P. 1
Catehetica Ortodoxa-Vasile Gordon

Catehetica Ortodoxa-Vasile Gordon

|Views: 302|Likes:
Published by Cosca Mihai

More info:

Published by: Cosca Mihai on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN

BUCUREŞTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „PATRIARHUL JUSTINIAN”

INTRODUCERE CATEHETICA

ÎN

ORTODOXĂ

Curs pentru anul al III - lea – Teologie Pastorală r. Prof. Dr. VASILE GORDON

BUCUREŞTI – 2003

1. CATEHEZĂ DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ

2. CATEHEZĂ DESPRE SFÂNTA TRADIŢIE 3.IV. CATEHEZĂ DESPRE SFÂNTA TREIME 4.1V. CATEHEZĂ DESPRE MAICA DOMNULUI 5.VI. CATEHEZĂ DESPRE SFÂNTA BISERICĂ
6. VII. CATEHEZĂ DESPRE RUGĂCIUNE1

top

Pentru redactarea acestei schiţe de cateheză utilizăm cu precădere Teologia Morală Ortodoxă, vol. 2, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1980, p. 13-55 şi Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă, aceeaşi Editură, Bucureşti, 1952, p. 202-223.
1

CUVÂNT ÎNAINTE................................................................................... 2 I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE................................................................ 3
• • •

Terminologie ......................................................................................... 4 Raportul cu Omiletica .......................................................................... 6 Implicaţii actuale ................................................................................... 7

II. EXCURS ÎN ISTORIA CATEHEZEI. Mântuitorul Iisus Hristos, Catehetul Suprem ................................................................................... 9
III.

CATEHEZA ÎN PRIMELE VEACURI CREŞTINE

1. Cateheza Sfinţilor Apostoli............................................................... 16
2. Slujirea harismaticilor ...................................................................... 17

3. Literatura catehetică în primele veacuri creştine .......................... 4. Catehumenatul ...............................................................................
IV.

18 25 27

ŞCOLILE CATEHETICE ........................................................

V. ÎNVĂŢĂMÂNTUL CATEHETIC ROMÂNESC. Repere ale unui scurt excurs istoric ................................................. 33 VI. IMPORTANŢA PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN CATEHIZARE Intenţii.............................................................................................. 59 Definiţii şi delimitări....................................................................... Precizări etimologice şi istorice...................................................... 60 61

Avantajele utilizării principiilor didactice......................................... 62 Nominalizarea principiilor didactice................................................. 63

Descrierea principiilor didactice...................................................... 64 VII. FACTORII ESENŢIALI AI EDUCAŢIEI RELIGIOASE a. Preliminarii............................................................................... b. Terminologie............................................................................ c. Factori generali: ereditatea, mediul, educaţia.................................... d. Factori speciali ai educaţiei religioase: 1. Intenţii..................................................................................... 2. Idealul educaţiei religioase..................................................... 3. Factori concreţi ai educaţiei religioase: • Dumnezeu - factor şi izvor veşnic al educaţiei........... • Familia creştină............................................................. • Şcoala............................................................................ • Profesorul...................................................................... 79 80 77 77 74 74 75

• Biserica........................................................................... 91 93 96

• Elevul............................................................................ 101 VIII. MIJLOACE PRACTICE DE CATEHIZARE ÎN BISERICĂ. 1. Preliminarii................................................................................ 103 2. Cateheza.................................................................................... 104 3. Dialogul săptămânal................................................................. 4. Biblioteca parohială.................................................................. 5. Buletinul parohial..................................................................... IX. REDACTAREA ŞI PREZENTAREA CATEHEZEI. Repere teoretice, metodice şi practice ........................................................ 114 107 109 110

..............................1. 127 Cateheză despre Sfânta Tradiţie.............. unele prelegeri sunt mai dezvoltate........ 6.. 130 Cateheză despre Sfânta Treime ... conţinutul fiind conceput în general schematic................. curs de zi şi fără frecvenţă............ 148 CUVÂNT ÎNAINTE Volumul de faţă cuprinde elementele de bază ale Cateheticii Ortodoxe pe care le prezentăm în această ediţie de probă... Cursul se limitează doar la acele teme catehetice şi ................................................ 7................................. 143 BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE PENTRU EXAMENE............ 5.................. 121 X.............. Cateheză despre importanţa lecturilor pentru luminarea credinţei. 3....... având mai mult un rol de semnalare al temelor principale................... 140 Cateheză despre rugăciune .. 133 Cateheză despre Maica Domnului ........................ altele mai scurte..................... 4.................... Etapele redactării şi prezentării catehezei ............................... potrivit cu actualitatea pe care o reprezintă............ 147 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ ORIENTATIVĂ......................................... SCHIŢE DE PLANURI PENTRU CATEHEZE: 1................... cu nădejdea că vor fi de folos studenţilor din anul al III-lea.. 124 Cateheză despre Sfânta Scriptură............................... 2.............................. 137 Cateheză despre Sfânta Biserică ...... După cum se va observa..................... 114 2............. Planul catehezei .... totodată al reperelor bibliografice............

conţinut şi bibliografie. ele acoperă în totalitate spaţiile orelor de curs şi ale seminariilor consacrate anului universitar. la care se adaugă bibliografia obligatorie şi cea generală. cât şi cu referiri la concepţie. strictului necesar al exigenţelor la această disciplină. orientativă. limbaj etc.metodice care corespund mai ales din punctul de vedere al misiunii practice. AUTORUL . de fapt. Pentru noua ediţie aşteptăm cu interes observaţiile şi sugestiile cursanţilor. stil. atât cu privire la tematică. Deşi temele abordate nu tratează toate subiectele importate. răspunzând.

Catedra şi-a păstrat. cu doctoratul susţinut în acest domeniu încă din anul 19283. 1928. aceeaşi secţie. cu pregătire specială în domeniu. era inclusă într-o singură catedră. când Facultatea de Teologie intră în Universitate şi când Pedagogia este preluată de profesori din domeniul laic. Omiletica (incluzând şi Exerciţiile de Predică) a fost predată de părintele Grigorie Cristescu. În anul 1952 Omiletica şi Catehetica vor fi din nou asociate. Mai târziu au fost unele perioade când cele două discipline au fost separate. Cu timpul a devenit materie distinctă. pentru majoritatea secţiilor4. nr. dar nu singură. dr. Constantin GALERIU. 4 În afară de secţiile de Asistenţă socială. astfel. cu noţiuni de Pedagogie. avându-l titular pe părintele Grigorie Cristescu. Metodica. Oradea. Catehetică. O dată cu reintroducerea religiei în şcoală. XXXIII (1981). Liturgică şi Pastorală2. 3 Titlul tezei de doctorat: Studiu introductiv în Catehetica Ortodoxă. la anul al III-lea de studii. Pictură şi Patrimoniu. în “Studii Teologice”. Secţia Pastorală. Catedra de Omiletică şi Catehetică cu noţiuni de Pedagogie. nu este altceva. dar cu un adaos al noţiunilor de Pedagogie. prof. 7-10. decât Pentru unele date utilizăm medalionul analitic al Pr. catedra s-a detaşat în anul 1928. 578-581. an. titlu păstrat ca atare până în anul 1992. catedra purtând. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Catehetica este una dintre disciplinele Teologiei Practice care. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât (şi Universitatea a acceptat) ca în cadrul Teologiei Practice să se predea şi disciplina intitulată Metodica predării religiei. De exemplu. curs opţional. iar Omiletica la anul al IV-lea. de fapt. alături de Omiletică.I. titlul de Omiletică. 2 . 18811884). datorită apropiatei lor înrudiri. ci împreună cu Omiletica. Propriu-zis. la începuturile programelor didactice ale Facultăţii de Teologie (la Bucureşti. aşa cum se prezintă şi astăzi: Catehetica pentru anul al IIIlea de studii. doar denumirea de Omiletică-Catehetică. acest fapt explicându-se parţial şi prin pregătirea specifică a titularilor. specialist în Catehetică şi Pedagogie. iar Catehetica de părintele Mihail Bulacu. aşadar. între anii 1947-1952. p.

Gissen. Ca ştiinţă. din domeniul de care ne ocupăm. prin cuvântul rostit şi scris: pr. pr. Nicolae Terchilă. 7 Op. p. Constantin Galeriu (toţi trecuţi în veşnicie). H. Dumitru Călugăr. Nicoale Petrescu. propriu-zis o componentă a Cateheticii şi opinăm că nu ar trebui predată separat. 1880. arhid. ci în cadrul acestei discipline. 1818”7. Format în disciplina şcolilor germane. se cuvine să mai pomenim câteva nume de rezonanţă ale câtorva dascăli de Teologie. Ştefanelli ne oferă prin tratatul său o mostră de erudiţie şi acrivie ştiinţifică. 5 6 . care au ostenit şi ostenesc cu multă dăruire. această disciplină este tributară. Din punctul de vedere al instruirii religioase. Ştefanelli îl nominalizează pe F. care “cumpenind însemnătatea catecheticei. fapt pe care arhimandritul cărturar Juvenal Ştefanelli. Revenind în aria preocupărilor catehetice româneşti. că în Germania apar primele manuale de nivel superior.Pedagogia creştină. însă. dar prezente încă din secolul al XVI-lea. . Schwarz. pilduitoare chiar pentru exigenţele didactice din zilele noastre. 8. În acest tratat se menţionează. atunci când el a căpătat forme organizate. ediţia a II-a. După ce prezintă câteva încercări mai timide. pr. între altele. autorul primului tratat ştiinţific de Catehetică în literatura noastră ortodoxă5. îmbogăţită. pr. îl recunoaşte fără complexe. cit. 342 p. Catehetica a fost prezentă dintru început în învăţământul religios românesc. Comparând programele analitice ale Cateheticii şi Metodicii vom observa imediat că programa celei din urmă este inclusă efectiv în cadrul celei dintâi. Catehetica sau îndrumarea în învăţământ a tineretului în creştinism. sub aspectul terminologiei şi al structurării materialului didactic. pr. teologiei apusene. Tarangul Oreste. Mihail Bulacu. şi înţelegând necesitatea şi folosul ei pentru crescerea religioasă şi morală în biserică a scris: Katechetik oder Anleitung zum Unterrichte der Jugend im Christentum6. dimpreună cu Cernăuţi. 1904. Nicolae Balcă.

reprezentanţi încă activi: pr. 17-22. 21: Şi ei au auzit despre tine10 (despre Pavel. ucenicul. care poate fi consultată şi la Biblioteca Facultăţii de Teologie. a cărui preocupare în acest sens este de-a dreptul impresionantă. catehumen. Întâlnim în schimb formele verbale kathcei`n. este au fost învăţaţi (informaţi) despre tine. elevul. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. a răsuna de sus în jos. n. n. Activitatea catehetică din Biserica primară se numea kathvcisi". Catehetul este cel care învaţă pe altul. (kathchvqhsan de.. învăţătorul sau dascălul. dr. astfel. cu scopul de a forma caractere religios. Bucureşti. Iată câteva exemple: • Fapte 21. fie că este vorba de ora de religie. ŞTEFANELLI.. lucrarea didactică a Bisericii.. Dumitru CĂLUGĂR.) că pe toţi iudeii care trăiesc printre neamuri îi înveţi să se lepede de Moise. catehetică. cateheză. p. a spune ceva de la loc înalt. 1984 (ediţia a II-a) şi Cursul de Catehetică pentru anul al III-lea al pr. aici. în demersul său recurgând nu numai la citatele biblice cunoscute. Catehetica este disciplina Teologiei Practice care se ocupă cu normele ştiinţifice de predare ale învăţământului religios-educativ. termen pe care nu-l întâlnim sub această formă în Sfânta Scriptură. pr.8. catehumenul este cel care învaţă de la altul.morale. Detalii etimologice amănunţite pot fi urmărite şi în Catehetica arhim. 10 Sensul. fie că este vorba catehizarea în biserică. arhim. 9 Pentru explicaţiile etimologice utilizăm Manualul de Catehetică al pr. în general vorbind. cateheza este. în cadrul cultului divin. sou` o{ti ajpostasivan Operele lor catehetice principale sunt incluse în lista noastră bibliografică. lect. o excelentă cunoaştere a limbii clasice greceşti. Bucureşti. În cadrul acestei discipline întâlnim foarte frecvent următorii termeni: catehet. Etimologic9. prof.. Vasile RĂDUCĂ. Veniamin Micle etc. Sebastian Şebu. care se găsesc şi la Iosif Flavius şi la Filon. Costachi Grigoraş. 8 . dr. J. kathcei`sqai. peri. 1996. toţi aceşti termeni provin din grecescul kathcei`n (kata şi hJcei`n) = a suna. ci şi la autori aparţinând literaturii şi filozofiei antice. dovedind. anexă a cursului de faţă. * TERMINOLOGIE.

Catehizarea s-a făcut. elementele de bază ale catehezei apostolice erau preluate. catehumenii numărau oameni mai puţin înaintaţi în vârstă. Trebuie să precizăm.." kata. şi pruncilor botezaţi mici.). înţelesul cuvântului “cateheză” şi “catehumen” variază de la o perioadă istorică la alta. 18: Şi-I cunoşti voia (lui Dumnezeu. postul. adică o predare şi o însuşire a doctrinei. precum şi în funcţie de vârsta subiecţilor: la to. n.) şi . Astfel.n lovgon tw`/ kathcou`nti ejn .. e[qnh pavnta" jIoudaivou". ci. cateheza nu se preocupa numai de împărtăşirea cunoştinţelor. Abia de la începutul Evului Mediu (sfârşitul secolului al V-lea). 6: Cel ce primeşte cuvântul (învăţăturii) să-i facă învăţătorului său parte de toate bunurile (Koinwneivtw de. care doreau să fie iniţiaţi în viaţa creştină. n. Desigur. Un alt aspect care trebuie reţinut este că în primele veacuri ale creştinismului catehumenii erau reprezentaţi îndeosebi de oameni maturi. învăţat fiind de Lege (kathcouvmenou" ejk tou` novmou. După cum lesne se poate observa. iar pe de altă parte din Tradiţie. utilizarea verbului accentuează mai ales caracterul predării orale al învăţăturii creştine. ta.. de asemenea. • Romani 2. pe de o parte din Noul Testament. oJ kathcouvmeno" pa`sin ajgaqoi`"). de asemenea. ci şi de integrarea aspiranţilor la Botez în viaţa liturgică: rugăciunea. Cu alte cuvinte. exorcismele. • Galateni 6. deopotrivă. viaţa cultică şi disciplinară. începând cu anii în care se impunea educarea deprinderilor creştine..) ştii să desluşeşti deosebirile. examinarea conştiinţei etc.didavskei" ajpo Mwu>sevw" tou. propriu-zis întreaga activitate misionarpastorală a Bisericii. conţinute în Revelaţia dumnezeiască. învăţătoresc. că misiunea de catehizare apostolică nu implica doar aspectul didactic.

• Întemeierea împărăţiei lui Dumnezeu. la cei mici o succede. în special cu cea misionară. făcută iniţial tot de Sfinţii Apostoli şi de ucenici ai lor. catehizarea premerge botezului. iudeilor se adresau în limbaj biblic vetero-testamentar. despre a căror . veşnic proniator. • Întruparea Fiului Său. 2. altora în contextul credinţelor şi tradiţiilor locale. a vesti. urechea lor fiind familiarizată cu termenii acelor credinţe. se desfăşura predica misionară = kerigma (de la gr. că de multe ori nu erau acceptaţi. Se ştie. Se cunoaşte că misiunea kerigmatică a întâmpinat uneori mari obstacole. Sf. Dacă cei ce ascultau erau receptivi. însă cu nădejdea propovăduitorului într-o reuşită viitoare. le cunoşteau de la sinagogă. ca membri ai poporului iudeu. a anunţa). pentru mântuirea neamului omenesc. în cele mai multe cazuri. RAPORTUL CU OMILETICA. ca formă instituţională de educaţie religioasă. Ap. împărăţie concretizată în Biserica tuturor celor botezaţi.. completându-se reciproc. totodată cu celelalte mijloace de pastoraţie. dar care era continuată. de pildă. 1. Kerigma a fost opera Sfinţilor Apostoli şi a unor ucenici ai lor. Păgânilor se adresau potrivit gradului de înţelegere: grecilor. la care sunt chemate toate neamurile. cateheza se confunda cu predica. Conţinutul kerigmei era simplu dar de esenţă: • Dumnezeul Cel Unic. Până la organizarea catehumenatului. Ei vesteau Evanghelia celor care încă nu auziseră de ea. Kerigmei îi urma. propovăduitorii riscându-şi nu de puţine ori viaţa. Pavel). catehizarea propriu-zisă. erau alungaţi cu pietre sau chiar omorâţi. de asemenea. khruvggw = a fi crainic. de didascali sau învăţători. creator al cerului şi al pământului.. dacă nu kerigma rămânea o încercare nereuşită pe moment. cu toate implicaţiile specifice. aşadar. urma catehizarea şi botezul. ba dimpotrivă.cei maturi şi neiniţiaţi în viaţa creştină. în limbaj raţional şi chiar filozofic (cum a procedat. Astfel. arătând ca Hristos este împlinirea profeţiilor pe care ei. de pildă. În prima fază a propovăduirii învăţăturii creştine.

140-211. republicat de Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR în vol. fiind susţinută.. 1996. Popescu. ei erau beneficiarii predicii propriu-zise. astfel. p. Biserica şi cultura. când s-a făcut într-un mod ne organizat.. Astfel. Ap. în comunitatea eclezială. Puţini sunt oamenii maturi. cea didactică presupune un loc şi un spaţiu de timp bine determinate. În concluzie: cateheza începe misiunea propovăduirii. pe când la ortodocşi accentul a rămas pe cult. iar omilia sau predica o completează. 28). cateheza a fost dintru început ocazională şi didactică. În faza următoare. Astăzi nu se mai poate vorbi de catehumeni în înţelesul termenului din Biserica primară. 12. o dată cu regretabila separare pe denominaţiuni. intitulat “Primii didascali creştini”11. literatura catehetică românească beneficiază de un studiu excepţional aparţinând profesorului de vrednică pomenire Teodor M. în locuri întâmplătoare. şcoli catehetice). o dezvoltă şi o desăvârşeşte. Esenţial. fie a predicii tematice. 214-233. desigur. 3. după ce catehumenii erau botezaţi şi integraţi. de-a lungul istoriei creştinismului. Ocazională. al doilea profeţi. protestanţii instruirii intelectuale. romano-catolicii au dat atenţie cu precădere disciplinei. au apărut în mod inevitabil şi diferenţieri de abordare a demersului catehetic. În legătură cu misiunea deosebit de importantă a didascalilor.slujire vorbeşte Sf. p. de persoane pregătite şi autorizate de aceste instituţii. nr. în cadrul disciplinei Cateheticii. Pavel în Epistola I-a către Corinteni: “Şi pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi apostoli. al treilea învăţători (didavskaloi"). fie sub forma omiliei. în cadrul cultului. de către cateheţi pasageri. 2/1932. desfăşurându-se în cadrul unor instituţii cu autoritate (Biserica.” (I Cor. Implicaţii actuale. pe integrarea în viaţa liturgică. desigur. Menţionăm că acest studiu face parte dintre lecturile bibliografice obligatorii pentru examene. . Bucureşti. * Din punct de vedere interconfesional. cel puţin în ţara 11 Publicat în “Studii teologice”.

Buna-Vestire-Bacău. sectele de tot felul operează cu un zel tot mai aprig. Ramida-Bucureşti.noastră. cu atenţie sporită sau. cu studiu biblic şi doctrinar. profitând. cu teme care se citesc acasă şi se discută apoi la biserică asupra lor. al “catehumenului”. dialogând cu creştinii noştri prin specularea tuturor prilejurilor. uneori. totodată. în afara orarului de slujbe. catehizarea se face în mod particular. În condiţiile în care astăzi. cărţi şi reviste. Unele Alături de vechea şi prestigioasa Editură a Institutului Biblic şi de Misiune a BOR de la Bucureşti. într-o formă organizată de catehizare. care să nu fie botezaţi. parohii care. vorbim şi astăzi în mod curent de cateheză şi catehizare. având loc. Anastasia-Bucureşti. Sunt. astfel. După evenimentele din decembrie 1989 a fost posibilă reintroducerea religiei în şcoală. din ţară şi din străinătate. fiind posibilă deschiderea de biblioteci publice cu program de împrumut. un dialog catehetic organizat. cu un impact benefic şi în plan catehetic. acest demers constituindu-se. au în programul săptămânal o zi şi o oră specială consacrată catehizării propriu-zise. deodată. Cu toate acestea. chiar în interiorul sfintelor lăcaşuri. astfel. s-au afirmat în mod deosebit următoarele: Deisis-Sibiu. 12 . neorganizat. cu toate că şi pe vremea dictaturii comuniste preoţii au făcut catehizare “cu timp şi fără timp”. redusă. iar cele mai multe solicitări pentru intrarea în creştinismul ortodox. mai mult ca oricând. în funcţie de gradul de preocupare al preotului-catehet şi. deodată cu dialogul ad-hoc la care cei interesaţi pun întrebări iar preotul răspunde. implicit. Pentru aceste cazuri. În parohii. ale celor care iniţial au aparţinut religiilor necreştine se datorează căsătoriilor mixte. În sprijinul acestuia au venit şi noile publicaţii creştine. cu o tematică prestabilită. ale câtorva edituri creştin-ortodoxe deosebit de prolifice12. Bizantină-Bucureşti. SophiaBucureşti. parohii au editat reviste şi buletine. arhiepiscopiilor şi episcopiilor ortodoxe române. îndeosebi cu tinerii doritori de luminare a credinţei. împărţind gratuit un număr crescând de publicaţii otrăvite. evident. astfel. începând cu anul 1990 s-au putut organiza întruniri speciale. cu editurile mitropoliilor. Şi nu fără temei.

istoric. după cum inspirat se exprimă Sf. Didactic vorbind. Pentru acest subiect a se vedea teza de doctorat a pr. biblic. Observăm. această disciplină valorifică întreg tezaurul doctrinar. ci mai ales cel formativ. în vederea mântuirii. Caracterul religiosmoral creştin. aşadar.de ignoranţa multora. XVI + 292 p. la starea bărbatului desăvârşit. catehetica urmăreşte cu prioritate formarea de caractere creştine13. arătându-ne principiile. Alături de Omiletică. 13 . Mai adânc vorbind. spre a-i convinge la săvârşirea faptelor prin care să dobândească mântuirea. susţinându-i în creşterea duhovnicească spre desăvârşire. 13). cultic şi canonic al Bisericii dreptmăritoare. Scopul de azi al catehizării nu diferă esenţial de cel din totdeauna: instruirea păstoriţilor cu privire la doctrină şi cult. ci vor face misiune de catehizare cu responsabilitatea cuvenită. a catehiza înseamnă a face din credincioşi membri vii ai Bisericii. Sibiu. la măsura vârstei deplinătăţii în Hristos" (Efeseni 4. Dumitru CĂLUGĂR. Pavel: "Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu. prof. Ap. că accentul nu cade atât pe aspectul informativ. slujitorii Bisericii neamului nu pot fi pasivi. formele şi mijloacele prin care acest tezaur poate să ajungă şi să pătrundă în inimile credincioşilor. 1955. metodele. Importanţa actuală a Cateheticii se leagă direct de importanţa misiunii Bisericii în contemporaneitate.

de fapt. Cateheza creştină s-a născut o dată cu zorii creştinismului. semnalările noastre:  slujirea învăţătorească. chiar dacă evangheliile ne dau o mulţime de exemple deosebit de grăitoare în acest sens. manifestate printr-o pedagogie unică în istoria umanităţii. cu date şi remarci trecute prin filtrul cugetării şi trăirii personale. că sunt” (Matei 23. Căci orice încercare în acest sens îşi va asuma inevitabil riscul relativizării. dogmatic. al creştinismului. Didavskalo") apelativ pe care Însuşi l-a confirmat: “Voi Mă numiţi pe Mine Învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi. Calitatea de învăţător era cerută în mod firesc de caracterul doctrinar. 1). un cult a cărui . ne propunem doar semnalarea câtorva aspecte. Spre deosebire de păgânism. avându-L întemeietor pe Hristos. egale în importanţa lor mântuitoare. Politeismul grec şi roman era o religie fără dogme. audienţa era restrânsă (12 apostoli). Nu este simplă abordarea slujirii catehetice (sau învăţătoreşti) a Mântuitorului. La începutul misiunii Sale. fiind. însoţite pe alocuri de ilustraţii.II. 8-10). este evidenţiată mai pregnant de către evanghelişti decât celelalte două. În consecinţă. în consecinţă. SCURT EXCURS ÎN ISTORIA CATEHEZEI Mântuitorul Iisus Hristos – Catehetul Suprem. De aceea. propriu-zis complexităţii personalităţii Catehetului Suprem. iar ca izvor fundamental Evanghelia Sa. creştinismul este o religie-învăţătură şi trebuia. una dintre cele trei slujiri. aşadar. nepropunând adevăruri de credinţă. Iată. recunoaştem ab initio imposibilitatea unei abordări corespunzătoare înălţimii Sale catehetice. conştienţi de acest risc. datorită complexităţii ei. asumate de Mântuitorul (deodată cu cea arhierească şi pastorală). acordând în schimb libertate cursanţilor să completeze singuri imaginea Celui mai mare Catehet din istoria mântuirii. El era numit în mod obişnuit Învăţătorul (Rabbi. să aibă neapărat un învăţător religios. dar în scurtă vreme “mulţimea Îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu” (Luca V.

7. Bucureşti. ci şi-a conturat o doctrină. o teologie.. nemurire. 46). Care conduce întreaga omenire. 14 . 1982. I-a consacrat una dintre cele mai însemnate scrieri patristice. De aceea. iar nu cum îi învăţau cărturarii lor” (7. 4 din PSB. 29). în esenţă. Care era. de Dumnezeul-Hristos. Părintele bisericesc Clement Alexandrinul a fost pe bună dreptate inspirat atunci când Lui. paradigmă a oricărei pedagogii autentice. Cuvântul. El este Pedagogul prin excelenţă. în legendă. de Pr. 198. Fericiţi vor fi fost ascultătorii Săi contemporani! Uimiţi adversarii Săi! Chiar şi cei mai înverşunaţi dintre aceştia au recunoscut cu sinceritate: “Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta”! (In. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!” (Marcu 1. Iar puterea izvora din persoana Sa dumnezeiască.  conţinutul învăţăturilor Sale vizează realităţile veşnice: Dumnezeu. creştinismul nu s-a mărginit la dimensiunea cultică. în acelaşi timp. trei mari teme sunt conturate în slujirea Sa didactică: Dumnezeu. liturgică.justificare se pierdea. viaţa viitoare etc. mit. lume. cu toate că fost şi ea prezentă dintru început. Pedagogul. teoretic. superstiţie. trad. Iar pentru dobândirea împărăţiei cereşti. FECIORU. a mântuirii propriu-zise. p. vol. ultimele două fiind abordate permanent în perspectiva veşniciei. Însuşi iubitorul de oameni Dumnezeu ne este Pedagog”14. împuternicit. Pedagogului desăvârşit.. de fapt.Căci îi învăţa ca unul care are putere. om. “secretul” acestei supremaţii retorice incontestabile? Răspunsul ni-l dă Evanghelistul Matei atunci când spune: “. În contrast. ascultătorii trebuiau să recunoască mesianitatea şi dumnezeirea Sa. 15). căci Omul-Hristos este. Scrieri. în care spune la un moment dat: “Pedagogul nostru este Sfântul Dumnezeu Iisus. întărit. pe baza învăţăturilor doctrinare propovăduite de cel mai mare Învăţător. suflet. În principal. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Clement ALEXANDRINUL. marea temă a predicii şi catehezei Sale o constituie vestirea împărăţiei lui Dumnezeu: “Plinitu-s-a vremea şi împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat. D.

. Principii: • Psihologic. O simplă enumerare a principiilor şi metodelor pedagogice actuale. plin de demnitate. El nu S-a mărginit la un anume loc. pe mare şi pe uscat. • Intuitiv. şi toate celelalte se vor adăuga vouă. măreţie şi forţă spirituală. în sâmbure. a fost utilizat cu precădere de Mântuitorul. în pustie etc. 33). ca de exemplu o vindecare.). în alt fel cu Nicodim cel erudit. Esenţial.. Fără să suprasolicite efortul de receptare al ascultătorilor. Acest principiu. pe care le profesează. Vorbeşte autoritar cu Petru cel impulsiv. în acelaşi timp. cunoştinţele şi preocupările celor cărora le vorbea. folosind cu tact metoda inductivă.” (Matei 6. şi astăzi. folosind diverse mijloace intuitive. plin de iubire şi compasiune pentru cei umili. locul activităţii catehetice era peste tot unde ascultătorii dovedeau receptivitate. apropiat. aşadar în orice loc unde era ascultat. Într-un fel vorbeşte cu cei simpli. Mântuitorul. evidenţiind cu prioritate ceea ce este esenţial de reţinut şi urmat: “Căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor şi dreptatea Lui.. vameşul cel smerit etc. . modul desfăşurării învăţământului hristic. în special prin rostirea parabolelor. cele mai eficiente principii şi mijloace pe care le-a promovat pedagogia ulterioară. Selectăm câteva exemple: 1. a fost simplu. va constata similitudini evidente în cateheza Mântuitorului. învăţa mai întâi cele uşor de reţinut. ci străbătând Iudeea. înmulţire a pâinilor etc. sub cerul liber. • Natural. Dumnezeiesc cunoscător al sufletului omenesc. atât de recomandat şi astăzi în procesul educaţional. dar plin de tandreţe cu Zaheu. Galileea şi Samaria. inclusiv cea modernă. în adunări sociale. în pieţele publice. însă. o înviere. de fapt. pe munte şi la şes. învăţa în case. la fel cu traiul Său cotidian.  metodele catehizării Sale anticipează. cum ar fi acţiunile (grăirea Sa era urmată în chip pilduitor de o fapta concretă.. Mântuitorul se adaptează permanent la mentalitatea.

” să se ia măsurile corespunzătoare cu mesajul Său evanghelic). voi desăvârşiţi.. samarinencei despre Mesia Cel aşteptat etc. încât Sf.. Ap. cât şi cea dialogică (întrebătoare sau erotematică). cu samarineanca. • Temeinic. ci cele veşnice: “Nu numai cu pâine va trăi omul... Învăţătura Sa. concret.. prigoanele. Vameşul şi fariseul) etc. genetică (“Eu sunt uşa..?” (Romani 8.. ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4. Metodele. dublată de exemplul iubirii Sale jertfelnice aveau să cucerească definitiv inimile ucenicilor Săi.”)... zidirea sufletească a omului.. contrastul (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr.”. experimentală (pescuirea minunată. cu Nicodim etc. 3. aşa cum o întâlnim în special în pilde. de asemenea. dar cuvintele Mele nu!” (Marcu 13. podgorenilor despre lucratorii viei. ci formarea. Nu cele trecătoare. 2. pescarilor despre pescuitul minunat. 31).”). Pavel se întreabă retoric şi mărturisitor. totodată: “Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Foamea. sintetică (“fiţi.. . durabil: “Cerul şi pământul vor trece. pe atitudini ca: “Dacă ochiul tău te sminteşte. strâmtorările.. înmulţirea pâinilor). 35).individualizările (insistând. • Activ şi practic: vorbeşte plugarilor despre semănător. “Dacă-ti va da cineva o palmă. aşa cum o vedem în convorbirile particulare (de ex.).”. 4). sunt cele mai eficiente şi astăzi: inductivă (parabolele). Forma didactică este atât cea povestitoare (acroamatică). analitică (pilda semănătorului).. deductivă (predica de pe munte). dar. • Educativ: urmăreşte nu doar informarea “despre.

Editura Academiei. Antologie. Ioan Gură de Aur această identificare pentru cei ce sunt chemaţi să-şi asume misiunea învăţătorească: “Şi după cum omul. metodelor. p. trad. Parabole şi învăţături 15 . oferind nu o paradigmă catehetică umană. Altă creştere. 1995. pr. Creştinismul românesc. trebuie socotit şi unul dintre cei mai mari pedagogi pe care i-a avut ţara noastră. Notăm.. colectiv (în faţa mulţimilor) şi monitorial (când trimite pe ucenici la propovăduire). un fel de “artă pentru artă”. Gordon). fie şi în treacăt. 1992. profesorulSf. A fost nu numai un savant ci şi un creştin autentic şi un naţionalist în cel mai bun sens al cuvântului. trebuie să se vadă că este învăţător şi din mers şi din privire şi din ţinută. Omilii la Matei. Simion Mehedinţi. p. Cu alte cuvinte. Bucureşti. câteva dintre cele mai cunoscute scrieri pedagogice ale sale: Poporul (Cuvinte către studenţi ). vol. trebuie să se vadă că se deosebeşte de animale. 216. Craiova. prefaţată de pr. aşa cum inspirat a formulat savantul Simion Mehedinţi (1868-1962). Sf. Bucureşti. oriunde s-ar arăta. Bucureşti.4. 23 PSB. Dumitru FECIORU. într-un cuvânt din toate!”15 Din aceste motive Mântuitorul trebuie socotit. La instalarea comunismului pe meleagurile noastre el nu s-a "aliniat". dr. spre exemplu. “Cel dintâi mare educator al omenirii şi adevăratul mântuitor al copiilor”16. 1994. 6-7). Şcoala Muncii. Edit. Pedagogului Suprem. enumerate anterior. “Cheia” şi “noutatea” sunt reprezentate de El Însuşi: învăţătura Sa nu este una teoretică. tot aşa şi învăţătorul trebuie să arate că este învăţător şi când grăieşte şi când tace şi când stă la masă şi când face orice altceva. asumându-şi cu demnitate toate privaţiunile prin care a trecut din această cauză. Bucureşti. a 9a!. formelor etc. ci una care se întruchipează întrun model desăvârşit. se disting în special trei: individual (Nicodim). V. 2003. “Cheia” impactului suprafiresc al pedagogiei Sale se datorează în primul rând dumnezeirii persoanei Lui. Bucureşti. prin alegerea educatorilor. Ediţie îngrijită de Dumitru MUSTER. Axia. Moduri de învăţământ. cel mai mare geograf român. Apropierea de Iisus prin Biserica noastră. Bucureşti. înfăţişându-ni-se o identificare deplină între ceea ce a învăţat şi viaţa Sa. 1935. a trăit pe viu învăţătura Sa. * Din cele de mai sus nu trebuie să înţelegem că succesul unic al învăţăturii Mântuitorului s-ar datora exclusiv principiilor. ci una divino-umană. Iată cum vede. IOAN GURĂ DE AUR. 823 (tâlcuire la Matei 23. 1929 (vezi şi ultima ediţie. 16 Scrieri despre educaţie şi învăţământ. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. 1921.

îi consacră aprecieri de mare frumuseţe.. în nemărginita Lui milă faţă de scăderile omeneşti. adică al oamenilor maturi. fie acela cine va fi şi cum va fi. 17 Ibidem. Dacă am face o analiză comparativă între pedagogia Mântuitorului şi a filozofilor mari ai antichităţii. cine ştie. s-a ivit acum vreo două mii de ani un tânăr care purta pe fruntea sa lumina unui mare ideal..geograf. o privire prietenească.). 1925 (reeditată în 2002.. va fi în stare să-l ridice din înjosirea în care se află. Bunăoară Socrate (470-399). bătuţi şi schingiuiţi. cu o prefaţă semnată de pr. de fapt. precum Eu v-am iubit pe voi. în detrimentul evident al iubirii... 34.. Iar ca metodă de urmat. p. până la jertfă dacă este nevoie. în silogisme şi fineţuri din Evanghelie..”.şi încă moarte pe cruce!” Filipeni 2. dintre care spicuim: "Într-un sat din Galileea. 8). Pe toţi aceştia voia El să-i ridice din mizeria fizică şi morală. am observa fără greutate că filozofii erau promotori ai raţiunii. Gordon). dublat de profesorul-pedagog. Greutatea cea mare pentru tânărul Nazarinean era deci să schimbe întâi sufletul dascălilor. 215. socotit îndeobşte cel mai mare filozof antic."17 Mesager al noii porunci (“Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul. el simţise toate disonanţele vieţii şi nenumăratele scăderi ale oamenilor.. un cuvânt bun sau un sprijin cât de mic. deoarece chiar în cea mai păcătoasă făptură omenească tot se poate să găseşti măcar un sâmbure de omenie şi. Ioan 13. pentru paraliticii din Vitezda. Bucureşti. leproşi. Mântuitorul a folosit. adică total. schilozi şi alţi dezmoşteniţi ai sorţii. farisei şi toată oligarhia care înconjura Templul din Ierusalim. Simion Mehedinţi. excela în exerciţii raţionale. făcându-Se ascultător până la moarte . Nazarineanul cel inimos se simţea atras nu spre cărturari.. Încă din pruncie pribeag prin Eghipet. susţinută cu dumnezeiasca Sa smerenie (“S-a smerit pe Sine.. pentru orbi. o singură şi supremă metodă: a iubirii depline. a pus înainte una singură: iubeşte pe aproapele tău. V. ci pentru robii care lucrau în arşiţa soarelui. înainte de a îndruma în alt chip creşterea copiilor... la timp potrivit. ca pe tine însuţi. flămânzi. . jertfelnice.

pedagogii care au cunoscut Evanghelia nu mai pot face abstracţie acum de cel mai preţios izvor al celei mai înalte şi eficiente pedagogii. mărturiseşte Pestalozzi. . învăţătorule. O confirmare aparte în acest sens o reprezintă ataşamentul faţă de Evanghelie al celui socotit cel mai mare pedagog modern. 219.. fără smerenie şi dragoste. Însă. două elemente. dovedite esenţiale. deoarece pasărea şi viermele învaţă pe copil mai mult şi mai bine.. “O mare piedică în cunoaşterea adevărului.. De aceea Mântuitorul ne-a învăţat şi ne-a dat pildă că apelul la partea emotivă a sufletului omenesc este pârghia cea mai puternică a oricărui învăţământ. În cazul său şi al multora ca el se confirmă adevărul că raţiunea îngâmfă. curmă lecţia de vorbe. Cu prioritate. însă.. aşadar.. săvârşirea faptelor bune.. bune sau rele.. . p. Când viermele se târăşte pe o frunză. ci simţămintele. Taci!” 18. fiind scuzabil. pe când dragostea smereşte. iar iubirea deschisă cunoaşterii şi acceptării părerii celuilalt . pentru căi trata de sus. exceptând ataşamentul câtorva ucenici fanatici. de fapt. Johann Pestalozzi (1746-1827). ci cu iubirea. a desprins el din pedagogia divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos: iubirea neţărmurită şi utilizarea maximă a intuiţiei..Dar Iisus tăcea. Aşadar. în final. atunci tu. 9). Iar pentru cel care cumpăneşte bine realităţile este limpede că. fapt care i-a atras în final dezaprobarea generală. de care nu se leagă. nu mişcă inima şi nu determină. dar nu s-a priceput deloc să intre în sufletele contemporanilor. una din metodele utilizate de Mântuitorul în anumite împrejurări (“Şi din nou a intrat în pretoriu – Pilat. dacă Socrate n-a putut avea Modelul Suprem. nu ideile conduc lumea. căci silogismele raţionale. Evident. Raţiunea suficientă este soră bună cu mândria.soră bună cu smerenia. ne amintim. oricâtă admiraţie ar stârni din partea ascultătorilor. o cunoaştere reală a lucrurilor.şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu?. este ştiinţa de vorbe. Când pasărea cântă. Tăcerea. de fapt. 18 Ibidem. n. nu cu raţiunea a operat Mântuitorul. era .” – Ioan 19. n.dialectice.

Iaşi. 75-90 (începând cu § Iisus Hristos ca învăţător suprem. în cel mai recent volum al său cu privire la educaţia religioasă. exceptând. În măsura în care noi ne livrăm Lui. şi Dumnezeu coboară la noi. Fiţi dar următori ai lui Dumnezeu. Edit. Retorica şi neoretorica. pedagogii laici creştini au ieşit din “catacombe” şi au scris nestingheriţi.după cum o numeşte domnia sa20. p. cazuri izolate ale unor “pedagogi” atei.În literatura pedagogică românească laică. Repere teoretice şi metodice. 1) . până vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Vasile FLORESCU.” 19. Educaţia religioasă. Constantin CUCOŞ. Între aceştia în ultima vreme s-a remarcat în chip aparte profesorul de psihologie şi pedagogie de la Universitatea din Iaşi.ne cheamă Sfântul Apostol Pavel. paradigma esenţială de la care se va inspira adevăratul creştin în acţiunile sale. Constantin Cucoş. Exemplul cel mai strălucit din perioada anterioară comunismului îl avem în scrierile pedagogice ale lui Simion Mehedinţi. 75-78). 91. în acest demers deloc uşor al observării impactului actual şi concret al catehezei Învăţătorului nostru suprem. 1973. ca nişte fii iubiţi (Efeseni 5. impresionează şi pe cel mai adânc adversar al creştinismului.. Dincolo de unele stângăcii de exprimare prea “laică” C. în plină epocă ceauşistă! După anul de graţie 1989. Cucoş merită o atenţie aparte. Şi acest travaliu se cere a fi făcut pe cont propriu şi în mod liber. acordându-I Mântuitorului locul pe care L-a avut din totdeauna în pedagogia românească autentică. iar parabolele Sale. “hristică” . care. 19 20 . Iată un exemplu: “Hristos a fost un vorbitor cu totul peste nivel. ca neîntrecut Învăţător. de asemenea. Şi să luăm aminte că afirmaţia este făcută în anul 1973. bunăoară. exceptând perioada de tristă amintire 19451989. Interesant este că şi în anii comunismului au fost minţi luminate din acest domeniu care au avut curajul recunoaşterii în scris a lui Iisus. consacră 15 pagini referitoare la pedagogia Mântuitorului. din care am citat deja în prelegerea de faţă. Iată. un fragment al descrierii consacrate Mântuitorului: "Iisus Hristos este norma fundamentală. p. Editura Academiei RSR. 1999. chiar în traducere. Bucureşti.. “Polirom”. Iisus Hristos a fost recunoscut în mod constant ca Supremul Pedagog. p.

ca de altfel şi câtorva sfinţi părinţi mai cunoscuţi23. să-I urmăm exemplul şi nu să fim egalii Lui. 76. Ibidem. p. Tradiţia ne îndeamnă să-L imităm pe El. Iisus Hristos este modelul formator prin excelenţă. p. la starea bărbatului desăvârşit."21 Iar la sfârşitul paragrafului. Cucoş conchide: "Hristos ne oferă chipul cu generozitate. 21 22 . acesta din urmă pretinde şi caută să-L egaleze.. prof. prezentarea făcută Învăţătorului Suprem de către acest tânăr profesor neteolog. 78. făcând abstracţie de anumiţi termeni mai puţin compatibili cu limbajul teologic. 13). dragoste şi înţelegere. este o dovadă exemplară a reîntoarcerii pedagogiei laice spre valorile perene ale catehezei creştine. Dar oamenii rămân responsabili de calitatea asemănării. Spre El au acces toţi indivizii. Nimeni nu este împiedicat de nimic în acest urcuş. Vom face în acest punct următoarea precizare: observăm că modelul hristic îngăduie o perfecţionare a atributelor umane reale şi nu ne sperie prin intangibilitatea Lui. p.. Hristos este un model care transcede omul.Dumnezeu. 47-57. 23 Ibidem. la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos (Efeseni 4. fără însă a atinge statutul Său. indiferent de slăbiciunile şi căderile de circumstanţă."22 Aşadar. Ibidem.

sau lipsa de îmbrăcăminte. sau strâmtorarea. De aceea Sfinţii Apostoli. ei rânduiau episcopi şi preoţi. totodată. Ap. sau foametea. ca mobil suprem al râvnei lor nelimitate: “Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul. nici cele ce vor fi. Formaţi la “Şcoala Catehetică” a Mântuitorului Iisus Hristos... cu toate că ei erau înţelepţi prin firea lor şi înţelepţiţi prin harul Sfântului Duh.III. n. nici cele de acum. CATEHEZA ÎN PRIMELE VEACURI CREŞTINE 1. Pavel exprimă în mod admirabil acest temei al iubirii de Hristos. rânduind. nici viaţa. au continuat misiunea Sa catehetică.” (Matei 28.” (Rom. episcopi. nici îngerii. în slujba lor învăţătorească. Sfinţii Apostoli.. 43. Căci nici moartea... 8. socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere”. Europa şi Africa). ci de o neţărmurită dragoste faţă de Hristos şi Evanghelia Sa. sau sabia? Precum este scris (în Ps. propovăduind Evanghelia şi întemeind peste tot Biserici creştine. Domnul nostru. de o anumită ştiinţă pedagogică. 24. 35-39). nu vor putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu.. primit la Cincizecime. Sfinţii Apostoli au cutreierat trei continente (Asia. sau prigoana.19). n. cea întru Hristos Iisus.. ascultători poruncii Sale “Mergând. Misiunea catehetică s-a desfăşurat parte în scris (consemnată parţial în cele 27 de cărţi ale Noului .): “Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua. CATEHEZA SFINŢILOR APOSTOLI... însă. preoţi şi diaconi etc. cărora le porunceau să vegheze la păstrarea nealterată a învăţăturii evanghelice. Aşa se explică râvna lor jertfelnică. s-au dus la moarte ca la nuntă! Sf. ştiut fiind faptul că numai iubirea totală poate determina sacrificiul. Duh. învăţaţi toate neamurile. totodată faţă de cei cărora le făceau catehizare. O dată cu întemeierea Bisericilor. Factorul esenţial în demersul catehetic apostolic nu se leagă. Înarmaţi cu această dragoste şi întăriţi cu puterea Sf. pentru împlinirea slujirii învăţătoreşti. nici stăpânirile.

Scopul prioritar al catehezei apostolice era pregătirea “catehumenilor” pentru Taina Sf. conaţionalilor săi evrei: “Fiindcă voi.n. Obiectul catehizării: cuvântul Domnului. Ap. cei ce de multă vreme ar fi trebuit să fiţi învăţători. Râvna şi tactul pedagogic al Sf.” (I Cor. sunt. ci pe Hristos!” (II Cor. din propria-i mărturisire. desprinse din viaţa. 3. . fiindcă e prunc. Pavel este programativă. intuitive etc. emblematice pentru toţi apostolii şi ucenicii lor. fără excepţie. Ap. 9. nu de hrană tare. Ap. căci încă nu eraţi în stare. pentru ca-n orice chip să-i mântuiesc. parte oral (consemnată sporadic în alte scrieri decât cele neotestamentare). iar hrana tare e pentru cei desăvârşiţi. Învăţământul catehetic se desfăşura gradat. de altfel. Metodele şi formele catehizării erau adaptate corespunzător situaţiilor concrete. de altfel. cunoscute mai bine decât în cazul celorlalţi apostoli.. 22). Sf. şi nici chiar acum nu sunteţi în stare.” (I Cor. care prin obişnuinţă au simţurile deprinse să deosebească binele şi răul” (5. Bunăoară. Pavel. s-au făcut tuturor toate pentru a-şi împlini mandatul încredinţat.. Pavel. Ap. iar cu păgânii argumente raţionale (uneori filozofice). şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte. Toţi. 5). pentru toate timpurile. atunci când le scrie corintenilor: “V-am hrănit cu lapte.Testament). atunci când spune: “Tuturor toate m-am făcut.. Pavel se vădesc. fiindcă sunteţi încă trupeşti. Cu acelaşi înţeles le scrie. 12-14). datorită scrierilor neotestamentare. încă mai aveţi nevoie ca cineva să vă înveţe întâiile gânguriri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Botez. n.. 4. obiceiurile şi gândirea lor. Ap. Pavel. Metodele şi formele de catehizare ale Sf. în convorbirile catehetice cu iudeii folosea argumente din Legea Veche. Mărturisirea Sf.). în acest sens. Căci tot cel ce se hrăneşte cu lapte e un nepriceput în cuvântul dreptăţii. de asemenea. de altfel: “Căci nu ne propovăduim pe noi înşine. 2-3). de cele mai multe ori inductiv (de la simplu la complex) aşa cum mărturiseşte acelaşi Sf.. Sfânta Evanghelie. iar nu cu bucate (tari.

Misiunea apostolilor şi a profeţilor s-a stins de timpuriu. Numai el are ca funcţie determinantă învăţătura. revelează. apărut mai întâi în revista “Studii Teologice” 24. 124. Pavel.. Împreună cu Sfinţii Apostoli. purtător al cunoştinţei şi înţelepciunii. 12.”26. SLUJIREA HARISMATICILOR. învăţătorul propriu-zis al comunităţii. de aceea.. urmând a fi examinaţi din el la colocvii. aşa cum îl arată şi numele. didascalul are. în Epistola I-a către Corinteni: “Şi pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi apostoli. învăţători. Iată cum distinge domnia sa slujirile celor trei harisme: “Pe când Apostolul era misionarul profesionist. al treilea.” (I Cor. care prezice. p. 2/1932 (şi în Extras) Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. cei care s-au ocupat în mod expres de catehizare au fost didascalii. dar a didascalilor a continuat până prin secolul al V-lea. Pentru importanţa deosebită pe care o prezintă acest studiu.2. 27 Ibidem. Popescu. intitulat Primii didascali creştini. Pentru istoria teologiei creştine. ca purtători ai unor harisme speciale. atunci când întreabă retoric: “Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt profeţi? Oare toţi sunt învăţători? Oare toţi fac minuni?. ceartă şi sfătuieşte. Ap. după cum ne încredinţează istoricul bisericesc Socrate27. Bucureşti. p.. el este factorul special al învăţământului creştin. Ap.” (12. Pavel. Dintre harismatici. didascalii erau rânduiţi de Nr. profeţi. iar relativ recent în volumul “Biserica şi cultura”25. 29). specifice râvnei incandescente a slujirii apostolice. cursanţii au obligaţia să-l citească. 1996. o importanţă pe care n-au avut-o evanghelistul misionar şi profetul.. p. În triada de slujitori ai cuvântului dumnezeiesc. 24 25 .. cel care o instruieşte mai de-aproape în cele ale credinţei şi moralei creştine. Didascalul este. iar Profetul organul inspirat. Ilustrul nostru profesor de teologie. regretatul Teodor M. Cum lesne se poate deduce. 28). Că aceştia aveau un har misionar special ne încredinţează tot Sf. în Biserica primară au făcut misiune profeţii şi didascalii. le-a consacrat un studiu cu totul excepţional.. al doilea.. 79-182. Mărturie despre aceşti misionari-cateheţi depune Sf. 26 Biserica şi cultura. 86-87...

Astfel. în vederea stimulării unei lecturi individuale din partea cursanţilor. constituie temelia pe care se zideşte edificiul trainic al unui învăţământ complet.către Sfinţii Apostoli în comunităţile în care aşezau preoţi. de fapt. având doar scopul de a semnala câteva dintre ele. Facem de asemenea precizarea. priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Pe lângă cărţile Noului Testament. acela de a forma caractere religios-morale. care ne dau ştiri foarte importante privitoare la cateheza primelor veacuri. în timp ce preoţii se ocupau cu precădere de săvârşirea cultului divin. Astfel. că demersul catehetic de astăzi nu poate ignora bogăţia informativă şi mai ales formativă pe care izvoarele patristice le oferă preoţilor şi dascălilor de religie din zilele noastre. didascalii aveau în grijă explicarea învăţăturilor evanghelice propovăduite de Sfinţii Apostoli. atât de potrivit în acest sens: “Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri. Tot ei erau cei care protejau aceste învăţături de interpretări greşite. cu binecuvântarea şi sub ascultarea Bisericii. precizăm mai întâi că literatura catehetică a primelor veacuri poate fi clasificată în trei categorii: a. Ap. Pavel. 7). Operele Sfinţilor Părinţi. ca o fericită completare şi tâlcuire a Sfintei Scripturi. literatura creştină beneficiază de câteva scrieri deosebit de preţioase în acest subiect.” (Evrei 13. bineînţeles. care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. câteva . perioada Părinţilor Apostolici. b. sfatului înţelept dat de Sf. Prezentarea noastră va fi selectivă. de atacurile ereticilor etc. chiar dacă faptul s-ar subînţelege de la sine. în vederea mântuirii. perioada apologetică-polemică. ţintind în ultimă instanţă desăvârşirea. 3. perioada post-apologetică. c. Cunoaşterea şi utilizarea lor de către noi. Prezentăm. cei de azi. Toate. care vor întemeia şcoli catehetice şi alte instituţii de învăţământ. Funcţia didascalilor a fost preluată încet-încet de bărbaţi instruiţi. aşadar. LITERATURA CATEHETICĂ ÎN PRIMELE VEACURI. Câteva repere.. care-şi poate împlini scopul.. urmează.

Epistola către Diognet etc. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. J. trad. Dialogul cu iudeul Trifon). Eliodor CONSTANTINESCU. p. 29 Termenul "Părinţi apostolici" nu a fost cunoscut antichităţii creştine.32 Pentru acest capitol utilizăm cu precădere manualele de Catehetică tipărite la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR: al pr. p. 1672. Epistola Sf. 1978. vol. care conţin un rezumat al întregii învăţături dogmatice. 30 Ibidem . 2 volume. Teofil al Antiohiei. conform perioadelor mai sus enunţate28: a. Epistola Sf. Pr. prof. ca: Quadratus. Bucureşti. Ciprian etc.u. operă al cărei autor nu este cunoscut. de Pr. pentru Institutele Teologice. 2633 şi al pr. Nicolae CHIŢESCU. D. 390 p. FECIORU. 2 din colecţia PSB. prof. care au fost ucenici ai Sfinţilor Apostoli. Sf. Atenagora Atenianul etc.31 şi ale apologeţilor latini: Tertulian. David POPESCU. Bucureşti. trad. de Pr. 1 din colecţia PSB. vol. 9.dintre cele mai cunoscute repere patristice. Vezi vol. Policarp al Smirnei. p. trad. COTELIER. Se numesc Părinţi Apostolici scriitorii creştini care au trăit în a doua jumătate a secolului întâi şi prima jumătate a secolului al doilea. Apolinarie. Epistolele Sf.în cuprinsul a 350 p. Olimp CĂCIULĂ şi Pr. Paul PAPADOPOL. morale şi cultice creştine a Bisericii primare. Ariston de Pella. 1980. Epistola către Corinteni a Sf. sau cel puţin i-au cunoscut29. Bucureşti. N. Clement al Romei. 1979. 3 din PSB. Perioada Părinţilor Apostolici. Editura Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române. b. 1976. 33 ş.30 Alături de aceste scrieri. 32 Apologeţi de limbă latină. Miltiade. PETRESCU. Justin Martirul şi Filozoful (Apologiile I şi II. Meliton de Sardes. 28 . D. Perioada apologetico-polemică a înregistrat opere ale apologeţilor greci. Taţian Asirianul. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. scrieri ale unor vrednici “mai-mari” ai noştri. El a fost pus în circulaţie în secolul al XVII-lea de primul editor al acestor scrieri. Scrierile Părinţilor Apostolici. B. alcătuită din opt cărţi. III-V. CĂLUGĂR. dr. Cele mai însemnate scrieri ale Părinţilor Apostolici sunt: Învăţătura celor doisprezece Apostoli (Didahia). de mare importanţă sunt şi Constituţiile Apostolice. pentru Seminariile Teologice. Ignaţiu al Antiohiei. apărută probabil în sec. Păstorul lui Herma. în lucrarea sa "Patres aevi apostolici". D. vol. BODOGAE. FECIORU. T. Barnaba. Menunciu Felix. 31 Apologeţi de limba greacă. Sf.

mult apreciate de teologii români. constituie şi astăzi. Chiril al Ierusalimului. . p. este vieţuire dreaptă.” 35. Grigorie de Nyssa) etc. este Sfântul Dumnezeu Iisus. 508 p. Însuşi iubitorul de oameni Dumnezeu ne este Pedagog” 34. este instruirea spre cunoaşterea adevărului. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR.. al IV-lea când au fost rostite. trad. dovadă fiind studiile si articolele Bucureşti. Clement propune şi o “definiţie” a Pedagogiei creştine: “Pedagogia este credinţă în Dumnezeu. 34 Ibidem. Este compusă din trei cărţi şi se încheie cu un imn de slăvire al Mântuitorului. însă. 1982. 4 din colecţia PSB. după cum însuşi Clement mărturiseşte: “Pedagogul nostru. la care se adaugă o excelentă elocinţă. Pr.a. Scrierea se adresează catehumenilor din Alexandria. înregistrează lucrări de adâncă erudiţie. Bucureşti. Care conduce întreaga omenire. 35 Ibidem. vol. FECIORU. partea I. în sânul cărora se strecuraseră nişte deprinderi păgâne. Tot în acelaşi capitol (al VII-lea. “Scrieri – Partea întâia”. p.Pedagogul 33 aparţine marelui erudit creştin Clement Alexandrinul (sec. la fel ca în sec. Marele cuvânt catehetic (al Sf. Chiril al Ierusalimului. • Catehezele Sf. p. care duce la cer. Colecţia “Izvoarele Ortodoxiei”. Literatura catehetică de după epoca apologetică. D. El este Pedagogul Suprem. Cuvântul. un izvor deosebit de preţios pentru Catehetica creştină36. De fapt. filozofică şi teologică strălucită.. întrucât prezintă un mare interes nu numai pentru istoria catehezei. 33 A se vedea CLEMENT ALEXANDRINUL. trad. 1981. 198. Bucureşti. 36 Sf. Cartea I). IIIII). CHIRIL al Ierusalimului. D. FECIORU. precum: Pedagogul (autor: Clement Alexandrinul). Catehezele Sf. numerele 6 şi 7. este învăţătură a slujirii lui Dumnezeu. Catehezele. 1943 (Procateheza şi primele 12 Cateheze) şi partea a II . dar şi pentru învăţământul nostru religios de astăzi. 1945 (următoarele 12 Cateheze) . scriitor cu o cultură literară. Asupra acestora din urmă vom zăbovi cu un scurt comentariu. Pr.c. 196. 165-362. .

în care am notat câteva dintre aceste studii şi articole. 16: “Spălaţi-vă şi vă curăţiţi şi scoateţi vicleşugurile din inimile voastre dinaintea ochilor Mei”.a tratează despre pocăinţă. 3-4: “Sau nu ştiţi că oricâţi ne-am botezat în Hristos Iisus. Sunt în număr de 24: Procateheza. 6. vol. ne-am botezat întru moartea Lui? Deci ne-am îngropat cu El. mireasma fericirii! Acum adunaţi florile cele duhovniceşti. - Procateheza este un prolog al catehezelor.. 37 . adresate celor de curând botezaţi (neofiţilor). despre cel potrivnic etc. 18 cateheze către catehumeni (care urmau să fie botezaţi) şi 5 cateheze mistagogice. Dacă cel fără de lege se va întoarce de la toate fărădelegile lui.” A se vedea Bibliografia Generală. în care se dau sfaturi celor care voiesc să intre în creştinism. pe baza textului de la Romani 6. despre iertarea păcatelor. în moarte. 37.. ataşată la sfârşitul Cursului. 38 Partea I. ca să împletiţi cununile cereşti! Acum a adiat mireasma cea bună a Sfântului Duh! Acum aţi ajuns la porţile palatului împărătesc! Să dea Dumnezeu ca să fiţi luaţi înăuntru chiar de Împăratul! Acum s-au arătat florile pomilor! Să dea Dumnezeu ca şi rodul să fie desăvârşit!” 38.. - Cateheza I se dezvoltă pe textul de la Isaia 1. 20).consacrate lor37. - Cateheza a III-a este un fel de “lecţie” despre Botez. - Cateheza a II . care aveţi să fiţi luminaţi. prin Botez. va trăi negreşit şi nu va muri!” (18. având drept călăuză un text din Iezechiel: “Dreptatea dreptului peste el va fi şi fărădelegea celui fără de lege peste el va fi. p. Ea începe cu o revărsare a bucuriei din partea autorului pentru cei care au fost chemaţi a fi pregătiţi pentru Botez: “Acum suflă asupra voastră.

18-19 (Dumnezeule mare şi puternic. - .. 10-13.” Cateheza a XII-a tâlcuieşte articolul al III-lea din Simbolul Credinţei. Doamne mare în sfat şi puternic în lucruri. cuprinse. explică atributul atotputerniciei lui DumnezeuTatăl. al tuturor celor văzute şi nevăzute.. - Cateheza a XI-a explică în continuare cuvintele din Crez “Fiul lui Dumnezeu.. 14-15). - - Cateheza a VIII-a.”.." (Efeseni 3. dovedirea lucrurilor nevăzute. 8. pe baza textului din I Cor. - Cateheza a V-a vorbeşte despre virtutea credinţei. - Cateheza a VI-a se ocupă cu explicarea primului articol din Simbolul Credinţei. despre Cruce. plecând de la citatul din Ieremia 32...”. pe baza citatului din Iov 33.”. despre Înviere etc. din care se numeşte tot numele părintesc. despre Hristos. în Simbolul Credinţei: despre Dumnezeu.. pornind de la cuvintele: "Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui.. citând textele din Isaia 7.. atotputernice. în cer şi pe pământ. - Cateheza a X-a explică primele cuvinte din articolul al II-lea al Simbolului de Credinţă: “Şi întru Unul Domn Iisus. 4. pornind de la textul din Evrei 11..- Cateheza a IV-a tratează despre zece dogme. 5-6. - Cateheza a IX-a explică expresia din Crez “Făcătorul cerului şi al pământului. Unul născut. Carele din Tatăl S-a născut. 1: “Credinţa este adeverirea celor nădăjduite... Cateheza a VII-a conţine învăţătura despre Tatăl şi atributele Sale.). de fapt. cu scopul de a combate pe eretici şi pe iudei.

după ce au fost botezaţi. a face semnul ei etc. Facem menţiunea că toate aceste 18 cateheze au fost ţinute înainte de Sfintele Paşti. combătând.- Cateheza a XIII-a vorbeşte despre Cruce. iar în ziua praznicului. În săptămâna luminată. ultima din cele “pentru cei care au să se lumineze”. Cateheza a II-a mistagogică (XX) continuă explicarea începută în cateheza anterioară. ereziile lui Simon Magul şi a lui Manes (gnostic din secolul al III-lea). îndemnând la cinstirea Sf. totodată. Cateheza a XV-a vorbeşte despre venirea întru slavă a Domnului nostru Iisus Hristos. Cateheza a XVIII-a. Sfântul Chiril le ţine alte 5 cateheze. ţinută în ziua Sf. Cateheza a XIV-a. - . pe care Sfântul Părinte o numeşte “crivsma”. Mir şi despre ungerea propriu-zisă. Cruci. numite “mistagogice” (kathchvseij mustagogikaiv): - Cateheza I-a mistagogică (XIX) explică ritualul Tainei Sf. catehumenii au purtat numele de “luminaţi” sau “neofiţi”. vorbeşte despre Taina Sfintei Euharistii. Cateheza a III-a mistagogică (XXI) vorbeşte despre Taina Sf. o dată cu simbolismul lor. ca să judece viii şi morţii (articolul al VII-lea din Crez). răstignirea şi îngroparea Domnului. vorbind despre Duhul Sfânt. vorbeşte despre Biserică (articolul al IX-lea din Crez). Duh. Cateheza a XVI-a explică articolul al VIII-lea din Crez. explică articolele V şi VI din Crez. Cateheza a V-a mistagogică (XXIII) explică momentele mai însemnate din Sfânta Liturghie. - - - - Cateheza a XVII-a continuă explicaţiile despre Sf.. Paşti. despre Înviere şi Înălţare. Botez. - - Cateheza a IV-a mistagogică (XXII).

Teză de doctorat. 453-587. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 1996. de T. Între preocupările principale se numără combaterea păgânismului. cu lucrarea Catechismus sive instructionis libelli sex (Catehismul.• Marele Cuvânt Catehetic al Sfântului Grigorie de Nyssa (Lovgo" kathchtiko`" o mevga") este cea mai importantă lucrare a sa39. Vasile RĂDUCĂ. a politeismului. . Pentru teologia Sf. vezi Pr. a se vedea teza de doctorat a pr. a treia despre Botez şi Euharistie. Bucureşti. Ştefan ALEXE. Bucureşti. sau şase cărticele de învăţătură). a doua parte despre păcat. Marele cuvânt catehetic. Grigore de Nyssa. fiind adresată dascălilor creştini din acea vreme (între care şi didascalii. 1947. S-au păstrat în întregime numai cărţile a 3-a şi a 5-a. ediţia a II-a = 1998 (edit. 7-8. 403 p. IV şi V. lucrarea cuprinde 40 de capitole şi are mai mult un conţinut dogmatic. ocultismului şi astrologiei. 39 Vezi vol. publicată în anii 374-381. Prima parte tratează despre Sfânta Treime. * Dintre autorii de literatură catehetică ai primelor veacuri din Apus evidenţiem doi Părinţi: • Sfântul Niceta de Remesiana40. BARBU. În accepţiunea de azi. Scrisă pe la anul 385. întrupare şi mântuirea prin Hristos. Niceta de Remesiana. Scrierea este structurată în trei părţi. Antropologia Sfântului Grigore de Nyssa. această lucrare ar putea fi inclusă în categoria catehismelor. ST XXI. trad. "Sofia"). dar depăşeşte cu mult nivelul mediu al acestora. mai ales cu privire la om şi la mântuire. 1969. 40 Pentru viaţa şi opera Sf. Sf. nr. Grigorie de NYSSA. CRISTESCU şi N. despre care am vorbit mai sus). cu învăţături pentru candidaţii la Botez (competentes). p. Sfântul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din sec. precedate de un prolog în care vorbeşte despre rolul pe care îl are învăţământul catehetic.

1869. . De catechisandis rudibus. pe la anul 400. în măsura în care vom învăţa mai mult. De magistro. dar puţini sunt aceia cărora le este dată bucuria de a o fi găsit cu adevărat. Iniţiere în viaţa creştină. că Fericitul Augustin a lăsat. după cum Pedagogul lui Clement Alexandrinul este socotit primul “manual catehetic” din Orient. Această lucrare se prezintă sub forma unui dialog cu fiul său Adeodatus (fruct al unei iubiri nelegitime. Eugen MUNTEANU. scrisă aprox. iar a treia despre ţinuta catehetului. adresată unui diacon din Cartagina. 1193-1220. par PERONNE. Trad. col. P. 1995 (ediţie bilingvă). tradusă şi în limba română42.. "Unicul Învăţător". 394-443. pentru a-i fi îndrumar în munca lui de catehizare.. 42 Idem. Institutul European. de asemenea. VINCENT & comp. XXXX. Tom. Amintim. mort la vârsta de 17 ani. de dinainte de convertire. Această lucrare este considerată primul manual de catehetică al Bisericii primare apusene. rom. 41 . MIGNE. De Magistro (Despre Învăţător). P. Linia călăuzitoare a lucrării este Dumnezeu. XXI (Sur la manière d'enseigner la doctrine chrétienne aux ignorants). (vezi şi Oeuvres complètes de Saint Augustin.. Paris. o altă lucrare din domeniul catehetico-pedagogic. la cererea acestuia. rom. AUGUSTIN. p. "A-L iubi şi a-L cunoaşte" înseamnă adevărata fericire pe care pretind toţi că o caută. col. Prima cateheză. care-l speria uneori pe tatăl său). text bilingv. Iaşi. Deogratias. Bucureşti. Este structurată în trei părţi: prima tratează despre materia învăţământului catehetic. Trad. a doua despre procedeele (metodele) adecvate învăţământului.L.L. Ediţie bilinvă. Care se află în ceruri şi pe Care. copil de o inteligenţă precoce. Fer.• Fericitul Augustin41 cu scrierea De catechisandis rudibus (Despre trebuinţa de a-i învăţa pe cei simpli). după opinia Fericitului Augustin. XXXII. trad. 2002. Îl vom iubi mai mult. 309-348. în 27 de capitole. de George Bogdan Ţâra. între altele. Polirom.

ne rugăm şi postim laolaltă cu ei. p. Sub acest nume se cuprinde perioada dintre jumătatea secolului al II-lea şi secolul al V-lea. că înainte de baia Botezului. 43 În vol. C A T E H U M E N A T U L .. Bucureşti. unde este apă şi sunt renăscuţi acolo..Iar baia aceasta se numeşte luminare. FECIORU şi pr.. Justin Martirul şi Filozoful. întrucât cei care primesc toate cele în legătură cu ea devin apoi luminaţi la minte. Primele dovezi despre organizarea catehumenatului le avem în jurul anului 150.4. Apoi. cum am văzut mai sus. D. sunt învăţaţi să se roage şi să ceară de la Dumnezeu. în scrierile Sf. în numele Părintelui tuturor şi Stăpânului Dumnezeu şi al Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi al Sfântului Duh. la rândul nostru.”44..”43 Iar puţin mai încolo: “. 66. CĂCIULĂ. Apologeţi de limbă greacă. iertarea păcatelor pe care le-au săvârşit mai înainte. pr. s-a desfăşurat catehizarea iudeilor şi a păgânilor în scopul încreştinării. LXI. Ca formă neorganizată didactic putem vorbi de catehumenat chiar de pe vremea Sfinţilor Apostoli. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. 44 Ibidem. sub o formă organizată. O. cap. Chiril al Ierusalimului. 1980. întrucât era firesc ca înainte de Botez candidaţii să fie instruiţi. Astfel. în Catehezele Sf. în acelaşi fel în care noi înşine am fost renăscuţi. în funcţie de situaţiile specifice. de exemplu. 67.. pe o anumită durată. p. Observăm.. . avea loc un anumit instructaj. iar după “baie” se numeau “luminaţi”. în timp ce noi. D. BODOGAE. aşadar. fiind învăţaţi să se roage. ei sunt conduşi de noi undeva. să postească etc. pentru a putea da dovadă. în Apologia I-a. de pr. Cu timpul s-a simţit însă nevoia unui învăţământ catehetic cu un program coerent. trad. despre credinţa lor. termen pe care îl întâlnim şi în alte scrieri din perioada catehumenatului.. ei primesc atunci o baie în apă. 2 PSB. în care. apoi. notează între altele: “Toţi cei care s-ar încredinţa a crede că lucrurile acestea învăţate şi propovăduite de noi sunt adevărate şi care făgăduiesc că vor putea trăi aşa. postind.

moarte. 2 şi chiar 3 ani. Botezul se săvârşea numai în sâmbăta Paştilor.”. Taine. Botezul.”). 1 an. Floriile. în special Cartea a VII-a): 3 luni.. viaţa veşnică etc. îngenunchetorii – catehumeni mai avansaţi (participau până la Heruvic).Instrucţia catehetică. cu precădere cel niceo-constantinopolitan.fiecare dintre cele patru paragrafe tratate ar fi meritat. Treptele catehumenatului erau trei: ascultătorii (participau la Sfânta Liturghie până la “câţi sunteţi chemaţi. Biserică.. Iniţial. alături de învăţăturile morale. era asigurată de cateheţi. luminaţii. în Hristos v-aţi şi-mbrăcat. Conţinutul instruirii îl constituia învăţătura de bază a Bisericii. La finele acestui mic excurs în slujirea catehetică a primelor veacuri creştine se impun câteva observaţii generale: . un număr mult mai mare de pagini. Iar catehumenii au fost împărţiţi iniţial în două categorii: instruiţi elementar şi înaintaţii. Evident.. Mai apoi Botezul s-a săvârşit şi-n ajunul altor Praznice Împărăteşti: Naşterea. cuprinsă îndeosebi în Simbolurile de Credinţă. * Concluzii. în care să fie . înviere. era explicată doctrina despre Sfânta Treime. în loc de Trisaghion. necesare unei conduite creştine autentice. Ca o reminiscenţă (şi dovadă) a acestui fapt este cântarea la Liturghie “Câţi în Hristos vaţi botezat. cu 40 de zile înaintea Sfintele Paşti. Rusaliile. Durata catehumenatului a crescut progresiv (aflăm din Constituţiile Apostolice.. numiţi şi competenţi.. Noii botezaţi se numeau “luminaţi” sau “neofiţi” şi umblau îmbrăcaţi într-o haină albă toată Săptămâna Luminată (de la Paşti la Florii). aflăm tot de la Justin Martirul. erau catehumenii înscrişi deja pe listele pentru Taina Botezului. având în vedere importanţa lor.

. cum sunt cele din cunoscuta colecţie "Sources Chrétiennes". cu deosebire prin analizarea lucrărilor mai importante. din aceeaşi perioadă a primelor veacuri creştine. în special pentru a nu încărca excesiv cursul. însă. în cadrul şcolilor catehetice. pentru gradul ridicat de accesibilitate. context în care au slujit părinţii şi scriitorii bisericeşti. semnalate atât în interiorul capitolelor. la această restrângere asupra strictului necesar.precizăm. am procedat. . fie în variantele unor limbi moderne. . cât şi la notele de subsol. am semnalat cu precădere lucrările traduse din operele Sfinţilor Părinţi. După cum lesne se poate observa. vor fi menţionate în capitolul următor. dar studenţii pot apela şi la altele.informaţiile sumare incluse în această prelegere pot fi completate prin aprofundarea bibliografică.prezentate şi alte aspecte decât cele menţionate. de largă circulaţie. de asemenea. netraduse încă. fie în text original. că unele dintre lucrările catehetice importante. Din raţiuni metodologice.

Scrieri – Partea I. diatribh)v şcoala sau. Ş C O L I L E CATEHETICE La fel ca în capitolele precedente. autor al Evangheliei a 2-a. În acest centru vestit al antichităţii au călcat picioarele Sfântului Marcu. pe care cei interesaţi le pot afla în manualele de specialitate. şi tot el a întemeiat acolo primele biserici”45. operele lor principale în acest subiect (inclusiv tematica acestora). Alexandria jAlexavndreian didaskalei`on). ştire preluată probabil de la Dionisie. trad. adunarea (pentru învăţătură) a credincioşilor (hj tw`n simplu. aşa cum a compus-o. 1987. Interesant este faptul că şcoala alexandrină este cunoscută sub nume diferite: şcoala cuvintelor sau învăţăturilor sacre (didaskalei`on tw`n iverw`n pistw`n lovgon). 82. episcopul Alexandriei. La început această şcoală nu a fost întreţinută de Biserică. kat didaskalei`on) . pe la jumătatea secolului al II-lea s-a deschis o importantă şcoală catehetică. Bucureşti. După Panten.. 46 Ibidem. Ei bine. ALEXANDRIA. ucenic al lui Origen. T. cei mai valoroşi cateheţi vor fi Clement Alexandrinul (150-217) şi Origen (185-245). nota 84. la care Eusebiu se referă deseori în Istoria sa46. totodată ce anume din aceste opere poate sluji demersului catehetic actual. de pildă. ci prin mijloace particulare. catehizării Şcoala (to. al cărei prim conducător a fost Panten (pe la anul 180). ci să punctăm doar care au fost marile centre ale catehizării. p. pr. unul din cei şaptezeci apostoli. Editura Institutului Biblic. 45 . reprezentanţii mai de seamă. BODOGAE. nici aici nu ne propunem să intrăm în prea multe detalii istorice. Iar în Cronică spune că Marcu a evanghelizat şi Alexandria. 13. pentru a putea trăi vindea manuscrise ale unor autori profani pe care le poseda.. PSB. vol.IV. din th`" kathchvsew" (to. Origen. Iată ce spune Eusebiu de Cezareea în privinţa lui: “Despre Marcu se spune că a fost cel dintâi trimis să predice Evanghelia în Egipt. în acest centru evanghelizat deja. sau Vezi EUSEBIU DE CEZAREEA..

inclusiv post-mortem (condamnarea de către sinodul al V-lea ecumenic). aşadar. după cum menţionează istoricul Eusebiu de Cezareea (op. despre care vom vorbi mai jos. Această tendinţă mistică de abordare a textelor sfinte va fi temperată. se pare că Origen a interpretat literal un text scripturistic semnificativ. Clement urmărea întemeierea unei ştiinţe creştine care să contracareze şi să învingă orgoliul “ştiinţei” păgâne. pentru că nu este exclus ca alte motive să fi fost determinante. Însă erudiţia profesorilor alexandrini avea să se răsfrângă benefic asupra prestigiului şcolii. El nu respinge. însă. cel mai mult ne interesează Pedagogul48. De asemenea.dădea lecţii particulare. pe care o consideră. însă pe cea creştină în mod cu totul special. despre care am făcut deja câteva remarci în prelegerea anterioară49. 12. 1996. Editura “Didactică şi Pedagogică”. expresiile "se pare" şi "probabil". “Pedagogul” este considerat. "Polirom". 47-48. între care şi încercarea de a contracara acuzaţiile că ar umbla cu femei. p. în patru cărţi. p. jArcw`n). 29-31. îngeri. prima treaptă a mântuirii. că face parte din bibliografia obligatorie pentru examen. Matei 19. filozofia păgână. Paradoxal. în Educaţia religioasă. în volumul Educaţia religioasă. 231). cap. Ca şi alţi mari şi conştiincioşi dascăli creştini. de fapt. Protrepticul şi Stromatele. primul tratat ştiinţific de pedagogie din care s-a alimentat tradiţia creştină privind educaţia în toate timpurile. de fapt. 47 . astfel. fapt care i-a atras o sumedenie de necazuri. Metoda prioritară de interpretare în această şcoală este cea alegorică47. Repere teoretice şi metodice. în care se ocupă cu învăţătura creştină despre: Sfânta Treime. 48 Observaţii pertinente asupra personalităţii lui Clement şi a lucrării “Pedagogul” face C. Conţinut şi forme de realizare. fapt care obligă pe cursanţi să o citească în particular şi să remarce elementele constitutive. CUCOŞ. în plan general. Am folosit. Origen s-a impus posterităţii în domeniul doctrinar-catehetic în special prin lucrarea Despre Principii (Peri. VIII. Dintre acestea. pe care o aseamănă oarecum cu Vechiul Testament. Este posibil. 49 Menţionăm. în special prin studierea şi interpretarea Sfintei Scripturi. adică "Despre Începuturi". în special cele cu aplicabilitate actuală. ca această interpretare să-l fi determinat să se castreze. cit. în care se vorbeşte despre fameni. 1999. lume. El apreciază ştiinţa în general. De la Clement ne-au rămas trei lucrări mai importante: Pedagogul. în ceea ce priveşte Catehetica.. prin interpretarea literală pe care se va axa Şcoala din Antiohia. Bucureşti. totodată. care pregăteşte receptarea Noului Testament.

dr. BODOGAE. pentru aceia dintre credincioşii noştri care caută explicarea în haina raţională a principiilor de credinţă. dar pe de alta parte. astfel. în acelaşi timp dascăl de strălucită erudiţie. 1). pentru a nu se confunda cu Antiohia Pisidiei.. vol. 51 J. reprezentantul cel mai renumit al acestei Vezi trad. Sfintele Scripturi etc.. 1982. Toulouse. că în Antiohia ucenicii lui Hristos s-au numit prima oară creştini (Fapte 11. 1984. 26) şi cu alţi “prooroci şi învăţători” (Fapte 13. ANTIOHIA.. cum se poate observa foarte bine îndeosebi la Sf.. 8 PSB. înviere. Pr. pr. Scopul lucrării nominalizate mai sus. BARDY. vol. p. Editura Institutului Biblic. Bucureşti. Pavel împreună cu Barnaba (Fapte 11. în special în domeniul biblic şi dogmatic.. Arhidiacon Ştefan de la Ierusalim. BODOGAE. 297 p. 8 PSB. G. Este vorba de capitala provinciei romane Siria53. ORIGEN – Scrieri alese. p. o puternică şcoală catehetică. totodată.50. în care . Linia prioritară de interpretare a Sfintei Scripturi a fost cea literală. 29. De reţinut. Ioan MIRCEA. 52 ORIGEN – Scrieri alese. în “Revue pratique d’apologetique”.. Editura Institutului Biblic... 14.. 1927. Aici va propovădui şi Sf. Diodor de Tars. Bucureşti. Ioan Gură de Aur. 1982. suflet.om. după moartea martirică a Sf.” 52. Sf. p. 515. Om de mare căldură sufletească şi de adâncă profunzime a convingerilor religioase. cf. 50 . oraş din provincia romană numită “Galatia” (vezi Fapte 13. s-au refugiat mulţi dintre creştinii de aici de teama represaliilor. 14-44). sau istorico-gramaticală. Bucureşti. este cel mărturisit de Origen însuşi: “Am scris această lucrare. el a fost considerat. trad. T. de asemenea. Ioan Gură de Aur († 407). Aici va fiinţa. am vrut să dau şi un răspuns împotriva ereticilor care mereu ne provoacă la discuţii neplăcute. trad. 53 Facem această precizare.. cum se exprimă un cercetător francez pe la începutul secolului al XX-lea51. cei mai de seamă reprezentanţi ai ei fiind următorii: Lucian de Samosata (preot martir). rom. “cel mai popular catehet al veacului al III-lea. pe de o parte. T. Ap. Dicţionar al Noului Testament. pr. libertate. Editura Institutului Biblic. Un prédicateur populaire au III-e siècle. care şi-a petrecut toată viaţa în câmpul învăţăturii şi al predicii”. 26-27)..

că în timp ce Sf. în cele ce urmează vom creiona câteva aspecte legate de preocupările sale catehetice. calitatea lui de orator şi nu cea de profesor. 509527. în cunoscuta colecţie Sources chrétiennes55. 1995. ca interpreţi ai Botezului. nr. în S. BÂRSĂNESCU + colectiv. 51). Cateheza III. Sf. Aşa se face că Sf. p. pentru faptul că în ele se descriu cel mai explicit ritualul botezului. Am pomenit de catehezele 2 şi 3. după izbăvirea din robia egipteană. 24-25). de către episcopul Flavian. Opinii cu privire la educaţie aflăm în mai toate predicile sale (în special omilii). Un studiu deosebit de valoros asupra catehezelor baptismale. Menţionăm că asupra conţinutului acestei scrieri vom face anumite remarci într-o altă prelegere. Bucureşti. în general. Cei doi sfinţi părinţi au. deosebit de preţioase pentru reconstituirea cultului baptismal. In ceea ce priveşte catehumenatul şi amănunte legate de şcoala propriu-zisă. în schimb. insistând mai mult pe sfaturi morale. vol. comună de asemenea. 284 p. face regretatul părinte profesor Ene Branişte. Notăm că volumul se găseşte şi la Biblioteca Facultăţii noastre de Teologie. fost titular al catedrei de Liturgică la Facultatea noastră56. în care vom vorbi despre familie – factor al educaţiei. Ioan. multe amănunte legate de ceremonialul Tainei Botezului. avea calitatea de predicator al catedralei episcopale (386-398). înclinat spre argumentări raţionale. Paris. reliefându-se. de fapt. traduse şi editate alături de alte şase de Antoine Wenger. Bacău. IOAN GURĂ DE AUR. ca simbol preînchipuitor al izbăvirii din robia diavolului prin Botezul creştin (Sf. De aceea. menţionăm ideea despre trecerea evreilor prin Marea Roşie. Despre creşterea copiilor. dintre care din nefericire ni s-au păstrat foarte puţine. în vol. 50. astfel. p. 524-527. 12 în total.T. găsim date remarcabile în catehezele baptismale. Desigur. în traducere slavonă (Şt. între care aceea de aşi întemeia argumentările pe Sfânta Scriptură. Cateheza III. multe preocupări comune în aceste scrieri. Istoria Pedagogiei. hirotonit preot în Antiohia în anul 386. dar cele mai accentuate convingeri pedagogice le găsim în “Despre gloria deşartă şi cum trebuie să crească părinţii pe copii”54. Chiril. lucrare ce se făcea de regulă în timpul Postului Paştilor. Ioan Gură de Aur. totuşi. Ioan a rostit o serie de cateheze baptismale. părintele Branişte reliefează aspectele 54 Vezi Sf. p. Ioan Gură de Aur. Se arată. 1957. 7-8 / 1970. 5 şi Sf. Ioan Gură de Aur se adresează cu precăderii inimii. Oferă. Menţionăm mai întâi faptul că Sf. Explicarea Botezului în catehezele baptismale ale Sf. dintre care cele mai relevante sunt a doua şi a treia. "Puţul şi împărţire de grâu". Interesant este faptul că această lucrare este considerată prima cu caracter educativ din învăţământul rusesc. Studiul are şi un capitol critic comparativ între Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sf. funcţie care includea şi sarcina de a pregăti catehumeni pentru primirea Botezului. Chiril al Ierusalimului. Ca o particularitate interesantă. p. 55 56 .şcoli. 410-431. Chiril este mai didacticist. 1969.

Ioan Gură de Aur se adresează astfel neofiţilor: “Fiţi deci vrednici de această mare cinste! Fugiţi de toate ispitele diavolului. ci şi un învăţător capabil să predea. Abia în secolul al IV-lea ne este cunoscută activitatea ei. în convorbiri duhovniceşti. să examineze.. foarte preţioase pentru noi. cercetaţi biserica. să explice doctrina Bisericii. cât şi pentru săvârşitor. În general. Între elevii săi se numără Pamfil. petreceţi-vă ziua în rugăciune şi mulţumire. datorită Sf. Căci Botezul nu foloseşte la nimic. iar neofitul. împodobiţi-vă cu zelul pentru virtute. Chiril al Ierusalimului. CEZAREEA PALESTINEI. despre care am vorbit într-un capitol anterior. Sf. născut prin har. IERUSALIM. Începuturile acestei şcoli se leagă de numele lui Origen. atât pentru cel botezat. conştientizare care trebuie şi astăzi mereu actualizată. a dobândit cea mai mare cinste. Căci săvârşitorul nu era doar un simplu tipicar şi ceremonialist. care. Sf. în forma ei de expunere. Sf.. dar studiul P. între alte opere. învăţătura catehetică hrisostomică. De aceea. Cele cinci cuvântări 57 Ibidem. se refugiază aici. orientare întru-totul valabilă şi pentru cateheţii din zilele noastre. în urma unor neînţelegeri cu episcopul Demetrius din Alexandria. 524. care în anii 347-348 şi-a rostit aici celebrele sale cateheze. Grigorie de Nazianz şi Eusebiu de Cezareea.liturgice ale referirilor Sf. Grigorie lasă posterităţii. să îndemne etc. . C. Nu se cunosc anii de început ai şcolii catehetice din această cetate. Sale le scoate în evidenţă şi pe cele care ţin de conştientizarea importanţei Tainei. poartă pecetea personalităţii marelui orator.. orientată mai mult spre eforturile ascetice şi progresul în virtute decât spre speculaţia asupra învăţăturilor de credinţă. în lectură şi zidire sufletească. p. aceea de a fi creştin. dacă după primirea lui continuăm a duce o viaţă nedemnă!” 57. Ioan Gură de Aur.

cunoscut imnolog şi orator bisericesc. Cei interesaţi pot beneficia de traducerea românească58. el înzestrând-o cu o bibliotecă impresionantă. 1947 (retrad. de pr. La Hippo (nordul Africii) îşi avea reşedinţa episcopală Fericitul Augustin. Tatăl nostru).teologice. La Roma s-au remarcat Sf. C. Ciprian. trad. La Cartagina – Tertulian (De baptismo. ŞCOALA APUSEANO-AFRICANĂ include cetăţile Roma. Cartagina. 1987 şi Viaţa lui Constantin cel Mare. de Argeş. EDESA SIRIEI. Anastasia. La Milan a activat Sf. Ambrozie (cu scrieri preponderent dogmatice şi morale). s-a vorbit mai sus. Trebuie să notăm şi contribuţia însemnată a lui Pamfil în această şcoală. căruia istoria bisericească îi datorează atât de mult pentru informaţiile din primele secole ale creştinismului59. care-şi avea aici reşedinţa episcopală (De dominica oratione= Despre Rugăciunea Domnească. de Pr. 60 Despre lucrarea sa. numit şi “liră a Sfântului Duh”. Între cateheţii mai însemnaţi amintim pe Efrem Sirul († 378). 1991. Milanul. 13 şi 14 din colecţia PSB: Istoria Bisericească. Vezi vol. De anima. Justin Martirul şi Filozoful60 şi Hipolit. pentru vorbirea sa frumoasă. despre ale cărui lucrări s-a vorbit mai sus. totodată prestigiul de care s-a bucurat Eusebiu. Hippo-Regius etc. au şi o mare importanţă catehetică. STĂNILOAE. pe lângă valoarea lor dogmatică. De poenitentia etc) şi Sf. 59 . BARBU. GRIGORIE DE NAZIANZ. În interpretarea Sfintei Scripturi a ţinut calea de mijloc. care.TILEA şi N. Gh. Apologia I. 1993). pe la sfârşitul veacului al II-lea. 58 Vezi Sf. care ne interesează cel mai mult. ambele apărute la Editura Institutului Biblic din Bucureşti. D. Cele cinci cuvântări despre Dumnezeu. între cea alexandrină şi cea antiohiană. cel mai învăţat episcop al Cezareii Palestinei. Şcoala de aici îşi datorează începuturile învăţatului Protogene.

Această recomandare este întru-totul Lista completă a lor poate fi consultată în vol. dar atrage atenţia că trebuie extras din ele numai ceea ce foloseşte vieţii. citând cu o dexteritate debordantă din mai toţi scriitorii şi filozofii antichităţii: Homer. prof. n. graţie ostenelii exemplare a pr. Aşadar. 40-41. în care Sfântul Vasile sfătuieşte pe tinerii creştini din vremea sa ce atitudine trebuie să aibă faţă de scrierile profane. Antonie cel Mare († 356) Pahomie cel Mare († 346). în vol. p. Această omilie catehetică impresionează în primul rând prin erudiţia în câmpul profan de care autorul dă dovadă. Euripide. 569-570 . ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor.Cum pot întrebuinţa cu folos literatura scriitorilor eleni. acelea nici nu se duc fără nici o alegere la toate florile. dacă suntem înţelepţi... Între iniţiatori amintim pe Pavel de Teba († 341) . FECIORU.. După ce creştinismul a dobândit libertate de manifestare. Socrate. să culegem atât cât este de folos şi să ne ferim de ceea ce este vătămător. potrivit proverbului doric: să potrivim piatra după fir” 61 62 . dar nu de la toate culege mierea: “Trebuie. Pericle. le recomandă cu sinceritate. în secolul al IV-lea se pun bazele monahismului organizat. dr. p. Platon. Bucureşti. Organizator strălucit al monahismului răsăritean este. deci. de asemenea.). 1986. şi voi să citiţi scrierile autorilor profani. Din opera sa din câmpul omiletic şi catehetic recomandăm în chip special Omilia către tineri. aşa cum fac albinele. să luăm din cărţi cât ni se potriveşte nouă şi cât se înrudeşte cu adevărul (subl. care dă între altele şi Regulile mari şi mici pentru monahi. Solon etc. Hesiod. 62 Omilia XXII-a Către Tineri . D. chiar de la început se cuvine să cercetăm pe fiecare dintre învăţături şi să le adaptăm scopului urmărit.ŞCOLILE MĂNĂSTIREŞTI. Vasile Cel Mare (330-379). Noi. dând exemplul albinei. Sf. nici nu încearcă să aducă tot ce găsesc în florile peste care se aşează.. iar restul îl lasă cu plăcere. 17 PSB. alături de alte scrieri ascetice61 . Şi după cum atunci când culegem flori de trandafir dăm la o parte spinii.. care zăboveşte asupra tuturor florilor. iar restul să-l lăsăm. Departe de a respinge scrierile lor. Pitagora. tot aşa şi cu nişte scrieri ca acestea. 17 PSB.

BÂRSĂNESCU & co. călăria. mult mai expuşi capcanelor de tot felul pe care unele cărţi profane le ascund. care a înfiinţat ordinul călugăresc al Benedictinilor (529). ÎNVĂŢĂMÂNTUL CATEHETIC ROMÂNESC. Ibidem..valabilă şi pentru tinerii din zilele noastre. 6. a celor zece porunci etc. p. Călugării ajung cu timpul şi preoţi parohi. de altfel. decât erau tinerii din vremea Sf. întrucât toate cele septem artes liberales64 se predau în spirit religios. singurii luminători ai celor dornici de învăţătură. 1969. au luat fiinţă şcoli în tot Apusul Europei. Repere ale unui scurt excurs istoric . în care religia nu era obiect de învăţământ separat. a rugăciunii Tatăl nostru. Bucureşti. cărţile de cult şi scrierile lui Aristotel (“încreştinate”). arta versificaţiei. Limba de predare-ascultare era latina. Vasile: “Toate-mi sunt îngăduite. jocul de societate (un fel de şah). cu scriitorii. Vezi Şt. dar nu toate de folos” (I Cor. ci interferată cu celelalte materii. fiinţând astfel aşa-numitele Şcoli parohiale. cu oratorii şi cu toţi oamenii de la care am putea avea vreun folos oarecare pentru cultivarea sufletului. 568. Istoria Pedagogiei. Ap. “Manuale” de bază erau: Sfânta Scriptură. vânătoarea. Reţinem în final că Sf. la care se adăuga memorizarea Simbolului de credinţă. scrima. V. Materialul didactic se reducea la citirile din cărţile pomenite mai sus. singurii “intelectuali” ai comunităţilor şi. implicit. aruncarea lancei. De aceea socotim că este locul aici să amintim şi sfatul Sf. metoda prioritară – memorizarea. cu toată prudenţa pe care o recomandă. în care erau ajutaţi de cântăreţi şi paraclisieri. la mânăstirea de pe Monte-Casino (Italia). Treptat. 63 64 . p. Înotul.catehetic. Vasile. care consună armonios cu linia călăuzitoare pe care se axează omilia Sf. care sunt. sfătuieşte totuşi răspicat: “Trebuie să stăm de vorbă cu poeţii. 12).”63 În Apus. 42. întemeietorul şcolilor mănăstireşti este considerat Benedict de Nursia.. Pavel. Vasile.

art. Obstrucţia a venit. 9 (1) precizează: Planurile-cadru ale învăţământului primar. pentru a-şi desfăşura nestingherită misiunea lăsată ei de Dumnezeu-Mântuitorul nostru Iisus Hristos. alin.VIII. nr.Din darul lui Dumnezeu. în care se precizează: Statul asigură libertatea învăţământului religios. 32). Adevărul şi Viaţa. liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară. nr. în special a membrilor Sfântului Sinod. Partea I.. însă. (2): La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit. 6. 32. nr. 36/1997. care vedeau în reintroducerea religiei o “siluire” a libertăţii copiilor. evenimentele din decembrie 1989. alin. de fapt. cu acordul părinţilor şi al tutorelui legal instituit. nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină . 1999. 84 din 24 iulie. de fapt. potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. conştient sau nu. geografia etc. 7. Dumnezeu Însuşi.” (Ioan 14. din motive obiective. însă. 6). În acest caz. situaţia şcolară se încheie fără această disciplină. Adevărul fiind. Biserica însăşi a putut ieşi din “ghetoul” în care sistemul totalitar comunist-ateu o izolase aproape un sfert de veac.. alege pentru studiu religia şi confesiunea. 370/3. ignorând. dusă cu factorii politici şi cu anumite persoane cu funcţii din învăţământ. 9.04. din anul 1991 când s-a prevăzut în Constituţiei României art. 84/1995. "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului". în rândurile cărora mulţi reprezentanţi au rămas tributari unei mentalităţi ante-decembriste atee.. liber este numai cel ce crede în adevăr. cu jertfele a sute de tineri. după cuvântul Mântuitorului “Adevărul vă va face liberi!” (Ioan 8. elevul poate să nu frecventeze orele de religie. A se vedea şi “Protocolul Ministerului Învăţământului". art. 8159 din 11. şi din partea unor părinţi neduşi la Astfel. în Adevărul Suprem. dar pentru gimnaziu doar opţională şi pentru licee şi şcoli profesionale facultativă. precum El a spus-o: “Eu sunt Calea. istoria. gimnazial.65. biologia. 9715/10.. la toate nivelele. învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege. faptul că numai credinţa şi trăirea în adevăr oferă deplină libertate. că a fost necesară o asiduă muncă de lămurire din partea slujitorilor Bisericii. de importanţă egală cu. s-a stipulat obligativitatea religiei pentru clasele I-IV. Aşadar. încheiat cu Secretariatul de Stat pentru Culte. nr. 1996. pentru modificarea şi completarea Legii înv.. Elevul. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia. a trebuit să aşteptăm până în anul 1995. când prin Legea nr. Din punct de vedere legislativ a fost necesară trecerea câtorva ani buni până când Parlamentul a votat acele articole în favoarea predării religiei în şcoală ca materie obligatorie. educaţia fizică. Trebuie să menţionăm. "Monitorul Oficial al României". În completare.1996. parte a trunchiului comun.04. 65 . ne-au oferit posibilitatea de a reaşeza Religia ca obiect de învăţământ în programele şcolare.. În şcolile de stat.

credem. morala". a afirmat că "şcoala pleacă tot de la creştinism. cu precădere pe linie şcolară. Tot el. şcoala primară. de ex. învăţând din experienţa trecută să avem mai multă râvnă în demersul catehetic actual. În cele ce urmează ne propunem să întreprindem un mic excurs istoric cu privire la strădaniile depuse pentru propovăduirea religiei creştine. De aceea am primit idea de a se face învăţământul religios în însăşi Nicolae IORGA. în vol. la sfatul unui ales slujitor al Lui. ale căror nume obstrucţioniştii le rosteau cu zeloasă admiraţie.biserică. 69 din 13 aprilie 1932.. p.. astfel. când moralitatea laică se dovedeşte incapabilă de a da cheagul sufletesc societăţii. 66 o necesitate de neînlăturat. pe vremea când era Ministru al Cultelor şi Artelor. ritualul.. este în aceste timpuri.” (Matei 28. buna-credinţă a biruit.”66. de la lecţia de catehism din pridvor. 131. totodată din partea unor cadre didactice cu orizontul limitat de aceeaşi educaţie materialist-dialectică. după mărturia părintelui Mihail BULACU. I) ceea ce sugerează depăşirea simplă a instruirii pe linie informativă.... În acest sens. 19)67 şi luând aminte. pentru ca. Cuvântul rostit în Adunarea Deputaţilor. Bucureşti. să înveţe patru lucruri: dogma. H KAINH DIAQHKH. Sfântul Apostol Pavel: “Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri. publicat în “Monitorul Oficial” nr. Nicolae Iorga. personalitate uriaşă a culturii noastre. să evocăm un singur exemplu. p. faceţi-i ucenici ai lui Hristos! . recunoscută unanim ca atare. col.. I.. Vezi Catiheţii de odinioară şi colindele religioase. simbolica. este suficient. Cuvinte din Evanghelie pentru sufletul românesc .. Atena. făcută într-una din prelegerile ţinute la Universitatea din Bucureşti în ciclul "Şcoală şi cultură". 118. învăţaţi toate neamurile!. dovedind în schimb o mare ignoranţă cu privire la dreapta-credinţă mărturisită de ei. mai ales după o mediatizare mai intensă a istoriei tradiţiei educaţiei religioase la români. 67 Trebuie să remarcăm faptul că termenul “învăţaţi” din porunca Mântuitorului în original este faceţi ucenici = maqhteuvsate (vezi. vol. împlinind. făcându-se apel totodată şi la opiniile unor mari bărbaţi ai ţării. însă. de la educaţia celor "chemaţi". necunoscute până atunci de sărmanii oponenţi. totodată. 1995. pe deasupra şi cu pretenţie de “ştiinţifică”. “învăţaţi” având astfel sensul de formaţi sufletele ucenicilor. a "catehumenilor". porunca Mântuitorului “Mergând.. 1943. care trebuiau fireşte. a rostit în Parlament aceste memorabile cuvinte: “Învăţământul religios în şcoala primară chiar. Până la urmă.

. Se cunoaşte din paginile Istoriei Bisericii Române că până la înfiinţarea şcolilor propriu-zise şi la organizarea învăţământului. Mai înainte. în cadrul căruia să predea poporului şi Utilizăm. între altele: “În istoria poporului român a existat pe plan de învăţământ un moment deosebit de important: apariţia învăţământului oral prin predică. Constantin GALERIU. de a se ţine lecţii în “tindă”. “Pagini nescrise din istoria culturii româneşti. prelegerea Pr. îndeosebi tinda bisericii ţinând multă vreme loc de “sală de clasă”. priviţi cum şi-au sfârşit viaţa şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13. greacă pe alocuri. 1971. Factorul principal care îşi asuma acest rol atunci a fost Biserica. Amintim în acest sens lucrarea “Învăţământul oral prin predică – cel dintâi sistem de învăţământ de durată la români”. prof. dar cel puţin la spovedanie şi la predică se utiliza limba înţeleasă de cei mulţi. prin cultul însuşi. 7)68. să desfăşoare un învăţământ oral prin predică. slavonă). cunoscută direct de către slujitorii consacraţi. 5-12. mai ales. Editura Academiei RSR. ca reper principal de orientare în studiul nostru. 1990. X-XVI”. Se ştie că o bună bucată de timp slujbele se oficiau în alte limbi decât cea vorbită de popor (latină. la noi se făcea carte în şi pe lângă sfintele lăcaşuri.. prin reprezentarea iconografică şi. 69 În vol. din “Îndrumări metodologice şi didactice pentru predarea religiei în şcoală”. care a cunoscut atât o largă rază de acţiune. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. însă. sec. 68 . dispusă ca. prin predică. o dată cu procesul de creştinare a populaţiei şi de răspândire a credinţei creştine. dr. graiul autohton. Bucureşti. cât şi o durată mare în timp. învăţăturile de bază ale credinţei drept-măritoare au fost “predate”.care v-au grăit cuvântul lui Dumnezeu. Această statornicire şi organizare a vieţii sociale reclamau şi un sistem de norme de viaţă. este recunoscută şi de către pedagogii laici. Ora de religie în trecut şi astăzi. Toate aceste aspecte au făcut ca el să joace un rol însemnat în viaţa poporului român. cu timp şi fără timp. elaborată de pedagogul Ştefan Bârsănescu69. Această realitate. care scrie. unii asumându-şi curajul s-o mărturisească chiar în plină perioadă a comunismului. Bucureşti. p.

combătându-le pe cele păgâne 72. De aceea se cuvine precizarea că ceea ce lapidar se Ibidem.. Durkheim.norme de conduită a vieţii. Vol. Desigur. p. p.spune E. a învăţa pe alţii. Reţinem.). printre altele li se prevedea obligaţia de a predica învăţătura creştină). Acest fenomen nu este singular. totodată. exemplul Franţei şi cercetările lui E. 1938. ca astfel săşi difuzeze ideile. nici specific doar nouă. BÂRSĂNESCU. românilor. cărora. Durkheimînseamnă a preda. este întâlnit în toate ţările care au îmbrăţişat creştinismul. care este de origine apostolică şi care s-a conturat o dată cu formarea poporului însuşi. Trecând cu vederea inerentele neînţelegeri confesionale. documentele invocate mai sus sunt târzii faţă de începuturile creştinismului la noi. n. necunoscută în antichitate. Bula papală din anul 1235 (în care se pomeneşte de nişte “pseudo-vlădici schismatici” localnici.”70. care trebuie combătuţi. 72 Ibidem.. baza documentară a învăţământului oral prin predică. aşadar. în Răsărit şi Apus. Cu anumite particularităţi. desigur.. hrisoave etc.. unde adusese mai mulţi călugări. Bârsănescu evocă. nota 19. (sub. făcându-se apel la câteva izvoare istorice deosebit de importante pentru noi: Legenda sancti Gerhardi (care semnalează faptul că la începutul secolului al XI-lea un anume episcop Gerhard predica în părţile Aradului şi că a întemeiat o mânăstire de rit apusean la Cenad. Căci predica.. reţinem. apoi. bunăoară. op. 34. a instrui pe alţii. se impune în creştinism drept principala armă de luptă.. 70 71 . în esenţă aceeaşi. În fapt este vorba de episcopi ortodocşi care predicau dreapta-credinţă). că se predica învăţătura creştină. cit. I. Pentru spaţiul românesc este prezentată. Paris. iar a predica . Şt. Actele sinodale din 1359 şi 1369 ale patriarhiei de Constantinopol (documente în legătură cu recunoaşterea Mitropoliei Ungro-Vlahiei). 32. că Cenadul este consemnat în istoria pedagogiei noastre ca reper pentru prima şcoală atestată documentar pe teritoriul românesc.. apud Şt. concretizate în lucrarea “L’évolution pédagogique en France”71.

Editura didactică şi pedagogică. între altele. trad. I. cu fondul ei monoteist (adorarea lui Zalmoxis). n. a trăi ca fiinţă umană este în sine un act religios. Şt. episcopii şi preoţii predicând. doc. promovat prin bisericile din cetăţi şi sate. După răspândirea creştinismului. Bucureşti. Istoria Pedagogiei. Cu toate că nu putem vorbi la noi de Mircea ELIADE. 1969. BÂRSĂNESCU & colectiv. O dată cu aceste tăbliţe s-au descoperit şi mai mulţi “stili” din metal şi os. 39. când. s-a luat măsura arderii unor mari suprafeţe de viţă de vie. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii. se va fi desfăşurat secole de-a rândul. p. De altfel. Terenul pe care au semănat primii predicatori creştini la noi a fost providenţial pregătit de credinţele şi ideile religioase specifice spaţiului carpatic-dunărean. sau mai degrabă a deveni om. religia şi educaţia religioasă s-a născut odată cu crearea omului.). potrivit formulării savantului Mircea Eliade. cu ajutorul cărora şcolarii din acel timp scriau pe acele tăbliţe74.. înţelegem mai bine importanţa spiritualităţii strămoşilor noştri. Cezar Baltag. "sacrul nu este un stadiu în istoria conştiinţei. Iar după cucerirea romană (106) se poate vorbi chiar despre existenţa unor şcoli de grad elementar. Căci a fi. Hr. vol. se recunoaşte unanim. p. altfel spus.. o dată cu învăţământul religios. IX. adică predând învăţătura creştină. pentru a se evita decăderea morală prin consumul exagerat de vin. 73 . 74 Prof.) şi a regelui Burebista (70-44 î. nu întâmplător. un rol important l-a avut misiunea creştină din aşezările mânăstireşti. Hr.pomeneşte în mărturiile de mai sus. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. cultic şi predicatorial. înseamnă a fi religios” 73 (sub. cu credinţa în nemurire şi cu admirabila putere de jertfă. Bucureşti. întrucât din această perioadă datează tăbliţele cerate (tabulae ceratae) descoperite în Scytia Minor şi în Dacia romană. el este element în structura acestei conştiinţe.). Potrivit acestui postulat. folosite pentru învăţarea scrisului. trăsături evidenţiate mai ales pe vremea preotului Deceneu († 44 î. dr. 1981.

călugări şi pustnici au vieţuit pe teritoriul ţării noastre dintru început. vezi Pr. Tismana. În tratatele de istorie pedagogică românească aceste şcoli sunt consemnate cu titlul “mânăstireşti”. Nicodim se leagă şi copierea unui Tetraevanghel slavon. Din conţinutul său se desprinde faptul că ea nu era adresată exclusiv lui Teodosie şi celorlalţi fii. Editura didactică şi pedagogică. domnitorul Neagoe Basarab (1512-1521) va scrie. după cea de la Râmnic din anul 165176. au predicat şi au învăţat poporul dogmele credinţei creştine. Manual pentru Seminariile Teologice. deosebit de importante şi în plan catehetic. Peri. cu pricepere şi cu eficienţă.un monahism organizat până la Sf. 87. În ordine cronologică. 76 Onisifor GHIBU. aici promovându-se totodată. Cozia. Aceştia. în slavonă. Nicodim de la Tismana († 1406)75. p. Mircea PĂCURARIU. Bucureşti. pentru românii ortodocşi de aici. La începutul secolului al XVI-lea. deodată cu amintirea unor şcoli şi a unor nume de cărturari. ca nicăieri altundeva. 1975. Învăţăturile către fiul său Teodosie. Chiar titlurile unor De numele Sf. astfel. Din Istoria literaturii didactice româneşti. Ediţie îngrijită de Octav Păun. ci şi “altor domni”. 75 . scrierea şi mai târziu tipărirea de cărţi. p. la anul 1490 a şcolii din Şcheii Braşovului. La Peri a apărut şi o Bucoavnă în limba slavonă între anii 1663-1669 (a doua în ordine cronologică. consemnăm deschiderea. 1996. dintre care vom consemna şi noi câteva. cu două cicluri: elementar – pentru pregătirea negustorilor şi meseriaşilor şi unul mai avansat (“superior” să-i zicem) care pregătea preoţi. lucrare în care expune anumite norme de conduită pentru viitorul domn. ca de exemplu la Ieud. la fel ca şi preoţii de mir. Luând apoi o formă organizată. scris probabil la Prislop. 247. prof. mânăstirile devin adevărate şcoli ale învăţământului religios. având. Este prima şcoală românească ortodoxă atestată documentar. cu râvnă. Galaţi. un caracter educaţional normativ general. Vad. Ediţia a IV-a. Începând cu secolul al XVI-lea ne vom întâlni cu tot mai multe tipărituri religioase româneşti. Neamţ etc. dr. clerici şi mireni. Istoria Bisericii Române.

prima carte în limba română păstrată. Op.. botez. Mircea PĂCURARIU. Biserică. 81 Pentru studiul critic recomandăm ediţia tipărită de Sextil PUŞCARIU şi Alexie POPOVICI.. p. cu numele Carte cu Învăţătură.. 321. 170-171. din osteneala căruia notăm: Întrebare Creştinească (Braşov. Editura “Roza Vânturilor”. cu o prefaţă de Dan ZAMFIRESCU. cit. mai întâi să nu uiţi niciodată frica lui Dumnezeu. MIHĂILĂ). Editura Ministerului de Culte. cea mai importantă tipăritură a sa (Braşov. când vor cârmui sau vor aşeza pe dregătorii şi marii boieri ori le vor lua dregătoria după faptele lor. iar cuvintele Dumnezeu. pentru că frica lui Dumnezeu este mumă tuturor binefacerilor şi îndreptărilor “(subl.80 În aceeaşi vreme istoria consemnează strădaniile altui tipograf însemnat. În anul 1544. 1996. Merită reţinut şi faptul că tipărirea acestei Cazanii este rodul unei 77 Basarab.. 78 Ibidem. În acest sens. traducere în limba română şi studiu introductiv de prof. deopotrivă cărturar. împărtăşanie etc. 1914. începând cu Duminica Vameşului şi a Fariseului . . Bucureşti. G. un mic Catehism în limba română (aşadar. cunoscător al mai multor limbi străine) va tipări la Sibiu Catehismul românesc. din păcate astăzi pierdut79. cum este.. cuprinzând Cele 10 porunci. 80 Pr. credem: “De aceea. p. Filip Moldoveanul (zugrav. 1560). Crezul. iscusit traducător.)78. 147. de exemplu. 79 Amănunte despre acest catehism ne oferă Nicolae IORGA în Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor. tot timpul sfătuitorul raportându-şi învăţăturile la preceptele evanghelice.”77. Evanghelia cu învăţătură sau Cazania81. către fiul său Teodosie. câteva învăţături sumare despre rugăciune. NEAGOE. iar prin anii 1551-1553 va da la lumină Tetraevanghelul slav-român. Bucureşti. n. p. dar şi tipograf. Întreaga lucrare este pătrunsă de adânci simţăminte creştine. sub formă de întrebări şi răspunsuri. 1581). (transcriere. te sfătuiesc. Vol. următorul pasaj este concludent. 1928. primul în româneşte. 429. Versiune originală. Bucureşti. Învăţăturile lui. dr. p. Atelierele Grafice Socec & Co. care cuprinde tâlcuirea Evangheliilor din toate duminicile şi sărbătorile de peste an.fragmente precizează acest fapt. păstrat). fiul meu.. sfinţi etc. Tatăl nostru. al VI-lea: “Învăţătură a lui Io(an) Neagoe Voievod către copiii săi şi către alţi unşi ai lui Dumnezeu. prof.. apar aproape în fiecare pagină. I. dr. Diaconul Coresi.

care a şi adus exemplarul slavon de la mitropolitul Serafim al Ungrovlahiei. ca normativ pentru întreaga ortodoxie. dar va beneficia de unele îmbunătăţiri şi adaosuri. 1961. 1643) se prezintă ca un monument al culturii noastre religioase şi literare. prin câţiva cărturari. o expresie a unităţii de neam. Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă. Această Mărturisire va fi reeditată de mai multe ori. credinţa. binecuvântarea pentru tipărire o dă mitropolitul Ghenadie al Transilvaniei. I. texte paleoslave şi românoslave. iar în româneşte a fost tradusă de logofătul Radu Greceanu. aprobat de sinodul de la Iaşi din anul 1642. S-a tipărit mai întâi la Amsterdam. Nicolae din Şcheii Braşovului. Muntenia şi Transilvania. iar traducerea aparţine lui Coresi şi învăţaţilor preoţi braşoveni Iane şi Mihai de la biserica Sf. 1691). nădejdea şi dragostea. 82 . Intitulată Carte românească de Vezi I. Perioada slavonă la români. 1952). Lucas Hirscher. D. NEGRESCU. care trece graniţele utilităţii omiletice. ce reprezintă cu cinste cele două provincii româneşti: cheltuiala tipăririi a făcut-o judele Braşovului. Glosar slavo-român. p. col. credinţă şi limbă a românilor din Moldova. după Simbolul Credinţei şi Dogmatica Sf. în limbile latină (1643) şi greacă (1667). 335. ierarhi si mireni.colaborări transilvano-muntene. Bucureşti. Limba slavă veche. ultima diortosire mai însemnată făcându-se pe vremea patriarhului Justinian Marina (Bucureşti. fiind receptate ca un fel de “manuale” pentru învăţarea poporului. ediţie care păstrează structura celei originale. recunoscut drept a treia Mărturisire de credinţă a Bisericii Ortodoxe. structurat pe cele trei virtuţi teologice (sau cardinale). Ioan Damaschin. cu sprijinul fratelui său Şerban şi al lui Constantin Cantacuzino Stolnicul (Buzău. Cazania lui Varlaam (Iaşi. fapt care indică rolul acestor cărţi în actul catehetic propriu-zis. O menţiune aparte facem în legătură cu termenul “cazanie” care în slava veche înseamnă “învăţătură” (kazanie)82. primul catehism dezvoltat din spaţiul ortodox. Un eveniment deosebit în literatura catehetică îl constituie Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă.

svănta troiţă unul’ adevărat’ dmdzău ziditoriu şifâcătoriu tuturor vădzutelor şinevădzutelor. după aceea de învăţătură şide folos’ sufleteloru pravoslavnici. alta a mitropolitului Varlaam. şiîntru dhul’ svănt’ dela părintele purcedzătoriu. bunăoară. şiîntru fiiul dela părin’tele născut mainte de toţi veacii. şidomnu atoată ţara moldovei dar’ şimilă. Diîntrucât s’au îndurat’ dmdzău diîntru mila sa de ne-au dăruit’ dăruim’ şinoi acest’ daru limbii romăneşti. şicredinciosu întru părin’tele nenăscut. care doreşte ca învăţăturile Sfintei Scripturi să fie date pe limba cea înţeleasă de mulţi: “. una a domnitorului Vasile Lupu.cum’ ca să nu greşascâ hieş‘tecine mar’ginea şisăvrăşitulu acela spre carele-I fâcut’. la Editura pentru literatură şi artă. şiprînsă cetind’ pre noi pomeniţi şiîntru ruga voastră pre noi nu uitareţi şihiţi sănătoşi”83.învăţătură la dumenecele de preste an şi la praznice împărăteşti şi la svănţi mari. Cazania beneficiază de două impresionante prefeţe. cum se exprimă domnitorul (reproducem textul cu ortografia originală): “Prea luminat întru pravoslavie. simţămintele sale de ierarh român conştiincios.. cu toatâ inima cearem’ dela domnul dmdzău şiizbăvitoriul nostru Is Hs. carte pre limba romănească întăiu de laudă lui dmdzu. le-au câotat’ a pogoră şisvănta scripturâ tot’ mai pre înţelesulu oameniloru păn’au început’ a scoate aşeaş‘ 83 Textul este reprodus după ediţia tipărită în anul 1943. . să iaste şide puţin’ preţ’ iară voi să o priimiţi nu ca un lucru pemntesc’ ce ca un odor ceresc’. între altele. şipre fiiul odihnitoriu. şipace şispăsenie a toată seminţia romănească pretutindenea ce să află pravoslavnici într’aceasta liîmbă.. Iar mitropolitul Varlaam mărturiseşte. Io Vasilie Voevod. cătr’aceea ş‘altâ usteniînţă s’au adaos aceloru bărbaţi purtâtori de dhulu svănt’ căci câ mărgăndu de susu în gios. Cu darul’ lui dmdzău ţiitoriu. Iată. şiîn puţinăîndu-se diîn oameni înţelesul’ sventeloru scripturi. ci adevărate mărturisiri ale crezului ortodox-naţional. şibiruitoriu. nu doar lămuritoare cu privire la demersul tipăririi.

.cineş‘ pre limba sa pen’tru ca să înţeleagă hiecine să sa înveaţe. fiind retipărită (desigur.”84. cu nevoe iaste a înţeleage cartea alţii lim’bi. cinstirea sfinţilor. cu valoare de testament.. o luare demnă de atitudine ortodoxă faţă de erorile doctrinare cuprinse în Catehismul calvinesc tipărit la Alba Iulia în anul 1642. şisă mârturisească minunate lucrurile lui dmdzău cu multu mai vrătos limba noastră romănească ce n’are carte pre lim’ba sa. când otrăvurile sectare de tot felul intoxică sufletele creştinilor. Este momentul să amintim în continuare de două tipărituri cu totul excepţionale: Noul Testament de la Bălgrad. pentr’aceea de nevoe mi-au fost ca un’ datornic’ ce sint’ lui dmdzău cu talanutulu ce mi-au dat’ să-mi poci’ plăti datoria macaru de căt’ pănă nu mâ duc’ în casa cea de lut’ a moşiloru miei. Cazania cunoscând cea mai largă răspândire pe teritoriul românesc. care se cere mereu înnoită. cu unele adaosuri şi îmbunătăţiri) în mai multe rânduri. mai puţin întăriţi în dogmele credinţei drept-măritoare. vlădici. rod al ostenelilor mitropolitului Simion Ştefan (16431656) şi al ieromonahului Silvestru. Minunat exemplu de atitudine misionară. credinţă şi faptele bune. Scriptură. Aceste mărturisiri. aducând lumină asupra învăţăturilor despre Sf. p. Un alt reper al ostenelilor mitropolitului Varlaam este Răspunsul la Catehismul calvinesc (Iaşi. a icoanelor etc. arătat-am’ măriei sale pravoslavnicului domnu Io Vasilie Vovodul’ cu mila lui Ibidem. au găsit un ecou deosebit în sufletele românilor. fost egumen la Govora. adunat-am’ diîntoţi tălcovnicii sventei Evglii dascalii besearicii noastre şideac’-am’ dmdzău Domnulu ţărăi moldovei. Taine. căt’ au fost’ învăţăndu mai multă vreame. preoţi şi simpli credincioşi. prima ediţie românească integrală a Noului Testament (1648). acmu nice atăta nime nu învaţâ. 1645). Biserică. tineri şi vârstnici. şipentru lip’sa dascalilor ş‘a învăţăturei. în prefaţa căruia mitropolitul scrie acele cuvinte memorabile despre folosul utilizării limbii înţelese 84 scris. mai ales în zilele noastre. 31. .

. 116 A se vedea ediţia jubiliară tipărită la 300 de ani de la prima apariţie. M. 485.Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii. din timpul lui Vasile Lupu.”85. LXIII. scrisul etc. smulge patimile înrobitoare. Vezi Pr. cu binecuvântarea P. că banii aceia sunt buni carii umblă în toate ţările. în binecuvântata cetate a Iaşului. S. 201. fraţii Radu şi Şerban Greceanu. LXII. nu mai funcţiona. 85 86 . dându-i aripi uşoare şi face să intre în sufletul cititorilor tot ceea ce s-a putut spune vreodată mai bine”88. după cum opinează Sf. Ioan Gură de Aur87 Iar despre folosul mântuitor al Bibliei. numită şi Biblia lui Şerban Cantacuzino. alături de domnitor. dar şi în cel particular. prof.. seamănă virtutea. Bucureşti. tipărită la mânăstirea de la Uniev din Polonia în anul 167389. vor fi fost utilizaţi şi ca “bucăţi de lectură”. p. Vezi ediţia critică tipărită la Alba Iulia.G. întrucât cea veche. eliberează sufletul de legăturile trupului. aşia şi cuvintele acelea sunt bune care le înţeleg toţi.. preoţii şi învăţătorii având la îndemână acum cuvântul lui Dumnezeu în limba neamului. 1988. 1988. Biblia de la 1688. la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. căci necunoaşterea acestui izvor al Revelaţiei dumnezeieşti este pricină a tuturor relelor. P.G.. p. spre a-l face cunoscut cu mai mare râvnă. învăţatul moldovean Nicolae Milescu Spătaru etc86. au fost desigur mult mai atractivi pentru copiii daţi la şcoli ca să înveţe cititul. PĂCURARIU. cit. Versificaţi. în orele ţinute în tinda bisericii. 361. curăţă conştiinţa. 88 Omilia X-a. op. episcopul Mitrofan de Huşi. ne ridică deasupra săgeţilor diavolului. Textul românesc tipărit al Sfintei Scripturi a reprezentat un salt considerabil şi în misiunea de catehizare. 87 Omilia IX-a la Coloseni. ne face să locuim aproape de cer. Episcop Emilian BIRDAŞ. atât de prezenţi în cultul public. Psalmii. alături de cele din Ceaslov şi celelalte cărţi de cult.. 89 Dosoftei a fost nevoit să apeleze la serviciile acestei tipografii. acelaşi sfânt părinte spune: “Cunoaşterea Scripturilor întăreşte duhul. prima ediţie integrală a Sfintei Scripturi în limba română.de toţi: “. la tipărirea căreia au semnat. Tot în acest veac. P. mitropolitul Dosoftei (1671-1686) va scoate la lumină prima încercare de versificare în limba noastră: Psaltirea în versuri.

Onisifor GHIBU. Bucoavnele. Abecedarele . diece porunci ale legii vechi şi ale celei noue şiepte taine ale bisericii răsăritului. II. Tom. 1705). În principal. 94 Istoria Literaturii Române. introducerea definitivă a limbii române în cultul Bisericii noastre. Din istoria literaturii didactice româneşti: I. Cărţile de cetire din Transilvania. Tom. de şcoală. ediţia II-a. 150. p. III. Istoria Bisericii Române pentru Facultăţile de Teologie. Mircea PĂCURARIU. alături de cunoscutele Didahii. 316. II. Rugăciunea Domnului. Bucureşti. Editura Academiei RSR. I. I. cu scurte explicaţii asupra Tainei Mărturisirii şi Învăţătură bisericească la cele mai trebuincioase şi mai de folos pentru învăţătura preoţilor (1710. Între cărţile care interesează direct învăţământul catehetic. cel căruia îi datorăm. unul din cei mai mari tipografi şi traducători pe care i-a avut Ţara Românească.. cu litere şi silabe într’însa. exerciţii de silabisire şi texte pentru lectură cu conţinut creştin. se impune zăbovirea pentru câteva momente asupra personalităţii mitropolitului cărturar Antim Ivireanul (1708-1716). 93 Ibidem. 91 Pentru amănunte recomandăm lucrarea prof. 90 . HODOŞ.Păşind în veacul al XVIII-lea. Bucureşti. Bucoavna de la Bălgrad (Alba Iulia. între altele. vol. iproci” 92 . N. Scurtă tâlcuire a legii celor zece Cuvinte. Bucureşti.94 Onisifor Ghibu (1883-1972). 1994. prof. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. folositor preoţilor în misiunea lor de catehizare90. O menţiune aparte se cuvine despre cărţile propriu-zise. Amintim mai întâi Bucoavnele sau Bucvariile. II. 1699) este intitulată după însuşi cuprinsul ei: “Bucoavna ce are în sine deprinderea învăţăturii copiiloru la carte şi simbolulu credinţii creştineşti. Ediţia II-a. 29. p. amintim Învăţătură pe scurt pentru taina pocăinţii (Râmnic. p. 1916.”93.. Târgovişte). vol. 369 (iproci = etc. profesor de pedagogie al Universităţii din Cluj (iar din 1941 al Seminarului Pedagogic Universitar din Sibiu). în excepţionala lucrare Din istoria Pr. dr. Bianu. De pildă.). 1970. Bucoavnele cuprindeau alfabetul chirilic. un mic catehism în trei părţi. p. cu lecţii în care se cuprind învăţături de bază ale credinţei. Bibliografie românească veche.. Iar bucoavna de la Râmnic (1726) este tipărită cu titulatura următoare: “Întâia învăţătură pentru tineri (în slavoneşte şi româneşte). enunţate chiar din titluri91. Simbolului credinţei şi a celor nouă fericiri.. 92 I.

36 la 62 se tratează pe larg despre cele şapte taine. ţel întru-totul valabil şi astăzi în cadrul educaţiei religioase din şcoli. Ibidem. 95 . p. unele chiar şi un astfel de titlu. notează următoarele despre cuprinsul acestei Bucoavne: “. Atanasie. cele şapte lucruri ale milei trupeşti şi cele şapte faceri de bine împotriva acestora şi.literaturii didactice româneşti (1916). cit. apoi: Simbolul credinţei şi simbolul Sf. Scriptură şi dându-se şi începuturile rugăciunilor corespunzătoare din Molitvelnic. De altfel. din Am notat aceste informaţii din ediţia 1971. prin întrebări şi răspunsuri. Sfârşitul îl formează: cele trei fapte bune ale bogosloviei. rugăciunile dimineţii (Împărate ceresc. HODOŞ. cele patru lucruri mai de apoi ale omului”. O altă Predoslovie care merită a fi evocată este a Bucoavnei Mitropolitului Iacob Putneanul (1755). O. GHIBU arată că şi abecedarele apusene din această vreme aveau conţinut eminamente religios.95 Conţinutul eminamente creştin al acestei Bucoavne dezvăluie intenţia unei educaţii profund religioase. op. Prea Sfântă Treime. p. 31. p. abecedarele franţuzeşti se numeau Croix de par Dieu sau Croix de Jésus. PRECUM SE CUVINE ORICĂRUI CREŞTIN PRAVOSLAVNIC”96. o iubitorilor de Hristos. pentru ca să fiţi în stare a VĂ ÎNDREPTA VIAŢA VOASTRĂ ŞI A VA PURTA DUPĂ PORUNCILE LUI DUMNEZEU. Tatăl nostru şi Din somn sculândumă).. De exemplu. cele şapte daruri şi cele douăsprezece roduri ale Duhului Sfânt. 96 I. în fine. 35. Creşterea prunciască atârnă şi de ce fel de copilu iaste.Partea de lectură propriu-zisă consta exclusiv din lecturi de ordin pur religios şi anume: rugăciunea când va să înceapă copilul a învăţa.. N. în care întâlnim sfaturi asemănătoare cu ale Sfântului Ioan Gură de Aur din cuvântările sale cu privire la creşterea copiilor: “Toată obişnuinţa vieţii omeneşti stă spre hrană. arătându-se şi locurile din Sf. de iaste învăţatu. De la p... aceiaşiu şi dacă se face mare. 34. BIANU. scopul tipăririi este mărturisit chiar în Predoslovie: ”Primiţi dar această cărticică şi citind-o înţelegeţi pietatea cuvântului. nume inspirat de icoana Răstignirii de pe copertă. avându-se în vedere formarea caracterului religios moral.. Cele zece porunci de căpetenie ale legii vechi şi cele şase desăvârşiri ale legii noi.

dr. În consecinţă. Iar de aceasta se putea şi să scape dacă neluarea aminte a părinţilor nu o ar fi adus pe ea asupra. op. Iar în “Cuvânt pentru ce fel de clironomii (bogăţii. Şi pe moartea aceea nevoie este să o primească negreşit de la fire.. . 7. Iorga din lucrarea “Un pedagog moldovean pe la 1800”). p. Dinu creşterea copiilor ca dintr-o rădăcină bună şi rea. lasă-le lor purtarea de grijă a lui Dumnezeu!”.. cit.” . începând de la azbuchi.şi decât ucigaşii de copii zic ca sunt mai răi.. bolind cu inima de nenorocirea învăţăturii lor. cu toată rânduiala. prof.. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea îşi fac apariţia câteva lucrări de pedagogie propriu-zisă: Pedagogia lui Iosif Mesiodax (numele grecesc al lui Iosif. pentru folosul a tot poporul ortodox. de voieşti să laşi bogăţie multă copiilor tăi. iar aceştia şi pe suflet şi pe trup ducându-l îl aruncă în focul gheenei. în “Cuvântul 44”. "Puţul şi împărţire de grâu". Ibidem. dacul din Moesia. unde nu iaste hrană bună copiilor? Care văzând noi lipsiţi copiii de hrana ce li se cade. Pentru că aceia despart trupul de suflet. n.. Cum daru vei nădăjdui de bine. şi după aceste rugăciuni de seară şi de dimineaţă şi rânduiala pentru masă şi după masă. “Pentru creşterea copiilor”.”97. am dat în tipar această cărţulie. n. A se vedea. 1978. carte ce se ocupă cu educaţia copiilor. educarea şi formarea pe care copiii trebuie să o primească de la părinţi pioşi şi dascăli virtuoşi. n. Mânăstirea Neamţ. p. Sf. p. potrivit precizărilor lui N. Constantin GALERIU.)" fiind de fapt mitropolitul de mai 97 Ibidem. Bunăoară. 1995.. 98 Pr. Ioan Gură de Aur îndeamnă: “Deci să nu ne sârguim să adunăm bani şi pe aceştia să-i lăsăm copiilor.copilărie întru învăţătură cinstită şi întru frica lui Dumnezeu (care iaste începutul înţelepciunii)... ci sa-i învăţăm pe ei fapta cea bună. Mitropolitul Iacob Putneanul. Sf. se cade a nădăjdui că acela va fi cu bună creştere şi dacă va fi mare. Vezi şi lucrarea † TEOCTIST. Ioan Gură de Aur... 429. 428. p. n. 131. alcătuită de umilul monah Grigorie din Ţara Moldovei şi cu îngrijire revăzută de către unul din cei mai buni dascăli Domn Nicodem de Naxos.) trebuie să lăsăm copiilor noştri”. Despre creşterea copiilor. totodată. Mitropolit al Moldovei şi Sucevei. 416. “umilul monah din Ţara Moldovei (de la Neamţ. 77-78. în vol. publicată la Veneţia în anul 178998. Pedagogia Creştină sau Tratat despre buna conducere. Bacău.. întâlnim un avertisment ferm pentru părinţii care neglijează educaţia creştinească a copiilor: “Pe aceşti părinţi eu şi să nu socotească cineva că ceea ce se grăieşte este de mânie . precum se vede ca să poată după buchii ceti şi cu sloguri întru întărirea cetirii sale. în cap. pentru toată viaţa curge. p.

care. Revenind asupra importanţei Catehismelor. dr. în Transilvania şcolile elementare se împărţeau în trei grupe: comunale (sau “triviale”. al căror baze s-au pus. Cuvânt înainte la Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă. Şcoala grecă-latină de la Târgovişte (1646). 99 . 1952. cu plecările şi metaniile. inclusiv instituţii de nivel universitar. Bucureşti. acestea din urmă pregătind învăţători. la Academia domnească din Iaşi (1640) de pe vremea lui Vasile Lupu. fiind stabilit şi faptul că trebuia să fie predată numai de către preoţi100. arătaţi-le icoanele Domnului Iisus Hristos. citire. mult răspândită la noi. 1937. fiind citită în toate provinciile româneşti. Bucureşti. prof. ale Sfintei Fecioare şi ale Sfinţilor şi învăţaţi-i a face semnul Sf. Meritul aparte al acestei Pedagogii este că se oferă copiilor un catehism mult mai accesibil decât psaltirea sau alte cărţi de cult. se cuvine subliniat rolul lor preponderent în lucrarea de catehizare. După ea s-au inspirat apoi celelalte catehisme. 100 Pr. capitale şi normale. Spiritul catehezei patristice din şcoala românească. 2 la Neamţ. Doua sute de ani de învăţământ Teologic la Sibiu. după traducerea ei în româneşte a cunoscut 17 ediţii101. vezi † JUSTINIAN. Apud Pr. Este cazul să privim în urmă. 1 la Iaşi. Fiul lui Dumnezeu. Tipografia cărţilor bisericeşti. Bucureşti. În conţinutul său autorul insistă asupra importanţei principiului intuiţiei. aritmetică). 1786-1986. încă din secolele precedente. 13-14. Mircea PĂCURARIU. p. Secolul al XIX-lea va înregistra un număr tot mai mare de catehisme. o dată cu deschiderea unor importante şcoli. În toate cele trei şcoli religia avea loc privilegiat. 3 la Sibiu. Grigorie al IV-lea Dascălul (1823-1834). Sibiu. Să se aplece până la pământ şi să zică: Iisuse Mântuitorule. 36. Bunăoară. 101 10 la Bucureşti. Academia domnească de la Bucureşti (1694.târziu al Ungro-Vlahiei. 1987. pe vremea domnitorului martir Constantin Brâncoveanu. despre care am amintit deja. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. crez exprimat aşa: “Conduceţi-i la Biserici. numite aşa după cele trei materii: religie. Ediţia de bază. fie şi lapidar. Mihail BULACU. a fost Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. p. Şcolile deschise în Transilvania prin legiuirile date de împărăteasa Maria Tereza pe la 1764 etc. de fapt. Cruci. ai milă de mine!”99. 1 la Buzău.

. seminar la care va preda o vreme şi Gheorghe Lazăr. Ne referim la cele semnate de Pr. op. 1818). GALERIU.. iar în 1837 şi la Râmnic. unde se născuse în anul 1779 şi unde va închide ochii la numai 44 de ani (1823). prof. care a avut grijă să rânduiască aici “dascăli procopsiţi”. predarea Catehismului şi a Istoriei “vivliceşti” a Vechiului şi a Noului Testament. datorate în mare măsură lui Gheorghe Lazăr. Iuliu Scriban. Un fapt cu totul remarcabil este că lecţiile de religie pentru şcoala primară erau incluse în Cartea de citire102. Sava (1818). . Ioan Mihălcesu (mai apoi Arhiereu şi Mitropolit). Petre Vintilescu. Chiar dacă unele au trebuit să-şi închidă temporar porţile (ca de exemplu cea din capitala Moldovei în 1864). trebuie să amintim faptul că dintre toţi ierarhii ortodocşi care au militat pentru promovarea învăţământului românesc. Toma Chiricuţă. 8. Un alt moment însemnat în afirmarea învăţământului catehetic îl constituie înfiinţarea şi organizarea Seminariilor Teologice: 1803 la Socola-Iaşi. În Ţara Românească un eveniment deosebit îl constituie începuturile învăţământului de nivel superior. p. Chemarea tinerilor la studii a făcuto cu râvnă apostolică Gh. prin purtarea de grijă a episcopului Vasile Moga. 1811 la Sibiu. prof. 102 Pr. conducător al Şcolii de la Sf. dr. După o muncă epuizantă de trei ani. Pr. alături de cursurile de inginerie şi de filozofie. cu binecuvântarea mitropolitului Veniamin Costachi. Fie şi în treacăt.inclusiv din secolul al XX-lea. Lazăr prin “Înştiinţarea către de toată cinstea vrednică tinerime” (august. 1836 este anul în care se vor deschide Seminarii la Bucureşti.. Buzău şi Argeş. Arhim. Pr. cit. 1860 la Iaşi (pe vremea lui Cuza). aceste facultăţi au pecetluit reuşita mult dorită de înaintaşi de a avea un învăţământ teologic superior în Ţările Române. Iar cu privire la înfiinţarea Facultăţilor de Teologie notăm: 1850 la Sibiu (sub păstorirea mitropolitului Andrei Şaguna). C. acest apostol al învăţământului românesc se întoarce grav bolnav la Avrig – Sibiu. 1881 la Bucureşti (mitropolit Calinic Miclescu). şi alţii. prof. şcoală a cărei programă prevedea.

însă. mai ales în Ardealul pluriconfesional. numite “poporale”. că “Telegraful Român” este ziarul românesc cu cea mai veche apariţie neîntreruptă. cu apariţie neîntreruptă din anul 1853 până azi. biblice. dintre care mai mult de jumătate înfiinţate de el. în genul celei de care vorbeşte Sf. iar din 1824 cu durata de trei ani. care. Iar “povestirea liberă”.Andrei Şaguna s-a remarcat într-un chip aparte. El înfiinţează şcolile elementare. De aceea. Crişana şi Banat. anume un caracter prea intelectualist-raţional sub care s-a asimilat şi predat chiar şi Teologia. Ap. despre care se pomeneşte destul de des în izvoare şi asupra cărora nu insistăm acum. un rol catehetic major l-a avut Telegraful Român.103 În rândul şcolilor cu impact pozitiv deosebit în veacul al XIX-lea trebuie pomenită şi Preparandia de la Arad (1812) cu limba de predare română. 2). cum este cazul celei herbartiene. La sfârşitul arhipăstoririi sale. beneficiau de prestaţia învăţătorilor şcoliţi la Institutul pedagogic din Sibiu. . tipărite cu binecuvântarea sa. pentru pregătirea viitorilor învăţători ai şcolilor confesionale din Arad. cea fără pricepere. aşadar. Pavel în Epistola către Romani (10. Ne referim. propriu-zis un Institut Pedagogic. sub oblăduirea Bisericii. venită în Ardeal prin studenţii români aflaţi în Germania. la anumite influenţe pedagogice externe exagerate. Semnalăm. Directori ai şcolilor poporale erau preoţii parohi. care va pregăti terenul pentru deschiderea în acelaşi oraş a unei şcoli teologice cu doi ani de studii. că unele tulburări s-au produs de multe ori şi datorită unei altfel de “râvne”. iar protopopii aveau misiunea de inspectori în raza protopopiatului. prin îndepărtarea peste limitele admise de textele sacre. a alunecat în etalare subiectivă de “talente”. numai în Arhiepiscopia Sibiului funcţionau aproape 800 de astfel de şcoli. concret. de altfel metodă clasică a predării învăţământului. Alături de cărţile de cult şi manualele şcolare. Râvna promotorilor învăţământului religios ortodox a avut în decursul istoriei nenumărate piedici. pentru astfel 103 De notat.

prof. Popescu. G. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. şi de educaţia religioasă. Ar fi deosebit de interesant un studiu amănunţit asupra evoluţiei în timp al acestei legislaţii. Pr. legislaţia cu privire la învăţământ. a înregistrat prestaţia unor pedagogi de mare valoare. Până în anul 1948. Simion Mehedinţi şi Teodor M. În primul rând trebuie să avem în vedere mulţimea de preoţiprofesori care şi-au consacrat timpul şi energia vieţii pentru învăţământul religios. ignoraţi în perioada comunismului din motive politice. care este foarte sugestiv pentru încercările de limpezire a normelor actuale. la zece ani după “Revoluţie”. această materie a fost considerată prioritară şi. Catehetica. 56. inspector general şi ministru al învăţământului105. Manual pentru Institutele Teologice. dar primul cod modern de legislaţie şcolară îl datorăm ilustrului pedagog Spiru Haret (18511912). care s-au preocupat. din păcate foarte puţin cunoscuţi şi astăzi. O dată cu ei la pedagogii laici trecuţi în veşnicie. Dumitru CĂLUGĂR. cu preocupări remarcabile şi în câmpul învăţământului religios românesc. Cu privire la subiectul nostru. s-au convocat şi ţinut două congrese catehetice. la Sibiu (1922) şi Mânăstirea Dealu (1933)104. G. figura în fruntea tuturor celorlalte materii. profund trăitori ai creştinismului ortodox: Vasile Băncilă. Fiecare moment important în istoria şcolilor româneşti s-a bazat. fireşte. pe o anume legislaţie. Bucureşti. legea care ne interesează este cea din 1898: “Legea asupra învăţământului secundar şi superior”.de probleme şi altele asemenea. desigur. atât la nivel primar şi mediu. când religia a fost suprimată din programele şcolare. O contribuţie însemnată la precizarea statutului religiei în şcoală l-a avut. Secolul al XX-lea. 105 Doctor în matematici la Paris. cu totală dăruire şi solicitudine. dr. pe care a slujit-o în mod exemplar. Antonescu. 1976 p. deodată cu problemele pedagogiei moderne în general. Constantin Narly. până la venirea tăvălugului comunist. cât şi la cel universitar. a ocupat prin concurs o catedră universitară. o dată cu apariţia cataloagelor. 104 . profesor universitar.

dar numai în spiritul conţinutului original. Îl recomandăm în special pentru următoarele capitole: Psihologia religioasă. Facem. însă. de aceea nu insistăm cu amănunte bio-bibliografice. precizarea că lucrarea de căpetenie din domeniul catehetic-pedagogic. Oradea. propriu-zis cel mai prolific publicist român din domeniul catehetic din toate timpurile106. Bucureşti. cu toate că figurează în fişier. 1928. între altele. care a lăsat. strălucit titular al catedrei de Omiletică şi Catehetică al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu (19681978). Materia învăţământului religios. 1946. Bucureşti. literatura catehetică românească na mai cunoscut un astfel de compendiu pedagogic creştin. Pedagogia creştină ortodoxă. cu teza Caracterul religios-moral creştin. întru-totul binevenită.Din prima categorie s-a evidenţiat cu vigurozitate părintele Mihail Bulacu (1898-1985). publicată la Sibiu în 1955. o astfel de reeditare.) se impune a fi reeditată. părintele Călugăr ne-a lăsat şi Cele Amintim câteva din cărţile reprezentative: Studiu introductiv în Catehetica ortodoxă. fiind necesare doar câteva actualizări sub aspectul tematicii şi al bibliografiei. Conţinutul manualului este în mare măsură valabil şi astăzi. profesor de religie la Seminarul Pedagogic Universitar. cel de la Biblioteca Facultăţii de Teologie din Bucureşti lipseşte de aprox. Spiritul catehezei patristice în şcoala românească. mai ales că exemplarele sunt foarte rare107. titular al catedrei de Omiletică şi Catehetică al Facultăţii de Teologie din Bucureşti (19361952). Evident. din anul apariţiei (1935). Educaţia religioasă. 1935. doctor în teologie al Facultăţii din Bucureşti. Pedagogia creştină ortodoxă. desigur. Principiile didactice ale catehezei şi Anexa care cuprinde cateheze sau lecţii practice. 1984). Bucureşti. 3-4 ani din raft. 107 Bunăoară. cel mai recent manual de Catehetică de nivel universitar (Bucureşti 1976. Este în general cunoscut în mediul teologic. Pentru predarea religiei în şcoală. În aceeaşi categorie a preoţilor-profesori cu preocupări catehetice deosebite se înscrie şi părintele Dumitru Călugăr (1907-1988)108. 108 Face studii de specializare la Universitatea din Jena (1937-1938). 106 . Conştiinţa creştină după Catehezele Sf. întrucât. presupune anumite aduceri la zi. monumentală ca formă şi conţinut (571 p. 1937. Chiril al Ierusalimului. Teză de doctorat. autor de cărţi şi studii omiletice şi catehetice. ediţia a II-a.

Iubire. Pentru demersul catehetic actual. Metoda afectivă şi sentimentul spiritualizat. Din fericire. Dar maximul vieţii este sărbătoarea. Autorul pledează în mod inteligent şi cu dovada unei înalte conştiinciozităţi pentru educaţia religioasă timpurie a copilului: “Cel dintâi lucru pe care trebuie să-l ştie cu putere un educator. Aforisme şi para-aforisme. S-a spus că nu viaţa este pentru şcoală. Cartea are şapte capitole: Importanţa religiei pentru copil. copilul are o mare capacitate festivă. care. iar nu o simpla zi liberă: o zi de lucru poate fi sărbătoare. reprezentant strălucit al elitei interbelice111. n. este că vârsta copilăriei este cea mai însemnată pentru a întreprinde formarea religioasă a omului. Cea mai însemnată este copilul însuşi.. Metoda religioasă şi idea concretismului.. dar cea de-a doua fiind mai apropiată preocupărilor noastre112facem o scurtă zăbovire asupra ei. aceasta lucrare este de importanţă capitală. un timp. se aplică la Reeditate de Episcopia Romanului şi Huşilor în 1990. 1993. iar o zi liberă poate fi negaţia sărbătorii. licenţiat al Universităţii din Bucureşti.. chiar dacă sunt pe alocuri depăşite ca limbaj şi tematică.. deci şcoala trebuie să fie pentru sărbătoare. Omul şi existenţa. Copilului îi place natura. pe băncile şcolilor prin osteneala părintelui profesor dr. 1897 la Brăila. valorificarea sărbătorii în şcoală e înlesnită de două împrejurări. Prezente deja. de Ileana BĂNCILĂ. scriitor şi filozof creştin. Începem acum şirul pedagogilor creştini ortodocşi laici cu Vasile Băncilă (1897-1979).şapte cărţi de religie109. Iată un exemplu: “Sărbătoarea nu implică numai o metafizică şi o morală. constituie un veritabil punct de plecare pentru alcătuirea manualelor de religie de astăzi110. ambele apărute la Bucureşti în anul 1996. Editura “Marineasa”. Ioan Sauca. Ediţie îngrij. la clasa Marelui Voevod Mihai. Acesta. 90. pentru primele clase. prezent acum în bibliotecile noastre prin două cărţi deosebit de valoroase. editate de “Anastasia”: Duhul sărbătorii şi Iniţierea religioasă a copilului. de altfel. Pentru Metodica predării religiei ne interesează. p. ci şi o pedagogie. ci şcoala pentru viaţă.. profesor la liceul “Mihai Viteazul” din Bucureşti şi. jubilează. necunoscut de marea masă a cititorilor români decât după trecerea câtorva ani de la evenimentele din decembrie’89. Facultatea de Filozofie. Formalism şi povestire. p.. seriozitate şi doctrină.” (subl. la venirea comunismului a devenit “duşman al poporului”. întrucât nu este pervertit. Decalogul atmosferei. trăieşte divinul. 1.). specializat la Paris în acelaşi domeniu. Credinţă şi sinceritate. se dăruieşte. Timişoara. 111 Născut la 1 ian. Vezi Vasile BĂNCILĂ. e o fiinţă însetată de sărbătoare – ceea ce am văzut că este ceva plin. 112 De altfel şi în Duhul sărbătorii întâlnim aprecieri strâns legate de educaţia copiilor prin intermediul sărbătorilor creştine. 109 110 . Se înţelege că din acest motiv. Un adevăr care. desigur ambele lucrări.

în fine. p. După o impresionantă pledoarie pentru educarea religioasă a copiilor. adevărul vechi şi de bun simţ că dacă nu se introduce omul în religie de când e copil. vorba lui Comenius. Editura “Anastasia”. pedagogia preventivă (menţinerea unei atmosfere plăcute. vorbind despre elementele sine qua non ale desfăşurării lecţiei de religie. ca să nu le vatăme. grija de a înlătura oboseala. Ibidem. Bucureşti. Planta de preţ a religiei să fie adânc înrădăcinată în solul sufletului. p. creanga trebuie îndoită cât e verde. degeaba va ploua mai târziu.. în ectoplasma lui 113 114 Vasile BĂNCILĂ. Plugarii ştiu că grânele trebuie să fie crescute înainte de a veni căldurile verii. V. Dacă nu plouă primăvara. Iată cum se exprimă autorul: “Felul prezenţei sufleteşti a educatorului hotărăşte soarta educaţiei. pe către e chemat s-o păstorească va trăi şi va respira neîncetat în aura lui. n. . autorul mărturiseşte convins: “Aşadar. ideale. prezentate sub un titlu sugestiv. un fel de logistică obligatorie: mediul fizic şi decorul.orice fel de educaţie căci. un copil crescut cu religie va fi mai spiritualizat şi deci mai serios la toate obiectele din şcoală.. n. Iniţierea religioasă a copilului. aliaţii fireşti (adică susţinerea lecţiei cu ajutorul celor mai dotaţi şi receptivi elevi). În ultima parte a lucrării. natura exemplelor (tactul de a prezenta ilustrări potrivite. Băncilă îşi exprimă opiniile în legătură cu persoana profesorului de religie. Elevii vor trăi în cercul de efluvii invizibile care pornesc din fiinţa lui. precum şi în toate manifestările lui “114. Să învăţăm o dată. pregătirea (aperceptivă. că obştea de şcolari.”113. nu din cele care produc dubii sau ilaritate).. 20-21. La fel şi în formarea religioasă. Am subliniat această ultimă dimensiune.. pragul lecţiei (atitudinea profesorului la intrarea în clasă). în chip definitiv şi efectiv. el va risca să nu cunoască niciodată farmecul şi binefacerea religiei.. atitudinea educatorului. pentru ca secetele vieţii să nu-i poată face nici un rău. 1996. pentru că ea sintetizează toate eforturile recomandate anterior..). pe tot parcursul lecţiei) şi. Dodecalogul atmosferei. 29.

Aceste câteva ilustrări ale gândirii distinsului pedagog Vasile Băncilă sunt suficiente.spirituală. 1930. III. metaforic. alţii o coboară.. Bucureşti. 1937 (ultima subliniată de noi pentru interesul aparte în cadrul Metodicii predării religiei). un termen luat din metapsihică. decât stigmatizarea propriu-zisă: “fideist” înseamnă credincios (lat. deodată cu îmbogăţirea conţinutului actului catehetic. 1924. Unii produc o atmosferă sfinţitoare încât în vecinătatea lor te simţi mai bun şi mai tare. Antonescu (1882-1953). Semnalăm câteva dintre ele: Din problemele pedagogiei moderne. alţii demonizează ori deprimă. Lucrarea ce ne interesează în chip aparte este Educaţia morală şi religioasă în şcoala românească (Bucureşti. alţii neliniştesc chiar fără să spună un cuvânt. G.. Bucureşti. la caracterul “naţional” al Statului Român. Un alt reprezentant strălucit al pedagogiei creştine româneşti este G. fides-i = credinţă). fundamentale ale pedagogiei moderne. Unii liniştesc prin simpla lor prezenţă. Bucureşti.”115. structurată în trei mari capitole: I. Educaţia religioasă în cadrul educaţiei integrale. acuzaţii care constituie în fond mai degrabă recunoaşterea unor merite. pentru ca fiecare profesor de religie să fie convins a-şi face timp pentru a citi integral Iniţierea religioasă a copilului spre marele folos în străduinţa de a-şi îmbunătăţi propria persoană. 1937). iar “naţionalist” românul ce ţine la identitatea neamului. Generală. Istoria Pedagogiei. autor al unor lucrări de prestigiu în domeniu116. Fiecare om sugerează o anume atmosferă. înlăturat de la catedră de către comunişti în anul 1948. Bucureşti. Educaţia morală în şcoala românească. o vreme şi la Seminarul Nifon din acelaşi oraş. credem. 115. Curs de pedagogie. alţii întinează tot ce ating. ca să aplicăm. 1939. II. profesor de Pedagogie la Universitatea din Bucureşti. 115 116 Pedagogia Doctrinele în şcoala disciplinei . sub acuzaţia de “fideism” şi “naţionalism”. unii înalţă atmosfera. unii purifică. p. 1925-1926. Bucureşti. Educaţia morală şi religioasă românească. Sunt oameni care îmbălsămează totul în jur ca un trandafir de soi şi sunt alţii care infectează totul ca un dihor. Ibidem. Psihanaliză şi educaţie.

. în cadrul programei.. Întrucât prelegerea de faţă se adresează în primul rând viitorilor profesori de religie. şi atunci înseamnă că am ajuns la rezultatul pe care-l preconizam adineaori: conlucrarea armonică între educaţia religioasă şi intelectuală. care au trecut apoi la alte facultăţi. pe care viitorii profesori de religie să o dobândească în cadrul Facultăţii de Teologie. moderni şi contemporani. care aveau îndoieli. cum ar fi.. dogmatica. vom face o mică ilustrare din ultimul capitol al cărţii cu referire la această importantă misiune: “În ceea ce priveşte pe profesorul de religie considerăm că acesta trebuie să aibă o serioasă pregătire filozofică. G. însă. p. le-au ascuns şi au trecut la facultatea de teologie. trebuie suplimentat prin lecturi individuale. am găsit elevi sceptici. cit. pe când alţii. fiindcă dacă în sufletul seminariştilor sau al tinerilor teologi apar faţă în faţă concepţia ştiinţifică deoparte şi cea teologică de alta. Ceea ce nu se parcurge. fie şi generale. căci nu putem împărţi sufletul elevilor noştri în compartimente. Antonescu pledează pentru “o serioasă cultură filozofică”.Chiar dacă au trecut un număr de ani buni de la data publicării acestei cărţi. aşadar. spre exemplu. că G. Observăm. în legătură cu gândirea marilor filozofi ai lumii. constatându-se în plus că nici acum nu avem o catedră de filozofie propriu-zisă. ajungem la scepticismul religios.aceştia sunt ipocriţii. antici. după ce şi-au mărturisit îndoiala. 136-137.”117. sau iese contradicţie. morala.. avem nevoie de credincioşi adevăraţi. ele nu pot rămâne izolate. dar voiau să se facă preoţi. istoria religiilor etc. 117 Op. Pot să vă spun că atunci când am fost profesor la Seminarul Nifon. în aşa fel încât orice teolog să posede cunoştinţe. N-avem nevoie nici de sceptici nici de ipocriţi. . iar în cazul când aceasta este mărturisită.. conţinutul ei este în cea mai mare parte actual. sau iese armonie. Acest deziderat poate fi exprimat şi astăzi. iar în cazul când este ascunsă ajungem la ipocrizia religioasă.. deşi anumite incursiuni în acest domeniu se pot face la câteva din disciplinele de bază. Aceste două concepţii se vor ciocni şi din ciocnirea aceasta.

1941. 1925. din motive politice. în sensul propus de Sf. Prin etica pe care o susţine. 490-493 găsim referiri la religie. 1929).. Dacă în locul instrucţiei religioase s-ar face cu Sf. În 1923 C. Problema comunităţii pedagogice.) în Instituţii despre care afirmă: “Religia este poate cea mai activă formă. Bucureşti. Aşa se explică faptul că una dintre cărţile lui C. rămas în conştiinţa educatorilor mai ales prin lucrarea Pedagogia generală. pr. fără să vrea şi fără să ştie. Vasile cel Mare în cunoscuta “Omilie către tineri”118. Tolstoi educator. Găvănescu. Omilia către tineri. Narly se intitulează Opera pedagogică a profesorului I. II. va fi numit pe rând. este întunecată de amănuntul istoric şi sistematic. (vezi prefaţa la C. printr-o predare nepedagogică a religiei sentimentul religios se poate pierde în faţa multelor date impuse a fi memorate: “Frumuseţea şi înălţimea etică a religiei creştine. Misiunea educatorului. unde va preda până în anul 1947. NARLY..S. religia exercită o influenţă totală asupra omului. face liceul la Focşani şi Facultatea de Litere şi Filozofie la Iaşi. Constantin Narly (1896-1956) este un alt mare pedagog al perioadei interbelice119.. în fine. 490). sub care valoarea de devotare s-a înfăţişat în omenire. postul său va fi “comprimat”. Întors în ţară. Bucureşti. totodată fără neglijarea gândirii Sfinţilor Părinţi. C. n. fiind înmormântat în cimitirul Belu. Problema idealului pedagogic.B) 119 Născut la Tecuci. în anul următor va obţine titlul de doctor în filozofie cu teza Die soziale Schichtung Rumäniens (Stratificarea socială a României). la Göttingen. care ne-au lăsat. La un moment dat. asistent la Facultatea de litere din Iaşi. nr. 1943. de fapt. 1996. Problema mijloacelor educaţiei. D. 118 . FECIORU. Aici se va apropia de I. întâlnită de altfel la mulţi dintre studenţii noştri.. în subcapitolul Concretizarea (educaţiei n. “filozofia” cea mântuitoare. profesor la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Cernăuţi şi. 1986 (vol. Narly atrage atenţia că de multe ori. 1929. Pedagogie generală. trad. reeditată în 1996. trebuie făcută cu discernământ. IV. alcătuită de Viorel NICOLESCU). Găvănescu (Bucureşti. de la 1 oct.” (p. Dintre lucrările sale mai amintim: Problema idealului pedagogic. publicată întâia oară în anul 1938. însuşi învăţământul religios. Educaţie şi ideal. unde. 1940. între ei legându-se o strânsă prietenie. VASILE CEL MARE. Narly pleacă la studii în Germania. 17 din colecţia P. profesor de Pedagogie şi Istoria Pedagogiei la Facultatea de litere şi filozofie.Această preocupare. Problema posibilităţii educaţiei. la Bucureşti. În această ultimă parte la p. III. Rezultatul este indiferenţa religioasă sau ateismul pe care îl promovează adesea. cu 528 de pagini şi următorul cuprins: I. când. Misiunea educaţiei româneşti. Trece în veşnicie în anul 1956. 1927.

. Scrieri despre educaţie şi învăţământ. atâta preţuieşte cât a înţeles din Evanghelie. Înmormântat în cimitirul Belu din Bucureşti. Antologie. 122 Idem. de D. ci a fost un mare admirator al virtuţilor sale strămoşeşti. profesor la catedra de geografie a Universităţii din Bucureşti.122. mărturisind public convingerea că Iisus Hristos este nu numai Mântuitorul lumii ci şi cel mai mare educator al omenirii 121. Şcoala muncii. ediţie îngrij. J. încât instrucţia religioasă de astăzi ar suferi o gravă pierdere ignorând-i cărţile. Editura Academiei Române. orfan de mamă de la 9 ani şi de tată înainte de terminarea liceului. Născut în Soveja – Vrancea. dăruit de Dumnezeu cu o viaţă bogată. În Creştinismul românesc exemplifică a aceste virtuţi. Poporul – cuvinte către studenţi. MUSTER. A fost profund credincios. Cartea românească. Poţi să fii om deplin fără să fii creştin? etc. f. avertizând tineretul că nu poţi fi om deplin fără să fii creştin şi că un om. Căci Simion Mehedinţi n-a slujit doar poporul român cu o conştiinciozitate ieşită din comun. atât ca număr de ani (93) cât şi ca activitate oferită în slujba neamului120. nominalizândule chiar ca titluri de capitole: Lipsa războaielor confesionale.precădere educaţia sentimentului religios. autor de cărţi fundamentale din domeniul geografiei (cea mai reprezentativă: Terra. ci şi unul dintre cei mai mari pedagogi ai României. ca şi un popor. MEHEDINŢI. fără excepţie. doctor în geografie al Universităţii din Leipzig (cu teza Die kartographische Induktion). în care. Introducere în geografia ca ştiinţă 2 volume) şi al pedagogiei (Altă creştere. 120 . (vezi coperta). 492). se observă fără greutate o împletire armonioasă a convingerilor creştine cu simţămintele unui patriotism exemplar. membru al Academiei Române (1915).. 1992. Bucureşti.. Arhaismul creştinismului românesc. şi aceasta mai puţin în şcoală şi mai mult în Biserică.. Simion Mehedinţi (1869-1962) a fost nu numai un mare geograf. Primatul sufletului. Poţi fi om deplin fără să fii creştin ?. Licenţiat al Facultăţii de filozofie şi litere din Bucureşti (cu teza Ideile lui J.). dar ne îngăduim observaţia că necesitatea indiscutabilă a cultivării sentimentului religios în Biserică trebuie făcută în paralel cu instrucţia religioasă la clasă. Scrisul său din câmpul pedagogic este atât de pătruns de duhul evanghelic. religiozitatea ar spori. Credem că observaţiile profesorului Narly sunt în mare măsură valabile. Bucureşti. 121 S. 216. p. Rousseau despre educaţie). Neutralitatea faţă de certurile dogmatice. Creştinismul românesc.” (p. în mod progresiv şi echilibrat. a.

Prezenţa lui Iisus în folclorul naţional. acela va ajunge la o concluzie cu totul deosebită. O explicaţie de bun simţ şi preţuire faţă de poporul pentru slujirea căruia a consacrat cu generozitate toată energia vieţii sale îndelungate. 235. n-a pregetat o clipă să le evidenţieze doar virtuţile. . este cu putinţă oriunde. Dar de o aplecare a neamului românesc spre ură calculată împotriva cuiva. Prioritatea frumuseţii morale asupra justiţiei formale. Sentimentul acesta presupune calcularea la rece a suferinţei altuia. Iată. Absenţa pornirii spre răzbunare. Din fire. cum se exprimă Simion Mehedinţi în legătură cu “Absenţa pornirii de răzbunare la români”: “Poporul român este lipsit de orice înclinare spre răzbunare. Încrederea în biruinţa binelui asupra răului.123 Cu toate că ştia foarte bine şi anumite scăderi ale conaţionalilor. evident că nu poate fi vorba. 1995. sursă de nădejde şi inspiraţie. 84. p. nu dă buzna în viaţa altuia şi nu se coboară niciodată la nivelul vulgului. bunăoară. Acceptarea suferinţei ca mijloc de purificare morală. fiindcă nu simte suferinţa! Aşa să fie? Cine îşi dă osteneala să privească traiul de toate zilele al ţăranului român. p..”124. Cum se explică această pornire spre iertare? Unii observatori superficiali s-au grăbit să dea o explicaţie simplistă: românul nu se răzbună. când exemplele pozitive pot avea un rol întăritor. Violenţa. cu tact pedagogic şi mare optimism. Ibidem.Simbioza între Biserică şi Stat. românul adevărat este discret. Creştinismul românesc. Lipsa ereziilor şi a ereticilor. Va vedea că ceea ce deosebeşte pe plugarul sau păstorul român de neamurile vecine este o mare cumpătare în judecată şi o foarte delicată rezervă faţă de alţii.. Bucureşti. Fundaţia “Anastasia”. 123 124 Idem. ca fapt individual. aşa cum se recomandă mai ales în zilele noastre.

îl numeau “Domnul Tudor”.. la dreapta. urmă a creionului muncit pe hârtie.. În timp ce apostolii predicau kerigmatic vestea cea bună. Generaţiile de studenţi ai anilor 40. “Tudor”. cap. 126 Vezi "Studii Teologice". Î. 138. P. iar preoţii şi episcopii se ocupau cu oficierea liturgică a slujbelor. 5). Despre ei se pomeneşte chiar şi în veacul al V-lea. avea o mână osoasă pe al cărei deget mijlociu. cât o ghindă.”127. de influenţele ereticilor. didascalul harismatic depăşeşte pe episcop şi cu competenţa şi cu învăţătura. chiar mai simplu. Bartolomeu ANANIA al Clujului îi face următorul portret: “A fost unul din cei mai mari profesori ai Facultăţii de Teologie din Bucureşti. în general. titular al catedrei de Istorie şi Patrologie al Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1948-1959). Pavel: “Şi pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi apostoli. Acest studiu este foarte important pentru observarea etapelor făcând parte din triada slujitorilor catehizării în Biserica primară. p. Înainte de a încheia această scurtă semnalare a personalităţii şi Născut în Boteni – Dâmboviţa. “în planul învăţăturii.Teodor M. Bucureşti. Înalt. S. Aceşti învăţători aveau misiunea să explice dogmele credinţei creştine neofiţilor şi să-i apere. cu mustaţa tunsă englezeşte. Era admirat şi iubit. este prezent şi în literatura noastră catehetică. din timpurile ulterioare. aşa cum afirmă autorul.. Istoria bisericească şi Patrologia. p. care. p. “Autoritatea didascalilor”. cu acea respectuoasă familiaritate ce care se spune “Regele”. totodată ai profesorilor de religie şi teologie. Propriu-zis.. 125 . Cor. 1996 127 Biserica şi cultura. 1932. se statornicise o bătătură enormă. întrucât. astfel că importanţa misiunii lor depăşeşte graniţele slujirii convenţionale. Ap. didascalii sunt predecesorii profesorilor de la şcolile catehetice din secolele III-IV. an. 140-211 şi în volumul Biserica şi cultura. îndeosebi prin lucrarea Primii didascali creştini 126 . profeţii îşi manifestau sporadic harisma prorociei. constituia un triumf.. uscăţiv. doctor în teologie al Facultăţii de Teologie din Atena (cu teza Cauzele persecuţiilor din punct de vedere istoric şi psihologic). din care fac şi eu parte. totodată. sau. dar şi foarte temut. licenţiat al Facultăţii de Teologie din Bucureşti. deţinut politic în închisorile comuniste (1959-1964). didascalii harismatici de care aminteşte Sf. didascalii erau slujitorii care catehizau cu timp şi fără timp. 28). III.... al treilea învăţători (didavskaloi).. 12... deodată cu preocupările de strictă specialitate din domeniul pe care l-a slujit cu devotament total.” (“Prefaţa” la Biserica şi cultura.” (I. al doilea profeţi. iar un 8 cu distincţie. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Popescu (1893-1973)125 este un nume de referinţă din galeria profesorilor teologi laici. Un examen la Istoria Bisericii Universale era o probă de foc.

pe de altă parte ea trebuie să ofere culturii miezul fără de care aceasta riscă să cadă în derizoriu.”128. dar pentru împlinirea acestui deziderat şi slujitorii Bisericii. 224. de schimbătoare. Iată cum răspunde autorul la întrebarea “ce trebuie să ofere Biserica pentru cultură?”: “Forţa morală a religiei. imperfectă. titulari ai catedrelor de Catehetică. idea autorităţii divine. se înţelege – celei autentice. de neputincioasă în a ne asigura pacea. moravurile şi instituţiile creştine. bucuria de a trăi. Tocmai datorită faptului că rămâne legată de pământ. 1936). preoţi şi profesori. Ceea ce Popescu M. spiritul şi virtuţile Evangheliei. Popescu. iar alături de ei şi cei 128 129 Ibidem. prin cărţile şi studiile publicate. p. simţul moral. împăcarea. totodată prin activitatea practică din biserici şi şcoli. ţinută la Primul Congres de Teologie Ortodoxă (Atena. trebuie. Ibidem. căci marii bărbaţi ai ei au fost şi mari oameni de cultură. aşa cum a fost dintru început. cultura noastră este atât de relativă. fără de care nu se poate edifica pentru societate o casă solidă şi sigură. să iasă în întâmpinarea culturii. Teodor M. atât din rândurile clerului. un ideal care depăşeşte contingentul.scrisului prof. În rândurile clericilor trebuie amintiţi mai întâi profesorii de la Seminariile şi Facultăţile de Teologie. Teodor a spus atunci este întru-totul valabil şi astăzi: pe de o parte. încrederea.. cu deschidere plină de solicitudine. se înţelege. cât şi ai laicatului. ierarhia valorilor. pe atât de realistă: “Biserica trebuie să creştineze din nou cultura!”129. 223. * În actualitate. p.. Biserica trebuie să fie deschisă culturii. în care se cuprind câteva principii programative pentru relaţia religie-cultură din zilele noastre. se impun câteva cuvinte despre conferinţa Biserica şi cultura. legea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Iar concluzia este pe cât de concisă şi fermă. . Metodica predării religiei beneficiază de osteneala câtorva reprezentanţi remarcabili.

.T. care a publicat studii catehetice deosebit de consistente. volum cu importanţă specială 130 Catedra de omiletică .catehetică cu noţiuni de Pedagogie. C. după învăţătura şi practica primelor veacuri creştine. după cărţile de învăţătură din secolul al XIX-lea. Iniţieri catehetice 132 . ci un dat originar. nu numai în biserică. Convingerile puternice asupra folosului indiscutabil al predării religiei în şcoli le-a exprimat îndată ce s-au redeschis porţile libertăţii.”. Ortodoxia. căci ea începe o dată cu omul. Psihologia catehumenilor. educaţia religioasă a copiilor este o necesitate fundamentală.. 7-10 /1981. în " Ortodoxia". Sfântul Atanasie cel Mare. Preotul catehet. în întreaga ţară (prin conferinţele susţinute în ultimii ani în diferite oraşe). părintele Galeriu conchide: “Astfel.. 132 Bistriţa-Vâlcea. învăţător al unităţii creştine. în “Îndrumări metodologice. “Decan” de vârstă şi preocupări este părintele Constantin Galeriu (1918-2003). nr. p. că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor” (Matei 19. a Mântuitorului Care a spus: “Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi. după aceea îndrumător de doctorate pentru Omiletică şi Catehetică. Principii catehetice în Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. Ora de religie în trecut şi astăzi.”. Un alt nume de referinţă în ogorul catehetic românesc contemporan este al p. 4-6/1995. Iată titlurile studiilor cuprinse în volum: Importanţa catehezei în Biserica Ortodoxă. în prezent duhovnic la Mânăstirea Bistriţa – Vâlcea. cuprinse mai apoi într-un singur volum. 1939). în " Altarul Banatului". Revelaţia şi educaţia. după decembrie 1989. arhimandrit Veniamin Micle (n. Cateheza romano-catolică. fiind preotul cu cea mai mare popularitate în Bucureşti. dar vocea P. 14)131. fost titular al catedrei Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1978-1994). Sale a fost auzită cu pregnanţă şi astăzi. animalul se dresează”. Activitatea învăţătorească a preotului pentru promovarea credinţei ortodoxe. opinând. Mântuitorul Iisus Hristos. căci numai omul se educă. Asupra noastră apasă o răspundere grea în faţa lor şi a lui Dumnezeu. în secolul al XX-lea. o acţiune specifică omului. 1993. 131 Ora de religie în trecut şi astăzi. Convins că “educaţia este un dar.. în S. 1 / 1983. . cv. totodată. 34 / 1993. în pofida vârstei octogenare. ci şi în mas-media. nr. autorul unui curs de Metodică şi a câtorva studii fundamentale în domeniu130. Învăţătorul nostru suprem.care predau Religia în şcoli. totodată în străinătate. că “credinţa religioasă nu reprezintă o achiziţie evolutivă în istoria omenirii. 12.

cu sprijinul unor profesori-teologi de specialitate. pr. chiar dacă denumirea de “manual” este improprie pentru unele dintre ele. 135 Iaşi. spaniolă şi portugheză. în această perioadă confuză de “tranziţie”. Bologna (Italia). aceasta din urmă reluând-o.). pe cea dintâi. Iaşi. autor al câtorva cărţi în domeniu. 134 Bucureşti. prezent în bibliotecile noastre. germană. vor trebui revizuite şi completate. Iaşi.şi pentru faptul că semnalează peste 500 de repere bibliografice. mai ales că şi munca lor este. O menţiune aparte se cuvine pentru manualele de Metodică pentru predarea religiei în şcoală. temerară. Metodicile propuse de prof. De aceea. în limbile română. pentru a corespunde exigenţelor de formă şi conţinut. în prezent titular al catedrei de Ştiinţele Educaţiei. faza de pionierat în care ne găsim. singur şi în colaborare: Pedagogie şi axiologie. 1999. 1994 etc. în situaţia penuriei quasi-generale a materialului catehetic bibliografic actual. între altele. Dintre profesorii laici. însă. doctor în ştiinţele educaţiei. 1995. 1996. însă. fiecare dintre aceste cărţi merită aprecierea noastră. Universitatea din Iaşi. absolvent al Facultăţii de Filozofie a Universităţii “A. Cuza” din Iaşi. Salutăm cu admiraţie preocuparea atât de intensă a unui laic pentru domeniul educaţiei religioase. Psihopedagogie (colab. Ioan Popescu & co. Repere teoretice şi metodice 135 . Bucureşti. de fapt.. Lille (Franţa). italiană. Letiţia Leonte. Ne îngăduim. C. de la Universitatea din Iaşi. prof. pentru că ele constituie un instrumentar concret în mâinile profesorilor de religie. franceză. cu două lucrări strâns legate de domeniul catehetic: Educaţia religioasă. Psihologie şi Filozofie. specialist în Pedagogie. Ana Danciu etc. sunt extrem de utile. cu studii în străinătate la Salonic (Grecia). când educatorii conştiincioşi au încă de luptat cu anumite mentalităţi şi concepţii din afara Bisericii. conţinut şi forme de organizare 134 şi Educaţia religioasă. prof. 1996. Rodica Şendroiu. cu adaosuri şi completări. de asemenea. un loc special în bibliografia “Metodicii predării religiei” l-a câştigat Constantin Cucoş133. Având în vedere. care vine în sprijinul teologilor cu un bagaj impresionant de Născut în 1958. observaţia că unele dintre ele. engleză. la o eventuală nouă ediţie. Pedagogie. 133 .

. care se cere pe alocuri “îmbisericit”136 (de aceea. Lucrarea este străbătută de credinţa mărturisită deseori că numai o conlucrare strânsă între clerici şi laicatul specializat poate da rezultate pozitive în actul catehetic contemporan (vezi. iarăşi. există riscul promovării unor idei şi principii impregnate de ateism. p. de asemenea. încât din partea anumitor profesori. de factură universitară..cunoştinţe psiho-pedagogice şi care dovedeşte. S. la care este bine să se raporteze dascălul de religie. exemplara conştiinciozitate de abordare a problemei: “Predarea religiei în şcoală trebuie asumată cu maximum de atenţie şi seriozitate. 299). deopotrivă. P. îndeosebi din domeniul biblic şi patristic. § Complementaritatea laicat-clericat în realizarea educaţiei religioase. principial. Aceste mici inadvertenţe nu afectează.etc. Miza este prea mare şi este posibil să Vezi de ex.). Domnia sa este de părere că în liceu religia să fie cuprinsă în cadrul unei discipline numite “Cultura şi istoria religiilor” (ceea ce.şi aici ne exprimăm rezerva – noi ştim cam ce fel de istorie şi filozofie se făcea pe vremea comunismului. prezintă 7 capitole. apreciind nivelul academic al conţinutului: “Tipul de discurs avansat de autor se înscrie pe o linie modernă. Comandant al oştilor cereşti. dar . p.. şcoliţi înainte de 1989.”137. Ediţia 1999. 10. cartea este girată de Î. 136 . Felicităm pe autor si binecuvântăm pe toţi cei care vor citi cu folos această carte.. valoarea de fond a lucrării. de exemplu. dar predată şi de licenţiaţi ai Facultăţilor de istorie şi filozofie (fapt care. iar la sfârşit cu un adaos bibliografic. aşezate într-o succesiune logică. De fapt. Reţinem. n-ar fi rău în sine). 77. în cuprinsul celor două cărţi nominalizate. pe care o recomandăm (cu unele foarte mici rezerve). 137 Ibidem. în care se face deseori o asociere nepotrivită de termeni (Hristos este ghid care conduce lumea. totodată cu privire la opinia autorului în legătură cu predarea religiei în liceu. Micile noastre rezerve sunt legate de limbaj. p. însă.. pentru o viitoare ediţie a cărţii este bine ca manuscrisul să fie lecturat de un profesor-teolog). Daniel al Moldovei care o prefaţează. o serioasă cultură teologică.. n-ar fi rău). cu lucrări de actualitate în domeniu.

Metode de predare-învăţare. atât din spaţiul teologic. Proiectarea lecţiei de religie. în calitatea lui de “laic” se ţine de cuvânt: multe dintre paragrafele cărţii dovedesc receptivitate faţă conţinutul teologic al educaţiei. dr. Dorin OPRIŞ. Am acordat prof. 29. Autori: Pr. Monica OPRIŞ şi prof.. este de nivel universitar. feed-back. cât şi din cel laic. ne poate feri de alunecarea pe panta improvizaţiei şi a derizoriului. astfel. Limbaj şi comunicare la ora de religie. 181-292): Principii şi reguli de realizare a educaţiei religioase. aşadar de utilitate imediată. Terminologia utilizată. proiectare curiculară etc.).. ..”138. cu educaţia în gândirea patristică (p. totodată cu binecuvântări din partea Bisericii: Metodica predării religiei. 302 p. ambele cu girul Ministerului Educaţiei Naţionale. Dintre acestea un pronunţat caracter practic. apreciam a fi următoarele paragrafe ale cap. editată de Arhiepiscopia Albei-Iulia139 şi 138 139 Ibidem.u. totodată pentru că în conţinutul prezentat valorifică tot ce s-a scris mai bine în trecutul mai îndepărtat şi mai apropiat. Cucoş un spaţiu preferenţial în studiul de faţă. chiar dacă dă uneori impresia unui stil prolix şi afectat de preţiozităţi. 47 ş. prof. Anul 2000 a înregistrat două cărţi noi în bibliografia Metodicii. pedagogi. în care. C. al 6-lea (p. Conlucrarea dintre laici şi clerici se impune mai mult decât oricând. Numai solidaritatea de concepţie şi de metodă a specialiştilor. Rămâne ca şi profesorii-teologi să-şi însuşească fără urmă de rezervă sau complexe îndrumările psiho-pedagogice care umplu zeci de pagini din acest volum. ca brainstorming. intraţi de altfel în circuitul limbajului pedagogic universal. de care nici Metodica predării religiei nu mai poate fi străină...pierdem totul dacă greşim. dar şi teologi. Iisus Hristos ca învăţător suprem (p. ocupându-se. Evaluarea cunoştinţelor şi atitudini religioase. pentru că lucrările domniei sale răspund în chipul cel mai potrivit exigenţelor demersului catehetic actual. p. Autorul. o dată cu noţiunile clasice. Sebastian ŞEBU. 75) etc. prof. întâlnim termeni noi.

atât sub raportul conţinutului. Gheorghe ALEXANDRU. care mărturiseşte la începutul poeziei “Epigonii”: “Când privesc zilele de-aur a scripturilor române / Mă scufund ca într-o mare de visări dulci şi senine. Amândouă sunt deosebit de utile pentru profesorii de religie. prin descrieri detaliate ale noţiunilor metodice de bază şi. în partea a doua. totodată. 1).. precum odinioară poetul nostru cel de toate zilele. Autori: Nicolae IORDĂCHESCU. cât şi al bibliografiei menţionate la sfârşit. Cucoş (care este citat frecvent în ambele). nu mai puţin a celor contemporani. rostind parcă o dată cu Marele Pavel: “Fiţi mie următori precum şi eu sunt lui Hristos” (I Cor. dar au un limbaj mai accesibil şi mai apropiat de cel catehetic. Ovidiu Gheorghe IONESCU. prin propuneri de proiecte didactice pentru toate nivelele. Iuliana GHEORGHE. Ion DRĂGUŞIN. Alina VÂLCU.Metodica predării religiei în învăţământul preuniversitar. suntem cuprinşi de o mare admiraţie faţă de râvna dascălilor şi preoţilor predecesori.. Conţinutul fiecăreia se prezintă sub formă dublă: teoretică şi practică. 11. cum fiecare dintre ei ne cheamă să le urmăm pilda. Simţim. Principial nu se depărtează prea mult de structura cărţii prof. 140 .”. * Încheind aici acest succint periplu istorico-analitic în spaţiul catehetic românesc. Eminescu. apărută la Editura "Gheorghe Alexandru" Craiova140.

se aseamănă. după chipul lui Hristos. Şi. mai ales din ultimele două sute de ani. într-un anume fel. nu doar că au cunoscut şi aplicat cu cea mai mare conştiinciozitate metodologia didactică. căci se sprijină. în schimb. cu zidirea unei case: dacă se face după un plan bine întocmit şi se respectă normele de bază ale construirii. Modelul nostru Suprem. că se descurcă foarte bine şi fără ele. cu nădejdea că le va fi de folos în osteneala deloc uşoară. desigur. va rezulta o clădire trainică şi frumoasă. sau nu se instrumentează corespunzător.. În schimb. atât în Şcoală cât şi în Biserică. nelocuibilă. n-au depăşit niciodată stadiul mediocrităţii. clerici sau mireni. pe de o parte de a transmite ascultătorilor-ucenici în chip eficient învăţăturile Sfintei Ortodoxii. catastrofale chiar. iar pe de altă parte de a le modela sufletele.VI. rezultatele sunt slabe. Aşa se întâmplă şi cu rezultatele catehizării. preoţilor tineri şi profesorilor de religie începători. pe observarea directă a realităţilor etc. IMPORTANŢA PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN CATEHIZARE Intenţii. Toţi marii pedagogi. deodată. Această modelare sau zidire. Acolo unde se cunosc şi se respectă principiile de bază ale educaţiei. S-ar putea obiecta de către unii preoţi şi profesori. finalitatea actului catehetic este optimă. Răspundem că în asemenea cazuri este vorba de o falsă strategie didactică. cu aplicarea corectă a metodelor şi mijloacelor de predare-învăţare. o clădire şubredă. deopotrivă. pe flerul personal. dimpotrivă.. când nu se cunoaşte metodologia. "pedagogii" care au ignorat legile misiunii învăţătoreşti. fără a se respecta legile tehnologice. va rezulta. Dar dacă se construieşte la întâmplare. dar fiecare s-a străduit s-o îmbunătăţească şi s-o adapteze mereu la realităţile cotidiene. care dau mai puţină importanţă principiilor şi metodelor pedagogice. La fel se . pe experienţa practică. Materialul de faţă se adresează. dimpotrivă.

Astfel. astfel. materialul de faţă nu-şi propune doar descrierea principiilor didactice în sine. socotim necesar să le definim acum. o relaţie mincinoasă. Sau. înaintea abordării subiectului propriu-zis. Fundamente ale didacticii şcolare. de care ne vom ocupa în studiul de faţă. ne-am dat seama că mulţi dintre ei confundă adesea principiile cu metodele. De aceea. în timp ce principiile pedagogice reprezintă norme cu valoare strategică şi operaţională. "Aramis". având ca scop optimizarea procesului de învăţământ în ansamblul dimensiunilor 141 Constantin POSTELNICU. ucenicii se prefac că ascultă şi înţeleg. care vizează nivelul proiectării generale. însoţite de precizările etimologice care se impun. formele şi mijloacele didactice.întâmplă cu cei asemenea lor de azi. precum şi a candidaţilor înscrişi pentru titularizare. după o definiţie mai cuprinzătoare. ci şi creionarea câtorva clarificări. Bucureşti. vom face anumite delimitări. cultivându-se. În asemenea cazuri nefericite se creează. în general. Trebuie să mai facem. DEFINIŢII ŞI DELIMITĂRI. 2000. definitivat şi gradul II. şi "principiile didactice". o delimitare: literatura de specialitate face distincţie între "principiile pedagogice". fie şi parţială: • Principiile didactice sunt norme după care se orientează activitatea educatorului. un cerc vicios: catehetul are impresia (uneori chiar se preface) că predă. victime sigure ale ignoranţei şi confuziilor de tot felul. a cărei urmare este eşecul sigur. de fapt. o dată cu descrierile şi ilustrările ce se impun. sunt norme generale şi fundamentale care orientează activitatea de însuşire a cunoştinţelor. . totuşi. Edit. Pentru o mai bună înţelegere a problematicii. De aceea. Nominalizarea principiilor se va face mai jos. din păcate. iar lipsa de eficienţă şi slaba lor prestanţă la catedră şi la amvon se răsfrânge. negativ asupra elevilor şi credincioşilor. de formare a priceperilor şi deprinderilor la elevi141. deodată cu nominalizarea lor. Din examinările studenţilor la Catehetică şi Metodica predării religiei. A.

prof. 2000. deductivă. Taxonomia metodicii predării-învăţării ţine seama. b. Manual pentru Institutele Teologice. calculatorul etc. casetele audio-video. Metodica predării religiei. Alba Iulia. p. 1976. Bucureşti. prof. este compus din meta. Grupul editorial "Litera". Izvorul principal al învăţării (metode de comunicare orală: expozitive şi interogative.. Părintele autor vorbeşte în acelaşi capitol şi despre "metode" şi despre "forme". Sebastian ŞEBU. p.sale. Editura "Reîntregirea". analitică. provenit din limba greacă. prin acţiuni concrete de predare-învăţareevaluare142. 183-184. unul dintre Sorin CRISTEA. 142 143 . p. icoana. de două criterii: a. în principal. Chişinău-Bucureşti. = spre.. metode de cunoaştere a realităţii religioase. metode de comunicare scrisă. Etimologic. utilizată de către unii Mijloacele didactice reprezintă instrumentarul auxiliar care facilitează cateheţi144. prof. harta. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 298. metode fundamentate pe acţiune)143. Pr. p. deodată cu înregistrarea şi evaluarea rezultatelor obţinute. p. 173-187. sunt o altă denumire a metodelor. 2000. dr. Dorin OPRIŞ. Dăm câteva exemple: textul biblic. ibidem. Dicţionar de pedagogie. Pr. • Metodele didactice/de învăţământ reprezintă un ansamblu de procedee şi căi menite să sprijine realizarea obiectivelor pedagogice. sintetică. principiile didactice au în vedere eficienţa actului didactic în relaţia directă profesor-elev. c. dialogică (sau interogativă). cuvântul "metodă". 144 A se vedea. • transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor. * La sfârşitul acestui mic periplu orientativ trebuie să precizăm că metodele şi mijloacele didactice sunt subordonate principiilor. Practic. Dumitru CĂLUGĂR. Catehetica. • Formele . 63-152. Demersul logic care ţinteşte asimilarea (cu metodele: inductivă. spre exemplu. Bunăoară. sa menţionează: forma narativă-expozitivă (sau monologică) şi forma întrebătoare. către şi o{do" = cale. nu invers. genetică). când spunem "forme" înţelegem "metode" şi invers. Sub această ultimă denumire. Monica OPRIŞ şi prof.

principii cere ca învăţământul să fie accesibil. Pentru-l a-l face accesibil, însă, ne vom servi de câteva metode corespunzătoare, între care, spre exemplu, cea inductivă (de la apropiat la îndepărtat, de la simplu la complex, de la cunoscut la necunoscut, de la particular la general), utilizând, în acelaşi timp, mijloacele auxiliare cela mai adecvate: o iconiţă, participarea la o sfântă slujbă, un pelerinaj la o mănăstire etc. B. PRINCIPIILE DIDACTICE. 1. PRECIZĂRI ETIMOLOGICE ŞI ISTORICE. Etimologic, cuvântul "principiu" înseamnă "început" (lat. principium-ii)145. Bunăoară, ediţia latină a Bibliei, Vulgata, utilizează acest termen chiar în primul verset al ei: In principio Deus creavit caelum et terram... (Facere 1, 1). Termenul apare, de asemenea, la începutul Evangheliei după Ioan: In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum... (Ioan 1, 1), ca de altfel în alte multe locuri vetero şi neo-testamantare. Când spunem, aşadar, "Principii didactice", ne referim, la normele care stau la baza sau începutul strategiei învăţământului. Din punct de vedere istoric, principiile au fost utilizate de către toţi cei care şi-au asumat greaua dar nobila misiune de învăţător, între care şi învăţătorii religiei creştine, începând de la Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul Suprem, continuând cu Sfinţii Apostoli, cu Părinţii Apostolici, cu Sfinţii Părinţi ai veacurilor patristice şi post-patristice, până la dascălii de Teologie de astăzi, cu diferitele lor trepte. Nominalizarea, clasificarea şi sistematizarea lor aparţine, însă, promotorilor pedagogiei moderne. Între aceştia, la acest capitol, s-au remarcat în mod deosebit I. Comenius (1592 -1670), J.J. Rousseau (1712-1778) şi I. Pestalozzi (1746-1827). Începutul l-a făcut pedagogul ceh Jan Amos Comenius, în lucrarea Didactica
La rândul lui, principium este direct legat de princeps, compus din primus (= primul) + capio (= a lua, a prinde, a apuca, a alege ); vezi Gh. GUŢU, Dicţionar latin român, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
145

Magna, publicată în anul 1657, la Amsterdam146, în cuprinsul altei lucrări, mai mari, Opera Didactica Omnia . Merită a fi reţinut, mai întâi, cui adresează celebrul pedagog Didactica Magna: "Tuturor diriguitorilor omeneşti: conducătorilor de stat, păstorilor bisericilor, directorilor de şcoli, părinţilor şi tuturor copiilor, graţie şi pace de la Dumnezeu..."147. Despre principii, propriu-zis, Comenius vorbeşte de la cap. al XV-lea la cap. al XIX-lea, inclusiv, numindu-le principii ale prelungirii vieţii, ale predării şi învăţării în aşa fel încât efectul să fie sigur, ale predării şi învăţării lesnicioase, ale predării şi învăţării temeinice şi ale învăţării concise şi rapide. Analizând cu atenţie această lucrare se observă descrierea următoarelor principii didactice, aşa cum sunt ele formulate astăzi: al învăţământului intuitiv, al învăţământului conştient, al învăţământului sistematic, al accesibilităţii şi al temeiniciei şi durabilităţii. Întreaga lucrare, ca de altfel întreaga operă a lui Comenius, are imprimată credinţa în Dumnezeu şi propovăduirea valorilor morale. "Viaţa aceasta nu este decât o pregătire pentru cea eternă"148, spune el, căci, adaugă, "menirea ultimă a omului este, de bună seamă, fericirea veşnică în comuniune cu Dumnezeu"149. După opinia sa, educaţia nu se poate face decât prin întreita carte: natura, Biblia şi conştiinţa omului. Înălţimea operei sale pedagogice i-a atras, astfel, pe bună dreptate, supranumele de "părintele pedagogiei moderne"150. 2. AVANTAJELE UTILIZĂRII PRINCIPIILOR DIDACTICE.

Complexitatea procesului de învăţământ presupune o strategie clară, bine definită. Altfel se cade uşor în rutină, derizoriu şi amatorism. Unul dintre marile pericole ale
Vezi, de exemplu, Jan Amos COMENIUS, Didactica Magna, Traducere, note, comentarii şi studii se prof. univ. dr. Iosif ANTOHI, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 197 p. 147 Ibidem, p. 10. 148 Ibidem, p. 23. 149 Ibidem. 150 Nela STĂNCULESCU, Educaţia religioasă în concepţia lui Jan Amos Komenski - părintele pedagogiei moderne, în "Glasul Bisericii", 1/1996, p. 128-133. De observat că numele "Komenski" este cel de origine (ceh), iar "Comenius" este cel latinizat.
146

ignorării principiilor în timpul predării unei lecţii, sau a unui curs, este alunecarea pe panta improvizaţiilor spontane, riscându-se, astfel, pierderea firului logic al expunerii. Desigur, orice profesor bun recurge deseori la anumite digresiuni, "paranteze", consideraţii personale, improvizând ad-hoc fraze întregi. Nimic rău în aceasta, mai ales că o lecţie trebuie să fie presărată întotdeauna cu anumite "respiraţii", binevenite atât pentru elevi, cât şi pentru profesor. Procentul improvizaţiilor nu trebuie să depăşească, însă, limitele admise la nici o lecţie, care, în structura ei psiho-pedagogică, trebuie să poarte pecetea sobrietăţii şi limpezimii, atât sub raportul conţinutului, cât şi al modalităţilor de expunere. Iar împlinirea acestor deziderate nu se poate face decât prin aplicarea inteligentă a principiilor. "Încorsetat" de rigoarea lor, profesorul este ferit, astfel, de riscul îndepărtării de subiectul propriu-zis151. În aceeaşi ordine de idei, trebuie avut în vedere şi faptul că procesul de învăţământ se adaptează mereu la condiţiile noi ale vieţii, în general. Adaptarea nu se face, însă, oricum. Profesorul va ţine seama de realităţile cotidiene, adaptându-se cu ajutorul principiilor didactice, astfel că elevul asimilează mai adecvat cele primite, dacă aceste principii sunt respectate. 3. NOMINALIZAREA PRINCIPIILOR DIDACTICE. Manualele, dicţionarele şi tratatele de pedagogie prezintă diferit ordinea şi numărul lor, apărând diferenţe, de altfel, chiar şi în formulare. Aceste diferenţe nu afectează, însă, fondul metodologic. Caracterul normativ precis al lor, nu obligă neapărat la formulări standard, rigide sau "îngheţate", căci ele au evoluat în timp, neavând nici astăzi un statut exclusivist şi definitiv. Fondul, scopul şi utilitatea lor rămân neschimbate, dar numărul, ordinea şi enunţurile sunt deschise tuturor îmbunătăţirilor posibile. Dintre toate sursele depozitare, dicţionarele ar trebui să le

151

Detalii sub acest aspect, la Pr. lect. dr. Vasile RĂDUCĂ, Curs de Catehetică, Bucureşti, 1996, p. 34.

prezinte mai unitar. În realitate, însă, şi ele preferă acest statut al autonomiei deschise formulărilor personale, de la autor la autor152 . Pentru a simplifica cât mai mult posibil lucrurile, în cele ce urmează vom prezenta doar principiile cele mai eficiente, în ordinea stabilită de autorul unui bun şi recent tratat de Metodică, din care ne vom inspira parţial şi în analizele care urmează153: principiul autonomiei şi respectării libertăţii individuale, principiul respectării particularităţilor de vârstă şi individuale (psihologic), principiul învăţământului interesant şi plăcut, principiul temeiniciei şi durabilităţii, principiul intuiţiei, principiul participării conştiente şi active, la care adăugăm cele două principii absolut obligatorii pedagogiei creştine: hristocentric şi eclesiocentric. Înainte de a le explica pe rând, facem precizarea că nu vom intra în prea multe detalii descriptive, care pot fi întâlnite din abundenţă în orice tratat de pedagogie laică. Vom face, în schimb, anumite consideraţii de ordin practic, încercând să le dăm şi un conţinut biblic şi patristic, aşadar creştin, recurgând în acest scop atât la texte din Sfânta Scriptură, cât şi la sfaturi ale unor Sfinţi Părinţi. Evident, nu vom renunţa în totalitate nici la precizările pedagogilor laici, acolo unde acestea consună cu doctrina şi morala ortodoxă.

Iată, bunăoară, două exemple: 1. Dicţionarul de pedagogie editat la Bucureşti în anul 1979, de către un colectiv de autori, sub redacţia lui Viorel NICOLESCU, nominalizează, între altele, următoarele principii, formulate astfel: p. accesibilităţii, p. intuiţiei, p. însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, p. însuşirii temeinice a cunoştinţelor şi deprinderilor, p. învăţământului activ, p. sistematizării cunoştinţelor, p. unităţii, continuităţii şi consecvenţei, p. unităţii dintre instrucţie şi educaţie, p. unităţii teoriei cu practica etc. , p. 361-371; 2. Dicţionarul de pedagogie, autor Sorin CRISTEA, Bucureşti, 2000 (aşadar, foarte recent), le prezintă altfel: p. orientării formative a activităţii didactice, p. sistematizării activităţii didactice, p. accesibilităţii activităţii didactice, p. participării elevilor în cadrul activităţii didactice, p. interdependenţei necesare în cadrul activităţii didactice îbtre cunoaşterea senzorială şi cea raţională, p. interacţiunii necesare, în cadrul activităţii didactice, între teorie şi practică, p. esenţializării rezultatelor activităţii didactice, p. autoreglării activităţii didactice..., p. 300. 153 Constantin CUCOŞ, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Edit. Polirom, Iaşi, 1999, p. 189-194.
152

Se poate! Dar stăpân pe cugetul şi pe simţirea altuia nu poţi fi prin silnicie niciodată. voi intre la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. de a se supune sau nu exigenţelor didactice." (Apocalipsă 3. în această privinţă. poţi să-l prefaci în cenuşă. 20).. îndemnurile savantului geograf (dar şi pedagog) Simion Mehedinţi (18691962): "Nu te amesteca în conştiinţa nimănui. Între naştere şi moarte e o singură viaţă. În cazul de faţă. fiecare om dispune de autonomie (au[to" = însuşi.. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DIDACTICE a. faţă de conţinutul său şi faţă de cel care-l propune. actul catehetic nu se împlineşte fără ataşamentul benevol al învăţăcelului. O singură cale poate duce spre reală înduplecare: să nu te atingi de libertatea de conştiinţă altfel decât prin puterea argumentării. Enunţul însuşi ne sugerează implicaţiile acestui principiu: acela de a ţine seama că. dacă sufletul lui e capabil de o astfel de mare socoteală. de altfel.. de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa. adică de posibilitatea de a se conduce singur. îi poţi sfâşia carnea de pe oase. novmo" = lege). trebuie să fie acceptate liber-consimţit.4. Cu ce drept te amesteci în forul interior al altui suflet? Orice om îşi are socoteala lui cu eternitatea. Iar dacă ţi se pare că nu-i potrivită cu adevărul. Căci ştiinţa şi disciplina. Apropierea faţă de sufletele copiilor trebuie făcută cu totală precauţie şi iubire. Crezi oare că poţi veni poliţieneşte să robeşti inima cuiva? Poţi să pui pe cineva cu de-a sila pe rug.. Sunt întru totul actuale.. Lasă-l deci pe fiecare cu legea lui. întrucât nu pot fi impuse dictatorial. în virtutea libertăţii primită de la Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi respectă libertatea totală pe care i-a dat-o omului: "Iată stau la uşă şi bat.. E o supremă cruzime să încerci a apăsa pe sufletul cuiva. procesul de învăţământ. după legi proprii. fără de care nu se poate concepe.. Principiul autonomiei şi respectării libertăţii individuale. După cum credinţa religioasă nu are demnitate valorică dacă nu se bazează pe adeziunea liberă a persoanei. Un singur imperativ e valabil: al iubirii. pune-i . nu două.

Bucureşti. căci tot El a zis: "Eu sunt Calea. op. totuşi.. libertinaj.. apud C. deşi este arborată şi calmată de către unii "pedagogi". de fapt. Apropierea de Iisus în Biserica noastră prin alegerea educatorilor. Aşadar. 6). cu întreaga suită de atitudini imorale. 32). că trebuie să-i ajutăm la rândul nostru. pentru ca. CUCOŞ. Libertatea absolută a copilului este la fel de inoperantă şi periculoasă ca şi atitudinea dictatorială. din păcate. Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o pe înţelesul tuturor: "Adevărul vă va face liberi!" (Ioan 8. Principiul accesibilităţii sau psihologic (numit şi principiul respectării particularităţilor de vârstă). în care se complac. Pe de altă parte. 154 . mai adânc.. nu există. înţelegem acum. exercitare a educaţiei fără influenţare. direcţionare şi intenţionalitate. fămă robul Tău. Non-intervenţia totală este o iluzie. Aşadar. de fapt. dar cu toată cumpătarea cuvenită"154. În acest context. că cel cu adevărat liber se supune de bunăvoie Mântuitorului şi Evangheliei Sale. Adevărul şi Viaţa" (Ioan 14. 15. copiii să adere cu dragoste la mesajul actului catehetic. p. atâţia tineri din zilele noastre. b. iar pe de altă parte. nu constrângere. însoţită de o dimensionare limpede a scopului şi o proiectare inteligentă a traseului de parcurs. trebuie să înţelegem că este indispensabilă o minimă intervenţie.în faţă convingerile tale. Libertatea autentică nu se dezvoltă decât în adevăr. principiul autonomiei şi respectării libertăţii individuale presupune. p. Acest principiu presupune ca desfăşurarea procesului Simion MEHEDINŢI. ca să fiu liber!" "Libertate" în afara Evangheliei înseamnă. convingere. 190. ajungându-se la rostirea tainică a frumoasei sintagme duhovniceşti: "Doamne. care se câştigă. în Adevărul Absolut. cit. 1935. pe de o parte. în virtutea deplinei libertăţi. pe toţi cei încredinţaţi spre educare. nu se impune. o adeziune benevolă a ucenicilor la valorile religioase. Iar Adevărul Absolut este El Însuşi. să-şi armonizeze permanent libertatea cu adevărul. De aceea.

Dumnezeiesc cunoscător al sufletului omenesc. Ei bine. fie să se complacă într-o atitudine pasivă. ci ca unora trupeşti. aşa încât elevii sunt supuşi unui efort individual din ce în ce mai mare. ca unor prunci în Hristos. El trebuie să dozeze foarte bine materia pe care o predă. nu cu bucate tari. dar plin de tandreţe cu Zaheu. sau chiar îl anihilează.. Mântuitorul S-a adaptat permanent la mentalitatea.” (Matei 6. Principiul psihologic presupune un alt principiu asociat. Sfântul Apostol Pavel.. indiferenţă. Să ne amintim că Însuşi Mântuitorul a utilizat în permanenţă principiul psihologic. învăţa mai întâi cele uşor de reţinut. Ambele extreme sunt nocive şi primul care trebuie să încerce a le înlătura este profesorul. respectând acelaşi principiu psihologic. fraţilor. căci încă nu puteaţi mânca şi încă nici acum nu puteţi. După cum se cunoaşte. scrie corintenilor: "Şi eu. au urmări negative faţă de elev. evidenţiind cu prioritate ceea ce este esenţial pentru a fi urmat: “Căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor şi dreptatea Lui. Autoritar cu Petru cel impulsiv. de lene şi indiferenţă. şi toate celelalte se vor adăuga vouă. Mântuitorul. stagnări în dezvoltarea psihică etc. Fără să suprasolicite efortul de receptare al ascultătorilor. în aşa fel încât asimilarea să se facă în condiţii optime. cunoştinţele şi preocupările celor cărora le vorbea. învăţare mecanică ("toceală"). Cu lapte v-am hrănit.. cel natural. mulţi dintre elevi sunt predispuşi la extreme: fie să încerce să înveţe şi să asimileze peste puterile lor fireşti. Într-un fel a vorbit cu cei simpli.de învăţământ să fie corelată permanent cu posibilităţile de receptare ale elevului. 33). folosind cu tact metoda inductivă." (3. în alt fel cu Nicodim cel erudit. La rândul său. acest efort sporit nu trebuie totuşi exagerat. Progresul ştiinţelor şi a cunoaşterii. a sporit considerabil exigenţele didactice. creând fie surmenaj. vameşul cel smerit etc. . Pentru că atât cerinţele care impun un efort exagerat. în general.. cât şi cele care contribuie la reducerea efortului. 1-2). fie dezinteres. n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovniceşti.

. cu lecţii şcolare şi cu exerciţii. pe de lături şi mult mai puţin va intra înăuntru.. 7. sau 8 ore. la care se adaugă şi orele de lecţii particulare. pe de o parte. aşadar. sau să dea fructe în primul an. ci procedează lent. Astfel. le dă cu încetul şi cu măsură.. de la particular la general. ci le cloceşte încet. cea mai mare parte a lichidului va da. ci se mulţumeşte cu puţin. Dacă se toarnă cu forţa într-un vas cu deschizătura mică (cu care se poate compara sufletul copiilor). în general.. Nici după aceea nu-i îndoapă cu mâncare ca să crească mai repede (căci aşa i-ar sufoca) ci. . din contra. De exemplu: nu cere doi pui dintr-un ou.. iar nu picătură cu picătură. în capitolul al XVII ..Din exemplele biblice de mai sus reţinem. Comenius. considerăm foarte potrivite recomandările lui J. care insistă îndeosebi pe principiul conformităţii cu natura. Această râvnă necontrolată duce la saturaţie şi surmenaj. intitulat "Principiile predării şi învăţării lesnicioase". atât cât poate să mistuiască fragilul lor stomac. desigur. străduindu-se să nu le scape nici o informaţie legată de subiectul respectiv. totodată.lea al Didacticii Magna. nici pomicultorul nu cere ca planta să crească în prima lună. oprobiul întregii clase. decât ar intra dacă s-ar turna picătură cu picătură. De asemenea. cu căldura naturală. spune la un moment dat: "Natura nu supraîncarcă. De aceea a fost o tortură pentru tinerime să fie ocupată zilnic 6. Nebun este acela care vrea să predea elevilor atât cât doreşte el şi nu atât cât pot ei înţelege. metode inductivă: de la uşor la greu.. cu prioritate. cât poate intra. de la concret la abstract. Din păcate. A.. există pe alocuri tendinţa unor profesori începători de a fi exhaustivi în lecţiile pe care le predau. iar pe de alta a supraaglomerării programului şi programei. că pentru realizarea accesibilităţii se recomandă. La fel de nocivă este şi supra-aglomerarea orarului şi al curriculum-ului şcolar. atrăgând. Pentru prevenirea tendinţei de exhaustivitate. Natura nu se precipită. aglomerând astfel excesiv mintea copiilor. Pasărea nu-şi aruncă ouăle în foc ca să iasă puii mai devreme.

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. să trezească J. Bucureşti. Catehezele (Partea I). nu şi stăpânul ei.. trebuie să-i facem următoarea corecţie: modul în care este predată materia X este neinteresant şi displăcut. să nu iau cu măsură ceea ce îmi foloseşte? Oare pentru că nu pot să cuprind tot soarele cu privirea. numai slujitorul naturii. potrivit cu râvna. Între ele.. Nisipeanu când afirmă că "Învăţământul religios trebuie să fie afectiv. Principiul învăţământului interesant şi plăcut (= al "motivaţiei"). Desprindem din această pledoarie că trebuie să ne adaptăm exigenţele didactice la vârsta şi nivelul de înţelegere al copiilor. ca să ne arate că trebuie să fim cu rânduială în munca noastră. profesorul trebuie să convingă prin toate metodele şi mijloacele sale didactice: conţinut de substanţă. 155 156 . XVII. c. Are dreptate pedagogul I. o zi. 1943. iar restul materialului rămâne a fi recuperat pe parcursul vieţii.. 6.. să dovedească o dragoste sinceră pentru materia în sine şi pentru cei cărora le-o propune.. cap. Mai presus de toate.. 153. A."155. desigur. 4. 73.. Este utilă în acest sens sugestia Sf. Important este ca ceea ce predăm poată fi înţeles. nici pentru elevi. CHIRIL al Ierusalimului.. însă... Atotputernic. Pe de altă parte. mulţimea informaţiilor nu trebuie să fie descurajatoare. p. iar formatorul tineretului trebuie să fie asemenea unui medic. D. COMENIUS. obiectivitate în evaluare etc. un an. Didactica Magna. reţinut şi aplicat în viaţă cu folos. vrei să ies cu totul flămând?. convinge şi zideşte. interesul şi nevoile fiecăruia156. dacă prezentarea lor atrage. Cateheza a VI-a. limbaj adecvat. Nici Dumnezeu. Nu-i nimic grav în faptul că nu epuizăm cunoştinţele într-o oră. Pr. Pentru a o face.. plăcută. ţinută morală ireproşabilă. nici pentru profesori. Afirmaţiei frecvente că materia X este "neinteresantă" şi "displăcută". făcută sub forma unor întrebări retorice: "Oare pentru că nu pot să beau tot fluviul. în "Izvoarele Ortodoxiei". Religia. FECIORU. în care am intrat. indiferent de domeniul de activitate. Aceasta pentru că toate materiile sunt interesante şi plăcute. vol. n-a făcut lumea într-o singură zi. Vom selecta din ele atât cât este necesar pentru moment. p.".Puterile copilului trebuie ajutate şi nu apăsate. să nu văd nici cât este de ajuns pentru trebuinţa mea? Sau pentru că nu pot să mănânc toate fructele dintr-o mare grădină. trad. asimilat.

Cultura Românească. astfel. atât în biserică. căci pune în mişcare raţiunea. b. iar elevii (credincioşii) şi-au însuşit. ameninţarea. interese şi mobiluri care capacitează dorinţa şi efortul de asimilare a cunoştinţelor. să se concretizeze în cunoştinţe temeinice. adică alimentarea unei false şi pretinse trăiri duhovniceşti. Edit. o dată cu respectarea celor menţionate până aici. Din acest punct de vedere. Învăţământul religiei în şcoala primară. cât şi în şcoală. d. Principiul temeiniciei şi durabilităţii vizează îndeosebi finalitatea actului catehetic: ceea ce s-a predat. vom opta întotdeauna pentru cea din urmă. Pentru ca învăţământul să fie într-adevăr interesant şi plăcut. mustrarea. pedeapsa etc.în copii sentimente vii şi intense de plăcere. exterioară (competiţia. cuvinte. Practic. de compătimire. p. copiii pot fi motivaţi prin două căi: a. ca suport trainic al educaţiei religioase. trebuie să evite cu desăvârşire cele două extreme: expunerile sofisticate. 157 . recompensa. Religia pentru copii.). producţii ale unui intelectualism sterp şi alunecarea în dulcegării sentimentaliste. Bucureşti. motivaţia internă. gesturi şi. Religia devine interesantă şi plăcută atunci când cunoştinţele luminează şi deschid mintea spre cele de sus. După cum la predică credincioşii trebuie câştigaţi prin acel "captatio benevolentiae". reprezentative şi durabile. motivaţia reprezintă o sumă de idealuri. faptele mântuitoare. de admiraţie faţă de Dumnezeu"157. lauda. Cu alte cuvinte. cultivând. de pietate. 1924. încurajarea. iar pe de alta. care să se reflecte firesc în Ion NISIPEANU. mai ales. tot aşa şi pentru catehizare. să li se faciliteze o anumită "motivaţie". între mijloacele care ţin de calea constrângerii şi cele ale convingerii. voinţa şi sentimentul elevului şi al credinciosului în general. 17. interioară (curiozitatea de a şti cât mai multe. Motivaţia mai este numită şi "motorul învăţării". pe de o parte. dorinţa de a fi competitiv etc. încălzind inima spre iubire sinceră şi mobilizând spontan voinţa spre gânduri. De bună seamă.).

se va opta pentru cea de-a doua. O dată cu repetiţiile şi recapitulările. o dată cu transmiterea învăţăturilor fundamentale. predarea acelor cunoştinţe care ţin de esenţa creştinismului. şi . Căci tot El a spus: "Cerul şi pământul vor trece. pe de alta. instrumentarea modalităţilor optime de predare-învăţare. după îndemnul Mântuitorului (Matei 7. potrivit programei analitice. totodată al neglijării efortului de concentrare. înţelegem. din punct de vedere practic. 2427). dar cuvintele Mele nu!' (Marcu 13. nici însăşi iubirea de Dumnezeu. nu putem să împlinim desăvârşit nici o poruncă. întrucât este întemeiată pe înţelegere. Sfântul Vasile cel Mare ne dă câteva sfaturi foarte utile în acest sens: "Dacă mintea noastră se împrăştie la lucruri diferite. Având în vedere toate acestea. nici iubirea faţă de aproapele. Altfel spus. durabilitatea memorării învăţăturilor de bază poate fi favorizată şi de exerciţii. prin împrăştierea minţii în chestiuni efemere. nu pe nisip. nu trebuie neglijat ceea ce este opus acestui principiu. eşalonări. Educaţia religioasă este durabilă dacă se sprijină pe izvoarele ei temeinice: Sânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. prin respectarea principiului temeiniciei şi durabilităţii (trăiniciei). Căci "casa ştiinţei şi a înţelepciunii" trebuie zidită pe "stâncă". 31). Evident. pe de o parte. apoi. Pe acestea se poate clădi.deprinderi corespunzătoare idealului vieţii moral-creştine. Iar "stânca" înseamnă cuvintele Lui. rugăciunile). se vor stimula corespunzător procesele mnemice (de memorare). care se cer împlinite. adică pericolul superficialităţii şi împrăştierii. dacă mereu trece de la una la alta. Sunt cunoscute două căi: memorare mecanică şi logică. Pentru că nu poate să înveţe cineva cu precizie vreo artă sau ştiinţă. Este adevărat că anumite lucruri se învaţă uneori mecanic (de exemplu. dar procesul mnemic poate fi uşurat prin repetări în grup. examinări etc. mater studiorum est". lipsite de substanţă. comparaţii. desigur. Pornind de la aceste postulate. potrivit dictonului clasic "repetitio. Astfel. al risipirii energiei cu învăţături marginale. tot ce s-a câştigat mai bun şi mai frumos în tezaurul pedagogiei moderne şi contemporane.

Asceticele. dacă ceea ce este negru ajunge strălucitor.. dacă ceea ce este rece ajunge fierbinte. ca mijloc de comunicare. Catehezele. Se creează. care. Bucureşti. însă. Principiul intuiţiei presupune realizarea unităţii dialectice între senzorial şi raţional. şi materialul intuitiv: cuvântul comunică."158.. a lua în considerare. între concret şi abstract. ci şi cele imaginative. materialul intuitiv confirmă. o strânsă relaţie între cuvânt. 158 159 Sf. botează pe cele mai dinăuntru ale sufletului fără să lase nimic nebotezat. "intus" = înăuntru). ne referim la acele mijloace auxiliare pe care le utilizăm în cadrul orelor sau în afara lor (icoane. iar pentru a fi accesibile trebuie să apelăm mereu la materialul intuitiv. Duhul. Dar nu numai cele care ţin de intuiţia externă. PSB. mic şi neînsemnat. aşadar. 14.. Când spunem.nici nu este cu putinţă să înveţe una perfect de la altele. pentru ce te miri dacă Duhul Sfânt intră în părţile cele mai dinăuntru ale sufletului?" 159. material intuitiv. dacă focul care este ceva material intră înăuntrul materiei fierului şi-l aduce în starea aceasta fără nici o piedică. sunt suprasensibile. pictura unei biserici etc. e. VASILE CEL MARE. astfel. = a privi. Sfinţii Părinţi. Principiul intuiţiei facilitează enorm înţelegerea adevărurilor de credinţă. dar destul de bun pentru cei mai puţin dotaţi. 1989. vol. Însuşi Mântuitorul a utilizat acest principiu.. Cateheza a XVII-a..). termenul provine din latinescul "intueor" (vb. adv. p. . prin parabolele pe care le-a rostit. care ţin de comunicarea simţămintelor sufleteşti. văzută. au utilizat cu prisosinţă acest principiu. 226. a considera. bunăoară cu explică Sfântul Chiril al Ierusalimului pătrunderea harului Duhului Sfânt în fiinţa omului: "Apa udă pe cel botezat numai pe dinafară. Dacă focul pătrunde prin grosimea fierului şi-l preface în întregime în foc. între particular şi general. de asemenea. fără să cunoască cele ce sunt cerute pentru împlinirea scopului. prin natura lor. XVIII. Etimologic. Iată. hărţi. Pentru ce te miri? Să-ţi dau un exemplu material.

desigur. care să aglomereze inutil lecţia respectivă. f. considerat nu numai unul dintre cei mai mari pedagogi moderni. iar pe de altă parte a pune gândirea în acţiune în aşa fel încât o parte dintre noile învăţături să fie intuite şi chiar exprimate în dialogul din cadrul orei. . de fapt. sunt preferabile mai puţine. dau omului forţa de a rezista prejudecăţilor. principiul intuiţiei a dobândit chiar o supremaţie faţă de celelalte. "erotematică". în oricare moment al lecţiei.. Lecţia de religie nu presupune un monolog invariabil al catehetului. trebuie să îndeplinească trei condiţii. în general. Pestalozzi. p. substanţiale). 160 Apud Şt. întrucât el consideră acest principiu drept "bază a instrucţiei". numită şi "maieutică" = a "moşitului" ideilor. atunci când se face fixarea cunoştinţelor (momentul logico-psihologic al "recapitulării"). îndoielile) şi substanţial (în loc de multe materiale intuitive. A vedea şi auzi bine. Pentru activizarea clasei de mare utilitate sunt nu doar întrebările obişnuite. Pentru ca materialul intuitiv să fie eficient. dar reprezentative.w" = a întreba. care sugerează. dar numit expres şi "părinte al intuiţiei". pe de o parte. concludent (să elimine dubiile. "ejrotavo. A participa "conştient şi activ" înseamnă. Să fie: tipic (să evidenţieze notele esenţiale ale obiectului sau fenomenului respectiv). de asemenea. dar cel mai potrivit loc este după tratare. BÂRSĂNESCU & colectiv. Aplicarea acestui principiu se face prin metoda "socratică". 125.În pedagogia modernă.. sau întrebătoare. a urmări cu atenţie ceea ce se predă. ci dialog. directe. ci şi cele retorice. observaţiile. Istoria Pedagogiei. Iată ce spune el: "Numai intuiţiile. chiar dacă un anumit procent al orei. ci sunt parteneri de dialog. numită. răspunsul. de la gr.. va fi consacrat expunerii. Dialogul poate avea loc. mai ales prin J. iată primul pas spre înţelepciunea vieţii!"160. Principiul participării conştiente şi active ne atrage atenţia asupra faptului că elevii (ascultătorii) nu constituie o masă inertă. aptă doar să primească pasivi nişte cunoştinţe.

pentru a obţine note bune.Iată. sed vitae!"163. profesorul trebuie să valorifice întotdeauna înclinaţia către activitate. cit.) atunci când a afirmat că "non scholae discimus.. Principiul legării teoriei de practică. Bine a spus Seneca (2 î.162. nu trebuie să vezi oare dacă şi acest lucru este scris? Ai auzit că a fost răstignit în grădină. de încordare plăcută. Op. g.Hr. Desfăşurarea unei activităţi care reclamă cunoştinţele teoretice.Hr. Cateheza a XIII-a.. a medita. Nimic nu trebuie învăţat doar pentru cultivarea minţii şi înnobilarea inimii. Aşadar. catehumenii sunt invitaţi indirect ca ei să cerceteze singuri locurile scripturistice respective. . În cadrul acestui principiu urmărim două aspecte. A fi activ la religie înseamnă a gândi. nu trebuia oare să cunoşti pe profetul care a spus aceasta?"161. Rezolvarea unor probleme pe baza cunoştinţelor teoretice. nu se cade oare să primeşti mărturia acestui fapt? Ai auzit că I s-a împuns coasta cu suliţa. Potrivit principiului participării active. p. al unei idei etc. C. nu se cade oare să vezi dacă şi acest fapt a fost consemnat în scris? Ai auzit că a fost vândut cu treizeci de arginţi. CUCOŞ.. 2.65 d. pe lângă faptul că este sugerat foarte limpede răspunsul afirmativ. 161 162 .. ci şi pentru a pune voinţa în mişcare. Propriuzis. în aşa fel încât cunoştinţele teoretice să se regăsească în viaţa personală de zi cu zi. 86. care este ceva natural pentru copii. 163 Epistulae. a raţiona. 8. a merge pe firul unui gând. Catehezele. îndeosebi: 1. de căutare a soluţiilor unor situaţii problemă pe care profesorul le provoacă. ci pentru a utiliza în practică cunoştinţele teoretice. activizarea elevilor la ora de religie presupune menţinerea lor într-o stare de trezie intelectuală. 194. bunăoară. Adică nu doar pentru moment. cum a procedat Sfântul Chiril al Ierusalimului într-una din celebrele sale cateheze: "De vreme ce ai auzit că Evanghelia a vorbit despre Iuda.

întrupânduSe.Mântuitor. are în vedere aceeaşi temă centrală a propovăduirii: Hristos-Dumnezeu şi Evanghelia Sa. De fapt. h. Dacă principiul hristocentric presupune fidelitate faţă de Hristos şi Evanghelia Sa. 33.Sfinţitor). Cateheza.În biserică. ci dumnezeiesc164. Cateheza a XIII-a. 4. Numim acest principiu şi "teocentric" pentru a nu se crea impresia greşită că celelalte două persoane al Prea Sfintei Treimi. Biserica . fidelă întru-totul Revelaţiei.". 5). Teologia Dogmatică face anumite deosebiri. aplicarea acestui principiu se regăseşte cel mai evident în cultul divin: ceea ce se învaţă teoretic se exprimă prin rugăciuni. Duhul Sfânt . Nu era înger numai. Tatăl şi Duhul Sfânt. aşa cum se menţionează tot în Teologia Dogmatică. cântări. Principiul hristocentric (teocentric). potrivit perihorezei şi aproprierii.. Acest principiu cere catehetului să nu prezinte la ora de religie altă învăţătură decât a Bisericii drept-măritoare. dar. opera de mântuire pleacă de la Tatăl. în ceea ce priveşte lucrările specifice ale persoanelor treimice (Tatăl este Creator. De aceea ne avertizează atât de ferm Sfântul Apostol Pavel: "Nu ne propovăduim pe noi înşine. i. ne întăreşte continuu pentru receptarea Revelaţiei. ci Dumnezeu întrupat. gesturi liturgice etc. 164 .Trupul Foarte plastic exprimă Sf. Fiul . iar Duhul Sfânt. Principiul eclesiocentric. Nu era oaie necuvântătoare. Chiril al Ierusalimului acest adevăr: "Nu era om de rând Cel care a murit pentru noi. a împlinit pe pământ voia Tatălui. se săvârşeşte prin Fiul şi se desăvârşeşte prin Duhul Sfânt. desigur. ar fi ignorate. Căci Hristos. Cateheza.. în strânsă legătură cu predica. principiul eclesiocentric obligă la fidelitate faţă de păstrătoarea Evangheliei. Învăţământul creştin nu este unul omenesc. prin energiile dumnezeieşti. fiecare persoană dumnezeiască participă la toate lucrările celorlalte două. ci pe Hristos!" (II Cor. Nu era un simplu om. trebuie să aibă permanent un accentuat caracter trinitar.

este el însuşi un înstrăinat şi va "înstrăina" şi pe cei ce-l ascultă. Un ultim aspect.. catehizare autentică înseamnă propovăduirea credinţei autentice.. Iar în Deuteronom spune Dumnezeu lui Moisi: "Adună (ejkklhsivason) la Mine poporul să audă cuvintele Mele ca să înveţe să se teamă de Mine" (Deuteronom 4. care adună la un loc pe cei botezaţi. după cum spune Domnul în Levitic: "Adună (ejkklhsivason) toată adunarea la uşa cortului mărturiei (Levitic 8. extra eclesiam nulla salus166. 22-23). după cum foarte precis s-a exprimat Sfântul Ciprian. Epistolae. Catehizarea se face în Biserică. La dat pe El cap Bisericii. mai presus de toate. pentru că cheamă şi strânge la un loc pe toţi oamenii. transformându-i în oi rătăcite de turma cea cuvântătoare a lui Hristos. ci şi in sensul de comunitate. În consecinţă. Pentru aprofundarea acestui detaliu apelăm iarăşi la Sfântul Chiril al Ierusalimului: "Biserica poartă în chip foarte potrivit numele de Biserică (ejkklhsiva). aşadar. 21. în cadrul principiului eclesiocentric este transmiterea doctrinei Bisericii în limbajul Bisericii. plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi.Său. care este a Bisericii celei una. 24 (subl." (Efeseni 1. Trebuie notat că termenul "adună" (ejkklisivason) este întrebuinţat acum pentru prima dată în Scripturi cu prilejul instalării lui Aaron ca arhiereu de către Domnul. Cine propovăduieşte învăţături străine Bisericii. 10). Cateheza a XVIII. doar strângerea oamenilor într-un spaţiu fizic determinat. după mărturia inspirată a Sfântului Apostol Pavel. ci şi comuniune în dobândirea aceleiaşi învăţături mântuitoare. 3). "Adunarea" nu presupune. pierderea mântuirii. Căci. nu doar în sensul de Lăcaş. rupere care ar însemna.) şi. strâmbă. 73. n. "toate le-a pus sub picioarele Lui (Hristos. chiar 165 166 Catehezele.."165. Căci Dumnezeu Tatăl.. . de fapt. De aceea... n.. n. Care este trupul Lui. A folosi un alt limbaj înseamnă a prezenta doctrina şi morala Bisericii într-o imagine deformată. foarte important.). respectarea principiului eclesiocentric ne va feri de ruperea din această comuniune.

în vedere faptul că principiile nu se constituie în norme didactice eficiente dacă sunt aplicate separat. cât şi o dovadă de profesionalism. 14. amatorism şi plafonare profesională. 31 p. edit. denotă lipsă de conştiinciozitate. dar apărător deplin şi adevărat al acestei duioase moşteniri a trecutului. Făcând aşa. p. facilitând optimizarea învăţământului numai dacă sunt corelate. principii numite îndeobşte "speciale". 167 168 Sibiu. o dată cu observarea principiilor laice. Pe el îl putem face să înţeleagă mai bine darul frumos pe care Biserica îl are în limba cu care ea a lucrat până acum în sânul neamului. pe întreg traseul curricular al disciplinei. Eruditul arhimandrit Iuliu Scriban a pulblicat în 1938 un studiu-testament pentru toţi slujitorii români ai Altarelor. * Concluzii. Trebuie avut. având a apăra neamul de multe furişări străine în sânul lui. Religia solicită. dimpotrivă. însă. A "catehiza" la întâmplare. preotul va fi un luptător fără sabie şi puşcă. . hristocentric (=teocentric) şi eclesiocentric. predarea Religiei riscă să se plaseze doar pe dimensiunea orizontală a existenţei. 29. Fără ele. Preotul. Cu deosebire. De aceea este o întrebare foarte sănătoasă şi la locul ei a sta de vorbă azi despre limba Bisericii.contrară conţinutului. Ibidem. care este limba noastră de la Traian până azi”168 . nu trebuie uitat că principiile didactice nu ţintesc doar informarea învăţăceilor.. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a principiilor didactice reprezintă atât un act de receptivitate faţă de experienţa pedagogilor-cateheţi înaintaşi. pentru conţinutul lor specific. În fine. ne beneficiind de urcuşul pe verticala comuniunii cu Dumnezeu. valabil şi acum (inclusiv pentru slujitorii catedrei) Datoria preotului către limba bisericească 167 .. în care spune la un moment dat: “Preotul este om cu carte. trebuie să-şi dea seama de unele ca acestea şi să privească drept sarcină a lui şi pe cea privitoare la “limba vechilor cazanii”. “Revistei Teologice”. Ele sunt inter-dependente şi se condiţionează reciproc. şi utilizarea celor care ţin de spaţiul eclesial.

Dumitru CĂLUGĂR. atât pentru cateheţi. 1955. la rândul lor. ci formarea caracterului moral creştin169. slujitori devotaţi ai Domnului şi educatori pentru caracterele semenilor. cât şi pentru ucenici. Caracterul religios moral creştin. catehizarea va parcurge drumul ei firesc. Sibiu. . 169 A se vedea Pr.luminarea minţii lor. în aşa fel încât ei să devină. soteriologic. În acest fel.

Amala şi Kamala . încercându-se recuperarea lor. Bucureşti. BONTAŞ. Trebuie precizat. purtând pecetea chipului lui Dumnezeu. 34. afectivitatea superioară şi voinţa autonomă. Din darul şi voia lui Dumnezeu omul este singura fiinţă educabilă din întreaga creaţie. De ce? Prin voia Creatorului. efortul logopedic concretizându-se abia în articularea a 40 de cuvinte170. 1994. după 7 ani de "recuperare" nu a putut să stăpânească mersul biped. Pedagogul Ioan Bontaş relatează cazul intens mediatizat al celor două fetiţe .care au vieţuit întro pădure tropicală în stare animalică. animalul supus dresajului nu poate depăşi niciodată stadiul de imitator. care a creat condiţii egale de viaţă şi educaţie atât pentru fiul său Donald. iar Kamala. Cu privire la distanţa notabilă dintre educaţia omului şi dresajul animalelor este elocventă. chiar cele cu un grad sporit de inteligenţă şi instincte (delfinii. Animalele. După o anumită perioadă. numai omul a fost înzestrat cu suflet hărăzit veşniciei. sentiment şi voinţă. Numai omul este persoană. Treime de Persoane. însă. câinii etc.VII. . Editura "All". experienţa psihologului american Kellog. realizându-se limbajul articulat. Iar diferenţa dintre educaţie şi dresaj este incomensurabilă: în timp ce omul educat devine cu timpul un creator original. Goa. iar apoi au fost internate într-un orfelinat. a constatat că fiul său a progresat 170 I.) nu se educă (nu se pot educa!) ci se dresează. cu raţiune. gândirea logică. cât şi pentru un pui de cimpanzeu. FACTORII ESENŢIALI AI EDUCAŢIEI RELIGIOASE Preliminarii. funcţiuni care pot fi educate ca atare. p. faptul că omul se modelează ca fiinţă umană doar în condiţiile unui mediu corespunzător socializării şi educaţiei. Pedagogie. Iar educaţia este posibilă numai acolo unde se pot dezvolta relaţii personale reciproce. din capul locului. Nu s-a reuşit decât într-o măsură foarte mică obţinerea caracteristicilor fiinţei umane: Amala nu a supravieţuit. de asemenea.

prin cele mai adecvate căi. fără greutate. ne dăm seama. simplu-biologică. GUŢU.). factum" = a face. p. 1983. ci a crea ceva durabil. de valoare fundamentală. I. a crea etc. 381-382. "e" şi vb. se impun câteva precizări legate în special de cuvintele "factor" şi "educaţie". înţelegând prin aceasta că prin educaţie omul este scos din starea vegetativă. onis". ca orice fiinţă umană. de acest privilegiu unic al actului creaţiei acordat omului. ere. feci. duxi. Terminologie.normal. autor. 173 Ibidem. "factor. Ambii termeni sunt latini şi au intrat în vocabularul românesc în formă foarte apropiată. Chiar şi numai din acestea. ductum" = a creşte. dar noi le-am reprodus doar pe cele principale. în timp ce puiul de cimpanzeu a devenit doar o maimuţă semidresată. În cazul temei noastre. Dicţionar latin . Una dintre ele. 171 172 . trebuie să răspundem cu recunoştinţă şi râvnă chemării făcute de Dumnezeu spre desăvârşire. La rândul său. a săvârşi. a da la iveală. Astfel. Abordarea eficientă a oricărui subiect presupune dintru început o înţelegere clară a termenilor de bază utilizaţi. Sau. purtare de grijă". fabricant"171. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică". după cum excelent se G.român. aşadar. Conştienţi. a scoate din.173 Pentru ambele cuvinte de care ne ocupăm. dicţionarul dă mult mai multe sensuri. având corespondent în verbul "educo. "educo" (compus la rândul său din prep. a înălţa etc. Ibidem.172 Iar termenul "educaţie" provine din substantivul feminin "educatio. creator. col. a scoate (din). Bucureşti. că "factor" nu înseamnă simpla mişcare de a face o acţiune oarecare. care înseamnă "educaţie. p. fără a intra în detalii etimologice complicate şi obositoare. şi condus pe cărările ştiinţei şi ale bunelor purtări. a face să iasă. m. creştere. oris" (subst. între altele. p. 458. 456-457. înseamnă "făcător. înseamnă. având aceeaşi rădăcină cu verbul "facio-ere. "duco"). este educaţia religios-morală.

BONTAŞ. teorii ambientaliste şi teorii ale dublei determinări. „a scoate individul din starea de natură şi a-l introduce în starea de cultură”174 A. datorită implicaţiilor speciale pe care le incumbă. Edit. văz. stăpânire de sine). lipsă de echilibru). s-au stabilit trei grupe de predispoziţii (potenţe) ereditare: 1. Farcaş Domnica. instinct) . Pedagogie generală.). Pentru acest paragraf utilizăm Pedagogia prof. sanguin (echilibru. Melancolic (sensibilitate excesivă. 3. mobilitate scăzută. Potenţe ale analizatorilor (auz. înnăscute sau transmise prin informaţiile genetice. agitaţie. prin intermediul părinţilor. EREDITATEA reprezintă ansamblul predispoziţiilor de natură anatomopsiho-fiziologică. ultimii fiind incluşi. ci şi cele care ţin de latura spirituală (înclinaţii 174 175 176 Ion Nicola. perfidie. FACTORII GENERALI ai educaţiei şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii175. 1996. îndrăzneală. p. Pe baza cercetărilor pluridisciplinare (de filozofia educaţiei. p. Didactică şi Pedagogică.exprimă un tratat modern de Pedagogie. gust. cit. de genetică etc. imperturbabilitate). socotim util să clasificăm factorii educaţiei în "generali" şi "speciali".. . 2. Bucureşti. c. dinamism. a. cu tipurile sale176). de fapt. 35-46. Potenţe ale sistemului nervos central (în special temperamentele. coleric (impulsivitate. I. inhibiţie). inhibiţie excesivă. discernământ. intern şi extern). 42. miros.). Mediul (ca factor extern). pipăit). Educaţia (ca factor mixt. "instinctus" = conduită înnăscută. flegmatic (inerţie. Potrivit criteriilor ştiinţifice de analiză a factorilor ereditari. între primii. folosind cu precădere metoda inductivă (de la simplu la complex). zeflemisire. Acestor trei factori le corespund tot atâtea teorii adiacente: teorii ereditariste. Potenţe care privesc instinctele (lat. b. Pentru o expunere sistematică a problemelor de care ne ocupăm. de la generaţiile anterioare la generaţiile tinere. de psihologie şi sociologie. perpetuare a speciei etc. Ereditatea (ca factor intern). pedagogia a stabilit trei factori generali ai dezvoltării personalităţii: a.nu doar cele de ordin biologic (hrană. dar solicitând o analiză separată. apărare.

. nimeni nu trebuie să se teamă de anumite încărcături negative (ca de ex. este amendată de însuşi proorocul care o rostise. etc. solului. 1993 (cu o prefaţă semnată de părintele GALERIU). când voi încheia cu casa lui Israel legământ nou. chiar în versetele următoare (versete mesianice. "Părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li s-au strepezit dinţii" (Ieremia. răutatea sa!" (18. vorbire. "Noutatea" este utilă. 20). pentru tradiţia noastră ortodoxă. vegetaţie.etice înnăscute. ale urmaşilor din familia respectivă. 178 Gr. gr. munceşte şi creează. 30. un medic anglican recomandă Sfânta Liturghie pentru vindecarea şi stingerea unor păcate ale înaintaşilor. (v. 177 . prin Spovedanie şi Euharistie. cu referire la nepoluare. Editura "Harisma". ştiinţă. Cu privire la moştenirea ereditară.177 Sentinţa vetero-testamentară. Mediul are mai multe componente: mediul natural (condiţii de climă.. mai ales de ordin psihic. Iar proorocul Iezechiel rosteşte: "Fiul nu va purta nedreptatea tatălui şi tatăl nu va purta nedreptatea fiului. Iată vin zile. în boli în care tratamentul alopat se dovedeşte neputincios. KENNETH McAll. apei. 31. locuinţă. 29). "medium" = ambianţă. iar celui rău. relief. blesteme. timp care se referă la vremea împărăţiei harului. 31). sunt eliminate şi eventualele consecinţe ale păcatelor părinţilor. recunoaşte binefacerile şi remediile Sfintei Liturghii. în care. natural.).. b..".. subsolului. aceluia i se vor strepezi dinţii.. ambientale). de altfel. Vindecarea arborelui genealogic. consecinţe ale păcatelor. potrivit dogmaticii ortodoxe. în acest subiect. bunicilor etc. condiţii înconjurătoare. "fiul nu va. Să observăm exprimarea la timpul viitor: "fiecare va. pentru a se curma suferinţele. care tind spre desăvârşirea şi împlinirea persoanei umane). pentru cei încă sceptici. anume că un medic. se dezvoltă.. propriu-zis la Biserica creştină. Bucureşti. totuşi. puritatea aerului. faună. Celui drept i se va socoti dreptatea sa. mediul ecologic178 (legat strâns de m. deci un om al unei ştiinţe laice. oiJko" = casă. Botez. Nu numai păcatul strămoşesc este şters prin Taina Sf. cine va mânca aguridă. dacă este integrat în Biserica cea una prin Sfintele Taine. de altfel): Ci fiecare va muri pentru fărădelegea sa.).. iată. Este interesant." etc. dar. Nimic nou. reprezintă ansamblul condiţiilor ambientale în care omul trăieşte.. lovgo" = cuvânt. zice Domnul. MEDIUL (lat. de exemplu. mesajul cărţii dr.

dr. însă. sunt nominalizaţi. Intenţii.sănătatea florei. Pentru prima categorie. religioşi etc. profesori de nivel mediu şi superior. c.. creator" etc. FACTORI SPECIALI AI EDUCAŢIEI RELIGIOASE. aşadar cineva care face concret ceva. Se impune. B. general vorbind. reprezintă totalitatea mijloacelor divino-umane utilizate în scopul formării caracterului moral-creştin179. manualele şi cursurile de Catehetică) se evidenţiază trei mari factori ai educaţiei religioase: Familia. părinţii. prof. În acest capitol vom analiza factori concreţi ai educaţiei religioase. Caracterul religios-moral creştin (Teză de doctorat). că numim "factori" atât instituţiile în cadrul cărora se desfăşoară lucrarea. pentru "profesori"). este un fenomen socio-uman care asigură transmiterea informaţiilor şi deprinderilor de la o generaţie la alta. Facem observaţia. în general. o nouă observaţie: în categoria persoanelor care fac educaţie creştină se uită adesea numele lui Dumnezeu. pentru "clerici". mediul psiho-social (ansamblul factorilor sociali. învăţători. D. însă. inclusiv al Vezi lucrarea Pr. CĂLUGĂR. în scopul formării personalităţii şi creării unor condiţii normale de convieţuire.). Iar în categoria persoanelor care fac educaţia. Educaţia religioasă. EDUCAŢIA. clericii şi profesorii (ultimele două categorii incluzând toate nivelurile cunoscute: ierarhi. ca dimensiune specială a educaţiei. a faunei etc. 1955. 1. preoţi şi diaconi. Biserica şi Şcoala. izvorul şi creatorul a toate. diriginţi etc.. cât şi persoanele care lucrează efectiv. Sibiu. culturali. încercând propriu-zis să răspundem la întrebarea: cine face acest gen de educaţie? Am văzut mai sus că "factor" înseamnă "făcător. 179 . ca instituţii de bază ale societăţii. în mai toate tratatele de Pedagogie creştină (ca de ex.. pedagogi. istorici. Treime de Persoane.

Astfel. adult. deodată cu propunerile care se impun.).. trebuie să creionăm mai întâi câteva observaţii legate de ceea ce se urmăreşte efectiv prin educaţia religioasă.. student etc. Istoria Pedagogiei. la bază avându-se idea de perfecţiune180. îşi întemeiază nu doar principiile. aşadar. comparativ cu cele creştine de mai târziu. spre a şti care este obiectul sau ţinta eforturilor catehetice. 2. 20. apud Şt. Editura Didactică şi Pedagogică. adică obţinerea.". nu trebuie uitat nici catehumenul. Bucureşti. pentru că el nu este doar un beneficiar pasiv. De asemenea. nici de pedagogia modernă. Pentru a face descrieri obiective ale factorilor educaţionali. De aceea. De aici apar şi exprimările diferite cu privire la finalităţile actului educativ. Făcând un arc peste timp. ci şi metodele şi mijloacele educaţiei. Idealul educaţiei religioase. Pentru filozoful şi pedagogul german Immanuel Kant (1714-1804) scopul educaţiei este formarea Homer pune în gura eroului legendar Hector aceste cuvinte: "Să fiu totdeauna primul între ai mei şi înaintea tuturor să mă disting. 1969.. principial. 180 . majoritatea dintre ei oameni profund credincioşi. Bunăoară. Câteva repere. chiar dacă aceasta din urmă era limitată la principii destul de sărace. promotor al principiilor didactice. atât noţiunea de "persoană" cât şi cea de "desăvârşire" au fost înţelese diferit. p. prin celebra sa lucrare "Didactica Magna") vede în educaţie un factor preocupat de perspectiva vieţii veşnice. a avut în vedere desăvârşirea persoanei. elev. scopul educaţiei. deziderate care nu sunt ignorate. cu atenţie prioritară asupra sinergismului specific fiecărui nivel de care ne ocupăm. Instrucţia fizică se făcea. considerăm oportun să analizăm factorii instituţionali în paralel cu persoanele angajate efectiv în demersul catehetic. în general. de altfel.. a frumuseţii fizice şi bunătăţii sufleteşti.educaţiei. pentru antichitatea greacă esenţa educaţiei consta din realizarea "kalokagathiei" (kalov" şi ajgaqov"). indiferent pe ce treaptă s-ar afla (copil. să fiu meşter la vorbe şi vrednic la fapte. în armonie cu cea etică (morală). ci factor sinergic al educaţiei. vom observa că marii pedagogi din perioada modernă. în paralel. BÂRSĂNESCU & colectiv. Cu toate că de-a lungul timpului. pedagogul ceh Ioan Comenius (1592-1670. pe criterii exclusiv moral-creştine.

181 . care-şi dovedeşte credinţa prin iubire. precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este!" (Matei V. Al doilea. 48). două nume strălucite ce fac parte din elita interbelică): G. Bucureşti. Iisus Hristos. propune la vremea sa concentrarea tuturor materiilor de învăţământ pe baze morale. dar. pentru că au avut în conştiinţa lor Modelul Suprem. etichetat "fideist" (= credincios) de către comuniştii care l-au scos de la catedră în anul 1948. această chemare: "Fiţi. deosebit de ataşat Sfintelor Evanghelii. Trebuie să reţinem. G. la rândul ei. Herbart (1776-1841). 1937 (în special cap. văd formarea caracterului moral creştin drept finalitate ideală a educaţiei. plinătatea pedagogiei divinoumane. Pestalozzi (1749-1832). întrebând retoric: "Poţi să fii om deplin fără să fii creştin?" Toţi pedagogii mai-sus evocaţi (şi ca ei ar mai putea fi citaţi mulţi alţii) s-au exprimat în favoarea unui ideal educaţional creştin. de reprezentanţi remarcabili. Socotim suficiente şi numai două exemple în acest sens (este adevărat. Fr. consideră că omul ideal este creştinul deplin. al III-lea: Educaţia religioasă în cadrul educaţiei integrale). un alt mare pedagog german. drept valori pedagogice ideale. J.caracterului moral. Care a rostit. între altele. esenţial. voi desăvârşiţi. care. idealul educaţiei se concretizează în omul profund credincios. Pedagogia românească nu este lipsită. nominalizează credinţa şi iubirea. Antonescu (1882 . călăuziţi de preceptele evanghelice. cel mai mare pedagog elveţian (şi unul dintre cei mai mari ai lumii). potrivit căreia ţinta pedagogiei creştine este ajungerea la unitatea credinţei Vezi lucrarea Educaţia morală şi religioasă în şcoala românească. Cu alte cuvinte. Primul. Aceiaşi pedagogi au cunoscut cu siguranţă şi concluzia Sfântului Apostol Pavel. căruia Pedagogia modernă îi datorează formularea "treptelor formale" ("strămoaşele" momentelor logico-psihologice ale proiectelor didactice de astăzi). consideră că educaţia integrală trebuie să includă obligatoriu educaţia religioasă181. ci a înfăţişat în Persoana Sa Modelul Ideal. că El nu a vorbit doar despre un ideal teoretic al educaţiei.1953) şi Simion Mehedinţi (1869 .1962).

şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura plinătăţii lui Hristos (Efeseni, 4, 13). De aceea, formularea propusă de părintele Dumitru Călugăr, caracterul religios moral-creştin182, ca răspuns la întrebarea "ce se urmăreşte prin educaţia religioasă?", ni se pare că sintetizează în mod fericit ceea ce pedagogii mai vechi şi mai noi au exprimat în acest subiect. 3. Factori concreţi ai educaţiei religioase a. DUMNEZEU - Factor şi Izvor veşnic al educaţiei. Înainte de a vorbi despre instituţiile de bază, anunţate mai înainte (familia, biserica, şcoala), se impune precizarea că "Alfa şi Omega" actului pedagogic este Dumnezeu, Care a creat cerul şi pământul, dar a întemeiat şi familia şi Biserica. Iar o dată cu ele s-a înfiripat şi şcoala, mai întâi în familie şi în Biserică, cu timpul câştigându-şi, desigur, autonomia, dar dezvoltându-se neîntrerupt în strânsă legătură cu acestea, până în ziua de astăzi. Parafrazând spusele lui Petre Ţuţea (1901-1991), neîntrecut în definiţii şi formulări surprinzătoare, în legătură cu afirmaţia lui Newton "gravitaţia este Dumnezeu!"183, plecăm şi noi de la premisa: "Educaţia este Dumnezeu!" Şi nu este doar începutul şi sfârşitul ei, ci Factor şi Creator permanent. Toţi educatorii trebuie să aibă conştiinţa că educaţia nu este un act sau efort exclusiv uman, ci rezultatul sinergiei divino-umane. Altfel spus, un act teandric. Cei care au încercat să facă "educaţie" fără Dumnezeu, au eşuat lamentabil. Iar cel mai elocvent
Termenul grecesc "carakthvr", din care derivă românescul "caracter" înseamnă adâncitură, sculptură, dăltuire, ceea ce sugerează următoarea definiţie care se poate da educaţiei: ceea ce educatorul dăltuieşte în sufletul copiilor. 183 În stilul său cu totul original, Petre ŢUŢEA a spus într-un interviu televizat că informaţiile privind legea atracţiei universale, care se leagă de numele fizicianului englez Isaac NEWTON (1642-1727), au fost transmise şi preluate oarecum denaturat. Povestea cu mărul care cade şi inteligenţa fizicianului care vede ceea ce alţii nu văzuseră, are, desigur, un anumit procent de adevăr, dar e ţesută şi cu mult folclor. "Newton, zicea Ţuţea, era un om smerit şi credincios. Întrebat admirativ cum a descoperit el mecanismele gravitaţiei, el a pus totul pe seama lui Dumnezeu, zicând: Nu eu, ci Dumnezeu. Gravitaţia este Dumnezeu!" Cu alte cuvinte, a vrut să spună, că El este Creatorul cerului şi pământului, cu toate legile, inclusiv a gravitaţiei...
182

exemplu pentru noi, petrecut chiar sub ochii noştri, a fost sistemul educaţional ateocomunist din România. Dumnezeu a fost alungat din şcoală pentru aproape o jumătate de veac, iar rezultatele se resimt dureros şi astăzi şi se observă în mentalităţile ante-decembriste, opace, înguste, refractare la orice demers moralcreştin. Astfel de mentalităţi şi-au făcut loc, din păcate, chiar în cercurile puterii politice şi în structurile decizionale din ministere, inspectorate, şcoli etc. Numai aşa se poate explica incredibila susţinere a unor legi necreştine într-o ţară creştină (ca, de exemplu, avortul şi homosexualitatea, iar mai nou dezbaterile cu privire la prostituţie), totodată vulnerabilitatea acelor articole de lege cu privire la învăţământul religios din şcoală, potrivit cărora un părinte sau un tutore legal, nedus la biserică, poate cere în scris neobligativitatea frecventării orei de religie pentru copilul său. De aceea, revenim: actul educaţional complet şi eficient este teandric. Dumnezeu ne-a acordat acest privilegiu extraordinar, de a fi împreună-lucrători cu El, nu doar în actul mântuirii noastre, în general, ci şi în educarea copiilor noştri, în familie, în biserică şi în şcoală. Acest dar dumnezeiesc a devenit operant, cu deplinătate, prin întruparea lui Iisus Hristos, Piatra Unghiulară de la care începe zidirea caracterului creştin al pruncului, clădindu-se apoi, piatră cu piatră, virtuţile adolescenţei şi ale maturităţii, pentru ca în final opera pedagogiei divino-umane să fie încununată cu aura înţelepciunii şi cu venerabilitatea bătrâneţii. Iată de ce, toţi pedagogii înţelepţi vor mărturisi smeriţi că nu ei sunt factori decisivi, primi şi ultimi, ai demersului educaţional, ci Dumnezeu. Fără El, "zidirea pedagogică" este zadarnică, după cuvântul psalmistului: "De n-ar zidi Domnul casa (sufletului, n. n.), în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc..." (Psalm 126, 1). Cât de actuale sunt, de asemenea, cele scrise de Marele (dar smeritul) Apostol - Pedagog Pavel: "Când unul zice: Eu sunt al lui Pavel! Iar altul: Eu sunt al lui Apollo!... Ei bine, ce este Apollo? dar Pavel, ce este? : Slujitori prin care voi aţi crezut, şi după

cum i-a dat fiecăruia Dumnezeu. Căci eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Aşa că nici cel ce sădeşte e ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu, Cel Ce face să crească. Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt una, dar fiecare-şi va primi plata după osteneala sa. Că noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem!" (I Cor. 3, 4-9). b. FAMILIA CREŞTINĂ. Cea mai veche şi, totodată, cea mai puternică instituţie umană este familia, cunună a creaţiei şi expresie a iubirii şi comuniunii proniatoare a lui Dumnezeu. Ea a fost numită adesea "mica biserică", sau "biserica de acasă", pentru caracterul ei comunitar şi atmosfera de sfinţenie pe care trebuie so cultive. Poate fi considerată, de asemenea, ca o "mică şcoală", pentru că aici copiii primesc lecţii esenţiale de viaţă, nu doar în "cei 7 ani de acasă", ci şi ulterior. Cât de frumos se exprimă în acest sens unul dintre cei mai mari pedagogi pe care ia avut România, Constantin Narly (1896-1956): "La poporul nostru de agricultori, ea a fost chiar unica şcoală de specialitate profesională a majorităţii populaţiei. Ei îi datorăm, în afară de ceea ce datorăm Bisericii, toate virtuţile trecute ale neamului. Iubirea de pământ şi dragostea de cultivarea lui, iubirea de neam, veneraţia lui Dumnezeu, ca şi proverbiala omenie şi ospitalitate a românului, se datorează familiei noastre patriarhale..."184.
Pedagogie Generală, Editura "Didactică şi Pedagogică, R. A.", Ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, p. 485. Pentru că este un pedagog mai puţin cunoscut (dar nu mai puţin valoros decât alţi mari pedagogi ai neamului nostru, ca G. G. Antonescu, Simion Mehedinţi etc.), notăm aici câteva repere bio-bibliografice: C. Narly s-a născut la Tecuci, face liceul la Focşani şi Facultatea de Litere şi Filozofie la Iaşi. Aici se va apropia de I. Găvănescu, între ei legându-se o strânsă prietenie. Aşa se explică faptul că una dintre cărţile lui C. Narly se intitulează Opera pedagogică a profesorului I. Găvănescu (Bucureşti, 1929). În 1923 C. Narly pleacă la studii în Germania, la Göttingen, unde în anul următor va obţine titlul de doctor în filozofie cu teza Die soziale Schichtung Rumäniens (Stratificarea socială a României). Întors în ţară va fi numit, pe rând, asistent la Facultatea de litere din Iaşi, profesor la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Cernăuţi şi, în fine, de la 1 oct. 1940, la Bucureşti, profesor de Pedagogie şi Istoria Pedagogiei la Facultatea de litere şi filozofie, unde va preda până în anul 1947, când, din motive politice, postul său va fi “comprimat”. Trece în veşnicie în anul 1956, fiind înmormântat în cimitirul Belu. Dintre lucrările sale mai importante amintim: Problema idealului pedagogic, 1925; Educaţie şi ideal, 1927; Tolstoi educator, 1929; Misiunea educaţiei româneşti, 1941; Misiunea educatorului, 1943; (vezi Prefaţa la C. Narly, Pedagogie generală, Bucureşti, 1996, alcătuită de Viorel NICOLESCU).
184

Familia este recunoscută unanim ca instituţie de bază a societăţii nu doar din perspectivă religioasă, ci şi din punct de vedere civil, întrucât în toate ţările civilizate familia este ocrotită prin lege. În România, bunăoară, Codul Familiei prevede, astfel, la art. 1: "În România statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei. Statul apără interesele mamei şi copilului şi manifestă deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii..."185. Codul prevede, de asemenea, articole referitoare la educaţia copiilor, între care cel mai apropiat prelegerii noastre este următorul: "Părinţii sunt datori să îngrijească de copil. Ei sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însuşirile lui, în conformitate cu ţelurile statului, spre a-l face folositor colectivităţii..."186. Iată, aşadar, că cel puţin din punct de vedere legislativ şi declarativ, familia se bucură de o atenţie deosebită din partea statului. Împlinirea acestor obligaţii depinde, însă, de o serie de factori responsabili, de condiţiile sociale-economice, de conştiinţa şi conştiinciozitatea celor abilitaţi să aplice legile etc. Revenind asupra subiectului nostru, spunem mai departe că familia reprezintă, în acelaşi timp, factorul cel mai important şi decisiv, după Dumnezeu, al educaţiei creştine, nu numai al copiilor, ci al fiecărui membru în parte. Pentru că fiecare persoană, aparţinătoare unei familii, este atât factor cât şi subiect al educaţiei: copiii învaţă de la părinţi, bunici, fraţii mai mari, dar şi invers. De asemenea, ceilalţi membrii ai familiei, dacă sunt, învaţă unii de la alţii. Această "şcoală" de familie are, de altfel, cel puţin trei înţelesuri: de a învăţa pe alţii, cu sensul de a-i sluji şi de a învăţa de la alţii, cu sensul de a-i asculta. Chiar şi din punct de vedere etimologic, cuvântul familie implică, între altele, aceste noţiuni185 186

Codul Familiei, Editura "Lumina Lex", Bucureşti, 1995, p. 3. Ibidem, Titlul III, Cap. I, Secţiunea I, art. 101.

187. Tatăl şi Duhul Sfânt asupra Fiului. dr. care fac posibilă acel sine qua non "ora et labora" în orice act creativ. având la fiecare unghi câte una dintre persoanele treimice: Tatăl.. Astfel. ogorul. în cele ce urmează. învăţare-slujire-ascultare. Vasile RĂDUCĂ. tot esenţiale. am spune. În formularea unor condiţii şi principii ale educaţiei creştine din familie. aşadar. totalitatea slujitorilor unei case.cheie. Educaţia copiilor este optimă atunci când iubirea dintre membrii familiei imită iubirea dumnezeiască dintre persoanele Sfintei Treimi. În familia creştină trebuie să se reflecte iubirea intra-trinitară dumnezeiască. propriu-zis "logistica" actului pedagogic. De aceea. trebuie să întrunească anumite condiţii. sensurile etimologice acoperă foarte bine implicaţiile educaţiei în familie: nu fac referiri doar la persoane. "familia-ae (lat. p. casă (totalitatea membrilor ei). GUŢU. Observăm. 460-461.. că dacă în G. 187 188 . Fiul şi Sfântul Duh. să ne imaginăm un triunghi echilateral.. factor esenţial al educaţiei creştine. atelierul etc. am utilizat şi cursul de Catehetică al pr. de fapt triunghiul iubirii intra-trinitare. ci şi la bunurile care creează de fapt mediul în care cresc şi sunt educate persoanele. cit. prin analiză personală. într-adevăr. Bucureşti. potrivit dicţionarelor. Astfel. cu atât mai mult în cele de care depinde educaţia şi mântuirea sufletului. dactil. ms. Fiul şi Duhul Sfânt asupra Tatălui etc. 1996. mijloacele de trai. dicţ.. având ca sprijin şi bibliografia la care vom face trimitere188. Pentru a ne apropia cât de cât de înţelesul adânc al relaţiei tainice al acestei iubiri. bunurile unei case. patrimoniul. 67-73. cu recomandarea de a fi aprofundate. mama şi copilul (copiii) asupra tatălui. Aşa trebuie să fie şi în familie: tata şi mama să-şi îndrepte toată iubirea asupra copilului (copiilor). După cum se poate lesne observa.. începând cu icoanele din camere şi terminând cu grădina. lect. vom schiţa câteva dintre ele. 1. Dar pentru ca o familie să fie. tatăl şi copilul (copiii) asupra mamei. 2. 3. Tatăl şi Fiul îşi răsfrâng iubirea asupra Duhului Sfânt.) are trei sensuri de bază: 1. p.

creaţie, în general, se poate vedea - cu ochii credinţei, desigur - pecetea iubirii Sfintei Treimi, în familie această pecete ne apare cu cea mai mare evidenţă. Propriu-zis, familia creştină trebuie văzută ca o icoană a iubirii lui Dumnezeu pe pământ189. Iar acolo unde, din felurite motive, soţii nu au copii naturali, din punctul de vedere al moralei creştine ei sunt obligaţi să înfieze, să crească şi să educe orfani, întrucât există nenumăraţi astfel de copii care au nevoie de ocrotirea unui mediu familial. În acest mod, iată, triunghiul iubirii intra-trinitare poate fi reflectat şi în familiile fără copii naturali! Această solidaritate de răsfrângere a iubirii este cea mai bună pază de înlăturare a egoismului, care poate constitui pentru orice om o mare şi grea ispită. Părintele Dumitru Stăniloae descrie într-un mod admirabil plinătatea iubirii treimice, arătând, de fapt, că ea este posibilă numai în trei, în contrast cu "monismul" şi "dualismul" care se găsesc, practic, în imposibilitate de a ieşi din egoism: "Un subiect unic în sens absolut ar fi lipsit de bucuria şi deci de sensul existenţei. El s-ar îndoi chiar de existenţa lui, care s-ar amesteca cu visul... Două subiecte realizează prin comuniunea lor o oarecare consistenţă şi o bucurie şi un sens al existenţei. Dar nici această doime reală, care e în acelaşi timp o unitate dialogică, bazată pe unitatea de fiinţă, nu este suficientă. Comuniunea în doi este şi ea limitare din două puncte de vedere. Mai întâi comuniunea în doi nu deschide întregul orizont implicat în existenţă. Cei doi nu numai se deschid unul altuia, ci se şi închid. Celălalt devine nu numai o fereastră, ci şi un zid pentru mine. Cei doi nu pot trăi numai din ei doi. Ei trebuie să aibă conştiinţa unui orizont care se întinde dincolo de ei, dar în legătură cu amândoi. Iar acest orizont nu poate fi constituit de un obiect sau de o lume de obiecte. Aceasta nu-i scoate din monotonia unei vederi restrânse, sau a unei singurătăţi în doi. Numai al treilea subiect îi scoate din
Pr. lect. dr. Gheorghe POPA, Familia creştină: o perspectivă teologică şi spirituală, în vol. Familia creştină azi, Editura "Trinitas", Iaşi, 1995, p. 147.
189

neîntrerupta lor singurătate în doi, numai un al treilea subiect poate fi şi el partener de comuniune şi nu stă pasiv în faţa lor, ca obiectul..."190. 2. Familia trebuie să se caracterizeze prin următoarele însuşiri fiinţiale: unitatea, trăinicia, sfinţenia şi egalitatea dintre soţi191. Observăm, astfel, fără nici o greutate, că aceste însuşiri fiinţiale sunt tot o reflectare a însuşirilor şi atributelor divine ale persoanelor Sfintei Treimi. Optimizarea relaţiilor dintre membrii familiei se poate realiza luând aminte la sfaturile Sfântului Apostol Pavel, care, sub inspiraţie divină, scrie la un moment dat: "Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa cum se cuvine întru Domnul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi amarnici faţă de ele. Copiilor, întru toate ascultaţi-i pe părinţii voştri, căci aceasta este bineplăcut Domnului. Părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască. Robilor, întru toate ascultaţi-i pe stăpânii voştri cei după trup, nu cu slujire doar de ochii lumii, cu gândul de a plăcea oamenilor, ci întru curăţia inimii, temându-vă de Domnul..." (Coloseni, 3, 18-22). 3. Familia (căsătoria) trebuie să-şi propună ca scopuri prioritare înmulţirea neamului omenesc (naşterea, dar şi educarea copiilor) şi ajutorul reciproc între membrii ei, atât în cele materiale, pentru traiul zilnic, cât şi în cele spirituale, în vederea mântuirii dintre care nominalizăm193:
192

. În acest sens vor fi urmărite anumite aspecte

copiii trebuie ajutaţi să scape de anarhia instinctelor oarbe şi a tendinţelor spontane (necontrolate, n. n.) ca să devină capabili a se conduce singuri;

Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1978, vol. 1, p. 307-308, & Treimea Persoanelor, condiţie a deplinului lor caracter personal şi a comuniunii depline. 191 Teologia Morală Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, vol. II, p. 289. 192 Ibidem 193 Ibidem, p. 296.
190

- trebuie stimulaţi, totodată, să se smulgă treptat din tirania egoismului instinctual, pentru a deveni tot mai buni; - copilul trebuie deprins cu munca, răbdarea, uitarea de sine, pentru a se devota binelui obştesc. În acest scop, trebuie ajutat să-şi aleagă o profesie corespunzătoare vocaţiei şi aptitudinilor lui, nu forţat spre una în care să nu se poată împlini. Ca o primă remarcă de sinteză, părinţii trebuie să conştientizeze faptul că fiecare copil, fiind rodul conlucrării dintre ei şi Dumnezeu, trebuie să se bucure, deodată, de o ereditate sănătoasă, unită cu o educaţie pe măsură. Astfel, la aspectele menţionate anterior adăugăm următoarele194:
• În familie, întotdeauna trebuie să se dea întâietate valorilor religioase, în

raport cu cele de ordin material, potrivit cuvintelor Mântuitorului: "Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea (materiale, n. n.) se vor adăuga vouă" (Matei 6, 33). Copiii trebuie învăţaţi să se poarte ca oameni duhovniceşti, nu materialnici. Să gândească, să vorbească şi să se manifeste duhovniceşte. Cât de actuale sunt, în această privinţă, cuvintele Sfântului Apostol Pavel: "Cei ce sunt după trup, cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt după Duh, cele ale Duhului. Căci dorinţa cărnii este moarte, dar dorinţa Duhului este viaţă şi pace" (Romani, 8, 5-6). De aceea, moştenirea cea mai preţioasă pe care o putem lăsa copiilor noştri constă nu în cele materiale (a căror importanţă nu trebuie negată total, bineînţeles), ci în cele de ordin spiritual. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a remarcat şi în acest capitol de pedagogie creştină într-un mod cu totul deosebit. Recomandăm în acest sens cuvântul "Pentru ce fel de clironomii (bogăţii) trebuie să lăsăm copiilor noştri", care, în contrast cu timpul considerabil trecut de la rostirea lui, apare ca extrem de actual. Iată, bunăoară, una dintre concluziile rostite de Sfântul Părinte spre finalul cuvântării: "În
194

Anumite formulări şi îndemnuri apud pr. lect. dr. Vasile RĂDUCĂ, op. cit., p. 67-73.

consecinţă, de voieşti să laşi bogăţie multă copiilor tăi, lasă-le lor purtarea de grijă a lui Dumnezeu... Deci să nu căutăm aceasta: cum să lăsăm bogaţi pe copii, ci cum să-i lăsăm îmbunătăţiţi. Că de vor avea nădejdile lor la bogăţie, de nimic alt nu vor purta grija, ca cei ce pot să acopere răutatea năravurilor cu mulţimea banilor. Iar de se vor vedea pe dânşii că sunt lipsiţi de mângâierea cea de acolo, toate vor face ca prin fapta bună să afle sărăciei multă mângâiere. Deci nu le lăsa lor bogăţie, ca să le laşi fapta bună...Că aceasta cu adevărat este cea mai mare avuţie, aceasta este bogăţia cea nespusă şi necheltuită, care în toate zilele mai multă face avuţia. Că nimic nu este întocmai ca fapta bună, nimic nu este mai tare decât aceasta. Chiar decât împărăţia şi purtarea de coroană. Că la ce-i poate folosi coroana şi porfira, dacă este vândut de trândăvirea şi nebăgarea de seamă?..."195. Aşadar, una dintre grijile de căpetenie ale părinţilor este să-i asocieze pe copii la viaţa şi rugăciunea Bisericii, învăţându-i să respecte valorile esenţiale, fără a se intra în conflict cu normele relative, inevitabile în viaţa de zi cu zi.
• Să-i formăm pe copii pentru o ascultare liberă şi plină de convingere. Părinţii

trebuie să menţină un permanent echilibru între măsurile restrictive şi acordarea libertăţilor, cu scopul de a le stimula copiilor un bun autocontrol asupra libertăţii, în sensul vieţuirii în adevăr, iubire şi dreptate. Căci numai relaţiile bazate pe sinceritate, afecţiune şi adevăr pot da rezultate optime, întrucât numai adevărul conferă libertatea autentică. "Adevărul vă va face liberi!", a spus Mântuitorul Iisus Hristos (Ioan 8, 32). Evident, nu orice fel de "adevăr", ci
Sf. IOAN GURĂ DE AUR, Cuvânt pentru ce fel de clironomii trebuie să lăsăm copiilor noştri, în vol. Puţul şi împărţire de grâu, Editura "Buna Vestire", Bacău, 1995, Cuvântul 46, p. 428-429. Sfaturi deosebit de potrivite pentru educaţia copiilor, date de acelaşi Sfânt Părinte, a se vedea în acelaşi volum, cuvântările 44 (Pentru creşterea copiilor - I), p. 410-420 şi 45 (Pentru creşterea copiilor - II), p. 421-425. Pentru o mai largă perspectivă a gândirii hrisostomice cu privire la educaţia creştină a copiilor, recomandăm a se citi şi cuvântarea intitulată în manuscrise "Despre slava deşartă şi cum se cuvine să-şi educe părinţii copiii", tradus recent în limba română de către Ioan ICĂ-jr., la Editura "Deisis" - Sibiu, 2000, p. 105-136, după A. M. MALINGREY, Sur la vaine gloire et l'éducation des enfants, în Sources Chrétiennes, vol. 188, Paris, 1972, p. 96-196.
195

BĂNCILĂ Vasile. Idem. Bucureşti. CORNIŢESCU. Şi chiar mulţi dintre intelectuali nu dau importanţa cuvenită lecturii în această privinţă şi nici metodelor psihopedagogice. Ceea ce se poate reproşa uneori multor părinţi. în general. p. trad. MAGDALENA. potrivit Scripturii şi Sfinţilor Părinţi. Dumitru. 1996. Sf. De aceea. 1976. Pedagogul. Idem. pr. cum sunt tratatele de pedagogie şi cărţile cu preocupări pedagogice. 350-366.). atât de important în plan familial (şi naţional. conţinutul şi calitatea ei. FECIORU. CLEMENT Alexandrinul. Catehetica.tin. PETRESCU. Anastasia ). D.. oamenii simpli. Comunicarea dintre părinţi şi copii. 1995. trad. facem şi cu acest prilej îndemnul ca toţi cei ce şi-au asumat uriaşa răspundere a educaţiei creştine (părinţi. Edit. cu referiri speciale la educaţia în familie: Sf. pr. De aceea. în " Ortodoxia". Idem. Bucureşti. Mihail. Bucureşti. a. Bucureşti. pr. Nicolae. una din "cheile" reuşitei educaţii creştine. Iniţierea religioasă a copilului. Ideile pedagogice ale Sf. cunoaşterea învăţăturii creştine în acest subiect. CĂLUGĂR. 1943. nu lipsesc decât în cazul anumitor părinţi inconştienţi şi denaturaţi. profesori ş. manual pentru Seminariile Teologice. însă. Desigur. partea a II . 3-4 / 1993. Mântuitorul şi Evanghelia Sa. Bucureşti. "Polirom". pr. Bucureşti. 1935. Sfaturi pentru . va fi de mare folos. 1978. FAMILIA CREŞTINĂ AZI (elab. însă. S. 1999. trebuie să se informeze temeinic şi-n acest domeniu. Catehezele. Iaşi. 6). 1996 (ed. sunt metodele greşite utilizate în educaţie. Duhul Sărbătorii (în special cap. 5. manual pentru Institutele Teologice. pr. atât de generoasă în acest subiect196.6/1964. " Pedagogia sărbătorii "). FECIORU. Editura "Trinitas". BULACU. mai rar vor avea timp pentru "lecturi pedagogice". Educaţia religioasă. Dumitru. Dragostea părintească şi buna intenţie. 1982 (vol. Educaţia religioasă. pr.. Bucureşti. Iaşi. 1996. Repere teoretice şi metodice. nr. deodată cu cercetarea altor izvoare. CHIRIL al Ierusalimului. Sf. precum tot El a spus-o despre Sine Însuşi: "Eu sunt Calea. pe lângă lucrările citate anterior. conţinut şi forme de realizare. de un colectiv de profesori de la Facultatea de Teologie din Iaşi). Grigorie de Nazianz despre familia sa. în general. 1937. mai ales cei de la ţară. preoţi. Ioan Gură de Aur. partea I. 1995. în general. Revelaţia şi educaţia. FECIORU. de altfel. Idem. Bucureşti. Bucureşti.a. Maica. CUCOŞ C . Pedagogie şi Axiologie. să consulte măcar o parte din bibliografia pedagogică. Preotul şi profesorul de religie. 1945 (Colecţia Izvoarele ortodoxiei). Pedagogia Creştină Ortodoxă. Bucureşti. 4 Colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti).numai acela care izvorăşte din Adevărul Suprem. Catehetica. Constantin. 196 Astfel. pr. D. mai nominalizăm aici câteva dintre cele mai importante repere bibliografice privitoare la educaţia religioasă a copiilor. constituie. de altfel) spre a informa şi a forma la rândul său pe cei încredinţaţi spre educaţie.T. Adevărul şi Viaţa" (Ioan 14.

desigur de celebra expresie a lui Juvenalis. 149. p. Sărăcia. Hr. 1993. Veniamin. Ioan Gură de Aur "Despre educaţia copiilor". chiar în aceste condiţii. copiii trebuie deprinşi să gândească pozitiv. 2000. 199 Recomandăm în special paragrafele: Vorbitul la timp (p. de Doina Brindu. de Irina-Margareta NISTOR. 10. 197 Satirae. deviză pe cât de veche. 147). Atenţie la ton (p.. Iniţieri catehetice. 356. nădejdea să fie stăpână pe toate gândurile lor. 253. 144). 200 Ibidem. 1976. iar la noi în ţară acestea sunt cauzate în mare măsură şi de condiţiile tot mai scăzute ale nivelului de trai.. Spuneţi "nu" cu grijă. mai ales cu privire la comunicarea dintre părinţi şi copii. Bucureşti. "ingredientul esenţial al comunicării în familie este să asculţi cu adevărat. Ediţie îngrijită de Vasile DIACONU şi Maria MARINESCU-HIMU. 146). nesiguranţa vieţii de mâine. premiată de Academia franceză de medicină ). drogurile. trad. dar ferm (p. dar fundamental: nădejdea o educaţie ortodoxă a copiilor de azi. Fiecare "nu" trebuie să aibă o logică (p. Bucureşti. 2000. Tonul răspicat poate crea ceva probleme (p. alcoolismul. Editura "Deisis". Laurence (colab. apoi. Potrivit autorului. Remarcăm. în limbaj ortodox. . MICLE. trad."200. p. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano197 ). ca premisă sine qua non pentru obţinerea rezultatelor dorite199. prostituţia. titlul foarte bine ales. s-a făcut remarcat cu o carte tradusă recent şi în limba română. PERNOUD. în principiul potrivit căruia indiferent de condiţiile de viaţă. amintim strădaniile pedagogului american Zig Ziglar. cu aprox. 15 ani în urmă. cultivându-le un suflet sănătos. 198 ZIG ZIGLAR. Bistriţa (Oltenia ). pe atât de actuală (ne amintim. în toate paginile cărţii. însă.Capcanele căderii copiilor şi tinerilor s-au înmulţit într-un mod alarmant. Raising positive kids in a negative world. Putem creşte copii buni într-o lume negativă198. 1994. într-un trup sănătos. Sibiu. Mt. titlu ce se regăseşte. Un "Te rog" dă rezultate excelente (p. Nu deprimarea. deruta profesională. anxietatea etc. Altfel spus. care. Apud Proverbe şi cugetări latine.. cu traducerea românească a cuvântului Sf. 60-140 d. să crească şi să educe creştineşte copiii. JUVENALIS (Decimus Iunius). deprimarea etc. 148). angoasa. Editura "Curtea Veche". dau o imagine negativă lumii în care trăim. În acelaşi context al eforturilor de optimizare a educaţiei copiilor în familie. Familia poate. cu Agnes Grison ) Cum îmi cresc copilul (în original : J'eleve mon enfant. 145). pe care o apreciem deosebit de instructivă. mai întâi. 139). Ierom. Aceasta dintr-un motiv foarte simplu. Paris. Bucureşti. 1994. 246 p. cca.

. Ibidem. tonul răspicat. p. deprimarea (deznădejdea) de la satana! Însă. pentru reuşita educaţiei copilului. ambii părinţi trebuie să se implice categoric în hotărârea ce se va lua"202.. însă. iar celălalt acceptă.adevărata autoritate în formarea copiilor buni. 135. prima întrebare ar trebui să fie: "Dar ai întrebat pe mama (sau pe tata)?" Dacă răspunsul este nu şi aveţi cea mai mică bănuială că celălalt ar putea avea o altă părere. care se constituie. în tot atâtea principii pedagogice: formarea copilului este un efort de echipă. p.. adică refuzul.este de la Dumnezeu. . ceea ce ne-a atras atenţia. 9. îi puteţi răspunde: "O să discutăm şi îţi spunem noi". Indiferent dacă cel de-al doilea părinte cunoştea sau nu reacţia partenerului său. Zig Ziglar propune ferm: "Singura cale de a forma copii buni este să devenim mai întâi părinţi buni. între părinţi şi copii."201.. în mod deosebit la acest capitol este ceea ce autorul numeşte "modelul dezastrului": "Când un copil merge la unul dintre părinţi să-i ceară ceva şi este refuzat. O dată cu prezentarea avantajelor acestor principii. cartea lui Zig Ziglar pledează pentru bună-înţelegere în familie: între soţi."pozitivul" absolut în viaţă. de fapt.cheia măreţiei copilului bun. rezultatele sunt dezastruoase. Dar. Iată câteva dintre cuvintele de "ordin" ale autorului. între fraţi etc. iertarea . rezultatele sunt tot nenorocite. Dacă un copil a vorbit cu celălalt părinte şi este în joc siguranţa sau reputaţia copilului.. Ziglar insistă şi asupra măsurilor contraindicate în pedagogia familială: duritatea. refuzul de a îndeplini dorinţele copiilor. 201 202 Ibidem. disciplina . Când un copil îşi abordează părintele şi cere voie să facă un anumit lucru. fără explicaţii logice etc.. pentru a creşte copii buni. Rezumativ. iubirea . perseverenţa pozitivă formează copii buni.

- să fie o bună comunicare între părinţi şi copii (o ascultare de ambele părţi: copiii să asculte de părinţi.acordarea priorităţii pentru valorile spirituale. dar se poate realiza un serviciu preţios. potrivit poruncii dumnezeieşti. iar cele rele care vor veni cu siguranţă. . Atenţie specială trebuie să acordăm legăturii noastre cu duhovnicul copilului. iar părinţii pot fi avertizaţi de către duhovnic asupra acelor aspecte care trebuie neapărat avute în vedere. dacă îl păstrează sau îl schimbă. de ambele părţi: duhovnicul poate fi prevenit asupra unor abateri grave. pe măsura vârstei ş a înţelegerii. în funcţie de compatibilitatea sau incompatibilitatea pe care o simte copilul cu un duhovnic sau altul.vieţuirea în iubire. între care în mod aparte cu dirigintele. cu profesorii din gimnaziu şi liceu. discutând apoi cu ei. ţinând legătura cu duhovnicul copiilor noştri (care poate fi şi duhovnicul nostru. pentru fiecare treaptă a creşterii copilului. Desigur. . inevitabil. cu învăţătoarea de la şcoala primară. pe care copiii uneori nu le spun nici la spovedanie. diriginţi etc. părinţii vor comunica tot timpul cu educatoarea de la grădiniţă. * Din cele parcurse până aici se desprind de la sine câteva dintre condiţiile de bază ale educaţiei creştine optime ale copiilor în familie: . Părinţii care nu merg niciodată pe la şcoală (sau merg foarte rar) nu se pot aştepta la rezultate bune. pe care este bine să-l aleagă mai întâi părinţii pentru copiii de la 7 ani în sus. ca reflectare a iubirii intra-trinitare dumnezeieşti.• Părinţii să colaboreze armonios cu alţi educatori: preoţi. nu se va intra niciodată în "secretele spovedaniei". se vor răsfrânge negativ. dar şi părinţii să audă cu adevărat ceea ce spun şi doresc copiii!). profesori. în viaţa de familie. Astfel. de la caz la caz).

sunt mai vinovaţi decât chiar ucigaşii de oameni. student de-al nostru: "La finalul unei ore de religie. favorizează direct proporţional reuşita orei de religie în şcoală. rolul special al mamelor nu exclude în nici un fel răspunderea comună pe care o au taţii.. Evident. iam întrebat pe copii ce ar dori să le povestesc din Biblie. am observat că ascultă cu multă atenţie şi că îi place foarte mult ora de religie. Legat de această ultimă precizare.. anul III. în paralel.. Toţi. educatori ai copiilor. prin structura şi vocaţia lor maternă. Mi-a răspuns că in fiecare seară mama ei îi citeşte câte o "poveste" din Biblie şi cu o seară înainte tocmai îi citise despre Iov şi prietenii săi. totodată. Reţinem. fără excepţie cred. rolul de căpetenie al mamelor. aşadar. ele ne-au împreunat mânuţele în faţa icoanelor. 30 aprilie 2001. ele ne-au învăţat să ne închinăm şi tot ele ne-au dus la biserică la slujbe şi mai ales pentru a ne spovedi şi împărtăşi cu Sfintele Taine. pentru mame prioritatea nr. Mama şi tata numai împreună sunt numiţi părinţi. că mamele noastre ne-au învăţat primele rugăciuni. Iată. după cum avertizează Mărturie consemnată într-un test la Catehetică de către studentul nostru Doru C-tin MOGOŞ. Teologie Pastorală. la clasa I..- o conlucrare pedagogică permanentă cu ceilalţi factori educaţionali. şi am întrebat-o de unde ştie. 203 . O fetiţă mi-a propus să le vorbesc despre Iov şi cei trei prieteni ai lui.. în cele mai multe cazuri. evocăm aici mărturia impresionantă a unui profesor de religie. pentru că trebuie să se ocupe în mod prioritar de agoniseli materiale.. sunt mai implicate afectiv în procesul educaţional creştin: în timp ce bărbaţii. Urmărind-o pe fetiţa respectivă şi la celelalte ore. M-am mirat foarte tare că fetiţa ştia despre Iov. despre care nici cei dintr-a V-a nu auziseră toţi. iar în casă cea mai preţioasă comoară sunt copiii.. sunt nevoiţi să plece de acasă. întrucât în ultimul paragraf vom vorbi despre importanţa şcolii în educaţia religioasă. 1 este să îngrijească de casă. ne amintim. astfel. cât de important este mediul familial pentru formarea deprinderilor religioase.. care."203. Iar dacă vreunul dintre ei (sau amândoi. care. Doamne fereşte!) neglijează această răspundere sau misiune.

în vol. ducându-l.şi decât înşişi ucigaşii de copii zic că sunt mai răi. Lângă acestea. afirmaţia noastră că educaţia copilului (fătului) trebuie să înceapă în clipa conceperii rămâne. p. Cluj Napoca 2001. Iar educaţia. nevoie atât de hrană. Deoarece nu este aşa de cumplit lucru a ascuţi sabia şi a într-arma dreapta şi a o înfige în gâtul copilului.şi să nu socotească cineva că ceea ce se grăieşte este de mânie . Pentru că aceia despart trupul de suflet. Într-un fel se va dezvolta pruncul în pântecele mamei care merge la biserică. Irineu Pop Bistriţeanu. socotim util să răspundem la întrebarea: "Când începe educaţia religioasă a copilului?" Analizând temeinic lucrurile.. vieţuieşte într-o atmosferă creştinească etc. Că nu mai este de-aici după ea următoare mântuire. chiar cu această marjă de aproximaţie şi "eroare". Pentru aceasta zicem. S. precum a pierde şi a prăpădi un suflet. iar aceştia şi sufletul şi trupul. necesită 36 de ore pentru finalizare"."204. Şi moartea aceea nevoie este să o primească negreşit de la fire. Să nu ni se pară exagerată afirmaţia. sub toate formele (inclusiv cea religioasă). IOAN GURĂ DE AUR. 205 Desigur. pentru moartea trupului venind învierea. cum am fi tentaţi să credem la o primă reflecţie. p. "ştiinţa embriologiei a arătat că fertilizarea. Bacău. ci din clipa conceperii205. 1995. Aşadar. vom realiza că nu din clipa naşterii. îl aruncă în focul gheenei. Iar de aceasta se putea şi să scape dacă neluarea aminte a părinţilor nu o ar fi adus pe ea asupra. fumează. valabilă. Sf. Acela este momentul când prinde viaţă o nouă fiinţă umană. Cuvânt pentru creşterea copiilor. 416. Potrivit informaţiei părintelui John BRECK (Darul sacru al vieţii. având. în cu totul altul cel al cărui purtătoare nu vrea să ştie de cele sfinte. P. Înainte de a încheia acest paragraf. Editura "Buna Vestire". totodată.atât de categoric Sfântul Ioan Gură de Aur: " Pe aceşti părinţi . credem. ci nevoie este să se muncească sufletul fără de moarte. Oricum. 204 . având în sâmbure toate caracteristicile psiho-fizice. Puţul şi împărţire de grâu. iar pierzarea sufletului nimic nu o va mai putea mângâia. că nişte părinţi ca aceştia sunt mai răi decât ucigaşii de copii.. trad.. dr. adică unirea nucleului spermatozoidului cu nucleul ovulului. se transmite fătului prin intermediul mamei. nu fără întristare. o zi şi jumătate. la acest punct problemele necesită o anume nuanţare. degrabă va putea să o stingă. 329). frecventează barurile. îşi face rugăciunile acasă. cât şi de educaţie.

. 1330). în strădania de a da o educaţie creştină copiilor. de Sfânta Biserică. La noi.206. În concluzie. Ea a ţinut loc şi de şcoală şi de cancelarie domnească. pentru părinţi esenţial este nu atât să instruiască ci să încerce a fi creştini autentici. a fost luminat doar de harul credinţei drept-măritoare. V. cu voie şi fără de voie. Căci dacă celelalte instituţii ale unui neam sunt supuse deseori efemerităţii. Episcopii şi preoţii au fost conducători spirituali la vedere şi. dr.. meritul de a fi salvat fiinţa neamului de la pierire. pentru că veşnic este întemeietorul ei. c. .). părinţii dau mărturie nu numai pentru ceea ce sunt în realitate. Însuşi 206 Pr. numit "întunecat". cu timp şi fără timp. Biserica se caracterizează prin viabilitate veşnică.. RĂDUCĂ. instituţie fundamentală a societăţii. în faţa atâtor năvălitori. sau face altceva şi mai rău. datorită caracterului lor vremelnic şi trecător. Fiind întemeiată pe "piatra credinţei". care-şi făcuseră drum pe la noi în acel mileniu văduvit de o conducere statală unitară. atunci ca şi astăzi. lect. într-un fel fătul al cărui mamă este ocrotită de un tată credincios. În acelaşi context.. Educaţia creştină a copilului nu poate fi nici măcar imaginată fără slujirea Bisericii. Răducă. ci şi despre ceea ce tind a fi.. dăruit cu generozitate. Curs. o dată cu mama. îndrumători şi sfătuitori politici. p. singura instituţie existentă neîntrerupt a fost Biserica. maltratărilor unui tată denaturat. datorită acestei obscurităţi pe plan politic. Iisus Hristos. BISERICA. mai veche decât chiar cea a statului. tainic. ca instituţie divino-umană. aproape în exclusivitate. copilul va aprecia şi va şti să facă distincţie între nedesăvârşirea unui om sincer şi nedesăvârşirea nemărturisită a fariseului. cel puţin..ascultă muzică deşănţată (ori "heavy-metal" etc. Ei îi revine. 73.. în altfel cel supus. cum foarte bine remarca părintele profesor V. Cu alte cuvinte. după retragerea aureliană (271-275) până la întemeierea cnezatelor şi voevodatelor (secolul al XIVlea) şi până la unificarea lor (Basarab I. Astfel. Acest mileniu.

moral şi material. vorba părintelui Ilie Cleopa. dar şi formarea (= educarea) de caractere creştine. şantajaţi. Iar mântuirea nu se realizează decât în Biserică! Extra ecclesia nulla salus. dar în aceeaşi vreme se ridicau altele. 18). Este adevărat că au fost dărâmate unele lăcaşuri sfinte. la propăşirea neamului.. poate şi din greşeala unor slujitori mai fricoşi. a spus atât de inspirat Sfântul Ciprian (Epistola 73. Aşadar. Biserica este mama noastră A se vedea. slujitori şi cârmuitori vrednici. Mărturisitori de după gratii. de altfel. nici chiar de "porţile iadului". 502. dar şi educarea lor pentru o vieţuire pământească virtuoasă. L. S-a încercat mai ales pe vremea comunismului de prea-tristă amintire. şi la propriu şi la figurat. credibilitatea ei înseamnă pentru noi mântuire. înţelegem deodată pregătirea sufletelor pentru viaţa veşnică. 1998. într-un procent covârşitor. P. Desigur. 208 De Unitate Ecclesiae. că nu de puţine ori s-a încercat "dărâmarea" ei în decursul istoriei. în pofida tuturor încercărilor. Biserica noastră se prezintă astăzi drept cea mai credibilă instituţie în rândurile poporului. Bucureşti. Căci. IV. când spunem "mântuire". necum distrusă. ca în această învălmăşeală a tranziţiei noastre "originale" şi interminabile. timoraţi. 6. Şi. 207 . Nu e puţin lucru. cu frică de Dumnezeu. Arhidiecezană Cluj-Napoca. aflaţi cu sau fără voia lor în solda satanei. Ştim. nu poate avea pe Dumnezeu de tată!"208. că singură Biserica este vrednică de încrederea lor. dar ea n-a putut fi nici măcar marginalizată.Mântuitorul ne încredinţează că ea nu poate fi dărâmată de nimeni. cetăţenii să declare. într-adevăr. s-a poruncit încarcerarea ei într-un "ghetou" izolat. de-a lungul veacurilor. MIGNE. "în slujba Bisericii trebuie şi pe satana să-l pui la lucru!" Aşa au procedat.. 1995 şi Biserica întemniţată. (Matei 16. încât. editat de Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului.. de pildă. chiar cu încuviinţarea unor potentaţi ai zilei. ameninţaţi în fel şi chip etc. România 1944-1989. Edit. apte să contribuie. 21) şi tot el ne atrage atenţia că "cine nu are Biserica de mamă. terorizaţi (ei şi familiile lor). dar cu unele momente de omenie în atitudinile lor. s-a reuşit chiar întemniţarea unui însemnat număr al mărturisitorilor ei207.

în acelaşi timp. atât de importante în luminarea minţii credinciosului. disciplina canonică şi cultul. morala şi disciplina (buna rânduială) sunt "predate" creştinului de rând. deplin conştiincioase. cel mai adesea. În plan educaţional-creştin. vor participa cât mai des cu putinţă la sfintele Pr. După opinia p. părintele profesor de vrednică pomenire. Cultul însuşi are o funcţie didactică. Participând la slujbe. în cadrul căruia. 209 . "Botezul pruncilor în apa sfinţită din cristelniţă. în "Studii teologice". din clipa în care ştiu că au zămislit pruncul în pântece. morala. prof. Biserica este factor esenţial. sfătuindu-se mereu cu duhovnicul asupra unui program de rugăciune particular. buni şi răi. “paştele” primit cu frică şi cutremur la marea sărbătoare a Învierii. îngenuncherea cucernică sub epitrahilul duhovnicului pentru spovedanie. nr. 9-10. cultul divin este cel mai apropiat mijloc de educaţie religioasă. a tuturor: copii şi bătrâni. 633. vom spune. Ene BRANIŞTE. un cuvânt sinonim pentru "ortodoxie". la fel ca în paragraful precedent: înainte de a se naşte! Căci mamele creştine. fericiţi şi nefericiţi. a dragostei. sau în faţa icoanelor pentru rugă. c. Anul V (1953). a păcii şi a bunei înţelegeri între oameni. p. Încercând să răspundem acum la întrebarea "când începe educaţia copilului în Biserică?". cununiile puse pe capul mirilor în biserică.. Ene Branişte. sfinţitoare. practic. astfel. "Cultul" devine. Aşa se exprimă un mare liturgist pe care l-a avut Biserica noastră." După care precizează prevenitor: "Luaţi creştinului ortodox pe acestea şi i-aţi luat totul!"209. vor apela cu tot mai multă solicitudine la ocrotirea Bisericii: se vor spovedi şi împărtăşi periodic. predici şi cateheze. agheasma sfinţită la Bobotează. deodată cu cea harismatică. tot prin cultul divin... credinciosul îşi sfinţeşte viaţa. o dată cu slujbele sfinte.cea bună. dintre toate. Cultul ortodox ca mijloc de propovăduire a dreptei credinţe. ortodoxie înseamnă. dr. prin mijloacele ei tezaurizate: doctrina. dar îşi luminează şi credinţa. sale. întrucât doctrina. bogaţi şi săraci. Practic. grija pentru împlinirea soroacelor tradiţionale de pomenire a morţilor.. se rostesc şi cuvinte de învăţătură.

câteva caracteristici. prin tot ceea ce oferă spaţiul eclezial: slujbe. dialogul pe teme religioase. Şcoala. Acest program liturgic educaţional. se desfăşoară în mod firesc etapele integrării şi creşterii pruncului în Biserică. numite "de iniţiere". însă. Educaţia va continua. Ea poate fi de stat (publică) şi Vezi şi Pr. Biserica are câteva rânduieli pentru mame şi nounăscuţi. totuşi. Despre acestea. 2000). se cunoaşte. în "Glasul Adevărului" . cateheze etc. se vor spovedi din nou şi se vor împărtăşi. Facem cu bucurie şi apreciere menţiunea că la acest paragraf vom utiliza unele amănunte propuse de către o parte a studenţilor anului al III-lea de la Secţia de Teologie Pastorală a Facultăţii noastre.slujbe etc. 22-38. ca instituţie. biblioteca parohială etc. cum ar fi: cateheza. Vasile GORDON. Despre fiecare vom creiona. ŞCOALA. profesorul de religie şi elevul. predici. pentru a fi întru-totul pregătite pentru cel mai mare eveniment care se poate petrece în plan uman: aducerea pe lume a unui nou prunc! După naştere. în cele ce urmează. înainte de a se interna în spital pentru naştere. d. celelalte slujbe şi rugăciuni. atât pentru mamă cât şi pentru prunc. de mare frumuseţe şi adâncă semnificaţie liturgică. este prea bine cunoscut pentru a mai fi nevoie a se insista cu precizări speciale. publicaţiile creştine. bineînţeles. cărora se asociază. De acum. Vorbind despre şcoală.Buzău / iulie-sept. 210 . p. notate în testul pe această temă în ziua de 30 aprilie 2001. vom vorbi mai pe larg într-o prelegere separată210. lect. constatări şi propuneri. Botezul. Mirungerea. Ceea ce credem că trebuie avut mai mult în vedere. prin cele trei Taine. Această asistenţă duhovnicească înseamnă. Cu deosebire. sunt anumite mijloace practice. Mijloace practice de catehizare în Biserică. ca factor esenţial în educaţia religioasă. avem în vedere trei realităţi: şcoala ca instituţie. dr. 1. şi educaţie creştină. de fapt. Împărtăşania. apoi. cuprinde ansamblul mijloacelor materiale şi spirituale cu ajutorul cărora se desfăşoară procesul educaţional. cu rezultatele lui benefice.

pentru ca rezultatele şcolare să fie cele scontate. Tot în cadrul etimologic. Direcţiunea. a destinderii etc. sens care se asociază şi astăzi mai ales copiilor din clasele primare. să observăm că termenul "şcoală". Este instructiv. profesorul având numele de ludi magister (cel care-i învaţă pe copii anumite jocuri)212. Chiar şi elevii mai mari păstrează în fiinţa lor 211 212 Vezi. O dată cu acestea. profesorilor şi elevilor trebuie să li se asigure o bază logistică adecvată: clădiri salubre. spre exemplu. cât şi de către elevi. . trebuie să aibă în vedere tot timpul că şcoala nu este un loc al constrângerii şi siluirii... a distracţiei (în înţelesul pedagogic al cuvântului). pedagogii ş. manuale aduse la zi. între altele. p. ci al stimulării iniţiativei şi interesului pentru ştiinţă şi moralitate. care presupune o dublă obligaţie: una din partea statului (aceea de a asigura la nivel optim cadrul juridic. În cazul nostru. care vin la şcoală să înveţe. 34. Istoria pedagogiei. BĂRSĂNESCU. BAILLY. Paris. pentru că sunt copii.. alta din partea şcolii (aceea de a răspunde cu rezultate concrete încrederii acordate. dar care simt permanent şi nevoia jocului. În general vorbind. nici reprimată cu brutalitate. atât pentru profesori cât şi pentru elevi.. material etc. cit. iar copilăria nu poate fi "pusă în cui". materii de învăţământ bine structurate şi în deplină armonie cu profilul şcolii. 1963.. o atmosferă primitoare. a. Apud Şt. săli de clasă corespunzătoare. răgaz211. "Hachette". programă analitică alcătuită pe criterii strict pedagogice etc.). desigur. Şcoala este o a doua familie. ce provine din latinescul "schola" (care la rându-i se trage din grecesul scol» ) etimologic înseamnă. în care spiritul academic să nu elimine căldura prieteniei şi a bunei convieţuiri. A. profesorii. vorbim despre şcoală ca instituţie publică. investiţiilor financiare etc. diriginţii. Dictionnaire grec-français. toţi factorii responsabili trebuie să asigure în şcoală un mediu familial sănătos. nici ignorată. tihnă. credem..particulară. distracţie).). să ne amintim că la romanii din antichitate şcoala purta şi numele de ludi (joc. ceea ce ne sugerează caracterul de loc al tihnei sufleteşti care trebuie asigurată şi oferită atât de către profesori.

9715/10. mai ales în mediul urban: cele "bune" se găsesc în spaţiul central. altele "rele". art. astfel că sensul de "ludi" al şcolii nu trebuie eliminat în totalitate nici în cazul lor. O altă chestiune de principiu. cele "slabe" fără numărul normal de elevi. în nici o clasă. desigur. potrivit unui dicton sugestiv. învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege”. alin. În completare. alin. a trebuit să aşteptăm până în anul 1995. că sunt "copii care au îmbătrânit. încheiat cu Secretariatul de Stat pentru Culte. 8159 din 11. 7. dar pentru gimnaziu doar opţională şi pentru licee şi şcoli profesionale facultativă. În consecinţă. A se vedea şi “Protocolul Ministerului Învăţământului nr. întâlnită pe alocuri. Cu privire specială asupra orei de religie. plasarea ei în orar să nu mai fie Până şi despre oamenii maturi se poate spune. parte a trunchiului comun. 84/1995: art.04. din punct de vedere legislativ. liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară. La acest punct atragem atenţia că nu şcolile în sine sunt bune sau rele. În şcolile de stat. asociată. nr. potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. Legat de acest aspect întâlnim un fenomen care afectează grav eficienţa procesului de învăţământ: şcolile şi clasele "bune" sunt supra-aglomerate. 9 (1): "Planurile-cadru ale învăţământului primar. când prin Legea nr. 32. legislativ.1996. în care se precizează: “Statul asigură libertatea învăţământului religios. v." 214 Notăm aici situaţia actuală d. p. între altele. de cele mai multe ori pe criterii de plasament "geografic". pentru modificarea şi completarea Legii înv.. potrivit căreia unele şcoli sunt considerate "bune". cu acordul părinţilor şi al tutorelui legal instituit. Astfel. pe lângă cele mai sus-menţionate. cele "rele" în cartierele mărginaşe. socotim prioritar a se urmări următoarele: • asigurarea unui statut corespunzător. gimnazial. 9. întru-totul valabile şi în cazul ei. s-a stipulat obligativitatea religiei pentru clasele I-IV. ci interesul şi conştiinciozitatea profesorilor şi a elevilor. pentru a nu mai fi considerată materie secundară. Elevul. deodată cu a părinţilor. 36/1997.. 1996. "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. trebuie avută în vedere obligativitatea legală de a nu se depăşi numărul regulamentar de elevi. oricât de "bună" ar fi cotată. se leagă de atitudinea discriminatorie. din care se pot observa uşor anumite lacune care se cer grabnic a fi eliminate. 6. nu lăsată la discreţia unor factori care nu conştientizează încă importanţa ei. din anul 1991 când s-a prevăzut în Constituţiei României art. alege pentru studiu religia şi 213 . cu educaţia fizică şi desenul (cu toate că aceste discipline îşi au însemnătatea lor incontestabilă!)214.semnele copilăriei213. 84 din 24 iulie. În acelaşi timp.04.

În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia. Partea I. • asigurarea unei minime baze materiale. cu privire la conţinutul învăţământului: este inadmisibil. limbi străine etc. profesorii neteologi şi profesorul de religie. pe calendarul liturgic. în toate privinţele. Ideal ar fi ca în şcoli să fie amenajat un cabinet de religie. Duplicitatea conceptelor. televizor şi aparat video. bazat pe un curriculum concordant cu adevărul ştiinţific. pentru vizionarea unor confesiunea". în condiţiile în care mari oameni de ştiinţă neteologi neagă categoric tezele darvinismului. hărţi biblice. pe cât posibil. fizică. să mai vorbească. 370/3. icoane. 1999. inclusiv în cel al conţinutului educaţional. sau când unii elevi sunt tentaţi să plece acasă). la 11 ani de la căderea comunismului. programă cu un caracter stabil şi cu o taxonomie echilibrată. filozofie. la rezultate optime.arbitrară (la finele orelor. • alcătuirea unei programe analitice în concordanţă cu posibilităţile reale de predare-învăţare. credem. devine confuză. nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină" . nepedagogic (totodată neştiinţific!). . din motive obiective. incontestabil. incapabilă să-şi contureze un discernământ sănătos. Armonizarea relaţiilor între direcţiunea şcolii. duce la rezultate pedagogice dezastruoase: mintea copilului. potrivit Sfintei Scripturi. care mai dăinuie încă din păcate în unele şcoli.VIII. În acest caz. (2): "La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit. ca în timp ce profesorul de religie predă despre creaţionism. nr. O sugestie benefică este. unii profesori de biologie. • realizarea unei concordanţe între materii.. cu o mică bibliotecă teologică. istorie etc. atât de fragilă şi vulnerabilă.). derutată. ci într-un spaţiu temporal psihologic adecvat. despre "tragerea omului din maimuţă" şi altele asemenea. ca programele să se plieze. elevul poate să nu frecventeze orele de religie. situaţia şcolară se încheie fără această disciplină. fizică. va duce. când oboseala este maximă. "Monitorul Oficial al României". aşa cum bine se procedează în cazul altor discipline (biologie.

parlament etc. poliţie. Având în vedere această şansă. în oricare domeniu). PROFESORUL (EDUCATORUL215). avem de-a face cu un mare procent de dreptate.casete din domeniu. direct sau prin reprezentanţii desemnaţi (inspectori de religie. deoarece reuşita misiunii unei instituţii (şcoală. * Încheiem acest paragraf cu observaţia că un sprijin cu totul aparte în acest demers al bunei desfăşurări al orei de religie în şcoală. semnalând problemele întâmpinate şi solicitând sprijinul pe care acest for îl poate oferi.. meditaţii religioase etc. aşa se întâmplă şi în cazul şcolii: prestigiul sau blamul unei şcoli este asociat nemijlocit cu profesorul. fapt care se observă pregnant în anumite eparhii. Copiii văd religia (de fapt. e. Periodic ar putea fi invitat aici preotul de la biserica cea mai apropiată pentru anumite slujbe. ortodoxia) prin prisma profesorului. sub toate aspectele mai susmenţionate. în care elevii să poată intra liber pentru rugăciune şi reculegere. un casetofon etc. profesorul de religie va ţine strâns legătura cu centrul eparhial. în ambele cazuri (ca. Trebuie să recunoaştem din capul locului că.. biserică. Tot la capitolul "bază materială". armată. deoarece calităţile 215 Vom observa către sfârşitul paragrafului de ce am specificat în paranteză acest termen. protopopi).) depinde într-o măsură covârşitoare de conştiinciozitatea slujitorilor ei. După cum foarte mulţi dintre creştini identifică adesea pe preot cu Biserica. În şcolile mai mari ar putea fi amenajat chiar un paraclis. . subliniem că şi reuşita orei de religie depinde nemijlocit de conştiinciozitatea celui care o predă. consilieri cu probleme de învăţământ. de altfel. De aceea. îl poate oferi ierarhul locului. socotim necesar ca şcolile să sprijine excursiile şi pelerinajele elevilor la mănăstiri şi-n alte locuri de interes religios.

una strâmbă. Pe de altă parte. Persoană care are însuşiri deosebite într-un anumit domeniu de activitate. sau geniu.. sau. Şi înţelegem. predispus continuu epectazei intelectuale şi duhovniceşti. cel mai rău. Doamne fereşte. am zice minimale sau. potrivit frumuseţii caracterului profesorului autentic. trebuie să evidenţiem faptul că unui profesor. mediocrităţii. preluând în general definiţiile din dicţionare. şi a personalităţii profesorului. altfel spus.. după expresia plastică a lui C. Dicţionarele se rezumă la enunţuri lapidare216. Înainte de aceasta. propune următoarele explicaţii: Personalitate: 1.. i se cere neapărat a fi un om cu personalitate. Astfel. pe de o parte. morală şi fizică. spre exemplu. potrivit strâmbătăţii. Noica) şi vor fi mereu îngăduitori cu inerentele slăbiciuni omeneşti. Sau. ce este personalitatea? Încercarea de definire a personalităţii. un desăvârşit. falsităţii. o permanentă strădanie spre a-şi contura personalitatea. Aşadar. mediocră. Să tindă neîncetat spre desăvârşire. asemănător relaţiilor dintre părinţi şi copii. oferă în completare mai mult un DEX-ul. la rândul lor elevii pot face diferenţa dintre nedesăvârşirea unui om sincer şi nedesăvârşirea nemărturisită a fariseului. având în vedere trei dimensiuni: intelectuală. că nu i se pretinde nimănui să fie un savant. În paragraful de faţă vom creiona câteva dintre calităţile de bază ale profesorului de religie. în special. sine qua non. de care depinde formarea caracterelor. se loveşte de relativismul cuvintelor. Ceea ce este propriu unei persoane şi o distinge ca individualitate. 2. după expresia deja celebră. lipsei de caracter al pretinsului profesor.şi defectele lui se proiectează fast sau nefast asupra materiei în sine. de incapacitatea lor de a surprinde în profunzime trăsăturile psiho-fizice ale fiinţei umane. în familie. însă. Iar elevii vor şti întotdeauna să aprecieze această tensiune spre o devenire superioară (devenirea întru fiinţă. la fel ca preotului sau altor educatori. iar manualele. elevii îşi pot crea o imagine reală asupra ortodoxiei (de frumuseţe inefabilă!). falsă. în general. sau. educatorul autentic trebuie să dovedească. 216 . însă. sfânt. ansamblu de trăsături morale sau intelectuale prin care se remarcă o persoană.

din punct de vedere intelectual. El însuşi atrage atenţia că “necunoaşterea Sfintei Scripturi este pricina tuturor relelor“217. memorie durabilă şi fidelă. specializaţi în desen. totodată. De aceea. este cunoaşterea Sfintei Scripturi şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi. ci pe câteva dintre calităţile minime fără de care nu poate fi concepută vorbirea despre această noţiune. care.. profesorul de religie trebuie să fie un cititor pasionat al literaturii teologice. 361. El nu este un simplu transmiţător de cunoştinţe. iar cu alt prilej afirmă: “Cunoaşterea Scripturilor întăreşte duhul. nu vom insista pe definiţii. între altele. a operelor Sfinţilor Părinţi. pentru a-şi "completa" norma didactică iau şi câteva ore de religie. trebuie să fie un bun cunoscător al Sfintei Scripturi. suntem total împotriva profesorilor improvizaţi. având.. De asemenea. inteligenţă vie. un profesor de religie trebuie să posede o bună cultură generală. ne face să locuim aproape de cer. sport etc. curăţă conştiinţa. dar şi al cărţilor din domeniile ajutătoare. LXII. deodată cu studierea. imaginaţie creatoare. ci un propovăduitor. Cu deosebire. Astfel. muzică. iar una dintre notele esenţiale ale personalităţii propovăduitorului creştin. eliberează sufletul de legăturile trupului. dublată de cultură specială teologică. În acelaşi context al calităţilor intelectuale. care să-i permită o comunicare optimă cu elevii. fie şi parţială.material descriptiv al celor trei categorii de calităţi amintite. decât o analiză a componentelor personalităţii. Se ştie că faima sfântului Ioan Gură de Aur consta tocmai în cunoaşterea amănunţită a Sfintei Scripturi şi utilizarea ei cu dexteritate în activitatea învăţătorească. El trebuie să fie un autentic specialist în materia pe care o predă. seamănă virtutea. şi cunoştinţe psiho-pedagogice solide. să aibă.G. De aceea. dându-i aripi uşoare şi face să intre în sufletul cititorilor tot ceea ce s-a putut spune vreodată 217 Omilia IX-a la Coloseni.. . P. ne ridică deasupra săgeţilor diavolului. din punct de vedere intelectual. smulge patimile înrobitoare.

natural. cuvios (!). Pavel adresat corintenilor: “Şi aceasta v-o spun fraţilor: că vremea s-a scurtat de acum. sugestii de îmbunătăţire a lor. "Cursul nr. LXIII. Ştiinţifică şi enciclopedică. măsurat. cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge.. 20. decent. Din punctul de vedere al calităţilor morale. dr. Elemente pentru cursul de Metodică. dacă lipseşte una. celelalte sunt inoperante. 3". Discret nu înseamnă doar a ştii să păstrezi secretele ce ţi se încredinţează.L. în idei. natural. p. să fim atenţi la nuanţele specifice. cuviincios. încredere şi.. dar sunt strâns legate între ele. 1978. De aceea. ponderat. Ca adjectiv. cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura. nominalizăm: credinţă puternică. ci şi a te manifesta cât mai simplu. discernământ şi bun simţ. 176. Fermitate care nu exclude. P. a. voce. totodată. cu mii de fire nevăzute. al mântuirii: crezul ortodox221. mai ales. ci un crez. intelectual autentic. VII. Întâi de toate. XVI. chibzuit.28. § 368. Vezi Dicţionarul analogic şi de sinonime al limbii române. deopotrivă. f. “discret” este menţionat în aceeaşi familie de cuvinte cu: modest. 485. desigur. Face totul ca şi cum nar face el nimic . profesorul de religie trebuie să aibă conştiinţa că nu predă o lecţie oarecare. Sfântul Ambrozie. 50 A. Iar ca atitudine înţeleaptă şi bine plăcută lui Dumnezeu. Bucureşti. 218 219 . p. anume: drept. discreţie220. era foarte supărat că preoţii şi dascălii din vremea sa neglijau citirea Scripturii: “De ce nu vă dedicaţi timpul liber citirii Scripturii? Voi nu mai vorbiţi cu Hristos? Nu-L mai vizitaţi. simplu. trebuie să fie fermitatea. cumpătat. GALERIU. sobru. la nevoie. firesc.. cuviincios. discret! 221 Pr. sobru. credinţa neabătută.. cu elevii. În legătură cu fiecare trebuie. Profesorul discret este cel care se fereşte de orice excentrism.G. plecat. 12. Pasionat cititor al Scripturii. De officiis ministrorum. 220 Discreţia este o manifestare superioară a smereniei. deplin şi neştirbit al adevărului. 29-30). profesorul de religie se va îngriji. gesturi. este revelator. Adică să facă totul ca şi cum n-ar face. pentru a face. Un "cuvânt de ordine" al profesorului de religie.mai bine”218. la rândul său. smerenie. cu procesul de elaborare al programelor analitice. îndemnul Sf. măsurat.a. nu-L mai ascultaţi?. cumpătat ş. dar care inspiră disciplină. prof. cu materia pe care o predă. Cu sine însuşi.” 219. moderat. curat. face ca ora de religie să fie respectată. fiind la curent. C. Astfel. aşa încât cei ce au femei să fie ca şi cum n-ar avea. iubire neţărmurită. unită cu Omilia X-a. de asemenea. bunătatea şi căldura sufletească. P. I. Edit. desigur. să-şi completeze mereu biblioteca personală cu tot ceea ce-i este util în demersul său catehetic. politicos. Ap.. respectuos." (I Cor.

dicţ. a. va fi punctual atât la sosire. atrăgătoare. cit. GUŢU. cât şi la plecare. Este de prisos să insistăm că profesorul de religie reprezintă Biserica nu numai prin cultura teologică şi viaţa morală. Iar acolo Vezi G. pomenim aici cuvintele avertisment. sobrietate şi atitudine jovială etc. îmbrăcăminte. pentru că o considerăm o dimensiune definitorie a profesorului de religie.atât de greu de aflat uneori între exigenţă şi îngăduinţă. un martor şi mărturisitor al Învăţătorului Suprem. 61. 222 223 . vom observa că latinescul professor-oris înseamnă. pe cea interioară. XXXIV. “Sit eius quasi copia dicendi. la acest punct. va fi apropiat de elevi. asprime şi bunătate. de fapt. mai ales. atât de inspirate. aşadar.. se va strădui permanent să păstreze echilibrul . o reflectă.celelalte virtuţi pomenite. curată. desigur. căci pro + for. De doctrina christiana. fără defecte izbitoare. gestică. 4. În acest sens. Cu privire la calităţile fizice menţionăm că profesorului i se cer: un trup sănătos. ci şi prin înfăţişare. nu numai să vorbească. etc. Înaintea cunoştinţelor în sine. fari. Am nominalizat între calităţile morale şi "bunul-simţ". va şti să şi asculte. decât în defavoarea lui. faţa prietenoasă. 224 Merită a fi reţinut. Iisus Hristos şi al Evangheliei Sale. sfatul unui profesor cu experienţă: la notare mai bine să greşeşti în favoarea elevului. de unde provine. ţinută vestimentară curată şi lipsită de excentrisme. va fi obiectiv la note224 şi. martor. Căci copiii percep frumuseţea religiei şi prin frumuseţea acestor elemente. vor confirma vocaţia autentică şi mărturia lui de catehet. sonoră. ca prim înţeles. P. prin viaţa lui morală profesorul de religie depune mărturie bună despre învăţătura pe care o predă. ale fericitului Augustin: “Viaţa ta să-ţi fie oratoria ta!”223. mimică ş. ci în numele lui Hristos. se traduc prin a spune ceva înaintea cuiva. a depune mărturie222. Apelând iarăşi la sensuri etimologice. forma vivendi!”. Profesorul nu învaţă în nume personal.L. Ordinea sau dezordinea externă a unui om. voce plăcută. Cine are bun simţ se va prezenta întotdeauna pregătit. Căci profesorul de vocaţie este.

în haine care să impună respect. dar amândoi erau simpatici prin bunătatea şi lumina privirii lor"225. primul este numit "vătaf peste copii". Mehedinţi descrie detaliat cele trei trepte ale dascălului: belferul. Bucureşti. profesorul şi educatorul226. u.unde frumuseţea fizică este mai puţin prezentă. îmbrăcăminte decentă. profesorul de religie nu poate să apară oricum în faţa elevilor săi. * Ca sinteză la cele prezentate până aici. invocăm pledoaria marelui pedagog român Simion Mehedinţi.). iar femeile. limbajul violent. ea poate fi suplinită. de fapt. 1992. Astfel. astfel. Îngrijitor de ediţie. ca pentru Sfânta Împărtăşanie. simplitate în manifestări etc. totuşi. Rezumativ. bunăoară. siluirea pentru memorizare absurdă (toceala). În "Trilogia Şcolii". fără mare efort. Simion MEHEDINŢI. de asemenea. dar neimplicându-se afectiv. despre Socrate şi Pestalozzi: "Erau foarte departe de canonul frumuseţii plastice. 189 ş. între care bătaia. jignirile. nu care să provoace ilaritate (pantaloni. sau tejghea de bufet. p. al doilea "slujbaş al şcolii". dar nu eficientă în totalitate: predă şi ascultă respectând metodologia. Dumitru MUSTER. p. nu o tribună oarecare. ca bărbaţii să fie îmbrăcaţi în costum decent (nu blugi. profesorul de religie să fie îmbrăcat la ore la fel ca pentru biserică. care duc. "Profesorul" este o treaptă superioară "belferului". primitive. Scrieri despre educaţie şi învăţământ. la reprimarea personalităţii copilului. 225 . bluze decoltate etc. Este de dorit. 224. potrivit căruia numele autentic al celui chemat să predea cunoştinţe copiilor este cel de educator. De numele celui dintâi se leagă metode şi atitudini total nepedagogice. Simion Mehedinţi notează. 226 Ibidem. fuste scurte. nu culori stridente). Cu toate că preocuparea pentru ţinuta exterioară nu trebuie exagerată în vreun fel ("exagerate" trebuie să fie grija pentru pregătirea intelectuală şi viaţa morală!). de bunătate sufletească. Editura Academiei Române. iar al treilea "părintele tineretului". Căci catedra orei de religie trebuie să fie pentru el un altar sfânt. Antologie.

când afirmăm că Iisus a fost cel dintâi şi cel mai mare educator al omenirii şi adevăratul mântuitor al copiilor"227. Chiar dacă statutul orei şi al celui care o predă este încă nedifinitivat în planul legislativ. ştiinţa de a se face plăcut. mântuirea sufletului. este chipul pedagogului ideal. vanitatea (egoismul) şi falsitatea (minciuna)229. dar pentru oameni. de fapt. În final. ambiţia. 216. În acest context al responsabilităţii uriaşe. trebuie să arzi tot sufletul tău pentru a rămâne acolo. rezultatele slabe nu sunt departe de cele ale "belferului". pentru că armonizează în fiinţa sa însuşirile esenţiale. sub cele trei aspecte: intelectual. Încheiem acest subcapitol concluzionând că profesorul de religie trebuie să fie un educator autentic. darul de a pătrunde în sufletul învăţăceilor. Spre finalul paragrafului nominalizează şi câteva trăsături negative. Descriind detaliat caracteristicile personalităţii educatorului. 227-228. în conştiinţa elevilor şi părinţilor evlavioşi profesorul de religie are o răspundere asemănătoare cu a preotului. de slujirea căruia depinde împlinirea celor mai nobile idealuri.Este insul rece. rămân pilduitoare cuvintele unui alt mare savant creştin român: "Când semenii tăi te urcă în vârful piramidei. despre Care Simion Mehedinţi mărturiseşte: "Aşadar nu poate fi vorba nici de exagerare nici de ipocrizie. 222-226. care exclud irevocabil pe cineva din rândurile educatorilor: lipsa iubirii (dispreţul faţă de elevi). moral şi fizic. că tu eşti om trecător. p. personalitatea care se inspiră fără întrerupere din personalitatea Celui mai mare Educator al omenirii. gata oricând de jertfele cerute întro astfel de misiune. un părinte pentru copii. tăria de caracter228. nu pentru tine. pe care tu nu trebuie să-l laşi să decadă. p. pentru idealul lor. Ibidem. Educatorul. 227 228 . în final. Iisus Hristos. Mehedinţi enumeră apoi câteva dintre însuşirile acestuia: iubire de părinte. pentru Ibidem. 229 Ibidem. p. căruia nu i se poate reproşa nimic oficial. Educatorul este. optimismul. părintele tineretului. dar care nu convinge. în schimb. care-şi face "datoria".

care trebuie să reproducă docili cele predate. ELEVUL. de un îndrumător-duhovnic. Bine a spus Simion 230 Vasile PÂRVAN. ci sunt factori esenţiali ai educaţiei. suntem datori măcar cu aceste precizări: • elevii nu sunt doar nişte receptori pasivi ai cunoştinţelor. Pentru reuşită vor avea nevoie. f. nu cu simplă pregătire de preot. parteneri de dialog. în practică. o oglindă a familiei din care provin. ci amprentele mediului negativ de acasă. Întrucât. metodologia procesului de învăţământ. Educatorul orei de religie ideal ar fi. • până la o anumită vârstă nu li se poate cere decât o responsabilitate parţială pentru conştientizarea importanţei orei de religie. nu ne rămâne decât să le îndemnăm pe distinsele profesoare să încerce a imita la clasă atitudinile preotului autentic. p. ci şi posesorul cunoştinţelor psiho-pedagogice. mai mult decât oricare dintre profesori. 1981. copiii sunt curaţi la suflet şi că unele însuşiri negative nu sunt proprii fiinţei lor.. suflete capabile să gândească şi să creeze. stăpânind. desigur.sublimul pe care trebuie să-l faci să înflorească în inima contemporanilor tăi. aceea de a forma caractere creştine. pentru a nu prelungi peste măsură prelegerea de faţă. Profesorul de religie trebuie să realizeze. ci pentru a se sfătui în permanenţă cu el în această nobilă şi unică misiune. că. copiii fiind. ca factor esenţial al educaţiei religioase. receptivitatea sau nereceptivitatea lor reflectă mediul religios sau nereligios de acasă. nici doar tocilari şi emiţători mecanici. De cele mai multe ori. Aşadar. nu doar ca orice bun creştin. Scrieri. astfel. astfel.. chiar dacă ar fi să-l creşti cu sângele vieţii tale. Chiar dacă nu vom insista prea mult în descrierea elevului. Bucureşti. . în general. fără îndoială."230. 379. astfel. majoritatea profesorilor de religie sunt de genul feminin (şi nu vedem nimic rău în aceasta!). preotul-profesor.

sabotând ora. bună cuviinţă. cit. ca faţă de proprii părinţi. intrat în vocabularul nostru prin filieră franceză (élève = elev. . ofertă a dragostei şi responsabilităţii. élever = a ridica). sau atitudine. • elevii trebuie socotiţi prieteni. cuviincioşi în vorbire şi atitudini. la demnitatea omului chemat spre desăvârşire. GUŢU. ascultători faţă de profesori. că recolta va fi slabă (sau nu va fi deloc!). 13). să ajungă la "starea bărbatului desăvârşit". are menirea de a-l ridica pe copil din starea biologică. provine din latinescul "elevare". nu mai puţin pentru prezentul şi viitorul neamului din care fac parte. capriciu. Altfel spus. vegetativă. ci numai copil în care nu ai descoperit încă partea cea bună231. învăţătura.. în concluzie... cit. refuzând învăţătura şi nelăsând nici pe alţii să înveţe. • la rândul lor.232. mâinii întinse din partea educatorului. să răspundă cu respect. elevii trebuie să fie receptivi. ca "din turmă". demni în exprimarea eventualelor nemulţumiri. îmbrăcaţi decent. G. potrivit cuvintelor inspirate ale Sfântului Apostol Pavel (Efeseni. să-l înalţe spre demnitatea de om deplin. a înălţa dintr-o stare. * 231 232 * Op. Parabola Semănătorului se aplică şi aici: nu-i întotdeauna vina celui care seamănă. Căci însuşi cuvântul "elev". dacă pământul este pietros sau plini de spini. desigur.. recunoştinţă şi conştiinciozitate. pentru plinirea lui ca om. nu subalterni obligaţi să suporte orice cuvânt. dicţ. mai ales cea creştină. Elevii sunt datori..Mehedinţi că nu există copil rău. demni de cel mai înalt respect. Nu să vorbească necontrolat. p. care înseamnă a ridica de la pământ. • elevul trebuie să conştientizeze (nu înaintea profesorului. 4. 154. dar o dată cu el) că orice învăţătură bună are menirea să-l ridice.

În cele ce urmează. ne arată că este mare nevoie de catehizare pentru toate vârstele de credincioşi. descrişi mai sus. CÂTEVA CONSTATĂRI ŞI PROPUNERI. nu numai în Biserică. Preliminarii. VIII. Dumnezeu. fie de la oraş. ci şi în familie şi în şcoală. apoi la oraş.* În loc de concluzii. fie din mediul rural. dacă Îl va simţi prezent mai întâi în inimile educatorilor săi: părinţi. Diferenţele . Mai adânc. desigur. la îndemâna oricărui preot. Crescut şi maturizat cu această descoperire. preoţi. mai ales cu privire la cunoaşterea şi aprofundarea doctrinei ortodoxe. la zidirea căruia educatorii conştiincioşi au ostenit cu atâta dăruire. Experienţa noastră pastorală. dacă îl va întâlni cu adevărat pe Dumnezeu. public şi particular. copilul Îl va descoperi pe Dumnezeu în tainiţele lui sufleteşti. va depinde apoi numai de voinţa proprie pentru aşi păstra curat caracterul moral-creştin. vom prezenta câteva mijloace practice. Copilul se va dezvolta normal şi va deveni un caracter creştin. Avem în vedere. pentru o participare mai activă la săvârşirea lui. deodată cu explicarea simbolurilor cultului divin. cu Factorul Suprem. la sfârşitul acestui studiu mărturisim convingerea că reuşita educaţiei religioase a copilului constă în conlucrarea armonioasă a tuturor factorilor umani. a. mai întâi la ţară. MIJLOACE PRACTICE DE CATEHIZARE ÎN BISERICĂ. cu menţiunea că prezentarea noastră se bazează în exclusivitate pe ceea ce noi am experimentat în cele aproape două decenii de slujire preoţească. fie cât de modestă. luminarea credinţei în punctele ei principale. profesori de religie ş.

cristaloterapia. datorită ignoranţei în materie de credinţă. înţelesurile Sf. Trebuie să luăm seama bine la faptul că mulţi dintre creştinii noştri sunt victimele superstiţiilor. puţin timp preocupărilor religioase. În fiecare parohie. vom vedea. ale fenomenelor aşa-zis parapsihologice. sunt creştini îmbunătăţiţi sub acest aspect. Chiar după evenimentele din decembrie 1989. grija zilei de mâine. apărute în ultima vreme la noi (radiestezia. măcar în linii mari. creştinii noştri acordă. pe de alta prin lipsa unei catehizări sistematice din partea slujitorilor Bisericii. practicile yoga etc. Liturghii. excepţii. greutăţile tranziţiei etc. ale sectelor mai vechi şi mai noi. desigur. din diverse motive. pe de o parte. iar pe de alta insuficienta atenţie faţă de cele duhovniceşti. desigur. Sunt puţini cei care au citit integral Sfânta Scriptură. frecventare mai mult sau mai puţin consecventă. ca să nu mai vorbim despre al celorlalte slujbe. când nimănui nu i s-au mai impus restricţii pe motive religioase. iar fenomenele "parapsihologice". în general. Cei mai mulţi se limitează la frecventarea bisericii (în această categorie intrând aşa-numiţii "creştini de duminica"). nu sunt foarte mari. ştim. doar exigenţele unor credincioşi din mediul urban mai sporite. În aceste condiţii nu este de mirare că superstiţiile de tot felul proliferează în voie. spre exemplu. Există. dar numărul lor nu credem că este prea mare. nu putem afirma că s-a progresat simţitor în aprofundarea credinţei ortodoxe. ignoranţă explicabilă pe de o parte prin lipsa personală de preocupări. bioenergia. iar marea majoritate nu cunoaşte.. trebuie să creionăm câteva constatări făcute de noi pe parcursul anilor de activitate pastorală. Înainte de a face propunerile propriu-zise. când librăriile şi tarabele au fost din ce în ce mai pline de cărţi de spiritualitate. ) câştigă tot mai mulţi aderenţi. Sunt mulţi creştini care doresc să afle mai mult decât li se oferă în predica duminicală. ne determină să constatăm cu tristeţe că mulţi dintre ei nu au o credinţă luminată. de multe ori şi aceasta lipsită de . Amintim mai întâi faptul că."metodologice". Ocupaţiile de tot felul ale credincioşilor noştri.

Iaşi. Taina Sf. la sfârşit. CATEHEZA. fără a fi neglijate. Repere teoretice şi metodice (un tratat universitar de "Metodică". cultul divin .). celelalte două dimensiuni. predica şi conferinţa cu subiect religios. 1. deprinderile morale. prezintă următoarele "Mijloace în educaţia religioasă": rugăciunea. p. mai vechi şi mai noi. citesc acasă cărţi duhovniceşti. desigur. Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă. (p. în afară de duminici şi sărbători. sfinţitoare şi pastorală. 233 . rugăciunea individuală. dr. dar atunci când nu înţeleg ceva nu găsesc întotdeauna solicitudinea cuvenită din partea preotului pentru a li se explica cele neînţelese. icoanelor etc. Se înţelege că aceste mijloace nu sunt singurele care pot contribui la luminarea credinţei.. câteva dintre ele: cateheza de la slujbele din zilele de rând. şi vecernii. slujbe la care se poate adăuga. sub titlul Forme de realizare a educaţiei religioase. se oficiază slujbe în zilele de rând. cântecele religioase. Şi după câteva astfel de "eşecuri". aşadar. enumeră: exemplul. diverse sfinţiri (ale apei. activităţile educative. instrucţia religioasă. dar pledăm pentru intensificarea şi generalizarea lor. Pentru a preîntâmpina acest fenomen. Dumitru Călugăr. Sfintele Taine etc. credinciosul va apela. prof. este necesară o reconsiderare a preocupărilor slujirii învăţătoreşti. autor: Constantin Cucoş. coroborate şi cu alte nemulţumiri la adresa preotului. dialogul săptămânal. justificate sau nu.consistenţă şi puterea convingerii. dar experienţa ne-a arătat că cele pe care le vom prezenta s-au dovedit foarte eficiente233. Maslu. § 9. ceremonialul religios. preocupaţi în problemele de credinţă. literatura şi arta cu subiecte religioase etc. meditaţia religioasă. locale. la situaţiile specifice. Ne dăm seama că mijloacele de catehizare actuală pe care le vom prezenta mai jos nu reprezintă o noutate în slujirea pastoralmisionară (cunoaştem un număr apreciabil de preoţi care le utilizează). Bucureşti. 1999). desigur. vinerea şi sâmbătă seara. 105-117). 281-282)). în mod inevitabil. 1976). (Cap. la "ajutor" eterodox. De obicei se săvârşesc acatiste. Iată. 6. biblioteca parohială şi publicaţiile parohiale. o scurtă Nu vom neglija. Exemple: Catehetica pentru Institutele Teologice (autor: Pr. cum sunt cele de Catehetică şi de Metodica predării religiei. În fiecare parohie. adaptate. Educaţia religioasă. Editura "Polirom". în cele mai multe cazuri miercurea. Aceiaşi creştini. desigur. mijloacele recomandate de manuale.

Majoritatea vin. Este foarte importantă. Astfel de creştini chiar ne mărturisesc uneori că în alte părţi slujbele sunt mai bogate. spun dânşii "prefer să vin la această biserică pentru că aici mi se explică mereu câte ceva…" Menţionăm din capul locului că o astfel de cateheză nu trebuie să depăşească "timpul psihologic". ca învăţători. sau foarte frig. care. pentru slujba în sine. dacă tema (sau modul de abordare al ei) nu declanşează interesul ascultătorilor etc. mai ales acolo unde cuvântul este axat pe explicarea doctrinei şi a cultului. desigur. adică proporţional cu gradul de dificultate al subiectului respectiv. astfel. Se recomandă. limite. alcătuit din credincioşi de vârste şi preocupări diferite. totodată. va aduce multă lumină şi bucurie în sufletele ascultătorilor şi va atrage un număr tot mai mare de credincioşi. dacă este bine întocmită şi susţinută cu convingere. "timpul psihologic" se poate prelungi. când simţim că credincioşii sunt predispuşi la explicaţii mai detaliate. limitele răbdării. preferabil într-un limbaj cât se poate de simplu. în directă proporţionalitate cu interesul sesizat. cunoştinţe. la conţinutul catehezei. dar. cunoscându-ne propriile puteri. dacă este foarte cald. cunoscându-le capacitatea de înţelegere. dexteritate în exprimare. să fie cât se poate de scurtă. Auditoriul catehezelor din biserică este întotdeauna variat. adică o adaptare la condiţiile concrete. care vin numai dacă ştiu că se rosteşte şi un cuvânt de învăţătură. o întreită adaptare: la auditoriu. aşadar. la conţinutul catehezei şi la persoana însăşi a vorbitorului. pentru a nu avea efectul contrar celui scontat. să nu se depăşească 10 minute. însoţit de permanente actualizări. nivelul experienţei etc. în special intelectuali. În general. la persoana noastră înşine. Uneori şi 5 minute este mult: dacă slujba a fost mai lungă. în principiu. Acest fapt impune un nivel mediu de expunere al învăţăturilor. dar există un număr dintre ei. Alteori. La auditoriu.cateheză. încadrarea în ceea ce numim "timp psihologic". măsura dorinţei de cunoaştere şi. . Se impune.

. .virtutea şi păcatul. totuşi. . punctele de credinţă interpretate greşit de către protestanţi.Revelaţia dumnezeiască.poruncile dumnezeieşti şi poruncile Bisericii. . îngrijindu-se. măcar în linii mari.simbolismul Vecerniei. exemplificăm: . Pentru prima categorie sugerăm următoarele subiecte: .simbolismul Sfintelor taine. apărute recent ).mântuire. semnificaţia (simbolismul) actelor de cult.post şi rugăciune. pe care fiecare preot le cunoaşte. şi despre fiecare persoană a Sfintei Treimi. .dogma Sfintei Treimi (cateheze despre Sfânta Treime. în particular). . * Din categoria catehezelor liturgice. . .înviere. neoprotestanţi (în care includem şi mişcările harismatice. fenomenele paranormale etc.judecată. să aibă în vedere cu prioritate: principalele subiecte ale doctrinei ortodoxe. .providenţă. trei cateheze succesive).crearea lumii văzute şi nevăzute..simbolismul Utreniei. . . în general. Tematica se fixează la libera opţiune a preotului.Sfânta Tradiţie.Sfânta Scriptură. .Conţinutul catehezelor se va orienta după trebuinţele sufleteşti ale credincioşilor din parohia respectivă. .simbolismul Sfintei Liturghii (aprox. . .

Sfânta Biserică. extrăgând anumite învăţături religios-morale.Sfânta Tradiţie. de exemplu). . desigur. mesajul principal al pericopelor evanghelice şi apostolice. * Dintre subiectele controversate interconfesional. poate face comentariul unui icos sau al unui condac. după slujba Sf.cultul Maicii Domnului. se poate explica. . . Bunăoară.simbolismul Ierurgiilor. În afară de temele enumerate mai sus. periodic (la 2-3 ani) se pot repeta şi împrospăta. se poate aborda importanţa tămăduirii sufleteşti ca mijloc pentru facilitarea vindecării trupeşti etc. etc. eutanasia. fiind grupate pe categorii. propunem: . preotul poate aborda catehizarea şi sub forma unor mici cuvântări conjuncturale (scurte pareneze. bioenergia. . separat). Maslu.harul divin. cristaloterapia şi problemele de "bioetică" (clonarea.cultul Sfintelor Moaşte.). fecundarea in vitro..Sfintele Taine (o cateheză generală + câte una pentru fiecare. Succesiunea subiectelor va avea. .cultul Sfinţilor. bioterapia. actualizându-se acele virtuţi care se cer imitate astăzi ş. după slujba vecerniilor se pot spune câteva cuvinte despre viaţa sfântului pomenit. a. La acestea se adaugă subiecte impuse în vremurile actuale: radiestezia. desigur. chiar dacă nu este dintre sfinţii mari. . pe rând. o anumită logică pe parcursul unui an liturgic. după o slujba unui acatist. .. .cultul Sfintei Cruci. sau sub forma unor cicluri care. cu elemente noi.

la orele 18. mai ales pentru cei care locuiesc departe. care să nu depăşească. Cei prezenţi pot fi invitaţi. este nevoie ca cel puţin o dată pe săptămână să aibă loc o întâlnire specială. că la aceste cateheze se poate declanşa şi un mic dialog. cu promisiunea (dacă întrebarea necesită un răspuns mai amplu. iar apoi.30 . prin rotaţie (o dată pe lună): sfinţirea apei (agheasma mică) . iar preotul să răspundă pe rând la ele. Pentru că un astfel de dialog se desfăşoară în biserică. două vecernii mici . la orice fel de slujbă de peste săptămână.în ultima miercuri. 2.în prima miercuri din lună. fie cât de scurtă. însă. dialogul propriu-zis se poate desfăşura şi fără o anumită tematică. nu mai mult. Cuvine-se cu adevărat). Noi am experimentat. sfinţirea icoanelor . Întrucât la o cateheză programată după o slujbă nu se poate desfăşura un dialog întotdeauna eficient. Nu mai mult. am constatat că întâlnirea . Facem miruitul. DIALOGUL SĂPTĂMÂNAL. Desigur.18. practic.30 săvârşim următoarele slujbe. La sfârşit se face o mică rugăciune (de obicei. pentru a li se permite să plece la timpul ştiut. să pună o întrebare. este bine ca el să fie precedat de o slujbă. atât cât este nevoie. două. de asemenea. o oră. totuşi. sau este din afara subiectului) că problema legată de acea întrebare va fi reluată într-o cateheză ulterioară. cu cei care doresc să rămână la dialog ne aşezăm în jurul unei mese şi stăm de vorbă. Între orele 17. iar cu cei doritori de a pune întrebări suplimentare se mai rămâne. însă. după slujbă. prestabilită în acest scop.în miercurile de mijloc. lăsând pe cei prezenţi să pună ad-hoc întrebările ce-i frământă. cu toate că timpul este foarte limitat. următorul procedeu: am organizat dialogul în fiecare miercuri seara.30. însă. Notăm. Din experienţa noastră. la care preotul va răspunde scurt. mai sunt reţinuţi doar o singură oră. fapt de mare importanţă psihologică dar şi fizică. atât cât este programat.Ca o concluzie la acest prim paragraf subliniem marea importanţă a unei cateheze. de o oră! Este foarte important acest aspect: participanţii ştiu că.

se iau de fiecare dată pentru lectură câte 10 capitole. idealul: participanţii să fie singuri în stare să interpreteze d. a se începe cu Noului Testament. a. iar preotul va fi. credincioşii pun întrebări. riscul abandonării. după caz.234 După câteva întâlniri. m. Este recomandabil. de fapt. un "moderator" care va interveni doar atunci când se impune. cum se pot organiza lucrurile: - se programează citirea sistematică Bibliei. în acest sens. sau li se pun întrebări. după care întăriţi cu învăţăturile Mântuitorului Iisus Hristos şi ale Sfinţilor Apostoli . Acesta este. v. De aceea vom face mai întâi lectură şi studiu asupra Noului Testament. mai ales a unora cu preocupări mai intense. d. După aceea se iau ca temă alte 10 capitole ş. bunăoară. iar în săptămâna următoare se comentează cele citite." 234 . astfel. pentru ca în eventuale confruntări cu sectarii să nu fie puşi în inferioritate. în timpul dialogului. preotul poate îndemna pe cei prezenţi să se ofere pentru a prezenta ora următoare un rezumat al celor citite. Practic. Câştigul este că ascultă toţi. iar cu timpul răspunsurile şi explicaţiile vor veni chiar din partea lor. preotul răspunde. Iată. existând. care se citesc cu atenţie acasă de către fiecare participant. chiar dacă se va înainta mai greu cu parcurgerea Bibliei.pentru dialog este mult mai eficientă dacă există o tematică prestabilită. pe când acasă nu toţi îşi fac "temele. De ce? Pentru că Vechiul Testament este mai greu de parcurs pentru începători. explică. Acolo unde credincioşi sunt mai puţin dispuşi să ia "teme pentru acasă". se poate recurge la citirea în biserică. cu scurte comentarii. "cu creionul în mână" cum se spune..vom parcurge cu mai mare eficienţă paginile Vechiului Testament. p.. ortodox textele biblice. iar cititorii cu mai puţină răbdare se pot demoraliza repede. astfel. Există multe locuri care pot crea dificultăţi şi poticniri.

alte subiecte cerute de contextul religios. cu dezbaterea acelor învăţături controversate cu sectarii (teme care se pot face şi în paralel cu dezbaterea "lecţiilor" dogmatice). care. desigur.- o altă fază a dialogului presupune lecturarea Catehismului. a fost reeditat după 1990. fapt care permite aprofundarea şi fixarea cunoştinţelor de Catehism. Învăţătura de credinţă ortodoxă. ora de "dialog biblic" se va structura astfel : 1. ca de pildă cel cu întrebări şi răspunsuri235. sub forme uşor prescurtate. 2. cei care au în bibliotecă această carte. 235 . măcar unui număr restrâns de participanţi. cu bibliografie la zi. 236 Dintre manualele recente. teme liturgice cu explicarea simbolismelor slujbelor principale. Tatăl nostru. cultural. după care toţi cei prezenţi iau loc. sau altceva potrivit). . într-un limbaj limpede. sau făcând un scurt comentariu asupra unor evenimente religioase majore De exemplu. 5 minute. să pregătească lecţii. 370 p. Se prezintă într-o formă modernă. 481 p. Dogmatica Ortodoxă. - în etapa următoare se poate trece la parcurgerea unui manual de Dogmatică. Şi din Catehism se pot da "teme pentru acasă". 1952. Bucureşti. rugăciunea (Împărate ceresc. morală şi civică. Preotul face o mică introducere. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Editura Episcopiei Ortodoxe Alba .Iulia. 1996. aprox. teme misionare. pentru început de nivel mediu236. cel mai practic ni se pare al pr. chiar economic şi politic. social. în măsura în care acestea implică educaţia religioasă. al plictiselii şi al saturaţiei. pentru contextualizarea cunoştinţelor biblice şi dogmatice. reamintind celor prezenţi ce s-a discutat ora trecută. să le expună. Pentru a se elimina pericolul rutinei.între alte obiective ale dialogului trebuie să mai figureze: anumite capitole din Istoria Bisericească Universală şi românească. de preferinţă a unuia mai bogat. Idea este ca credincioşii să fie cooptaţi în procesul de catehizare. pentru ca credincioşii să fie familiarizaţi cu principalele puncte ale doctrinei ortodoxe. George Remete. să răspundă ei înşişi măcar la întrebările mai uşoare etc. lect.

petrecute în acea săptămână, în ţară sau străinătate; 3. Credinciosul rânduit prezintă "tema", în aprox. 15 minute; 4. Cei de faţă pun întrebări, la care încearcă să răspundă mai întâi cel care a pregătit tema, sau altcineva dintre participanţi, iar acolo unde ei se poticnesc intervine preotul; 5. Ultimul sfert de oră al întâlnirii este bine să fie rezervat întrebărilor de ordin general, pe teme religioase, fără a se eclude, însă, mici dezbateri pe teme culturale, sociale, economice, chiar politice (când ele se interferează cu problemele religioase); 6. În ultimele 2-3 minute ale orei se fixează tema şi prezentatorul ei pentru data viitoare; 7. Se face o Se poate întâmpla uneori ca participanţii să se lase absorbiţi cu totul în anumite discuţii, astfel că - pe nesimţite - să se depăşească 60 de minute. Acest fapt va fi, însă, o excepţie. Este bine ca regula să fie păstrată, iar preotul să vegheze asupra acestui aspect, repetăm, foarte important din punct de vedere psihologic. Din când în când este bine ca la aceste dialoguri să invităm câte o personalitate din afara parohiei (un profesor de teologie, un duhovnic mai îmbunătăţit, chiar un laic specialist într-o problemă care-i interesează pe enoriaşi) pentru ca dialogul să arate, astfel, deschidere faţă de experienţele altora. Anumite teme discutate la acest dialog pot fi prezentate în sinteză în paginile Buletinului parohial, despre care vom vorbi mai jos. 3. BIBLIOTECA PAROHIALĂ. În vremurile noastre nu se mai poate concepe catehizare fără o lectură minimă din partea credincioşilor noştri, nu numai în mediul urban, ci şi în cel rural. Este adevărat că la oraş credincioşii au condiţii mai prielnice în acest scop, dar şi creştinii de la sate trebuie să citească măcar Sfânta Scriptură, dacă nu şi alte cărţi de căpătâi ale creştinului, ca de pildă Catehismul, Vieţile Sfinţilor etc. Desigur, întotdeauna şi-n tot locul au fost preoţi care s-au străduit să faciliteze procurarea cărţilor pentru creştinii iubitori de lecturi rugăciune de încheiere sau se cântă ceva.

evlavioase, aşa încât nu prezentăm acest aspect ca pe o noutate. Atenţia spre care trebuie să ne concentrăm astăzi cu mai mare solicitudine este legată de faptul că sau înmulţit într-un chip fără precedent cărţile eterodoxe, pe care sectarii le împart gratuit, peste tot: pe stradă, în parcuri, în pieţe, în cutiile poştale etc. Astfel, dacă nu-i vom ajuta noi pe creştinii noştri să citească literatură ortodoxă, o vor citi numai pe cea sectară şi, neavând termeni de comparaţie, vor risca să ia de bună învăţătura greşită. Cum mulţi dintre creştinii noştri nu au posibilităţi să cumpere cărţi ortodoxe, soluţia salvatoare este înfiinţarea de mici biblioteci parohiale, care să funcţioneze cu scopul de a împrumuta cărţile solicitate. Spuneam mai sus că acest procedeu nu poate avea pretenţia a fi nou. Noutatea pe care o susţinem este că biblioteca trebuie să fie amenajată în Sf. Lăcaş, pentru a fi la îndemâna tuturor. Pentru alte detalii, recomandăm a se citi interviul pe această temă publicat în anul 1994237, interviu al cărui conţinut este în mare măsură valabil şi astăzi. Acum, la 7 ani de la publicarea acelui material, confirmăm toate cele spuse atunci. În plus, mărturisim faptul că solicitudinea creştinilor faţă de iniţiativa noastră a fost foarte mare, atât în ceea ce priveşte împrumutarea cărţilor, cât şi cu privire la donaţiile făcute pentru a ne sprijini, în cărţi şi în bani. Practic, suntem în situaţia de a suplimenta rafturile celor trei corpuri de bibliotecă, pentru ca toate cărţile să fie expuse la vedere238. Se înţelege, credem, că biblioteca ne-a fost un sprijin direct şi permanent pentru dialogul de miercuri seara, atât prin sporirea cunoştinţelor teologice, cât şi ca bază de discuţii asupra unor cărţi, autori, teme etc. 4. BULETINUL PAROHIAL reprezintă un mijloc de catehizare deosebit de eficient în zilele noastre, atât pentru creştinii participanţi la Sfintele Slujbe, careşi pot îmbogăţi, astfel, cunoştinţele în materie de religie, cât şi pentru cei care, din
Este vorba, de fapt, despre un material în legătură cu amenajarea bibliotecii cu împrumut în interiorul bisericii Sf. Ilie Gorgani, publicat în "Vestitorul Ortodoxiei" din 15 mai 1994, p. 2. 238 Biblioteca numără acum peste 1500 de exemplare.
237

diferite motive, nu pot veni la biserică, dar se pot bucura de citirea unui cuvânt ziditor şi pot fi beneficiarii unor îndrumări liturgice. O dată cu acestea, enoriaşii pot fi ţinuţi la curent cu anumite probleme administrative, cu programul slujbelor şi cu alte ştiri de interes general. Sprijinul misionar al unei publicaţii parohiale este deosebit de mare. Întâi de toate, este o bună pavăză împotriva colportajului sectar. La fel ca în capitolul precedent, spunem şi aici că dacă nu vom pune noi, ortodocşii, în mâinile credincioşilor noştri măcar o publicaţie cu învăţătura cea mântuitoare, le vor pune sectarii foile şi broşurelele lor pline de otravă ucigătoare de suflete. Ecourile pe parcursul celor trei ani de apariţie sunt deosebit de încurajatoare. Prin diverşi credincioşi, buletinul se răspândeşte nu numai în parohie, ci mult în afara ei, în toate colţurile Bucureştiului şi ale ţării239, trecând chiar graniţele ei în Europa şi pe alte continente...240 De peste tot am primit telefoane de confirmare, cu aprecieri dar şi cu anumite sugestii şi observaţii pentru îmbunătăţirea grafică şi de conţinut. Am primit cereri pentru abonamente din locuri la care nu gândeam, fapt care ne bucură, ne încurajează, dar ne şi obligă din ce în ce mai mult. Trebuie să recunoaştem deschis că nu toate numerele, nici toate materialele publicate sunt la nivelul dorit de enoriaşi. Ne asumăm, însă, condiţia de începători, cu speranţa într-o mai bună reuşită în viitorul apropiat. Cheia reuşitei, fie şi parţiale, constă în închegarea unui colectiv redacţional conştiincios, cu pregătire de nivel universitar şi cunoscător al realităţilor din parohie. Sacrificiul de timp şi bani nu este prea mare, astfel că orice parohie, chiar cu posibilităţi materiale mai modeste, poate să întreprindă acest demers. Buletinul parohial, departe de a constitui o povară financiară, este şi un mijloc eficient de sensibilizare a cititorilor
Într-o zi, în biserică, m-a întâmpinat un credincios care s-a prezentat cu mult respect, mi-a spus că este din Satu Mare şi că a citit un număr al Buletinului, că este în delegaţie la Bucureşti, că a dorit să mă cunoască. M-a rugat, totodată, să-l spovedesc, ceea ce am şi făcut în clipele următoare. 240 Am primit recent un telefon din America. O dată cu felicitările pentru conţinutul buletinului, familia respectivă, care cunoştea biserica noastră, ne-a solicitat contul de la bancă pentru a ne ajuta cu o anumită sumă la cheltuielile pentru restaurarea Catapetesmei...
239

pentru a sprijini material biserica, mai ales în cazurile în care se desfăşoară lucrări de reparaţii, pictură, restaurări etc. Pe una dintre pagini se poate publica numele donatorilor, amănunt stimulativ pentru alţi creştini, care vor imita gestul celor despre care au citit. Dar cel mai mare câştig al lucrării acestei foi parohiale este stimularea unui mai mare ataşament al credincioşilor faţă de biserica respectivă, o dată cu sporirea numărului participanţilor la sfintele slujbe. Avem cazuri de creştini care numai după ce au citit un număr al buletinului au venit la biserică, să vadă cum se desfăşoară o slujbă, să cunoască preoţii care au scris materialele publicate etc. Plăcându-le atmosfera, s-au ataşat cu totul de sfântul nostru lăcaş. Este adevărat că alcătuirea materialelor pentru buletin necesită un anumit sacrificiu de timp şi energie. Dar "sacrificiul" este răsplătit peste măsură, din toate punctele de vedere. Între beneficiile de care se poate bucura preotul, în afară de cele menţionate deja, este faptul că are prilejul să publice, iar publicarea înseamnă un antrenament pastoral-misionar deosebit, care favorizează întâi de toate perfecţionarea limbajului omiletic şi catehetic, îmbogăţeşte cultura generală şi în special pe cea teologică, prin lecturile obligatorii pentru redactarea anumitor materiale etc. Preotul apare în faţa credincioşilor şi în postura unui om care scrie, chiar dacă scrisul nu este poate la înălţimea unui membru al Uniunii Scriitorilor. Pe prima pagină (uneori continuând şi pe a doua) este bine să se publice întotdeauna un cuvânt pastoral, legat de o anumită sărbătoare, cuvânt ce constituie propriu-zis nucleul unei predici pentru sărbătoarea respectivă. În câţiva ani, preotul poate avea, aşadar, un număr apreciabil de predici publicate, chiar şi numai cu un buletin lunar, cum este cazul cu al nostru. Pe lângă predici, preotul poate publica mici eseuri pe teme religioase şi cultural-educaţionale, poezii, scurte comentarii asupra evenimentelor mai importante, cu prioritate din câmpul religios etc. Alături de preot, enoriaşi ai parohiei respective pot contribui cu diferite materiale, care se înscriu pe linia misionar-pastorală. Este bine ca preotul să coopteze cât mai mulţi

pentru că nu neam propus acest lucru. se recomandă ca editarea buletinului. spunând că. pentru că unele sunt nepublicabile. De fapt. dar pentru a vorbi despre ele este nevoie de un studiu separat. pentru ca lucrurile să se desfăşoare "cu binecuvântare ierarhică". ca de altfel a oricărui gen de publicaţie parohială. Desigur. Este un semn de încunoştinţare şi supunere canonică. preotul nu este bine să-şi asume niciodată singur responsabilitatea editării. aşa cum am procedat. iar redacţia . în şedinţa de lucru avută. pentru că el răspunde de fapt şi de drept pentru tot ceea ce se întâmplă în cadrul parohiei. colectivul redacţional. * Concluzii. de fapt. Nu am vorbit nimic despre catehizarea în şcoală. dar. dar ultimele două (biblioteca şi buletinul parohial) depăşesc spaţiul propriu-zis al bisericii. Biblioteca poate funcţiona cu succes şi într-o cameră a casei parohiale de lângă biserică. cu tact şi delicateţe. ci va explica fiecăruia dintre cei "respinşi". fie din cauza neconcordanţei cu profilul publicaţiei. Dintre cele patru mijloace propuse mai sus. prin alcătuirea studiului "Factorii esenţiali ai educaţiei". nici un material nu va fi publicat fără ştirea sa. nu va putea publica materialele tuturor celor care se vor oferi. Aşa cum se poate sesiza în titlul materialului de faţă. Evident. familia şi şcoala sunt factori esenţiali ai educaţiei religioase. să nu înceapă fără binecuvântarea chiriarhului locului. în plen. în familie sau alte locuri. fie datorită conţinutului slab. nu a dat încuviinţare pentru materialul respectiv.colaboratori. pe de altă parte. deschis tuturor enoriaşilor. dar nu le va respinge cu brutalitate. Pentru a preîntâmpina orice fel de neplăceri. am încercat să prezentăm câteva mijloace de catehizare ce pot fi utilizate în biserică. primele două (cateheza şi dialogul) se pot subsuma total interiorului sfântului lăcaş. întrucât buletinul trebuie să-şi păstreze cât mai mult posibil caracterul parohial. de fapt.

totuşi.. care experimentează metode şi mijloace corespunzătoare exigenţelor pastorale de astăzi. Sale: "Exigenţele lumii moderne au crescut şi din alte puncte de vedere. pentru că lucrarea lor se raportează mai mult la cei care trec pragul ei." (Matei 28. Să luăm aminte că aceste afirmaţii au fost făcute în anul 1982 (vezi p. după expresia unui înalt ierarh al Bisericii noastre. să macine ideile veacului nostru şi ale societăţii noastre. 19)242. "Mergând. aceste mijloace prezentate (şi altele asemenea) le vor utiliza. fiindcă numai aşa mai poate sta de vorbă cu ei. sectarii şi neo-sectarii. maqhteuvsate). 155. cu zelul cunoscut. 1995. Trebuie să răspundă la exigenţele lor. P. Preotul trebuie să fie egal în cultură cu păstoriţii lui. învăţaţi. fără a-i exclude. S. 242 Atragem atenţia că sensul original al expresiei "învăţaţi" este "faceţi ucenici" (vb.. dar responsabilitatea noastră. Sibiu. De aceea. nota *. de ex. Procedând aşa preotul începător va dovedi ab initio vocaţie autentică. faceţi-i ucenici ai lui Hristos! . “învăţaţi” având astfel sensul de formaţi sufletele ucenicilor. H KAINH DIAQHKH.. pentru că niciodată nu este prea devreme pentru o lucrare misionară importantă. preoţilor tineri le recomandăm a se sfătui cu cei mai în vârstă. * 241 * † Dr. facem menţinea că cele patru mijloace prezentate aici este recomandabil a fi utilizate chiar de la începutul pastoraţiei. 131. Nu mai merge numai cu Ceaslovul şi cu Molitvelnicul. 162. Vocaţie şi misiune creştină în vremea noastră." (p. să poată deci răspunde preocupărilor credincioşilor de azi. În sfârşit. ceea ce sugerează depăşirea simplei instruiri pe linie informativă. trebuie să vorbească în limba lor. stil sobru şi căutat.163).. Lumea de astăzi a început să vrea altceva. pentru împlinirea mandatului sacerdotal încredinţat nouă de Mântuitorul Iisus Hristos. I. bineînţeles. vrea logică. Antonie Plămădeală.. col.Buletinului de asemenea. Vezi. 1984. p. 162 .. Se cere în plus cultură. Le-am inclus. spre durerea şi pierderea Ortodoxiei. nici doar cu "ceaslovul şi molitvelnicul". la subsolul paginii). Şi încă odată atragem atenţia asupra pericolului tot mai iminent: dacă nu vom utiliza noi. nu se mai mulţumeşte cu retorici ieftine şi cu floricele. vrea o desfăşurare de idei. preoţii ortodocşi. mitropolitul Antonie al Ardealului241. în lista mijloacelor "din biserică".. vrea argumente. De atunci au trecut 18 ani! Afirmaţiile sunt valabile. a slujitorilor a crescut simţitor. dacă nu chiar superior lor. Iată contextul afirmaţiei Î.. p. întrucât va avea din capul locului conştiinţa că nu se mai poate face astăzi pastoraţie numai prin săvârşirea slujbelor tradiţionale. pe cei care nu vin la sfintele slujbe. limba veacului nostru. Atena.

* .

METODICE ŞI PRACTICE PRELIMINARII. Se ştie că la aceste examene. cât şi la cateheţii înşişi. Bucureşti. Bucureşti. prof. mulţi dintre tinerii noştri absolvenţi mi-au solicitat frecvent ajutorul în acest sens. De aceea.). 1992. totodată în funcţie de nivelul intelectual şi duhovnicesc. vom prezenta strategia redactării şi susţinerii catehezei. pe de alta. . cât şi pentru a le adapta conţinutul la situaţiile concrete în care îşi desfăşoară misiunea. Materialul de faţă. intră şi prezentarea şi susţinerea unui anumit număr de cateheze. Manual pentru Seminariile Teologice. de problemele concrete etc. Catehetica. Nicolae PETRESCU. iar îndrumarele din acest domeniu sunt puţine243. 1978. mai ales că manualele de Catehetică. 572 p. REDACTAREA ŞI PREZENTAREA CATEHEZEI. nu mai corespund întru totul actualităţii şi se găsesc foarte rar. de râvna personală. prof. (în curs de reeditare). numiri în oraşe etc. de asemenea. dr. conceput propriu-zis pentru Cursul de Catehetică al studenţilor anului al III-lea de la Facultatea de Teologie Pastorală (zi şi fără frecvenţă). încercând să venim în întâmpinarea celor interesaţi. şi de transmitere. tipărite în urmă cu mai bine de 20 de ani. iar ca îndrumar catehetic mai apropiat de zilele noastre recomandăm volumul Pr. ca exemplificări. ca îndrumar pentru misiunea catehetică de la parohii. Manual pentru Institutele Teologice. dar şi pentru a veni în sprijinul lor atunci când se prezintă la anumite examene (definitivat. se adresează deopotrivă şi preoţilor începători. transfer. 243 Dintre manuale mai cunoscute sunt două: Pr. potrivit puterii de receptare a învăţăturii. Catehetica. Pe parcursul ultimilor ani. promovare. însoţită de câteva schiţe de planuri. Iar când spunem "adaptare" ne referim atât la beneficiarii (ascultătorii) catehezelor. prof. Arad. între obligaţiile de concurs. Sorin COSMA.IX. pentru a da posibilitate fraţilor mai tineri a le dezvolta singuri. atât pentru a fi originali în alcătuirea lor. Considerăm mai potrivit să propunem "schiţe de cateheze" şi nu "planuri dezvoltate". pe de o parte. 1976 şi Pr. Cuvinte ale dreptei credinţe. Dumitru CĂLUGĂR. REPERE TEORETICE.

digresiunilor etc.T. elocutio (grija pentru limbaj şi stil). rugăciunea va face ca redactarea catehezei să se desfăşoare într-o atmosferă harică. I. Trad. pentru valorificarea unor cunoştinţe acumulate în timp.). memoria (asimilarea. meditarea asupra temei şi modalităţii de lucru şi încercarea de a schiţa un plan scris fără a consulta nici o sursă de inspiraţie. Aceste etape se aseamănă foarte mult cu cele care trebuie parcurse pentru întocmirea şi susţinerea predicii. B. De aceea ne vom ruga Lui să ne ajute cu harul Său pentru a întocmi şi rosti o cateheză folositoare pentru zidirea întru mântuire a credincioşilor. memorarea). divino-umană: împreună-lucrarea omului cu Dumnezeu. Din punct de vedere practic. vol. Fabius. "inventio" presupune şi explorarea propriei memorii.) va fi determinantă în asigurarea originalităţii. preluate. . 1974. II şi III. întâi de toate. Cum şi cât timp afectăm fiecăreia dintre aceste trei etape 244 A se vedea QUINTILIAN. Bucureşti. Schiţa personală (cu formularea temei. Arta oratorică. recomandăm trei mijloace speciale. ci este.P.implică efortul de a găsi şi aduna materialul în legătură cu tema ce urmează a fi tratată. a. Astfel. fie chiar şi mai scurtă. din Retorica latină244: inventio (adunarea materialului). ETAPELE REDACTĂRII ŞI PREZENTĂRII CATEHEZEI Redactarea şi prezentarea catehezei implică parcurgerea unor etape obligatorii. În acelaşi timp. care pot asigura originalitatea catehezei: o rugăciune pentru începutul lucrului.. lucrarea lui Dumnezeu. Ca orice act liturgic şi cateheza este sinergică. argumentelor. M.1. a ideilor. Inventio (inventio-ire = descoperire) . atitudini etc. în această etapă a găsirii şi adunării materialului. dispozitio (aranjarea lui). actio (grija pentru gestică. la fel ca în cazul pregătirii apropiate a predicii. Cateheza nu este doar lucrarea noastră. de fapt. 409 + 383 + 465 p. iar meditarea sau cugetarea profundă asupra temei ne va antrena întreaga fiinţă în perspectiva redactării. mimică. Maria HETCO.

vom fi inevitabil influenţaţi şi riscăm să nu mai avem mai nimic original în cateheza respectivă.. coautori ai volumului Guide du prédicateur à l'usage des laics et des prêtres. vom adăuga altele. Acest "proces" mental este întru-totul benefic şi se poate desfăşura cu întreruperi. Mettre au point la rédaction finale. Preparing the precher.. (An introduction to contemporary preaching. după rugăciunea de început. Choosing the subject and text. Centurion. 245 . etc. J. prezintă încă două avantaje: catehetul are. după câteva zile de căutări vom avea deja o mulţime de idei şi formulări. înainte de a adormi. soluţii. idei.. începem să ne facem planuri în minte cu cinci-şase zile înaintea susţinerii efective. Grand Rapids. şi în unele tratate omiletice occidentale. Méditer personnellement les textes. Pe parcursul zilelor respective vom renunţa poate la unele idei cu care am pornit. Shaping the material. p.etc.cum se spune. 2. Să luăm un exemplu: pentru o cateheză săptămânală. din care vom selecta apoi şi vom aşterne în scris ceea ce considerăm că este necesar245. căci peste noapte subconştientul continuă să caute idei. "Baker book house". "printre picături" . Astfel. care nu diferă esenţial de cea a redactării catehezei. etapei "meditaţiei" îi consacrăm de obicei un spaţiu mai mare de timp: propriu-zis. De multe ori şi seara. între alte treburi şi obligaţii.preliminare în parte vom stabili de la caz la caz. p. având în vedere cu prioritate Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. în aşa fel încât dimineaţa beneficiem de ele fără să fi făcut vreun efort special. 6.. în capitolul "La préparation d'une homélie". formulări. După ce ne-am fixat.. în legătura cu redactarea predicii. propriile idei şi intenţii. este bine să ne lăsăm antrenaţi în aceste "meditaţii catehetice". Bunăoară. Travailler les textes avec commentaires. timpul care se va scurge până la schiţarea în scris a planului şi a conţinutului. ab initio. Writing the sermon. gândindu-ne la eventuale actualizări etc. 5. Penser à l'auditoire. 117-119). Daniel BAUMANN semnalează următorii paşi ("steps"): 1. Un alt exemplu este cel dat de Paul GUERIN şi Terence SUTCLIFFE. 1988. Studying the text. Dintre ele. 77-78. vom recurge desigur şi la sursele pe care le considerăm de folos. dintr-o zi programată anume. însă. vom reveni asupra unora etc. Astfel. frământând teme. Schiţa personală (am zice şi originală). Faire une première rédaction. 1994. Dacă nu vom proceda aşa şi vom începe prin a ne inspira şi copia de la alţii. 3. 4. Lire les textes dans le missel (sans notes ni commentaires). Michigan. Prayer begins all preparation. 3. 2. sentimentul stăpânirii temei şi Cele trei etape propuse de noi se regăsesc. propune etapele: 1. Paris.

b. După ce am repartizat materialele la locul potrivit în cadrul planului.a. după caz. istorioare etc. vehemenţă (în sensul bun al cuvântului) şi chiar şi puţin patos. atât pentru ascultători. Materialul poate fi adunat apoi sub forma fişelor. Acest material . narratio = istorisirea faptelor. diviso = analizarea faptelor şi ideilor. Se înţelege de la sine că şi limbajul va fi cel potrivit conţinutului catehezei şi cadrului în care se desfăşoară. digressio = utilizarea ilustraţiilor în legătură cu tema (pilde. a notiţelor. liturgic ş. sau chiar prin aşezarea de semne în cărţile sau revistele pe care le vom utiliza. din diferite motive.conştientizează limitele în care va face munca de documentare. La folosirea materialului trebuie să ne ferim pe cât posibil de copiere (plagiat!). cât şi pentru vorbitor. Ordinea acestor momente. chiar dacă în materialul adunat avem multe idei ale altora. care au darul de a "rupe" monotonia expunerii. redactarea efectivă a catehezei o vom face într-un limbaj corect gramatical şi într-un stil cât mai frumos. peroratio = partea finală a expunerii. fel de exprimare. argumentatio = prezentarea temeiurilor (probelor) pentru susţinerea celor expuse şi. de a crea un binevenit "respiro". n-o vom scrie în întregime. Cateheza trebuie scrisă în totalitate. stil) este etapa în care vorbitorul se va îngriji de stilul cuvântării. în scopul de a fi cât mai convingător.). plăcut şi convingător. pentru respingerea argumentelor adversarului (secatanţi. Elocutio (elocutio-onis = exprimare. pe care le vom prezenta ceva mai jos.). bisericesc. c. sub aspectul corectitudinii gramaticale şi al frumuseţii de exprimare. ceea ce va favoriza ulterior câştigarea unui timp preţios. În cazul în care. eretici etc. Dispositio (dispositio-onis = orânduire. aranjare) înseamnă operaţia de repartizare a materialului potrivit momentelor logico-psihologice ale catehezei. corespunde într-o anumită măsură cu momentele din retorica greco-romană: exordium = partea introductivă. adică un limbaj teologic. care presupune o anumită fermitate. mai ales de către începători. este de neapărată nevoie să se alcătuiască măcar un plan mai dezvoltat.

exceptând textele scripturistice şi patristice.247 • gramatical (sau literal. nr. frazele şi cuvintele altora. p. Stilul reprezintă. II. dimpotrivă. Etapa "elocutio" implică.cules trebuie în aşa fel prelucrat încât să avem sentimentul că predica şi cateheza întocmită este a noastră. p. Cu timpul vom folosi tot mai puţin materiale de împrumut. dar aplicat el se prezintă cu anumite particularităţi. 1021. un fond comun. precum am menţionat mai sus. aşadar. pe bună dreptate scriitorul francez Buffon (1707-1788) a spus că "Le style est l'homme même. capacităţii. Sau. de fapt. 1998. 3-4. literar şi bisericesc. potrivit temperamentului. stărilor sufleteşti şi mai ales talentului oratoric. material ilustrativ etc. col. pentru o minimă orientare. o autentifică. însemană respectarea regulilor de bază DICŢIONARUL EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE (DEX)." Din punct de vedere omiletic şi catehetic stilul poate fi analizat sub trei aspecte: gramatical. 247 Pentru consideraţii speciale privind limbajul şi stilul poate fi consultat articolul nostru. Factori ai reuşitei predicii: noţiuni de limbaj. De aceea. esenţial. de la vorbitor la vorbitor. Editura "Univers enciclopedic". căci cateheza este un act de creaţie personală.. elocutio înseamnă exprimare sau stil. personală. potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române. 86-103. anul L (1998). totalitatea mijloacelor lingvistice pe care le foloseşte un scriitor pentru a-şi exprima gândirea şi simţirea sa. care nu deteriorează niciodată originalitatea. pentru a învăţa noi înşine. arta de a exprima ideile şi sentimentele într-o formă aleasă. 246 . nu de compilaţie.. stil. gestică. publicat în "Studii Teologice". doar elementele de bază ale stilului.246 Stilul catehezei are. Vom folosi mai puţin (sau deloc) ideile. ci. În traducere. În cele ce urmează vom puncta. fără să intrăm în detaliile care trebuie studiate de fapt în cadrul gramaticii limbii române. talentul.. Bucureşti. ad litteram). întregul efort stilistic al catehetului. nu alţii prin noi. Seria a II-a.

1994. exclamaţia etc. hiperbola etc. 188. 139. Bucureşti. gradaţia. p. morfologic. precizia. adică tendinţa de a elimina cu orice preţ arhaismele. concesia. armonizat desigur lexicului actual. iar figurile stilistice retorice mai utilizate sunt: inversiunea. “Pacifica”. cu toate că ea se axa cel mai adesea pe discursurile avocaţilor în tribunale. Impresionat de frumuseţea limbii liturgice din rugăciunile şi cântările slujbei. care implică următoare clasificare: figuri stilistice de cuvinte şi figuri stilistice retorice. eufemismul. Cum predica şi cateheza sunt considerate tot un acte liturgice. trebuie să fie mereu operă de artă. adică stilul limbii "vechilor cazanii"250. Mihail Eminescu participa la parastasul Voevodului Grigore Ghica.ale limbii din punct de vedere fonetic. Eminescu avea să noteze plin de admiraţie: “Aceasta este dulcea limbă a trecutului!” 251 . la Iaşi. atât de apreciat de către credincioşii noştri. metafora. claritatea. de altfel. adică vorbirea figurată. La 3 octombrie 1876. lingvistic şi semantic248. antiteza. reticenţa. atitudine care duce. A nu se face confuzie cu "purismul". sub îngrijirea lui Oliviu TOCACIU. Bucureşti. cu atât mai mult predica creştină: ea este.. Dacă în antichitate oratoria (sau Retorica) era considerată o artă. • bisericesc. la sărăcirea limbii. 251 Apud D. nota 40. detestabile în urechile ascultătorilor. fineţea şi armonia stilistică. personificarea. săvârşit cu prilejul dezvelirii bustului acestuia. invocaţia retorică. de fapt. care ne pot duce. Între figurile stilistice de cuvinte (numite şi "tropi" de la grecescul trevpw = a întoarce. Vezi şi ed. Na¡ionalismul lui Eminescu. sintactic. provincialismele şi neologismele. puritatea249. interogaţia retorică. 250 După celebra expresie a poetului-preot Alexei Mateevici. p. 1932. alegoria. comparaţia. Este. repetiţia. stilul liturgic al sfintelor slujbe. Edit. Remarca poetului ne sugerează a nu pierde dulceaţa şi frumuseţea limbii noastre de dragul modernismului şi al neologismelor. din cunoscuta poezie "Limba noastră". o mostră a "Semantica" este ramura lingvisticii care se ocupă cu sensurile cuvintelor. în ispita preţiozităţilor şi al unei suficienţe retorice. Principalele calităţi ale stilului gramatical sunt: corectitudinea. a II-a. antilogia (sau paradoxul). de fapt. MURĂRAŞU. stilul trebuie să fie acelaşi.. 248 249 . • literar. a schimba) se înscriu: epitetul.

Dar să reţinem. predica nu se confundă cu rugăciunea. Pe scurt. cum foarte bine s-a spus. predicatorii creştini trebuie să rămână oratori ai Amvonului. Desigur. căci cu aceeaşi gură vorbim. că în predică şi cateheză nu facem artă pentru artă. predica nu este o vorbire oarecare. dar rostirea omiletică se poate numi foarte bine şi "oratorie bisericească". nu vom utiliza figurile stilistice de dragul stilului. inclusiv succesiunea lor. care valorifică dulcea limbă a trecutului. vulgaritate. plecându-se de la rădăcina termenului "os-oris" (gură). Aşadar. . fără a respinge tot ce este plăcut. sau oricărei alte slujbe. dar şi "rugăciune". gramatical. literar etc. Or. Sau. "kakov"". iar fidelitatea memorării va depinde în mare măsură de caracterul logic al acestui plan. cuvântul "oratorie" vine din latinescul "oratoria" care înseamnă "vorbire". altfel spus. În acest scop cel mai mare sprijin îl va avea în planul catehezei. bisericeşti.vorbirii îngrijite. dar ambianţa în care se rosteşte trebuie să fie aceeaşi ca în timpul rugăciunii. La Amvon trebuie să se vorbească altfel decât prin ziare. 252 De la gr. artă pentru mântuire. care însemană "urât" şi "fonhv" = sunet. pe stradă. cuvânt cu cuvânt. ci pentru a transmite la modul optim adevărurile de credinţă. totodată. Cuvintele predicii şi ale catehezei să poarte pecetea liturgică a cuvintelor armonioase de rugăciune. dar se vor reţine toate ideile importante. Este. la piaţă etc. ferite de banalităţi. Memoria presupune efortul de memorare pe care catehetul trebuie să-l facă pentru a face o expunere liberă. frumos şi convingător din stilurile exprimării obişnuite. Pe de altă parte. ca o slujbă. la televizor. la radio. pătrunzătoare. stilul omiletic şi catehetic autentic este cel bisericesc. sfinţenia adevărurilor evanghelice nu poate fi exprimată decât prin cuvinte curate. Evident. Noi spunem acum "predică". d. ci artă pentru a-i convinge pe ascultători la săvârşirea faptelor bune în vederea mântuirii. De aceea. dar ne şi rugăm în acelaşi timp. dezacorduri şi cacofonii252. ci un act liturgic care se desfăşoară în cadrul liturgic al unei sfinte slujbe. De aceea. inteligente. memorarea nu se va face mecanic. nu ai forului.

dar numai în anumite momente şi în nici un caz nu vom ţipa! Aşadar. vocea. la fel ca în predică. În cateheză nu utilizăm invariabil aceeaşi intensitate a vocii. Astfel. Frumuseţea unei expuneri rezultă nu numai din conţinut ci şi din gesturi şi mişcarea corpului. nici afectată. Actio cuprinde toate mijloacele catehetului prin care îşi expune cateheza: vocea (pronunţarea). conformă cu regulile ortoepice ale gramaticii. Este adevărat că în unele momente conţinutul catehezei solicită o intensitate mai mare a vocii. corectă. vorbitul prea tare. nici prea rară (care duce la plictisirea şi pierderea receptivităţii ascultătorilor). adică o rostire echilibrată. dulce. spaţiului în care vorbim. adaptându-se permanent la conţinut şi la simţămintele pe care vrem să le exprimăm. potrivit cu firea şi temperamentul fiecăruia. fixă. Se înţelege. cu timbru plăcut. trebuie să fie naturală. În unele momente vorbim mai tare. variată. Să luăm aminte că vorbitul mai tare nu înseamnă să ţipăm! Nimic mai dezagreabil ca ţipetele. că la cateheză. curată. fiind atenţi în tot timpul să fim auziţi de toată lumea. ţinuta vestimentară etc. desigur. nici prea grăbită (carei lasă în urmă pe ascultători). în general. de "statuie".e. deodată cu pronunţarea. armonioasă. trebuie să aibă câteva însuşiri de bază: - naturală. în altele mai încet. nu vom avea o poziţie rigidă. - - Gesturile catehetice sunt mişcările mâinilor şi ale corpului. nu forţată. mimica. caldă. care însoţesc rostirea. în loc de vorbire calmă. cu o intensitate a vocii bine armonizată contextului liturgic. pentru că trebuie s-o adaptăm în permanenţă textului. pronunţarea sau rostirea propriu-zisă a cuvântării. gestica. ca efect direct al vocii. nici căutând să imite pe cineva. nu forţată. dură sau stridentă. uneori pronunţând şi câte un cuvânt şoptit. De aceea trebuie să avem un control atent mai ales asupra mâinilor şi a capului. sau de copil timid care-şi . auditoriului.

care trebuie să fie ţinut drept şi natural. şi nici să ţinem ochii închişi. fără să fixăm privirea doar spre o singură direcţie. nu ne vom balansa corpul cu mişcări de balet. ochii fiind numiţi pe bună dreptate "ferestre ale sufletului". sau un anume colţ al bisericii. fapt care nu va trece neobservat nici de către cei din jur. deopotrivă. în mod natural şi discret textul catehezei. fără a ne localiza cu insistenţă asupra cuiva. De asemenea. Nu murdare. că este indicat a-i privi mai des. în timpul catehezei vom privi cu seninătate pe cei din faţa noastră. rezumându-ne la observaţia că preotul trebuie să fie îmbrăcat în odăjdii îngrijite. Întrucât privirile unor credincioşi care urmăresc cu simpatie desfăşurarea catehezei sunt încurajatoare pentru vorbitor. complet sau pe jumătate. sau mişcând tovărăşeşte mâna dreaptă. mişcându-l la fel de discret ca şi celelalte părţi ale corpului. Trebuie să luăm seama la câteva capcane: capul ţinut prea mult plecat dezvăluie o timiditate excesivă. este un punct asupra căruia socotim de prisos a insista prea mult. absolut necesare pentru a sublinia anumite momente ale cuvântării. Altfel. . prin care noi vedem lumea şi lumea priveşte în noi. înclinat în laturi lâncezeală. ţeapăn şi nemişcat o oarecare duritate de caracter. obrajii. Vom fi atenţi. de asemenea. credincioşii respectivi se vor simţi stingheriţi. Ţinuta vestimentară. la mişcarea capului. nici nu vom ridica mereu călcâiele ca gimnastele. Simţămintele noastre se pot citi foarte uşor din felul privirii. socotim.rosteşte sufocat de emoţie poezia pe scenă. Vom privi în aşa fel încât fiecare ascultător să se simtă văzut. De aceea. ori să afişăm o privire rătăcită şi căutătoare peste ascultători. Ascultătorii privesc tot timpul faţa celui care vorbeşte. urmărind mai ales expresivitatea ochilor. dar nu minute în şir şi nu doar pe ei. totuşi. precum dictatorii comunişti. Ci vom face numai acele mişcări discrete. dat pe spate aroganţă. Mimica şi expresia feţei trebuie să însoţească. mişcarea sprâncenelor. totodată. fruntea. la sfintele slujbe şi în timpul predicii şi catehezei. fluturând mâinile în toate părţile. Dar nici nu vom face gesturi excentrice.

sau. 256 Vezi lect. deodată cu un conţinut corespunzător al catehezei. GORDON. că nu poate purta inelul obişnuit. TOADER. dacă este căsătorit. susţinută de către un preot neglijent nu-şi va împlini scopul! Trebuie eliminat categoric. prea mari sau prea mici.. De fapt.zdrenţuite. nov. predicatorul trebuie să aibă împăcare şi atunci comunicarea va avea temei. dinţii. încălţămintea. va fi. Isaac Sirul. Asta nu însemnă. pe care l-am numi de fapt bunul-simţ. p. cu semenii şi cu el însuşi. Părul.. adică Pentru detalii în acest subiect. factor decisiv al reuşitei şi criteriu esenţial de evaluare a catehezei şi predicii. respectul faţă de cuvânt. 1993. unghiile. Craiova. cu pantofii murdari etc. 1997. Despre bunul simţ în predică. Bunul simţ al predicatoruluişi catehetului.). şifonate. ţinuta corporală şi vestimentară etc. spune Sf. va favoriza o comunicare optimă cu ascultătorii-ucenici255. p. 254 La Pr. STĂNILOAE. trezeşte dezgust în faţa ascultătorilor. însă. Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă. 36. O bună stăpânire şi utilizare a vocii.). V. sau simţul bunei măsuri. în " Vestitorul Ortodoxiei". Cât ar fi cateheza de bună. De asemenea. D. Limbajul vorbirii sau arta conversaţiei (în original: Talk 253 . barba.. pronunţarea. nepieptănat. cu dinţii stricaţi. comunicarea în predică este întreită: cu Dumnezeu. vezi Pr.. căci un catehet neglijent tuns. pe care credincioşii îl vor constata. îşi va controla întotdeauna vocea. I. "păstorul" lor se afişează cu podoabe de aur. sunt de asemenea elemente care trebuie îngrijite cu atenţie. deodată. de asemenea. gesturile. dr. mimicii etc. Cluj-Napoca. ca factori auxiliari ai reuşitei. 163-164. menţionate mai sus (şi altele asemenea) se încadrează în acel simţ al măsurii pe care trebuie să-l aibă orice slujitor autentic. Aceşti factori fac parte din ceea ce omiletica modernă numeşte "metalimbaj". Metode noi în practica omiletică. gesticii.. În aceste trei direcţii. 1986. prof. Editura Mitropoliei Olteniei. cu unghiile netăiate (sau cu unghie mare la degetul mic. sau "metacomunicare"256. PEASE.. 255 Pentru o comunicare optimă cu credincioşii trebuie avută în vedere mai întâi o bună comunicare (comuniune) cu Dumnezeu. face orice lucru frumos!254 Cine se îngrijeşte să cultive bubul simţ. * Toate aspectele care ţin de "actio". Gestul este şi de prost gust şi sfidător: în timp ce mulţi dintre credincioşi abia îşi pot asigura pâinea traiului zilnic. Allan (and GARNER A. dr. Iar măsura. obiceiul unor confraţi de a purta ghiul pe unul din degete.253.

Se înţelege de la sine că acest plan este flexibil. în biserică. adică. planul pe care-l propunem este următorul: 1. în general. Căci avem. a observa discret etc. Pentru a facilita asimilarea şi utilizarea unui plan cât mai adecvat trebuinţelor din zilele noastre. o comunicare obişnuită. De exemplu. a ţinutei corporale etc. pentru ambele situaţii. dar observabile totuşi. verbală.limbajul şi comunicarea de dincolo de cuvintele propriu-zise. din referinţele ce se fac la un subiect tratat anterior. de Ileana Busuioc. Întrezărim. 2. 1994. Acest moment poate coincide. uşor de adaptat la subiectele. cu ascultarea lecţiei language. P L A N U L CATEHEZEI Manualele de Catehetică prezintă planul catehezei cu anumite deosebiri. deodată. la ora de religie. În mare. nu foarte mari. subiectul. locul şi auditoriul pentru care se alcătuieşte. totodată pasibil de îmbogăţire sau simplificare. din toate punctele de vedere. de fapt. se presupune că în cateheza anterioară s-a vorbit despre "Cultul Sfinţilor". . Bucureşti. Căci într-un fel vom aborda un subiect la clasă. a întrezări. dar şi o comunicare specială. Învăţătorul ideal va fi cel care va transmite mesajul evanghelic armonizând cele două căi. recomandăm unul foarte simplu. desigur. Denumirea se leagă de termenul francez aperçevoir = a zări. cu care de obicei se află în strânsă legătură. realizând astfel o comunicare optimă cu ascultătorii. verbală şi meta-verbală. a timbrului vocii. dar pe care-l socotim eficient. cea a gesturilor. în alt fel. dacă vorbim despre "Cultul Sfintelor Moaşte". Pregătirea aperceptivă – este momentul logico-psihologic cu ajutorul căruia se pregăteşte terenul pentru abordarea subiectului propus. trad. how to use conversation for profit and pleasure ). non-verbală sau "meta-verbală".

Anunţarea temei – se va face direct. potrivit interesului celor care ascultă hic et nunc. despre Cultul Sfintelor Moaşte. tradiţional. în puţine cuvinte. Se vor utiliza.a. dacă vorbim despre Sfintele Moaşte. în loc de "pregătirea aperceptivă". la care nu se pot face asocieri pe măsura importanţei. cu materiale extrase. cu vechime considerabilă. cu ajutorul Domnului. este momentul în care sub forma dialogului (forma erotematică. 2.precedente. vom arăta că în aceeaşi categorie de cinstire sunt Sfintele Icoane. cât şi de către cel care predă. însă. tema va fi tratată cu temeiuri din Sfânta Scriptură şi din Sfinţii Părinţi. Scopul este de a fixa mai bine elementele de bază (de aici şi denumirea de “fixare”). Întrebările pot fi puse atât de către cei care ascultă. canonic.. întrebătoare. sau socratică) se procedează la întrebări şi răspunsuri. de asemenea. Asocierea (uneori aprofundarea). la nevoie. 4. însă. în limbajul actual. într-un mod cât mai accesibil: Astăzi vom vorbi. indică “ascultarea” ca prim moment al catehezei. elemente din prezentul cotidian. prezentarea se va face sub semnul exigenţelor contemporane. istoric. Pentru orice subiect religios. urmând a fi selectate bineînţeles cu mult discernământ. Chiar dacă fondul conţinutului va fi cel clasic. 3. şi din literatura laică. De exemplu. abuz de texte. de aceea unele manuale. dacă vom prezenta o cateheză despre Sfânta Treime. TRATAREA va constitui cel puţin 50% din corpul catehezei. biblic. sau a lămuri ceva dacă n-a fost bine înţeles. Bunăoară. Recapitularea (fixarea). pe baza conţinutului prezentat în tratare. izvorât din tezaurul doctrinar. În aceste cazuri se poate recurge la aprofundare. are menirea de a face mai multă lumină asupra subiectului. 5. se recomandă utilizarea . din informaţiile mas-media etc. cultic ş. Există subiecte. asociindu-l cu un subiect similar. Sfânta Cruce etc. fără a se face.

. atât cât auditoriul poate urmări şi asimila în acel spaţiu relativ restrâns de timp. făcând apel la imaginaţie sau imaginarea unei situaţii. alteori o frază dintr-un sfânt părinte. atât la clasă cât şi în biserică. Spre exemplu. de asemenea. acest lucru însemnând. pentru că nu le putem avea efectiv în mână.. observăm că unele dintre ele conţin şi intuiţia. vorbind despre Sfintele Icoane. sau chiar în interiorul tratării. Şi nu este greşit. * . le descriem intuitiv. care va fi deosebit de util. iar închinăciunea să se facă în mod corect. vom utiliza. procedându-se la legarea subiectului de viaţa practică. De exemplu. Imagini intuitive pot fi utilizate. Vorbind despre geografia Ţării Sfinte. alcătuită în contextul din care face parte acel subiect. vom arăta. desigur. bineînţeles. de pildă. Generalizarea – reprezintă momentul care ne pregăteşte de finalul catehezei. "Generalizare" înseamnă integrarea subiectului concret într-un sistem sau cadru general. 6. adică o definire concisă a temei. Uneori generalizarea poate fi reprezentată de un text biblic. Aplicarea (încheierea). aplicarea celor învăţate în tratare.aprofundării. putem folosi într-adevăr materialul intuitiv. chiar fără un material anume. harta. despre Tablele Legii Vechi. ca moment logico-psihologic. text care defineşte în mod fericit subiectul respectiv. este momentul concluziilor finale. 7. vom îndemna pe cei prezenţi să o cinstească după cuviinţă. sau chiar o concluzie personală. În asemenea situaţii momentul “intuiţiei” va fi plasat imediat după tratare. de fapt. câteva icoane celor prezenţi. Când anumite subiecte o cer. Propriu-zis. dacă am susţinut o cateheză despre Sfânta Cruce. ca material intuitiv. Vorbind. * Răsfoind manuale şi cărţi cu cateheze diverse. se vor face câteva închinăciuni demonstrative.

Sunt situaţii care solicită parcurgerea tuturor momentelor logico-psihologice. maleabil. după caz.Cum spuneam şi mai sus. recapitularea poate lipsi atunci când subiectul este mai uşor şi a fost înţeles deplin la tratare. planul de mai sus este flexibil. pretânduse la adaptări potrivit cerinţelor concrete. De pildă. Poate lipsi uneori şi asocierea sau. altele care necesită mai puţine. * * * . aprofundarea etc.

X. TRATARE: .. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ: . este un simplu "spectator". mai ales pentru creştinii intelectuali. 258 Se are în vedere faptul că această cateheză se va ţine în biserică. 3. simt nevoia unei informări suplimentare. prin natura preocupărilor. totodată din lipsa unor lecturi minime. despre importanţa lecturilor pentru luminarea credinţei. ANUNŢAREA TEMEI: . iar pentru începători doar strictul necesar. care. În această situaţie se ajunge de obicei şi dintr-o lipsă de luminare a credinţei. . 257 . întrucât numai cine participă efectiv la sfintele slujbe se poate numi creştin activ. cu regret notăm. în afara creştinismului.fiecare domeniu al preocupărilor omeneşti presupune existenţa unei anumite bibliografii de specialitate. ale industriei. 259 Se presupune că în cateheza anterioară s-a vorbit despre cultul divin.creştinul care nu frecventează biserica şi nu participă la cultul ei. comerţului. SCHIŢE DE PLANURI PENTRU CATEHEZE257 I. dar chiar şi pentru îndeletniciri particulare ale unor oameni simpli (de exemplu ţăranii crescători de albine. cu ajutorul Domnului. Este vorba.ştim cu toţii cât de important este cultul divin pentru viaţa noastră duhovnicească259. CATEHEZĂ DESPRE IMPORTANŢA LECTURILOR PENTRU LUMINAREA CREDINŢEI 258 1. din lipsa unor lămuriri pe care trebuie să le primească credinciosul de la preot. apicultorii. Observăm acest fapt nu numai în ramurile ştiinţei. agriculturii etc.astăzi vom vorbi. care trăieşte creştinismul dinăuntru. din lipsă de catehizare. vieţuind. 2. de fapt. de tipul "creştinului fără Biserică". au la îndemână una sau mai multe cărţi din domeniul Conţinutul acestor schiţe va fi adaptat potrivit nivelului ascultătorilor: pentru cei cu un nivel superior de înţelegere vor fi utilizate cât mai multe date (chiar şi altele decât cele menţionate).

de la părinţi la copii. Dăm câteva exemple: cărţi din colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti. Din mica bibliotecă personală nu vor lipsi. trebuie atras atenţia că în privinţa citirii Bibliei.Bucureşti. apoi diferite cărţi de spiritualitate. oferite din belşug de edituri creştin-ortodoxe oficiale şi particulare260. Martirii. începătorii să parcurgă mai întâi Noul Testament şi apoi Vechiul Testament.). iar dintre cele particulare amintim: Anastasia. . (deşi în mare măsură se întâmplă şi aşa). Editura Valea Plopului etc. romane pioase (ca de exemplu: Fabiola.precizăm. Catehismul cu întrebări şi răspunsuri. Patericul şi altele din aceeaşi categorie.albinăritului. de la preoţi la credincioşi etc. Căci "secretele" îndeletnicirilor nu pot fi transmise şi reţinute doar pe cale orală.Bucureşti. ne-am putea opri aici. Edit.). Proloagele. desigur: Cartea de rugăciuni. autohtone şi traduceri. Cămaşa lui Hristos). . care conţin. cu reţete pentru hrană. o dată cu rugăciuni. Trebuie să atragem atenţia că mai există şi alte edituri care se autointitulează creştin-ortodoxe. România Creşină-Bucureşti. Quo-Vadis. dar nu au competenţă în domeniu. ci prin cărţi speciale. M-tirii Frăsinei etc. prin puerilitatea abordării unor subiecte în care autorii dovedesc un cras amatorism (Pelerinul român-Oradea. Acatistierul. 260 . desigur. care sunt cărţile necesare pentru un minimum de informare şi zidire duhovnicească. Deisis-Sibiu. Cele oficiale funcţionează în fiecare arhiepiscopie şi episcopie. fiind necesară scrierea şi studierea lor ca atare. dar din experienţa practică ştim că foarte mulţi credincioşi citesc mai mult. pentru boli etc.adevărurile de credinţă. Editura Ramida. mai întâi. spre a se întări în prealabil cu învăţăturile evanghelice. concomitent. apoi: Vieţile Sfinţilor. Manuale de Teologie. Filocalia. Ceaslovul. asupra cărora vom insista în cele ce urmează. de asemenea. cu descrieri detaliate ale acestei insecte domesticite. Psaltirea. Ben-Hur. Acestea aduc de fapt un mare prejudiciu misiunii catehetice ortodoxe. altfel spus care constituie "abc-ul" creştinului: întâi de toate Biblia (iar pentru copii Mica Biblie). după care pot întâmpina mai uşor imaginile deseori contradictorii şi confuze ale perioadei de dinainte de Hristos. Editura Bizantină. nu sunt transmise şi moştenite doar prin viu grai.

psalmi ş. despre care am vorbit mai sus. etc. convorbirile cu preoţii (mai ales în cadrul Tainei Sfintei Spovedanii).iată. GENERALIZAREA: . ASOCIEREA: . participarea la conferinţele pe teme religioase. în scopul luminării credinţei avem şi alte mijloace pe care vi le recomandăm: ascultarea predicilor şi catehezelor la sfintele slujbe. totodată să-i solicite şi alte cărţi. lectura presei religioase de bună calitate etc.alături de lecturile creştine. aşadar. În acest scop. fiecare parohie are o bibliotecă parohială. ascultarea unor emisiuni creştin-ortodoxe difuzate la radio şi televiziune (de exemplu. spre a fi la îndemâna tuturor celor interesaţi în luminarea credinţei ortodoxe. cu creştini mai avansaţi în cunoştinţele religioase etc. şi îndrumări catehetice şi tipiconale extrem de utile pentru programul duhovnicesc particular.alături de acestea. care pot fi cumpărate pentru a vă îmbogăţi propriile biblioteci (se vor prezenta câteva cărţi. pentru ilustrare). unele din biblioteca parohială (care pot fi împrumutate pe un anumit termen). ce alte cărţi de spiritualitate ortodoxă cunoaşteţi? 5. 7. iubiţi credincioşi. să ceară lămuriri preotului.creştinii trebuie sfătuiţi ca atunci când nu înţeleg ceva din Biblie sau alte lecturi.. vă prezentăm acum câteva dintre cărţile care vă stau la îndemână. Iaşul şi Clujul au posturi de radio ortodoxe care transmit 24 din 24 de ore.care sunt. De aceea socotim potrivit să . a spus cronicarul Miron Costin).între preocupările plăcute şi folositoare sufletului omenesc se numără şi cititul cărţilor ("Nu este alta şi mai plăcută zăbavă decât cetitul cărţilor". INTUIŢIA: . se cunoaşte. 6. iar dacă timpul îngăduie se vor citi şi mici fragmente din ele. RECAPITULARE: . zilnic). . susţinute de slujitori reprezentativi ai Bisericii.acatiste. altele de la pangarul bisericii. cu profesorii de teologie.a. potrivit nevoilor personale. care poate fi amenajată chiar în Sfântul Lăcaş (dacă este spaţiu). cărţile de căpătâi pe care trebuie să le citească creştinii? . 4.

la început de secol XXI. în parcuri etc.nouă tuturor: "Până la venirea mea. care sunt puse în cutiile poştale sau sunt împărţite gratuit pe stradă. ci este o datorie misionară. Pavel dat lui Timotei.amintim acum şi îndemnul Sf. APLICAREA: . creştinul ortodox trebuie să posede măcar un minimum de cunoştinţe spre a putea face faţă cât de cât unei eventuale discuţii. instruirea catehetică nu reprezintă doar un deziderat de îmbogăţire duhovnicească personală. desfăşoară o activitate deosebit de intensă. 4. Ap. de fel de fel de mişcări şi asociaţii pretins-religioase. 13). dublate de nenumărate curente paranormale. În condiţiile în care sectele de tot felul. 8. totodată pentru ca să ştie a discerne "grâul de neghină" din mulţimea cărţilor şi publicaţiilor care au inundat piaţa. la învăţătură" (I Tim.prin el . * . la îndemnat. dar . ia aminte la citit.

recunoscut de către Biserică la Sinodul local din Laodiceea (360) şi Sinodul al VII-lea Ecumenic (Niceea. Sfânta Tradiţie numai parţial. 3.). • (lat. 2. Sfânta Tradiţie .27 de cărţi canonice261.indirect.II. V î. de către autori sacri.între aceste două căi există unele asemănări (au acelaşi izvor. Revelaţia supranaturală. pentru Noul Testament. Sancta Scriptura). . . Dumnezeu. TRATAREA: • definiţia: colecţia de cărţi ale Vechiului şi Noului Testament scrise denumirea: "Biblia" (gr.39 cărţi canonice + 13 necanonice. Sfânta Scriptură transmite cuvântul Domnului direct.). • stabilirea canonului: . acelaşi mesaj al credinţei. • Noul Testament . 261 În cateheza dezvoltată vor fi nominalizate toate cărţile Sfintei Scripturi. cu ajutorul Domnului. la rândul ei. cealaltă şi scris şi oral. I. interpretat etc. nu se contrazic etc. bibliva = cărţile).pentru Vechiul Testament pe vremea lui Ezdra (sec. "Sfânta Scriptură" cuprinsul: Vechiul Testament . • elemente de istorie a textului biblic: a.Dumnezeu S-a revelat oamenilor pe două căi: naturală şi supranaturală. sfârşitul sec. ta. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ: . Vechiul Testament: aprox. ANUNŢAREA TEMEI: vom vorbi astăzi. CATEHEZĂ DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ 1. uneori comentat. dar şi unele deosebiri (ca formă de exprimare.Hr. 787). Sfânta Scriptură este inspirată în totalitate. a fost transmisă tot prin două căi: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. despre Sfânta Scriptură.). sub inspiraţia Sfântului Duh. una în scris.

V î. însă. Traducerea s-a făcut în Alexandria.. apoi. în favoarea iudeilor. dar tradusă apoi în greacă. b. 1936 Biblia lui Gala Galaction şi Vasile Radu. Vulgata = varianta latină a Bibliei. - "Varianta Cornilescu" = acceptată oficial de către Societatea Biblică Britanică (1921). pe la 250 î. Unii exegeţi afirmă. scrisă iniţial în ebraică (dialectul aramaic). cardinalul Ştefan Langton şi călugărul Huges de saint Glef. Cornilescu Dimitrie. Septuaginta = varianta grecească a Bibliei ebraice. de Ptolemeu al II-lea Filadelful. 1914 . 1795 . b. primeşte şi vocale. al XVI-lea.Biblia de la Blaj. Noului Testament a fost scris în limba greacă. care pe lângă consoanele existente până atunci. 1944 . 1858 Biblia lui Şaguna. Hr. 1968 . În versete: în sec. în defavoarea creştinilor şi. a fost iniţial cântăreţ bisericesc al preotului Tudor Popescu. de către 72 învăţaţi evrei aduşi din Palestina. Hr. evident.în anul 1250 î. că masoreţii au falsificat unele versete. de către însuşi autorul.Biblia de la Buzău.Biblia patriarhului Nicodim. cu excepţia Evangheliei după Matei. datorat ostenelii mitropolitului Simion Ştefan). De reţinut că însuşi Mântuitorul (ca de altfel şi Sfinţii Evanghelişti) citează după Septuaginta. 1688 prima ediţie integrală ("Biblia lui Şerban"). Moise primeşte tablele Legii pe muntele Sinai şi scrie Pentateuhul. .Hr. Această împărţire a permis. numit "de la Bălgrad".. VIII-X d. călugăr schismatic. Hr. tipograful parizian Robert Ştefan. În capitole: sec. transcris în sec. tradusă de către Fericitul Ieronim (sec. utilizarea lecturii folosind "locurile paralele" de la subsolul fiecărei pagini. Textul Masoretic ("masora"=tradiţie) = textul ebraic al Vechiului Testament. la Biserica "Cuibul cu barză" din .împărţirea în capitole şi versete: a. (pe vremea lui Ezdra). pentru a facilita lectura. al IVlea). - primele ediţii româneşti ale Bibliei: 1648 (numai Noul Testament. Celelalte scrieri vetero-testamentare sunt alcătuite până aprox. al XIII-lea.Biblia de la Bucureşti. 1856 .Biblia patriarhului Justinian etc. în sec. nu după varianta ebraică.

iar în alt loc: "Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine. iar auzirea prin cuvântul lui Hristos" (Romani 10. • importanţa Sfintei Scripturi pentru mântuire.. să cunoască Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi să aibă o pregătire teologică atestată oficial.) sunt unele lucruri anevoie de înţeles. Este Biblia românească a sectanţilor." (Ioan 5. smulge patimile . - Biblia de la Ierusalim . Nu are autoritate ştiinţifică. n. Petru: "În ele (Epistolele Sf. 39). adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis" (Ioan 17.. cu intervenţii părtinitoare în textul original. Însuşi Mântuitorul îndeamnă: "Cercetaţi Scripturile. întâi de toate. - (TOB). curăţă conştiinţa. Ap. 16). Să luăm aminte la avertismentul Sf. "din auzire. ambii trecuţi la sectari. har şi fapte bune. că socotesc că în ele aveţi viaţă veşnică. cu note explicative la subsol. afirmă: "Cunoaşterea Scripturilor întăreşte duhul.Bucureşti. • inspiraţia Sfintei Scripturi = autorii ei au scris sub influenţa directă a Sfântului Duh. pe care neştiutorii le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi. interpretarea se face numai de către persoane autorizate de Biserică. 16). Iar cunoaşterea lui Dumnezeu nu este posibilă fără cuvântul Său revelat în Scriptură. Sfântul Ioan Gură de Aur. se ştie că pentru mântuire este nevoie de credinţă. Pavel. Ap. să aibă o viaţă morală corespunzătoare etc. Argument biblic: "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură" (II Tim. 3). Calităţi sine qua non ale interpreţilor: să fie recunoscuţi de către Biserică. n. De asemenea. 3. spre a lor pierzare" (II. bun cunoscător şi mare exeget al Sfintei Scripturi. alcătuită de o echipă mixtă. Pentru a nu greşi.. Credinţa este. • interpretarea Sfintei Scripturi se face atât literal (istorico- gramatical).opera colectivă a unui mare grup de Biblia "ecumenică" = "Traduction Oecumenique de la Bible" specialişti catolici. 17). cu o traducere prea liberă a textelor. cât şi alegoric.. 3.

APLICAREA: . seamănă virtutea.credem că sunt valabile şi astăzi cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: "Necunoaşterea Sfintei Scripturi este pricina tuturor relelor"263. . b. ne ridică deasupra săgeţilor diavolului. 485. G. să fie un om "tare în Scripturi". 24). T.G. dându-i aripi uşoare şi face să intre în sufletul cititorilor tot ceea ce s-a putut spune vreodată mai bine"262. 361.?". alexandrin de neam (18. LXII.înrobitoare. remediul se subînţelege. T.Sfânta Scriptură este Cartea prin excelenţă. 5. "cum se face interpretarea Sfintei Scripturi?". dar şi prin cunoaşterea naturală (directă) a creaţiei. P. ne face să locuim aproape de cer. P.se fixează elementele de bază ale întrebări de genul "ştiţi să nominalizaţi câteva dintre cărţile V. 6.. 4.cunoaşterea autentică a Scripturii este pază bună împotriva oricăror 262 263 Omilia a X-a. din trei puncte de vedere: a. .cunoaşterea supranaturală dobândită prin Sfânta Scriptură se asociază (şi se completează) cu ajutorul Sfintei Tradiţii (despre care vom vorbi într-o cateheză separată). eliberează sufletul de legăturile trupului. "care este importanţa ei pentru mântuire?" etc. LXIII. c. mai ales în condiţiile complicate ale vieţii contemporane. GENERALIZAREA: . . religiosmoral (cea mai înaltă scriere sacră). De aceea. 1). 7. după cuvântul psalmistului: "Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria" (Psalm 18. Omilia a IX-a la Coloseni. istoric (istoria mântuirii neamului omenesc). şi N. RECAPITULAREA: . aşa cum se spune în Faptele Apostolilor despre iudeul Apollo.fiecare creştin trebuie. literar (un monument unic al literaturii universale). ASOCIEREA: .

înlesneşte aflarea celor mai bune răspunsuri în faţa atacurilor sectare şi este cel mai preţios sprijin în misiunea noastră de a-i ajuta pe semeni să se apropie de Dumnezeu. * .rătăciri.

. etimologic. 15). "Drept aceea. la rândul ei. Ambele forme de transmitere au aceeaşi putere pentru • • . ci şi prin intermediul documentelor Sfintei Tradiţii. două mijloace: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. naturală şi supranaturală. povestire. 2. fie prin cuvânt. ANUNŢAREA TEMEI: astăzi vom prezenta câteva din învăţăturile de bază cu privire la Sfânta Tradiţie. staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat.cunoaşterea lui Dumnezeu şi a doctrinei Bisericii nu este posibilă numai prin intermediul Sfintei Scripturi. temeiuri patristice: . iar calea supranaturală are. aşa cum vom vedea în cele ce urmează. 3. temeiuri biblice: "Sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus." (Ioan 21. . fraţilor. alte denumiri: predanie. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ: .. memoria vie a Bisericii (Sergiu Bulgakov). Vasile cel Mare: "Dintre dogmele şi păstrate în Biserică. TRATAREA: • definiţie: totalitatea adevărurilor de credinţă necuprinse în Sfânta Scriptură. pe unele le avem din învăţătura scrisă. 25). cum greşit pretind confraţii protestanţi şi neoprotestanţi.Sf. termenul provine din latinescul "traditio-onis" = predare. fie prin epistola noastră" (II Tesaloniceni 2. transmitere (a învăţăturii).am observat în cateheza anterioară că Dumnezeu S-a revelat oamenilor pe două căi. CATEHEZĂ DESPRE SFÂNTA TRADIŢIE 1. dar consemnate în scris mai târziu. viaţa duhului în Biserică (Vladimir Lassky). iar pe altele le-am primit din tradiţia apostolilor. care dacă s-ar fi scris.top III.

Dar acestea se povestesc în cea mai veche şi adevărată Tradiţie. 32. Fiindcă. VASILE CEL MARE. b. Ioan DAMASCHIN. rom. 12 PSB. Aici au avut o viziune îngerească şi se auzea o melodie dumnezeiască a puterilor cereşti. p.. Statornic . 2. Sf. I. n. CORNIŢESCU şi pr. vezi trad. Despre Sfântul Duh. a.). Apostoli care colindau lumea în vederea mântuirii acesteia s-au adunat la Ierusalim venind pe calea aerului. Migne.se referă la conţinutul Tradiţiei Apostolice (Tradiţia dumnezeiască apostolică).G. XXVII. 96.. Născătoarea de Dumnezeu Maria. care bine au ştiut că prin tăcere se păstrează caracterul sacru al tainelor?. comentarea. şi pe cel care se botează? Nu în virtutea tradiţiei transmise în mod tainic? Nu provin toate acestea din învăţătura părinţilor noştri păstrate în taină. ca şi când n-ar avea mare însemnătate. 2.n. Bucureşti. C. P. ca să amintesc de primul şi cel mai obişnuit: ce temei scris au cei care speră în numele Domnului nostru Iisus Hristos să se însemneze cu semnul Crucii? Din ce scriere am învăţat să ne întoarcem spre răsărit în timpul rugăciunii?. dacă am încerca să lăsăm la o parte obiceiurile care n-au temei scris (în Biblie. 265 Sf. Dinamic = preluarea. în "Ortodoxia".. actualizarea şi trăirea aspectului statornic. undelemnul ungerii. Omilii la Adormirea Fecioarei Maria. 264 . P. De exemplu.credinţă.. am greşi. 1988. nr. vol. 79-80."265. păgubind Evanghelia în cele esenţiale. Sfânta Tradiţie în lumina Sfinţilor Părinţi. fixat în scris de Biserică până în epoca sinoadelor ecumenice. 18. În virtutea căror scrieri (biblice) binecuvântăm apa botezului. COMAN.. • aspecte ale Sfintei Tradiţii: statornic şi dinamic. 748. p. Ioan Damaschin: "În Sfânta Scriptură nu se pomenesc cele întâmplate la moartea Sf. apud Pr."264 . BODOGAE. 165. prof. T.. care ştie să relateze că în momentul slăvitei ei adormiri toţi Sf. 188.. care începe la Cincizecime şi se încheie la moartea Sfântului Ioan. de pr. Migne.Sf. G.G. anul VIII (1956). Şi oricine are o iniţiere cât de mică în chestiunile bisericeşti nu va ridica obiecţii.

VINCENŢIU DE LERINI. 50. prin introducere de dogme noi. COMAN. "Care sunt temeiurile prin care Biserica o consideră izvor al Revelaţiei?". 5. pr. recunosc şi ei. Pe de o parte. 266 . întrucât. ASOCIEREA: . 2. • documentele care tezaurizează învăţăturile statornice ale Sfintei Tradiţii: . greşit aspectul dinamic al ei. 640. deodată cu interdependenţa lor. . I. Parţial.mărturisirile de credinţă şi catehismele Bisericii. o anumită "tradiţie bisericească". însă. şi-au format şi ei tradiţiile lor. apud. principial. 171. susţinând in corpore "Sola Scriptura". vrând-nevrând.În Biserica Romano-Catolică învăţătura despre Sfânta Tradiţie. 4. resping în totalitate Sfânta Tradiţie.canoanele Sfinţilor Părinţi. totdeauna. cele neoprotestante). quod semper. de către toţi)266. Migne. nevalidate de vreun sinod ecumenic. cit. este aceeaşi. iar pe de altă parte. PL. - • Bisericile Protestante (şi "fiicele" lor mai mici. . Op.trebuie sesizată în detalii apropierea profundă a Sfintei Tradiţii de Sfânta Scriptură. prin câteva întrebări: "Ce este Sfânta Tradiţie?". . IV): "In ipsa item catholica ecclesia magnopere curandum est ut id teneamus quod ubique. . .datini şi practici acceptate de Biserică. Commonitorium primum.hotărârile sinoadelor ecumenice.monumentele de artă bisericească. totuşi. "Unde este tezaurizată?" etc. conţinutul Sfintei Tradiţii îşi are temeiul în Sfânta Scriptură. deosebiri confesionale: . quod ab omnibus creditum est" (În însăşi Biserica universală trebuie avut grijă foarte mult să ţinem ceea ce a fost crezut peste tot..cărţile de cult ale Bisericii. Gh.• criteriile Sfintei Tradiţii au fost fericit formulate de către Vincenţiu de Lerini (sec. Aplică. RECAPITULAREA: se fixează elementele principale din tratare. p.

p. REMETE. atât în precizarea înţelesului Scripturii (prin regula de credinţă pe care o are Biserica). reiese un strâns raport între Scriptură. lector G.Sfânta Scriptură însăşi devine mai accesibilă prin elementele de tezaur ale Sfintei Tradiţii (în special tâlcuirile Sfinţilor Părinţi). trăiesc conform principiilor pe care acestea le conţin. 1996. Alba Iulia. cât şi în actualizarea şi dinamizarea cuvântului Scripturii fiecărei generaţii. . n-au ce preţui şi nici nu se pot bucura. 267 268 Pr. Tradiţie şi Biserică: "Rostul şi lucrarea Sfintei Tradiţii constă. cit. din păcate. . COMAN. 178. deci.după cum credem şi mărturisim infalibilitatea Sfintei Scripturi. Op. prof. până la sfârşitul veacurilor"267.Sfânta Tradiţie este preţuită cu adevărat de către cei care cunosc documentele ei şi.. Cine le ignoră.din cele prezentate până aici. 7. mai ales. 6. Gh. GENERALIZAREA: . Pr. fiecărui timp. I. p. 103-104. având ca temei lucrarea directă şi continuă a Sfântului Duh în viaţa Bisericii268. de binefacerile lor. aşa trebuie să credem şi să mărturisim infalibilitatea Sfintei Tradiţii. Dogmatica Ortodoxă. APLICAREA: .

top IV. 5. . După cum nu poţi spune. ANUNŢAREA TEMEI: Astăzi vom medita asupra învăţăturii ortodoxe cu privire la Sfânta Treime. 6. De aceea. singurul Dumnezeu adevărat. credem că în locul "dogmei Sfintei Treimi" este mai potrivită formularea "taina Sfintei Treimi".când rostim cuvântul "Dumnezeu". Fiul şi Sfântul Duh. după cuvintele Mântuitorului: "Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine. întotdeauna avem în vedere Sânta Treime: Tatăl. ci este legată de veşnicie. . TRATAREA: 3 . că iubeşti pe cineva dacă nu-l cunoşti.dogma Sfintei Treimi reprezintă cea mai mare taină a creştinismului.cunoaşterea lui Dumnezeu nu este doar un deziderat al lumii imanente. desigur. datorită atributului infinităţii dumnezeieşti care copleşeşte capacitatea finită şi relativă a cunoaşterii umane. însă. Întemeiaţi pe mărturiile . De aceea. Luca 10. 3). întreită în persoane. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ: . o singură fiinţă. şi pe Iisus Hristos pe care Lai trimis" (Ioan 17. 28). 2. cateheza noastră îşi propune evidenţierea elementelor de bază cu privire la dogma Sfintei Treimi. tot aşa nimeni nu poate afirma că-L iubeşte pe Dumnezeu dacă nu-L cunoaşte. CATEHEZĂ DESPRE SFÂNTA TREIME 1. 3. reconfirmată şi de către Mântuitorul Iisus Hristos. este iubirea de Dumnezeu (dublată de iubirea aproapelui)-(Deut. atât cât El a îngăduit.cea mai mare poruncă din Lege.

trimiterea Apostolilor la propovăduire. însă. prin contribuţii personale de valoare excepţională. pr.Scripturii. Edit. Treime). Grigorie de Nazianz (trad. Bucureşti. Grigorie de Nazianz (Cele cinci cuvântări teologice). Treime)269. atât cât El însuşi S-a revelat. Contra elinilor). Editura Librăriei Teologice. din Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin270. Teofania de la stejarul Mamvri (Facere 18).. depăşind. ci doar în lucrările Sale. "Cartea întâia". 269 . 1. D. . 271 Reproducem doar câteva fragmente din capitolul menţionat. 16-17).Mărturii scripturistice. sfânt este Domnul Savaot. în numele Sfintei Treimi: "Mergând. 18-34. "Sfânt. botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh" (Matei 28. nivelul unei simple sinteze. arătarea Sfintei Treimi sau Teofania (Matei 3. Noul Testament: La Botezul Domnului. 270 "Izvoarele Ortodoxiei". 1993). Chiril al Alexandriei (Despre Sf. altele datorate altor edituri şi colecţii. Grigorie de Nyssa (Contra lui Eunomiu). sintetizând-o în Simbolul de credinţă numit "niceo-constantinopolitan). însă. PSB .. pr.40. de exemplu. cele mai reprezentative tratate trinitare au scris următorii Sfinţi Părinţi: Atanasie cel Mare (Despre întruparea Logosului. Didim cel Orb (Despre Sfântul Duh. Trad. a. Bucureşti.. Stăniloae. D.381) au formulat dogma trinitară.. nr. cum descrie el credinţa în Sfânta Treime271: O parte dintre aceste tratate sunt accesibile datorită traducerilor din colecţia PSB de la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Vasile cel Mare (Despre Duhul Sfânt).Mărturii patristice. 3). sfânt. Iată. . toţi Sfinţii Părinţi învaţă că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în fiinţa Sa. întrucât acest sfânt părinte a cunoscut şi a valorificat tratatele menţionate anterior. Vechiul Testament: "Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră" (Facere 3.325 şi Constantinopol . b. ca lucrarea Cele cinci cuvântări teologice ale Sf. Stăniloae. 1994). Pr. Anastasia. 19). Dumitru Fecioru. capitolul al VIIIlea. Sfânta Scriptură ne dă mărturie că Dumnezeu S-a revelat ca Treime de Persoane: a. 25). Despre Sf. învăţaţi.. Sfinţii Părinţi participanţi la primele două sinoade ecumenice (Niceea . p. b. bunăoară. 1938. cum este. lucrarea Despre Sfânta Treime (trad." (Isaia 6. Pentru nivelul obişnuit al unei cateheze recomandăm.

Domnul şi făcătorul de viaţă. principiul şi cauza tuturora. . posibilităţii şi sensului existenţei unei realităţi personale întreite îl au anumite analogii din lumea materială. atotstăpânitor. singurul care există necauzat şi nenăscut. nemărginit în putere. împreună închinat şi slăvit cu Tatăl şi cu Fiul. El stăpâneşte întreaga zidire. Care S-a născut din Tatăl înainte de toţi vecii. Credem şi într-unul Fiul lui Dumnezeu. nezidit. trunchi şi coroană). p. al vieţii şi al sfinţeniei. asemenea Tatălui şi Fiului. dar nu se desăvârşeşte. născut nu făcut. izvorul înţelepciunii. creator. De asemenea.. floarea (corpul ei. spaţiul (înălţime. ca fiind de aceeaşi fiinţă şi co-etern. îndumnezeieşte. prezent şi viitor) etc."272. 27 şi 28. culoarea şi mirosul). Fiul Său şi purcezătorul Prea Sfântului Duh. lumină din lumină. este făcătorul tuturora. Căci astfel a poruncit Domnul apostolilor să boteze.. lăţime). nu S-a născut din cineva. Credem într-Unul Tatăl. dar nu este stăpânit. care purcede din Tatăl şi se odihneşte în Fiul. dar nu se sfinţeşte. deoarece primeşte rugăciunile tuturor. pomul (rădăcină. sfinţeşte. zicând: Botezându-i pe ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Domnul nostru Iisus Hristos. Unul născut. prin Care toate S-au făcut. dar nu se împărtăşeşete.. El este şi se numeşte Dumnezeu împreună cu Tatăl şi cu Fiul. Credem în Duhul cel din Dumnezeu cel drept. 20. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. căldură şi lumină). în toate. credem şi în Duhul Sfânt. cel conducător. în care ne-am şi botezat. lungime. atotputernic."Credem în Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh. ca de exemplu: sufletul omenesc (cu cele trei componente: raţiune. mângâietor. soarele (corp mineral. Pe lângă mărturiile scripturistice şi patristice.Analogiile Sfintei Treimi. 19. . 272 Ibidem. dar nu este îndumnezeit. timpul (trecut.. atoatelucrător. desăvârşit. împărtăşeşte. de-o-fiinţă cu Tatăl. Este prin fire Tatăl singurului Unuia născut. un oarecare merit în înţelegerea raţionalităţii. desăvârşeşte. sentiment şi voinţă).

reprezentanţi: Pavel de Samosata şi Sabelie). cu privire la dogma Sfintei Treimi. ajungându-se la erezii care au pus la grea încercare Biserica şi pe slujitorii ei devotaţi.care sunt formele cele mai frecvente de mărturisire a credinţei în Sfânta Treime? (R: închinăciunea şi Simbolul de credinţă). Întemeiat pe Sfânta Scriptură şi pe Sfânta Tradiţie. la Sfânta Liturghie. cultul divin (public şi particular) exprimă în modul cel mai accesibil nuanţele dogmei trinitare. Dogma Sfintei Treimi fiind taina tainelor. de fapt. sec.Erezii anti-trinitare. susţinut de Faustus Socinus. unitarianismul = un monarhianism "modern". reprezentanţi: Ioan Filipon din Alexandria. aşadar cel mai greu accesibilă omului. . Cultul divin . subordinaţionismul (Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt egali cu Dumnezeu Tatăl. reprezentanţi: Arie şi Macedonie). . începând cu simpla închinăciune. De aici şi denumirea de "socinieni". triteismul (susţine existenţa a trei Dumnezei distincţi. al XVII-lea. continuând cu meditarea în linişte adâncă asupra lucrărilor şi însuşirilor Persoanelor Prea Sfintei Treimi şi încheind cu împărtăşirea din Sfântul Potir.. Cele mai vehemente erezii sunt catalogate în patru grupe: monarhianismul (susţine o singură Persoană divină. sec.care este modalitatea cea mai eficientă de a cunoaşte dogma Sfintei Treimi? . învăţându-ne.izvor al cunoaşterii dogmei Sfintei Treimi. RECAPITULAREA: .redaţi o mărturie biblică şi una patristică. 4. al VI-lea). că pe Dumnezeu îl cunoaştem în măsura în care îl slăvim şi îl experiem liturgic. a fost deseori răstălmăcită.

Două subiecte realizează prin comuniunea lor o oarecare consistenţă şi o bucurie şi un sens al existenţei.. 306-309. propunem aprofundarea. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Iată câteva crâmpeie ale "demonstraţiei" părintelui profesor: "Un subiect unic în sens absolut ar fi lipsit de bucuria şi deci de sensul existenţei. chiar dacă acum o vom face foarte pe scurt. Astfel. între care cel mai accentuat prin observarea iubirii Sale faţă de creaţie. Aceasta nu-i scoate din monotonia unei vederi restrânse. triunghiul iubirii intra-trinitare (Tatăl şi Fiul îşi asociază iubirea şi o îndreaptă asupra Sfântului Duh. p. Dumnezeu ne este cunoscut prin lucrările sale. Detaliul concret la care dorim să facem referire este reflectarea iubirii Persoanelor Sfintei Treimi în familie. pot fi înfiaţi): tata şi mama îşi asociază şi îndreaptă iubirea asupra copiilor. învăluite în mister. desigur.. 1978. n. A se vedea Teologia Dogmatică Ortodoxă. Numai al treilea subiect îi scoate din neîntrerupta lor singurătate în doi. din cauza spaţiului restrâns al catehezei noastre. Întrucât elementele materiale (şi nici chiar analogiile pomenite mai sus) nu pot fi asociate cu dogma Sfintei Treimi..5. 308-309 (subl. Comuniunea în doi este şi ea limitare... Propriu-zis. în locul momentului logico-psihologic al catehezei numit "asociere". cu deosebire în familiile cu copii (iar unde nu se nasc în mod natural. Tatăl şi Sfântul Duh asupra Fiului. dar nici această doime reală. ce apare sub forme discrete. anume reflectarea iubirii intra-trinitare în creaţie. p. dar excelent formulat de către părintele Dumitru Stăniloae273. în Scriptură şi Tradiţie. cap..". structura supremei iubiri. numai o treime de persoane poate exercita iubirea completă. sau a unei singurătăţi în doi. nu e suficientă. autentică.. bazată pe unitatea de fiinţă. tata şi copiii asupra mamei. Fiul şi Sfântul Duh asupra Tatălui) se poate vedea reflectat în iubirea dintre persoanele unei familii autentic creştine. Sfânta Treime.). APROFUNDAREA. ne vom referi la un singur detaliu. 273 . al III-lea.. mama şi copiii asupra tatălui. Bucureşti. Esenţial. Aşa cum menţionam mai la început. numai al treilea subiect care poate fi şi el partener de comuniune. care e în acelaşi timp o unitate dialogică.

miluieşte-ne pe noi: Doamne. Treime Sfântă. pentru numele Tău!" 7. în locul oricăror concluzii. slavă Ţie!" . întâlnită foarte frecvent în cultul nostru ortodox: "Nădejdea mea este Tatăl. prin trăire creştină autentică şi mai ales prin rugăciune (cult). cercetează şi vindecă neputinţele noastre. Sfinte. GENERALIZAREA: "Prea Sfântă Treime. Stăpâne. propunem rostirea unei mărturisiri-rugăciune. scăparea mea este Fiul. iartă fărădelegile noastre. Dogma Sfintei Treimi fiind Dogma-Dogmelor şi Taina-Tainelor. De aceea. nu poate fi înţeleasă decât printr-o credinţă luminată. APLICAREA (încheierea).6. acoperământul meu este Duhul Sfânt. curăţeşte păcatele noastre.

deodată cu evidenţierea importanţei slujirii ei în iconomia mântuirii. Pentru a evidenţia temeiurile de bază ale cinstirii.Fecioara Maria a fost aleasă. pentru vrednicia ei. a. în chip deosebit.Cultul Bisericii noastre este structurat pe o succesiune ierarhică bine determinată: adorare pentru Prea Sfânta Treime. de Dumnezeu însuşi pentru aL naşte pe Iisus Hristos. aceasta îţi va zdrobi capul. între sămânţa ta şi sămânţa ei. iar tu îi vei înţepa călcâiul". 2. Iisus Hristos. . Isaia 7. iar "sămânţa" = Fiul ei. Vechiul Testament: 1. 14: "Iată Fecioara va . 3. Sfinţii Părinţi înţeleg prin "femeie" pe Maica Domnului. temei logic şi firesc pentru a o cinsti şi noi. 2. 2. ANUNŢAREA TEMEI: Vom vorbi astăzi despre câteva dintre temeiurile cinstirii Maicii Prea Curate. 15: "Duşmănie voi pune între tine şi între femeie. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ: . De aceea. o cateheză despre Maica Domnului este binevenită. Această alegere este o dovadă că însuşi Dumnezeu i-a acordat o cinstire fără egal. Mântuitorul nostru.Temeiuri biblice. supra-venerare (= supracinstire) pentru Maica Domnului şi venerare (= cinstire) pentru Sfinţi. 3. Fac. CATEHEZĂ DESPRE MAICA DOMNULUI 1.top 1V. Pentru a răspunde atacurilor nedrepte din partea sectarilor. Din păcate nu toţi creştinii acceptă această logică. TRATAREA: . Sfânta Cruce. oamenii. Sfinţii Îngeri şi Sfintele Moaşte. din cel puţin două puncte de vedere: 1.

26 . p. 3. nu se va deschide şi nimeni nu va intra prin ea. Luca 1. Tot la sinodul al III-lea Ecumenic s-au stabilit câteva canoane prin care se condamnă învăţăturile greşite ale lui Nestorie (inclusiv cele cu privire 274 Istoria Bisericească Universală. 5. 42: "Binecuvântată eşti tu între femei." (v. cuvinte pe care Iisus le-a confirmat: "Aşa este. cu referire tainică la Maica Domnului: Facere 28. 2 (Rugul care ardea şi nu se mistuia). Luca 1. 8 (Toiagul lui Aaron) etc. Noul Testament: 1. 33 (Vasul = năstrapa cu mană). 27: "Fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt!" (o femeie din popor). 1975. De aceea va fi închisă" (referire la pururea fecioria Maicii Domnului). 252. 431) l-a condamnat pe Nestorie care o numea pe Maica Domnului "Născătoare de Hristos" şi. 4. Domnul este cu tine. Ieşire 3. Luca 11. Sinodul al III-lea Ecumenic (Efes. Luca 2. căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat prin ea. Ieşire 16. încredinţând-o ucenicului său iubit. . 4.. la rugămintea Maicii Sale. 7. Psalm 45. Binecuvântată eşti tu între femei" (cuvintele arhanghelului Gavriil). 28: "Bucură-te. Ioan 19. Manual pentru Institutele Teologice. 10: "Stătut-a Împărăteasa de-a dreapta Ta. 11-19 (Scara lui Iacov). O dată cu acestea. 3. 3 . 2: "Poarta aceasta va fi închisă. Iezechiel 44.. Bucureşti. ceea ce eşti plină de har. 17. 51. adică "Născătoare de Dumnezeu". b. 2.lua în pântece şi va naşte Fiu şi îi vor pune numele Emanuel". i s-a recunoscut calitatea de "Qeotovko"". cultice): 1. 35: "Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri" (cuvintele aceluiaşi arhanghel).. loc în care aflăm că Iisus îi era supus.Iisus preface apa în vin. 6. Ca bază a hotărârilor sinodale au fost luate cele 12 anatematisme ale Sfântului Chiril al Alexandriei274. canonice." (cuvintele Elisabetei). Ioan 2. Luca 1. . în haină aurită şi preaînfrumuseţată" (referire la locul în ierarhia cerească). 28). trebuie reţinute şi alte locuri vetero-testamentare. prin semnătura a 198 de episcopi.Temeiuri patristice (dogmatice.. 2. Num.aflăm că nici când era pe Cruce Iisus nu a uitat-o.

însă. (15 aug. Canoanele Bisericii Ortodoxe.. (8 sept. (26 dec. În această privinţă. dr. este adevărată Născătoare de Dumnezeu aceea care a născut pe Dumnezeu adevărat. Maica Domnului este invocată după Sfânta Treime. Frumuseţea şi bogăţia cultului Maicii Domnului se poate observa cel mai bine în slujbele consacrate sărbătorilor ei: Naşterea.în care sunt evidenţiate virtuţile părinţilor. în care este evocată acceptarea ei de a deveni Mama Fiului lui Dumnezeu. 3. spun că ea a mai avut copii. înaintea îngerilor şi a sfinţilor. Note şi comentarii. 4. dar şi ale celor care îi vor călca pe urme (în special canoanele 2. Facem întâi menţiunea că obiecţiunile sectare sunt rezultatul ignoranţei lor în materie de interpretare biblică. 73-75. În cultul ortodox. este foarte sugestivă icoana numită "Deisis" (= Rugăciune). p. pe aşa-numiţii "fraţi" ai Domnului (care de fapt erau verişori). întrupat din ea. 55.. "Bazaţi" pe textele de la Matei 1. evocăm cuvintele de total bun simţ ale unui teolog protestant (!). Sibiu. cit. În schimb. Hengster Berg: "Pururea-fecioria Mariei constituie antiteza binecuvântată împotriva barbariei care socoteşte că aceea care a Vezi Arhid. 275 . Soborul. Sfântul Ioan Damaschin spune: "Propovăduim că Sfânta Fecioară este în sensul propriu şi real Născătoare de Dumnezeu. 3.Câteva precizări la atacurile sectare..la Maica Domnului). Paradoxal.. care ne miluieşte cu rugăciunile ei. 175-176.) şi Intrarea în Biserică (21 nov. legate în special de pururea-fecioria ei. 276 Op.. . încât nu insistăm aici asupra lor. Ioan FLOCA.omagiul Bisericii pentru vrednicia ei de mamă.) . 5 şi 7)275.) . Adormirea. Prin faptul ce Cel ce S-a născut din ea este Dumnezeu adevărat.. 24 şi Matei 13. îşi întemeiază tocmai biblic aceste obiecţiuni. Ioachim şi Ana. în care Mântuitorul este încadrat în dreapta de Maica Domnului. Răspunsurile ortodoxe sunt la îndemâna oricui.. p..care reliefează conştiinţa Bisericii că Maica Domnului este "Panaghia" (= Preasfânta). 4.. Buna-Vestire (25 martie). 1992. iar în stânga de Ioan Botezătorul. prin faptul că este considerată mijlocitoare prin rugăciunile ei. prof..) ."276. mai ales în Mărturisirile de credinţă (catehisme).

52. Alba Iulia. 6. Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. a. Popescu)278. Catolicii a promovat dogme noi: imaculata concepţie (1858). Maica Domnului este considerată de Sfinţii Părinţi "Eva cea Nouă". RECAPITULAREA: . dintre cele mai obişnuite" (prof. ca Mamă a Bisericii ("Mater Ecclesiae") şi Co-Redemptis ("Co-Mântuitoare"). sărbătorile ei sunt între cele mai de cinste. Teodor M. George Remete. şi în chip deosebit Biserica Ortodoxă. Maica Domnului va fi nelipsită din credinţa.Devieri ale romano-catolicilor şi protestanţilor. 286 Meditaţii Teologice. Protestanţii îi acordă Maicii Domnului o oarecare. . . numind-o "fericită". p.Care este locul Maicii Domnului în cultul ortodox? 5. 277 278 Apud Pr. ASOCIEREA. 1996. care a născut pe Cel Care ne-a adus mântuirea. . 4. rugăciunile către ea.Cine i-a acordat Maicii Domnului cinste. Dogmatica. 1977. soţia lui Adam. mai întâi? . GENERALIZAREA: "Cât va fi Biserica. icoana ei se găseşte în toate bisericile şi în cele mai multe case de creştini. Numele ei îl poartă cele mai multe femei. "fecioară lăudată". din evlavia. dar i-au rânduit nici un fel de cult. prin care a venit căderea. "preavrednica". spre deosebire de "Eva cea Veche". înălţarea ei cu trupul la cer (1954). considerând-o doar o "femeie deosebită".Reproduceţi trei temeiuri semnificative pentru cinstirea ei. la Conciliul II Vatican (1965). p. numirea ei. lect. b.luat Duh Sfânt şi a fost umbrită de puterea Celui Preaînalt a trăit apoi în comuniune matrimonială cu Iosif"277. din dragostea şi din cinstea noastră pentru ea.

prin credinţă şi fapte bune. parţial.toate slujbele săvârşite în Biserica noastră au în rânduială rostiri de cinstire şi de cerere către Maica Sfântă. Fiul lui Dumnezeu. CATEHEZĂ DESPRE SFÂNTA BISERICĂ 1.. - o dată cu argumentele biblice. aşa cum din păcate o fac neoprotestanţii şi. Cum poate susţine cineva că-L iubeşte pe Iisus Hristos. . cu trei dimensiuni: de jertfă. recapitulativă şi ontologică. pentru cinstirea Maicii Domnului există argumentul logic al bunului simţ: nu poate fi despărţit niciodată Fiul de Mamă şi nici Mama nu poate fi despărţită de Fiu. . PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ: - mântuirea are două aspecte esenţiale: obiectivă şi subiectivă.? * top VI. a mai avut alţi copii etc. fiind lucrarea de însuşire personală a mântuirii obiective. protestanţii. cea subiectivă se numeşte şi îndreptare. cu ajutorul harului. patristice. liturgice etc. care nu şi-a păstrat sfinţenia fecioriei.7. care exprimă asocierea ei în lucrarea de mântuire. APLICAREA: .evlavia poporului a păstrat până astăzi expresia "Doamne. etc. Mântuitorul nostru. cea obiectivă se mai numeşte şi răscumpărare. Maica Domnului". iar pe cea pe care El a ales-o ca mamă să o considere o simplă femeie.

". VI.întrucât Unul este Întemeietorul şi 279 280 Epistole 73. acte cultice etc. ci cei bolnavi. Biserica are. . prin Sfintele Taine. Biserica de aici. nici porţile iadului nu o vor birui!" (Matei 16. căci în afara Bisericii nu există mântuire ("Extra Ecclesia nulla salus". Însuşirile Bisericii sunt cele mărturisite în Simbolul de Credinţă: una. începând cu Botezul ("De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh. aşadar.mântuirea subiectivă (sau personală) nu se poate realiza decât în Biserică. şi un caracter veşnic. 2. 5). nu poate avea pe Dumnezeu ca tată"280). vezi Apologeţi. cit. a. vol.. 2. 12). vezi şi Apologeţi de limbă latină. pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său" Fapte 20. 7.. Biserica este o instituţie teandrică (divino-umană). în ziua Pogorârii Sfântului Duh. 3 PSB.. uşa ei fiind deschisă pentru toţi oamenii.. 21. să păstraţi Biserica lui Dumnezeu. c. 1981. Epistola 74. 28). 438. p.. Matei 9. Ciprian279 şi tot el a afirmat: "Cine nu are ca mamă Biserica. ANUNŢAREA TEMEI: Astăzi vom vorbi despre importanţa Bisericii pentru mântuirea noastră. b. 3. Una . 432 De Unitate Ecclesiae.. iar cea de dincolo de pragul imanentului. nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu" .Ioan 3. În mod văzut. a spus Sf. pentru că aici se dobândeşte harul. de pe cale. 2. b. istoric. p. care mărturisesc credinţa cea una.. 2. 3. 18). Fiinţa Bisericii: a. căci fiind " zidită pe piatra credinţei. se numeşte "luptătoare". care-i cuprinde pe toţi cei botezaţi. "triumfătoare". Întemeierea Bisericii: a.) şi nevăzut (harul şi toate lucrările tainice). sfântă. prin jertfa de pe Cruce a Mântuitorului (".. membrii. la Cincizecime (Fapte 2). inclusiv pentru cei păcătoşi ("Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor. TRATAREA: 1. sobornicească şi apostolească. Biserica are două aspecte: văzut (locaş. Bucureşti. Tainic.

I Tim 2. cu voie şi fără de voie. cel puţin. datorită acestei obscurităţi pe plan politic. Sobornicească (= universală) . de Sfânta Biserică. RECAPITULAREA: .Cine a întemeiat Biserica? Care este "ziua ei de naştere" în istorie? . au întemeiat biserici locale în lumea cunoscută atunci. nu doar al mântuirii. 1330). a fost luminat doar de harul credinţei drept-măritoare. meritul de a fi salvat fiinţa neamului de la pierire. c. singura instituţie existentă neîntrerupt a fost Biserica. Lor li s-a spus: "Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. care-şi făcuseră drum pe la noi în acel mileniu văduvit de o conducere statală unitară. numit "întunecat". b. în faţa atâtor năvălitori. aproape în exclusivitate... după retragerea aureliană (271-275) până la întemeierea cnezatelor şi voevodatelor (secolul al XIV-lea) şi până la unificarea lor (Basarab I. Apostolească . d. tainic. Acest mileniu. la rândul lor. 4. învăţaţi. 4.." (Marcu 16. Este important să remarcăm rolul ei şi în plan pedagogic. 23). care nu greşeşte). "infallo" = care nu înşeală. (La noi. Biserica este şi factor al educaţiei. în prezenţa cărora s-a întemeiat şi care. Mântuitorul nostru Iisus Hristos (Efeseni 1. 15) şi "Mergând. Ei îi revine. 5. În acest sens mărturisim despre ea că este şi infalibilă ("fallo" = a înşela.capul ei. Membrii Bisericii: clerul (ierarhia) şi poporul drept-credincios (mirenii). îndrumători şi sfătuitori politici). 19). Sfântă .sfânt fiind Duhul care lucrează în ea..Care sunt elementele care ţin de fiinţa Bisericii? .se sprijină şi pe mărturia Sfinţilor Apostoli. 4) şi se sprijină pe cele 7 sinoade (soboare) ecumenice. atunci ca şi astăzi. Ea a ţinut loc şi de şcoală şi de cancelarie domnească. Episcopii şi preoţii au fost conducători spirituali la vedere şi.întrucât are în vedere mântuirea tuturor oamenilor ("Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină"." (Matei 28. dăruit cu generozitate. istoric-naţional etc. cu timp şi fără timp.

atât în viaţa de familie (familia însăşi este numită "mica biserică"). Efrem Sirul: "Să facem din sufletele noastre biserici. prin extensiunea binefacerilor ei. la fel de minunat. cât şi în sufletul ("inima") fiecărei persoane în parte. . În acelaşi sens. p. şi curăţeşte inima mea. 1997.. Poţi avea cinstire. Editura "Casa şcoalelor". se exprimă Sf. dar niciodată nu vei putea găsi mântuire decât în Biserică!"281.. O dată cu ea. la clădirea (locaşul) de cult.Biserica.Detaliaţi rolul Bisericii ca factor al educaţiei. Acest adevăr incontestabil a fost exprimat într-un mod deosebit de inspirat de către Fericitul Augustin: "În afara Bisericii poţi avea totul în afară de mântuire. poţi deţine Evanghelia. GENERALIZAREA: Biserica este darul lui Dumnezeu în care şi prin care dobândim mântuirea. ASOCIEREA: . Cel ce Te-ai născut din Fecioară. buna conlucrare între aceşti trei factori este determinantă pentru formarea caracterului moral creştin. 7. deodată.”. făcând-o biserică a Preacuratului Tău Trup şi Sânge. poţi avea credinţă şi să predici în numele Sfintei Treimi. Bucureşti. Astfel.sfinţenia Bisericii se reflectă şi se regăseşte. 2) şi la viaţa liturgică. Comori dezgropate. la comunitatea credincioşilor (I Cor. 1. . APLICAREA: . din punct de vedere al educaţiei creştine nu este singurul. cu toate că este factorul cel mai important în lucrarea de mântuire. 6.când pronunţăm cuvântul "Biserică" ne gândim. factori esenţiali ai educaţiei sunt familia şi şcoala. 5. Aşa se explică un minunat fragment de rugăciune din Canonul Sfintei Împărtăşanii: "Fărădelegile mele trecele cu vederea. ţinta finală a educaţiei. MOLDOVEANU.. 281 Apud N. 44. Doamne.

preot şi jertfă. Fiindcă sufletul tău este biserică. Slujeşte-i Lui în biserica ta. Împodobeşte-o în schimb cu tot ceea ce i se cuvine Lui. Dacă vine unul din cei mari ai pământului. p. Cu atât mai mult trebuie să fie împodobită dacă Dumnezeu însuşi locuieşte în tine. după cum a fost şi El preot şi jertfă pentru tine. chiar şi uşa ta se împărtăşeşte de cinste. Fii pentru El biserică şi preot. . 38. Fii şi tu pentru El biserică.."282 * 282 Ibidem.care să fie vrednice de Dumnezeu. nu lăsa nici o necurăţenie în ea. Nu lăsa nimic în casa lui Dumnezeu din cele ce sânt urâte..

. al Pentru redactarea acestei schiţe de cateheză utilizăm cu precădere Teologia Morală Ortodoxă. 13-55 şi Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ: .Filip. 4. 283 .top VII. Astăzi vom vorbi despre aspectele generale ce ţin de cultul particular. TRATAREA: A. Etimologic termenul vine din limba latină (rogatio-onis) şi este interesant de observat că primul sens al acestui substantiv este "propunere". dacă nu rămâne în viţă. 1980.Dumnezeu este nu numai Realitatea Supremă. Definiţie şi etimologie. † 399): "Rugăciunea este vorbirea minţii cu Dumnezeu"284. Sf. 2. toată bunătatea. Cultul intern este concentrat în cele trei virtuţi teologice (sau cardinale). CATEHEZĂ DESPRE RUGĂCIUNE283 1. credinţa. de aici s-a inspirat. nădejdea şi dragostea. aşadar. de la Care ne vine. credem.Comuniunea cu Dumnezeu se realizează prin cult. p. adică despre rugăciune. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. 5. dacă nu rămâneţi în Mine". 1952. 13). Structurii psiho-fizice a omului îi corespund cele două dimensiuni ale cultului: intern şi extern. 3. 2. p. iar cultul extern se manifestă în două moduri: public (sfintele slujbe) şi particular (rugăciunea). Comuniunea cu El este vitală ("Fără de Mine nu puteţi face nimic!". Cel ce mă întăreşte" . "Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Bucureşti. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. ci şi Binele Absolut. aceeaşi Editură. 202-223. Cea mai cunoscută definiţie este cea formulată de Evagrie Monahul (numit şi "Ponticul". Ioan 15. 4. vol. tot aşa şi voi. Ioan 15. Ap. Pavel când a mărturisit: "Toate le pot în Iisus Hristos. Bucureşti.

2. 284 . iar la verb ("rogo-are"): 1. al treilea "întrebare". Ap. ca de exemplu la alegerea lui Matia (Fapte 1. Temeiurile Patristice în favoarea rugăciunii sunt nenumărate. dar şi în locuri publice. 3. 60. 41-42. 289 Omilia a II-a la Coloseni.. Prezentăm aici doar crâmpeie din marea de învăţături cu privire la acest subiect: Sf.285. 5. Sf. 41-42).. Macarie cel Mare: "Lucrul cel mai de căpetenie este stăruinţa. V. Bucureşti. ca să nu intraţi în ispită" (Matei 26. Pavel îndeamnă stăruitor: "Rugaţi-vă neîncetat!" (I Tes. înainte de a o învia pe Tavita (Fapte 9. 73. 81.. III. 1973. 285 G. spune: "Dacă eşti teolog roagă-te cu adevărat. 40). De asemenea. în aceeaşi lucrare.Luca 6. 9-13). Modelul Suprem şi în privinţa rugăciunii ni-l dă Mântuitorul Iisus Hristos. C. B. Tot Evagrie. Şi tot el zice: "Dacă voiţi să aflaţi cunoştinţa voii lui Dumnezeu. 17). Dumnezeu însă iubeşte pe cel care stăruie. precum şi alte momente). 288 Omilia XX. a întreba. GUŢU. 12."288. dacă voiţi să aflaţi esenţa înţelepciunii duhovniceşti. Sf.. Ap. a se vedea şi rugăciunea din grădina Ghetsimani. p. 482 286 Despre Rugăciunea Domnească. trad. D. ca de exemplu la învierea lui Lazăr (Ioan 11. a cere. Mântuitorul a îndemnat la rugăciune: "Privegheaţi şi vă rugaţi. iar Sf. de prot. 31. 41). Iisus a ieşit la munte să Se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu" . 24). Sf. 287 Omilii. Sfinţii Apostoli au practicat rugăciunea şi au îndemnat la rugăciune. pe care El îi vede că veghează la Rugăciune"286. Temeiuri scripturistice. la vreme. p. Ciprian: "Aceia pot dobândi ce cer de la Dumnezeu. în rugăciune"287. Ibidem. Sibiu 1947 (Ediţia a II-a). Editura Ştiinţifică. Petru. Dicţionar latin-român. eşti teolog!". Cuvânt despre rugăciune. i-a învăţat pe ucenici "Tatăl nostru" (Matei 6. Ioan Gură de Aur: "Oamenii se supără când sunt grămădiţi de cereri.doilea "cerere". Care S-a rugat îndeosebi în locuri retrase ("În zilele acelea. Luca 22. 13. aceasta se poate numai prin rugăciunea necurmată"289. p. STĂNILOAE. în Filocalia Românească 1. şi dacă te rogi cu adevărat.

Comori dezgropate. 22). doctorie mântuitoare. MOLDOVEANU." (Ioan 17. să nu conţină cereri care să contravină moralei creştine şi bunului simţ. medicii creştini susţin rolul terapeutic general al ei. După subiect: personală şi publică. b).. că cea mai scurtă şi mai înţeleaptă rugăciune este: "Doamne. aşa cea mai dumnezeiască dintre toate virtuţile este rugăciunea"290..după îndemnul Sf. 7). pe Domnul.Evagrie Ponticul: "Precum cel mai de preţ dintre toate simţurile este vederea. bucuria inimii. Bucureşti. să fie făcută cu dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele. O dată cu Sfinţii Părinţi. veţi lua!" Op. de mulţumire şi de cerere.după ex. F." (Luca 1. D. Fragmente preluate de la N. facă-se voia Ta cu mine!"). 93. etc. 4) şi al Maicii Preacurate: "Măreşte.. 17-18). 1997. Foloasele rugăciunii: comuniunea cu Dumnezeu şi dobândirea asemănării cu El.291. 17). Felurile rugăciunii: a). luminarea minţii. Mântuitorului: "Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. p. (Matei 21. De laudă: . "Toate câte veţi cere în rugăciune.spune Mântuitorul (Matei 7. pentru voi" (I Tes. rodul bucuriei şi al mulţumirii (Evagrie Monahul) etc. care mărturisesc despre foloasele duhovniceşti ale rugăciunii. Însuşirile (exigenţele) rugăciunii: să izvorască din inimă curată şi să fie făcută cu atenţie. D. împiedicând păcatele şi vindecând nelegiuirile (Sf. p. Ap. După formă: lăuntrică şi verbală.. c). v. cununa virtuţilor (Sf. 290 291 . de mulţumire: . 150. suflete al meu. 5. Între aceştia. leacul mâhnirii şi urâtului (Sf. Editura "Casa şcoalelor". s-a de cerere: . E."Cereţi şi vi se va da!" . să fie numai pe linia voii lui Dumnezeu (de aceea se spune. cit. întărirea voinţei. Pavel: "Neîncetat vă rugaţi! Daţi mulţumire pentru toate. căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Iar Sfinţii Părinţi se întrec în a le descrie: cheia vistieriei darurilor dumnezeieşti (Fer. crezând.. Nil Sinaitul). Maxim Mărturisitorul). Ioan Gură de Aur). Augustin). al conţinutului: de laudă. cu toată dreptatea. întru Hristos Iisus.

o putere mai mare de a suporta încercările vieţii. cu Acela Care este Creatorul a tot ce există. calm în atitudine. sărăcia. După ce a vizitat locul de pelerinaj de la Lourdes.. Rugăciunea produce în suflet calm. un strigăt de ajutor. chirurg şi fiziolog francez. 4./ 1941. un moment de trăire şi de împlinire a rugăciunii.. Alexis Carrel spune: "Oamenii care se roagă în mod serios se caracterizează prin perseverenţă în împlinirea obligaţiilor. boala. 293 Fragmentele sunt preluate după textul publicat în magazinul "Reader's Digest".. însă. rugăciunea devine contemplaţie senină a Principiului imanent şi transcendent al lucrurilor.încercaţi o definiţie personală a rugăciunii..remarcat în chip aparte dr.. În legătură cu foloasele rugăciunii. cu Înţelepciunea supremă. n. Astfel. Puterea şi Frumuseţea Absolută." (subl. .fiinţă necunoscută" (L'homme cet inconue). bucurie senină în expresie. Uneori. În general. Mai întâi face o splendidă încercare de a o defini: "Rugăciunea este o tensiune a spiritului uman spre Creatorul imaterial al lumii. din experienţa duhovnicească personală. între care cea mai cunoscută este "Omul . armonie între activitatea nervoasă şi cea morală. printr-un simţ al datoriei şi al răspunderii avansat. când nevoia o cere. Alexis Carrel292. Echilibrul cauzat de rugăciune devine un puternic ajutor terapeutic pentru omul bolnav. jertfa de sine a soldatului sau martirului. rugăciunea este un efort al omului de a comunica cu Fiinţa Nevăzută. curaj în conduită şi. îndeosebi prin "Eseul despre rugăciune".. prin mai puţine căderi şi păcate şi printr-o anumită bunătate faţă de ceilalţi. a devenit un creştin practicant. autor al unor lucrări de prestigiu pentru care a primit premiul Nobel pentru medicină (1912). aşa explicându-se scrierea acestui eseu despre rugăciune. 292 . De fapt. RECAPITULAREA: .). linişte interioară. rugăciunea îi marchează pe credincioşii săi cu o caracteristică particulară: castitate în privire.. a scris şi cărţi de spiritualitate. rugăciunea este un ţipăt de durere. pe scurt. calomnia şi moartea.. O dată cu lucrările de medicină. un act de iubire şi de adoraţie faţă de Acela de la Care izvorăşte minunea vieţii.expuneţi. Alexis Carrel (1873-1944). ian."293.

luminarea minţii. fărâmarea războaielor. scăpare de întristări. cauza darurilor. 7). Op. GENERALIZAREA: Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu. propăşire tainică. APLICAREA: Să încercăm a răspunde la câteva întrebări: Când ne rugăm? Unde? Cum? Pentru cine? (şi altele asemenea. ASOCIEREA: cu postul (Matei 17. lucrarea îngerilor. arătătorul viitorului. veselia viitoare. slăbirea furiei. . 6. p. izvorul virtuţii. descoperirea stării. MOLDOVEANU. hrana sufletului. 7. comoara celor ce iubesc tăcerea. mama lacrimilor. secure pentru deznădejde. oglinda propăşirii. 474. Ioan Scărarul)294. dovada nădejdii. punte care trece peste ispite. cit. după caz). pecetea slavei (Sf. 21) şi cu milostenia (Matei 12.5. întărirea păcii. * 294 Apud N. .

c. • . Ioan Gură de Aur. SEMESTRUL I: • Teodor M. Bacău.LEA: Sf. • Sf. • Sf. Portretul pedagogului ideal.). 1995. SEMESTRUL AL II . cu atenţie asupra elementelor cu impact în pedagogia actuală: a. calităţile. Atitudinea faţă de bunurile materiale. didascalii scriitori etc. Vasile cel Mare. cu atenţie specială asupra acelor sfaturi care corespund exigenţelor catehezei contemporane). Primii didascali creştini (instituirea. p. Chiril al Ierusalimului. atribuţiile. mărturii scripturistice şi patristice cu privire la slujirea lor. Sfaturi morale pentru comportamentul creştin). Despre creşterea copiilor. Popescu. Catehezele (date generale despre autor şi catehezele sale. • Clement Alexandrinul. 2. "Puţul şi împărţire de grâu". cunoaşterea conţinutului “Procatehezei”). Omilia către tineri (cunoaşterea conţinutului. din vol. b. Pedagogul (date generale despre autor şi lucrare. 410-431 (Anexă a capitolului "Familia ca factor al educaţiei").BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE PENTRU EXAMENE: 1.

1999 (ediţie revizuită). Idem. I. pr. pr. diac. 1924. Introducere în bunele maniere. 1969. primele şase capitole: 1. 6. Sibiu. Bucureşti. Şt. Manual universitar de pedagogie. Istoria pedagogiei. Editura "Humanitas". Bucureşti. Edit. 1930. Bucureşti. Pedagogia Generală. Lugoj. 1935. Simeon Noul Teolog. Formule de adresare. Manual pentru liceele şi Institutele pedagogice. Salutul. Pedagogie.. Bucureşti. Nicolae. Din problemele pedagogiei moderne. . Ioan. Istoria Pedagogiei. Bucureşti. 5. Bucureşti. • BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ (Inclusiv pentru METODICA PREDĂRII RELIGIEI). Bulacu. Lucrările marcate cu * sunt obligatorii pentru examene. Bibliografia Catehetică (orientare generală). Deisis. G. Preot Vasile Gordon. Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderne. Idem. 1. 1939. pr.. Bucureşti. (coordonator). 1994. trad. Prezentarea. 2. Cum arată un om manierat. Dumitru. 3. Bârsănescu. manual pentru Institutele Teologice. Catehetica. 1936. 4. Mihail. Scrieri II. Pedagogia Creştină Ortodoxă. Manuale: Antonescu. Călugăr. Bucureşti. Catehetica. Codul bunelor maniere. Idem. Curs de pedagogie. Brânzeu. 1999. • Aurelia Marinescu. Bontaş. Ioan Ică jr. Arta conversaţiei şi comportamentul în societate .• Sf. 1925-1926. G. Cateheze. Semănătorul.

trad.R. 2000. 1983.O. „Desclée” – Paris. Colectiv. Bucureşti. (pp. Stanciu. p. Predarea cu succes. O istorie a pedagogiei universale şi româneşti. 1985. Manual pentru cl. Iancu. 1994. "Educaţia moral-religioasă". Vol. 1998. Bucureşti 1990. Colectiv. Manual pentru Seminariile Teologice. Constanţa. Editura Institutului biblic şi de misiune al B. Iaşi. 611 + 816 p. Colectiv. 1996. 372-377). 1978.. pr. I şi II. Stela. Le service de l’Evangile. 1996. Bucureşti. Catehetica. Joseph. Craiova. 1995. Guy P. a XI-a şcoli normale.. Pedagogie. Manual de instruire Montessori. Editura "Gheorghe Alexandru". I.Bucureşti. ed.. Istoria învăţământului din România de la origini până la 1821. Bucureşti. Gh. Ioan. Bucureşti. . II-a.. Zlate M."De ce merg unii elevi încruntaţi la şcoală?". Petrescu. Leavit. Editura "Polirom". Bucureşti. Casa Speranţa. I = 1938). Golu P.. Bucureşti.. Psihologia Copilului. Manual pentru şcolile post-liceale. Nicolae. Compendiu de studii pedagogice. Manuel catéchétique (catolic). Constantin. N. 2001. 1996 (ed. 160-175 : "Educaţia religioasă" ). Psihologia şcolarului . Verza E. Mullinax.. Marolen şi Marieta Dinu. Narly C. Nicola. Colomb. Îndrumări metodologice pentru predarea religiei în şcoală. Pedagogie. 1968.. Iaşi.. Oprescu. a II-a. „Societatea Misionară Română”. 1976.. Cucoş. Ed. Bucureşti. Eleonor Daniel. Pedagogie (vezi cap. Pedagogie generală. Didactica aplicată în învăţământul religios (Activitatea didactică a profesorului în afara orelor la clasă).

Cernăuţi. Iniţiere în viaţa creştină. col. Idem. (vezi şi Oeuvres complètes de Saint Augustin. D. Fecioru. Sf. Oreste. de T. 309348. Tom III. "Puţul şi împărţire de grâu". 1945 (Colecţia Izvoarele Ortodoxiei ). trad. prescurtat = P. partea a II . Cateheze tratând învăţături dogmatice şi morale al Bisericii dreptcredincioase răsăritene. Eugen Munteanu. De catechizandis rudibus. ediţia a II-a = 1998 (edit. pr. Catehezele. Bucureşti. XXXX. MIGNE. Paris. 1930. p. Barbu. Juvenal. Prima cateheză. Vincent & comp. 1943.B. pr. Colecţii: Fer. Catehetica.S. 1995. Sibiu. Ediţie bilinvă. Trad. . de George Bogdan Ţâra. Idem. Grigorie de Nyssa. * Sf. D. 2. Cristescu şi N. Fecioru. în vol. Ioan Gură de Aur. trad. 1947. Bucureşti. Bucureşti. col. Iaşi. 4 Colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti. rom.1977. 1193-1220. Marele cuvânt catehetic. 1881. * Clement Alexandrinul. Stefanelli.L. Vezi trad. Despre creşterea copiilor. Polirom. Tarangul. Rom. XXXII. P. P. 1904. De magistro. trad. * Sf. 2002.a. 1982 (vol. Institutul European. Tom. 1869. 1995 (ediţie bilingvă). Pedagogul. Bacău. Chiril al Ierusalimului. "Sofia"). Bucureşti. Arad. text bilingv. par Peronne. Manual de catehizaţie pentru instrucţia religioasă a adulţilor în duminici şi sărbători. XXI (Sur la manière d'enseigner la doctrine chrétienne aux ignorants). partea I.L. Augustin. Manual.). trad. 394-443..

A. Huit catécheses baptismales. 17 din colecţia P.V.(Revista Teologică. Rodica Neculau. *Sf. diac. vol. 1996. pr.. serie nouă). 1979. 1957. a XXVIII-a (Despre vederea luminii dumnezeieşti şi preoţie). trad. editate de Antoine Wenger. 3. Fecioru. *Sf. Bucureşti. 1995. nr. 1986 (vol. Zenke. Deisis. Cateheze. A. Dicţionare: Colectiv de autori. Vasile cel Mare. Bucureşti. D. "Litera internaţional". în M. M.A. nr. Ioan Ică jr. Cristea. S. Dicţionar de pedagogie.Idem. Bucureşti. didactică şi pedagogică. Dicţionar de pedagogie.. Figuri. Simeon Noul Teolog. a XXVII-a (Despre necesitatea păzirii poruncilor). .A. Dicţionar de pedagogie. trad. Omilia către tineri. 1/1990. 2001. Dicţionarul teologilor români. Bucureşti. ChişinăuBucureşti. 50. 4/ 1990 . 284 p. Scrieri II. Mircea. Horst Schaub şi Karl G. Polirom.A. pr. vezi şi traducerile din M. 5/ 1990. Sorescu. de acelaşi: Cateheza a II-a (Spre Hristos pe calea poruncilor şi a fericirilor). şi locuri biblice (dicţionar pentru predarea religiei în şcoală ). a XVIII-a (Despre alegerea şi virtuţile păstorului sufletesc). Sources chrétiennes. Bucureşti. în M. Sorin. 2/1991. evenimente. Edit. nr.în M. Păcurariu. B). 1999. Edit. pr. Paris. nr. trad. Sibiu.. 2000.

1996 (ed. 1996. în "Pagini nescrise din istoria culturii româneşti". Iaşi. studii. Idem. Iaşi. Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului de la 3 la 17/18 ani. cu aplicaţie la fişa şcolară. G. către fiul său Teodosie. Bucureşti. Învăţământul oral prin predică. 1971. S. Balca. dr. Liviu. 1996. Chiril al Ierusalimului şi actualitatea ei. Idem. 1998. Balan.T.. Băncilă. 1-2/ 1955. Bucureşti. Polirom. Elena. 3/1986. Etapele psihologice ale mărturisirii. . traducere în limba română şi studiu introductiv de prof. 910/1954.. S. Bucureşti. în “ Ortodoxia ". Edit. (transcriere.4. Idem. 1997. Băbuş. Basarab. Iniţierea religioasă a copilului. Bogdan & colectiv.. Bucureşti. Opera catehetică a Sf. cel dintâi sistem de învăţământ de durată la români. Fundamentele culturale ale educaţiei. Versiune originală. nr. Cărţi. Antonesei.T. 1937.. Edit. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grad. Importanţa catehetică a Sfintei Liturghii.R. în B. Educaţia morală şi religioasă în şcoala românească. Paideia. Duhul Sărbătorii (în special cap. 1-2/ 1958. Mihăilă). Nicolae.. 1944. Învăţăturile lui. Vasile. Craiova.G. " Pedagogia sărbătorii "). G. Academiei. Bucureşti. arhim. Bucureşti. Şt. Anastasia ). Pedagogia şi didactica.O. Tehnică. Idem. Bârsănescu. Grigore. Neagoe. Caracteristici esenţiale ale sufletului creştinului autentic. 1996.. articole: Antonescu. Badea.

Ene. Idem. Chiril arhiepiscopul Ierusalimului. Bucureşti. B. T. Nobleţea educaţiei creştine după Sfântul Ioan Hrisostom. Idem. (Teză de doctorat). Idem. Omiletică şi Catehetică. nr. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru uzul orelor de catehizare a copiilor. “Credinţa noastră”. . pr. Idem (împreună cu prof.. G. Dumitru. Bucureşti. Ecaterina Branişte). 5-6/1968. Idem. Explicarea Sf. 1941. Principiile catehezei şi personalitatea catehetului. Idem. Conştiinţa creştină după Catehezele Sf. Branişte. nr. Idem. pr. 1994.. Probleme de pedagogie catehetică. S. 1-3 / 1951. S. în S.Belu. "Ortodoxia". Preocupări şi studii de Pastorală. Idem. Misiunea Bisericii în şcoală. Oradea. Explicarea botezului în catehezele baptismale ale Sf. Bucureşti. Mirungere. Idem. protos. 179 p. 82 p. Idem. Taine de iniţiere (Botez. Studii de Catehetică. Bucureşti. în S. Bucureşti. 1940.B. Ioan Gură de Aur. Bodnariu. Gheorghe. 1990. Bucureşti. 3-6 / 1950. 7-8/1949. 1937. Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila. Material cultic şi omiletic pentru explicarea Sfintei Liturghii. Bucureşti. Liturghia catehumenilor şi credincioşilor şi cateheza în Biserica primară a Ierusalimului. Studiu introductiv în catehetica ortodoxă (Teză de doctorat). Spiritul catehezei patristice în şcoala românească. Bulacu. 1943. Mihail. .T. nr. 1-2/1949. T. pr.T. Liturghii pentru viaţa creştină. Idem. Euharistie) în literatura creştină. 1928. Însemnătatea Sf. Idem. 1931. G. Bucureşti. Cateheza ortodoxă. 4/1980.7-8 / 1970. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. 1991.

1970. Idem. ediţia a III-a. 1958. nr. Şapte cărţi de religie. I. în M. Sibiu. 1937. 1934. Arta didactică. Grigorie. Idem. Doru... Arad. Idem. EDP. Sf. Tineretul României. Cuvinte ale dreptei credinţe (Cateheze ). Idem. 3-4/2002.Calciu. pr. Caracterul religios-moral creştin (Teză de doctorat). note şi comentarii de Iosif Antohi. 128-139. Costache. 1992. Cosma. dr. Şapte cuvinte către tineri. 1997. Metode de învăţământ. Sorin. Trad. Arad. Bucureşti. pr. Dumitru. 1938. Metode şi forme pentru prezentarea învăţăturii creştine ortodoxe. Gheorghe. Bacău. II. vol. Sibiu. vol. Sibiu. Treptele formale şi învăţământul religios. . pr. 1996. Comşa. din latină de David Popescu. EDP. Texte alese. Coman. 1934. 4-6/1978. Idem. Trad.. Bucureşti. Idem. Rolul familiei în educaţiei copiilor. Comenius. ep. 1975. Rolul cazaniilor în formarea vieţii religioase şi morale. Hristos în şcoală. 1990. pr. Oradea. Bucureşti.T. Manualul catehetului ortodox pentru şcoala primară. Cerghit. Bucureşti. M. Bucureşti. MB. Călugăr. Ed. Edit. Ion. Episcop.A. Episcopiei Romanului şi Huşilor. 1955. Vasile. Principii fundamentale ale învăţământului religios. p. în „Ortodoxia”. 1992. 1977. Amos. 13/1972. 910/1975. Grigorie de Nazianz despre familia sa. Religie şi caracter (Contribuţii la cunoaşterea şi predarea religiei în perioada adolescenţei). Constantin. Idem. Sibiu. Bucureşti. pr.. 56/1964. Didactică şi Pedagogică. Didactica Magna. EDP. S. Corniţescu. Editura Didactică şi Pedagogică. Pampaedia.A. J. Idem. Idem.

a. Iaşi. conţinut şi forme de realizare. Bucureşti. 10 : Religia şi sistemele de educaţie. Învăţământul religios şi învăţământul moral. Predică şi cateheză. F. C .Coué. Diaconu. de un colectiv de profesori de la Facultatea de Teologie din Iaşi).. 246-257. 1985.tin. pr. Fossion. 1995. Repere teoretice şi metodice. în special cap. 203 p. "Polirom". Emile. W. Bucureşti. Ideile pedagogice ale Sf. 2002. Thalia. "Polirom".a. Ilarion.. f. Pedagogia nouă şi pedagogia creştină. 1937. Fecioru. 3/1989. N. Foerster. Bucureşti. Familia creştină azi (elab. Editura “Anastasia”. O carte pentru băieţi şi fete. Arad. 1995. Dumitru. Iaşi. pr. a. Idem. Şt. 317 p. 1994 (ediţia a II-a). 1996. 1998. Editura "Trinitas". Iaşi. Valeriu. Bucureşti. Bucureşti. Desclee. Grigorie. Felea. . Dumitru. Cartea vieţii. p. pr. Şcoala şi caracterul. Ana. trad. Educaţia religioasă. Sibiu. Edit. f. Idem. 96 p.. Cateheza în activitatea pastoral-misionară a preotului. 1999. Pandelea. Cristescu. Educaţia religioasă. Edit. Religia culturii. Idem. Ioan Gură de Aur. pr. Constantinescu. 1933. 1929. 261 p. Chişinău. Stăpânirea de sine. Negioţă. André. Bucureşti. Cucoş. Paris. f. Bucureşti. Metodica predării religiei în şcolile primare. trad. Bucureşti. trad. Vasile Băncilă şi educaţia religioasă. Adrian. Manuel de catéchese pour jeunes et adultes. Idem (coordonator). Edit. pentru examenele de definitivare şi de grade didactice. S. 1999.T.. I. Psihopedagogie. gimnazii şi licee. Pedagogie şi Axiologie. Idem. 1946. Idem. Bucureşti. pr. Danciu.

3-4 / 1993. 1-6/1998. 912/2002. Idem. Idem. nr. Activitatea omiletică. în "Anuarul Facultăţii de Teologie Bucureşti".misionar al ierurgiilor. nr. Religia în şcoală. nr.R. Idem. 5-8 / 2001. 5 / 1986. Teologie Pastorală. Idem. Idem. Idem. Idem. în "Altarul Banatului". . Gordon. Ghid bibliografic pentru Catehetică şi Omiletică. Pentru o pedagogie românească.. Învăţământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Ortodoxia. 2001-2002.).curs pentru anul al III-lea de studii. Găvănescul. Idem. prof.Galeriu. Din istoria literaturii didactice româneşti: I.T. în "Glasul Adevărului" Episcopia Buzăului / iulie-sept. Antologie. 4-6/1995. Ghibu. în „Glasul Bisericii”. în S. Mihail Bulacu. Bucureşti. Factorii esenţiali ai educaţiei religioase. Câteva repere bibliografice. Idem. 2000. "Glasul Bisericii". 1/1983. pr. Ion. Onisifor. III. Bucoavnele. Mijloace practice de catehizare în Biserică. Pomenire la 100 de ani de la naştere. II. dactil. Idem. în S.T. "Ortodoxia". pr. Bucureşti. Catedra de omiletică .O. Catehetica . Ora de religie în trecut şi astăzi. 87-112 . Pedagogie Generală. S. în "Ortodoxia". nr. B. 3-4/2000. nr.catehetică cu noţiuni de Pedagogie. Vasile. Harisma. p. 2002. catehetică şi pedagogică a pr. Constantin. Idem. Idem. Rugăciunea „Tatăl nostru” (tâlcuiri). Bucureşti. Abecedarele. Scurt excurs istorico-pedagogic. Religia în şcoală. Bucureşti. 1-2/1997. 2001 (140 p. Evaluare şi perspective. Învăţătorul nostru suprem. Idem. 1916. Rolul catehetic. 7-10 /1981. nr. dr. 1977. Cărţile de cetire din Transilvania.T. 1923. Revelaţia şi educaţia. Mântuitorul Iisus Hristos.

Principiile educaţiei creştine. Bucureşti. 12/2002. 2000. Trinitas. Bucureşti.. Idem. Ivan. Irineu. Bucureşti. Diana Potlog.. Timişoara. Bucureşti. Istoria învăţământului românesc.. ai grijă! Călăuziri pentru creşterea şi educarea ortodoxă a copiilor." .. (297 p. "Crater". greacă de diac. 1-3 / 1946. 8-10/1992.a. nr. Bucureşti." . nr. ep.S. drd.. Ionescu. 2001.". Idem.1-3/1993. Rm. Editura Buna-Vestire.). Marineasa. în B. Idem. Mamă. Contribuţii de metodologie şi pedagogie creştină. 41-52. Iorga. Îndrumător catehetic.R. Idem.Omiletică şi Catehetică specială. ". Nicolae. pr. Grigoraş. Editura Sophia. Educaţia religioasă. Fericitul Augustin şi locul lui în pedagogia creştină. "Ortodoxia". Idem. Edit. apostolice şi patristice ale Cateheticii şi Omileticii. Inima e cârmaciul minţii. Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. 1998. . Învăţături pentru copii şi tineri. Vasile.. Catehetica zilelor noastre. 1928. Jurcă.Idem.Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura!. Bucureşti. 2001 (95 p. Edit. Ilie. trad. Nicuşor Morlova. Colectare de material omiletic şi catehetic.). pr. Leonte. în M. pr. Bacău. Importanţa principiilor didactice în catehizare. p. pr. 2000. 2001. 1952.M. Îndrumări metodologice pentru predarea religiei în şcoli. Edit. Trinitas. Edit. din l. Iaşi. învăţaţi toate neamurile!. dr. Ucenicul lui Hristos. Letiţia.O. C-tin. Treptele herbartiene şi învăţământul religios. . de Ecaterinburg şi Irbiţk.Mergând. Marin. 144 p. 2002.Bazele hristologice. Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă. Trad. MMS nr. Editura "Conphis".. Eugen.. Ispir. Vâlcea. Iaşi. 1927. f. Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă.

1935. Teologia Sf. Poporul (Cuvinte către studenţi ). I) şi Adevărul şi frumuseţea căsătoriei. Mehedinţi. Oradea. Bucureşti. în S. Idem. Studiu de diagnoză. cu traducerea românească a cuvântului Sf. Edit. Marian. Mureşan. Editura "Humanitas". Aurelia . Bucureşti. Creştinismul românesc. Editura Academiei. 1993. Taina căsătoriei. Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi. Maica. Editura "Gheorghe Alexandru". Metodica predării religiei (colectiv de autori). vol. II . “Polirom” – Iaşi. 1998. 1992. pr. Rodica. Duh după catehezele Sf. Învăţământul românesc azi. Sibiu. Altă creştere. Ioan Gură de Aur "Despre educaţia copiilor". Apropierea de Iisus prin Biserica noastră. Adrian (coord. 1997. Simion Noul Teolog. pr. Mt.T. 1921.2001 (material pentru cateheze liturgice). Idem. Codul bunelor maniere astăzi. 1996. Idem. Alba Iulia. Simion. I -1996. 1990. "Pelerinul român". Antologie. II). Bucureşti. Idem. Teologia iubirii (vol. Editura "Deisis". Profesorul de religie în şcoală. Bucureşti. 7-8 / 1967. Idem. Bistriţa (Oltenia ). Ierom. "Ceres ". Iniţieri catehetice. Veniamin. Scrieri despre educaţie şi învăţământ. Anastasia). vol.Craiova. Magdalena. Bucureşti. Iaşi.Kant. Bucureşti. Pavel. 1999 (ediţie revăzută şi adăugită). Iubirea. prof.. 2000 Micle. . Miroiu. Necula. *Marinescu.. Immanuel. Religia în limitele raţiunii. Învăţarea eficientă şi rapidă. 1995 (Edit. Nicolae.) & co. 2000. 1929 (ed. Galaţi. prin alegerea educatorilor. a II-a). Ed. Tratat de pedagogie.Anastasia. Moldovan. Bucureşti. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică. Şcoala Muncii. 1992. Ilie. Teologia iubirii (vol.

Bucureşti. conflicte. 1987.. f. Idem.. Bucureşti. Aramis. Dascăli de cuget şi simţire românească. 1996. Aurel + colectiv. 2/ 1932. (Culegere de cateheze). Paulescu. dr. 910/1981. Bucureşti. Teodor. 1997. f. Păcate şi virtuţi. Geantă). trad. a. Bucureşti.C. Edit. Petre. Sibiu. Anastasia (Mama Sica ). Plămădeală. Bucureşti. pr. Năstase şi E. 1965. 17861986. . BOR. Bucureşti. teoretic şi practic. Editura Anastasia. mitrop.. în spiritul şcoalei active.. cu Agnes Grison ) Cum îmi cresc copilul (în original : J'eleve mon enfant.. * Popescu. Valea Plopului. Ion. cu T. Teodor. 1981. 1994.. Laurence (colab. Paris. Bucureşti. Pentru educaţia estetică a copilului. H. Mircea. Biserica şi cultura. de Doina Brindu. Metodologia dexterităţilor în spiritul şcoalei active.Nisipeanu. Metodica predării religiei. 2002. Texte alese. Popescu. Pernoud. Bucureşti. premiată de Academia franceză de medicină ). Popescu. patimi. 1995 (Ed. M. Proiectarea pedagogică a învăţării religiei în şcoală. Anastasia). N. Instincte. în S. I. Antonie. Cultura Românească. Cum să-i învăţăm pe copii religia.T. Edit. Istoria învăţământului teologic în Biserica Ortodoxă Română. Primii didascali creştini. Idem. nr. 1922. Religia pentru copii. 1994. Popescu. Pestalozzi. pr. Bucureşti. 1996 (Îndreptar realizat împreună cu Răzvan Bucuroiu). edit. Studiu metodologic. 1994. Popescu. M. Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu. Idem (colab. Bucureşti. Păcurariu. J.

Ion. 47 p.T. 56/1975. Manual pentru Seminariile Teologice. Petre.. în "Altarul Banatului ". 2000. ed. Rolul formativ al religiei. Curs de Catehetică. Ilie. pr. Mihai. Valoarea catehetică a muzicii în cultul ortodox. pr. Edit. S. Vasile. 1996. Bucureşti. Bucureşti. ms. Ajută-te singur (Self-help). 1996. G. 291 p. Metode şi procedee de predare a religiei în şcoală. Ep. George. 1-3 / 1994. Edit. Rodica. dactil. Răduţ. obiectiv prioritar al Bisericii. Remete. Sebastian (& Monica şi Dorin Opriş). Metodica predării religiei. Procopovici. M. Sârbu.. Galaţi. Bucureşti. Cartea creştinului începător. Idem. purtare şi stăruinţă. Rm. Dunării de Jos. 3-4/ 1997. Răducă. Psihologia educaţiei. pr. Bucureşti. prof. Idem. 1945. pr. Aramis. 5-6 / 1990. Stănculescu.T. Bucureşti. S. de Al. Dogmatica Ortodoxă. în S. Bucureşti.Postelnicu.. Lascarov-Moldovanu. 2001. Vâlcii. nr. pr. Nela. Şebu. f. Radu. ilustrate cu ajutorul biografiilor. Alba Iulia. Actul catehetic: cateheza şi acţiunile sale.. Rădulescu. Catehizarea copiilor şi tineretului. nr. nr. Educaţia religioasă în concepţia lui Jan Amos Komensky . Fundaţiei România de mâine.. 1997. prof. Împărtăşania şi Spovedania în slujba educării tineretului şcolar.O. a.. Constantin. Episcopiei Ortodoxe Alba-Iulia. sau Caracter. Fundamente ale didacticii şcolare. Nicolae (& colectiv). 2000. . a III-a. 1996. Religia în şcoală (Minifilocalie pentru viaţă).părintele pedagogiei moderne.B. Smiles. Edit. pr. Şendroiu. trad. 1-4 / 1996. 1996.

S. trad. Bucureşti. Wackenheim. Vasilescu. p. (în original. 1983. Bucureşti. Nicolae. Psihologia contemporană şi învăţământul religios. 2000. prof. Probleme de psihologie religioasă şi filosofie morală. 1941. . Spovedania şi duhovnicia. Zig. nr. Gh. (teză de doctorat). Tilea. pr. 17-33. pr. O sută de ani de la înfiinţare. 910/1981.. La Catéchèse. Emilian. Putem creşte copii buni într-o lume negativă!. Bucureşti.Şerbănescu. 1939 (ed.T. pr. Scurte date despre învăţământul teologic superior din Principatele Române în prima parte a secolului al XIX-lea (până la 1864). Nicolae. pr. a II-a. Familia creştină.. BOR. Vintilescu. Probleme fundamentale în opera moral-socială a Sf. 1947. 1995). Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti. Irina-Margareta Nistor. diac. Terchilă. „Que sais-je?”. Funcţiunea catehetică a Sfintei Liturghii. T. Editura "Curtea Veche". Paris. Ediţia a II-a. Col. Idem. Petre. Sibiu. Ziglar. Charles. 1-2 / 1949. Raising positive kids in a negative world). 1935. Ioan Gură de Aur: III. Bucureşti.

...... Literatura catehetică în primele veacuri creştine ... Slujirea harismaticilor ............................................ 16 6............................................. 7 II... Mântuitorul Iisus Hristos.......... Repere ale unui scurt excurs istoric ............................................... IMPORTANŢA PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN CATEHIZARE Intenţii................................. 8............................................ 18 25 27 VI.......................... Catehumenatul ............................................................................. V............. Precizări etimologice şi istorice........................................................ 2 I........................ 4 Raportul cu Omiletica ............................................................... 6 Implicaţii actuale ............... EXCURS ÎN ISTORIA CATEHEZEI............................................................................................................... 9 V............. 17 7......................... ŞCOLILE CATEHETICE ................................... NOŢIUNI INTRODUCTIVE.................................... 3 • • • Terminologie ................................. CATEHEZA ÎN PRIMELE VEACURI CREŞTINE 5. Catehetul Suprem ................................................................................................................................... Cateheza Sfinţilor Apostoli........................................................ 60 61 ....................C U P R I N S CUVÂNT ÎNAINTE............... 59 Definiţii şi delimitări................... 33 VI.............. ÎNVĂŢĂMÂNTUL CATEHETIC ROMÂNESC..................................

....... 101 VIII..................................................................................Avantajele utilizării principiilor didactice........................................... 1..... 62 Nominalizarea principiilor didactice............. • Profesorul.... 3.......... 103 2..................................................... • Şcoala.............................. d... educaţia................................................. 104 3.............. Preliminarii..................................................... Factori concreţi ai educaţiei religioase: • Dumnezeu .................................. 63 Descrierea principiilor didactice.......... 107 109 110 .................................... 79 80 77 77 74 74 75 • Biserica............... Cateheza.............................. Factori generali: ereditatea........................................... 5...... 64 VII.. FACTORII ESENŢIALI AI EDUCAŢIEI RELIGIOASE a................ MIJLOACE PRACTICE DE CATEHIZARE ÎN BISERICĂ.... 91 93 96 • Elevul..................................................................................................... c......................................... Idealul educaţiei religioase......... b................. Intenţii......................................................factor şi izvor veşnic al educaţiei........ Factori speciali ai educaţiei religioase: 1..... Preliminarii.................. • Familia creştină...................................... Biblioteca parohială.................................................... Terminologie....................................... 4............................... Buletinul parohial.......................................................................................................................................................................................... mediul............................... 2......................... Dialogul săptămânal........

Cateheză despre Sfânta Treime ... Cateheză despre Sfânta Biserică .....................................................................ro/ Adevaratul tau prieten ........ Cateheză despre Maica Domnului .......................... metodice şi practice ................ 133 12....................... Repere teoretice............................................................ 143 BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE PENTRU EXAMENE......... 9.e-referate..................................... 130 11........... 137 13.............................................................. 127 10............................................................... 140 14....... Cateheză despre importanţa lecturilor pentru luminarea credinţei................... Cateheză despre Sfânta Tradiţie............................ 114 4................... Planul catehezei .............. 148 Powered by http://www...............IX...................... Etapele redactării şi prezentării catehezei ....... SCHIŢE DE PLANURI PENTRU CATEHEZE: 8............ 114 3........ 147 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ ORIENTATIVĂ....... REDACTAREA ŞI PREZENTAREA CATEHEZEI... 121 X................... 124 Cateheză despre Sfânta Scriptură..... Cateheză despre rugăciune .........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->