Marhaban Ya Ramadhan (Selamat datang ramadhan)  Beberapa hadith dan ayat al­Quran berkenaan kelebihan Ramadhan dan galakan  melakukan beberapa amalan tertentu.  1. Keutamaan Ramadhan.

  Satu hadith yang diriwayatkan oleh  Abu Hurairah radhiallahu 'anhu katanya : Adalah   Rasulullah   SAW   memberi   khabar   gembira   kepada   para   sahabatnya  dengan   bersabda,   "Telah   datang   kepadamu   bulan   Ramadhan,   bulan   yang  diberkati. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya; pada bulan ini pintu­ pintu   Syurga   dibuka,   pintu­pintu   neraka   ditutup   dan   para   syaitan   diikat;   juga  terdapat   pada   bulan   ini   malam   yang   lebih   baik   daripada   seribu   bulan,  barangsiapa   tidak   memperoleh  kebaikannya  maka   dia  tidak  memperoleh  apa­ apa'." (HR. Ahmad dan An­Nasa'i) 2. Galakan memberi makan (buat jamuan) pada bulan ramadhan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah bersabda: "Barangsiapa   memberi   makan   kepada   orang   yang   berpuasa   maka   baginya  seperti   pahala   orang   yang   berpuasa   itu   tanpa   mengurangi   sedikitpun   dari  pahalanya. " (HR. Ahmad dan At­Tirmidzi). 3. Galakan memperbanyakkan membaca (bertadarus) al­Quran. Firman   Allah:   "Bulan   Ramadhan,   yang   di   dalamnya   diturunkan   Al­Qur'an  padanya… ... "(Al­Baqarah: 185). Dari   Ibnu   Mas'ud   radhiallahu   'anhu,   katanya   :   Rasulullah   shallallahu   'alaihi  wasallam bersabda: "Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan,  dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif 

lam mim itu satu huruf; tetapi alif satu huruf; lam satu huruf dan mim satu huruf. "  (HR. At­Tirmidzi, katanya: hadits hasan shahih). Dan dalam hadits shahih dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam  bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadhan setiap malam untuk membacakan  kepadanya Al­Qur'anul Karim. Hal   itu   menunjukkan   dianjurkan   mempelajari   dan   membaca   Al­Qur'an   pada  bulan Ramadhan dan berkumpul untuk itu, dan juga menunjukkan dianjurkannya  memperbanyak bacaan Al­Qur'an pada bulan Ramadhan.  Berkenaan   keutamaan   berkumpul   di   masjid­masjid   untuk   mempelajari   dan  membaca  Al­ Qur'anul Karim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Tidaklah   berkumpul  suatu   kaum   di  salah   satu   rumah   Allah   seraya   membaca  kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turunlah ketenangan  atas mereka, serta mereka diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat dan disebut­ sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapan­Nya’ .(HR. Muslim).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful