You are on page 1of 7

INTEGRALI ZADACI ( II DEO) – INTEGRACIJA POMOĆU SMENE

Ako uvedemo smenu x  g (t ) onda je dx  g `(t )dt i početni integral  f ( x)dx postaje:

 f ( x)dx   f ( g (t ))  g `(t )dt


Za početak evo jednog saveta: za smenu birati izraz čiji je izvod uz dx.

Smena ustvari, prosto rečeno, znači da u datom integralu nešto (recimo  )izaberemo da je t. Od toga nadjemo izvod i
t
to zamenimo u početni integral, koji je sada sve '' po t ''. .
`dx  dt

Primeri:

2 xdx
x 2
 12
?

Vidimo da uz dx imamo izraz 2x. Razmišljamo od čega je izvod 2x ? Znamo da je ( x 2 )` 2 x i to ćemo izabrati kao

smenu. Još je pametnije da uzmemo ceo izraz x 2  12 da nam bude smena jer je izvod od konstante 0. [ ( x 2  12)` 2 x ]

2 xdx x 2  12  t dt
 x 2  12  2 xdx  dt   t  ln t  C  kad rešimo integral 'po t' ,
onda vratimo smenu i dobijamo rešenje 'po x' = ln x 2  12  C

x 2 dx
 x3  1  ?
I ovde slično razmišljamo, izvod od x3  1 je 3x 2 i to je pogodno za smenu, al šta ćemo sa onom trojkom?

Ne brinite, znamo da konstanta uvek može da ide ispred integrala po pravilu  A  f ( x)dx  A  f ( x)dx
koje smo objasnili u prethodnom delu ( integrali zadaci I deo).

dt
x3  1  t
x 2 dx 3 1 dt 1 1
 x3  1  3x 2 dx  dt  x 2 dx  dt   t  3  t  3 ln t  C  3 ln x  1  C
3

www.matematiranje.com

1
3

1
 x  5dx  ?
1
Ovaj integral liči na tablični  xdx  ln x  C ali umesto x u imeniocu imamo x + 5. Zato je pametno baš taj izraz
uzeti za smenu :

1 x5 t 1
 x  5dx  dx  dt
  dt  ln t  C  ln x  5  C
t

1
Vezano za ovakve integrale možemo izvesti jedan zaključak:  x  a dx  ln x  a  C

1
 ( x  5) dx  ?3

Ovaj integral je sličan prethodnom, ali pazite jer u imeniocu je stepen izraza pa on ‘ne ide’ u ln.

1 x5  t 1 t 31 1 1
 ( x  5)3  
3
dx   dt  t dt  C   C   C
dx  dt t 3
3  1 2t 2
2  ( x  5) 2

 sin x  cos xdx  ?


2

Uz dx imamo cosx, a kako znamo da je izvod od (sinx)`=cosx , jasno je da će to i biti smena.

sin x  t t3 sin 3 x
 sin x  cos xdx  cos xdx  dt   t dt  3  C  3  C
2 2

e
 x3
x 2 dx  ?

 x3  t
t dt 1 1 1 3
e dt   e    et dt   et  C   e x  C
3
x
x 2 dx 
3 x dx  dt  x dx 
2 2
3 3 3 3
3

www.matematiranje.com

2
7

 ctgxdx  ?
cos x
Ovde najpre moramo upotrebiti identitet ctgx  , pa tek onda uzeti smenu:
sin x

cos x sin x  t dt
 ctgxdx  sin x dx  cos xdx  dt   t
 ln t  C  ln sin x  C

arctgy
 1 y 2
dy  ?

Vidite i sami da se bez znanja izvoda teško može razumeti metoda smene, zato vam savetujemo da prvo njih dobro

obnovite pa tek onda da se probate sa integralima…( fajlovi izvodi – zadaci I,II III deo)

arctgy  t
arctgy t2 (arctgy ) 2
 1  y 2 dy  1
dy  dt
  tdt 
2
 C 
2
C
1 y2

x 2 dx
 x6  4  ?
Ovde uz dx imamo x 2 I znamo da je izvod od ( x3 )` 3x 2 a u imeniocu nemamo x3 . Zato ćemo mi malo prepraviti

imenilac da bi dobili x3 …

dt
2 2 x3  t
x dx x dx 3 1 dt
 x6  4   ( x3 )2  4  3x 2 dx  dt  x 2 dx  dt   t 2  4  3  t 2  4
3

1 1 t
Ovde ćemo upotrebiti tablični integral a 2
t 2
dx  arctg  C ali moramo najpre odrediti a.
a a

1 dt 1 dt 1 1 t 1 x3
=  2
3 t  4 3  t 2  22 3 2
   arctg  C  arctg  C
2 6 2

www.matematiranje.com

3
Kad smo već upotrebili ovaj tablični integral , ako se sećate, mi smo pomenuli da ne dozvoljavaju svi profesori da se on

koristi. Pa da vidimo kako smo mi njega rešili metodom smene:

10

1 1 x
a 2
x 2
dx  arctg  C TABLIČNI
a a

Dokaz:

x
t
1 1 1 1 a 1 1 1 1
 a2  x2 dx   2 x2 dx  2 
x
a [1  ( ) 2 ]
dx 
dx
 2
a [1  t ]
2
adt  2 a 
a [1  t 2 ]
dt 
a [1  ( ) ]  dt  dx  adt
a a a
1 1 1 1 x

a [1  t ]
2
dt  arctgt  C  arctg  C
a a a

11

1
 25  x 2
dx  ?

Ovde je dakle samo problem odrediti vrednost za a.

1 1 1 x
 25  x 2
dx  
5  x2
2
dx  [ovde je dakle a =5] 
5
arctg  C
5

Slična situacija je i sa :

12

1 x
 a2  x2
dx  arcsin
a
C TABLIČNI

Dokaz:

1 1 1 1 1 1
 a x2 2
dx  
x
dx  
x
dx  
x
dx 
a x
dx
a [1  ( ) 2 ]
2
a  [1  ( ) 2 ]
2
a  [1  ( ) 2 ] 1  ( )2
a a a a
x
t
a 1 1 1 1 1 x

dx
 
a 1 t 2
adt   a  
a 1 t 2
dt  
1 t 2
dt  arcsin t  C  arcsin  C
a
 dt  dx  adt
a

www.matematiranje.com

4
13

1
 15  x 2
dx  ?

Opet se traži vrednost za a. Ovde je malo teže jer 15 nije kvadrat nekog broja, ali mi upotrebimo trikče:

1 1 x
 15  x 2
dx  
( 15) 2  x 2
dx  [dakle a  15 pa je] = arcsin
15
C

14

 sin axdx  ? gde je a konstanta, to jest bilo koji broj.

ax  t
dt 1 1 1
 sin axdx  adx  dt  dx  dt   sin t  a 
a  sin tdt  (  cos t )  C   cos ax  C
a a
a

Vezano za ovakve integrale , gde umesto x-sa imamo ax , možemo reći da se rade uvek sa smenom ax=t, odnosno
1
radimo ga kao tablični, a ispred integrala dodamo konstantu .
a

Na primer:

1
 cos axdx  a sin ax  C
1 ax
e dx  e C
ax
itd.
a

15

 sin xdx  ?
2

Ovde nam treba trigonometrijska formulica za sin 2 x ( pogledaj prethodni fajl : integrali zadaci I deo)

1  cos 2 x 1 1 1 1 1
 sin xdx   dx  [  1  dx   cos 2 xdx]  [ x  sin 2 x]  C  x  sin 2 x  C
2

2 2 2 2 2 4

1
Ovde smo u radu iskoristili zaključak iz prethodnog zadatka  cos 2 xdx  2 sin 2 x .
www.matematiranje.com

5
16

 cos xdx  ?
2

1  cos 2 x
Opet mora trigonometrija… cos 2 x =
2

1  cos 2 x 1
 cos xdx   dx   [1  cos 2 x]dx 
2

2 2
1 1 1 1 1
 [  1  dx   cos 2 xdx]  [ x  sin 2 x]  C  x  sin 2 x  C
2 2 2 2 4

17

dx
 sin x  ?

Ovaj zadatak možemo rešiti na više načina. Upotrebićemo trikče :

dx dx sin x sin x sin x


 sin x   sin x  sin x   sin 2
x
dx  
1  cos 2 x
dx

Sada već imamo očiglednu smenu...

cos x  t
sin x dt dt
 1  cos2 xdx   sin xdx  dt   1  t 2   t 2  1
sin xdx   dt

dx 1 xa
Ovo je tablični integral x 2
a 2
 ln
2a x  a
 C pa je

dt 1 t 1 1 cos x  1
t  ln
1 2 t  1
2
 C  ln
2 cos x  1
C

Rešenje može ostati i ovakvo, ali ćemo ga mi namerno malo prepraviti jer se ovaj integral može elegantnije rešiti
preko trigonometrijskih smena, a tamo će rešenje izgledati baš kao...
1
1 cos x  1 cos x  1 2 cos x  1 x
ln  C  ln  C  ln  C  ln tg  C
2 cos x  1 cos x  1 cos x  1 2

www.matematiranje.com

6
18

1 x
 1 x
dx  ?

1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
 1 x
dx  
1 x
dx  ovde je trik izvršiti racionalizaciju   
1 x 1 x
dx  
1  x2
Sad ćemo ovaj integral rastaviti na dva...

1 x 1 x
 1  x2

1  x2
dx  
1  x2
dx  prvi je tablični a drugi ćemo rešiti smenom( na stranu)

1  x2  t
x 1
 1 x 2
dx 
2 1 x 2
 ( 2 x)dx  dt   ( dt )  t  C   1  x 2  C

x
  dt
1  x2

Vratimo se u dosadašnje rešenje i imamo:

1 x 1 x
 1 x 2

1 x 2
dx  
1 x 2
dx  arcsin x  ( 1  x 2 )  C  arcsin x  1  x 2  C

www.matematiranje.com