentis). srednji(lobus medius) i donji(lobus inferior). Na njemu se opisuje vratni(pars vervikalis) i grudni(pars toracika) dio. Usnoj supljini su pridodata tri para pljuvacnih zljezda: dousna(glandula parotidea). Na njemu opisujemo vanjsku(facies kostalis). Usna duplja je odvojena od nosne duplje tvrdim(palatum durum) i mekim nepcem(palatum mole). Usna duplja(kavitas oris) zglobnim lukom je podjeljena na predvorje(vestibulum oris) i usnu duplju(cavitas oris propria). tijelo(korpus) i korijen(radix). Lijevo ima 2 reznja: gornji i donji.

papila minor gdje se otvaraju sporedni kanal gusterace). Srednji sprat je u komunikaciji sa usnom dupljom preko suzenja(istimus faucium).Postoje sljedece jezicne papile: papila valate(opscancena). misicni sloj i vanjski omotac. papile foliate(listaste) i papile filiformes(koncaste). Na njemu se opisuju i dva zida: prednji(paries anterior) i straznji(posterior). u gradji tankog crijeva je postojanje crijevnih zljezda. jejunum i ileum. Donji sprat je preko aditus larings u komunikaciji sa grkljanom. Izgradjen je od 3 sloja: sluznica. prsljena. kruznih nabora i crijevnih resica. prsljena. Dijelimo ga na 3 dijela: gornji sprat(nazofarinks). . Zeludac(ventrikulus) na njemu razlikujemo: pocetni dio(pars kardiaka). gornji dio(fundus). tijelo(korpus) i zavrsni dio(pars pilorika). grudni(toracika) dijafragmalni(diafragmatika) i trbusni(abdominalis). Osnovna karakt. srednji sprat(orofarinks) i donji(hipofarinks). Jednjak(ezofagus) pocinje od 6 vrat. Tanko crijevo(instestinum tenue) se sastoji od 3 dijela: duodenum(papila major gdje se otvaraju glavni zucni kanal i glavni kanal gusterace. papile fungiformes(gljivaste). Dijelimo ga na: vratni(pars cervikalis). prsljena i ide do 12 grud. Zdrijelo(farinks) se proteze od baze glave do 6 vrat. te dvije krivine: mala(kurvatura minor okrenuta desno) i velika(kurvatura major okrenuta lijevo).

Jetra(hepar) njene strane su: gornja(facies diafragmatika) i donja(facies visceralis). Rektum se proteze od kolon sigmoideuma do anusa.Debelo crijevo(instetinum krasum) dijelimo na 3 dijela: kaekum. Sporedni je duktus pankreatikus asesorius. lijevi(sinister). Kolon se dijeli na 4 dijela: ushodni(ascendes). Mokracni sistem se sastoji od dva bubrega(ren). Ima dva dijela: dio sa unutrasnjom sekrecijom(endokrini) i dio sa vanjskom(egzokrini). Na debelom crijevu nalazimo poprecna izbocenja nazvana haustre. Jetru grade 4 reznja: desni(lobus dekster). Na bubrezima razlikujemo 2 strane. On se sastoji od tjelasca(korpuskulum renis) te bubreznih kanalica(tubuli renales). Rektum se dijeli na pars pelvina i kanalis analis. Funkcionalna jedinica bubrega je nefron. silazni(descendes) te kolon sigmoideum. dva mokracovoda(ureter). Glavni izvodni kanal naziva se duktus pankreatikus major. dva kraja. gornji i donji(ekstremitas superior i inferior) i dva ruba. Postoje i dva zavoja: desni(fleksura koli dekstra) i lijevi(fleksura koli sinistra). unutrasnji i vanjski(margo meidalis i lateralis). Gusteraca(pankreas) opsiujemo: glava(kaput pankreatis). Margo medialis posjeduje udubljeni dio nazvan hilus renalis kroz koji ulaze i izlaze krvni sudovi. kaudatni i kdvadratni. . tijelo(korpus) i rep(kauda). mokracnog mjehura(vesica urinaria) i mokracne cijevi(uretra). prednju i straznju(facies anterior i posterior). poprecni(transverzum). kolon i rektum.

Na njemu razlikujemo vrh(apex vezice) koji je okrenut gore i naprijed. Muska mokracna cijev(uretra maskulina) pocinje na mokracnom mjehuru i zavrsava na glavicu penisa. u mosnjama(skrotum).Na ureterima opisujemo pars abdominalis i pars pelvina. prednji i straznji(margo anterior i posterior) i 2 kraja. ide kroz mjehur. donji i gornji(ekstremitas inferior i superior). Muski spolni sistem(sistema genitale maskulinum) cini nekoliko organa. zatim prolazi kroz prostatu i ulazi u sponginozno . Spermatozoidi dolaze u mokracnu cijev preko: pasjemenika(epididimis). Spermatozoidi se razvijaju u sjemenicima. Mokracni mjehur ima kapacitet od 200-400 ml. 2 ruba. sjemenovod(duktus deferens) i brzinika(duktus ejakulatoris). Testis je gradjen od vezivne ovojnice i parnhima. Sjemenovod polazi od repa pasjemenika. korpus. tj. Kod baze mokracnog mjehura se siri cineci ampula duktus deferentis. Prostata je smjestena na bazi mokracnog mjehura. Pasjemenik sadrzi glavu(kaaput). bazu(fundus) i sredisnji dio. na njemu opisujemo 2 strane: medijalna i lateralna. Pocinje na bazi mjehura otvorom(ostium uretra internum). Testis. Sadrzi 3 reznja: desni i lijevi(lobus dekster i sinister) i srednji(lobus medius). najvazniji je testis. tijelo(korpus) i rep(kauda). U njega ulazi lijevi i desni ureter a na bazi je uretra.

. jajovod(tuba uterina). Materica. opisujemo 2 strane. Zenski spolni sistem(sistema genitale femininum) cine organi koji se dijele na unutrasnje i vanjske. vanjsku i unutrasnju(facies lateralis i medialis). Jajnik. donji dio ili vrat(cerviks). i 2 kraja. na njoj opisujemo: gornji dio ili tijelo(korpus). srednji(miometrium) i unutrasnji(endometrium). Matericni vrat je podjeljen na dva dijela: dio iznad pripoja vagine portio supravaginalis. Unutrasnji su: jajnik(ovarium). Na penisu razlikujemo 3 dijela: korijen(radis). Isthmus i Pars Uterina. Izgradjena je od 3 sloja: Vanjski(perimetrium). Osnovu penisa cine 3 supljikava tijela: desno i lijevo kavernozno tijelo(corpus kavernosum) i sundjerasto(corpus spongiosum). Osnovna funkcija jajnika je naizmjenicno stvaranje jajne stanice. dio obavijen vaginom portio vaginalis. 2 ruba( margo liber i mezovarikus. Vanjski je oznacen kao stidnica ili vulva femininum. materica(uterus) i vagina. Ampula.tijelo penisa(pars sponginosa) i tu ima najduzi tok a izlazi na otvor(ostium uretra eksternum). Supljina materice podjeljena je na matericnu duplju(kavitas uteri) i kanal matericnog vrata(kanalis cervikis uteri). Na penisu se razlikuju 2 strane: gornja(facies dorsalis) i donja(facies uretralis). tijelo i glavic(glans penis). Jajovod je kanal u kome dolazi do oplodnje. Ova dva dijela spaja suzenje istmus uteri. Infindibulum. Od latelarno ka medijalno opisujemo: Ostium abdominale. Glavic je pokriven kozom nazvanom preputium. ekstremitar uterina i tubaria .

Centralnu ulogu u endokrinom sistemu ima hipofiza. Nadbubrezne zljezde(glandule suprarenales) su parne zljezde. male usne(labia minor). Zljezde sa unutrasnjim(glandule endokrine) imaju svoje produkte hormone. Hipotalamus i adenohipofiza su povezani portalnim krvotokom. U stidnicu se ubrajaju: velike usne(labia major). hipotalamus i neurohipofiza se povezani nervnim putevima. zona fascikulata i zona retikularis. na kojima se opisuje prednja. povezani suzenjem(istimus glandule tiroide).Vagina se proteze od matericnog vrata do otvora(ostium vagine). Spolne zljezde(gonade) testisi i jajnici su parni reproduktivni organi. stidni brezuljak(mons pubis). Sastoji se od 2 raznja: Prednji reznj(adenofiza) luci hormon rasta i strznji rezanj(neurohipofiza) prima hormone vazopresin i oksitocin. koji je djelimicno zatvoren djevicnjakom(himen). Prednja strana je pokrivena desnim reznjem jetre. trijemna glavica(bulbus vestibuli) i velike i male vestibularne zljezde. . Kora je gradjena iz 3 zone: zona glomerulosa. Sastoje se od kore(korteks) i srzi(medula). Stitnu zljezdu (glandula tiroidea) izgradzuju 2 reznja. desni i lijevi(lobus dekster i sinister). Hipofiza je povezana sa hipotalamusom sa kojim cini hipotalamo-hipofiznu osovinu. straznja i bubrezna strana. drazica(klitoris) koji se nalazi iza otvora mokracne cijevi. Opisujemo 2 zida: prednji i straznji(paries anterior i posterior) i njen svod(forniks).

Cine je prednji rogovi(motorni i masivniji). Mozak se sastoji od: rombasti mozak(rombencefalon) koga cine produzena mozdina(medula oblongata). te pars infraklavikularis koji inervira kozu i misice gornjeg ekstremiteta. prednji mozak(prosencefalon) koji se sastoji od medjumozga(diencefalon) i velikog mozga(telencefalon). Nervni ramenog pojasa(plreksus brahialis) se dijela na: pars supraklavikularis koji inervira kozu i misice ramenog pojasa i gornjeg dijela grudi. Dijeli se u 2 dijela: CNS(mozak. Kicmena mozdina se proteze do l3 kraljeska i smjestena je u kicmenom kanalu. Osnovna jedina nervnog sistema je neuron koji cini sivu(subtancija grisea) i bijelu(substancija alba) masu. mozdani most(pons) i mali mozak(cerebelum). regulira funkcije svih ostalih organskih sistema u organizmu. Grudni nervi(nervi interkostales) inerviraju zidove grudnog kosa i trbuha. Nervni splet(pleksus cervikalis) inervira kozu vrata. Slabinski nervi(nervus . Nervus frenikus.encefalon i kicmena mozdina ± medula spinalis) i PNS(mozdani i kicmeni ner). dijela glave i grudnog kosa. Nervni sistem se dijeli na senzorni dio(prenosi signale) i motorni dio(salje komande iz CNS u organizam). srednji mozak(mesencefalon).Nervni sistem regulise sve fizioloske funkcije u organizmu. zadnji(senzorni i duzi) i vegetativni(lateralni). Kicmeni nervi imaju 2 korijena: prednji(radiks anterior) i straznji(radiks posterior). Dio nervnog sistema koji je pod kontrolom nase volje naziva se somatski. je zaduzen za inervaciju dijafragme.

lumbalis). karlicni pojas i dio donjeg ekstremiteta. Nervus hipoglosus misice jezika. Nervus Vagus je najduzi. maksilaris i mandibularis inervira kozu u podrucju glave i zvakace misice) 5. Nervi olfaktori(1). Nervus trigeminus( tri grane. tjemeni(parietalis). Na svakoj hemisferi opisujemo 3 strane: vanjsku(facies superolateralis). subtalamus.oftalmikus. Nervus abducens. lobus posterior najveci i pokrece tijelo i udove. . sljepocni(temporalis) i otok(insula. Nervus glosofaringeus. lobus anterior je srednji dio i ukljucen je u regulisranje misicnog tonusa. unutrasnju(medialis) i donju(inferior). Nervus optikus(2) prenosi osjecaj vida. Krsni splet(pleksus sakralis) sadrze najveci nerv nervus isiadikus koji inervira najvecio dio donjeg ekstremiteta. a nervus vagus i struktrur u trupa.je skriveni rezanj). od kojeg odlazi butni nerv(nervus femoralis) inerviraju trbusni zid. potiljacni(okcipitalis). narocito sake. Medjumozak se sastoji od: talamusa. Nervus facialis(7) inervira mimicne misice. hipotalamus. Nervus acesorius. Veliki mozak sastoji se iz 2 hemisfere koje su povezane korpus kalosumom. Na svakoj hemisferi opisujemo 5 reznjeva: ceoni(lobus frontalis).Nervus trohlearis. Mali mozak sastoji se od 3 reznja: lobus flokulonodularis je njmanji i odrzava ravnotezu i polozaj tijela. epitalamus i metatalamus. Mozdani nervi inerviraju strukturu glave i vrata. Nervus okulomotorius(3). Nervus vetibulokohlearis(8) prenosi sve osjecaje iz unutrasnjeg uha.

.U lobanji i kic mozdini nalaze se 3 mozdane ovojnice: dura mater. Mozak dobija arterijsku krv iz dva parna izvora: vertebrobazilarnog i karotidnog. pia mater i arahnoidea mater.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful