KAEDAH LATIH TUBI

.aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.‡ Maksud:. ‡ Tujuan:. dan ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran.mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya. membina ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta yang penting. menyebut perkataan. ‡ Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua. misalnya kemahiran melukis.

‡ Namun begitu. teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan. ‡ Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid.‡ Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. .

‡ Mengikut teknik ini. ‡ Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. . perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : ‡ Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.

‡ Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar. ‡ Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.‡ Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. .

‡ Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan pengajaran mereka. .Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru. .Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu. .Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar. iaitu:-Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit sahaja. .Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan. .

Terlalu lama dan banyak fakta yang terkandung di dalamnya.‡ Elakkan latih tubi yang berbentuk:. .Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif kepada pelajar seperti merasa tertekan. tidak selesa atau kurang berminat mengikuti latihan tersebut. .Membosankan dan kurang menarik. .