SLUJBA SFA.

NTULUI MASLU: ISTORIE ~I ACTUALITATE

Ierom. Dr. Petru Pruteanu

I

Sub aspect liturgico-practic, Sfantul Maslu ("Slujba Sfantului Ulei" / TO

Evxc':iiawv = rugdciunea Sftmtulu! Ulei / EAeOC65lUA;eHUe = sfiniirea uleiului) nu se

savarseste peste tot la fel, iar aceasta atrage dupa sine §i 0 intelegere diferita

inclusiv la nivel dogmatic. Acest lucru pare straniu §i este chiar derutant daca ne

gandim ca Maslul este "una din cele sapte Taine ale Bisericii", daca nu tinem cont

de incadrarea destul de tarzie a Maslului in aceasta schema a "celor sapte Taine".'

Nu ne-am propus sa facem 0 istorie detaliata a acestei slujbe, desi in alte limbi

s-a scris destul de mult la acest subiect,? dar pentru a fi expliciti va trebuie sa

subliniem cateva aspecte istorice foarte importante:

1. Sf. Maslu este un rit liturgic cu rol taumaturgic, practicat inca din vremea

Sf. Apostoli (d. Marcu 6:13; Iacov 5:14-15), dar intr-o forma extrem de simpla.

1 A se vedea articolul nostru: "Sfintele Taine §i numiirul lor In Tradiiia Ortodoxa", URL: www.blo£.teolo£ie.net. Pentru moment este suficient sa amintim ca, din primul mileniu, singurele doua descrieri mai detaliate ale Tainelor: cele ale Sf. Dionisie Areopagitul ~i Teodor Studitul, nu amintesc de Sfantul Maslu. Incadrarea in randul Tainelor se va face abia in sec. XIII-XIV, prin influenta scolastica, dar si atunci Maslul era consider at uneori ca un alt aspect al Pocaintei ~i nu ca 0 Taina de sine statatoarc.

2 Cele mai importante si mai vaste lucrari la acest subiect sunt: Hcpov. BeHe4J1lKT AAEHTOB, K ucmopuu npa60CAa6HOZO 6ozoclLY)KeHWI. ldcmoputco-xumuptuuecxoe u apxeolLozullecKoe ucclLeuo6aHue a lIUHe mauncmea elLeOC651UieHU51, Ceprnen Tlocaa 19171, KJIleB 20042;AJIlaK. M. PEMOPOB, Busanmuucxoe lIuHonoclLeuo6aHue Tauncmea ElLeOC651UieHU51 II Referat citit la Conferinta tcologica internationala: "Invatatura Ortodoxa despre Tainele Bisericii", Moscova (13-16 noiembrie 2007); M. ARRANZ, Tauncmsa Busanmuucxozo E6XOlLOZU51, TOM 2, Mocxsa 2003 (aici se gasesc textele critice ale multor mss vechi); A.A. TKA 1JEHKO & AJIlaK. MoaHH PEMOPOB, ElLeOC651UieHUe II articol in Tlpanocaannaa 3HL(JIlKllOrre4J1l51 (in continuare I13), TOM 18, Cc. 325-337; Ioannis FOUNDOULIS, Dialoguri liturgice, 3 vol, Ed. Bizantina, Raspunsurilc: 64, 148, 312-314, 372; M. C. MBAHOB, lrlcmopuxo- 60ZOClLo6cKue acnexmu mauncmea ElLeOC651UieHU51, in volumul: «Tauncmsa Ll,epK6U. Mamepuav« noazomoeumessnux ceMuHapo6 Me)KuYHapouHou 60ZOClL06CKOU KOHifJepeH4uu PYCCKOU npa60CAa6HOU Ll,epK6U. "npa60CAa6HOe YlIeHue a 4ePK06HbiX Tauncmeax':», Mocxna, 2007, c. 136-141. Materialele prezentate in acestea ~i alte scrieri (pe care nu le-arn enumerat) sunt foarte detaliate si pe alocuri excesiv de minutios abordate, de aceea, pentru studiul de fata, am preferat sa citam mai mult dupa articolul din «Tlpanocaannaa 3HL(JIlKllOrre4J1l5l, TOM 18» (vezi mai sus), dar fara a neglija celelalte surse intregitoare pe care foarte atent le-arn studiat.

1

Rugaciuni de binecuvantare a uleiului §i ungere cu el a celor bolnavi intalnim in

izvoarele liturgice incepand cu secolele II-III §i mai departe '. dar acestea nu

formau la inceput slujbe speciale pentru bolnavi, ci erau: fie niste rituri legate de

Botez, fie niste practici particulare la care bolnavii se ungeau singuri sau de catre

alti crestini, cu ulei sfintit de episcop/preor' sau luat dintr-o candela." Nu de putine

ori aceste rituri aveau 0 valenta mai mult medicala," doar ca crestinii preferau ca

medicament nu un ulei obisnuit, ci unul "binecuvantat" / "sfintit". Abia mai tarziu

aceste ungeri ale bolnavilor s-au conturat ca rit bisericesc, savarsit exclusiv de

clerici" si, de regula, implicand impartasirea bolnavului cu Sfintele Taine, mai ales

ca, spre deosebire de alte Taine ale Bisericii (care existau intr-o forma sau alta),

3 Marturiile incep cu varianta copta a Didahiei (sec. II), unde avem 0 rugiiciunc pentru sfintirea uleiului, prclucrata mai tarziu de Consiituiiile Apostolice (sec. IV); apoi continua cu Tradiiia Apostolica (sec. III); Papirusul de la Barcelona (sec. IV); Evhologhionullui Serapion de Tmuis (sec. IV) - care confine 22 de rugaciuni pentru bolnavi (unele incadrate in Liturghie); Testamentum Domini (sec. lIN) s.a. Este interesant ca unele din aceste izvoare vorbesc si despre Sfintirea apei (odata cu cea a uleiului), tot pentru tamaduirea bolnavilor, iar altele prczinta mai multe rugaciuni pentru ulei (unele foarte generale), fara a face 0 distinctie clara intre uleiul folosit pentru bolnavi ~i cel folosit la Botez, la inmormantare sau pentru penitcnfi: Detalii: A.A. TKA 1JEHKO, EAeOC651UieHUe II I13, TOM 18, Cc. 327-328.

4 Marturii despre ungerea de catre crestinii simpli cu ulei sfintit anterior de episcop sau preot intdlnim la Tertulian (sec. III) dar si in secolele V-VI, tot in Apus (d. A.A. TKA 1JEHKO, EAeOC651UieHUe II I13, TOM 18, C. 328).

5 Si astazi, cand avem un cult atfit de dezvoltat, grecii au evlavie sa se unga cu ulei din candele, fara ca acesta sa fie sfintit prin careva rugiiciuni speciale. Acest obicei a intrat chiar si in Tipicul bisericesc, care prevede ungerea cu ulei a crestinilor din candela care sta la icoana Sfantului din acea zi sau la 0 alta icoana cinstita in mod deosebit in acea biserica. Si mai mare este evlavia fata de uleiul din candelele care ard in preajma Sfintelor Moaste.

6 Sunt cunoscute inca din antichitate efectele medicale ale uleiului (de masline) in tratarea ranilor deschise, dar ~i a unor boli interne. Nu putem neglija faptul ca si din acest motiv drept "materie a Tainei" a fost ales anume uleiul, dar nu trebuie sa ncglijam nici aspectul teologic al acestei "materii". In limba grcaca cuvintele "maslin I ulei - EMUOC; I EAmov" ~i "mila -EA£OC;" sunt paronime si chiar omofone. De aceea, atunci cand este yorba despre ungeri cu ulei in cult, chiar si astazi se are in vedere doar uleiul de masline (d. Simeon al Thesalonicului, Traiat, cap. 291, vol. II, p.38). Unele rugaciuni (cum este cea de binecuvantarea a "uleiului bucuriei" la Botez s.a.) chiar fac trimitere la ramura de maslin care a fost adusa lui Noe ca semn al milei lui Dumnezeu. Mai prccizam ca rusii pun in paharul cu ulei pentru Maslu si putin Yin (obicei mentionat si de Sf. Simeon al Thesalonicului), dupa pilda Samarineanului milostiv - pcricopa care in prezent se citeste la prima Evanghelie. Mentiunea de a pune ~i faina pe mas a pe care sta paharul cu ulei, nu poate avea un caracter obligatoriu, intrucat faina rcspcctiva nu se foloseste la savarsirea Tainei si asupra ei nu se citeste nici 0 rugaciunc. Unii folosesc farfuria cu faina doar pentru a infige betisoarele cu care se unge, iar altii recomanda ca din acea faina sa se coaca niste turte, unse cu ulei de la Maslu, pentru a fi consumate de bolnav.

7 Prima mentiune a Maslului ca rit bisericesc savarsit de clerici asupra bolnavilor 0 intdlnirn in Epistola 25 a papei Inocentiu I din anu1416. In Rasarit, 0 astfel de marturie despre Maslul ca rit bisericesc pentru bolnavi avem abia la Sf. loan Damaschin ("Despre cei adorrniti intru credinta", PC 95, col. 264), cam din aceeasi pcrioada cu aparitia Codexului Barberini (vezi mai jos). Mai multe detalii istorice despre vechile marturii despre Maslu a se vedea la A.A. TKA 1JEHKO, EAeOC651UieHUe II I13, TOM 18, Cc. 327-329.

2

doar Euharistia era numita (inca din vechime) .Jeacul nemuririi §i doctorie". Deci

primele randuieli pe care le avem sunt legate de Liturghie (ca punct central) §i aceasta legatura a Maslului cu Liturghia se va pastra pana in secolele XIII-XIV,

cand se fac cei mai importanti pasi in constituirea randuielii de astazi.

2. Randuiala pe care 0 avem in prezent in Molitfelnic a inceput sa se formeze incepand cu sec. X §i s-a incheiat in sec. XVII. Procesul a fost unul foarte complex. Primul Molitfelnic (Evhologhion) bizantin - Codex Barberini gr. 336 (sec. VIII) -

nu are inca 0 randuiala a Sf. Maslu, ci prezinta doar 5 rugaciuni pentru bolnavi,

fara alte texte sau explicatii.? Dintre aceste rugaciuni: prima este .Piirinie, Sfinte ... ", intr-o forma foarte scurta'? (si fara a-i specifica destinatia): a patra este rugaciunea de astazi a sfintirii uleiului - .Doamne, eel ce cu mila §i cu induriirile Tale ... "; a

cincea rugaciune din acest codex este asemanatoare cu a patra din randuiala de astazi, iar celelalte au iesit din uz.

3. In secolele X-XII apar cele mai multe elemente ale slujbei de astazi, dar ele erau percepute §i savarsite diferit. Existau eel putin patru traditii diferite de savarsire a acestei randuieli'! §i ele cu timpul s-au suprapus. lata cateva elemente

8 Sf. IGNATIE TEOFORUL, Epistola caire Efeseni, 20.2, trad. rom., in vol. "Scrierile Parintilor Apostolici" (PSB 1), Buc. 1995, p. 197. 9 Vezi Canonul Ortodoxiei, vol. 1, Ed. Deisis / Stavropoleos, 2008, pp. 996-998. A se vedea ~i MepoM. BeHeAJllKT AAEHTOB, K ucmopuu npa60CAa6HOZO 6ozoclLY)KeHWI. l-lcmopuxo-xumupeuuecxoe u apxeolLozullecKoe ucclLeuo6aHue 0 lIUHe mauncmea elLeOC651UieHU51, KMeB, 2004, C.57.

10 Parinte Sfinte, Doctorul sufletelor §i al trupurilor, Care L-ai trimis pe Unul-Nascut Fiul Tau §i Domnul nostru Iisus Hristos ca sa vindece §i sa riiscumpere din moarie, Tu Insuti, prin harul Hristosului Tau, oindeca §i pe robul Tau (N) de neputinia irupeascd care-l tine §i fa-l sa vieze dupii bund-pldcerea Ta, fmplinind prin facere de bine multumirea daioraia Tie. Ca a ta este stdpdnirea §i a Ta este impiiriiiia, a Taiiilui §i Fiului §i Sfantului Duh, acum §i pururi §i in vecii vecilor. Amin.

11 Dupa manuscrisele din aceasta pcrioada se pot diferentia urrnatoarele traditii: Constantinopolitand [mss Coislin 213]; Sudiialianii, tot grcco-bizantina [mss Crypt G.b. IV ~i G.b. X, care s-au dezvoltat in randuiala din Barberini gr. 329]; Sinaiiica - prcluata de timpuriu de Muntele Athos [Lavra 189, Sinaiticus gr. 960 si variantele mai tarz ii, dar asemanatoare cu primele:

Pantokrator 149 ~i Sinaiticus gr. 985] ~i lerusaiimiteana [cunoscuta doar in 2 mss slave: PHE Co<p 1053 si 1054]; Detalii: AMaK. liI. PEMOPOB, Busanmuucxoe lIuHonoclLeuo6aHue Tauncmsa ElLeOC651UieHU51, p. 3 ~i urm.

3

importante care initial chiar au dus la formarea slujbei(!), iar mai tarziu au dimas in mare parte uitate sau/si neintelese:

a) S-a accentuat legatura Maslului cu Liturghia §i chiar cu celelalte Laude ale

cidului zilnic, ceea ce a adus la alcatuirea unei Utrenii speciale care se savarsea

inainte de Liturghia unita cu Sfantul Maslu. Si in prezent avem aceasta randuiala a Utreniei inainte de Maslu'? §i ar fi foarte indicat sa se puna Canonul'" §i Stihirile din Molitfelnic chiar la Utrenia zilei in care se savarseste Maslul- asa cum se facea

odinioara.

b) Uleiul se sfintea dupa Proscomidie, apoi la Liturghie se puneau ceren speciale pentru bolnav §1 se citeau anumite pencope biblice, iar la sfarsitul Liturghiei, dupa impartasirea bolnavului, acesta era uns cu untdelemn. Unele manuscrise prevad ca aceasta randuiala sa fie savar§ita sapte zile la rand si, daca e posibil, de sapte preoti diferiti.!"

c) Daca bolnavul era la pat, dar ave a paradis particular acasa," Liturghia se savarsea chiar in casa bolnavului, dupa care acesta §i rudele lui erau imparta§iti §i

unsi cu ulei sfintit: deci nu era uns doar bolnavul, ci §i toti ai casei, §i chiar peretii

12 Aceasta randuiala prcmcrgatoarc Maslului propriu-zis urrneaza intrutotul schema Utreniei, numai ca la redactarea ei ca slujba distincta s-au facut ~i unele mici grcscli. Inainte de Canon avem 0 Ectenie Mica care e 0 prescurtare a Ecteniei Mari de la Utrenie, numai ca plasarea ei aici e foarte nereusita. Orice Landa sau Taina are Ecteniile Mici dupa cele Mari, iar aici se incepe slujba cu "lara §i iara ... ", de parca pana acum cineva s-a rugat mult, iar acum s-ar cere de a-i mai indernna pe oameni sa 0 faca "iara si iara". Este nevoie ca acest moment sa fie revizuit, mai ales ca nu toti ortodocsii fac la fel, unii avand 0 Ectenie intrcita, iar altii neavand nici un fel de Ectenie.

13 Acest Canon a fost compus de Sf. Arsenic, episcop de Kerkyra [acum: Corfu 1 (t aprox. 953) ~i el apare tot timpul insotit de propriile Sedelne, Condac si Luminanda, in timp ce Stihirile Laudelor sunt texte de sine statatoare. Uneori acest Canon era secundat ~i de alte Canoane pentru bolnavi sau de Canonul Sfintilor Doctori fara de argintl. pentru a forma 0 Utrenie deplina (care, in mod normal, nu poate avea un singur Canon).

14 Cf. Mss Coislin 213 (aflat la Paris), care este din Constantinopol ~i dateaza din anul1027. Textul ~i comentarii la acest mss vezi la M. ARRANZ, Tauncmea Busanmuucxozo E6XOAOZU51, TOM 2, Mocxsa 2003, Cc. 534-540. Tot in acest volum se gasesc textele comentate a mai multor rfinduieli ce apartin diferitor epoci ~i regiuni.

15 Desigur aceasta era valabil numai pentru aristocratii timpului, care erau foarte bogati. 4

§l usorn casei." In cazul celor mai multi oameru insa, care nu aveau paradise

particulare, dar nici nu se puteau deplasa la biserica din cauza bolii, randuiala era probabil urmatoarea: uleiul era sfintit inainte de Liturghie (ca de obicei), dupa care preotul, insotit de rudele bolnavului care s-au rugat pentru ella biserica, mergea §i-l impartasea cu Sfintele Taine, dupa care il ungea cu untdelemn sfintit, citindu-i §i anumite rugaciuni destinate celor bolnavi.

4. In sec. XIII-XV Slujba Sfantului Maslu se rupe de Liturghie §i tot in aceasta

perioada Maslul incepe sa fie considerat una din "cele 7 Taine", iar randuiala

devine foarte complexa, adunand tot felul de rugaciuni (din diferite traditii §i epoci) §i sistematizandu-le intr-o randuiala care trebuia sa corespunda notiunii de "Taina" P Tot din acest motiv incepe sa fie stabilit Ecfonisul .Binecuodntata este lmpdriiiiu ... " ca binecuvantare de inceput, desi unele editii grece§ti nici astazi nu-l au. IS In aceasta perioada, cand in paralel se stabilea §i randuiala liturgica a Spovedaniei (asemanatoare cu cea de astazi), Sfantului Maslu i se imp rima un caracter penitential foarte pronuntat, care initial era mai redus. Mai mult decat atat, pentru prima data intalnim cazuri de savarsire a Maslului asupra celor sanatosi,

16 Cf. Mss Coislin 213 (Paris) / Constantinopol, anu11027.

17 Scolastica a elaborat un sistem filosofico-teologic foarte complicat care caracterizeaza Tainele Bisericii, stabilind cu precizie anumite reguli cu privire la savar§itor, primitor, forma, materie etc. Preluand aceste idei in teologia ortodoxa, Biserica s-a vazut nevoita sa excluda ungerea cu ulei a celor adormiti, valabila inca ~i in timpul Sf. Simeon al Thesalonicului (sec. XV) si numita tot Maslu (literar: "ungere cu ulei"). Aceasta pentru ca in Apus s-a stabilit ca primitorul unei Taine sa fie doar 0 pcrsoana umaria vie. lata de ce ~i Inmormdntarca, Sfintirea Bisericii, Sfintirea Apei s.a., care odinioara se numeai in Rasarit tot" Taine", nu au putut sa mai primcasca aceasta insusire inccpand cu sec. XIII-XIV. Ramfinfind la acest aspect, trebuie sa mai observant ca scolastica este pusa intr-o mare incurcatura atunci cand trebuie sa spuna care este momentul exact al savfirsirii Tainei Sf. Maslu, in conditiile in care in Rasarit acesta are mai multe binecuvantari ale uleiului si mai multe ungeri. Nu vrem sa fim rautaciosi, dar aceasta problema apare si in tata filo-scolasticilor nostri, care de mai bine de un secol copie manualele dogmatice occidentale, multumindu-se doar cu niste revizuiri cosmetice, dar fara 0 abordare ortodoxa serioasa a Invataturii Bisericii despre Taine.

18 Cf. EYXOAOnON TO MEr A Athena, 18621, 20082, p. 265. Faptul ca acest Molitfelnic, foarte raspandit la greci, nu are nici un fel de binecuvantare la inceputul Maslului (propriu-zis) a dus la aceea ca ~i astazi unii prcotl greci nu zic nici 0 binecuvantare intre "Utrenia" Maslului ~i Ectenia Mare, iar cei mai multi zic binecuvantarea obisnuita: .Binccuvantat este Dumnezeul nostru ... ", Totusi binecuvantarea mare se justifica ~i prin legatura pe care Maslul a avut-o cu Liturghia ~i ea trebuie rostita in acest moment.

5

insistandu-se, contrar scopului initial al ritului, pe vindecarea sufletului §i iertarea

pacatelor.'? Uneori Maslul a fost vazut §i ca 0 pregatire pentru impartasirea cu Sfintele Taine>' (desi initial impartasirea preceda ungerea). lata de ce rusii au practicat intr-o vreme "Maslul de obste" in J oia sau Sambata Mare" (ca 0 pregatire a tuturor crestinilor pentru impartasirea pascala), iar grecii §i astazi savarsesc 0 astfel de randuiala "de obste" in Miercurea Mare, iar uneori §i in Ajunul

Craciunului.

5. Randuiala §i textele Sfantului Maslu au suferit inca multe modificari §1

adaptari ulterioare, fixandu-se intr-o forma relativ definitiva abia in sec. XVII, cand se renunta la pericopele biblice diferite pentru Maslul savarsit femeilor-', iar pe de alta parte, mai ales datorita tiparului, randuiala se uniformizeaza in toate Bisericile Ortodoxe (in ciuda diferentelor §i perceptiilor de pana atunci). Se fixeaza un sistem fix de pericope biblice: 7 apostolice §i 7 evanghelice, chiar daca nu cele mai potrivite, iar rugaciunea .Piirinte Sfinte ... " a fost lungita prin adaugarea mai

19 In prezent, de exemplu, se insista pe savarsirea cat mai deasa a Sfantului Maslu pentru cei pose dati (mai mult sau mai putin evident) de duhurile necurate. Se trece irisa cu vederea faptul ca rugaciunilc de la Maslu, chiar ~i in forma de azi, nemaivorbind de cea veche, nu fac nici 0 aluzie la izgonirea demonilor. Aceasta pentru ca Biserica din totdeauna a avut randuieli speciale pentru fie care situatie ~i abia mai tarziu ele au inceput sa se confunde.

20 Se stie ca pana prin sec. VI a existat 0 ungere cu ulei a penitentilor la momentul incheierii perioadei de pocainta si al primirii lor la impartasirc. Uneori 0 astfel de randuiala asupra penitentilor se facea chiar in preajma Pastilor. Randuiala nu era general acceptata si a disparut dernult, dar obiceiul unei ungeri "de obsta" cu ulei inainte de Pasti a rarnas in Biserica Creaca, fiind preluat de timpuriu ~i in cea Rusa (unde a si disparut). Printre cei care la acea vreme s-au opus asocierii dintre ungerea cu ulei sfintit ~i riturile penitentiale a fost papa Inocentiu I ~i Sf. Chiril al Alexandriei, iar printre cei care acceptau 0 astfel de asociere au fost Origen si loan Cura de Aur. Este deci important sa retinem aceasta dilema, pentru a intclcgc ca imprimarea in prezent a unui caracter penitential foarte pronuntat Sfantului Maslu, are pe de 0 parte 0 justificare, iar pe de alta, a avut mai multe respingeri in istorie (Detalii: A.A. TKA 1JEHKO, Bpa'ie6aAbHOe nouasanue 6 pannexpucmuancxou mpaouuuu, / / Referat citit la Conferinta tcologica internationala: Jnvatatura Ortodoxa despre Tainele Bisericii", Moscova (13-16 noiembrie 2007), C. 2).

21 Cf. M. )KEllTOB & c. I1PABAOAIOEOB, Eozocsipcenue ttu; 6 X-XX 66. II I13, TOM «PI1lI,», p. 491.

22 In trecut existau randuieli speciale pentru femei nu doar la Maslu, ci ~i la Calugarie ~i chiar la Inmormantare. Acestea au disparut abia in sec. XVII.

6

multor nume de sfinti (ca mijlocitori)", ceea ce a facut imposibila folosirea ei ca rugaciune de ungere pentm fie care bolnav, asa cum era ea anterior. Pe de alta

parte, in ciuda tendintelor de uniformizare a slujbei, uneori prin suprapunerea

destul de nereusita a mai multor elemente, in majoritatea Bisericilor Ortodoxe Locale se dezvolta, aproape neoficial §i chiar "clandestin", doua randuieli deosebite ale Maslului: a) una particulara, prin ungerea de 7 ori a unei sau mai

multor persoane bolnave concrete; §i b) una "de obste", facuta in anumite

momente ale anului." dar cu 0 singura ungere pe frunte abia la sfarsitul slujbei. Aceasta diferentiere a fost conditionata §i de exagerarea pseudo-dogmatica a necesitatii savar§ii slujbei de catre sapte preoti. Vom reveni la acest aspect, dar la moment trebuie sa precizam ca aceasta exagerare, pre cum §i slujba deosebit de

lunga, a creat 0 situatie din care cu greu se va iesi. Pe de 0 parte se afirma ca

Maslul savarsit de un singur preot nu e recomandabil, unii considerandu-l chiar nevalabil." Pe de alta parte, Maslul cu 7 preoti, la care participa zeci §i chiar sute de oameni, este 0 slujba deosebit de lunga §i obositoare (mai ales intr-o zi cu Liturghie), §i aceasta nu permite savarsirea a 7 ungeri (pe mai multe parti ale trupului). lata de ce s-a ajuns la 0 singura ungere pe frunte.> chiar daca unii

23 Procesul se pare ca a inceput inca din timpul Sf. Simeon al Thesalonicului (sec. XV), care aminteste de "toti sfintii ~i Preasfanta Nascatoarc de Dumnezcu" (d. Tratai, cap. 290, vol. II, p. 37), desi in Codex Barberini nici macar acestia nu sunt mentionati. Tot la Sf. Simeon deja observant ca drept Edonis final este dat textul de astazi.

24 Pe langa momentele amintite mai sus, se obisnuieste a se face "Maslu de obste" in toate posturile (0 data sau de mai multe ori), la Sarbatoarea Sf. Mare Mucenic Pantelimon (in special in Basarabia) ~i chiar in fiecare saptamana, de obicei in zilele de joi sau vineri. A~a cum vom vedea mai jos, obiceiul savarsirii saptamanalc a Maslului nu numai ca este 0 inovatie, ci pcrvcrtcste scopul ~i chiar efectul Sfantului Maslu.

25 Chiar Inviitiitura de Credinia Ortodoxa, cap. 219 (Bucurcsti 2000, p. 285) insista pe numarul de 7 ~i admite prin exceptie 3 sau cel putin 2 preoti. dar in nici un caz unul singur. Totusi Catehismul refuza sa se pronunte categoric asupra faptului ca Maslul savfirsit de un singur ar fi nevalabil.

26 Aceasta practica exista in prezent si in Athos, unde Sf. Maslu se face 0 singura data pe an pentru toti monahii (chiar ~i mai putin bolnavi). dar cu 0 singura ungere pe frunte la starsit. Doar in cazuri speciale Sf. Maslu se face celor gray bolnavi. Mai nou la greci, inclusiv in Athos, se obisnuieste sa se spuna chiar 0 formula spcciala la ungere, cu rostirea numelui fiecaruia, iar

7

considera ca 0 astfel de randuiala nu mai poate fi numita "Taina" .27 Se uita insa ca aceasta nu este decat revenirea la randuiala simpla a Maslului, cu deosebirea ca aceea era savar§ita doar oamenilor bolnavi, nu "de obste".

Trebuie sa mai spunem ca tot in aceasta perioada, la jumatatea secolului al XVII-lea, Mitropolitul Petru Movila al Kievului introduce pentru prima data in

Rasarit ideea ca Maslul ar trebui sa fie savarsit doar celor muribunzi", asa cum era

pana nu demult la romano-catolici." Aceasta remarca (considerata eterodoxa) a lui

Petru Movila, care intr-o vreme era luata drept norma chiar §i in partile noastre,

putea sa fie conditionata §i de tendinta ce se generaliza deja in Rasarit, de a face Sfantul Maslu oricui §i oricand."

In prezent, pe fundalul necunoasterii §i a ignorantei, Slujba Sfantului Maslu

nu mai este inteleasa din perspectiva ei istorica si, din acest motiv, risca sa nu fie

inteleasa deloc. Dovada sunt toate exagerarile §i improvizatiile legate de Sf. Maslu.

II

Desi ar fi interesant sa stu diem §i sistemullecturilor biblice din cadrul Slujbei

Sfantului Maslu'", ni se pare mai necesar studiul rugaciunilor ce se citesc de catre

rugaciunca .Piirinte, Sfinte ... rr se spune 0 singura data. Amintim ca pana la 1917 ~i in Rusia se facea acest "Maslu de obste" cu 0 singura ungere pe frunte la sfarsit (si acesta nu era considerat 0 improvizatic, asa cum se spune uneori in BOR), dar contextul istoric prin care a trecut Biserica Rusa in sec. XX a dus la disparitia oricarei slujbe cu participari masive a credinciosilor, iar dupa revigorarea acestora in anii '90 a inceput a se savar~i Maslul in forma extinsa, indiferent de numarul primitorilor acestei Tainei (d. AMaK. ];1. PEMOPOB, EAeOC651UieHUe / / I13, TOM 18, C. 332).

27 Cf. I1pOT. Mnxarr.i APXAHfEllhCK];1:r1r, apud H. PEMOPOB, op. cit, p. 332. 28 TPEEH];1K, TOM 1, KMeB 1646, C. 475.

29 Chiar si latinii au renuntat la aceasta idee grcsita, odata cu Conciliul II Vatican (1962-1965). Pana atunci ei foloseau cu precadere denumirea de "extrema unctio", dupa care au prefer at "unctio infirmorum" sau "unctio Olei Sacrati".

30 A se vedea si punctul III.3-4 din prezentul studiu.

31 A se vedea schemele anexate in studiul diaconului Ioann REMOROV, Busanmuucxoe 'iUHOnOCAeuo6aHue Tauncmea EAeOC651UieHU51 II Referat citit la Conferinta tcologica internationala: "Invatatura Ortodoxa despre Tainele Bisericii", Moscova (13-16 noiembrie 2007) - URL: URL: http://theolcom.ru/doc/sacradoc!4 03 Remorov.pdf.

8

preot: una de sfintire a uleiului, alte sapte rugaciuni inainte de fie care ungerev,

rugaciunea .Parinie Sfinte ... " §i ultima - cea a punerii Evangheliei pe capul bolnavului.P

Deja am spus ca rugaciuni de sfintire a uleiului avem inca din crestinismul primar, iar rugaciunea pe care 0 avem astazi, asa cum am vazut la punctul 1.2. este

inca din sec. VIII. La punctul I.3b am vazut ca la un moment dat Sfantul Maslu se

savarsea sapte zile la rand. Mai stim ca sfintirea uleiului in fie care zi se putea face printr-o rugaciune de sfintire speciala (obicei care a variat in functie de perioada §i regiune) §i abia atunci cand toate sapte ungeri s-au cumulat intr-o singura randuiala (savarsita intr-o singura zi), Slujba a pastrat 0 singura rugaciune de

sfintire a uleiului, cea pe care 0 avem §i astazi. A fost preferata anume aceasta atat din cauza frumusetii textului, cat mai ales datorita vechimii §i raspandirii ei.

Faptul ca §i celelalte rugaciuni au incercat sa supravietuiasca in randuiala Maslului creeaza §i astazi multe confuzii literare §i chiar dogmatice, dar asupra

acestui aspect vom reveni mai jos. Acum tinem sa mentionam ca aceasta rugaciune

de sfintire trebuie rostita 0 singura data, la inceputul Slujbei, iar randuiala intalnita doar in Molitfelnicul romanesc actual - ca ea sa fie rostita de 7 ori chiar §i atunci

cand este un singur preot - este 0 greseala evidenta. Totul a pornit de la mentiunea din unele manuscrise §i carti, ca toti preotii prezenti (oficial - 7) sa

binecuvanteze uleiul; dar aceasta nu inseamna ca fie care trebuie sa rosteasca

separat rugaciunea, ci doar sa faca semnul crucis al binecuvantarii peste

32 Corect ar fi sa folosim pentru Maslu (si nu numai) anume cuvantul "ungere [cu ulei]" si nu "miruire", cum grcslt zic cei mai multi, preluand termenul de la ungerea cu Sfantul ~i Marele Mir, care se face 0 singura data in viata, imediat dupa Botez.

33 Ar fi importanta ~i istoria troparelor din aceasta slujba, mai ales ca unele dintre ele au servit drept cuvinte insotitoarc momentului ungerii (in diferite locuri si timpuri), dupa care au fost toate adunate la un loc, dupa un obicei liturgic mai general ~i aproape de fie care data cu urmari imprevizibile.

9

untdelemn la cuvintele protosului: fl" .sfinies!« untdelemnul acesta ... fI.34 Noi stim di toate Tainele §i Ierurgiile au 0 singura "epideza"35 §i chiar daca partea principala a

acesteia este rostita de trei ori, asa cum avem la Sfintirea apei de exemplu, aceasta este 0 simpla manifestare a binecuvantarii unice a Sfintei Treimi, fara sa insemne

trei binecuvantari. (Teologia noastra cunoaste antinomia 3=1, dar n-a vorbit niciodata de antinomia 7=1, eel putin sub acest aspect.) Mai mult decat atat, §i

Liturghia are 0 singura epicleza, iar Darurile euharistice sunt binecuvantate 0

singura data §i nu-i dar de ce uleiul de la Maslu ar trebui binecuvantat de 7 ori. Iar daca admitem argumentul destul de subred al Sf. Simeon al Thesalonicului ca Sf.

Maslu trebuie savarsit de mai multi preoti asa cum Hirotonia unui arhiereu e

savarsita de mai multi arhierei." atunci trebuie sa deducem ca §i rugaciunea de

sfintire a uleiului trebuie rostita 0 singura data de protos, asa cum §i cele de la hirotonia in arhiereu. Putem spune ca aceasta analogie (Maslu - Hirotonia episcopului) devine intr-adevar evidenta mai ales la rugaciunea de punere a Evangheliei pe capul bolnavului, dar §i in acest caz rugaciunea este rostita tot 0

singura data."

34 Este adevarat ca exista ~i unele manuscrise sau carti vechi care mentioneaza clar de repetarea rugaciunii de 7 ori, dar se ncglijcaza faptul ca de fiecare data acolo este yorba despre 7 pahare sau 7 candele cu ulei, care erau binecuvantate separat, asa incat preofii nu ungeau toti cu ulei din acelasi vas. A~a cum vom explica mai jos, rostirea de 7 ori a rugaciunii asupra aceluiasi ulei este un nonsens si chiar grcsita.

35 Se fac multe interpretari grcsitc (si chiar spcculatii sterile) pe margine a textului de la Sfintirea Aghesmei celei Mari, precum ca ar ave a "doua epicleze". Toate vechile manuscrise (inclusiv Barberini gr. 336) au 0 singura "epicleza", iar in al doilea caz trebuie sa avem forma de gerunziu: "Insus! §i acum, sfintind apa aeeasta eu Duhul Tau eel Slant, dii tuturor ... ", Abia prin sec. XIV (7) verbul "a sfinti" a fost pus la imperativ, ceea ce a dus cu timpulla triplarea lui ~i la pcrccptia frazei date ca 0 "a doua epicleza". Deci Agheasma Mare are 0 singura epicleza. ca si toate Tainele ~i Ierurgiile.

36 Cf. Tratat, cap. 283, vol. II, ed. Suceava 2003, p.32.

37 Probabil pe aceste considerente s-a dezvoltat, mai ales la rusi, ideea ca Maslu este 0 slujba "sobomiceasca" (de unde ~i denumirea lor alternativa pentru Maslu - «Coooposaunc»), intrucat ~i la hirotonia in episcop, prczenta mai multor arhierei are menirea de a manifesta si chiar legitima sobomicitatea acelei hirotonii.

10

Mergand mai departe, la celelalte rugaciuni, trebuie sa mentionam ca rugaciunea finala de punere a Evangheliei pe capul bolnavului este destul de veche §i textul ei nu prezinta dificultati, decat in cazul in care Maslul este savarsit de un singur preot (pentru ca expresiile cu privire la savarsitor sunt la plural).

Deja am vorbit despre rugaciunea .Parinie Sfinte ... ", de aceea vom insista putin §i asupra celorlalte 7 rugaciuni care urmeaza dupa cele 7 Evanghelii §i preced cele 7 ungeri.

Citind atent aceste rugaciuni, observam ca primele patru rugaciuni sunt

compuse din cate doua parti: una de sfintire a uleiului(!) §i alta "tematica", uneori fara 0 legatura directa cu Maslul. Inceputurile acestor rugaciuni sau chiar unele parti de mijloc, asa cum constata Iiturgistii ", constituie vechi rugaciuni independente de sfintire a uleiului, care au fost preluate de aceasta randuiala a Maslului,

chiar daca aceasta clatina intr-o anumita masura valoarea primei rugaciuni de

sfintire (fie §i rostita de 7 ori), dar §i sensul primelor ungeri, care ar iesi ca se fac cu un ulei, care pe parcurs se tot sfinteste §i nu era pe deplin sfintit la inceput.

Printr-un stu diu minutios al manuscriselor liturgice se mai poate observa ca

partea a doua a primei rugaciuni (de la cuvintele: "Ca Tu esti Dumnezeu Cel mare §i minunat ... " §i pana la Edonis) este 0 veche rugaciune de sfintire a uleiului de la Botez §i nu are nimic comun cu Sfantul Maslu (pentru bolnavij." Molitfelnicele

38 Vezi nota 2 din prezentul studiu.

39 AMaK. l-L PEMOPOB, EAeOC651UieHUe / / I13, TOM 18, C. 331. A se citi atent aceasta rugaciunc, unde se vad dar ideile legate de (innoirea prin) Botez.

11

grece§ti §i slavonesti §i in prezent specifica caracterul optional al acestei parti din rugaciune." lucru valabil inainte §i pentru alte rugaciuni ale Maslului."

o situatie similara avem §i in cazul rugaciunii a doua, unde parte a secundara

provine dintr-o rugaciune penitentiala, dar intrucat acest aspect a fost imprimat intregii slujbe, acest pasaj nu mai deranjeaza pe nimeni.

Rugaciunile a 3-a §i a 4-a, desi compuse din 2 rugaciuni initial independente, contin in prezent cele mai relevante cereri §i mijlociri pentru bolnav(i), dar, din pacate, aceasta tematica nu se regaseste §i in celelalte rugaciuni.

Singurele rugaciuni integre (din cele 7) sunt ultimele trei: a 5-a, a 6-a §i a 7 -a.

Daca a 5-a rugaciune face niste aluzii mai directe la boala §i vindecare, a 6-a §i a 7- a sunt rugaciuni pur penitentiale, fara 0 legatura directa cu Sf. Maslu." Mai mult decat atat, exagerarea caracterului penitential al Sfantului Maslu, suprapusa cu

diletantismul teologic de care n-au scapat uneori nici autorii unor rugaciuni, a dus

la alcatuirea unui text ridicol §i chiar penibil din punct de vedere teo logic in rugaciunea a 7-a. lata textul cu pricina: " ... In timpul venirii Tale In trup n-ai chemat

pe cei drepii, ci pe cei pacatosi, la pocainta, precum pe uamesul, pe desfrdnaia, pe talharul, §i pe hulitorul §i prigonitorul Tau, marele Pavel, prin pocainta l-ai primit; iar pe Petru, verhovnicul §i apostolul Tau, care s-a lepddai de Tine de trei ori, prin pocdinii; l-ai iertat §i l-ai primit si i-ai fiigiiduit lui zicdnd: tu esti Petru fji pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea si poriile iadului nu 0 vor birui pe diinsa; si iti voi da tie cheile

40 Cf. MIKPON EYXOAOfION, Ed. Ar[Q(J'toALKT] LlUXKOVLa, 2007, L:L 182-183; EYXOAOfION TO MEfA, Athena, 18621, 20082, L:. 270; TPEEHl!IK, CI16, 1995, fila 46 r/f.

41 EYXOAOfION, A' - AfIAL:MATAPION, Ed. AYLOV OQOC;, 2008, L:L 148-154. Este interesant ca acest Evhologhion athonit prczinta forma primara a primelor 4 rugaciuni, iar in locul ultimelor 3 da alte rugaciuni pentru bolnavi, la fel de scurte ca primele.

42 Trebuie sa recunoastem ca inceputul: rr ••• Doamne, Dumnezeul nostru, Doctorul sufletelor §i al trupurilor ... ", prezent in ultimele 2 rugaciuni, este un adaos artificial, care nu concord a cu restul rugaciunii.

12

impiirii[iei cerurilor ... ". Trecand peste faptul di textul evidentiat de noi nu are nici o Iegatura cu Maslul, ci numai complica continuitatea ideilor (a se vedea rugiiciunea integral), observam aici §i 0 eroare biblica destul de grava: noi stim ca aceasta fagaduinta i-a fost data lui Petru inca inainte de Schimbarea la Fata a Domnului (d. Matei 16:18), lepadarea lui Petru a avut loc deja dupa Cina de Taina, inainte de condamnarea Mantuitorului la moarte (d. Matei 26:69-75 §i textele paralele), iar

iertarea §i primirea lui Petru a avut loc abia dupa invierea lui Hristos (d. loan 21:15-17). Autorul rugaciunii a 7-a prezinta insa aceasta ordine total invers, deci

contrar Scripturii, ceea ce in general este inadmisibil; §i intrucat textul evidentiat

de noi este gre§it §i nu are nici 0 legatura cu tematica slujbei, el ar trebui (sau cel

putin ar putea fi) inlaturat.

Deci rugaciunile de la Sfantul Maslu, mai ales unele dintre ele, nu trebuie

privite ca un "datum apostolic", ci trebuie minutios studiate, iar in masura

posibilitatilor adaptate dupa niste rigori dogmatice, liturgice §i filologice clare.

III

In cele din urma am dori sa abordam niste implicatii dogmatice §i canonice=

ale Sfantului Maslu in practica bisericeasca, care deseori sunt trecute cu vederea

sau sunt tratate foarte rigid §i chiar superficial.

1. Chiar daca Biserica a numit destul de tarziu Sf. Maslu drept "Taina", in

prezent acest lucru este marturisit in unanimitate de toti ortodocsii. De aceea, fata

de Maslu trebuie 0 atitudine asemanatoare cu cea fata de alte Taine: atat din partea

43 Prin "implicatii canonice", nu avem in vedere niste reguli care sa fie prevazute in careva canoane, ci pur si simplu niste reguli sau principii dupa care se conduce sau ar trebui sa se conduca Biserica in anumite aspecte sau imprcjurari.

13

celui care 0 savarseste, cat §i din partea celui care 0 primeste. Ca §i la orice alta

taina, Sf. Maslu trebuie facut personal pentru eel bolnav (nu prin intermediari). Preotul trebuie sa fie imbracat in epitrahil §i felon, desi multe carti indica imbracarea tuturor vesmintelor (ceea ce e discutabil).

2. Problema numarului preotilor este destul de complicata. Reiesind din textul de la Sf. Iacov 5:14 unde se vorbeste despre "preotii Bisericii" (la plural),

reiese ca aceasta Taina trebuie savarsita de eel putin 2 preoti. Dar prin "preoiii Bisericii" putem intelege §i "preoiimea" ca atare - in sensul ca trebuie sa chemam nu

vrajitorii sau sacerdotii pagani, ci anume "preotii Bisericii", fara a avea in vedere

un anumit numiir de preoii. Anume asa a fost inteles textul initial, cand ungerea bolnavilor era facuta de un singur preot §i 0 singura data, dupa 0 randuiala foarte

simpla.

Cu timpul insa, traditia a fixat pentru aceasta taina un numar de 7 preoti, simbolul de 7 fiind deseori extrem de exagerat. Sf. Simeon al Tesalonicului §i alti Parinti de dupa el, spun ca aceasta Taina poate fi savar§ita de eel putin 3 preoti §i

doar in caz de mare nevoie de 2, iar de unul in nici un caz.44 Ei argumenteaza prin exemplul hirotoniei in arhiereu unde este nevoie de mai multi arhierei pentru a

face 0 hirotonie valabila. Totusi Biserica nu condamna savarsirea acestei Taine de

un singur preot, ceea ce inseamna un acord tacit pentru savarsirea Maslului §i de

44 Totusi chiar Petru Movila, care era foarte riguros in astfel de aspecte, admite savarsirea Sf. Maslu de catre un singur preot, dar numai in caz ca bolnavul este pe moarte (d. TPEEHl!IK, TOM 1, KMeB 1646, C. 475). Acest lucru este insa foarte straniu, pentru ca pe aceeasi pagina mitropolitul de Kiev scrie ca Maslul in general este destinat doar muribunzilor - idee prcluata de la romanocatolici. Deci ar iesi cii, pentru Petru Movila, orice Maslu este un caz special ~i deci poate fi savarsit de un singur preot.

Probabil tot pentru cazuri speciale, Petru Movila publica in Trebnicul sau ~i 0 varianta prcscurtata a Maslului, care consta din:

Binecuodntarea midi, Ectenia Mare, rugaciunea la sfinfirea uleiului, un Apostol, 0 Evanghelie §i 0 rugaciune (primeie din rdnduiala de azi), ungerea cu ulei apoi rugaciunea [inalii de pun ere a Evangheliei pe capul bolnavului §i Otpustul. Din toate informatiile cu privire la istoria Sfantului Maslu, aceasta randuiala poate fi considerata perfect valabila, eel putin pentru situatii extreme.

14

un singur preot. Mentionam ca nu exista argumente dogmatice serioase pentru ca

Taina Maslului sa fie savarsita de mai multi preoti, afara de acel plural discutabil din Scriptura.

3. Cat priveste primitorul Tainei, acesta poate fi un crestin care sufera de 0

anumita boala trupeasca sau sufleteasca, dar §i aici se impun anumite concretizari.

Textul de la lacov spune ca "rugaciunea ... va ridica pe eel bolnav": de aici putem conchide ca e vorba de 0 §edere la pat. Deci Maslul ar trebui sa se faca doar celor grav bolnavi" §i numai asa putem intelege de ce romano-catolicii au ajuns sa faca

aceasta Taina doar inainte de moarte ("extrema unctio"), caci nu putea ca aceasta idee sa apara fara nici un motiv, mai ales ca primele marturii clare despre

savarsirea Maslului le avem anume din Apus.v' Desigur nimeni nu e perfect sanatos §i totusi, Taina Sf. Maslu trebuie facuta exclusiv oamenilor care real sufera

de 0 boala ce nu se vindeca prin rugaciunile particulare ale bolnavului sau printr-

un tratament medical primar, ci presupune 0 "interventie" mai serioasa §i pe plan

medical, §i pe cel duhovnicesc.

4. Uneori s-a exagerat sau eel putin a fost privita unilateral problema legaturii dintre boala §i pacat. (Tot de aici §i concluzia gresita, dominanta mai mult la rusi,

ca sa nu se faca Maslu la copii, pentru ca nu ar avea pacate. Si totusi ei se imbolnavesc, nu?) Desi Evanghelia aduce numeroase cazuri de astfel de legaturi intre boala §i pacat, exista totusi boli care nu sunt cauzate de pacat la nivel personal (d. loan 9:2-3), chiar daca ele sunt un efect al firii general-umane supusa

45 Este interesanta retorica unui teolog rus cu privire la acest subiect. Acesta pune doua intrebari la care raspunsul este cunoscut, pentru a ajunge la a treia intrebare care arata, chiar daca nu foarte exact, situatia in care ne-am pomenit. Deci: Taina Cununiei e valabilii daca se face asupra persoanelor de acelasi sex? .. Taina Hirotoniei e valabilii dacii se face asupra unei femei? .. Taina Sf Maslu e valabilii daca se face asupra unui am siiniitos?

46 Vezi notele 4 si 7 din prezentul studiu.

15

pacatului. 47 De aceea nu putem face Sf. Maslu unor oameni care se ung cu acest ulei doar pentru di se cred (si chiar sunt) pacatosi, "prevenind" in acest fel 0 anumita boala a trupului. Pentru bolile strict duhovnicesti, care nu implica §i 0

boala trupeasca concreta, noi avem alte randuieli liturgice §i nu trebuie in acest caz

sa denaturam sensul primar §i biblic al Maslului.

S-a mai crezut uneori ca Sf. Maslu iarta pacatele, eel putin cele care involuntar nu au fost spuse la Marturisire, ceea ce e absolut gresit! Marturisirea trebuie facuta de fie care data inainte de Sf. Maslu, avand in vedere ca acesta ar trebui sa se faca

in cazuri vadite de boala grea §i nu la orice viroza sau zgarietura de deget; deci Sf. Maslu are menirea de a inlatura consecintele pe plan trupesc ale acelor pacate. Pe de alta parte, din punct de vedere ortodox, toate Tainele sunt "spre iertarea piicaielor

§i spre uiaia de oeci",» dar nu trebuie totusi sa exageram cu ideea ca tot ce a ramas

nemarturisit la Spovedanie, se sterge neconditionat prin Maslu. Daca Maslu ar

ierta pacatele neconditionat, atunci la ce bun Marturisirea, mai ales ca multi i§i fac

Sf. Maslu in fie care saptamana?' Ceneralizam Maslu §i excludem Spovedania?

Cred ca le-ar fi tuturor "mai usor", dar §i fara vreun folos.

In Biserica Rusa, inclusiv in Basarabia, toti doritorii de asi face Sf. Maslu

trebuie obligatoriu sa se §i spovedeasca, in cazul in care nu s-au spovedit demult sau niciodata. Daca insa cine va se spovedeste destul de des §i la un moment dat vrea sa-§i faca §i Maslu spre vindecarea unei boli trupesti, Spovedania nu trebuie impusa ca un act formal §i obligatoriu.

47 In plan ontologie, boala si moartea sunt efecte ale pacatului, dar in plan personal nu este intotdeauna asa. Noi stim pe multi Sfinti care au suferit boli foarte grave, dar si multi pagani si pacato~i care au fost toata viata perfect sanatosi din punct de vedere fizic.

48 Ieromonah Teofan MADA, Despiitimirea: de la eticii la fiintialitaie, Ed. Agnos, Sibiu 2007, p. 214. Intr-un capitol special autorul vorbeste despre intclcsul ortodox al Botezului si al celorlalte Taine.

16

Trebuie sa mai stim ca mai multi teologi nu admit savarsirea Sf. Maslu pentru persoanele oprite de la Impartasanie pentru careva pacate mari" si, bineinteles, persoanelor eterodoxe sau nebotezate.

5. Sf. Maslu trebuie facut doar celor bolnavi, fie ei §i copii (iar anumite cazuri chiar §i celor inconstienti sau in coma). Pomenirea altor persoane decat cele prezente la Maslu sau ungerea hainelor lor cu ulei, este un obicei gre§it §i acestea nu extind nicidecum "efectul Tainei" asupra celor absenti.>' Aceasta perceptie magica a harului trebuie dezradacinata definitiv din Biserica.

Nu se admite de a face Maslu oricand, oricui §i oricum. Practicile manastiresti

(iar in ultima vreme §i parohiale §i chiar catedrale) de a face Maslu in fie care saptamana sau §i mai des - mai ales la aceleasi persoane'" - sunt GRE~ITE! A§a

ceva pur §i simplu nu se admite, mai ales cand nu e nevoie, iar persoanele

respective nici nu se pregatesc duhovniceste pentru aceasta Taina. Nici Maslu "la fara frecventa" pentru cei absenti nu este valabil (ca §i orice alta Taina).

Deci practica actual a a Sfantului Maslu trebuie rcvizuita sub mai multe aspecte, mai ales daca se va tine seama de istoria acestei slujbe §i legatura ei cu Spovedania §i Impartasania.

49 A.A. TKA 1JEHKO, EAeOC651UieHUe / / I13, TOM 18, C. 333. Acest lucru se justifica din punct de vedere istoric, daca ne gandim la faptul ca in vechime bolnavul era mai intai impartasit ~i abia dupa aceea uns cu ulei sfintit.

50 Peste tot in slujba Sfantului Maslu, ca si la orice alta Taina, se pomenesc doar primitorii directi ai Tainei respective. Pomenirile pentru bolnavi se poate face in cadrul unor slujbe speciale si mai ales la Liturghie.

51 La rusi exista un principiu neclar de a nu face Sf. Maslu de 2 ori pe durata aceleiasi boli. Nu spunem ca el este corect, dar arata totusi 0 alta pcrccptia fata de Sfantul Maslu decat cea intalnita la noi in ultima vreme.

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful