1. Thực hành theo bài tập trong bài 11. 3D Analyst, dữ liệu bản đồ từ Dulieu_phantich.

rar, ghi lại chi tiết các bước, hình ảnh và kết quả, nêu những nhận xét các kết quả hay quá trình xử lý ? Tạo mô hình số độ cao (DEM) dưới dạng raster. Trên thanh công cụ 3D Analyst bấm nút 3D Analyst rồi chọn Interpolate To Raster → Spline. Dữ liệu đầu vào là lớp điểm docao.shp , trường giá trị độ cao là trường DOCAO. Các mục khác vẫn giữ nguyên giá trị.

Bấm nút OK, ArcMap sẽ tạo ra một lớp Raster có tên là Spline of do cao. Đây chính là mô hình số độ cao của lớp docao.shp dướidạng Raster.

Kiểm tra sự thông thoáng của tia ngắm giữa 2 điểm (line of sight)

Chọn lớp dữ liệu đầu vào là Spline of docao. ArcMap sẽ nối 2 điểm này bởi 1 đường thẳng gồm nhiều đoạn. ArcMap tạo ra lớp Slope of Spline of do cao với mỗt cell chứa độ dốc (đo bằng độ). Con chuột lúc này biến thành dấu + Tạo tia ngắm bằng cách bấm chuột trái vào 2 điểm bất kỳ trên màn hình khu vực có DEM. . Lập bản đồ độ dốc Vào 3D Analyst rồi chọn Surface Analysis → Slope.Trên thanh công cụ 3D Analyst chọn công cụ Line of Sight .  Tia ngằm này không thông. Trong mục Target chọn lớp Spline of do cao. Sau khi Ok. Sau đó nhấn Enter. Trên màn hình sẽ hiện ra hộp thoại Slope. Các thông số còn lại giữ nguyên mặc định. Các thông số trên hộp thoại Line of Sight giữ nguyên mặc định.

Chọn dữ liệu đầu vào là Spline of do cao. Arcmap tạo ra lớp có tên là ctour1.Vẽ đường bình độ Vào 3D Analyst rồi chọn Surface AnalysContour. Các mục còn lại giữ nguyên giá trị. . Nhấn OK.shp.

Trong hộp thoại Create TIN from features chọn các mục như sau: Sau khi Ok.shp: .Gán nhãn cho đường bình độ Xây dựng mô hình số độ cao dưới dạng TIN Vào 3D Analyst rồi chọn Create/Modify TIN → Create TIN from features. Arcmap tạo ra lớp Tin.

Hiển thị mô hình số độ cao TIN bằng ArcScene Trên thanh công cụ 3D Analyst.rar. ghi lại chi tiết các bước. Phải cách xa các trường học đã có. vào Symbology rồi thay đổi Color ramp về màu nâu. . nêu những nhận xét các kết quả hay quá trình xử lý? A. Khi ArcScene mở ra. Phải nằm trong khu vực có địa hình bằng phẳng. hình ảnh và kết quả. 3. Thực hành theo bài tập trong bài 12. 2. Spatial Analyst. click vào ArcScene để mở ArcScene. Bài toán đặt ra: Giả sử chúng ta muốn xây dựng một trường học mới. Để TIN hiển thị rõ hơn. dữ liệu bản đồ từ Dulieu_phantich. Dùng công cụ Navigate để nhìn Tin với các góc nhìn khác nhau. Add lớp Tin vừa mới tạo vào. Phải gần các điểm dân cư chính. 2. Yêu cầu đặt ra đối với vị trí của trường học là: 1. click chuột phải vào hộp thoại Properties của nó.

4. hồ.3 0. ! STT 1 2 3 4 Trọng số cho từng vị trí Tên yếu tố Điểm dân cư Trường học Độ dốc Loại đất Min xa nhất: 2 điểm gần nhất: 5 điểm dốc nhất: 1 điểm đất ở: 6 điểm sông/hồ: No Data (cấm) Max gần nhất: 10 điểm xa nhất: 10 điểm phẳng nhất: 10 điểm đất hoang: 10 điểm Trọng số 0. Tốt nhất là nằm trên đất chưa sử dụng hay đất nông nghiệp.2*(Loại đất) Sơ đồ các bước thực hiện: B. Không được nằm trên mặt sông.2*(Trường học) + 0. Phải nằm trên các loại đất thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng. Bản đồ điểm dân cư: .3*(Độ dốc) + 0.2 0.3 0. Chuẩn bị dữ liệu phân tích 1.2 ! Điểm chung cuộc cho từng vị trí: Điểm chung cuộc = 0.3*(Điểm dân cư) + 0.

shp được cho khi nội suy tạo ra lớp Spline of do cao .shp như sau: Và bản đồ độ dốc khi tạo từ lớp độ cao này: . Bản đồ điểm các trường học đã có: Bản đồ này được tạo ra bằng cách rút trích dữ liệu từ file kinhtexahoi.shp. Mở thuộc tính file kinhtexahoi.Các điểm dân cư được cho trong file: Kinhtexahoi. 2.shp có quá nhiều giá tri (>65536) nên không thể tạo Symbology cho lớp này được => không thể hiển thị nơi nào thuận lợi xây dựng trường học (thực hiện ở mục C.shp.shp gồm có 43 record.9 không được). để thực hành được cần xóa bớt các điểm độ cao. Save lại. 3. Do đó.shp ở chế độ Start Editting rồi Delete những record là “trường học”. Dùng lệnh truy vấn Select by Attribute lọc ra những record là “ trường học”.shp. Bản đồ độ dốc Dữ liệu docao. Kết quả chỉ còn lại lớp docao. Ta được file truonghoc. Sau đó Export tạo một lớp mới từ những record đã chọn. Cho lớp kinhtexahoi.

Phân loại (tính điểm) cho các loại hình sử dụng đất bằng công cụ Reclassify Trong bảng thuộc tính của lớp hientrang_sdd.shp có 23 loại đất khác nhau.shp.4. nhưng quy lại thành 3 loại: đất chưa sử dụng. Chuyển bản đồ hiện trạng sử dụng đất về dạng raster Vào Spatial Analyst rồi chọn Convert => Features To Raster. C. Trong hộp thoại Features To Raster chọn các mục như sau: Lưu lại với tên Hientrang_sdd_raster. . Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Được cho trong file hientrang_sdd. đất nông nghiệp và đất ở.shp 2. Xử lý dữ liệu 1.

trong đó giá trị của mỗi cell (pixel) là khoảng cách từ cell đó tới khu dân cư gần nhất. trong hộp thoại Reclassify chọn các mục như sau: Kết quả: 3. đất nông nghiệp: 8. Vào Spatial Analyst rồi chọn Reclassify. đất ở: 6. Vào Spatial Analyst rồi chọnDistance => Straight Line. hồ nên sẽ không cho điểm cho loại đất này. Những loại là sông hồ. . Tạo raster chứa khoảng cách tới các khu dân cư Trước khi tính điểm cho khoảng cách tới các khu dân cư ta phải tạo 1 file dữ liệu raster. do đất xây dựng trường học không được xây trên trên sông.Điểm cho từng loại đất: Đất chưa sử dụng :10.

Phân loại (tính điểm) cho khoảng cách tới các khu dân cư Tính điểm cho khoảng cách: chia thành 5 lớp. 10 cho khoảng cách nhỏ nhất và 2 cho khoảng cách lớn nhất.Trong hộp thoại Distance chọn các mục như sau: Kết quả: 4. trong hộp thoại Reclassify chọn các mục như sau: . Vào Spatial Analyst rồi chọn Reclassify.

. Phân loại (tính điểm) cho khoảng cách tới các trường học Tính điểm cho khoảng cách: chia thành 6 lớp. Tạo raster chứa khoảng cách tới các trường học đã có Thao tác tương tự như tạo raster chứa khoảng cách tới các điểm dân cư. 10 cho khoảng cách lớn nhất và 2 cho khoảng cách nhỏ nhất. Kết quả: 6.Kết quả: 5.

độ dốc nhỏ nhất cho điểm10. Phân loại (tính điểm) cho độ dốc Chia thành 10 khoảng đều nhau. độ dốc lớn nhất cho điểm 1.Kết quả: 7. Kết quả: .

không thuận lợi màu nâu và những điểm không thể xây dựng được (sông. Bấm nút OK. trong ô Break Values thay giá trị đầu bằng 9. Trong hộp thoại Raster Calculator. Tiêu chuẩn để coi điểm là thuận lợi được cho bằng 9 điểm (tính theo điểm chung cuộc). o Mở hộp thoại Properties của lớp Calculation. Hiển thị các điểm thuận lợi cho việc xây dựng trường học mới Để làm nổi bật các điểm thuận lợi cho việc xây dựng trường học mới ta sẽ tạo Symbology cho lớp Calculation sao cho những điểm thuận lợi sẽ có màu xanh. trang Symbology o Mở hộp thoại Classtify: chọn Method là Manual.8. . hồ) màu nâu. nhập công thức tính điểm như sau: Kết quả: 9. Tính điểm chung cuộc Vào Spatial Analyst rồi chọn Raster Calculator.

Kết quả: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful